Vraag After #Brexit; de STORY en UPDATES... blijf bij !

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 1 maand geleden #45942 door gnor
Jaren geleden, en dan praat ik over meer dan 50 jaar geleden, werd mij voorgehouden dat de Chinezen nog eens de dienst zouden uitmaken. Als jong en onbezonnen studentikoos figuur wierp ik dat verre van mij. Dezelfde kretologie die heden ten dage wordt gebruikt door veel jongeren die nog op de platte bek moeten vallen om o.a. levenswijsheid aan te leren. Het is dus nog niet te laat en het is (gelukkig) een probleem van alle tijden. Enkel het gaat er wel om op een bepaalde tijd op de goede plek te zijn. Europa blijft vasthouden aan het korte termijn denken omdat dit veel oplevert (zeg maar stijl VS) en dat zal dit continent fors opbreken. Velen zullen in armoede vervallen maar dat willen ze nu nog niet zien. Dat geeft niet. Door ervaring wordt men wel wijzer. En diegenen die niet willen luisteren/ervaring op doen, gunnen kennelijk een ander iets waardoor ze indirect sociaal zijn (wat ze niet voorstaan). Economie is overigens niet iets voor politici en mensen die zich voordoen als economen. Die zijn vaak verblind door hun eigen gelijk. De tijd zal het ons leren wie gelijk heeft en krijgt.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker
Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #45941 door katertje
Gnor, op Voltairenetworks vond ik onderstaande analyse van Thierry Meyssan. Ik lees de man heel graag omdat hij in geopolitieke kwesties het zo vaak bij het rechte eind blijkt te hebben.


Terwijl de wereldpers de middelen zoekt om de reconstructie van de Europese unie weer te lanceren, nog steeds zonder Rusland en voortaan zonder het Verenigd Koninkrijk, oordeelt Thierry Meyssan dat niets de instorting van het systeem nog kan vermijden. Maar, onderstreept hij, wat op het spel staat is niet de Europese unie op zichzelf, maar het geheel van de instellingen die de overheersing van de Verenigde Staten in de wereld mogelijk maakt en de integriteit van de Verenigde Staten zelf.


De Brexit herverdeelt de geopolitiek van de wereld

Als pro-Brexit zal koningin Elizabeth haar land naar de yuan kunnen oriënteren.

Niemand schijnt de gevolgen te begrijpen van de Britse beslissing om de Europese Unie te verlaten. De commentatoren, die het puur politeke spel weergeven en sinds lang de kennis van de internationale belangen hebben verloren, hebben zich geconcentreerd op de elementen van een absurde campagne: aan de ene kant de tegenstanders van een immigratie zonder controle en aan de andere de « Zwarte Pieten » die het Verenigd koninkrijk met de ergste kwellingen bedreigen.

Maar wat er door deze beslissing op spel staat heeft met deze thema’s niets te maken. Het onderscheid tussen werkelijkheid en de politieke mediashow illustreert de ziekte waaraan de Westerse elites lijden: hun incompetentie.

Terwijl het voorhangsel van de tempel onder onze ogen in tweeën scheurt, begrijpen onze elites de situatie niet beter dan de Communistische partij van de Sovjetunie in 1989 de gevolgen van de val van de Berlijnse muur aan zag komen: de ontmanteling van de USSR in 1991, en vervolgens die van de Raad voor wederzijdse economische hulp (Comecon) en zes maanden later van het Warschau-pakt, en ook de pogingen tot de ontmanteling van Rusland zelf dat bijna Tsjetsjenië verloor.

In de zeer naaste toekomst zullen wij op dezelfde manier de ontbinding van de Europese unie meemaken, en dan die van de Navo, en, als ze er niet voor waken, van de Verenigde Staten.

Welke belangen achter de Brexit?

In tegenstelling tot de snoeverijen van Nigel Farage staat de UKIP niet aan de wieg van het referendum dat hij heeft gewonnen. Deze beslissing werd aan David Cameron opgedrongen door de leden van de Conservatieve partij.

Voor hen moet de politiek van Londen een pragmatische aanpassing aan de ontwikkelingsgang van de wereld zijn. Deze « kruideniersnatie », zoals Napoleon het bestempelde, observeert dat de Verenigde Staten niet meer noch de eerste wereldeconomie, noch de eerste militaire wereldmacht zijn. Ze hebben dus geen reden meer hun geprivilegieerde partners te zijn.

Zo heeft Margaret Thatcher ook niet geaarzeld de nationale industrie te vernietigen om haar land te hervormen in een financieel wereldcentrum; zo hebben de Conservatieven niet geaarzeld de weg te openen naar de onafhankelijkheid van Schotland en van Noord Ierland, en dus naar het verlies van de aardolie van de Noordzee, om van de City het eerste off shore financiële centrum van de yuan te maken.

De campagne voor de Brexit werd uitgebreid gesteund door de Gentry en het paleis van Buckingham die de populaire pers gemobiliseerd hebben om op te roepen terug te keren naar de onafhankelijkheid.

In tegenstelling tot wat de Europese pers verklaart zal het vertrek van de Britten uit de EU niet langzaam gaan, want de EU zal sneller instorten dan de periode van allerlei soorten bureaucratische onderhandelingen voor hun uittreden duurt. De Staten van de Comecon hebben ook niet hoeven onderhandelen want de Comecon heeft opgehouden te functioneren vanaf het moment dat de centrifugale beweging aanving. De Lidstaten van de EU die zich aan de strohalmen vastklampen en doorgaan met het redden van wat er van de Unie over is, gaan hun aanpassing aan de nieuwe situatie mislopen met het risico de smartelijke stuiptrekkingen door te maken van de eerste jaren van het nieuwe Rusland: de duizelingwekkende val van het levenspeil en van de levensverwachting.

Voor het honderdduizendtal Europese functionarissen, gekozenen en collaborateurs die onvermijdelijk hun baan zullen verliezen, en voor de nationale elites die ook aan het systeem verplicht zijn, is het dringend de instellingen te hervormen om ze te redden. Ze denken allemaal ten onrechte dat de Brexit een bres opent waarin de Eurosceptici zich zullen storten. De Brexit is echter slechts een antwoord op het verval van de Verenigde Staten.

Het Pentagon, dat de topconferentie van de Navo in Warschau organiseert, heeft ook nog niet begrepen dat het niet meer in een positie verkeert om zijn geallieerden op te leggen hun Defensiebudget uit te breiden en diens militaire avonturen te steunen. De overheersing van Washington over de rest van de wereld is afgelopen.

We veranderen van era.

Wat gaat er veranderen?

De val van het Sovjetrussische blok was allereerst de dood van een wereldvisie. De Sovjets en hun bondgenoten wilden een solidaire wereld bouwen waar men alles zoveel mogelijk in samenwerking doet. Ze kregen een gigantische bureaucratie en geatrofieerde leiders.

De Berlijnse Muur werd niet afgebroken door anti-communisten maar door een coalitie van communistische jongeren en de lutherse kerk. Ze wilden het communistische ideaal heroprichten, ontdaan van de Sovjetrussische curatele, van de politieke politie en van de bureaucratie. Ze werden door hun elites verraden die, na de belangen van de Sovjetunie gediend te hebben, zich met evenveel geestdrift haastten die van de Verenigde Staten te dienen. De meest geëngageerde kiezers van de Brexit pogen allereerst hun nationale soevereiniteit terug te vinden en de arrogantie betaald te zetten die de West-Europeaanse leiders getoond hebben met het opdwingen van het Verdrag van Lissabon na de populaire verwerping van de Europese Constitutie (2004-07). Zij ook zouden teleurgesteld kunnen zijn door wat er zal volgen.

De Brexit markeert het eind van de ideologische overheersing van de Verenigde Staten, die van de goedkope democratie van de « Vier Vrijheden ». In zijn redevoering over de staat van de unie in 1941, had president Roosevelt ze gedefinieerd als (1) de vrijheid van spreken en meningsuiting, (2) vrijheid van godsdienst (3) vrijheid van gebrek (4) vrijwaring van vrees [van een buitenlandse agressie]. Als de Engelsen zullen terugkeren naar hun traditionele waarden, zullen de Europeanen van het vaste land de vraagstellingen van de Franse en Russische revoluties over de legitimiteit van de macht terugvinden, en hun instituties omverwerpen met het risico het Frans-Duitse conflict weer te zien opduiken.

De Brexit markeert ook het einde van de militair-economische overheersing van de US; de Navo en de EU zijn slechts de twee kanten van het zelfde muntstuk, zelfs wanneer de ten uitvoer legging van de gezamenlijke Buitenlandse politiek en de algemene veiligheid meer tijd gevraagd hebben dan die van de vrijhandel. Onlangs schreef ik een memo over deze politiek ten opzichte van Syrië. Ik onderzocht alle interne documenten van de EU, gepubliceerd of ongepubliceerd, om tot de conclusie te komen dat ze zonder enige kennis van de werkelijkheid van het terrein geredigeerd waren, maar waren uitgegaan van memo’s van de Duitse minister van Buitenlandse zaken, die zelf de instructies van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken reproduceerde. Enige jaren geleden had ik dezelfde taak voor een andere Staat verricht en ik was tot een vergelijkbare conclusie gekomen (behalve dat in dit geval de intermediair niet de Duitse regering was maar de Franse).

Eerste consequenties binnen de EU

Op het ogenblik verwerpen de Franse vakbonden het project van de door de regering Valls geredigeerde Arbeidswet op basis van een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken. Hoewel de mobilisatie van de CGT de Fransen de rol van de EU in deze zaak hebben kunnen ontdekken, hebben ze nog steeds niet de koppeling EU-USA gevat. Ze hebben begrepen dat door de omkering van de normen en de plaatsing van de Ondernemingsakkoorden boven de Collectieve overeenkomsten, de regering in werkelijkheid de preëminentie van de Arbeidswet deed wankelen, maar ze weten niets niet de strategie van Joseph Korbel en van zijn twee kinderen: zijn natuurlijke dochter de democrate Madeleine Allbright en zijn geadopteerde dochter de republikein Condolezza Rice. De professor Korbel verzekerde dat om de wereld te overheersen het genoeg was dat Washington de internationale verhoudingen in Angelsaksische juridische termen herschrijft. Inderdaad, door het plaatsen van het arbeidscontract boven de wet, privilegieert het Angelsaksische recht op de lange duur de rijken en de machtigen ten opzichte van de armen en de ongelukkigen.

Het is waarschijnlijk dat de Fransen, de Nederlanders, de Denen en nog anderen zullen pogen zich van de EU te scheiden. Ze zullen daarvoor hun leidersklasse moeten confronteren. Hoewel de tijdsduur van deze strijd onvoorspelbaar is, de uitkomst leidt geen twijfel meer. Hoe het ook zij, in de periode van de ingrijpende veranderingen die zich aankondigt, zijn de Franse arbeiders moeilijk te manipuleren, in tegenstelling tot hun Engelse collega’s die op dit moment ongeorganiseerd zijn.

Eerste consequenties voor het Verenigd Koninkrijk

De eerste minister David Cameron heeft de zomervakanties gebruikt om zijn ontslag uit te stellen tot oktober. Zijn opvolger, kan dus de verandering voorbereiden om die onmiddellijk toe te passen bij zijn aankomst in Downing street. Het Verenigd Koninkrijk zal niet het daadwerkelijke vertrek uit de Europese unie afwachten en zijn eigen politiek voeren. Om te beginnen door het afschaffen van de tegen Rusland en Syrië ingestelde sancties.

In tegendeel van wat de Europese pers schreef, de City van Londen heeft niet direct te maken met de Brexit. Rekening houdend met zijn speciale onafhankelijke onder de autoriteit van de Kroon geplaatste statuut, heeft ze nooit deel uitgemaakt van de Europese unie. Zeker, ze zal niet meer de statutaire zetels van bepaalde maatschappijen, die zich in de Unie zullen terugtrekken, kunnen onderbrengen, maar daar tegenover kan ze de soevereiniteit van Londen gebruiken om de markt van de yuan te ontwikkelen. In april al heeft ze de nodige privileges verkregen door de ondertekening van een akkoord met de Centrale bank van China. Bovendien zal ze haar activiteiten als fiscaal paradijs voor de Europeanen ontwikkelen.

Hoewel de Brexit tijdelijk de Britse economie gaat desorganiseren in afwachting van de nieuwe regels, is het waarschijnlijk dat het Verenigd Koninkrijk —of ten minste Engeland— zich snel en zeer profijtelijk zal reorganiseren. Afgewacht moet worden of de ontwerpers van deze aardbeving de wijsheid zullen hebben hun volk ervan te laten profiteren: de Brexit is een terugkeer naar de nationale soevereiniteit, maar garandeert de populaire soevereiniteit niet.

Het internationale landschap kan op een heel andere manier evolueren naar de reacties die zullen volgen. Hoewel dit slecht kan aflopen voor bepaalde bevolkingen, kan men zich altijd beter aan de werkelijkheid hechten zoals de Britten, in plaats van aan een droom te blijven vasthouden totdat deze stukvalt.

Thierry Meyssan
www.voltairenet.org/article192607.html
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 1 maand geleden #45940 door gnor
NOS Teletekst 127 Bob Geldof zweept EU-aanhangers op

In het centrum van Londen hebben vele
duizenden mensen meegelopen in een mars
tegen de brexit.Ze liepen van Park Lane
naar het parlement.Ook in York was er
een anti-brexitmars.Onder de deelnemers
waren veel Britse jongeren.

Rockmuzikant en activist Bob Geldof
riep de 'remain'-aanhangers op te
blijven demonstreren en er alles aan te
doen om te voorkomen dat het Verenigd
Koninkrijk de EU verlaat en "dit land
totaal vernietigd wordt".

Bij het referendum stemde 52 procent
van de Britten voor uittreding uit de
EU.Dat was mede het gevolg van de lage
opkomst onder jongeren.

<Deze duizenden, zoals vermeld, zijn een druppel vergeleken bij de miljoenen die Leave stemden en wonnen.
Hier wordt verklaard dat het verlies mede de oorzaak zou zijn door de lage opkomst onder jongeren. Dat valt onder de categorie opgestaan plaatsje vergaan. Kans verkeken. In feite luiheid. Bob Geldof is een activist geworden omdat (zijn) muziek op een gegeven moment ook te weinig mensen trekt en hij graag bij de elite hoort als een ingekochte schuimbekkende manipuleerder.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 1 maand geleden #45939 door gnor
www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2...ocratie-zijn-323709/ ?

Na het Britse EU-referendum gaan er steeds meer stemmen op, onder politici, experts en Britse media, om de uitslag simpelweg te negeren. Het zou een doodsteek betekenen voor de democratie in het Verenigd Koninkrijk, zeggen critici.

<Nederland gaf het voorbeeld. En slecht voorbeeld doet slecht volgen.>

Ze kregen niet het resultaat waarop ze hadden gehoopt en zeggen nu eigenlijk tegen de kiezers: jullie mening telt niet, laat de politiek maar over aan de “slimme mensen”.
Het enige scenario waarbij het Verenigd Koninkrijk niet de EU verlaat, is als de onderhandelingen erg lang duren en de publieke opinie verandert.’

<Daar wordt ook op ingezet. Vergelijk met Nederland rond MH17, Oekraïnereferendum. Nederland is inmiddels de bananenmonarchie van Europa.>

De rest van het verhaal van Kossen is m.i. gezocht. Het is in de trant van we horen niets dus is er niets.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, tukker
Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #45935 door katertje
Dat donderdag 24 juli, de dag waarop de Britten ervoor kozen om uit de EU te stappen, een historische dag is; daarover bestaat geen twijfel. Europa verliest zijn tweede grootste economie en een belangrijke militaire macht. En nog iets: de gewichtige stem van de Britten in de besluitvormingscarrousel van de EU is weg. Londen brak de arrogantie van de tandem Parijs-Berlijn.

Ondanks een algemene afkeuring onder de Europese leiders, begin je hier en daar al stemmen te horen dat de EU nu verder kan groeien. Verlost van die Britse saboteurs en onder invloed van het shock-effect zullen de Unie haar problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen!

Aan deze versimpelde voorstelling van zaken moet ernstig aan getwijfeld worden omdat de EU zich de afgelopen jaren heeft gedragen als een ezel die zich al aan honderd stenen gestoten heeft, maar blijft zoeken naar de honderd-en-eerste. (Dat zal die van Rutte wel zijn) Ongeacht hoe uitgebreid "Europa’s" blunderparcours van de laatste vijf jaar is – van de financiële crisis tot de migratiecrisis – nog steeds lijkt zij niet te snappen dat ze te laat en de verkeerde beslissingen neemt.

En aan die houding, aan dat "beleid" zou een Brexit iets aan gaan veranderen? Vreemd, want ondanks dat Cameron een referendum aangekondigde, het Leave-kamp de leiding nam en stemmen opgingen dat een Brexit waarschijnlijk werd, bereikte schijnbaar niets van dit alles de Europese struisvogels. Hun koppen bleven tot vrijdagmorgen in het zand.

Daarna ontpopten Brusselse kopstukken zich tot heethoofden die wild om zich heen gingen slaan. Zij die tolerantie en solidariteit preken tegen het plebs dat zij minachten omdat het niet aan de federale wandromen wil, zetten likkebaardend in op een vechtscheiding. Een EU die prat gaat op vrede en democratische waarden, is verworden tot een cachot en bureaucratische martelkamer die niemand levend verlaat. Met stijgende verwondering zitten kijken naar het demasque van Jean-Claude Juncker & Co in het Europees parlement. Rancunetaal, verzet, trappen na. Het moest pijn doen. Het moest "dirty" worden.
Omhooggevallen ambtenaartjes in ruzietaal en uitsluiten en misgunnen. Hoe ordinair! En vals !! Want hoezo mochten de Britten niet meer meepraten in het Europees parlement? Dit was toch hetzelfde parlement dat met alle egards een delegatie theedoeken uit de Arabische golfstaten ontving die de volkeren van Europa respect kwamen bijbrengen voor de islamitische waarden? Maar de Brit moet ineens zijn mond houden?

Het is de Britten niet aan te rekenen dat Europa nu een groot probleem heeft. De EU heeft het aan zichzelf te danken door decennialang arrogant en zwak leiderschap te etaleren. Culturele en sociale tegenstellingen; de economische crisis die jong en oud uit elkaar dreef; de ondergang van de sociaaldemocratie en de verzorgingsstaat, de tanende Verlichtingsidealen; de vrees voor islamitische volksverhuizingen naar Europa; het islamitisch terrorisme en het dedain van een Brussel dat zich los zingt van deze werkelijkheid.

De Brexit zou wel eens de lont in het Europese kruitvat kunnen betekenen.

Nadat de EU alcoholicus Jean Claude Juncker zich afgelopen maandag niet kon bedwingen en Groot Brittannië dreigde met de gevolgen die het land zou hebben door uit de EU te treden, was de maat voor de Britse TV journalist Andrew Castle vol.

Castle, zelf geen voorstander van de Brexit had de zeer ondiplomatieke wijze waarop Juncker zich gedroeg gevolgd en de wijze waarop deze als een kind dat zijn zin niet krijgt, meende de Britten te moeten schofferen.

Dat was genoeg en liet Castle voor lopende camera’s Juncker fijntjes weten dat Groot Brittannië 2 oorlogen had gewonnen en een man die een pak draagt maar door niemand gekozen is, die dit soort opmerkingen maakt, dit soort opmerkingen beter achterwege kan laten.
hier de link naar de originele pagina met de video:


www.express.co.uk/news/uk/684053/jean-cl...er-andrew-castle-lbc
Laatst bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 1 maand geleden #45922 door gnor
www.nu.nl/economie/4286153/ploumen-opent...jven-met-vragen.html

<Paniek zaaien heet zoiets. Er is nog niet eens een art.50 verzoek in gediend door de Britse regering. Het is net zo dom als aan Farage vragen nu maar op te rutten uit het EP.>

Veel bedrijven en ondernemers hebben vragen", aldus de minister. "Wordt het moeilijker of duurder om producten te exporteren, krijgen ze te maken met andere regels, gaan hun zakenpartners activiteiten uit het Verenigd Koninkrijk verplaatsen?" De bewindsvrouw laat weten dat er de komende tijd nog meer bijeenkomsten zullen zijn.

<Als de Ministeries net zo hard liepen voor de burgers, dan werd het misschien nog eens wat.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 1 maand geleden #45917 door gnor
Boris Johnson, die aan het roer van de Brexit-campagne stond, heeft vanmiddag in een toespraak gezegd niet mee te doen aan de strijd om de positie van David Cameron. Eerder vandaag stelden Michael Gove, beoogd tweede man van Johnson, en Theresa May zich wel kandidaat.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, tukker
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 1 maand geleden #45910 door gnor
Opvolging Cameron. www.volkskrant.nl/4329818?utm_source=VK+...630&utm_medium=email 29 juni 2016, 19:22 Brexitblog

Cameron is gisteren officieel vertrokken bij zijn collega's in Brussel.

