Vraag Julian Assange, de STORY en UPDATES

Meer
2 maanden 3 weken geleden #56089 door katertje
Julian Assange, eventjes recapituleren. ...

Een Australische geëngageerde journalist die in 2006 Wikileaks oprichtte, om zo publiek te maken wat overheden of private instellingen proberen geheim te houden. Het gaat dan bv. over belastingontduiking, spionage, rechteloosheid in de Guantanamo-gevangenis, enzovoort.

Wikileaks werd alom bekend toen het in 2010 geheime bezwarende documenten over de oorlog in Afghanistan en Irak publiceerde. Sindsdien willen de Verenigde Staten Assanges huid. Het is onduidelijk in hoeverre het Zweeds internationaal aanhoudingsmandaat aan het adres van Assange datzelfde jaar daarmee in verband stond; de aantijgingen van "seksueel geweld" werden inmiddels, na 9 jaar, ingetrokken.

In 2019 was er een formeel Amerikaans uitleveringsverzoek aan Groot-Brittannië waar Assange opgesloten zit. Hij had in 2012 asiel gekregen van Ecuador, toen onder president Rafael Correa, en verbleef zeven jaar in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Na de opvolging van Correa door Moreno ( die omgekocht werd door VS door middel van een lening van het IMF) eindigde ook het asiel en de ernstig zieke Assange werd door de Britse politie gearresteerd en gevangengezet in de ultrabewaakte Belmarsh Prison. Uitgeleverd aan de USA riskeert hij levenslang of erger.

In de aanloop naar zijn uitlevering zijn de komende maanden nog een aantal hoorzittingen gepland, maar een hele reeks organisaties en personaliteiten , o.a. in België en Duitsland , eisen zijn onmiddellijke vrijlating; er lopen ook diverse petities hierover.

Die eis kreeg op 28 januari belangrijke steun vanuit de Raad van Europa (géén instelling van de Europese Unie). In een resolutie van de parlementaire Assemblee van de Raad van Europa over de vrijheid van de media is een amendement ingevoegd waarin de 47 lidstaten van de Raad gevraagd worden te ijveren voor de vrijlating van Julian Assange.

Het amendement luidt:
“overweeg in dit verband dat de detentie en strafrechtelijke vervolging van Julian Assange een gevaarlijk precedent schept voor journalisten, en sluit u aan bij de aanbeveling van de speciale VN-rapporteur voor foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing die op 1 november 2019 verklaarde, dat de uitlevering van de heer Assange aan de Verenigde Staten moet worden geblokkeerd en dat hij onmiddellijk moet worden vrijgelaten. “

De Europese lidstaten (en het Verenigd Koninkrijk) zijn dan wel lid van de Raad van Europa maar zoals een artikel op eurojournalist het verwoordt: “Is het niet mooi dat steeds meer Europese regeringen wetten stemmen om klokkenluiders beter te beschermen, die moedige journalisten en burgers die geheime documenten en informatie openbaar maken over alle soorten wandaden begaan door onze regeringen? Die mensen moeten beschermd worden, zeggen onze regeringen, dat zijn onze Europese waarden, vrijheid van spreken, vrije pers, vrijheid op alle gebied.

Tenminste... in theorie. In werkelijkheid zijn diezelfde regeringen een complete mislukking wat klokkenluiders betreft.”
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
3 maanden 3 weken geleden #55942 door katertje
Chelsea Manning heeft, aan de vooravond van een gedwongen getuigenis tegen Julian Assange, een zelfmoordpoging gedaan.

Deze heldin, nu al weer een jaar gevangen nadat Obama haar vlak voor zijn opstappen gratie had verleend, blijft de wereld haar moed tonen: liever dood dan dat ze tegen Julian Assange kan worden gebruikt.

Ze heeft al zoveel uren verhoren, binnen en buiten de rechtbank, meegemaakt en weet dat ze zullen proberen wat ze zegt tegen Assange te gebruiken.

Natuurlijk is iedereen met de realiteit van het corona virus bezig. Maar op twee zou de solidariteit met deze helden moeten komen.

Waarom spreken onze intellectuelen, nooit verlegen om het vingertje te heffen over wat dan ook, zich niet uit? Wat betekent deze oorverdovende stilte in het land van 'het morele gevoel'? Waar blijft Nederlands morele kompas: Pieter Omtzigt en Sjoerd Sjoerdsma ?
Ben bang dat de intellectuele bovenlaag vazal is geworden van het systeem : als ze niet meedoen worden ze uitgestoten; hun volgende boek slechte kritieken krijgt of zelfs geweigerd.

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
3 maanden 3 weken geleden #55941 door katertje
Cafe weltschmertz
Assange

Assange Uitlevering Update deel 2: Rico Brouwer in gesprek met CIA klokkenluider John Kiriakou


Assange Uitlevering update uit Londen: Rico Brouwer en drone-programma Klokkenluider Lisa Ling
Rico Brouwer maakt vanuit Engeland interviews rond de rechtszaak over de uitlevering van Julian Assange aan de Verenigde Staten.
Te gast (Engels gesproken) Amerikaanse Drone klokkenluider Lisa Ling.
links met updates van de rechtszaak:
Aanklacht van de VS threadreaderapp.com/thread/1231885871516921856.html
assangecourt.report

De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
4 maanden 3 dagen geleden #55870 door katertje
Assange’s Hoorzitting, Dag 4
Uw man op de publieke tribune – Assange’s hoorzitting, dag 4
Door Craig Murray -
2 maart 2020


-Maandag 24 februari, begonnen in Londen de hoorzittingen die moeten bepalen of WikiLeaks-redacteur Julian Assange aan de Verenigde Staten zal worden uitgeleverd. Craig Murray, auteur, mensenrechtenactivist en voormalig Brits ambassadeur in Oezbekistan volgt de hoorzitting en doet verslag. Hieronder in vertaling het verslag van dag 4.
Probeer dit eens.
Probeer deze vraag luidop te stellen, op een toon van intellectuele interesse en betrokkenheid: “Suggereer je dat die twee hetzelfde effect hebben?”
Probeer die vraag nu eens hardop te stellen, op een toon van vijandigheid en ongeloof die grenst aan sarcasme: “Suggereert u dat die twee hetzelfde effect hebben?
Om te beginnen, gefeliciteerd met je acteertalent, je gaat de goede richting uit. Vervolgens, is het niet fascinerend hoe precies dezelfde woorden de tegenovergestelde betekenis kunnen overbrengen, afhankelijk van de modulatie van stress, toonhoogte en volume?
Gisteren heeft het openbaar ministerie zijn argumentatie voortgezet over het het feit dat de bepaling in het uitleveringsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van 2007 uitlevering wegens politieke delicten verboden is, een loos begrip is, en dat de bedoelingen van Julian Assange sowieso niet politiek zijn. James Lewis voor het Openbaar Ministerie sprak ongeveer een uur. Edward Fitzgerald antwoordde voor de verdediging ook ongeveer dezelfede tijd. Lewis werd tijdens zijn uiteenzetting precies één keer door rechter Baraitser onderbroken . Fitzgerald werd tijdens zijn antwoord zeventien keer onderbroken door Baraitser .
In het verslag zullen die onderbrekingen er niet onredelijk uitzien:
“Kunt u dat voor mij verduidelijken Mr Fitzgerald…”
“Hoe ga je om met Mr Lewis’ punt dat…”
“Maar dat is zeker een cirkelredenering…”
“Maar het is niet opgenomen, of wel?…”
Al deze en de tientallen andere onderbrekingen waren bedoeld om te laten uitschijnen dat de de rechter probeert het argument van de verdediging in een geest van intellectuele toetsingen te verhelderen. Maar als je de toon van Baraitsers stem hoorde, haar lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen zag, was het allesbehalve dat.
Het valse beeld dat een verslag zou kunnen geven, wordt nog vergroot door het feit dat de hoofse Fitzgerald voortdurend op elke overduidelijke intimidatie reageert met “Dank u wel mevrouw, dat is heel hulpvaardig”, wat, als u erbij was, duidelijk net het tegenovergestelde betekende. Maar wat een verslag toch duidelijk zal maken, is de bullebak tactiek van Baraitsers om Fitzgerald steeds weer te onderbreken, zijn argumenten te bagatelliseren en heel bewust te verhinderen dat hij in de flow van zijn betoog terechtkomt. Het contrast in alle opzichten met haar behandeling van Lewis kon niet duidelijker zijn.

Dan nu de juridische argumenten zelf vermelden.
James Lewis voor het openbaar ministerie, die zijn argumenten van de dag ervoor voortzette, zei dat het Parlement in de wet van 2003 geen uitleveringsverbod voor politieke delicten had opgenomen. Het kon dus niet opnieuw in de wet worden opgenomen door middel van een verdrag. “Het invoeren van een verbod op politieke delicten via de achterdeur zou betekenen dat de intentie van het Parlement wordt ondermijnd.”
Lewis stelde ook dat dit geen politieke misdrijven waren. De definitie van een politiek misdrijf was in het Verenigd Koninkrijk beperkt tot gedrag dat bedoeld was “om een regering omver te werpen of te veranderen of om haar ertoe aan te zetten haar beleid te wijzigen”. Bovendien moet het doel zijn om de regering of het beleid op korte termijn te veranderen, niet de onbepaalde toekomst.
Lewis verklaarde dat de term “politiek delict” verder alleen kon worden toegepast op delicten die werden gepleegd op het grondgebied waar men probeerde de wijziging door te voeren. Om als politiek misdrijf te worden aangemerkt, zou Assange deze dus op het grondgebied van de Verenigde Staten hebben moeten plegen, maar dat deed hij niet.

Als Baraitser wel zou beslissen dat het verbod op politieke delicten van toepassing is, zou de rechtbank de betekenis van “politiek delict” in het UK/VS-uitleveringsverdrag moeten vaststellen en de betekenis van de punten 4.1 en 4.2 van het Verdrag moeten uitleggen. De betekenis van een internationaal verdrag uitleggen valt niet onder de bevoegdheid van de rechter.

Lewis benadrukte dat het gedrag van Julian Assange onmogelijk als een politiek misdrijf kan worden beschouwd. “Het is onmogelijk om Julian Assange in de positie van politiek vluchteling te plaatsen.” De activiteit waarin Wikileaksactief was, was niet in zijn juiste betekenis politieke oppositie tegen het Beleid van de V.S. of een poging om dat beleid omver te werpen. Daarom was de inbreuk niet politiek.

Voor de verdediging antwoordde Edward Fitzgerald dat het uitleveringsbesluit van 2003 een faciliterende akte was waaronder verdragen konden fungeren. Het Parlement was bezorgd om elke dreiging van misbruik van het politieke delict te ontkrachten om terroristische gewelddaden tegen onschuldige burgers te dekken. Maar er bleef een duidelijke, wereldwijd geaccepteerde bescherming bestaan voor vreedzame politieke meningen. Dit werd weerspiegeld in het uitleveringsverdrag op basis waarvan de rechtbank optrad.
Baraitser onderbrak door te stellen dat het uitleveringsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten niet in het Engelse recht was opgenomen.

Fitzgerald antwoordde dat het hele uitleveringsverzoek op basis van het verdrag is. Het is een misbruik van de procedure dat de autoriteiten zich voor het verzoek op het verdrag baseren, maar vervolgens beweren dat de bepalingen ervan niet van toepassing zijn.
“Op het eerste gezicht is het een zeer bizarre redenering dat een verdrag dat aanleiding geeft tot de uitlevering, waarop de uitlevering is gebaseerd, in de bepalingen ervan buiten beschouwing kan worden gelaten. Het is op het eerste gezicht absurd.” zei Edward Fitzgerald en voegde eraan toe dat Engelse rechtbanken de hele tijd verdragen ontleden. Hij gaf voorbeelden daarvan.
Fitzgerald stelde verder dat de verdediging niet accepteerde dat verraad, spionage en opruiing in Engeland niet als politieke misdrijven werden beschouwd. Maar zelfs als men de te enge definitie van Lewis van politiek misdrijf accepteerde, voldeed Assange’s gedrag nog steeds aan de test. Wat zou in hemelsnaam het motief kunnen zijn om bewijzen van oorlogsmisdaden en corruptie van de regering te publiceren, anders dan om het beleid van de regering te veranderen? Het bewijsmateriaal zou namelijk bewijzen dat Wikileaks effectief het beleid van de overheid van de V.S., in het bijzonder met betrekking tot Irak, had veranderd.
Baraitser interrumpeerde dat het aan de kaak stellen van overheidswanpraktijken niet hetzelfde is als proberen het overheidsbeleid te veranderen. Fitzgerald vroeg haar, enigszins geërgerd na talloze onderbrekingen, welk ander punt zou er kunnen zijn in het blootstellen van wangedrag van de overheid anders dan het teweegbrengen van een verandering in het overheidsbeleid?
Dat concludeerde openingsargumenten voor het Openbaar Ministerie en de verdediging.

MIJN PERSOONLIJK COMMENTAAR
Laat ik dit zo neutraal mogelijk stellen. Als je eerlijk zou kunnen beweren dat Lewis’ argumentatie veel logischer, rationeler en intuïtiever was dan die van Fitzgerald, zou je kunnen begrijpen waarom Lewis niet onderbroken werd terwijl Fitzgerald voortdurend moest worden onderbroken voor “opheldering”. Maar in feite was het Lewis die aan het aankaarten was dat de bepalingen van het verdrag zelf waaronder de uitlevering plaatsvindt, in feite niet van toepassing zijn, een logische punt dat ik denk de man op de Clapham omnibus reden zou kunnen hebben om iets meer vragen nodig te hebben dan Fitzgeralds bewering van het tegendeel. Baraitsers vergelijkende intimidatie van Fitzgerald toen hij de aanklager aan de haak had, kwam rechtstreeks uit het Stalin-showspelboek.

De verdediging heeft het niet vermeld, en ik weet niet of het in hun schriftelijke argumenten voorkomt, maar ik vond het punt van Lewis dat dit geen politieke misdrijven konden zijn, omdat Julian Assange niet in de VS was toen hij ze pleegde, adembenemend oneerlijk. De VS claimt universele jurisdictie. Assange wordt aangeklaagd voor misdaden die hij heeft begaan toen hij buiten de VS was. De VS eist het recht op om iedereen van elke nationaliteit, waar ook ter wereld, die de belangen van de VS schaadt, aan te klagen. Daarnaast beweren ze hier ook dat, aangezien het materiaal in de VS op het internet te zien was, er in de VS een misdrijf is gepleegd. Tegelijkertijd beweren dat dit geen politiek misdrijf kan zijn, omdat het misdrijf buiten de VS is gepleegd, is op het eerste gezicht absurd, zoals Edward Fitzgerald zou kunnen zeggen. Wat Baraitser vreemd genoeg niet heeft opgepikt.

Het argument van Lewis dat het Verdrag geen status heeft in het Engelse recht, heeft hij niet zomaar verzonnen. Nigel Farage is niet uit het niets ontstaan. Er bestaat in werkelijkheid een lange traditie in het Engelse recht dat zelfs een verdrag dat is ondertekend en geratificeerd met een of ander verdomd buitenland, op geen enkele manier een Engelse rechtbank kan binden.
Er is natuurlijk een tegengestelde en meer verlichte traditie, en een aantal oordelen die precies het tegenovergestelde zeggen, meestal meer recent. Daarom was er zoveel herhalingsargumentatie, omdat elke partij steeds meer “autoriteiten” aan hun kant van de zaak stapelde.

De moeilijkheid voor Lewis – en voor Baraitser – is dat deze zaak voor mij niet analoog is aan het kopen van een Mars-reep en dan naar de rechtbank gaan omdat een Internationaal Verdrag inzake Mars-repen zegt dat de mijne te klein is.
In plaats daarvan is de uitleveringswet van 2003 een machtigingswet waarvan de uitleveringsverdragen dan afhankelijk zijn. Je kunt dus niet uitleveren onder de wet van 2003 zonder het verdrag. Het uitleveringsverdrag van 2007 wordt dan ook in zeer reële zin een uitvoerend instrument dat wettelijk verplicht is om de uitlevering toe te staan. Als de uitvoerende autoriteiten de voorwaarden van het noodzakelijke uitvoeringsinstrument waaronder zij handelen, willen schenden, moet dat gewoonweg een misbruik van het proces zijn. Het uitleveringsverdrag is dus, vanwege het soort verdrag en de noodzaak van gerechtelijke stappen, in feite in het Engelse recht opgenomen door de uitleveringswet van 2003, waarvan het afhangt.
Het uitleveringsverdrag is een noodzakelijke voorwaarde voor de uitlevering, terwijl een Mars-bar-verdrag geen noodzakelijke voorwaarde is voor het kopen van de Mars-bar.
Dat is zo duidelijk als ik het kan zeggen. Ik hoop dat dat begrijpelijk is.
Het is natuurlijk moeilijk voor Lewis dat het Hof van Beroep op dezelfde dag een uitspraak deed tegen de aanleg van de Heathrow Thrid Runway, mede vanwege de onverenigbaarheid met de Overeenkomst van Parijs van 2016, ondanks het feit dat deze laatste niet volledig in het Engelse recht is opgenomen door de Climate Change Act van 2008.

VITALE PERSOONLIJKE ERVARING
Het is intens gênant voor het Foreign and Commonwealth Office (FCO) wanneer een Engelse rechtbank de toepassing van een verdrag dat het Verenigd Koninkrijk heeft geratificeerd met een of meer buitenlandse staten afwijst. Om die reden zijn er in de moderne wereld zeer serieuze procedures en voorzorgsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat dit niet kan gebeuren. Daarom zou het argument van het openbaar ministerie dat alle bepalingen van het uitleveringsverdrag van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van 2007 niet kunnen worden uitgevoerd in het kader van de uitleveringswet van 2003, onmogelijk moeten zijn.

Ik moet uitleggen dat ik zelf heb onderhandeld en toezicht heb gehouden op de inwerkingtreding van verdragen binnen het FCO. Het laatste verdrag waarin ik persoonlijk het lint heb vastgebonden en de zegelwas heb aangebracht (letterlijk) was het Anglo-Belgisch continentaal plat-verdrag van 1991, maar ik was betrokken bij de onderhandelingen over andere verdragen en het systeem dat ik ga beschrijven was nog steeds van kracht toen ik het FCO verliet als ambassadeur in 2005, en ik denk dat het vandaag de dag nog steeds ongewijzigd is (en vergeet niet dat de uitleveringswet van 2003 was en dat het uitleveringsverdrag tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk 2007 is geratificeerd, dus mijn kennis is niet achterhaald). Departementale nomenclaturen veranderen van tijd tot tijd en dat geldt ook voor de structurele organisatie. Maar de kantoren en functies die ik zal beschrijven blijven bestaan, ook al zijn de namen misschien anders.
Alle internationale verdragen hebben een tweefasig proces. Eerst worden ze ondertekend om te laten zien dat de regering akkoord gaat met het verdrag. Daarna worden ze, na een vertraging, geratificeerd. Deze tweede fase vindt plaats wanneer de regering de wetgeving en andere vereiste instanties in staat heeft gesteld het verdrag uit te voeren. Dit is het antwoord op de opmerking van Lewis over de rol van de uitvoerende en de wetgevende macht. De ratificatiefase vindt pas plaats na de vereiste wetgevende maatregelen. Dat is het hele punt.
Zo gebeurt het in de FCO. Ambtenaren onderhandelen over het uitleveringsverdrag. Het is ondertekend voor het Verenigd Koninkrijk. Het ondertekende verdrag wordt dan teruggestuurd naar de juridische adviseurs van de FCO, het departement Nationaliteit en Verdrag, het consulaire departement, het Noord-Amerikaanse departement en andere departementen en wordt doorgestuurd naar het ministerie van Financiën/Kabinetkantoor, het parlement en alle andere departementen van de regering waarvan het gebied door het individuele verdrag wordt beïnvloed.

Het verdrag wordt uitgebreid doorgelicht om te controleren of het volledig kan worden uitgevoerd in alle jurisdicties van het Verenigd Koninkrijk. Als dat niet mogelijk is, moeten er wijzigingen in de wet worden aangebracht. Deze wijzigingen kunnen worden aangebracht door middel van een wet van het parlement of meer in het algemeen door middel van secundaire wetgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van bevoegdheden die bij wet aan de minister van Buitenlandse Zaken zijn verleend. Als er al een wet van het parlement is op grond waarvan het Verdrag ten uitvoer kan worden gelegd, dan hoeft er geen machtigingswetgeving te worden aangenomen. Internationale overeenkomsten worden niet allemaal afzonderlijk in de Engelse of Schotse wetgeving opgenomen door middel van specifieke nieuwe wetgeving.

Dit is een zeer zorgvuldig stap voor stap proces, dat wordt uitgevoerd door juristen en ambtenaren van de FCO, de Schatkist, het kabinet, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het parlement en elders. Elk van hen zal tegelijkertijd elke clausule van het Verdrag bekijken en nagaan of deze kan worden toegepast. Alle wijzigingen die nodig zijn om het Verdrag ten uitvoer te leggen, moeten vervolgens worden doorgevoerd – wijziging van de wetgeving, en de nodige administratieve stappen. Pas als alle hindernissen uit de weg zijn geruimd, met inbegrip van de wetgeving, en als alle ambtenaren van het Parlement, het ministerie van Financiën, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de FCO hebben verklaard dat het Verdrag in het Verenigd Koninkrijk van kracht kan worden, zullen de juridische adviseurs van de FCO de ratificatie van het Verdrag in gang zetten. U kunt het verdrag absoluut niet ratificeren voordat de juridische adviseurs van het FCO deze goedkeuring hebben gegeven.
Dit is een serieus proces. Daarom is het uitleveringsverdrag tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk in 2003 ondertekend en in 2007 geratificeerd. Dat is geen abnormale vertraging.
Ik weet dus zeker dat ALLE relevante juridische afdelingen van de Britse regering ermee MOETEN instemmen dat artikel 4, lid 1, van het uitleveringsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in het kader van de uitleveringswet van 2003 ten uitvoer kan worden gelegd. Die certificering moet hebben plaatsgevonden, anders had het Verdrag nooit kunnen worden geratificeerd.

Hieruit volgt dat de regering van het Verenigd Koninkrijk, die nu wil beweren dat artikel 4, lid 1, onverenigbaar is met de wet van 2003, bewust liegt. Er kan geen sprake zijn van grover misbruik van het proces.

Ik heb de hoorzitting over dit specifieke punt graag afgesloten, zodat ik u kan laten profiteren van mijn ervaring. Ik zal daar nu rusten, maar later vandaag hoop ik verder te kunnen gaan met de ruzie van gisteren in de rechtbank over het bevrijden van Julian uit het anti-terrorisme pantserdok.

Dit artikel is volledig gratis te reproduceren en te publiceren, ook in vertalingen, en ik hoop van harte dat mensen dit actief zullen doen. De waarheid zal ons bevrijden. Het verslag van dag 1, 2 en 3 vind je hier, hier en Craig’s blog.
Vertaling: Francis Jorissen
www.uitpers.be/artikel/2020/03/02/man-op...s-hoorzitting-dag-4/
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
4 maanden 1 week geleden - 4 maanden 1 week geleden #55861 door katertje
Het proces in Groot-Brittannië tegen de uitlevering van Julian Assange aan de Verenigde Staten waar de Wikileaks leider wordt aangeklaagd wegens spionage en daarvoor een gevangenisstraf kan krijgen tot 175 jaar is van start gegaan.

Op de eerste zittingsdag nam de uitwijzingszaak tegen Julian Assange al meteen een opvallende wending.

"On Monday, Fitzgerald told the court that Rohrabacher (voormalig congress lid voor de Republikeinen) had approached Assange in the Ecuadorian embassy and discussed a "preemptive pardon."
The former congressman was accompanied on the visit by controversial conservative blogger Charles "Chuck" Johnson. The pair made it clear that they were acting on behalf of the President, who had approved of the meeting, Fitzgerald said.
Assange's defense team said Rohrbacher presented what he called a "win-win" solution, whereby Assange could identify the source of the DNC hack in return for a pardon. Assange did not identify the source, Fitzgerald said."
edition.cnn.com/2020/02/24/europe/assang...-intl-gbr/index.html

Russiagate, de beschuldiging dat Rusland Trump aan zijn verkiezing tot president had geholpen, steunde op twee pijlers. Een van die pijlers was de van de inlichtingendiensten afkomstige beschuldiging dat Russische agenten computers van de Democratische partij hadden gehackt en zeer belastende informatie over de Clinton campagne hadden doorgespeeld aan Wikileaks.
Assange heeft deze beweringen altijd ontkend en gezegd dat de door Wikileaks gepubliceerde, van de DNC computers gelekte, emails niet afkomstig waren van 'a state actor'?
(Van de vermoordde DNC insider Seth Rich?, is een van de vele vragen rond deze kwestie die tot op de dag van vandaag onbeantwoord is gebleven)

"The White House and Rohrabacher have strongly denied that Trump intervened in Assange's case. Rohrabacher has previously said the visit was "my own fact finding mission," and claimed he had never spoken to Trump about Assange. White House Press Secretary Stephanie Grisham dismissed Fitzgerald's claim as "a total lie."
edition.cnn.com/2020/02/24/europe/assang...-intl-gbr/index.html

Dat Trump en het Witte Huis de uitspraken van Assange's verdediging nu wegzetten als leugens zegt niet zo veel. Met eerst Russiagate en daarna Ukrainegate eindelijk achter de rug en de verkiezingen voor de deur kan Trump een nieuwe vuile oorlog van pers en Democraten ('Trump sought to bribe Assange e.d.) missen als kiespijn.

Toch blijft het een merkwaardig verhaal. Assange heeft altijd ontkend dat de aan Wikileaks gelekte DNC gegevens van de Russen afkomstig waren en dat al tien maanden voordat Rohrabacher met zijn initiatief kwam. Waarom zouden Trump/Rohrabacher Assange gratie aanbieden in ruil voor iets dat Assange van meet af aan al had gedaan, nl ontkennen dat Rusland iets te maken had met de DNC gegevens?

Op de The Duran staat een mogelijke verklaring voor de paradoxale situatie:

'Watching RT I realized why Assange’s legal team may be raising the issue of Trump allegedly offering a pardon. As I understood it, if it is established that the nature of the extradition request is not merely a criminal matter but rather a political one, then application of British law is different. If criminal in nature, then the Brits are more or less obliged to extradite, not so if the issue is political in nature.'

linkje naar The Duran
theduran.com/what-assanges-legal-team-may-be-doin
Laatst bewerkt: 4 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 3 weken geleden #55367 door katertjeErgens in mei van dit jaar las ik in de Volkskrant dat Nederland weigert een crimineel, verdacht van drugssmokkel, uit te leveren aan het Verenigd Koninkrijk, vanwege "onmenselijke behandeling" die hem in Britse gevangenissen te wachten zou staan.
www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ned...imineel-uit-te-lever ...

De omstandigheden in Britse gevangenissen staan al langer ter discussie. In een inspectierapport uit 2018 beschrijft de gevangenisinspecteur de situatie in de gevangenissen als de ‘meest verontrustende toestanden die we ooit hebben gezien’. Ook zouden de omstandigheden ‘niet passen in een ontwikkeld land in de 21ste eeuw’. Daarnaast zou de veiligheid van de gevangenen in het geding zijn.

In deze omstandigheden zit Julian Assange een straf van 50 weken uit wegens... het breken van zijn borgtocht. Terwijl in 2010 de toenmalige Openbaar Aanklager de aanklacht van "verkrachting" door Assange van twee Zweedse vrouwen had ingetrokken, heeft de huidige Openbaar Aanklager deze aanklacht nu opnieuw toegevoegd aan een verzoek tot uitlevering aan de Britse regering. Het 1-2-3-tje tussen Londen, Stockholm en Washington is weer van stal gehaald. Het gevaar voor Assange is dus immens.

Alleen de wereldwijde solidariteit met Assange zal hem kunnen redden.

Teken de petitie op i.diem25.org/petitions/1en stuur hem rond!
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
8 maanden 1 dag geleden #55345 door katertje
Café Weltschmertz:
Vrijheid van Informatie (FOIA) in de zaak van Julian Assange - Stefania Maurizi

Onderzoeksjournaliste op zoek naar feitelijk bewijs m.b.t. Julian Assange

De Italiaanse onderzoeksjournalist Stefania Maurizi diende Wet Openbaarheid van Bestuur / Freedom of Information verzoeken (FOIA) in bij Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Australië en de VS op zoek naar feitelijk bewijs met betrekking tot Julian Assange en WikiLeaks, aangezien Assange de afgelopen negen jaar onrechtmatig is vastgehouden en hij en zijn medewerkers bij WikiLeaks sinds 2010 voortdurend worden onderzocht door de Amerikaanse autoriteiten

In dit Engels gesproken interview legt ze uit dat ze via meerdere FOIA-procedures en hoger beroepszaken heeft ontdekt hoe de Britse openbare aanklager zijn invloed op Zweden heeft aangewend en zo heeft bijgedragen aan de juridische en diplomatieke patstelling die Assange negen jaar lang in Londen heeft vastgezet. Negen jaar, waarvan zeven in de beperking van de ambassade van Ecuador zonder toegang tot zonlicht of frisse lucht.

Ze ontdekte ook hoe de openbaar aanklager (Crown Prosecution Service) cruciale e-mails heeft gewist en waarom overheidsinstanties de voorkeur geven aan het achterhouden van informatie boven vrijheid van informatie, voor het vermeende grotere goed van het algemeen belang.
(NB correctie. In het gesprek zeg ik ergens ‘warrant’ (aanhoudingsbevel), waar ‘indictment’ (beschuldiging) -of een andere term- wellicht beter zou passen. )

De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
8 maanden 1 dag geleden - 8 maanden 1 dag geleden #55344 door katertje
Te Uwer herinnering:
Julian Assange is blootgesteld aan twee rechtszaken: de eerste, bij rechter Taylor behandelde zijn breken van de borgtocht toen hij 7 jaar geleden de Ecuadoriaanse ambassade binnenvluchtte om uitlevering aan Zweden te voorkomen, op grond van aanklachten van sexuele aard die inmiddels zijn verdwenen.
Die vlucht had een goede reden, die door de rechtbank niet werd "meegenomen": Zweden, een land met een zo "vrije" reputatie maarnietheus, kent een uitleveringsverdrag met de VS waarbij zijn uitlevering slechts een formaliteit zou zijn geweest. Het was een 1-2-tje geweest tussen Londen, Stockholm en Washington.
Rechter Taylor veroordeelde hem tot de maximale straf: 50 weken in de strengst beveiligde gevangenis van het VK. Om hem te breken, na 7 jaar detentie in de Ambassade. In principe zou hij dan na 25 weken (goed gedrag bij een "minor offence") vrij kunnen komen. Maar de volgende dag diende zijn uitleveringsverzoek door de VS onder rechter Snow. Een strijdbare Assange kondigde aan alles te doen om uitlevering te voorkomen. De procedure zou 1 tot 2 jaar kunnen duren. Maar de Britse regering zou kunnen proberen (dankzij een nieuw uitleveringsverdrag dat onder de abjecte Blair werd aangenomen, wie anders) hem tussentijds op het vliegtuig richting VS te zetten. Daarom is een permanente druk op het VK nodig. Een PETITIE ! Op 30 mei is de volgende rechtszaak in het verzoek tot uitlevering van de VS.

steun assange ! Hier kun je de petitie tekenen...
i.diem25.org/petitions/1
Laatst bewerkt: 8 maanden 1 dag geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
8 maanden 1 week geleden #55280 door katertje
Weet u wie d'r wél waren om Julian Assange te steunen en om protest aan te tekenen tegen zijn behandeling ? # Gilet/Jaunes.

De Gele Vesten hebben op 21 oktober tijdens de hoorzitting over voorwaardelijke invrijheidsstelling na de helft van de straf te hebben uitgezeten door Julian Assange in Londen acte de présence gegeven en gedemonstreerd, in de beste tradities van de Franse Revolutie, universeel en internationalistisch.

De betoging maakte deel uit van grote manifestaties voor de gevangen Wikileaks-leider. Twee bussen met 120 Gilets Jaunes waren naar Londen afgereisd. Volgens GJ-voorman van het eerste uur Maxime Nicolle maakte hij een verzwakte en aangeslagen indruk. Geen wonder na zoveel maanden in de ergste gevangenis van het Verenigd Koninkrijk, sinds zijn arrestatie op 11 april toen hij door de Britse geheime dienst uit de Equadoriaanse ambassade werd gesleurd.

De rechter van het Westminster Magistrates Court verklaarde zich 'incompetent'. Assange werd terug naar zijn cel gebracht. Vervolgens gingen de Gele Vesten op andere plekken in Londen demonstreren.

De oproep van Assange volgend, naar buiten gebracht door zijn vriend John Pilger: 'Spreek namens mij, want ik ben monddood gemaakt'.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
8 maanden 1 week geleden - 8 maanden 1 week geleden #55278 door katertje
Waar zijn alle burgerrechtenvoorvechters, waar zijn allen die de democratie zo hoog in het vaandel hebben staan, waar zijn allen die doen alsof ze vechten voor vrijheid, en voor ieders recht op het vrije woord … stilte is oorverdovend ! Waarom houdt de hele journalistieke beroepsgroep van de wereld nu zijn mond dicht?

Sinds 11 april werd Assange illegaal uitgeleverd van Ecuador’s Londense ambassade aan gevangenschap. Assange is verdwenen onder draconische omstandigheden in een Britse kerker op verzoek van het Trump-regime dat wil dat hij in de Verenigde Staten wordt berecht wegens ‘de misdaad’ van een waarheidsbepalende journalistiek. Duistere krachten in de Verenigde Staten, en in andere westerse staten, Israël, en bijna overal elders, zijn bang dat gewone mensen kennis van hun fouten en smerige spelletjes krijgen. Ze willen dat het wegblijft van de mainstream, en vooral niet op tv of in gedrukte publicaties met een groot publiek komt.

De voormalige Britse ambassadeur Craig Murray schrijft diep geschokt te zijn over de wrede behandeling van Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks. Het kan niet anders dan dat de man langdurig is gemarteld, waardoor hij nu zowel lichamelijk als psychisch een gebroken man is.
Murray schrijft ‘diep geschokt’ te zijn toen hij zag dat Assange 15 kilo was afgevallen, er in zeer korte tijd als een oude man is gaan uitzien, en ook psychisch zo uitgeput was dat hij moeite had zijn geboortedatum te herinneren en amper zijn naam kon uitspreken. En dat voor een man die bekend stond als een wandelende encyclopedie.

De ex-ambassadeur erkent dat hij aanvankelijk sceptisch was over de berichten –van onder andere de speciale VN rapporteur voor Martelpraktijken, Nils Melzer- dat de WikiLeaks voorman werd gemarteld en verzwakkende drugs toegediend heeft gekregen. Maar na het bijwonen van de processen met diverse slachtoffers van extreme martelingen, en na gewerkt te hebben met overlevenden uit Sierra Leone en elders, is mijn mening compleet veranderd. Julian vertoonde exact de symptomen van martelingen… met name op het gebied van desoriëntatie, verwarring, hulpeloosheid, en grote moeite om zijn vrije wil te uiten.

De zitting gisteren in Groot Brittannië was één groot schaamteloos toneelspel. De Britse aanklagers werden in de rechtbank geïnstrueerd door maar liefst vijf Amerikaanse overheidsofficials. De rechter gedroeg zich kil en bits tegen Assanges advocatenteam, en weigerde zonder uitleg hun verzoeken in overweging te nemen, terwijl ze de aanklagers vriendelijk bejegende en alle ruimte gaf.

Het vervolg van het proces wordt -tegen de regels van het uitleveringsverdrag met de VS in- versneld uitgevoerd. De advocaten van Assange krijgen nauwelijks tijd zich voor te bereiden. Nieuw bewijs dat de CIA Assange èn zijn advocaten bespioneerde toen hij in de Ecuadoraanse ambassade was, wordt genegeerd.
Advocaat Mark Summers zei daarom tegen de rechter dat het proces ‘een politieke poging’ van de VS is ‘om journalisten te laten weten wat de gevolgen zijn als ze informatie publiceren’. Murray onderschrijft die conclusie, en wijst erop dat Assange in Amerika 175 jaar gevangenisstraf kan krijgen voor publicaties die de regering Obama –op basis van hetzelfde bewijs- niet zwaar genoeg vond om hem zelfs maar te vervolgen.
Assange wordt dus als voorbeeld gesteld en opzettelijk kapot gemaakt. Zijn wrede behandeling en straks levenslange gevangenisstraf moet alle journalisten ter wereld afschrikken om ooit nog informatie te publiceren die de VS, en in het bijzonder te Amerikaanse elite en inlichtingendiensten, in diskrediet brengt.

Mainstream journalisten ‘staatspropagandisten, hielenlikkers en lafaards’
Murray vindt daarom dat ‘iedere journalist die weigert zijn eigen platform te gebruiken om zich tegen de vervolging van Assange uit te spreken, geen enkele intentie heeft om ooit iets te publiceren wat de Amerikaanse regering niet bekend wil maken. Hun zwijgen of steun voor wat er nu gebeurt zou als een bekentenis moeten worden opgevat dat zij niets anders dan staatspropagandisten zijn.

www.craigmurray.org.uk/
Laatst bewerkt: 8 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
8 maanden 1 week geleden - 8 maanden 1 week geleden #55277 door katertje
Ons land is in rep en roer over de gijzeling van NOS-journalist Robert Bas, wegens schending van de persvrijheid door de Nederlandse Staat.

Maar nog altijd horen we van de hele Nederlandse beroepsgroep geen enkel protest over de grove schending van de rechten van de persvrijheid van Julian Assange door de Britse overheid.

Enkele dagen geleden verscheen een verwarde man voor de Engelse rechter om uitstel te vragen voor zijn verdediging. Die man was Julian Assange, de klokkenluider die geen enkele gelegenheid heeft gekregen om zijn verdediging tegen uitlevering aan Amerika voor te bereiden, maar de rechter vond dat geen reden voor uitstel.

Het gaat slecht met Julian Assange, heel slecht. Ongeveer een maand geleden bezocht de vader van Assange hem in de Engelse gevangenis en die tot de conclusie kwam:" Ze vermoorden mijn zoon".

De situatie is er sindsdien alleen nog maar slechter op geworden. In februari 2020 vindt de rechtszaak plaats in Londen waarin Julian zijn bezwaren tegen uitlevering aan Amerika kenbaar kan maken. Hij heeft in de gevangenis echter in het geheel geen kans gekregen zijn zaak voor te bereiden en dus was hij enkele dagen geleden in de rechtbank om uitstel te vragen.

Er liggen in totaal 18 aanklachten vanuit de VS, waarvoor hij in totaal 175 jaar gevangenisstraf kan krijgen als hij daar wordt veroordeeld. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Sajid Javid, heeft afgelopen juni ingestemd met uitlevering aan Amerika.

De rechter, Vanessa Baraitser, wees het verzoek van Assange voor uitstel van de behandeling van zijn zaak af, dit op uitdrukkelijk verzoek van Amerika.

Op de vraag van de rechter of Assange alles had begrepen, antwoordde deze: "Niet echt, want ik kan niet helder meer denken". Verder zei hij het oneerlijk te vinden dat de grote supermacht tien jaar lang de tijd heeft gehad om zich voor te bereiden op deze zaak en dat hij niet eens toegang heeft tot zijn eigen notities.
"Het is heel erg moeilijk om wat dan ook te doen waar ik nu ben en zij (de VS) hebben onbeperkte middelen", aldus Assange.

Hij wees er verder op dat dit een volkomen ongelijke strijd is, ze bij voorbaat journalisten en klokkenluiders tot vijanden van de mensheid bombarderen, oneerlijke voordelen genieten door hun beschikking over alle materiaal. Dat ze zelfs de beschikking hebben over al zijn materiaal en letterlijk alles over hem weten en zelfs zo ver zijn gegaan om het DNA van zijn kinderen te stelen.

Het mocht allemaal niet baten en dus vindt de zitting plaats in februari en dus is het zo goed als zeker dat Julian Assange wordt uitgeleverd aan Amerika. Na afloop van de teleurstellende zitting werd hij wederom afgevoerd richting cachot om daar verder weg te rotten.

De wereld staat erbij, kijkt ernaar en doet niets

Wat er met Assange gebeurt, kan iedereen overkomen die de waarheid naar buiten brengt en dingen zegt of schrijft die de machthebbers onwelgevallig zijn. Het feit dat niemand in onze Tweede Kamer zich druk maakt over wat er met Assange gebeurt, zegt al genoeg over hoe zij erover denken.

De wereld moet zich schamen, diep schamen en waarom dat zo is wordt meer dan duidelijk gemaakt in de volgende video door actrice en persoonlijke vriendin Pamela Anderson.

url=https://vimeo.com/366952393
Laatst bewerkt: 8 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
10 maanden 4 weken geleden - 10 maanden 4 weken geleden #54900 door katertje


Democratische Partij verliest belangrijke rechtszaak tegen Julian Assange.
Hebt u er iets over gelezen in de MSM? Iets over gehoord op de nullenzender Radio 1?

Een Amerikaanse federale rechtbank heeft een zaak die door de Democratic National Committee (DNC) - het hoogste bestuursorgaan van de Democratische Partij - was aangespannen tegen Julian Assange, van tafel geveegd !

Een harde klap in het gezicht van de heersende elite, die vastbesloten is om de WikiLeaks-oprichter te vernietigen.
Assange onthulde dat Russiagate, een complottheorie die de afgelopen drie jaar werd verspreid door de Democratische Partij en de media, een hoax was.

Belangrijke uitspraak
Rechter John Koeltl wees beschuldigingen dat Assange had ‘samengespannen’ met Rusland van de hand. Ook bepaalde hij dat de publicatie van gelekte e-mails in 2016 door WikiLeaks NIET "illegaal" was.Een belangrijke uitspraak dus.

Vrijwel niets over te vinden in de internationale media. Volgens Nine for News schreef de New York Times er een artikeltje van zes alinea’s over op pagina 25 van de krant. Dat terwijl het eigenlijk voorpaginanieuws had moeten zijn.
De New York Times, Washington Post en andere media verwezen al vaak naar Assange als een "Russische agent", die onderdeel zou zijn van een complot om de Democratische kandidaat Hillary Clinton ervan te weerhouden president te worden.
Nu is gebleken dat deze beweringen zijn gebaseerd op leugens, zwijgen ze opeens in alle toonaarden.

Politiek complot
Website WSWS (World Socialist Web Site) spreekt van een "gecoördineerd politiek complot".
Redacteuren en journalisten van bovengenoemde soort kranten, zoals James Bennett van de New York Times, staan continu in contact met de CIA en andere inlichtingendiensten.
Zij bepalen welk nieuws en welke informatie het volk nooit zal bereiken. Deze vorm van mediamanipulatie heeft ervoor gezorgd dat miljoenen mensen op zoek gaan naar alternatieve nieuwsbronnen op internet. WikiLeaks is daar een voorbeeld van.

“Als WikiLeaks aansprakelijk kan worden gesteld voor het publiceren van documenten over de politieke en financiële strategieën van de DNC, simpelweg omdat ze volgens de DNC ‘geheim’ zijn, dan kan iedere krant en ieder medium aansprakelijk worden gesteld". . En dat zou in strijd zijn met de persvrijheid, aldus rechter Koelti.


Illegaal
Volgens hem is er geen bewijs dat WikiLeaks heeft samengespannen met Rusland. Assange heeft altijd gezegd dat hij de documenten niet van Poetin heeft gekregen.
De Democraten en media zetten Assange steeds weg als ‘hacker’, terwijl Koeltl naar hem verwees als ‘journalist’ en ‘publicist’.
Met andere woorden: pogingen om Assange uit te leveren aan de Verenigde Staten en daar te vervolgen, zijn illegaal.

www.wsws.org/en/articles/2019/08/02/pers-a02.html


> Valt me tegen dat de website Geenstijl zwijgt.
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 10 maanden 4 weken geleden door katertje.

Please Inloggen to join the conversation.