Vraag UPDATE: Uitbreidend NEE tegen TTIP !

Meer
5 jaren 7 maanden geleden - 5 jaren 7 maanden geleden #46960 door katertje
*
Is er iemand wakker geworden...?

CETA is nog altijd geen gelopen race. Het Europese Hof gaat zich buiten over arbitrage wat een obstakel voor CETA kan worden.

Of het verzet van het kleine Wallonië er iets mee van doen heeft wordt niet vermeld, maar men gaat onderzoeken of arbitrage zoals opgenomen in CETA strijdig is met EU-verdragen. Dat heeft dan ook gevolgen voor andere handelsverdragen, zoals TTIP.

Al geschreven dat er vanochtend dan toch een Belgisch akkoord kwam op vrijhandelsverdrag CETA. Onderdeel van het akkoord is dat het Europese Hof van Justitie gaat bekijken of de passages over het arbitragemechanisme ICS wel verenigbaar zijn met de EU-verdragen. Dat kan nog wel eens alsnog roet in het eten gooien voor het verdrag.

Laurens Ankersmit, jurist in Brussel die is gespecialiseerd in EU handelsrecht heeft dat gemeld. Volgens hem is ICS - het mechanisme dat investeerders moet beschermen tegen de nukken van overheden - heel controversieel, omdat het mogelijk in strijd is met Europees recht.

De Europese en de Duitse vereniging van rechters hebben al laten weten dat ze denken dat ICS niet verenigbaar is met de EU-verdragen.

Mocht het EU-Hof inderdaad zo oordelen, dan kan het CETA-verdrag niet in werking treden, zegt Ankersmit. Dan zou het onderdeel van het verdrag dat over ICS gaat, van tafel moeten. Of er moet opnieuw worden onderhandeld met Canada, zegt hij.
De rest van het CETA-verdrag zou dan wel kunnen doorgaan.

Commissie en ons parlement wilden geen advies van Hof
Dit is een procedure die de Europese Commissie eigenlijk al eerder had moeten besluiten, zegt Ankersmit. Maar dit keer vonden ze dat te riskant om het te laten toetsen, denkt hij.

ClientEarth, de milieuorganisatie waar Ankersmit voor werkt, is een zaak begonnen tegen de Europese Commissie over documenten die over deze juridische vraag gaan. De Commissie wil niet openbaar maken of de juridische dienst denkt dat investeringsarbitrage verenigbaar is met het Europese recht.

Interessant is dat in het Nederlandse parlement een motie die de Nederlandse regering verzoekt advies in te winnen van het Hof tot twee keer toe weggestemd omdat de PvdA er op tegen was om het systeem te toetsen bij de rechter. Anders was er een meerderheid geweest, zegt Ankersmit.
Als je een parallel rechtssysteem in het leven roept, dan tast dat de bevoegdheden van het Europese Hof van Justitie aan, zegt Ankersmit. Volgens hem beschermt het EU-Hof heel scherp zijn eigen positie.

De uitspraak van het EU-Hof kan enorme gevolgen hebben voor andere handelsverdragen van de Europese Unie, zoals TTIP met de VS, aldus Ankersmit.


.
Laast bewerkt: 5 jaren 7 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 7 maanden geleden - 5 jaren 7 maanden geleden #46959 door katertje
 
CETA en TISA, tot voor een paar maanden hadden we er niet van gehoord. Waarom werd CETA en TISA niet eerder genoemd? Het antwoord is duidelijk, juist omdat het onder zoveel geheimhouding tot stand moest komen. Parlementariërs mochten enkel onder strenge voorwaarden stukjes tekst lezen en geheimhouding beloven. Als dit democratisch is, dan wordt de volgende Paus een moslim. Het zijn de liberale partijen die hier voordeel bij hebben. Ook zo benieuwd waar die miljarden wat het lobbywerk heeft gekost, naar toe zijn gegaan?

Triest om te zien dat de hele EU op zijn kop staat en de instellingen hun verbijstering en woede nauwelijks in toom weten te houden bij de weigering van Wallonië om klakkeloos akkoord te gaan met het CETA verdrag. Het bewijst dat ze in parlementaire goedkeuringen niet meer dan een formaliteit zien waarvan het resultaat al op voorhand vast staat...vast dien te staan.
Ach, feitelijk kan je het ze ook niet kwalijk nemen, immers talloze Europese verdragen, verordeningen en richtlijnen konden moeiteloos worden doorgedrukt zonder dat er een haan naar kraaide.

De maskers gingen af. Karel de Gucht en zijn VLD vrinden vonden dat de Belgische wetgeving "gewoon" opzij geschoven diende te worden, en dat België het Waalse non moet negeren en CETA "gewoon" goedkeuren.

Of op een geniepige manier zoals voorgesteld door Guy Verhofstadt, ook VLD maar bovendien aanvoerder van de liberale fractie in het Europees Parlement. Als "de Walen" het spel niet willen spelen, moeten de spelregels gewoon aangepast worden. CETA wordt nu behandeld als een "gemengd akkoord", waardoor ook de parlementen in de lidstaten er aan te pas komen; bestempel CETA als "EU-only" akkoord en je zet ze buitenspel! Het is enigszins vervelend dat het onderhandelingsmandaat dat de lidstaten aan de Commissie gaven uitdrukkelijk spreekt van een gemengd akkoord, maar wie zou daar over vallen?

De hele CETA-episode bevestigt eens te meer dat de Europese Unie steeds dieper wegzakt in een post-democratisch bewind dat korte metten wil maken met de resterende democratische regels in de lidstaten, en zelfs met de eigen EU-bepalingen. Als het ondemocratisch is dat ‘Wallonië een half miljard Europeanen gegijzeld houdt’ zoals het vaak klonk, dan hebben nog kleinere entiteiten als Luxemburg, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus, Malta of Slovenië dat recht nog minder. Als het ‘oneerlijk’ is dat België een akkoord blokkeert, dan mogen in de toekomst ook Portugal, Griekenland, Tsjechië, Zweden, Hongarije, Oostenrijk, Bulgarije, Denemarken, Finland, Slowakije, Ierland en Kroatië ook al niet meer dwarsliggen. Na de uitstap van het Verenigd Koninkrijk blijven er dan zeven staten over om te beslissen over de ‘unie’. Die lijn doortrekkend, zal het dan toch ook niet kunnen hebben dat 67 miljoen Fransen in de weg liggen van 80 miljoen Duitsers...?!
 
Laast bewerkt: 5 jaren 7 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 7 maanden geleden #46958 door katertje
De Waalse premier Paul Magnette en andere Belgische regionale leiders gingen donderdag na dagen van koppig verzet overstag. Aan hun kritiekpunten wordt tegemoetgekomen in een aan het verdrag gehechte verklaring.

Het verdrag wordt echter nog niet donderdag officieel bezegeld. De geplande top tussen de EU en Canada is tot nader order uitgesteld. Canada heeft laten weten klaar te staan om het verdrag te ondertekenen als Europa er klaar voor is.

De ambassadeurs van de EU-lidstaten gaan zich nu over de teksten buigen, waarna ook de parlementen van de Belgische deelregeringen er nog eens nader naar kijken.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 7 maanden geleden #46955 door katertje
Oud minister van defensie van Canada, Paul Hellyer, heeft samen met enkele anderen een rechtszaak aangespannen tegen de staat Canada over het CETA verdrag.

CETA staat voor Comprehensive Economic and Trade Agreement, een handelsverdrag waarbij volgens de aanklagers constitutionele en internationale rechten van mensen met voeten getreden worden. Paul Hellyer noemt het verdrag dan ook Comprehensive Trade and Takeover Agreement. Met dit verdrag, dat uit de hoge hoed komt van de internationale bankiers, zullen 62 families het zeggenschap verkrijgen over bijna de hele wereld. Grondwetten van aangesloten landen zullen niet meer gelden, enkel de wil van de 62 families ( de elite ) zal gelden.

De aanklacht is op 21 oktober van dit jaar officieel ingediend en bestaat feitelijk uit 4
separate aanklachten te weten;

(1)the federal government does not have the constitutional authority to sign, execute and implement treaties without the express prior authority of Parliament through an Act of Parliament

de federale overheid heeft geen grondwettelijk recht om CETA te tekenen en/of uit te voeren zonder dit verdrag eerst via de officiële weg door het Parlement te voeren.

(2)the vast majority of the CETA articles and their impact encroach on exclusive Provincial spheres of jurisdiction protected by the division of powers under the Constitution Act, 1867

het merendeel van de CETA bepalingen en de impact daarvan ondermijnen exclusieve juridische rechten die beschermd worden door de Canadese Constitutionele wet, 1867

the CETA guts and extinguishes the constitutionally  protected Judiciary in Canada by creating foreign tribunals to determine property and legal issues in Canada without any judicial oversight or jurisdiction of the Canadian Courts over the disputes; and

CETA verwijdert het constitutionele rechtssysteem door het instellen van buitenlandse tribunalen die recht moeten gaan spreken over eigendom en andere legale kwesties zonder dat dit overzien kan worden door het Canadese juridische systeem, en

various articles of the CETA violate constitutional enshrined rights in the Charter of Rights and Freedoms, and over-rides Charter guarantees that ground Canada’s ability to mount public programs on Health, Education, Social Services, and public utilities including the elimination of subsidies, monopolies, and state enterprises for public welfare. In short, the treaty places the rights of private foreign investors over those of the Canadian Constitution and Canadian citizens.

verschillende bepalingen van CETA overtreden constitutioneel ingebouwde rechten, vastgelegd in het document Charter of Rights and Freedoms en overstijgen gegarandeerde rechten dat Canada de mogelijkheid biedt publieke programma’s op te zetten op het gebied van gezondheid, educatie, sociale diensten en publieke middelen inclusief de opzegging van subsidies, monopolies en staatsbedrijven voor het publieke belang. Kortom, het verdrag zet de belangen van private buitenlandse ondernemingen boven die van de Canadese constitutie en haar inwoners.

Enfin luister zelf maar...
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden #46942 door katertje
In het CETA dossier worden veel halve waarheden verkondigd. We worden om de tuin geleid door studies en rapporten die tot enig doel hebben om zekerheden voor te stellen als onzeker. Wat willen ze ons wijsmaken?

Jan Vandemoortele is doctor in de ontwikkelingseconomie en voormalig topman bij de Verenigde Naties.
Een tiental jaar geleden bedacht Robert Proctor, professor aan de universiteit van Stanford in de VS, de term agnotologie. Hij ontleent de term van het Griekse woord agnosis, dat betekent ‘niet weten’. Met agnotologie beweert hij dat onze onwetendheid niet enkel aan ons ligt.

Aan de hand van historische voorbeelden toont hij aan dat onze onwetendheid vaak vervaardigd en gemanipuleerd wordt. We worden om de tuin geleid door studies en rapporten die tot enig doel hebben om zekerheden voor te stellen als onzeker; of om onzekerheden te presenteren als zaken die gewoon met gezond verstand te maken hebben. Een voorbeeld daarvan is de wijze waarop de tabaksindustrie de publieke opinie jarenlang beïnvloedde door studies en berichten de wereld in te sturen die bedoeld waren om aan te tonen dat roken helemaal niet schadelijk is voor de gezondheid. 

Ook nu in het CETA-dossier
Agnotologie krijgt toepassingen in tal van andere domeinen; o.a. in de voedingsindustrie met betrekking tot de bezorgdheid omtrent suiker en obesitas. Klimaatsceptici gebruiken het om CO2-uitstoot af te doen als onschadelijk.
Nu gebeurt hetzelfde met CETA, het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada. Het veto van Wallonië stuit op onbegrip en ongeloof in het buitenland. Zoals gebruikelijk komt er in het binnenland ook een communautair aspect bij kijken.

Het klinkt misschien paradoxaal, maar CETA gaat in feit meer over protectionisme dan over vrijhandel. Vrijhandel wordt voorgesteld als progressief en voordelig voor iedereen; maar deze veronderstellingen hebben meer te maken met agnotologie dan met de werkelijkheid.
In de vele persberichten en interviews zijn er twee vragen die niet aan bod komen, nochtans zijn ze essentieel om agnotologie te overkomen. 

Waarom zo lang onderhandelen?
De eerste is: Waarom neemt een vrijhandelsakkoord zeven lange jaren van onderhandelen in beslag? Als vrijhandel gaat over het opschorten van allerhande belemmeringen tot handel, dan zou zo’n akkoord toch in enkele weken rond kunnen zijn?
Het antwoord is dat CETA niet over vrijhandel gaat. Tarieven en quota’s verlagen tussen Canada en de EU zullen weinig impact hebben op de economische groei en de tewerkstelling om de eenvoudige reden dat zo’n barrières reeds erg laag zijn.
De meeste EU-lidstaten hebben reeds een handelsakkoord met Canada. Het klinkt misschien paradoxaal, maar CETA gaat in feit meer over protectionisme dan over vrijhandel; omdat CETA vooral de octrooi- en auteursrechten verlengt en verstrengt.

Deze vorm van bescherming geldt voor allerhande goederen en diensten, gaande van geneesmiddelen tot software, muziek en films. Ze verhogen vaak de prijs tot ver boven de zogenaamde vrije marktprijs.
Zo’n rechten zijn vaak gelijk aan torenhoge handelstarieven. Als dusdanig leidt CETA tot een belemmering van de vrijhandel. Hier wordt niet beweerd dat octrooien en auteursrechten geen nut hebben; wel dat ze niet misbruikt mogen worden om monopolistische posities te bestendigen.
Indien onze onderhandelaars werkelijk geïnteresseerd zijn in vrijhandel dan zou CETA zo’n posities afbouwen, niet versterken.

Waarom is arbitrage nodig?
De tweede vraag is: Waarom zijn speciale arbitragehoven nodig om handelsgeschillen uit te klaren tussen staten en grote bedrijven? Werken onze rechtbanken niet meer? Is het risico reëel dat Canada of EU-lidstaten zullen overgaan tot nationalisatie en confiscatie van privébedrijven?
In het VRT Journaal van enkele dagen geleden maakte de Vlaamse minister-president de vergelijking tussen zo’n rechtsinstanties en het Internationaal Strafhof van de Verenigde Naties.
Dat was nogal kras want het Internationaal Strafhof kan alleen zijn bevoegdheid uitoefenen wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, vooral wanneer de nationale rechtbanken niet bereid of niet in staat zijn om criminelen te vervolgen.

Zijn de rechtbanken in Canada en in de EU-lidstaten niet in staat of niet bereid om deze rol te vervullen? Het is duidelijk dat speciale arbitrage deel uitmaakt van de extra bescherming die de grote zakenwereld opeist en opdringt.
Politici, grote bedrijven of machtige belangengroepen verkondigen nonchalant halve waarheden.

Duidelijke en overtuigende antwoorden op deze twee vragen zouden een publiek debat over CETA goed doen om de halve waarheden te overstijgen die nonchalant worden verkondigd door politici, grote bedrijven of machtige belangengroepen.
In plaats van ten gronde over CETA te debatteren, verkiezen ze echter om onwetendheid te koesteren bij de bevolking.
Agnotologie strooit doelmatig zand in de ogen.

bron: de redactie.be

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #46941 door katertje


De verschillende regeringen van België zitten sinds 4 uur vanmiddag weer bijeen om te overleggen over het Europees-Canadese handelsverdrag CETA. Bij aankomst zei de Waalse minister-president Paul Magnette (PS) dat hij nog meer uitleg wil bij een aantal punten en dat hij geen vierde ultimatum zal accepteren.

Normaal gezien zou er overmorgen een top moeten plaatsvinden tussen Canada en Europa om het CETA-verdrag plechtig te ondertekenen. Maar door de tegenkanting van de Waalse regering dreigt dat in het water te vallen. Europees Parlementsvoorzitter Martin Schulz gelooft niet meer in een akkoord tegen donderdag en denkt dat het beter is om de top uit te stellen.

De voorbije uren werd er echter nog volop onderhandeld met de Waalse minister-president Paul Magnette (PS). Achter de schermen wordt namelijk volop gezocht naar een oplossing op Belgisch niveau, Moeilijk punt blijft de arbitrage. Magnette blijft erbij dat hij geen prive- arbitrage wil bij mogelijke conflicten. "We denken dat de conflicten tussen multinationals en staten moeten behandeld worden door openbare rechtbanken die het algemeen belang verdedigen", zei Magnette.

"Laatste obstakels weggewerkt"
Volgens een Europese bron zouden de "laatste obstakels" om tot een akkoord te komen met Wallonië zijn weggewerkt. De top van donderdag zou nog te vroeg komen, maar een akkoord over CETA zou mogelijk wel binnen enkele weken kunnen worden afgerond, waarna het handelsverdrag zou kunnen worden ondertekend tegen het einde van dit jaar.

"Maar eens CETA zal ondertekend zijn, moet het nog geratificeerd worden door de nationale parlementen. En dat zal een aantal jaar in beslag nemen", klinkt het. "In de tussentijd kan CETA voor wat betreft de puur Europese aangelegenheden al in werking treden, de arbitrageprocedure ICS zit daar dan niet bij. We denken in die periode ook tot een akkoord over ICS te komen", vertelt de Europese bron aan onze redactie.Juncker heeft een historische vergissing gemaakt"
De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft een historische vergissing begaan door het vrijhandelsakkoord met Canada (CETA) voor te leggen aan de nationale parlementen terwijl dat helemaal niet nodig was. Dat zegt voormalig Europees commissaris Karel De Gucht in "Terzake"...!!
Van Brempt (SP.A): "Ik heb respect voor wat Magnette met CETA doet"

Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A) heeft naar eigen zeggen respect voor wat de Waalse regering met CETA doet, nu Wallonië nog steeds het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada tegenhoudt. "Na dit incident zal het politieke debat over handelsverdragen nooit meer hetzelfde zijn. Het wordt een pak beter", zegt Van Brempt in "De ochtend" op Radio 1.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #46928 door katertje
De Belgische premier Michel heeft Wallonië er niet van kunnen overtuigen akkoord te gaan met het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada.

Michel heeft EU-president Donald Tusk officieel meegedeeld dat België niet met het verdrag kan instemmen. Hij blijft wel openstaan voor verdere dialoog met de Waalse regio.
De leiders van Franstalig België weigeren om hun verzet tegen het omstreden verdrag op te geven. Vandaag was er overleg tussen de diverse Belgische overheden, maar dat heeft niet tot overeenstemming geleid.

"Onze positie is niet veranderd,'' zei de Waalse premier Paul Magnette al voorafgaand aan het overleg. De uitkomst maakt het zeer onwaarschijnlijk dat de Canadese premier Justin Trudeau het verdrag donderdag in Brussel komt ondertekenen. 


*

Als Trudeau niet komt, wil dat nog niet zeggen dat CETA helemaal van de baan is. Zowel de Walen als de Europese Commissie hebben al laten doorschemeren dat er wellicht later dit jaar toch nog een akkoord mogelijk is. Ook Michel zei dat het verdrag nog niet dood is.

Eén van de onderdelen waar de Walen moeite mee hebben is de manier waarop bedrijven staten kunnen aanklagen. De afgelopen dagen zijn er meerdere pogingen gedaan om er alsnog uit te komen met de Belgen. Tot nu toe lukt dat niet. 

> Kennelijk zijn de Walen de enigen die zich zorgen maken over de gevolgen van het "vrijhandelsverdrag" tussen de EU en Canada. Hier in onze Tweede Kamer hebben ze nog niet eens door dat er helemaal geen sprake is van vrijhandel met dat "vrijhandelsverdrag".

Tegenstanders maken zich zorgen over de kwaliteit van producten die er dan op de Europese markt komen en over ondernemers die mogelijk weggeconcurreerd zouden kunnen worden. Bij de verdragen hoort ook een onderdeel dat regelt hoe bedrijven staten kunnen aanklagen, zodra wetgeving onverwacht gewijzigd wordt.
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #46926 door katertje
*
Noam Chomsky: Waarom TTIP geen handelsverdrag is“Deze zogenaamde vrijhandelsakkoorden zijn geen vrijhandelsakkoorden. Voor een groot deel zijn het zelfs geen handelsakkoorden, het zijn akkoorden over rechten van investeerders.

Er is een reden waarom ze geheim worden gehouden voor het publiek. Zodra je ze gezien hebt begrijp je waarom. Maar deze handelsverdragen zijn geen geheim voor de advocaten van grote bedrijven en voor de lobbyisten die de gedetailleerde regulering schrijven.

Natuurlijk is dit in het belang van diegene waarvoor ze werken en dat is niet voor het grote publiek. Het zijn dus zeer protectionistische verdragen, in het belang van private partijen. De zogenaamde intellectuele eigendomsrechten en patenten, die effectief de prijzen verhogen, hebben een enorme impact op economieën. Het is fantastische voor de grote farmaceutische bedrijven, de media-conglomeraten en anderen.

Investeerders en bedrijven krijgen met deze verdragen het recht om overheden aan te klagen. Dat is iets wat jij en ik niet kunnen doen, maar een bedrijf dus wel. Zij kunnen overheden aanklagen voor het schaden van potentiële toekomstige winsten. Je kunt je voorstellen wat dat betekent.”
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #46922 door katertjeEen demonstratie tegen de handelsverdragen TTIP en CETA heeft zaterdag in Amsterdam zo’n 8000 mensen op de been gebracht. Dat meldde de organisatie na overleg met de politie. De manifestatie is een initiatief van onder meer de Consumentenbond, de FNV, Greenpeace, Milieudefensie en consumentenorganisatie Foodwatch.

De demonstranten kwamen volgens de organisatie uit alle geledingen van de samenleving, van boeren uit de Achterhoek tot kunstenaars uit Terneuzen. De actiemiddag begon met toespraken, waarna een protestoptocht begon vanaf het Museumplein en daar ook weer eindigde. Daarbij reden ook enkele tractoren mee.

De handelsverdragen tussen de Europese Unie en Canada (CETA) en tussen de EU en de Verenigde Staten (TTIP) zijn omstreden. Tegenstanders zijn bang dat ze leiden tot een verlaging van de normen voor voedselveiligheid en het milieu en tot stijgende werkloosheid en aantasting van rechten van werknemers.

In het kielzog van TTIP struikelden argwanende burgers over dat andere verdrag, CETA, dat al sinds 2009 op de onderhandelingstafel lag en, omdat het het vriendelijke, progressieve Canada betrof, ogenschijnlijk veel minder gevaarlijk leek. Schijn bleek te bedriegen. CETA bevatte dezelfde arbitragehoven als TTIP, de Canadese onderhandelaars bleken net zo in de zak te zitten van de oliemaatschappijen als de Amerikaanse, en via CETA dreigde de EU zowaar het hele Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag uit 1994 (NAFTA) te moeten importeren. Dat wierp de vraag op of dit niet het ultieme paard van Troje was: CETA als achterdeur voor het dood gedemonstreerde TTIP.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #46907 door katertje
Terwijl nu de Belgische federale regering onder maximale druk wordt gezet zijn om de expliciet uitgesproken wens van 3 (plus) miljoen Waalse burgers te negeren, en de Nederlandse overheid sowieso al niet thuis geeft als het om de wens van de eigen bevolking gaat, de demonstraties je om de oren vliegen en de EU toch weer uitstel heeft moeten accepteren (!!)... staan een aantal Nederlanders reeds in de startblokken voor het starten van een nieuwe referendumcampagne op
ttip-referendum.nl/


Maar wat was er nu ook alweer mis met CETA? Een aantal goede vragen én informatieve antwoorden in dit  geweldige berichtje op 925.nl:
Beste regering, als u CETA/TTIP tekent dan beginnen we binnen een minuut met een nieuwe referendumcampagne

925.nl/archief/2016/10/18/beste-regering...ferendumcampagne-10/
Herinner daarbij: Zaterdag wordt op het Museumplein een actiedag georganiseerd!
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • gnor
  • gnor's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 8 maanden geleden #46905 door gnor
Van de Camp en andere slinkse broeders solliciteren naar een vuurpeloton. De kruik ....

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #46904 door katertje
Radio 1: Standpunt NL.Onderwerp CETA.
Pratende hoofden in de studio: Wim van de Camp van het CDA en Bas Eickhout van GroenLinks beiden voor hun partij in het Europees Parlement.

Het niet willen ratificeren door de Walen van het vrijhandelsverdrag CETA, tussen de EU en Canada. Zo'n splinter parlementje dat de voortgang van de machtige EU belemmert. Onaanvaardbaar dat een handvol populistische Walen zo'n verreikend vrijhandelsverdrag – waar een grote meerderheid van Europeanen van kan profiteren – zouden kunnen vernietigen. Mogen 5 miljoen mensen een verdrag blokkeren voor de 500 miljoen andere? Bovendien..de Walen hebben daar helemaal geen zeggenschap over ! Geen enkele lidstaat !

Bas Eickhout heeft begrip voor het Waalse standpunt: Hoe durven ze, klinkt het vanuit de Europese stolp. Dezelfde kreet was te horen na het Oekraïne-referendum in Nederland, of na de brexit. Het heet dat verzet de democratische EU-instellingen in het geding brengt ?!
Blijkbaar is het feit dat een volksvertegenwoordiging haar regering opdraagt verzet aan te tekenen een bedreiging voor de democratie.

Van de Camp vindt dat de onderhandelingen over dit verdrag geheel democratisch zijn verlopen. De lidstaten hebben nu eenmaal besloten en goedgekeurd dat onderhandelingen over internationale handelsverdragen worden gevoerd door de Europese Unie en niet door de lidstaten.

> Maar, de lidstaten hebben nooit besloten dat we ons eigen doodvonnis tekenen door ermee in te stemmen dat onderhandelingen over internationale handelsverdragen in het diepste geheim en achter gesloten deuren moeten plaatsvinden, zoals met TTIP aan de hand is, en met CETA is gebeurd. Zoals we ook nooit hebben besloten van de EU een achterbaks en ondemocratisch instituut te maken, met een stervensduur NEPparlement en met een "regering" die nooit naar huis gestuurd kan worden. Wat in hemelsnaam is daar democratisch aan?

En, ik denk dat deze constructie nog nergens is vertoond...we krijgen elke 5 jaar nagenoeg dezelfde rotkoppen voorgeschoteld, die dan op andere dossiers/"ministeries" gezet worden. Immers de "regering" van de Europese Unie (de Europese Commissie) wordt al jaren gevormd door aangespoeld politiek wrakhout uit de (nu) 27 lidstaten. En degene die niet terugkomen op een ander "ministerie" hebben een riante baan verworven bij een van de machtige lobby organisaties die in Brussel de dienst uitmaken....Barosso, Kroes, Waldner-Ferrero. Een banencaroussel in optima forma.

Van de Camp stelde over de aparte rechtspraak in CETA (en net als voorgaande zaken in TTIP), dat deze door een onafhankelijke rechter zal gebeuren en dat dit toch een significante verbetering was ten opzichte van het eerdere concept akkoord.

Bas Eickhout wilde weten waarom hier weer aparte arbitrage nodig is?? Van de Camp: omdat er al een heel scala aan aparte rechtkamers bestaat.Ja en hoe meer van die rechtkamers er zijn, hoe minder opvallend de zaken zijn die daar behandeld worden!!!

Sven Kockelman, de irritante stoorzender stelde al in het begin, dat CETA ons werkgelegenheid en geld oplevert. Herhaalde dat als een Oost-Indisch dove deels, toen Bas Eickhout terecht stelde, dat dit verdrag ons geen werkgelegenheid en geld gaat oplevert, maar het juist gaat kosten. Eickhout haalde experts aan die hebben uitgerekend dat CETA ons wel degelijk en werkgelegenheid gaat kosten..in Canada en de VS zijn de inkomens aanmerkelijk lager en op veel terreinen - niet alleen in de landbouw - zal Nederland niet kunnen concureren met Canada en de VS.

Jammer dat Eickhout niet stelde dat via CETA ook TTIP kan worden omzeild. Veel grote bedrijven uit de VS hebben minimaal een groot kantoor in Canada en kunnen zo alsnog hun foute goedkope troep kwijt in de EU...en daar kunnen we dan niets meer aan doen.

Voor de VS zou TTIP de schade van een aantal andere akkoorden, o.a met landen uit Zuidoost-Azië kunnen repareren. Met die verdragen werden de welgestelden onnoemelijk veel rijker, maar verloren de arbeiders hun werk, omdat dat werd verplaatst naar landen als Thailand, Maleisië en Indonesië.

Op een gegeven moment gaf van de Camp letterlijk toe, dat Canadese bedrijven zich niet aan onze regels hoeven te houden, waarmee hij zijn hele eerdere betoog onderuit haalde. Terecht merkte Eickhout op, dat hij blij was, dat van de Camp eindelijk toegaf, waar CETA op neer komt! Kockelman probeert Van de Camp te redden, door te zeggen... bla bla bla.

ERRUG !
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.