Vraag Bravo Catalonië

Meer
4 jaren 2 maanden geleden - 4 jaren 2 maanden geleden #52350 door katertje
Spaanse kabinetscrisis: aftreden premier en herverkiezingen geëist

In Spanje is een kabinetscrisis ontstaan. Nadat eerder verschillen oppositiepartijen in het parlement al het aftreden van premier Rajoy eisten wegens het corruptieschandaal binnen zijn partij Partido Popular (PP), heeft nu ook Ciudadanos – de partij die gedoogsteun levert aan de regering – zich bij die eis aangesloten.
Donderdag werden meerdere politici en zakenmensen veroordeeld voor straffen tot wel 52 jaar cel wegen een omvangrijk corruptieschandaal. De PP liet zich jarenlang betalen door mensen uit de zakenwereld, in ruil voor opdrachten en orders. De schatbewaarder van de Spaanse conservatieve PP hield jarenlang een geheime boekhouding bij. Daarin stond ook ene M. Rajoy vermeld. Maar u weet hoe dat gaat...tot nu toe hebben de speurders niet kunnen achterhalen of die "mysterieuze" naam effectief slaat op de Spaanse premier Mariano Rajoy...! En ondanks dat Rajoy zelf volhoudt niet van de betalingen te hebben geweten, eisen de partijen zijn aftreden. Premier Rajoy lijkt de steun in het parlement te verliezen.
Ciudadanos zou daarin weleens de doorslag kunnen geven, want die partij heeft nu ook het aftreden van Rajoy geëist en wil dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, Gebeurt dat niet, dan dreigt Ciudadanos een motie van wantrouwen te steunen die sociaaldemocratische oppositiepartij PSOE al heeft gezegd te zullen indienen. Met steun van de gedoogpartij is de kans groot dat die motie wordt aangenomen.

De partij zelf kreeg een boete opgelegd van 245.000 euro.

> Hier in Nederland regeert de partij gewoon door bij het vinden van corruptie, leugens of misleidingen.
Laast bewerkt: 4 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 4 maanden geleden #52093 door katertje
Puigdemont eist de “onmiddellijke” vrijlating van alle politieke gevangenen
“Ik heb altijd vertrouwd op een Europese democratie die gebaseerd is op de wil van het volk, scheiding der machten, vrede en mensenrechten”, vertelde Puigdemont de media kort na het verlaten van de gevangenis.

Hij bedankte ook het gevangenispersoneel voor hun professionaliteit en respect, net als zijn medegevangenen, ‘die hem hielpen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie’. Ook de steunbetuigingen die hem hebben bereikt van over de hele wereld, hebben hem geholpen. ‘Ik zal verschillende weken nodig hebben om ze allemaal te beantwoorden.’

De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 4 maanden geleden #52092 door katertje
Het Duitse gerecht heeft het de Spaanse premier Rajoy niet gemakkelijker gemaakt.
De weigering van het Duitse gerecht om de Catalaanse voormalige minister-president Carles Puigdemont wegens rebellie over te leveren aan Spanje, is een dikke streep door de rekening van Rajoy. De zoveelste.
Duitsland levert Puigdemont niet over aan Spanje omdat hij, aldus de rechtbank in Schleswig-Holstein, geen geweld heeft gebruikt zoals het gelijkaardige misdrijf van "hoogverraad" in Duitsland veronderstelt. Geen hoogverraad want geen geweld. Maar ook in Spanje is er naar blijkt, alleen sprake van "rebellie" als er publiek geweld gebruikt is. En dat is niet het geval. Als Spanje de vervolging van een aantal Catalaanse separatisten wegens rebellie doorzet, brengen hun advocaten de argumentatie van de Duitse rechtbank in.

‘De Duitse rechter heeft met zijn beslissing grote schade aangericht’, commentarieerde de Spaanse krant El Mundo, die vond dat de Duitse rechter het Europese aanhoudingsbevel gediscrediteerd heeft. Maar de Duitse pers zag de beslissing als een overwinning van de rechtsstaat.

Het Duitse gerecht onderzoekt nog of Puigdemont overgeleverd kan worden wegens het misbruik van overheidsgeld bij de organisatie van het referendum over de onafhankelijkheid in oktober vorig jaar. Als dat gebeurt, mag Spanje hem alleen voor dat lichtere misdrijf vervolgen, niet voor rebellie. Die klacht tegen hem – en de decennialange gevangenisstraf die hem daarvoor te wachten zou staan bij een veroordeling – is nu voor jaren van tafel geveegd.

De Spaanse regering leverde weinig commentaar op de uitspraak – dat kon ze ook niet, want ook zij zegt de onafhankelijkheid van het gerecht te respecteren. Maar blij kan ze er niet mee geweest zijn. De druk op Rajoy om het Catalaanse probleem eindelijk van de baan te krijgen en een politieke oplossing te vinden, groeit.

> Wat is Brussel stil hè?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 4 maanden geleden #52088 door katertje
De afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont is door het Duitse gerecht vrijgelaten onder voorwaarden. De rechtbank ziet geen grond voor vervolging wegens rebellie, wel kan Puigdemont worden overgeleverd aan Spanje wegens corruptie.

Puigdemont zat sinds 25 maart in een Duitse cel. Hij werd gearresteerd aan de Duits-Deense grens op grond van het signalement van Spanje tegen de ex-leider van Catalonië. Puigdemont was toen op weg naar ons land, na een lezing te hebben gegeven in Finland.

De rechtbank in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein laat Puigdemont nu vrij in afwachting van een definitieve beslissing over een eventuele overlevering aan Spanje. Het Duitse parket had eerder deze week nochtans gevraagd om Puigdemont in de cel te laten, maar volgens de rechter is er geen gevaar dat Puigdemont zal proberen te vluchten.

Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan zijn vrijlating: zo moet er zo'n 70.000 euro borg worden betaald en moet Puigdemont in Duitsland blijven. Dat meldt zijn advocaat Paul Bekaert.

Geen rebellie
Het Spaanse gerecht wil Puigdemont vervolgen voor rebellie en corruptie. In het kader van een eventuele overlevering aan Spanje weerhoudt de Duitse rechtbank de aanklacht voor rebellie niet omdat er in het Duitse recht geen soortgelijke aanklacht mogelijk is als er geen bewijzen zijn voor geweld.
De aanklacht voor corruptie zien de Duitsers wel als een mogelijke basis voor overlevering. Meester Bekaert reageert alvast opgelucht dat het Duitse gerecht de zware aanklacht voor rebellie laat vallen.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) denkt intussen het zijne van de Spaanse aanklacht voor rebellie. "Rebellie is een 19e-eeuws misdrijf dat moderne rechtsstaat niet kennen", schrijft hij op Twitter. Bourgeois oppert dat het Europees Hof van Justitie zich eens zou moeten kunnen buigen over de vraag of zo'n aanklacht wel in onvereenstemming is met de Europese grondrechten.

bron: de Redactie.be
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 4 maanden geleden #52043 door katertje
De Raad voor de Rechten van de Mens verzoekt Spanje om informatie over de zaak van de Catalaanse leider, maar past geen voorzorgsmaatregelen toe.

De Verenigde Naties hebben Carles Puigdemont’s oproep tot bescherming van zijn politieke rechten in overweging genomen . De Raad voor de rechten van de mens van de internationale organisatie zal nu het verzoek van de afgezette president in overweging nemen, dat de schending van het recht van de Catalaanse leider om zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt , alsmede zijn recht van vereniging en vreedzame politieke uitdrukking op de korrel neemt . Al deze rechten zijn opgenomen in het Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, een multilateraal verdrag aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1966. Puigdemont’s oproep tot bescherming van zijn politieke rechten werd ingediend door zijn advocaat in het buitenland, Rachel Lindon.

De Raad heeft Spanje om informatie over de zaak van de Catalaanse leider gevraagd en de Spaanse autoriteiten hebben nu zes maanden om dit voor te leggen. Bovendien heeft het internationale orgaan de advocaat van Puigdemont gevraagd om aan te geven “wat voor soort remedie” hij wil als de rechten van de afgezette president worden geschonden. Ondertussen heeft de internationale organisatie geen voorzorgsmaatregelen genomen .

De klacht van Puigdemont bij de Verenigde Naties is vergelijkbaar met het beroep dat werd ingesteld door de gevangengezette Catalaanse leider Jordi Sànchez , die presidentskandidaat werd na de mislukte investering van Puigdemont. Het beroep van Sànchez veroordeelt ook de schending van zijn rechten en verzoekt de Verenigde Naties zijn zaak te onderzoeken. In het geval van Sànchez heeft de Raad echter voorzorgsmaatregelen genomen.

“Spanje is schuldig aan het schenden van zijn internationale verdragsverplichtingen”
De uitdaging van Puigdemont tegen de Spaanse regering ging begin maart nog een stap verder toen zijn juridische team een formele klacht indiende bij het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties over het harde optreden van Spanje tegen de onafhankelijkheid van Catalonië. In de klacht beweerde het juridische team van Puigdemont dat “Spanje zich schuldig heeft gemaakt aan het schenden van zijn internationale verdragsverplichtingen door het cumuleren van onevenredige en ongerechtvaardigde beperkingen bij het uitoefenen van zijn politieke rechten.”

