Vraag #Wildersproces 2.0 @Geertwilderspvv toont machtsmisbruik @vvd kliek aan

Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #54675 door katertje
Wat mij verbaast is dat vrijwel iedereen in Nederland zo passief lijkt te aanvaarden, het "maar gewoon" lijkt te vinden dat de politicus Geert Wilders nu voor de tweede keer terecht staat voor een uitspraak die geheel in lijn ligt met het politieke programma van zijn partij.

Dat, terwijl zijn partijprogramma in geen enkel opzicht als strijdig met Nederlandse wet en recht kan worden beschouwd. De eerste keer betrof de aanklacht het schenden van art. 137e Sr wegens het openbaar maken van discriminatoire c.q. haatzaaiende uitlatingen in de film Fitna. Woorden uit de Koran! en van Islamitische haatbaarden.

Nu gaat het om de woorden ‘wilt U meer of minder Marokkanen in Nederland?’ en toen het antwoord luidde minder, minder, ‘dan gaan we dat regelen’

Wie iemand daarvoor strafrechtelijk vervolgd of alleen maar verzoekt om iemand strafrechtelijk te vervolgen handelt in strijd met de beginselen van de rechtsstaat.

Ik vind het benauwend dat dit zomaar kan, zonder dat de Nederlandse gemeenschap als geheel daartegen in opstand komt laat staan de MSM

Dan hoeft u het niet met Wilders en zijn politieke standpunten eens te zijn, maar omdat we geboren zijn in een land waar mensen het recht hadden er andere meningen/opvattingen/denkbeelden op na te houden, zonder daarvoor vervolgd te kunnen worden
Laast bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #54674 door katertje
OM en het ministerie over de vervolging van Wilders.
Topambtenaren die erover werden gehoord, en ook ex-minister Opstelten, bleken tijdens getuigenverhoren allemaal aan opmerkelijk ernstig geheugenverlies te lijden, merkte advocaat Geert-Jan Knoops droogjes op. Ondanks dat ze door het ministerie dat hij verdenkt van politieke beïnvloeding waren voorbereid op hun getuigenverhoren. ,,Misschien juist met de bedoeling dat ze zich niets zouden herinneren?”
Knoops noemt de verklaringen van de anonieme ambtenaar ,,ernstig, omdat eruit blijkt dat de minister al in 2011, nadat Wilders in het eerste proces over zijn film Fitna werd vrijgesproken, zocht naar een nieuwe aanleiding om de politicus uit te schakelen.” De ambtenaar liet zijn verklaring vastleggen door een notaris, maar durft niet lijfelijk te getuigen , onder meer uit vrees voor represailles van tegenstanders van het gedachtegoed van de PVV.

Dat er ondanks eerdere ontkenningen van het Openbaar Ministerie wel degelijk meermalen overleg is gevoerd tussen de top van het OM en het ministerie, blijkt volgens Knoops ook uit de antwoorden van minister Grapperhaus van Justitie op Kamervragen. Eerst meldde de minister dat er één ontmoeting was geweest. Later bleken het er twee te zijn, en Grapperhaus schreef dat zijn overzicht vermoedelijk niet compleet is. Reden voor Knoops om te denken dat er nog wel meer boven water zal komen. Tegen het hof: ,,U heeft al kunnen zien dat er voortdurend nieuwe stukken opduiken.”

Om die reden wil hij dat het hof met de behandeling van het hoger beroep wacht totdat de bestuursrechter een beslissing neemt over de verstrekking van stukken die RTL in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur opvroeg. Die stukken zijn van belang voor de waarheidsvinding en kunnen cruciaal zijn voor het proces tegen Wilders, aldus Knoops.

Daarnaast wil de verdediging drie topambtenaren horen die ofwel destijds betrokken waren bij het vastleggen van gesprekken tussen Opstelten en OM-topman Herman Bolhaar, ofwel bij het voorbereiden van de eerdere getuigen op hun verhoor.

Het gaat om de topambtenaren Hennie Vreugdenhil, Martin Bruinsma en de huidige secretaris-generaal van Justitie Siebe Riedstra. De anonieme ex-ambtenaar zou schriftelijk vragen voorgelegd kunnen krijgen via een notaris, opperde Knoops.

Uiteindelijk is de verdediging erop uit dat het OM niet ontvankelijk wordt verklaard in de vervolging van Wilders. Volgens advocaat Geert-Jan Knoops heeft het OM de rechters verkeerd en onvolledig geïnformeerd, waardoor Wilders is geschaad in zijn recht op een eerlijk proces.

Het OM ziet geen enkele aanwijzing voor politieke beïnvloeding en vindt dat de zaak gewoon kan doorgaan. Volgens advocaat-generaal Van Roessel is er niets verdachts aan de twee overleggen die de minister en de top van het OM met elkaar hadden in april en september 2014. Dat waren reguliere, periodieke gesprekken waarin de minister werd geïnformeerd over zaken die zijn ministeriële verantwoordelijkheid kunnen raken, aldus de AG. ,,Zodat Opstelten die niet eerst via de krant zou lezen.”
Van Roessel benadrukte dat het OM de beslissing om Wilders te vervolgen zelfstandig nam, en daarover Opstelten slechts informeerde.

> Wacht... Dus eerst heeft er nooit overleg plaatsgevonden. En nu ze met hun broek op de enkels betrapt zijn is het 'normaal' ?

Ja en van een overleg worden ook geen notulen gemaakt, hooguit slechts wat aantekeningen. Net als gespreksverslagen van overleg op 31 november
Het juristenkartel sluit de rijen om zaak-Wilders, volgens OM: “geen sprake van politieke beïnvloeding”

Volgens het OM was er geen sprake van het aanwenden van politieke invloed en beschikt Wilders verdediging over alle informatie:
Het opmerkelijke aan de zaak is dat het Openbaar Ministerie ook geen uitstel wil geven terwijl de advocaat van Wilders wil wachten op de uitspraak van de rechtbank in Utrecht inzake een Wob-verzoek van RTL Nieuws.

Uit het Wob-verzoek kan eventueel nieuwe informatie boven tafel komen, maar het Wob-verzoek is dus geweigerd. Ook zou er een anonieme ambtenaar zijn die wilde verklaren dat hij een gesprek tussen toenmalige minister Opstelten en een vertegenwoordiger van het OM opving. Maar de ambtenaar in kwestie heeft zich teruggetrokken ‘uit angst voor represailles’. Laat dat even op u inwerken...!!!

In de eerste fase van de zaak werd Geert Wilders schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Hoe de schade van de”belediging” is vastgesteld door de rechter is onbekend en of er daadwerkelijk schade waarneembaar is weten we ook niet. We gokken erop dat die schade non-existent is.

De vervolging van Wilders is dus pure “hocus-pocus rechtspraak”.
Laast bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden #54673 door katertje
Terug naar 2008: waarheid over Fitna achterhalen

Via de Deense geheime dienst zou de regering in maart 2008 geweten hebben dat Wilders in zijn filmpje Fitna geen Koran zou laten verbranden of verscheuren. In 2008 was hierover heftig debat: wie loog er?
Samengevat: in 2007 maakt Geert Wilders bekend met een anti-Islam film te zullen komen. De regering-Balkenende IV wil persé de inhoud weten, om in te spelen op eventuele schade voor Nederland in moslimlanden en vanwege mogelijke binnenlandse represailles. Vooral de mate van belediging van de Koran is in het geding; zou die in beeld worden verbrand, verscheurd of besmeurd?

De film Fitna werd op 27 maart 2008 uitgebracht; het slechtere Limburgse knip- en plakwerk, geschikt voor internet, met direct al drie noodzakelijke aanpassingen tot gevolg wegens fouten en schending van rechten. De inhoud was relatief mild, de internationale schade werd beperkt.

De vraag was, ook in Kamerdebatten:
A) Hoe kwam de regering aanvankelijk aan de kennis dat de ‘ergste’ belediging van de Koran wel onderdeel van de film zou uitmaken?
B) En kwam de regering vervolgens te weten dat dit toch geen onderdeel van de film werd?

De elementen tot nu toe
1. Wilders heeft Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra uitgebreid verteld over het beoogde scenario in een gesprek op 29 oktober 2007, zeiden regering en diensten; met als beoogd slot een koranverbranding. Op 7 november werd dit herhaald in een gesprek van Wilders met de minister Hirsch Ballin (Justitie) en Ter Horst (BiZa) en Lidewijde Ongering, plv. Coördinator Terrorismebestrijding
2. Een leugen volgens Wilders in het debat op 1 april, hij heeft nooit details uit een voorgenomen script verteld; het was nog niet eens bekend;
3. Wilders loog hierover, concludeerde de Volkskrant eind 2008;
4. Partijgenoten van Wilders klikten in maart 2008 over de definitieve inhoud, schreef Elsevier in de zomer van 2008;
5. De Deense geheime dienst briefde na een voorvertoning in Kopenhagen de definitieve inhoud van Fitna door
Hulp van PET (Deense geheime dienst)

Genoemd punt 5, de Deense spionage, onthulde de Volkskrant afgelopen week, acht jaar na dato: de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV, voorheen NCTb) riep destijds de Deense geheime dienst (PET) te hulp om bij de publieke omroep in Kopenhagen de inhoud van Wilders' film Fitna te achterhalen. Wilders ging erheen in een poging de film daar op tv te krijgen, maar de omroep vond hem te slecht.

(Dat zou de NCTb zelfstandig gedaan hebben, wat niet toegestaan is. Wellicht is het verzoek aan de PET officieel – al dan niet achteraf zo geregistreerd – toch gelopen via de AIVD, die aanvankelijk buitenspel stond.)

Via een mol bij de Deense staatsomroep wisten de nationaal terrorismecoördinator Tjibbe Joustra en het kabinet (minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin) twee weken voordat Fitna online kwam, dus rond 13 maart 2008, al wat de inhoud van de film was. Met name dat er geen Koran in verbrand of verscheurd werd. Aldus nu de Volkskrant. De Deense omroep ontkent vooralsnog.

www.netkwesties.nl/934/terug-naar-2008-w...itna-achterhalen.htm
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden #54672 door katertje
Onderzoek naar gesprek over Fitna komt er niet

De Tweede Kamer stelt geen onderzoek in naar het meningsverschil tussen PVV-fractieleider Wilders en het kabinet over de gespreksverslagen die zijn gemaakt over de anti-Koranfilm ”Fitna”.
Dat heeft het presidium van de Kamer woensdag besloten. In het Kamerdebat over ”Fitna” vorige week dinsdag stelde minister Hirsch Ballin van Justitie dat Wilders hem vooraf op de hoogte heeft gesteld van de inhoud van zijn film. Hij overlegde de Kamer verslagen van gesprekken die Wilders met hem en met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding over ”Fitna” had gevoerd.
Gedateerd 31 november 2007 !!!

Daaruit zou moeten blijken dat Wilders mededelingen heeft gedaan over het script van zijn film. Zo zou hij van plan zijn geweest een aantal soera’s uit de Koran te scheuren en in de open haard te verbranden.
Wilders ontkent dat. Hij sprak van een „vod van een verklaring, waar leugens in staan, waar niets van klopt.” Hij stelde in het debat dat minister Hirsch Ballin „liegt.”

Uit een opiniepeiling kort na het debat bleek dat meer dan een derde deel van de bevolking Wilders gelooft. Daarom vroeg D66-leider Pechtold om een onderzoek dat uitsluitsel zou kunnen geven. Dat onderzoek komt er niet. De Kamer heeft er geen behoefte aan, omdat het parlement zijn vertrouwen in het kabinet heeft uitgesproken. Kamervoorzitter Verbeet is wel bezorgd over het wantrouwen bij een aanzienlijk deel van de burgerij jegens regering en parlement.

Wilders heeft intussen zijn anti-Koranfilm verder aangepast. Een citaat uit het KRO-programma Reporter is geschrapt. Een moslim zei daarin dat de „moskee onderdeel wordt van het Nederlandse overheidssysteem.” Dat citaat was onvolledig. Wilders rectificeerde de plaatsing van een onjuiste foto van Mohammed B. en verving de cartoon van de profeet Mohammed.
Het parlement van de Verenigde Arabische Emiraten heeft ”Fitna” gisteren veroordeeld als godslasterlijk en gepleit voor gerechtelijke stappen tegen Wilders.

----
Stenogram van het spannendste deel van het Fitnadebat

02-04-2008
Gewijzigd
03-04-2008
Politiek

Het Kamerdebat over de anti-Koranfilm ”Fitna” van PVV-fractieleider Wilders nam dinsdagavond ineens een verrassende wending. Minister Hirsch Ballin van Justitie verklaarde dat Wilders hem wel degelijk over de inhoud van zijn film op de hoogte had gesteld. Op 31 november 2007

Op 8-02-2008 was minister Henk Kamp te gast in Pauw en Witteman.
Witteman vroeg de bewindsman wat hij er van vond dat Wilders zo beschuldigend te keer gegaan was tegen Hirsch Ballin c.s.
Ik herinner me als de dag van gisteren dat minister Kamp o.a. zei...."Je kan veel van Geert Wilders zeggen, maar niet dat hij liegt"
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden #54671 door katertje
Fitna-debat Wie is de leugenaar?
1-04-2008
Wie is de leugenaar?
"Ik word hier belazerd door de minister van justitie. U maakt mij in deze Kamer voor leugenaar uit, terwijl u het bent die liegt."

Aldus Geert Wilders in het lopende Kamerdebat met de minister-president over Fitna. Uit een verslag van een gesprek tussen Wilders, de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en de plaatsvervangend coördinator terrorisme- bestrijding, zou o.a. blijken dat in de film soera’s zouden worden verbrand. Een ander beeld dan de door Wilders geschetste situatie, waarin de premier onmogelijk had kunnen weten wat er in de film te zien zou zijn.

Geert Wilders houdt vol dat hij nimmer met bovengenoemden de inhoud van zijn film heeft besproken

Wilders had het plan Koran te verbranden
Wilders had volgens minister Hirsch Ballin van Justitie het plan om in het slot van zijn film ”Fitna” pagina’s uit de Koran te verbranden. De PVV-leider ontkent en zegt dat de minister liegt.
„Wilders is voornemens „een aantal soera’s uit de Koran te scheuren en in de open haard te verbranden”, zo meldt het verslag van een gesprek tussen PVV-leider Wilders, de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en de plaatsvervangend voorzitter van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). Dinsdag werd het verslag gedateerd 31 november 2007 door minister Hirsch Ballin van Justitie openbaar gemaakt, aangezien Wilders geen bezwaar maakte.
Na lezing van het verslag sprak Wilders van „een vod van een verklaring” dat volstaat met „leugens.” „Het kabinet veegt zijn straatje schoon. Dit is een grote schande. U maakt mij uit voor leugenaar. Terwijl u het bent die leugens verkoopt.” Hij weersprak de suggestie van de minister van Justitie dat hij de slotpassage met de verbranding van de Koran onder politieke druk had geschrapt.

„Ik heb in de gesprekken met de minister en de coördinator niets gezegd over de inhoud.”

Uit het verslag van het onderhoud op 7 november blijkt echter dat de premier met reden sprak van „een forse crisis.” Wilders gaf in dat gesprek „een toelichting op de beoogde opbouw van de film en de beelden die daarin getoond zullen worden.”
De bewindslieden maakten zich met name zorgen over het slot van de film. Dat kan „van een extreme hevigheid zijn voor degenen voor wie dit boek heilig is. Daarbij zal het ook kunnen gaan om gematigde moslims”, waarschuwde Hirsch Ballin, aldus het gespreksverslag.
Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken zou Wilders tijdens het onderhoud hebben gewaarschuwd voor de risico’s voor hemzelf. Zij kreeg bij het aanhoren van de plannen „een associatie” met Theo van Gogh. „Zij zou absoluut niet willen dat iets dergelijks de heer Wilders of zijn omgeving zou overkomen”, meldt het gespreksverslag.

De andere fracties toonden zich ontzet over de botsing tussen kabinet en Wilders. Het CDA sprak van „de definitieve ontmaskering van Wilders.” „Een eenzame man, verdampt in zijn eigen waanbeelden”, aldus D66-leider Pechtold.

Wilders zelf diende een motie van wantrouwen tegen het kabinet in. „Dit hele kabinet verdient het naar huis gestuurd te worden.” Hij kreeg geen steun van de Tweede Kamer.
De premier noemde de aantijgingen van de PVV-leider „onacceptabel.” Hij zei na afloop van het debat dat „de feiten” voor zich spreken en duidelijk maken dat Wilders wel degelijk het kabinet heeft gemeld in zijn film pagina’s van de Koran te verbranden.
(Novum) - Geert Wilders blijft erbij dat hij het kabinet vooraf niets heeft verteld over de inhoud van zijn koranfilm. Twee vertrouwelijke stukken waaruit volgens het kabinet het tegendeel blijkt, zijn volgens Wilders verzonnen.
En daar zouden wij helemaal niet van staan te kijken als we zien hoe Hirsch Ballin hemel en aarde bewoog om Wilders er bij te lappen...Zelfs de kalender moest er aan geloven: de gespreksnotities die Hirsch Ballin tevoorschijn toverden waren gedateerd op 31 november 2007

Hirsch Ballin tovert een gespreksnotitie van 31 november 2007/color]
Dit was zogenaamd het verslag van het gesprek van Wilders over zijn nog uit te brengen fiml Fitna:
Verslag van het gesprek tussen PVV-fractievoorzitter Wilders en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) over de filmplannen van Wilders.
N.B.: De gedeeltes van het verslag die gaan over de veiligheidsrisico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen zijn door minister Hirsch Ballin van Justitie geschrapt.
Van NCTb
Ook is inmiddels de datum aangepast...31 oktober 2007
DDS5514193
Beoogde film Wilders
Aanleiding
Recent is de NCTb benaderd door de Hr. Wilders, met de mededeling dat hij voornemens is een film te produceren die als voornaamste boodschap zou moeten hebben dat de Koran een boek is dat oproept tot geweld en dat de Koran om die reden verboden zou moeten worden. Het ligt in zijn bedoeling om de betreffende film te laten uitzenden via de Nederlandse publieke omroepen in het kader van de zendtijd voor politieke partijen alsmede via de toonaangevende internetsite ”YouTube”. Het laatste zou een wereldwijde verspreiding tot gevolg hebben
Inhoud film
Alhoewel over de exacte inhoud nog geen duidelijkheid bestaat zal volgens de Hr. Wilders de film moeten gaan bestaan uit een aantal onderdelen:
a. Citaten uit de Koran in de Arabische taal die moeten aantonen dat de inhoud ervan oproept tot geweld;
b. Beelden en teksten die aantonen dat de genoemde citaten ook in de huidige praktijk nog worden gebezigd en dus een rol spelen in de beleving van moslims in 2007;
c. Beelden van onthoofdingen, stenigingen en andere strenge straffen in Arabische of islamitische landen, alsmede beelden van terroristische aanslagen waaronder de aanslagen van 11 september;
d. Niet nader gepreciseerde beelden van (gewelddadig) optreden danwel uitlatingen van moslims en hun religieus leiders in Nederland;
e. De beoogde film sluit af met de Hr. Wilders die (delen van) de Koran verscheurt.
Planning uitzending film
Voor zover bekend is de film op dit moment in productie, zal binnenkort daarvan een vooraankondiging worden gedaan en zal de eerste vertoning plaatsvinden in de uitzending voor politieke partijen via de publieke omroep op 30 november 2007 of op 17 januari 2008. Overigens valt op dit moment niet geheel uit te sluiten dat de Hr. Wilders weliswaar melding maakt van voornemens maar dat deze voornemens geen werkelijkheid zullen worden.
NCTB0503

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden #54670 door katertje
maandag 31 maart 2008

Op momenten die beslissend kunnen zijn voor de toekomst van een land, momenten waarop er mogelijk grote spanningen kunnen ontstaan tussen bevolkingsgroepen, momenten waarop het land zijn interne validiteit en samenhang moet bewijzen, is er een kabinet nodig dat kalm en prudent de gemoederen kan bedaren, bruggen kan bouwen en laat zien waar het land -voor iedereen- op gefundeerd is: de grondwet.

Niet alleen is dit kabinet daarin tekortgeschoten, dit kabinet lijkt zelfs alles op alles gezet te hebben om zelf een probleem te creëren, met verschillende perverse instrumenten, en toont daarmee aan incompetent te zijn.

Over een film die nog niet bestond
Als we Geert Wilders zouden moeten geloven, zou pas een paar weken geleden bekend geweest zijn dat hij met een kritische film over de islam bezig was. Wie terugbladert in de kranten, ziet echter dat in november al bekend was, door “bronnen rond het kabinet”, dat Wilders een plan had om een film te maken waarin “iets met de koran zou gebeuren”. Er was toen nog niet bekend in welk stadium de film was.
Door deze lekkage kon het gebeuren dat een niet-bestaande film maandenlang het nieuws beheerste, veel langer dan nodig was geweest.

Het argument dat door deze premature openbaring de film zelf en de reacties erop wel meevielen is misschien wel valide, maar tegelijkertijd pervers. Het kabinet heeft op deze manier op een groteske manier bijgedragen aan het opblazen van de luchtballon die Fitna heet. Als er al sprake was van oplopende spanningen in de samenleving -om iets wat er nog niet was-, dan zijn die primair ontstaan door de ophitserij van het kabinet. Het zal Balkenende ongetwijfeld goed zijn uitgekomen; vanuit het kabinet hoorden we in die periode geen nieuws, tenzij over mislukkingen of over de uiterst moeizame relatie tussen PvdA en CDA.

Hoe censuur vooraf niet slechts denkbeeldig werd
De hitserij had nog niet eens zijn bizarre apotheose bereikt, toen vanuit CDA-huize de geluiden kwamen dat men er wel wat voor voelde de film van Wilders ongezien te verbieden. Er was door kabinetsleden en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding reeds op Wilders ingepraat om zijn film niet in de openbaarheid te brengen, omdat die weleens verkeerd ontvangen zou kunnen worden.

Kennelijk was het voorkomen van eventuele rellen in binnen- en buitenland meer in het landsbelang dan het zekerstellen van de grondwet, want op grond van landsbelang werd op gezag van het kabinet uitgezocht of de niet-bestaande film kon worden verboden. Wat het landsbelang volgens Balkenende inhield, kon worden opgemaakt uit opmerkingen over gesprekken met (niet-democratisch gekozen) regeringsleiders van godvrezende landen. Veiligheid voor ambassadepersoneel kon niet worden gegarandeerd, economische sancties niet worden uitgesloten, rampscenario’s lagen klaar. Balkenende houdt liever iedereen te vriend, zeker als gedreigd wordt met economische sancties en de statuur van Nederland in het buitenland.

Het laten wegchanteren van de vrijheid van meningsuiting is voor hem slechts een kleine prijs voor het kunnen handhaven van handelsrelaties met landen waar het uiten van een mening voor velen niet weggelegd is, voor het rustig houden van zoveel mogelijk mensen. Realpolitik met de principes van het eigen land als inzet.

Als landsbelang een reden kan zijn tot het overdenken van een verbod, is het wellicht verstandig uit te zoeken of het Balkenende verboden kan worden minister-president te zijn; met zijn utilistische grondwetrelativisme heeft hij aangetoond een gevaar te zijn voor de rechtsorde die onze samenleving een open samenleving houdt.

Op de persconferentie na het verschijnen van Fitna reageerde Balkenende verongelijkt op de vraag waarom er nagedacht was over censuur: Wilders wilde voorafgaande aan publicatie geen fragmenten laten zien, dus was de "logische" constatering dat er strafbare uitingen in te vinden waren. Ingrijpen komt doorgaans ná de strafbare handeling, maar niet voor minister-president Balkenende: vergeet niet dat hij met het argument “de bewijslast lag bij hem” nog steeds een ongeoorloofde en op obscure gronden begonnen oorlog in Irak steunt.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #54669 door katertje
GeenStijl:
Interview Moszko in Telegraaf
Met Ernst Hirsch Ballin hebben wij onze eigen Raspoetin. Het lijdt voor mij geen twijfel dat deze engerd ook de initiatiefnemer is van het proces tegen Geert Wilders. Wellicht niet rechtstreeks, maar toch wel op de manier van: "Het zou mij niet onaangenaam zijn als die man zou worden veroordeeld wegens haat zaaien". En dat is voor menige bruinwerker voldoende.

GeenStijl:

Dus toch! Hirsch Ballin vuistdiep in anti-PVV complot
Het nu volgende is schokkend. Tenminste, op het eerste gezicht. Maar als u bij de laatste zin bent aanbeland zult u hardop verzuchten: "Tsja, dit heb ik al die tijd eigenlijk al geweten, typisch Nederlandse bananenmonarchie". Let maar op. Komt ie dan: de vervolging van Geert Wilders is niets minder dan een politiek complot, uitgevoerd door gecertificeerd PVV-hater Ernst Hirsch Ballin, sinds lange tijd de baas van justitie.

Al in 2008 emailde kolonel Ernesto met het parket in Amsterdam over de vraag of Wilders op juntawijze kon worden genaaid. Na correspondentie met een Leidse professor, die tot de conclusie kwam dat Wilders inderdaad vervolgd kon worden, plopten bij zowel het parket in Amsterdam als op de werkkamer van Ernesto de kurken van de flessen champagne. (Die champagne stond nog koud. Was namelijk niet opgegaan op 6 mei 2002 en na de arrestatie van Gregorius Nekschot over het hoofd gezien.) Rest is geschiedenis:

Wilders staat nu voor het hekje vanwege mening geven en Ernesto doet er alles aan de CDA-fractie te splijten om dit land regeringsloos te houden. Dit zaakje stinkt kortom niet, dit zaakje riekt naar massagraven, martelkelders, verdwijningen uit vliegtuigen, kolonelsregeringen en hardcore christendemocratie. Nu komt die laatste zin: WILDERS-GATE IS EEN POLITIEK PROCES. Ziet u nu wel? Dat had u al die tijd eigenlijk al geweten...

Misbruik van ambt doorBallin!
Na eerst voldoende munitie te hebben verzameld voor de linkse anti-Wildersaanhangers om een politiek proces tegen Wilders te kunnen beginnen, heeft Ballin het OM opdracht gegeven om Wilders niet ZELF te vervolgen. Als baas van het OM dacht Ballin hierdoor heel slim alle schijn van een politiek proces te kunnen verbloemen. Door het bekend worden van dit E-mailverkeer is Ballin nu duidelijk door de mand is gevallen als de uiteindelijke regisseur van dit politieke showproces. Als dit geen politieke consequenties heeft voor Ballin binnen het CDA, is ook zijn partij hieraan medeschuldig en dient de PVV haar gedoogsteun aan een eventueel kabinet met het CDA opnieuw te overwegen. Niemand kan Wilders dan oprecht verwijten dat hij niet in zee wil gaan met een partij met een invloedrijk en prominent lid dat hem politiek wil vernietigen!
Hirsch Ballin
Deze man staat bij mij al jaren met stipt op nummer één als het gaat om in mijn ogen gevaarlijke politici. Ik ben ook niet vergeten hoe hij samen met Balkenende tijdens het Fitna-debat met zijn van rechtscorruptie verwrongen kop de hele kamer zat voor te liegen en deed alsof Wilders zat te liegen. Toen de kamer (die uiteraard geloofde dat Wilders de slechterik was) voor een onderzoek vroeg was het niet Wilders die dat tegen hield maar Balkenende en Ernst Hirsch Ballin. Toen wist iedereen al genoeg (jullie ooit nog iemand uit de kamer daar Wilders op horen aanvallen?) Heb nog eens een interview met Balkenende gelezen waaruit bleek dat Balkenende degene was die zat te liegen. Maar was toen zo "fed-up" dat ik het niet meer opgeslagen heb.

"Volgens een OM-woordvoerster is er niets vreemds aan de bemoeienis van Hirsch Ballin. "Het is heel gebruikelijk dat het OM zaken met een maatschappelijke impact bespreekt en standpunten uitwisselt met de minister."
Het OM en de Minister overtreden dus stelselmatig de scheiding der machten. Het staat er echt. Natuurlijk moet het OM de minister inlichten over bepaalde zaken (eenrichtingsverkeer), maar dat staat er niet, er staat: STANDPUNTEN UITWISSELEN (tweerichtingsverkeer). En dat is dus heel gewoon, blijkbaar. Dat is niet gewoon, dat mag niemand gewoon vinden.

Rondom Fitna I: de incompetentie van Balkenende-IV
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden #54668 door katertje
Fitna-gate 1

De zaak-Wilders was doorgestoken kaart. Dat is van alle onthullingen in de Human-documentaireserie over 'het proces van de eeuw' toch wel de grootste. Wat we zagen, was geen racismeproces tegen een PVV-politicus, maar een competentiestrijd tussen magistrale ego's.

Toen het Openbaar Ministerie, tegen zijn zin, door raadsheer Schalken van het Amsterdamse gerechtshof werd gedwongen Wilders te vervolgen, heeft het, om advocaat Spong te citeren, 'een lange neus gemaakt naar het hof': wij eisen vrijspraak. Kwam Wilders vrij dankzij een hanengevecht? Het OM zegt in de documentaire uiteraard van niet, maar Schalken kan zich niet aan die indruk onttrekken: "Het was niet loyaal van het OM om zo fanatiek ten strijde te trekken tegen het hof."

Dankzij journalistiek vakwerk van hoog niveau buitelen de onthullingen in 'Het proces Wilders' over elkaar heen. Toverden Martin Maat en Hans Hermans de schimmige rol van CDA-minister Maxime Verhagen boven water - preventief verbod van 'Fitna' en bespionering van Geert Wilders - deze week kwamen de makers de schijnvertoning in de rechtszaal op het spoor.

Steeds meer rijst de vraag of Wilders, om het cynisch te formuleren, wel een eerlijke en objectieve kans heeft gehad op een veroordeling. Hans Janmaat is voor heel wat minder bestraft, en de wetten zijn sindsdien niet versoepeld.

Kon de rechter, met dit halsstarrige OM tegenover zich, en nog afgezien van alle Moszkowicz-rellen om het proces heen, Wilders überhaupt nog wel veroordelen? De documentaire wekt sterk de indruk van niet. Twee openbaar aanklagers - Peter van Kesteren en discriminatiespecialist Ank Kengen - wilden de PVV-leider wel degelijk vervolgen, maar hun hoogste baas, Harm Brouwer, bracht dat standpunt niet over aan minister van justitie Hirsch Ballin. Sterker, het dissidente duo werd onder druk gezet om zich in de algemene lijn van het OM te voegen. Met succes. Van Kesteren pleitte, in weerwil van zijn overtuiging, tijdens een besloten zitting van het hof tegen vervolging.

Hoe heeft het OM het tweetal zo ver kunnen krijgen? Dreigen met overplaatsing of degradatie? Waartoe was het OM bereid in deze prestigezaak? Op die vragen zou je als kijker graag nog een antwoord krijgen. Zoals je ook precies zou willen weten hoe de ruzie tussen Brouwer (tegen vervolging) en Hirsch Ballin (vóór) zich heeft voltrokken.

Maar de oud-minister van justitie weet als topjurist behendig allerlei netelige vragen te omzeilen ('ik weet niet wie uw bronnen zijn, maar daar ga ik niet op in') en Brouwer is vertrokken als OM-baas en houdt het op een kort: "Weg is weg."

Dat Maat en Hermans ondanks die terughoudendheid toch geslaagd zijn in een bijna thrillerachtige reconstructie van dit monsterproces, komt door uitstekende research en slim gebruik van geheime bronnen. Door die combinatie weten ze de duimschroeven meestal ruim voldoende aan te draaien. Ofschoon dat bij sommigen helemaal niet nodig is. Schalken is zo gefrustreerd dat hij uit zichzelf wel leegloopt. "Uiteindelijk was niet Wilders de verdachte, maar ik", zegt hij in de slotaflevering. Een meesterzet van Moszkowicz? Of de ultieme triomf van het OM over het hof?

Het proces Wilders 1- Fitna gate
Waarom wilde het Openbaar Ministerie Geert Wilders aanvankelijk niet vervolgen? Hoe kwam het besluit van het gerechtshof om Wilders alsnog te vervolgen tot stand? Wat was de rol van de politiek verantwoordelijke minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin? En wat gebeurde er achter de schermen tijdens de twee rondes van het proces bij de Amsterdamse rechtbank? Een documentair drieluik over het spanningsveld tussen de vrijheid van meningsuiting en discriminatie.
Het Proces Wilders geeft antwoord op de vele vragen betreffende de strafzaak tegen de PVV-leider. Daarnaast bevat het programma een nauwgezette reconstructie van de politieke reactie op het uitkomen van de film Fitna. De film zou later een belangrijke rol spelen bij de tenlastelegging tegen Wilders.

De jarenlange juridische strijd plus de ermee verbonden affaires trokken veel belangstelling en lieten de rechtsstaat niet ongeschonden achter. Een half jaar nadat de Amsterdamse rechtbank Geert Wilders vrijsprak, brengt HUMAN een onthullende reconstructie van het proces zoals het door de meeste direct betrokkenen is ervaren.
Een team programmamakers van HUMAN heeft zich maandenlang door meters dossier gewerkt, meer dan vijftig vertrouwelijke achtergrondgesprekken gevoerd, en is erin geslaagd om voor Het Proces Wilders vrijwel alle hoofdrolspelers voor de camera te krijgen.

Het proces Wilders
Fitna gate
5 december 2011
kijk & luister
Het Proces Wilders
Documentair drieluik over het spanningsveld tussen de vrijheid van meningsuiting en discriminatie. Het proces Wilders, door de ogen van de hoofdrolspelers. Waarom wilde het Openbaar Ministerie Geert Wilders aanvankelijk niet vervolgen? Hoe kwam het besluit van het gerechtshof om Wilders alsnog te vervolgen tot stand? Wat was de rol van de politiek verantwoordelijke minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin? En wat gebeurde er achter de schermen tijdens de twee rondes van het proces bij de Amsterdamse rechtbank?

Het proces Wilders geeft antwoord op de vele vragen betreffende de strafzaak tegen de PVV-leider. Daarnaast bevat het programma een nauwgezette reconstructie van de politieke reactie op het uitkomen van de film Fitna. De film zou later een belangrijke rol spelen bij de tenlastelegging tegen Wilders.

De jarenlange juridische strijd plus de ermee verbonden affaires trokken veel belangstelling en lieten de rechtsstaat niet ongeschonden achter.

Het merendeel van de betrokkenen spreekt voor het eerst op tv over het 'proces van de eeuw'. Zoals alle zaaksofficieren en hun directe leidinggevenden van het OM, de president van de Amsterdamse rechtbank Carla Eradus en advocaat Bram Moszkowicz. Maar ook voormalig raadsheer Tom Schalken die een niet onbelangrijke rol speelde.

Schalken zat aan bij een diner waarbij ook getuige-deskundige Hans Jansen aanwezig was. Een gebeurtenis die indirect aanleiding zou geven tot wraking van de rechtbank waardoor het proces over moest.
Bekijk de docu's op: www.human.nl/speel~POW_00416077~fitna-ga...proces-wilders~.html

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden #54667 door katertje
Korte samenvatting van wat tot op heden is gepasseerd:

Knoops wil aanhouding Wilderszaak
Het strafproces tegen Geert Wilders moet worden aangehouden. Dat bepleitte de verdediging van de PVV-politicus vanmorgen tijdens de start van de inhoudelijke behandeling in de Minder Marokkanenzaak.

Knoops wil dat vier nieuwe getuigen worden gehoord over de politieke invloed die toenmalig minister Opstelten uitoefende op het Openbaar Ministerie om Wilders te vervolgen. Ook wil hij de uitspraak afwachten in een procedure die RTL aanspande bij de bestuursrechter om stukken te krijgen waaruit die politieke beïnvloeding zou kunnen blijken.

Volgens Knoops is de laatste maanden duidelijk geworden dat het Openbaar Ministerie zowel de rechtbank als het gerechtshof op het verkeerde been heeft gezet door steeds vol te houden dat er geen overleg is geweest tussen de top van het OM en het ministerie over de vervolging van Wilders.
Topambtenaren die erover werden gehoord, en ook ex-minister Opstelten, bleken tijdens getuigenverhoren allemaal aan opmerkelijk ernstig geheugenverlies te lijden, merkte advocaat Geert-Jan Knoops droogjes op. Ondanks dat ze door het ministerie dat hij verdenkt van politieke beïnvloeding waren voorbereid op hun getuigenverhoren. „Misschien juist met de bedoeling dat ze zich niets zouden herinneren?”
Nieuwe informatie
Na die getuigenverhoren dook nieuwe informatie op. Zo verklaarde een anonieme ambtenaar die in 2011 op het ministerie van Veiligheid en Justitie werkte, dat hij een gesprek afluisterde tussen Opstelten en de secretaris-generaal van het departement, Joris Demmink. De minister zei tegen zijn topambenaar dat Wilders moest worden vervolgd „omdat hij ons voor de voeten loopt.”
Knoops noemt dat ernstig, omdat eruit blijkt dat de minister al in 2011, nadat Wilders in het eerste proces over zijn film Fitna werd vrijgesproken, zocht naar een nieuwe aanleiding om de politicus uit te schakelen. De ambtenaar liet zijn verklaring vastleggen door een notaris, maar durft niet lijfelijk te getuigen uit vrees voor represailles.
Dat er ondanks de ontkenningen van het Openbaar Ministerie wel degelijk meermalen overleg is gevoerd tussen de top van het OM en het ministerie, blijkt volgens Knoops ook uit de antwoorden van minister Grapperhaus van Justitie op Kamervragen. Eerst meldde de minister dat er één ontmoeting was geweest. Later bleken het er twee te zijn, en Grapperhaus schreef ook nog dat zijn overzicht vermoedelijk niet compleet is. Reden voor Knoops om te denken dat er nog wel meer boven water zal komen. TGegen het hof: „U heeft al kunnen zien dat er voortdurend nieuwe stukken opduiken.”
Om die reden wil hij dat het hof met de behandeling van het hoger beroep wacht totdat de bestuursrechter in een andere procedure een beslissing neemt over de verstrekking van stukken die RTL in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur opvroeg. Die stukken zijn van belang voor de waarheidsvinding en kunnen cruciaal zijn voor het proces tegen Wilders, aldus Knoops.
Topambtenaren
Daarnaast wil de verdediging drie topambtenaren horen die ofwel destijds betrokken waren bij het vastleggen van gesprekken tussen Opstelten en OM-topman Herman Bolhaar, ofwel bij het voorbereiden van de eerdere getuigen op hun verhoor.
Het gaat om de topambtenaren Hennie Vreugdenhil, Martin Bruinsma en de huidige secretaris-generaal van Justitie Siebe Riedstra. De anonieme ex-ambtenaar zou schriftelijk vragen voorgelegd kunnen krijgen via een notaris, opperde Knoops.
De verdediging wil met de verklaringen van de nieuwe getuigen betogen dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is in de vervolging van de PVV-leider. Het OM zou de rechters verkeerd en onvolledig hebben geïnformeerd, waardoor Wilders is geschaad in zijn recht op een eerlijk proces, aldus Knoops.

Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
2/2 Knoops probeert aan te tonen dat het Opstelten te doen was om het monddood maken van een politicus “die ons voor de voeten loopt”.
6m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
We kennen in Nederland een scheiding der machten die onafhankelijk van elkaar horen te functioneren. Dat is een belangrijk principe binnen ons democratisch staatsbestel.
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Schorsing 3 kwartier. Die tijd hebben de advocaten-generaal (de vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie in hoger beroep) nodig voor het voorbereiden van een reactie op het verhaal van Knoops. #Wilders
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden #54665 door katertje
Er is geen Live Stream van zitting toegestaan, dus gaan we door met de Twitters van Saskia
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Er is geen livestream van de zitting. Dat heeft het hof niet toegestaan. Niet duidelijk is waarom. #Wilders
2h

Tweets by ‎@SaskiaBelleman


Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Schorsing 3 kwartier. Die tijd hebben de advocaten-generaal (de vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie in hoger beroep) nodig voor het voorbereiden van een reactie op het verhaal van Knoops. #Wilders
10m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops zegt wel te begrijpen dat het hof nu niet zal besluiten om het OM niet ontvankelijk te verklaren, “het hoger beroep moet nog beginnen”. Maar hij wil in ieder geval dat de zaak wordt aangehouden voor nader onderzoek. #Wilders
13m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
“Dit is het momentum dat we nog kunnen stoppen, dat we moeten wachten op wat de bestuursrechter besluit in de WOB-procedure”, zegt Knoops. #Wilders is al geschaad doordat nieuwe informatie pas in dit hoger beroep opdook, vindt de advocaat.
16m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het hof zou nu al kunnen beslissen dat het OM niet ontvankelijk is, omdat is aangetoond dat het OM de rechters verkeerd en onvolledig heeft geïnformeerd, aldus Knoops. #Wilders
18m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Dat betekent dat dit het moment is waarop belangrijke stukken nog kunnen worden ingebracht in het proces, zegt Knoops. “En u heeft al kunnen zien dat er voortdurend nieuwe stukken opduiken”, zegt Knoops tegen het hof. #Wilders
20m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops benadrukt dat dit de laatste feitelijke instantie is voor #Wilders. De Hoge raad oordeelt niet meer inhoudelijk over de zaak, maar kijkt alleen of het recht goed is toegepast.
Saskia Belleman

Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops zegt wel te begrijpen dat het hof nu niet zal besluiten om het OM niet ontvankelijk te verklaren, “het hoger beroep moet nog beginnen”. Maar hij wil in ieder geval dat de zaak wordt aangehouden voor nader onderzoek. #Wilders
13m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
“Dit is het momentum dat we nog kunnen stoppen, dat we moeten wachten op wat de bestuursrechter besluit in de WOB-procedure”, zegt Knoops. #Wilders is al geschaad doordat nieuwe informatie pas in dit hoger beroep opdook, vindt de advocaat.
16m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het hof zou nu al kunnen beslissen dat het OM niet ontvankelijk is, omdat is aangetoond dat het OM de rechters verkeerd en onvolledig heeft geïnformeerd, aldus Knoops. #Wilders
18m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Dat betekent dat dit het moment is waarop belangrijke stukken nog kunnen worden ingebracht in het proces, zegt Knoops. “En u heeft al kunnen zien dat er voortdurend nieuwe stukken opduiken”, zegt Knoops tegen het hof. #Wilders
20m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops benadrukt dat dit de laatste feitelijke instantie is voor #Wilders. De Hoge raad oordeelt niet meer inhoudelijk over de zaak, maar kijkt alleen of het recht goed is toegepast.
21m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Die nog niet bekende stukken waarom RTL heeft gevraagd, kunnen cruciaal zijn voor de strafzaak en informatie bieden die het hof in deze zaak moet kunnen meewegen, zegt Knoops. “Het juridisch speelveld kan totaal veranderen.” #Wilders
22m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Twee redenen dus voor de gevraagde aanhouding van de zaak: de noodzaak om meer getuigen te horen over politieke beïnvloeding van het proces, en de tussenbeslissing die de rechtbank Midden-Nederland over een week of 6 zal nemen. #Wilders
24m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Bij de notaris kan de anonieme getuige dan onder ede zijn antwoorden geven, zegt Knoops. #Wilders
27m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
In de notariële verklaring zegt de ambtenaar ook dat hij represailles vreest. Knoops snapt wel dat het OM de ex-ambtenaar vragen wil stellen, en stelt voor dat dat schriftelijk gebeurt, via de notaris. #Wilders
28m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
En ook het bericht van vandaag dat de klokkenluider in de kinderopvangtoeslagzaak op non-actief is gesteld, vergroot het vertrouwen van de anonieme getuige niet, zegt Knoops. #Wilders
29m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops gaat verder over de anonieme getuige, die niet meer wil getuigen vanwege de WODC-affaire. Grapperhaus zei dat de klokkenluider in die zaak respect verdiende, maar kondigde recent aan dat die persoon vervolgd moet worden. #Wilders
30m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops: “Zelfs tijdens het proces tegen #Wilders oefent het ministerie invloed uit. De politieke beïnvloeding wordt gewoon voortgezet.”
33m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Waarom wil Knoops de huidige secretaris-generaal Siebe Riedstra als getuige horen? Omdat op zijn gezag Bruinsma de getuigen voorzag van een voorbereidingsdossier, zegt Knoops. “Het was geen solo-actie, maar kwam van de top van het ministerie.” #Wilders
34m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
De antwoorden van Bruinsma zijn van belang voor de onderbouwing van het verweer van Knoops dat het OM niet ontvankelijk is in de vervolging van #Wilders, zegt de advocaat.
35m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Voormalig directeur-generaal Gerard Roes kon zich volgens Knoops “overweldigend weinig tot niets herinneren” tijdens zijn getuigenverhoor, ondanks zijn voorbereiding door Bruinsma. Of dankzij, zegt Knoops, “want misschien was geheugenverlies de bedoeling.” #Wilders
38m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het ministerie had er belang bij om Opstelten inhoudelijk te sturen. Daarom was zijn dossier anders dan dat van Roes, zegt Knoops. Martin Bruinsma moet daarover klaarheid geven in een getuigenverhoor, vindt hij. #Wilders
42m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Dat niet iedere getuige hetzelfde dossier kreeg, duidt volgens Knoops ook op beïnvloeding van de getuigen door het ministerie. #Wilders
44m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops vindt alleen al het feit dat het ministerie de getuigen voorbereidde op hun verhoor over de invloed van datzelfde ministerie op de vervolging van #Wilders, bedenkelijk.
45m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het dossier dat de getuigen kregen was trouwens voor iedere getuige anders, zegt Knoops. Oud-ambtenaar Roes kreeg het geheime ambtsbericht. Opstelten niet. Knoops: “Mocht hij zich daar niet te veel over herinneren?” #Wilders
46m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Bruinsma benaderde de getuigen met de vraag of ze prijs stelden op die stukken, zeggen alledrie getuigen Opstelten, Cloo en Roes. Ze kregen die stukken vervolgens via Bruisma ter voorbereiding op het getuigenverhoor. Bruinsma bood ook bijstand door de landsadvocaat aan. #Wilders
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Topambtenaar Bruisma moest de getuigen Opstelten, Roes en Cloo voorbereiden op de verhoren. Hij stelde daarvoor een dossier op waarvan een geheim stuk deel uitmaakte dat de verdediging tot nu toe wordt ontzegd, aldus Knoops. #Wilders
58m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Als de minister destijds inderdaad sturend is opgetreden, is het recht van #Wilders op een eerlijk proces geschaad. En moet het leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM, vanwege het ontkennen van overleg dat er wel degelijk is geweest, zegt Knoops.
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Vreugdenhil kan verklaren of de minister “sturend is geweest en heeft aangedrongen op vervolging van #Wilders”, zegt Knoops.
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Ook wijst Knoops erop dat het OM er mede zelf de oorzaak van is dat het verzoek nu pas is ingediend, door te ontkennen dat een dergelijk overleg überhaupt had plaatsgevonden. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het OM vond dat de verdediging te laat heeft gevraagd om Vreugdenhil te kunnen horen. Maar Knoops zegt dat zijn getuigenverhoor pas relevant is gebleken na het geheugenverlies van Opstelten en Bolhaar. #Wilders
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het ministerie had er belang bij om Opstelten inhoudelijk te sturen. Daarom was zijn dossier anders dan dat van Roes, zegt Knoops. Martin Bruinsma moet daarover klaarheid geven in een getuigenverhoor, vindt hij. #Wilders
42m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Dat niet iedere getuige hetzelfde dossier kreeg, duidt volgens Knoops ook op beïnvloeding van de getuigen door het ministerie. #Wilders
44m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops vindt alleen al het feit dat het ministerie de getuigen voorbereidde op hun verhoor over de invloed van datzelfde ministerie op de vervolging van #Wilders, bedenkelijk.
45m
Saskia Belleman

Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Topambtenaar Bruisma moest de getuigen Opstelten, Roes en Cloo voorbereiden op de verhoren. Hij stelde daarvoor een dossier op waarvan een geheim stuk deel uitmaakte dat de verdediging tot nu toe wordt ontzegd, aldus Knoops. #Wilders
58m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Vreugdenhil is van belang, omdat hij de opsteller was van de notitie over het gesprek tussen Opstelten en Bolhaar, en die laatste 2 zeggen “er geen herinnering aan te hebben”. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Andere getuigen die Knoops wil horen, behalve Vreugdenhil, zijn de huidige secretaris-generaal Siebe Riedstra en Martin Bruinsma, directeur bestuursondersteuning op het ministerie van justitie en veiligheid. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Nader onderzoek, en daarom aanhouding van de zaak, is van belang voor de waarheidsvinding. “Stel u toch eens voor dat de rechtbank Midden-Nederland in het najaar besluit dat alle stukken boven tafel moeten komen. Dat is van belang voor dit proces”, vindt Knoops. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Grapperhaus zei in antwoord op de Kamervragen dat hij niet kon instaan voor de volledigheid van het overzicht dat hij gaf. Daarom denkt Knoops dat er nog wel meer info zal opduiken. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Volgens Knoops “zijn we allemaal op het verkeerde been gezet” door de ontkenningen dat er overleg is geweest tussen de top van het OM en de minister. En hij denkt dat er nog wel meer overleggen zijn geweest. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
De man die notities maakte tijdens het gesprek tussen Opstelten en Bolhaar is Hennie Vreugdenhil, plaatsvervangend hoofd van de afdeling bestuurlijke en juridische zaken van het parket-generaal. Hem wil Knoops dus ook als getuige horen. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
“Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet”, zei Pechtold destijds na de rel over Halbe Zijlstra die loog over een bezoek aan de datsja van Poetin. Pechtold werd niet vervolgd voor groepsbelediging. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops trekt de vergelijking met de zaak van Pechtold. Die werd niet vervolgd in een volgens Knoops soortgelijke zaak. De minister bemoeide zich niet met die zaak. Waarom dan wel met die van #Wilders, wil Knoops weten.
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Dat 2de overleg, gevolgd door de beslissing om #Wilders te vervolgen, is volgens Knoops een sterke aanwijzing dat Opstelten wel degelijk invloed uitoefende op het OM.
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Er was op het moment van dat overleg nog geen beslissing genomen om #Wilders te vervolgen. Er was volgens Knoops slechts sprake van een voornemen. Dat veranderde volgens Knoops na dat overleg.
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
De onthulling over dat 2de verzwegen overleg is des te saillanter, omdat de toenmalig directeur-generaal van het ministerie Roes zei dat daar geen aanleiding toe was. “Als alles zo klaar als een klontje was, waarom was dat overleg dan nodig?”, vraagt Knoops. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Waarom wil Knoops alsnog getuigen kunnen horen? Omdat Opstelten en Bolhaar over dat 2de overleg dat plaatshad tussen de top van het OM en het ministerie, met geen woord repten, zegt de advocaat. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Volgens Knoops is er sinds het verhoor van getuigen gebleken dat er een 2de overleg is geweest tussen de top van het OM en de minister.Dat gaf minister Grapperhaus toe in antwoord op Kamervragen.Daarover konden de getuigen nog niet worden gehoord, en dat wil Knoops wel. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Opstelten zei tegen de @Telegraaf als reactie op de verklaring van de anonieme ambtenaar dat hij er geen herinnering aan had. “Hij zei niet dat het niet klopte”, zegt Knoops. #Wilders
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Ook de verklaring van de anonieme ambtenaar die in 2011 het gesprek tussen Opstelten en Demmink afluisterde duidt erop dat het ministerie wachtte op een aanleiding om #Wilders opnieuw te vervolgen, aldus Knoops. Die aanleiding kwam pas in 2014.
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Opstelten zei tijdens zijn verhoor dat hij de uitlatingen van #Wilders niet vond kunnen, en dat hij nog steeds vindt dat het beter was geweest als hij die zou intrekken. Dat was een politiek oordeel, zei Opstelten. Hij vond dat geen beïnvloeding van het OM.
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops wil onder anderen de ambtenaar die op 2 april 2014 een notitie schreef over de gang van zaken als getuige laten horen. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
De man die op papier verantwoordelijk was voor de vervolging van #Wilders, zegt daar geen enkele herinnering aan te hebben. “Verbijsterend”, zegt Knoops. “Verdient zo’n verklaring geloof?”
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Maar Bolhaar zei geen idee te hebben waarover de raadsheer-commissaris het had. Op 5 essentiële vragen had hij volgens Knoops “geen herinnering.” Niet aan de opmerkingen van Opstelten over het aangiftetraject, niet over contacten met het ministerie. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het belang van het nader horen van 4 getuigen is dus wel duidelijk, zegt Knoops. Hij verwijst naar het verhoor van oud-topman van het OM Herman Bolhaar. “Nu wordt er vast klare wijn geschonken”, beschrijft Knoops zijn verwachting. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
“Ik moest dus wachten, want het moest goed en grondig gebeuren”, zei Opstelten. Knoops concludeert op basis van deze opmerkingen van Opstelten dat het OM de rechters verkeerd heeft geïnformeerd. Dat moet volgens hem consequenties hebben. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Zo zei Opstelten dat het aan hem was om het aangiftetraject in goede banen te leiden. Iedereen moest een kans krijgen om aangifte tegen #Wilders te doen, zei hij volgens Knoops in dat verhoor. Daarover voerde hij overleg.
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Op 11 februari van dit jaar is ex-minister Opstelten gehoord door de rechter-commissaris. “Het was een verhoor met verrassend veel amnesiemomenten”, zegt Knoops. Maar de oud-bewindsman zou zich een aantal dingen wel degelijk goed hebben herinnerd. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Ook het college van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie, zei zonder voorbehoud dat er geen enkel overleg is geweest met de minister over de vervolgingsbeslissing, aldus Knoops. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Ook in hoger beroep blijft het OM dat “als een hangende grammofoonplaat” herhalen, zegt Knoops. Het standpunt werd meermalen herhaald tijdens zittingen. Maar het klopt volgens de verdediging niet. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Volgens Knoops heeft het Openbaar Ministerie eind 2018 duidelijk gezegd dat er geen overleg is geweest tussen de top van het OM en het ministerie, over de vervolging van #Wilders.
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops: Het ligt voor de hand dat de rechtbank Midden-Nederland binnenkort een tussenbeslissing zal nemen over een procedure die RTL aanspande met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. RTL wil alle stukken zien die betrekking hebben op de beslissing om #Wilders te vervolgen.
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Ambtenaren die wel zijn gehoord als getuigen, bleken allemaal aan collectief geheugenverlies te lijden, zegt Knoops. Dat gold ook voor Opstelten. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Maar zo’n beslissing vergroot het vertrouwen van een getuige niet in een voor hem goede afloop mocht hij besluiten om in deze zaak te getuigen. #Wilder
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Voor de goede orde: die klokkenluider heeft niets te maken met deze zaak. Het gaat om degene die aan de bel trok over de beslissing om de kinderopvangtoeslag van een grote groep ouders ten onrechte te stoppen. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Die anonieme ambtenaar wil “niet fysiek getuigen, maar dat wel op andere manieren wil doen.” De ambtenaar is bang, en daar heeft hij volgens Knoops alle reden toe. Hij verwijst naar nieuws van vandaag, over het op non-actief zetten van een klokkenluider. #Wilders
2h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het is, zoals ik al schreef, een beslissing van het hof.
2h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops begint over een “onvoorziene ontwikkeling, uniek in de politieke geschiedenis”. Hij doelt dus op de verklaring van de ambtenaar, die zei dat Opstelten #Wilders strafrechtelijk wilde aanpakken.
2h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het Openbaar Ministerie is tegen aanhouding van de zaak. #Wilders
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Advocaat Geert-Jan Knoops gaat een brief toelichten waarin hij het hof vraagt om de zaak aan te houden om nog 4 getuigen te kunnen horen. Een tweede reden is dat Knoops de uitkomst van een andere procedure bij de rechtbank Midden-Nederland wil afwachten. #Wilders
2h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Er is geen livestream van de zitting. Dat heeft het hof niet toegestaan. Niet duidelijk is waarom. #Wilders
2h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Uit dat gesprek zou blijken dat Opstelten aanstuurde op vervolging van #Wilders “omdat hij ons voor de voeten loopt”. De ambtenaar legde zijn verklaring vast bij een notaris.
2h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
In de afgelopen maanden zijn er nog extra getuigen gehoord en zijn aanvullende rapportages gemaakt. De getuige die niet is gehoord is de anonieme ambtenaar die een gesprek afluisterde tussen ex-minister Opstelten en ex-secretaris-generaal Demmink. #Wilders
2h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
De zittingszaal zit behoorlijk vol. Veel pers, maar ook meerdere advocaten namens de benadeelde partijen. #Wilders wordt bijgestaan door 3 advocaten van het kantoor Knoops.
2h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
#Wilders heeft een forse delegatie partijleden meegenomen. Die zitten boven ons op de publieke tribune.
2h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops benadrukt dat dit de laatste feitelijke instantie is voor #Wilders. De Hoge raad oordeelt niet meer

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #54664 door katertje
Saskia Belleman van de Telegraaf doet verslag via Twitter

Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Ook de verklaring van de anonieme ambtenaar die in 2011 het gesprek tussen Opstelten en Demmink afluisterde duidt erop dat het ministerie wachtte op een aanleiding om #Wilders opnieuw te vervolgen, aldus Knoops. Die aanleiding kwam pas in 2014.
1m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Opstelten zei tijdens zijn verhoor dat hij de uitlatingen van #Wilders niet vond kunnen, en dat hij nog steeds vindt dat het beter was geweest als hij die zou intrekken. Dat was een politiek oordeel, zei Opstelten. Hij vond dat geen beïnvloeding van het OM.
2m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops wil onder anderen de ambtenaar die op 2 april 2014 een notitie schreef over de gang van zaken als getuige laten horen. #Wilders
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
De man die op papier verantwoordelijk was voor de vervolging van #Wilders, zegt daar geen enkele herinnering aan te hebben. “Verbijsterend”, zegt Knoops. “Verdient zo’n verklaring geloof?”
5m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Maar Bolhaar zei geen idee te hebben waarover de raadsheer-commissaris het had. Op 5 essentiële vragen had hij volgens Knoops “geen herinnering.” Niet aan de opmerkingen van Opstelten over het aangiftetraject, niet over contacten met het ministerie. #Wilders
@SaskiaBelleman
Op 11 februari van dit jaar is ex-minister Opstelten gehoord door de rechter-commissaris. “Het was een verhoor met verrassend veel amnesiemomenten”, zegt Knoops. Maar de oud-bewindsman zou zich een aantal dingen wel degelijk goed hebben herinnerd. #Wilders
12m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Ook het college van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie, zei zonder voorbehoud dat er geen enkel overleg is geweest met de minister over de vervolgingsbeslissing, aldus Knoops. #Wilders
14m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Ook in hoger beroep blijft het OM dat “als een hangende grammofoonplaat” herhalen, zegt Knoops. Het standpunt werd meermalen herhaald tijdens zittingen. Maar het klopt volgens de verdediging niet. #Wilders
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Volgens Knoops heeft het Openbaar Ministerie eind 2018 duidelijk gezegd dat er geen overleg is geweest tussen de top van het OM en het ministerie, over de vervolging van #Wilders.
17m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops: Het ligt voor de hand dat de rechtbank Midden-Nederland binnenkort een tussenbeslissing zal nemen over een procedure die RTL aanspande met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. RTL wil alle stukken zien die betrekking hebben op de beslissing om #Wilders te vervolgen.
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Ambtenaren die wel zijn gehoord als getuigen, bleken allemaal aan collectief geheugenverlies te lijden, zegt Knoops. Dat gold ook voor Opstelten. #Wilders
19m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Maar zo’n beslissing vergroot het vertrouwen van een getuige niet in een voor hem goede afloop mocht hij besluiten om in deze zaak te getuigen. #Wilder
21m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Voor de goede orde: die klokkenluider heeft niets te maken met deze zaak. Het gaat om degene die aan de bel trok over de beslissing om de kinderopvangtoeslag van een grote groep ouders ten onrechte te stoppen. #Wilders

Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Die anonieme ambtenaar wil “niet fysiek getuigen, maar dat wel op andere manieren wil doen.” De ambtenaar is bang, en daar heeft hij volgens Knoops alle reden toe. Hij verwijst naar nieuws van vandaag, over het op non-actief zetten van een klokkenluider. #Wilders

Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het is, zoals ik al schreef, een beslissing van het hof.
23m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops begint over een “onvoorziene ontwikkeling, uniek in de politieke geschiedenis”. Hij doelt dus op de verklaring van de ambtenaar, die zei dat Opstelten #Wilders strafrechtelijk wilde aanpakken.
24m

Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het Openbaar Ministerie is tegen aanhouding van de zaak. #Wilders
Laast bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #54663 door katertje
De regisseur:

Het hoger beroep in de strafzaak tegen Geert Wilders vanwege zijn ’minder Marokkanen’-uitspraak is begonnen. Volgens Wilders' advocaat, Geert-Jan Knoops, moet de zaak aangehouden worden omdat nader onderzoek nodig is naar de bemoeienis van toenmalig minister Ivo Opstelten.

De eerste dag van de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep heeft een extra pikante smaak, want parallel aan de strafzaak loopt er een WOB-verzoek van RTL Nieuws en wil de Kamer meer antwoorden van Grapperhaus over de politieke bemoeienis door Opstelten.

Een getuige die daar meer over wist durft volgens Wilders' advocaat Knoops niet meer. Vandaar dat hij uitstel van de behandeling gaat vragen. Kijken of van uitstel afstel komt.

Volgens Wilders is er bewijs dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten druk heeft uitgeoefend op het Openbaar Ministerie om de PVV’er te vervolgen voor zijn ’minder Marokkanen’-uitspraak in 2014. Volgens advocaat Knoops moeten deze nieuwe ontwikkelingen eerst worden onderzocht, voordat de zaak inhoudelijk kan worden behandeld.
Als het hof het met Knoops eens is dat aanvullend onderzoek nodig is, zal de zaak worden uitgesteld. Het hoger beroep liep al vertraging op doordat het hof vorig jaar succesvol werd gewraakt door Knoops.

De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie tekende hoger beroep aan tegen het vonnis.
Het gerechtshof in Den Haag is voor deze zaak uitgeweken naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol en heeft twaalf zittingsdagen uitgetrokken voor de behandeling. De uitspraak staat gepland op11 oktober.

> Het kost Wilders klauwen vol met geld maar hij is voorlopig de enige Volksvertegenwoordiger die de controle van het bestuur tot ver achter de komma uitzoekt. De andere volksvertegenwoordigers luisteren allemaal als brave hondje naar hun baasjes en laten het toe dat de rechtsstaat onder hun zitvlak wordt afgebroken...."Kan ik er wat aan doen" ...lamzakken

En nee, Geert Wilders' verdediging wordt niet door de Staat betaald zoals die van Joris Demmink !!
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko