Vraag Duits Hooggerechtshof: ECB moet opkoopprogramma aanpassen anders zonder Duitsla

Meer
2 weken 3 dagen geleden - 2 weken 3 dagen geleden #56198 door katertje
De reactie van de Europese Unie op de uitspraak van de Duitse grondwetsrechters is bijna even arrogant en uit de hoogte als die van extremistische federalisten zoals Guy Verhofstadt.

De EU-Commissie stelt dat de beslissingen van haar eigen Hof bindend zijn voor alle nationale rechtbanken. M.a.w. het Duitse Grondwettelijk Hof kan de hoogste boom in!

Verhofstadt twitterde op zijn eigen diplomatieke wijze:
Guy Verhofstadt@guyverhofstadt·18h
I am puzzled by the decision of the German Constitutional Court for three reasons:
(1) The court states that the ECB is … too independent! bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/P...20/bvg20-032.htmlGuy Verhofstadt@guyverhofstadt·18h
(2) If every Constitutional Court of every member state starts giving its own interpretation of what Europe can and cannot do, it’s the beginning of the end. The EU’s constitutional watchdog is the European Court of Justice and that’s the way it should remain!Guy Verhofstadt@guyverhofstadt·18h
(3) Clearly, now that the German Constitutional Court tries to cut the wings of the ECB, the European Commission has to take its political responsibility and come forward with a bold trillion sized Recovery and Reconstruction plan.
Laatst bewerkt: 2 weken 3 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
2 weken 3 dagen geleden #56197 door katertje
De Grondwettelijke Hoven der EU-lidstaten mogen vonnissen wat ze willen, de EU /ECB vegen er hun achterwerk aan af en blijven erbij dat de EU-wetgeving boven alle andere staat. Door gebrek aan kennis en kunde omhoog gevallen EU-opperfeldwebelerin von der Leyen dreigt zelfs ermee naar de rechtbank te trekken tégen haar (voormalig) thuisland, Duitsland.
De vraag is: naar wèlke rechtbank?
De Duitse Grondwet is geen vodje papier
Het hoogste Duitse gerechtshof – het Bundesverfassungsgericht – (Grondwettelijk Hof) heeft beslist dat de ECB (… en bijgevolg ook de Duitse nationale bank) gedeeltelijk tegen de Duitse grondwet handelt als zij staatsleningen (schuldpapieren) van zwaar schuldbeladen EU-landen opkoopt om deze uit de wind te zetten.

Het vonnis wordt gemotiveerd: noch de Duitse regering, noch de Bundestag (parlement) hebben de ECB-beslissingen gecontroleerd en goedgekeurd. Daarmee overschrijdt de ECB haar bevoegdheden.


BUNDESVERFASSUNGSGERICHT: Staatsanleihenkäufe der EZB verstößt teilweise gegen Grundgesetz

Voor het eerst sinds haar bestaan stelt het Bundesverfassungsgericht dat handelingen en beslissingen van EUropese instellingen blijkbaar niet door de bevoegdhedenorde gedekt zijn en bijgevolg in Duitsland niet kunnen omgezet worden, ergo zgn. “ultra vires-maatregelen”.

M.a.w. de ECB heeft zichzelf een macht toegekend die ze niet heeft. Ter verduidelijking: de ECB heeft bij het schuldenopkoopprogramma verzuimd de verhouding tussen risicovolle staatsleningen, met zware economisch-politieke gevolgen voor quasi heel de EU-bevolking, en een voldoende democratische controle van deze maatregelen aan te tonen.

Gezien het ECB-miljardenprogramma m.b.t. de coronacrisis werd op dit vonnis met spanning gewacht.
Het Bundesverfassungsgericht maakte echter ook duidelijk dat er over de actuele hulpmaatregelen niet geoordeeld werd en realiseert zich dat in deze moeilijke tijd – waarbij de EUropese solidariteit zoals nooit tevoren onder druk gezet wordt – het vonnis initieel op ergernis zal stuiten, maar dat de plicht bij de regering en de Bundestag ligt een gedegen onderzoek naar b.g. verhoudingen als gevolg van het ECB-programma te doen.

M.a.w. de ECB – de EUropese Centrale Bank – staat niet boven de Grondwet der EU-lidstaten. Benieuwd hoe en of Merkel hieraan gevolg zal geven.

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
3 weken 1 dag geleden #56182 door katertje
Enkele passages uit de duiding van Hannibal, Veren of Lood:

"De Duitse rechters hebben nu bepaald dat het algehele opkoopprogramma van de ECB op zichzelf niet ongrondwettelijk is. Maar de centrale bank voor de eurozone heeft op bepaalde punten niet duidelijk gemaakt of bepaalde nadelen van het beleid wel in verhouding staan tot de voordelen, terwijl dat wel zou moeten. Zo wijzen tegenstanders van het ECB-beleid op lage rentes en het gebrek aan begrotingsdiscipline in bepaalde eurolanden door het opkoopprogramma.

Want het zijn nu eenmaal geen futiliteiten waarover het Bundesverfassungsgericht is gevallen. Ook zien we hierboven uitgelegd hoe media en EC ons een rad voor ogen proberen te draaien.

Want dit: Met het vonnis verwijst het Duitse constitutioneel hof een eerdere uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie naar de prullenbak, een hoogst uitzonderlijke stap. Het Europees hof in Luxemburg oordeelde in 2018 juist dat het opkoopprogramma zonder grote aanpassingen door de beugel kon. De Duitse rechters vinden dat oordeel onbegrijpelijk en menen dat het niet juridisch bindend is.

Is NIET het verhaal. Het ware verhaal is dat deze zaak onder EU-recht mogelijk kan kloppen, maar onder Duits recht niet. En dat is de basis waarop het samengestelde EU-recht had moeten zijn gebaseerd. Ook, dat de ECB haar mandaat zoals dat gebaseerd was op Duits recht zelfstandig teveel heeft opgerekt. Daarmee de Duitse ondertekening van eerdere verdragen schendend. Dat is een eerdere fout die nu wordt rechtgezet. Daarom zal reparatie bepaald niet eenvoudig zijn, en is de EU nu in gevaar omdat dit op een wel heel ongelegen moment ter tafel komt. Ook bij de ECB hebben ze de portee duidelijk dat nog niet helemaal begrepen:

Want niemand heeft de ECB iets verboden; het Bundesverfassungsgericht heeft alleen Duitsland verboden hier een rol in te spelen en er aan mee te betalen. Dat zonder Duitsland geen financiële basis meer bestaat onder de strapatsen van de Frankfurter ECB is slechts een vervelend detail – of zou het moeten zijn.

Wat het voor ons land extra interessant zou hebben gemaakt is als Nederland niet dat vreemde artikel in de grondwet had opgenomen dat ons verplicht met de benen wijd te gaan als een of andere verdragswijziging dat vereist. Want dan had de beslissing van Balkenende om die Europese grondwet die per referendum werd afgewezen alsnog te tekenen met terugwerkende kracht bij het oud vuil kunnen belanden. Waar zij thuishoort.
Want niet alleen Nexit is een goed idee, maar ook het corrigeren van die bizarre grondwetswijziging, die ons op een achternamiddagje door de strot is gewrongen.

Lees de hele analyse van Hannibal op:
verenoflood.nu/schokgolven-van-duits-hof-over-ecb-beslissing/
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
3 weken 1 dag geleden #56180 door katertje
Enkele reacties..

> Het opkopen van staatsschulden van eurolanden door de Duitse Bundesbank in opdracht van de Europese Centrale Bank zonder dat wordt duidelijk gemaakt of dit proportioneel is, is illegaal, zo vonniste het Duitse Grondwettelijk Hof in Karlsruhe dinsdag. Ook moeten volgens het Hof de Duitse regering en het Duitse parlement mede-oordelen of de schuldopkoperij door de Bundesbank om Zuid-Europa te helpen wel mag.

> Hun veel bekritiseerde opkoopprogramma moet beter verantwoord worden. De ECB moet het opkoopprogramma ter waarde van 2,7 biljoen!! euro beter verantwoorden. Als dat niet gebeurt, mag de Duitse centrale bank niet meer meedoen een het programma. Dat is een stevige uitspraak en maakt heel fijntjes duidelijk hoe "bandeloos" een instituut als de ECB te werk gaat. Niets is te gek. Smijten met biljoenen om daarmee de balansen van "doorgefokte" banken te ontlasten waardoor ze weer even adem kunnen halen. Voor hoe lang? ?

> Na de uitspraak van het Duits Constitutionele Hof is de euro begonnen aan een daling. Een doller die onderliggend ook al last heeft van de economische perikelen in de VS. Wat de gevolgen op lange termijn worden is een kwestie van afwachten. Er bestaat altijd nog zoiets van nood breekt wet. Als de ECB hun eigen koers blijft varen dan vrees ik dat we rechtsreeks af varen op een ijsberg.

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
3 weken 2 dagen geleden - 3 weken 18 uren geleden #56179 door katertje
Het EUropees Hof heeft haar taak verzuimd de ECB te controleren, omdat het geen rekening gehouden heeft met de economische gevolgen van de uitvoering van het PSPP-programma.

> Of dit ingediende protest van het Duitse Hof tegen de ECB enige kans van slagen zal hebben is volgens mij de honderdduizend euro vraag. Zeker als het Europees hof van Justitie ( die al eerder uitspraak had gedaan in het voordeel van de ECB) haar principe handhaaft, dat de Europese wetgeving in dit geval boven de nationale wetgeving van de lidstaten gaat. Dus er voor zullen zorgen, dat de ECB en de EU niet tegen elkaar worden uitgespeeld, in het streven van de EU naar een federaal Europa. Dat moet en zal doorgaan.
Dat moet toch zeker voor velen een goede reden zijn eens goed na te denken over de EU.