“Hoewel hij nooit is veroordeeld voor een misdrijf of zijn politieke rechten in een rechtbank heeft verloren,” leest het hoger beroep, “zijn de rechten van Puigdemont op politieke participatie, politieke expressie en politieke associatie gescheurd en uiteindelijk uitgemoord, althans voor een onbepaalde periode, in navolging van Spanje’s brede politieke bezwaar tegen onafhankelijkheid van Catalonië, en om politieke oppositie en de uitdrukking van afwijkende meningen te verstikken. ”

In de hogere voorziening betoogde de advocaat van Puigdemont dat zijn cliënt “het recht op vrijheid van vereniging met andere afgescheiden politici en politieke partijen heeft om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken om de onafhankelijkheid te waarborgen”. De klacht, die een beroep doet op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, wees ook op het “recht van de afgezette Catalaanse leider op vrijheid van vreedzame politieke uitdrukking ter ondersteuning van de onafhankelijkheidsverklaring voor Catalonië.”
“Spanje blokkeert politieke tegenstanders en andersdenkenden voor de vreedzame uitdrukking van de politieke mening”

De klacht van Carles Puigdemont
“Gedwongen om te kiezen tussen terug naar Spanje” en “in ballingschap” blijven
Zijn advocaat verklaarde ook dat “Puigdemont gedwongen is geweest om te kiezen tussen terugkomst in Spanje, waar hij onvermijdelijk zal worden onderworpen aan willekeurige detentie en wordt belet verdere politieke participatie te krijgen, als president in ballingschap te blijven en dan opzij te gaan om een ​​alternatieve kandidaat te benoemen en geïnvesteerd als president. ”

Bovendien benadrukte het beroep van Puigdemont bij de Verenigde Naties dat Spanje “politieke tegenstanders en andersdenkenden opsluit voor de vreedzame uitdrukking van de politieke mening”. De advocaat van de Catalaanse leider merkte in het hoger beroep op dat de houding van Spanje tegenover Puigdemont, evenals andere pro-onafhankelijkheidsleiders, “een kenmerk is van een ondemocratische staat”.

Het Mensenrechtencomité van de VN is een groep van onafhankelijke deskundigen dat toezicht houdt op de uitvoering van het ICCPR door de staten die er partij bij zijn, die verplicht zijn om regelmatig verslagen in te dienen over de manier waarop rechten worden geïmplementeerd.

De commissie onderzoekt elk rapport en behandelt haar zorgen en aanbevelingen aan elke staat.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 4 maanden geleden - 4 jaren 4 maanden geleden #52036 door katertje

Groot protest in Catalonië tegen arrestatie Puigdemont


Enkele dagen geleden besloot Puigdemont naar Finland te gaan om een lezing te geven bij een universiteit. Volgens anderen om zich daar aan te geven bij de politie, maar veranderde hij van gedachte en besloot terug te keren naar België.

Het internationale opsporingsbevel tegen hem was ingetrokken nadat duidelijk was dat hij in België zou blijven, maar op het moment dat bekend werd dat hij van plan was om naar Finland te gaan, werd dit opnieuw van kracht.

Puigdemont besloot per auto terug te keren naar België om zo ontdekking op vliegvelden te voorkomen, maar werd direct na het oversteken van de Deens Duitse grens door de Duitsers van de snelweg geplukt en gearresteerd. Als hij door Duitsland wordt uitgeleverd aan Spanje dan wacht hem daar een gevangenisstraf van zeker zo'n 25 jaar. De aanklachten moeten wel betrekking hebben op feiten die in beide landen strafbaar zijn. Dat leidde in de zaak van Puigdemont in België tot juridisch touwtrekken over onder meer het Spaanse misdrijf 'rebellie'.Over het uitleveringsverzoek moet door Duitsland binnen 60 dagen worden beslist:

Omdat niemand op zich wist dat hij met de auto ging en waar hij zich bevond, blijkt dat hij toch is gevolgd en dat er door de Spaanse en Duitse autoriteiten moet zijn overeengekomen om hem in Duitsland op te pakken. Dit omdat "de misdaden" waar Spanje hem van beschuldigt, ook in Duitsland strafbaar zijn zodat hij kan worden uitgeleverd.

Kortom, er is hier weer een smerig spelletje gespeeld door machthebbers onderling die er baat bij hebben om iedere burger die dingen doen die hen niet welgevallig zijn, op te pakken.

Iets dat uiteraard door de Catalanen niet wordt geaccepteerd.
In verscheidene Catalaanse steden zijn tienduizenden mensen op de been om te demonstreren tegen de aanhouding van separatistenleider Carles Puigdemont. Ze dragen Catalaanse vlaggen en scanderen: "Schaam je Europa" en "Bevrijd Puigdemont, onze president".

De machthebbers reageren op de voor hen gebruikelijke manier en rammen er ook nu weer vrolijk op los. Totdat er een keer een punt komt......

Bijlagen:
Laast bewerkt: 4 jaren 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 4 maanden geleden #52034 door katertje
Bravo "Europa" , wat een coördinatie !!
Juist het land dat vanaf 2015 onder valse voorwendsels van menslievendheid de poorten wagenwijd openzette voor iedere willekeurige IS-terrorist die vrijelijk door de EU kan reizen, zwaait haar politie alle lof toe over het arresteren van deze Spaanse EU-burger. Puigdemont is gearresteerd, dankzij de gecombineerde "inzet" van Finnen, Denen en Duitsers. Aan Nederlandse zijde blijft het nog even stil. Rutte moet eerst spiekbriefje bij Merkel ophalen. Nederlandse burgers dan? Jammer, even geen tijd.. feestje !

Kieler Nachrichten :
Lob für Polizeiarbeit
Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) lobte die Polizei für den erfolgreichen Zugriff zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls. Nach Informationen von KN-Online hatten die finnischen Sicherheitsbehörden das BKA am Sonnabend über die bevorstehende Autofahrt Puigdemonts in Kenntnis gesetzt. Das BKA habe das Landeskriminalamt mit der Festnahme betraut. An der Polizeiaktion waren neben Spezialkräften der Landespolizei auch Beamte der Bundespolizei beteiligt. Spanischen Medien zufolge haben auch die deutschen und dänischen Behörden zusammengearbeitet und beschlossen, dass Puigdemont in Deutschland festgenommen werden soll, weil zwischen Deutschland und Spanien bessere polizeiliche Verbindungen bestehen.

De Finnen hebben nadat Puigdemont uit hun land vertrokken was, de Denen en Duitsers op de hoogte gesteld dat Puigdement onderweg was naar Duitsland.
Maar, en daar gaat het om, u ziet dat een individuele burger wat hij ook gedaan mag hebben, het slachtoffer wordt van in dit geval Spaanse politici, waarbij de regering in Madrid een bedenkelijke reputatie heeft als het gaat om corruptie en fraude.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 4 maanden geleden #52031 door katertje
Carles Puigdemont opgepakt in Duitsland
Carles Puigdemont zit vast in een Duitse cel. De afgezette minister-president van Catalonië werd opgepakt aan de Duits-Deense grens. Dat heeft Paul Bekaert, zijn Belgische advocaat, bevestigd aan VRT NWS.

Vanmorgen om 11 uur is Carles Puigdemont door de Duitse politie gearresteerd aan de Duits-Deense grens. Hij nam eerder deze week deel aan een lezing in Finland en was met de auto op de terugweg naar België, toen hij aan de kant gezet werd.

In tegenstelling tot eerdere berichten is Puigdemont dus nooit teruggekeerd naar België

Volgens Duitse media werd de afgezette minister-president gearresteerd na een tip van de Spaanse geheime dienst.
"Hij is gearresteerd op grond van het signalement van Spanje in de Europese Schengenzone", vertelt zijn advocaat Paul Bekaert aan VRT NWS. Maar volgens Bekaert zijn er veel argumenten om een Europees aanhoudingsbevel te weigeren: "Niet het minst omdat het aanhoudingsbevel misbruikt wordt voor politieke doeleinden, om politieke opposanten achter de tralies te zetten."

Wat nu?
Wat zal er nu gebeuren? "Hij zal voor een Duitse rechter gebracht worden en die zal beslissen of het Europees aanhoudingsmandaat uitgevoerd wordt of niet." Dat zegt ook het Duitse gerecht aan omroep NDR. Puigdemont zelf had altijd gezegd dat hij zich zelf zou aangeven. "Maar wij hadden tot nu geen officieel Europees aanhoudingsbevel van Spanje. Mocht dat er gekomen zijn, zouden we ons aangeboden hebben", zegt Paul Bekaert.

Dat Puigdemont in Duitsland opgepakt is, betekent dus dat de zaak-Puigdemont nu volledig in Duitse handen is. België heeft nu niets meer te maken met de eventuele overleveringsprocedure van Puigdemont aan Spanje. Volgens Duitse media zou de overlevering snel kunnen gaan, Bekaert zegt het tegenovergestelde. "De procedure staat daar helemaal aan het begin. Men zou hem ook kunnen vrijlaten."

Betoging in Brussel tégen houding Spanje
Zo'n 200 Catalanen en Vlaams-nationalistische sympathisanten hebben in Brussel actie gevoerd tegen de houding van Spanje tegenover Catalonië. Bij de betogers klinkt ook heel wat kritiek op de houding van de Europese Unie. "We klagen aan dat de Europese Unie, de Europese Commissie geen enkele stap ondernomen heeft om de Spaanse autoriteiten eraan te herinneren dat er democratische spelregels zijn in de club waarvan ze deel uitmaken", zegt Mark Demesmaeker (N-VA).
bron: de redactie.be
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 4 maanden geleden #52025 door katertje
Het Spaanse hooggerechtshof gaat dertien Catalaanse separatistische leiders vervolgen voor rebellie. De dertien, onder wie de vroegere Catalaanse leider Carles Puigdemont, waren vorig jaar betrokken bij het uitroepen van een Catalaanse republiek. Op rebellie staat in Spanje een maximale gevangenisstraf van 25 jaar.
In totaal zullen 25 separatistische politici worden berecht wegens rebellie, verduistering of ongehoorzaamheid, aldus het hof.
Dat stelt ook dat veertien leden van de voormalige Catalaanse overheid 2,1 miljoen euro moeten terugbetalen. Dat geld was onder meer gebruikt voor het houden van een illegaal referendum over onafhankelijkheid op 1 oktober. Een ander deel van het geld moet de gerechtelijke kosten dekken.
Het hof gaf nog geen datum voor het proces.

De Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging is tot nu toe volstrekt geweldloos geweest. Alle geweld kwam van de Guardia Civil, de Spaanse Staatspolitie, die het referendum fysiek heeft proberen te verhinderen. Zelfs dat provocatieve geweld heeft tot nul gewelddadige reacties van de Catalanen geleid. Het is dus volledig absurd om ze als terroristen weg te zetten. De onafhankelijkheidsbeweging heeft democratisch de meerderheid in het Catalaanse parlement weten te krijgen. De enige misdaad die ze begaan hebben is om vanuit dat leiderschap een referendum te organiseren dat tegen de Spaanse grondwet in ging, en een poging te doen de Catalaanse onafhankelijkheid uit te roepen.

> De geest van Franco zetelt nog altijd in Madrid
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 4 maanden geleden #52024 door katertje
Opnieuw aanhoudingsbevel tegen Puigdemont
De voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont was eerder deze week enkele dagen in Finland. Donderdag nam hij deel aan bijeenkomsten in het Finse parlement, vrijdag gaf hij een lezing aan de Universiteit van Helsinki. Nu zou hij opnieuw in België zijn. Het is echter nog niet duidelijk of hij alsnog opgepakt zal worden, nu Spanje het Europese aanhoudingsbevel tegen hem opnieuw geactiveerd heeft

In de periode van Puigdemonts bezoek aan Finland activeerde het Spaanse gerecht opnieuw het Europese aanhoudingsbevel tegen hem, dat in december 2017 was stopgezet
De Finse politie liet vandaag weten dat ze wou ingaan op het verzoek van Spanje om Puigdemont aan te houden, maar de man heeft Finland alweer verlaten.

Volgens de Finse politicus Mikko Karna, die Puigdemont onderdak bood, zou hij Finland vrijdag al hebben verlaten en is hij al terug in België. Volgens mensen uit Puigdemonts omgeving zou hij sinds vanmorgen weer in ons land zijn. Puigdemont verblijft al sinds eind oktober 2017 in vrijwillige ballingschap in ons land. Sindsdien verliet hij ons land twee keer eerder, naar Denemarken in januari en deze maand nog naar Zwitserland.

Aanhouden of niet?
De vraag is nu of Puigdemont in België alsnog opgepakt zal worden, nu Spanje het Europese aanhoudingsbevel opnieuw heeft geactiveerd. Rebellie - de aanklacht waarop het aanhoudingsbevel is gebaseerd - is in België niet strafbaar. Daarom kon Puigdemont tijdens het eerste aanhoudingsbevel hier niet opgepakt worden. In Finland is het dat naar verluidt wel. Het ziet er dus naar uit dat Puigdemont zijn arrestatie in Finland nipt heeft kunnen voorkomen.

Navraag bij de bevoegde diensten bracht geen duidelijkheid of hij in België al dan niet opgepakt zal worden. Puigdemont zelf zou volgens mensen uit zijn omgeving wel heel ongerust zijn dat dat toch zou gaan gebeuren. Zijn advocaat laat echter weten nog geen nieuw aanhoudingsbevel te hebben gezien. "En zelfs als er een nieuwe Europees aanhoudingsmandaat zou zijn, dan gaat het om een misbruik van dit soort mandaat en is het illegaal", zegt Paul Bekaert, die eraan toevoegt dat Puigdemont misschien opgepakt zou kunnen worden, maar daarom niet uitgeleverd zal worden.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 6 maanden geleden - 4 jaren 6 maanden geleden #51467 door katertje
Het nieuws uit Spanje wordt nu al een half jaar hoofdzakelijk overheerst door de gebeurtenissen in Catalonië. Ander belangrijk nieuws dreigt daardoor in de schemering te komen. Iets wat de Spaanse premier Mariano Rajoy en zijn regering wel goed uitkomt.

Spanje heeft immers een enorm probleem: het wordt geleid door een corrupte premier en corrupte regeringspartij. In elk ‘normaal’ land had de voltallige regering al lang moeten aftreden, voor het gerecht verschijnen en zou de kiezer de regeringspartij electoraal naar de prullenmand hebben verwezen. In Spanje niet. Franco’s minister van ‘Toerisme en Voorlichting’ Manuel Fraga liet het in 1960 al aan de wereld weten: ‘Spain is different!’

De Spaanse corruptiegordel
De Spaanse politiek wordt al decennia geplaagd door corruptiezaken, of het nu van de socialistische PSOE of conservatieve Partido Popular is, of het nu de centrale regering is of een regering van een autonome gemeenschap, de corruptie is endemisch. De zaak die nu vooral van belang is of zou moeten zijn is de zaak Gürtel. Zou moeten zijn, want de gevestigde –door de staat gesubsidieerde- pers verzwijgt veelal de gebeurtenissen over het corruptienetwerk in Rajoy’s partij dat sinds 1999 ongestoord zijn gang kon gaan. Zo werd een bedrijvennetwerk opgezet door Francisco Correa, een ondernemer verbonden aan de Partido Popular van toenmalig eerste minister José Maria Aznar. Correa zou het brein worden achter een web van schimmige bedrijven dat in ruil voor commissies van 3-4% ervoor zorgde dat openbare aanbestedingen bij de juiste bedrijven terecht kwamen. Conservatieve politici en ambtenaren werden daarbij omgekocht.

Wikipedia: Zaak Gürtel
De zaak-Gürtel is een corruptieschandaal in Spanje waarbij tussen 2001 en 2009 op grote schaal malversaties werden gepleegd. Het justitiële onderzoek naar de zaak is anno 2014 nog niet afgerond; regelmatig komen er nog nieuwe gegevens naar boven. De zaak is vooral van belang vanwege de omvang en de vermeende betrokkenheid van kopstukken van een van de grootste politieke partijen, de centrumrechtse Partido Popular. Door de Spaanse justitie werd aan de zaak de naam Gürtel gegeven. Gürtel is de vertaling in het Duits van de achternaam van een van de hoofdrolspelers, Francisco Correa.


De Spaanse premier is corrupt
Het systeem werd zo succesvol dat de Partido Popular er een dubbele boekhouding op nahield ter waarde van miljoenen euros, geleid door de ex-schatbewaarder Luís Barcenas. Zo werd duidelijk dat het hoofdkantoor van de PP in Madrid, de verkiezingscampagnes van Rajoy en illegale ‘vergoedingen’ voor o.a. een zekere ‘M. Rajoy’ werden betaald met corruptiegeld. Luís Barcenas bevindt zich in vrijheid sinds januari 2015, na het betalen van een borgsom van €200.000. Barcenas weet veel: de PP betaalde in het begin van het onderzoek (2010) zijn advocaat. Eerste minister Rajoy getuigde ook zijn sympathie aan zijn oud-penningmeester in 2013, toen hij Barcenas moed in sprak in enkele sms’jes, kort voor deze voor het gerecht moest verschijnen. “Wees sterk, Luís”, was de slotboodschap die Rajoy hem wou meegeven. Het gerechtelijk onderzoek naar Gürtel is, na 10 jaar, nog steeds niet afgesloten, ondanks de verpletterende bewijslast.

Collectief geheugenverlies
In 2013 publiceerde El País de ‘Documenten van Barcenas.’ ‘M. Rajoy’, ‘R. Rato’, ‘D. Cospedal’, ‘Jaime Mayor’, ‘J. M.’ zijn enkele van de nauwelijks verhullende codenamen die opduiken in de zwarte boekhouding van de Partido Popular. Tot op heden heeft het gerecht het moeilijk om ‘M. Rajoy’ te koppelen aan huidig eerste minister Mariano Rajoy, die gedurende 11 jaar jaarlijks €25.200 aan zwart geld ontvangen zou hebben. Rajoy verscheen vorige zomer voor de rechtbank om een verklaring af te leggen. De rechtbank behandelde hem met fluwelen handschoenen en liet verschillende kritische vragen niet toe. Mariano Rajoy, sinds 2004 partijvoorzitter, verklaarde absoluut niets af te weten van de financiering van zijn partij en zijn verkiezingscampagnes.

Wie is ‘R. Rato’? Zou het Rodrigo Rato kunnen zijn? Oud-IMF-baas, vice-eersteminister en minister van Economie onder José Maria Aznar, later directeur van een van Spanje’s grote banken Caja Madrid-Bankia, tijdens de crisis met belastinggeld gered. De aristocraat Rodrigo Rato werd in 2015 opgepakt voor een andere corruptiezaak, de ‘Zwarte Kaarten’. Via –letterlijk zwarte– kredietkaarten konden hij en andere kopstukken van Bankia uitgeven waar ze zin in hadden. Rato werd in 2015, in afwachting van de rechtszaak, vrijgelaten zonder voorwaarden. Het andere kopstuk van die zaak, Miguel Blesa, stierf in verdacht omstandigheden. De officiële verklaring luidt dat hij zelf een einde maakte aan zijn leven. Meer dan twaalf personen gelinkt aan de zaak Gürtel stierven nu al de voorbije jaren, om verschillende redenen behalve ouderdom.
‘D. Cospedal’, een andere hersenkraker. Zou het María Dolores de Cospedal kunnen zijn, huidig minister van Defensie? Kan ‘Mayor Oreja’ gelinkt worden aan Jaime Mayor Oreja, de oud-minister van Binnenlandse Zaken en oud-EU-parlementslid? Een andere Mayor Oreja verschijnt dan weer in de lijst van betalers: José Mayor Oreja draagt als constructiemagnaat bij aan de zwarte kas van de PP. José en Jaime zijn broers.
‘J. M.’ lijkt dan weer een moeilijke. De eerste documenten van de zwarte boekhouding van de PP gaan terug tot 1990 en stopt in 2008, wanneer het gerechtelijk onderzoek begint. Wie was 14 jaar voor Mariano Rajoy partijvoorzitter van de PP? José Maria Aznar, Spaans premier van 1996 tot 2008. José Maria Aznar was de opvolger van Manuel Fraga, de minister onder Franco verantwoordelijk voor toerisme en persvoorlichting (lees: censuur). ‘Spain is different’, weet u nog?

Het gerecht handelt nauwelijks
De zaak Gürtel is zonder twijfel het topje van de corruptie-ijsberg. Honderden corruptiezaken telt Spanje. De PP alleen al heeft zo’n 380 politici betrokken in corruptiezaken. Manuel Morocho, hoofdinspecteur van de UDEF (Eenheid van Economische en Financiële Misdaden, Spaanse Nationale Politie), verklaarde op 7 november 2017 dat “bewijzen aangeven dat Mariano Rajoy en secretarissen-generaal van de PP betalingen ontvingen afkomstig van de dubbele boekhouding van de PP in het kader van het [corruptie]netwerk Gürtel.” Hij gaat zo ver te verklaren dat “er bewijzen bestaan die aantonen dat de structuur van de Partido Popular antwoordt aan het profiel van een criminele organisatie.” Deze voor de PP en Rajoy vernietigende verklaringen zagen nergens de hoofdtitels in het nieuws. Enkel op de sociale media ging deze zoveelste bevestiging rond dat Rajoy en zijn Partido Popular tot over de oren in corruptie verwikkeld zitten. Het gerecht heeft het, ondanks de duidelijke bewijzen, lastig om te handelen. Hoe komt dit toch?

Spanje is echt anders
Om te begrijpen hoe dit mogelijk is, moeten we terug naar de –grotendeels gefaalde– transitie van dictatuur naar democratie. In tegenstelling tot Duitsland en Italië bleven in Spanje de franquisten gewoon zitten. In ruil voor de vrijlating van de politieke gevangenen kregen ze zelfs amnestie voor hun misdaden (zelfs voor misdaden tegen de mensheid). Francisco Franco had met zijn dictatuur de structurele corruptie hersteld: de elites gebruikten de staat als oudsher om zich te verrijken. Lluc Salellas i Vilar, journalist en politicus (van het radicaallinkse CUP) deed er een onderzoek naar. Hij nam 100 stalen: 100 kinderen en kleinkinderen van de laatste ministers onder het Franco-regime en nam hun professionele carrière onder de loep. In de hoogste regionen van de macht bevinden ze zich één voor één: in de magistratuur, de politiek, de hoge ambtenarij, de hoogste economische beslissingsorganen, het bedrijfsleven (vooral voormalige staatsbedrijven), de sportorganisatie, de financiële en bankensector, overal.

