Vraag Wilders Proces 2.0

Meer
2 jaren 7 maanden geleden #47190 door katertje


Voortgang Politiek Proces tegen PVV-leider Geert Wilders: Requisitoir Openbaar Ministerie, 16-11-2016

"Wilders niet beschermd door vrije meningsuiting"
PVV-leider Geert Wilders kan voor zijn "minder, minder, minder" Marokkanen-uitspraken geen beroep doen op de vrijheid van meningsuiting. Dat stelt het Openbaar Ministerie (OM) in het requisitoir tegen de PVV-leider. Het OM acht Wilders dan ook strafbaar vanwege groepsbelediging en het aanzetten tot haat.

In jurisprudentie ontbreekt volgens het OM de ruime vrijheid van meningsuiting voor politici "bij het belasteren van minderheidsgroepen of het aanwakkeren van intolerantie tussen bevolkingsgroepen".

"Voor persoonlijke opvattingen is geen plaats, zegt officier van justitie Wouter Bos. Daarmee verwijst hij naar de uitlatingen van Wilders dat hij in een politiek proces verwikkeld is geraakt. Bos zegt ook dat hij de richtlijn van het college van procureurs-generaal volgt: die stelt dat eventueel martelaarschap of het uitbuiten van een voorbeeldfunctie geen reden is om niet te vervolgen.

Dit proces draait volgens de aanklagers om twee fundamentele waarden in onze samenleving: de vrijheid van meningsuiting en de bescherming tegen discriminatie. Tussen die twee grondrechten bestaat spanning, erkende Bos. "Het is cruciaal dat politici in hun speeches geen aanleiding geven tot onverdraagzaamheid." Het zijn van politicus is geen verzachtende omstandigheid, aldus de officier van justitie.

Ook het feit dat Wilders eerder werd vrijgesproken vanwege kritiek op de islam geeft hem niet dezelfde "rugdekking" van internationale verdragen als bij een aanklacht voor het discrimineren van bevolkingsgroepen. De "minder, minder, minder"-uitspraken deed Wilders in een Haags café in maart 2014. Volgens het OM was de speech weloverwogen, gepland en de reactie van de PVV-aanhang georkestreerd.

Dat Wilders die uitspraken later relativeerde door te zeggen dat hij juist criminele Marokkanen bedoelde, doet volgens Bos niet ter zake. Die nuance is door velen ook niet meer gehoord, zei hij.
"De pijn bij veel Marokkanen zit bij het over één kam scheren van de groep." Vooral de mededeling
"Dan gaan we dat regelen" is volgens Bos als bedreigend ervaren.

"Geen gevangenisstraf"
Voor zijn uitspraken kan het OM maximaal een jaar gevangenisstraf eisen, of een geldboete oplopend tot 8.200 euro. In de praktijk komen beide straffen "absoluut niet voor", zegt Henny Sackers, hoogleraar sanctierecht aan de Radboud Universiteit, in de Volkskrant. "Uitingsdelicten zitten altijd aan de onderkant van de strafsoorten." Bovendien gaat Wilders voor het eerst in de fout ("first offender"), wat ook gevangenisstraf uitsluit.

Morgenochtend vervolgen de twee officiers van justitie hun 190 pagina's tellende requisitoir vanaf 09.30 uur. Dan zal ook de strafeis worden voorgelezen. Daarna is het woord aan de verdediging die naar verwachting diezelfde dag nog zal beginnen met haar slotpleidooi.

> Wilders was al heel lang geleden veroordeeld door deze rechters, hun "vak"broeders en sturende krachten achter de schermen. Ze hadden allemaal gewraakt moeten worden. Ze hebben een onvoorstelbaar geniepig en smerig spelletje gespeeld om hem eindelijk te kunnen pakken.

Wat zal Rutte blij zijn met dit OM. Kan hij alsnog zijn dreigement uit 2012 ten uitvoer (laten) brengen: "ik breek dat partijtje van jou af tot 1 zetel" Maar goed, na dit circus kan Wilders in hoger beroep, cassatie en evt. het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Uitspraak OM vanmorgen: volgens de wet mag je een persoon ter verantwoording stellen, maar niet een hele groep. Hoe kan het dan dat een Officier van Justitie een hele motorbende ter verantwoording roept en wil verbieden? Dat is toch wat het OM wil doen met de motorclub Banditos? Het OM mag wél een groep ter verantwoording stellen en zelfs verbieden? Zó ver is Wilders niet eens gegaan....!

Ik ben bang dat elk pleidooi van de verdediging, hoe briljant ook, zonder meer van tafel zal worden geveegd. Ze willen maar één ding: iedereen monddood maken (op straffe van) over welke minderheid dan ook, zodat die ongestoord onze samenleving kan afbreken.

Daarom MOET Barbertje hangen
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 7 maanden geleden #47168 door gnor
www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/20...n-terrorisme-400799/

DENK-voorman Tunahan Kuzu maakt zich zorgen dat Nederland zich teveel concentreert op islamitisch terrorisme. Volgens hem is er in Nederland nog nooit een terroristische aanslag gepleegd door moslims, en telt de moord op Theo van Gogh niet mee.

<Laten we er dan met zijn allen voor zorgen dat DENK niet meetelt; desnoods, er is ervaring mee, middels een cordon sanitaire.>

Maar de moord op Van Gogh, gepleegd op klaarlichte dag in november 2004, was wel degelijk een terroristische aanslag, bepaalde de rechter. De rechtbank in Amsterdam achtte het ‘primair wettig en overtuigend bewezen’ dat de daden van moslimextremist Mohammed Bouyeri een terroristisch oogmerk hadden.

<Laat Kuzu heerlijk zijn onzin verkondigen; vrijheid van meningsuiting. Zelfs Rutte, Steur enz. mogen liegen, waarom hij dan niet? De afrekening komt eens. Waar, wanneer en of hoe dat gebeurt ligt in de toekomst besloten.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 7 maanden geleden #47158 door gnor
Een veroordeling door de Rechtbank betekent een HB en vragen aan Hoge Raad en Europees Hof. We zijn dan jaren verder. Hoe tegen die tijd de politieke vlag er bij hangt, is voor 100% van belang m.b.t. een eventueel eindoordeel. Mogelijk bestaat dan zelfs de EU niet meer en wordt het een doofpot net als het Oekraïnereferendum. Het zal zelfs zo kunnen zijn dat er t.z.t. gewoon een niet-ontvankelijk uit komt d.w.z. aardige bezigheidstherapie geweest voor velen i.c. voer voor juristen en aanverwanten.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko
Meer
2 jaren 7 maanden geleden #47156 door katertje
Volgens hoogleraar Tom Zwart hoeft PVV-leider Geert Wilders niet te vrezen voor veroordeling voor zijn "minder minder Marokkanen" uitspraak. Dat zou hij te danken hebben aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, oftewel het EVRM.

Zwart, hoogleraar Mensenrechten aan de Universiteit Utrecht, zegt dat Wilders met het benoemen van Marokkanen een nationaliteit heeft bedoeld en geen "ras". Daarom zou hij vrijwaring genieten onder het EVRM. Artikel 10 van het Verdrag – dat gaat over vrijheid van meningsuiting –  geeft Wilders volgens Zwart een "vrij ruime mate van bescherming".

Na de Leidse hoogleraar Paul Cliteur, neemt Zwart het op voor Wilders maar zegt hij wel dat hij niet in het "Wilders-kamp" wil worden weggezet: "Ik zou me niet met de opvattingen van de heer Wilders willen vereenzelvigen".

In een uitgewerkt stappenplan zet Zwart uiteen dat volgens de wetsgeschiedenis, eerdere uitspraken en het EVRM nauwelijks aanknopingspunten zijn om Wilders te veroordelen. Volgens datzelfde stappenplan zou de rechtbank zich wel moeten buigen over de vraag of de "eigenwaarde van Marokkanen is aangetast" of dat zij in diskrediet zijn gebracht.

Zwart houdt nog wel een slag om de arm: op de vraag of hij vindt dat Wilders moet worden vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging door de rechtbank, wil Zwart "geen ferme uitspraken doen uit respect voor de rechtbank"

Hij doet de "minder, minder"-uitspraak van Wilders tijdens een verkiezingsbijeenkomst in 2014 af als grap: "Het zou mijn humor niet zijn, maar het is niet strafwaardig", aldus de hoogleraar.

Advocaat van de gekwetsten en getraumatiseerden, Göran Sluiter: "Als er iets is dat Wilders graag doet, dan is dat het krenken van Marokkaanse Nederlanders". Volgens de advocaat doelde Wilders met zijn uitspraken ook op Marokkanen zonder strafblad, omdat hij afkeer zou hebben van álle Marokkanen.

Wilders houdt vol dat hij met zijn uitspraken alleen criminele Marokkanen bedoelde en zegt dat hij zich vaker in soortgelijke bewoordingen heeft uitgelaten. Wilders zelf noemde het onderzoek naar zijn "minder Marokkanen"-uitspraken een "politiek proces, tegen de vrijheid van meningsuiting".

Naar verwachting komt het Openbaar Ministerie donderdag met een strafeis.
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor
Meer
2 jaren 7 maanden geleden #47151 door katertje
Tom Zwart, hoogleraar mensenrechten en getuige-deskundige in de zaak tegen Geert Wilders, is tegen het gebruik van strafrecht om onvrede met andermans standpunten te uiten.

Tom Zwart is hoogleraar mensenrechten en getuige-deskundige in de zaak Wilders. In de marge van een gesprek over zijn benadering van mensenrechten kon Vrij Nederland hem ook een paar vragen stellen over zijn visie op deze zaak. Hij had al voor het proces toegezegd in een interview met Vrij Nederland en is daarmee de enige direct betrokkene bij de zaak die hier in de pers uitspraken over kan doen, behalve Wilders en zijn advocaat zelf. Hij zegt: ‘Ik had liever gezien dat het OM Wilders niet zou vervolgen.’

Waarom vindt u dat dat beter was geweest?

"Ik deel Wilders’ standpunten volstrekt niet – ik vind de aanwezigheid van Marokkanen en moslims in Nederland juist een verrijking, maar hij is onderdeel van een groter probleem. Hij vertegenwoordigt 25 procent van het electoraat. Met die mensen moeten we in gesprek. Dat is een moeizaam proces, maar strafrechterlijke binnendoortjes om Wilders te corrigeren zijn niet de oplossing."

Dat klinkt alsof vervolgen een verkeerde strategie is in een politiek debat. Maar meer dan 5.000 mensen hebben aangifte gedaan tegen Wilders. Ze verwijten hem aanzetten tot haat en discriminatie. Dat is allebei strafbaar. Doet het OM niet gewoon zijn werk?
‘Uiteraard had iedereen die zich door de opmerkingen van Wilders geraakt voelde het recht om aangifte te doen. En het OM heeft de bevoegdheid – niet de plicht – om vervolging in te stellen. Dat zal ik niet bestrijden. Maar ik zou zo graag zien dat onvrede met de standpunten van Wilders wordt geuit in het politieke en maatschappelijke debat. We hebben gekozen voor een democratie en dat betekent dat je elkaar bestrijdt met woorden en argumenten en niet met dagvaardingen en pleitnota’s.

Nu moet de rechterlijke macht deze discussie oplossen en die is niet goed toegerust om met dit soort problemen om te gaan. Bovendien loopt de rechter met dit soort zaken het risico in politiek vaarwater te belanden. Dat blijkt al uit de mededeling van de Rechtbank dat geen van de rechters lid is van een politieke partij. Dat zullen we niet te horen krijgen als het om een winkeldiefstal of snelheidsovertreding gaat.’

Vindt u wat Wilders heeft gezegd dan nog steeds vallen onder de vrijheid van meningsuiting?
‘Ja, zijn uitlating worden door de vrijheid van meningsuiting beschermd. Bovendien leidt deze strafrechtelijke aanpak niet tot een bevredigende oplossing. Wat moet er gebeuren als Wilders veroordeeld wordt? Mogen de grote groep PVV-aanhangers dit soort dingen dan ook niet meer zeggen en denken? En wat moeten we doen als vrijspraak volgt? Zijn de opvattingen van Wilders dan onaantastbaar? Dat leek het effect te zijn na de vrijspraak in Wilders I: zijn opmerkingen over de islam kregen daardoor een soort goedkeuringspredikaat, terwijl zijn standpunten echt wel forse kritiek en tegenspraak verdienden.

Hetzelfde geldt overigens voor het salafisme. Als de ideeën van de salafisten politici en bestuurders niet aanstaan, dan moeten ze met hen in debat gaan en de beweging niet via het OM of de wet verbieden. Als we echt geloven in “onze manier van leven”, zoals dat tegenwoordig heet, dan is het de moeite waard om daarover met de salafisten de discussie aan te gaan. De discussie afkappen en onderdrukken behoort volgens mij in ieder geval niet tot die manier van leven.

Bovendien: een veroordeling van Wilders en een verbod op salafisme doen ook afbreuk aan het gezag van Nederland om op te komen voor dissidenten in het buitenland. Dan beschikken we immers zelf ook over dissidenten.’
Lees hier Vrij Nederlands interview met Zwart over zijn visie op mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en dissidenten: ‘Wie voorstander is van een strafrechtelijke aanpak van Wilders of aanhangers van IS, moet niet gaan klagen als in landen als China ook mensen wegens hun opvattingen worden vervolgd.’
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 7 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #47150 door gnor
Het zou juister van Tom Zwart zijn geweest om te stellen dat hij niemand verdedigt. Nu geeft hij de indruk altijd bij de winnaars te willen horen. Wiens brood.... Dat het OM vooringenomen is, is niet nieuw. Honderdduizenden autochtone Nederlanders zouden zich moeten voegen in dit proces omdat zij door het gedrag van o.a. de vermeende benadeelden in dit proces,zich unheimisch voelen in eigen land.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laatst bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko
Meer
2 jaren 7 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #47149 door katertje
Ruzie hoogleraar en officier over strafbaarheid Wilders

Het proces tegen PVV-leider Geert Wilders wegens haatzaaien en discriminatie is vandaag weer begonnen. In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol was het de beurt aan de benadeelde partijen om het woord te voeren. Zij menen dat de PVV-voorman verantwoordelijk is voor de acceptatie van discriminatie in Nederland. Wilders is er ook vandaag niet bij.

Volgens de advocaten van de slachtoffers heeft de leider van de PVV voor onrust en angst gezorgd bij Marokkaanse Nederlanders. Discriminatie zou steeds vaker door burgers en politici geaccepteerd worden door de kwetsende uitspraken van Wilders.

Voor het veroorzaken van "woede, verslagenheid en onmacht in tienduizenden gezinnen" eisen circa veertig Marokkaanse Nederlanders 500 euro schadevergoeding per persoon van PVV-leider Geert Wilders. Die compensatie is "alleszins redelijk", betoogde hun advocaat Göran Sluiter.

> Dus als Wilders die 500 euro moet betalen is je leed weg, voel je jezelf ineens veiliger en zijn ook je trauma's als sneeuw voor de zon verdwenen??

De raadsman verwees naar een eerdere uitspraak in Den Bosch, waar een geweigerde cafébezoeker op grond van discriminatie 250 euro schadevergoeding had ontvangen. "Deze feiten zijn ernstiger", zei Sluiter over zijn hogere eis tot schadevergoeding. Er is volgens hem sprake van een aanhoudende schade, "want de gevoelens van angst duren voort". Hij bracht verder naar voren dat Wilders na diens uitspraken "daarvan niets heeft teruggenomen".

Ook hield Sluiter om onduidelijke redenen een betoog waarom de uitverkiezing van Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump niet deugt. De portee: Amerikaanse Nederlanders zijn minder kwetsbaar dan Marokkaanse Nederlanders dus de extra-kwetsende omstandigheden moeten ook meewegen in het oordeel van de rechtbank.

Minder, minder
De rechtszaak tegen Wilders draait om uitspraken die hij twee jaar geleden deed. Op twee verschillende momenten sprak Wilders zijn wens uit om minder Marokkanen te hebben in Nederland. Op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen vroeg hij in een kroeg aan een zaal vol PVV-kiezers of ze meer of minder Marokkanen wilden. Toehoorders riepen 'minder, minder' en Wilders reageerde vervolgens met de woorden: 'Dan gaan we dat regelen'. Daarna besloten duizenden Nederlanders aangifte te doen van haatzaaien en discriminatie.

Ik las in NRC dat ik zou pleiten voor Wilders. Die rol speel ik niet graag. Ik verdedig hem niet
Tom Zwart, hoogleraar mensenrechten
Vervolg niet
Hoogleraar Tom Zwart hield de rechters in de middag voor dat de uitspraken van Geert Wilders niet meteen onder racisme vallen. Dit omdat het begrip nationaliteit bewust buiten het verdrag tegen rassendiscriminatie is geplaatst. Ras is volgens de hoogleraar wat de rechtspraak betreft niet gelijk aan nationaliteit.

Het Openbaar Ministerie ging in discussie met Zwart en meent dat Wilders wel degelijk strafbaar is. Wat officier van justitie Wouter Bos betreft is Zwart zelfs niet secuur genoeg te werk gegaan in zijn oordeel. Dat schoot de hoogleraar in het verkeerde keelgat, hij vroeg de officier dan ook om zijn excuses te maken. Daar piekerde Bos echter niet over. Opvallend genoeg stelde rechter Van Rens geen vragen. Wilders verweet haar eerder dat ze vooringenomen was. 

De hoogleraar stelt wel nadrukkelijk dat hij niet in het kamp van Wilders geplaatst wil worden. "Het is cynisch dat ik hier zit. Ik las in NRC dat ik zou pleiten voor Wilders. Die rol speel ik niet graag. Ik verdedig hem niet."

>De zitting is vandaag wel te volgen via de publieke, door u betaalde omroep NOS. NOS-regent Marcel Gelauff weigerde echter de procesdag uit te zenden waarop Paul Cliteur als getuige-deskundige voor Wilders optrad. Gelauff verklaarde deze werkweigering met ‘wij zijn geen serviceorganisatie voor politieke partijen.’
Laatst bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor
Meer
2 jaren 7 maanden geleden #47072 door katertje
Oordeel zelf: Dit is het plan van Geert Wilders. [Nieuwsbrief PVV]

Pim Fortuyn, de held van Rotterdam, de man die ons land wakker schudde, zei ooit: "Ga niet uit van het haalbare, maar van het denkbare." Daarmee wilde hij duidelijk maken dat voor ons, Nederlanders, niets onmogelijk is.

Pim Fortuyn had gelijk. Voor ons is niets onmogelijk. Wij zijn Nederlanders.

Kijk maar naar ons land. Dit unieke en prachtige land hebben wij zelf gemaakt. Wij zijn het enige volk ter wereld dat een land bewoont dat het grotendeels zelf heeft geschapen. Een geweldige prestatie.

Wij creëerden niet alleen ons eigen land, maar wij verkenden ook de wereld. Wij bevoeren alle zeeën. Wij hebben New York gesticht en Australië ontdekt. Soms lijkt het alsof we dat allemaal zijn vergeten. Vergeten waar we toe in staat zijn. Wat we allemaal kunnen als we maar willen. En misschien is dat wel ons probleem. We moeten weer groots durven denken. Want waar een wil is, is een weg.

En ja, ik weet het. Er is veel om ons aan te ergeren. Er is ook veel om terecht boos over te zijn. Dit kabinet heeft ons land kapotbezuinigd, en laat toe dat ons land wordt gekoloniseerd door de islam. Maar laten we uitgaan van het denkbare. Laten we samen ons land bevrijden.

Vier jaar geleden won Mark Rutte de verkiezingen met een campagne gebaseerd op valse beloftes. Met leugens en bedrog. Geen geld naar de Grieken, 1000 euro voor alle Nederlanders, een strenger immigratiebeleid. En de PvdA was de vijand, u weet het allemaal nog wel. Hij bood er onlangs zijn excuses voor aan, maar hij trok er geen conclusies uit. Integendeel, hij zei sorry maar gaat gewoon door met het afbreken en weggeven van ons land. Misschien gaat hij ook opnieuw nog eens vier jaar regeren met de PvdA. Niemand kan hem nog op zijn woord geloven. En mijn vraag aan u is: wilt u nog eens vier jaar zo'n premier?

U leeft nu in het land van Mark Rutte. En dat is voor velen geen fraai land meer. Stapt u maar even de voordeur uit en kijk om u heen. De kans is groot dat er voor de ingang van de buurtwinkel tuig staat. Dat u daar wordt bespuugd en bestolen. Dat uw dochters, uw vrouw en ouders worden lastig gevallen en 's avonds niet meer naar buiten durven. Verworden tot een vreemde in uw eigen land. Dat moet veranderen. Want dit is ons land. En het wordt van u afgepakt. En ik pak het voor u terug.

Een politicus zoals ik, die de waarheid spreekt over een gigantisch probleem waar veel Nederlanders dagelijks mee geconfronteerd worden - ja, ik heb het over de terreur van de islam en het Marokkanenprobleem - wordt voor de rechter gesleept. Staat als verdachte in het beklaagdenbankje, terwijl haatimams ongestoord hun gang kunnen gaan en de politieke elite zwijgt. Ze noemen zich leiders, maar ze leiden niet; ze misleiden.

Mark Rutte's Plan laat zich in één woord samenvatten: Plichtsverzuim.
Mijn Plan voor Nederland heet: Bevrijding. En bevrijding begint met het benoemen van de feiten.

De feiten: Zes op de tien gevangenen in Nederland is allochtoon en van alle gedetineerden is meer dan 10% van Marokkaanse herkomst. Marokkaanse jongeren worden bijna vijf keer vaker van een misdrijf verdacht dan autochtone jongeren. Nederland is verworden tot één doorlopende live-uitzending van Opsporing Verzocht. Een politicus die daarover zwijgt is de knip voor de neus niet waard. Ik weiger dat te doen.

En ook over de islam zal ik niet zwijgen. Nooit en te nimmer. Want zwijgen is levensgevaarlijk. Afgelopen juli overleed Nobelprijswinnaar en holocaust-overlever Elie Wiesel. Ik mocht hem enkele jaren geleden persoonlijk ontmoeten in New York. Hij gaf de wereld een wijze les: "Als mensen zeggen dat ze je willen vermoorden, moet je ze geloven." De islam zegt ons te willen vermoorden. De koran laat daar geen enkele twijfel over bestaan.

Zeven op tien Nederlandse moslims vindt religieuze regels belangrijker dan de Nederlandse seculiere wetten. En meer dan één op tien moslims in Nederland vindt het acceptabel om geweld te gebruiken vanuit de islam. Dat zijn meer dan 100.000 mensen. Velen weigeren te integreren en tonen geen respect voor het Nederlands gezag in wijken zoals Maassluis of Poelenburg. Wij krijgen de middelvinger. Islamitische hooligans paraderen met IS-vlaggen door de straten in Den Haag en bezetten bruggen met Turkse vlaggen in Rotterdam. Dit is ons land, maar hun vlaggen wapperen.

Kijk naar hun vlaggen. En kijk naar onze vlag. Er staat geen korantekst op en geen halve maan. Op onze vlag staan rode, witte en blauwe strepen. Het rood van onze identiteit, het wit van onze vrijheid en het blauw van de waarheid. Dit is de tijd dat van huis tot huis, van straat tot straat en van gemeente tot gemeente onze vlag moet worden gehesen. Overal. Met trots. Want dit is ons land, ons Nederland! En het schreeuwt om bevrijding.

Ik zal ons mooie land beschermen als ik het voor het zeggen krijg. En dat kan alleen als we het de-islamiseren. Ik wil dat tot de kern van mijn beleid maken. Want ik weiger dit prachtige land van ons kapot te laten gaan en ik kies voor onze cultuur en de vrijheid van ons volk.

Onze waarden zijn niet islamitisch maar gebaseerd op de joods-christelijke en humanistische beschaving. Wij hebben het recht en de vrijheid om zelf te bepalen hoe wij willen leven, en dit recht nooit af te geven. Twaalf jaar geleden werd Theo van Gogh vermoord. Hij gaf zijn leven voor de vrijheid die het hart vormt van onze Nederlandse identiteit. En die identiteit moet weerbaar zijn. We moeten diegenen die onze vrijheid willen vernietigen niet de mogelijkheid geven onze vrijheden te misbruiken om ze van ons af te pakken. We moeten ophouden naïef te zijn en ons verdedigen. Want dit is ons land.

En Nederlanders beseffen donders goed dat er weliswaar gematigde moslims bestaan maar zeker geen gematigde islam. Twee op drie Nederlanders vinden dat de islamitische cultuur niet bij Nederland hoort. Driekwart vindt dat politici de problematiek van het toenemend aantal islamieten onderschat. Meer dan driekwart vindt de islam geen verrijking voor Nederland. Die mensen hebben groot gelijk. Maar niemand luistert naar ze. Ik wel.

Mark Rutte sprak over koppig optimisme, maar Nederland heeft geen lachende ezels maar helden met standvastig realisme nodig. We kunnen het ons niet permitteren de ernst van de dreiging te onderschatten. Want die dreiging is existentieel: het voortbestaan van ons land staat op het spel. Potentiële terroristen zijn al in grote aantallen onder ons en komen nog dagelijks naar Europa, ook met de asielinstroom. Ze lopen hier vrij rond. Het is plichtsverzuim daar niets aan te doen en onze grenzen open te laten voor tienduizenden vooral islamitische gelukszoekers uit het Midden-Oosten en Afrika.

We moeten ons ook bevrijden van de eurofielen in Brussel die de vloer aanvegen met onze identiteit, onze soevereiniteit en onze welvaart. We zijn niet langer baas over onze eigen grenzen, ons eigen geld, onze eigen democratie. Als we in een referendum bepalen dat we iets niet willen, zoals het associatieverdrag met de Oekraïne, dan duwen ze het ons toch door de strot. Want de wil van het volk is voor de elite niet relevant. Ze lachen ons uit.

Alles wat tot onze cultuur behoort wil men van ons afpakken. Zelfs Zwarte Piet mag niet meer. De elite wil nu ook het woord "allochtoon" afschaffen, maar het is de autochtoon die zijn land verliest. Ik weiger me daar bij neer te leggen. Dit is ons land, onze cultuur, onze identiteit. Nederland, dit prachtige land, deze grote natie, dit vurige baken van vrijheid, het is van ons en het zal van ons blijven! Dit is de tijd om de tirannie te verdrijven.

Ik doe vandaag een oproep aan alle Nederlanders. Aan iedereen die geniet van onze zwaar bevochten vrijheden, aan iedereen die de welvaart en de rijkdom van dit geweldige land veilig wil stellen voor zijn kinderen en kleinkinderen: laten wij de wereld tonen dat we Nederlanders zijn. Kom in verzet - democratisch en geweldloos - tegen de elite die uw land weggeeft. De taak die voor ons ligt is groot. Maar onze moed om ons land terug te veroveren is dat ook. Er is veel goeds dat behouden moet worden en er is veel dat recht moet worden getrokken.

Dit is de tijd voor duidelijke taal: Nederlands geld voor de Nederlanders! Geen cent meer naar Afrika, naar Turkije, Griekenland of Brussel. Dan wordt er zóveel mogelijk. Beeldt u het zich eens in! Dan kunnen we de belastingen voor iedereen verlagen, zodat de koopkracht flink kan stijgen en de economie een geweldige boost krijgt. Dan kunnen we onze 65-plussers een fatsoenlijke oude dag geven. Dan brengen we de AOW terug naar 65 jaar en worden er geen pensioenen gekort.

Ik kies ook voor het openhouden van verzorgingshuizen en voor duizenden extra handen aan het bed. In mijn Nederland draaien we de verschrikkelijke afbraak van de zorg onder Rutte 2 terug en staan er iedere dag en iedere nacht weer volop verpleegkundigen klaar om onze ouderen met toewijding, liefde en respect te verzorgen. In mijn Nederland schaffen we het eigen risico af. Want het kan niet dat Nederlanders zorg gaan mijden omdat ze het niet kunnen betalen, terwijl asielzoekers gemiddeld per jaar ruim duizend euro méér zorgkosten maken dan een Nederlander en alles gratis krijgen. Elke vezel van mijn lijf verzet zich tegen deze onrechtvaardigheid.

Dan kunnen we ook meer geld geven aan de politie en het leger zodat zij meer middelen hebben om ons land veilig en vrij te houden en onze eigendommen en grenzen te beschermen. We moeten onze grenzen sluiten voor asielzoekers en immigranten uit islamitische landen, Syriëgangers niet meer laten terugkeren, en criminelen met dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten. We moeten ons land bevrijden.

Ik wil ook directe democratie in Nederland met bindende referenda. Ons politiek bestel is nog steeds dat van de 20ste eeuw, geregeerd door dezelfde arrogante politieke elite van de valse beloftes en de huichelende sorry's. Als de puinhopen van Mark Rutte ons één ding hebben geleerd dan is het wel dit: het volk moet aan de noodrem kunnen trekken wanneer de politieke elite ingaat tegen haar wil. En niet alleen één keer in de vier jaar.

Miljoenen Nederlanders hebben de afgelopen decennia gezien hoe hun land voor hun ogen gekaapt werd. Je hoefde geen genie te zijn om te weten dat dit slecht zou aflopen. De onophoudelijke soevereiniteitsoverdrachten aan de EU, de euro die meer schaadt dan baat, de eindeloze stroom weggegooid geld naar de Grieken, de gevaren van de islam, de open grenzen en de massa-immigratie, de groeiende terreurdreiging, de asieltsunami, de belastingverhogingen en last but not least de bezuinigingen in de ouderen- en gehandicaptenzorg die de zwaksten in de samenleving kopje onder hebben geduwd.

Wie waarschuwde heeft helaas gelijk gekregen. Maar er is hoop. Wij gaan er samen voor zorgen. Als een volk in beweging komt, dan wordt alles haalbaar. Ik zeg niet dat het makkelijk zal zijn. Maar het kan. En het moet. Want we hebben geen keuze. Een sterk en soeverein land waar hard werken wordt beloond en de zwakkeren beschermd, waar terroristen niet zomaar meer via Hazeldonk kunnen komen binnenrijden, waar meisjes weer in rokjes de straat op kunnen zonder te worden nagesist of aangerand, waar de zorg betaalbaar is en de pensioenen fatsoenlijk, waar alle burgers - ook joden, homo's, vrouwen, en islamcritici - veilig zijn. Waar patriottisme geen scheldwoord is maar een geuzennaam. Waar de islam de deur wordt gewezen.

Dit prachtige land, ons eigen land, is nog lang niet verloren. Sterker nog, we hebben de mooiste jaren nog voor ons. Als we maar de goede keuzen maken. En afscheid nemen van de wegkijkers en weggevers van Nederland. Het is tijd voor de bevrijding! Laten we ons land samen terugveroveren.

Te beginnen op 15 maart 2017!

De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor
Meer
2 jaren 7 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #47057 door katertje
*
Dames en Heren Journalisten van De Volkskrant,


Ik begrijp dat U zich zorgen maakt over het taalgebruik van de heer Wilders. Ik probeer hier even te verduidelijken waarom de heer Wilders bepaalde dingen zegt.

Als hij stelt dat de islam een kwaadaardige, gewelddadige ideologie is, bedoelt hij dit niet racistisch. Hij stelt het slechts vast. Het is vergelijkbaar met de stelling, dat gras groen is.
Als U empirisch onderzoek zou doen naar beide stellingen, komt U tot de conclusie dat beide fenomenen onweerlegbaar waar zijn.

De heer Wilders constateert slechts een feit en brengt dit onder onze aandacht. Verder gebruikt de heer Wilders de term 'tsunami'. Hij gebruikt dit weliswaar niet over een bepaalde bevolkingsgroep maar over islamisering in zijn algemeenheid.

Recentelijk kwam onder mijn aandacht, dat in het eerste halfjaar van 2016 in Duitsland door MIGRANTEN 142.500 (780 per dag) misdrijven zijn gepleegd. Dit zijn uitsluitend de opgeloste misdrijven.
Gezien het feit dat maximaal 1 op de 4 misdrijven wordt opgelost, mag U ervan uitgaan dat het werkelijke getal rond de 600.000 (zeshonderdduizend) ligt.Ik weet niet of U mij vanaf vandaag ook een racist noemt, maar dat noem ik dus een TSUNAMI.


.
Laatst bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor
Meer
2 jaren 7 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #47023 door katertje
De Leidse hoogleraar Paul Cliteur vindt het onterecht dat Geert Wilders terechtstaat. Hij vindt dat de PVV-leider zich niet schuldig heeft gemaakt aan discriminatie en dat de vele aangiften tegen Wilders getuigen van intolerantie.

Dat zegt hij op de tweede procesdag in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp. Hij is als getuigedeskundige opgeroepen door de verdediging van Wilders. De hoogleraar laat duidelijk weten geen voorstander te zijn van de vervolging van lijsttrekker.
Cliteur noemt de strafzaak tegen Wilders een 'politiek proces'. De uitspraak van de rechters heeft volgens hem grote gevolgen voor de politieke ontwikkeling in Nederland. Hij vindt het onwenselijk dat rechters zich uitspreken over een politieke kwestie.

Follow

Rik Konijnenbelt

@RikReporter
Deskundige Cliteur bepleit strikte scheiding wetgevende en rechterlijke macht (trias politica). Alleen al daarom, is dit proces onwenselijk.
11:54 AM - 3 Nov 2016


Geen discriminatie
De PVV'er staat terecht voor belediging van Marokkanen op grond van ras en het aanzetten tot discriminatie en haat. Zo vroeg Wilders op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aan een zaal vol PVV-kiezers of ze meer of minder Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde 'minder, minder, minder'. "Dat gaan we regelen", reageerde Wilders destijds.

Die uitspraak is volgens Cliteur geen discriminatie, maar een voorstel tot immigratiebeperking. Daarnaast, zegt hij, is er van een ras is 'geen nationaliteit te maken en van een nationaliteit geen ras'.

De PVV-leider laat het proces de komende drie weken aan zich voorbijgaan. Wilders verklaarde de rechtszaak als een politiek proces te zien en weigert daarom te komen. "Over politieke standpunten moet in de Tweede Kamer gesproken worden en niet in de rechtbank."
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor
Meer
2 jaren 7 maanden geleden #47022 door katertje


Minder PvdA: Wilders is voorzichtiger en meer politiek correct dan Samsom

"Sommige PvdA'ers komen in hun bewoordingen nodeloos kwetsend over en zijn niet erg constructief"

Er is de laatste tijd veel te doen over de uitspraak van Geert Wilders “minder, minder, minder Marokkanen”, zoals gedaan op 14 maart 2014 tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Den Haag. Maar waar veel minder aandacht voor bestaat is over een andere uitspraak die hij heeft gedaan tijdens dezelfde bijeenkomst, namelijk dat hij ook minder PvdA wenste. Dat brengt ons op het vraagstuk wat verantwoord is in politieke verkiezingsretoriek. Politieke retoriek heeft uit de aard der zaak, denk ik, een generaliserend en daarmee een niet helemaal verantwoord karakter. Toch is het ook weer niet te vermijden dat die generalisaties worden gedaan.

Neem nu die PvdA-uitspraak. Strikt genomen kan Wilders dat niet zo generaliserend bedoeld hebben, want met sommige PvdA-ers moet hij het hartgrondig eens zijn. Wanneer Samsom spreekt van een “etnisch monopolie” dat bepaalde groepen op overlast hebben, dan zou het kunnen zijn dat Wilders in het diepst van zijn gedachten denkt “daar ben ik het mee eens”. Tegelijkertijd zou hij zijn collega wel kunnen kapittelen, omdat door het gebruik van het woord “etnisch” Samsom gevaarlijk dicht bij “ras” komt en daarmee bij uitspraken die in Nederland verboden zijn. Hij, Wilders zelf, zou zijn collega Samsom kunnen aanraden alleen te spreken over “nationaliteit”, zoals hij zelf gedaan heeft. Marokkaan-zijn is tenslotte een nationaliteit, geen etnische categorie en ook geen ras.
Kortom, Wilders is voorzichtiger dan Samsom. Of Samsom is een beetje minder politiek correct dan Wilders.

Kutmarokkanen
Ook roept Wilders niet op tot het “vernederen” van bepaalde groepen mensen, zoals PvdA-voorzitter Spekman heeft gedaan. Wilders wil alleen minder van een bepaald soort mensen met een bepaalde nationaliteit in Den Haag en in Nederland.

Nog een PvdA-voorbeeld.
Wilders plaatst ook niet het woord voor een vrouwelijk geslachtsdeel voor de nationale identiteit van de mensen die uit Marokko komen, zoals oud-wethouder voor de PvdA Rob Oudkerk heeft gedaan. En verder (laatste voorbeeld) zegt hij ook niet in zijn algemeenheid “rot op” tegen mensen, maar alleen “kom niet”.

Al deze uitspraken van PvdA-ers gaan dus vanuit een PVV-perspectief wat ver, ze zijn wat ongenuanceerd, maar dat neemt toch niet weg dat Wilders zou kunnen sympathiseren met de algemene teneur bij de PvdA-ers die hier zijn genoemd om een bepaald soort problemen (jeugdcriminaliteit) te benoemen (hoewel, ik herhaal het nog één keer, zij in hun bewoordingen nodeloos kwetsend overkomen en ook niet erg constructief zijn).

Minder van een bepaald soort PvdA
De conclusie van dit alles is dat de uitspraak die Wilders deed op 19 maart 2014 toen hij in zijn algemeenheid “minder PvdA” in Den Haag en Nederland wenste te generaliserend is. Hij had eigenlijk moeten zeggen:  “Ik wil minder PvdA, in de zin van minder Job Cohen en Jacques Wallage, maar zeker niet minder Spekman, Samsom en Aboutaleb”.

Alleen, en daar zitten we weer met het probleem van de politieke retoriek waar het mij in dit stukje om te doen is, zoiets klinkt niet goed tijdens een toespraak. Politieke retoriek vergt nu eenmaal grootse generalisaties, een schepje overdrijving, soundbites, geen nuanceringen. En daarom moest Wilders wel zeggen “minder PvdA”, terwijl hij in feite bedoelde “minder van een bepaald soort PvdA”.
 

Op 14 november verschijnt het nieuwe boek van Paul Cliteur, getiteld Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders. Hierin vergelijkt hij de processen tegen Brigitte Bardot, Oriana Fallaci, Michel Houellebecq en Geert Wilders op basis van vreemdelingenvrees.

ThePostOnline
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko
Meer
2 jaren 7 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #47009 door katertje
Wat mij verbaast is dat vrijwel iedereen in Nederland zo passief lijkt te aanvaarden dat de politicus Geert Wilders nu voor de tweede keer terecht staat voor een uitspraak die in de lijn ligt van het politieke programma van zijn partij.
Dat, terwijl zijn program toch in geen enkel opzicht als strijdig met het Nederlandse recht kan worden beschouwd. De eerste keer betrof de aanklacht het schenden van art. 137e Sr wegens het openbaar maken van discriminatoire c.q. haatzaaiende uitlatingen in de film Fitna. Nu gaat het om de woorden ‘wilt U meer of minder Marokkanen in Nederland?’ en toen het antwoord luidde minder, minder, ‘dan gaan we dat regelen’

Wie iemand daarvoor strafrechtelijk vervolgt of alleen maar verzoekt om iemand strafrechtelijk te vervolgen handelt in strijd met de beginselen van de rechtsstaat. Ik vind het benauwend dat dit zomaar kan, zonder dat de Nederlandse gemeenschap als geheel daartegen in opstand komt. Ik zeg dat niet omdat ik met Wilders bevriend ben of het eens ben met diens politieke opvattingen, maar omdat ik geboren ben in een land waar mensen het recht hadden er andere denkbeelden op na te houden dan ik, zonder daarvoor vervolgd te kunnen worden.

Ik was het ook niet eens met Den Uijl en met name niet met de opvattingen die hij voor en in het begin van de oorlog had en die hij in Duitsland had opgedaan. Ik ben het niet eens met Aantjes, niet met diens opvattingen in de oorlog en ook niet met wat hij van de wereld vond na zijn ´bekering´. Maar waarom men meent Aantjes en Den Uijl te kunnen laten lopen en Wilders niet, dat ontgaat me. Wat de een gezegd heeft is niet erger dan wat de ander zegt en we gingen, totdat onze samenleving de laatste decennia zo opvallend veranderde, ervan uit dat je zeggen mocht wat je wilde, zolang je mensen maar niet persoonlijk beledigde en niet opriep tot haat.

Oproepen tot haat is het uitlokken van geweld. Van Wilders kun je verder veel zeggen, maar hij is niet gewelddadig. Integendeel, hij moet continu worden bewaakt omdat de NOS, de Volkskrant en de NRC zijn Nederlandse landgenoten tegen hem opzetten en Rutte daar in al de jaren dat hij nu premier is niets aan heeft gedaan en Balkenende voor die tijd ook niet.

Kennelijk menen onze rechtse politici dat het recht zijn beloop moet hebben en dat recht is wat progressieve politici en magistraten zeggen dat het is. Misschien vinden ze ook wel dat Wilders kiezers bij hen weg houdt en dat er daarom politieke redenen zijn om niet in te grijpen.

Persoonlijk voel ik het als erg unheimisch dat we in Nederland een elite hebben die het humanisme tot een soort religie heeft verheven en die in naam daarvan meent anderen als ketters te beschouwen en te vervolgen.

Mr.Toon Kasdorp
Laatst bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], gnor
Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.468 seconden