De Augiasstal

De Augiasstal werd gestart door katertje

Posted 3 maanden 1 week geleden #59468
De Tweede Kamer heeft een ‘College van onderzoek integriteit’ in het leven geroepen..en dat college gaat bepalen of een Kamerlid wel integer is. Waar haalt zo'n "college" in vredesnaam de pretentie vandaan om te beoordelen of een Kamerlid integer is? En niet alleen dát maar het is bovendien ongrondwettelijk !! Tweede Kamerleden zijn in hun doen en laten geen verantwoording verschuldigd aan mede- Tweede Kamerleden, maar enkel aan de KIEZER.

Er komt geen enkele rechter aan te pas, het zijn illegale regels door de Kamer zelf opgesteld en missen dan ook iedere juridische grondslag.


Dat illegale college dus, heeft in haar onmetelijke wijsheid (sarco mode) besloten dat een klacht van de coalitie tegen FVD-partijleider Thierry Baudet gegrond is. Het gaat om het niet invullen van allerlei ‘registers’ waarmee inzicht moet worden verschaft in de handel en wandel van Kamerleden, zoals geschenkenregisters, reizen, ontmoetingen, nevenfuncties, enzovoorts.

Onze grondwet echter, voorziet daar nadrukkelijk en met reden niet in; niet de Regering controleert het Parlement, maar het Parlement controleert de Regering.


Het voornemen was, om Baudet voor een week te schorsen en dus uit te sluiten van Kamerdebatten. Aan Kamerleden echter, is een maximale vrijheid vergund bij de vervulling van hun ambt als Volksvertegenwoordiger en controleur van de heersende macht.

Voor al hun uitspraken in het parlement genieten zij volledige en bij grondwet gegarandeerde immuniteit, wat zoveel betekent als: je mag alles zeggen, dus ook zaken die de heersende macht onwelgevallig zijn. Verder kan de invulling die zij geven aan het ambt van Volksvertegenwoordiger door niets of niemand worden veroordeeld of gesanctioneerd, laat staan met uitsluiting.


De Tweede Kamer heeft vandaag gestemd over de integriteitskwestie rond Baudet. Ik was van mening dat als de Kamer zichzelf serieus zou nemen, dat die stemming voor Baudet alleen maar gunstig kon verlopen. Voormalig fractievoorzitter van D66, Alexander Pechtold, heeft namelijk een precedent gecreëerd wat door het ‘College van onderzoek integriteit’ werd beloond met haar weinig integere passiviteit. Terwijl er bij de schenking van het appartement van de Canadese ambassadeur aan Pechtold, wel degelijk een enorme belangenverstrengeling aanwezig was: het CETA verdrag speelde toen. En wat denkt u, dank zij de unanieme steun van D66 werd het CETA verdrag aangenomen Dan past het niet om nu weer met twee maten te meten om de magere integriteit van de commissie zelf te benadrukken.
Volgens onderzoek door Zembla voldoen tientallen Kamerleden niet aan meldplicht bijbaantjes
www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artike...aar-register-onjuist

De wens van het Kabinet, om zelfstandig te beoordelen of de bevraging van de Kamer hen wel bevalt, kan grondwettelijk absoluut niet door de beugel. Zou de Kamer toch besluiten om een ambtsgenoot te laten schorsen, dan is dat niet conform de grondwet en zal de Kamer moeten worden ontbonden.

Grote meerderheid Tweede Kamer staat achter schorsing Thierry Baudet
Vandaag, dinsdag heeft een meerderheid in de Tweede Kamer voor de schorsing van FVD-leider Thierry Baudet gestemd. Hierdoor kan Baudet een week lang niet deelnamen aan vergadering. Dit is een unicum in de geschiedenis van de Tweede Kamer: niet eerder werd een Kamerlid geschorst van deelname aan vergaderingen. Dit, zoals gezegd, naar aanleiding van het niet opgeven van zijn nevenfuncties. Daarnaast adviseerde het orgaan om Baudets collega's Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen te berispen vanwege hun gedrag en uitingen in het parlement.

Baudet weigert om zijn nevenfuncties op te geven net als zijn collega's Van Meijeren en Van Houwelingen. Omdat Baudet al meerdere malen hierop is aangesproken adviseert de Integriteitscommissie om het Kamerlid daarom maar te schorsen.
Eerder wilde een Kamermeerderheid de Forum-leider al dwingen zich aan de regels van het parlement te houden. Acht Kamerfracties dienden toen een klacht in tegen Baudet. Het ging toen om de fracties van VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, PvdD en VOLT. De klacht werd echter niet ontvankelijk verklaard door de speciale commissie.

Schorsing is een unicum
Een schorsing van van de Forum-fractieleider gaat de boeken in als parlementaire geschiedenis. Niet eerder werd een Kamerlid verboden om tijdelijk niet deel te nemen aan vergaderingen - Baudet mag tijdens zijn week schorsing nog wel stemmen.

De PVV en FVD verlieten voor de stemming de zaal. Dit omdat ze uit principe niet wilden stemmen. "We moeten als gekozen volksvertegenwoordigers niet over elkaar gaan stemmen", aldus Geert Wilders.

Meten met twee maten
Wat hiermee nu ook overduidelijk is bewezen dat de gehele coalitie zich op de meest infame manier heeft “ gepresenteerd. Dat het College van onderzoek integriteit met Twee maten meet is nu ook aan het licht gekomen en heeft in feite nu zichzelf buiten spel gezet . En komt maar geen einde aan de meest stompzinnige existentie van dit kabinet . Dat Baudet zijn betrokkenheid bij een BV en dat hij de pecunia ‘s voor zijn boeken niet wil opgeven is zeer terecht. Immers . Dat is zuiver privé en dat gaat niemand iets aan . Als bewezen is dat hij is beinvloed door anderen en deze van zijn politieke functie willen profiteren en hij zich daarvoor inzet, is dan een ander verhaal. Dat het College van onderzoek en integriteit de klacht gegrond verklaard heeft toont aan dat slechts emotionele beweegreden en de partijdigheid een dominante rol hebben gespeeld . Van een rationele en een absolute neutrale beslissing is geen sprake . De invloed van subsidies en vriendjes-politiek blijkt onverbiddelijk haar rol te hebben vervuld .

De schijnbare gerechtigheid is in werkelijkheid diep onrecht . Maar …… zover kunnen “” ze”” niet denken . De psychopaat wenst een Cordon sanitair voor Baudet. ……:: want……. Hij kan niet tegen hem op. Dat Is de kwestie . En ……… de grondwet is een dode letter geworden .

De moraal van dit verhaal? Baudet heeft met deze aktie de Nederlandse democratie internationaal belachelijk gemaakt. En dat was waarschijnlijk precies de bedoeling. De internationale schijnwerpers richten op onze nepdemocratie en ons nep parlement. Meesterlijk.


Het is een grof schandaal wat er gebeurt in Nederland wat een schande voor wat men noemt een democratische rechtstaat
Gideon van Meijeren
Last Edit:3 maanden 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 maanden 1 week geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.311 seconden