De corruptiecultuur is in Spanje altijd een staatscultuur geweest, een staatscultuur die niet verdwenen is met de dictatuur, zoals zoveel andere zaken. Die verdween ook niet met het EU-lidmaatschap. Het laatste nieuws is dat de Partido Popular zelfs Europese fondsen zou hebben omgeleid om verkiezingscampagnes te betalen. De Europese grenzen betekenen echter weinig voor de PP: in Colombia werd vorige vrijdag $5,4 miljoen bevroren op bankrekeningen van Ignacio González, voormalig minister-president van de regio Madrid, verwikkeld in nog een andere corruptiezaak.

Spanje, land van institutionele corruptie
13 november 2017 Christophe Bostyn
doorbraak.be/spanje-land-institutionele-corruptie/

> Vraagje aan Rajoy...Staat dat ook allemaal in de Spaanse grondwet geschreven? Misschien naast artikel 155?
Laast bewerkt: 4 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • gnor
  • gnor's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 6 maanden geleden #51463 door gnor
www.volkskrant.nl/4557168/ ?
Catalaanse onafhankelijkheidspartij ook niet vrij van corruptie - er werd 6,6 miljoen weggesluisd

Partijleider Artur Mas trad vorige week af. De belangrijkste Catalaanse onafhankelijkheidspartij, jarenlang aan de macht in de Spaanse regio, is maandag veroordeeld voor stelselmatige corruptie. Het bouwbedrijf Ferrovial doneerde volgens de rechter minstens 6,6 miljoen euro aan de partijkas in ruil voor de toekenning van grote bouwprojecten, zoals de aanleg van de Barcelonese metrolijn 9.

Ook zelf blijkt de partij Convergència Demòcratica de Catalunya (CDC) - waaruit de Catalaanse ex-premiers Jordi Pujol, Artur Mas en Carles Puigdemont zijn voortgekomen - niet schoon te zijn.

<Dan lijkt het dat er nog veel meer aan de hand is. Maar het artikel handelt nagenoeg enkel over Ferrovial. Zonder oorzaak geen gevolg>

In Spanje staat de corruptiezaak bekend als de zaak Palau. Het smeergeld bereikte de partij door bemiddeling van de bestuurders van het illustere Palau de la Musica, een modernistisch muziekpaleis in het centrum van Barcelona en trots symbool van de Catalaanse cultuur.
Het bouwbedrijf maakte grote geldbedragen over aan het muziekpaleis, zogenaamd als sponsoring voor een serie optredens. Vervolgens ontving de penningmeester van Convergència enveloppen met geld uit handen van de directie van het muziekpaleis.

De voormalige Catalaanse premier Artur Mas trad vorige week af als partijvoorzitter van de PDECat en zei bij die gelegenheid dat 'Convergència de hoogste prijs heeft betaald. Ze is verdwenen. De gedaanteverwisseling van de partij betekent volgens hem ook dat de PDECat niet kan worden aangeslagen voor het terugbetalen van de steekpenningen die haar voorganger ontving.
Tegenstanders van de Catalaanse onafhankelijkheid menen dat Mas in 2012 de kant van de afscheidingsbeweging koos om de aandacht af te leiden van de corruptie in zijn partij.

<Natuurlijk zal de VK dik uitpakken. Immers, Catalonië behoort volgens de Europese tendens tot Spanje. Dat kan goed gebruikt worden om eenheid te bewerkstelligen.

We zitten nog met smart te wachten op corruptieschandalen in Nederland m.b.t. bouwbedrijven. Sorry, die hebben we al veel eerder gehad.
Daar is zelfs een strafzaak uit voortgekomen en nog wel tegen de klokkenluider.
www.ad.nl/binnenland/einde-strafzaak-klo...der-ad-bos~a07329c1/ Bos is de klokkenluider geweest in de zogeheten bouwfraudeaffaire. Hij beschikte over een schaduwboekhouding van wegenbouwbedrijf Koop Tjuchem, waarmee hij in 2001 de bouwfraude aan het licht bracht. In zijn eigen zaak beschuldigde justitie hem van omkoping van ambtenaren. Uiteindelijk was de man kennelijk zo moe dat hij kennelijk in overleg met het OM een regeling trof.

Hoe het inmiddels in de bouw gaat.= Wikipedia: Bouwend Nederland is opgericht op 22 december 2004 toen het Algemeen Verbond Bouwbedrijf met (BouwNed), VIANED, Bolegbo-vok en vocBetonbouw fuseerden. De voorzitter van de grootste vereniging, Elco Brinkman werd voorzitter van de nieuwe organisatie.Brinkman werd in juli 2013 door Maxime Verhagen opgevolgd als voorzitter.= Het CDA zit er weer dik in.>

Conclusie
Op termijn zal er in Catalonië een uitbarsting komen. Onderhuids zijn er nog steeds spanningen. Onderdrukking en censuur leidt op termijn tot opstand.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.