Vraag #Wildersproces 2.0 @Geertwilderspvv toont machtsmisbruik @vvd kliek aan

Meer
2 jaren 10 maanden geleden - 2 jaren 10 maanden geleden #55071 door katertje
Advocaat Knoop: "Er was actieve bemoeienis met vervolging van Wilders
Zittingsdag 10-09-2019

De verdediging van Geert Wilders heeft het Haagse gerechtshof vandaag opnieuw gevraagd om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren in de vervolging van de PVV-leider. Die zou volgens zijn advocaat „om politieke motieven een proefproces ingejaagd zijn.” Het OM bestrijdt dat.


Gerechtshof doet uitspraak over het Wilders proces ★ NPO 10-9-2019


Speech Wilders bij Gerechtshof

Geweldig dat de corruptie nu eindelijk boven water is gekomen. Gefeliciteerd Geert!!!! Het corrupte triefel probeert zijn politieke proces nog door te zetten, maar het zal de vele achterlijken in ons volk die altijd kritiekloos kwaken dat we in een rechtsstaat leven nu toch eindelijk wel eens wakker maken?
Laast bewerkt: 2 jaren 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 10 maanden geleden - 2 jaren 10 maanden geleden #55070 door katertje
Bent u ook zo met stomheid geslagen?

Over het simpele feit dat vrijwel iedereen om u heen nog steeds gelooft dat de politiek en de rechtspraak betrouwbare aangelegenheden zijn. Mensen denken echt serieus dat democratie en onafhankelijke rechtspraak bestaat. Nou zult u wellicht denken: “Nou, dat geloof ik ook. Het gaat misschien niet altijd helemaal zoals het zou moeten gaan, maar we leven toch echt in een democratie met een neutrale en onafhankelijke rechtspraak “. Mag ik u dan vragen om met de rest van Nederland lekker verder uw hoofd in het zachte warme zand te blijven steken? Of leest u, als gevolg van uw niet te onderdrukken nieuwsgierigheid, toch nog even verder?

Het proces tegen Geert Wilders werd vanmorgen, dinsdag 10 september 2019, voortgezet. De grote vraag: wat gaat er gebeuren na onthullingen over bemoeienis van ambtenaren, die zo de scheiding der machten, de trias politica, onder druk hebben gezet.

Vier hoogleraren stellen dinsdagochtend op Radio 1 en in De Telegraaf dat het ministerie zich nooit met het proces hadden mogen bemoeien. De zaak is inmiddels ’een nachtmerrie’ geworden, stelt hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans.

Samenvatting via de Tweets van Telegraaf Rechtbankverslaggever Saskia Belleman. Andere kranten hebben het te druk met het wederom uitkauwen van analyses van voetbalwedstrijden.

Urenlang gesteggel tussen Geert-Jan Knoops, de verdediging van Geert Wilders, en het Openbaar Ministerie over nieuwe mails die in het weekeinde tot ophef leidden. Uit die mails zou volgens de verdediging van Wilders overduidelijk blijken dat ambtenaren van het ministerie van justitie zich bemoeiden met de beslissing van het Openbaar Ministerie over zijn vervolging, en met de inhoud van de strafzaak.
Wilders is volgens zijn advocaat ,,om politieke motieven een proefproces ingejaagd.” Het OM bestrijdt dat, en zegt dat het slechts een interne mailwisseling betrof, die van geen enkele invloed is geweest.

Voor de verdediging van Wilders is het zonneklaar. De mails tonen onomstotelijk aan dat de ambtenaren zich actief bemoeiden met de vervolgingsbeslissing. Advocaat Geert-Jan Knoops: ,,Er is geen nader onderzoek meer nodig. Het rechtssysteem is in de kern geraakt. Wilt u meer of minder besmetting van het strafproces? Wilt u meer of minder inbreuk op het rechtssysteem?”

Zo nam volgens Knoops het OM suggesties over om Wilders’ opmerking ‘Dan gaan we dat regelen’ toe te voegen aan de tenlastelegging, en ook zou onder invloed van het ministerie zijn besloten om Wilders niet alleen te vervolgen voor zijn uitlatingen tijdens de verkiezingsbijeenkomst op 19 maart, maar ook voor uitspraken die hij een week eerder deed op de markt in Loosduinen. In de mails spreken de ambtenaren de vrees uit dat Wilders anders de dans zou kunnen ontspringen.
Knoops: ,,Om het tij te keren en vanwege hun aversie tegen Wilders besloten ze munitie aan te dragen om Wilders vervolgd te krijgen.” De verdediging wees het hof tevens op het woordgebruik van de ambtenaren. Ze schreven over het ,,welbewust en ophitsend taalgebruik” van Wilders. Woorden die meermalen letterlijk terugkwamen in het requisitoir van het OM. Knoops: ,,De ambtenaren waren bereid om hun politieke terughoudendheid te laten varen en zich vol in te zetten voor een veroordeling.”

Het OM verschuilt zich volgens de verdediging voortdurend achter het ontbreken van een formele aanwijzing van toenmalig minister Opstelten om de PVV-leider te vervolgen. ,,Wat hier is gebeurd is veel erger en geraffineerder. Er is bewust geen aanwijzing op papier gezet, maar in het geheim is er gezorgd voor een stimulans aan het OM om te vervolgen. Wás Opstelten maar zo dapper en transparant geweest om die aanwijzing te geven”, verzuchtte Knoops.
Alles werd in het werk gesteld om de kans op een veroordeling van Wilders te vergroten, concludeert Knoops uit de mails. ,,Natuurlijk zette Opstelten nergens zijn handtekening onder, hij keek wel uit. Maar hij greep niet in en liet dus toe dat zijn ambtenaren zich inlieten met het succesvol maken van de vervolging. Hij maakte hun gedachten tot de zijne.”

Het OM ziet geen enkele reden voor een niet ontvankelijkheid. Volgens advocaat-generaal Gerard Sta is de mailwisseling interne communicatie tussen ambtenaren, en heeft niets daarvan de zaaksofficieren van justitie bereikt. ,,Als dat wel zo zou zijn geweest, dan hadden de officieren het terstond gepikeerd terzijde geschoven, omdat zíj gaan over de vervolging.”
Sta zegt wel verbaasd te zijn over de inhoudelijke opmerkingen die de ambtenaren over de zaak maken, maar zegt dat op geen enkele manier aannemelijk is gemaakt dat toenmalig minister Opstelten erachter zat. Laat staan dat het OM erdoor beïnvloed is.

Ook een verzoek van een ambtenaar om het requisitoir in de strafzaak te sturen zodat er nog ,,nuttige opmerkingen” konden worden gemaakt, is nooit in werkelijkheid gedaan, zegt Sta.
De AG zegt dat het niet zo gek is dat het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie én het wetenschappelijk bureau van het OM twijfelden over vervolging. ,,Dat het OM een en ondeelbaar is, wil niet zeggen dat we klonen van elkaar zijn die hetzelfde moeten denken.”
AG Sta ontkent dat het OM het hof zand in de ogen heeft gestrooid. Sta bestrijdt dat op 10 september het OM alleen besloot om #Wilders te vervolgen voor zijn uitlatingen op 19 maart. Dat is beperkt citeren door de verdediging, zegt hij.

Het hof neemt om half 6 een beslissing.
Het Proces gaat door

“Ik kan geen enkele andere conclusie trekken dan dat het departement zijn boekje ver te buiten is gegaan”, zegt Knoops. Hij citeert deskundigen die in meerdere kranteninterviews hun visie gaven. De minister is wel degelijk op de hoogte geweest van de inhoudelijke gedachten van zijn ambtenaren, en heeft die tot de zijne gemaakt, concludeert Knoops. #Wilders
“Wat hier is gebeurd is niet meer te herstellen”, zegt Knoops. “Er is inbreuk gemaakt op de kern van het systeem. #Wilders is bovendien ernstig beknot in zijn verdediging omdat deze nieuwe stukken niet meer aan getuigen konden worden voorgehouden.”
De verhoren van de getuigen, zoals Opstelten en topambtenaren, zouden een heel andere weding hebben gekregen als de verdediging ze met deze stukken had kunnen confronteren, zegt Knoops. Nu bleken die getuigen aan geheugenverlies te lijden. #Wilders

Knoops: “Er is sprake van een grove veronachtzaming van het recht van #Wilders op een eerlijk proces”, zegt Knoops. “Er moet vandaag nog een einde komen aan deze procedure.”

Vervolgens is het woord aan Wilders.
Volgens Wilders moet hij zich nu al vijf jaar lang niet alleen verdedigen tegen de rechtsprekende macht, maar ook tegen de uitvoerende macht. ,,Dat is niet fair, en corrupt. Poetin kan er nog iets van leren”, vond Wilders.
De PVV-leider vond het bovendien vreemd dat de advocaten-generaal Birgit van Roessel en Gerard Sta er vandaag waren. Hij heeft aangifte tegen hen en tegen officier van justitie Wouter Bos gedaan van valsheid in geschrifte. ,,Het kan zomaar zijn dat ik hier wordt vervolgd door drie potentiële delinquenten. Het zou ze hebben gesierd als ze zich hadden verschoond.”

Dit is een korte samenvatting. Uitgebreid verslag aan de hand van Tweets van Saskia Belleman kan voor u gemaakt worden. Wel een lange zit, ....Zeg het maar
Laast bewerkt: 2 jaren 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 10 maanden geleden #55065 door katertje
Een explosief detail in de Wilders-affaire


Als er politieke en publicitaire ophef ontstaat, en de zeeën hoog gaan, dan wil de inhoud nog weleens ondersneeuwen. Dan raken belangrijke feiten onderbelicht. De ophef is er, in de 'Wilders-affaire'. Zeker na de onthullingen van RTL Nieuws over de krankzinnige, verreikende sturing door ambtenaren van Justitie en Veiligheid richting het Openbaar Ministerie (OM). In de strafzaak tegen een volksvertegenwoordiger, over het 'minder-Marokkanen'-proces.

"Dit is echt een gotspe. Grapperhaus kan niet bewegen, omdat hij niet wíl bewegen"

Ik meen zeker te weten dat de huidige minister, CDA'er Ferd Grapperhaus, die ambtelijke bemoeienis onder zijn ambtsvoorganger Ivo Opstelten (VVD) alle perken te buiten vindt gaan. Hij zou dat natuurlijk nú, direct, moeten zeggen, maar kennelijk denkt hij dat hij dat niet kan zeggen, omdat de zaak onder de rechter is. Dit is echt een gotspe. Hij kan niet bewegen, omdat hij niet wíl bewegen: als hij toegeeft dat sprake is van onoorbare pogingen tot beïnvloeding, dan schaadt hij de procespositie van het OM in het hoger beroep. Dan vergroot hij het risico dat de hele zaak tegen Wilders strandt.


Catch-22 in optima forma: niemand kan ook maar één millimeter bewegen. Het OM niet, het ministerie van Justitie niet. Terwijl werkelijk álles aan dit proces begint te rafelen, en er steeds meer ongerechtigheid opduikt, gaat het dus gewoon door. OM en ministerie verschuilen zich achter de redenering dat er geen bewijs is dat Opstelten persoonlijk en vooraf druk uitoefende. Dat het OM via het ambtsbericht van het College van procureurs-generaal Opstelten op 10 september 2014 informeerde over een (voorgenomen) besluit om Wilders te vervolgen.

Explosief detail. 12 maart 2014 was volgens OM níet strafbaar. Werd gemeld aan Opstelten in ambtsbericht 10 september. En herhaald op 7 oktober - zie foto. Ambtenaren vreesden dat 19 maart zou stranden, als men de 12e niet zou aanpakken....
Waar sprak Opstelten 25/9 over met OM?


Misschien is het goed om even in herinnering te brengen dat Wilders is vervolgd – en veroordeeld – wegens twee uitlatingen. Op een markt, in Den Haag, waar hij op 12 maart 2014 zei dat-ie een andere stad wilde met, 'als het even kan, wat minder Marokkanen'. Een variant daarop volgde op de verkiezingsavond, op 19 maart 2014, waar zijn vraag 'Wilt u minder Europa, minder PvdA en minder Marokkanen' leidde tot het gescandeerde: 'Minder, minder!'

"Een sepot lag voor de hand, maar men vreesde dat via een artikel 12-procedure alsnog vervolging zou worden afgedwongen."


Wat weten we inmiddels, dankzij de procedure van RTL Nieuws op grond van de Wet openbaarheid bestuur?
Dat het parket Den Haag tot de conclusie kwam dat de uitlating van 12 maart niet strafbaar was. Laat dit even op je inwerken. Dit staat in het nog vertrouwelijke ambtsbericht van 10 september 2014, van het college aan Opstelten. Een sepot lag dus voor de hand. Maar men vreesde dat via een artikel 12-procedure alsnog vervolging zou worden afgedwongen. Wat schrijft de voorzitter van het college aan Opstelten? "Een sepot lijkt niet aan te raden", aldus het vertrouwelijke ambtsbericht.

Er is nóg een zeer vertrouwelijk ambtsbericht van het college aan de minister, te weten van 7 oktober 2014. Eén keer raden wat daarin werd herhaald. Dat het parket Den Haag 'onvoldoende aanknopingspunten voor strafbaarheid zag' voor de uitlatingen van 12 maart. Met andere woorden: juridisch was er geen grond voor een strafzaak. Uit de onthullingen van zondag weten we nu dat ambtenaren van het ministerie vonden dat Wilders wél voor die uitlatingen moest worden vervolgd. En dat op 16 september lieten weten aan het OM. Met als reden: als dit zou worden nagelaten, dan zou vervolging wegens de uitspraken op 19 maart weleens heel lastig worden. Het staat er letterlijk.

Voor degenen die denken dat de uitspraken op de verkiezingsavond van een totaal andere orde waren: de eigen experts van het OM dachten juist van niet. Ook dit komt pas ruim vijf jaar na dato boven tafel. Er is een advies van mei 2014, van de eigen officieren bij het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie (LECD). Dat advies is ook geheim. Maar we weten nu al wel dat daarin wordt gezegd dat de retorische trucs van Wilders slechts als 'licht versterkend' worden gezien. En dat de uitspraken volgens het LECD 'niet onnodig grievend' zijn.
Dit klinkt als een saaie kwalificatie, maar is het niet. Sterker – het is een van de officiële criteria op grond van jurisprudentie van de Hoge Raad. Het OM moet hier grondig naar kijken, om een strafzaak te onderbouwen. Het is een objectivering. En wat doet het parket Den Haag? Die veegt het advies van de eigen experts van tafel.

Dit ligt allemaal op tafel in een overleg op 25 september 2014, met het ambtsbericht van 10 september erbij. U weet wel, dat overleg waarvan zogenaamd niemand wist dat het er was. Wie zaten daar? Ivo Opstelten, die zélf de instructie gaf: "Bespreken." Herman Bolhaar, hoogste baas van het OM en een medewerker van het college. Een directeur-generaal van het ministerie. En een van de ambtenaren uit de e-mailcorrespondentie die we publiceerden. De ambtenaren die vonden dat het OM er keihard in moest gaan, tegen de 'kwaadaardige' en 'racistische' Wilders. Die vonden dat Wilders óók moest worden vervolgd voor 12 maart.

"Ik ben geen complotdenker, en misschien jaag ik hersenschimmen na, maar het lijkt mij onvoorstelbaar dat dit niet aan de orde is gekomen."
Curieus is dat in de e-mailcorrespondentie voorafgaand aan dat topoverleg de kwestie van 12 maart niet wordt opgesomd als een van de vier punten die met het OM moet worden besproken. Het lijkt me persoonlijk uitgesloten dat dit niet staat in de ambtelijke nota aan Opstelten – die nog strikt geheim is. Ook de verdediging heeft dit stuk nog steeds niet. Is het voorstelbaar dat over zo'n cruciaal punt door Opstelten en Bolhaar níet is gesproken? Wel of niet vervolgen voor 12 maart, wel of geen sepot? Met alle mogelijke implicaties? Ik ben geen complotdenker, en misschien jaag ik hersenschimmen na, maar het lijkt mij onvoorstelbaar dat dit niet aan de orde is gekomen. Het is een kernpunt in de vervolgingstactiek.

Wat weten we ook over die periode? Dat ambtenaren rond de 16de september 2014 tegen Opstelten zeggen dat hij de premier moet informeren. Mark Rutte dus, zijn partijgenoot. Dat ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken moeten worden geïnformeerd. Dit blijkt uit stukken die ook nog geheim zijn. Terwijl er dus nog een discussie loopt over waarvoor Wilders eigenlijk vervolgd moet worden, en de eigen experts zeggen: niet doen… Daar kan geen enkel misverstand over bestaan, want op 7 oktober 2014 wordt Opstelten er fijntjes aan herinnerd in een tweede ambtsbericht van het college over – ook – de 12de maart: 'onvoldoende aanknopingspunten'.

Het is maar een detail, maar wel een explosief detail. Eén keer raden waarvoor Geert Wilders uiteindelijk zal worden vervolgd én veroordeeld. Voor beide uitspraken.
Wordt vervolgd.

Pieter Klein
@pieterkleinrtl
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 10 maanden geleden #55062 door katertje
RTL Nieuws over de bemoeienis van topambtenaren met de strafzaak-Wilders.

Bespreking Rutte en Opstelten
De fracties willen weten of en wanneer Rutte de vervolging van Wilders met Ivo Opstelten besprak en wat de 'aard en concrete inhoud' van die contacten was. Ook willen ze weten of er tussen ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken en Justitie is gesproken over de vervolging van Wilders voor de 'minder Marokkanen'-uitspraken in 2014.

Informatie naar Algemene Zaken
Grapperhaus, in antwoord op Kamervragen: "Het is gebruikelijk om bij de voorbereiding op een debat een dossier samen te stellen. Ten behoeve van een dergelijk dossier is in dit geval aan het OM input gevraagd zodat het ministerie van Algemene Zaken kan beschikken over informatie ter beantwoording van eventuele vragen."

Het is de eerste keer dat het ministerie van Rutte in deze zaak in beeld komt.

Besproken binnen ministerie
Bij het ministerie van Justitie is intern dan al meer informatie bekend over de OM-plannen vanwege de 'minder Marokkanen'-uitspraken. In de ministersstaf op het ministerie van Opstelten van 17 maart, wordt gesproken over een aangifte 'over uitlatingen dhr. Wilders' en 'besluit OM'. Een week later wordt er nogmaals over gesproken, dan over de 'voorgedrukte aangiftes van het OM inzake Wilders'.

Of Rutte en Opstelten in maart spraken over de kwestie is onduidelijk. Uit een geheime ambtelijke Justitie-nota van 16 september 2014, en vertrouwelijke e-mails blijkt dat Opstelten destijds het advies kreeg om de voorgenomen vervolgingsbeslissing van 10 september met Rutte te spreken: "In de nota wordt aangegeven dat het aanbeveling verdient de MP te informeren. De vraag is wanneer dit moet gebeuren. Ambtelijk zal AZ ook moeten worden geïnformeerd."

Oud-minister Opstelten heeft dit voorjaar als getuige bij het Hof gezegd dat hij de zaak niet besprak met Rutte toen het OM bezig was met de zaak. Hij zei toen dat hij er nooit met zijn partijgenoot over sprak, tot de vervolgingsbeslissing genomen werd, maar daarna wel, omdat het toen openbaar was.
Openbaar Ministerie vervolgt Wilders voor uitspraken op markt en in kroeg

Het OM vervolgt Geert Wilders voor het op 12 maart 2014 op de Loosduinse markt schuldig maken aan groepsbelediging van Marokkanen en tijdens de uitslagenavond op 19 maart 2014 aan groepsbelediging van en aanzetten tot haat en discriminatie tegen Marokkanen.
Wilders werd in december 2016 veroordeeld door de rechtbank voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Hij werd vrijgesproken van aanzetten tot haat. De rechtbank legde geen straf op.
Wilders ging tegen die uitspraak in hoger beroep. Het Gerechtshof behandelt de zaak nu.

Bron: RTL
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • dirko
 • dirko's Profielfoto
 • Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
2 jaren 10 maanden geleden #55060 door dirko
De Tweede Kamer wil dat er opheldering komt over de rol van premier Rutte bij de strafvervolging van PVV-leider Geert Wilders. Coalitiepartij D66 en de oppositiefracties PvdA en SP willen weten of Rutte het vervolgen van Wilders destijds heeft besproken met zijn partijgenoot, VVD-minister Ivo Opstelten van Justitie.


Dit blijkt uit een reeks vragen van de Kamerleden Groothuizen (D66), Kuiken (PvdA) en Nispen (SP) aan minister Grapperhaus (Justitie). Zij eisen opheldering naar aanleiding van de onthulling van RTL Nieuws over de bemoeienis van topambtenaren met de strafzaak-Wilders.


Glas, plas, was...
Wordt nix nax.

...

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 10 maanden geleden #55059 door katertje
Geert Wilders doet aangifte tegen Officier van Justitie en twee advocaten generaal wegens ernstig vermoeden van valsheid in geschrifte

Geert Wilders doet aangifte van valsheid in geschrifte tegen Officier van Justitie Wouter Bos (niet die ene) en Advocaten-Generaal Van Roessel en Sta omdat zij hebben gelogen over de bemoeienis van het ministerie van Veiligheid en Justitie met het Minder Marokkanen proces.

„Het OM en alle andere betrokkenen (ambtenaren en politici) die een rol hebben gespeeld bij mijn politieke vervolging kunnen hun borst natmaken”, kondigt Wilders aan. „Ze kunnen zich opmaken voor een serie aangiften en procedures, strafrechtelijk en mogelijk civiel.” De aangiften tegen officieren van justitie Bos en advocaten-generaal Van Roessel en Sta is het begin, zegt Wilders.

De aangifte volgt op het openbaar worden van bewijzen dat ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid zich inhoudelijk hebben gemengd in het strafproces tegen Wilders voor zijn ophitsende vraag aan zijn achterban tijdens de verkiezingsavond van maart 2014 of ze meer of minder Marokkanen wensten. De advocaten-generaal stellen in het proces-verbaal dat er geen overleg is gevoerd tussen het ministerie van Justitie en de top van het OM. Nu blijkt dat dit overleg wel degelijk heeft plaatsgevonden.

Wilders kondigt op Twitter aan terug te slaan naar voormalig minister van Justitie Opstelten, diens opvolger Grapperhaus en premier Rutte. „Opstelten, de ambtenaren van Justitie, VVD-premier Rutte, Grapperhaus, ze zullen hier allemaal niet mee wegkomen.”

Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 11 maanden geleden - 2 jaren 11 maanden geleden #55057 door katertje
GeenStijl: #BREEK. EXPLOSIEF. Ambtenaren V en J eisten harde aanpak in Wildersproces
Hoe kan dit proces nog steeds doorgaan???
Topambtenaren van het ministerie van Justitie hebben zich inhoudelijk bemoeid met de rechtszaak tegen Geert Wilders. Terwijl het OM de uitlatingen over ’minder Marokkanen’ niet strafbaar vond, drongen zij er op aan om de PVV-leider toch stevig aan te pakken.
De ambtenaren droegen richting het OM argumenten aan tegen Wilders. Zijn uitspraken zouden ’kwaadaardig’ en ’racistisch’ zijn. In interne communicatie wordt ook door ambtenaren afgevraagd of het OM ’wel overtuigd (is) van de wenselijkheid en haalbaarheid van vervolging’. Ook werden er tips gegeven over wat er in de tenlastelegging moest komen en vroegen ambtenaren of ze het requisitoir alvast konden lezen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van interne documenten.
GeenStijl schrijft:
Wat iedereen al wist wat uit alle info die stukje bij beetje uitlekte al bleek. Blijkt nu nog harder. Het ministerie van Veiligheid en Justitie (en dus minister Ivo Opstelten van narrenpartij vvd) heeft er bij het Openbaar Ministerie op aangedrongen dat Geert Wilders keihard werd aangepakt vanwege zijn Minder Marokkanen toespraak. Minister Grapperhaus én het OM hebben keer op keer beweerd dat het OM zelfstandig tot zijn beslissing kwam om Wilders te vervolgen, maar nog vóór de definitieve vervolgbeslissing was genomen, hadden ambtenaren al laten weten dat het OM er met gestrekt been in moest. HIERRR alle documenten die RTL Nieuws vandaag openbaar maakt. www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/con...8/geheimestukken.pdf

PVV-leider Wilders over de bemoeienis: „Dat is ongehoord, dat is onvoorstelbaar en dat staat nu toch zwart op wit. Wilders gaat het Hof opnieuw vragen om het proces te stoppen vanwege deze bemoeienis.


DeTelegraaf schrijft dat politieke collega's van Wilders opheldering willen van het kabinet. 50Plus-voorman Henk Krol vindt dit ’onvoorstelbaar’. „Ik zeg: over en uit. Dit ondermijnt het vertrouwen van de gewone burger.”

Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil niet veel zeggen over de documenten. Via zijn woordvoerder laat hij weten: „Naar aanleiding van een opdracht van het gerechtshof van 5 september 2019 heb ik door tussenkomst van het College van procureurs-generaal van het OM de documenten 8, 14 en 17 behorende bij het aanvullende Wob-besluit verstrekt. Die betreffende documenten zijn ingebracht in het strafproces. Dat betekent dat mij uiterste terughoudendheid past ten aanzien van de inhoud van de overlegde documenten. Ik zal mij daarom - juist omdat ik mij niet meng in individuele strafzaken - daarover nu niet uitlaten.”

"Wilders kondigt aan dat hij en zijn advocaat Knoops het Hof opnieuw zullen vragen het proces te stoppen. Dinsdag dient het hoger beroep weer. Wilders: "Het is onvoorstelbaar dat het ministerie van Justitie zich tot in detail met mijn zaak heeft bemoeid. Het lijkt een hetze, een afrekening van de VVD-minister en zijn departement, tegen mij.""

Laat dat "lijkt" maar weg Geert. Het ís dus een hetze, een afrekening van de vvd-minister en zijn departement, tegen een politieke tegenstander. In een fatsoenlijke samenleving heeft een minister kabinet dat hier verantwoordelijk voor is geen recht van leven.

HULDE AAN PIETER KLEIN VAN RTL, DE ENIGE ECHTE ONDERZOEKSJOURNALIST DIE NEDERLAND NOG HEEFT...WAT EEN VASTHOUDENDHEID
Bijlagen:
Laast bewerkt: 2 jaren 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 11 maanden geleden #55050 door katertje
PVV-site:

Update (6 september)

EXPLOSIEF nieuw materiaal gekregen vandaag via Hof over bemoeienis Ministerie van Justitie met strafzaak.

Dit proces moet onmiddellijk stoppen!

En ik wil Kamerdebat met premier Rutte en minister Grapperhaus, dit kan niet zonder consequenties blijven!#Wildersproces #Wilders
— Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 6, 2019
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 11 maanden geleden - 2 jaren 11 maanden geleden #55048 door katertje
Nausicaa Marbe :


Wilders-proces voor rechtstaat zoutzuur
Door Nausicaa Marbe in De Telegraaf


Het Wilders-proces brengt deze week zo veel onthullingen, dat de strapatsen van het OM en het ministerie van Justitie rond de vervolging niet meer te overzien zijn.

De vraag of dit een politiek proces is, blijkt meer dan gerechtvaardigd. De bewijzen dat Justitie zich met het proces bemoeide stapelen zich op, mede dankzij onthullingen van RTL Nieuws, dat via de rechter inzage in geheime ambtsberichten afdwong. Of er nu wel of niet een politieke opdracht tot vervolging was, het OM en Justitie blijven schimmigheid en desinformatie verspreiden en dat doet vermoeden dat er veel toegedekt moet worden. Kafkaëske verwikkelingen die als zoutzuur in het aangezicht van de rechtstaat bijten.

Ondanks deze opzienbarende informatie zet het gerechtshof het proces door. De nieuwe bewijsstukken tonen bemoeienis van het ministerie nog voordat er een beslissing tot vervolging van Wilders was genomen. We weten dat de minister van Justitie en de hoogste baas van het OM Bolhaar overleg hadden, nog voordat de beslissing viel. We wisten ook dat ze dat ontkenden. We weten nu dat het OM elkaar tegensprekende berichten over het vervolgingsbesluit naar buiten bracht. We weten dat de huidige minister van Justitie ook aan het ontkennen is. We weten dat uit ambtelijke stukken blijkt dat de ontkenningen van het OM en Justitie niet kloppen. Ook weten we dat het ministerie de persberichten rond de vervolging censureerde en dat ambtenaren van Justitie het OM van juridische ammunitie voorzagen om de vervolging te rechtvaardigen.

Bananenrepubliek
Voor of na het besluit, het doet er voor deze schending van de trias politica niet toe: de bemoeienis van Justitie met de vervolging schendt de scheiding der machten en voedt de verdenking van een politiek proces. OM en Justitie regisseerden kennelijk gezamenlijk een showproces tegen de politieke stoorzender Wilders, de grootste tegenstander van de VVD. Zulke praktijken horen bij een bananenrepubliek waar een despoot naar hartenlust met zijn politieke tegenstanders kan sollen, gesteund door een corrupt justitieel apparaat.
Het hof ziet geen reden om het proces te stoppen. Onvoorstelbaar. De rechter zei gistermiddag dat het maatschappelijke belang van het proces groter is dan het belang van Wilders. Pardon? Hogere belangen bepalen dus het belang van het proces, ook al zou het juridisch verdedigbaar zijn het proces te stoppen omdat Wilders onrecht is gedaan. Hoe moet je zo’n raadselachtige uitspraak interpreteren? Dat de samenleving gebaat is bij een proefproces over de politieke standpunten van de PVV? Of dat de samenleving gebaat is bij een proces dat de bemoeienis van Justitie verder onderzoekt? Beide motivaties zijn nadelig voor Wilders, die kennelijk uit ideologische motieven extra lang in het beklaagdenbankje moet blijven.
Die maatschappelijke motivatie komt overeen met nieuws uit de koker van Wilders’ advocaat Knoops. Hij onthulde gisteren dat het OM eerst niet wilde vervolgen, vanwege gebrek aan juridische grond om de uitspraken van Wilders in strijd met de wet te zien. Pas nadat gedupeerden met een artikel 12-procedure hadden gedreigd, besloot men alsnog te vervolgen. Ook het aantal aangiftes blijkt doorslaggevend te zijn geweest, al heeft het OM dat eerder stellig ontkend. De geschiedenis herhaalt zich. Ook bij het eerste Wilders-proces wilde het OM in eerste instantie in 2008 niet vervolgen: gebrek aan juridische grond. Ook het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie adviseerde destijds tegen vervolging. Wat blijkt? Jaren later gaf het omtrent de tweede vervolging hetzelfde advies. In 2009 heeft het gerechtshof het OM gedwongen alsnog te vervolgen. Nu maakte het OM zelf een onverklaarbare ommezwaai. Dat OM, waarover Justitie telkens beweert dat het zelfstandig beslissingen neemt, honoreert dus toch dwang en druk. Terecht concludeert Knoops dat het OM uit angst voor maatschappelijke commotie ging vervolgen en daardoor misbruik maakte van het vervolgingsrecht.

"Ziekelijk gordijn van leugens"
Waren politieke belangen doorslaggevend voor de vervolging? Zwart op wit bewijs van een directe opdracht is er (nog) niet. Maar feit blijft dat niet juridische argumenten over strafbaarheid, maar de onwenselijke politieke lading van Wilders’ uitspraken tot vervolging leidden. Het OM vervolgt niet omdat het de uitspraken strafbaar acht, maar omdat groepen in de samenleving de politieke uitspraken onwenselijk vinden.
Of zou het hof soms dit proces doorzetten om de ministeriële manipulaties die voor Wilders nadelig uitpakten, nader te onderzoeken? Uit de onwillige opstelling spreekt dat niet. Bovendien is het pervers om daarvoor een hoger beroep te gebruiken en de veroordeelde te blijven roosteren, terwijl onderzoek naar een politieke opdracht een eigen proces verdient – met Wilders als aanklager.
Welke uitspraak er ook volgt, onderzoek naar de rol van het OM en Justitie in dit puinzooidossier is urgent. Om te weten of dit een politiek proces is en zo ja, hoe ministers en officieren van justitie dermate konden afglijden dat ze de rechtsstatelijkheid die alle burgers voor willekeur moet beschermen beschadigen. En als het geen politiek proces was, rijst de vraag waarom het OM en Justitie zo’n ziekelijk gordijn van leugens en misleidingen optrokken. Er zijn kabinetten voor minder gevallen. De maatschappelijke schade is ontstellend, hier moeten nog meer tegels gelicht worden. Deze zaak stinkt.

www.telegraaf.nl/watuzegt/1412005047/wil...-rechtstaat-zoutzuur
Laast bewerkt: 2 jaren 11 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • dirko
 • dirko's Profielfoto
 • Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
2 jaren 11 maanden geleden #55047 door dirko
Welke uitspraak er ook volgt, onderzoek naar de rol van het OM en Justitie in dit puinzooidossier is urgent. Om te weten of dit een politiek proces is en zo ja, hoe ministers en officieren van justitie dermate konden afglijden dat ze de rechtsstatelijkheid die alle burgers voor willekeur moet beschermen beschadigen.

En als het geen politiek proces was, rijst de vraag waarom het OM en Justitie zo’n ziekelijk gordijn van leugens en misleidingen optrokken.

Er zijn kabinetten voor minder gevallen. De maatschappelijke schade is ontstellend, hier moeten nog meer tegels gelicht worden. Deze zaak stinkt.

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 11 maanden geleden - 2 jaren 11 maanden geleden #55046 door katertje
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
· 8 u
Van Roessel zegt dat het OM inderdaad in uitspraken van #Wilders geen strafbare handelingen zag, “maar daar kan de rechter anders over denken. In het kader van de rechtsvorming vonden we het van belang dat daarover een uitspraak zou komen.”

Het OM hoefde dus geen vervolging in ter stellen. Dit toont duidelijk aan dat "derden" (Opstelten) geëist hebben dat het OM alsnog vervolging instelde. Wat een smerige rattenmentaliteit en machtsmisbruik.

In de praktijk betekent dit dat het OM iedereen te pas en te onpas kan gaan aanklagen, zonder dat daar überhaupt een reden voor aanwezig is. En dat het in ons land al zover gekomen is dat het OM blijkbaar geen enkel juridische grondslag meer nodig heeft om iemand voor de rechter te dagen.

KAFKA !!
Proces #Wilders wordt met de dag gekker. Dit is KAFKA !!
Het OM geeft gewoon openlijk toe dat het proces bedoeld is om jurisprudentie te ontwikkelen. Blijkbaar mag je dus gewoon een burger 'voor de bus gooien', want dat is "goed voor de rechtsontwikkeling". Laat dat even op u inwerken.....

Mijn hemel, wat is de rechtsspraak gecorrumpeerd..geen woorden voor !
Laast bewerkt: 2 jaren 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 11 maanden geleden - 2 jaren 11 maanden geleden #55045 door katertje
Hieronder de tekst die Geert Wilders vanochtend uitsprak in de rechtbank:

Meneer de Voorzitter, leden van het Hof,

Het besluit dat u net genomen heeft om door te gaan met deze rechtszaak en ons verzoek tot niet-ontvankelijkheid van het OM af te wijzen, is eenzijdig en onbegrijpelijk.

U heeft alleen die stukken opgevraagd die Minister Grapperhaus na de ministerraad u had aangeboden te leveren. Erg toevallig allemaal. Maar u bent volstrekt voorbij gegaan aan de keiharde bewijzen die er inmiddels zijn dat het ambtenaren van het ministerie van Justitie en dus namens de minister zich inhoudelijk met de strafzaak tegen mij hebben bemoeid. Ze hebben suggesties over inhoudelijkeverweren nota bene naar het OM gestuurd. Ze hebben persberichten aangepast waar de namen van mijn toenmalige collega’s Samson en Spekman moesten worden weggelakt.

Ze hebben zich in strijd met alle regels van de scheiding der machten bemoeid met mijn strafzaak waarbij het totaal niet van belang is of ze dat nou voor of na de beslissing tot vervolging hebben gedaan. Want ze hadden dat nooit mogen doen!

En u negeert dat volkomen, net als het OM dat gisteren totaal onweersproken heeft gelaten.Waarom heeft u die stukken niet opgevraagd? We hebben hierover gisteren nog een brief naar u gestuurd om u dringend te verzoeken ook die stukken op te vragen en niet alleen de stukken die minister Grapperhaus u aanbood.

Als u een fair en evenwichtig besluit had willen nemen had u ook die en dus alle stukken moet opvragen. Het is onbegrijpelijk dat u dat niet heeft gedaan. Wilt u de waarheid soms niet weten? Hoeveel verder nog de arm van het departement in mijn zaak reikt blijft nu onduidelijk.

Ik verzoek u daarom met klem die stukken over het sturen van suggesties voor inhoudelijke verweren door het departement van Justitie namens de Minister naar het OM en het aanpassen van het persbericht door politici van de PvdA er ineens uit te fietsen, alsnog op te vragen en volledig onderzoek te doen naar de volle omvang van de beïnvloeding en bemoeienis van het departement van Justitie met mijn strafzaak.

Ik verzoek u ook alle stukken die we nog niet hebben en die er zijn zoals blijkt uit de bijlage van het antwoord van de minister op het WOB verzoek van RTL en overzicht van stukken dat minister Grapperhaus dinsdag meestuurde in antwoord op kamervragen ook op te vragen en de zaak aan te houden tot die stukken er zijn en dat onderzoek is voltooid.

U heeft voor de pauze gevraagd of wij bij ons verzoek blijven dat we eergisteren hebben gedaan. Ik zal uitleggen waarom. Uit bladzijde 5, 10 en 14 van het ambtsbericht blijkt dat juridisch geen enkele zaak tegen mij en het dus een politiek proces is. Het OM vond dat zelf en sprak zelfs over een sepot.

Het belang dat u ook die stukken opvraagt is bevestigd door de inhoud van het ambtsbericht van 10 september 2014 waarin tot mijn grote ontsteltenis staat dat het OM zelf voor mijn uitlating van 12 maart 2014 een sepot voorstelde. Maar dit niet aan de Minister aanraadde vanwege de grote kans op een artikel 12 sv procedure.
Men was bang voor een stroom van kritiek op het sepot besluit. Er was juridisch dus eigenlijk geen zaak. Zo staat letterlijk in dit ambtsbericht.
En waarom moest ik dan toch worden vervolgd? Dan heeft u hiermee dus de politieke reden.
Het OM was van mening dat zowel de uitspraken op 12 maart als die op 19 maart onderdeel waren van het maatschappelijk debat. En ook het LECD vond dat er juridisch geen, ik herhaal geen, zaak was tegen mij voor de uitspraken op 19 maart 2014.

Er staan nog veel meer voorbeelden in maar de slotsom van dit ambtsbericht is dat er juridisch dus geen enkele zaak was tegen mij, zo blijkt uit het ambtsbericht. En toch sta ik hier al vijf jaar.
En dat betekent dat dit een politiek proces is.
En dit betekent dat alle stukken op tafel moeten komen. Dus ook de stukken die we eergisteren aan u hebben gevraagd.

Het is ongehoord en onacceptabel dat het ministerie van Justitie het OM helpt en zich inhoudelijk bemoeit met een strafzaak tegen de leider van de oppositie. Die bewijzen liggen er al. U negeert ze, u vraagt niks op, u onderzoekt het niet en lijkt het antwoord niet te willen horen. Dat kan toch niet. Inmenging vanuit het ministerie mag toch niet. In Noord-Korea of Cuba of Saoedi-Arabie gebeurt zoiets maar toch niet hier.
Ik vraag u met de grootst mogelijke klem dat u mijn verzoeken vandaag honoreert.
Laast bewerkt: 2 jaren 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko