Burgerinitiatief in actie om EU-referendum

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Burgerinitiatief in actie om EU-referendum

Posted 9 jaren 5 dagen geleden #39280
U heft uzelf op.
Maar daartoe heeft u het recht helemaal niet.
<Na u heft uzelf op had m.i. moeten volgen: wat op zich een schande van ongekende weerga is.
Na maar daartoe heeft u het recht helemaal niet had m.i. moeten volgen: dit pikt het volk niet; indien de trias politica wordt nageleefd dan wordt u voor de rechter gedaagd en indien dat niet gebeurt dan roept u een opstand over u af.
Helaas was het allemaal veel te netjes. De meeste sprekers leden aan kadaverdiscipline a la Deutschland voor en t.t.v. WO2 of ze snapten er geen bal van. Degenen die denken dat ze ons vertegenwoordigen en dat dus niet doen, dienen een kopje kleiner gemaakt te worden. Gelukkig is Volkert met proefverlof.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door tukker in topic Burgerinitiatief in actie om EU-referendum

Posted 9 jaren 5 dagen geleden #39279
Thierry Baudet spreekt de Tweede Kamer toe.

Hier de volledige tekst van Thierry Baudet. sjaapooo!

Dames en heren, vertegenwoordigers van het Nederlandse volk,

Zo’n 160 jaar geleden ontstond onze parlementaire democratie.

Dit huis, uw huis, verwierf rond 1848 het recht om, namens ons allemaal, te beslissen over onze wetten, over onze grenzen en de omgang met onze buurlanden. Na een felle strijd van Thorbecke, verwierf het parlement ook het recht om namens het volk te beslissen over de besteding van belastinggeld, het budgetrecht.

Zo ontstond onze democratie.

Maar die democratie staat op het punt te verdwijnen. De Tweede Kamer staat op het punt haar kernbevoegdheden kwijt te raken. Onze bevolking staat op het punt om haar zelfbeschikking te verliezen.

En dit zien we niet alleen in Nederland. Het gebeurt in alle lidstaten van de Europese Unie.

Het ooit aan ons verkochte samenwerkingsverband van soevereine democratieën, is nergens te bekennen. Zoals Britse europarlementariërs onlangs zeiden: ‘it is a very different animal’ geworden. Een heel ander beest.

De EU en haar instituties zijn in een sluipend uitdijingsproces geraakt. Geleidelijk wordt de macht van de EU steeds groter, stapje voor stapje verwerft zij meer bevoegdheden.

Vaak via diplomatieke compromissen en ingewikkelde juridische constructies. Via ogenschijnlijk technische maatregelen, of via twee stappen vooruit en dan weer een stapje terug. Maar toch. Inmiddels is die uitdijende macht zó omvattend geworden, dat zelfs bindende begrotingsafspraken op de Brusselse agenda staan. Het ooit zo felbevochten budgetrecht, de kern van de Nederlandse democratie, zal spoedig ook onder Brusselse beslissingsmacht vallen.

Dames en heren, vertegenwoordigers van het Nederlandse volk,

9 jaar geleden kreeg de Nederlandse bevolking de kans zich direct uit te spreken over de wenselijkheid van die uitdijende EU.

Het resultaat was dat op 1 juni 2005, ruim 61% tegen de Europese Grondwet stemde. Bijna twee derde van de bevolking zei dus NEE tegen het opgaan in een continent-breed staatsverband. Bijna twee derde zei NEE tegen de uitholling van uw rol als parlement.

Maar sindsdien is de macht van Brussel alleen maar groter geworden. Op alle mogelijke terreinen neemt de beslissingsbevoegdheid van de Europese Unie voortdurend toe. Nu is zelfs een bankenunie in zicht, een begrotingsunie, een Europees immigratie- en asielbeleid, een Europese buitenlandse dienst en centraal gecoördineerde defensie.

U realiseert het zich misschien niet, maar wat hier feitelijk gebeurt is dat uw politieke standpunten geen consequenties meer zullen hebben. U kunt geen beleid meer maken.

U heft uzelf op.

Maar daartoe heeft u het recht helemaal niet.

Want de soevereiniteit ligt uiteindelijk bij ons, het volk. U bent slechts de vertegenwoordiger van het Nederlandse volk. En u kunt niet iets weggeven dat u niet bezit.

Dames en heren, dit is geen hamerstuk. Geen eenvoudig te nemen hobbeltje op de weg naar een onvermijdelijke Europese federatie.

Voor u staan 63.000 mensen, die zich schaarden achter het Burgerforum-EU. Uit een peiling bleek gister dat meer dan twee derde van de Nederlandse bevolking, net als wij, een Referendum wil bij nieuwe machtsoverdracht.

Voor u staan de mensen die u herinneren aan de twee derde meerderheid die in 2005 NEE zei tegen de Europese Grondwet, de twee derde meerderheid die u herinnert aan uw taak, aan uw verantwoordelijkheid als hoeder van de Nederlandse democratie.

Voor u staat een man die namens hen eist dat er een eind komt aan de sluipende overdracht van bevoegdheden aan de EU. De marginalisering van ons parlement kan niet zonder expliciete toestemming van de bevolking. Bij een volgende overdracht moeten wij, het soevereine volk van Nederland, daarover geraadpleegd worden.

Dat is wat onze democratie van u vraagt.

Ik wou dat ik niet zo knap was, maar wat meer geld had !!

Last Edit:9 jaren 5 dagen geleden door tukker
Laatst bewerkt 9 jaren 5 dagen geleden doortukker.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Burgerinitiatief in actie om EU-referendum

Posted 9 jaren 5 dagen geleden #39278
U heeft helemaal gelijk gnor: er komt geen referendum!

Timmermans: "Burger te dom voor referendum."

Gisteren in de Tweede Kamer werd er dan eindelijk gedebatteerd over ons voorstel van het Burgerforum EU om een referendum te houden bij overdracht van bevoegdheid van Nederland naar de EU.

Nu, dat referendum gaan we dus niet krijgen. Zoals verwacht, werd er, zo vlak voor de verkiezingen, ook geen keihard ‘nee’ op gegeven door de politiek, maar gaf de Kamermeerderheid te kennen dat we maar eens moesten zien wat er ging gebeuren als er een nieuw wetsvoorstel voor een referendum door de Eerste Kamer is gegaan. Wanneer dit zal gebeuren, bleef onduidelijk, ook al liet D66 woordvoerder Schouw iets vallen over ‘deze zomer’, maar dat zagen we nergens officieel bevestigd.

Ergens ver weg dus....
Lees Joost op:http://joostniemoller.nl/2014/01/timmermans-burger-te-dom-voor-referendum/#more-1264
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Burgerinitiatief in actie om EU-referendum

Posted 9 jaren 6 dagen geleden #39265
@Katertje. In deze ben ik het meer eens met Nu.nl en de Telegraaf m.b.t. tot wat ik heb gezien en gehoord, Overigens maakt dat niet uit. Wat heb je aan een raadgevend referendum? Geen f.ck want de zich volksvertegenwoordigers noemenden hebben dan ineens de idee dat het volk last en ruggespraak ophoest en dat moest niet mogen. Dit terwijl ze dag en dagelijks sch..t hebben aan het verbod op last en ruggespraak gezien de lobbyfabriek(en).
Het doet me eerlijk gezegd zeer dat duidelijk is dat de Kamer in meerderheid een dropje uitdeelt aan het volk om keelk. te genezen. Of moet ik het netter zeggen? Een doekje tegen het bloeden van een vinger terwijl de aorta leegstroomt.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Burgerinitiatief in actie om EU-referendum

Posted 9 jaren 6 dagen geleden #39263
Krappe Kamermeerderheid is voor burgerinitiatief over EU.


Aanvankelijk schaarde alleen de PVV zich volledig achter het initiatief, maar tijdens het debat waaraan alle politieke partijen deelnamen, kreeg Burgerforum EU zowaar een Kamermeerderheid achter zich. .

De initiatiefnemers eisen dat als er toch nieuwe bevoegdheden dreigen te worden overgedragen, dat dan het Nederlandse volk zich daarover moet uitspreken in een raadgevend referendum.

Ze mogen vanaf de publieke tribune niet applaudisseren maar doen het toch. Ze klappen als hun voorman Thierry Baudet waarschuwt voor 'de sluipende overdracht van Nederlandse bevoegdheden aan Brussel'. En de handen gaan op elkaar bij elk woord van PVV-Kamerlid Madlener. 'U mag uw gevoelens van medeleven niet kenbaar maken', hamert de Kamervoorzitter van dienst, CDA'er Knops.

Dat ze er staan is een prestatie op zich. Burgerinitiatieven halen hun doel, gehoord worden in het nationale parlement, bijna nooit. Want het moet over iets moet gaan waarover de Kamer twee jaar lang niet gesproken heeft. Lastig, want in die periode spreekt 's lands parlement over zo goed als alles, van maagzuurremmers tot jihad-hooligans.

Dat het kalm aan moet met het overdragen van bevoegdheden aan Brussel, daar bleken bijna alle partijen zich wel in te kunnen vinden. Maar ook de koppeling aan een referendum, kreeg instemming, zij het krap. Tegen waren de bekende referendahaters VVD, CDA en SGP. Ze vonden zowaar D66 aan hun zijde. De referendumpartij vreest uitholling van het middel als "na elke EU-top" een referendum gehouden gaat worden, zo verwacht D66'er Schouw.

Steun kwam er, ondersteund met een groot aantal moties, van de rest van de Kamer, inclusief de PvdA en ChristenUnie. 'De PvdA wil snel aan de slag met een eventueel referendum', zei PvdA'er Maij. Segers van de ChristenUnie zorgde voor de grootste verrassing. Zijn partij is fel tegen referenda. "Bij wijze van uitzondering accepteren wij een raadgevend referendum." Want, zo redeneerde Segers, op geen enkele andere manier dan met een referendum kan een onomkeerbare Europese verdragsverandering ongedaan worden gemaakt.

Stoomwals
Vooraf rekenden de initiatiefnemers niet op steun van andere partijen dan de PVV, die vlakweg wil dat Nederland uit de EU stapt. Want die stoomwals naar een federaal Europa rolt maar door en weinig politici denken die nog te kunnen stoppen. Destructie was de enige optie die Burgerforum EU nog meende te zien: "Zand in de machine gooien, Zieken. Sfeer verpesten. Je moet toch wat."

Dat lijkt niet nodig, maar er moet nog wel iets gebeuren in de Eerste Kamer voordat Burgerforum EU echt kan krijgen wat ze wil. In de senaat ligt immers het wetsvoorstel voor een raadgevend referendum. Voor zo'n volksraadpleging zijn wel iets meer handtekeningen nodig dan voor een burgerinitiatief: 300 duizend. .

Bovenstaande is een samenvatting uit de VK.


Vervolgens naar de Telegraaf gegaan, maar die zat kennelijk in een andere film want die kopt:

Geen meerderheid voor Burgerinitiatief
In de Tweede Kamer was dinsdagavond veel waardering te horen voor het burgerinitiatief van Burgerforum-EU. Mooi dat Europa weer op de agenda is gezet, zo klonk het. Maar voor de eisen van het burgerinitiatief was geen meerderheid te vinden.
Last Edit:9 jaren 6 dagen geleden door katertje
Laatst bewerkt 9 jaren 6 dagen geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Burgerinitiatief in actie om EU-referendum

Posted 9 jaren 6 dagen geleden #39261
<De samenvatting op Nu.nl van het debat geeft in hoofdlijn aardig de standpunten weer.>

Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet niets in het pleidooi van het Burgerforum EU om een referendum te houden over de 'sluipende machtsoverdracht' aan Brussel. Dat bleek dinsdagavond tijdens een debat over een 'burgerinitiatief' waarmee om zo'n referendum wordt gevraagd.

De VVD gelooft niet in referenda [/u]in het algemeen, zei VVD-Kamerlid Mark Verheijen. "Dat kan geen verrassing zijn. Gekozen volksvertegenwoordigers zijn integraal verantwoordelijk voor hun besluiten."

Coalitiegenoot [u]PvdA is voor een referendum als de EU-verdragen worden gewijzigd
, maar is het niet eens met de indieners dat er nu sprake is van 'sluipende machtsoverdracht'. Alles wordt in de Tweede Kamer besproken, stelde Kamerlid Marit Maij. In de toekomst moeten referenda mogelijk worden. Hiervoor liggen twee initiatiefwetten bij de Eerste Kamer die in maart behandeld worden. PvdA-leider Diederik Samsom heeft eerder gezegd een raadgevend referendum te willen bij toekomstige verdragswijzigingen.

Wel deelden verscheidene andere partijen de zorgen van het Burgerforum-EU. De ChristenUnie, SGP en CDA zien dat bevoegdheden sluipend worden overgedragen. Maar elke partij komt weer met z'n eigen oplossing.
Zo wil de ChristenUnie een raadgevend referendum als er soevereiniteit wordt overgedragen, terwijl de SGP helemaal niets in een referendum ziet.

Volgens minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken wordt er niet stiekem macht overgedragen. Wel gaf hij toe dat vroeger alles wat uit Brussel kwam bijna zonder discussie werd overgenomen. Die tijd is volgens hem allang voorbij. Hij ziet vooral ''chagrijn'' bij de burgers omdat ''de EU niet levert wat-ie belooft''. (opm.gnor:hij valt van zijn geloof ons Franske)

Het burgerinitiatief is door zo'n 63.000 mensen ondersteund. Het werd dinsdagavond in de Kamer toegelicht door een van de initiatiefnemers, publicist Thierry Baudet. Hij stelde dat de Tweede Kamer zijn eigen macht uitholt door steeds meer macht over te dragen aan Europa. Volgens Baudet mag dat niet zonder dat de bevolking daarmee instemt.

<Typerend dat anti-Eu partijen zoals SP en PVV in het plaatje van Nu.nl worden doodgezwegen>

Bron: www.nu.nl/politiek/3681458/tweede-kamer-...n-eu-referendum.html
*

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Last Edit:9 jaren 6 dagen geleden door gnor
Laatst bewerkt 9 jaren 6 dagen geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.326 seconden