Vraag UPDATE: Uitbreidend NEE tegen TTIP !

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #46888 door katertje
Het Waalse parlement protesteert tegen het CETA-handelsverdrag met Canada. Omdat de regering zich verzet kunnen Europese ministers van Handel geen handtekeningen plaatsen in Luxemburg, zoals wel de bedoeling was.

Elk Europees parlement moet zich over het verdrag uitspreken en alleen Wallonië zegt "nee!". De Walen stellen dat het verdrag hun concurrentiepositie in gevaar brengt. De Waalse boeren zouden nog lagere prijzen voor hun producten krijgen en ook het milieu zou er bekaaid vanaf komen.

In het CETA-verdrag worden afspraken gemaakt over de handel in goederen en diensten, investeringen, arbeidsomstandigheden en het milieu. Europese regeringsleiders praten er einde deze week met elkaar over in een top.

Wallonië krijgt steun uit Canada tegen CETA
Wallonië staat blijkbaar niet zo alleen in zijn verzet tegen het CETA-vrijhandelsakkoord (Comprehensive Economic and Trade Agreement) tussen Canada en de EU. De Landelijke Bediendencentrale LBC kreeg een open brief van een aantal Canadese academici met een oproep om niet toe te geven aan de druk, schrijft De Wereld Morgen. be
Lees ook het artikel in de link waar 233 economen, w.o. de Nobelprijswinnaar Stiglitz, er bij het Amerikaans congres op aandringen niet TTIP en TPP met IDSD te ondertekenen.


> In vele EU lidstaten waren er protesten, in Duitsland werd zelfs geprocedeerd bij het Constitutionele Hof, maar die is kennelijk akkoord gegaan is met deze staatsgreep door het grootbedrijf. Het parlement van Wallonië doet dat niet! Dat heeft een stevige spaak in het wiel gestoken. Wallonië (3,5 miljoen inwoners) geeft de federale Belgische regering geen toestemming om dit akkoord namens het hele land te ondertekenen. Daarvoor heeft de regering-Michel het ja-woord nodig van alle regio’s en taalgebieden.Wallonië gooit hier dus ineens wat roet in het eten van de EU

CETA is een truc om via de achterdeur het eveneens fel omstreden TTIP binnen te halen. Nadat CETA is ingevoerd, hebben de EU lidstaten er niets meer over te zeggen, en kan Brussel zijn gang gaan.
Het belooft niets goeds dat er een aparte rechtsgang van multinationals is als zij menen dat hun investering in gevaar wordt gebracht door nieuwe regelgeving van enig kabinet. Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan winst en poen.
Zo'n ISDS voor multinationals is de bijl aan de wortel van de rechtsstaat.

Las gisteren op Geenstijl dat die verdragen dus normaal gesproken worden geaccordeerd door de ministers en dat het dan al tijdelijk in werking treedt terwijl de nationale parlementen en indirect dus de bevolking zich er helemaal nog niet over hebben uitgesproken en die tijdelijke inwerkingtreding kan wel 50 jaar doorgaan !
Zie hier het democratische gehalte van de EU.

Oh ja, bijna vergeten te melden dat al 180.000 mensen gestemd hebben voor een referendum tegen TTIP, dus nog 20.000 stemmen te gaan voordat de kaap van 200.000 is bereikt. U kunt daaraan meewerken door te stemmen op www.ttip-referendum.nl
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden #46855 door katertje


Wallonië tegen CETA..

Wallonië dreigt CETA, het voorgenomen vrijhandelsverdrag tussen Canada en de EU, te dwarsbomen. Paul Magnette, premier van de Waalse regio, geeft de federale regering geen groen licht voor het sluiten van een deal. Zonder steun van de Walen staat het handelsverdrag op losse schroeven.

Het Franse gemeenschapsparlement, dat de culturele belangen van 4,5 miljoen Franstalige Belgen (waarvan veel kleine boerenbedrijven) vertegenwoordigt, stemde tegen CETA. Vrijdagochtend boog het Waalse parlement zich over de zaak en sprak zich met een grote meerderheid uit tegen het handelsverdrag. "Ik zal geen volmacht geven aan de federale overheid", zei de Waalse premier Magnette. "De garanties zijn onvoldoende."

Daarmee is het Belgische "ja" nog niet definitief een "nee". Atlantische windvaan en elite aarslikker Didier Reynders, (federale minister van Buitenlandse Zaken) zette een hoge borst op en gaf te verstaan dat de uiteindelijke keuze om het verdrag te ondertekenen bij de uitvoerende macht ligt, niet bij de regioparlementen.

Justin Trudeau, premier Canada, is "not amused" to say the least. Donderdag voerde de Canadese premier de druk op. 'Als we er over twee weken achter komen dat Europa niet in staat is een progressief handelsakkoord te sluiten met een land als Canada, met wie denkt Europa in de toekomst dan zaken te kunnen doen?' Trudeau kreeg bijval van de Franse premier Manuel Valls, die op bezoek is in Canada. Ook de Franse president François Hollande zal proberen de Walloniërs te overtuigen van een ja-stem. Vrijdagmiddag ontvangt hij de Waalse premier Magnette in het Élysée.

> Zoveel "hoog volk" op de been voor een verdrag... geeft te denken.
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #46838 door katertje
*
Duits hof houdt Ceta niet tegen


De Duitse regering mag voorlopig verder gaan met het vrijhandelsakkoord Ceta tussen Canada en de Europese Unie.

Het Duitse grondwettelijke hof in Karlsruhe heeft vandaag meerdere bezwaren tegen de Duitse instemming met het akkoord afgewezen, maar wil zich daar later nog dieper over buigen.

Door de uitspraak kan de ondertekening van het verdrag op 27 oktober in Brussel doorgaan. De Duitse regering moet er wel voor zorgen dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo moet een clausule worden opgenomen dat Duitsland zich uit de voorlopige inwerkingtreding terug kan trekken als dat nodig is.
Vicekanselier en minister van Economische Zaken Sigmar Gabriel had woensdag dringend gewaarschuwd tegen een stop op de ondertekening. Dit zou Duitsland grote schade kunnen berokkenen, zei hij.

Na de ondertekening en goedkeuring door het Europees Parlement zou Ceta in delen voorlopig in werking kunnen treden, nog voordat de parlementen van de EU-lidstaten erover hebben gestemd. Volgens de klagers zou dit inbreuk maken op hun democratische rechten.


> Iemand verbaasd? Nee toch?


.
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 8 maanden geleden #46835 door gnor
Wie had anders verwacht. De gemiddelde burger in de EU en Nederland in het bijzonder is gewoon een slaapwandelende zombie. Hoorde hier op het Thaise strand van een voormalig en mij bekend medewerker uit de muziekindustrie hoe de scenario's worden beschreven. Dat geldt voor BN en MSM gelijkelijk. En de meute slikt het als hapklare brokken. Ik denk aan mijn jongere familie en sidder in de hitte.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #46834 door katertje
*
Omstreden of niet, een meerderheid in de Tweede Kamer zal het handelsverdrag met CETA goedkeuren. Europese normen op het gebied van dierenwelzijn, maar ook ten aanzien van voedselveiligheid, zijn o.m. redenen dat de bevolking en een aantal partijen in de Tweede Kamer tegen zijn

Maar VVD, D66 en PvdA denken dat het allemaal wel mee zal vallen. De PvdA was aanvankelijk ook wat terughoudend. Maar de partij meent nu dat aan bijna alle bezwaren tegemoet is gekomen en daarom gaat ze toch akkoord. Op het laatste moment is namelijk een juridische verklaring toegevoegd aan CETA, om de passages waar twijfel over heerst, in het verdrag te duiden. Maar dat blijkt een juridisch trucje te zijn en niet meer dan een zoethoudertje..."same procedure as every year James"

CETA komt neer op TTIP via de achterdeur, omdat de meeste Amerikaanse bedrijven een vestiging hebben in Canada. Hoge schadeclaims tegen Nederland kunnen dus net zo goed via CETA worden ingediend.

Dankzij CETA kunnen multinationals hun greep op politiek beleid aanzienlijk verstevigen. Dat is niet verwonderlijk: zij hebben uitgebreid meegedacht over de inhoud van de verdragen tijdens de onderhandelingen. Zo mogen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven straks zitting nemen in een Adviesraad waar Europese en Canadese regelgeving op elkaar wordt afgestemd. Een speciaal arbitrage-tribunaal geeft bedrijven de gelegenheid om staten voor miljoenen euro’s aan te klagen als een land maatregelen wil nemen om zijn burgers te beschermen. CETA betekent dus: meer macht voor bedrijven, minder macht voor mensen.

Europese normen komen onder druk te staan, doordat Canada en de EU elkaars standaarden via CETA zo veel mogelijk ‘wederzijds erkennen’. Bijvoorbeeld voor landbouwproducten kan dat zeer negatieve gevolgen hebben voor onze voedselveiligheid: Canada maakt net als de Verenigde Staten gebruik van groeihormonen, kankerverwekkende onkruidbestrijding en genetisch gemanipuleerde producten. Met CETA wordt het moeilijker om deze producten buiten Europa te houden.

Tot slot zet het CETA-verdrag het "voorzorgsbeginsel" op de tocht, het principe dat de EU in staat stelt om producten vooraf van de markt te weren als de volksgezondheid in het geding is. Het voorzorgsbeginsel onderscheidt Europa van Noord-Amerika, waar het veeleer gebruik is om achteraf je recht te halen – als het leed eenmaal is geschied.

De voorstanders van CETA – waaronder minister Ploumen – hebben nu een truc bedacht om tegemoet te komen aan deze kritiek. Er is op het laatste moment een “juridische verklaring” toegevoegd aan CETA, om de twijfelachtige passages in het verdrag nader te duiden. Hierin staan allerlei mooie intenties over het behoud van zeggenschap over publieke diensten en het respecteren van standaarden “op het gebied van mens, dier, plant en milieu.”

De status van deze bijlage is echter volstrekt onduidelijk. Zo stelt de Canadese advocaat Steven Shrybman van Goldblatt Partners dat dergelijke verklaringen geen enkele juridische waarde hebben. Hij stelt zelfs dat een tribunaal dat deze verklaring zou betrekken bij zijn overwegingen, zijn eigen geloofwaardigheid op het spel zet.
De onderzoeksdienst van het Europees Parlement oordeelt dat een dergelijke verklaring alleen juridisch bindend is indien deze volwaardig aan het verdrag wordt toegevoegd. De kans dat dit zal gebeuren is zeer gering. We worden dus wederom zwaar belazerd door de PvdA van mevrouw Ploumen !

De juridische verklaring heeft alles weg van een noodgreep: een paar sussende woorden die lastminute aan het verdrag zijn toegevoegd. Deze overhaaste werkwijze is bovendien volledig in strijd met de recente oproep van Ploumen om de onderhandelingen te “resetten”. Verdragen als TTIP en CETA zouden niet langer in achterkamertjes bedisseld moesten worden: “Onderhandelingen moeten véél opener, transparanter en democratischer”, volgens de minister. Prima! Mee eens, maar waarom dan nu halsoverkop akkoord gaan met CETA?

Besluitvorming is een enorme haastklus geworden, want goedkeuring in Brussel staat reeds gepland op 18 oktober en ondertekening op 27 oktober. Parlementariërs van 28 lidstaten en Canada krijgen dus niet meer dan één week om over het totaalpakket te oordelen. Dat heeft niets te maken met democratische besluitvorming, dat is een verdrag door de strot van parlementariërs duwen.

Kortom: de besluitvorming is onzorgvuldig en de juridische verklaring boterzacht. Het is een zoethouder die niets verandert aan de negatieve gevolgen van CETA. Daarom zou het verdrag verscheurd en Ploumen afgezet moeten worden. Dit is het geniepige besodemieteren van bezorgde burgers.

Op 22 oktober vindt in Amsterdam een demonstratie plaats tegen TTIP en CETA. Zie voor meer informatie: www.ttipalarm.nl

De laatste versie van het verdrag is bovendien pas gisteren naar de Kamer gestuurd, de partijen hebben veel te weinig tijd om het gedegen door te nemen.

Na ondertekening kan een deel van het verdrag direct in werking treden, een aantal onderwerpen zijn nog uitgezonderd. Zo zal het omstreden arbitragesysteem (ICS) waarmee bedrijven een regering buiten de nationale rechtbank om kunnen aanklagen, voorlopig uitgezonderd zijn.

> Alle hoogdravende PVDA teksten ten spijt, de PVDA heeft haar rug weer niet recht gehouden. In Duitsland loopt nog een rechtszaak tegen het verdrag. En wat de Duitse TV wel vermeldt, maar wat ik in onze MSM nog nooit heb gelezen of op het Nederlandse nieuws zag, éénmaal CETA afgesloten heeft Nederland er niets meer over te vertellen net zomin als over eventuele veranderingen

Voor wie nog niet weet wat CETA voor ons inhoudt, de Canadezen weten het al uit eigen ervaring:

“CETA: Lessons from Canada”


Let op:
Aan het eind van het filmpje wordt duidelijk gemaakt hoe TTIP via een achterdeur toch Europa wordt ingeloodst, ongeacht of TTIP wordt ingevoerd of niet.Omdat veel Amerikaanse bedrijven via Canada handelen, kunnen ze via de Canadese achterdeur Europa binnenkomen en lijkt het voor het protesterende publiek alsof er geen verdrag is met de Verenigde Staten.

Schunnig !

.
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #46796 door katertje


bron:http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/10/08/merkel-ttip-gegner-handeln-aus-anti-amerika-reflex/

Deutsche Wirtschafts Nachrichten bericht vandaag dat bondskanselier Merkel tegenstanders van het TTIP verdrag met de VS, in feite anti-VS activisten noemt. Oeff, is dat even een opluchting zeg. Ik was als de dood dat Merkel de tegenstanders van TTIP als Russische spionnen zou neerzetten.

Obama zet Merkel al meer dan een half jaar onder grote druk (hij kwam er zelfs apart voor naar Hannover) om TTIP getekend te hebben voor hij met lege handen het Witte Huis moet verlaten. Zowel zijn administratie als de "oppositie" (beiden zo corrupt als de neten en gekocht door het bedrijfsleven) zijn het daar uiteraard roerend mee eens, want dit verdrag staat uitsluitend ten dienste van het bedrijfsleven en die willen vanzelfsprekend wat terug zien van hun veiligstellen van de herverkiezing van Obama vier jaar geleden.

Dat de scheiding der machten in Washington niet helemaal goed afgebakend zijn en de Amerikaanse regering zeer hecht is verknoopt met het grote bedrijfsleven, blijkt wel uit de verontwaardiging van de VS over de door de EU opgelegde boete van 13 miljard euro aan Apple Ierland. Gevolg: grote bek van de VS aan het adres van Brussel en surprise! niet aan Apple Ierland met nog een paar lappen erop omdat het concern de Amerikaanse belastingen heeft ontdoken. En daarmee dus de Amerikaanse Joe the Plummer laat opdraaien voor de belasting die ze Apple hadden moeten opleggen. Interesseert ze geen moer, maar kom niet aan de corporaties!

Even verderop in dezelfde Nachrichten beschuldigt de Verenigde Staten zonder blikken of blozen Rusland ervan de Amerikaanse verkiezingen te willen manipuleren door hun computers te hacken.De VS, waar verkiezingen één groot toneelspel zijn, geregisseerd door het bedrijfsleven, stelt Rusland nu verantwoordelijk voor bemoeienis met deze verkiezingen door het hacken van bepaalde computers..!
De VS heeft vandaag dan ook gesteld, de sancties tegen Rusland te zullen versterken, en heeft inmiddels van de EU geëist, mee te gaan in het versterken van de sancties tegen Rusland, vanwege dit akkefietje.

Nog gekker! Voordat de VS zelfs met deze eis kwam, had Merkel al gesteld voor strengere sancties te zijn ! Of je nog peultjes mot.

Wat komt dat goed uit zeg, dat hacken door "de Russen". Want vorig jaar 1 april (nee geen mop, bloedserieus) kwam de VS met een "executive order". Daarin behoudt de VS zich het recht voor militair in te grijpen, als een ander land haar overheidscomputers hackt. Levensgevaarlijk gezien de huidige situatie waarin het overduidelijk is, dat de VS oorlog zoekt met Rusland en daar alles voor uit de kast trekt. Bovendien volkomen belachelijk, aangezien, zoals gezegd, de geheime diensten van de VS niet anders doen dan (overheids-) computers van andere landen hacken.

Het is weer de tijd van Nobelprijzen...krijgt u ook zo'n rotsmaak in uw mond?
Bijlagen:
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 9 maanden geleden #46662 door gnor
www.nu.nl/economie/4325770/frankrijk-en-...nderhandelingen.html

Frankrijk en Oostenrijk stellen vrijdag voor opnieuw te beginnen met de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag tussen de EU en de Verenigde Staten. Dat zei de Oostenrijkse minister Reinhold Mitterlehner van Economie in een interview met de krant Die Welt. De gesprekken tussen Europeanen en Amerikanen over het vrijhandelsverdrag TTIP verlopen moeizaam. De Duitse vicekanselier Sigmar Gabriel zei vorig maand dat de onderhandelingen feitelijk zijn mislukt.
Mitterlehner stelde dat hij de steun voor zijn voorstel ziet toenemen. "Niet iedereen staat achter ons, maar veel collega's steunen ons privé.''
<De baantjesmachinerie. Probeert men Duitsland een hak te zetten over de rug van de rest van de EU?>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 9 maanden geleden - 5 jaren 9 maanden geleden #46661 door katertje
*

De Europese Commissie blijft volhouden dat de bescherming van mens, dier en milieu niet in gevaar komen met TTIP en CETA. Uit nieuwe vertrouwelijke EU-documenten blijkt dat de commissie ons voorliegt. Sterker nog: de verdragen beïnvloeden nu al de beleidskeuzes.

“Het idee dat milieuregels worden afgezwakt is niet waar,” zei EU-handelscommissaris Cecilia Malmström tegen Bild. “Ook de bewering dat we overstroomd zullen worden door genetisch gemodificeerd voedsel is gewoon niet juist.”

Afgelopen weekend demonstreerden vele honderdduizenden mensen door heel Europa tegen TTIP en CETA, maar Malmström spreekt in Bild van "leugens en horrorverhalen" die de tegenstanders van de verdragen verspreiden.

Doel van Malmström is om in oktober in Canada CETA te ondertekenen. De Europese handelsministers hebben achter de schermen al aangegeven geen bezwaar te hebben, zo blijkt uit gelekte notulen.

Uit een vertrouwelijk EU-document blijkt nu dat de Amerikanen de Europese Commissie tijdens de onderhandelingsgesprekken over TTIP in feite hebben gedwongen een hele verzameling genetisch gemodificeerde gewassen goed te keuren. Dit besluit heeft volgens de Europese Commissie niets te maken gehad met TTIP, maar dat blijkt te zijn gelogen.

De commissie heeft Amerika ook al aangeboden om minder strenge normen te stellen voor pesticiden op groente en fruit. Binnen de zogeheten Codex Alimentarius Commissie zijn veel hogere niveaus toegestaan dan nu het geval is, aldus professor Peter-Tobias Stoll van de Universiteit van Göttingen.

Het Europees Parlement heeft een aantal rode lijnen op papier gezet die de commissie niet mag overtreden. Eén daarvan is dat TTIP geen effect mag hebben op toekomstige regels voor hormoonverstorende stoffen. Maar dat lijkt nu toch al te zijn gebeurd, onder druk van de Amerikaanse regering en de chemische industrie.

De nieuwe regels die in juni werden gepresenteerd zijn volgens experts te verwaterd om het publiek effectief te kunnen beschermen tegen schadelijke hormoonverstoorders. Er zijn zo’n 1000 chemicaliën die onze hormonen kunnen verstoren en die worden gelinkt aan een toename in onvruchtbaarheid, kanker, ADHD en autisme.

Volgens de Belgische Europarlementariër Bart Staes (Groenen) hebben TTIP en CETA een negatief effect op de beleidskeuzes die momenteel in de EU worden gemaakt. “Ons werd door een ambtenaar op het hart gedrukt dat er problemen zouden komen met de Amerikanen als we tegen zouden stemmen,” zei hij. “Ik heb in 14 jaar tijd nog nooit zoiets meegemaakt.”


www.mo.be/analyse/ttip-en-ceta-de-grote-...se-milieustandaarden


.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 5 jaren 9 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 9 maanden geleden #46652 door gnor
www.nu.nl/beurs/4324999/vs-geeft-airbus-...liegtuigen-iran.html

Vliegtuigbouwer Airbus heeft van de Verenigde Staten toestemming gekregen om in totaal zeventien passagiersvliegtuigen te leveren aan Iran.

De goedkeuring uit Washington is nodig, omdat de toestellen vol zitten met technologie van Amerikaanse makelij, laat het Frans-Duitse bedrijf woensdag weten.

<Honds gedrag. TTIP is al in werking.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 9 maanden geleden - 5 jaren 9 maanden geleden #46648 door katertje
Greenpeace heeft opnieuw de teksten van een vrijhandelsakkoord gelekt. Na eerder al de inhoud van het TTIP-verdrag openbaar te maken, is nu de geheime tekst van het Trade in Services Agreement (TiSA) bekendgemaakt.

Wat blijkt, volgens het verdrag zullen een flink aantal overheidsdiensten opengesteld worden voor de privésector, iets wat lijnrecht ingaat tegen de beslissingen van de recente klimaattop in Parijs.

Nog nooit van TiSA gehoord? Dat is niet zo vreemd. Aan het verdrag is door de betrokken partijen – 23 stuks, waaronder de Europese Unie en de Verenigde Staten – weinig publieke ruchtbaarheid gegeven en dat terwijl het aan het eind van dit jaar al een done deal kan zijn. Het verdrag moet zorgen voor een wereldwijde liberalisering van de dienstensector. Daaronder vallen bijvoorbeeld de banken- en transportsector, maar naar nu blijkt ook zaken als energie, drinkwater en onderwijs.

Greenpeace: ‘De TiSA-onderhandelingen worden in het geheim gevoerd en op sommige van de gelekte teksten rust bovendien een geheimhoudingsclausule tot vijf jaar ná de ondertekening van het verdrag.’

Die strikte geheimhouding kan en mag niet, aldus Greenpeace. De teksten zouden namelijk in strijd zijn met de gemaakte afspraken op COP21, de klimaattop die in december vorig jaar in Parijs werd gehouden. Zo valt uit de TiSA-tekst op te maken dat:
•wetten en regels die betrekking hebben op de sectoren van het verdrag niet meer mogen veranderen (‘stand still’);
•diensten zoals energie, drinkwater en onderwijs, als die eenmaal zijn geprivatiseerd, niet meer opnieuw mogen worden genationaliseerd en voor altijd winstgevende activiteiten moeten blijven;
•democratische controle en de mogelijkheid voor democratisch verkozen overheden om nieuwe regels op te leggen sterk worden ingeperkt door de invloed die bedrijven krijgen op de wetgevende taak van parlementen en regeringen, wanneer die hun belangen in het gedrang zouden brengen;
•niet langer onderscheid mag worden gemaakt tussen meer en minder schadelijke fossiele brandstoffen, waardoor een geleidelijke uitstap uit de meest schadelijke brandstoffen zoals teerzandolie en schaliegas onmogelijk wordt;
•handelsakkoorden zoals TiSA zullen leiden tot een hernieuwde toename in de handel van fossiele brandstoffen, terwijl de in Parijs gemaakte klimaatafspraken net oproepen tot een afname in de handel en het gebruik ervan.

Het moment van vrijgeven van de TiSA-teksten valt samen met een grote anti-TTIP-betoging in Brussel. Daarnaast begint ook de politieke steun voor het omstreden TTIP af te brokkelen. Zowel in Frankrijk als in Duitsland werd eerder al geopperd dat TTIP op sterven na dood is. Eerder gejuich over het ten einde lijkende TTIP kwam te vroeg. Susan Cohen Jehoram, internationaal campagneverantwoordelijke voor TTIP bij Greenpeace Nederland, zegt:

‘Dit lek toont aan dat TiSA, net als andere handelsverdragen, bepalingen bevat die de mogelijkheid van beleidsmakers om actie te ondernemen tegen de klimaatopwarming ernstig beperken.’

‘Google en Facebook horen niet te beslissen over privacyrechten, banken horen zichzelf niet te reguleren, en de sector van de fossiele brandstoffen macht geven over het milieubeleid van overheden is net zo absurd als de tabaksindustrie het gezondheidsbeleid laten bepalen.’

‘Handelsverdragen moeten klimaatactie ondersteunen, in plaats van die te ondermijnen. Het is onaanvaardbaar dat handelsverdragen als TiSA, TTIP of CETA in het geheim onderhandeld worden en burgers en het milieu schade toebrengen. In plaats van onze milieubescherming op te offeren voor de winst van grote bedrijven, moet elk nieuw handelsverdrag uitblinken op het vlak van klimaatbescherming en transparantie.’

Greenpeace eist nu dat onderhandelingen over zowel TiSA als TTIP onmiddellijk worden gestaakt en dat ook andere omstreden verdragen als CETA en het Trans Pacific Partnership permanent van tafel worden geveegd.

De volledige teksten zijn te vinden op de website www.tisa-leaks.org

Bron: De Wereld Morgen
Bijlagen:
Laast bewerkt: 5 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • dirko
 • dirko's Profielfoto
 • Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
5 jaren 9 maanden geleden #46627 door dirko
-
AfD komt met 99% geteld, net even boven de 14%, maar wordt op ARD en ZDF doodgezwegen of even terloops genoemd.
Keihard oordeel van de kiezer, en de 'politiek' maakt wéér een enorme fout door deze uitslag te negeren en de AfD weg te zetten als Rechts extremistisch, in het rijtje van Pegida.
Framen kunnen ze in Duitsland ook dus.

.
.

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 9 maanden geleden - 5 jaren 9 maanden geleden #46626 door katertje

dirko schreef : *
we zullen zien morgen na de uitslag van de verkiezingen in Berlijn, of Gabriel aardsengel wordt of mag gaan vliegen.. (ERUIT) !
Wezijn zéér benieuwd naar de cijfers van de #AfD...
.


We komen voorlopig niet van Gabriël af. De SPD heeft weliswaar flink op z'n lazer gekregen maar is ook in Berlijn nog de grootste partij.

SPD und CDU müssen bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus herbe Verluste einstecken: Sieger sind die AfD, die Linkspartei und die FDP. Die SPD wird als stärkste Partei den Regierenden Bürgermeister stellen und hat mehrere Koalitionsoptionen.


Hochregnung 21.45 uur


Bijlagen:
Laast bewerkt: 5 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.