#Wildersproces 2.0 @Geertwilderspvv toont machtsmisbruik @vvd kliek aan

Beantwoord door katertje in topic Barbertje MOEST hangen. Corruptie wint het van integriteit

Posted 2 jaren 6 maanden geleden #56617
Reactie Wilders:

Nederland is een corrupt land geworden,’ reageerde PVV leider Geert Wilders nadat hij vandaag door de rechtbank werd veroordeeld wegens ‘groepsbelediging’, maar werd vrijgesproken van het zaaien van haat met zijn beruchte ‘willen jullie meer of minder Marokkanen’ vraag in 2014. ‘Marokkanen die onze steden en wijken in de fik steken, komen er meestal mee weg. De minister van Justitie die zijn eigen (corona) regels overtreedt, komt ermee weg. Maar de leider van de grootste oppositiepartij die een vraag stelt over Marokkanen, waar miljoenen Nederlanders het mee eens zijn, is veroordeeld in een politiek proces.’

‘Want dat is dit: een politiek proces, waar politici, ambtenaren en het Openbaar Ministerie hebben geholpen om tot een veroordeling te komen. En de rechter wist dat, had de bewijzen, en zegt eigenlijk vandaag dat het allemaal wel goed is, dat we het allemaal wel prima vinden… Doe het maar, we veroordelen de heer Wilders. ‘

‘Dat heet dat de rechter, de trias politica, de vrijheid van meningsuiting bij het grofvuil heeft gezet. Niet alleen mijn vrijheid van meningsuiting, maar van iedereen. Ik ben natuurlijk blij dat de eis van het O.M. en de eerdere veroordeling wegens het aanzetten tot discriminatie nu een vrijspraak is geworden, en dat het aanzetten tot haat niet is bewezen. Maar ik ben wel veroordeeld – weliswaar zonder straf – voor groepsbelediging in een politiek proces, waar de mensen die tot de elite behoren, worden vrijgesproken. Ministers of Marokkanen wel, en ik niet.’

‘Daarom heb ik één boodschap aan al die politieke tegenstanders, aan Mark Rutte en zijn vriendjes, die maar al te blij zullen zijn met dit politieke proces, en aan alle andere mensen die blij zullen zijn met de veroordeling voor groepsbelediging: juich niet te vroeg, want uiteindelijk ga ik altijd door. Ik zal altijd, veroordeling voor groepsbelediging of niet, de waarheid blijven spreken, wat de consequenties ook zijn. En het zal mij, en ook de PVV, alleen maar sterker maken. We zullen er sterker uitkomen, en Nederland zal laten weten wat ze van deze veroordeling vinden.’


> Stelletje farizeeërs !!
Wie het laatst lacht, lacht het best. Dit zal als een boemerang terugkomen. Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten.
Last Edit:2 jaren 6 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 6 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Barbertje MOEST hangen. Corruptie wint het van integriteit

Posted 2 jaren 6 maanden geleden #56616
PVV-leider Geert Wilders is door het gerechtshof in Den Haag schuldig bevonden aan groepsbelediging op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, maar vrijgesproken van het aanzetten tot haat en discriminatie. Net als van de rechtbank in 2016 krijgt de PVV-leider geen straf. Het hof vindt dat hij als democratisch gekozen politicus met zijn jarenlange beveiliging een hoge prijs betaalt voor zijn uitlatingen.

De zaak draaide om de vraag van Wilders op de verkiezingsavond of zijn aanhangers in Nederland meer of minder Marokkanen wilden. "Minder!", scandeerden zijn aanhangers, waarop de PVV-leider zei: "Dan gaan we dat regelen".

Volgens het hof gingen zijn uitlatingen te ver en waren ze "onnodig grievend" voor alle Marokkanen. Het gerechtshof zegt dat uitlatingen wel provocerend mogen zijn, maar niet bepaalde grenzen mogen overschrijden, vooral waar het gaat om het respect voor de eer en goede naam en de rechten van anderen.

"De ruime uitingsvrijheid ontbreekt in het bijzonder bij het belasteren van minderheidsgroepen, omdat daarmee de pluriforme democratische samenleving wordt ondergraven. Verdraagzaamheid en respect voor de gelijkwaardigheid van alle mensen vormen immers het fundament van een democratische en pluriforme samenleving", zei de rechter.

'Verdachte heeft zich negatief uitgelaten over een minderheid en is te ver gegaan'
Wilders zegt dat hij alleen problemen heeft benoemd en oplossingen heeft aangedragen die ook in zijn verkiezingsprogramma stonden. Hij vindt dat hij zich in de Tweede Kamer moet verantwoorden en niet in de rechtbank.

Zijn belangrijkste verdediging was dat hij vindt dat de beslissing om hem te vervolgen politiek gemotiveerd was. De top van het Openbaar Ministerie heeft met toenmalig justitieminister Opstelten gesproken over de aangiften tegen de PVV-leider. Volgens het hof was dat tijdens een regulier overleg en paste het bij de informatieplicht die het OM tegenover de minister van Justitie heeft. Er was van een structurele, inhoudelijke bemoeienis geen sprake.

De PVV-leider blijft erbij dat Opstelten en zijn ambtenaren zich nadrukkelijk met het proces bemoeiden.

In de uitspraak werd ook ingegaan op de persoonlijke omstandigheden van Geert Wilders:
'Verdachte betaalt al lange tijd een hoge prijs voor het uitdragen van zijn mening'
Duizenden mensen deden na de uitspraken van Wilders aangifte van discriminatie bij het Openbaar Ministerie. In december 2014 werd besloten om hem te vervolgen. De PVV-leider heeft altijd gezegd dat hij niet alle Marokkanen bedoelde, maar alleen criminele overlastgevende Marokkanen.

De rechtbank veroordeelde Wilders vervolgens voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie, maar ook de rechtbank legde geen straf op. Zowel Wilders als het OM ging daarop in hoger beroep. Dat werd behandeld door het gerechtshof Den Haag, maar vanwege de veiligheid waren de zittingen en de uitspraak in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Wilders heeft laten weten dat hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad. "Nederland is een corrupt land geworden", zei de PVV-leider na de uitspraak. "Ik zal altijd doorgaan. Dit zal mij en de PVV sterker maken."

Uitspraken
ECLI:NL:GHDHA:2020:1606

> Lieve Geert, de PVV, had zich geen groter gelijk kunnen wensen.
Last Edit:2 jaren 6 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 6 maanden geleden doorkatertje.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Geert...dat het RECHT mag zegevieren

Posted 2 jaren 6 maanden geleden #56615


Vanmiddag krijgen we te horen of we mogen zeggen dat we van een overlast gevende, criminele groep mensen er wat "minder" in ons land mogen hebben

Dat het RECHT mag zegevieren Geert !!
door katertje
Bijlagen:

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Politiek Proces Wilders 2.0 ....laatste zittingsdag

Posted 2 jaren 6 maanden geleden #56567
Geert Wilders had vandaag nogmaals het laatste woord tijdens de afronding van zijn strafzaak in hoger beroep omtrent zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak. Dat deed hij voor een tweede keer omdat er nieuwe bewijsstukken zijn toegevoegd aan het dossier. In het slotwoord verwees de politicus ook naar recente rellen in Den Haag en Utrecht.

De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar legde geen straf op. Zowel het OM als de politicus ging in beroep. Wilders vindt dat hij ten onrechte wordt vervolgd. Het Openbaar Ministerie zou daarom volgens hem niet-ontvankelijk verklaard moeten worden.

Nieuwe bewijsstukken
Na het vorige slotwoord van Wilders begin juli, zijn er door de verdediging nieuwe stukken toegevoegd aan het dossier. Dit gebeurde met goedkeuring van het OM. Het gaat om een brief aan het AD van een politiefunctionaris en een artikel erover in de krant. Ook de reactie van het OM is toegevoegd.

In zijn slotwoord citeerde Wilders de politiefunctionaris:

"Veel allochtone mensen kwamen ten tijde van de uitspraak van Wilders aan de balie. De meesten wisten niet wat ze kwamen doen. Veel spraken niet of nauwelijks de Nederlandse taal. Als we vroegen waar ze voor kwamen, konden ze dat niet zeggen. Ze gaven dan een formulier af waarop stond waar de aangifte over ging. De meesten konden nog net 'aangifte Wilders' zeggen. De aangiftes waren wel degelijk geënsceneerd. Wilders had zijn woorden misschien anders kunnen gebruiken, maar er is op aangiftes aangestuurd. Wij waren verplicht ze op te nemen."


Volgens Wilders ondersteunen de stukken het verweer van de verdediging dat er is aangemoedigd om aangifte te doen. "Met soms de burgemeester voorop." Ook zegt Wilders dat de politie met voorgedrukte aangifteformulieren naar de moskee is gegaan. Volgens Wilders was er ook sprake van politieke beïnvloeding. Hij is ervan overtuigd dat toenmalig minister van Justitie Opstelten een stevige vinger in de pap heeft gehad om hem te vervolgen. Het OM heeft dat steeds met klem tegengesproken.

Reljongeren
Wat Wilders betreft wordt het OM dus niet-ontvankelijk verklaard. Maar als er toch een oordeel komt, dan kan dat volgens de PVV'er niets anders zijn dan vrijspraak. "Kijkt u naar wat er de afgelopen weken in steden en wijken is gebeurd. Van Utrecht, Kanaleneiland, tot Den Haag, Schilderswijk. Maar ook in zoveel andere plaatsen en wijken van Nederland. Onze straten stonden soms letterlijk in brand. Buurten zijn onveilig gemaakt. De politie bekogeld."

"Onze straten stonden soms letterlijk in brand"
Wilders zei wel dat het "natuurlijk niet" uitsluitend Marokkanen waren die dat doen. "Maar het was wel de meerderheid. Zelfs de Marokkanen zelf zeggen nu op de televisie dat er in Nederland sprake is van een Marokkanen-probleem. En dat is precies het probleem dat ik heb bedoeld", zegt Wilders, die ook wijst op stukken waaruit dat zou blijken.

"Marokkanen zijn in vrijwel alle verkeerde statistieken als criminaliteit, uitkeringsafhankelijkheid en terreur oververtegenwoordigd. Dat is geen mening maar een feit", aldus Wilders.

"En nogmaals, ik zeg opnieuw niet - en dat heb ik ook nooit gezegd - dat alle Marokkanen niet deugen of crimineel zijn. Dat zou aperte onzin zijn. Ik heb niet iets tegen alle Marokkanen. Maar ik benoem wel al jarenlang dit maatschappelijke probleem. Dat is ook mijn taak als politicus en ik draag daar democratische oplossingen voor aan."

Het hof doet op 4 september uitspraak in het 'minder-Marokkanen-proces'.

div.kranten + NOS
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Politiek Proces Wilders 2.0 ....laatste zittingsdag

Posted 2 jaren 6 maanden geleden #56565


SUCCES GEERT !

Joost Niemöller op Twitter:
Kijkt u wat er in de afgelopen weken weer eens is gebeurd.' Er is een #marokkanenprobleem. En dat heb ik bedoeld.' Moet
@geertwilderspvv
dus in de rechtszaal zeggen.
Last Edit:2 jaren 6 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 2 jaren 6 maanden geleden doordirko.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

LAATSTE WOORD GEERT WILDERS

8 JULI 2020, JUSTITIEEL COMPLEX SCHIPHOL

- Wilders verhaalt van het eerste proces tegen hem, waarin hij werd vrijgesproken. Volgens hem wachtte Opstelten op een nieuwe kans om hem te vervolgen. #Wilders

- Wilders: het is een ware hetze geweest om aangifte tegen mij te doen. Alle pogingen om verder onderzoek te doen naar politieke bemoeienis is gestaakt. Terwijl we weten dat er bewijzen waren. #Wilders

- Wilders: Terwijl we nog niet alles weten, is het misselijkmakend wat we nu al weten. Dat ambtenaren van het ministerie zich met mijn vervolging bemoeiden en meewerkten aan mijn veroordeling. #Wilders

- Wilders hekelt dat ambtenaren zich bemoeiden met wat het OM mogelijk zou kunnen inbrengen en dat er rekening werd gehouden met het moment waarop de vervolging bekend zou worden gemaakt. #Wilders

- Wilders: ambtenaren noemden mij kwaadaardig, een lid van de oppositie. De scheiding der machten is met voeten getreden. Dat maakt het proces onrechtvaardig. #Wilders

- Wilders: Nog nooit ben ik racist genoemd door mijn politieke tegenstanders, maar wel hier, door het Openbaar Ministerie. #Wilders

- Wilders: Natuurlijk heb ik niet iets tegen álle Marokkanen. Maar feit is ook dat ze oververtegenwoordigd zijn in de terreur, de uitkeringsafhankelijkheid en de criminaliteit. #Wilders

- Wilders vertelt nu hoe hij zijn immigratiebeleid zou willen vormgeven, waarmee hij wil zeggen dat hij wel degelijk een onderbouwing had voor zijn vragen aan het publiek. #Wilders

- Wilders: neem mijn vrijheid van meningsuiting niet af. #Wilders

- Wilders: de vrijheid van meningsuiting is de enige vrijheid die ik nog had. Ik leef in een safe house, heb brillen en pruiken gedragen, ik heb mijn eigen huissleutel niet. Waarom? Omdat ik mijn mening geef. #Wilders

- Wilders: Als het moet geef ik mijn leven voor de vrijheid van dit land. Dit is mijn laatste woord. Maar ik zal nooit zwijgen. #Wilders

- Wilders zegt dat als het proces doorgaat, iedereen met een 'afwijkende mening vogelvrij is'. ,,Dat mag u niet laten gebeuren. Bescherm onze rechtstaat." #Wilders

- Wilders aan hof: Laat u niet lenen voor een politiek proces. #Wilders

- Wilders: ik dank u voor uw aandacht en wens u wijsheid toe. #Wilders

- Hof sluit het onderzoek niet vandaag, zegt de voorzitter. Het wil extra tijd kopen, dat is een gebruikelijke zet in grote zaken. #Wilders

- Hof wil op maandag 24 augustus het onderzoek sluit, dan volgt uitspraak op 4 september zijn om 13.30 uur. #Wilders
Last Edit:2 jaren 8 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 8 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.390 seconden