Vraag Pas op voor Frans Timmermans

Meer
2 jaren 2 maanden geleden #56053 door katertje
De klimaathoax vereist volgens sociaaldemocraat Frans Timmermans dat de EC onbegrensd zal kunnen ingrijpen. Het EUP voelt een bui hangen.

De klimaatplannen van de Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans zijn in strijd met het verdrag van de Europese Unie. De juridische dienst van het EUP schijnt een rapport te hebben geschreven waarvan de conclusie luidt dat de plannen van de EC (i.c. Timmermans) strijdig zijn met het EU-verdrag omdat ze de EU- democratie bedreigen.
Als u nu hard gaat lachen heeft U natuurlijk gelijk,maar voor deze mensen zelf is het een heel serieus punt. Dat er een vette dot kinnesinne onder schuil gaat zal U evenmin ontgaan. Het plan luidde kort samengevat: Vanaf 2030 moet de Europese Commissie de mogelijkheid krijgen om elke vijf jaar te kijken of de EU-landen wel genoeg maatregelen hebben genomen, zodat desnoods vanuit Brussel kan worden bijgestuurd.
Tja, ever closer union, nietwaar?

Daar zit hem het bezwaar van de juridische dienst. Bij de zogenoemde gedelegeerde handeling staan lidstaten en het Europees Parlement niet buitenspel, maar de lat voor beïnvloeding wordt veel hoger gelegd: een voorstel kan alleen worden verworpen óf aangenomen. Inhoudelijk aanpassing afdwingen, via amendering, kan dan niet.
De juridische dienst concludeert dat dit een brug te ver is. De Europese Commissie mag niet zomaar ingrijpen. Dat kan alleen als er zwaarwegende redenen voor zijn, anders staan de Europese Raad (de regeringsleiders) en het Europees Parlement in de praktijk wel buitenspel, hoewel ze formeel wel de mogelijkheid hebben om maatregelen naderhand terug te draaien.

Volgens de juridische dienst zijn de belangen zo groot dat het parlement vooraf geraadpleegd moet worden in een normale procedure. De dienst baseert zich ook op uitspraken van het Europees Hof, dat ook al concludeerde dat alleen van de regels mag worden afgeweken als er een heel groot belang op het spel staat.

Buitenspel
Daar zit hem het bezwaar van de juridische dienst. Bij de zogenoemde gedelegeerde handeling staan lidstaten en het Europees Parlement niet buitenspel, maar de lat voor beïnvloeding wordt veel hoger gelegd: een voorstel kan alleen worden verworpen óf aangenomen. Inhoudelijk aanpassing afdwingen, via amendering, kan dan niet.
De juridische dienst concludeert dat dit een brug te ver is. De Europese Commissie mag niet zomaar ingrijpen. Dat kan alleen als er zwaarwegende redenen voor zijn, anders staan de Europese Raad (de regeringsleiders) en het Europees Parlement in de praktijk wel buitenspel, hoewel ze formeel wel de mogelijkheid hebben om maatregelen naderhand terug te draaien.
Volgens de juridische dienst zijn de belangen zo groot dat het parlement vooraf geraadpleegd moet worden in een normale procedure. De dienst baseert zich ook op uitspraken van het Europees Hof, dat ook al concludeerde dat alleen van de regels mag worden afgeweken als er een heel groot belang op het spel staat.

Niet handig
Na de presentatie van de plannen was er al veel kritiek. Vooral Europarlementariër Esther de Lange van het CDA maakte zich boos. Ze omschreef de plannen als een machtsgreep van de Europese Commissie. "De macht wordt in feite overgedragen aan ambtenaren en juristen. We kunnen het klimaat niet redden door de democratie uit te hollen."
En ook bij de VVD zijn ze niet tevreden. Jan Huitema vindt het niet handig van Timmermans. "Je moet juist zorgen dat je de steun hebt van burgers en bedrijven. Je moet ze verleiden en niet dwingen."
Volgens Frans Timmermans is het goed nieuws dat de kern van de klimaatwet niet wordt betwist. "We zijn op de goede weg." Hij laat verder weten dat de juridische dienst van de Europese Commissie tot een ander oordeel komt, die zeggen dat er niks mis is met zijn voorstel. Timmermans is dan ook niet van plan om het voorstel te wijzigen en wacht het debat in het parlement af.
Het parlement gaat binnenkort verder praten over de klimaatplannen van Timmermans. Wanneer is nog niet precies te zeggen; vanwege het coronavirus komen de parlementariërs onregelmatig bij elkaar.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 3 maanden geleden - 2 jaren 3 maanden geleden #55887 door katertje
In december besloten de EU-landen (alleen Polen neemt nog wat langer de tijd) dat zij zich achter het doel van een klimaatneutrale Unie in 2050 scharen. Dat politieke gegeven is neergelegd bij de Europese Commissie, die naar aanleiding daarvan woensdag haar klimaatwet presenteerde, waarbij het einddoel ook juridisch bindend wordt vastgelegd.

En daar begint dus meteen het geharrewar. Want...waar eindigen straks de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de Unie en hoeveel speelruimte hebben de lidstaten nog bij het invullen van het klimaatbeleid?
Met het Urgenda-vonnis in het achterhoofd weet Nederland hoe klimaatactivisten niet schromen om naar de rechter te stappen om pijnlijke maatregelen af te dwingen.

U weet dat het Urgenda-vonnis is gebaseerd op het Mensenrechtenverdrag? En u weet inmiddels ook dat een substantieel deel van de rechters van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens helemaal geen juristen zijn, maar activisten van NGO's die gefinancierd worden door Georg Soros ? De kwaadaardige Soros-agenda zal u hoe dan ook door de strot gewrongen worden.
Eat that !


Timmermans stelt voor dat de Commissie vanaf 2030 iedere vijf jaar de tussentijdse klimaatdoelen voor 2050 kan ophogen al;s dat einddoel uit zicht lijkt te geraken. Als het nodig is moet er dus extra gas kunnen worden gegeven en Brussel wil dat kunnen afdwingen.
Het middel dat daarvoor wordt gekozen is de zogeheten gedelegeerde handeling.
Lidstaten en Europees Parlement staan niet buitenspel, maar de lat om nog iets te kunnen veranderen wordt wel heel hoog gelegd, aangezien een voorstel alleen verworpen of aangenomen kan worden....inhoudelijk aanpassen kan niet

Al gemeld dat CDA-Europarlementariër Esther de Lange verbolgen is over de gekozen marsroute en spreekt onomwonden van een "machtsgreep" en "een decreet" omdat het klimaatbeleid in haar optiek wordt weggehaald bij de politiek en wordt overgedragen aan ambtenaren en juristen.

"We kunnen niet het klimaat redden door de democratie uit te hollen", aldus De Lange
Laast bewerkt: 2 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 3 maanden geleden - 2 jaren 3 maanden geleden #55879 door katertje
Is iedereen vergeten dat de nieuwe zeer fanatieke assistent van Timmermans en tevens berucht Greenpeace-activist Diederik Samsom in 2014 mocht opdraven bij de Bilderberg conferentie in Kopenhagen waar hij zijn instructies kreeg? En kunt u zich misschien nog wel herinneren dat Timmermans, na de verloren strijd om het presidentschap voor de Europese Commissie, Samsom naar Brussel haalde als zijn assistent? ( de lief van Samsom was hem al vooruitgereisd) Nou, en deze voert het vuile werk achter de schermen uit. Want Timmermans heeft nergens de ballen verstand van.
tref.eu/nl/overzicht/136-€URO-COMMISSIE/...j-de-green-deal.html


Nou, en gisteren (woensdag) krap zes maanden later, presenteert zijn politieke baas en partijgenoot Frans Timmermans – eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, belast met de Green Deal – de Klimaatwet. De wettelijke verankering van het hoofddoel van die Green Deal: een klimaatneutraal Europa in 2050, met daaraan gekoppeld de totale hervorming van de samenleving. ‘Als dit slaagt is, het veel groter dan de invoering van de euro’, zegt een nauw betrokken EU-ambtenaar.

Een aantal Nederlandse politici begint opeens een beetje wakker te schrikken: Bij het CDA, dat ook de uitgelekte versie van de nieuwe klimaatwet heeft gelezen, noemen ze het overdracht van macht. Europarlementariër Esther de Lange omschrijft het als "een machtstransfer".

Maar, zo klinkt het geruststellend bij de NOS:
De klimaatwet moet nog worden goedgekeurd door zowel de Europese Raad, waarin de regeringsleiders van de EU-lidstaten zitten, als het Europees Parlement. Dat zal, zo zeggen alle politici die de NOS sprak, niet zonder slag of stoot gebeuren.

> De regeringsleiders lieve kijkbuiskindertjes zullen exact doen wat hen wordt opgedragen en een Europees Parlement wat voor een groot deel is gekocht door George Soros zal ook echt geen probleem vormen.
Laast bewerkt: 2 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 3 maanden geleden #55878 door katertje
De Europese Commissie krijgt de macht om het klimaatbeleid van landen aan te scherpen. De commissie mag landen die niet voldoende hun best doen om de afgesproken doelen te halen een tik op de vingers geven, schreven we eerder op basis van gelekte stukken uit de klimaatwet, die later vandaag door Timmermans wordt gepresenteerd.

Timmermans wil de mogelijkheid hebben om tussentijds in te grijpen. Hij is bang dat anders het doel om in 2050 een klimaatneutraal Europa te hebben niet gehaald wordt, zo blijkt uit de tekst.

Bijna alle Europese regeringsleiders spraken in december af dat de EU in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 50 tot 55 procent moet verlagen en in 2050 klimaatneutraal moet zijn, maar voor het definitieve besluit is het nodig dat alle EU-lidstaten instemmen. Polen lag toen nog dwars, omdat het land zich afvraagt of de doelen voor hen wel haalbaar zijn. Komende zomer valt het definitieve besluit.

Dwang
De plannen van Timmermans leiden tot fel verzet in het Europees Parlement. Bij het CDA, dat ook de uitgelekte versie van de nieuwe klimaatwet heeft gelezen, noemen ze het overdracht van macht. Europarlementariër Esther de Lange omschrijft het als "een machtstransfer".
Volgens de tekst uit het wetsvoorstel is de maatregel nodig om bij te sturen als het de verkeerde kant op gaat. Jan Huitema van de VVD vindt dat niet slim. "Hiermee jaag je mensen tegen je in het harnas. Je moet zorgen dat je steun hebt van burgers en bedrijven. Verleiden en niet dwingen."

Door meer macht naar de Europese Commissie over te hevelen wordt niet alleen de rol van de regeringsleiders kleiner, ze verliezen in feite hun vetorecht, schreven we in de vorige reactie reeds. Maar dat geldt ook voor het Europees Parlement. Bas Eickhout van GroenLinks baalt enorm van de discussie. Hij heeft het ook gelezen in de wetteksten. "Dit is natuurlijk een valse start van de hele 'Green Deal'. Ik wil het hebben over meer ambitie in de klimaatmaatregelen, maar in plaats daarvan gaat de discussie nu over de procedure."

De klimaatwet moet nog worden goedgekeurd door zowel de Europese Raad, waarin de regeringsleiders van de EU-lidstaten zitten, als het Europees Parlement. Dat zal, zo zeggen politici, niet zonder slag of stoot gebeuren. Als dit plan doorgaat, dan mag het Europees Parlement alleen nog ja of nee zeggen als de Europese Commissie de bevoegdheid om in te grijpen gaat gebruiken. "Dat werkt niet. Met dwang ga je er echt niet komen", zegt Huitema van VVD.

Een woordvoerder van de Europese Commissie laat weten dat het niet de bedoeling is om straffen uit te delen. "Het gaat om de klimaatneutraliteit, dat is de stip aan de horizon in 2050. We vullen alleen de weg daarnaartoe in, zoals is gevraagd door de regeringsleiders."

De verwachting is dat volgende week in Straatsburg een fel debat over het wetsvoorstel zal worden gevoerd, waarbij zelfs de mogelijkheid aanwezig is dat de klimaatwet wordt verworpen.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 3 maanden geleden - 2 jaren 3 maanden geleden #55875 door katertje
Nieuw hoofdstuk in "De ondergang van een Eurofiele Dictator"

De Europese Commissie krijgt de macht om het klimaatbeleid van landen aan te scherpen. Landen die niet hun best doen om de afgesproken doelen te halen, mogen een tik op de vingers krijgen, zo staat in de klimaatwet van Frans Timmermans.

De plannen van Timmermans leiden tot fel verzet in het Europees Parlement.

Jan Huitema van de VVD zei: “Hiermee jaag je mensen tegen je in het harnas. Je moet zorgen dat je steun hebt van burgers en bedrijven. Met dwang ga je er niet komen.”

Weg vetorecht
Door meer macht over te hevelen naar de Europese Commissie verliezen regeringsleiders in feite hun vetorecht. Dat geldt ook voor het Europees Parlement.

Op social media worden de ontwikkelingen met argusogen gevolgd.
Johan Boogaard schrijft: “En zo verandert de EU verder in een dictatoriale macht en krijgt het nóg meer zeggenschap met "groene" dictator Timmermans aan het roer, ze willen eenieder die zich niet aan hun groene deal houdt straffen. De EU is het Vierde Rijk.”

Klimaatdictatuur
Nexit-Denktank spreekt van een ‘klimaatdictatuur’.
Ongehoord Nederland twittert: “De EU-klimaatwet gaat de wetgeving van de EU-staten overrulen. Het is weer een regelrechte aanval op de natiestaat, zoals Thierry Baudet al schreef in zijn boek. Met Timmermans als de dictator. Weg democratie.”

Gevaar
“Timmerfrans draait helemaal door,” schreef Han Dorpman.
En Ginus Aalderink: “Deze man is een gevaar voor de hele Europese bevolking.”
[NOS]

> Deze machtswellusteling heeft iedereen nadrukkelijk laten zien hoe geschift hij is en bereid is voor geld ALLES te doen. Perfect geschikt voor de EU dus.Ik vind ‘m een onsterfelijk belachelijke niet noemenswaardige onbenul. Die misschien wel heel veel schade kan aanrichten....aan de andere kant denk ik weleens dat men deze rooie clown expres een plekje heeft gegeven waar hij feitelijk nooit iets zal bereiken. Dat dat ook de reden is dat hij niet werd gekozen tot hoofd van de Europese Commissie. Men houdt hem in de commissie omdat hij zo veel weet van en betrokken is bij de smerige spelletjes die de Commissie speelt. (o.a. Oekraïne, Maidan, MH-17)
Laast bewerkt: 2 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 4 maanden geleden #55737 door katertje
Frans wil niet alleen die 1000 miljard euro van u om het klimaat "te veranderen" hij wil ook nog eens een hogere bijdrage van Nederland aan de meerjarenbegroting.

Want als u gedacht mocht hebben dat na 43 jaar afscheid moeten nemen van een trouw lid van de Europese familie tot enige zelfreflectie zou leiden die komt van een kouwe kermis thuis. Het leidt tot dreigementen ! Het is d'r op en d'r over bij Timmermans als hij insinueert dat Nederland problemen krijgt als we niet braaf meebetalen aan de altijd stijgende EU-begroting. Kijk, lieve kijkbuiskindertjes....dit is nu de EU !

Op 20 februari is in Brussel een speciale EU-top over het meerjarig financieel kader (mfk) zoals de Europese meerjarenbegroting officieel heet. Die gaat omhoog maar Nederland heeft daar geen zin in. Den Haag wil de begroting juist bevriezen op het huidige niveau van 1% van het bruto binnenlands product. Die houding is "onverstandig", meent Timmermans vandaag in een interview met het FD. En hij gooit er dreigende taal in.
“Ik hoop dat Nederland zich bewust is van de prijs die het straks kan betalen voor zijn houding.”

Volgens Timmermans bestaat het gevaar dat Nederland, als het ‘categorisch’ blijft weigeren water bij de wijn te doen, alleen komt te staan in het Europese begrotingsoverleg. Dat moet het kabinet-Rutte proberen te voorkomen, want anders gaan volgens hem de andere 26 EU-landen kijken hoe ze Nederland het hardste kunnen raken.

Meneer de Eurocommissaris liegt over steun voor Europese begroting
Hoe dat met die andere 26 lidstaten zit valt nog maar te bezien. Want ondanks eveneens dreigende woorden van Timmermans’ collega Johannes Hahn van begrotingszaken afgelopen week, staat Nederland niet alleen. Denemarken, Oostenrijk en Zweden zijn ook tegen een verhoging van het budget. Iets wat de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz vandaag nog benadrukte: desnoods spreekt Wenen een veto uit over de nieuwe begroting. ( zie bericht hier onder)

Gek genoeg probeert Timmermans echter de indruk te wekken dat Nederland de enige is die bezwaar maakt.
Iets meer bescheidenheid zo daags na de Brexit zou de Brusselse sjoemelaars sieren. Maar helaas.

Sebastian Kurz zegt nee tegen Brussel: Oostenrijk gaat niet meer betalen
Wenen dreigt met veto tegen Europese begroting. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz dreigt de Europese meerjarenbegroting te torpederen als er geen geld vanaf gaat. Als de Europese Commissie blijft bij haar voorstel om het budget te verhogen naar 1,11 procent van het bruto binnenlands product van de Europese Unie, komt er een nee uit Wenen. “Als het voorstel in deze vorm wordt ingediend, dan komt er hier geen toestemming vandaan, en ik denk ook niet van de andere nettobetalers”, zei Kurz zaterdag tegen de Oostenrijkse radio. “Die 1,11 procent is voor ons nog steeds niet acceptabel. Er zal dus een veto van onze kant komen.”
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 5 maanden geleden - 2 jaren 5 maanden geleden #55674 door katertje
1000 miljard euro voor het klimaat is pas het begin. Dit zijn de ‘waanzinnige’ plannen van Timmermans

De 1000 miljard euro die de Europese Commissie de komende 10 jaar wil investeren in het klimaat is ‘pas het begin’, zo zei vicevoorzitter Frans Timmermans in het Europees Parlement.
Volgens Brussel is 1000 miljard niet genoeg om te zorgen dat de EU in 2050 netto geen CO2 meer uitstoot.
Jaarlijks is daar volgens Timmermans 260 tot 300 miljard euro voor nodig.

Veel kritiek
De Europese Commissie wil dat lidstaten 7,5 miljard euro extra storten om een transitiefonds op te zetten ‘voor landen die disproportionele kosten moeten maken om schone energie mogelijk te maken’.Het gaat bijvoorbeeld om landen die afhankelijk zijn van kolencentrales voor stroomvoorziening, zoals Polen.Het fonds moet tot 100 miljard euro worden aangevuld. Er is veel kritiek op de plannen die door Timmermans zijn gepresenteerd.
!
Gevaar
Tweede Kamerlid Fleur Agema van de PVV reageerde: “Alle landen in Europa vergrijzen en al het geld en alle aandacht zou moeten gaan naar forse belastingverlaging om economieën aan te zwengelen zodat de bouw van bijvoorbeeld verpleeghuisplekken betaald kan worden.”

Ongehoord Nederland
Ongehoord Nederland voegde toe: “Timmermans is nog niet eens begonnen met uitgeven of hij wil al meer.”
“En er bestaat geen democratische structuur om hem in toom te houden, dat is het gevaar,” voegde de omroep toe.

Dit moet stoppen!
FvD stelt dat veel EU-landen de waanzinnige klimaatplannen van Timmermans niet kunnen betalen.
“Daarom komt de Europese Commissie met een transitiefonds,” merkt de partij op.
“Nederland moet gaan betalen voor het klimaatbeleid in Polen en Bulgarije! Dit moet stoppen!” aldus de FvD.
Europarlementariër Rob Roos van FvD zei: “Er zijn al zoveel Nederlanders die moeite hebben de energierekening te betalen, en nu wil de EU dat wij ook voor de rest van Europa gaan opdraaien.”

[RTL Z]
Laast bewerkt: 2 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 6 maanden geleden - 2 jaren 6 maanden geleden #55603 door katertje
U denkt dat Frans Timmermans seniel aan het worden is? . U hebt wel een punt als u stelt dat de man zichzelf absoluut voor schut zet met zijn "liefdesbrief" aan het Verenigd Koninkrijk. Gedver...de liefdesbrief toont een zelfvoldane, slijmerige persoonlijkheid, want het gaat alleen maar over hem, Frans Timmermans. Welk normaal mens, een ambtenaar, uit in een brief zijn liefde voor Groot-Brittannië? Dat doet alleen een geperverteerd creatuur die zichzelf ziet als het centrum van het heelal en alles doet voor macht en poen.
Timmermans is er voor afgezeken, voor die liefdesbrief, en hij had dat kunnen weten. Niet alleen omdat hij hen eerder in de Brexit als "idioten" en "mislukte Harry Potters" had omschreven, maar zeker ook vanwege vals sentiment, verkeerde beoordelingsvermogen, doorzichtigheid en overdrijving van die brief. Met zijn 58 jaren is de ijdeltuit in alle valkuilen gevallen waar hij maar in kon vallen nu de Brexit een feit is.

Het schrijven van de EU-commissaris met het oog op de naderende brexit is donderdag verschenen in de Britse krant The Guardian. De Nederlandse politicus laat weten dat zijn liefde voor het land al begon toen hij in Rome een Britse internationale school bezocht en sindsdien altijd in zijn leven is gebleven.

> Ik denk dat het de Shakespear intriges en complotten waren die hij daar leerde en die een enorme aantrekkingskracht op hem hadden

“Ik ken je nu. En ik hou van je. Voor wie je bent en wat je me hebt gegeven. Ik ben als een oude minnaar. Ik ken je sterke en zwakke punten. Ik weet dat je vrijgevig kunt zijn, maar ook gierig. Ik weet dat je gelooft dat je uniek en anders bent.

En natuurlijk ben je dat op veel manieren, maar misschien minder dan je denkt. Je zult nooit stoppen met het verwijzen naar de rest van ons als ‘het continent’. Het helpt je om de afstand te creëren die je denkt nodig te hebben”, staat in de brief.
“Je hebt besloten te vertrekken”, vervolgt Timmermans, die alle Europese landen uniek noemt.
“Het breekt mijn hart, maar ik respecteer die beslissing. Je was er in tweestrijd over, zoals je altijd in tweestrijd was over de EU. Ik wou dat je daaraan had vastgehouden, het stond je goed en hield ons allen in betere vorm.”

Timmermans over het vertrek: “En het trieste is, ik zie dat het je pijn doet. Omdat de twee geesten er nog steeds zullen zijn, zelfs nadat je bent vertrokken.”
De EU-commissaris besluit ermee dat familiebanden nooit echt verbroken kunnen worden en dat het land altijd welkom is om terug te keren.
www.theguardian.com/politics/2019/dec/26...n-eu-says-timmermans
www.theguardian.com/commentisfree/2019/d...-britain-family-ties

> Is er een psychiater in de zaal
Laast bewerkt: 2 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 6 maanden geleden - 2 jaren 6 maanden geleden #55541 door katertje

Frans Timmermans als milieupaus. De man die Nederland heeft opgezadeld met de JSF, en aan de wieg stond van de oorlogen die een knalharde klap in het gezicht zijn van iedere notie dat we zuinig moeten zijn op Moeder Aarde. De man die de graanschuur van Europa, Oekraïne, hoogst persoonlijk veranderde in een kerkhof, en opstelplaats voor zwaar geschut.

Frans Timmermans, de volgevreten PvdA’er voor wie het klimaat enkel een vehikel is om zowel het socialisme als zijn eigen carrière voorwaarts te bewegen. De hele klimaat hoax draait, net als het hele immigratie verhaal, enkel om de vernietiging van de Westerse welvaart en cultuur, opdat uit de as de socialistische Phoenix kan herrijzen, ditmaal in de vorm van de EUSSR.

Dat is het klinkende bewijs dat er iets grondig mis is met onze benadering van existentiële problemen. En het kan best zijn dat hij zelf denkt dat hij 'God's Gift to Mankind' is, en dat zijn partij hem steunt, maar het maakt hem nog niet geschikt voor een klus die juist schreeuwt om volstrekte onpartijdigheid, en zuiver rationele oplossingen.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 2 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 6 maanden geleden #55540 door katertje
Voorstel voor een overeenkomst

Belangrijk is in elk geval de kanttekening dat het gaat om een voorstel voor een overeenkomst, opgesteld door de Europese Commissie. De lidstaten moeten hier nog meer instemmen. Daarmee is de presentatie van de klimaatplannen een eerste stap in een proces dat minstens een aantal maanden zal duren. Ook moeten veel details van het plan nog uitgewerkt worden.

Vandaag (woensdag) werd er al wel een document vrijgegeven met de hoofdpunten van het beoogde beleid van eurocommissaris Frans Timmermans en EC-voorzitter Ursula von der Leyen.
Hieronder een kleine greep uit de voorgestelde maatregelen en beleidspunten.

Klimaatwet moet afspraken bindend maken
Het doel is om Europa in 2050 "het eerste klimaatneutrale continent ter wereld" te maken. Dat betekent dat de netto uitstoot van de EU op dat moment nul is en de volledige uitstoot van broeikasgassen gecompenseerd wordt, zodat deze niet bijdraagt aan klimaatverandering.

Voor 2030 is het doel om de uitstoot met de helft terug te dringen ten opzichte van 1990-liefst zelfs met 55 procent. Het voornemen is om dit doel samen met de lidstaten nog verder aan te scherpen in 2020.

Om de voorwaarden voor een "effectieve en eerlijke" energietransitie af te stemmen, zal Von der Leyen in maart een nieuwe wet voorstellen om het doel voor 2050 bindend te maken voor alle EU-lidstaten. Momenteel wordt dit doel al door bijna alle EU-lidstaten onderschreven, met uitzondering van Polen, Tsjechië en Hongarije.

Over die nieuwe wet zullen de regeringsleiders en het Europese Parlement (EP) in maart stemmen. De drie Oost-Europese landen hebben al bezwaar geuit tegen de in 2050 beoogde klimaatneutraliteit.

Einde aan subsidies voor fossiele brandstoffen
Met de klimaatovereenkomst moet een einde komen aan het verstrekken van subsidies voor fossiele brandstoffen. Jaarlijks wordt daar in de EU 39 miljard euro aan uitgegeven, schat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD).

Fonds om transitie eerlijk te laten verlopen
Om te zorgen dat de transitie eerlijk verloopt, wordt de oprichting van een speciaal fonds beoogd van tientallen miljarden, bedoeld voor landen die het hardst geraakt worden door het afgaan van fossiele brandstoffen.

CO2-heffing aan de grens van Europa
De commissie schrijft dat de effectiviteit van het klimaatbeleid ondermijnd kan worden, zo lang landen buiten de EU niet dezelfde ambities delen. Daarom wordt een importheffing overwogen op producten van die landen, zodat de prijzen hiervan beter de respectievelijke uitstoot reflecteren.

Energiesector moet hernieuwbaar worden
In het plan staat dat het gebruik van kolen en aardgas in de energiesector zo snel mogelijk moet stoppen. De energiesector is verantwoordelijk voor 75 procent van de uitstoot van broeikasgassen in de EU. Daarom kunnen de klimaatdoelen alleen gehaald worden als fossiele brandstoffen hier uitgefaseerd worden.
In de plaats hiervan moet er onder andere meer in windenergie op zee geïnvesteerd worden, ingezet worden energie-efficiëntie en samenwerking tussen lidstaten. Ook zal er meer geld gaan naar het ontwikkelen van hernieuwbare alternatieven voor fossiel gas.

Schone en betaalbare alternatieven voor vervoer
Om de voorgenomen doelen te halen, moet de uitstoot van vervoer op de weg, per spoor, in de lucht en op het water tegen 2050 met 90 procent verminderd worden. De EC schrijft dat mensen hiervoor betaalbaardere, toegankelijkere, gezondere en schonere alternatieven aangeboden moeten krijgen. Hiervoor zal in 2020 een strategie voor opgesteld worden.
De prijs van meer vervuilende manieren van vervoer moet tegelijkertijd een eerlijke reflectie zijn van de uitstoot die dit creëert. De commissie zegt daarom belastingsvrijstellingen voor brandstoffen in de lucht- en zeevaart onder de loep te gaan nemen.

Andere punten van de "Green Deal"
Er worden nieuwe duurzaamheidsstandaarden doorgevoerd voor Europees voedsel
Er komt een strategie om biodiversiteit en bossen te herstellen en te behouden
Er wordt gestreefd de vervuiling van lucht, grond en water naar nul terug te brengen
Er komt een industrieplan voor een schone en circulaire industrie
Er komt een strategie om de voedselvoorziening te vergroenen
Er wordt groot ingezet op onderzoek naar innovatie en groene technologie

Amen
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 6 maanden geleden - 2 jaren 6 maanden geleden #55536 door katertje
Afgemeten naar hetgeen de “politici” tot heden hebben “gepresteerd” is er maar één conclusie : ze zijn volkomen achterlijk ! Maar ze hebben óók een dubbele agenda en denken door hun achterlijkheid dat ze dat verborgen kunnen houden.

De Hedwigepolder, in Zeeland, wordt onder water gezet “om de natuur nieuwe kansen te geven” heet het. Daartoe wordt de huidige aldaar aanwezige natuur vernietigd door het water. Honderden bomen in de polder zijn omgezaagd en afgevoerd als open-haard-hout voor de “elite”.
En Timmermans maar blèren dat er véél meer bomen in Nederland moeten worden geplant, “is goed voor het CO2-gebeuren”.

Staatsbosbeheer heeft klauwen met subsidie ontvangen om de kaalslag in Nederland te bewerkstelligen door in heel Nederland bomen te rooien, en nu mag de burger weer honderden miljarden ophoesten om nieuwe bomen te planten...Denkt die man, die voor "a fistful of dollars" zijn vaderland ruïneert en het continent Europa in de ellende stort dat we - net als links - allemaal idioot zijn? De man moet ogenblikkelijk worden opgenomen en in een dwangbuis worden gestopt. Hij is een groter gevaar voor de mensheid dan de jakhals en de hyena, die doden voor voedsel...Timmermans, hoe verachtelijk, VOOR GELD !
Laast bewerkt: 2 jaren 6 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 6 maanden geleden - 2 jaren 6 maanden geleden #55499 door katertje
Boeren opgelet ! Timmermans stelt vragen bij landbouwexport.

Bij het bestrijden van de klimaatverandering moet ook de vraag worden gesteld of Nederland wel zo’n grote exporteur van vlees en andere landbouwproducten moet zijn.

Frans Timmermans, die als vicevoorzitter van de Europese Commissie een 'Green Deal’ moet smeden, wees daarmee donderdag op de negatieve gevolgen van de agrarische sector voor het milieu. Hij noemde de situatie rond stikstof in Nederland "acuut", maar erkende dat de sector bezig is met "substantiële veranderingen".

Er is geen tijd te verspillen om maatregelen te nemen, ook als die pijnlijk en complex zijn, zei Timmermans naar aanleiding van een alarmerend rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA). "Laten we ons voorstellen dat een grote komeet op de aarde afkomt en ons over tien jaar raakt. Zullen we dan ook zeggen: ja, laten we iets doen, maar niet te ingrijpend alsjeblieft? Nee, we zouden het oplossen."

Klimaatverandering is een "directe bedreiging voor ons bestaan", aldus Timmermans. Hij presenteert volgende week zijn eerste plannen.

ANP
Laast bewerkt: 2 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.