De onmiddellijke reactie van Olaf Scholz (BRD-minister van financiën, SPD) op het verdict : de uitspraak van het constitutionele Hof bevestigt, dat het opkopen van staatsobligaties door de ECB NIET in strijd is met de Duitse grondwet, omdat dit opkoopproces GEEN monetaire staatsfinanciering is ! Voorwaarde : aantonen proportionaliteit, maar dit zal volgens Scholz geen probleem zijn.. Zolang de SPD in een coalitie zit met de CDU van Angela Merkel hoeven we dus niets te verwachten van deze uitspraak. De SPD zal wellicht volgend jaar september niet meer in de regering vertegenwoordigd zijn, de CDU/CSU waarschijnlijk wel maar dan zonder Merkel. Het hangt dan van de nieuwe coalitie af wat er zal gebeuren met de interpretatie van de uitspraak.

Het Duitse Grondwettelijk Hof is het hoogste rechtsorgaan in Duitsland, ook de regering zal zich aan de uitspraak moeten houden. Dan moet Scholz eerst maar eens hardmaken dat het opkopen van staatsobligaties geen monetaire staatsfinanciering is. Dat hebben de rechters in Karlsruhe heus wel grondig uitgezocht want ook zij zijn Duitsers.

v
Laatst bewerkt: 3 weken 18 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
3 weken 2 dagen geleden - 2 weken 5 dagen geleden #56176 door katertje
Precies 3 zinnen besteedt het #nosjounaal aan het belangrijkste nieuws van vandaag: de uitspraak van het Duitse Bundesverfassungs Gericht over de illegaliteit van de steunaankopen van de ECB...!

Wat eraan vooraf ging: Een groep economen en ondernemers had tegen het in 2015 besloten Public Sector Purchase Programme (kort: PSPP) der ECB klacht wegens inbreuken van de grondwet ingediend omdat het tegen het verbod der “monetaire staatsfinanciering” ingaat en de ECB hiermee haar bevoegdheden overschrijdt (ergo: “ultra vires” handelt). En bovendien hadden de federale regering en het parlement verzuimd de verhoudingen der ECB-maatregelen te controlleren en indien nodig in te grijpen.
Weliswaar had het Europese Hof in 2018 beslist dat het PSPP het mandaat der ECB niet overschrijdt. Het Duitse Grondwettelijk Hof is het er echter niet mee eens en heeft dit in haar vonnis duidelijk gemaakt.

Duitse grondwettelijk hof: ECB moet opkoopprogramma aanpassen

KARLSRUHE - Het stimuleringsbeleid waarmee de Europese Centrale Bank (ECB) de economie uit de vorige crisis wilde trekken, voldeed op bepaalde punten niet aan afspraken van de Europese Unie. Dat heeft het grondwettelijk hof van Duitsland bepaald. De rechters bevelen de ECB nu het opkoopprogramma ter waarde van 2,7 biljoen euro op sommige punten aan te passen.

De uitspraak volgt op een jarenlange juridische strijd van Duitse zakenlieden en academici. Zij vinden dat de ECB zijn boekje te buiten ging door in 2015 te beginnen met het op grote schaal opkopen van staatsobligaties om de economie en inflatie aan te jagen. Ze eisten dat de Duitse centrale bank, de Bundesbank, daarom niet meer mee zou doen aan deze zogeheten kwantitatieve verruiming. Het gaat hier niet om stimuleringsacties wegens de coronacrisis.

De Duitse rechters hebben nu bepaald dat het algehele opkoopprogramma van de ECB op zichzelf niet ongrondwettelijk is. Maar de centrale bank voor de eurozone heeft op bepaalde punten niet duidelijk gemaakt of bepaalde nadelen van het beleid wel in verhouding staan tot de voordelen, terwijl dat wel zou moeten.

Zo wijzen tegenstanders van het ECB-beleid op de lage rentes en het gebrek aan begrotingsdiscipline in bepaalde eurolanden door het opkoopprogramma.

Als de ECB niet binnen drie maanden kan aantonen dat de gevolgen van het opkoopprogramma proportioneel zijn, wordt de Duitse centrale bank daarvan uitgesloten. Dat betekent dat de Bundesbank niet meer Duitse staatsleningen zou mogen opkopen.

Met het vonnis verwijst het Duitse constitutioneel hof een eerdere uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie naar de prullenbak, een hoogst uitzonderlijke stap. Het Europees hof in Luxemburg oordeelde in 2018 juist dat het opkoopprogramma zonder grote aanpassingen door de beugel kon. De Duitse rechters vinden dat oordeel onbegrijpelijk en menen dat het niet juridisch bindend is

Volgens hen hebben de regering en het parlement in Duitsland ook te weinig gedaan om de ECB in het gareel te houden. Ze hebben dan ook de plicht tegen het opkoopprogramma in de huidige vorm op te treden, oordeelt het hof.

Het Europees recht heeft voorrang boven nationaal recht, aldus de Europese Commissie in een eerste korte reactie. Het dagelijks EU-bestuur wijst erop dat uitspraken van het Europees Hof van Justitie bindend zijn voor alle nationale rechtbanken en hoven. De commissie gaat de Duitse uitspraak nu in detail bestuderen. De kwestie komt naar verwachting ook aan de orde in de Eurogroep, het overlegorgaan van de ministers van Financiën van de eurolanden.

www.europa-nu.nl/#up
Laatst bewerkt: 2 weken 5 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.