Vraag Wildersproces 2.0 " Wildersproces legt machtsmisbruik bloot "

Meer
1 dag 23 uren geleden - 1 dag 23 uren geleden #56396 door katertje
LAATSTE WOORD GEERT WILDERS

8 JULI 2020, JUSTITIEEL COMPLEX SCHIPHOL

- Wilders verhaalt van het eerste proces tegen hem, waarin hij werd vrijgesproken. Volgens hem wachtte Opstelten op een nieuwe kans om hem te vervolgen. #Wilders

- Wilders: het is een ware hetze geweest om aangifte tegen mij te doen. Alle pogingen om verder onderzoek te doen naar politieke bemoeienis is gestaakt. Terwijl we weten dat er bewijzen waren. #Wilders

- Wilders: Terwijl we nog niet alles weten, is het misselijkmakend wat we nu al weten. Dat ambtenaren van het ministerie zich met mijn vervolging bemoeiden en meewerkten aan mijn veroordeling. #Wilders

- Wilders hekelt dat ambtenaren zich bemoeiden met wat het OM mogelijk zou kunnen inbrengen en dat er rekening werd gehouden met het moment waarop de vervolging bekend zou worden gemaakt. #Wilders

- Wilders: ambtenaren noemden mij kwaadaardig, een lid van de oppositie. De scheiding der machten is met voeten getreden. Dat maakt het proces onrechtvaardig. #Wilders

- Wilders: Nog nooit ben ik racist genoemd door mijn politieke tegenstanders, maar wel hier, door het Openbaar Ministerie. #Wilders

- Wilders: Natuurlijk heb ik niet iets tegen álle Marokkanen. Maar feit is ook dat ze oververtegenwoordigd zijn in de terreur, de uitkeringsafhankelijkheid en de criminaliteit. #Wilders

- Wilders vertelt nu hoe hij zijn immigratiebeleid zou willen vormgeven, waarmee hij wil zeggen dat hij wel degelijk een onderbouwing had voor zijn vragen aan het publiek. #Wilders

- Wilders: neem mijn vrijheid van meningsuiting niet af. #Wilders

- Wilders: de vrijheid van meningsuiting is de enige vrijheid die ik nog had. Ik leef in een safe house, heb brillen en pruiken gedragen, ik heb mijn eigen huissleutel niet. Waarom? Omdat ik mijn mening geef. #Wilders

- Wilders: Als het moet geef ik mijn leven voor de vrijheid van dit land. Dit is mijn laatste woord. Maar ik zal nooit zwijgen. #Wilders

- Wilders zegt dat als het proces doorgaat, iedereen met een 'afwijkende mening vogelvrij is'. ,,Dat mag u niet laten gebeuren. Bescherm onze rechtstaat." #Wilders

- Wilders aan hof: Laat u niet lenen voor een politiek proces. #Wilders

- Wilders: ik dank u voor uw aandacht en wens u wijsheid toe. #Wilders

- Hof sluit het onderzoek niet vandaag, zegt de voorzitter. Het wil extra tijd kopen, dat is een gebruikelijke zet in grote zaken. #Wilders

- Hof wil op maandag 24 augustus het onderzoek sluit, dan volgt uitspraak op 4 september zijn om 13.30 uur. #Wilders
Laatst bewerkt: 1 dag 23 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
4 dagen 22 minuten geleden #56386 door katertje
Geert Wilders: Laatste woord justitieel complex Schiphol (08-07-2020)

Wilders: ‘Dát was zo ontzettend vals van Rutte!’
Video 11:40

Het gerechtshof Den Haag sluit het onderzoek in het ’minder-Marokkanen’-proces tegen politicus Geert Wilders. Deze conclusie bracht de rechtbank woensdag naar buiten. Wilders haalde in zijn toespraak in de rechtszaal onder andere uit naar premier Rutte.

De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 week 1 dag geleden - 1 week 1 dag geleden #56374 door katertje
Geert Wilders spreekt het gerechtshof toe: ‘Laat Nederland zien dat u staat voor een eerlijk proces’
'Wat ik niet kan bevatten is dat ministers en ambtenaren zich met mijn proces hebben bemoeid'

Deze week werd het hoger beroep in de rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders hervat.

Langzamerhand werd namelijk duidelijk dat er waarschijnlijk sprake is geweest van politieke beïnvloeding in aanloop naar het proces.

Onderzoeksjournalist Pieter Klein van RTL Nieuws praat u in bij in zijn in onze vorige reactie opgenomen column . "Wat besprak het kabinet over de zaak-Wilders?" www.rtlnieuws.nl/columns/column/5168429/...fproces-hoger-beroep

Vrijdag sprak Wilders het gerechtshof toe. “Wat ik niet kan bevatten is dat ministers en ambtenaren zich met mijn proces hebben bemoeid.”
Laatst bewerkt: 1 week 1 dag geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 week 5 dagen geleden #56360 door katertje
Pieter Klein
Wat besprak het kabinet over de zaak-Wilders?
30 juni 2020 03:13

Het is ruim twee jaar nadat RTL Nieuws voor het eerst vragen stelde aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Klopt het dat oud-minister Ivo Opstelten bij het Openbaar Ministerie (OM) aandrong op vervolging van Geert Wilders, wegens diens minder-Marokkanen-uitspraken van 12 en 19 maart 2014? Klopt het dat hij met die basstem van hem tegenover de hoogste OM-baas had gesuggereerd: breng me niet in de positie dat ik je een officiële aanwijzing moet geven om de PVV-leider te vervolgen? (Met andere woorden: regel het).

Het regende toen halve, niet-categorische ontkenningen. Non-denial denials. Net zoals bij het proces in eerste aanleg tegen de rechter werd gejokt dat er geen enkele afstemming of overleg was met de top van het ministerie. We dienden een verzoek in op grond van de Wet openbaarheid bestuur (WOB). Als antwoord kregen we: nee hoor, geen enkele politieke of ambtelijke bemoeienis. Niets. Er is maar één document. Een ambtsbericht van het College van procureurs-generaal van 10 september 2014, waarin de minister is geïnformeerd over het besluit van het OM om Wilders te vervolgen. Dat is alles.

"Topambtenaren, die van het OM een harde aanpak eisten van de 'kwaadaardige' Wilders"
Niet dus. We weten inmiddels hoe onwaar dit is. Het is een ontluisterend beeld. Er is sprake geweest van reeksen overleggen en afstemmingen, reeksen (pogingen) tot beïnvloeding, over waarvoor Wilders exact vervolgd moest worden, hoe hij moest worden aangepakt, hoe moest worden geanticipeerd op verweren van de verdediging. Topambtenaren, die van het OM een harde aanpak eisten van de 'kwaadaardige' Wilders, rechtstreekse ingrepen door de minister in persberichten, overleggen die geheim moesten blijven, meedenken met de processtrategie - meeprocederen, dus.

Er zijn honderden stukken opgedoken waaruit dit evident blijkt.....

Lees verder: www.rtlnieuws.nl/columns/column/5168429/...fproces-hoger-beroep
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 week 6 dagen geleden - 1 week 5 dagen geleden #56356 door katertje
Politiek Proces tegen Oppositieleider Geert Wilders, dd. 29-06-2020Wilders moet hangen...."hij loopt ons voor de voeten

Pleidooi-zitting-dd-29-juni-2020
pvv.nl/images/Pleidooi-zitting-dd-29-juni-2020.pdf
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 1 week 5 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 week 6 dagen geleden #56355 door katertje
Geert Wilders: ‘‘Sirenes aan en op weg naar de extra beveiligde rechtbank Schiphol. Een maandag uit het leven van een oppositieleider uit Nederland.”

De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
5 maanden 4 dagen geleden - 5 maanden 4 dagen geleden #55769 door katertje
Uit column Nausicaa Marbe in de Telegraaf: Wildersproces legt machtsmisbruik bloot

Ook Geert Wilders liet zich deze week uit over het functioneren van de rechtsstaat. Tijdens de zitting in zijn "minder Marokkanenproces, ging hij tekeer tegen de advocaat-generaal en het OM die verblind zouden zijn door haat en aan "maffiapraktijken" zouden doen.

Forse beschuldigingen , maar de woede is terecht.

Er is zoveel informatie over de lang verzwegen bemoeienis van Justitie met het proces, dat Wilders terecht kan zeggen dat hij jarenlang bij de neus is genomen. Als je alles beziet wat voor beide Wildersprocessen gebeurde, wordt duidelijk dat de scheiding der machten bezoedeld is.

Het is te danken aan de vasthoudende journalisten als Pieter Klein van RTL-Nieuws die met een beroep op de wet documenten openbaar kreeg en een dossier opbouwde over de schimmige liaisons van het OM en Justitie.

We wisten dat Opstelten zich met het persbericht over de vervolging bemoeide en dat zijn ambtenaren het OM van juridische munitie tegen Wilders voorzagen. Sinds deze week is er, doordat Grapperhaus de resultaten van een onderzoek ( te laat voor de zitting) vrijgaf, ook bewijs dat premier Rutte in de ministerraad het proces besprak en Opstelten daarvoor huiswerk opgaf.

Ook is bekend dat ambtenaren van Justitie met het OM afspraken maakten over welke opnames van Wilders in de rechtszaak getoond zouden worden. Verder probeerden ambtenaren het proces met extra aanklachten uit te breiden opdat een veroordeling meer kans zou maken. Voor beide Wildersprocessen geldt dat Justitie alles uit de kast heeft gehaald om door te zetten.

Ik weet niet in welk land zulke praktijken niet als politieke inmenging gelden. Vermoedelijk in een land waar politiek en rechtspraak zodanig met elkaar verweven zijn en elkaar diensten bewijzen, dat burgers gewend zijn aan machteloos verstrikt raken in kafkaëske webben van machtsmisbruik.

Velen zuchten nu vermoeid over het eindeloos durende Wildersproces, maar waakzaamheid is meer dan ooit gewenst. Als de rechter straks de politieke beïnvloeding niet erkent, wordt een mentaliteit beloond die bij Justitie en het OM geleid heeft tot bewuste beschadiging van de rechtsstaat..

Dan zal het "minder-Marokkanenproces" als het "minder democratieproces" de geschiedenis ingaan.
Laatst bewerkt: 5 maanden 4 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
5 maanden 5 dagen geleden - 5 maanden 4 dagen geleden #55768 door katertje
Waarom Geert Wilders vervolgd wordt....
Een bepaalde groep Marokkanen (vormen een nationaliteit, géén ras zoals het OM ten onrechte heeft gefabuleerd) is oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers.
De overheid is zich een breuk geschrokken van de criminaliteit onder Marokkaanse Nederlanders. Dan zou je verwachten dat de overheid deze criminaliteit goed in kaart gaat brengen en met straffen/sancties de aangegeven dadersgroep gaat aanpakken. Dus actief wordt op het terrein van criminaliteitsbestrijding
Maar dat doet ze niet. De overheid gaat de boodschapper van dit slechte nieuws het zwijgen opleggen. Men gaat geen overheidsgeld aanwenden om de daders het leven zwaar te maken, maar overheidsgeld aanwenden om de boodschappers van het onwelkome nieuws het leven zwaar te maken. Dat betekende dat men politici als Wilders gaat laten vervolgen om hem het zwijgen op te leggen.
Niet omdat hij geen gelijk heeft, maar juist omdat hij wél gelijk heeft. Juist omdat hij gelijk heeft, zijn zijn uitlatingen zo ergerlijk en zelfs gevaarlijk.

Het vestigt namelijk de aandacht op een falende overheid die niet slaagt in wat men kan beschouwen als de kerntaak van de staat: het realiseren van een veilige omgeving voor de wetsgetrouwe burgers tegenover diegenen die de wetten schenden.Eigenlijk is dat vreemd, niet?
Wie tegen déze achtergrond die zin uit het regeerakkoord nog eens doorleest, ziet meteen hoe sinister die klinkt als men die zin anders interpreteert. Hier is die zin nog een keer: “Waar die veiligheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of zelfs mensen niet veilig zijn, treedt de overheid actief op”. Het “beschermen van onze waarden” die volgens de regering “continu onze aandacht nodig hebben” gebeurt dan niet door diegenen die deze waarden schenden op te pakken en te vervolgen, maar diegenen die waarschuwen tegen de verloedering en het geweld aan te pakken.

We zien nu ineens wat die actieve overheid inhoudt. Dat is strijd voeren tegen discriminatie, niet strijd voeren tegen gewelddadige jongeren. Ineens zijn dan dader en slachtoffer omgewisseld. De gehele Marokkaanse gemeenschap is nu in zijn veiligheid beknot. Waardoor? Door de uitlatingen van Geert Wilders. Hij heeft gediscrimineerd. En alle aandacht voor de veiligheid van homoseksuelen op straat is ineens veranderd in de veiligheid van een etnische minderheid.
Het actieve optreden van de overheid betekent ineens niet meer dat de hoofdcommissaris van politie moet garanderen dat homoseksuelen vrij op straat kunnen rondlopen, maar de hoofdcommissaris kan gezellig aanschuiven aan de Iftar, want het is tenslotte de Marokkaanse gemeenschap die het slachtoffer is.

Slachtoffer van het opiniedelict van Wilders
Slachtoffer van het opiniedelict van Wilders. Hij heeft iets geroepen waardoor men zich ‘beledigd’ kan voelen. Iets geroepen dat men kan construeren als ‘aanzetten tot discriminatie’ (artikel 137d Strafrecht). Of het ‘beledigen’ van een groep op grond van ‘ras’ (artikel 137c Strafrecht).
Wie daar iets langer over nadenkt ziet een bepaalde logica. Die benadering heeft namelijk grote voordelen voor de overheid. Die actieve overheid hoeft namelijk niet meer te presteren op punten waarop het lastig resultaten boeken is. En aanschuiven aan de Iftar is eenvoudig, leuk bovendien, en het vermanend toespreken van de burgerij over discriminatie is ook niet zo moeilijk. Maar Marokkaanse jongeren in het gareel krijgen is heel lastig en onze politie slaagt daar dan ook totaal niet in.

Deze nieuwe benadering heeft zulke grote voordelen dat het ook begrijpelijk wordt dat die op grote schaal gevolgd wordt. Immers met geld van de gemeenschap Wilders vervolgen is eenvoudig. Falen is daarbij bijna niet mogelijk. Terwijl falen in het aanpakken van het straatgeweld heel goed mogelijk is.
De bewijzen van dat falen vliegen ons dagelijks in het gezicht. Dus kiest de overheid de gemakkelijkste weg: Wilders aanpakken in plaats van Marokkaanse straatschoffies.

Het enige wat daarvoor nodig is, is propaganda dat we meer lijden onder de opinies van Geert Wilders dan onder de zwembaden die onveilig worden gemaakt. Die propaganda wordt ons door de hoofdcommissarissen gretig verstrekt.
Laatst bewerkt: 5 maanden 4 dagen geleden door katertje.

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
5 maanden 1 week geleden - 5 maanden 1 week geleden #55760 door katertje


Tweet Wilders:
Vastgemaakte Tweet

Geert Wilders
@geertwilderspvv
·2 u

Ik zal overwinnen. En nooit opgeven.
En niemand krijgt mij weg, geen premier, geen fatwa, geen officier, geen minister en geen rechter.
Ik zal de beste partij van Nederland - de PVV - nog 10 jaar in de TK aanvoeren en opkomen voor ons land en onze eigen mensen!


#Wildersproces
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 5 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
5 maanden 1 week geleden #55759 door katertje
Advocaat-generaal:
"Maar het gaat echt te ver - buiten alle perken - dat wij schaamteloos hebben gehandeld, dan wel het vertrouwen in de rechtsstaat naar beneden halen", benadrukte de advocaat-generaal kwaad. "Wij hebben naar eer en geweten verslag gedaan en het past werkelijk niet om te stellen dat wij leugens verkondigen. Ik vind dat die woorden niet kunnen, die kunnen gewoon niet. Of hij moet het kunnen aantonen."

Op de eerste plaats, chapeau Wilders voor je toespraak. Je maakt een lange voorzet en de Advocaat-Generaal kopte hem in eigen doel. Nog nooit een kartelmagistraat met het schuim op de bef zo uit zijn rol zien vallen. !!

De reactie van de advocaat-generaal is ongepast. Het staat inmiddels als een paal boven water dat hier ten minste de schijn van politiek gemotiveerde vervolging rondhangt.

Vergeet iedereen de haatcampagne die is gestart in de vorm van voorgedrukte aangiftes destijds. 6400 aangiften. 6400 voorgeprinte aangiftes waarbij de aangever alleen maar een krabbeltje hoefde te zetten, en een groot gedeelte van de aangevers niet eens wist wat er exact in stond .Er werd letterlijk campagne gevoerd bij moskeeën langs enz. Weinigen wisten precies wat ze tekenden. Dat was geen doorgestoken kaart? Dat is geen opruiing?

Men was alleen even vergeten dat Wilders zich niet zomaar laat slachten.

Voor mij even onbegrijpelijk als je eerst geen reden ziet, en dat via de media bekent maakt. je na interne gesprekken wel een reden ziet.
Voor mij heb je dan de eerste keer je huiswerk niet goed gemaakt, of je kreeg een opdracht om als nog tot vervolging over te gaan.
En als er tijdens de procesgang documenten opduiken die het 2e scenario bevestigen dan moet het OM van goede huize komen haar rotsmoes van "onafhankelijkheid" en "zelfstandige besluitvorming" van enige legitimiteit te voorzien.
We hebben aan affaire Hirsch Ballin gezien hoe onafhankelijk en zelfstandig het OM in haar besluitvorming is. Hirsch-Ballin was geobsedeerd om Wilders veroordeeld te krijgen. Tot drie keer toe (hoorde ik daar een haan kraaien?)

Kasteelheer Ard van der Steur duikt weer op. Opstelten speelde zijn rol in dit politieke showproces en heeft er alles aan gedaan om Wilders een veroordeling aan te smeren. Het is schaamteloos hoe deze gecorrumpeerde thuisfluiters het aanzien van de Nederlandse rechtsstaat te kakken hebben gezet.

Nog even dit: Het proces gaat inhoudelijk niet meer om de gewraakte uitspraken, maar over de inmenging van het ministerie van justitie in het Proces tegen Wilders. Juist de nieuwe en belangrijke documenten zijn ter inzage aangeboden door dit zelfde ministerie. De nauwe samenwerking tussen beide; het ministerie van justitie en het OM is grond voor Wilders om kritisch te zijn.

Iedereen die verder kijkt dan de neus lang is ziet dat "eer en geweten" in bepaalde gevallen ondergeschikt is aan politieke items. En niet alleen in deze kwestie. Daarom verliest de politiek steeds meer haar geloofwaardigheid. We zien het allemaal gebeuren: de politieke doodzonde van het onjuist informeren van de Kamer... het is juist ietsje anders, iemand ánders heeft 't gedaan, óf men kan 't zich niet herinneren... En men komt er mee weg.

Nee, ik kan het met de advocaat-generaal niet eens zijn, Wilders heeft wel degelijk een punt, hier worden zaken verdraaid, dan wel weggemoffeld. En daarom is er nogal wat scepsis.

Maar goed... de champagne is uitgesteld tot 23 Maart? Wat een show wordt dit. Een betere campagne stunt kan je niet hebben Geert.
Nu nog even de stoelpoten van psychopaat Rutte onder hem vandaan zagen. Deze poppenkast heeft lang genoeg geduurd.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
5 maanden 1 week geleden - 5 maanden 1 week geleden #55758 door katertje
Geert Wilders spreekt in de rechtbank
5 februari 2020

Laatst bewerkt: 5 maanden 1 week geleden door katertje.

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
5 maanden 1 week geleden - 5 maanden 1 week geleden #55752 door katertje
Wilders heeft zelf wel vluchtig door de stukken kunnen bladeren en concludeert dat zijn proces vanuit de politiek is beïnvloed. „Ik lees dat toenmalig minister Van der Steur heeft voorkomen dat stukken openbaar zijn geworden en dat er tot in de ministerraad over is gesproken hoe kansrijk mijn vervolging zou zijn. Daar spreekt een wens uit. Het is een schande.”
Ook ziet de PVV-leider in de stukken meer bewijs dat hoge ambtenaren hebben aangestuurd op zijn vervolging.
Dilemma voor hof
Het plaatst het hof voor een dilemma. Wilders en zijn advocaten mogen alleen nog reageren op de resultaten van de zoektocht, maar hebben niet of nauwelijks de gelegenheid gekregen om die te bestuderen.

Wat Wilders sterkt in zijn overtuiging dat hij politiek monddood moest worden gemaakt, zijn documenten waaruit blijkt dat toenmalig minister Hirsch Ballin zich in 2008 actief bemoeide met de beslissing van het OM om Wilders niet te vervolgen na zijn uitlatingen over de islam. De minister schakelde drie onafhankelijke deskundigen in om het OM over te halen Wilders toch te vervolgen. Uiteindelijk besloot niet het OM, maar het gerechtshof dat dat wel moest gebeuren. In dat eerste proces tegen Wilders vroeg en kreeg het OM vrijspraak.

Voor Wilders is het duidelijk. „Dit stinkt aan alle kanten. Ik ben pas opgelucht als deze nachtmerrie na tien jaar eindelijk voorbij is.”
Laatst bewerkt: 5 maanden 1 week geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Moderators: dirko