Vraag Voltairenet: Nieuwe Wereldorde die opkomt in de mist van de Oekraïense oorlog

Meer
2 maanden 3 weken geleden #58728 door katertje
Nieuwe Wereldorde die opkomt in de mist van de Oekraïense oorlog
door Thierry Meyssan

De oorlog in Oekraïne is slechts een bloedig voorwendsel, bedacht door Washington, om Rusland uit te sluiten van alle internationale organisaties, de Europese Unie te verzwakken en uiteindelijk de Anglo-Amerikaanse overheersing over het hele Westen te behouden. Laat je niet misleiden!Samenvatting transcrip van video opgenomen 25 maart 2022
Ik wil het niet met u hebben over de oorlog in Oekraïne, maar over de Nieuwe Wereldorde die de Verenigde Staten voor uw ogen organiseren – maar zonder dat u het beseft – terwijl deze oorlog in Oekraïne plaatsvindt.

Allereerst moet u weten dat de media sinds half februari een volledig vertekend verhaal vertellen omdat ze niet alle feiten rapporteren, maar alleen die boodschappen die de NAVO wil overbrengen. Sinds half februari zijn we allemaal "eenogig", zien we slechts de helft van het beeld en daarom maken we de fout te denken dat we het kunnen interpreteren.

Het tweede dat je in gedachten moet houden, is dat je emoties worden gemanipuleerd. Elke dag krijgen we Oekraïners te zien die lijden – inderdaad, het is verschrikkelijk en we moeten hen helpen, het is een menselijke plicht om dat te doen. Maar hun lijden bewijst niet dat ze gelijk hebben. Lijden en gelijk hebben zijn twee verschillende dingen.

Dat gezegd hebbende, laten we naar de feiten gaan.

Deze oorlog begon niet op 24 februari met de Russische interventie, maar enkele dagen eerder, op 18 februari, met de interventie van de Verenigde Staten, een interventie waar niemand u ooit over heeft verteld.
Op 18 februari, volgens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) - bestaande uit 57 deelnemende staten, werd het opgericht tijdens de Koude Oorlog en zijn alle Europese staten lid, evenals niet-Europese staten, zoals de Verenigde Staten: haar neutraliteit is onbetwistbaar! - hoewel er in Oekraïne niet gevochten was, braken er op 18 februari gevechten uit tussen de Oekraïense provincies Donbass en de rest van Donbass.
De OVSE zegt niet dat het Oekraïense leger verantwoordelijk was, maar het kon alleen het Oekraïense leger zijn. De beschietingen van de Oekraïense bevolking van Donbass begonnen op 18 februari. 1.400 granaten regenden die dag op de bevolking ... 1.400 schelpen!

Op 18 februari werd een oorlog begonnen! En in een paar uur, hooguit twee dagen, vluchtten ongeveer 100.000 Oekraïners uit Donbass uit de frontlinie. Ze trokken zich terug op het platteland of staken over naar Rusland. Het enige wat Rusland deed was reageren op die aanval. Maar daar hield de aanval niet op. De Oekraïners gedroegen zich als iemand die met een rode vlag zwaaide voor een stier. De volgende dag, op 19 februari, op de Veiligheidsconferentie die elk jaar politieke leiders van NAVO-lidstaten samenbrengt in München, kondigde president Zelensky aan dat hij de atoombom wilde verwerven om Rusland te bedreigen.

Gezien vanuit Moskou: Oekraïne voert oorlog tegen Rusland en kondigt aan dat het de atoombom gaat bemachtigen.


Het was duidelijk dat er een Russische reactie zou komen. Rusland moest zijn burgers beschermen en je moet weten dat de burgeroorlog in Oekraïne in 2014 begon... het is een burgeroorlog waar we het over hebben, omdat Oekraïners tegenover andere Oekraïners staan! En in de afgelopen 8 jaar heeft die oorlog volgens de regering in Kiev minstens 13.000 doden achtergelaten, minstens 13.000 doden!... allemaal burgers, naast duizend soldaten, opnieuw volgens Kiev.

Volgens de Russische regering, die een officieel onderzoek ter plaatse uitvoerde, is het aantal doden burgers niet 13.000 maar 22.000! Hoe het ook zij, de Donbass is getuige geweest van een slachting die niemand lijkt te verontrusten.

Nu terug naar wat ik zei.
De afgelopen 8 jaar heeft Rusland het Russische staatsburgerschap verleend aan bijna de hele bevolking van de Oekraïense Donbass, die sinds haar kindertijd dagelijks Russisch spreekt, een bevolking die nu door de regering van Kiev is verboden om Russisch te spreken op scholen en overheidsdiensten, hoewel dit in het verleden altijd was toegestaan. Daarom greep de regering van Moskou op 24 februari in om deze bevolking militair te ondersteunen.

Maar wat het belangrijkste is om te begrijpen, is de context.

Waarom bewapenden de Verenigde Staten Kiev om Donbass aan te vallen?

Het is heel simpel. Al tien jaar wordt de overheersing van de Verenigde Staten bedreigd door de opkomst van Rusland en China.

Op Voltaire Network hebben we lange tijd betoogd dat de eerste militaire macht niet langer de Verenigde Staten is, maar Rusland.

Dit is sinds 2018 een absoluut onweerlegbaar feit, maar de Verenigde Staten weigeren het toe te geven, ondanks het feit dat het op het slagveld - voornamelijk in Syrië - aantoonbaar was dat het Russische leger tactisch superieur is aan de strijdkrachten die door de Verenigde Staten worden gesponsord.

Hun technologieën zijn niet te vergelijken. Die van de Verenigde Staten dateert van 30 jaar geleden. Het is volledig verouderd.

De Russen hebben hun leger volledig vernieuwd en hun personeel vervangen. Het leger dat ze van de Sovjet-Unie hadden geërfd bestond eerlijk gezegd uit ... een bende alcoholisten. Tegenwoordig bestaat het uit jonge mensen, met een zeer goede opleiding, met ervaring in echte oorlogssituaties, die het opnemen tegen jihadisten ... jihadistische legers! In Syrië.


In economische termen heeft China de Verenigde Staten al lang overtroffen, die nu alleen een consument zijn, geen fabrikant.

De Verenigde Staten voelen zich bedreigd en hebben zelf uitgelegd wat ze "de Thucydides-val" noemen. Thucydides is een oude Griekse historicus die de confrontatie tussen Sparta en Athene beschreef. Sparta domineerde heel Griekenland, maar Athene, dat inferieur was, begon een rijk in het buitenland te ontwikkelen, zodat Athene een economische invloed had die Sparta niet langer had, en oorlog tussen de twee steden onvermijdelijk werd.

Amerikaanse politicologen vertellen ons al tien jaar dat een oorlog tussen de Verenigde Staten aan de ene kant en Rusland en China aan de andere kant onvermijdelijk zou worden. In het Pentagon zijn er zelfs mensen die beweren dat deze oorlog al had moeten uitbreken en dat deze gepland was voor 2015.

De afgelopen jaren hebben de Verenigde Staten troepen en wapens in heel Midden- en Oost-Europa geplaatst. Zij heeft dit gedaan in strijd met ten eerste het Duitse herenigingsverdrag en ten tweede met de verklaringen van Istanbul en Astana die in het kader van de OVSE zijn aangenomen.

Laten we het volledig begrijpen! Rusland is een enorm land, met het grootste landoppervlak ter wereld. Om zich te verdedigen... Rusland moet zijn grenzen kunnen verdedigen, maar daar heeft het niet genoeg troepen voor. In die zin is het een klein stadje in een enorm land. Dus om zichzelf te verdedigen, gebruikt Rusland de techniek van de verschroeide aarde. Als een indringer haar grondgebied binnendringt, trekt Rusland haar bevolking zo ver mogelijk terug van de grens – binnen haar enorme grondgebied – en brandt haar eigen steden af zodat de indringer daar niet kan overleven. Daarom moeten de indringers alles meenemen wat ze nodig hebben als ze verder willen oprukken. Het is een onmogelijke logistieke uitdaging om op te lossen. Napoleon en Hitler faalden daarin.

Om dit probleem op te lossen, hebben de Verenigde Staten troepen en wapens naar Midden- en Oost-Europa gestuurd.

Rusland antwoordde:
"Dat kun je niet doen, in het licht van wat je hebt ondertekend ten tijde van de Duitse hereniging. Jullie hebben niet het recht om de NAVO uit te breiden naar het Oosten."


Maar de Verenigde Staten gingen toch door... bij verschillende gelegenheden.

Rusland betwist niet het recht van Midden- en Oost-Europese landen om zich aan te sluiten bij de Verenigde Staten. Het is hun voorrecht. Het is het recht van elke staat. Rusland betwist het ook niet in het geval van Oekraïne.

Wat ze betwist, is het recht van Oekraïne om Amerikaanse militaire bases te huisvesten, wat een heel andere zaak is.

In een vergelijkbare context besloot generaal Charles de Gaulle als president van Frankrijk om de NAVO-troepen van Frans grondgebied te verwijderen - er waren vroeger Amerikaanse bases in Frankrijk die er niet meer zijn. Maar dat weerhield generaal De Gaulle er niet van een alliantie met de Verenigde Staten te onderhouden. Frankrijk heeft het Noord-Atlantisch Verdrag altijd ondertekend. Maar ze was niet altijd lid van de Geïntegreerde Militaire Commandostructuur van de NAVO. De Franse strijdkrachten stonden niet altijd onder bevel van een Amerikaanse generaal, zoals nu.

Laten we teruggaan naar wat ik zei over Rusland en China.

Hun cultuur is fundamenteel anders dan de Angelsaksische cultuur. De Chinezen leggen bijvoorbeeld uit dat ze niet willen concurreren met de Verenigde Staten. Daar zijn ze niet in geïnteresseerd! Ze concurreren niet! De Chinezen zeggen: "We willen een relatie waarin iedereen wint ("win win")." Er is geen sprake van commerciële concurrentie en het betekent ook niet dat elke partij bij de ondertekening van een contract een gevestigd belang bij dat contract zal hebben. Niets van dat alles! Het verwijst naar de Chinese geschiedenis.

China is vooral een land met een gigantische bevolking ... reusachtig! De keizer van China was niet in staat om te weten wat de zorgen waren van bepaalde groepen individuen aan de andere kant van het land en liet het bestuur van het gebied over aan regionale gouverneurs.

Zo werkt het nog steeds in China! De regering in Peking is zich niet bewust van wat er in de verschillende regio's gebeurt. Er is sprake van een aanzienlijke decentralisatie. Geen land is meer gedecentraliseerd dan China!

Maar toen de keizer een decreet uitvaardigde, moest hij ervoor zorgen dat elk van de regionale gouverneurs het belang zou inzien van wat er op het spel stond. Want als de gouverneur van mening was dat het niet relevant was voor zijn provincie, zou hij stoppen met aandacht besteden aan andere decreten, waardoor hij het gezag van de keizer niet erkende. Daarom, wanneer de keizer iets verordonneerde dat niet in een of meer provincies kon worden toegepast, zou hij iets extra's toekennen aan de gouverneur van die provincie, zodat hij het keizerlijk gezag zou blijven respecteren.

Ik leg dit alles uit omdat wat Rusland en China willen creëren een multipolaire wereld is, een wereld waar er geen macht is die beslist voor de anderen, maar waar elke macht voor zichzelf beslist.

En wat Washington wil doen, is integendeel het overwicht van de Verenigde Staten over de wereld behouden, zodat alleen zij kunnen beslissen en niemand anders.


Wat doen de Verenigde Staten te midden van een conflict van eigen makelij in Oekraïne?

Het verdeelt de wereld in tweeën. Het werpt Rusland uit alle intergouvernementele organisaties. Het zal beginnen met de Wereldhandelsorganisatie [WTO] en eindigen met de Organisatie van de Verenigde Naties [VN]. Natuurlijk staan de VN-statuten dit niet toe, maar de Verenigde Staten geven er niet om en zullen door dik en dun proberen hun doel te bereiken.

Dat proces begon met uit te leggen dat de handel met Rusland moest eindigen. De handel met Rusland stopzetten! Zo heeft [de Franse autofabrikant] Renault zojuist besloten om zijn fabriek in Moskou te sluiten.

Maar Renault had zijn fabrieken in Iran al gesloten, toen het daartoe onder druk werd gezet, en het was een economische catastrofe, een economische catastrofe voor Renault. Maar de Verenigde Staten konden het niets schelen! Wat zij wil, is dat de Europese Unie een economische schok ondergaat, zodat de Europese Unie gedwongen wordt de Amerikaanse overheersing te accepteren.

Paul Wolfowitz had het 30 jaar geleden, in 1991, heel duidelijk uitgelegd. Die "Straussiaan" [discipel van de filosoof Leo Strauss], die later de nummer twee functionaris van het Pentagon werd, legde uit dat de ware vijand van de Verenigde Staten – op dat moment vormden Rusland en China geen echte bedreiging – de Europese Unie was en dat moest worden voorkomen dat de Europese Unie politiek en economisch onafhankelijk zou worden.

In de loop van de tijd ontwikkelde de Europese Unie zich economisch een beetje, maar niet veel, terwijl Rusland en China exponentieel groeiden. Dus de Verenigde Staten willen nu het bestaan van Rusland – en zeer binnenkort dat van China – uit ons bewustzijnsgebied wissen en de Europese Unie degraderen.


Kijk maar naar de gevolgen van alle economische en financiële sancties die al zijn aangenomen! Ze zijn niet "tegen Rusland". Ze zijn gericht tegen de Europese Unie.

De beurs van Moskou sloot op 25 februari – de dag na de Russische interventie in Oekraïne. Het is gisteren, 24 maart, heropend en nu weten we dus hoe de Russische economie op deze sancties heeft gereageerd. Wat te zien is, is dat alle buitenlandse dienstenactiviteiten zijn ingestort, vooral alle Russische internationale banken.

Maar de productieactiviteiten in Rusland ontwikkelden zich integendeel!

Met andere woorden, gisteren stortte de beurs van Moskou niet in. Integendeel! Het steeg met 4,5% . Dat is niet niks!

De Verenigde Staten zullen geen genoegen nemen met het uitsluiten van Rusland van internationale organisaties. Wat het wil is haar uit onze gedachten verwijderen!

Bemerken. Ze verdreven alle oligarchen die aan de Franse Rivièra verbleven. Welke relatie hadden ze met Vladimir Poetin, die ze allemaal haat? Geen! Maar ze willen geen Russische klanten op de stranden in het zuiden van Frankrijk. Dat is alles!

Ik verdedig die mensen niet. Ze interesseren me in het geheel niet. Maar ze staan los van wat er gebeurt. Wat ze hen aandoen is onwettig.

En daar zal het niet bij blijven. Dan zal de onderdrukking van alle verwijzingen naar de Russische cultuur in het Westen komen. Merk op dat ze russische orkestdirigenten al verbieden ... die geen enkele band had met de overheid! En misschien zelfs tegen wat Vladimir Poetin doet! Maar dat maakt niet uit! En ze mogen geen concerten geven.

Toonaangevende universiteiten in de Verenigde Staten hebben onlangs de studie van Solzjenitsyn verboden, [Russische schrijver] die werd geprezen als een held tegen de Sovjet-Unie. Hetzelfde geldt voor het werk van Dostojevski, een schrijver uit het tsaristische tijdperk!

Er wordt een exclusief westerse, nieuwe wereldorde gevestigd. Laat je vooral niet meeslepen!

We moeten mensen blijven. We moeten vrienden blijven met de Russen en de Chinezen.

Denk niet dat de Chinezen ervoor gaan staan. Ze weten heel goed dat dit nu met Rusland begint, maar dat zij de volgende zullen zijn.

Gisteren werd bij de NAVO het verzoek gedaan om Rusland uit te sluiten van de WTO, de Internationale Handelsorganisatie. Maar al twee dagen eerder had China zijn voet op de grond gezet en gezegd dat niets zo'n maatregel kon legitimeren.
De Chinezen weten dat ze zelf het doelwit zullen zijn van het westerse imperialisme na de Russen. De geschiedenis heeft hen de les al geleerd en dat zullen ze niet nog een keer laten gebeuren.

Dus bewaar alle vrienden die je misschien hebt in Rusland en China.

Tot gauw.

Thierry Meyssan
Voltairenet

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.