Vraag Bravo Catalonië

Meer
3 jaren 5 maanden geleden - 3 jaren 5 maanden geleden #54072 door katertje


Riot police clash with protesters over Catalan separatists trial

Protests continued in Barcelona on Thursday evening against the ongoing trial of a dozen Catalan separatist leaders in Madrid.
They are in the dock over a 2017 referendum and subsequent declaration of independence deemed illegal by the Spanish government.
If found guilty, the group could each face up to 25 years in jail.
Pro-independence supporters took part in a general strike in Catalonia on Thursday to protest against the proceedings.
Activists burned tyres and blocked key roads in the north-east region.

Thursday's strike followed huge pro-independence protests on Saturday evening, which saw 200,000 people, according to police figures, gather in the streets of Barcelona.
Organisers placed the attendance estimates at more than double this figure.

Live: Catalan separatist organisations demonstrate in Barcelonawww.euronews.com/2019/02/21/roads-blocke...-trial?minutetv=true
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 5 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 5 maanden geleden - 3 jaren 5 maanden geleden #54018 door katertje
www.europa-nu.nl/id/vh9lpkb93no0/handves..._de_verenigde_naties

Handvest van de Verenigde Naties
- Hoofdinhoud
Dit handvest vormt de grondslag van de Verenigde Naties. Het bepaalt de rechten en plichten van de lidstaten en legt de organen en procedures van de Verenigde Naties vast.
Het is een internationaal verdrag dat de voornaamste beginselen inzake de internationale betrekkingen vastlegt: van de soevereine gelijkheid van staten tot het verbod op het gebruik van geweld in de internationale betrekkingen dat niet strookt met de doelstellingen van de VN

3.Hoofdstuk I Doelstellingen en beginselen
Artikel 1
De doelstellingen van de Verenigde Naties zijn:
1.
De internationale vrede en veiligheid te handhaven en, met het oog daarop: doeltreffende gezamenlijke maatregelen te nemen ter voorkoming en opheffing van bedreigingen van de vrede en ter onderdrukking van daden van agressie of andere vormen van verbreking van de vrede, alsook met vreedzame middelen en in overeenstemming met de beginselen van gerechtigheid en internationaal recht, een regeling of beslechting van internationale geschillen of van situaties die tot verbreking van de vrede zouden kunnen leiden, tot stand te brengen;
2.
Tussen de naties vriendschappelijke betrekkingen tot ontwikkeling te brengen, die zijn gegrond op eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en van zelfbeschikking voor volken, en andere passende maatregelen te nemen ter versterking van de vrede overal ter wereld;...(..)

nl.wikipedia.org/wiki/Zelfbeschikkingsrecht
Zelfbeschikkingsrecht
Het zelfbeschikkingsrecht of recht op zelfbeschikking is een begrip in het internationaal recht met twee betekenissen:
In de staatkunde betekent zelfbeschikkingsrecht dat volkeren van de hele wereld zelf mogen bepalen onder welke soevereiniteit ze willen vallen.
Met betrekking tot individuele mensenrechten betekent zelfbeschikkingsrecht dat men zelf mag bepalen hoe men zijn of haar leven wil leiden

Het zelfbeschikkingsrecht der volkeren werd het eerst geformuleerd door Woodrow Wilson in zijn Veertien Punten (1918) om een einde te maken aan de Eerste Wereldoorlog.[1] Critici vermoeden hier echter achter dat de bepaling vooral bedoeld was om het machtige blok Oostenrijk-Hongarije te versnipperen.[bron?]
Tijdens de grote dekolonisatie van de jaren zestig bepaalden de Verenigde Naties in 1960 in hun resolutie 1514 de basis van het moderne zelfbeschikkingsrecht.
Artikel 2 bepaalt dat alle volkeren het recht hebben op zelfbeschikking; door dat recht bepalen zij hun politieke status en streven zij economische, sociale en culturele ontwikkeling na.
Artikel 3 bepaalt dat politieke, economische, sociale en educatieve onvoorbereidheid nooit als een grond mogen dienen om de onafhankelijkheid uit te stellen.
Artikel 4 stelt dat elke gewapende actie of repressie tegen de afhankelijke volkeren zal moeten stoppen opdat ze hun onafhankelijkheid kunnen bereiken.[2]
Laast bewerkt: 3 jaren 5 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 5 maanden geleden - 3 jaren 5 maanden geleden #54017 door katertje
Vandaag begon in Madrid het beladen proces tegen twaalf Catalaanse leiders voor het organiseren van het onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober 2017. Ze kunnen tussen de 7 en 25 jaar celstraf krijgen voor rebellie, opruiing en misbruik van belastinggeld. De Catalaanse leiders zitten al 16 maanden in de gevangenis zonder proces.

