#Wildersproces 2.0 @Geertwilderspvv toont machtsmisbruik @vvd kliek aan

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Politiek Proces Wilders: Een Procesdag onder hoogspanning

Posted 4 jaren 5 maanden geleden #55071
Advocaat Knoop: "Er was actieve bemoeienis met vervolging van Wilders
Zittingsdag 10-09-2019

De verdediging van Geert Wilders heeft het Haagse gerechtshof vandaag opnieuw gevraagd om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren in de vervolging van de PVV-leider. Die zou volgens zijn advocaat „om politieke motieven een proefproces ingejaagd zijn.” Het OM bestrijdt dat.


Gerechtshof doet uitspraak over het Wilders proces ★ NPO 10-9-2019


Speech Wilders bij Gerechtshof

Geweldig dat de corruptie nu eindelijk boven water is gekomen. Gefeliciteerd Geert!!!! Het corrupte triefel probeert zijn politieke proces nog door te zetten, maar het zal de vele achterlijken in ons volk die altijd kritiekloos kwaken dat we in een rechtsstaat leven nu toch eindelijk wel eens wakker maken?
Last Edit:4 jaren 5 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 jaren 5 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Politiek Proces Wilders: Een Procesdag onder hoogspanning

Posted 4 jaren 5 maanden geleden #55070
Bent u ook zo met stomheid geslagen?

Over het simpele feit dat vrijwel iedereen om u heen nog steeds gelooft dat de politiek en de rechtspraak betrouwbare aangelegenheden zijn. Mensen denken echt serieus dat democratie en onafhankelijke rechtspraak bestaat. Nou zult u wellicht denken: “Nou, dat geloof ik ook. Het gaat misschien niet altijd helemaal zoals het zou moeten gaan, maar we leven toch echt in een democratie met een neutrale en onafhankelijke rechtspraak “. Mag ik u dan vragen om met de rest van Nederland lekker verder uw hoofd in het zachte warme zand te blijven steken? Of leest u, als gevolg van uw niet te onderdrukken nieuwsgierigheid, toch nog even verder?

Het proces tegen Geert Wilders werd vanmorgen, dinsdag 10 september 2019, voortgezet. De grote vraag: wat gaat er gebeuren na onthullingen over bemoeienis van ambtenaren, die zo de scheiding der machten, de trias politica, onder druk hebben gezet.

Vier hoogleraren stellen dinsdagochtend op Radio 1 en in De Telegraaf dat het ministerie zich nooit met het proces hadden mogen bemoeien. De zaak is inmiddels ’een nachtmerrie’ geworden, stelt hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans.

Samenvatting via de Tweets van Telegraaf Rechtbankverslaggever Saskia Belleman. Andere kranten hebben het te druk met het wederom uitkauwen van analyses van voetbalwedstrijden.

Urenlang gesteggel tussen Geert-Jan Knoops, de verdediging van Geert Wilders, en het Openbaar Ministerie over nieuwe mails die in het weekeinde tot ophef leidden. Uit die mails zou volgens de verdediging van Wilders overduidelijk blijken dat ambtenaren van het ministerie van justitie zich bemoeiden met de beslissing van het Openbaar Ministerie over zijn vervolging, en met de inhoud van de strafzaak.
Wilders is volgens zijn advocaat ,,om politieke motieven een proefproces ingejaagd.” Het OM bestrijdt dat, en zegt dat het slechts een interne mailwisseling betrof, die van geen enkele invloed is geweest.

Voor de verdediging van Wilders is het zonneklaar. De mails tonen onomstotelijk aan dat de ambtenaren zich actief bemoeiden met de vervolgingsbeslissing. Advocaat Geert-Jan Knoops: ,,Er is geen nader onderzoek meer nodig. Het rechtssysteem is in de kern geraakt. Wilt u meer of minder besmetting van het strafproces? Wilt u meer of minder inbreuk op het rechtssysteem?”

Zo nam volgens Knoops het OM suggesties over om Wilders’ opmerking ‘Dan gaan we dat regelen’ toe te voegen aan de tenlastelegging, en ook zou onder invloed van het ministerie zijn besloten om Wilders niet alleen te vervolgen voor zijn uitlatingen tijdens de verkiezingsbijeenkomst op 19 maart, maar ook voor uitspraken die hij een week eerder deed op de markt in Loosduinen. In de mails spreken de ambtenaren de vrees uit dat Wilders anders de dans zou kunnen ontspringen.
Knoops: ,,Om het tij te keren en vanwege hun aversie tegen Wilders besloten ze munitie aan te dragen om Wilders vervolgd te krijgen.” De verdediging wees het hof tevens op het woordgebruik van de ambtenaren. Ze schreven over het ,,welbewust en ophitsend taalgebruik” van Wilders. Woorden die meermalen letterlijk terugkwamen in het requisitoir van het OM. Knoops: ,,De ambtenaren waren bereid om hun politieke terughoudendheid te laten varen en zich vol in te zetten voor een veroordeling.”

Het OM verschuilt zich volgens de verdediging voortdurend achter het ontbreken van een formele aanwijzing van toenmalig minister Opstelten om de PVV-leider te vervolgen. ,,Wat hier is gebeurd is veel erger en geraffineerder. Er is bewust geen aanwijzing op papier gezet, maar in het geheim is er gezorgd voor een stimulans aan het OM om te vervolgen. Wás Opstelten maar zo dapper en transparant geweest om die aanwijzing te geven”, verzuchtte Knoops.
Alles werd in het werk gesteld om de kans op een veroordeling van Wilders te vergroten, concludeert Knoops uit de mails. ,,Natuurlijk zette Opstelten nergens zijn handtekening onder, hij keek wel uit. Maar hij greep niet in en liet dus toe dat zijn ambtenaren zich inlieten met het succesvol maken van de vervolging. Hij maakte hun gedachten tot de zijne.”

Het OM ziet geen enkele reden voor een niet ontvankelijkheid. Volgens advocaat-generaal Gerard Sta is de mailwisseling interne communicatie tussen ambtenaren, en heeft niets daarvan de zaaksofficieren van justitie bereikt. ,,Als dat wel zo zou zijn geweest, dan hadden de officieren het terstond gepikeerd terzijde geschoven, omdat zíj gaan over de vervolging.”
Sta zegt wel verbaasd te zijn over de inhoudelijke opmerkingen die de ambtenaren over de zaak maken, maar zegt dat op geen enkele manier aannemelijk is gemaakt dat toenmalig minister Opstelten erachter zat. Laat staan dat het OM erdoor beïnvloed is.

Ook een verzoek van een ambtenaar om het requisitoir in de strafzaak te sturen zodat er nog ,,nuttige opmerkingen” konden worden gemaakt, is nooit in werkelijkheid gedaan, zegt Sta.
De AG zegt dat het niet zo gek is dat het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie én het wetenschappelijk bureau van het OM twijfelden over vervolging. ,,Dat het OM een en ondeelbaar is, wil niet zeggen dat we klonen van elkaar zijn die hetzelfde moeten denken.”
AG Sta ontkent dat het OM het hof zand in de ogen heeft gestrooid. Sta bestrijdt dat op 10 september het OM alleen besloot om #Wilders te vervolgen voor zijn uitlatingen op 19 maart. Dat is beperkt citeren door de verdediging, zegt hij.

