Vraag #Wildersproces 2.0 @Geertwilderspvv toont machtsmisbruik @vvd kliek aan

Meer
2 jaren 6 maanden geleden - 2 jaren 6 maanden geleden #55768 door katertje
Waarom Geert Wilders vervolgd wordt....
Een bepaalde groep Marokkanen (vormen een nationaliteit, géén ras zoals het OM ten onrechte heeft gefabuleerd) is oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers.
De overheid is zich een breuk geschrokken van de criminaliteit onder Marokkaanse Nederlanders. Dan zou je verwachten dat de overheid deze criminaliteit goed in kaart gaat brengen en met straffen/sancties de aangegeven dadersgroep gaat aanpakken. Dus actief wordt op het terrein van criminaliteitsbestrijding
Maar dat doet ze niet. De overheid gaat de boodschapper van dit slechte nieuws het zwijgen opleggen. Men gaat geen overheidsgeld aanwenden om de daders het leven zwaar te maken, maar overheidsgeld aanwenden om de boodschappers van het onwelkome nieuws het leven zwaar te maken. Dat betekende dat men politici als Wilders gaat laten vervolgen om hem het zwijgen op te leggen.
Niet omdat hij geen gelijk heeft, maar juist omdat hij wél gelijk heeft. Juist omdat hij gelijk heeft, zijn zijn uitlatingen zo ergerlijk en zelfs gevaarlijk.

Het vestigt namelijk de aandacht op een falende overheid die niet slaagt in wat men kan beschouwen als de kerntaak van de staat: het realiseren van een veilige omgeving voor de wetsgetrouwe burgers tegenover diegenen die de wetten schenden.Eigenlijk is dat vreemd, niet?
Wie tegen déze achtergrond die zin uit het regeerakkoord nog eens doorleest, ziet meteen hoe sinister die klinkt als men die zin anders interpreteert. Hier is die zin nog een keer: “Waar die veiligheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of zelfs mensen niet veilig zijn, treedt de overheid actief op”. Het “beschermen van onze waarden” die volgens de regering “continu onze aandacht nodig hebben” gebeurt dan niet door diegenen die deze waarden schenden op te pakken en te vervolgen, maar diegenen die waarschuwen tegen de verloedering en het geweld aan te pakken.

We zien nu ineens wat die actieve overheid inhoudt. Dat is strijd voeren tegen discriminatie, niet strijd voeren tegen gewelddadige jongeren. Ineens zijn dan dader en slachtoffer omgewisseld. De gehele Marokkaanse gemeenschap is nu in zijn veiligheid beknot. Waardoor? Door de uitlatingen van Geert Wilders. Hij heeft gediscrimineerd. En alle aandacht voor de veiligheid van homoseksuelen op straat is ineens veranderd in de veiligheid van een etnische minderheid.
Het actieve optreden van de overheid betekent ineens niet meer dat de hoofdcommissaris van politie moet garanderen dat homoseksuelen vrij op straat kunnen rondlopen, maar de hoofdcommissaris kan gezellig aanschuiven aan de Iftar, want het is tenslotte de Marokkaanse gemeenschap die het slachtoffer is.

Slachtoffer van het opiniedelict van Wilders
Slachtoffer van het opiniedelict van Wilders. Hij heeft iets geroepen waardoor men zich ‘beledigd’ kan voelen. Iets geroepen dat men kan construeren als ‘aanzetten tot discriminatie’ (artikel 137d Strafrecht). Of het ‘beledigen’ van een groep op grond van ‘ras’ (artikel 137c Strafrecht).
Wie daar iets langer over nadenkt ziet een bepaalde logica. Die benadering heeft namelijk grote voordelen voor de overheid. Die actieve overheid hoeft namelijk niet meer te presteren op punten waarop het lastig resultaten boeken is. En aanschuiven aan de Iftar is eenvoudig, leuk bovendien, en het vermanend toespreken van de burgerij over discriminatie is ook niet zo moeilijk. Maar Marokkaanse jongeren in het gareel krijgen is heel lastig en onze politie slaagt daar dan ook totaal niet in.

Deze nieuwe benadering heeft zulke grote voordelen dat het ook begrijpelijk wordt dat die op grote schaal gevolgd wordt. Immers met geld van de gemeenschap Wilders vervolgen is eenvoudig. Falen is daarbij bijna niet mogelijk. Terwijl falen in het aanpakken van het straatgeweld heel goed mogelijk is.
De bewijzen van dat falen vliegen ons dagelijks in het gezicht. Dus kiest de overheid de gemakkelijkste weg: Wilders aanpakken in plaats van Marokkaanse straatschoffies.

Het enige wat daarvoor nodig is, is propaganda dat we meer lijden onder de opinies van Geert Wilders dan onder de zwembaden die onveilig worden gemaakt. Die propaganda wordt ons door de hoofdcommissarissen gretig verstrekt.
Laast bewerkt: 2 jaren 6 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 6 maanden geleden - 2 jaren 6 maanden geleden #55760 door katertje


Tweet Wilders:
Vastgemaakte Tweet

Geert Wilders
@geertwilderspvv
·2 u

Ik zal overwinnen. En nooit opgeven.
En niemand krijgt mij weg, geen premier, geen fatwa, geen officier, geen minister en geen rechter.
Ik zal de beste partij van Nederland - de PVV - nog 10 jaar in de TK aanvoeren en opkomen voor ons land en onze eigen mensen!


#Wildersproces
Bijlagen:
Laast bewerkt: 2 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 6 maanden geleden #55759 door katertje
Advocaat-generaal:
"Maar het gaat echt te ver - buiten alle perken - dat wij schaamteloos hebben gehandeld, dan wel het vertrouwen in de rechtsstaat naar beneden halen", benadrukte de advocaat-generaal kwaad. "Wij hebben naar eer en geweten verslag gedaan en het past werkelijk niet om te stellen dat wij leugens verkondigen. Ik vind dat die woorden niet kunnen, die kunnen gewoon niet. Of hij moet het kunnen aantonen."

Op de eerste plaats, chapeau Wilders voor je toespraak. Je maakt een lange voorzet en de Advocaat-Generaal kopte hem in eigen doel. Nog nooit een kartelmagistraat met het schuim op de bef zo uit zijn rol zien vallen. !!

De reactie van de advocaat-generaal is ongepast. Het staat inmiddels als een paal boven water dat hier ten minste de schijn van politiek gemotiveerde vervolging rondhangt.

Vergeet iedereen de haatcampagne die is gestart in de vorm van voorgedrukte aangiftes destijds. 6400 aangiften. 6400 voorgeprinte aangiftes waarbij de aangever alleen maar een krabbeltje hoefde te zetten, en een groot gedeelte van de aangevers niet eens wist wat er exact in stond .Er werd letterlijk campagne gevoerd bij moskeeën langs enz. Weinigen wisten precies wat ze tekenden. Dat was geen doorgestoken kaart? Dat is geen opruiing?

Men was alleen even vergeten dat Wilders zich niet zomaar laat slachten.

Voor mij even onbegrijpelijk als je eerst geen reden ziet, en dat via de media bekent maakt. je na interne gesprekken wel een reden ziet.
Voor mij heb je dan de eerste keer je huiswerk niet goed gemaakt, of je kreeg een opdracht om als nog tot vervolging over te gaan.
En als er tijdens de procesgang documenten opduiken die het 2e scenario bevestigen dan moet het OM van goede huize komen haar rotsmoes van "onafhankelijkheid" en "zelfstandige besluitvorming" van enige legitimiteit te voorzien.
We hebben aan affaire Hirsch Ballin gezien hoe onafhankelijk en zelfstandig het OM in haar besluitvorming is. Hirsch-Ballin was geobsedeerd om Wilders veroordeeld te krijgen. Tot drie keer toe (hoorde ik daar een haan kraaien?)

Kasteelheer Ard van der Steur duikt weer op. Opstelten speelde zijn rol in dit politieke showproces en heeft er alles aan gedaan om Wilders een veroordeling aan te smeren. Het is schaamteloos hoe deze gecorrumpeerde thuisfluiters het aanzien van de Nederlandse rechtsstaat te kakken hebben gezet.

Nog even dit: Het proces gaat inhoudelijk niet meer om de gewraakte uitspraken, maar over de inmenging van het ministerie van justitie in het Proces tegen Wilders. Juist de nieuwe en belangrijke documenten zijn ter inzage aangeboden door dit zelfde ministerie. De nauwe samenwerking tussen beide; het ministerie van justitie en het OM is grond voor Wilders om kritisch te zijn.

Iedereen die verder kijkt dan de neus lang is ziet dat "eer en geweten" in bepaalde gevallen ondergeschikt is aan politieke items. En niet alleen in deze kwestie. Daarom verliest de politiek steeds meer haar geloofwaardigheid. We zien het allemaal gebeuren: de politieke doodzonde van het onjuist informeren van de Kamer... het is juist ietsje anders, iemand ánders heeft 't gedaan, óf men kan 't zich niet herinneren... En men komt er mee weg.

Nee, ik kan het met de advocaat-generaal niet eens zijn, Wilders heeft wel degelijk een punt, hier worden zaken verdraaid, dan wel weggemoffeld. En daarom is er nogal wat scepsis.

Maar goed... de champagne is uitgesteld tot 23 Maart? Wat een show wordt dit. Een betere campagne stunt kan je niet hebben Geert.
Nu nog even de stoelpoten van psychopaat Rutte onder hem vandaan zagen. Deze poppenkast heeft lang genoeg geduurd.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 6 maanden geleden - 2 jaren 6 maanden geleden #55758 door katertje
Geert Wilders spreekt in de rechtbank
5 februari 2020

Laast bewerkt: 2 jaren 6 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 6 maanden geleden - 2 jaren 6 maanden geleden #55752 door katertje
Wilders heeft zelf wel vluchtig door de stukken kunnen bladeren en concludeert dat zijn proces vanuit de politiek is beïnvloed. „Ik lees dat toenmalig minister Van der Steur heeft voorkomen dat stukken openbaar zijn geworden en dat er tot in de ministerraad over is gesproken hoe kansrijk mijn vervolging zou zijn. Daar spreekt een wens uit. Het is een schande.”
Ook ziet de PVV-leider in de stukken meer bewijs dat hoge ambtenaren hebben aangestuurd op zijn vervolging.
Dilemma voor hof
Het plaatst het hof voor een dilemma. Wilders en zijn advocaten mogen alleen nog reageren op de resultaten van de zoektocht, maar hebben niet of nauwelijks de gelegenheid gekregen om die te bestuderen.

Wat Wilders sterkt in zijn overtuiging dat hij politiek monddood moest worden gemaakt, zijn documenten waaruit blijkt dat toenmalig minister Hirsch Ballin zich in 2008 actief bemoeide met de beslissing van het OM om Wilders niet te vervolgen na zijn uitlatingen over de islam. De minister schakelde drie onafhankelijke deskundigen in om het OM over te halen Wilders toch te vervolgen. Uiteindelijk besloot niet het OM, maar het gerechtshof dat dat wel moest gebeuren. In dat eerste proces tegen Wilders vroeg en kreeg het OM vrijspraak.

Voor Wilders is het duidelijk. „Dit stinkt aan alle kanten. Ik ben pas opgelucht als deze nachtmerrie na tien jaar eindelijk voorbij is.”
Laast bewerkt: 2 jaren 6 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 6 maanden geleden #55751 door katertje
Grapperhaus stuurt een grote hoeveelheid documenten anderhalve dag voor een nieuwe zitting in het zich voortslepende Hoger Beroep. Grapjurk zal er toch niet van uitgaan dat ie hier mee weg komt?

Wilders en zijn verdediging zullen opnieuw om uitstel vragen. Het hof gelooft kennelijk zelf ook niet meer in een voortvarende afhandeling, en reserveerde al extra zittingsdagen in maart en april.
Nee, het gaat al lang niet meer om het "minder, minder, minder". De discussie heeft zich verplaatst naar de vraag of toenmalig MinJus Opstelten invloed heeft uitgeoefend op het Openbaar Ministerie om de PVV-leider te vervolgen.
In de loop van het proces doken er een anonieme ex-ambtenaar, meerdere mails van ambtenaren van het ministerie en andere aanwijzingen op die daarop leken te wijzen.
Een onaanvaardbare schending van de trias politica, en een onmiskenbare poging om een politieke tegenstander monddood te maken, vonden Wilders en zijn verdediging. Zij vroegen – en kregen - meer tijd om te wachten op de resultaten van de zoektocht die minister Grapperhaus van de rechtbank Midden-Nederland moest starten naar bewijzen voor die vermeende beïnvloeding door zijn voorganger. Ook al hield het Openbaar Ministerie consequent vol dat de beslissing om te vervolgen zelfstandig was genomen.

Tot twee keer toe hield het hof na dringende verzoeken van Wilders en zijn advocaten de zaak aan, omdat de minister meer tijd nodig had voor zijn speurtocht in bureauladen en computers.

Maandag aan het eind van de middag stuurde Grapperhaus het resultaat naar de Kamer. Een indrukwekkende stapel papier waarvan Wilders een foto twitterde, met de verontwaardigde tekst: „Anderhalve dag voor de zitting bij het hof begraaft Grapperhaus ons onder stukken.”

Advocaat Geert-Jan Knoops was dinsdag de hele dag aan het werk in het Internationaal Strafhof in Den Haag waar hij de van oorlogsmisdaden beschuldigde Patrice- Edouard Ngaïssona bijstaat. Hij heeft nog geen letter kunnen lezen van de stukken die Grapperhaus aan de Kamer stuurde, zegt hij. „Ik heb formeel ook niets ontvangen van het OM of het hof. Ik weet alleen wat erover in de media heeft gestaan en kan vandaag dus niet reageren.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 6 maanden geleden #55750 door katertje
Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft maandag een grote hoeveelheid documenten naar de Tweede Kamer gestuurd over de strafvervolging van PVV-leider Geert Wilders. Het gaat om alle communicatie tussen het ministerie en het Openbaar Ministerie tussen maart 2014 en december 2016 over de 'minder Marokkanen'-uitspraak van Geert Wilders.

De rechtbank in Utrecht oordeelde in november dat Grapperhaus breder op zoek moest naar documenten die betrekking hebben op de vervolging van Wilders, vanwege diens 'minder Marokkanen'-uitspraak. De minister liet de nieuwe zoektocht naar documenten uitvoeren door adviesbureau Deloitte.

Timing
Hij gaat niet in op de vraag of zijn voorgangers zich op onbehoorlijke wijze met de vervolgingsbeslissing hebben bemoeid, omdat "de zaak nog onder de rechter is. Het is van groot belang dat de rechterlijke macht zijn werk ongehinderd kan blijven doen."
Het hoger beroep in het proces tegen Wilders wordt woensdag hervat. De PVV-leider is bepaald niet te spreken over de timing van de publicatie van de documenten. "Anderhalve dag voor de zitting bij het hof begraaft Grapperhaus ons onder stukken", twittert hij. "Stop dit politieke proces."

Dagblad van het Noorden

Adviesbureau Deloitte, het onderzoeksbureau van een multinational, gespecialiseerd in het gebruik van Red Tape deed een zoektocht naar staatsdocumenten. Nog even en Bellingcat neemt deze "klusjes" voor haar rekening.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 6 maanden geleden #55748 door katertje
Na signalen politieke inmenging zaak Wilders ’Minister mag vervolging niet meer opdragen’

Het is niet meer van deze tijd dat de minister van Justitie het Openbaar Ministerie mag opdragen iemand strafrechtelijk te vervolgen. Dat vindt D66, die daarmee reageert op signalen van politieke inmenging bij de strafzaak tegen Geert Wilders.
De zogeheten ’aanwijzingsbevoegdheid’ van de minister van Justitie moet weg, vindt Kamerlid Groothuizen.

Door de aanwijzingsbevoegdheid wordt de minister van Justitie door het Openbaar Ministerie geïnformeerd over voornemen tot vervolging. De minister mag daar volgens die bevoegdheid iets van vinden. „Het zorgt voor betrokkenheid van het ministerie bij individuele strafzaken”, zegt Groothuizen. „Het vergroot de zorgen over de onafhankelijkheid van de rechtspraak.”


Aanleiding zijn openbaar gemaakte documenten waaruit blijkt dat toenmalig minister Hirsch Ballin (Justitie) zich in 2008 persoonlijk bemoeide met de besluitvorming van het Openbaar Ministerie om PVV-leider Wilders al dan niet te laten vervolgen.
Het gaat om het eerste proces tegen Wilders, onder meer voor diens uitspraak dat de islam een fascistische ideologie is. Het proces eindige in een vrijspraak.

Heroverwegingen
Het OM had in de Wilders’ uitspraken geen strafbare feiten gezien. Maar Hirsch Ballin kwam tot drie keer toe met een onafhankelijk expert om die beslissing te heroverwegen, zo blijkt uit correspondentie tussen het OM en het ministerie van Justitie die Hirsch Ballins opvolger Grapperhaus maandag vrijgaf.

Ook in het tweede proces tegen de PVV-leider, die draait om diens roep om ’minder Marokkanen’, is volgens Wilders sprake van politieke beïnvloeding door een andere voorganger van Grapperhaus, Opstelten. De documenten die nu zijn vrijgegeven, vooral mailverkeer tussen het OM en het ministerie, bieden voor die beschuldiging niet direct bewijs.

Glad ijs
Ambtenaren lijken zich ervan bewust dat zij zich op glad ijs bevinden. Zo schrijft een hoge ambtenaar van het toenmalige ministerie van Veiligheid en Justitie naar een collega: „Krijgen we vooraf het requisitoir (de ’pleitnota’ van de officier van justitie tijdens de zitting, red.) vooraf, zoals in de zaak-Martijn? Dat zou ik verstandig vinden. Dan kunnen jij en ...’meelezen’ en waar nuttig opmerkingen doorgeven.” De ander merkt op dat hij dat onverstandig zou vinden. „We moeten niet gaan meeprocederen. Dat doen we in andere zaken ook niet.”
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 6 maanden geleden #55735 door katertje
Het is bijna zes jaar na de 'minder-Marokkanen'-uitspraken van PVV-leider Geert Wilders, in de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad in 2014. Het is ruim drie jaar na de veroordeling wegens groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Het is ruim anderhalf jaar nadat RTL Nieuws voor het eerst vragen stelde over ambtelijke en politieke beïnvloeding van dit strafproces – en daarna in procedures op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) structureel het bos in werd gestuurd.

De zaak-Wilders nadert een ontknoping; in februari wordt de behandeling van het hoger beroep voor het Gerechtshof hervat. Dan moeten de resultaten bekend zijn van het onderzoek dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft laten instellen door forensisch accountants van Deloitte. Naar álle stukken binnen zijn ministerie en naar álle contacten van ambtenaren met het Openbaar Ministerie (OM).

Begin februari moet Grapperhaus – in opdracht van de rechtbank Midden-Nederland – ook alsnog een fatsoenlijk besluit nemen op basis van de Wob-procedure van RTL Nieuws. Over álle documenten dus die te maken hebben met de zaak Geert W.

Ik neem aan dat er geen verborgen mapjes op digitale servers staan onder het trefwoord 'politieke beïnvloeding'.
Ik heb geen flauw idee of er nog meer opduikt wat het daglicht niet kan verdragen. Ik neem aan dat er geen verborgen mapjes op digitale servers staan onder het trefwoord ‘politieke beïnvloeding’. Ik weet niet of er meer papieren sporen zijn, over overleg, over afstemming. We zullen zien. Het viel me begin december op dat het OM heel stellig was in een aanvullend proces-verbaal, dat de advocaten-generaal moesten maken in opdracht van het Hof. Eigen onderzoek binnen het OM wees uit dat er 'niets' was gevonden dat duidde op ambtelijke of politieke bemoeienis. Dat niets was vet onderstreept. (Wat verder opviel was dat van niet alle betrokkenen informatie nog traceerbaar was).

Uit datzelfde proces-verbaal bleek tegelijk dat toenmalig minister Ivo Opstelten (VVD) zich hoogstpersoonlijk had bemoeid met het persbericht over de aankondiging van de strafvervolging. Er mocht per se in de communicatie niet één persbericht worden uitgegeven, waarin tegelijk het sepot in de kwestie-Samsom en de kwestie-Spekman werd aangekondigd. De PvdA-politici die zich in het verleden negatief uitlieten over Marokkanen, maar niet werden vervolgd. Willekeur, heeft de verdediging steeds gezegd. De inmenging van Opstelten in de communicatie duidt in ieder geval op bemoeienis met de processtrategie.

Het probleem is dat ministerie en OM zichzelf in de voet hebben geschoten door niet de (hele) waarheid te vertellen.
Is daarmee aangetoond dat Opstelten – die de uitspraken van Wilders in 2014 kwalificeerde als 'walgelijk' – zich daadwerkelijk heeft bemoeid met de vervolgingsbeslissing? Nee. Er is geen bewijs dat hij vooraf inderdaad tegen de baas van het College van procureurs-generaal met die zware basstem heeft gezegd: "Me dunkt dat het bepaald onfortuinlijk zou zijn als ik in de positie zou komen te verkeren dat ik van mijn wettelijke bevoegdheden gebruik zou moeten maken." Tot dusver wordt dit ontkend. Ministerie en OM hebben tot dusver steeds gezegd dat het OM 'zelfstandig' tot het besluit is gekomen om Wilders te vervolgen.

Het probleem is dat ministerie en OM zichzelf in de voet hebben geschoten door niet de (hele) waarheid te vertellen. Om het geheugen even op te frissen: in eerste aanleg én in hoger beroep werd glashard ontkend dat er überhaupt enige vorm van overleg tussen de minister (of zijn ambtenaren) en het OM was geweest. Het werd zwart op wit beweerd in een officieel proces-verbaal. Vervolgens bleek dat er wel degelijk overleg was geweest. Allereerst over het aangiftetraject tegen Wilders. En vervolgens – nadat Opstelten en andere sleutelspelers achter gesloten deuren waren gehoord en zeiden van niets te weten – bleek dat op aandringen van de minister wél een apart overleg plaatsvond over de zaak-W, eind september 2014. Met de hoogste baas van het OM.
Het verhield zich slecht tot de rode letters, waarmee Opstelten op een ambtelijke nota schreef: 'Bespreken'.

Het OM benadrukte dat dit overleg plaatsvond ná de vervolgingsbeslissing van begin september. Dat de minister slechts was geïnformeerd. Dat het eenrichtingsverkeer was. Het verhield zich slecht tot de rode letters, waarmee Opstelten op een ambtelijke nota schreef: 'Bespreken'. Wat viel er dan nog te bespreken? Ik geloofde er helemaal weinig meer van toen RTL Nieuws onthulde dat – voorafgaand aan dat ene overleg – ambtenaren druk uitoefenden op het OM. Dat vonden ze te soft. Ze wilden Wilders keihard aanpakken en droegen juridische argumenten aan om er met gestrekt been in te gaan. Zou dat op 25 september niet zijn besproken?

Ik schreef al eerder over een explosief detail in deze kwestie: dezelfde ambtenaren drongen erop aan om Wilders niet alleen te vervolgen voor zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraak op de verkiezingsavond van 19 maart 2014, maar ook voor soortgelijke uitspraken op 12 maart, een week ervoor. Weliswaar waren die softer, maar het leek de ambtenaren beter die uitspraak mee te nemen, om de kans op een veroordeling zo groot mogelijk te maken. Volstrekt ongepast en ongekend – maar aldus geschiedde. Ook in hoger beroep.

Er bestaat een concept-ambtsbericht van de zaaksofficieren van juni 2014, dat 'altijd een concept zou blijven'. Wat erin staat, weten we niet, want het is niet openbaar.
Er bestaat een concept-ambtsbericht van de zaaksofficieren van juni 2014, dat 'altijd een concept zou blijven'. Wat erin staat, weten we niet, want het is niet openbaar. Ik denk dat in dat stuk het voorgenomen sepot staat voor de 12de maart. En dat we het daarom niet mogen weten. Dat hierover op heel hoog niveau overleg is gevoerd – tot en met het College van PG’s, dat de kwestie in begin augustus 2014 besprak. Het verslag van die bijeenkomst is tot dusver ook geheim.

Wat mij ook intrigeert is het interne advies van de eigen discriminatie-experts van het OM. Ook dat stuk is nog geheim, maar we kennen de strekking inmiddels. Het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie (LECD) betwijfelde op basis van vaste jurisprudentie en criteria of Wilders vervolgd moest worden vanwege z’n minder-Marokkanen op 19 maart. Omdat de retorische trucs (het scanderen), slechts 'licht versterkend' waren, de uitspraken 'niet onnodig grievend' en in lijn met eerdere politieke uitspraken. Mag dit hele stuk document eindelijk openbaar?

Ja, ik weet, ik schreef ooit zelf een pittige column namens de hoofdredactie van RTL Nieuws onder het motto 'Geert, ga je schamen'.
Ja, ik weet – er was veel ophef. Er waren duizenden aangiften. Ja, ik weet, ik schreef ooit zelf een pittige column namens de hoofdredactie van RTL Nieuws onder het motto 'Geert, ga je schamen'. En nee, ik ben nooit voorstander geweest van strafvervolging. Vanwege de vrijheid van meningsuiting – zeker als het om een volksvertegenwoordiger gaat. Ik kijk dus wellicht met een bevooroordeelde blik naar het hele proces. En vind dat het alleen al vanwege de pogingen tot beïnvloeding moet worden gestaakt.

Naast die evidente schending van de trias politica, vind ik de 'groupthink' binnen de top van het OM – en kennelijk binnen het ministerie – beangstigend. Samsom – tuurlijk niet vervolgen. Spekman. Idem. Wilders, túúrlijk wel. Er was een breed gedeeld gevoel dat grenzen overschreden waren door Wilders. Vond men. Blijkt ook uit wat sleutelspelers in hun besloten verhoren bij het Hof zeiden.

Een gelijkgestemde elite die meende dat - vanwege de rechtsvorming - een al jaren ernstig bedreigd politicus een toontje lager moest zingen.
Zeldzaam eensgezind, die ambtenaren en de top van OM. De opvatting van eigen juridisch experts negerend. Een half woord moet genoeg zijn geweest.
Een gelijkgestemde elite die meende dat - vanwege de rechtsvorming - een al jaren ernstig bedreigd politicus een toontje lager moest zingen. Veroordeeld moest worden. Op de golven van tijdgeest en emotie en maatschappelijke verontwaardiging. Ik vraag me oprecht bezorgd af: als dit proces niet eindigt in niet-ontvankelijkheid of sowieso in vrijspraak, hoe zal de geschiedenis dan later oordelen?

Pieter Klein
@pieterkleinrtl
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden #55513 door katertje
Reactie OM berichtgeving RTL Nieuws zaak Wilders
6 december 2019 - Ressortsparket

RTL Nieuws heeft vanmiddag gepubliceerd over vertrouwelijke documenten van het Openbaar Ministerie, die in hoger beroep zijn ingebracht in het proces tegen Geert Wilders. RTL Nieuws citeert daarbij zo beperkt uit een aantal toegevoegde e-mailberichten dat het OM, vooruitlopend op de zitting van maandag, hier alvast op wil reageren.
Het OM wil nogmaals benadrukken dat officier van justitie Wouter Bos die het proces voor de rechtbank voerde, door niemand is beïnvloed bij zijn beslissing om Wilders te vervolgen voor groepsbelediging, discriminatie en aanzetten tot haat.

Zijn opmerkingen uit de e-mail waar RTL Nieuws uit citeert, gaan niet over de inhoud van de zaak, maar gaan alleen over het persbericht waarin bekend werd gemaakt dat Wilders zou worden uitgenodigd voor verhoor. De zaaksofficier wilde voorkomen dat dat nieuws van tevoren op straat zou komen te liggen. Hij vond dat het persbericht alleen in kleine kring moest worden verspreid en schreef daarom: ‘Klein houden is het devies. Dit mag niet uitlekken.’

Maandag gaat het hoger beroep verder in deze zaak.

www.om.nl/@107329/reactie/
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #55509 door katertje


Toenmalig minister Ivo Opstelten (Justitie) heeft hoogstpersoonlijk ingegrepen in de communicatie van het Openbaar Ministerie (OM) in het proces tegen PVV-leider Wilders om diens 'minder-Marokkanen'-uitspraken.

Dit blijkt uit nieuwe, nog vertrouwelijke documenten van het OM, waar RTL Nieuws inzage in had. Het OM heeft de stukken ingebracht in het hoger beroep in de strafzaak tegen Wilders.

Wilders: direct bewijs
PVV-leider Geert Wilders noemt de stukken in een eerste reactie 'explosief'. "Dit is direct bewijs voor bemoeienis van Opstelten met het OM en mijn proces. Tot in detailniveau – persberichten. En het mocht allemaal 'niet uitlekken'. Godgeklaagd. Dit politieke proces moet stoppen. Nu!"

Bij de nieuw opgedoken stukken gaat het om interne e-mails over persberichten van het OM. Het OM wilde in oktober 2014 bekendmaken dat Wilders vervolgd zou worden. In hetzelfde persbericht wilde het OM aankondigen dat PvdA-kopstukken Diederik Samsom en Hans Spekman niet vervolgd zouden worden wegens hun denigrerende uitlatingen over Marokkanen. Eerder dit jaar bleek al dat topambtenaren van Justitie dit wilden verhinderen, omdat zij het politiek niet handig vonden. De verdediging van Wilders heeft steeds gezegd dat sprake was van willekeur: Wilders wel vervolgd, anderen niet.

De interne e-mails over persberichten van het OM:


Dit mag niet uitlekken !
Nu blijkt dat die ingreep afkomstig was van Ivo Opstelten zelf. Letterlijk staat er in de e-mails van 8 oktober 2014: "Minister is nog niet akkoord." En: "Oh ja en minister wil nu twee persberichten." Het OM wilde aanvankelijk niet zwichten, sprak in mails van 'problemen bovenover'.

Opvallend is dat de bemoeienis ook direct op het bordje kwam van de zaaksofficier van justitie, Wouter Bos, terwijl het OM altijd heeft ontkend dat pogingen tot beïnvloeding bij hen terecht kwamen. Die zaaksofficier schrijft: "Klein houden is het devies. Dit mag niet uitlekken!

De documenten lekken uit op een zeer gevoelig moment. Afgelopen week liet minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) nog weten dat hij meer tijd nodig heeft voor onderzoek naar documenten over mogelijke ambtelijke en politieke beïnvloeding in de zaak-Wilders. Daarnaast liet de landsadvocaat deze week aan de rechtbank Midden-Nederland weten, dat het ministerie niet kan voldoen aan de uitspraak van de rechters dat deze maand alsnog informatie moet worden geleverd in een procedure van RTL Nieuws.

OM: mails niet van belang
Gisteren bleek dat Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops komende maandag niet aanwezig zullen zijn bij de hervatting van het hoger beroep, voor de laatste fase van de strafzaak. Zij willen dat eerst alle informatie boven tafel komt. Het OM vindt dat niet nodig en wil de zaak laten doorgaan. Volgens het OM zijn de nu opgedoken mails niet van belang, omdat het OM al zelfstandig de beslissing zou hebben genomen Wilders te vervolgen. Zij stellen dat er na intern onderzoek niets is aangetroffen over politieke beïnvloeding van de strafzaak.
Dit is gedurende het hele proces-Wilders – en tijdens het hoger beroep - gezegd door het OM en het ministerie.

Aanvankelijk werd zelfs iedere vorm van overleg ontkend. Tijdens het hoger beroep bleek dat er wel degelijk meermalen overleg was geweest tussen de top van het OM en minister Opstelten. Ook onthulde RTL Nieuws eerder dit jaar dat topambtenaren aandrongen op het zo stevig mogelijk aanpakken van Wilders: zij leverden allerlei argumenten aan om de zaak zo sterk mogelijk te maken.

Informatie niet "aanwezig"
Het OM deed de afgelopen weken onderzoek in de digitale systemen, na een opdracht van het gerechtshof. Wat opvalt in het verslag van dat onderzoek is dat er mogelijk mails zijn verwijderd en dat 'niet van alle genoemde medewerkers nog informatie aanwezig was'. Het OM had van de Landelijk Hoofdadvocaat-generaal de opdracht gegeven om duidelijk aan te geven welke (oud-) medewerkers van het OM zijn 'bevraagd' en om ook duidelijk te maken welke 'fysieke bestanden en mappen' zijn onderzocht.

In het aanvullend proces-verbaal wordt hier echter niets over gezegd. Ook wordt niet duidelijk of een poging is gedaan verwijderde bestanden alsnog te achterhalen.
Pieter Klein


Pieter Klein, RTL
Bijlagen:
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door dirko. Reden: afbeelding
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #55501 door katertje

met dank aan GeenStijl

Als het Wildersproces maandag verder gaat, dan gaat het verder zonder Geert Wilders. "Advocaat Knoops heeft het gerechtshof laten weten volgende week niet te verschijnen voor de 'dupliek', de laatste fase in de rechtszaak. Hij had het hof gevraagd om uitstel van behandeling van de strafzaak, maar dat verzoek is afgewezen."

Knoops & Wilders vinden het een gotspe dat het onderzoek van minister Grapperhaus naar meer stukken over de bemoeienis van minister Opstelten met de strafzaak is vertraagd. Net zoals het eigenlijk ook een gotspe is dat dit proces überhaupt nog steeds doorgaat. En het een gotspe is dat de Landsadvocaat doodleuk meldt dat de Staat meer tijd nodig heeft om aan de verplichting van de rechter te voldoen in de Wob-zaak van RTL Nieuws.

> Dit land is doodziek. Geen rechtsstaat. Een totale anarchie waar criminaliteit hoogtij viert; waar politici gecorrumpeerd zijn, waar het OM is geïnfiltreerd door de onderwereld; waar de rechterlijke macht corrupt is; waar recht en rechtstaat worden verkracht; waar wetten en regels met voeten worden getreden, waar de kromme staat denkt dat als ze maar lang genoeg liegt, bedriegt, intimideert en terroriseert, ze zelfs de taaiste onschuldigen er onder krijgen...die heeft het MIS !!

Het laat duidelijk zien dat de Nederlandse rechtstaat totaal verrot is. Het OM en de rechters zijn allesbehalve integer. Voor het OM kan een fatsoenlijk mens niet anders dan minachting opbrengen, net als voor de Main Stream Media.... laffe hielenlikkers. De Nederlandse rechters mogen zich verheugen in mijn verachting omdat zij niets hebben gedaan om aan dit smerige complot van Justitie en OM tegen een politicus met een "inconveniënt truth" een einde te maken.

Grapperhaus is een totale faal, maar kan niet anders. Heeft bij zijn aantreden zijn ziel verkocht voor het afkopen van vervolging/rechtzaak tegen hem.
Justitie/VVD heeft hem bij de ballen.
----
Bijlagen:
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko