Vraag #Wildersproces 2.0 @Geertwilderspvv toont machtsmisbruik @vvd kliek aan

Meer
5 jaren 9 maanden geleden - 5 jaren 9 maanden geleden #47023 door katertje
De Leidse hoogleraar Paul Cliteur vindt het onterecht dat Geert Wilders terechtstaat. Hij vindt dat de PVV-leider zich niet schuldig heeft gemaakt aan discriminatie en dat de vele aangiften tegen Wilders getuigen van intolerantie.

Dat zegt hij op de tweede procesdag in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp. Hij is als getuigedeskundige opgeroepen door de verdediging van Wilders. De hoogleraar laat duidelijk weten geen voorstander te zijn van de vervolging van lijsttrekker.
Cliteur noemt de strafzaak tegen Wilders een 'politiek proces'. De uitspraak van de rechters heeft volgens hem grote gevolgen voor de politieke ontwikkeling in Nederland. Hij vindt het onwenselijk dat rechters zich uitspreken over een politieke kwestie.

Follow

Rik Konijnenbelt

@RikReporter
Deskundige Cliteur bepleit strikte scheiding wetgevende en rechterlijke macht (trias politica). Alleen al daarom, is dit proces onwenselijk.
11:54 AM - 3 Nov 2016


Geen discriminatie
De PVV'er staat terecht voor belediging van Marokkanen op grond van ras en het aanzetten tot discriminatie en haat. Zo vroeg Wilders op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aan een zaal vol PVV-kiezers of ze meer of minder Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde 'minder, minder, minder'. "Dat gaan we regelen", reageerde Wilders destijds.

Die uitspraak is volgens Cliteur geen discriminatie, maar een voorstel tot immigratiebeperking. Daarnaast, zegt hij, is er van een ras is 'geen nationaliteit te maken en van een nationaliteit geen ras'.

De PVV-leider laat het proces de komende drie weken aan zich voorbijgaan. Wilders verklaarde de rechtszaak als een politiek proces te zien en weigert daarom te komen. "Over politieke standpunten moet in de Tweede Kamer gesproken worden en niet in de rechtbank."
Bijlagen:
Laast bewerkt: 5 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 9 maanden geleden #47022 door katertje


Minder PvdA: Wilders is voorzichtiger en meer politiek correct dan Samsom

"Sommige PvdA'ers komen in hun bewoordingen nodeloos kwetsend over en zijn niet erg constructief"

Er is de laatste tijd veel te doen over de uitspraak van Geert Wilders “minder, minder, minder Marokkanen”, zoals gedaan op 14 maart 2014 tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Den Haag. Maar waar veel minder aandacht voor bestaat is over een andere uitspraak die hij heeft gedaan tijdens dezelfde bijeenkomst, namelijk dat hij ook minder PvdA wenste. Dat brengt ons op het vraagstuk wat verantwoord is in politieke verkiezingsretoriek. Politieke retoriek heeft uit de aard der zaak, denk ik, een generaliserend en daarmee een niet helemaal verantwoord karakter. Toch is het ook weer niet te vermijden dat die generalisaties worden gedaan.

Neem nu die PvdA-uitspraak. Strikt genomen kan Wilders dat niet zo generaliserend bedoeld hebben, want met sommige PvdA-ers moet hij het hartgrondig eens zijn. Wanneer Samsom spreekt van een “etnisch monopolie” dat bepaalde groepen op overlast hebben, dan zou het kunnen zijn dat Wilders in het diepst van zijn gedachten denkt “daar ben ik het mee eens”. Tegelijkertijd zou hij zijn collega wel kunnen kapittelen, omdat door het gebruik van het woord “etnisch” Samsom gevaarlijk dicht bij “ras” komt en daarmee bij uitspraken die in Nederland verboden zijn. Hij, Wilders zelf, zou zijn collega Samsom kunnen aanraden alleen te spreken over “nationaliteit”, zoals hij zelf gedaan heeft. Marokkaan-zijn is tenslotte een nationaliteit, geen etnische categorie en ook geen ras.
Kortom, Wilders is voorzichtiger dan Samsom. Of Samsom is een beetje minder politiek correct dan Wilders.

Kutmarokkanen
Ook roept Wilders niet op tot het “vernederen” van bepaalde groepen mensen, zoals PvdA-voorzitter Spekman heeft gedaan. Wilders wil alleen minder van een bepaald soort mensen met een bepaalde nationaliteit in Den Haag en in Nederland.

Nog een PvdA-voorbeeld.
Wilders plaatst ook niet het woord voor een vrouwelijk geslachtsdeel voor de nationale identiteit van de mensen die uit Marokko komen, zoals oud-wethouder voor de PvdA Rob Oudkerk heeft gedaan. En verder (laatste voorbeeld) zegt hij ook niet in zijn algemeenheid “rot op” tegen mensen, maar alleen “kom niet”.

Al deze uitspraken van PvdA-ers gaan dus vanuit een PVV-perspectief wat ver, ze zijn wat ongenuanceerd, maar dat neemt toch niet weg dat Wilders zou kunnen sympathiseren met de algemene teneur bij de PvdA-ers die hier zijn genoemd om een bepaald soort problemen (jeugdcriminaliteit) te benoemen (hoewel, ik herhaal het nog één keer, zij in hun bewoordingen nodeloos kwetsend overkomen en ook niet erg constructief zijn).

Minder van een bepaald soort PvdA
De conclusie van dit alles is dat de uitspraak die Wilders deed op 19 maart 2014 toen hij in zijn algemeenheid “minder PvdA” in Den Haag en Nederland wenste te generaliserend is. Hij had eigenlijk moeten zeggen:  “Ik wil minder PvdA, in de zin van minder Job Cohen en Jacques Wallage, maar zeker niet minder Spekman, Samsom en Aboutaleb”.

Alleen, en daar zitten we weer met het probleem van de politieke retoriek waar het mij in dit stukje om te doen is, zoiets klinkt niet goed tijdens een toespraak. Politieke retoriek vergt nu eenmaal grootse generalisaties, een schepje overdrijving, soundbites, geen nuanceringen. En daarom moest Wilders wel zeggen “minder PvdA”, terwijl hij in feite bedoelde “minder van een bepaald soort PvdA”.
 

Op 14 november verschijnt het nieuwe boek van Paul Cliteur, getiteld Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders. Hierin vergelijkt hij de processen tegen Brigitte Bardot, Oriana Fallaci, Michel Houellebecq en Geert Wilders op basis van vreemdelingenvrees.

ThePostOnline
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 9 maanden geleden - 5 jaren 9 maanden geleden #47009 door katertje
Wat mij verbaast is dat vrijwel iedereen in Nederland zo passief lijkt te aanvaarden dat de politicus Geert Wilders nu voor de tweede keer terecht staat voor een uitspraak die in de lijn ligt van het politieke programma van zijn partij.
Dat, terwijl zijn program toch in geen enkel opzicht als strijdig met het Nederlandse recht kan worden beschouwd. De eerste keer betrof de aanklacht het schenden van art. 137e Sr wegens het openbaar maken van discriminatoire c.q. haatzaaiende uitlatingen in de film Fitna. Nu gaat het om de woorden ‘wilt U meer of minder Marokkanen in Nederland?’ en toen het antwoord luidde minder, minder, ‘dan gaan we dat regelen’

Wie iemand daarvoor strafrechtelijk vervolgt of alleen maar verzoekt om iemand strafrechtelijk te vervolgen handelt in strijd met de beginselen van de rechtsstaat. Ik vind het benauwend dat dit zomaar kan, zonder dat de Nederlandse gemeenschap als geheel daartegen in opstand komt. Ik zeg dat niet omdat ik met Wilders bevriend ben of het eens ben met diens politieke opvattingen, maar omdat ik geboren ben in een land waar mensen het recht hadden er andere denkbeelden op na te houden dan ik, zonder daarvoor vervolgd te kunnen worden.

Ik was het ook niet eens met Den Uijl en met name niet met de opvattingen die hij voor en in het begin van de oorlog had en die hij in Duitsland had opgedaan. Ik ben het niet eens met Aantjes, niet met diens opvattingen in de oorlog en ook niet met wat hij van de wereld vond na zijn ´bekering´. Maar waarom men meent Aantjes en Den Uijl te kunnen laten lopen en Wilders niet, dat ontgaat me. Wat de een gezegd heeft is niet erger dan wat de ander zegt en we gingen, totdat onze samenleving de laatste decennia zo opvallend veranderde, ervan uit dat je zeggen mocht wat je wilde, zolang je mensen maar niet persoonlijk beledigde en niet opriep tot haat.

Oproepen tot haat is het uitlokken van geweld. Van Wilders kun je verder veel zeggen, maar hij is niet gewelddadig. Integendeel, hij moet continu worden bewaakt omdat de NOS, de Volkskrant en de NRC zijn Nederlandse landgenoten tegen hem opzetten en Rutte daar in al de jaren dat hij nu premier is niets aan heeft gedaan en Balkenende voor die tijd ook niet.

Kennelijk menen onze rechtse politici dat het recht zijn beloop moet hebben en dat recht is wat progressieve politici en magistraten zeggen dat het is. Misschien vinden ze ook wel dat Wilders kiezers bij hen weg houdt en dat er daarom politieke redenen zijn om niet in te grijpen.

Persoonlijk voel ik het als erg unheimisch dat we in Nederland een elite hebben die het humanisme tot een soort religie heeft verheven en die in naam daarvan meent anderen als ketters te beschouwen en te vervolgen.

Mr.Toon Kasdorp
Laast bewerkt: 5 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 9 maanden geleden #46995 door katertje
Rechter schetst dubieus beeld van aangifteproces tegen Wilders

Bij de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen PVV-leider Geert Wilders wordt een rommelig beeld van het aangifteproces gegeven. Verschillende groepen mensen gingen vanuit de moskee naar het politiebureau en velen van hen konden niet verklaren waarom ze precies aangifte deden.

Verschillende politiebureaus maakten bovendien gebruik van standaardformulieren, waarbij mensen konden kiezen voor welke uitspraak ze aangifte wilden doen: die op 12 maart in Loosduinen of die op 19 maart in het Haagse café De Tijd, beiden in 2014.

Beledigde partijen
Die laatste kreeg de meeste aandacht: Wilders zei toen dat Den Haag een stad moet worden met ‘minder lasten en als het even kan minder Marokkanen’. Kort daarop kwam de politicus weer in opspraak, tijdens een evenement voor de gemeenteraadsverkiezingen: hij vroeg een zaal vol PVV’ers: ‘Willen jullie in deze stad, en in Nederland, meer of minder Marokkanen?’

Toen het publiek ‘minder, minder, minder’ scandeerde, zei Wilders: ‘Dan gaan we dat regelen.’ Een aantal organisaties en personen voelt zich beledigd door de opmerkingen en eist een schadevergoeding.
De mensen die vanuit de moskee aangifte deden, voelden zich volgens verklaringen in de rechtbank ‘boos, ziek’ en ze vonden dat er ‘iets’ moest gebeuren. Deze personen voelden zich gediscrimineerd omdat Wilders ‘het gemunt had op alle Marokkanen’.
De politie moest veel aantekeningen maken omdat veel van hen niet goed Nederlands spraken. Hierna moesten de personen in kwestie een handtekening onder de aangifte zetten.

Alleen personalia moest worden ingevuld
Bij een formulier was vrijwel alles al ingevuld: waarom er aangifte wordt gedaan, op welke grond, en waarom Wilders vervolgd moet worden. De enige gegevens die mensen zelf nog moesten invullen waren hun personalia. Een aanwezige in de rechtbank verklaart dat de tekst van de aangifte niet van hem is, maar de handtekening wel.

De rechtbank zegt maandag dat er in veel gevallen geen persoonlijk motivatie is toegevoegd. Bij degenen die dat wel deden, was de informatie van algemene aard. ‘Niet meer veilig voelen op straat’, ‘bange kinderen’ en discriminatie op straat zijn enkele voorbeelden van motivaties. Weer anderen waren juist heel persoonlijk.
Tijdens verhoren bleek dat veel van hen moeilijk konden uitleggen waarom ze precies aangifte hadden gedaan. Sommigen dachten dat ze moesten stemmen voor verkiezingen, anderen wisten niet wie Wilders was of waar ze voor getekend hadden.