Het hof neemt om half 6 een beslissing.
Het Proces gaat door

“Ik kan geen enkele andere conclusie trekken dan dat het departement zijn boekje ver te buiten is gegaan”, zegt Knoops. Hij citeert deskundigen die in meerdere kranteninterviews hun visie gaven. De minister is wel degelijk op de hoogte geweest van de inhoudelijke gedachten van zijn ambtenaren, en heeft die tot de zijne gemaakt, concludeert Knoops. #Wilders
“Wat hier is gebeurd is niet meer te herstellen”, zegt Knoops. “Er is inbreuk gemaakt op de kern van het systeem. #Wilders is bovendien ernstig beknot in zijn verdediging omdat deze nieuwe stukken niet meer aan getuigen konden worden voorgehouden.”
De verhoren van de getuigen, zoals Opstelten en topambtenaren, zouden een heel andere weding hebben gekregen als de verdediging ze met deze stukken had kunnen confronteren, zegt Knoops. Nu bleken die getuigen aan geheugenverlies te lijden. #Wilders

Knoops: “Er is sprake van een grove veronachtzaming van het recht van #Wilders op een eerlijk proces”, zegt Knoops. “Er moet vandaag nog een einde komen aan deze procedure.”

Vervolgens is het woord aan Wilders.
Volgens Wilders moet hij zich nu al vijf jaar lang niet alleen verdedigen tegen de rechtsprekende macht, maar ook tegen de uitvoerende macht. ,,Dat is niet fair, en corrupt. Poetin kan er nog iets van leren”, vond Wilders.
De PVV-leider vond het bovendien vreemd dat de advocaten-generaal Birgit van Roessel en Gerard Sta er vandaag waren. Hij heeft aangifte tegen hen en tegen officier van justitie Wouter Bos gedaan van valsheid in geschrifte. ,,Het kan zomaar zijn dat ik hier wordt vervolgd door drie potentiële delinquenten. Het zou ze hebben gesierd als ze zich hadden verschoond.”

Dit is een korte samenvatting. Uitgebreid verslag aan de hand van Tweets van Saskia Belleman kan voor u gemaakt worden. Wel een lange zit, ....Zeg het maar
Last Edit:4 jaren 5 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 jaren 5 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic "Een explosief detail in de Wilders-affaire"

Posted 4 jaren 5 maanden geleden #55065
Een explosief detail in de Wilders-affaire


Als er politieke en publicitaire ophef ontstaat, en de zeeën hoog gaan, dan wil de inhoud nog weleens ondersneeuwen. Dan raken belangrijke feiten onderbelicht. De ophef is er, in de 'Wilders-affaire'. Zeker na de onthullingen van RTL Nieuws over de krankzinnige, verreikende sturing door ambtenaren van Justitie en Veiligheid richting het Openbaar Ministerie (OM). In de strafzaak tegen een volksvertegenwoordiger, over het 'minder-Marokkanen'-proces.

"Dit is echt een gotspe. Grapperhaus kan niet bewegen, omdat hij niet wíl bewegen"

Ik meen zeker te weten dat de huidige minister, CDA'er Ferd Grapperhaus, die ambtelijke bemoeienis onder zijn ambtsvoorganger Ivo Opstelten (VVD) alle perken te buiten vindt gaan. Hij zou dat natuurlijk nú, direct, moeten zeggen, maar kennelijk denkt hij dat hij dat niet kan zeggen, omdat de zaak onder de rechter is. Dit is echt een gotspe. Hij kan niet bewegen, omdat hij niet wíl bewegen: als hij toegeeft dat sprake is van onoorbare pogingen tot beïnvloeding, dan schaadt hij de procespositie van het OM in het hoger beroep. Dan vergroot hij het risico dat de hele zaak tegen Wilders strandt.


Catch-22 in optima forma: niemand kan ook maar één millimeter bewegen. Het OM niet, het ministerie van Justitie niet. Terwijl werkelijk álles aan dit proces begint te rafelen, en er steeds meer ongerechtigheid opduikt, gaat het dus gewoon door. OM en ministerie verschuilen zich achter de redenering dat er geen bewijs is dat Opstelten persoonlijk en vooraf druk uitoefende. Dat het OM via het ambtsbericht van het College van procureurs-generaal Opstelten op 10 september 2014 informeerde over een (voorgenomen) besluit om Wilders te vervolgen.

Explosief detail. 12 maart 2014 was volgens OM níet strafbaar. Werd gemeld aan Opstelten in ambtsbericht 10 september. En herhaald op 7 oktober - zie foto. Ambtenaren vreesden dat 19 maart zou stranden, als men de 12e niet zou aanpakken....
Waar sprak Opstelten 25/9 over met OM?


Misschien is het goed om even in herinnering te brengen dat Wilders is vervolgd – en veroordeeld – wegens twee uitlatingen. Op een markt, in Den Haag, waar hij op 12 maart 2014 zei dat-ie een andere stad wilde met, 'als het even kan, wat minder Marokkanen'. Een variant daarop volgde op de verkiezingsavond, op 19 maart 2014, waar zijn vraag 'Wilt u minder Europa, minder PvdA en minder Marokkanen' leidde tot het gescandeerde: 'Minder, minder!'

"Een sepot lag voor de hand, maar men vreesde dat via een artikel 12-procedure alsnog vervolging zou worden afgedwongen."


Wat weten we inmiddels, dankzij de procedure van RTL Nieuws op grond van de Wet openbaarheid bestuur?
Dat het parket Den Haag tot de conclusie kwam dat de uitlating van 12 maart niet strafbaar was. Laat dit even op je inwerken. Dit staat in het nog vertrouwelijke ambtsbericht van 10 september 2014, van het college aan Opstelten. Een sepot lag dus voor de hand. Maar men vreesde dat via een artikel 12-procedure alsnog vervolging zou worden afgedwongen. Wat schrijft de voorzitter van het college aan Opstelten? "Een sepot lijkt niet aan te raden", aldus het vertrouwelijke ambtsbericht.

Er is nóg een zeer vertrouwelijk ambtsbericht van het college aan de minister, te weten van 7 oktober 2014. Eén keer raden wat daarin werd herhaald. Dat het parket Den Haag 'onvoldoende aanknopingspunten voor strafbaarheid zag' voor de uitlatingen van 12 maart. Met andere woorden: juridisch was er geen grond voor een strafzaak. Uit de onthullingen van zondag weten we nu dat ambtenaren van het ministerie vonden dat Wilders wél voor die uitlatingen moest worden vervolgd. En dat op 16 september lieten weten aan het OM. Met als reden: als dit zou worden nagelaten, dan zou vervolging wegens de uitspraken op 19 maart weleens heel lastig worden. Het staat er letterlijk.

Voor degenen die denken dat de uitspraken op de verkiezingsavond van een totaal andere orde waren: de eigen experts van het OM dachten juist van niet. Ook dit komt pas ruim vijf jaar na dato boven tafel. Er is een advies van mei 2014, van de eigen officieren bij het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie (LECD). Dat advies is ook geheim. Maar we weten nu al wel dat daarin wordt gezegd dat de retorische trucs van Wilders slechts als 'licht versterkend' worden gezien. En dat de uitspraken volgens het LECD 'niet onnodig grievend' zijn.
Dit klinkt als een saaie kwalificatie, maar is het niet. Sterker – het is een van de officiële criteria op grond van jurisprudentie van de Hoge Raad. Het OM moet hier grondig naar kijken, om een strafzaak te onderbouwen. Het is een objectivering. En wat doet het parket Den Haag? Die veegt het advies van de eigen experts van tafel.

Dit ligt allemaal op tafel in een overleg op 25 september 2014, met het ambtsbericht van 10 september erbij. U weet wel, dat overleg waarvan zogenaamd niemand wist dat het er was. Wie zaten daar? Ivo Opstelten, die zélf de instructie gaf: "Bespreken." Herman Bolhaar, hoogste baas van het OM en een medewerker van het college. Een directeur-generaal van het ministerie. En een van de ambtenaren uit de e-mailcorrespondentie die we publiceerden. De ambtenaren die vonden dat het OM er keihard in moest gaan, tegen de 'kwaadaardige' en 'racistische' Wilders. Die vonden dat Wilders óók moest worden vervolgd voor 12 maart.

"Ik ben geen complotdenker, en misschien jaag ik hersenschimmen na, maar het lijkt mij onvoorstelbaar dat dit niet aan de orde is gekomen."
Curieus is dat in de e-mailcorrespondentie voorafgaand aan dat topoverleg de kwestie van 12 maart niet wordt opgesomd als een van de vier punten die met het OM moet worden besproken. Het lijkt me persoonlijk uitgesloten dat dit niet staat in de ambtelijke nota aan Opstelten – die nog strikt geheim is. Ook de verdediging heeft dit stuk nog steeds niet. Is het voorstelbaar dat over zo'n cruciaal punt door Opstelten en Bolhaar níet is gesproken? Wel of niet vervolgen voor 12 maart, wel of geen sepot? Met alle mogelijke implicaties? Ik ben geen complotdenker, en misschien jaag ik hersenschimmen na, maar het lijkt mij onvoorstelbaar dat dit niet aan de orde is gekomen. Het is een kernpunt in de vervolgingstactiek.

Wat weten we ook over die periode? Dat ambtenaren rond de 16de september 2014 tegen Opstelten zeggen dat hij de premier moet informeren. Mark Rutte dus, zijn partijgenoot. Dat ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken moeten worden geïnformeerd. Dit blijkt uit stukken die ook nog geheim zijn. Terwijl er dus nog een discussie loopt over waarvoor Wilders eigenlijk vervolgd moet worden, en de eigen experts zeggen: niet doen… Daar kan geen enkel misverstand over bestaan, want op 7 oktober 2014 wordt Opstelten er fijntjes aan herinnerd in een tweede ambtsbericht van het college over – ook – de 12de maart: 'onvoldoende aanknopingspunten'.

Het is maar een detail, maar wel een explosief detail. Eén keer raden waarvoor Geert Wilders uiteindelijk zal worden vervolgd én veroordeeld. Voor beide uitspraken.
Wordt vervolgd.

Pieter Klein
@pieterkleinrtl
door katertje
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Geert Wilders doet aangifte tegen Officier van Justitie en 2 Secr-Generaal

Posted 4 jaren 5 maanden geleden #55062
RTL Nieuws over de bemoeienis van topambtenaren met de strafzaak-Wilders.

Bespreking Rutte en Opstelten
De fracties willen weten of en wanneer Rutte de vervolging van Wilders met Ivo Opstelten besprak en wat de 'aard en concrete inhoud' van die contacten was. Ook willen ze weten of er tussen ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken en Justitie is gesproken over de vervolging van Wilders voor de 'minder Marokkanen'-uitspraken in 2014.

Informatie naar Algemene Zaken
Grapperhaus, in antwoord op Kamervragen: "Het is gebruikelijk om bij de voorbereiding op een debat een dossier samen te stellen. Ten behoeve van een dergelijk dossier is in dit geval aan het OM input gevraagd zodat het ministerie van Algemene Zaken kan beschikken over informatie ter beantwoording van eventuele vragen."

Het is de eerste keer dat het ministerie van Rutte in deze zaak in beeld komt.

Besproken binnen ministerie
Bij het ministerie van Justitie is intern dan al meer informatie bekend over de OM-plannen vanwege de 'minder Marokkanen'-uitspraken. In de ministersstaf op het ministerie van Opstelten van 17 maart, wordt gesproken over een aangifte 'over uitlatingen dhr. Wilders' en 'besluit OM'. Een week later wordt er nogmaals over gesproken, dan over de 'voorgedrukte aangiftes van het OM inzake Wilders'.

Of Rutte en Opstelten in maart spraken over de kwestie is onduidelijk. Uit een geheime ambtelijke Justitie-nota van 16 september 2014, en vertrouwelijke e-mails blijkt dat Opstelten destijds het advies kreeg om de voorgenomen vervolgingsbeslissing van 10 september met Rutte te spreken: "In de nota wordt aangegeven dat het aanbeveling verdient de MP te informeren. De vraag is wanneer dit moet gebeuren. Ambtelijk zal AZ ook moeten worden geïnformeerd."

Oud-minister Opstelten heeft dit voorjaar als getuige bij het Hof gezegd dat hij de zaak niet besprak met Rutte toen het OM bezig was met de zaak. Hij zei toen dat hij er nooit met zijn partijgenoot over sprak, tot de vervolgingsbeslissing genomen werd, maar daarna wel, omdat het toen openbaar was.
Openbaar Ministerie vervolgt Wilders voor uitspraken op markt en in kroeg

Het OM vervolgt Geert Wilders voor het op 12 maart 2014 op de Loosduinse markt schuldig maken aan groepsbelediging van Marokkanen en tijdens de uitslagenavond op 19 maart 2014 aan groepsbelediging van en aanzetten tot haat en discriminatie tegen Marokkanen.
Wilders werd in december 2016 veroordeeld door de rechtbank voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Hij werd vrijgesproken van aanzetten tot haat. De rechtbank legde geen straf op.
Wilders ging tegen die uitspraak in hoger beroep. Het Gerechtshof behandelt de zaak nu.

Bron: RTL
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • dirko
 • dirko's Profielfoto Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
 • Ontvangen bedankjes 7664
 • birthday-cake

Beantwoord door dirko in topic Geert Wilders doet aangifte tegen Officier van Justitie en 2 Secr-Generaal

Posted 4 jaren 5 maanden geleden #55060
De Tweede Kamer wil dat er opheldering komt over de rol van premier Rutte bij de strafvervolging van PVV-leider Geert Wilders. Coalitiepartij D66 en de oppositiefracties PvdA en SP willen weten of Rutte het vervolgen van Wilders destijds heeft besproken met zijn partijgenoot, VVD-minister Ivo Opstelten van Justitie.


Dit blijkt uit een reeks vragen van de Kamerleden Groothuizen (D66), Kuiken (PvdA) en Nispen (SP) aan minister Grapperhaus (Justitie). Zij eisen opheldering naar aanleiding van de onthulling van RTL Nieuws over de bemoeienis van topambtenaren met de strafzaak-Wilders.


Glas, plas, was...
Wordt nix nax.

...

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!

door dirko
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Geert Wilders doet aangifte tegen Officier van Justitie en 2 Secr-Generaal

Posted 4 jaren 5 maanden geleden #55059
Geert Wilders doet aangifte tegen Officier van Justitie en twee advocaten generaal wegens ernstig vermoeden van valsheid in geschrifte

Geert Wilders doet aangifte van valsheid in geschrifte tegen Officier van Justitie Wouter Bos (niet die ene) en Advocaten-Generaal Van Roessel en Sta omdat zij hebben gelogen over de bemoeienis van het ministerie van Veiligheid en Justitie met het Minder Marokkanen proces.

„Het OM en alle andere betrokkenen (ambtenaren en politici) die een rol hebben gespeeld bij mijn politieke vervolging kunnen hun borst natmaken”, kondigt Wilders aan. „Ze kunnen zich opmaken voor een serie aangiften en procedures, strafrechtelijk en mogelijk civiel.” De aangiften tegen officieren van justitie Bos en advocaten-generaal Van Roessel en Sta is het begin, zegt Wilders.

De aangifte volgt op het openbaar worden van bewijzen dat ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid zich inhoudelijk hebben gemengd in het strafproces tegen Wilders voor zijn ophitsende vraag aan zijn achterban tijdens de verkiezingsavond van maart 2014 of ze meer of minder Marokkanen wensten. De advocaten-generaal stellen in het proces-verbaal dat er geen overleg is gevoerd tussen het ministerie van Justitie en de top van het OM. Nu blijkt dat dit overleg wel degelijk heeft plaatsgevonden.

Wilders kondigt op Twitter aan terug te slaan naar voormalig minister van Justitie Opstelten, diens opvolger Grapperhaus en premier Rutte. „Opstelten, de ambtenaren van Justitie, VVD-premier Rutte, Grapperhaus, ze zullen hier allemaal niet mee wegkomen.”

door katertje
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.327 seconden