#Wildersproces 2.0 @Geertwilderspvv toont machtsmisbruik @vvd kliek aan

Beantwoord door katertje in topic Rutte : "Ik breek dat partijtje van jou af tot 1 zetel"

Posted 3 jaren 4 maanden geleden #55020

En het ministerie maar onschuld pretenderen...dit is zuiver een "politiek complot" .

Knoops noemt het nieuw bewijs "dat aantoont het OM de strafrechter onjuist heeft voorgelicht over politieke interventie"
Jarenlang is juist ontkend dat er enig overleg is geweest; dat bleek eerder al niet te kloppen. Knoops zegt dat het OM daarom z’n recht op vervolging heeft verspeeld.

En er komt nog een aanklacht wegens meineed achteraan, als de rechtsspraak in dit land nog iets voorstelt:

Ook blijkt uit antwoorden op vragen van RTL Nieuws dat Opstelten en de hoge ambtenaar hiervan op de hoogte waren toen ze als getuigen werden gehoord door het Hof, maar hier juist niets over vertelden. Dat dit niet mocht, wisten de hoofdrolspelers toentertijd duidelijk ook.

Niemand die ons nu nog met succes kan wijsmaken dat dit alles heeft plaatsgevonden zonder medeweten van Rutte. Opstelten was de politieke vader van Rutte maar bovendien omdat het zijn taak is dit te weten. Hoe ze het ook wenden of keren... het laat Rutte geen andere keus dan te vertrekken. Dit kan niet passeren zonder gevolgen voor Rutte

Dinsdag is de volgende zittingsdag van Wildersproces 2.0 Ook de rechters kunnen alvast een weekend overleggen wat nu te doen. Kan Wildersproces2 zo nog langer doormodderen?
> Wilders zou er goed aan doen om de VVD voor de civiele rechter te slepen want: criminele organisatie die hem miljoenen gekost heeft.

Roderick Veelo op twitter: Een verkrachting van de rechtsstaat. Wie heft dit Ministerie van Justitie op? rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4830621/politiek-bemoeide-zich-met-zaak-wilders-pvv-leider-overweegt…

Raoel DU Pree op twitter:
Het wordt tijd dat er koppen gaan rollen bij het corrupte zooitje daar in politiek Den Haag en we als volk massaal achter deze man die zijn vrij en veiligheden voor ons opgeeft gaan staan. Dit land wordt geregeerd door schurken die het doodziek hebben gemaakt! #TimeForJustice
Last Edit:3 jaren 4 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 3 jaren 4 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Politiek proces Wilders 2.0 Bewijs voor bemoeienis Opstelten duikt op

Posted 3 jaren 4 maanden geleden #55019
Volgens politiek commentator Frits Wester is sprake van een 'pijnlijke' onthulling: "Of het Gerechtshof het team-Wilders gelijk geeft en de vervolging wordt gestopt, moet dinsdag blijken. Maar het is al wel glashelder dat het OM niet de waarheid heeft gesproken. Het hele beeld wordt steeds smoezeliger. Ook de huidige minister Grapperhaus wordt ernstig in verlegenheid gebracht. Want hoe kan het dat de hoofdrolspelers, die nota bene door zijn ministerie zijn voorbereid voor hun getuigenverhoor, het Gerechtshof op het verkeerde been zetten?"

Vrijgegeven documenten
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de documenten vrijgegeven in een procedure van RTL Nieuws, nadat de rechtbank Midden-Nederland daartoe opdracht gaf een nieuw besluit te nemen. (Alle documenten tref je hier en hier).
Het OM wil geen antwoord geven op vragen omdat de zaak 'onder de rechter' is: "De zittingszaal is de aangewezen plek om in te gaan op de inhoud van de zaak." Het OM heeft altijd volgehouden dat het 'zelfstandig' het besluit heeft genomen om Wilders te vervolgen.
Het ministerie blijft ook bij die uitleg, zei een woordvoerder gisteravond. Het ministerie bevestigt dat de opdracht 'bespreken' van Opstelten is. Ook blijkt uit antwoorden op vragen van RTL Nieuws dat Opstelten en de hoge ambtenaar hiervan op de hoogte waren toen ze als getuigen werden gehoord door het Hof, maar hier juist niets over vertelden.

Zie reactie Geert Wilders op....
Last Edit:3 jaren 4 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 4 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Politiek proces Wilders 2.0 Bewijs voor bemoeienis Opstelten duikt op

Posted 3 jaren 4 maanden geleden #55018
BAM. Bewijs voor bemoeienis Opstelten met Wildersproces

Oud-minister Ivo Opstelten en topambtenaren van het ministerie van Justitie hebben zich persoonlijk bemoeid met de strafzaak tegen Geert Wilders. Vijf jaar na de omstreden 'minder-Marokkanen'-uitspraak duikt bewijs op dat zij invloed hebben uitgeoefend, vóórdat het Openbaar Ministerie (OM) definitief besloot Wilders te vervolgen.

Dit blijkt uit een tot dusver geheime ambtelijke nota uit 2014, die het ministerie vrijgaf aan RTL Nieuws. In die nota staat dat in september alleen nog sprake is van een 'voorgenomen' beslissing van het OM over de vervolging van Wilders.
Dat is belangrijk omdat het ministerie en het OM altijd hebben gezegd dat er al op 10 september een definitieve beslissing door het College van procureurs-generaal was genomen. Uit de nota blijkt dat dat niet waar is.
Voorafgaand aan de definitieve beslissing tot vervolging wordt er overleg gevoerd tussen Justitie en het OM.
Inhoudelijke bemoeienis
Opstelten geeft op 20 september in rode de letters de instructie aan zijn ambtenaren dat hij de strafzaak tegen Wilders wil bespreken: "Zie vier punten van het OM." Dat blijkt uit zijn krabbel op de nota, en uit de inventaris van handtekeningen. Dat overleg over 'de zaak W.' vindt op 25 september plaats met de hoogste baas van het OM, Herman Bolhaar, op de kamer van de minister.

Uit een interne mail van het ministerie blijkt dat het gaat om inhoudelijke bemoeienis met een mogelijk strafproces. Dit ligt extreem gevoelig. Welke punten Opstelten en zijn ambtenaren wilden bespreken is weggelakt omdat dat 'persoonlijke beleidsopvattingen' zouden zijn. De onthulling staat haaks op wat Opstelten, Bolhaar en topambtenaren in vertrouwelijke getuigenverhoren hierover tegen het Gerechtshof hebben gezegd, waar nu het hoger beroep loopt.

Verder blijkt dat topambtenaren commentaar gaven en suggesties deden aan het OM om zich beter te prepareren op de zaak-Wilders, voordat een definitief vervolgingsbesluit was genomen. Ook liet het ministerie later persberichten van het OM aanpassen, omdat dat politiek beter uitkwam.


Wilders "woest"[
PVV-leider Wilders reageert 'woest': "Deze nieuwe onthullingen zijn weerzinwekkend. Er blijkt herhaaldelijk inhoudelijk overleg te zijn geweest over mijn zaak tussen de top van het ministerie en het OM, nog voordat een definitieve vervolgingsbeslissing genomen was. Het is allemaal met geen pen te beschrijven."
Juridische stappen
Wilders hoopt dat het Gerechtshof dinsdag, als de zaak weer dient, 'een einde maakt aan dit belachelijke politieke proces'. De PVV-leider beraadt zich op juridische stappen tegen de hoofdrolspelers, omdat zij volgens hem mogelijk een ambtsmisdrijf hebben begaan.


De advocaat van Wilders, Geert-Jan Knoops zegt: "Deze stukken laten geen andere conclusie toe, dan dat er tussen de top van het ministerie en het OM veelvuldig overleg heeft plaatsgevonden op inhoudelijke en beleidsmatige aspecten over een voorgenomen vervolgingsbeslissing."
"Pijnlijke onthulling"
Hij noemt dit 'nieuw bewijs', dat aantoont dat 'het OM de strafrechter onjuist heeft voorgelicht over de politieke interventie'. Jarenlang is juist ontkend dat er enig overleg is geweest; dat bleek eerder al niet te kloppen. Knoops zegt dat het OM daarom z’n recht op vervolging heeft verspeeld.

Bron: RTL
Last Edit:3 jaren 4 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 3 jaren 4 maanden geleden doorkatertje.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Besluit Bolhaar om Wilders voor de 2e keer te vervolgen omineus

Posted 3 jaren 5 maanden geleden #54860
Proces Wilders


Overigens blijf ik van mening dat we misschien wel de Brulsen van deze wereld kunnen negeren maar niet de Bolharen. Diens besluit om Wilders voor de tweede keer te gaan vervolgen was omineus. We leven niet meer in een rechtsstaat als een opvatting, die progressief Nederland graag strafbaar zou willen zien, maar dat niet is, twee keer kan worden vervolgd. Als het dan ook nog een politicus betreft die van zijn kiezers mandaat heeft gekregen om die opvatting te verkondigen, dan was dat voldoende om de regering op te roepen om Bolhaar te ontslaan. Voor zover ik heb kunnen zien heeft niemand daartoe opgeroepen en in elk geval is het niet gebeurd. Ontslag wegens schending van de vrijheid van meningsuiting en schending van de trias politica. Dat zou voldoende moeten zijn om de ambtenaren van het Openbaar Ministerie bij de les te krijgen. Ze denken daar zeker dat ze onschendbaar zijn, maar dat is niet zo.

Mr. Toon Kasdorp
Last Edit:3 jaren 5 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 5 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic OM eist 5000 euro voor "minder Marokkanen" uitspraak

Posted 3 jaren 6 maanden geleden #54714
OM eist 5000 euro van Geert Wilders voor ‘minder Marokkanen’-uitspraak
Voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie

Blijkbaar is efficiency niet van toepassing op de politieke hobby's van een aantal leden van het Openbaar Ministerie.
Het is symbool politiek. Barbertje moet en zal hangen. Ook al heeft Wilders volkomen gelijk.
Mocromafia
Kijk wat een ontwrichtende invloed de Mocromafia heeft in de grote steden. Moorden en zware geweldsdelicten Op lokaal niveau: de
Taharrush
Tahharus in de zwembaden. Kijk wat daar momenteel gebeurt. Gezinnen met kinderen gemolesteerd, bang gemaakt. Geen vrouw, geen kind is er nog veilig. Dankzij de Marokkanen. Dát is levensgevaarlijk. Dát heeft gerechtelijke aandacht en een stevige aanpak nodig.
Dan smeek je toch om "minder, minder, minder" van dat tuig?

De uitspraak van Wilders is geheel conform zijn partijstandpunt. Overigens heeft de Kiesraad nimmer bezwaar aangetekend tegen de PVV-standpunten omdat de uitvoering ervan op democratische wijze tot stand wordt gebracht.

In september gaan we verder, met Opstelten, Bolhaar, Hirsch Ballin, de bedenkers van de karaktermoord op Wilders …
(voor al degenen die LOL hebben in het proces tegen Wilders...het lachen zal u zo vergaan, want straks zijn wij aan de beurt)
Last Edit:3 jaren 6 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 6 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Net als onze Geert: "Doorgaan, altijd maar doorgaan"....maar wel samen. Toch?

Posted 3 jaren 7 maanden geleden #54681
Nu de woede, teleurstelling en uiteindelijke minachting voor het machtsmisbruik van het OM wat gezakt is, gaan we weer met hernieuwde energie voort argumenten aan te dragen om duidelijk te maken dat het het OM erom te doen is een succesvolle politicus in de oppositie het verdere functioneren onmogelijk te maken.

Dat dit een politiek proces is staat n.m.m. vast.
Immers, waarom zijn 12 zittingsdagen nodig om te beoordelen of de door Wilders, in een besloten bijeenkomst, gestelde vraag aan zijn achterban of we in Nederland meer of minder Marokkanen willen, strafbaar is? Een zeer eenvoudige vraag, die geheel in overeenstemming is met het partijprogramma van de PVV. Criminele allochtonen uitzetten. Er hoeft niet eindeloos gepalaverd te worden, de vraag staat op video. Kost je een half uurtje tot een uur, de rest is show. Om anderen af te schrikken. Dreigingsniveau Code Rood.

En daarin gaat de rechtbank ver. Zo ver dat het besloot om tijdens het eerste proces Wilders, in staat van acute vervolgingswaanzin, Marokkanen uit te roepen tot RAS. Het heeft niet willen wachten tot "De Dikke Van Dale" geduldig, maar niettemin met gefronste wenkbrauwen, het verschil tussen etniciteit en ras heeft kunnen uitleggen.
Gewoon... tijdens de wedstrijd eenvoudig de spelregels veranderen !

Rechter Elianne van Rens probeerde getuige Paul Cliteur te overbluffen door te stellen dat er jurisprudentie was wegens de zaak-Delano Felter waarbij in Hoger Beroep een schuldig bevonden werd uitgesproken voor eenzelfde "vergrijp" als waar Wilders voor te recht stond: groepsbelediging (in geval van Felter ging het om homo's)
De zaak-Felter was van een latere datum. In Hoger Beroep twee dagen voor Wilders-proces Dus geen jurisprudentie. Dat is grove Misleiding. En daar had Rens haar zetel voor moeten inleveren! Ik bedoel te zeggen dat leugens en bedrog blijkbaar geoorloofd zijn als het er om gaat om Wilders veroordeeld te krijgen. Omdat Barbertje moet hangen.

Daar bovenop komt dat het OM in het Hoger Beroep zich hevig bemoeit om de meineed van Opstelten en Bolhaar af te dekken en diverse stukken die van belang zijn voor een eerlijk proces geheim wil houden. Eerlijk proces? Leg eens uit dan. Is dit niet sturen naar een door hen gewenste uitkomst door de tegenpartij zo min mogelijk munitie te verschaffen voor een tegenaanval?

Tevens heeft het mij uitermate verwonderd dat het OM niet wenst aan te nemen dat Wilders met minder Marokkanen, de criminele, maatschappij-ontwrichtende Marokkanen bedoelt waar de grote steden behoorlijk last van hebben (af en toe een afgesneden hoofd op je stoep, maar verder valt het wel mee), omdat Wilders die bijvoeglijke naamwoorden niet had uitgesproken. Bij elke verdachte van zeer zware misdrijven is het OM er als de kippen bij om te handelen "in de geest van de wet", maar toevallig bij Wilders naar de letter?

We hebben alle reden om sceptisch te zijn. Denk aan Balkenende, Hirsch Ballin, Guusje ter Horst en Tjibbe Joustra die in de Tweede Kamer zonder blikken of blozen een "gespreksnotitie" met Geert Wilders van 31!!! novermber 2007 tevoorschijn toverden, waarin Wilders de inhoud van zijn film Fitna aan voornoemden zou hebben verteld. Een miserabele, gore leugen, want Tjibbe Joustra had de AIVD ingeschakeld om via de geheime dienst in Denemarken achter de inhoud te komen..( diezelfde Joustra die een rol speelt in het onderzoek naar de ramp met de MH-17 en in dat onderzoek dezelfde streken uithaalt....het hoeft niet te kloppen als het maar past in het verhaal...toch?).
Ook de WODC-affaire liet zien hoe het ministerie van Justitie stuurt op de inhoud van de gewenste uitkomsten bij "onafhankelijk onderzoek" wil maar niet uit mijn herinnering gaan.

Heb al mijn hoop op Team Knoops gevestigd dat nu in het offensief is en precies duidelijk wil hebben dat het OM werd aangestuurd door Justitie. Mr. Knoops neem ook even de opmerkelijke redenaties van de rechtbank omtrent rassen mee a.u.b.
Last Edit:3 jaren 7 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 7 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.340 seconden