Terwijl de aandacht van Juncker en Tusk vooral naar Polen en Hongarije gaat, krijgt Spanje vrij spel om te doen wat geen enkele van deze landen durft te doen: politieke dissidenten voor lange tijd opsluiten. Een enkel Twitterbericht tegen God, Koning of Vaderland is voldoende om voor een rechter te moeten verschijnen of achter tralies te eindigen. Spanje zet de autoritaire trend in Europa en het doet dat ongehinderd. (…)

Vanuit Berlijn noemde Puigdemont het proces een stresstest voor de Spaanse democratie. Hij roept opnieuw op tot een nieuw onafhankelijkheidsreferendum.

De beklaagden kunnen tot 25 jaar gevangenisstraf krijgen als ze veroordeeld worden. Volgens hun aanhangers zijn zij politieke gevangenen. Volgens de Spaanse regering loopt alles conform de rechtsstaat. De Spaanse grondwet verbiedt regionale afscheiding van Spanje. Volgens advocaat Andreu Van den Eyndehe hebben de beschuldigden het recht om te streven naar onafhankelijkheid. “Het Zelfbeschikkingsrecht] is een synoniem van vrede, niet van oorlog”, klinkt het.

> De Spaanse grondwet verbiedt regionale afscheiding van Spanje.
Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is duidelijk gemaakt dat Internationale Verdragen voorrang hebben boven Nationale wetgeving, zelfs boven de Grondwet
Laast bewerkt: 3 jaren 5 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 7 maanden geleden - 3 jaren 7 maanden geleden #53721 door katertje


Catalonië was gisteren opnieuw het toneel van hevige rellen. Op verschillende plekken in Barcelona botsten separatistische demonstranten met de Spaanse en Catalaanse politie. In heel de regio blokkeerden demonstranten van de Comités ter Verdediging van de Republiek tientallen wegen.

De regering van Pedro Sánchez vergadert normaal in Madrid, maar streek gisteren voor de wekelijkse ministerraad neer in hartje Barcelona, in het oude beursgebouw Llotja de Mar. Dat gebeurde op een politiek gevoelige dag...21 december, de dag waarop de separatisten vorig jaar opnieuw de meerderheid behaalden in het parlement, na de mislukte afscheidingspoging en de tijdelijke overname door Madrid.

Het zou een poging geweest zijn van Sanchez om de politieke spanning te verminderen (!) maar veel separatisten zagen er juist een provocatie in.
Net als de duizenden die 's ochtends vroeg voor de Llotja de Mar demonstreerden. "Dit is geen democratie, maar een dictatuur. Er zitten mensen om hun mening in de gevangenis...politieke gevangenen ".

Dit gebeurt in de Europese Unie in 2018....iemand ? Judith Sargentini...misschien?
Zal wel te druk zijn met Hongarije. Het geboorteland van haar opdrachtgever en financiële afschuiver George Soros, die Viktor Orbán's bloed wel kan drinken omdat deze haarfijn blootlegt en ingaat tegen wat Soros probeert te bewerkstelligen met Hongarije en Europa. Het was ook Soros die het onbenullige GroenLinkse luchtfietsertje bombardeerde tot Hongarije-rapporteur.

En wat zegt deze GroenLinks-Europarlementariër en Hongarije-rapporteur Judith Sargentini ?
"Het wordt van kwaad tot erger in Hongarije. We moeten de Hongaarse burgers helpen voor hun rechten op te komen. We eisen dat de Europese ministers en de Europese Commissie optreden, en in de tussentijd verzoeken wij met spoed een plenair debat. Stilstaan en toekijken is geen optie."

Catalonië...Spanje...Democratie...Europese Unie...Mensenrechten...Politieke gevangenen...een incidentje vergeleken bij de Overwerkwet in Hongarije..Doorlopen mensen....
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 7 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden - 3 jaren 8 maanden geleden #53524 door katertje
Net even Kleintje Muurkrant gelezen...de haren rijzen je te berge...!
Kleintje schrijft:

Een gelekte uitspraak van de voorzitter van de senaatsfractie van de PP, Ignacio Cosido, voormalig hoofd van de Spaanse politie: "wij bepalen de uitkomst" ' (over het proces voor het Hooggerechtshof tegen de leiders van de Catalaanse Onafhankelijkheidsbeweging), heeft niet alleen in Catalonië tot grote beroering geleid. In het proces tegen vice-premier Oriol Junqueres en 'de 2 Jordi's', leiders van de buitenparlementaire beweging' zijn straffen tot 25 jaar geëist wegens het organiseren van het 'illegale' Referendum van 1-10-2017.

Nu lijkt de uitkomst al vast te staan

Deze uitspraak van een leidende Madrileense politicus laat zien dat de scheiding der machten (volgens Montesqieu's 'trias politica') in de door Franco nagelaten monarchie niet bestaat. Opmerkelijk fel reageerde de leider van de Ciutadans-partij, Ines Arrimadas. De grootste partij in Catalonië, maar in oppositie tegen de Catalaanse regering van Onafhankelijkheidspartijen.

Zij beseft dat de doorgestoken kaart van de procesgang tegen de leiders van de Onafhankelijkheidsbeweging de woede over dit showproces tot ongekende hoogte zal brengen en haar positie verzwakken.

Het lijkt onmogelijk dat Brussel en de Europese regeringsleiders nu nog kunnen doorgaan met de andere kant opkijken en Madrid de vrije hand te geven in het onderdrukken van de volksbeweging.
Maar Brussel is helaas schaamteloos.

En de sociaal-democratische Spaanse premier Suarez (die regeert dankzij steun van de Catalaanse- en Baskische onafhankelijkheidspartijen) wordt ook aardig in zijn hemd gezet, omdat hij deze comedie (begonnen onder zijn PP-voorganger Rajoy) gewoon heeft doorgezet.

Het laat zien hoe door en door verrot deze Franquistische bureaucratie is. Het hele politieële en juridische systeem met haar geheime diensten dat de caudillo te Madrid heeft achtergelaten incluis. De monarchie moet gesloopt en vervangen door een federatieve Republiek. Dat is wat de Catalanen en Basken eisen. Het is een legitieme eis die door velen buiten deze verzetshaarden wordt gedeeld.

Een hooghartige gelekte uitspraak die grote consequenties zal hebben.
schrijft WK op Kleintje Muurkrant
Laast bewerkt: 3 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 9 maanden geleden - 3 jaren 9 maanden geleden #53389 door katertjeDuitse Tages Zeitung….Spanje: Justitie uit de Franco-dictatuur

Het kantoor van de Spaanse openbare aanklager heeft tot 25 jaar gevangenisstraf geëist voor een aantal leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging.

In een rapport gepubliceerd op vrijdag brief aan het Hooggerechtshof zei dat de vervolging te vragen voor twaalf Catalaanse leider gevangenis termen van tussen de zeven en 25 jaar voor rebellie of misbruik van publieke middelen in verband met de poging tot afscheiding van Catalonië in oktober 2017. De maximale straf zij eisten voor de voormalig vice-regiovoorzitter Oriol Junqueras.

In totaal moeten 18 vooraanstaande vertegenwoordigers van de onafhankelijkheidsbeweging voor de rechter worden gebracht. De controverse over de onafhankelijkheid aspiraties van Catalonië had een jaar geleden escaleerde, toen de voormalige regionale president Carles Puigdemont organiseerde een door de Spaanse justitie als illegaal referendum. Na de stemming, de regionale regering verklaarde eind oktober aan de ene kant van de onafhankelijkheid van Catalonië. De Spaanse regering heeft vervolgens Puigdemont en zijn kabinet laten vallen.

Verschillende Catalaanse pro-onafhankelijkheid activisten werden gearresteerd op beschuldiging van rebellie. De toenmalige regionale president Puigdemont en een aantal van zijn kabinetsleden vluchtten naar het buitenland.

Berliner TagesZeitung schreef er vandaag over

> DIT IS HET EUROPA VAN 2018
Catalaanse leiders veroordeeld voor in totaal 177 jaar gevangenis voor het houden van een REFERENDUM!

Benut uw stem met de komende EU-verkiezingen
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 10 maanden geleden - 3 jaren 10 maanden geleden #53166 door katertje

Catalonië herdenkt het onafhankelijkheidsreferendum

It aint over yet till the fat lady sings the bluesDe menigte verzamelde zich op het Plaça de Catalunya in het centrum van de stad om daarna naar het parlementsgebouw te lopen. Een deel van de demonstranten ging ook naar het hoofdkwartier van de federale politie. De betoging was georganiseerd om het onafhankelijkheidsreferendum van een jaar geleden te herdenken. De door Madrid verboden volksraadpleging ontaardde in ongeregeldheden, onder meer doordat de politie probeerde te voorkomen dat burgers naar de stembus zouden gaan.

Isabel Celáa, de woordvoerster van de nieuwe Spaanse regering van de socialist Pedro Sánchez, omschreef de politie-inzet door diens voorganger als een 'fout'. Ze noemde 1 oktober een treurige dag, maar riep de Catalaanse regering tegelijkertijd op te stoppen met haar 'confronterende retoriek'.
Regiopremier Quim Torra benadrukte dat zijn kabinet het 'democratische mandaat' van het referendum in ere houdt en de mensen die geleden hebben onder de represailles blijft steunen. Na de stemming en het besluit tot afscheiding van Spanje zette Madrid de regioregering van Carles Puigdemont in het najaar van 2017 af. De leider vluchtte naar België.

Eerder op de dag blokkeerden separatisten enkele belangrijke wegen in Barcelona. Ze legden tevens het treinverkeer enige tijd plat in Gerona. De betogers drongen in deze stad bovendien het Catalaanse regeringsgebouw binnen om de Spaanse vlag te strijken en de 'estelada' te hijsen, de vlag van de onafhankelijkheidsbeweging.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 3 weken geleden #52727 door katertje
Duitsland sluit gerechtelijk onderzoek naar Puigdemont af . Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag terug naar België

Duitsland heeft de procedure voor de overlevering van de voormalige Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont vrijdag afgesloten. Dat is een gevolg van de beslissing van het Spaanse Hooggerechtshof om het Europese aanhoudingsbevel voor de Catalaan in te trekken.

Het gerecht in Sleeswijk-Holstein heeft officieel haar onderzoek naar Puigdemont beëindigd, luidde het.

> Tot nu toe lijkt het intrekken van uitleveringsverzoeken meer ingegeven om nog meer gezichtsverlies in Europa te vermijden dan dat er nu op democratische besluitvorming en politiek overleg wordt overgeschakeld. Er zijn ook nog 16 politici al maanden gevangen hangende hun eventuele proces.
De verbetering van Sanchez ten opzichte van Rajoy: ... ze mogen nu in een Catalaanse gevangenis.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 4 weken geleden #52668 door katertje
Puigdemont wordt door Duitsland uitgeleverd aan Spanje. Justitie in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein heeft dat besloten op grond van een uitspraak van het gerechtshof in die deelstaat. Die uitspraak kwam er op neer dat Puigdemont mag worden uitgeleverd wegens verduistering van overheidsgeld, maar niet wegens rebellie. De proc.-generaal liet vervolgens weten dat de Catalaan daadwerkelijk naar Spanje wordt gestuurd.

De voormalige regiopremier is tevreden dat Duitsland hem niet zal uitleveren voor rebellie. "Daarmee is de belangrijkste leugen van de staat ontkracht. De Duitse justitie bestrijdt dat bij het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober sprake was rebellie'', schreef de separatistenleider op Twitter.

De politicus lijkt zich overigens niet neer te leggen bij zijn uitlevering. Bronnen binnen zijn juridische team zeiden tegen de krant El País dat ze van plan zijn naar het Duitse Grondwettelijk Hof te stappen. Ook de Belgische advocaat van Puigdemont zei dat zijn cliënt nog in beroep gaat.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 2 maanden geleden - 4 jaren 2 maanden geleden #52398 door katertje
Het Spaanse parlement heeft vrijdag zoals verwacht premier Mariano Rajoy de laan uitgestuurd door een motie van wantrouwen aan te nemen met 180 tegen 169 stemmen en één onthouding. De motie werd door de socialistische partij PSOE in stemming gebracht nadat bestuurders van Rajoy's Volkspartij (Partido Popular) waren veroordeeld tot lange gevangenisstraffen wegens corruptie. Einde Franco tijdperk.

Toen eerder deze week bleek dat ook de kleine Baskische Nationale Partij (PNV) voor de motie zo gaan stemmen, leek het lot van Rajoy al bezegeld. Rajoy regeerde sinds 2011 over Spanje, de laatste jaren deed hij dat met een minderheidsregering.
Rajoy wordt opgevolgd door de leider van de PSOE, Pedro Sánchez. Deze gaat vermoedelijk maandag aan de slag en zal volgende week zijn kabinet presenteren.

Charles Puigemont, de Catalaanse president in ballingschap, zegt vanuit Duitsland dat de ogen van Europa allemaal richting SSpanje kijken en zien dat de Franco regering waar op de achtergrond Aznar de touwtjes in handen heeft op zijn einde loopt.

Sinds de burgeroorlog waar besloten werd om de rechtse Partido Popular (toen volkspartij) de macht te geven met als voorwaarde dat er geen strafvervolging kwam voor de foute leiders uit de Franco tijd heeft de PP bijna in alle regeringen gezeten.

Zij hebben door deze absolute macht waarschijnlijk gedacht alles te mogen, zie de vele Fraude zaken van de PP., waarbij schrikt u niet 204.442.692.675 € werd verduisterd.

Toch fijn om te weten waar ons belastinggeld naartoe is gegaan tijdens de crisis in Spanje.
Laast bewerkt: 4 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 2 maanden geleden - 4 jaren 2 maanden geleden #52395 door katertje
Update 31 mei
Het ziet er niet best uit voor de Spaanse premier Mariano Rajoy: vandaag of morgen is het erop of eronder voor zijn minderheidsregering die al sinds zijn aantreden in 2016 een wankele positie heeft. Al sinds de eerste dag hangen corruptieschandalen rond Rajoys Partido Popular als een molensteen om zijn nek. Morgen blijkt of ze hem definitief de kop kosten – als over de motie van wantrouwen van socialistische oppositieleider Pedro Sanchez wordt gestemd.
Rajoy weigert zelfs op te stappen ná de uitspraak van de Spaanse rechter vorige week – die héle forse straffen uitdeelde aan onder meer de oud-penningmeester van de PP (33 jaar) – en aan de aan de PP gelieerde zakenman Correa (maar liefst 51 jaar).Ook de Partido Popular zélf werd tot een boete veroordeeld.

zie ook reactie 52350

Daarnaast zijn er nog de talloze andere kleinere maar vooral grotere corruptieschandalen die de PP in een kwaad daglicht stellen. Premier Rajoy bagatelliseert het: „Corruptie is overal, dat weet u heel goed”, zei hij tegen Sanchez, doelend op corruptieschandalen rond zijn PSOE. Ook hield Rajoy gisteren vol dat híj nog steeds de aangewezen persoon is die het land kan leiden, omdat onder zijn premierschap de economie is gegroeid en de werkloosheid is afgenomen. „Hoezo: boter op zijn hoofd”, zeggen inwoners van Barcelona, die het debat op de televisie volgen in een bar.

Pedro Sanchez heeft zich verzekerd van 175 medestanders voor de motie, maar hij heeft er 176 nodig. Alles hangt vandaag af van de positie die de vijf leden van de PNV – de Nationalistische Baskische Partij – innemen. Zij kunnen Sanchez aan de benodigde stemmen helpen. Maar de Basken, die Rajoy ook vaak gedoogsteun gaven, maken pas later vandaag hun standpunt bekend.
Sanchez heeft gezegd een tijdelijke regering te willen leiden – en ’binnen enkele maanden’ verkiezingen uit te zullen schrijven. Wanneer dat is, is onduidelijk. Het is de reden dat de rechtse partij Ciudadanos van Albert Rivera zijn steun aan de motie zal onthouden. Rivera is gebaat bij snelle verkiezingen, omdat hij in verschillende peilingen als winnaar wordt aangewezen. Dat is zeker te danken aan zijn harde opstelling in de Catalaanse crisis. Bij de verkiezingen van 20 december in de regio Catalonië werd zíjn partij de grootste.

Ook als de motie er niet doorheen komt, krijgt de regering Rajoy het heel moeilijk omdat Ciudadanos de PP sowieso niet meer zal steunen. Ook dat zal leiden tot een onwerkbare situatie voor Rajoy - de man die altijd wat onhandig en vaag formuleert, en onder Spaanse journalisten de bijnaam ’Señor Plasma’ heeft omdat hij alleen via een scherm communiceert.
Linksom of rechtsom: Rajoy zijn hoofd hangt in een strop – het is alleen de vraag wie het koord aantrekt – en hoe hard.
Laast bewerkt: 4 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 2 maanden geleden #52351 door katertje
De Catalaanse president overweegt Rajoy voor de rechtbank te dagen wegens schending van officiële plichten

Spanje moet de benoeming van ministers in de gevangenis en in het buitenland toestaan, zeggen Catalaanse regeringsadvocaten

De Catalaanse president, Quim Torra, overweegt zijn Spaanse tegenpartij, Mariano Rajoy, voor de rechtbank te brengen. Dit, nadat de Catalaanse regeringsadvocaten verklaarden dat Spanje de herplaatsing van de afgezette ministers in de gevangenis en in het buitenland moet toestaan. Torra zal de High Court of Justice in Catalonië om dringende voorzorgsmaatregelen vragen en een rechtszaak tegen Rajoy aanvechten wegens schending van officiële plichten . De Catalaanse president nomineerde vier ministers die momenteel in de gevangenis zitten of in het buitenland van de onafhankelijkheidszaak, maar Madrid heeft de lijst niet geaccepteerd en blokkeert deze. Negen dagen zijn verstreken sinds Torra werd ingehuldigd als de nieuwe Catalaanse president; Toch heeft het land geen regering.

De Spaanse regering blokkeert de publicatie van Torra’s nominaties in het officiële publicatieblad van Catalonië (DOGC) gedurende een week. Een juridisch adviseurscomité van de Catalaanse regering oordeelde dat het illegaal is en dat Madrid de nominaties moet publiceren. Voor de advocaten is het vormen van een regering binnen de attributies van Torra, die “niet onderworpen zijn aan de machtiging of controle” van de directe regel. “Er is geen juridische omstandigheid waarbij de ministers worden vrijgesteld van hun functie”, zegt de niet-bindende uitspraak.

Quim Torra beloofde alle ministers die werden afgezet op 27 oktober 2017 opnieuw te laten opnemen. Vier van hen accepteerden dit, inclusief Jordi Turull en Josep Rull , die in de gevangenis zitten. Ze werden ontslagen uit hun functie als voorzitters van het presidentschap en territorium. De Catalaanse leider koos ook Lluís Puig (Cultuur) en Toni Comín (Gezondheid), zowel in België op zoek naar een schuilplaats voor de Spaanse justitie, voor zijn kabinet.

Uit de gevangenis hebben Turull en Rull op vrijdag gevraagd dat het Spaanse Constitutionele Hof hen vrijlaat zodat ze kunnen aantreden. Ze hebben de regering van Mariano Rajoy ook gevraagd om hun benoemingen in het Catalaanse officiële publicatieblad te publiceren.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.