Vraag #Wildersproces 2.0 @Geertwilderspvv toont machtsmisbruik @vvd kliek aan

Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #54645 door katertje
En er lijkt nog meer aan te komen. Minister Grapperhaus maakte daar gisteren nadrukkelijk ruimte voor.:

Opvallend is dat Grapperhaus spreekt van een tijdlijn van contacten ‘voor zover die mij op dit moment bekend zijn’.

Politiek zit het dynamiet echter vooral hier:
Opstelten en Bolhaar werden de afgelopen maanden achter gesloten deuren door het gerechtshof gehoord over de mogelijke bemoeienis van Opstelten met dat proces. Beiden leden daar aan ‘geheugenverlies’.

Geheugenverlies over een incidenteel gesprekje is in een zaak als deze onwaarschijnlijk (dat beiden geheugenverlies hebben maakt het zelfs bijzonder onwaarschijnlijk) maar niet geheel onmogelijk. Maar geheugenverlies over gebeurtenissen waarover een tijdlijn kan worden geconstrueerd? Dat kan niet anders zijn dan dat de afgelopen maanden op hoog niveau meineed is gepleegd. Georganiseerde (in de zin van afgestemde) meineed. Dit kan niet onbestraft blijven, en moet derhalve nog een pijnlijk staartje krijgen, Voor beide heren. Dat is ook de insteek die Geert Wilders koos bij zijn eerste reactie op vragen van RTL:
“Het stinkt steeds meer. Geheugenverlies. Nog meer overleg. Geen ontkenning van uitspraken van Opstelten dat ik ze voor de voeten liep en vervolgd moest worden. Geen stukken openbaar. De beerput van dit politieke proces gaat steeds verder open.”

En de grote vraag is natuurlijk, nu de hobbel Opstelten overwonnen lijkt te worden: wat wist de premier? Dat die volledig onkundig bleef van wat zijn toeverlaat en minister van Justitie Opstelten uitvoerde aangaande de vervolging van de informele leider van de oppositie in het parlement is niet voorstelbaar. Als dat in diezelfde tijd was uitgekomen had het zijn kabinet direct de kop gekost. Dat houdt in dat ook nu dat hoofd nog slechts wiebelig vastzit op zijn schouders. Dat minister Grapperhaus zich distantieert van zijn voorganger in deze is daarom niet alleen politiek verstandig, maar ook veelzeggend. Want ook Grapperhaus moet beseffen dat voortgang van dergelijke onthullingen moet eindigen met het hoofd van Rutte op het politieke hakblok.

RTL heeft zich vastgebeten in haar WOB-onderzoeken, en dat valt te prijzen. Keer op keer haalt men er lijken uit overheidskasten en is men niet terughoudend met het voeren van processen als men van overheidswege obstructie ervaart. Dat dat steeds vaker gebeurt, is een onplezierige consequentie van de neiging feiten steeds dieper te begraven. Openheid is geen doel van de Nederlandse overheid, integendeel.

In schril contrast staat vanmorgen het zwijgen van de staatsomroep over de bevindingen van RTL. Het onderwerp – Geert Wilders – lijkt daar net vreemd aan.

Hoe nu verder? Dinsdag zal Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops het hof verzoeken eerst nog meer onderzoek te doen, maar woensdag volgt ook nog een zaak van RTL tegen het ministerie van V&J, dat nog steeds probeert stukken uit de openbaarheid te houden.

Als het aan advocaat Geert-Jan Knoops ligt, gaat de rechtszaak tegen zijn cliënt Geert Wilders, die vanaf volgende week op de rol staat, niet door. Eerst moeten er nieuwe ontwikkelingen worden onderzocht.
(..)
RTL Nieuws heeft via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geprobeerd ambtelijke adviezen over de vervolging van Wilders openbaar te krijgen, deze zaak dient woensdag in de rechtbank in Utrecht.
Wanneer de rechter in Utrecht hierover uitspraak doet is niet duidelijk, maar de kans is groot dat dat voor het begin van het hoger beroep zal zijn. Wilders en de andere Kamerleden die Grapperhaus vragen hebben gesteld, hebben gevraagd uiterlijk woensdag antwoord te krijgen.

De beerput gaat inderdaad steeds verder open. Maar wel heel langzaam. De vraag of Rutte’s betrokkenheid in het spel komt eer in het weekend van 30 juni wordt beslist over de baantjes in Brussel lijkt negatief te worden beantwoord. Of het Rutte’s kansen ergens op beïnvloeden zal moet daarom worden afgewacht. Maar het zou zeker nog een factor kunnen worden. Dat zou de wraak voor Wilders nog enigszins zoet maken.
Laast bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #54640 door katertje
Geert Wilders meldt dat de getuige die verklaarde dat toenmalig minister Opstelten aanstuurde op zijn vervolging, niet langer durft te verklaren in de zaak.

Volgens Wilders wil de getuige niet meer meewerken, nu minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft gemeld dat het OM lekkende ambtenaren gaat onderzoeken in de zogenaamde WODC-zaak. De CDA-bewindsman maakte dit vorige week bekend, waar hij eerder juist aangaf hier niet op uit te zijn.

Deze gang van zaken zou de getuige in de zaak Wilders hebben afgeschrikt. Die is tot nu toe al anoniem gebleven, alleen Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops en een notaris kennen zijn identiteit. De voormalig ambtenaar liet bij de notaris vastleggen dat hij Opstelten heeft horen verklaren dat Wilders vervolgd moest worden omdat hij hen ’teveel voor de voeten’ zou lopen.

"VUILIGHEID"
In de verklaring stond ook dat hij op de achtergrond wil blijven, omdat hij represailles vanuit Justitie vreesde. Deze vrees is volgens Wilders versterkt, nu Grapperhaus heeft gemeld dat er onderzocht wordt welke ambtenaren er hebben gelekt. Hij spreekt van ’vuiligheid’ van Grapperhaus.
Het hoger beroep in de zaak Wilders gaat volgende week weer verder.

Volgens Wilders' advocaat Geert-Jan Knoops komt dat door de klokkenluiderjacht die minister Grapperhaus van 'Justitie' en 'Veiligheid' vorige week aankondigde.

EN ZO DRAAIT DE ZAAK TEGEN WILDERS MINDER MINDER OM DISCRIMINATIE, HET VRIJE WOORD EN HET AL DAN NIET BESTAAN VAN HET MAROKKAANSE RAS EN
MEER EN MEER OM DE VRAAG OF NEDERLAND NOG WEL EEN RECHTSSTAAT IS ...OF EEN BANANENREPUBLIEK !


> Ohw, dus daar was die hele Nieuwsuur uitzending destijds voor bedoeld ….om Grapperhaus nog eens expliciet op tv te laten zeggen dat hij vervolging gaat instellen tegen klokkenluiders !!!! De kliek van Nieuwsuur mag er een kritisch randje omheen l*llen en klaar is de minister met zijn aanval op de rechtsstaat.

WAT EEN ONGELOOFLIJKE SCHOFTENSTREEK !!
Laast bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #54638 door katertje


OM en ministerie overlegden intensiever over strafzaak Wilders dan ze zeiden

Wilders loopt de duidelijk machtsdronken Rutte en zijn VVD voor de voeten en moet uitgeschakeld worden. Antwoorden op gestelde vragen worden niet gegeven door de macht. Af en toe laten ze een draadje loshangen waar dan de ijverige RTL-WOB-er Pieter Klein aan trekt.. Daar moet dan ook weer eindeloos aan getrokken worden voor de kluwen van leugens nog iets zichtbaarder wordt.

Het is een schande voor een land dat, alleen in naam nog, pretendeert een democratische rechtsstaat te zijn.
Het hele huidige proces stinkt al vanaf dag één.

Wilders werd vrijgesproken. Het Amsterdamse hof kon dat niet verteren en het was Herman Bolhaar, die daar van 2008 tot 2011 officier van justitie was, die besloot Wilders voor een tweede keer te vervolgen.
En nu blijkt dus na Kamervragen dat er nog veel vaker overleg geweest is tussen politiek en justitie. Beide mispels zijn zo rot als maar kan.

Joost Niemöller twittert:
Angstaanjagend! Het wordt steeds duidelijker dat het kabinet Rutte @geertwilderspvv zag als een directe bedreiging van de macht en dat een rechtszaak tegen hem gezien werd als de beste manier om hem uit te schakelen.
(link: www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel...-openbaar-ministerie )
rtlnieuws.nl/nieuws/politie…

Jan Dijkgraaf twittert
@jndkgrf
Geef ze allemaal een motor en je kunt ze oppakken.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #54635 door katertje
MinderMinder stinkt nóg harder


Bedankt jongens van GeenStijl !

Kijk nou eens "Tussen het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie is vaker en intensiever overleg gevoerd over de strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders dan tot dusver toegegeven." Dus nog meer bagger. En de zaak-Wilders stinkt al een uur in de wind. MinJus Grapperhaus stuurt vanavond nieuwe antwoorden aan de Kamer

Kom op jongens, vanaf nu allemaal Geert stemmen! Die is optimaal gemotiveerd om eens flink de bezem door die zooi te janken...

OM en ministerie overlegden intensiever over strafzaak Wilders dan ze zeiden
Tussen het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie is vaker en intensiever overleg gevoerd over de strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders dan tot dusver toegegeven. Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen die minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zojuist naar de Tweede Kamer heeft gestuurd

Het Openbaar Ministerie heeft tegenover de rechtbank en het hof altijd officieel ontkend dat er overleg was over de strafzaak over de ‘minder Marokkanen’-uitspraak die Wilders deed in 2014. Vorig jaar bleek dat oud-minister Opstelten het 'aangiftetraject' tegen Wilders toch besprak met de hoogste OM-baas. Deze maand kwam boven tafel dat hij de strafzaak ook heeft besproken op 25 september 2014, nadat het OM hem had gemeld Wilders te willen vervolgen.

"Voortgang en planning"
Vandaag blijkt dat ook voorafgaand aan het vervolgingsbesluit nog meer overleg was. Zo was er 'interne communicatie' tussen ministerie en OM in juni en juli 2014 over de ‘voortgang en planning’ van de strafzaak tegen Wilders. Ook spraken ze over een mogelijk proces tegen Wilders in maart 2014, bij de voorbereiding van een Kamerdebat. Opvallend is dat Grapperhaus spreekt van een tijdlijn van contacten 'voor zover die mij op dit moment bekend zijn'.

Verder geeft Grapperhaus toe dat oud-minister Opstelten en OM-baas Bolhaar de beschikking kregen over deze ambtelijke stukken. Die kregen ze in opdracht van de secretaris-generaal van het ministerie. Opstelten en Bolhaar werden de afgelopen maanden achter gesloten deuren door het gerechtshof gehoord over de mogelijke bemoeienis van Opstelten met dat proces. Beiden leden daar aan 'geheugenverlies'. Zij hebben tegenover de raadsheer-commissaris geen melding gemaakt van de overleggen, waarmee het erop lijkt dat zij informatie hebben achtergehouden.

Geen verslag van overleg
Uit de antwoorden wordt niet duidelijk waarom Opstelten en Bolhaar de strafvervolging op 25 september 2014 nog bespraken, nadat het OM daartoe al zou hebben besloten. Grapperhaus zegt dat er geen verslag is van dat overleg. "Wat er tijdens dit overleg is besproken is mij niet bekend." Hij zegt dat hij zelf pas recent op de hoogte is gesteld van dit overleg, en dat het daarom niet eerder is gemeld aan de Kamer.
Opvallend is ook dat Grapperhaus zegt dat hij zichzelf nooit bemoeit met strafzaken. In antwoord op vragen of hij zijn opvatting wel eens 'kenbaar' maakt aan het OM, zegt hij: "Het is aan het OM te beslissen over het al dan niet vervolgen. Ik meng mij als minister van Justitie niet in de behandeling van individuele strafzaken." Er zijn aanwijzingen dat Opstelten dat in de zaak-Wilders wel heeft gedaan.

"Het stinkt steeds meer"
PVV-leider Geert Wilders zegt in een eerste reactie: "Het stinkt steeds meer. Geheugenverlies. Nog meer overleg. Geen ontkenning van uitspraken van Opstelten dat ik ze voor de voeten liep en vervolgd moest worden. Geen stukken openbaar. De beerput van dit politieke proces gaat steeds verder open."

Dinsdag wordt de behandeling van het hoger beroep in de zaak-Wilders hervat. Zijn advocaat Knoops zal dan vragen om nader onderzoek naar politieke bemoeienis. Eerder deze week behandelde de rechtbank Midden-Nederland een procedure van RTL Nieuws, op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. De rechters lieten toen doorschemeren dat het ministerie mogelijk alsnog een beslissing moet nemen over alle documenten over de zaak-Wilders.

Advocaat vindt dat 'minder-Marokkanen'-zaak Wilders niet door kan gaan
Als het aan advocaat Geert-Jan Knoops ligt, gaat de rechtszaak tegen zijn cliënt Geert Wilders, die vanaf volgende week op de rol staat, niet door. Eerst moeten er nieuwe ontwikkelingen worden onderzocht.

www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artike...er-marokkanen-knoops
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #54590 door katertje
Vanmiddag op de autoradio:
Kee & Van Jole schuiven zoals iedere woensdag aan bij De Nieuws BV van de VARA om commentaar te geven op Haagse zaken. Parlementair redacteur Peter Kee vertelt hoe er in het parlement wordt gereageerd op het verhaal van De Telegraaf en Wilders dat toenmalig minister Opstelten het OM aangezet zou hebben tot de vervolging van de PVV-leider. Er zijn inderdaad vragen over wat er tussen het OM en de minister is gezegd ( het OM is gewoon een overheidsdienst en onderhorig aan de MinJus; die kan wél een aanwijzing geven om tot vervolging over te gaan, maar dient zich niet met de dagelijkse gang van zaken te bemoeien maar foute boel wordt het wanneer de minister verzuimd om de Kamer hierover in te lichten

Francisco van Jole spuit zijn onversneden haat tegenover Wilders ( je rilt van afkeer als die haatzaaier bezig hoort)andermaal door smalend op te merken dat het de laatste tijd wat stil is geweest rondom Wilders en hij er op uit is om weer eens in de belangstelling te staan. En "stel dat het waar mocht zijn dat het een praktijk is die we kennen van Poetin, de Russische leider die justitie gebruikt om de oppositie monddood te maken. “Maar het gekke is dat Wilders juist een groot fan is van Poetin en diens handelwijze. Behalve als dat soort praktijken tegen hemzelf worden gericht kennelijk.”

Hoe zou Van Jole gereageerd hebben als destijds minister van Justitie Dries van Agt het OM opdracht zou hebben gegeven om fractievoorzitter Joop den Uyl van de oppositiepartij PvdA te vervolgen, omdat die hen "voor de voeten loopt ?

Ik kijk nergens meer van op. Zoals geschreven...Geert Wilders vroeg gisteren de hulp van de andere fractievoorzitters in de Tweede kamer over zijn behandeling tijdens Wildersproces2, en werd afgewezen. De PVV-leider vroeg de collega-fractievoorzitters om steun voor een parlementaire enquête naar de kwestie, omdat hij vindt dat het gaat om politieke beïnvloeding bij het vervolgen van een Kamerlid, de rechtsstaat en de scheiding der machten. Bij zo’n enquête kunnen betrokkenen onder ede worden gehoord.

De kartelpartijen VVD, CDA, PvdA, D66 en de aspirant-leden GL, CU van de Regentenpartij zien niets in een onderzoek. Ze hebben vragen, maar antwoorden willen ze liever nog niet? Wat een toeval. Kenmerkend is dat als vervolgden vervolgers worden, alle met de mond beleden principes mede overboord gaan.

Ben er zeker van dat als de MSM flink uitgepakt zouden hebben, de fractievoorzitters in de Tweede Kamer zo'n afwijzing nooit zouden hebben aangedurfd?
Het AD suggereert dat Wilders er een kans in ziet om Wildersproces-II te torpederen

In de Keek van afgelopen zondag al geschreven: Omdat het Wilders is zijn alle rotstreken, alle ambtsmisdrijven, alle schendingen van scheiding der machten geoorloofd? We hoeven het eigenlijk nog niet eens te hebben over de scheiding der machten, de Trias Politica. Die is in Nederland al een behoorlijk tijd verwezen naar de bezemkast. Nee, het gaat er mij om dat VVD'er Opstelten als minJus het Openbaar Ministerie voor zijn karretje gespannen heeft om de politieke c.q. carrière belangen van zijn "oogappeltje" Rutte, premier en leider van VVD veilig te stellen. De Minister van Justitie regelt even met het OM dat de grootste concurrent van Rutte strafrechtelijk wordt vervolgd en uitgeschakeld zodat deze Rutte niet meer "voor de voeten kan lopen" .

De hele kermis er omheen. De tot enorme proporties opgeblazen mediarel. De NSB-achtige burgemeestertjes met koek en zopie, onder begeleiding van de fanfare naar de politiebureaus om aangiften te doen. Ik heb het in mijn Keek de Dans Macabre genoemd. Het ter plekke verzinnen van het OM en de rechters dat Marokkanen een ras zouden zijn. Het walgelijke optreden van Rutte voor Marokkaanse kindertjes...? Goebbels kan er nog wat van leren. (dezelfde tactieken en reflexen zie je bij de MH-17 Doofpot voorbij komen, het misbruiken van oprechte emoties van burgers)

Compliment aan RTL Pieter Klein. De enige journalist met een ruggengraat.

Dat Wilders gedachtengoed op waarheid berust en inmiddels grotendeeld bewaarheid is geworden daar willen ze het niet over hebben. Ze blijven de krokodil maar voeren in de hoop dat het beest hun als laatste zal verschalken. Nou, mooi niet ! Dat er al vijftien jaar een cordon sanitair om de PVV ligt ook niet. Maar het betekent wel dat er al vijftien jaar geen open debat plaats vindt over wat er in de wereld plaatsvindt...gebeurtenissen die getoetst kunnen worden aan de standpunten van de PVV.
Laast bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden #54589 door katertje
Het panel met gezond verstand van de Telegraaf rubriek "Wat u Zegt"

Inmenging politiek keihard aanpakken

Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 2 maanden geleden #54588 door katertje
Geen steun Kamer Wilders voor Parlementaire Enquête Reden? Politiek. Het is een politieke afrekening van een aantal partijen tegen Geert Wilders

Politiek is de zaak zo mogelijk nog pregnanter. Tot nog toe is alleen van de kant van de PVV duidelijk stelling genomen, andere partijen onthouden zich van commentaar.

Ook uitspraken onder voorbehoud van waarheidsvinding blijven uit. En eigenlijk is dat heel vreemd, want dit raakt aan de kern van de parlementaire democratie zoals we denken dat die behoort te werken. Eisen voor een parlementaire enquête zijn het minste wat je verwachten mocht als het zou gaan on een parlementariër van een andere partij dan de PVV.

De stilte van afgelopen twee dagen kun je wijten aan het Pinksterweekend, maar ook dan is de stilte tot nog toe eigenlijk een teken aan de wand. Waar zijn de voorlieden van linkse partijen voor wie Pinksteren zo goed als niets betekent? We hadden ze al moeten horen, maar de stilte regeert.
Dat Wilders ook hen en anderen voor de voeten liep is evident. Is dat een argument om de verworvenheden van de rechtsstaat voor af te breken? Dat de rechtsstaat in Nederland bij de regerende elites niet langer in een goede reuk staat was al langer duidelijk, maar dit is werkelijk gênant voort woorden.

Zoals altijd is de ware kwestie de precedentwerking. Gisteren Wilders, vandaag Baudet, morgen wie de macht tegenspreekt? De intellectuele lichtgewichten aan het Binnenhof lijken te denken dat het wel mee zal vallen – als eerst de ergsten maar weg gewied zijn. Niet alleen is dat niet waarvoor ze gekozen zijn, maar dat ze van een koude kermis huiswaarts zullen komen vraagt weinig fantasie.

Geert Wilders teleurgesteld dat hij geen steun krijgt van collega’s voor onderzoek naar proces: ‘Lapzwansen’
Thierry Baudet (FvD) steunt wel: 'Het principe van de rechtsstatelijkheid is in het geding'

Laast bewerkt: 3 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 2 maanden geleden #54587 door katertje
Nog meer gedraai en gelieg van MinJus in Wilderszaak

Hebt u de nieuwe column van Pieter Klein al gelezen? Moet u doen! Staat hieronder !!
Daarin wordt namelijk klip en klaar duidelijk hoe minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid blijft liegen over de betrokkenheid van zijn voorganger Opstelten bij de vervolging van Geert Wilders. Grapperhaus laat zijn voorlichter tegen de NOS zeggen dat hij de bijeenkomst van 25 september geheim heeft gehouden omdat daar nooit naar is gevraagd.

De zoveelste leugen, want hieronder kunt u lezen wat Wilders al in november vroeg, en daaronder wat Grapperhaus destijds antwoordde. Dat ging niet alleen om de voorbereiding, dat ging om de hele strafvervolging. Ook in het wobverzoek van RTL Nieuws gaat het om 'alle documenten betreffende de eventuele vervolging van de heer Wilders en wordt nergens een gesteld, zoals de landsadvocaat beweert (pdf).


Nog een los eindje
En voor wie het nog volgt, doen we hieronder nog een screenshot uit de Wob-beslissing (pdf) van Grapperhaus uit augustus 2018. Er is daarin sprake van een ambtsbericht op 7 oktober waarin de minister wordt geïnformeerd over 'vervolgstappen'. Dat is dus ná het inmiddels beruchte overleg op 25 september. Een overleg, dat in de 'tijdlijn' die de minister schetst nergens wordt genoemd. Dat alleen al is op zijn minst vreemd en op zijn slechtst misleidend. Want waarom is het ambtsbericht van 7 oktober wél relevant, maar het daaraan voorafgaande overleg niet? Bovendien: het overleg werd door Grapperhaus ook nog eens verzwegen in het antwoord op vraag 13 van Geert Wilders. En het rechtvaardigt bovenal de vraag: als de minister al op de hoogte was gesteld van het besluit middels het ambtsbericht van 10 september, waarom werd er dan op 25 september overlegd en was er op 7 oktober een nieuw ambtsbericht nodig? En wat zijn eigenlijk die 'vervolgstappen'? En waarom blijft de inhoud van dat overleg en dat ambtsbericht geheim?Feynman, GeenStijl:
In de column van Pieter Klein wordt gesteld dat er nog geen bewijs van beïnvloeding is geleverd. Dat bewijs is wel geleverd en staat hier: www.telegraaf.nl/nieuws/998040061/bew ... Het is de uitspraak van Ivo Opstelten tegen Joris Demmink. De minister van Justitie tegenover de secretaris-generaal van het ministerie. Dat is nog BINNEN het ministerie en mag. Echter, het gaat om de reden van dit communiqué:
Demmink kreeg die instructie omdat hij de minister zou vervangen tijdens een overleg met het college van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het OM. Je mag van mij alles vinden over dat bewijs, je kan het wel of niet geloven, maar het pure bestaan van dit bewijs ontkennen gaat nogal ver.
Feynman | 11-06-19 | 15:24 | 2

> Wilders heeft dus geen steun gekregen van zijn collega's in de Tweede Kamer voor een Parlementaire Enquête. Ook geen enkele morele steun! We konden er vergif op innemen dat de Tweede Kamerleden met dooddoeners zouden komen als: "De zaak is onder de rechter en dus onthouden wij ons van elk commentaar" "Het pas de Tweede Kamer niet om een oordeel te geven over een zaak die nog onder de rechter is."
Dit is ook het enige dat triomfantelijk op Radio 1 verkondigd werd. Geen Parlementaire Enquête. Wat moeten de belangen immens zijn dat de MSM - het mediakartel - volharden in het negeren van het feit dat de VVD de rechterlijke macht heeft gebruikt en misbruikt om een succesvol lid van de oppositie dat niet naar de pijpen van Rutte wilde dansen, "kalt te stellen". Geen woord over deze flagrante schendingen van onze Trias Politica die onze rechtsstaat op haar grondvesten doen schudden. Hebben zij dan totaal geen moreel besef meer? Wie zwijgt is medeplichtig. Vinden ze het wel prima dat de VVD - Rutte en Opstelten - Wilders op deze verachtelijke, achterbakse manier tot zwijgen willen brengen. Ik zou ze de kost niet willen geven.

Dit zou in álle media voorpaginanieuws moeten zijn. Niet dus !
Het is wederom de website GeenStijl die meer gevoel voor rechtsstatelijkheid, rechtvaardigheid, meer moreel en ethisch besef in haar pink heeft dan het hele mediakartel bij elkaar. Het is GeenStijl dat genadeloos het deksel van de beerput schuift en ze open houdt. Dit is waarom GeenStijl zo belangrijk is. Chapeau!

En natuurlijk was er een plan....denkt u dat het toeval is dat net weer voor verkiezingen naar buiten wordt gebracht dat er een "mol" in Wilders beveiliging zit, zodat de goeie man geen campagne kan voeren. Toeval? Toeval bestaat niet in de politiek.

Zoals het ook geen toeval is dat de zeer ervaren strafrechtadvocaat Bram Moszkowicz levenslang "geschrapt wordt van het tableau" omdat hij een paar aanvullende cursusjes niet heeft gevolgd. Natúúrlijk was dat een ROTSMOES..Moszkowicz had door de ontoelaatbare manipulatie van wederom een rechter en zijn kliek aan de kaak te stellen het eerste proces Wilders gewonnen. Die liep "de macht" dus ook voor de voeten.

Dit kabinet Rutte dient afgezet te worden.Ambts-misbruik; schending scheiding der machten.Alle overheids-informatie /-comjunicatie, is openbaar.Elk internet bericht ooit, is achterhaalbaar bij provider.Juridische procedures

Ja, en dan kan ik mijn verbazing uitspreken over het feit dat bij het verhoor van Opstelten en Bolhaar, die deden alsof ze alles vergeten waren, de rechter aan Justitie niet de opdracht geeft om de "geheime" stukken (waarover die twee werden ondervraagd) te overleggen. Maar denk dat dat naief is en dat de rechter ook niet uit was op waarheidsvinding ...to put it mildly !

Emeritus hoogleraar strafrecht De Roos:
“Zelfs als de verdediging van Wilders gelijk blijkt te hebben, dan moet worden aangetoond dat de verdachte is geschaad in zijn verdediging. Dat is hier niet aan de orde”
> Als de verdediging van Wilders gelijk heeft, dan zou het OM niet ontvankelijk zijn geweest en zou er niet eens sprake zijn geweest van een rechtszaal en een proces, laat staan dat er een verdediging had hoeven te zijn.

Een hoogleraar van een van de Uni's van Amsterdam (ik zoek de naam even op) omschreef de huidige staat van Nederland ( en links Europa) enige tijd geleden perfect: "Facts do not matter if you are morally right" Oftwel: de feiten in dit hele proces en wie wat gedaan hebben maken niet uit. Liegen en bedriegen mag, bewijs niet geven "omdat daar niet specifiek naar is gevraagd" ook. Waarom?
Omdat de zittende macht vindt dat zij 'moreel' beter zijn dan - in dit geval - Wilders. Deze houding zie je terug in dit proces, maar ook in de kabinetten Rutte. Bij de klimaatdiscussie, bij de discussie over de energietransitie, bij de discussie over het afschaffen van het referendum, bij de discussie over de terugkeer van IS kinderen en ga zo maar door. Het is dus geen discussie meer, het is dus geen debat meer. Het is de tirannie van de 75 + 1. Het is "de VVD is de grootste partij, ik heb het morele gelijk aan mijn zijde en dan hoef ik me van de feiten niets aan te trekken."

Lijkt me dat hier een HEEL ERG FORSE schadevergoeding aan Wilders op zijn plaats is en rectificatie.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 2 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 2 maanden geleden #54586 door katertje
Wilders vraagt steun fractieleiders voor enquête

PVV-leider Geert Wilders heeft per brief andere fractievoorzitters gevraagd om steun te geven aan zijn plan om een parlementaire enquête op te starten over zijn ’Minder, minder’-rechtszaak. Hij wil de parlementaire enquête om uit te zoeken of politieke motieven een rol hebben gespeeld bij het aanspannen van de beroemde rechtszaak.


U weet dat de advocaat van Geert Wilders dit weekend in De Telegraaf onthulde dat hij over bewijs beschikt dat er wel degelijk forse politieke druk is uitgeoefend om de PVV-voorman te vervolgen.

„Ik vraag jullie steun om een parlementaire enquête te starten om betrokkenen onder ede te kunnen horen en de volledige waarheid te achterhalen”, schrijft Wilders aan zijn politieke collega’s. „Een corrupte rechtstaat is Nederland onwaardig.”

Advocaat Geert-Jan Knoops heeft een verklaring van een ambtenaar, die in een notariële akte liet vastleggen dat hij dit hoorde uit de mond van toenmalig minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Opstelten stuurde secretaris-generaal Demmink van het departement naar een overleg met de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie met de opdracht Wilders te vervolgen „omdat hij ons te veel voor de voeten loopt.”
Opstelten zegt dat hij „zich niets kan herinneren.” Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft na onderzoek geen aanwijzing gevonden dat er politieke bemoeienis is geweest.

Kamer onderzoekt Wilders-proces voorlopig niet
Er komt voorlopig geen parlementaire enquête naar mogelijke bemoeienis van het ministerie van Justitie en Veiligheid met de rechtszaak tegen Geert Wilders. De meesten van Wilders’ collega’s in de Tweede Kamer steunen zo’n diepgaand onderzoek niet.

Wilders denkt dat toenmalig minister Ivo Opstelten het Openbaar Ministerie heeft gemaand de PVV-leider te vervolgen voor zijn uitlatingen over „Minder Marokkanen.” Hij schermt met een nieuwe verklaring van een ambtenaar, die zou beweren dat zelf van Opstelten te hebben gehoord.

Daardoor is de rechtszaak „een politiek proces” en een „afrekening met een politiek leider van de oppositie” gebleken, vindt Wilders. Het proces moet dan ook meteen worden gestaakt en de Kamer moet een enquête instellen.
Maar daarvoor vinden onder andere VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en 50PLUS het te vroeg. Zij willen eerst de rechter laten spreken.

Ook SP en PvdA zijn nog niet toe aan een enquête. „Wij steunen Wilders zeker in zijn verzoek om opheldering, maar een parlementaire enquête is het uiterste middel”, zegt Marijnissen. PvdA-leider Lodewijk Asscher wil eveneens „antwoorden”, maar noemt een enquête „nu niet aan de orde.”

Forum voor Democratie steunt de oproep van Wilders „uiteraard” wel.
De Kamer kan bij een enquête betrokkenen verplichten onder ede hun verhaal te komen doen.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 2 maanden geleden #54585 door katertje
Pieter Klein
Nieuwe losse eindjes in de zaak-Wilders
11 juni 2019 02:35

Soms vraag ik me af of het ministerie van Justitie en Veiligheid doorgrondt wat de uitdrukking 'rechtsstatelijkheid' betekent. Het is een duur woord, maar het betekent gewoon: integer, zorgvuldig, correct en transparant overheidshandelen. Zoals het hoort in onze rechtsstaat.

Vrijdagavond dook een brief van minister Grapperhaus op met nieuwe, belangrijke informatie in de zaak-Wilders. Die antwoorden zijn schokkend, want wat blijkt: er is (alweer) informatie achtergehouden. Voor het parlement, voor het gerechtshof en in een procedure van RTL Nieuws op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Niet zo rechtsstatelijk, nee. Om de ernst en betekenis hiervan te kunnen doorgronden, moet je echt even goed kijken naar de details.

Was er bemoeienis of overleg? Exact op dit punt gaat het mis. Er is onwaarheid gesproken.


Ik schreef er eerder over, over aanwijzingen dat oud-minister Ivo Opstelten zich bemoeide met het strafproces tegen PVV-leider Geert Wilders, vanwege diens 'minder-Marokkanen'-uitspraak in 2014. Opstelten zou, voordat het Openbaar Ministerie (OM) tot een vervolgingsbeslissing kwam, hebben aangedrongen op vervolging. (Hiervoor is overigens nog geen bewijs geleverd.) RTL Nieuws berichtte verder over het bestaan van ambtelijke nota’s van het ministerie – tot dusver allemaal vage, loze ontkenningen en woordvoerderstrucjes. Vrijdagavond kwamen ze alsnog boven drijven. Ze blijven geheim.
De kern van de verdedigingslinie van OM en ministerie is: op 10 september 2014 is Opstelten 'geïnformeerd' over de zelfstandige beslissing van het OM om Wilders te gaan vervolgen. Met andere woorden: geen overleg, niets. De rest is niet relevant. En: er is nooit sprake geweest van enigerlei bemoeienis van de minister met die strafvervolging. En exact op dit punt gaat het mis. Er is onwaarheid gesproken.

De rechter baseerde zich op een OM-versie van de werkelijkheid. Die nu dus onjuist blijkt.


Voor degenen die het niet helder hebben: het team-Knoops, de verdediging van Wilders, heeft steeds gevraagd om informatie over betrokkenheid van ambtenaren en politici bij het besluit om Wilders voor de rechter te slepen. Ze wilden onder meer Opstelten horen. Onzin, zei het OM steeds, hij kán daarover niets vertellen, want hij weet er helemaal niets van, van de besluitvorming binnen het OM. Opstelten kan niet 'uit eigen wetenschap' verklaren, aldus het OM. De rechter baseerde zich op deze versie van de werkelijkheid, die nu dus onjuist blijkt. Lees deze tussenuitspraak uit 2016 maar terug. Een categorische ontkenning van het OM.
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument...I:NL:RBDHA:2016:3630

De kwestie etterde door in het hoger beroep. De verdediging vroeg om tekst en uitleg: zijn ambtenaren, is de minister op enigerlei wijze betrokken geweest bij het 'aangiftetraject'? Op 6 februari 2018 stelt het College van procureurs-generaal in een brief aan het Hof: "(… Met vertegenwoordigers van het Ministerie van (destijds) Veiligheid en Justitie en de politieke ambtsdragers is door het College geen overleg gevoerd over het aangiftetraject." Geen overleg.

Opstelten en Bolhaar hadden bij hun verschijnen voor de raadsheer-commissaris last van een 'indrukwekkend geheugenverlies'.


Let nu even goed op. RTL Nieuws vraagt sinds de zomer van 2018 in een Wob-procedure om álle documenten bij het ministerie van Justitie die te maken hebben met de vervolging van Wilders. We krijgen niets, steeds onder verwijzing naar dat ene ambtsbericht van 10 september (dat geheim blijft). Dan stelt Geert Wilders een reeks indringende schriftelijke Kamervragen over onze Wob. Wat blijkt uit de antwoorden van 30 november 2018? Dat er op 2 april 2014 een overleg was tussen Opstelten, en de toenmalige voorzitter van het college, Herman Bolhaar. Dat daar een 'aantekening' van was. Wat hadden zij op die dag 'besproken'? Inderdaad: het aangiftetraject.

Het lijkt me evident dat het opduiken van deze aantekening ertoe leidde dat het gerechtshof begin dit jaar besloot dat Opstelten, Bolhaar en hoge ambtenaren alsnog als getuigen moesten worden gehoord. Achter gesloten deuren. Zij hadden bij hun verschijnen voor de raadsheer-commissaris allen last van een 'indrukwekkend geheugenverlies'. Ze wisten echt helemaal niets meer. Nu moet je weten dat het ministerie voor die getuigen vooraf een dossier samenstelde over de zaak. Onthoud dit even.

Als de minister al op 10 september 2014 was geïnformeerd, wat viel er dan op 25 september nog te overleggen?


In de nieuwe antwoorden op vragen van Wilders, die Grapperhaus vrijdagavond naar de Tweede Kamer stuurde, duikt nu nóg een overleg op. Op 25 september 2014 was er nog een overleg tussen Opstelten en Bolhaar. Er was een agenda, er waren onderliggende nota’s, en de heren werden 'ambtelijk ondersteund'. Retorische vraag: als er op 10 september 2014 al een definitief besluit was om Wilders te vervolgen en de minister was al geïnformeerd, wat viel er dan nog te overleggen? En waarom duurde het vervolgens tot eind december 2014 tot het besluit pas officieel openbaar werd? Welke stappen werden gezet? Wat was de rol van Opstelten?

Cruciaal is nu ook: beschikten Opstelten en Bolhaar over deze documenten over dit overleg van 25 september toen zij recent als getuigen door het hof werden ondervraagd? Met andere woorden: spraken zij de waarheid? En, als het ministerie hun de stukken niet leverde, waarom niet? Wat is eigenlijk de bijdrage van dit ministerie aan waarheidsvinding en een zorgvuldige rechtsgang? De raadsheer-commissaris kreeg deze relevante informatie niet, de verdediging evenmin. Het getuigenverhoor dat een einde moest maken aan indringende vragen, is zo tot een farce gemaakt.

Het parlement is dus op z'n minst onzorgvuldig en onvolledig geïnformeerd. En wat mij betreft: onjuist.


Wat zegt een woordvoerder van het ministerie zaterdag doodleuk tegen de NOS? Dat het ‘nieuwe informatie’ is, waarnaar niet eerder is gevraagd. Het ministerie neemt z’n toevlucht tot slimmigheidjes, andermaal op basis van de redenering dat alleen het ambtsbericht van 10 september 2014 belangrijk is.
Alleen: het klopt niet. Op 12 november 2018 vraagt Wilders namelijk expliciet aan Grapperhaus (vraag 13) welke informatie Opstelten destijds heeft ontvangen. Het overleg van 25 september én de bijbehorende nota’s en e-mails worden in de antwoorden van 30 november verzwegen. Het parlement is dus op z’n minst onvolledig en onzorgvuldig geïnformeerd. En wat mij betreft: onjuist. Geen wonder dat Wilders twitterde: "Wat is dit fout zeg."

Het zou theoretisch een foutje kunnen zijn. Ik denk dat er meer aan de hand is.


Het zou theoretisch een foutje kunnen zijn. Sorry, er is naderhand toch nog iets opgedoken… Ik denk dat er meer aan de hand is. Er wordt weloverwogen informatie achtergehouden voor rechters, parlement en pers. Want RTL Nieuws vraagt al sinds vorige zomer om alle stukken. Voor de beslissingen daarover (augustus en december 2018) moeten alle documenten netjes zijn geïnventariseerd. Geert-Jan Knoops vroeg tijdens een zitting op 7 december 2018 voor de zoveelste maal om alle stukken, van voor en ná de vervolgingsbeslissing van het OM.
Laat dit even tot je doordringen. Er wordt dus regie gevoerd, waarschijnlijk om schade te beperken. De omvang van de schade die hiermee juist wordt aangericht laat zich nu nog moeilijk inschatten. Maar ernstig is het wel, dat jokken en manipuleren. Het zal zich nu ook gaan keren tegen de huidige minister en het huidige ministerie.

Kijk vooral mee naar de documenten, naar hoe dat liegen en draaien in de praktijk gaat.


Om inzichtelijk te maken hoe het gelieg en gedraai in de praktijk gaat, hier even een link naar het verweerschrift van de landsadvocaat, dat ik donderdag 6 juni om half vier kreeg. www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/con...iftlandsadvocaat.pdf
(Niets natuurlijk over dat ene overleg en bijbehorende documenten.)

Omdat ik denk dat het belangrijk is dat meer mensen even exact gaan meekijken, hier ook onze reactie naar de rechtbank Midden-Nederland, met meer belangrijke details.
www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/con...0/briefrechtbank.pdf

Op 19 juni dient onze procedure in Utrecht. Wees welkom. Op 25 juni wordt het hoger beroep in de strafzaak tegen Wilders hervat.
Ik vraag me af of en wanneer de volledige waarheid aan het licht komt. Waarom wordt die waarheid gedoseerd? Mijn vertrouwen erodeert in rap tempo. Ik ben er verdrietig over. Want ik wil op onze rechtsstaat kunnen vertrouwen.

Pieter Klein
@pieterkleinrtl
www.rtlnieuws.nl/columns/column/4741266/...e-grapperhaus-knoops
Laast bewerkt: 3 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 1 maand geleden #54584 door katertje
Opinie
De geur van 'misleiding' in de zaak-Wilders
11 december 2018 01:38

Ik was nog nooit in het Justitieel Complex Schiphol geweest, de extra beveiligde rechtbank. Het is een groot, afstandelijk, deprimerend gebouw, ergens in niemandsland. De afgelopen weken was ik er twee keer, voor de regiezittingen in het hoger beroep tegen PVV-leider Geert Wilders. Buiten was het koud, winderig, leeg. Een beetje vervreemdende omgeving, een parallel universum: bestaat dit echt?
Het bestaat echt. Hier wordt recht gesproken. Binnen zat 'verdachte' Geert Wilders. Voor – alweer – nieuwe rechters. Het vorige gerechtshof is vervangen na een geslaagd wrakingsverzoek van Geert-Jan Knoops, de advocaat van Wilders, dit voorjaar. De beslissing van het vorige hof om géén onderzoek te doen naar het besluit van het Openbaar Ministerie om Alexander Pechtold niet te vervolgen vanwege diens uitspraken over Russen ('Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet') noemde de wrakingskamer 'onbegrijpelijk'.
"Er is sinds de wraking een akelig, brisant vuiltje opgedoken dat het hoger beroep onder zware druk zet."
De schijn van vooringenomenheid dreigde.
Het nieuwe hof krijgt het niet eenvoudiger. Sterker: er is sinds de wraking een akelig, brisant vuiltje opgedoken dat het hoger beroep onder zware druk zet. Onlangs publiceerde RTL Nieuws over aanwijzingen dat oud-minister Ivo Opstelten zich destijds bemoeide met het besluit van het OM om strafvervolging in te stellen tegen Wilders, wegens diens 'minder-Marokkanen'-uitspraak in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.
Halve ontkenningen volgden. Het OM had 'zelfstandig' besloten. Er was geen politieke bemoeienis, ook niet met de aangiften. Het was niet besproken. Het college van procureurs-generaal (de top van OM) meldde 6 februari 2018 in een ambtsedig proces-verbaal aan het hof dat er 'binnen de top van het Openbaar Ministerie geen afstemming c.q. overleg heeft plaatsgevonden': "Ook met vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en Veiligheid en door de politieke ambtsdragers is door het college geen overleg gevoerd over het aangiftetraject."
En toen dook 30 november een nieuw document op. Een stuk dat door het ministerie willens en wetens buiten een procedure van RTL Nieuws op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) was gehouden. Het kwam aan de oppervlakte in antwoorden van Justitie-minister Grapperhaus, na vragen van Wilders over de RTL-publicatie en procedure. Grapperhaus biecht op: "Het OM heeft mij laten weten te beschikken over een korte aantekening van een regulier periodiek overleg tussen de toenmalige minister en de toenmalige voorzitter van het college van 2 april 2014 die inhoudt: 'Wilders – procedure besproken – 1000 aangiften.'"
"Of hij is wel heel erg zeker van zijn zaak, óf hij vertikt het te worden verstrikt in een web van onwaarheid."
Boem. Het deed me denken aan 'bonnetjes' en de Teevendeal. Aftreedmateriaal. Is er hier gelogen? Omdat het een beetje stil blijft over deze zaak – die onder de rechter is – meld ik voor de geschiedschrijving even wat er vrijdagmiddag in de bunker op Schiphol gebeurde.
Advocaat-generaal Gerard Sta herhaalde namens het Openbaar Ministerie dat het 'zelfstandig' een vervolgingsbesluit had genomen. Dat er 'geen aanwijzingen' zijn dat het anders is gegaan. Dat het OM 'integer' heeft gehandeld. Dat er destijds wel contact met Opstelten is geweest, maar de aanklager omschreef dat als eenrichtingsverkeer, waarbij de minister 'louter wordt geïnformeerd'.
De stukken van OM naar ministerie ('ambtsberichten') en alles wat aan het vervolgingsbesluit voorafging, moesten volgens hem geheim blijven, vanwege de noodzaak van vertrouwelijk overleg tussen ambtenaren en ministerie. En die ene aantekening, van 2 april 2014? "Deze aantekening bevond zich niet in het dossier dat bij het college berust."
Op zich al buitengewoon curieus. Veel meer wilde de aanklager er niet over kwijt, behalve dan dat die ene aantekening de zaak 'niet anders' maakte. Ik dacht: óf Gerard Sta is wel heel erg zeker van zijn zaak, óf hij vertikt het te worden verstrikt in een web van onwaarheid. Ik vermoed het laatste.
"Voor Knoops is helder: het recht op een eerlijk proces is geschaad. Wilders is in eerste aanleg de mogelijkheid van een grondig onderzoek onthouden."
Geert-Jan Knoops, de advocaat van Wilders, wist er wel raad mee. Nam hij de week ervoor de kwalificatie 'misleiding' in de mond, nu hield hij het feitelijk: onvolledig en onjuist. Want, 'besproken' is taalkundig en juridisch essentieel anders dan 'informeren'. Er is dus relevante informatie achtergehouden. Voor de rechter-commissaris, voor de rechtbank, voor het (vorige) hof. En het OM kwam niet op eigen initiatief met een correctie. Nee, die kwam pas ná de publicatie van RTL Nieuws, na de Wob-procedure en pas bij de beantwoording van de vragen van Wilders.
"Vier jaar en zeven maanden later." Knoops had steeds gevraagd om onderzoek naar bemoeienis met aangifte en vervolging, maar kreeg nul op rekest. Knoops fileerde verder. Het wás dus geen eenrichtingsverkeer, het was tweerichtingsverkeer. Er is 'van gedachten gewisseld' tussen minister en OM-baas. En daarom moet ook een ambtsbericht van het OM van 10 september 2014 wél openbaar worden, want dat document 'geeft tot in detail inzicht in het besluit van het OM tot strafvervolging over te gaan' en de 'standpunten, onderliggende argumenten en de weging van relevante en omstandigheden'.
Voor Knoops is helder: het recht op een eerlijk proces is geschaad. Wilders is in eerste aanleg de mogelijkheid van een grondig onderzoek onthouden, en dat is onherstelbaar. De trias politica – de scheiding der machten – is daarmee geschaad. De advocaat van Wilders vindt dat het OM vanwege het achterhouden van informatie niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Einde zaak-Wilders.
Knoops citeerde eminente juristen, die in eerdere zaken betoogden dat het moedwillig de waarheid verdraaien voor de rechter, het geven van foute voorlichting, van misleiding, 'de zwaarste sanctie' moet volgen. Niet-ontvankelijkheid dus. Ook om tegenover het OM een 'norm' te stellen, als afschrikwekkend voorbeeld: gij zult de (hele) waarheid spreken. Alleen al op basis van die ene aantekening lijkt Knoops het gelijk aan zijn zijde te hebben.
"Als mijn inschatting níet klopt, dan beloof ik dat ik op de fiets een krat goede wijn kom brengen."
Als het hof niet besluit tot het niet-ontvankelijk verklaren van het OM, dan rest maar één manier: een grondig, nader onderzoek. Anders is er opnieuw reden voor wraking van het hof. Mijn taxatie is dat in zo'n onderzoek zal blijken dat enerzijds het OM zelfstandig toewerkte naar een vervolgingsbeslissing, maar dat tegelijk oud-minister Opstelten de kwestie meeralen heeft besproken met toenmalig OM-baas Herman Bolhaar. Dat Opstelten zich 'materieel' wel degelijk met de vervolgingsbeslissing heeft bemoeid, door tegen het OM vooraf te zeggen dat hij voorstander was van vervolging.
Ik betwijfel of het zo hard in een document staat. Er bestaat – om Knoops te citeren – op het ministerie geen zoekmachine waar je de trefwoorden 'politieke beïnvloeding' intikt, waarna van alles opduikt. Het lijkt me dat Bolhaar en Opstelten onder ede moeten worden doorgezaagd en dat dan de aap uit de mouw zal komen: ze bespraken de vervolging van Wilders regelmatig.
Als mijn inschatting níét klopt, dan beloof ik bij dezen dat ik de oud-minister en de voormalig baas van het OM op de fiets persoonlijk een krat goede wijn kom brengen. Of, beter, een donatie aan een door hen te kiezen goed doel.

Pieter Klein, RTL
Laast bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 2 maanden geleden #54571 door katertje
Pieter Klein (RTL) die achtergrondinfo geeft over de misleiding die wel degelijk werd gepleegd:

en nog meer op twitter. VOLG ONS daar !
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko