Samengevoegd Topambtenaren: bewindslieden tegen overspannen aan

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 3 maanden geleden #39296 door gnor
@Katertje. Waarom ben ik zo achterdochtig op dit punt? Gewoon een kwestie van je geschiedenis kennen.
Zelf werkte ik al een kleine 10 jaar in de sociale hap bij het vm GAK. Op dat moment vernam ik via een collega dat hij benaderd was door een grote Sociale Dienst om daar te solliciteren. Enkele van onze oud-collegae werkten daar. Met hem heb ik gesolliciteerd.
Er waren 20 vacatures en naar ik later hoorde 11 sollicitanten. Geen van de sollicitanten werd aangenomen. De bode werd bijgeschoold tot GSD-ambtenaar dus nog steeds 20 vacatures nl. 19 +1.
In mijn situatie was die afwijzing verklaarbaar. Ik wist dat dit een PvdA-gemeente was/is. Toen mij heel suggestief werd verteld dat het beleid geschoeid was op de lijn PvdA en ik kennelijk niet adequaat reageerde, wist ik al dat ik het kon schudden. Niets is de mens vreemd.
Mijn 41 jarige dochter werd onlangs afgewezen voor een (parttime) horecabaan. Zij beschikte over de nodige ervaring enz. De afwijzingsbrief vermeldde iets in de trant van teamverband en keuze op een ander. Telefonisch kreeg ze te horen dat men toch veel liever in zee ging met jonkies.
En bij Soza zegt men dat mensen 5x per week moeten solliciteren.
Dan ben je dus niet van deze wereld en zing ik:hey, hey you you get off of my cloud.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 3 maanden geleden #39295 door katertje
Gnor schreef: <In feite komt het er op neer dat heel stiekem door de topambtenaren wordt gesuggereerd dat zij zelf wel dat werk en die verantwoordelijkheid op zich gaan nemen.

Gnor, U had het alweer bij het rechte eind!


De neo-liberale aap komt uit de VVD mouw !


Want wat lees ik in de NRC? Dat de VVD steeds meer topambtenaren wil en die ook krijgt. Het is sowieso nooit te versmaden een eigen minister op een departement te hebben, maar de kiezer is grillig en dus kan de minister een kort leven beschoren zijn. Maar om de continuïteit van het neo-liberale beleid te waarborgen is een partijgenoot als topambtenaar misschien nog wel mooier. Zo'n ambtenaar blijft als de minister weer weg is. Vandaar dat de VVD zijn best doet meer eigen mensen aan de top van de ministeries te krijgen. De VVD heeft altijd verkondigd geen voorstander te zijn van politieke benoemingen - dat was immers het exclusieve domein van de PvdA - maar nu ijvert de VVD voor meer ambtenaren van de eigen kleur aan de top. En met succes, schrijft NRC. Na drie jaar regeringsverantwoordelijkheid is de liberale traditie, waar de politieke kleur van een hoge ambtenaar er niet toe doet, aan het vervagen. Eigen mensen krijgen de voorkeur.

"VVD-bewindspersonen willen ambtenaren benoemen die men vertrouwt, dus ook partijgenoten. En men wil een achterstand inlopen ten opzichte van het CDA en de PvdA, die eveneens aan politieke benoemingen deden."

Sinds in 2010 Rutte-I aantrad, zijn tenminste vijf hoge ambtenaren aangesteld die lid zijn van de VVD of daarmee sympathyseren (D66??), blijkt uit een inventarisatie van NRC.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 3 maanden geleden #39292 door katertje
Het is genoegzaam bekend dat binnen de ministeries het denkwerk wordt gedaan en beleid wordt gemaakt door lobbyisten. Niet zelden wordt gedetailleerde wetgeving zelfs opgesteld door die schaduwmacht. Op de ministeries en binnen de Tweede Kamer zijn er tweeduizend lobbyisten actief. Hun adviezen lopen op hoofdlijnen parallel aan die van hun collega's in Brussel. Wetgeving inpassen kost arbeidskrachten, maar dat zijn niet de werkzaamheden van bewindslieden.

Onze hedendaagse politiek dient allang niet meer de belangen van de bevolking maar die van de globalistische corpocratie. Daartegen komt steeds meer kritiek en verzet vanuit de bevolking, zij zien met lede ogen aan hoe hun volksvertegenwoordigers hun belangen verkwanselen ten gunste van de zakenwereld en de financiële markten.

Het punt is denk ik niet dat bewindslieden te weinig tijd hebben om beleid te maken maar dat het beleid dat gemaakt wordt door de bevolking wordt afgewezen.

Democratie is nooit een grotere wassen neus gebleken dan bij deze coalitie die al hun verkiezingsbeloften hebben geofferd op het altaar van de Europese Unie. Daardoor is een enorm spanningsveld bij politici ontstaan, die zich "aarde- en nagelvast" hebben gebonden aan de EU-politiek, maar daardoor de steun voor hen persoonlijk en hun partijen dramatisch zien afnemen. Zij worden nu bikkelhard geconfronteerd met face to face verwijten, zoals Samsom te beurt viel in Groningen "je eerlijke verhaal en je sprookjes stop je maar in een plaats waar de zon nooit komt". Kunnen zich feitelijk niet meer in het openbaar vertonen, zonder uitgejouwd te worden. Dat is een nieuwe situatie.

Twee gedachten komen in me op: of de topambtenaren zetten een Brusselse beloning voor zichzelf in de week, of ze komen met een staaltje emo-porno om het prestigeverlies van bewindslieden te beperken. Er komen immers belangrijke verkiezingen aan.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 3 maanden geleden #39288 door gnor
Topambtenaren: bewindslieden tegen overspannen aan

De ambtelijke top klaagt dat er te weinig bewindslieden zijn voor het vele werk dat moet worden gedaan. Sommige ministers en staatssecretarissen zitten ‘tegen overspannenheid aan.’

< Waarom zouden er nog meer Ministers en Staatssecretarissen moeten komen? Als het goed is, wordt het denkwerk en de verdere beleidsmatige inbreng gedaan vanuit het Ministerie. Of is het zo dat de topambtenaren het zelf te druk krijgen en nu even in de pan roeren door een jijbak los te laten?>

Het handjevol bewindslieden dat er is, zo laten de topambtenaren weten, heeft te weinig tijd om beleid te maken. Ook hebben ze te weinig tijd om het land in te gaan of in belangrijke internationale gremia te investeren. De agenda van de Tweede Kamer in combinatie met een gering aantal bewindslieden zorgen voor die suboptimale situatie.

<In feite komt het er op neer dat heel stiekem door de topambtenaren wordt gesuggereerd dat zij zelf wel dat werk en die verantwoordelijkheid op zich gaan nemen.
Meer Ministers en Staatssecretarissen komen er echt niet of het zou moeten betekenen dat Ministeries gesplitst moeten worden waardoor nog meer ambtelijke top zou gaan ontstaan en nog meer ambtenaren (op papier) nodig zijn om het werk te doen. Is dit een tegenzet in het kader van de ambtelijke reorganisatie waardoor overcomplete ambtenaren toch weer een job hebben?>

Conclusie mijnerzijds: indien de bewindslieden werkelijk tegen overspannen aanzitten, wordt het dan geen tijd ze langdurig met vakantie te sturen? De EU waakt immers over ons.

Bron:http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/topambtenaren-bewindslieden-tegen-overspannen-

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.