#Wildersproces 2.0 @Geertwilderspvv toont machtsmisbruik @vvd kliek aan

Beantwoord door katertje in topic Proces Wilders is een politieke afrekening

Posted 3 jaren 4 maanden geleden #55134
Oh oh oh, wat zijn de MSM verontwaardigd over Donald Trump die in een prettig telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtsgenoot over tal van onderwerpen, informeert hoe het staat met het onderzoek naar de malversaties van Biden junior en de chantage van Biden senior om onderzoek tegen zijn zoon te staken op straffe van onthouding financiële hulp van 1 miljard dollar aan Oekraïne.
GOTSCHA ! We got him !! Weg met Trump, Weg met die man. Impeachment !!

In Nederland heeft een minister van Justitie opdracht gegeven om een politieke concurrent van de premier van zijn bloedgroep via een gerechtelijke veroordeling uitgeschakeld te krijgen omdat "hij ons voor de voeten loopt" en dragen willige ambtenaren van zijn departement suggesties aan om de aanklacht tegen de politieke concurrent zo zwaar mogelijk te maken, alles om de man veroordeeld te krijgen.

In de Tweede Kamer en bij de MSM heerst een doodse stilte ! Zoek de verschillen

En waar gaat dat proces helemaal over? Over iets wat te flauw is om over te praten. Wilders vraagt zijn achterban tijdens een verkiezingsbijeenkomst of we meer of minder criminele Marokkanen willen in Nederland. OMG, wat brengt die vraag in de maatschappij niet teweeg? Dat moet bestraft worden en daar moet het OM (Opstelten) op af. Helaas beweegt het OM zich op dit niveau. Een schande dat het OM hier werk van maakt. Maar het werd ertoe gedwongen door de minister van Justitie. Onnodig te zeggen dat het een regelrechte ramp is wat het OM hier aanricht en dat het iedere elementaire vorm van gerechtigheid tart. Wilders wordt veroordeeld.

Het juridisch zwakke punt in de veroordeling van Wilders is echter dat minder mensen van een bepaalde nationaliteit wensen in Nederland, volgens de letter van de wet, niet strafbaar is. De wet spreekt alleen van “ras” (art. 137c en d Sr.). En als Marokkanen een “ras” zouden vormen dan zouden Nederlanders, Russen, Belgen en Amerikanen ook een ras zijn.Marokkanen zijn geen ras, maar een nationaliteit en de wet beschermt geen nationaliteiten. Wilders heeft niet aangezet tot gewelddadig optreden. Wilders wordt niet vervolgd voor aanzetten tot geweld. De rechtbank Den Haag heeft Wilders dus veroordeeld zonder wettelijke grondslag. Dat is een ondermijning van de rechtsstaat.

Dit is een politieke afrekening !

Iedereen kan nalezen dat met name Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond toen en nu oververtegenwoordigd zijn in ons strafrecht. Nederlanders wilden allang maatregelen ter bescherming tegen die jeugdige criminelen. Het is moeilijk uit te leggen dat uitspraken van PvdA'ers Spekman ('Marokkanen die niet deugen moet je vernederen'), Samsom ('Ze hebben een etnisch monopolie op overlast') en Aboutaleb ('Rot op') niet tot een vervolging hebben geleid en de uitspraken van Wilders wel. Politieke ongelijkheid. Politieke afrekening. De kaarten waren vanaf het begin geschud. T

Tot op het hoogste niveau heeft men zich met de vervolging van Wilders bemoeit. Hij frustreerde het "beleid" en moest uitgeschakeld worden.

Hieruit spreekt steeds meer wat een vuil spel de regering en de meeste leden van de Tweede Kamer spelen. Regeren is onder Rutte een platte bedoening geworden. En vergeet hun propaganda werktuigen bij de MSM niet. Zodra iemand ook maar iets in het voordeel van Wilders zegt of schrijft, wordt die door de linkse media direct in de hoek van de fascisten geplaatst. In de regering plaatsnemen en daarna geen stelling meer nemen. Het eigen hachje voorstaan, en laten vallen als een baksteen wat jou enigszins zou kunnen schaden.

Het zou mooi zijn als politici van andere partijen dan PVV en FvD wat meer solidariteit zouden tonen met de strijd van een politicus voor de vrijheid om meningen uit te dragen. Maar het tegendeel is aan de orde; de andere partijen zitten zich te verkneukelen en gedogen zelfs nog het plotseling op poten zetten van vervolging van de klokkenluider die Opstelten had horen zeggen dat Wilders vervolgd moest worden omdat "hij ons voor de voeten loopt"...!

Het is een schande, een enorme schande, hoe immoreel, onbeschoft en hardvochtig Geert Wilders wordt behandeld door dat stel farizeeërs dat aan het bewind is. Door dat "rechtschapen Nederland" "met zijn vale klerkensmoel" . Want reken maar dat Rutte, Wilders haat.

Hebben we met dit Kafkaäanse Wilders Proces het dieptepunt in de Haagse politiek nu bereikt? Immers, lager dan dit kan de politiek niet meer zakken. Wat zou er nog kunnen komen na dit exhibitionisme van lafheid, persoonlijk gewin, machtsmisbruik, geldzucht, verraad en bedrog? Dit is loepzuivere NSB 2.0, zoals die uit de documenten en documentaires over WW-II naar voren komt.

Ik heb u deelgenoot gemaakt van mijn weerzin om een verslag te schrijven van Prinsjesdag. Omdat als ik naar de schandelijke vertoning op Prinsjesdag keek, ik alleen maar Ad Melkerts in dit kabinet zag zitten; al die tronies zijn hetzelfde: laffe zelfingenomen graaiers die het land naar de kl*te helpen

Als het OM in 2014 naar Wilders had geluisterd en - criminele - Marokkanen had uitgezet, waren er nu niet zoveel doden gevallen in het drugscircuit. En mogelijk was er geen advocaat vermoord.

Ten aanzien van de zuiverheid van het proces nog dit: Nadat we de intensieve bemoeienis van ambtenaren met het O.M. aan de weet waren gekomen via onderzoeksjournalist Pieter Klein van RTL, en de verdediging vroeg het proces te staken, kwam de rechtbank met een rare kronkel: het zou allemaal worden meegenomen in het eindoordeel. Ik wist niet wat ik hoorde ! Als een rechter iemand voor het hekje heeft staan moet mijns inziens op ieder willekeurig moment in de procesgang dat proces legitiem zijn en moet o.a. de rechtbank ontvankelijk zijn. De rechtbank is ontvankelijk of ze is het niet...maar er bestaat m.i. niets er tussenin.

Als dus in de loop van het proces de ontvankelijkheid ter discussie komt te staan, zoals hier is gebeurd, kan n.m.m. het proces niet worden voortgezet zonder dat de rechtbank terstond motiveert op welke gronden zij van mening is dat de legitimiteit nog altijd gewaarborgd is. Dat uitstellen en er aan het einde van het proces op terugkomen kan n.m.m. niet. Ieder wetenschappelijk betoog geraakt op drijfzand als op enig moment de onderbouwing niet meer voor de volle 100 procent aanwezig is. Tenzij het bewijs van legitimiteit en ontvankelijkheid alsnog meteen wordt geleverd. Dit besef lijkt bij juristen om voor mij onduidelijke redenen kennelijk niet te bestaan. Ik bedoel, als de vertrekpunten niet door de beugel kunnen, dan had dit proces nooit mogen beginnen en is de uitkomst - hoe dan ook - van generlei waarde.

Als we nog iets van gerechtigheid in onze donder hebben...laten we dan opstaan tegen deze ongekende politieke heksenjacht op Geert Wilders, en laten we hem bijstaan in zijn zware strijd om onze kostbare Vrijheid van Meningsuiting te verdedigen... Dank!
Last Edit:3 jaren 4 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 4 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic PVV-leider Wilders mag niet veroordeeld worden

Posted 3 jaren 4 maanden geleden #55124

Geert Wilders is maandag wederom aanwezig in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol

PVV-leider Geert Wilders mag niet veroordeeld worden.
Dat betoogde zijn advocaat Geert-Jan Knoops maandag tijdens de afronding van zijn pleidooi in het hoger beroep van het ‘minder Marokkanen’-proces.

Volgens hem is het proces niet geldig en moet het stopgezet worden. Mocht het hof daar niet in meegaan, dan moet Wilders op alle fronten worden vrijgesproken, aldus Knoops.

De zaak heeft inmiddels flinke vertraging opgelopen, onder meer omdat Wilders en zijn advocaten meerdere keren hebben gevraagd de zaak stop te zetten. Volgens hen staat vast dat het Openbaar Ministerie in 2014 niet zelfstandig heeft besloten Wilders te vervolgen, maar dat toenmalig minister Ivo Opstelten van Justitie daarin een grote rol heeft gespeeld. Het OM heeft dat iedere keer met klem ontkend.

De uitspraak is door de vertraging verzet van 11 oktober naar 11 november.
Last Edit:3 jaren 4 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 3 jaren 4 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Politiek proces Wilders gaat nu écht naar politiek stinken

Posted 3 jaren 4 maanden geleden #55112
Hiddema vs Spong over politiek schijnproces Wilders

Last Edit:3 jaren 4 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 4 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Wilders: dit raakt de kern van de rechtsstaat

Posted 3 jaren 4 maanden geleden #55087
Uittreksels uit Wilders' interview in Telegraaf van vandaag> Wilders, "Al moet ik via civiele procedures alsnog mijn gelijk krijgen “Niet uit wraak, maar om de waarheid boven tafel te krijgen”. Krachtig, rechtschapen, strijdbaar en niet wraakzuchtig, dat is Geert Wilders.

Dit gaat allang niet meer om Wilders. Dit kan iedereen, ook u en mij, overkomen die niet in het plaatje past van de politiek correcte kliek die al jaren aan de macht is en jaar na jaar onze belangen en verworvenheden verkwanseld voor eigenbelang.
Ik bedoel te zeggen... als ze dit al kunnen doen met Wilders, een Tweede Kamerlid, de langstzittende parlementariër en oppositieleider , wat kunnen ze dan met ons gewone burger?
Last Edit:3 jaren 4 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 3 jaren 4 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Wilders: proces kan kabinet laten vallen

Posted 3 jaren 4 maanden geleden #55086


Wat de uitspraak in het "minder Marokkanen" -proces ook zal zijn, Wilders kondigt aan dat hij de onderste steen boven wil hebben over de deze week bewezen ambtelijke bemoeienis ermee.
"Al moet ik via civiele procedures alsnog mijn gelijk krijgen"

Geert Wilders denkt dat het kabinet kan vallen over de bemoeienissen van het ministerie van Justitie met zijn vervolging voor de ’minder Marokkanen’-uitspraak. Dat zegt de PVV-leider in een interview met De Telegraaf. "Dit heeft zonder overdrijven de potentie dat het kabinet hierop valt. 100 procent. Dit raakt de kern van onze rechtsstaat."

Wilders werd naar eigen zeggen "heel boos" en "echt misselijk" toen hij de e-mails las waarin ambtenaren de zaak bespraken. Hij wil de verantwoordelijken bestraft krijgen: "Al moet ik via civiele procedures alsnog mijn gelijk krijgen: ik ga ze helemaal gek maken. Niet uit wraak, maar om de waarheid boven tafel te krijgen."

Wilders stelt in de krant dat deze zaak niet meer om hem draait. "Het gaat over de scheiding van machten, over de vierde macht van de ambtenarij die zich al dan niet op aansturen van de politiek bemoeit met parlementariërs van de oppositie.
"Er ligt nu al genoeg om het proces te stoppen", stelt Wilders. "Als dat inderdaad gebeurt, komt heel het kabinet in heel zwaar weer."

Volgens de PVV'er gaat met name minister Ferd Grapperhaus van Justitie het zwaar krijgen. "Hij heeft de Kamer op het verkeerde been gezet en eigenlijk onjuist geïnformeerd. Dat kan hem zijn kop kosten."

bron: Telegraaf
Last Edit:3 jaren 4 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 3 jaren 4 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Debataanvraag Wilders over politiek proces voor de uitspraakWilders wil debat over politiek proces vóór de uitspraak
Geert Wilders: ''Ik wilde een Kamerdebat over het politieke proces vóór de uitspraak van de rechter...
De hele oppositie (minus Denk) steunde me maar de coalitie hield het tegen. Nul solidariteit van VVD, CDA, D66 en CU. Ze willen me hoe dan ook veroordeeld hebben en hun ministers inclusief Rutte de hand boven het hoofd houden. Smerig.''

Pieter Omzicht….dan....misschien ? Nee hoor...vergeet het maar
Mijn baas heeft gelijk: Altijd al een farizeeër geweest

Bizar! Coalitie wil eerst veroordeling Wilders, dan pas onderzoek naar inmenging
Gaat u nu begrijpen hoe het kon gebeuren dat in WW-2 Nederland de meeste Joden oppakte en uitleverde?
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.428 seconden