In totaal werden 6474 aangiftes gedaan. Eerder dit jaar bleek al dat een deel van de aangiften actief werden aangespoord door moskeeën. Vooral onder oudere, analfabete allochtonen werden veel aangiften geronseld. Onder meer in de omstreden As-Soennah moskee in Den Haag waren aangifteformulieren te vinden.
Er zijn in totaal 35 natuurlijke personen als benadeelden actief in het proces. De verdediging staat 15 aangevers bij, en uit de overige aangiftes heeft de rechtbank zelf 20 mensen geselecteerd.

Wilders is vandaag zelf niet aanwezig bij de zitting.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 9 maanden geleden - 5 jaren 9 maanden geleden #46967 door katertje
Geert Wilders zal het proces niet bijwonen


Geert Wilders komt niet naar de rechtszittingen van zijn proces over zijn uitspraak 'minder Marokkanen'. Dat laat de PVV-leider vandaag weten via een open brief in het AD.

De stap is opmerkelijk: bij zijn eerste proces greep Wilders juist de kans om dagenlang in het strafbankje te zitten als voorvechter van het vrije woord. Wilders spreekt nu echter van een 'politiek proces' dat hij niet zelf wenst bij te wonen. "Politieke discussies voer ik op de plek waar het politieke debat thuishoort: in ons parlement. En niet in de rechtbank," schrijft Wilders. 

Uiteraard gaat de zaak, die vooralsnog 12 dagen gaat duren, gewoon door en Wilders laat zich ook gewoon verdedigen door zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Wilders noemt zich in zijn brief een 'politicus die zegt wat de politiek correcte elite niet wil horen'. "Ik heb dan ook niets verkeerd gezegd. Miljoenen Nederlanders (43% van de bevolking) willen minder Marokkanen. Niet omdat ze een hekel hebben aan álle Marokkanen of álle Marokkanen het land uit willen, maar omdat ze de overlast en terreur van zoveel Marokkanen zat zijn. Net als ik."

Gedwongen
Het proces tegen Wilders vanwege discriminatie, belediging en haatzaaien begint maandag. Zijn plan om weg te blijven kan nog wel worden gedwarsboomd door de rechtbank. De rechters kunnen hem dwingen te komen, als zij vragen hebben die Wilders nog niet heeft beantwoord bij de politie. Zo is bijvoorbeeld onbekend of de PVV-leider bij de politie heeft verklaard of hij wist dat zijn uitspraken mogelijk strafbaar waren. Ook het Openbaar Ministerie kan nog om de komst van Wilders vragen.

Onbekend is nog of het proces door zijn absentie terug wordt verplaatst van de zwaarbeveiligde rechtbank bij Schiphol naar de gewone rechtbank in Den Haag, waar het proces eigenlijk gevoerd zou worden. De zelfverkozen afwezigheid van Wilders is een stijlbreuk met zijn strategie bij zijn eerste proces wegens discriminatie, belediging en haatzaaien in 2011. Toen liet de PVV-leider juist geen moment onbenut om hoogstpersoonlijk in de rechtszaal te betogen waarom hij vond dat zijn uitspraken niet te ver gingen. Die zaak eindigde in vrijspraak.

Grote kans
Deskundigen verwachten dat de kans op een veroordeling bij dit proces groter is. In zijn brief over zijn besluit hekelt Wilders overigens dat juist hij vervolgd wordt. "Premier Rutte zei dat Turken op moeten pleuren. PvdA-fractievoorzitter Samsom zei dat Marokkaanse jongeren een etnisch monopolie hebben op overlast. Zij mogen dat allemaal zeggen en worden niet vervolgd. Terecht. Maar mij wil men via de rechtbank wel de mond snoeren."

Bij de inleidende zittingen in dit proces liet Wilders al meermaals weten dat hij vindt dat zijn uitspraken over 'minder Marokkanen' niet anders zijn met wat hij in zijn eerdere PVV-verkiezingsprogramma's heeft verkondigd.

Lees ook het opiniestuk: 'Niemand legt mij het zwijgen op
www.ad.nl/nieuws/niemand-legt-mij-het-zwijgen-op~a28a4ebc/

DeKadt op Elsevier:
"Kijk, DIT is wat Wilders zo populair maakt bij miljoenen Nederlanders. Deze onverschrokken en maatschappelijk dappere houding tegen de laffe politieke en maatschappelijke elites. De mensen met mooie salarissen en riante inkomens, die veelal prima wonen met mooie huizen en prachtige banen. Het zijn deze elites, veilig achter hun mooie gevels en hekken, veilig achter hun politiek correcte prietpraat, die zich aan de buitenwereld verkopen als de idealistische wereldburger, de multiculturalist, en de cultuurrelativist, maar privé elk jaar natuurlijk wel Sinterklaas vieren. Met zwarte piet. Het zijn deze huichelaars, in de politiek, in de media, in de journalistiek, in de rechterlijke macht, in de academia en op al die andere mooie posities in de samenleving, die het volk prachtige idealistische vergezichten voorhouden maar intussen ordinair hun zakken vullen. Ver van de inburgerings- en integratiehorror die miljoenen normale Nederlanders elke dag moeten ondergaan. Dit verzet, dit protest, die Wilders met zijn standpunten personifieert en met zijn persoonlijke vrijheid moet betalen,  maakt het waarom de man zo veel stemmen trekt. De strijd tegen de laffe politieke correctheid die het hele land verlamd houd in leugenachtige retoriek."

Spijker ...Kop !
Laast bewerkt: 5 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 9 maanden geleden - 5 jaren 9 maanden geleden #46962 door katertje
Hoogleraren Paul Cliteur en Tom Zwart opgeroepen als getuigen in Wildersproces
De Haagse rechtbank heeft de hoogleraren Paul Cliteur en Tom Zwart opgeroepen om volgende week donderdag en vrijdag als getuige-deskundigen te worden gehoord in de strafzaak tegen Geert Wilders.
Dit
Cliteur: vervolging Wilders is 'zeer zorgwekkend'
De Haagse rechtbank heeft de hoogleraren Paul Cliteur en Tom Zwart opgeroepen om volgende week donderdag en vrijdag als getuige-deskundigen te worden gehoord in de strafzaak tegen Geert Wilders.
Op verzoek van Wilders meldt NRC.

De Leidse rechtsgeleerde en filosoof Paul Cliteur noemt de berechting van politicus Geert Wilders wegens discriminatie “zeer zorgwekkend”. Hij vergelijkt de zaak met de vervolging van actrice Brigitte Bardot en de schrijvers Oriana Fallaci en Michel Houellebecq.

Het NRC citeert Cliteur “Europese natiestaten zijn bezig met de vervolging van mensen die religiekritiek en vreemdelingenvrees hebben. Er zou eens goed over moeten worden nagedacht of dit eigenlijk wel moet gebeuren. Het is maar zeer de vraag of het opportuun is mensen te vervolgen die ook al target zijn van terroristische organisaties”. Volgens hem past het de overheid juist mensen beter te beschermen die na gebruikmaking van de vrijheid van expressie ernstig worden bedreigd.

Tom Zwart, hoogleraar mensenrechten en getuige-deskundige in de zaak tegen Geert Wilders, is tegen het gebruik van strafrecht om onvrede met andermans standpunten te uiten."Ik had liever gezien dat het OM Wilders niet zou vervolgen."

"Ik deel Wilders’ standpunten volstrekt niet – ik vind de aanwezigheid van Marokkanen en moslims in Nederland juist een verrijking, maar hij is onderdeel van een groter probleem. Hij vertegenwoordigt 25 procent van het electoraat. Met die mensen moeten we in gesprek. Dat is een moeizaam proces, maar strafrechterlijke binnendoortjes om Wilders te corrigeren zijn niet de oplossing. "We hebben gekozen voor een democratie en dat betekent dat je elkaar bestrijdt met woorden en argumenten en niet met dagvaardingen en pleitnota’s."

Nu moet de rechterlijke macht deze discussie oplossen en die is niet goed toegerust om met dit soort problemen om te gaan. Bovendien loopt de rechter met dit soort zaken het risico in politiek vaarwater te belanden. Dat blijkt al uit de mededeling van de Rechtbank dat geen van de rechters lid is van een politieke partij. Dat zullen we niet te horen krijgen als het om een winkeldiefstal of snelheidsovertreding gaat.’
(..)
"Ja, zijn uitlating worden door de vrijheid van meningsuiting beschermd. Bovendien leidt deze strafrechtelijke aanpak niet tot een bevredigende oplossing.

"Wie voorstander is van een strafrechtelijke aanpak van Wilders of aanhangers van IS, moet niet gaan klagen als in landen als China ook mensen wegens hun opvattingen worden vervolgd."

Het proces tegen Wilders begint op maandag en het vonnis zal er naar verwachting medio december liggen.

Vervolging van een prominent parlementair volksvertegenwoordiger als Wilders zet de vrije meningsuiting in de waagschaal en maakt bovendien de weg vrij naar verdere islamisering van de Nederlandse samenleving. Welk zinnig denkend mens wil dat laatste nou?
Daarnaast zal een onverhoopte veroordeling totaal geen invloed hebben op zijn huidige status- quo. Zijn tegenstanders staan dus bij voorbaat al met lege handen.

> Het is natuurlijk volkomen absurd dat een politicus wordt vervolgd voor een uitspraak over de wenselijkheid van meer of minder Marokkanen in onze samenleving. Er zijn goede gronden om deze discussie te voeren en het is zeker niet aan de rechter om een politicus de mond te snoeren. Laat staan hem te vervolgen voor discriminatie. Door deze gang van zaken is de politicus Geert Wilders vogelvrij verklaard door de mensen, die juist zijn aangesteld om onze rechtsstaat te bewaken....
Laast bewerkt: 5 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 9 maanden geleden - 5 jaren 9 maanden geleden #46951 door katertje
Het Openbaar Ministerie vindt dat veertig mensen die een schadeclaim hebben ingediend na de 'minder-minder-'uitspraak van Geert Wilders niet ontvankelijk zijn.

De veertig benadeelden eisen een geldbedrag van de politicus, maar het OM vindt dat ze niet voldoen aan de voorwaarden voor schadevergoeding.

De rechtbank in het Wilders-proces had het OM gevraagd om er een standpunt over in te nemen, nog voor de inhoudelijke behandeling van de zaak maandag begint. Dat is nu gebeurd. De rechtbank zal die mening tijdens de behandeling meenemen en er uiteindelijk een uitspraak over doen.

Op 21 november is er een dag uitgetrokken waarop de benadeelde partijen hun zegje mogen doen. Ook het OM zal dan zijn standpunt toelichten.
Een woordvoerder van het OM kon woensdag niet zeggen aan welke wettelijke voorwaarden de veertig niet voldoen om schadevergoeding te krijgen in het strafproces. "Maar dat is in dit geval voor iedereen gelijk."

Hun advocaat, Göran Sluiter, reageert teleurgesteld. ‘Mijn cliënten vroegen zich na de uitspraken van Wilders af of hun toekomst nog wel hier ligt, en voelen zich gediscrimineerd. Daarmee is hen schade toegebracht. De situatie van mijn cliënten is niet minder ernstig dan in andere strafzaken, waarin wél een schadevergoeding is toegekend vanwege discriminatie,’ aldus Sluiter. De advocaat zet de eis dan ook door.

> Hebt u ook zo'n vermoeden dat die 40 claimers Nederland meer schade hebben berokkend dan de uitspraken van Wilders?

Het hele proces is een gotspe ! Of je de vraag nou gepast of ongepast vindt maakt niet uit, iedereen zou vrij moeten zijn zoiets te vragen. En of het publiek nou wel of niet aangemoedigd is om een bepaald antwoord te geven doet helemaal niet terzake. Bovendien heeft Geert Wilders gelijk, minder Marokkanentuig, minder islamtuig in Nederland zal ons land en haar inwoners ten goede komen.

Misschien dat een policor mij kan uitleggen waarom ons land NIET beter af zou zijn met "minder, minder, minder"? Het hele links addergebroed is al meer dan een halve eeuw bezig om "meer, meer, meer" over ons uit te storten. Het resultaat is er naar. Complete wijken en zelfs steden waar elke echte Nederlander is vertrokken. Een enorme toename aan overlast en criminaliteit. Het kost de belastingbetaler tientallen miljarden euro's per jaar. Zoveel zelfs, dat de politiek het niet aandurft om te voldoen aan het verzoek van Geert Wilders om een gedegen onderzoek te doen naar de kosten van deze rampzalige immigratie.
Laast bewerkt: 5 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 9 maanden geleden - 5 jaren 9 maanden geleden #46857 door katertje
Eind september bepleitte advocaat Knoops dat het proces ogenblikkelijk moest worden gestopt. Een vonnis over de uitspraken is volgens hem een oordeel over het partijprogramma van de PVV en het politieke besluitvormingsproces.

En gevoelige kwesties moeten "in de publieke opinie worden beoordeeld of via de stembus," aldus de raadsman. Hij wijst op een doctrine in de Verenigde Staten dat een rechter geen oordeel moet vellen over uitspraken die zijn gedaan in de politieke context. Er is volgens Knoops dan ook sprake van een politiek proces. Ook Wilders zelf begrijpt niet waarom hij op het beklaagdenbankje zit. "ik ben maandenlang met dit proces bezig, en ik heb geen idee wat ik hier te zoeken heb."

> Het stond op hun gezichten te lezen toen Wilders zijn pleidooi hield. "We zullen je klein krijgen en schade toebrengen want je bent een gevaar voor de gevestigde orde.!" Je schaamt je dood voor zo'n rechtssysteem.

Waar de hele poppenkast van dat tweede proces om draait en wat bij het eerste proces niet gelukt is, is om de PVV te verbieden. In Nederland was Ernst Hirsch Ballin uit op een verbod. In de Europese Commissie zijn stemmen opgegaan voor een verbod op islamkritische en EU-kritische partijen, evenals in het Europees Parlement.

Er moet alleen nog een rechterlijke modus gevonden worden ...daar is men nu mee bezig

Al eerder gepost op 15-10-2013 om 12.39 uur: Voormalig procureur-generaal Rieke Samson van de Raad van Europa had het vanmorgen op de radio niet over 'bepaalde politici', maar gewoon onomwonden over Wilders. Die zou volgens de Raad ten onrechte niet zijn veroordeeld en in de Nederlandse media een veel te groot podium krijgen.(Samsom is met haar onderzoek naar seksueel misbruik in instellingen gelieerd aan Ernst Hirsch Ballin)

www.nporadio1.nl/kro-s-goedemorgen-neder...t-de-raad-van-europa (vanaf 33:24)

De rechtbank is aan het zoeken. Naar de spijkers op laag water. Van belediging op grond van ras is geen sprake en lijkt mij eerlijk gezegd geen stand te zullen houden omdat iedereen met twee werkende hersencellen weet dat Marokkanen geen ras is. Zelfs niet met de nieuwste gerechtelijke sjoemel definities. Aangiften lagen al voorbedrukt op de burelen. Wat de rechter in het geval Wilders “haat zaaien en intolerantie voeden” noemt, is bewustmaking van misstanden, is mensen wakker schudden.

Cruciaal is het begrip "intolerantie", dat sinds een kwart eeuw vanuit Straatsburg de rechtspraak is binnengeslopen. Intolerantie is een vaag, op velerlei wijze uit te leggen begrip. Noch in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, noch in de Nederlandse wetgeving, noch in rechterlijke uitspraken is gedefinieerd wat intolerantie inhoudt.

De rechters die nu over Wilders moeten oordelen, zullen dat dus op hun gevoel moeten doen. En dat is niet te tolereren. Rechtspraak is in een rechtsstaat geen kwestie van smaak of gevoel !!!

Het wordt steeds meer mensen duidelijk dat bij justitie teveel linkse gluipertjes zitten, die elke kans aangrijpen om de PVV te benadelen. Het zal wel weer uitdraaien op de zoveelste gerechtelijke dwaling.

Intussen zal je als Wilders maar een dikke tien jaar moeten leven met het dagelijkse gevaar als schietschijf te dienen door toedoen van juist dezelfde mensen die met hun bedreigende ideologie de aangifte van "discriminatie" hebben gedaan...

Ik heb me al jaren afgevraagd waarom niemand ook maar een paar minuten wil luisteren naar de terechte zorgen die de islam veroorzaakt...

Ach, laat maar
Laast bewerkt: 5 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 9 maanden geleden - 5 jaren 9 maanden geleden #46854 door katertjeHet strafproces tegen PVV-leider Geert Wilders gaat gewoon door. De rechtbank in Den Haag veegde vanmorgen alle zes argumenten van tafel die de verdediging aanvoerde om het proces te stoppen. Geert Wilders reageerde via Twitter onmiddellijk op de uitspraak. „Vervolgd voor wat miljoenen mensen vinden”, schreef hij.

De rechtbank vindt mét de verdediging dat er politieke aspecten kleven aan de rechtszaak. „Maar oordelen over de uitspraken van Wilders is iets anders dan oordelen over de politiek van de PVV”, aldus de rechtbank.

De vervolging van de PVV-leider is geen aantasting van het grondrecht van vrijheid van vereniging en vergadering, vindt de rechtbank. Zijn vervolging betekent niet dat Wilders wordt belemmerd in zijn werk als politicus. „Dat heeft het Openbaar Ministerie er ook niet mee voor ogen.”

Volgens de rechtbank is er geen sprake van dat het Openbaar Ministerie zich schuldig maakt aan willekeur door Wilders wél, en andere politici die omstreden uitspraken deden niet te vervolgen. Die situaties zijn niet met elkaar te vergelijken, vindt de rechtbank. De uitspraken van andere politici zijn op andere plekken en tijden gedaan, en kunnen niet op één lijn worden gesteld met die van Wilders.

De rechtbank verwierp tevens het argument dat vervolging van Wilders een schending betekent van het vertrouwensbeginsel. Knoops betoogde dat zijn opvattingen al negen jaar lang in het partijprogramma van de PVV staan, en dat hij erop mocht vertrouwen dat hij er niet opeens voor zou worden vervolgd.

De inhoudelijke behandeling start op 31 oktober, in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Er zijn drie weken voor de zaak uitgetrokken, tot en met 25 november. Het Openbaar Ministerie komt op 14 en 16 november aan de beurt met requisitoir en strafeis. Op 17 en 18 november is de verdediging aan de beurt.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 5 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 10 maanden geleden - 5 jaren 10 maanden geleden #46668 door katertje
*
Slotwoord Geert Wilders, Rechtbank zitting 23 september 2016


Meneer de President, leden van de Rechtbank, officieren van justitie, Gisteren en eergisteren werd in de Tweede Kamer het debat over de algemene beschouwingen gehouden. En dat is normaal het hoogtepunt van het politieke jaar. Maar in tegenstelling tot de meeste van mijn collega-fractievoorzitters, die denk ik nu zo ongeveer opstaan, moest ik me ook nog met andere dingen bezighouden. Ik moest me voorbereiden op deze zitting: de stukken van mijn advocaat lezen, met hem bespreken, het laatste woord schrijven. Zoals ik al maandenlang ongelofelijk veel tijd bezig ben aan dit vreselijk proces. En ik aarzel dan ook om dat nog een keer voor u, ik vind het belangrijk dat u dat weet, te zeggen: ik heb geen idee wat ik hier te zoeken heb. Ik heb hier helemaal niets te zoeken in deze rechtbank. Want wat heb ik gedaan?

Ik heb gevraagd aan mijn kiezers of zij meer of minder Marokkanen willen. Ik ben daarbij niet zo ver gegaan als onze minister-president. Ik heb niet gezegd tegen de Marokkanen “pleur op”. Premier Rutte heeft dat wel gedaan. Een paar keer, dat mag! Ik heb ook niet gezegd dat Marokkaanse jongeren een "etnisch monopolie" hebben op overlast, zoals de heer Samsom heeft gedaan, of dat je ze "moet vernederen", zoals de heer Spekman heeft gedaan. Ik bedien me niet van het woord “kutmarokkanen” zijn, zoals dhr Oudkerk eerder heeft gedaan. Ik heb alleen gevraagd: wilt u meer of minder Marokkanen. Geen "Pleur op", geen "kutmarrokaan", geen "vernederen", geen weet ik wat dan ook.

En toch - het is heel gek en ik denk dat heel veel mensen thuis dat niet snappen - toch sta ik hier en premier Rutte en de heer Samsom en de heer Spekman en de heer Oudkerk die staan hier niet. Het OM zal daar prachtige juridische redeneringen over hebben, maar de mensen thuis snappen hier niets aan. Waarom mag je zeggen: "kutmarokkanen", waarom mag je zeggen "Pleur op", waarom mag je zeggen: "verneder ze". Maar vragen aan het publiek, aan je eigen kiezers, "willen jullie meer of minder Marokkanen? Dan sta je hier en dat is heel raar. En dan heb ik nog niet eens genoemd een oud minister van het CDA, lid van het Olympisch Comité: de heer Eurlings. Die, als ik de kranten mag geloven, verdacht wordt van mishandeling, een geweldsmisdrijf, die zich niet voor een rechtbank hoeft te verantwoorden. Niet dat ik hem dat niet gun, maar feitelijk hoeft hij dat niet te doen. Hij krijgt buiten de rechtbank om, als ik de kranten mag geloven, mediation en buiten de rechter om een boete of een taakstraf. Over klassejustitie gesproken. Als je PVV-er bent en je bent lid van de oppositie en je stelt het publiek een vraag. Dan ben je de klos. Ben je lid van een Olympisch Comité, oud-minister, CDA-er, PvdA-er, premier van Nederland: dan kun je je blijkbaar veel meer permitteren.

Hier zullen heel veel juridische redenen voor zijn; geen hond in Nederland die dit snapt. En het kan toch niet zo zijn dat het Openbaar Ministerie met twee maten meet. Dat die uitdager van het systeem, die politicus van de oppositie, dat die wel terecht moet staan. En laat ik duidelijk zijn: ik vind dat wat ik heb gezegd niet strafbaar is, maar ik vind ook niet dat de heren Rutte, Samsom en Spekman en Oudkerk dat die wel voor de rechter zouden moeten staan. Ik vind ook dat zij moeten kunnen zeggen wat ze zeggen. Ik vind het terecht dat ze niet veroordeeld zijn. Ik snapt er alleen niets van, dat ik wel vervolgd wordt - althans als het aan het Openbaar Ministerie ligt - en zij niet! Ik snap dat niet. Ik sta hier, ik heb het u de vorige keer ook gezegd meneer de president, namens al die Nederlanders die hun land onder zien gaan. En leg ons niet, leg mij niet, en via mij hen het zwijgen op. Meneer Knoops zei het al: ruim 43% van de Nederlanders wil minder Marokkanen in Nederland. Dat zijn miljoenen mensen. Dat zijn 4,5,6 miljoen mensen! En dan wil ik niet zeggen dat als het maar genoeg mensen zijn, dat de ideeën altijd goed zijn of niet strafbaar kunnen zijn. Maar dat zijn geen racisten, die 43% van de Nederlanders. Dat zijn geen enge mensen. Dat zijn gewoon doodnormale mensen uit alle lagen van de bevolking, met allemaal verschillende achtergronden. Dat zijn de mensen die gewoon iedere dag hun belasting betalen waar ook uw salaris van wordt betaald. En het mijne, overigens ook. Mensen die uw auto repareren, die uw huis van de Officier van Jusititie schilderen, die uw post bezorgen, die uw huisvuil komen ophalen. Gewoon normale mensen, die er genoeg van hebben, van de overlast van onder andere Marokkanen. Wat zou nou de boodschap van uw rechtbank zijn, aan al die normale mensen, miljoenen mensen, als u dit proces - wat door die verschillen die ik u net aangaf tussen al die andere mensen die niet vervolgd worden en ik wel - als u dat niet stopt. De mensen zouden d'r niets van snappen, ze zouden denken van "wat een onrechtvaardigheid".

Wat is het ook oneerlijk dat het Openbaar Ministerie de ene wel vervolgd en de ander niet en hoe kan dat nou? De heer Knoops heeft het net beter verkondigd dan ik het kan. Dat je twee dagen na een uitspraak van de Hoge Raad iemand vervolgt, terwijl toen hij iets zei waarvoor die vervolgd wordt, op het moment dat 'ie het zei', die uitspraak nog helemaal niet bestond. Hoe kan dit nou? Hoe is dat nou in hemelsnaam mogelijk? Het is een aanfluiting. Dat mag ik u toch wel zeggen.

En al 12 jaar. Al 12 jaar leef ik dag en nacht onder politiebewaking. En ik word door islamitische fanatici, waaronder helaas ook heel veel Marokkanen - u mag alle aangiftes lezen uit binnen en buitenland - met de dood bedreigd. Waarom? Omdat ik inderdaad de islam bestrijd, omdat ik denk dat dat in strijd is met onze rechtsorde, onze vrijheid. Dat ik ook over Marokkanen wat zeg als het niet deugt. En ik denk dat dat moet. Ik denk dat ik die rechtstaat moet verdedigen. Ik denk dat ik op moet komen voor die gewone mensen. En ik denk ook dat u dat moet. Ik denk ook dat u de taak heeft om voor die mensen op te komen. Als het niet voor mij is, doe het dan voor hen en kom voor die rechtstaat op. En u heeft ook die bevoegdheid, u heeft die macht.

U kunt nu een einde maken aan die charade van dit politieke proces. En ik heb ook nooit gezegd, ook niet na dat "pleur op", "Alle Marokkanen" ofzo, wat de heer Rutte over Turken heeft gezegd. Ik heb keer op keer, zowel vóór als ná die bewuste uitspraak waarvoor ik hier nu sta, uitgelegd hoe we dat willen gaan doen en voor wie we dat willen gaan doen, "minder Marokkanen". En het Openbaar Ministerie trekt dat inderdaad totaal uit z'n context. En de context is - het staat al 10 jaar, al vanaf de Groep Wilders-tijd toen ik net vertrok uit m'n oude partij - in het programma. U kunt het allemaal nalezen! Daar staat dat ik dat eerst wil doen door de grenzen te sluiten voor immigranten uit islamitische landen. Ja, dat zijn ook Marokkanen. Het is niet anders. Ik heb gezegd dat ik wil dat men vrijwillig remigreert en dat we criminelen met een dubbele nationaliteit dat we die, als ze veroordeeld zijn en hun straf hebben uitgezeten - dat we die de Nederlandse nationaliteit afpakken en uitzetten. Ik heb er deze week weer met de premier over gesproken.

En dat geldt natuurlijk ook voor die Zweed, maarja we hebben niet zoveel Zweedse criminelen in Nederland. En ik snap nog steeds niet dat dat niet gebeurt, of het nou Turken zijn of wie dan ook. Ik begrijp d'r helemaal niets van!

En dat is de context! Maar de context is veel groter. De hele Nederlandse samenleving ís de context. De realiteit van vandaag is de context. Het feit dat niet-Westerse allochtonen, waaronder Marokkanen, oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit is de context. De straatterreur, waar mensen last van hebben iedere dag opnieuw, gewone mensen als u en ik. Nog vele gewonere mensen zelfs. Dát is de context!

En de wens "Minder, minder" drukt uit wat die miljoenen mensen, die 43 procent van de mensen die het daarmee eens zijn, wat die willen. Ze noemen een soort demografisch verlangen. Het is toch niet strafbaar om een demografisch verlangen te hebben? Het is toch niet verboden om een demografische wens te hebben. Als je dat niet mag zeggen, wat leven we dan in een land! Zeker niet als het om een cultuur, als het om geweld, als het om criminaliteit gaat.

Als u terug gaat in de geschiedenis, en u weet dat wel, dan hadden we ooit een minister-president en die heette Drees. En die streefde, naar Minder, minder Nederlanders. Nederland was vol, toen hij minister-president was. En het kabinet, waar de Partij van de Arbeid in zat, voerde een actief EMIGRATIEbeleid. Geen immigratiebeleid, maar een emigratiebeleid. En Nederlanders werden, als soort beleid van dat kabinet, aangemoedigd het land te verlaten. En dat deden ze ook en de overheid hielp ze. De overheid organiseerde het. En heel veel van onze landgenoten toen vertrokken ook. Naar Australië, naar Canada en naar andere landen. Dus ik snap het ook niet. Waarom mag Minder, minder Nederlanders wel regeringsbeleid zijn en geen discriminatie of haatzaaien. En waarom mag "Minder, minder Marokkanen" niet? Het is een demografisch verlangen. Soms door de overheid, soms door politici. Wat is daar in hemelsnaam verkeerd aan?

En als u dit proces niet stopt, nogmaals: u kan het stoppen meneer de President, leden van de Rechtbank. Wat is dan uw boodschap aan al die normale hardwerkende Nederlanders die het gewoon zat zijn al die overlast en criminaliteit. Het hard moeten werken voor allemaal die bijstandsuitkeringen van een - het zijn feiten - een kwart van de Marokkanen die in de bijstand zitten. Wat is uw boodschap aan al de tienermeisjes die niet meer alleen over straat durven te gaan, dochters van gewone normale mensen, omdat ze lastig worden gevallen door Marokkaans straattuig? Het gebeurt iedere dag. Het gebeurt, ik verzin het niet. Het gebeurt. En wat is uw boodschap aan bewoners, zoals is gebeurd, die de kogels zagen inslaan in hun kinderkamer na de zoveelste afrekening van de Mocromaffia? En wat is uw boodschap dan aan die juwelier die na de zoveelste overval door Marokkanen hun zaak moesten sluiten? En wat is uw boodschap aan de slachtoffers van al die Nederlandse Syriëgangers? U weet: bijna 80% Marokkaan van die Syriëgangers zijn Marokkanen.

Die boodschap, als u dit proces door gaat, is glashelder. Uw boodschap is: Wij laten u in de steek! Je hoeft niet meer te rekenen op justitie of de rechterlijke macht. Je mag niet zeggen wat u denkt. Je mag niet zeggen wat je voelt. Maar je mag vooral niet zeggen wat je zeggen wil. We kappen ermee, met die vrijheid in Nederland. Uw , dat zou dan uw boodschap zijn: uw vrijheid van meningsuiting wordt ingeparkt. Die wordt geslachtofferd, omdat de waarheid nou eenmaal onaangenaam is. Omdat die misschien politiek incorrect is. Dat die misschien zelfs onverdraagzaam zou zijn. En dan moeten we het vooral niet mogen zeggen, want stel je eens voor dat je de waarheid zegt en het komt niet uit. Meneer de President, het vervolgen van mensen die dit soort meningen hebben is Nederland onwaardig. Heeft niets met racisme of haatzaaien te maken. Ik heb niets tegen de kleur, of wat dan ook, van mensen. Het woord haat? Ik ken het niet eens.

En samen met miljoenen Nederlanders hoop ik dan ook dat u snel een einde maakt aan deze charade. Aan dit politieke proces. Ik ben gekozen om in Den Haag mijn werk te doen. En niet om de helft van mijn tijd met advocaten bezig te zijn en hier te staan. Hoe goed de advocaten ook wel niet zijn. En ik hoop het niet alleen, maar ik verwacht het ook, want ik weiger te geloven - misschien tegen beter weten in- maar ik weiger te geloven dat in Nederland de vrijheid van meningsuiting voor de waarheid wordt afschaft. Dat een volksvertegenwoordiger, vooral van de oppositie - als je premier bent of oud minister, of tot een regeringspartij behoort dan kom je er beter vanaf - maar dat een vertegenwoordiger van de oppositie, die mischien bij de politieke elite niet zo populair is, dat die via het Openbaar Ministerie - daar zitten ze- dat die via het Openbaar Ministerie de mond wordt gesnoerd. Het verlengstuk van de politieke elite, dáár zitten ze! Dat kan toch nooit de bedoeling zijn van de rechtspraak in Nederland?

Maar ik zeg u, welke keuze u ook maakt: ik heb geen spijt van wat ik heb gezegd. Want ik heb de waarheid gesproken. En ik kan de waarheid ook niet terugnemen. En ik zal er wel verantwoording voor afleggen. Tuurlijk, dat hoort zo. Maar als het even kan niet bij u, maar voor het Nederlandse volk. En als u mij toestaat doe ik dat op 15 maart volgend jaar. Dankuwel.
Laast bewerkt: 5 jaren 10 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 10 maanden geleden - 5 jaren 9 maanden geleden #46665 door katertje


OM maakt zich schuldig aan WILLEKEUR
Het Openbaar Ministerie vervolgt PVV-leider Geert Wilders onterecht vanwege zijn 'minder, minder' uitspraak. Dat zegt de advocaat van Wilders, Geert-Jan Knoops, vandaag aan het begin van de zitting in de zaak bij de rechtbank in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.

Knoops bepleit dat de zaak niet voldoende onderbouwd is om voor de rechter te komen. De advocaat beschuldigt het OM onder meer van vervolgen op basis van onduidelijke normen, waardoor Wilders niet had kunnen weten dat hij strafbaar bezig was. In gewone taal: er stond niet duidelijk in de wet dat wat Wilders zei strafbaar was. Hij kon dat dus ook niet weten.

Knoops haalt een opiniestuk in NRC aan in de zaak Yuri van Gelder. Daarin wordt door o.m. officier van justitie Wouter Bos gesteld: Sportbonden gedragen zich als aanklager, rechter en beul. Yuri van Gelder is vooral slachtoffer van falend sporttuchtrecht en sportbonden die lak hebben aan rechtsbeginselen. Zij offeren carrières op aan vage normen, willekeur en emotionele overwegingen...
www.nrc.nl/nieuws/2016/08/10/sportbonden...eul-3643453-a1515616

Wilders heeft volgens Knoops een bijzondere positie als politicus, waarin hij het belang van een miljoen Nederlanders verdedigt en de taak heeft om te wijzen op gevaren en tekortkomingen van de staat. De 'minder, minder' uitspraak was hier volgens Knoops onderdeel van en was slechts het verkort uitdragen van het verkiezingsprogramma van de PVV. Knoops zegt verder dat de uitspraak niet racistisch is, omdat Wilders het had over mensen met de Marokkaanse nationaliteit en niet over een ras.

Knoops kaart daarnaast aan dat politieke uitspraken beledigend, shockerend of verstorend mogen zijn volgens een uitspraak van het Europese Hof. Politici mogen verder gaan dan anderen in het kader van vrijheid van meningsuiting.

Volgens advocaat Geert-Jan Knoops wordt de vrijheid van meningsuiting van Wilders en zijn mogelijkheden om mee te doen aan het politieke en publieke debat, op onaanvaardbare manier aangetast door de vervolging. Knoops betoogde dat vandaag tijdens een ruim vier uur durend betoog in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Als het aan Knoops ligt is het ook meteen de laatste zitting, en wordt het OM door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging. Dat zou betekenen dat er geen inhoudelijke behandeling in oktober meer komt.

Het komt er volgens Knoops in feite op neer dat aan de rechter een politiek oordeel wordt gevraagd over het beleid en het verkiezingsprogramma van de PVV "dat door bijna een miljoen kiezers wordt omarmd.” Volgens Knoops is dat oordeel aan de kiezer, en hoort dat politieke vraagstuk niet thuis in de strafrechtarena. "Een oordeel van de strafrechter over de manier waarop onze democratie moet worden ingericht, ondermijnt de legitimiteit en onafhankelijkheid van de rechtspraak”, aldus Knoops.

Dit is een politiek gemotiveerd proces met als doel de vrijheid van meningsuiting voor islamcritici in te perken.

De raadsman verwijt het OM bovendien om tien jaar stil te hebben gezeten. De standpunten van Wilders staan al sinds de oprichting van de PVV in het partijprogramma. Wilders deed volgens zijn advocaat niet meer dan het uitdragen van zijn politieke standpunten. "Hij signaleert dingen die in de maatschappij spelen en draagt daar oplossingen voor aan. Als hij dat niet meer kan doen, dan verzaakt hij zijn verplichtingen ten opzichte van het parlement en zijn kiezers.”

Pas nadat de Hoge Raad een oordeel velde in de zaak van een Amsterdamse politicus Delano Felter, werd het OM volgens Knoops wakker. Felter beloofde mensen die op hem zouden stemmen dat hij homoseksuelen "het land uit zou sodemieteren.” De Hoge Raad introduceerde in de uitspraak over Felter het volgens Knoops "vage begrip van onverdraagzaamheid.”

Twee dagen na die uitspraak besloot het OM om Wilders te vervolgen, onder meer op basis van de uitspraak van de hoogste rechter. Knoops verwijt het OM om in feite met terugwerkende kracht Wilders’ twee jaar eerder gedane uitlatingen strafbaar te maken. "Hoe kon Wilders dat weten?”

Knoops verwijt het OM willekeur in de beslissing om Wilders wél, maar mensen die ook vergaande uitspraken deden niet te vervolgen. In die andere gevallen kijkt het OM wél naar de context waarin de uitspraken werden gedaan, zegt Knoops. "Waarom dan bij Wilders niet?” Hij trok een vergelijking met de ‘pleur op’-uitspraak van premier Rutte. "Natuurlijk bedoelde Rutte niet alle Turken.

Net als Wilders niet alle Marokkanen bedoelde, maar slechts de criminele Marokkanen.”

wordt vervolgd
Bijlagen:
Laast bewerkt: 5 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko