Vraag Bravo Catalonië

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 9 maanden geleden #50674 door gnor
Kennelijk is de kritiek van de VN bij Spanje over art.155 GW hard aangekomen.

www.bbc.com/news/world-europe-41913520
Spain is considering constitutional changes that could allow its regions to hold referendums on independence in the future, the foreign minister says.Alfonso Dastis has told the BBC a nationwide vote on the issue could be held.
We have created a committee in parliament to explore the possibility of amending the constitution to be able to accommodate better the aspirations of some of the Catalan people," Mr Dastis told the BBC.

<Dus een commissie, die de gedachten van sommige Catalanen kan inbedden. Meer zal het niet zijn.

Waar het om gaat is de uitgesproken gedachte dat de Grondwet kan worden aangepast voor mogelijk toekomstige referenda over onafhankelijke regio's.
Dat kan simpeler, zo is immers al die tijd gebracht, door art. 155 in te trekken c.q. buiten toepassing te verklaren. Veel problemen zijn dan opgelost. Je kunt referenda houden.

Maar dat wil men niet. Dus, Madrid stelt voor dat geheel Spanje stemt over mogelijke referenda.
Dus een landelijk referendum over mogelijke lokale referenda. Dan is de uitkomst bekend en gelijk aan de situatie vóór 1940 onder Franco.
Het lijkt er een beetje op dat Rotterdammers gaan stemmen hoe de Amsterdamse Gemeenteraad er uit zal gaan zien.>

Conclusie
Er wordt een zijweg ingeslagen waardoor men vastloopt op een zandweg en niet meer op de hoofdweg kan komen.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 9 maanden geleden #50669 door gnor
Katertje schreef o.a. die wel belangrijke functies willen bekleden maar niet over de nodige kennis noch de moed beschikken om hun taak degelijk uit te voeren. Ze kennen Artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) niet omdat mensenrechten ze geen moer interesseren.

Laten we het zo stellen. ieder weldenkend mens, daar hoef je geen politicus voor te zijn, weet dat mensen rechten hebben (naast plichten om die rechten te voeden). In deze zaak moet je uitgaan van kwade wil van de politici. Hun startpunt is dat mensenrechten hen niet interesseren omdat ze anders niet genoeg kunnen binnen hengelen. Daardoor gaan ze automatisch in strijd met art.1 IVBPR.
Bij Europese politici, maar evenzo die in het Nederlands Parlement, moet je er van uitgaan dat ze op de hoogte zijn. Zijn ze dat niet dan zorgen ze er maar voor dat dit het geval is. je kunt je laten informeren daar zijn nl. de middelen voor. Jan met de Pet wordt ook geacht de wet te kennen.

Helaas maar de eindconclusie is elke keer weer dat politici van een heel breed spectrum bewust hun eigen agenda voeren voor eigen gewin. Hun mandaat wordt door kwade wil misbruikt. De doodstraf voor politici zou ingevoerd kunnen worden wanneer de volkswil daarvoor aanwezig is. Dat betekent dan dat men voorzichtiger zal moeten worden en het volksmandaat echt moet uitvoeren. Maar zelfs dan geloof ik dat er velen zullen zijn, die net als jihadisten, de zelfmoord verkiezen voor tijdelijk gewin.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 9 maanden geleden #50667 door katertje
Puigdemont bedankt "vrienden van de Vlaamse partij N-VA" tijdens speech in Bozar
De afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont heeft een toespraak gehouden in het Brusselse kunstencentrum Bozar. Aanwezig waren ook enkele N-VA-politici. Bij aanvang van zijn speech bedankte Puigdemont hen daarvoor. Puigdemont stelde verderop in zijn toespraak dat Spanje zich moet verantwoorden voor het internationale gerecht wegens "slechte behandeling" van de Catalaanse gevangenen.

Het was het eerste publieke optreden van Puigdemont sinds zijn antwoord op het Spaanse aanhoudingsmandaat tegen hem. Bij het binnenkomen in de zaal kreeg Puigdemont een staande ovatie van de 200 aanwezige Catalaanse burgemeesters, die in Brussel steun waren komen vragen voor de onafhankelijkheid van Catalonië. Ze scandeerden "president" en vrijheid". Ook enkele politici van de N-VA en Vlaams Belang tekenden present.

"Ik wil speciaal onze vrienden van de Vlaamse partij N-VA bedanken", aldus Puigdemont in zijn dankwoord dat hij bij het begin van zijn toespraak richtte aan de aanwezigen. "Dank jullie voor jullie toewijding voor de democratie, voor jullie solidariteit, jullie vriendschap en jullie inzet voor deze waarden die vandaag in gevaar komen, niet alleen in Catalonië, maar ook en vooral in Europa."

De afgezette Catalaanse president haalde inderdaad uit naar Europa. "De burgers vragen zich af waarom er geen reactie uit Europa komt tegen al dat misbruik. Ik eis respect voor de resultaten van de verkiezingen van 21 december. Zijn jullie bereid om die resultaten van de Catalanen te aanvaarden", richtte Puigdemont zich tot onder meer tot EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. "Of blijft u meneer Rajoy (de Spaanse premier) steunen in zijn staatsgreep? Europa wordt beter beschermd door al die mensen die de stembussen hebben beschermd dan door de politie die op die mensen geklopt heeft."

"Onze mensen worden slecht behandeld in de Spaanse gevangenis"
Carles Puigdemont uitte harde beschuldigingen richting Spanje. "Het is een staatsgreep van Spanje tegen een legitieme regering en een legitiem parlement. Onze collega's die in de gevangenis zitten, worden slecht behandeld door de Spaanse autoriteiten. Spanje moet zich hiervoor verantwoorden bij de internationale justitie."
"Van Felipe V (de Spaanse koning onder wie begin de 18e eeuw de Catalaanse instellingen werden geannexeerd) tot Felipe VI (de huidige Spaanse koning), zijn in onze geschiedenis de afwezigheid van vrijheid en de annulering van elke vorm van eigen bestuur helaas erg frequent voorgekomen", aldus de afgezette Catalaanse regeringsleider. "Maar Catalonië is hier altijd sterker uitgekomen." Puigdemont verweet het centrale Spaanse gezag zich fascistisch op te stellen. "Vandaag zien we dat dat fascisme terugkomt en  totaal onbestraft blijft."

Juncker moet het ontgelden
Voor de toespraak van Puigdemont zelf, hadden enkele Catalaanse politici en burgemeesters het woord genomen. Ze benadrukten dat ze voor Europa zijn en vroegen de EU om hulp. "Wij zijn voorstanders van Europa en wij zullen vechten voor Europa. En wij hopen echt dat Europa ons een plaats zal geven."

Tegelijk kregen de Europese leiders een veeg uit de pan. Met name Juncker moest het ontgelden. "Meneer Juncker praat niet erg positief over Catalonië. Hij zegt dat hij Europa niet ziet met 85 kleine lidstaten. Dat wordt gezegd door Juncker, die afkomstig is van Luxemburg. Luxemburg is kleiner dan vele steden in Catalonië. Ik hoop dat hij van gedacht zal veranderen", zei Josep-Maria Terricabras, Europees Parlementslid van de Catalaanse partij ERC.

www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/07/ook-puig...in-bozar-in-brussel/

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 9 maanden geleden #50666 door katertje
Spaans Art.155 is strijdig met internationaal recht

De Verenigde Naties volgen de analyse van Vuye en Wouters
doorbraak.be/verenigde-naties-internationaal-recht-catalonie/

Mariano Rajoy gebruikt artikel 155 van de Spaanse Grondwet om de autonomie van Catalonië op te heffen. Twee weken geleden heeft de V&W-fractie in de Kamer gesteld dat dit in strijd is met het internationaal recht. Professor Alfred-Maurice de Zayas van de Verenigde Naties bevestigt nu onze interpretatie.

Artikel 1
Wat is het punt? Artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) erkent de zelfbeschikking. Spanje heeft autonomie toegekend aan Catalonië. Dit is de interne zelfbeschikking waarbij een regio binnen een staat autonomie verwerft. Spanje heeft dit vrijwillig gedaan. Maar de autonomie van Catalonië is wel een feit.
Spanje kan deze interne zelfbeschikking niet zomaar ongedaan maken, want dan schendt het artikel 1 IVBPR. Eens die autonomie is toegekend, dan kan men deze niet gevoelig terugschroeven en al zeker niet afschaffen. Artikel 1 IVBPR waarborgt namelijk een ‘standstill’ – ja, dit is nu eenmaal de juridische term – van verworven rechten.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) antwoordt, naar aloude gewoonte, ontwijkend. Hij verwijst naar beslissingen van het Spaanse Grondwettelijk Hof over het referendum. Maar dit is naast de kwestie. Ons punt gaat niet over het nationale Spaanse recht, maar net over het internationaal recht.

Enkelen in de assemblee trokken grote ogen bij de tussenkomst van Veerle Wouters. Wat heeft de V&W-fractie nu weer bedacht? Maar we krijgen wel gelijk. Professor Internationaal Recht Alfred de Zayas is onafhankelijk expert bij de Verenigde Naties. Hij volgt dus onze stelling, en zijn advies staat nu te lezen op de webstek van de Verenigde Naties.

Ook hij stelt: Denying a people the right to express themselves on the issue of self-determination, denying the legality of a referendum, using force to prevent the holding of a referendum, and cancelling the limited autonomy of a people by way of punishment constitutes a violation of Article 1 of the ICCPR and of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
Een volk het recht ontzeggen om zich uit te spreken over zelfbeschikking, de wettelijkheid van een referendum ontkennen, geweld gebruiken om een referendum te beletten, en de afschaffing van de gedeeltelijke autonomie van een volk, zijn een schending van Artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (ICCPR), én van het Internationaal Convenant aangaande Economische, Sociale en Culturele Rechten (OHCHR) [vertaling Marc Vanfraechem]
We stellen altijd dat we op een andere manier aan politiek willen doen. We komen met inhoud, niet met praatjes en slogans. Dat hebben we ook deze keer gedaan.

De hier door V&W gebrachte toelichting bewijst eens te meer de onbekwaamheid van vele Europese politici, die wel belangrijke functies willen bekleden maar niet over de nodige kennis noch de moed beschikken om hun taak degelijk uit te voeren. Ze kennen Artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) niet omdat mensenrechten ze geen moer interesseren. In dat opzicht is de verkrampte reactie van de Europese staatshoofden en van de EU-instellingen op de gebeurtenissen in Catalonië werkelijk angstaanjagend.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 9 maanden geleden - 4 jaren 9 maanden geleden #50654 door katertje
BbJpxnSj-HO

De Spaanse premier Rajoy is woedend over de kritiek die enkele Belgische politici leverden op houding en handelen van de Spaanse regering in de kwestie Catalonië.

Partijvoorzitter De Wever (N-VA) slaat in een interview met de VRT hard terug naar de Spaanse premier Rajoy en zijn partij, de Partido Popular (PP). Dit nadat de PP fel uithaalde naar de N-VA omwille van kritische uitlatingen. De woordvoerder van de PP verweet de N-VA “een voorgeschiedenis van xenofobie” te hebben. Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) had eerder op het VTM Nieuws de houding van Spanje bekritiseerd. 

“Over de voorgeschiedenis van een partij zou de Partido Popular (PP) toch echt moeten  zwijgen”, zo reageert De Wever aan de Vlaamse Omroep VRT. Hiernaast blijft De Wever achter de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jambon staan: “Als je zwijgt op een moment dat politici in de gevangenis worden gegooid omdat ze gewoon een punt maken, omdat ze een opinie hebben en als er geweld op burgers wordt gepleegd, dan is dat gewoon schuldig verzuim.”

“Dat doe je gewoon niet”
Ook De Wever hekelt net als Jambon in zijn onderhoud met de openbare omroep het Spaanse beleid. Spanje zette recent een aantal afgezette Catalaanse ministers gevangen. Voor Carles Puigdemont, de afzette Catalaanse minister-president die in België verblijft, werd vorige week een Europees aanhoudingsbevel afgekondigd. Puigdemont gaf zich met enkele (ex-)collega’s vrijwillig aan bij de politie. Ze werden voorlopig al weer onder voorwaarden vrijgelaten. De Catalaanse ex-regeringsleden moeten evenwel in België blijven tot het aanhoudingsbevel tegen hen ten gronde is verwerkt.

Madrid beschuldigt Puigdement en zijn afgezette regering van opruiing, rebellie en onwettelijke besteding van openbare middelen. De Wever ziet echter vooral een politieke afrekening. "Je moet je niet verstoppen achter de rechtsstaat. Dit is geen juridisch conflict. Dit is een politiek conflict dat je oplost met een dialoog ",  aldus de top-N-VA’er aan de VRT.  "De ergste dictatuur is de dictatuur van slechte wetten". .

In zijn communicatie roept De Wever de Europese Unie op om een duidelijker standpunt in te nemen. De Europese Commissie communiceerde eerder dat dit een interne Spaanse aangelegenheid betreft en dat Madrid moet/kan handelen conform met de Spaanse (Grond)wet. "Mocht Europa uit zijn stilzwijgen komen en bijvoorbeeld een bemiddelingsrol opnemen en een fluitsignaal aan Rajoy geven, zou dat al veel kunnen oplossen, aldus De Wever. "Dat zou de spanning kunnen wegnemen van ons land.".

Nieuw-Vlaamse Partido
In reactie op de kritiek van Jambon verwees de woordvoerder van de conservatieve PP, Gonzalez Pons, naar de “xenofobe” voorgeschiedenis van de N-VA. Wat die referentie precies inhoudt is niet meteen duidelijk, maar wellicht gaat het om de mistige band van de partij met WOII. De N-VA komt immers voort uit de VolksUnie (VU) die in 1954 werd opgericht. De partij nam ‘amnestie’ in haar programma op: een juridische vrijstelling voor collaborateurs in WOII. Hierdoor was voor vele critici de VU ‘de partij van de zwarten’. Nochtans is zo’n naoorlogse amnestie-regeling weinig uitzonderlijk geweest in de rest van Europa, inclusief de voormalige Sovjet-Unie. Ook betreft het hier om een ver, althans in politieke termen, verleden.

Maar De Wever geeft de PP vandaag een koekje van eigen deeg: “De periode rond Franco (Francisco Franco was de autoritaire leider van Spanje van 1939 tot 1975) gaat naadloos over in die partij […]” aldus De Wever. “Nog heel veel mensen van dat regime zijn nog verantwoordelijk in die partij, die veel lessen van het verleden blijkbaar niet zo goed heeft begrepen: democratische rechten respecteren, geen geweld plegen op burgers, geen politici in de gevangenis gooien”.
De PP werd na de dood van Franco en de democratisering van Spanje in 1976 opgericht als ‘Alianza Popular’ door Manuel Fraga, die onder het bewind van Franco minister van Binnenlandse Zaken was. In 1989 veranderde de partij van naam en voorzitter. De nieuwe Partido Popular werd geleid door José María Aznar vooraleer Rajoy de fakkel overnam in 2004. Het dient evenwel gezegd te worden dat Fraga lid was van de reformisten onder Franco.

Regeringspartij N-VA in een koorddansende regering-Michel
Een eerdere ‘diplomatieke rel’ tussen België en Spanje had te maken met de “onaanvaardbare aanvallen” van premier Charles Michel (MR) op het beleid van de Spaanse overheid. België is immers een van de weinige landen die tijdens het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober het Spaanse staatsgeweld veroordeelde bij monde van premier Charles Michel (MR).In een poging om het vuur te blussen kondigde Michel eind vorige maand een contactverbod voor al zijn ministers met Puigdemont af. “Zelfs […] per sms”. Opvallend, ook in de Vlaamse regering werd een contactverbod afgesproken. Het lijkt er nu echter op dat het diplomatieke vuur nog zal oplaaien vooraleer het uitdooft.


de redactie.be
Laast bewerkt: 4 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 9 maanden geleden #50647 door katertje
De Catalaanse leider Carles Puigdemont en vier van zijn ministers zijn zondagavond vrijgelaten onder voorwaarden. Eerder op de dag gaven ze zichzelf vrijwillig aan bij de Belgische autoriteiten.

De rechter in Brussel besloot zondagavond tot hun vrijlating.
Puigdemont en de andere politici moeten wel nog in België blijven totdat de rechter zich inhoudelijk heeft gebogen over het Europese arrestatiebevel dat een Spaanse rechter vorige week uitvaardigde tegen hen. De zaak zou binnen ongeveer vijftien dagen moeten worden behandeld, melden Belgische media.

wordt vervolgd

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 9 maanden geleden - 4 jaren 9 maanden geleden #50643 door katertje
De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en 4 van zijn ministers hebben zich vrijwillig bij de politie in België gemeld. Dat bevestigt het parket van Brussel dat een onderzoeksrechter heeft aangesteld. Vrijdag had het federaal parket in ons land een Europees aanhoudingsbevel in de bus gekregen. Dat was uitgevaardigd omdat het gerecht in Spanje de aanhouding van Puigdemont en zijn ministers vraagt. Gisteravond schoof het federaal parket het dossier en dus ook het aanhoudingsbevel door naar het parket van Brussel.

"Om 9.17 uur vanochtend zijn Puigdemont en zijn ministers van hun vrijheid beroofd", zei Dejemeppe. "In aanwezigheid van hun advocaten zijn ze officieel over het aanhoudingsbevel ingelicht. Zoals de procedure het voorschrijft, heeft het parket van Brussel een onderzoeksrechter aangesteld om aan het aanhoudingsbevel uitvoering te geven."
Verschillende opties
Volgens Dejemeppe heeft die onderzoeksrechter verschillende mogelijkheden. "Hij kan weigeren het aanhoudingsbevel uit te voeren, hij kan Puigdemont en zijn ministers aanhouden of hij kan hen onder voorwaarden of borgstelling vrijlaten."Hij moet binnen de 24 uur een beslissing nemen, uiterlijk om 9.17 uur morgenochtend.
De onderzoeksrechter beslist niet over de grond van de zaak, namelijk of Puigdemont de wet in Spanje heeft overtreden. Dat is een taak voor de raadkamer. Die moet zich ten laatste 14 dagen na de arrestatie hierover uitspreken.Catalonië
Stoel van Puigdemont blijft symbolisch leeg op verkiezingsmeeting
In de Catalaanse hoofdstad Barcelona zijn aanhangers van de afgezette president Puigdemont en voorstanders van de onafhankelijkheid weer op straat gekomen. Ze protesteren tegen de regering in Madrid en eisen de vrijlating van de opgepakte ex-ministers en andere Catalanen die ze politieke gevangenen noemen. Veel Catalaanse politieke partijen houden ook al hun eerste meetings voor de regionale verkiezingen van 21 december, die de Spaanse regering opgelegd heeft aan Catalonië.  De partij van Puigdemont wil dat hij lijsttrekker blijft. Op de bijeenkomst waar dat bekendgemaakt werd, bleven zijn stoel en die van de opgepakte ex-ministers symbolisch leeg. 

België
"Regeringsleiders in de gevangenis stoppen? Daar stel ik mij vragen bij"
Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) uit kritiek op de houding van Spanje in het conflict met Catalonië. Dat heeft hij gedaan in "VTM Nieuws". "Regeringsleiders in de gevangenis stoppen? Daar stel ik mij vragen bij. Waar blijft Europa trouwens?"

Sinds de komst van de afgezette Catalaanse leider Carlos Puigdemont in België is het opvallend stil bij de leden van de federale regering. Premier Charles Michel (MR) vroeg aan zijn ministers de nodige terughoudendheid te betrachten, zeker na de uitspraken van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vorig weekend. Die zei toen dat de afgezette leider in ons land asiel zou kunnen aanvragen.

"Ik denk dat Francken niets fout heeft gezegd. Wat hij zei, is juridisch correct", zegt minister Jambon daarover. "De eerste minister heeft gevraagd om geen publieke uitspraken meer te doen in de regering. Ik denk dat dat een verstandig voorstel is."

"Ik stel me toch veel vragen bij de manier waarop Spanje hier optreedt", zegt Jambon nog. "Dat de politie vreedzame mensen ineen klopt tijdens het referendum, dat er twee opinieleiders gevangen worden genomen, dat er regeringsleiders in de gevangenis belanden: daar stel ik mij allemaal vragen bij. Wat hebben zij eigenlijk verkeerd gedaan? Zij hebben gewoon het mandaat uitgevoerd dat ze gekregen hebben van de kiezer." Wat hebben zij verkeerd gedaan? Zij hebben gewoon het mandaat uitgevoerd dat ze gekregen hebben van de kiezer. 

De minister deelt ook nog een sneer uit naar Europa. "Waar zit Europa? Dit gebeurt allemaal in een lidstaat van de Europese Unie en toch blijft het stil op alle banken. Ik denk dat we heel andere reacties zouden krijgen mocht dit zich voordoen in Polen of Hongarije."

Tot slot benadrukt Jambon nog dat hij de afgelopen dagen geen contact heeft gehad met Puigdemont. "Ik heb hem vroeger wel gesproken, want er zijn goede banden tussen zijn en mijn partij. Maar de afgelopen dagen heb ik hem niet gesproken. Ik weet ook niet waar hij is. We leven in een vrije democratie. Dan is het niet de gewoonte dat de minister van iedereen weet waar hij of zij is."

PS-voorzitter Elio Di Rupo
Di Rupo: "Schokkend om Puigdemont in gevangenis te zetten"
Het zou schokkend zijn om de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont in de cel te steken, zo oordeelt PS-voorzitter Elio Di Rupo op Twitter. Hij vergelijkt de houding van de Spaanse premier Mariano Rajoy met die van een "autoritaire franquist".
"Ik bestrijd het beleid van Puigdemont, maar ik zou erg geschokt zijn als de Belgische justitie hem in de cel zet. Laten we een minimum aan waardigheid terugvinden. Laten we het onafhankelijkheidsstreven bestrijden, maar democraten blijven. Puigdemont heeft zijn positie misbruikt, maar Rajoy heeft zich als een autoritaire franquist gedragen." De voormalige premier pleit er nog voor om een weg naar een meer federaal Spanje te zoeken.

bron: de redactie be
Bijlagen:
Laast bewerkt: 4 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 9 maanden geleden #50633 door katertje
Nog wat achtergrond informatie met betrekking tot het streven van Catalonië naar onafhankelijkheid van Madrid ...

In 2006 kreeg Catalonië – in overeenstemming met de Spaanse overheid – meer autonomie. De juridische procedures werden correct afgehandeld en de zaak werd bekrachtigd met een referendum. Toch diende de Spaanse regering een klacht in bij het Grondwettelijk Hof. Die draaide de klok gewoon weer terug. Daarmee was een precedent geschapen. De jaren daarna verklaarde het Grondwettelijk Hof zowat elke Catalaanse maatregel die de regering in Madrid niet zinde strijdig met de Spaanse grondwet.

Hierbij een greep uit de geweigerde maatregelen: Een belasting op het bankwezen en grote kapitalen. Een wet die de burger beschermt tegen malafide bankpraktijken zoals buitensporige leningen en rommelkredieten. Een wet die arme gezinnen tijdens de wintermaanden toegang tot elektriciteit, water en gas garandeert. Een belasting op niet bewoonde woningen ten voordele van sociale huurwoningen. Een wet die gendergelijkheidbeleid goedkeurt. Een wet die de volkstaal (Catalaans) aanduidt als omgangstaal in de scholen. Een extra belasting op kerncentrales ten voordele van milieubescherming. Een verbod op fracking. Een belasting die internetoperatoren moeten betalen ten voordele van het cultuurbeleid. Een verbod op stierenvechten. Een toekenning van meer overheidsgeld voor universitaire studiebeurzen.

Met elke weigering groeide de vraag om meer autonomie, die ook telkens werd geweigerd. Daardoor werd de roep om onafhankelijkheid steeds luider. Volksnationalisme is geen romantische fetisj, maar de wil om zelf te beslissen over de eigen toekomst. De wil om zelf te werken aan een leefbare wereld voor de volgende generaties.

Daarenboven tart de manier waarop Madrid de drang naar onafhankelijkheid de kop in drukt elke verbeelding.

In 2014 wilden de Catalanen een eerste referendum organiseren . Ze herleidden het, na tussenkomst van het grondwettelijk hof, tot een loutere volksraadpleging Hoewel niet bindend – en uiteindelijk toch verboden – werd het een verpletterende overwinning voor de "independentisten". Tussen dit eerste referendum en het tweede op 1 oktober 2017 benaderde de Catalaanse overheid de Spaanse regering maar liefst 18 keer met te vraag om overleg. Telkens was het antwoord No.

Toen de Catalaanse regering dit jaar uiteindelijk zelf besloot om een bindend referendum te organiseren, werd dit onmiddellijk verboden door hetzelfde Grondwettelijk Hof. Dit op basis van een zeer enge interpretatie van de Spaanse Grondwet. Een grondwet die vlak na de dood van Franco in 1975 werd ingevoerd. Men kan bezwaarlijk stellen dat Spanje net na 40 jaar van burgeroorlog en dictatuur – een stabiele en volwassen democratie was.

Toen de Catalaanse regering toch doorging met de organisatie van het referendum reageerde Madrid uitsluitend repressief. Huiszoekingen, inbeslagnames en zelfs aanhoudingen volgden elkaar op. Ambtenaren werden bedreigd met torenhoge boetes. Alles ging crescendo tot het referendum op 1 oktober uitmondde in een orgie van excessief politiegeweld. De policia Nacional en de Guardia Civil verwondden meer dan 900 weerloze stemmers die niet eens terugvochten. Eén man kreeg als gevolg hiervan een hartaanval en overleed in het ziekenhuis.

Voor wie er nog aan twijfelt. Die dag werd de kloof tussen Spanje en Catalonië definitief onoverbrugbaar. Tien dagen later riep President Carles Puigdemont de onafhankelijkheid van Catalonië uit, waarna hij ze meteen weer opschortte. Weer om overleg een kans te geven. Weer was het Spaanse antwoord No. De leiders van de grootste Catalaanse onafhankelijkheidsorganisaties Jordi Sanchez (ANC) en Jordi Cuixart ((Omnium) werden gearresteerd op verdenking van sediciòn (opruiïng). Er hangt hen een straf van 15 jaar boven het hoofd. Quid vrije meningsuiting? Deze mensen riepen nooit op tot geweld.

Daarnaast startte de Spaanse regering de activering van artikel 155 van de Grondwet dat de autonomie van Catalonië zou opschorten. Maar niet alleen dat. Ook de Catalaanse televisiezender TV3 en een aantal kranten worden onder toezicht geplaatst. Quid persvrijheid? Er werd zelfs gewerkt aan een verbod op grote straatmanifestaties. Blijkbaar is er nogal wat ruimte voor interpretatie bij de toepassing van artikel 155.

Hoewel het duidelijk is dat de Catalaanse republiek geen overlevingskans heeft tenzij ze internationaal wordt erkend, blijft het in Europa ijzig stil. Waarom? Hoewel Puigdemont nooit één keer heeft opgeroepen tot geweld – integendeel – hangt hem een straf van 30 jaar boven het hoofd op beschuldiging van rebellie.’
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 9 maanden geleden - 4 jaren 9 maanden geleden #50616 door katertje
Kleintje Muurkrant schrijft:

Domme pech voor Cataluña. Als het een onderdeel van Servië was geweest had de junta van Jan Kloot Juncker nu al voor de tweede keer bommen op Belgrado laten droppen. Maar het ligt in Spanje. Het land van de tot het bot corrupte regime van caudillo Mariano Rajoy. Kijk, dan ligt de zaak meteen heel anders. En indien alsnog de pleuresía uitbreekt in Barcelona dan staat Mariano niet alleen.

Nicht nur aus Brussel kan hij alle steun verwachten die hij gewenst acht. Ook uit het tot het bot corrupte land van Pietje Poro. Daar staat zelfs al een legioen gewapende neo-nazi's en Donbass-veteranen klaar om Rajoy te hulp te schieten en Juncker onder zijn kloten te kietelen. Ze moeten er nog een naam voor bedenken en wij doen graag een suggestie: Condor (1). Het legioen neemt desgewenst nog wat wapens uit de buitencategorie mee om elke haard van verzet letterlijk uit te roken (2). En dan zijn er nog lieden die een referendum houden om te voorkomen dat Oekraïne lid wordt van Das Reich en de NATO. Shame on you.

(1) Mocht u het niet geloven willen, lees en bevries.

Home / Ukraine promises to send a volunteer battalion to Spain
Ukraine promises to send a volunteer battalion to Spain

dninews.com/article/ukraine-promises-sen...teer-battalion-spain
Monday, October 30, 2017 - 12:05
Former participants of the retaliatory operation in Donbass declared the establishment of a battalion to protect the territorial integrity of Spain, a corresponding video statement was published on the Facebook page of the so-called ‘All-Ukrainian Union of Veterans of the ATO.’
"Now that the threat of separatism is threatening Spain, we consider it our sacred duty to help the Spanish brothers," the statement says.
On the basis of the ‘union’ there has already been created a battalion of volunteers ready to ‘take up arms’ to defend the unity of the country, the organization's representatives state. According to them, the unit will be 300-strong.
On Friday, the Parliament of Catalonia, based on the results of the October referendum, adopted a resolution on the independence of the region. In response, the Prime Minister of Spain, Mariano Rajoy, announced the dismissal of members of the Ministry of Education, including his head Carles Puigdemont, the dissolution of the local parliament and the early voting on December 21. At the same time, official Madrid did not rule out the participation of the former head of the autonomous community in the upcoming elections.
DONi News Agency 

(2) Mocht u zich nog afvragen wat voor wapens dat zouden moeten zijn, lees en blijf onder nul.
theduran.com/when-ukraine-dropped-chemic...nt-care-video/embed/
Laast bewerkt: 4 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 9 maanden geleden - 4 jaren 9 maanden geleden #50612 door katertje
Bourgeois noemt aanhoudingsbevel Puigdemont ‘meer dan een brug te ver’

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is ‘geschokt’ door de beslissing van het Spaanse gerecht om de afgezette Catalaanse regering op te sluiten en een aanhoudingsbevel uit te vaardigen tegen de vijf leden van dat kabinet - onder wie minister-president Carles Puigdemont - die nog in België verblijft.

Het Spaanse gerecht besliste donderdag om acht Catalaanse ministers in voorlopige hechtenis te nemen. Tegen Carles Puigdemont en vier andere ministers die nog in België verblijven, is een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd.

Bourgeois is daardoor ‘geschokt’, zegt hij. ‘Democratisch verkozen regeringsleiders laten opsluiten is meer dan een brug te ver. Politieke meningsverschillen moet je politiek oplossen via dialoog en met democratische instrumenten zoals verkiezingen.’

De minister-president richt zich ook opnieuw tot de EU. ‘Ik ben verbijsterd dat zoiets mogelijk is in het hedendaagse Europa. Ik doe dan ook - opnieuw - een dringende oproep aan alle Europese instanties om eindelijk actie te ondernemen en mee met Spanje en Catalonië te zoeken naar democratische oplossingen voor deze crisis.’

De redactie.be
Laast bewerkt: 4 jaren 9 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 9 maanden geleden #50611 door katertje
Het Spaanse gerecht is ingegaan op de vraag van het parket om een Europees aanhoudingsbevel voor de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont. Dat melden verschillende Spaanse media. Acht andere Catalaanse regeringsleden moeten voorlopig naar de cel.

Eerder donderdag had het parket aan de rechtbank een aanhoudingsbevel gevraagd voor de afgezette minister-president Carles Puigdemont en vier ex-ministers die zich samen met hem in België bevinden. De Catalaanse regering wordt met zijn regering vervolgd voor rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing, na het uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid.
Van de veertien politici die zich moesten melden aan de rechtbank kwamen vijf niet opdagen, onder wie Puigdemont. Oriol Junqueras, de nummer twee van de Catalaanse regering, kwam wel opdagen, gevolgd door zeven andere regeringsleden. De rechtbank besliste dat de acht in voorarrest blijven tot het onderzoek en eventueel het proces achter de rug zijn.

Eén lid van de voormalige regering, Santi Vila, kreeg een borgsom van 50.000 euro voorgesteld. Vila verliet de regering net voor die vrijdag eenzijdig de onafhankelijkheid uitriep en roept sindsdien op tot een onderhandelde oplossing.

Belgische federaal parket heeft nog geen vraag gekregen
Puigdemont was niet afgereisd naar Madrid, omdat hij voldoende garanties wil voor een eerlijke rechtsgang. ‘Wij wensen de verdere reacties af te wachten van de Spaanse overheid om te kijken wat er verder zal gebeuren. Het ligt nogal voor de hand dat hij voorlopig de kat uit de boom kijkt’, zei zijn Belgische advocaat Paul Bekaert. Volgens Puigdemont dient zijn komst naar België niet om zijn gerechtelijke vervolging in Spanje te ontlopen.

Bekaert legde donderdag in verschillende kranten al uit dat wanneer Spanje een aanhoudingsmandaat vraagt de procedure nog tijd kan in beslag nemen. 'Zo'n aanhoudingsmandaat moet worden vertaald, en komt dan via het federaal parket in ons land bij de federale politie terecht. Die moet meneer Puigdemont dan oppakken en naar de onderzoeksrechter brengen', aldus Bekaert in De Morgen en Het Laatste Nieuws.

De onderzoeksrechter heeft vervolgens verschillende mogelijkheden. 'Hij kan Puigdemont aanhouden en in de boeien laten slaan. Hij kan hem ook in vrijheid laten onder voorwaarden.' Het Belgische federaal parket zegt donderdag dat het nog geen vraag heeft gekregen.

Puigdemont beschouwt zichzelf intussen als een president in ballingschap. Op Twitter stelde hij zijn homepage president.exili.eu voor, die naar een website leidt waarop hij zichzelf nog altijd als president van Catalonië presenteert.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 9 maanden geleden #50579 door gnor
www.nu.nl/buitenland/4986503/afgezette-c...gen-in-december.html

De ontslagen Catalaanse president Carles Puigdemont heeft dinsdag tijdens een toespraak in Brussel aangekondigd de door de Spaanse regering afgekondigde verkiezingen op 21 december te zullen respecteren.
Geen regering in ballingschap uitroepen, of politiek asiel in België aanvragen. Wel zei Puigdemont dat een deel van zijn regering komende periode politiek actief blijft in Catalonië.

Eerder nodigde de Spaanse regering de ontslagen Catalaanse president al uit om mee te doen aan de uitgeschreven verkiezingen op 21 december. "Ik denk dat hij zich moet klaarmaken voor de aanstaande verkiezingen. Dan kan hij daarna zijn democratische oppositie beginnen", aldus een woordvoerder.

<Vreemd, als je eerst dreigt met 30 jaar cachot. Als je op voorhand uitgaat van oppositie dan schort er al iets aan .>

Puigdemont liet niet weten hoe lang hij in België blijft. Wel gaf hij aan naar Spanje terug te zullen keren als hij "voldoende garanties" van de regering in Madrid krijgt.
Het Spaanse constitutionele hof liet vlak voor de toespraak van Puigdemont in Brussel weten de onafhankelijkheidsverklaring van het parlement van Catalonië te hebben geschrapt. het Hof schaart zich hiermee achter Rajoy.

<In Nederland is het niet anders>

Conclusie
Wachten op de volgende vermeende thriller. Eerst een mogelijke aanslag hier, dan een mislukt referendum en GR2018 en dan Wilders in HB alsnog veroordeeld tot ontzetting uit actief en passief kiesrecht.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.