Inmiddels is bevestigd dat de voormalige minister van Defensie Liam Fox zijn Conservatieve partijgenoot David Cameron wil opvolgen als eerste minister van Groot-Brittannië. In een vraaggesprek met de BBC zei hij woensdag dat hij zijn kandidatuur donderdag officieel zal bekendmaken.
Fox (54) is de tweede kandidaat na de minister van Werkgelegenheid en Pensioen Stephen Crabb, die zich eerder woensdag opwierp als opvolger van Cameron. Boris Johnson, leidende voorstander van een Brexit, wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste kandidaat, maar hij heeft nog niets over de opvolging gezegd.

De Schotten hebben het recht om te worden gehoord in Brussel’, zegt Jean-Claude Junker woensdag. 'Maar het is niet de bedoeling dat de EU zich gaat bemoeien met het Britse proces', aldus de voorzitter van de Europese Commissie. Daarmee reageert hij op het bezoek van de Schotse premier Nicola Sturgeon. Zij is woensdag in Brussel en sprak daar onder meer met Juncker en Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement. Sturgeon zei eerder al dat Schotland de EU niet wil verlaten.

<Sturgeon bedoelt nog steeds dat Schotland afzonderlijk wil toetreden. Maar ze heeft, op basis van de EU-lijn, een Rutteliaanse manier van zeggen.>

De EU kan het VK niet dwingen om artikel 50, de exitclausule in het Europees verdrag, te activeren. Dat moeten de Britten zelf doen, zo is de procedure. Op zijn vroegst zal dat in september gebeuren, maakte premier Cameron gisteren duidelijk. Begin september kiest zijn Conservative Party een nieuwe premier. Camerons opvolger moet de knoop doorhakken.

www.volkskrant.nl/4330511?utm_source=VK+...630&utm_medium=email

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Theresa May heeft zich zoals verwacht officieel kandidaat gesteld om de mogelijke opvolger te worden van premier David Cameron. De Britse premier kondigde zijn ontslag aan nadat de Britten tijdens het referendum van vorige week beslisten om uit de Europese Unie te stappen. 30 juni 2016, 06:17 - Bron: Belga
Naast May hebben ook minister van Werk en Pensioenen Stephen Crabb en de voormalige minister van Financien Liam Fox zich kandidaat gesteld als mogelijke opvolger van Cameron. Ex-burgemeester van Londen Boris Johnson, die ook vaak genoemd wordt als opvolger van Cameron, deed dat (nog) niet.May maakte in een gastbijdrage in de krant The Times bekend dat ze kandidaat is om voorzitter van de conservatieve Tories te worden, en zo de Conservatieve premier David Cameron op te volgen.

<Het wordt nog een gezellige boel op het Torycongres in september. We´ll meet again.
Overigens zijn de beurzen rustig aan het stijgen en is de door de EU en de Remainers veroorzaakte paniek al aan het wegebben. Een gewone beurscorrectie die nog wel een aantal malen herhaald zal worden als we de volgende crisis in gaan.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, tukker
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 1 maand geleden #45887 door gnor
Het Brexit-debat zit erop. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zei dat hij er 'een onbestemd gevoel' aan had overgehouden. Hij zal niet de enige zijn.
De Tweede Kamer kan wel praten over de Brexit, maar heeft weinig invloed.
Rutte noemde dat 'de korte samenvatting'. Terwijl alle fracties hun toekomstvisioenen voor de EU prijsgaven, overlegden Frankrijk, Italië en Duitsland in Berlijn over de consequenties van de Brexit.
Zonder EU-voorzitter Nederland. Waarom?
Rutte deed er laconiek over. 'Er vinden heel veel vergaderingen plaats. Je kunt niet overal bij zijn.' Rutte toonde zich aan het einde van het debat wel vastberaden een referendum over een Nexit te voorkomen. 'Hier vindt Wilders mij op zijn weg.' www.volkskrant.nl/4328487

<Waar gaat het dus om in de 2e Kamer? Een beetje kletsen om belangrijk te doen. men heeft geen invloed dus is het tijd verspillen. Dat Rutte er niet op heeft gehamerd als EU-voorzitter bij het overleg Frankrijk, Italië en Duitsland te zijn, bewijst dat hij een hulpje is van Timmermans c.s. en geen Staatsman die de Benelux (medeoprichter) kan vertegenwoordigen.
Rutte is enkel bezig zijn voormalig VVD-maatje en PVVgedoger Wilders aan te pakken. Dat is uiterst kleinzielig.
De Nederlandse politiek heeft zich, uitgaande van de natte droom EU, in de loop der jaren vanaf medio 1970 volledig weggegeven en kan nu het er om spant nergens meer iets in de melk brokkelen. Het is zelfs zo dat we die melk niet meer aan Rusland mogen verkopen.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], tukker
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 1 maand geleden #45879 door gnor
www.volkskrant.nl/4328136/?utm_source=VK...mail&utm_campaign=EU vergroot druk, Groot-Brittannië zinkt weg in chaos&

Terwijl Groot-Brittannië in chaos wegzinkt wegens de Brexit, vergroot de EU de druk. De Britten moeten er zo snel mogelijk uit, zodat de overblijvers kunnen bouwen aan een nieuw Europa. De EU gooit de deur dicht naar Groot-Brittannië tot de Britse regering officieel het verzoek indient de EU te willen verlaten. Zolang dat niet gebeurt, wordt er niet onderhandeld met Londen over een nieuwe relatie met de Europese Unie. De chaos in Groot-Brittannië is te groot. Het land kampt met een enorme politieke crisis. En met een kater', zei een EU-ambtenaar zondagavond na afloop van overleg tussen de sherpa's.

<Lachen, gieren brullen. In de kop staat dat GB weg zinkt in chaos. Nergens wordt dit zelfs maar indirect onderbouwd.
Enkel een EU-ambtenaar d.w.z. politiek adviseur (die zichzelf sherpa=drager noemt) heeft het over een enorme politieke crisis. So what. Die bestaat in nagenoeg elk land van de EU.
Dat de EU de deur dicht gooit tot dat een officieel exit-verzoek (art.50 Lissabon)is ingediend, is zo logisch als wat. De lidstaat is als enige bevoegd een dergelijk verzoek in te dienen. Nu wordt de indruk gewekt dat Brussel de regie heeft; wat te enen male onjuist is.>

Woensdag komen de regeringsleiders zonder Cameron bijeen. Zij beraden zich dan niet alleen op de scheidingsprocedure maar ook op de vraag hoe het uiteenrafelen van de EU-27 te voorkomen. 'Iedereen beseft dat de onvrede over de EU breder leeft dan alleen in Groot-Brittannië', aldus een EU-ambtenaar.

<En dat opgetekend uit de mond van een loyaal EU-ambtenaar.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], tukker, dirko
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 1 maand geleden #45874 door gnor
www.ad.nl/article/~addcc357?utm_source=d...ampaign=20160626&utm

'Meerderheid voor Nexit bij hoge opkomst lageropgeleiden'
Peiling De Hond. In navolging van de Britten zou ook een Nederlands referendum over uittreding uit de EU wel eens een verrassende uitslag kunnen krijgen, stelt Maurice de Hond van Peil.nl vandaag in een analyse.

Op het ogenblik is een grote minderheid van 47 procent van de Nederlanders voor een dergelijk referendum, becijfert Peil.nl. Bij zo'n volksraadpleging zou 43 procent voor een Nexit stemmen. Maar juist onder de lager opgeleiden wil 69 procent een dergelijk referendum en zou 64 procent voor een Nederlandse uittreding stemmen. Mocht in Nederland wel een referendum over Nexit gehouden worden, dan valt het te verwachten dat - net zoals in Engeland - de opkomst onder lager opgeleiden relatief hoog zal zijn. En in dat geval zou een meerderheid voor Nexit goed mogelijk zijn, terwijl dat uit de peilingen van vier van de zes bureaus in Nederland, niet af te leiden is'', aldus De Hond.

<Zoals altijd heb je niets aan peilingen. Ieder bureau vervult een zoektocht in opdracht en op basis van politieke insteek; dat valt niet te ontkennen gezien de aanzienlijke verschillen. Het heeft te maken met mee willen doen met de leidende groep; althans niet openbaar kenbaar maken dat je tegen die groep bent. Slechts de anonimiteit van het stemhokje telt.>

Onder de geraadpleegde Nederlanders is 35 procent blij met de uitkomst van het Britse referendum en 45 procent teleurgesteld. Onder PVV-kiezers is de vreugde over brexit het grootst (78 procent), gevolgd door SP (39 procent) en 50PLUS (23 procent). Het aanhang van PvdA, D66 en GroenLinks is er juist helemaal niet blij mee. Bij die partijen valt de Britse uittreding slechts bij 4 procent van de kiezers goed.

<De geraadpleegde Nederlanders. Dat zegt me op zich niets. De enige waarde die ik aan deze uitkomst toe ken, is dat PvdA , D'66 en GL stevig eigenwijs blijven. De conclusie mijnerzijds, en niet die van mij alleen, is dat ik volgens peilingen best hoog opgeleid kan zijn maar dom ben want ik stem PVV. Het kan met hetzelfde recht zo worden uitgelegd dat hoger opgeleiden heel dom zijn want ze volgen de blijvers omdat ze geen dan wel onvoldoende tijd hebben bijv. eenzijdig opgeleid als bioloog m.b.t. eencelligen. Daardoor, en vanwege de bekostiging (subsidie), wil men bij de blijvers horen.
Ik hou het simpel zodat hoger opgeleid zowel als lager opgeleid het snappen. Ieder heeft een 1 op 1 recht in het stemhokje en ieder mens heeft recht op zijn eigen dommigheid.
Kijk naar Rutte die vermeend slim doet maar het niet is want velen prikken door zijn verhalen heen. Overigens is Rutte, in zijn functie, net als elke politicus een voorbijganger en de kiezers zijn de blijvers met al dan niet een, vaak door de voorbijgangers geïnitieerde, neiging tot vertrek.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], tukker, dirko
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #45872 door gnor
*
Katertje schreef tot slot: In de toekomst zal de huidige jeugd dezelfde belastingdruk ervaren en dezelfde verplichtingen hebben als wij nu. En waarschijnlijk zal het stemgedrag van de huidige jeugd in de toekomst er dan ook wel enigszins anders uitzien....

Het is zeer wel mogelijk dat de huidige jeugd niet meer aan stemmen toekomt omdat er niets meer te stemmen zal zijn. Wanneer je een dictatuur zijn gang laat gaan dan geef je je eigen toekomst weg. In die zin heeft het wegblijven van een deel van de UK-jeugd (bewust dan wel onbewust) een signaalfunctie.
Is de jeugd, door weg te blijven vergenoegzaamd en dus lui? Dat is te algemeen gereageerd. Maar het is wel een gegeven dat veel jongeren zich (opgedrongen) wereldburger noemen maar dit enkel baseren op reisjes naar verre buitenlanden. Ook Europeaan is te ver gezocht.

U bent gewoon Hagenees, Rotterdammer of 020. Als je echt Europeaan bent dan dien je alle Europese evenementen waarbij landelijke afvaardigingen komen opdraven, af te schaffen. Neem het EK-voetbal. Wat is de zin om achter je nationale team te staan indien je stelt dat je Europeaan bent? De Olympische Spelen mogen ook afgeschaft worden want stel dat een Nederlander (wie is dat nog in de visie van de wereldburger) de eerste plaats bereikt. Moet er dan een volkslied gespeeld worden dat in feite niet ons volkslied is en vertegenwoordigt dit lied dan ons volk? Allemaal afschaffen dus, lekker aan de eenheidsworst.

Ik verwijs nog even naar: www.volkskrant.nl/4327096?utm_source=VK+...tm_campaign=Oppassen voor een gefotoshopt beeld van ons migratieverleden

In dit stuk wordt, wederom gedaan alsof migreren altijd al heel gewoon is geweest. Dat is waar. Maar daar gaat het niet om. Want, men wil niet erkennen (het eigen gelijk) dat het om de aantallen gaat d.w.z. de beheersbaarheid. Indien je dat niet wilt zien dan doe je aan indoctrinatie.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laatst bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], tukker, dirko
Tijd voor maken pagina: 0.438 seconden