#Wildersproces 2.0 @Geertwilderspvv toont machtsmisbruik @vvd kliek aan

Beantwoord door katertje in topic "Hij loopt ons voor de voeten"

Posted 2 jaren 11 maanden geleden #55768
Waarom Geert Wilders vervolgd wordt....
Een bepaalde groep Marokkanen (vormen een nationaliteit, géén ras zoals het OM ten onrechte heeft gefabuleerd) is oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers.
De overheid is zich een breuk geschrokken van de criminaliteit onder Marokkaanse Nederlanders. Dan zou je verwachten dat de overheid deze criminaliteit goed in kaart gaat brengen en met straffen/sancties de aangegeven dadersgroep gaat aanpakken. Dus actief wordt op het terrein van criminaliteitsbestrijding
Maar dat doet ze niet. De overheid gaat de boodschapper van dit slechte nieuws het zwijgen opleggen. Men gaat geen overheidsgeld aanwenden om de daders het leven zwaar te maken, maar overheidsgeld aanwenden om de boodschappers van het onwelkome nieuws het leven zwaar te maken. Dat betekende dat men politici als Wilders gaat laten vervolgen om hem het zwijgen op te leggen.
Niet omdat hij geen gelijk heeft, maar juist omdat hij wél gelijk heeft. Juist omdat hij gelijk heeft, zijn zijn uitlatingen zo ergerlijk en zelfs gevaarlijk.

Het vestigt namelijk de aandacht op een falende overheid die niet slaagt in wat men kan beschouwen als de kerntaak van de staat: het realiseren van een veilige omgeving voor de wetsgetrouwe burgers tegenover diegenen die de wetten schenden.Eigenlijk is dat vreemd, niet?
Wie tegen déze achtergrond die zin uit het regeerakkoord nog eens doorleest, ziet meteen hoe sinister die klinkt als men die zin anders interpreteert. Hier is die zin nog een keer: “Waar die veiligheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of zelfs mensen niet veilig zijn, treedt de overheid actief op”. Het “beschermen van onze waarden” die volgens de regering “continu onze aandacht nodig hebben” gebeurt dan niet door diegenen die deze waarden schenden op te pakken en te vervolgen, maar diegenen die waarschuwen tegen de verloedering en het geweld aan te pakken.

We zien nu ineens wat die actieve overheid inhoudt. Dat is strijd voeren tegen discriminatie, niet strijd voeren tegen gewelddadige jongeren. Ineens zijn dan dader en slachtoffer omgewisseld. De gehele Marokkaanse gemeenschap is nu in zijn veiligheid beknot. Waardoor? Door de uitlatingen van Geert Wilders. Hij heeft gediscrimineerd. En alle aandacht voor de veiligheid van homoseksuelen op straat is ineens veranderd in de veiligheid van een etnische minderheid.
Het actieve optreden van de overheid betekent ineens niet meer dat de hoofdcommissaris van politie moet garanderen dat homoseksuelen vrij op straat kunnen rondlopen, maar de hoofdcommissaris kan gezellig aanschuiven aan de Iftar, want het is tenslotte de Marokkaanse gemeenschap die het slachtoffer is.

Slachtoffer van het opiniedelict van Wilders
Slachtoffer van het opiniedelict van Wilders. Hij heeft iets geroepen waardoor men zich ‘beledigd’ kan voelen. Iets geroepen dat men kan construeren als ‘aanzetten tot discriminatie’ (artikel 137d Strafrecht). Of het ‘beledigen’ van een groep op grond van ‘ras’ (artikel 137c Strafrecht).
Wie daar iets langer over nadenkt ziet een bepaalde logica. Die benadering heeft namelijk grote voordelen voor de overheid. Die actieve overheid hoeft namelijk niet meer te presteren op punten waarop het lastig resultaten boeken is. En aanschuiven aan de Iftar is eenvoudig, leuk bovendien, en het vermanend toespreken van de burgerij over discriminatie is ook niet zo moeilijk. Maar Marokkaanse jongeren in het gareel krijgen is heel lastig en onze politie slaagt daar dan ook totaal niet in.

Deze nieuwe benadering heeft zulke grote voordelen dat het ook begrijpelijk wordt dat die op grote schaal gevolgd wordt. Immers met geld van de gemeenschap Wilders vervolgen is eenvoudig. Falen is daarbij bijna niet mogelijk. Terwijl falen in het aanpakken van het straatgeweld heel goed mogelijk is.
De bewijzen van dat falen vliegen ons dagelijks in het gezicht. Dus kiest de overheid de gemakkelijkste weg: Wilders aanpakken in plaats van Marokkaanse straatschoffies.

Het enige wat daarvoor nodig is, is propaganda dat we meer lijden onder de opinies van Geert Wilders dan onder de zwembaden die onveilig worden gemaakt. Die propaganda wordt ons door de hoofdcommissarissen gretig verstrekt.
Last Edit:2 jaren 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 11 maanden geleden doorkatertje.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Ik zal overwinnen en nooit opgeven. Blijven opkomen voor onze eigen mensen

Posted 2 jaren 11 maanden geleden #55760


Tweet Wilders:
Vastgemaakte Tweet

Geert Wilders
@geertwilderspvv
·2 u

Ik zal overwinnen. En nooit opgeven.
En niemand krijgt mij weg, geen premier, geen fatwa, geen officier, geen minister en geen rechter.
Ik zal de beste partij van Nederland - de PVV - nog 10 jaar in de TK aanvoeren en opkomen voor ons land en onze eigen mensen!


#Wildersproces
Last Edit:2 jaren 11 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 2 jaren 11 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Geert Wilders spreekt in de rechtbank

Posted 2 jaren 11 maanden geleden #55759
Advocaat-generaal:
"Maar het gaat echt te ver - buiten alle perken - dat wij schaamteloos hebben gehandeld, dan wel het vertrouwen in de rechtsstaat naar beneden halen", benadrukte de advocaat-generaal kwaad. "Wij hebben naar eer en geweten verslag gedaan en het past werkelijk niet om te stellen dat wij leugens verkondigen. Ik vind dat die woorden niet kunnen, die kunnen gewoon niet. Of hij moet het kunnen aantonen."

Op de eerste plaats, chapeau Wilders voor je toespraak. Je maakt een lange voorzet en de Advocaat-Generaal kopte hem in eigen doel. Nog nooit een kartelmagistraat met het schuim op de bef zo uit zijn rol zien vallen. !!

De reactie van de advocaat-generaal is ongepast. Het staat inmiddels als een paal boven water dat hier ten minste de schijn van politiek gemotiveerde vervolging rondhangt.

Vergeet iedereen de haatcampagne die is gestart in de vorm van voorgedrukte aangiftes destijds. 6400 aangiften. 6400 voorgeprinte aangiftes waarbij de aangever alleen maar een krabbeltje hoefde te zetten, en een groot gedeelte van de aangevers niet eens wist wat er exact in stond .Er werd letterlijk campagne gevoerd bij moskeeën langs enz. Weinigen wisten precies wat ze tekenden. Dat was geen doorgestoken kaart? Dat is geen opruiing?

Men was alleen even vergeten dat Wilders zich niet zomaar laat slachten.

Voor mij even onbegrijpelijk als je eerst geen reden ziet, en dat via de media bekent maakt. je na interne gesprekken wel een reden ziet.
Voor mij heb je dan de eerste keer je huiswerk niet goed gemaakt, of je kreeg een opdracht om als nog tot vervolging over te gaan.
En als er tijdens de procesgang documenten opduiken die het 2e scenario bevestigen dan moet het OM van goede huize komen haar rotsmoes van "onafhankelijkheid" en "zelfstandige besluitvorming" van enige legitimiteit te voorzien.
We hebben aan affaire Hirsch Ballin gezien hoe onafhankelijk en zelfstandig het OM in haar besluitvorming is. Hirsch-Ballin was geobsedeerd om Wilders veroordeeld te krijgen. Tot drie keer toe (hoorde ik daar een haan kraaien?)

Kasteelheer Ard van der Steur duikt weer op. Opstelten speelde zijn rol in dit politieke showproces en heeft er alles aan gedaan om Wilders een veroordeling aan te smeren. Het is schaamteloos hoe deze gecorrumpeerde thuisfluiters het aanzien van de Nederlandse rechtsstaat te kakken hebben gezet.

Nog even dit: Het proces gaat inhoudelijk niet meer om de gewraakte uitspraken, maar over de inmenging van het ministerie van justitie in het Proces tegen Wilders. Juist de nieuwe en belangrijke documenten zijn ter inzage aangeboden door dit zelfde ministerie. De nauwe samenwerking tussen beide; het ministerie van justitie en het OM is grond voor Wilders om kritisch te zijn.

Iedereen die verder kijkt dan de neus lang is ziet dat "eer en geweten" in bepaalde gevallen ondergeschikt is aan politieke items. En niet alleen in deze kwestie. Daarom verliest de politiek steeds meer haar geloofwaardigheid. We zien het allemaal gebeuren: de politieke doodzonde van het onjuist informeren van de Kamer... het is juist ietsje anders, iemand ánders heeft 't gedaan, óf men kan 't zich niet herinneren... En men komt er mee weg.

Nee, ik kan het met de advocaat-generaal niet eens zijn, Wilders heeft wel degelijk een punt, hier worden zaken verdraaid, dan wel weggemoffeld. En daarom is er nogal wat scepsis.

Maar goed... de champagne is uitgesteld tot 23 Maart? Wat een show wordt dit. Een betere campagne stunt kan je niet hebben Geert.
Nu nog even de stoelpoten van psychopaat Rutte onder hem vandaan zagen. Deze poppenkast heeft lang genoeg geduurd.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Geert Wilders spreekt in de rechtbank

Posted 2 jaren 11 maanden geleden #55758
Geert Wilders spreekt in de rechtbank
5 februari 2020

Last Edit:2 jaren 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 11 maanden geleden doorkatertje.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Grapperhaus stuurt documenten over Wilders naar Kamer

Posted 2 jaren 11 maanden geleden #55752
Wilders heeft zelf wel vluchtig door de stukken kunnen bladeren en concludeert dat zijn proces vanuit de politiek is beïnvloed. „Ik lees dat toenmalig minister Van der Steur heeft voorkomen dat stukken openbaar zijn geworden en dat er tot in de ministerraad over is gesproken hoe kansrijk mijn vervolging zou zijn. Daar spreekt een wens uit. Het is een schande.”
Ook ziet de PVV-leider in de stukken meer bewijs dat hoge ambtenaren hebben aangestuurd op zijn vervolging.
Dilemma voor hof
Het plaatst het hof voor een dilemma. Wilders en zijn advocaten mogen alleen nog reageren op de resultaten van de zoektocht, maar hebben niet of nauwelijks de gelegenheid gekregen om die te bestuderen.

Wat Wilders sterkt in zijn overtuiging dat hij politiek monddood moest worden gemaakt, zijn documenten waaruit blijkt dat toenmalig minister Hirsch Ballin zich in 2008 actief bemoeide met de beslissing van het OM om Wilders niet te vervolgen na zijn uitlatingen over de islam. De minister schakelde drie onafhankelijke deskundigen in om het OM over te halen Wilders toch te vervolgen. Uiteindelijk besloot niet het OM, maar het gerechtshof dat dat wel moest gebeuren. In dat eerste proces tegen Wilders vroeg en kreeg het OM vrijspraak.

Voor Wilders is het duidelijk. „Dit stinkt aan alle kanten. Ik ben pas opgelucht als deze nachtmerrie na tien jaar eindelijk voorbij is.”
Last Edit:2 jaren 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 11 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Grapperhaus stuurt documenten over Wilders naar Kamer

Posted 2 jaren 11 maanden geleden #55751
Grapperhaus stuurt een grote hoeveelheid documenten anderhalve dag voor een nieuwe zitting in het zich voortslepende Hoger Beroep. Grapjurk zal er toch niet van uitgaan dat ie hier mee weg komt?

Wilders en zijn verdediging zullen opnieuw om uitstel vragen. Het hof gelooft kennelijk zelf ook niet meer in een voortvarende afhandeling, en reserveerde al extra zittingsdagen in maart en april.
Nee, het gaat al lang niet meer om het "minder, minder, minder". De discussie heeft zich verplaatst naar de vraag of toenmalig MinJus Opstelten invloed heeft uitgeoefend op het Openbaar Ministerie om de PVV-leider te vervolgen.
In de loop van het proces doken er een anonieme ex-ambtenaar, meerdere mails van ambtenaren van het ministerie en andere aanwijzingen op die daarop leken te wijzen.
Een onaanvaardbare schending van de trias politica, en een onmiskenbare poging om een politieke tegenstander monddood te maken, vonden Wilders en zijn verdediging. Zij vroegen – en kregen - meer tijd om te wachten op de resultaten van de zoektocht die minister Grapperhaus van de rechtbank Midden-Nederland moest starten naar bewijzen voor die vermeende beïnvloeding door zijn voorganger. Ook al hield het Openbaar Ministerie consequent vol dat de beslissing om te vervolgen zelfstandig was genomen.

Tot twee keer toe hield het hof na dringende verzoeken van Wilders en zijn advocaten de zaak aan, omdat de minister meer tijd nodig had voor zijn speurtocht in bureauladen en computers.

Maandag aan het eind van de middag stuurde Grapperhaus het resultaat naar de Kamer. Een indrukwekkende stapel papier waarvan Wilders een foto twitterde, met de verontwaardigde tekst: „Anderhalve dag voor de zitting bij het hof begraaft Grapperhaus ons onder stukken.”

Advocaat Geert-Jan Knoops was dinsdag de hele dag aan het werk in het Internationaal Strafhof in Den Haag waar hij de van oorlogsmisdaden beschuldigde Patrice- Edouard Ngaïssona bijstaat. Hij heeft nog geen letter kunnen lezen van de stukken die Grapperhaus aan de Kamer stuurde, zegt hij. „Ik heb formeel ook niets ontvangen van het OM of het hof. Ik weet alleen wat erover in de media heeft gestaan en kan vandaag dus niet reageren.
door katertje

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.375 seconden