Vraag UPDEET: Peilingen en Keek op de Week

Meer
1 jaar 6 maanden geleden - 1 jaar 6 maanden geleden #57127 door katertje
Peilingen en Katers Keek op de Week, zondag 24 januari 2021

Peilingen
Deze week laat iets meer verschuivingen zien dan we de laatste tijd gewend waren. Het lijkt zowel samen te hangen met het debat over de toeslagenaffaire als de invoering van de avondklok.
Verschuivingen van 2 zetels zien we bij het CDA (+2) en D66 (-2). Omdat de peiling grotendeels op vrijdag is uitgevoerd en niet na de rede van Hoekstra op zaterdag lijkt dit een reactie te zijn op het optreden van Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer op dinsdag.

De daling van 2 zetels bij D66 lijkt met name te komen door tegenstanders van de invoering van de avondklok. (Circa een kwart van de D66-kiezers is daar een tegenstander van). Ook GroenLinks lijkt daardoor electoraal wat verzwakt te zijn (-1 naar 9). De PvdA is na het aantreden van Ploumen weer 1 zetel gestegen (11).

Bij de overige partijen valt op dat de PVV met 24 (-1) toch wat aan het dalen is. Begin december stond die partij nog 27. Dat komt met name door JA21, die op 3 zetels staat. Partij voor de Dieren staat nu op 8 (+1). Daarmee is deze partij sinds 5 december 2 zetels gestegen.

De VVD blijft er in de peiling van Maurice de Hond absoluut en relatief goed voor staan. Dat lijkt sterk samen te hangen met de positieve beoordeling van Premier Rutte over zijn optreden bij de coronacrisis. 52% beoordeelt die positief en 30% negatief. Die cijfers zijn bij de kiezers van andere regeringspartijen nog een stuk gunstiger. Zo zijn die scores bij het CDA 62% tegen 20%. Bij Minister De Jonge zijn die scores bij alle kiezers: 42% positief en 36% negatief. CDA-kiezers hebben over hem ongeveer hetzelfde oordeel als over Premier Rutte.

46% vindt de invoering van een avondklok een goede beslissing, 30% geeft aan het niet te weten of het echt nodig is, maar geeft aan dat het ook geen kwaad kan, 24% vindt het geen goede beslissing.
Dit is de verdeling naar huidig stemgedrag van degenen, die het de invoering van de avondklok geen goede beslissing vinden.
Twee derde geeft aan tijdens deze periode van ruim twee weken van de avondklok hooguit één avond daardoor gehinderd te worden. 16% geeft aan drie avonden of meer last te zullen hebben van de avondklok. Peil.nl.

Avondklok
Intens triest te lezen dat 46% van de ondervraagden vindt dat de invoering van een avondklok een goede beslissing is, 30% weet niet of het echt nodig is, maar dat het ook geen kwaad kan en slechts 24% vindt het geen goede beslissing. Dat zoveel mensen niet beseffen dat de avondklok ultieme vrijheidsberoving is door een steeds dictatorialer optredende overheid met het coronavirus als aanleiding.
Het komt er weer op neer: ik heb er geen last van, dus kan me niet schelen.

Maar hoe meer de overheid faalt of botweg weigert bepaalde logische stappen te nemen (vanwege belangen, onwetendheid, of een combinatie van beide), hoe meer ons "gedrag" of de onderdrukking daarvan, door een steeds dictatorialer optredende overheid de enige bepalende factor wordt. Op basis van foutieve berekeningen en aannames -het is niet meer dan dat - wordt een rampscenario geschapen en worden draconische maatregelen ingevoerd, die elke realiteitszin missen. Hoe een incapabele tirannieke overheid ons land naar de verdommenis helpt.

Hunger Games gezien? In de Hunger Games maatschappij wonen mensen allemaal in hun eigen District, een soort groot reservaat. Dat is het gebied waar ze wonen en werken en slechts bij grote uitzondering en met toestemming van de centrale regering mogen ze het reservaat verlaten. Die kant gaan we uit. We zitten met onze "coronadoden" ergens in de 12.000. Punt is dat het leeuwendeel daarvan niet is overleden aan corona, maar mét corona. Mensen die terminaal waren en waarbij corona dan precies dat laatste duwtje was. In plaats van griep, een hittegolf of iets dergelijks.
In de verste verte geen reden om een land plat te leggen, of een complete economie naar de verdommenis te helpen.

Een stukje uit de Telegraaf:

Volgens Haagse bronnen worden ook vergaande maatregelen overwogen, zoals een geografische begrenzing naar Duits voorbeeld waardoor de mobiliteit van mensen drastisch wordt beperkt. Er wordt zelfs overwogen om iedereen naar Brits voorbeeld thuis te laten blijven, tenzij het echt niet anders kan. Er is het OMT gevraagd ook naar alternatieven te kijken, zoals het verder beperken van visite (van twee naar een), het verbieden van samenkomsten buiten (nu maximaal twee) of het begrenzen van gebieden waarbinnen mensen zich mogen bewegen.


En wij vinden het allemaal wel best. Ik heb er geen last van...dus?

Avondklok en geografische begrenzing
Betekent GAME OVER voor de bevolking. Mag ik even hardop denken? Als naar Duits voorbeeld de geografische begrenzing er door komt en er is ons al een avondklok door de strot geduwd dan heeft de overheid een enorme voorsprong op ons van ongeveer 8 uur per dag. Die uren kunnen ze gaan gebruiken ( en ik ben er zeker van dat dat gaat gebeuren) om overal 's nachts wegblokkades en militairen te plaatsen. Dan kunnen ze echt gaan handhaven dat je geen 15 km meer uit de omgeving kan komen. En het begint met 15 km, waar gaat het eindigen? Kan zomaar 10 km, 5 km enz. worden.

De nacht zal ook gebruikt worden voor troepenverplaatsingen en het stationeren van tanks en kampementen en dergelijke. U weet misschien nog wel dat een paar jaar geleden enorme wapenopslagplaatsen in Nederlandse bossen zijn ontdekt...ik bedoel maar. NAVO/Gladio. Als we gaan afwachten gaan we klem komen te zitten en kunnen we na korte tijd echt geen kant meer op. Je kan dan letterlijk het land niet eens meer uitvluchten! En camera's natuurlijk. Camera's in de bossen. Ik denk dat dat nu al een feit is. Gelezen dat mensen die op de Veluwe in het bos gingen wandelen al snel een stel BOA's op hun nek kregen. Dus worden in de gaten gehouden.

Visite
We mogen nu nog maar 1 persoon per dag ontvangen. Ik denk dat ze ook nog zullen proberen een algeheel visiteverbod erdoor te drukken. Dan kan niemand meer samenkomen. Ook niet in zijn/haar district om plannen te maken en om een groep te vormen om dit tegen te gaan.
Omdat ze in Den Haag gemerkt hebben hoe gemakkelijk het gros van de Nederlanders zich schikt in de steeds strengere vrijheidsbeperkende maatregelen en nu met de avondklok zelfs in vrijheidsberoving zie ik het er nog van komen dat we een Overdagklok gaan krijgen.
Is het niet de Britse regering die wil dat mensen nog maar een keer in de twee weken OVERDAG naar buiten kan? Terwijl in een
supermarkt in Duitsland het al verboden was om te praten. Blijkbaar nog een beetje te vroeg, dus schijnt weer teruggedraaid te zijn. Maar daarmee is de idioterie bij onze oosterburen nog lang niet van de baan. De Vereinigung Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) vindt dat mensen niet langer zouden mogen praten in bussen en treinen – niet met elkaar en niet via de telefoon, om de verspreiding van aerosolen te beperken” meldt o.m.Wochenblick.

U zegt "dat wordt Burgeroorlog". Daar wordt op aan gestuurd. De CIA heeft al in 2008 voorspeld dat in Duitsland in 2020 een burgeroorlog zal uitbreken.

Vrijmetselarij
Ons parool is: geweld en arglist. Uitsluitend het geweld zegeviert in de politiek, in het bijzonder dan, als zij verborgen is in het voor een staatsman onontbeerlijk talent. Geweld moet de basis zijn, list en huichelarij regel voor de regeringen, die niet geneigd zijn haar kroon aan de vertegenwoordigers van de een of andere nieuwe macht te verliezen.

Dit euvel is het enige middel om tot het doel, tot het goede te geraken. Daarom mogen wij ons niet laten afhouden van omkoping, bedrog en verraad, zodra dit voor ons doel dienstig kan zijn. In de politiek moet men de ander zijn eigendom zonder dralen afnemen, als men dit door middel van onderwerping en macht kan bereiken. Onze staat, die de weg van de vreedzame, verovering volgt, zal bewerkstelligen, dat de verschrikkingen van de oorlog worden vervangen door de minder opvallende, maar met de veel meer afdoende terechtstellingen, die voor de instandhouding van de terreur, als middel om tot het doel van de blinde gehoorzaamheid te geraken, noodzakelijk zal zijn. Rechtvaardige, maar onbuigzame gestrengheid is het belangrijkste machtsmiddel van een staat.

Mark Rutte is lid van een machtige vrijmetselaarsloge en het volgende is wat de protocollen daarover zeggen.
De volkeren zijn een kudde schapen, wij zijn de wolven. En weet gij wat er van de schapen wordt, als de wolven de kudde binnendringen? Zij zullen hun ogen weer sluiten, omdat wij hun de teruggave van al hun geroofde vrijheden zullen beloven, zodra wij alle vijanden van de vrede neergeveld hebben en de partijen tot onmacht zullen hebben veroordeeld. Ik geloof, dat Ik U niet behoef te vertellen, hoe lang zij op de terugkeer van hun vrijheden zullen wachten. Daarom hebben wij deze gehele politiek uitgevonden en het volk bijgebracht, zonder hen in staat te stellen haar diepere zin te onderscheiden, als het niet was om langs omwegen datgene te bereiken wat ons verstrooide volk langs de rechte weg niet zou kunnen bereiken?

Dat was de grondslag van onze organisatie van de vrijmetselarij welke plannen deze beesten in het geheel niet vermoeden. Wij nemen hen niettemin in onze loges op, zodat zij hun broeders zand in de ogen kunnen strooien.


En dat is precies wat Rutte doet. De bevolking zand in de ogen strooien, doen alsof een avondklok belangrijk is om een variant van een wetenschappelijk nog nooit bewezen virus te stoppen. Alsof het belangrijk is dat een bedrijf als KLM wordt vernietigd om deze onzichtbare en niet bestaande vijand te bestrijden.... Een oorlogsmiddel inzetten voor een griepvirus...

Building Back...Better ???
De plannen bevestigen dat de maatregelen die we in veel landen zien, en ook in wetten worden vervat, niets met het Corona virus te maken hebben. Het zijn de voorbereidingen voor de wereld die eerst stil gezet en dan weer opgestart moet worden. Als je iets nieuws wilt opbouwen, moet eerst het oude bestaande worden vernietigd. Dit is de fase waarin we nu zitten. De lockdowns worden gebruikt om delen van de economie te vernietigen, waarbij het doelwit de hele middenstand is.

In de toekomst zullen alle winsten naar de grootste bedrijven vloeien, die in handen zijn van een kleine groep globalisten.

Maar de vernietiging gaat nog verder, want ook de nationale staten zullen moeten verdwijnen. Men wil een soort van wereldregering opzetten waaraan alles ondergeschikt is. Ten eerste zal er geen bezit meer mogelijk zijn; iedereen krijgt, naast de eigen persoonlijkheid, ook een digitale persoonlijkheid. Via deze digitale persoonlijkheid zal de staat de complete controle hebben over iedere burger. Iedere stap zal gevolgd worden, alles wordt bewaakt, en ongewenste zaken onmogelijk gemaakt. Kritiek of oppositie zal verboden zijn, en iedere burger is volledig afhankelijk van het systeem. Hier zal een basisinkomen voor gebruikt worden, dat iedereen in gedeelde armoede zal houden. Van een nationale identiteit zal geen sprake meer zijn, en een gestuurde een gecontroleerde massamigratie zal worden gebruikt om de huidige volkeren passief te maken, en uiteindelijk uiteen te jagen.

Een wereld van controle en onderdrukking waarin een kleine groep niet alleen de volledige macht heeft, maar ook alle winst opstrijkt.

Vrijheid, zelfbeschikking, en eigen keuze zal niet meer bestaan. Ook de huidige vorm van democratie zal tot het verleden behoren. Dit is in het kort de gelijkgeschakelde wereld van Klaus Schwab. Ultieme uitbuiting is een doeltreffender term voor wat de globalisten aan het plannen zijn en deels al in gang hebben gezet.

Kijk naar hoe de wereld er intussen uitziet. Had iemand een jaar geleden kunnen denken dat hele sectoren van de economie gewoon gesloten zouden worden? De vele extra werklozen en de mensen die hun zaak hebben verloren. We zouden worden gedwongen om de waardeloze mondkapjes te dragen? Dat er dwangtesten en dwanginentingen op het programma staan? De reusachtige schade aan de economie, en de enorme schulden die worden opgebouwd. Kijk naar het toenemend aantal zelfmoorden, en de psychische schade veroorzaakt door de lockdowns en de onzekerheid. Het afbraakprogramma waar Schwab het over heeft is al in volle gang. De massamigratie draait op volle toeren. De klimaatwaanzin wordt gebruikt om de auto-industrie de nek om te draaien. Complottheorie? Was het maar waar, het is gewoon bittere realiteit. Overal dezelfde wetten en regels, overal het buitenwerking stellen van delen van de grondwet, overal hetzelfde politiegeweld, en overal dezelfde leugens. De elite heeft een oorlogsverklaring tegen de volkeren uitgesproken.

En dat is het waar onze jeugd zich vandaag massaal tegen heeft verzet. De tijd om terug te vechten is nu, want morgen zal het zonder meer te laat zijn.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 24 januari 2021:
VVD 35, PVV 24(-1), CDA 19(+2), D66 12(-2), PvdA 11(+1), GroenLinks 9(-1), SP 10, ChristenUnie 7, PvdD 8(+1) FvD 4, SGP 3, DENK 3, JA21 3, 50+ 1, BIJ1 1, CodeOranje 0
Laast bewerkt: 1 jaar 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 6 maanden geleden - 1 jaar 6 maanden geleden #57102 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 17 januari 2021

Peilingen
Precies zoals Rutte en zijn VVD het hadden gepland... de partij ligt helemaal op koers. Het kabinet Rutte III mag dan wel afgelopen vrijdag zijn afgetreden, het heeft de VVD geen windeieren gelegd. Opnieuw stijgt de partij in de peilingen van 33 naar 35 zetels.

Kaag met haar D66 stijgt een zeteltje (+1) en haalt de SP nog een klein beetje winst uit de hele toeslagenaffaire door er ook een zetel bij te snoepen.

Met het Wopke Hoekstra-effect lijkt het wel echt definitief gedaan. Het CDA zakt een zetel en komt nu uit op 17. Dat zijn er nog steeds 3 meer dan onder leiding van Hugo de Jonge, maar eentje minder dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Het opstappen van Lodewijk Asscher heeft de PvdA vooralsnog helemaal niets opgeleverd. Dat zou ook komen door het gebrek aan (nieuw) talent om Asscher op te volgen. Stond de partij begin december 2020 nog op 13 zetels, mogen ze er daar nu 3 van aftrekken.
Op "rechts". Verbazingwekkend genoeg staat JA21, de afsplitsing van FVD, al een tijdje op 3 zetels in de peilingen. Dat is opvallend omdat de partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga pas aanstaande maandag hun partijprogramma presenteren en hun verkiezingscampagne eigenlijk nog moet beginnen. Bij de PVV zien we deze week geen verschuivingen, de partij blijft staan op 25 zetels. Binnen het FVD lijkt de rust ook weer teruggekeerd: Al wekenlang staat de partij stabiel op 4 zetels. Nieuwkomer Code Oranje staat, volgens de peiling van De Hond, alweer een tijdje op 0 zetels.

Timing is everything, my dear
Door het opstappen van het gehele kabinet kunnen de politici de komende weken tot 17 maart meer tijd besteden aan de verkiezingscampagne. Groot voordeel voor de politici is dat veel partijen bij de "val" betrokken zijn. Modder gooien brengt dan geen electoraal gewin. Bovendien we et de oppositie dat ze na 17 maart waarschijnlijk weer met Rutte te maken krijgen omdat ze graag in een volgend kabinet met Rutte plaatsnemen. Van deze kant is weinig te verwachten. Slechts de SP, de PVV en FvD zullen met modder gaan gooien. Alhoewel...niet nodig, een wasbeurt die het masker verwijdert volstaat om het lelijke gezicht van de politiek te laten zien.

Ik bedoel:
Lees het rapport van de Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag nog eens goed. Rutte verklaart over de kinderopvangtoeslagaffaire doodleuk dat hij niet direct, maar indirect betrokken was. Maar er wel verantwoordelijk voor was. Hij vindt dat hij gewoon kan doorgaan, ook als lijsttrekker. Voor het gemak vergeet hij dat hij doelbewust belangrijke informatie in deze zaak bij de Tweede Kamer heeft weggehouden, dus op kwalijke/ernstige wijze de Tweede Kamer gemanipuleerd heeft. De commissie was daar heel hard en duidelijk over. Lees pagina’s 8 en 29 van het rapport. Nederland moet niet willen dat zo’n man als lijsttrekker blijft zitten en zelfs na de verkiezingen kan terugkomen.

Wat useful idiots als Frans Weekers, Menno Snel, Erik Wiebes, Lodewijk Asscher, Wopke Hoekstra en Alexandra van Huffelen en al die topambtenaren die tienduizenden gezinnen harteloos de hel in stuurden (en tot op de dag van vandaag sturen!) ook allemaal geflikt hebben in de Toeslagenaffaire, er was maar één regisseur: Mark Rutte.

De toeslagen affaire heeft het slechtste in politici, ambtenaren en zelfs het OM naar boven gebracht. En dan wil degene die hier jarenlang leiding aan heeft gegeven nu weer proberen terug te komen via gemanipuleerde verkiezingen? Ik dacht het niet.
Ik voorspel dat met de fanatieke medewerking van de MSM het modder gooien de andere kant op gaat verlopen. Wilders wordt beschuldigd van buitenlandse financiering en wellicht komt er nog informatie naar boven van individuele PVV-ers die over de schreef zijn gegaan. Het FvD, of wat daarvan over is, zal met de fascisme kaart geconfronteerd worden. Als de SP of het FvD de corona maatregelen ter discussie stellen zullen ze als wappies worden weggezet.

(Wilders heeft t.b.v. de financiering van het politieke proces dat de Staat tegen hem voert, lezingen in Amerika gegeven. Maar laten we eens kijken naar de financiering van de processen tegen Joris Demmink ....allemaal door de Staat betaald. Inclusief zijn verdediging. Waarom? Omdat men bang was dat Demmink het Nederlandse pedoparadijs zou blootleggen, namen zou gaan noemen, en zeer veel hooggeplaatsten in politiek en rechterlijke macht in zijn val zou meesleuren?

Mag dit zootje ongeregeld, door verkiezingsfraude (jaja ook in (Ver)nederland) aan de macht gekomen, gewoon door regeren nadat zij al gevallen zijn om hun verantwoordelijkheid te ontlopen??? Schakelt Rutte daarvoor zijn vriendjes van de partijdige NPO in? Tenslotte zorgt hij voor hun financiering. Dus wiens brood men eet diens woord men spreekt.
Of mogen of beter kunnen ze zich op dat vodje van een noodwetje beroepen? Lockdown, Avondklok, Vaccinatie propaganda etc ?
Roept u maar !

Boevenwagen
Juridisch expert Roger Vleugels was vorige dinsdag in het radioprogramma De Nieuws BV. Hij was bijzonder kritisch over wat de ‘Rutte-doctrine’ is gaan heten. Die doctrine voorkomt dat bepaalde overheidsstukken openbaar worden. Volgens Vleugels is er ook heel veel mis met de Wob, de Wet openbaarheid van bestuur.

“We hebben nog nooit in Nederland een premier gehad die op zoveel punten – en heus niet alleen de Wob, kijk naar de toeslagenaffaire – gedekt heeft of zelfs geïnitieerd heeft dat de wet overtreden wordt,” zei de deskundige.
“Toen hij onder ede gehoord werd, zei hij: ‘Als het om politieke redenen uitkomt, schuif ik de wet opzij’. Eerlijk gezegd dacht ik toen: ‘Nu moet de boevenwagen voorrijden’. Want een premier die zegt dat hij de wet overtreedt als hem dat uitkomt, vind ik eerder horen bij een banaan dan bij een polder,” vervolgde hij.
Je kunt dit allemaal op Rutte projecteren of op een staatssecretaris of op een minister, maar dat is personeel. De Tweede Kamer is de baas. Hij zei dit in een commissie van de Tweede Kamer. Die had kunnen ingrijpen. In mijn ogen had hij geboeid de zaal moeten verlaten, sprak Vleugels.


Ook het OM (veel D66) doet vrolijk mee. Weigert de schuldige ambtenaren te vervolgen. Erger nog: het OM had Rutte ter verantwoording dienen te roepen toen hij bovengenoemde uitspraak deed over het opzij schuiven van de Wet. Het OM kan toch zelfstandig vervolging instellen? Dat had zij dat dienen te doen.

Maar niets in dit land functioneert nog naar behoren. Alles is gecorrumpeerd. De overheid is de grootste vijand van de burger. Daar is het buitenland nu ook achter. Dus ons land kan ik beter zijn mond houden over democratie en rechtstaat in andere landen

Ruggengraatloos
We zijn een ruggengraatloos, lijdzaam volkje geworden dat alleen nog maar denkt in termen van economische voordeeltjes bij een EU- lidmaatschap en zich verder allerlei zaken zoals cultuurafbraak en massa immigratie gelaten laat aanleunen. En we stemmen dus kennelijk straks gewoon weer op een regime dat net, vanwege leugens, extreme geldverkwisting van Nederlands belastinggeld en misdadig beleid tov de eigen bevolking, is afgetreden. Als dit spul aan de macht blijft wordt de Toeslagenaffaire een lachertje.
Als je ziet, dat “de regering” een toezegging doet van € 30.000 dat dezelfde Belastingdienst daar als eerste beslag op legt vanwege….: belastingschulden van de gedupeerden.

Alleen die totale loser Wiebes moet weg. Raar eigenlijk want hij paste perfect in dat gezelschap. Maar geen zorg hoor, die zien we binnen de kortste keren terug in een baantje waar hij 30.000 euro (tegemoetkoming Toeslagenslachtoffers) per MAAND toucheert. Klootjesvolk.

WNL op zondag
Ik zag vanmorgen WNL op zondag over de kinderopvangfraude
www.uitzendinggemist.net/aflevering/542140/Wnl_Op_Zondag.html#
De haren rijzen je te berge. Luister vooral naar wat Pieter Omtzigt en prof. dr. Afshin Elian te zeggen hebben.
Omtzigt stelt onder meer dat ouders opzettelijk voor de bestuursrechter gedaagd werden en niet voor de strafrechter. Omdat de rechtsbescherming voor ouders bij de strafrechter veel beter was. Bij de bestuursrechter hoeft de overheid je niet eens te vertellen waarvan je verdacht wordt.
Dat ontlokte rechtsgeleerde Afshin Elian de opmerking dat bestuursrechters hun opleiding maar eens moesten over doen.
Omtzigt liet desgevraagd ook weten dat hij de hele overheid niet vertrouwt.


Altijd spelen geld en macht de hoofdrol. Zie de hoeveelheden geld die ineens ter beschikking worden gesteld om de ondernemers die door “corona” getroffen worden rustig te houden. Zie hoe de gewone bevolking steeds meer wordt uitgebuit om ze berooid en afhankelijk te maken van de overheid. Zie hoe ze de politie macht optuigen om elke overtreding de kop in te drukken. Dat lukt alleen door aan de geldknoppen te draaien. En de geldknoppen zijn in het bezit van het Rothschild imperium met hun partners in crime.

Als we al een nieuwe wereld willen bouwen dan moet geld verbannen worden. Want de kans dat mensen de verleiding niet kunnen weerstaan als ze in een positie komen waar ze de leiding krijgen over geld is veel te groot. De mensen met de grootste zucht naar macht komen altijd weer bovendrijven. En het zijn deze mensen waarbij de ambitie altijd sterker is dan een geweten. Dus zullen ze hun eigen ego voeden door macht te verwerven. En zo komt het kwaad weer in de wereld.
Verrassing: het gaat gewoon door.... maar dan anders!

Alle door de “coronacrisis” getroffenen zullen op dezelfde manier worden afgescheept. Worden door de overheid even op de been gehouden, tot het pay-back-time is. Maar waarvan terugbetalen als je je toko op last van de sprookjesvertellers al maanden dicht hebt?
Dus failliet. Weg middenstand. De motor van onze economie.
Maar, we hebben toch Amazon en Bol.com? Ziet u het? Precies daarheen worden we naartoe geloodst. Naar de grote machtige multinationals. Niet naar die hard werkende middenstander.

Het Haagse Journaille is niet zo geïnteresseerd in de fouten van Rutte. Die houden ze het liefst onder tafel. Des temeer jagen ze op partijen als PVV en FvD. Ieder woord van hen, wordt breed uitgemeten, benoemd en bespot. Daar verdoen ze hun tijd mee. Bij de andere media is het niet anders….wat een bananenrepubliek

Maar goed, het is niet anders
Rutte zet een andere pet op. Demmink neuqt een nieuwe kleuter (mist iemand een zoon ergens?). En alles gaat verder zoals het gisteren voor de lunch nog was.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 17 januari 2021:
VVD 35(+2), PVV 25, CDA 17(-1) D66 14(+1), PvdA 10(-1), GroenLinks 10, SP 10(+1), ChristenUnie 7(-1), PvdD 7, FVD 4, SGP 3(-1)DENK 3, JA21 3, 50+ 1, BIJ1 1, Code Oranje 0
Laast bewerkt: 1 jaar 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #57066 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 10 januari 2021

Peilingen
Nog steeds zien we per week beperkte verschuivingen. Ten opzichte van de vorige week zien we slechts vier verschuivingen van 1 zetel.
Allereerst zien we de positie van de PvdA verder verzwakken, onder invloed van de discussie over de positie van Asscher als lijsttrekker. Die partij staat nu op 11 zetels (-1) en dat zijn er nog maar 2 meer dan bij de vorige verkiezingen. Zeven maanden geleden stond deze partij op 19 zetels.

Partij voor de Dieren stijgt van 6 naar 7 zetels. Mede waardoor er nu zes partijen zijn tussen de 7 en de 13 zetels op de plaatsen 4 tot en met 9. De andere verschuiving zien we bij JA21. Waarschijnlijk mede door de publiciteit rondom deze nieuwe partij haalt deze partij er deze week 1 zetel bij. Daarmee staat deze partij op 3 zetels. Die is ten koste gegaan van CodeOranje. Maar we zien ook bij PVV- en FVD-kiezers interesse voor deze partij.
Aan de linkerkant van het politieke spectrum is er dus geen enkele partij die 10% of meer kiezers op dit moment achter zich kan krijgen. Noch de PvdA, noch GroenLinks, noch SP scoren hoger dan de regeringspartij D66.

Vermoedelijk zal het in de aanloop van de verkiezingen heel belangrijk worden welke van de kleine (nieuwe) partijen wel of niet in de publiciteit komen. En er staan nogal wat partijen op de deur te kloppen. Naast de partijen, die nu 1 of meer zetels scoren, zien we bij de volgende partijen wel enige aanhang: CodeOranje, Volt, Lijst Henk Krol, Splinter, NLBeter.
De kans is dus wel groot dat bij deze Tweede Kamerverkiezingen een record aantal partijen in de Tweede Kamer komen (15 of meer), schrijft Maurice de Hond op Peil.nl

Geen verkiezingen?
De kans wordt steeds groter dat de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart zullen worden uitgesteld wegens #Covid 19.
Maurice de Hond schrijft erover. Lees maar: mdhnd.nl/uitstel .
We kunnen naar de supermarkt en teststraten maar niet naar de stembus?
Hahaha..Rutte roept de noodtoestand uit, net als (wedden?) Merkel in Duitsland om aan de macht te kunnen blijven. Is gebleken dat zij de meest bruikbare USEFUL IDIOTS zijn van VN, WHO en WEF, en die moeten nog even hun "karwei" af maken. Al ben ik van mening dat de poppenkast nu meer dan lang genoeg geduurd heeft.

Amerikaanse politiek
Is het toneelstuk in Washington DC nu over? Naturalnews beweert dat de bestorming van het Capitool een Antifa false flag is (en komt met bewijs) "Trump-aanhangers" bestormden op 6 januari 2021 het Capitool in Washington DC. Er vielen doden en gewonden en congresleden sloegen op de vlucht. Het Congres kwam later terug en kende de meerderheid van Kiesmannen toe aan Biden. Zijn lot als 46e president is volgens de mainstream media hiermee bezegeld.
Maar is dit wat er werkelijk gaande is?
Terwijl demonstranten op 6 januari het Capitool binnendrongen hebben we naar een toneelstukje gekeken. Al vrij snel bleek dat het Antifa en BLM-aanhangers waren, vermomd als Trump-supporters. Er zijn door Antifa al vaker advertenties geplaatst om demonstranten en relschoppers te werven, met de instructie zich als Trump-aanhangers te vermommen.

De Qanon-sjamaan met Vikinghelm is de acteur Jake Angeli, ingeschreven bij een castingbureau. Hij is ook gezien bij een BLM-demonstratie. Ook andere acteurs zagen we eerder bij Antifa of BLM-betogingen.
In de video’s van de ‘bestorming’ is te zien dat de politieagenten de hekken voor de demonstranten opzij schoven en zij zo zonder enige weerstand het gebouw binnen konden dringen. Precies zoals de opzet van het toneelstuk was. Uiteindelijk valt er een aantal doden, maar het is lastig te zeggen of dit echt gebeurd is, of ook in scène is gezet.

Zou een coup zijn geweest, om de staat wegens de ontstane wanorde officieel onder militair bevel te mogen plaatsen. Waarmee Trump als leider van de strijdkrachten president was geweest.
Mijn "Brittanica" verstaat onder een coup een ‘succession by force’, en meer specifiek: ‘The coup d’etat is another form of violent response to the crisis of rule, but it is distinguished from the revolution in that it involves the overthrow only of the government: the political order is not immediately affected, for the coup is managed by an individual or group within the government or ruling class.’
En hoe je het ook wendt, of keert, degenen die tijdelijk bezit namen van het ‘Capitool’ behoorden zeer zeker niet tot de ‘Ruling Class’. Sterker nog, volgens Hillary, nadrukkelijk wél behorend tot de ‘Ruling Class’, zijn het ‘Deplorables’, en volgens Joe Biden zijn het ‘Binnenlandse Terroristen’. Daarbij was Trump, die als hun leider wordt afgeschilderd, in geen velden of wegen te bekennen, en al meteen afgesloten van zijn communicatielijnen, in het bijzonder ‘Twitter’. Dus hoe dan?

Klassenstrijd
Het zal wel als een verrassing komen voor veel lezers, maar 6 januari was klassenstrijd: de witte lagere middenklasse die onder Obama van haar spaargeld en vaak ook woning werd beroofd en nu tijdens corona verder het loodje legt, trok naar de hoofdstad. Omdat het water hen aan de lippen staat! Ze kregen voor één jaar 1200$ steun! Dát is de achtergrond van 6 januari!

Volgens de sondages steunt 45% van de Republikeinse kiezers de acties in Washington, inclusief het binnendringen van het Capitool.
Dit voedt de geruchten dat sprake zou zijn van een splitsing in de Republikeinse Partij tussen een pro- en anti-Trump vleugel. Een soort teaparty maar dan buiten.

Het lijkt er sterk op dat de demonstranten door de Capitool-politie (een speciale eenheid die het parlement beschermt) zijn binnen gelaten. Dan zou het gaan om een provocatie. Op beelden is te zien hoe de politie de hekken naar het Capitool opent en selfies met de demonstranten maakt. Waarom konden zij binnenkomen? Omdat ze wit en bewapend waren? Dit was de bedoeling. Van wie... is de volgende vraag.

Reuters meldde dat de FBI werd ingezet rond het Capitool. Volgens CNN werd de Nationale Garde van DC, Maryland en Virginia gemobiliseerd. Een vrouw zou door de politie binnen zijn doodgeschoten. Buiten het gebouw zouden nog 3 doden zijn gevallen en verschillende gewonden; ook onder de politie. Verder zou elders in de stad bij het hoofdkwartier van de Republikeinse Partij een pijpbom zijn ontploft. En dat van de Democraten werd ontruimd nadat een verdacht pakket werd gevonden.

Er dreigde geen enkel gevaar voor de uitslag van de stemming. Vice Pence en senaatsvoorzitter McConnell hadden Trump al lang verlaten. Verraden zo meent Trump's aanhang.
Dat de twee senaatszetels die nog op het spel stonden in Georgia naar de Democraten zijn gegaan, waardoor zij nu ook in de Senaat een meerderheid hebben (dankzij de stem van Vice Harris), maakt de feestvreugde voor de Democraten compleet. Het is als een drie-op-rij van de eenarmige bandiet. Alleenheerschappij van één partij. Sinds 1900 zoveel niet gepasseerd.
De enige blokkade voor gezondheidszorg voor iedereen is aldus: de Democratische Partij...

Het Twitter account van Trump werd geblokkeerd en verzonden tweets verwijderd. Van de POTUS. The land of the free...
Wie niet begrijpt wat dit zegt over 'the state of the union' mist echt iets.
Op 1 januari had hij immers per tweet zijn aanhangers opgeroepen de 6e naar DC te komen.
Wat ik er nog over wil zeggen is dit: als de ‘Democraten’ en het ‘Team’ van Biden een schoon geweten hadden, én het Amerikaanse volk weer wilden verenigen op weg naar een collectieve toekomst, ze onmiddellijk akkoord hadden moeten gaan met "audits" van die gebruikte machines, de onderliggende wet- en regelgeving waar die op het laatste moment werd aangepast. Inplaats daarvan trokken ze alles uit de kast om dat te voorkomen.

Aanslag op de democratie
Er is alom "geschokt" gereageerd "hoe zoiets in het hart van de belangrijkste democratie mogelijk is", maar dat zijn krokodillen tranen.
Buitengewoon cynisch, dat de gevolgen van het decennialang volledig ontbreken van democratie in chocoladeletters worden geannonceerd als ‘Aanslag op de democratie’. De beer is los, ook Europa komt aan de beurt. MSM, radio, tv, zwijgen in alle talen erover, maar wat gebeurt er al 2 jaar in Frankrijk met de Zonnekoning en de #GiletJaunes? Dat het volk haar volksvertegenwoordiging binnendringt is dus van overal en alle tijden. Van Rome tot Parijs. Alleen Den Haag natuurlijk niet. Nog niet. Moeten wij ook meedoen aan geschokt zijn is de vraag. Nee.

Those condemning the Capitol Hill riot as an insurrection & terrorist attack were silent or encouraging of the uprisings last summer where BLM-Antifa extremists tried to burn down government buildings, claim territory & kill people.

Zonder de mensen die nu bij het Capitool stonden, de verarmde lagere middenklasse, zal er geen revolutie in de VS plaatsvinden.
Dat is de "inconvenient truth".

Met de coronacrisis, de farmaceutische zwendelpraktijken, de leugenachtige media, het corrupte verkiezingssysteem, zijn er steeds meer mensen die door die illusie heen prikken en zien dat de overheid helemaal niet in het belang van het volk handelt. Dat geldt zowel voor Amerika als de rest van de wereld. En terwijl het establishment op steeds meer dictatoriale wijze steeds meer macht naar zich toetrekt, probeert de bevolking wereldwijd haar soevereiniteit terug te claimen. Dat is de werkelijke strijd die gaande is.

#NoordKorea
Over vrijheid van meningsuiting en internet. Nooit gedacht dat #BigTech dezelfde argumenten zou gebruiken als #Pyongyang om individuen het zwijgen op te leggen. #TrumpBanned #parlerdown
Maar luister...als de macht van big tech zo groot blijkt, waarom is het dan nog steeds mogelijk dat er hele kinderporno netwerken online bestaan? Die konden dan toch ook al lang verwijderd zijn?

Covid 19
De Deep State cabal maakt overuren om de burgerij machteloos te maken met de pandemie die niet eens bestaat. Ik lasdat er 23 gerenommeerde laboratoria zijn die peer onderzoek hebben verricht in uitwisseling met andere vakgenoten, echter geen enkel laboratorium is in staat geweest het virus te lokaliseren. het is inderdaad weer een stukje staatstheater, net zoals dat ze in Nederland hun eigen “doorgesnoven hooligens” loslaten vanuit een politiebusje tijdens een corona demonstratie…….een term die Rutte er zelf ingegooid heeft, net zoals Amerika (CIA) na de moord op John F.Kennedy, de term complottheorie erin gooide in 1963.

Het feit dat er uberhaupt gestemd is in de kamer, over het wel, niet verplichten van vaccinatie, geeft aan dat ze bereid zijn de Neuremberg code te schenden.
Dit zijn in Nederland dus VVD, CDA, en D66, die voor stemden, en daarmee aangeven, dat zij nazi’s zijn.
Iedereen die dat overdreven vindt, zou dit interview met volle aandacht moeten kijken, dan ziet u heel veel overeenkomsten met nu.
stichtingvaccinvrij.nl/nazisme-covid-19-...-vera-sharav-deel-1/

Tikkende tijdbom
Massaal verdwijnen nu injectienaalden in lichamen van burgers omdat zij denken dat ze op deze manier veilig zijn. Maar wat ze in werkelijkheid doen is een tijdbom in hun lichaam laten plaatsen.
De complete mainstreamwereld is verblind door de niet aflatende vaccinatiepropaganda. Kijk naar ieder willekeurige nieuwsuitzending of actualiteitenprogramma op televisie en het enige dat je ziet is beeld na beeld na beeld van injectienaalden die in armen verdwijnen.
Maar realiseert u zich a.u.b. dat met het nemen van een zogenaamd RNA vaccin zoals dat van Pfizer en straks ook Moderna ze een mogelijke tijdbom in uw lichaam plaatsen.

Het vaccin maakt bepaalde antilichamen aan die kunnen leiden tot een overreactie van het immuunsysteem. Wanneer de gevaccineerde wordt geconfronteerd met het echte wilde virus kan het goed fout gaan. Dit is gebleken uit eerdere dierproeven, met name bij katten. In eerste instantie leek na de vaccinatie alles goed te gaan, totdat ze met het echte virus in aanraking kwamen en alsnog stierven. In de tests die tot nu zijn uitgevoerd met bovengenoemd vaccin, doet dit verschijnsel zich vooral voor bij ouderen.

Robert F. Kennedy noemt dit "pathogenic priming", iets dat je zou kunnen omschrijven als: het vaccin werkt als voorbereiding op de gevolgen van het echte virus. Niet een positieve, maar een die ervoor zorgt dat wanneer je na de vaccinatie in aanraking komt met het echte virus, je het heel zwaar gaat krijgen. Je zou het kunnen omschrijven als een manier om (te beginnen met oude) mensen op te ruimen. Het zal dan ook niet voor niets zijn dat de Gezondheidsraad adviseert om vooral het Pfizer vaccin te gebruiken bij ouderen.


(bron: Doloris Cahill, molucelair bioloog en immunoloog, internationaal erkend specialist op dit gebied en professor aan het University College Dublin).

Cahill refereert vooral aan een al in 2012 uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek, waarbij proefdieren (muizen) een overreactie van het immuunsystemen vertoonden nadat ze waren gevaccineerd met een coronavaccin en (veel) later werden blootgesteld aan een echt coronavirus. De dieren hadden dan weliswaar antilichamen aangemaakt, maar stierven toch dankzij de overreactie van het immuunsysteem.

De conclusie van dit wetenschappelijke onderzoek was als volgt:
These SARS-CoV vaccines all induced antibody and protection against infection with SARS-CoV. However, challenge of mice given any of the vaccines led to occurrence of Th2-type immunopathology suggesting hypersensitivity to SARS-CoV components was induced. Caution in proceeding to application of a SARS-CoV vaccine in humans is indicated.

Met andere woorden, deze wetenschappers vonden het op basis van wat zij aantroffen onverantwoord om verder te gaan met coronavaccins bij mensen, vanwege de mogelijk gevaarlijke gevolgen.

De maatschappij is op alle niveaus vervalst
Het verkiezingsproces, de economie, de media, de regering, de rechtbanken – vrijwel alles is in het voordeel van de status quo van het establishment. Het nepgeld van de centrale bankiers heeft – samen met een veelheid aan regels en voorschriften die aan het volk worden opgelegd – zijn onheilspellende werking verkregen. En nu, nu de basisrente de afgelopen tien jaar onder nul is gedaald, is de economie misleid, vervormd en uitgeput. Alleen al ondernemingen hebben sinds het begin van de crisis in 2008 hun schuldenlast verdubbeld.

Het is nu tijd voor actie. Mensen zien hun wereld veranderen en ze willen begrijpen wat er gebeurt en waarom. Ze willen geïnformeerd en voorbereid zijn. Ze willen de vrijheid en inzicht hebben om weloverwogen keuzes te maken, in plaats van te worden verteld wat ze moeten doen door individuen en instellingen die voortdurend liegen en bedriegen, die de economie in de vreselijke chaos van vandaag heeft geleid.

Algehele ontwaking staat op uitbarsten. Het ontwaken brengt een prijs met zich mee; het zal moeilijk zijn, als je eraan werkt. Het is nog moeilijker anderen te overtuigen door de werkelijke toestand en condities voor hun ogen en geest te openen. Het is een strijd tegen de tijd geworden bij het zien van al deze onrechtvaardigheden die gemakkelijk vermeden hadden kunnen worden.

Het is erg triest de niet ontwaakte mensheid te zien rondlopen met stomme gezichtsmaskers, ongeduldig wachtend op een inenting met giftige stoffen en een controle-chip, zonder een idee te hebben van wat er echt aan de hand is, en of het wel nodig is. Ze zouden het moeten weten; alles is “gemanipuleerde” transformatie die ontworpen is om gedood te worden, of in de wereldgevangenis binnen geleid te worden zoals vele jaren geleden gepland en beschreven is in Agenda 2030. Iedereen moet bij zinnen komen en ontsnappen aan deze valse realiteit. Bestudering van alternatieve nieuwsbronnen zal duidelijk maken wat echt aan de hand is, struikelend over realiteiten die nooit eerder zijn overwogen of ze zich konden voorstellen.

De hele mensheid is in groot gevaar
Het is letterlijk zij of wij, leven of dood, waarheid of leugen, vrijheid of slavernij, de hele mensheid is in groot gevaar. De waarheid gaat gepaard met een prijs – het is het einde van leugens en illusies waarop mensen hun hele leven hadden gebaseerd. Velen voelen zich verloren en zijn bang voor iets dat niet eens bestaat. Deze opzettelijke creatie van chaos is bedoeld om juist dat te doen.

Agenda 2030 is de agenda voor het jaar 2030, die refereert aan wereldwijd fascisme/communisme. Hier is een samenvatting van wat er op de agenda staat: Duurzame’ ontwikkeling – niet méér gebruiken dan vervangen kan worden – klinkt in eerste instantie verstandig genoeg, totdat men zich realiseert wat dit en "biodiversiteit" werkelijk betekent in de context van hun samenzwering. Want "Duurzame Ontwikkeling" en "Biodiversiteit" zullen ze je het volgende opdwingen:

Beëindiging van nationale soevereiniteit
- Planning en beheer door de staat van alle landbronnen, ecosystemen, woestijnen, bossen, bergen, oceanen en zoet water; landbouw; plattelandsontwikkeling; biotechnologie; met de waarborging van “gelijkheid”, in andere woorden; gelijke slavernij.
- De staat definieert de rol van het bedrijfsleven en de financiële middelen.
- Afschaffing van privé-eigendom – omdat het niet "duurzaam" is (alles is voor Bassie!)
- Herstructurering van de gezinsvorm
- Kinderen worden door de staat opgevoed
- Mensen wordt verteld wat hun baan zal zijn en waar ze moeten wonen
- Belangrijke beperkingen op het gebied van verplaatsingen
- Oprichting van "menselijke nederzettingszones"
- Massale hervestiging als mensen gedwongen worden hun land te ontruimen; o.a. de huizen, waar ze nu wonen
- Afstomping van het onderwijs (inmiddels al bereikt)
- Wereldwijd massale ontvolking t.b.v. de realisatie van het bovenstaande (gebeurt inmiddels)

Oorspronkelijk bestempeld als Agenda 21, die meer dan tweehonderd jaar geleden werd opgesteld. Onder vermelding van de voltooiingsfase in de loop van deze eeuw vóór 2030.
Nieuwe Wereld Orde
Het geheime plan van de Nieuwe Wereldorde is om de wereldbevolking terug te brengen tot op een “duurzaam niveau” in “eeuwig evenwicht met de natuur” door een meedogenloze Agenda voor Ontvolking en Reproductiecontrole. Een massale afslachting van de bevolking, via "gepland ouderschap", vergiftigd drinkwater en voedingsmiddelen, het gebruik van kunstmatige virussen, gevolgd door vaccinatie met controle chips en giftige stoffen om de verkoop van farmaceutica te bevorderen en de levensduur van de mens te verkorten, is nu aan de gang d.m.v. de Covid pandemie.

De wereld moet wakker worden, om te beseffen dat we ons hele leven lang voorgelogen zijn. Vanwaar we vandaan komen, tot waar we naartoe gaan, is alles een grote leugen. Maar de leugen die we hebben geleefd staat op het punt uit te komen. Als kennisgeving krijgt het volk de gigantische verkiezingsfraude en de Corona Hoax te zien, want zelf zien, doet geloven wat werkelijk voor hun ogen gebeurt.
Have a look at the WEF-site,at their list of partners: FB, Apple, Google, Amazon, AlibabaGr, Pfizer, Moderna, AZ, BlackRock, B&MGF, SorosFM,...

Cojona
De Lockdown wordt met 3 weken verlengd. Horeca en detailhandel MOETEN kapot van dit kabinet.
Extra steun voor ondernemers? Trap er niet in. Die is uiterst minimaal of je komt er niet voor in aanmerking. #Ruttedoctrine.
OMT-lid Menno de Jong was er al vrij zeker dat lockdown zou worden verlengd want we houden ons niet genoeg aan de regels. ‘Men moet zich echt aan de regels houden’
Het aantal besmettingen daalt niet snel genoeg, en nog steeds worden niet alle adviezen nageleefd. Met andere woorden: die verlenging is onvermijdelijk. Er is gelukkig weer sprake van een daling in Nederland, maar het daalt niet snel genoeg volgens De Jong. Een verlenging van de huidige lockdown, met mogelijk zelfs verzwarende maatregelen, lijkt onvermijdelijk op dit moment. Wat dus slecht nieuws is voor veel ondernemers in Nederland.

Hoe meer men zich laat testen hoe meer "positieve testen" om u in de angst modus te houden en eindeloze lockdowns met steeds meer beperkingen af te kunnen kondigen. Terwijl zo'n PCR-test geen diagnose KAN stellen omdat die daar niet geschikt voor is.

Kom, we gaan wat drinken ...op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 10 januari 2021:
VVD 33, PVV 25, CDA 18, D66 13, PvdA 11(-1), GroenLinks 10, SP 9, ChristenUnie 8, PvdD 7(+1), FVD 4, SGP 4, DENK 3, JA21 3(+1), 50 Plus 1, BIJ1 1, Code Oranje 0(-1)
Laast bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #57041 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op- de Week, zondag 3 januari 2021

Peilingen.
Met nog minder dan 75 dagen voor de volgende verkiezingen is er enige beweging onder het electoraat. Het aantal zwevende kiezers neemt, zo vlak voor de verkiezingen, alleen maar toe. Volgens de peiling van Maurice de Hond van vandaag is er een duidelijke toename te zien van twijfelaars. Het kwakkelende coronabeleid van het kabinet Rutte III zorgt ervoor dat zowel de VVD als het CDA nu een zetel moeten inleveren. Daarmee lijkt het ‘Wopke Hoekstra-effect’ voorlopig gestold. Maar liefst 47 procent van het electoraat geeft aan steeds minder vertrouwen te hebben in het coronabeleid van de regering. Vooral de trage start en de verwarring rondom het vaccineren speelt daarbij een grote rol.
Mede omdat de insteek van deze verkiezingen (nog?) niet zo duidelijk is en op dit moment het erop lijkt dat de VVD de grootste zal worden, geeft dat een deel van het electoraat als het ware de ruimte om te gaan “shoppen” onder de nieuwe partijen.

De PVV van Geert Wilders verliest ook een zetel maar staat nu nog steeds op een robuuste 25 zetels in de peilingen. Bij Forum voor Democratie zien we geen verschuivingen. De partij van Thierry Baudet staat al weken op vier zetels. Met de politieke onrust die vorig jaar ontstond binnen de partij, is vier zetels een hele mooie score voor nu. Bovendien laten deze vier zetels duidelijk zien dat FVD nog altijd een redelijk sterke achterban heeft. De SGP, die andere conservatieve partij op rechts, staat eveneens al wekenlang stabiel op vier zetels.
Bij de peiling van vandaag komen we op 4 zetels voor de nieuwe partijen. 2 voor JA21, 1 voor Code Oranje en 1 voor BIJ1. Gezien het feit dat nieuwe partijen de volledige kiesdeler moeten halen (dus minimaal een getal te halen dat waarschijnlijk tussen de 65.000 en 70.000 zal liggen) kan het zomaar gebeuren dat er uiteindelijk slechts 1 à 2 zetels naar die nieuwe partijen gaan of 5 à 6. Dat zal mede afhankelijk zijn aan de inzet die de verkiezingen gaan krijgen en/of door actuele gebeurtenissen in de laatste maand voor de verkiezingen.

Vaccinatiebereidheid 2-1-2021 en de reactie op de trage start. Voor de derde keer is via Peil.nl vastgesteld of de Nederlanders zich willen laten vaccineren en in hoeverre die wens samenhangt met de politieke voorkeur. Voor alle ins en outs moet u naar Peil.nl

VVD weer de grootste?
Als ik Maurice de Hond en EenVandaag moet geloven hoeven we in maart 2021 eigenlijk helemaal niet te gaan stemmen. Rutte wint toch wel. Sinds het begin van de coronacrisis kan de VVD (volgens de peilers) niet meer stuk. Het zou inmiddels niet meer de vraag óf de VVD op 17 maart 2021 als grootste uit de verkiezingsstrijd komt, maar alleen nog met hoeveel zetels.

Tegelijkertijd heeft Rutte ook weinig of niets te duchten van de concurrentie, want die is er niet echt. FVD van Baudet is door kartel en media vakkundig pootje gelicht, en het CDA ligt volledig in puin na desastreus verlopen leiderschapsverkiezingen. D66 kan nog geen deuk in een pakje boter slaan met een sneaky Sigrid Kaag op sneakers. 50 Plus heeft het te druk met ruzie maken en dan is er nog de nieuwe rechtse partij JA21 van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, die op zich weer een kopie is van Thierry Baudets FVD. Ook van de andere 365.000 nieuwe partijen die op rechts meedoen heeft Rutte weinig te vrezen. Niet van Richard de Mos. Niet van Code Oranje. Op links heeft Rutte al helemaal geen tegenstand te duchten. De SP is volledig de weg kwijt, GroenLinks is wereldvreemd en vooral verliefd op zichzelf en de PvdA wil en kan maar geen eenheid worden. Tegelijkertijd komt de linkse samenwerking nog altijd niet van de grond, omdat het drietal elkaar nog altijd als concurrenten ziet en niet als soortgenoten.


De puinhopen van 10 jaar VVD
10 jaar de VVD als grootste partij van het land met veruit de meeste burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden, commissarissen van de Koning, provinciale Statenleden én de grootste in de Eerste- én Tweede Kamer leverden een keur aan problemen op, zoals de Toeslagenaffaire, een puinhoop bij de compensatieregeling voor Groningers, een maar niet te bedwingen woningcrisis, een energietransitie die maar niet van de grond wil komen, meer daklozen dan ooit, ruim een miljoen mensen die op of onder de armoedegrens leven, Jeugdzorg (of wat daar nog van over is) in de problemen, een keur aan ziekenhuizen failliet of gesloten (o.a. Slotervaart Ziekenhuis, IJsselmeerziekenhuis, Bronovo Ziekenhuis), de nog steeds niet opgeloste stikstofcrisis en talloze racisme demonstraties.

En terwijl een groot deel van Nederland onder de armoedegrens leeft gaat het bedrijfsleven er met honderden miljarden aan staatssteun en belastingdouceurtjes vandoor. Het halve Italiaanse bedrijfsleven heeft een hoofdvestiging op de Zuidas omdat ze in Nederland bijna geen belasting betalen en in Italië het volle pond. Gevolg: Italië komt in financiële problemen en de Nederlandse belastingbetaler mag de Italiaanse staatskas gaan vullen. Maar daarmee houdt het nog niet op. Internet taxidienst Uber verhuisde haar hoofdkantoor van de Bahamas (!!) naar de Amsterdamse Zuidas om (weliswaar eenmalig) een belastingdouceurtje van liefst 6 miljard (!!) euro op te strijken omdat in Nederland patenten en octrooien niet belast zijn. Unilever betaalde al helemaal geen belasting meer en lobbyde zelfs bij Rutte om ook haar aandeelhouders vrij te stellen van het betalen van belasting. Toen zelfs De Telegraaf dat een slecht idee vond verhuisde Unilever het hoofdkantoor van Rotterdam naar Londen.

Rutte zelf werd in 2007 veroordeeld voor aanzetten rassendiscriminatie. De VVD is al jarenlang koploper inzake schending integriteit. De Toeslagenaffaire kleeft aan Weekers via Wiebes t/m Rutte als leidinggevende van drie kabinetten. Klaas Dijkhof ontving drie jaar lang 5.000 euro reiskosten per maand (!!) + jaarlijks nog eens 37.000 euro bovenop zijn salaris van 100.000 euro als Tweede Kamerlid. Dijkhof meende daar nooit iets van te hebben gemerkt. Halbe Zijlstra loog over zijn verblijf in een buitenhuis van Vladimir Poetin. Thierry Aartsen uitte racistische teksten richting Sylvana Simons. Anouschka van Miltenburg gooide een klacht zonder omkijken door de shredder heen en Fred Teeven, Ard van der Steur en Ivo Opstelten waren een bonnetje kwijt.

Het is duidelijk: bij totaal gebrek aan concurrentie stevent de VVD in maart 2021 gewoon weer op de absolute verkiezingswinst af. Niemand kan hem wat maken. Onaantastbaar ??

De Toestand in de Wereld

Economische Zondvloed
Wat is er economisch, technologisch, geopolitiek en moreel gaande in de wereld ? De destructie van de middenstand, de extreme controle drang, de plannen om elk van ons via computerbrein interfaces aan ‘de cloud’ te koppelen, robotisering, massieve mind control en meer. Doel: instelling van een superprofijtelijk hightech slavernijsysteem. Voor de instelling van dat systeem, de totale transformatie van de huidige wereld op het gebied van bancaire, economische, politieke, sociale, psychologische en religieuze verhoudingen, is corona de dekmantel.
De schuldenberg van de grote banken is hoger dan de top van de Himalaya’s, en sinds de val van Lehman Brothers volgde crisis na crisis. Hierbij moet worden opgemerkt, dat deze crises niet zomaar ontstaan, maar dat vooral de allergrootste banken daartoe hebben bijgedragen, met het doel hun macht te vergroten.

"Corona"
De economische zondvloed loopt via de gecreëerde corona pandemie. De mogelijke gevolgen ervan werden al vooraf uitgetest via ‘Event 201’, voortreffelijk beschreven in het werk van Karina Reiss en Sucharit Bhakdi.
Het gaat over de duistere rol van de farmacie, het massale testen van de wereldbevolking, uitgaansverboden, gehele of gedeeltelijke lockdowns, noodwetten, de massale ‘maskerade’, de verplichte maatregelen om ‘mensenlevens te redden’, de rol van de media, de naderende crash van de wereldeconomie, de klimaatverandering, de versnelde uitrol van 5G in relatie tot het coronavirus en de mijns inziens gevaarlijke vaccins die momenteel in ijltempo op grote schaal door farmaceutische bedrijven geproduceerd worden als dé panacee voor alle ellende.
Zoals ik het beleef, is er een intense oorlog aan de gang tegen de ziel van de mens. Er is een soort eindslag aan de gang om ons onze vrijheid, het kostbaarste geschenk dat we hebben mogen ontvangen, volledig af te nemen en ons door bewaking en totale controle tot slaaf te maken. En als de klap op de vuurpijl, ons onze menselijkheid af te nemen en ons te ontzielen door transhumanisering....

Nieuwe Wereld Orde
Rutte wil New World Orde. Meestal weten politici hun werkelijke doelstellingen aardig te verbergen, maar soms gaat er toch iets niet helemaal goed. Zoals bij Bill en Melinda Gates die doen voor komen als of ze de wereld willen redden maar per ongeluk loslaten dat ze de wereldbevolking via vaccineren willen reduceren. Zo heb je ook de zichtbare politiek van het NOS journaal, vol met fabeltjes waar het volk mee zoet wordt gehouden en je hebt de echte politiek die absoluut niets met de kiezers te maken heeft, maar alles met geheime genootschappen, vrijmetselaars en denktanks.

Zoals Rutte die enige tijd geleden in een toespraak verkondigde dat er een wereldorde moet komen die weer een tijd mee kan. Dat was bij een bijeenkomst van de Nederlandse Atlantische Commissie, een spruit van de bekende Amerikaanse denktank Atlantic Council, die financieel in de lucht wordt gehouden door wapenfabrikanten zoals Raytheon en Lockheed Martin. Waar je uiteraard een select aantal leden van de Chazaarse mafia tegenkomt zoals Michael Weiss en Dmitry Alperovich en die wordt gedomineerd door mensen die Rusland haten en mensen die Rusland uit de grond van hun hart haten. (RT)
Deze denktanks zijn machtige organisaties en over hun rol in onze wereldorde kan je uitgebreid lezen op de website. Het zijn ogenschijnlijk particuliere clubs die een ontzettend grote invloed uitoefenen op de politiek en worden gesponsord door bepaalde belanghebbenden.

De Atlantische Commissie werkt samen met overheidsinstellingen, politieke instellingen, wetenschappelijke instituten en non-gouvernementele organisaties in binnen- en buitenland, en op ad-hoc basis met het bedrijfsleven. Het was bij deze club dat Rutte enige geleden een toespraak hield, waarbij hij duidelijk liet merken wat zijn werkelijke doelstelling is. Die is niet om goed te zorgen voor het Nederlandse volk, maar wel om dat volk klaar te stomen voor een nieuwe wereldorde, zoals hij zelf zegt. Bij die Atlantische Commissie is Rutte onder gelijkgestemden en heeft hij zich in zijn enthousiasme over de geplande New World Order niet helemaal kunnen beheersen. Rutte is eveneens lid van één van de machtigste vrijmetselaarsloges ter wereld.
Het menselijk ras wordt niet geregeerd door vertegenwoordigers van het volk zoals het woord democratie doet vermoeden. Ze willen het wel zo doen voorkomen, maar in werkelijkheid werken die volksvertegenwoordigers meestal voor andere opdrachtgevers.

Er is al wel degelijk een wereldregering, alleen dat is een regering die zich verborgen houdt voor het volk. Het is een regering die verspreid is over 36 Super Loges van de vrijmetselarij. De eerder genoemde 36 Super Loges controleren op hun beurt weer een aantal belangrijke evenementen en instituten. Ze noemen dit para loges zoals bijvoorbeeld de Bilderberg Conferentie, Bohemian Grove Club, Fabian Society, Pilgrims Society, Round Table, Royal Institute of International Affairs, Council of Foreign Relations, Trilaterale Commissie, Tavistock, Groep van 30, Skull and Bones enz. Ze zijn allemaal al meerdere keren voorbij gekomen op onze site. Die 36 Super Loges zijn weer onderverdeeld in twee ogenschijnlijke “tegenstrijdige” kampen, de democratische en de niet democratische.

Voor ons is voor vandaag van belang één van de machtigste niet democratische Europese Super Loges en dat is Pan Europea.
Coudenhove-Kalergi heeft in 1947 de antidemocratische Ur-Loge Pan-Europa opgericht. (Robin de Ruiter 4 115) Er is een nauwe verstrengeling van de vrijmetselarij met de Europese politieke leiders die verborgen blijft voor de ogen van de buitenwereld (Robin de Ruiter p.117). Jean-Claude Juncker, Mark Rutte, Henk Kamp en Klaas Knot zijn lid van de loge Pan-Europa. Bekende Nederlanders die tot andere Ur-Loges zijn toegetreden zijn Jan Peter Balkenende, Jeroen Dijsselbloem en Ben van Beurden. (Robin de Ruiter 4, p.24-27, 39, 118,134 is mede gebaseerd op Gioele Magaldi, Massoni: Società a responsibilità illimitata-La Scoperta della Ur-Lodges, Milaan 2016)

De groep waar Rutte bij hoort is, uiteraard zouden we willen zeggen, één van de meest enge en valt in de categorie: niet democratisch. Het is ook één van de meest machtige en houdt zich bezig met de vervolmaking van de Nazi Superstaat en de vernietiging van de soevereiniteit en de identiteit van de Europese landen.
Ze zijn voortvarend op weg zoals we om ons heen kunnen zien.


Wat ik nu dus zo vreemd vind is dat uit peilingen blijkt dat Rutte en de VVD op 41 % van de stemmen mag rekenen voor de volgende verkiezingen en dat het bijna zeker is dat de VVD opnieuw de grootste partij wordt.
Ik weet niet wie Maurice de Hond interviewt of waar hij zijn peilingen houdt, maar volgens mij doet hij dat in plaatsen als Aardenhout, Wassenaar, Driehuis en het Gooi waar de doelgroep van de VVD wonen.

Mensen op straat hoor je dagelijks afgeven op de VVD en Rutte, maar in de peilingen van de Hond staat de VVD als grootste partij en wordt Rutte nog net niet heilig verklaard. Kijk, dat de elite erg blij is met Rutte als minister president van Nederland is duidelijk, ook het bedrijfsleven heeft er niets op tegen dat Rutte nog 4 jaar...vooral belastingtechnisch erg fijn voor de grote bedrijven, maar voor de mensen in de straat ?????

Toch wordt ons via de MSM voorgehouden dat uit peilingen iedereen blij is met Rutte en de VVD en dat beide daardoor boven aan de lijst staan en voorspeld wordt dat de VVD opnieuw als grootste partij uit de verkiezingen komt. Immers, het bedrijfsleven, de aandeelhouders en de hoge hotemetoten in Brussel zijn veel te blij met Rutte om hem weg te laten stemmen door het klootjesvolk. Ga er dus maar vanuit dat de crisis nog 4 jaar langer duurt.
Crisis...Ja, je kan kiezen uit : CO2 crisis, PFAS crisis, Stikstof crisis, Corona crisis en als je uit deze 4 opties geen keuze kan maken, wees dan aub gerust. In de komende 4 jaar komt Rutte heus wel weer een nieuwe crisis en ik gok erop dat dit een drinkwater crisis gaat worden i.v.m. de hete zomers en lange periodes van droogte.

Bron: HOGE POLITICI IN DE GREEP VAN UTRAGEHEIME VRIJMETSELAARSLOGES Robin de Ruiter.
Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarsloges Dit boek is een uniek boekwerk met de hedendaagse politiek als herkenbaar thema. Het omvat nooit eerder gepubliceerde onbekende informatie, waartoe slechts een enkeling toegang heeft. De informatie is afkomstig van vijf hoge politici. Onder anderen Jacques Attali (adviseur van de voormalige Franse presidenten Mitterrand en Hollande) en de Amerikaanse politicus Zbigniew Brzezinski, de nationale veiligheidsadviseur van verschillende Amerikaanse presidenten. Onder het oppervlak van de officiële wereldpolitiek speelt zich een ingewikkeld maatschappelijk en intellectueel proces af. Alle wereldbeslissingen, of het nu gaat om vluchtelingen, militaire missie´s, oorlogen, economische programma’s of wat voor crisis dan ook, worden eerst besproken en bepaald binnen besloten samenkomsten van ´ultrageheime´ transnationale vrijmetselaarsloges, waarvan zelfs vrijmetselaren van de hoogste graden geen kennis hebben. De superloges staan onder supervisie van een elitaire globale elite die gevormd wordt door zeer exclusieve familie-dynastieën. Hun einddoel is een superstaat ofwel een technocratische werelddictatuur die ´vriendelijk´ de ’Nieuwe Wereldorde´ wordt genoemd.

Terug naar de waan van de dag

Toeslagenaffaire
Toeslagenaffaire zou Rutte en het kabinet de kop moeten kosten. Er werd een keihard rapport verwacht en dat kwam er dan ook. Misschien te hard en te weinig specifiek op één instantie gericht om politiek effectief te zijn. Want u weet: als het de schuld van iedereen is verdwijnt zo´n onderwerp als de wiedeweerga uit de publiciteit. Dat zien we nu dan ook gebeuren – bij de staatsomroep heeft iemand zich gerealiseerd dat het geheel logischerwijs Rutte (en dus het kabinet) de kop zou moeten kosten, maar dat dat met NL2021 in aantocht ‘de verkeerde partijen’ de wind in de rug zou geven.

De verdwijning van Rutte is de staatsomroep ongetwijfeld het een en ander waard, maar niet als daarmee tegelijk Lodewijk Asscher (verantwoordelijk minister van Sociale Zaken en wegkijker) in het politieke graf verdwijnt en ook D66 de schuld krijgt van de partij die dit met haar besturende minkukels in de soep liet lopen. D66, PvdA en uit noodzaak de VVD blijven bij de staatsomroep favoriet, en die als groep tegelijkertijd het graf in helpen is een doodzonde lijkt men in Hilversum te denken. Dat zien we dan ook. Aanvankelijk leek de staatsomroep nog aan te koersen op het aanstoken van een groot schandaal (wat het ook is, geen misverstand mogelijk). Daarna kwamen er mooie zalvende woorden van een bekend type: "Mag nooit meer gebeuren"

Mag nooit meer gebeuren??? “Had nooit mogen gebeuren” lijkt me accurater. Hiermee wordt door het kabinet immers gesuggereerd dat het ‘all in a day’s work‘ was. Nog altijd meer dan vanuit de houdbaarheid van dit kabinet handig was, maar desondanks een soort debunking van waar het om draait. Leermomentjes van dingen die iedereen op zijn klompen dient aan te voelen behoren anathema te zijn. Maar, Rutte gaf de rechtsstaat de schuld...!! Hij is het eens met de harde conclusies van de toeslagencommissie dat de beginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Hij spreekt over een “heel heftig” en een “terecht” rapport. “Je ziet dat de rechtsstaat niet de burgers heeft beschermd en in een hele heftige mate schade heeft toegebracht”, aldus de premier in zijn eerste reactie.
Schandalig, volstrekt schandalig.
Als premier is Rutte daarvoor direct verantwoordelijk. De parlementaire ondervragingscommissie had dat scherp gezien, en u ziet hoe Rutte de zaken dan verdraait en bijna omkeert.
Hoe langer Rutte een formeel debat vermijden kan, des te meer kans bestaat dat het helemaal in het niets verdwijnen zal. De Kerstdagen en het korte reces tot in januari gaven hem nu de kans het momentum dat zijn aftreden zou betekenen te temperen. En wat we al voorzagen: Mogelijk door voor een eventueel debat ook nog te komen met een genereuze tegemoetkoming voor de getroffenen – met verkiezingen om de hoek mag zoiets vast en zeker wel iets kosten.

De SP begreep het heel goed, maar lijkt machteloos de zaken nog een ander scenario te geven. Want van uitstel komt afstel:

Politiek ziet Wilders het als zo vaak scherper dan veel van zijn collega´s: PVV-leider Wilders wijst de vinger naar het huidige èn vorige kabinetten: “Dit is dus het Nederland van Rutte en Asscher. Een overheid die mensen keihard in de steek laat, de rechtsstaat opzij zet en onschuldigen zonder enige gêne criminaliseert en collectief de andere kant opkijkt. De Nederlandse overheid is totaal los gezongen van de burger.”

En bij D66 zien ze de bui hangen: D66 noemt de hele zaak een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse politiek en rechtsstaat. “Niemand binnen de overheid nam echt verantwoordelijkheid”, zegt Kamerlid Steven van Weyenberg. Net als de meeste partijen in de Tweede Kamer wil hij dat het huidige toeslagensysteem wordt afgeschaft en vervangen wordt door een eenvoudiger systeem

Het lijkt er sterk op dat een meerderheid het graag over de verkiezingen getild zal zien. Dat zal men wel als ‘zorgvuldiger’ gaan betitelen.
Rutte zoekt nog even uit wie hij gaat opofferen, want hijzelf is natuurlijk opeens niet verantwoordelijk. Met de Coronacrisis is De Jonge het slachtoffer. Met de toeslagenaffaire denk ik dat Wiebes nu niet meer lekker op zijn stoel zit. Hoe dan ook: Rutte blijft..,.wast weer zijn handen in onschuld. Hij is tenslotte niet meer dan de baas van het hele spul, toch? Democratie draait erom dat alles onder de pet wordt gehouden wat het daglicht niet verdraagt. Daartoe zijn alle middelen geoorloofd, zo is inmiddels duidelijk. Ook illegale middelen, zolang er een legaal sausje overheen kan worden gegoten. Ook ondemocratische middelen, want met een 50 plus 1 meerderheid is alles democratisch. Ook al zit iedereen in het pak genaaid door een hysterische lappendeken van een regeerakkoord.
Waarbij Rutte inmiddels gewetenlozer en corrupter is dan Poroshenko, de voormalige president van Oekraïne. En dan durven de kartelpartijen, die geen haar beter zijn dan Rutte ook nog Polen en Hongarije de maat durven nemen vanwege hun (vermeende) gebrek aan democratie.

Syrië
Syrië wordt een probleem. Rutte heeft heel veel te verbergen over de Syrische burgeroorlog. Niet alleen lijkt het er veel op dat de regering illegaal heeft besloten de Amerikanen steun te verlenen die Obama zelf niet aandurfde, maar bovendien leidde de mislukking van deze politiek mede tot de golf vluchtelingen gemengd met opportunistische meelifters die onder andere Nederland in 2015 vervolgens moest opvangen. Totaal onaanvaardbaar, en een schande voor het land.

Natuurlijk wil je daarnaar een onderzoek. Daar is Rutte voor gaan liggen: De Kamer spreekt al twee jaar over zo’n onderzoek naar het zogeheten NLA-programma. Rutte zou zich in de ministerraad tégen een feitenonderzoek hebben uitgesproken. Ook zou hij verschillende bewindspersonen hebben gevraagd om aan hun fracties te laten weten dat hij niet wil dat het onderzoek er komt.

Het wordt namelijk al maar erger: Twee jaar geleden onthulden Nieuwsuur en Trouw dat het kabinet jarenlang gewapende rebellen in Syrië had gesteund die mensenrechten schonden en samenwerkten met terroristen. Het kabinet voorzag ze onder meer van honderden pick-uptrucks, satelliet apparatuur en uniformen. De Kamer was al die tijd beloofd dat alleen ‘gematigde’, democratische groeperingen steun zouden ontvangen en dat het om civiele goederen zou gaan.

De smoesjes zijn tè doorzichtig; Na de publicaties stemden alle coalitiepartijen in met de motie-Omtzigt. Die motie vroeg om een onafhankelijk feitenonderzoek naar het programma, en een zogenoemd ‘toetsingskader’ te ontwikkelen voor de toekomst. De adviesorganen AIV en de CAVV werden hiervoor aangewezen. Nu, twee jaar later, ligt er wel een toetsingskader, maar tot een feitelijk onderzoek is het nooit gekomen.

En toen kwamen er verkiezingen aan, waren de coalitiepartners elkaar goed zat en lag er nog een open eindje: CDA en ChristenUnie willen dat het feitenonderzoek er alsnog komt, en dienden daartoe afgelopen maand opnieuw een motie in. Minister Blok ontraadde het voorstel. Hij zegt dat een onderzoek tot “grote problemen” zal leiden omdat “een heel groot deel van de informatie vertrouwelijk is”. Ook zou het “spanningen” teweegbrengen bij “bondgenoten”

Trucks waarop je met weinig moeite afweergeschut achterop monteren kunt. Het is wel een èrg faciliterend voertuig, dat je van nature in het MO niet ziet. Het is een soort model dat in de USA echter mateloos populair is. Ook al waren het Toyota’s, zeker is dat ze via de USA naar Syrië zijn gekomen.

U ziet waar dit heen gaat: als het netjes wordt uitgezocht kost het dit kabinet en de premier de kop, komt de heilig verklaarde Obama negatief in de schijnwerpers als oorlogshitser en wordt ons land te kijk gezet als huurlingenstaat. De PvdA is er bovendien als de dood voor, want het was het kabinet Rutte-2 van VVD-PvdA dat dit op het geweten heeft. Na de Toeslagenaffaire heeft men het daar al moeilijk genoeg, lijkt men te denken.

Dat we in oorlog waren zonder dat te weten zal de PvdA worst zijn als ze bij NL2021 maar aan de macht komen kan. Een staatsgeheim NLA-programma betekent niet dat dan alles dan illegaal mag zijn.

Rutte en consorten van de mainstream maken deel uit van de internationale Deep State, die landen en bevolkingen op termijn vernietigen, middels misleiding en verderf zaaien. Vergis je niet met deze meneer. Achter de joviale lach zit een venijnig individu, die zelfs in zijn persoonlijk leven geen ruimte heeft voor anderen.

Natuurlijk moet hier duidelijkheid over komen. Deze praalhans denkt overal mee weg te komen. Laat de zaak onderzoeken door bijvoorbeeld het zo geliefde strafhof. De moslim invasie hebben we aan hem te danken de bevolking wordt niets gevraagd maar mag wel betalen, dat is democratie. Rutte is een ramp voor het land. We zijn een narco staat geworden en iedere crimineel is hier welkom . Onze steden zijn shitholes geworden en worden bestuurd door moslims en communistische trutten .Onze banken weten niet meer waar ze onze plofautomaten moeten plaatsen en de politietop viert feest in de moskee.

En toen ineens bleek dat er sprake is van een ‘Rutte-doctrine’ in de parlementaire handelwijze waarop Mark Rutte zijn politieke werk meent te mogen doen. Want hij vindt, dat journalisten, en daarmee het hele volk, het NIKS AAN GAAT, hoe besluiten tot stand komen, tussen ambtenaren onderling, tussen politici onderling, noch tussen politici en ambtenaren.. “Want dan is het vertrouwen weg, om vrijuit te kunnen spreken/overleggen”, aldus Rutte. Heel sluw schermt hij daarmee het intrigantentoneel volledig af. Kijk hoe NVJ-journalisten spreken over deze beslissing om buitenspel te komen staan en… hoe tegelijkertijd Rutte's manipulaties omtrent informatievoorziening in het democratische systeem, aan het licht komen..!! …

Tijdens een verhoor over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst vorige week, blijken een aantal opmerkingen van premier Mark Rutte in journalistieke kringen nogal te hebben gezorgd, voor van verbazing opgetrokken wenkbrauwen. Rutte stelde en bevestigde, dat op zijn departement, het ‘Ministerie van Algemene Zaken’ door ambtenaren soms wordt ‘gegrapt’ om niet alle gevoelige informatie vast te leggen. Om de werking van de WOB ( de wet openbaarheid van bestuur) feitelijk te ondermijnen.

Vervolgens doet de man nóg een bizarre uitspraak tijdens zijn verhoor. Over de volledig ongebruikelijke manier van werken op dat ministerie: “Want we hebben gewoon niet de tijd om alles op papier te zetten. Het is een klein departement”. Tegelijk ontkende Rutte dat deze WOB daarin een rol speelt, in tegenspraak met wat ambtenaren onderling aan ‘grapjes’ hieromtrent uitwisselen..! Rutte: “Ik heb nooit opdracht gegeven niets op te schrijven”. Dat de man daarmee op sluwe wijze de zaken omdraait, zal je opvallen: hij hoort JUIST de opdracht te geven alles op te schrijven en documenteren..!

Het valt allemaal wel mee…??
Maar volgens Rutte valt het allemaal wel mee, en daarbij ‘is het altijd zo gegaan’.. En hij heeft nou eenmaal een klein ministerie en ‘niet de mankracht’ of ‘de tijd’ om dingen op te schrijven. Wat een slappe hap. Alsof één of twee mensen extra, administratief belast met documentatie- en informatie-verslaglegging, teveel geld zou kosten.. En dát op Algemene Zaken ambtenaren worden aangespoord om zo min mogelijk op schrift te stellen moet volgens hem vooral ‘in grappende zin’ worden opgevat.
Volgens Rutte heeft dat niks te maken met de vrees dat aantekeningen of app-verkeer opgevraagd zouden kunnen worden via de WOB. Leden van de parlementaire commissie vonden zijn ontkenning opvallend. Daarbij blijkt dat Rutte/Algemene Zaken weet heeft van het FEIT, dat in de toeslagenaffaire wettelijke termijnen voor openbaring van informatie op verzoek van journalisten opzettelijk overschreden worden, en daarbij de boete voor lief wordt genomen.

En dan zijn daar tegelijkertijd: de Rutte-manipulaties over Syrië..Tja, en alsof de duvel ermee speelt, komt het bericht dat Rutte een uiterst gevoelige politieke zaak, bewust aan het traineren is. Hij heeft namelijk hoogstpersoonlijk geprobeerd, een onderzoek naar Nederlandse steun aan Syrische rebellen te blokkeren. Bronnen van drie verschillende coalitiepartijen hebben dat laten weten aan Nieuwsuur.

Het gaat om een onderzoek naar het Nederlandse hulpprogramma voor Syrische strijdgroepen, ook wel bekend als het NLA-programma. Rutte zou zich tijdens de ministerraad expliciet tegen een feitenonderzoek hebben uitgesproken. Twee jaar geleden onthulden Nieuwsuur en Trouw, dat het kabinet-Rutte, jarenlang gewapende rebellen in Syrië had gesteund, die keihard mensenrechten schonden en samenwerken met terroristen.

Het kabinet voorzag ze onder meer van honderden pick-uptrucks, satelliet apparatuur en uniformen. De Kamer werd al die tijd beloofd en naar nu blijkt, op de mouw gespeld, dat alleen ‘gematigde’, democratische groeperingen deze steun zouden ontvangen. En dat het daarbij dus alleen om civiele goederen zou gaan. Nederland zou aldus, tussen mei 2015 en voorjaar 2018, in totaal 22 gewapende gematigde groepen in Syrië hebben gesteund.

Maar deze, geheim gebleven organisaties, schonden mensenrechten en werkten samen met terroristen. Nederland doneerde voor ruim € 25 miljoen aan auto’s, voedsel, medicijnen, communicatieapparatuur, tenten, uniformen en trainingen. Toen dit bekend werd, nam de Tweede Kamer een motie aan, voor een onafhankelijk feitenonderzoek naar deze zaak.

Daarop zou Rutte, volgens bronnen aan Nieuwsuur aan verschillende bewindspersonen hebben laten weten, zo’n feitenonderzoek niet te willen. En hij heeft dat ook doodleuk in de ministerraad gemeld. De democratie gewoon keihard de nek omdraaien.. Hij zou de verschillende bewindspersonen hebben gevraagd, aan hun fracties te laten weten, dat hij niet wil dat het onderzoek er komt. Bewindspersonen dus, van de coalitiepartners, onder wie de ChristenUnie en het CDA. Menslievendheid voorop, zullen we maar zeggen..

Onduidelijk is nog, waarom Rutte niet wil, dat er een feitenonderzoek komt. Volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zou onderzoek tot ‘grote problemen’ leiden omdat ‘een heel groot deel van de informatie vertrouwelijk is’. En daarbij, aldus Blok, zou er ‘spanningen’ ontstaan, bij ‘bondgenoten’ (NAVO?) die bij het steunprogramma betrokken waren.

Main Stream Media
Veel mensen kunnen zich weinig voorstellen bij het FEIT, dat wereldwijd, de nieuwsvoorziening in handen is van slechts enkele partijen. En dat dáár achter mega-financiers zitten, die het niet om geld gaat, maar om invloed en controle. Om manipulatie en beheersing van mensen, landen, in aanleiding tot heerschappij. Zie hoe de media zijn verworden tot spreekbuis van hén die je het minst zou moeten vertrouwen. Het grote verhaal daarbij blijft vanzelfsprekend, in hoeverre journalisten nog bereid zijn, hypotheek en vet-betaalde banen in de waagschaal te stellen, voor journalistieke onafhankelijkheid. Want uiteindelijk gaat het daar om..

Is dit spreekwoord, ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’, in de journalistiek van kracht?

Is het inmiddels dan zó erg geworden, dat journalisten er het zwijgen toe doen? Door simpel de waarheid te verzwijgen en niet meer -zoals normaal is voor dit vak- de twee kanten van het verhaal laten horen..? Het lijkt er wel op. Vandaar dat alternatieve media in de afgelopen decennia als paddenstoelen uit de grond zijn gekomen.

En áls er dan verzwegen wordt, wat gewoon als informatie, neutraal en dagelijks aan mensen aangeboden dient te worden, dient al snel de vraag op, WAAROM deze informatie dan verzwegen wordt… Nou simpel, het antwoord is hetzelfde antwoord, als waarom erudiete mensen gecensureerd worden, als zij een verhaal, hún verhaal willen vertellen over bijv. de presidentsverkiezingsfraude in de VS.. (want die vindt plaats!!). Of als specialisten, erudiete wetenschappers, medici en artsen, hun verhaal willen delen, over een alternatieve visie op Corona/COVID-19…? DIENEN DEZE MENSEN GECENSUREERD…??

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 3 januari 2021
VVD 33(-10, PVV 25(-1), CDA 18(-1), D66 13(+1), PvdA 12(-1), GroenLinks 10 SP 9, ChristenUnie 8(+1), PvdD 6, FVD 4, SGP 4, DENK 3, 50 Plus 1, JA 21 2(+1), Code Oranje 1, Bij1 1
Laast bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #57024 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 27 december 2020

In verband met Kerstreces deze week geen nieuwe peilingen

"Veronderstel nu eens dat ze een oorlog willen beginnen en dat er niemand komt opdagen." (Arlo Guthrie, folkzanger)
Dus moest de Derde Wereldoorlog anders aangepakt worden. Een oorlog die de mensheid vernietigde zonder een schot te lossen.

En zie, 2020 was het jaar waarin de globalisten elite definitief oorlog aan de volkeren verklaarde. Het doel van deze oorlog is duidelijk; de vernietiging van de nationale staten en het uitwissen van de identiteit van de volkeren die in deze staten leven. Dit alles moet de macht van de globalisten compleet maken. Alleen hun “waarheid” mag nog worden uitgesproken. Een “waarheid” die vaak niets meer is dan een kaartenhuis van leugens. Of het nu gaat om Corona, de zogenaamde klimaatcrisis, of de massamigratie; al deze zaken dienen hetzelfde doel. Het gaat om macht, om beïnvloeding en natuurlijk om geld. Heel veel geld.

We kennen allemaal de namen van de globalisten die er van dromen om als alleenheersers over onze levens te beslissen. Die namen hoeven we niet te herhalen. Zij steken hun plannen intussen ook niet meer onder stoelen of banken. We kunnen ze nalezen in de documenten van de Europese Unie, het World Economic Forum, en de Verenigde Naties. Het staat er gewoon zwart op wit.
Niemand kan dus zeggen dat hij of zij het nooit heeft geweten.

Met een klein beetje onderzoek was het hele plan moeiteloos boven tafel te halen.
De details, het "stappenplan" met instructies en time-table aan regeringsleiders, vindt u op onze voorpagina www.tref.eu/nl/2050-waar-complotdenken-s...ig-waar-blijken.html

We schrijven er al vanaf maart/april van dit jaar over. Over het Rapport van de Rockefeller Foundation en de Lockstep 2010. De gecreëerde Corona-crisis wordt gebruikt om dit plan door te drukken en te versnellen. De maatregelen die voor dit doel worden genomen zijn zonder twijfel een oorlogsverklaring aan de volkeren en de nationale staten. De globalisten willen een gehoorzaam wereldvolk dat geen kritiek heeft en zeker niet in opstand komt.

Was het niet de voormalige Duitse Bondspresident Joachim Gauck (Ossie) die een paar jaar geleden zo mooi zei: ‘De elites zijn helemaal geen probleem, de bevolking is nu het probleem."

Daarom stellen ze alles in het werk om ons precies dat af te nemen wat het aller belangrijkste is; onze vrijheid. Voor onze vrijheid is in het verleden gevochten. Er zijn slachtoffers gevallen en er is bloed vergoten. De vrijheid kent zijn prijs, en dat weet iedereen die ooit in onvrijheid heeft geleefd. Deze onvrijheid heeft door de geschiedenis heen heel veel mensen er toe gebracht om hun leven te wagen. Ze waren bereid om de hoogste prijs te betalen, niet alleen voor hen zelf, maar ook voor hun families en de toenmalige en komende generaties. Zij wisten dat de vrijheid bevochten moet worden, en dat er geen andere weg is. De enige andere optie is de slavernij.

Een slavernij die ook nu weer dreigt. De mensen die dit nog niet inzien hoeven niet ver te zoeken naar bewijzen. Steeds meer regeringen veranderen hun wetten, en stellen delen van de grondwet buiten werking, ook in Nederland. Schenden het Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ze doen dit om te kunnen dwingen, verbieden en bestraffen. Ze ontnemen de mensen de eigen mening, en het recht op protest. Allemaal kenmerken van de slavernij. Het proces is in de meeste landen gelijk, hoewel er nog wel verschillen in tijdschema zitten. Deze verschillen verdwijnen langzaamaan ook, totdat alle landen gelijkgeschakeld zijn.

Als we van het bovenstaande uitgaan, worden de genomen maatregelen ook logisch. Dat is niet het geval als we alleen uitgaan van een gezondheidscrisis. Het gaat om iets dat veel groter is, en in detail gepland. Veel zaken die nog maar een paar maanden geleden werden afgedaan als complottheorieën, zijn intussen waarheid geworden. En er komen nog steeds nieuwe ontwikkelingen en veranderingen bij. Als we alles overzien kunnen we alleen maar tot de conclusie komen dat we inderdaad een oorlogsjaar achter de rug hebben. Gelijktijdig ook een jaar dat veel verzet liet zien.

Massademonstraties, rellen, politiegeweld, en burgerlijke ongehoorzaamheid in een lange rij landen, hebben getoond dat veel volkeren niet van plan zijn om hun vrijheid zomaar op te geven. De straatacties en het werk van de alternatieve media vormen een bedreiging voor de plannen van de globalisten. Daarom ook deinst men er niet voor terug om gebruik te maken van geweld, intimidatie, censuur, en verraderspraktijken. Vooral dat laatste wordt door de verschillende regeringen gebruikt om de mensen tegen elkaar op te zetten. Ze weten dat volkeren die een eenheid vormen hun fataal zullen worden, dus moet die eenheid ten koste van alles verbroken worden. Verdeel en heers is dan ook aan de orde van de dag.

In een groot aantal artikelen hebben we al gewezen op de rampzalige effecten van de Corona maatregelen. Maar onder dekking van deze zogenaamde gezondheidscrisis blijven ook andere beleidslijnen van kracht. De klimaatmaatregelen worden stuk voor stuk doorgevoerd zonder dat er veel ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Veel mensen zullen er pas weer iets van merken als de verschillende belastingen omhoog schieten. Dan is het meestal te laat om nog iets te veranderen. Ook de massamigratie gaat gewoon verder.

Terwijl de gewone burgers van reizen worden afgehouden om dat het Corona zou verspreiden, kunnen migranten ongestoord de grenzen oversteken. Ze worden ingevlogen, arriveren in gesponsorde boten, en velen verdwijnen meteen ook weer van de radar. Dit proces, de grote bevolkingsuitwisseling, heeft tijdens de hele Corona periode nog geen enkele keer stil gestaan. Dit ondanks het feit dat veel van de migranten zijn besmet, en zich ook vaak niet aan de regels houden. De autoriteiten kijken weg en negeren dit alles, omdat men de massamigratie ten koste van alles wil doorzetten. Het overduidelijk met twee maten meten is voor iedereen zichtbaar.

Dit oorlogsjaar loopt nu ten einde, maar de volgende dient zich al aan de horizon aan. Van verbetering kan geen sprake zijn, integendeel. Door ons gedrag, door zo hevig te willen "deugen" helpen we onszelf van de ene coronagolf in de andere en uiteindelijk naar de verdommenis. We zitten nu in de tweede. Hoe zijn we daarin terechtgekomen? Door het aantal positieve testen uit te breiden via een testsysteem dat altijd positief uitwijst. Dit omdat er in die test een match aanwezig is met een bijna in ieder mens voorkomend chromosoom wat menseigen blijkt te zijn.

"De cijfers gaan weer omhoog". We racen naar de teststraten, bang om niet mee te kunnen praten, bang om er niet "bij te horen". Hoe meer mensen er geïndoctrineerd worden via media e.d. om te gaan testen, des te meer gevallen, vanwege die match. Dus hoe harder men brainwashed via media e.d. en mensen in angst en twijfel krijgt om toch te gaan testen hoe meer maatregelen er mogelijk gaan worden.
Zelf vervullende ellende dus. Verduiveld sluw. Men heeft de bevolking zover gekregen dat ze eigener beweging smeekten om een tweede lockdown. Smeken om het afnemen van Grondrechten. Nu al zijn er berekeningen dat wereldwijde 30 miljoen mensen zijn gestorven, niet door het Corona virus, maar door de Corona maatregelen. Een grotere misdaad is niet denkbaar en deze hele situatie schreeuwt om verzet.

Killing Fields?
Het in gebruik nemen van beperkt geteste vaccins, is de volgende oorlogsdaad die de globalisten hoog op de agenda hebben staan. De kans is groot dat dit middel erger zal zijn dan de kwaal. De eerst tekenen laten het ergste vrezen. Het is belangrijk om te weten dat het Pfizer Covid-vaccin niet is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA. Het heeft alleen een Emergency Use Authorization (EUA) gekregen, wat betekent dat het vaccin niet het standaardproces heeft doorlopen om officiële goedkeuring te krijgen van de regelgevende instantie. Een vaccin dat in recordtijd werd ontwikkeld met ruim versoepelde regelgeving, beperkt toezicht en een beperkte reikwijdte in de veiligheidsproeven.

( De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft zoals verwacht ook het coronavaccin van farmaceut Moderna goedgekeurd. Nu krijgt het experimentele Covid-vaccin van Moderna dezelfde toestemming voor gebruik in noodgevallen, waardoor het vaccin onder miljoenen mensen kan worden verspreid. Daarmee is het het tweede coronavaccin dat door de autoriteiten is goedgekeurd, na dat van Pfizer/BioNTech. Dat meldde de NOS op haar website. Maar onze staatsomroep "vergat" te vertellen dat bij de tests van het Moderna-vaccin 13 mensen zijn overleden.)

Vul dus maar in dat ze met het vaccin hele andere bedoelingen hebben. Het zou zo maar kunnen gaan om genetische manipulatie, het verminken van onze beschaving. Het vaccin dat van de mens een willoos slachtoffer moet maken, is in ontwikkeling. Geplande programma's voor massale vaccinaties om het Wuhan-virus te bestrijden, zullen in eerste instantie worden gepresenteerd als vrijwillig. De overheid kan u namelijk niet dwingen een naald in uw arm te drukken maar weigeren zal echter vergaande consequenties hebben want uw leven zal er zonder vaccin zeer ongemakkelijk door gemaakt worden. De burgers die het nep-corona vaccin accepteren zullen een aparte klasse gaan vormen die vele voorrechten zal genieten, boven de dwarsliggers die zich niet met het merkteken laten inspuiten. De burgers die het nep-corona vaccin accepteren zullen een aparte klasse gaan vormen die vele voorrechten zal genieten, boven de dwarsliggers die zich niet met het merkteken laten inspuiten. Om mee te willen draaien in de samenleving moet je aan kunnen tonen gevaccineerd te zijn. Zonder vaccin zullen uw vrijheden drastisch worden beperkt met het argument dat ze niet het risico willen lopen dat u de gezondheid van anderen in gevaar brengt. Eerst is het nog vrijwillig maar vervolgens zullen de overheden claimen gewoon het recht te hebben ons te dwingen ons lichaam te laten injecteren met onbekende en onvoldoende-geteste stoffen.

Vaccinatieplicht stond allang op de agenda van de EU voor deze opgeklopte hysterie kwam . De Europese Unie wil eind 2022 alle burgers van Europa gevaccineerd hebben.

Misschien beginnen ze wel met placebo’s om vertrouwen te winnen? Het gaat ze immers om de levenslange verplichte jaarlijkse vaccinaties te introduceren. Daar zou dan in theorie van alles mee kunnen worden geregeld op collectief of persoonlijke niveau, onvruchtbaarheid, vrouwelijke hormonen, IQ verlagende toxische stoffen, kankerverwekkers, de mogelijkheden zijn onbeperkt.. Er staat enorm veel op het spel, zelfs al gebeurt het nu niet, het feit dat het theoretisch zou kunnen, moet genoeg zijn om het niet te willen.

We zien in Down Under al de ontplooiing van een dictatoriaal systeem, een politiestaat in wording. Indien het allemaal naar wens verloopt kan u er vast van op aan dat een gelijkaardige machtsovername ook in Europa zal plaatsvinden. Tenzij de bevolking tijdig ontwaakt en massaal op straat haar ongenoegen uitschreeuwt en het heft in eigen handen neemt…

Ik ga aan mijn glas Robijnrood en wil u danken voor uw tijd en aandacht die u in het jaar 2020 voor mijn schrijfsels had en drink op uw gezondheid en welbevinden.

U krijgt van mij nog de politieke stand van het land volgens Maurice de Hond, die wegens geen peilingen deze week gelijk is aan die van vorige week
VVD 34, PVV 26, CDA 19, PvdA 13, D66 12, GroenLinks 10, SP 9, ChristenUnie 7, PvdD 6, FVD 4, SGP 4, DENK 3, 50+ 1,Code Oranje1, Ja21 1
Laast bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #57003 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 20 december 2020

Peilingen
Het effect van de verandering van het lijsttrekkerschap van het CDA op 11 december is vandaag duidelijk terug te vinden in onze zetelpeiling. Ten opzichte van twee weken geleden is het CDA 5 zetels gestegen. Daarnaast zien we dat de nieuwe partij JA21 1 zetel haalde.
Per saldo zien we die zes zetels verschoven van: VVD (-2), PVV, D66, GroenLinks en 50PLUS ieder 1 zetel.
De VVD staat nu 8 zetels voor op de PVV en 15 zetels op het CDA. PvdA (13), D66 (12) en GroenLinks (10) komen op grote afstand. Inclusief de SP staan deze vier partijen 44 zetels. Dat zijn er minder dan VVD plus CDA bij elkaar (53).De vier regeringspartijen samen staan nu nog maar op 4 zetels verlies (72). Mocht het CDA nog duidelijk gaan stijgen zonder dat VVD+D66+ChristenUnie in dezelfde mate zou gaan dalen dan is niet uit te sluiten dat deze vier partijen samen weer een meerderheid behalen.

In dat kader is het relevant om vast te stellen dat door het stemmen per post van personen boven de 70 jaar mogelijk te maken en onder die leeftijd niet er een (extra) verschil in opkomstpercentage kan gaan ontstaan tussen de groepen boven en onder de 70 jaar. Omdat de CDA-kiezers gemiddeld ouder zijn dan het electoraat kan die differentiatie in opkomst precies het verschil tussen een meerderheid van het huidig kabinet betekenen of juist niet.
Ondertussen blijven de PVV en VVD duidelijk bovenaan staan, het CDA met Hoekstra maakt een stijging omhoog, maar de vraag is of het CDA nog in de buurt kan komen van de VVD. Met Hugo de Jonge als coronaminister blijft voor het CDA een smet op het imago. Wellicht dat Hoekstra en Omtzigt dit imago kunnen verbeteren in de aankomende campagnetijd. Bron: Peil.nl

De wereld is in rep en roer
De wereld is in rep en roer. In rap tempo worden vrijheden van burgers afgenomen onder het mom van ‘het virus eronder krijgen’. Maar wat heeft dat met gezondheidszorg te maken. Wat speelt er eigenlijk? Wat is er aan de hand in de wereld en in Nederland? Wat betekent die ‘Great Reset’ waarover gesproken wordt, vanuit het oogpunt van de evolutie van bewustzijn? Wat kunnen we verwachten in de nabije toekomst en wat vraagt dit van ons?

Volgens professor Bob de Wit van de Nyenrode universiteit is wat de globale elite aan het doen is: meer controle over het volk om zo de macht en rijkdom van zichzelf te vergroten.

Communistische Nieuwe Wereld Orde
Wordt het Corona-virus gebruikt als dekmantel voor de komst van de communistische Nieuwe Wereldorde? Wordt de corona-pandemie misbruikt door de NWO elite? Heeft de NWO elite een noodtoestand gecreëerd die een ideale dekmantel vormt voor leiders met autoritaire neigingen? Ja ! en we zien het voor onze ogen gebeuren. Zo kunnen ze, met gebruikmaking van een gecreëerd virus plannetjes die ze toch al hadden, gaan doorvoeren. Epidemieën als het coronavirus zijn onbekend en onvoorspelbaar en boezemen angst in bij een groot publiek. Sinds de eerste berichtgeving over het coronavirus is er geen dag voorbij gegaan zonder nieuws over nieuwe besmettingen, dodenaantallen en bezorgde wetenschappers. Dat vergroot de angst onder de bevolking.

Een populaire tactiek die de Nieuwe Wereld Orde gebruikt gaat als volgt: Er wordt een probleem gecreëerd, (bijvoorbeeld oorlog), de mensen worden bang, en als de angst er goed in zit, wordt een mooie oplossing aangeboden (lijkt mooi en vredig, maar in handen van de NWO elite). De mensen die bang en moe zijn van het geweld nemen "uiteraard" die oplossing graag aan en op deze manier denken de NWO elite steeds meer invloed te krijgen op de mensheid.
Want ...totale macht over de wereld en onderwerping van de mens is de doelstelling van deze zieke fascisten…


Psychologische oorlog
Zonder een schot te lossen, is de wereld overmeesterd door een psychologische oorlog, op basis van overduidelijk en aantoonbare leugens. Zittende leiders - zij profiteren uiteraard schaamteloos van de opgefokte coronahysterie - zorgen ervoor dat onze vrijheden en persoonlijke rechten drastisch worden ingeperkt door middel van quarantainemaatregelen en beperkingen: sluiting van restaurants, schouwburgen, theaters, openbare gebouwen, pretparken, vakantieparken, sport evenementen, scholen en de meeste winkels.
Het verkeer is uitgedund, vliegtuigen staan aan de grond, mensen op vakantie zijn gestrand en kunnen niet meer naar huis. Talloze bedrijven moeten de deuren sluiten en er dreigt een gigantische financiële en economische crisis, een wereldwijde recessie. De schade is enorm. Maar er gaan honderden miljarden naar centrale noodfondsen in Brussel, waar geen kiezer ooit nog iets te zeggen zal hebben over de besteding ervan.

We raken langzaam alles kwijt, door een cynische eurofiele politiek en pers, die de duizenden coronadoden misbruiken als stok om critici van deze coup de mond te snoeren. De burger mag in de toekomst niets meer bezitten. De overheid bezit U. Dus zeg maar dag tegen je spaarpot en pensioen. Een basisinkomen en misschien wat extra’s bij goed gedrag.

De Britse David Icke: De EU is een ‘fascistische, communistische dictatuur’ en de EU-leiders zijn ‘duistere figuren die je leven bepalen"...


Over fascisme gesproken...
Klaus Schwab van het World Economic Forum. Geboren in Ravensburg in 1938. Schwab is een kind van Adolf Hitler's Duitsland, een politiestaat regime gebouwd op angst en geweld, op hersenspoeling en controle, op propaganda en leugens, op industrialisme en eugenetica, op ontmenselijking en "desinfectie", op een huiveringwekkende visie van een "nieuwe orde" die duizend jaar zou duren. Schwab lijkt zijn leven te hebben gewijd aan het opnieuw uitvinden van die nachtmerrie en om te proberen die om te zetten in een realiteit niet alleen voor Duitsland, maar voor de hele wereld.
( is het tóch weer een Duitser!!)

Erger nog, zoals zijn eigen woorden keer op keer bevestigen, is zijn technocratische fascistische visie ook een verwrongen transhumanistische, die mensen zal fuseren met machines in "mixen van digitaal-en-analoog leven", die ons lichaam zal infecteren met "Smart Dust" en waarin de politie blijkbaar in staat zal zijn om onze hersenen te lezen.

“Het belangrijkste kenmerk van de vierde industriële revolutie is niet dat de manier waarop we werken gaat veranderen. Nee, ditmaal worden wij veranderd.”


Schwab en zijn medeplichtigen ( Merkel voorop) hebben met behulp van de gecreëerde Covid-19 crisis de democratische besluitvorming en verantwoording tenietgedaan, de oppositie uitgeschakeld, om hun agenda te versnellen en op te leggen aan de rest van de mensheid tegen onze wilin termen van een "Great Reset". Dit nieuwe fascisme wordt vandaag uitgerold onder het mom van mondiaal bestuur, bioveiligheid, de "New Normal", de "New Deal for Nature" en de "Vierde Industriële Revolutie".

Gangmaker voor deze vierde industriële revolutie is het Covid virus
Pandemie voorbij, maar nog steeds die waanzinnige, zwaar ingrijpende beperkingen op onze vrijheid om te gaan en staan en ons te ontplooien. Nog steeds zijn die verstikkende, restrictieve maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf. Waarom? Hebt u er weleens aan gedacht dat door wereldwijd economieën lam te leggen de Klimaatdoelstellingen uit het Akkoord van Parijs misschien wel gehaald kunnen worden. Pennywise pound foolish? Had u gedacht..! Dit desastreuze beleid biedt een unieke kans voor wereld- en bedrijfsleiders om die doelstellingen te halen. Dat deze collectivistische technocratische top-down agenda en benadering voor het verwezenlijken van deze doelen, volgens vele analisten leidt tot een communistische dystopie....nou, da's dan mooi meegenomen. Dat dit scenario een bedreiging inhoudt voor de individuele welvaart en financiële vrijheid van de burgers...da's dan jammer, maar het wordt er voor de "elite" wel zo gemakkelijk op. Door de verdere introductie van kunstmatige intelligentie (AI), digitaal centrale bankengeld, zoals de digitale euro, zal de financiële en sociale repressie toenemen. Centrale banken met overheden zullen ongelimiteerd monetair en fiscaal beleid kunnen uitvoeren op basis van AI en gedrags-economische principes.

Ook financiële Reset?
Het schuldenprobleem! Op het allerhoogste niveau hebben landen het roer niet mondiaal durven omgooien en drijven we steeds verder weg van de oplossing voor het wereldwijde schuldenprobleem dat nog dagelijks groeit. De oorzaken voor het uitbreken van de crisis, te veel lenen en uitgeven, zijn nooit opgelost. Integendeel. We zijn zelfs nog meer gaan lenen om nog meer te kunnen blijven uitgeven. De oplossing komt steeds verder buiten handbereik. Het doorvoeren van wijzigingen in het huidige monetaire beleid wordt hierdoor met de dag moeilijker. We varen dagelijks steeds verder in de verkeerde richting.

Negatieve rente
Het monetaire beleid is ten dode opgeschreven. Het neerwaarts bijstellen van de rente met als doel de bestedingen te stimuleren heeft slechts tijdelijk gewerkt. Uiteindelijk zal het systeem resistent worden tegen dergelijke maatregelen.
De reden dat het zo slecht gaat in het westen is met name het financiële systeem. De financiële sector heeft met het loslaten van de goudstandaard veel te veel macht naar zich toe kunnen trekken en veel te veel schulden kunnen creëren. Schulden, schulden en nog eens schulden. Dat is de oorzaak. Waarom zou een kartel de complete zeggenschap moeten hebben hoeveel geld er wordt gecreëerd en tegen welke rente ze dit kunnen uitlenen?

De gifbeker is nog niet leeg
De schulden van landen in Europa zijn sinds de crisis van 2008 alleen maar toegenomen..de hele economie is gebaseerd op drijfzand…rente laag houden, massaal geld bijdrukken. De schuldenberg is ontstaan, door politici, die alles beloven , zoals één Europa en andere leugens.
Om de euro overeind te houden staat Nederland borg voor maar liefst 245 miljard euro, becijferde de Algemene Rekenkamer.
Herstelfonds: € 750 mrd. NL garant voor: € 43 mrd. Totale NL garanties en leningen (Corona + Euro) opgelopen tot € 245 mrd: Dat is 32.000 euro per huishouden. Deze elite deinst nergens voor terug, zelfs zeer grove leugens worden verkocht. Zo zegt de RABO bank bijvoorbeeld dat Goud niets waard is, en dat op termijn de goudprijs naar € 500,- gaat ! En geloof mij de onnozele burger trapt er in. Het spel gaat gewoon verder. Weet u nog Rutte, geen cent meer naar Griekenland!
Europa gaat ten onder, honderd procent zeker, net zo zeker als dat de goudprijs NOOIT meer op € 500,- komt.

Onze aandacht is door Corona van de banken afgeleid. Opdat we maar zouden vergeten dat er een bankencrisis op til was. Gaat nog een dingetje worden. De ECB heeft namelijk al een waarschuwend vingertje opgestoken. De Banken moeten ernstig rekening houden met een explosieve toename van de aantallen slechte leningen die op hun balansen staan. Het gaat om de zogenaamde ‘Non Performing Loans’; dat zijn de leningen met een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen. Iedereen kan op z’n vingers natellen dat de explosieve toename de vorm zal aannemen van een bombardement nu veel landen in Europa overgaan tot een nieuwe lockdown of het afkondigen van de noodtoestand en het lamleggen van de economie.

Bankenunie
Perfecte afleiding voor failliete bankensysteem. We hebben er over geschreven. De globalistische elite van de Verenigde Naties, Europese Unie, Internationaal Monetair Fonds World Economic Forum en de NAVO plande al jaren een grote crisis om de schuld van reeds begonnen instorting van het financiële systeem op af te schuiven, en landen in een wereldregering te dwingen.

Het financiële systeem is failliet. De houdbaarheidsdatum is in feite al verstreken en het volk krijgt een bittere nasmaak in de mond van de arrogantie van het grootkapitaal. Maar juist omdat iedereen bang is dat er een nieuwe financiële crisis komt krijgen we die eigenlijk niet. Omdat, als overheden opnieuw moeten ingrijpen, we een vertrouwenscrisis krijgen in de overheid. De overheid kan alleen het systeem redden met heel veel belastinggeld en dat betekent dat binnen de EU alleen al honderden miljarden moeten worden verhaald op de samenleving. Zo simpel is dat.

De big reset gaat er komen. Met de invoering van de Euro in 2001, hebben we hier al een voorproefje van mogen meemaken. Op een dag zal het zeker flink fout gaan. Er is de afgelopen decennia veel achteruitgang geboekt en veel goed geld waardeloos gemaakt.

Deze ellende komt op het moment dat de afbraak van onze verzorgingsstaat al jaren gaande is. Ik zie een algemene vermoeidheid optreden ten aanzien van de politieke arrogantie van het laatste decennium. Behalve het vertrouwen in het financiële systeem vertrouwt het merendeel van het volk ook de overheid met hun politici niet meer. Een wereldwijde pandemie, of die nu op natuurlijke wijze is ontstaan, of een bewuste uitbraak met een biowapen is, dient op een aantal manieren de agenda van de globalisten.
Zo is het de perfecte afleiding voor de aanstaande, feitelijk al begonnen wereldwijde financiële systeemcrisis. Het EU bankensysteem is failliet, waardoor Brussel er een bankenunie doorheen gaat drukken die het Nederlandse volk zal dwingen opnieuw de Europese banken te redden. Deze stap, waar de regering Rutte ongetwijfeld mee akkoord zal gaan, zal ons land net zo diep in het rood steken als de andere failliete schuldenstaten, en ons al binnen enkele jaren compleet berooid achterlaten.

Nog een ‘voordeel’, van een pandemie is dat ze ook deze crisis aan ‘klimaatverandering’ kunnen toeschrijven. (hierboven al geschreven hoe met het vernietigen van de economie de doelstellingen van het Klimaatverdrag misschien wel gehaald zullen kunnen worden)De doorsnee burger heeft namelijk nog steeds geen flauw benul dat het hele CO2-global warming verhaaltje één grote hoax is, een even schaamteloos als schandalig verzinsel, eveneens bedoeld om een wereldregering mogelijk te maken (en natuurlijk om biljoenen belastingeuro’s in de zakken van een klein eliteclubje te laten verdwijnen, en weer de banken te "redden").


Zwarte Zwaan
De Corona crisis lijkt de ‘zwarte zwaan’ te zijn waar de globalisten al die tijd al op wachtten (of hebben gepland).
Al twee maanden geleden werd er gewaarschuwd voor de gevreesde krediethervorming, die op de in de herfst verwachte golf van faillissementen zal volgen. Alle mogelijkheden om hiertegen in verzet te komen zijn glashard onmogelijk gemaakt. Moeten we geloven dat dit allemaal toeval is? Of een ongelukkige aanpak? Ik denk van niet. Want opvallend is dat uitgerekend de maatschappelijke middenklasse beteugeld wordt. Het is veel te opvallend dat uitgerekend de middenmoot van de samenleving, d.w.z. het midden- en kleinbedrijf, de publiekrechtelijke sector en de vakbonden spaken in de wielen worden gestoken .

Het is niet overdreven om te zeggen dat wij getuige zijn van een gigantische omwenteling, een soort aardschok, waarin de wereld zoals we die kennen een reorganisatie van dystopische dimensies ondergaat. Een proces van “creatieve vernietiging”.

Met andere woorden, we beleven de meedogenloze vernietiging van een nog redelijk intacte maatschappij-orde en de implementatie van nieuwe, steeds sterker gecentraliseerde en onmenselijke structuren. Terwijl het communisme voorziet in de overname van het bedrijfsleven en de industrie door de overheid, die - theoretisch! – handelt in het belang van het volk, het fascisme was alles over het gebruik van de staat te beschermen en vooral de belangen van de rijke elite.
Wat ons te wachten staat kunnen we vergelijken met de vernietiging van de Indiaanse beschavingen. We hebben er geen idee van wat er op dit moment gebeurt in de door corona geteisterde landen zoals India, Brazilië of Nigeria. De bedrijven daar gaan op grote schaal failliet. En daarop volgt onmiddellijk honger en de dood.

De speciale Covid-19 afgezant van de WHO, dr. David Nabarro, zegt dat de corona maatregelen nog minstens 2 jaar gehandhaafd blijven, en ook vaccins daar geen verandering in zullen brengen. Nabarro vindt dat we ‘het virus met respect moeten behandelen’, en mensen dus mondkapjes moeten blijven dragen en zich aan social distancing moeten houden – zaken die geen enkel nut hebben, zoals tal van wetenschappelijke onderzoeken hebben uitgewezen. Eind 2022 is één ding zeker: de economie is dan grotendeels verwoest, en honderden miljoenen mensen zullen permanent hun baan zijn kwijtgeraakt.

WEF voorzitter Klaus Schwab heeft al aangegeven dat de wereld NOOIT meer teruggaat naar normaal. Accepteert het publiek dat het leven nooit meer normaal wordt? Of mensen daadwerkelijk net als in het afgelopen jaar vrijwel zonder verzet akkoord blijven gaan met het definitief afpakken van al hun vrijheden en inspraak, en met de afbraak van hun bestaanszekerheden door ‘psychopathische’ leiders, is overigens maar de vraag, zeker als die vaccins bijzonder nare gevolgen blijken te hebben, zoals ernstige tegenreacties, onherstelbare veranderingen en beschadigingen in hun lichaam op DNA niveau, en onvruchtbaarheid.

Er zijn nu ook geprivilegieerde mensen die in de chaos van de corona-ellende in de allereerste plaats prima mogelijkheden zien om de wereld helemaal opnieuw weer op te bouwen. Van bovenaf opgelegd, dat is duidelijk. Waarbij zij alles wat natuurlijk is, uit de weg ruimen en toewerken naar een kunstmatige wereld van onvoorstelbare proporties.

Die op de reset-knop drukken en een nieuwe wereldsoftware uploaden.
De Grote Reset


U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 20 december 2020:
VVD 34, PVV 26(-2), CDA 19(+3), PvdA 13(-1), D66 12, GroenLinks 10, SP 9, ChristenUnie 7, PvdD 6, FVD 4, SGP4, DENK 3, 50+ 1, Code Oranje 1, Ja21 1
Laast bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #56980 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 13 december 2020

Peilingen
Het CDA is 2 zetels gestegen, de VVD is 2 zetels gedaald. Daarnaast zien we PvdA en PVV 1 zetel stijgen en D66 en 50PLUS 1 zetel dalen.Door deze verschuivingen is het verschil tussen de VVD en de PVV nog maar 6 zetels geworden!

CDA
Onder de oppervlakte zien we twee belangrijke bewegingen:Het aantal kiezers dat aangeeft nog niet zeker te weten op welke partij te gaan stemmen is de afgelopen maand duidelijk toegenomen. Dat is, zeker sinds gisteren, te zien over het hele spectrum van links tot rechts.
Het aandeel kiezers dat het CDA als mogelijke partij om te stemmen opgeeft, is duidelijk toegenomen. Inmiddels geeft 22% aan deze partij ook een kans op een stem. Dat was vorige week nog 14%. Van de kiezers, die nu al wel een eerste voorkeur hebben, geven van de volgende partijen nu meer dan een kwart aan ook het CDA een kans te geven: VVD (42%!), PvdA (26%). ChristenUnie (30%). Onder degenen die aangeven nu niet weten op welke partij te stemmen is dat nu 25%. Daardoor wordt die partij voor het eerst meer genoemd dan de VVD en de PVV.
Het gat tussen de VVD en het CDA is nog heel groot (18 zetels). Maar als er toch nog wat gaat verschuiven in de laatste paar weken dan, zo heeft het verleden geleerd, dan kan het snel gaan. Daarbij is het ook fascinerend dat mochten VVD en CDA dichter bij elkaar komen te liggen, dan zal het gat tussen VVD en PVV kleiner worden en is er zelfs een kans dat de PVV dicht in de buurt van de VVD kan eindigen.

De vraag is of bij die electorale focus op de strijd tussen VVD, CDA en PVV de overige grotere partijen nog iets in de melk te brokkelen krijgen. De grootste daarvan (de PvdA) is de helft van de PVV. En PvdA, D66, GroenLinks en SP bij elkaar zijn met 46 zetels samen minder groot dan de PvdA in zijn beste tijd was. Als er een vorm van tweestrijd zou gaan ontstaan tussen VVD en CDA (Rutte en Hoekstra) dan zullen die twee partijen samen zeker groter worden dan die vier partijen die links van het CDA zich bevinden.

Effect van premierkeuze
Bekijken we de beantwoording van de vraag wie men als premier zou willen hebben als men alleen zou kunnen kiezen tussen Rutte of Hoekstra, dan is duidelijk dat de VVD op dit moment met Rutte nog duidelijk in het voordeel is. Maar er kan in de komende tijd (zeker met de Corona crisis op het vlak van gezondheid en economie) nog veel gebeuren.
Alle ins en outs na te lezen op Peil.nl

Ollongren en "Ze Russianzz"
Cool hoor om te zeveren over mogelijke Russische, Chinese of zelfs Iraanse inbraken in ons digitale hebben en houden. Ollongren krijgt er een stijf plassertje van. Maar opmerkelijk, als een van onze trouwe bondgenoten dat flikt wordt daar niet zo zwaar aan getild. Vorige maand nog meldden de Europese mainstreamkranten in het voorbijgaan dat de Amerikaanse speurneuzenfirma NSA zich daaraan schuldig had gemaakt via een buitenpostje in Denemarken. Ollongren zou aan haar Deense collega vragen hoe het zat. Uiteraard heel vriendelijk en heel voorzichtig. Zoals het hoort. Je mocht eens op een paar Amerikaanse tenen gaan staan of reageren op een nummertje fake nieuws. Of we daar verder nog iets over vernemen? Wat denkt u ?

Een andere bondgenoot die zich zonder een schaduw van twijfel bezighoudt met digitale spionage achter onze duinen is Israël. Vaak genoeg over gehad. Ah, daar hebben we de ezelsbrug naar Zwitserland. Daar hebben speurneuzen ontdekt dat twee Zwitserse firma's die zijn gespecialiseerd in het versleutelen van data door de CIA en haar Duitse tegenvoeter jarenlang via die route Jan en Alleman in de wereld hebben afgelegd. Ook Jan en Alleman in Nederland. We mogen aannemen dat Ollongren over deze kwestie contact zal zoeken met haar Zwitserse collega om te vragen hoe het zit. Heel vriendelijk en heel voorzichtig. Uiteraard. Je mocht eens op een paar Amerikaanse tenen gaan staan of reageren op een nummertje fake nieuws. Of we daar verder nog iets over vernemen? Wat denkt u?

Twee medewerkers van de Russische ambassade zijn tot persona non grata verklaard, omdat ze volgens de Nederlandse overheid druk waren met economische spionage. Ze hadden een netwerk opgebouwd van mensen die werkten bij bedrijven die baanbrekend werk doen op technologisch terrein, zo begrijp ik uit de krant. Hadden ze ook iets gedaan wat strafbaar was? Nee, kennelijk niet, want de minister van "Anti-Russische Zaken" Ollongren, wil nieuwe wetgeving, zodat het de volgende keer wél strafbaar is.
Nou zeg! Maar hee, wat wél strafbaar is, is het plaatsen van volgapparatuur in de auto van ambassadepersoneel, waar Nederland onlangs op werd betrapt. Althans, het is een schending van internationale verdragen. In dit geval het Verdrag van Wenen. Maar internationale verdragen en wetgeving, daar heeft ons land hoe dan ook geen boodschap aan, blijkt steeds weer.

U moet het mij maar niet kwalijk nemen, maar ik krijg de slappe lach van dat soort indianenverhalen. Dat had ik ook al toen een stel Russen open en bloot vanuit hun huurauto in de buurt van het OPCW wifi-signalen onderschepten, om bewijs te vinden voor het gegeven dat die organisatie niet helemaal kosher is. Wat inmiddels ook zonder Russische onthullingen al wel zonneklaar is. Alsmede het gegeven dat die formeel neutrale organisatie Rusland als "de Vijand" ziet, waar je best tegen mag liegen.

Toen het nieuws brak dat de Amerikanen de Europese bondgenoten bespioneerden, werd er niemand boos.

Voor mij is het eerder bedreigend dat Ollongren zo gretig bijdraagt aan de 'Surveillance State', en dingen die nu niet strafbaar zijn strafbaar wil stellen om "Russen te kunnen pakken". Kun je een slechtere reden bedenken voor het inrichten van een 'Secret Service State'? Ik begrijp dat een overheid een oogje in het zeil houdt waar het bedrijven betreft met cruciale kennis. Meer in het bijzonder waar het de beveiliging betreft, en het screenen van werknemers die toegang hebben tot "make or break" kennis, of met één terroristische aanslag een complete bedrijfstak naar de verdommenis kunnen helpen.

Zoals onze spionnen in Iran de nucleaire industrie zonder noodzaak onklaar hebben gemaakt, en in het voorbijgaan veel schade hebben aangericht aan andere computernetwerken, met het eerste digitale wapen dat operationeel werd ingezet om de economie van een land te ontwrichten. Denk daar even aan terug, als u weer iemand hoort klagen over boosaardige "cyberaanvallen".

En zoals Nederland inbrak in de computers van de universiteit van Moskou. Alleen bleek het verhaal niet te kloppen dat de groep die ze jarenlang tot op het toilet bespioneerden de Democratische Partij had "gehackt". En bewezen werd het niet, omdat de Democratische Partij de servers niet aan de FBI wilde geven. Maar ons land had wel de aandacht op zich gevestigd als 'Vriend van Rusland' (Niet). En deze nieuwste ontwikkeling is in die zin alleen maar een bevestiging van wat we al wisten.

Opzetje
Ik denk dat het in dit geval een opzetje is om bepaalde wetgeving door het parlement heen te krijgen waar dat zonder deze 'scare' niet zou lukken. Dat landen elkaar over en weer bespioneren, en proberen industriële geheimen buit te maken, is zo'n slaapverwekkend 'Gaap!' -bericht. Waarbij de Five Eyes geen begin van scrupules hebben, en via hun "luistervinken" de eigen bondgenoten 24/7 afluisteren. Toen ging het om de verkoop van oorlogstuig erdoor te jassen. Maar via Europese veiligheidsdiensten wordt elk land te rusten gelegd onder een elektronische deken die tot in alle uithoeken reikt, en zonder dat er ooit iemand voorzichtig pruttelt: 'Maar dat kan toch niet!? Dat zijn onze bedrijfsgeheimen!' Als je dan toch de Nederlandse industrie wil helpen, en zelfs nadenkt over een eigen Europese defensiemacht, zou het beter zijn als je schoon schip zou maken binnen die 'eigen' veiligheidsdiensten, die denken dat ze voor de 'Five Eyes' werken. Daar heb je meer aan dan een stel Russen weg te houden bij cocktailparty's met industriëlen en wetenschappers.

Great Reset
Uit een enquête die is gehouden onder zo’n 400 leden van de Nederlandse bestuurlijke elite blijkt dat bijna driekwart van hen vindt dat er een grote maatschappelijke reset nodig is na de coronacrisis, die ‘moet leiden tot meer duurzaamheid, en minder polarisatie en ongelijkheid’. “We moeten deze crisis integraal aanpakken, want die raakt de hele maatschappij,” zei Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en invloedrijkste Nederlander

De propaganda-machine draait weer volop, Great Reset. Iedereen gelijk. Maar als iedereen gelijk is wat moet je dan met een elite?

Gigantische kloof
“Zo gaat het altijd,” reageert journalist Joost Niemoller. “De crisis wordt aangepakt om veranderingen door te voeren. Dat heet dan een ‘reset’, met de bekende codewoorden van deze tijd. Meer ‘gelijkheid’. Minder ‘structureel racisme’. Betekent: Meer dwang. Minder vrijheid.”

Telegraaf-verslaggever Wierd Duk voegt toe: “Dat de elite – driekwart is ‘progressief’ – cultureel en in wereldbeeld zo ver losgezongen is van de rest van de Nederlandse bevolking, dát zou het punt van zorg moeten zijn.”

Ook Elise De Windt haakt op Twitter in op deze ‘gigantische kloof’ tussen elite en volk. “Nou, Kim, we willen jou en je hele mieterse elite niet! We zijn klaar met jullie arrogantie en betweterigheid. We zijn klaar met jullie moralistisch en neerbuigend vingergewapper. We zijn klaar met jullie links-liberale dominantie. We zijn klaar met jullie afbraak van de democratie.”

Eerst werd er vredig gedemonstreerd op het malieveld. Blijkt nu duidelijk dat dit geen zin heeft. Naar de rechter evenmin. Staatspropaganda en censuur overal. Ook bigmedia/bigtech zijn volledig tegen het gewone volk. Bigtech is methode om in het ‘prive’ van iedereen te komen. Alles wat ‘smart’ is is eigenlijk een manier om mensen te controleren.

Er is geen hoek meer op deze zielige planeet waar een mens een mens kan zijn. SuperElite controleert alles. Eugenetica en Depopulatie worden nu openbaar besproken. ‘Great Reset’ alle macht en bezit naar de elite en het volk heeft niets meer. De elite wil dit op een dusdanige manier veranderen zodat zij hun welvaart en macht niet gaan verliezen. Alle armoede moet de wereld uit, zo luidt een van de Sustainable Development-doelstellingen in Agenda 2030 van de VN: “We are determined to end poverty and hunger everywhere”. Mooi streven. Iedereen mee eens. Waarschijnlijk mag je in dit Utopia nog wel je eigen ondergoed en tandenborstel behouden, maar het is niet de bedoeling dat je nog een huis bezit. Iedereen moet gaan huren.

Kartel, smerig elitair tuig en Farizeeërs
Zelden zoveel volhardende incompetentie, leugenachtigheid en intense slechtheid in een kabinet verzameld gezien. De eerlijkheid gebied te zeggen dat je tegenwoordig alleen maar om je heen hoeft te kijken om te begrijpen hoe het in de jaren ‘30 zo fout kon lopen. De mensen laten zich nog altijd zomaar het eerste de beste kletsverhaal op de mouw spelden. Samen met wat ongefundeerde bangmakerij rond toeteren via de gekochte media en voila.

RIVM
Dan moet je kijken naar wat het RIVM weer te blaten heeft vandaag. “Het RIVM meldt: zondag 9.924 positieve coronatests. Dat zijn er meer dan zaterdag (9.164 na een correctie). Het aantal is ook voor de twaalfde dag op rij groter dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (7.656).” Wat me opvalt is dat ze het niet meer “besmettingen” noemen maar “positieve coronatests” Opvallend nietwaar.
Die Aura Timen met haar cijfer-goocheltrucs.

Administrator van de Bataafsche Courant meldt ten aanzien van de RIVM-cijfers: Dat getal is uit de duim gezogen. Geen aantallen testen, geen percentages en niet bekend van wanneer die testen zijn. Kan tot 12 dagen terug zijn. Compleet gefantaseerde drek.


Catshuisberaad
Benieuwd wat het Catshuisberaad gaat opleveren. Niet veel goeds want in Duitsland zijn ze al getrakteerd op een STRENGE LOCKDOWN vanaf 16 december meen ik, tot en met 10 januari. Rutte loopt in alles als een loopse hond achter Merkel aan.

Staatsterreur
Geef de economie nu maar de finale dreun daar is dat elitair tuig op uit. Vaarwel MKB, vaarwel horeca, vaarwel vrijheid, vaarwel elke vorm van ontspanning en plezier, vaarwel school, nog meer leerachterstanden, vaarwel baan. Kortom is het nu werkelijk zo dat de bevolking nog langer dit ongekende staatsterreur nog pikt en zonder meer alles hiervoor opgeeft. De massa zal het altijd winnen van de ziekelijke elitaire misdadigers tegen de menselijkheid die er bewust op uit zijn om geheel Europa naar de ondergang te leiden en het volk in een gevangenschap plaatsen waar ongekende dictatuur wordt toegepast en er voor dit smerig elitair tuig geen grenzen meer zijn. Wanneer maken wij massaal een vuist en stoppen we deze ongekende staatsterreur. Hebben velen voor niets gewerkt en nu moeten toezien hoe banen massaal verloren gaan en eigen bedrijven totaal naar het faillissement worden gebracht. Zijn we nu met zijn allen nog niet wakker en beseffen we nu werkelijk niet wat ons in de toekomst en vooral die van onze kinderen te wachten staat. Zwichten voor tirannen vergeet niet wie voor tirannie zwicht zal lijf en goed verliezen. De afbraak van goed en ontnemen van vrijheden is al in volle gang en dan straks nog een gif vaccin verplicht in uw lijf zal voor velen nadelige gevolgen hebben. Stop de tirannen en vecht voor democratie en vrijheid.

Laat de WEF leden het goede voorbeeld geven en hun miljarden in een fonds storten om de armoe de wereld uit te helpen. Veelal komt men helaas met initiatieven dat het allemaal anders moet als men zichzelf eerst schaamteloos heeft verrijkt. Great Reset...Gedoemd te mislukken? Er gebeuren de laatste tijd teveel dingen die mij doen verbazen.

Zoals iedere week staat een glaasje fonkelend rood op me te wachten en ook zoals iedere week wil ik graag toasten op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 13 december 2020:

VVD 34(-2), PVV 28(+1), CDA 16(+2), PvdA 14(+1), D66 12(-1), Groenlinks 11, SP 9, ChristenUnie 7, PvdD 6, FvD 4, SGP 4, DENK 3, 50Plus 1(-1), Code Oranje 1
Laast bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 8 maanden geleden - 1 jaar 8 maanden geleden #56949 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 6 december 2020

Peiling
De peiling van vandaag is grotendeels uitgevoerd nadat bekend was geworden dat Thierry Baudet het referendum binnen FVD gewonnen had. Op vrijdag is er ook een specifieke vraag over gesteld t.a.v. het voornemen om FVD te stemmen bij een winst van Baudet.
Als we de uitslag van de peiling vergelijken met die van vrijdag de 27e november dan is te zien dat per saldo FVD er electoraal iets beter voor staat. De uitslag is vandaag 4 zetels.
Nu de stofwolken rondom FVD wat opgetrokken lijken te zijn kunnen we wel vaststellen dat 100 dagen voor de verkiezingen er nog steeds sprake is van weinig verschuivingen tussen de andere partijen dan FVD en PVV. De grote vraag is of dat nog inderdaad zal gaan gebeuren. O ja, De Hond peilt een toename in de bereidwilligheid om zich te laten vaccineren.
De scores zijn nu:45% zegt “ja zeker”, was 34%, 20% geeft aan “waarschijnlijk wel”, was 19%, 8% zegt “waarschijnlijk niet”, was 11%, 15% geeft aan “zeker niet”, was 17%, 12% weet het (nog) niet, was 19%. Het aantal twijfelaars is dus met 7% gedaald en de groep die zegt waarschijnlijk of zeker niet is 5% lager. De groep met het antwoord “zeker” of “waarschijnlijk wel” is gestegen van 53% naar 65%. Naar politieke voorkeur zien we die verschuivingen duidelijk terug.
Bij de kiezers van de meeste partijen zien we een forse verschuiving van de vaccinatieintenite. Alleen bij FVD, PVV en SP zien we dat niet. Dat betekent dat de polaristatie rondom dit onderwerp verder is toegenomen.
U kunt alles nog eens rustig nalezen op Peil.nl

Zwitserland doet niet mee
Zwitserland keurt geen enkel vaccin goed. Er is te veel mis mee. Het land wil de #gentherapie-spuitjes niet voor de bevolking. Vroeg wel data van proefpersonen/trials op en ontdekte dat er veel mis is. Data is niet geanalyseerd, 21 procent heeft zeer ernstige bijwerkingen. Vrouwen worden onvruchtbaar, enz. (bevestigd door hoofd-onderzoeker van Pfizer)

Incomplete data stalls Swiss authorisation of Covid-19 vaccines
December 1, 2020 -Switzerland’s medical regulator Swissmedic says it lacks the necessary information to sign off on three different coronavirus vaccines ordered by the government.
The regulator said important data on safety, efficacy and quality are still missing. It has reached out to the manufacturers, who provided data from their studies.
“We lack data on the effectiveness of the clinical trials and on the important subgroups that participated in these large studies,” said Claus Bolte, head of the authorisation division at Swissmedic, at a press briefing on Tuesday organised by the Federal Office of Public Health.
www.swissinfo.ch/eng/society/incomplete-...19-vaccines/46196598

Vaccineren
De grootschalige verkoop van effecten op de beurzen in februari 2020, gevolgd door de start van de neppandemie, de bangmakerij van de bevolking, het gepush op de ‘oplossing’ van een vaccin, de recordtijd van het ontwikkelen van vaccins en tevens de onmogelijkheid van een zo korte ontwikkeltijd, dag in dag uit het getoeter van de staatspropaganda, de slaafsheid van regeringen in het volgen van de agenda, de totale overbodigheid van vaccinatie bij een mortaliteit van 0,035%, de verbetenheid in het debat en de censuur van onwelgevallige argumentatie, het gedram van billionaires, zonder enige (democratische) legitimatie, enz, enz.
Het heeft allemaal GEEN ENKEL vertrouwen in de noodzaak en van goede intenties van de spuitverkopers en hun opdrachtgevers.

Zou het feit dat er enorm veel wetenschappers, artsen, hoogleraren etc. openlijk hun zorgen uitspreken (zacht uitgedrukt) over het komende vaccin en het totale negeren daarvan van de media en onze beleidsbepalers niet genoeg reden tot argwaan moeten zijn? Volksgezondheid toch? Kennelijk niet. Hier kan het grootschalig vaccineren zonder enige tegenstand van start. Mensen staan te popelen om een spuit vergif in hun lijf gespoten te krijgen. Dat het vaccin niet is getest, maakt ze kennelijk geen zier uit ! Dat het ingrijpt in ons DNA en het onherstelbaar verandert maakt de schapen ook niets uit? Die enge Bill Gates zegt het zelf:


Dat dit één groot, ziek experiment op de mensheid is kan ze niet schelen. Ook de farizeeërs van onze ggrrristelijke partijen niet. BIJBEL? Nee, Zilverlingen! LAMAKOMME. Dusmls het aan het kabinet ligt kan de genocide op de mensheid beginnen. Het "nieuwe normaal" lonkt, maar dat is slechts voor de uitverkoren klasse. En het is amusant om de pretenties van de useful idiots zoals Rutte en De Jonge waar te nemen. Denken ook tot die uitverkoren klasse te behoren.

Minister van Volksgezondheid. Laat dat woord volksgezondheid even bezinken en bedenk daarbij wat die goochemerd in opdracht van "de eerste onder zijns gelijken" Rutte, met u van plan is.

Proeftuin
Dit heerschap is van plan om samen met de Dokters Mengele in andere landen van de wereld een proeftuin te maken voor een experimenteel RNA spuitje. Hij verwaardigt zich nog om een briefje naar de zichzelf buitenspel gezette Tweede Kamer te sturen waarin hij vermeldt dat zo'n injectie niet zonder risico is en verkondigt in één adem dat de producenten van de vaccins zijn gevrijwaard en schadeclaims op de belastingbetaler gaat verhalen. Nou, daar ben je dan mooi klaar mee. U schakelt meteen het NOS-journaal in en raadpleegt digitaal alle kranten aangezien dit bericht immers alle alarmbellen bij de MSM moeten doen afgaan.. U zou verwachten dat de MSM op de achterste benen staan, ontploffen van boosheid en verontwaardiging omdat een minister in het regime Rutte het in zijn bolle hersens haalt de gezondheid van de burgers, die hij zou moeten dienen, in acuut gevaar brengt. Maar de MSM blijven stil, wentelen zich in hun Goebbels-rol. Zijn ze nog trots op ook....de idioten

Geen van de roeptoeters van die twee Belgische families die onze dagbladen hebben opgekocht en daar van de Belgische staat bijna 1 miljard euro voor hebben gekregen zijn een abonnement waard. En juist die MSM is idolaat van Rutte. De gevolgen ondervinden we elke dag opnieuw. Een dichtgetimmerd regeerakkoord, regels die niet kunnen worden gecontroleerd, botte weigering om onderzoek te doen naar het steunen en financieren van terroristen, afschaffing van het referendum, zodat de burger geen mogelijkheid meer heeft om kritiek te leveren. Met een leger aan journalisten die liever lui zijn dan moe en hun waffel houden. Want het feit dat de overheid het accepteren van een vaccin verplicht wil maken, of dreigt met uitsluiting bij weigering, zouden zeker bij journalisten en hun MSM alle seinen op rood moeten zetten. Als het weigeren onmogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld via wetgeving, welke mogelijkheden hebben we dan nog? Op naar bijpassende vaccinatiester op jas en paspoort voor ...een griepvirus ? Ik vraag me af waar de Neurenberg-tribunaals voor zijn gevoerd?

Burgerplicht
Mensen word wakker. Een Covid-19 vaccinatie weigeren is burgerplicht. Het is onze burgerplicht deze RNA injectie te weigeren in het belang van onze kinderen en hun kinderen. Ook als de samenstelling van zo'n spuit verandert ( en mogelijk nog giftiger wordt) of weet ik veel met wat voor soort "regeringen" we in de toekomst nog te maken krijgen. Of met wat voor soort streken de farmaceutische bedrijven nog komen aanzetten.


Een zooi gif
Bij het Pfizer-vaccin wordt de waarschuwing gegeven dat "het effect op vruchtbaarheid onbekend is".
Wat weten we eigenlijk over dit Pfizer-vaccin? In een veiligheidsinstructie van de Britse overheid staat o.a. dat het niet gebruikt moet worden door zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven. Daarnaast is niet bekend wat de effecten van dit zogeheten mRNA-vaccin is op de vruchtbaarheid. In de 10 pagina’s tellende instructie staat dat het coronavaccin wordt afgeraden tijdens de zwangerschap, dat vrouwen een zwangerschap moeten uitstellen als ze zich laten vaccineren en dat ze na vaccinatie nog minstens twee maanden moeten wachten als ze zwanger willen worden. Het kan niet worden uitgesloten dat pasgeborenen of zuigelingen risico lopen, aldus de instructie.
In de handleiding staat ook een alarmerende passage over de impact van het vaccin op de vruchtbaarheid. “Het is niet bekend of het Covid-19 mRNA-vaccin BNT162b2 effect heeft op de vruchtbaarheid,” staat er.

De Europese Commissie maakte in september afspraken met farmaceut Pfizer over de aanschaf van 200 miljoen coronavaccins, met een optie op nog eens 100 miljoen doses. Minister de Jonge van zei dat de eerste mensen in het gunstigste scenario in de eerste week van januari worden ingeënt tegen Covid-19. Het vaccin van Pfizer kan in Europa al op 29 december worden goedgekeurd. Naar verwachting kunnen de eerste Nederlanders vanaf 4 januari het Pfizer-vaccin krijgen.

Eerder deze week klopten twee vooraanstaande artsen aan bij de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van vaccins. Zij willen dat alle vaccinonderzoeken die nu lopen, worden stopgezet, met name de onderzoeken die betrekking hebben op het coronavaccin van Pfizer.

Dr. Michael Yeadon, een voormalig onderzoekshoofd van Pfizer, en dr. Wolfgang Wodarg, een voormalig Duits parlementslid, zijn van mening dat de vaccintesten ‘onethisch’ zijn. Yeadon en Wodarg waarschuwen dat sommige vaccins mogelijk voorkomen dat de placenta zich goed kan ontwikkelen bij zwangere vrouwen, met als gevolg dat ‘gevaccineerde vrouwen in feite onvruchtbaar worden’.

Dus long specialist dr. Wolfgang Wodarg en voormalig Vice President van Pfizer dr Mike Yeadon hebben een verzoek ingediend bij de EMA om alle testen naar de huidige covid vaccins te stoppen om veiligheidsredenen.
Voorbij zien komen in de #mainstreamedia? worlddoctorsalliance.com/blog/dr-wodarg-...o-sign-the-petition/

Juridische bescherming
De Britse krant The Independent schrijft daarnaast dat Pfizer niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele bijwerkingen, wat betekent dat mensen die na het vaccin ziek worden het bedrijf niet kunnen aanklagen.

“Medewerkers van de Britse gezondheidszorg NHS die het vaccin toedienen en fabrikanten van het vaccin zijn ook beschermd,” aldus de krant. De directeur van de Britse tak van Pfizer weigerde uit te leggen waarom het bedrijf deze juridische bescherming nodig heeft. Hij wilde daar op dit ogenblik niets over kwijt.

"Schandalig"
Gert van Dijk, ethicus bij artsenfederatie KNMG en het Erasmus MC, schrijft in een column voor de website van KNMG dat hij straks vooraan zal staan als er een veilig en effectief coronavaccin beschikbaar komt. “Door mijzelf openlijk te laten vaccineren, geef ik ook een signaal af aan mensen die daarover twijfelen, in de hoop dat zij mijn voorbeeld volgen.”
De vraag die volgens hem de komende periode zal gaan spelen, is of mensen die zich bewust niet laten vaccineren, daarvan ook consequenties moeten dragen. “Eerlijk gezegd denk ik dat dat voor medewerkers in de zorg onvermijdelijk is,” schrijft de ethicus. Als werknemer in de zorg heb je immers de professionele plicht om zoveel mogelijk te voorkomen dat je de mensen besmet voor wie je zorgt, zegt hij.

Artsen uiten felle kritiek op ethicus die vaccineren morele plicht noemt: ‘Werkelijk schandalig’ "Wanneer gaat u met pensioen eigenlijk? Want dat wordt hoog tijd. Uw bijdrage voegt niets toe. Is schadelijk bovendien.” Huisarts E.B. van Veen heeft twee opmerkingen. Eén: het middel is een nieuw RNA-vaccin, dat veranderingen in het genoom, dus in het DNA, van de mens zou kunnen geven. Met op de lange termijn effecten die wij nu nog niet kunnen voorzien. En twee: “Ik vind de kwaal (Covid-19) niet erg indrukwekkend. Ik heb veel patiënten ermee gezien. Geen één is eraan overleden, ook hoogbejaarde mensen niet. De IFR ligt rond de 0,23% en bij mensen onder de 70 jaar zelfs veel lager, 0,05%. Wat mij betreft gaan we per direct terug naar normaal.”
KNMG heeft de reacties inmiddels uitgeschakeld.

"Corona, vals alarm?
Dr. Bhakdi, die aan het hoofd stond van het Instituut van Medische Microbiologie van de Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz, is auteur van het boek ‘Corona: vals alarm?’ dat in Duitsland een bestseller werd. Al in maart dit jaar zei hij dat de reactie op het coronavirus ‘grotesk, absurd en heel erg gevaarlijk’ is.
Volgens Bhakdi wordt er onterecht gesproken van ‘coronadoden’ omdat virussen normaal gesproken niet de uiteindelijke doodsoorzaak zijn. Op de vraag of hij van mening is dat het coronavaccin niet nodig is, antwoordde hij: “Ik denk dat het ronduit gevaarlijk is. En ik waarschuw jullie: als jullie hiermee doorgaan, leidt dat tot jullie ondergang. Het is absoluut niet nodig.”

Rockefeller Lockstep 2010
Farmaceuten maken geen fouten. Zij staan, net als de PCR-test, onder totale controle van Bill Gates, het WHO en het World Economic Forum. Bijwerkingen of niet, doden of niet, het maakt allemaal niet uit, de agenda wordt ten koste van alles doorgevoerd, daar hebben regeringen wereldwijd niets over te zeggen. Aan alle alternatieve oplossingen hebben zij geen boodschap, die worden bij voorbaat in de prullenmand gegooid.

Het gaat om het vaccineren van de mensen wereldwijd, met maar 1 doel: mensen ziek maken en/of te elimineren. De zogenaamde vaccins die ontwikkeld worden, is een afleidingsmanoeuvre, om het daadwerkelijke plan (Rockefeller – Lockstep 2010) te realiseren.
(Wij schreven al over Rockefellers Lockstep 2010 bij de start van het onderwerp Corona)

Er wordt niet op een paar miljoen, c.q. miljarden, meer of minder doden gekeken. Dat is geen bijzaak, maar het hoofddoel en dat is nog maar een bescheiden opvatting.

Agenda “Lockstep 2010” wordt wereldwijd doorgevoerd. De macht van de kwaadwillende is heel groot.

Het vijandig offensief waarmee de mensheid momenteel geconfronteerd wordt is van een ongekende proportie en kwaadaardigheid. Nooit eerder in de geschiedenis is een gehele wereldbevolking op deze schaal aangevallen door een dergelijke vijand. Die vijand heeft de bedoeling om ieder individu op aarde te onderwerpen aan zijn dictatuur en regime. Om de gehele wereldbevolking te onderwerpen, in totale armoede en slavernij. De hele corona-campagne is daarbij slechts het voorgerecht. De bedoeling is het slopen van alle bestaande sociale en economische structuren. Hierdoor zal de gehele mensheid in totale armoede en ontreddering gebracht worden.

Vervolgens zal die vijand zich opwerpen als "redder" en minimale bestaansmogelijkheden aanbieden, op voorwaarde van volledige gehoorzaamheid. Dat wil zeggen dat voedsel en onderdak gerantsoeneerd (individueel toegewezen) zullen worden. Alleen wie zich volledig gehoorzaam gedraagt, en perfect doet wat hem opgedragen wordt, zal kunnen overleven op een absoluut bestaansminimum.

Voor een dergelijke situatie bestaat een woord: slavernij. Deze keer wereldwijd en voor alle mensen op aarde, behalve de vijand.

Daarnaast zal de vijand ons inspuiten met stoffen en die ons ziek, gedwee en volledig traceerbaar en bestuurbaar maken. Miljarden mensen zullen zo worden vermoord. Het zal veruit de grootste genocide aller tijden betekenen. De overgebleven populatie zal op chemische wijze dociel en bestuurbaar gemaakt zijn. Mentaal gecastreerd en als willoze robots op de digitale infrastructuur aangesloten.

Zolang we niet gaan beseffen dat dit is wat er op het spel staat, heeft de vijand vrij spel. Zolang we geloven dat het over corona en gezondheid gaat, en ons druk blijven maken over “besmettingen”, ziektesymptomen en cijfers, en daarom niet zien wat er werkelijk aan het gebeuren is, zal de vijand aan het langste eind trekken.

De vijand voert zijn offensief uit VIA de zittende regeringen. Regeringen die geïnfiltreerd zijn door de vijand en ermee collaboreren.

Wil de mensheid ook maar enige kans maken tegen deze vijand, zijn handlangers en zijn offensief, MOETEN we onszelf ertegen in bescherming nemen. Dat wil zeggen dat we NIET kunnen toestaan dat de aanval ons nog verder raakt.

Zonder de uitvoerders van het offensief (de regeringen) staat de vijand met lege handen. Alleen en uitsluitend het massaal negeren van die regeringen, kan het tij keren. We zullen moeten beseffen dat we nu geconfronteerd worden met een ongekende kwaadaardigheid en misdaad. Maar dat die misdaad alleen gepleegd kan worden als wij ons laten blijven misleiden.

Daarvoor is het noodzakelijk dat we de misleidings-instrumenten (media) massaal de rug toekeren. Zet uit die televisie en zeg je abonnement op de krant op. Luister niet meer naar politici en de met hen collaborerende “deskundigen” en instituties. Als wij massaal doen alsof ze niet bestaan en er niet meer op reageren, zullen ze ophouden te bestaan, en hebben we deze vijand geen kans gegeven. Dan hebben we ons ervan bevrijd.

Doen we dat niet, dan zal dit het einde betekenen van het leven zoals we dat kennen, en voor velen het einde van het leven zelf. Het is letterlijk nu of nooit.

Hier wilde ik het bij laten voor deze week. Maar niet nadat ik uw aandacht nog even vraag voor The Charter of Neurenberg....
Onderwijl hef ik het glas op uw gezondheid en welbevinden en op uw gezond verstand. PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 6 december 2020:
VVD 36, PVV 27(-1), CDA 14, PvdA 13, D66 13, Groenlinks 11, SP 9(-1) ChristenUnie 7, PvdD 6, FVD 4(+1), SGP 4(+1), DENK 3, 50Plus 2, Code Oranje 1
Laast bewerkt: 1 jaar 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 8 maanden geleden - 1 jaar 8 maanden geleden #56920 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 29 november 2020

Peilingen
Vandaag is er een speciale peiling uitgevoerd naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom FVD.
Ook morgen zal Maurice de Hond c.s. nog meten met een serie specifieke vragen over de situatie zelf en welke keuzes degenen willen maken die wel eens FVD gestemd hebben of die partij overwogen te stemmen. Dat wordt zondagochtend gerapporteerd.

Op basis van meer dan 3000 ondervraagde personen stellen we vast dat een meerderheid van de kiezers op de FVD van vorige week nu aangeven niet meer FVD te zullen stemmen. Het grootste deel van die kiezers geven nu aan PVV te stemmen.
Daarom ziet onze uitslag er als volgt uit. Om één en ander in reliëf te plaatsen hebben we er ook de peiling bijgezet van april 2019, toen FVD op zijn hoogtepunt stond met 28 zetels.
Mocht u de behoefte koesteren al het door De Hond c.s. onderzochte tot in detail in u op te nemen: Peil.nl

Ik snap het niet meer
De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb verkrapt de winkeltijden, laat winkels voortijdig sluiten, en meldt dat van te voren.
Hij doet dat, zegt hij, om drukte te verminderen.
Maar dat is toch hartstikke onlogisch..! Als mensen kortere tijd krijgen om boodschappen te doen dan neemt de drukte toch juist toe?
Maar buiten dat....waar bemoeit het regime Aboutaleb zich mee.
In een vrij land zijn winkeliers en klanten overeengekomen wanneer ze elkaar ontmoeten. Niet zo in Rotterdam. Daar dwingt het regime de winkeliers hun nering te sluiten. Winkeliers die het toch al zwaar hebben om wat te verdienen, wordt wederom een stok in de spaken gestoken. Het links-extremistische Buitenhof keek toe en zag dat het goed was. Want in plaats van dat de Buitenhof presentator Aboutaleb wijst op zijn bemoeizuchtige wanbeleid, dringt die juist aan op nog veel meer wanbeleid.
"Had u de winkels met Black Friday niet al helemaal moeten sluiten?"
Dat ontlokte mij de gedachte: "Zou de NPO niet beter opgeheven kunnen worden en het kleine miljard euro wat daarmee bespaard wordt aan noodlijdende winkeliers en de horeca te geven"

Oh..en weet u wat ik ook niet snap?
Mondkapjes !! Jaren heeft het kabinet er over gedaan om wetgeving voor gezichtsbedekking door het parlement te krijgen. Nu worden geheel vrijwillig de bevelen van een psychisch gestoorde dictator, die veilig in zijn bunker zit, opgevolgd. Mondkapje !! Als je daar vorig jaar een overheidsgebouw mee was binnengelopen hadden ze meteen 112 gebeld. Nu verplicht. Het dragen van een mondkapje is om "corona besmetting" te voorkomen totaal nutteloos. En dat weten "ZE". Het is ook niet voor uw gezondheid, maar om u tot gehoorzaamheid te dwingen. Dan zijn ze hier aan het verkeerde adres. Ik heb een zelfgemaakt masker en een grote gebreide muts soort van balaclava. Totaal onherkenbaar. Om ze te treiteren....doen ze ons ook.
De investering van de politie in gezichtsherkenning software is naar de vaantjes, totaal verdampt. Ze doen het allemaal zelf hoor !

Artikel 2.4.26 Maskers, vermommingen e.d.
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.1.11 is het zonder vergunning van de burgemeester verboden zich op de weg of openbaar water of op een andere voor het publiek toegankelijke plaats te vertonen, gemaskerd, vermomd of op enige andere wijze onherkenbaar gemaakt.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet van carnavalszondag na 12.00 uur tot de daaropvolgende woensdag te 02.00 uur.
3. Hij, die zich op de in het tweede lid bedoelde dagen gemaskerd of anderszins vermomd, vertoont, is verplicht op eerste vordering van een ambtenaar van politie zich van zijn masker of andere vermomming te ontdoen.

Forum voor Democratie
We hebben het al zo dikwijls ervaren. Telkens een jonge partij ondanks de druk, de tegenwerking, de kritiek in de media, de verkettering, succes krijgt wordt ze van binnenuit kapot gemaakt. Veel effectiever dan door de concurrentie, want bij druk van buitenaf worden de rangen gesloten.

Er treden ongeleide projectielen binnenin de partij op de voorgrond, richten onheil aan. Dikwijls zijn het randfiguren, met pietluttigheden, bij de gerenommeerde machtspartijen het vernoemen niet waard. (JOVD vorig jaar). De media worden vooraf door de mol(len) ingelicht.

In Duitsland waren er sinds WOII verschillende pogingen een rechts-conservatieve (… zelfs geen rechtsradicale) partij op te richten om ze vervolgens af te laten maken, zoals blijkt uit verschillende pogingen bij het AfD. In Oostenrijk hebben ze er ook ervaring mee: de FPÖ werd twee keer door hun voorzitter deskundig onthoofd en gesplitst. De Lega in Italië en het FN in Frankrijk: idem dito. De Brexitpartij in G.B. kreeg ook te maken met dissidente tegenwerking. De onzichtbare vijand binnenin…

De PVV van Wilders… ach, die laat zich niet zo snel intimideren… was sowieso voor de “democratische partijen” onverteerbaar. En kijk nou joh, plots stond daar een ideale schoonzoonfiguur op, de welbespraakte Thierry Baudet, die het Forum voor Democratie naar de top leidde. Een succesverhaal dat de oude machtspartijen met lede ogen zagen geschreven worden.

Dus moest Baudet op de een of andere manier uitgeschakeld worden. Wat is er dan geschikter dan de eigen jongerenafdeling? Of het waar is of niet, wie er onaanvaardbare berichten op de sociale media geplaatst heeft, doet niet ter zake. Dergelijke akkefietjes, alsmede roddel en achterklap worden tot in het kwadraat in de media uitvergroot en gestuurd. Het internet, de sociale media zijn daarvoor meer dan geschikt. Ergo: Barbertje moest hangen.

Complottheorieën
Baudet zou complottheorieën aanhangen. Maar wat is er mis met de analyse van de heer Engel? Luister naar Wybren van Haga. Lees wat er de laatste weken aan leugens en bedrog over de "pandemie" bekend is geworden. Bij het journaille is het kennelijk bon-ton om afstand te nemen van deze pandemie-sceptici. Een geweldig uitgangspunt voor diegenen die ECHT fout zijn in deze corona-oorlog.

Beschuldigingen van anti-semitisme vind ik zo ongeloofwaardig dat ik een heksenjacht vermoed. Ik denk dat er een heel smerig, slinks spelletje gespeeld is deze afgelopen week.

En dan gaf Thierry Baudet de pijp aan Maarten. Had hij niet moeten doen. Hij had gewoon zijn schouders moeten ophalen, schoon schip maken binnen zijn partij en voortdoen. Maar, neen, hij flip-flopte tussen dadendrang en besluiteloosheid. Intussen zijn zelfs de sloten van het Forum voor Democratie hoofdkwartier vervangen.

Politiek is een harde stiel. Je moet behoorlijk brede schouders en eelt op je ziel hebben om er ongeschonden mee om te gaan. Als er een partij die nieuw is opgericht die succes heeft bij de gewone burger; dan wordt deze partij door alle samenwerkende krachten van de machthebbers als publieke vijand gebrandmerkt. Alles is geoorloofd om deze luis in de pels van het bewind te bestrijden en monddood te maken. Geld en macht vinden elkaar met medewerkers van alle partijen om deze partij te vernietigen.

Klaver en de Moslimbroederschap
Maakte de media zich maar eens half zo druk over Klaver die de Moslimbroederschap in Den Haag aan het binnenloodsen is.

Toeslagen debacle
Of over de communicatieblunders die afgelopen week naar buiten gekomen zijn over onze huidige overheid betreffende het toeslagen debacle. Op deze manier is de MSM de eigen geloofwaardigheid ook in rap tempo aan het verspelen, voor zover zij die hier nog had.

Kaag
Over antisemitisme in een partij gesproken! De media sprong op Baudet maar laat Kaag en haar verleden links liggen. Kaag blaast hoog van de toren en leest ons de Levieten over antisemitisme terwijl ze zo trots als een pauw poseert met Yasser Arafat. Daar hoor ik de MSM nou nooit over. Misschien omdat deze persoonlijkheid van zichzelf vindt dat ze groter dan een partij en de belangen daarvan is. De arrogantie en totale wereldvreemdheid binnen D666 kan niet beter worden aangetoond.
Nederland is ver beneden haar stand, maar nu ze toch hier in Nederland is wil ze wel premier worden. Voor minder doet ze het echt niet. Weet u wat ze ook wil? "Nederland moet soevereiniteit opofferen aan Europa"( telegraaf.nl/t/49252869/ ) Hoe krijgt ze het uit haar strot! Nog niet zo lang geleden zouden we dit landverraad hebben genoemd. Het premierschap is voor Kaag/D666 te hoog gegrepen. Het bewijs komt waarschijnlijk voor de zomer van volgend jaar, als na het binnenslepen van 10 zetels er geen premierschap komt. Ik vermoed dat er dan "onverwacht" een andere baan op haar pad komt en zoefff, weg is ze. Kannie wachten...

Rutte en zijn jihadisten
Of wat dacht u van het proberen tegenhouden van een onderzoek naar het financieren en leveren van oorlogsmaterieel aan jihadistische groeperingen in Syrië. Ze kregen o.a. honderden gloednieuwe pick-up trucks, satelliet apparatuur en uniformen. De afgelopen tien jaar hebben buitenlandse mogendheden geprobeerd Syrië te vernietigen. De meeste mensen zijn zich daar niet bewust van omdat westerse media doen alsof het geweld het resultaat is van een revolutie of burgeroorlog. Een directe invasie van Syrië zou moeilijke politieke problemen opleveren. De voorkeur methode in de moderne wereld is om een natie te vernietigen door het opstoken en bewapenen van minderheidsgroepen, terwijl het zenden van duizenden buitenlandse huurlingen om aanvallen uit te voeren en de wereld te overstromen met propaganda.

De Tweede Kamer wilde dus een onderzoek, maar dat kwam er niet. Een nieuwe motie over de zaak werd deze maand door minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken ‘ontraden’ omdat dat voor spanningen bij de bondgenoten zou zorgen. Rutte zou vervolgens de indieners van de motie, CDA en ChristenUnie, onder druk hebben gezet om de motie in te trekken.
Er wordt met veel verontwaardiging gereageerd op deze onthullingen. Journalist Lucas Hartong schrijft: “Een zeer onwelriekende damp inzake de premier stijgt op uit deze beerput.”
“Burgers die terroristische organisaties steunen, worden vervolgd; het tegenhouden van feitenonderzoek wordt als ‘obstructie’ gezien. Niet echter voor onze staat die kennelijk boven de wet staat,” reageert advocaat Geert-Jan Knoops.
Ook PVV-leider Geert Wilders haalt hard uit. “Nederland steunde terroristen en Rutte probeert de waarheid onder het tapijt te schuiven,” zegt hij. “Geen onderzoek, maar doofpot. Maffiapraktijken.”

Liquidatie atoomgeleerde Iran
Waar ook over gezwegen wordt is over de liquidatie van een atoomgeleerde in Iran. De vijfde die vermoord is in tien jaar. Meer dan een berichtje in de kantlijn van pagina 12 wordt er niet aan gewijd. Een schrille tegenstelling tot het media offensief over de vermeende vergiftiging van Navalny. De double-standards, de hypocrisie kent bij de gelijkgeschakelde concern- en staatsmedia geen grenzen.
Maar ja, de gezonde Navalny is voor de EU, inclusief het regime Rutte, dé kans om de druk op Rusland weer op te voeren.
Dus veel ophef bij de zieltogegende gelijkgeschakelde media.
Mochsen Farizade is vermoord en als het duidelijker wordt wie er achter zit, dan kijken diezelfde fakenieuws media even de andere kant op.

Verkiezingsfraude USA 2020
Zelfde geldt voor de verkiezingsfraude in de VS. Het vage verhaal over Russische invloed bij de verkiezing van Trump in 2016, daar lustten de staatsmedia wel pap van, terwijl er geen spaan heel bleef van het verzonnen verhaal. Als de bewijzen voor fraude bij de "verkiezing" van Biden, niet aan te slepen zijn, dan kijken diezelfde fake-media even de andere kant op en vinden ze plots Trump een slecht verliezer. We leven in interessante tijden. War is peace. Gezichtsluier is sociaal. Injecteren is vrijheid. Je oma knuffelen is asociaal.

Ach...Rutte
Aan de macht gehouden door verkiezingen “verrassend” te winnen, ondanks een vanaf het begin achtergelaten spoor van vernieling en volcontinu schaamteloos leugens te verkondigen. Wie denkt dat hij zwaar wordt gechanteerd, kon het wel eens mis hebben. Deze psychopaat is een gewetenloze nuttige idioot en gaat letterlijk over lijken.

Nou jongens en meisjes, lieve kijkbuiskindertjes dit was uw juffrouw Ooievaar weer voor deze week.
Weet zeker dat er een bel "fonkelend rood" op me staat te wachten. Daarmee wil ik toasten op uw gezondheid en welbevinden. PROOST !

Rest mij nog u de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 29 november 2020 te geven:
VVD 36, PVV 28(+4), CDA 14(+1), PvdA 13, D66 13, GroenLinks 11(-1)SP 10, ChristenUnie 7, PvdD 6, FvD 3(-5)SGP 2, DENK 3, 50Plus 2(+1), Code Oranje 1
Laast bewerkt: 1 jaar 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 8 maanden geleden - 1 jaar 8 maanden geleden #56893 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 22 november 2020

Peilingen
“Per week zien we al lang een stabiele electorale situatie. Veranderingen zijn hooguit 1 zetel per week”, aldus De Hond. Volgens de opiniepeiler is het vanuit die situatie moeilijk voor te stellen dat er nog grote verschuivingen zullen plaatsvinden in aanloop naar de verkiezingen in maart. De Hond onderschrijft dan ook dat de VVD en premier Mark Rutte er zo goed voor staan, dat het eigenlijk al lijkt op een gelopen race. Vanuit die situatie is het moeilijk voor te stellen dat er tot 17 maart toch nog grote verschuivingen gaan komen. Dat komt met name door de zeer sterke positie van de VVD/Premier Rutte.
Als die namelijk niet echt gaat veranderen dan verandert er bij de rest ook weinig.Juist omdat het nog iets meer dan 100 dagen zijn tot de verkiezingen wordt vandaag de stand van zaken per partij doorgenomen.
Alle inn's en outs kunt u lezen op Peil.nl

VVD, de sloopkogel van Nederland
Dan kan Maurice de Hond ons wel vertellen dat de VVD en Rutte er zo goed voor staan dat de verkiezingen eigenlijk al een gelopen race zijn...ik vertrouw het niet. En ik vertrouw Rutte niet. Die man heeft ECHT niet het beste voor met ons en ons Nederland. Die man kent maar één belang het Rutte-belang. Volk en Vaderland kan doodvallen. Als het hem maar goed gaat. Ik kan me niet voorstellen dat het gezonde verstand van Nederland opnieuw zal kiezen voor Rutte. Kijk hoe hij zijn meesters blind gehoorzaamt ! Hoe hij de "corona-crisis" misbruikt om Nederland in het verderf te storten! Kijk naar de massa-immigratie, aan het welbewust vervangen van de blanke bevolking. Het waanzinnige klimaatplan, waaruit blijkt dat de boeren op moeten rotten en plaats moet maken voor migranten huisvesting. Wanbeleid !

Corona Spoedwet
Rutte en zijn "fellow travellers" hebben hem door het parlement gejast. Uiterlijk 1 december zullen de zogenaamde nieuwe regels wet worden. Daarmee verdwijnt een heel groot stuk van onze vrijheid. Al de noodmaatregelen van de laatste maanden zijn nu tot een wet omgevormd, en dit geeft ministers machtsmiddelen waar iedere dictator van droomt. Natuurlijk schuift men naar voren dat het allemaal maar tijdelijk zal zijn, en dat de Tweede Kamer veel meer betrokken zal worden als eerder het plan was. Maar dat zijn allemaal rookgordijnen, want eigenlijk hoeven ministers nergens meer toestemming voor te vragen. Als het in het belang van de "volksgezondheid" is, en "ter bestrijding van een pandemie", mag eigenlijk alles. In de laatste weken is men druk bezig geweest om de nog aanwezige juridische gaatjes dicht te stoppen. Of men hier in is geslaagd, zullen we later in de rechtbanken merken. Maar zelfs als die gaatjes er zijn, zullen ze ook weer worden gedicht. Een ontluikende dictatuur laat zich moeilijk afstoppen.

Muilkorven
De globalisten willen dat de mensen overal de muilkorf dragen om gehoorzaamheid te oefenen. En Nederland sluit zich daar dus nu bij aan. Dat dit later is gebeurd dan in andere landen komt door het feit dat onze grondwet meer bescherming bood dan elders. Deze bescherming is nu dus door Rutte en zijn kliek buiten werking gesteld. De overheid weet dat mondkapjes de gezondheid van de drager beschadigen en virussen niet tegenhouden. Toch komt nu de verplichting, waaruit we alleen maar kunnen concluderen dat de overheid de Nederlandse bevolking moedwillig, en gebruikmakend van leugens en verdraaiingen, in gevaar brengt. In de uiterste consequentie kan dit als verraad aan het eigen volk worden gezien. Medische problemen bestrijd je met medische beslissingen, kennis en kunde. Gebruik je politieke beslissingen die het tegendeel bewerkstelligen, dan heb je een andere agenda. Dan wordt zo’n regering een gevaar voor de vrijheid en ons recht op zelfbeschikking.

Gij zult...
Het is overal zichtbaar dat de heersers de smaak van het verbieden en verplichten nu pas goed te pakken hebben. Geen alcohol verkoop meer na 20.00 uur in de avond, en verplicht in quarantaine als de onbetrouwbare PCR test aangeeft dat je positief bent. Binnenkort zal ook het testen en de vaccinatie verplicht worden. En dan is er natuurlijk nog het vuurwerk verbod. Een van de meest belachelijke maatregelen die de "leiders" hebben verzonnen. Na een bijna oorlogsjaar mag er met Oud en Nieuw geen vuurwerk worden afgestoken. Zogenaamd om de zorg te ontlasten. Dezelfde zorg die Rutte eerst heeft afgebroken, door ziekenhuizen te sluiten en 70.000 zorgmedewerkers op de keien te zetten. De zorg die hij geen structureel betere salariëring gunt maar wel gretig misbruikt als alibi voor een vuurwerkverbod. Nou laten wij ons niet zo gemakkelijk in de maling nemen en weten dat Corona de kapstok is waar heel veel ge- en verboden aan opgehangen worden. Alles wat de geur van traditie ademt moet verbannen worden.

Identiteit
De globalisten willen van alle tradities af om onze identiteit te ondermijnen, en Rutte vindt dat prachtig. Die vindt alles prachtig, als hij maar bevelen uit kan delen en de baas kan spelen. Zijn machtswellust is onbegrensd. Er is intussen al een behoorlijk gat geslagen; geen Sinterklaas intocht, Zwarte Piet natuurlijk al helemaal niet, geen carnaval, en ook van de Pasen bleef dit jaar weinig over. Wat zal het volgende zijn? Een verbod op Kerstbomen omdat de dennennaalden vogelgriep verspreiden? Geen oliebollen meer omdat ze niet klimaatneutraal zijn? Eigenlijk hoeven we nergens meer van op te kijken, want het wordt alleen maar gekker. Corona wordt misbruikt om de globalisten agenda door de drukken en de Nieuwe Wereldorde te vestigen. En dat betekent dat alle tradities moeten verdwijnen.

En dat gebeurt allemaal onder de "bezielende leiding" van twee liberale, VVD en D66 en twee christelijke partijen CDA en ChristenUnie, (u leest het goed "christelijke" partijen) met steun van de oppositie m.u.v. de PVV. Samen met het kartel zijn zij begonnen om van Nederland een communistisch land te maken....de ‘Grote Reset’ agenda van Bilderberger Klaus Schwab, de voorzitter van het World Economic Forum (WEF). In 2030 moet de transformatie op wereldschaal zijn voltooid, maar al in 2025 zal ons land onherkenbaar zijn veranderd – voor zover dat niet nu al het geval is.

Pers?
De pers doet niets. Dit is de grootste georganiseerde misdaad tegen de mensheid in de geschiedenis, en de pers verwelkomt het met open armen. Onder Rutte is alles naar de klote gegaan en het volk en de media kussen zijn voeten. Dat gaat je verstand toch te boven? Over 10 jaar heeft u helemaal niets meer, geen aardse bezittingen, maar ook geen rechten.... "Ausweis bitte!"

Kleine elite moet gered worden
De COVID-pandemie is het biologische wapen tegen de mensheid om de “Great Reset” te realiseren. Dit is althans de gedachte van velen, die wat verder graven dan het oppervlakkige gepeuter van het Internationale Journalistendom. De grote reset wordt gebracht om de mensheid te redden... maar dat is een grove leugen. De grote reset is bedoeld om een kleine geselecteerde elite te redden, en nergens anders om.

De reeds decennia geleden geplande “reset” is een oorlogsverklaring aan de mensheid. De balans is opgemaakt en "men" heeft besloten, dat het menselijke ras haar taak heeft volbracht. Alle macht, goud en grond is geconcentreerd bij een kleine elite. Het is niet meer mogelijk om nog meer macht te concentreren Het is klaar met consu- meren. Tijd voor consu-minderen. En men heeft bedacht dat dat alleen maar kan door de wereldpopulatie in te krimpen via een onnatuurlijke weg.

Deze elitaire opperwezens zien de rest van de mensheid als moeilijk te controleren loslopend vee. En zullen ook als zodanig behandeld en geprogrammeerd moeten worden. Uiteindelijk omgebouwd naar gecontroleerde deels synthetische wezens, die tevreden met hun zombie bestaan zijn. Een klein gedeelte van die kudde moet worden geïnstalleerd als uitvoerders van het plan. Om bij de mensheid geen argwaan te wekken worden via gemanipuleerde verkiezingen de “juiste uitvoerders” aan de macht geholpen, met name in de westerse wereld.

Gepland
Klaus Schwab liet zijn boek ‘Covid-19 The Great Reset’ al op 9 juli 2020 van de drukpersen rollen. Omdat het allemaal al lang gepland. was. Iedereen die dat nu nog niet ziet, is simpelweg onder zware hypnose van de media. Je kunt niet in 6 maanden een totaal economisch plan hebben uitgewerkt voor een totale wereldwijde economische reset die ook nog eens alle facetten van de maatschappij wil veranderen.

En alles is gebaseerd op "aannames". Op “besmettingscijfers”, op (vermeende) ziekenhuisopnames en op (gefabriceerde) volle IC cijfers. “Ja, maar dat kun je toch niet op wereldwijd niveau zo grootschalig faken?” Dan moet u zich eens verdiepen in propagandatechnieken van de heer Goebbels, tijdens het nazibewind van baas Hitler in WW-II en tevens een beetje kennis nemen van machtspiramides en de gewilligheid van mensen om ergens aan mee te werken in ruil voor geld of in ruil voor een plekje in de prachtige nieuwe heilstaat na The Great Reset.

Natuurlijk wordt het allemaal gebracht onder het mom van de ideale samenleving. Om een grote reset te kunnen realiseren wil je af van iedereen met een kritische geest en iedereen die vraagtekens heeft bij een technocratisch wereld bestuur.

Het WEF "Witboek"
Het World Economic Forum (WEF) heeft zojuist (oktober 2020) een zogenaamd Witboek gepubliceerd, getiteld "Reset the Future of Work Agenda – in a Post-Covid World".
Het leest als het verhaal van een beul. Het belooft een gruwelijke toekomst voor zo'n 80%-plus van de (overlevende) bevolking. George Orwell's "1984" leest als een goedaardige fantasie, in vergelijking met wat het WEF in gedachten heeft voor de mensheid. De termijn is tien jaar – in 2030 – moet de VN-agenda 2021 – 2030 zijn uitgevoerd.

Geplande bedrijfsmaatregelen nav Covid-19
Een versnelling van gedigitaliseerde werkprocessen, wat leidt tot 84% van alle werkprocessen als digitale, of virtuele / videoconferenties.
Zo'n 83% van de mensen is van plan om op afstand te werken – dus geen interactie meer tussen collega's – absolute sociale distantiëring, scheiding van de mensheid van het menselijk contact.
Ongeveer 50% van alle taken zijn gepland om te worden geautomatiseerd - met andere woorden, de menselijke input zal drastisch worden verminderd, zelfs tijdens het werken op afstand.
Versnel de digitalisering van bijscholing / herscholing (bijvoorbeeld aanbieders van onderwijstechnologie) – 42% van de vaardigheidsupgrades of training voor nieuwe vaardigheden zal worden gedigitaliseerd, met andere woorden, geen menselijk contact – allemaal op computer, Kunstmatige Intelligentie (AI), algoritmen.
Accelerate de uitvoering van bijscholing / herscholing programma's - 35% van de vaardigheden zijn gepland om te worden "re-tooled" - dat wil zeggen bestaande vaardigheden zijn gepland om te worden verlaten - ter ziele verklaard.
Versnel de lopende organisatorische transformaties (bijvoorbeeld herstructurering) – 34% van de huidige organisatorische opstellingen zal naar verwachting worden "geherstructureerd" – of, met andere woorden, bestaande organisatiestructuren zullen verouderd worden verklaard - om ruimte te maken voor nieuwe sets van organisatorische kaders, digitale structuren die de grootst mogelijke controle over alle activiteiten bieden.
Tijdelijk overplaatsen van werknemers naar verschillende taken - dit zal naar verwachting 30% van de beroepsbevolking raken. Dat betekent ook totaal verschillende loonschalen – waarschijnlijk onleefbare lonen, waardoor het ook geplande "universele basissalaris" of "basisinkomen" – een loon zou zijn dat je nauwelijks laat overleven, een duidelijke behoefte. – Maar het zou je volledig afhankelijk maken van het systeem – een digitaal systeem, waar je helemaal geen controle hebt.
Tijdelijk verminderen van het personeelsbestand - dit is naar verwachting van invloed op 28% van de bevolking. Het is een extra werkloosheidscijfer, vermomd, omdat de "tijdelijk" nooit meer terug zal komen naar full-time.
Permanent verminderen van het personeelsbestand – 13% permanent minder personeel.
Tijdelijk meer personeel – 5% – er is geen verwijzing naar wat voor soort arbeidskrachten – waarschijnlijk ongeschoolde arbeid die vroeg of laat ook zal worden vervangen door automatisering, door AI en robotisering van de werkplek.
Geen specifieke maatregelen uitgevoerd - 4% - betekent dit dat slechts 4% onaangeroerd zal blijven? Van het algoritme en AI-gestuurde nieuwe werkplekken? – zo klein en onbeduidend als de figuur is, het klinkt als "wishful thinking", nooit te bereiken.
Het personeelsbestand neemt permanent toe – slechts 1% wordt verwacht als "permanent toegenomen personeelsbestand". Dit is natuurlijk niet eens cosmetica. Het is een grap.
Dit is het wat naar voren wordt gebracht, namelijk het concrete proces van de uitvoering van The Great Reset.

De Grote Reset voorziet ook, een kredietregeling, waarbij een persoonlijke schuld zou worden "vergeven" - tegen het overhandigen van alle persoonlijke activa aan een administratief orgaan of agentschap - men heeft daarbij het IMF in gedachten..
Dus, je zou niets bezitten - en gelukkig zijn.


Ook komt het niet bij u op om het niet eens met het systeem te zijn , want u bent covid-gevaccineerd en nano-gechipt, zodat met 5G en binnenkort te komen 6G, uw geest kan worden gelezen en beïnvloed.

Noem dit alsjeblieft geen samenzweringstheorie. Het is een Witboek, een "gezaghebbend verslag" van het WEF.

DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency, maakt deel uit van het Pentagon –en heeft jaren geleden de technologie ontwikkeld. Het is slechts een kwestie van tijd om het uit te voeren. En uitgevoerd zal het zijn, als Wij, Het Volk, niet protesteren - Massale burgerlijke ongehoorzaamheid is aan de orde - en dat eerder vroeger dan later.
(Ik heb dit WEF-verslag via Global Research)

Hoe langer we wachten met actie, met burgerlijke ongehoorzaamheid, hoe meer we slaapwandelen in deze absolute menselijke ramp.

Ik denk aan onze prachtige jeugd. Wij mogen niet toelaten dat aan onze kinderen en kleinkinderen hun toekomst wordt ontnemen. Dat kúnnen en mógen wij niet toestaan !

Bij deze bezorgde waarschuwing wilde ik het laten voor deze week en hef het glas op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 22 november 2020:
VVD 36(+1), PVV 24, PvdA 13, D66 13(+1), CDA 12(-1), GroenLinks 12(-1), SP 10(-1)FvD 8, ChristenUnie 7, PvdD 6(+1), SGP 4, DENK 3, 50+ 1, Code Oranje 1
Laast bewerkt: 1 jaar 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 8 maanden geleden - 1 jaar 8 maanden geleden #56865 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 15 november 2020

Peilingen
Ook deze week zien we geen verschuivingen in electorale voorkeuren. Vier maanden voor de verkiezingen is er amper enige beweging te zien bij het electoraat.

Vanuit de vraagstelling over de premierkeuze van deze week is ook goed te zien hoe sterk de electorale positie van de VVD/Premier Rutte is. Er zijn wat namen voorgelegd aan de kiezers met de vraag hoe ze zouden reageren als die persoon na TK2021 premier is geworden. Men kon reageren, dat men die persoon graag als premier zag tot en met zeker niet als premier wilde.
De enige persoon die nog een beetje in de buurt komt van Rutte is de troetelbeer van het CDA: Wopke Hoekstra. Die scoort overduidelijk beter dan de huidige lijsttrekker Hugo de Jonge.
Enfin, Maurice de Hond duidt het even als volgt:
“Met zulke hoge scores voor de VVD en Mark Rutte is het moeilijk voor te stellen hoe dat nog tot grote electorale verschuivingen in de komende vier maanden zal kunnen leiden.” Volgens De Hond is het “meest spannende element” of er een werkbare meerderheid voor een regering van vier partijen zal gaan ontstaan.
Tot slot: De enige ‘nieuwkomer’ op de verkiezingslijst die een zetel lijkt binnen te harken is het Code Oranje van Richard de Mos. Andere nieuwkomers waaronder de partij van ex-FVD’er Henk Otten en de nieuwe partij van Henk Krol worden compleet kansloos geacht.
Als u houdt van veelkleurige staafdiagrammen om de serie vragen over de premier van uw keuze te onderbouwen, dan is Peil.nl daarvoor de aangewezen plek.

Nieuwe termijn voor Rutte.?
Asjeblief niet !! Ik verdraag zijn leugens en bedrog niet meer. Door kiezers consequent te behandelen als domme burgers die niet met de waarheid overweg kunnen, oogst je een heleboel achterdocht en chagrijn. Het chagrijn hierover blijft overigens niet beperkt tot burgers en kiezers. Ook in de hogere echelons van bestuurlijk Nederland is de frustratie aan het groeien. Adviesorganen, meetinstituten en statistische bureaus zijn ook steeds meer gepolitiseerd geraakt onder politiek VVD- wensbewind, met als gevolg dat hun adviezen, rapporten en statistieken selectief worden aangewend hoe het politiek het beste uitkomt, of achteloos onderin de la worden gelegd als het niet uitkomt - en de makers van al die rapporten uiteindelijk wel het publieke chagrijn mogen incasseren als het op de inhoud gebaseerde politieke beleid het grote publiek onwelgevallig is (hoi stikstofpuinhoop, een loepzuiver politiek probleem waar RIVM c.s. de schuld van krijgen). Dat is Rutte, ten voeten uit...

Wob
De Nederlandse Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is altijd een tragisch vehikel van frustratie en ostentatieve ontkenning middels overdadige weglakking geweest, maar zeker de afgelopen jaren zagen we steeds vaker en steeds duidelijker hoe de middelvingerkleurige stift vooral gehanteerd wordt om politici en machthebbers te beschermen tegen de waarheid, en niet om "staatsveiligheid" (vaak gebruikt argument), "persoonlijke beleidsopvattingen" van individuele ambtenaren (onzinargument) of diplomatieke belangen te beschermen tegen overdadige datadeling. Het is allemaal onder VVD-bewind verergerd, en niet alleen bij klassieke VVD-ministeries als Veiligheid &Justitie, tot op een punt dat er alleen nog politieke gevolgen zijn voor falende, liegende en informatie verzwijgende bewindslieden als het politiek opportuun is.

Drie kabinetten Rutte heeft voorlichting, inlichting en informatierecht gebundeld in een grote leugenmachine die ontkenning van de feiten, selectief geheugenverlies en het weglakken van de waarheid tot norm heeft gebombardeerd - met de burgerdood van de geloofwaardigheid als collateral damage, en schade aan het open publieke debat die niet te overzien is. Op de korte termijn werkt het...wellicht, kijk maar naar de vele opgehaalde schouders over enkele tientallen Iraakse bijvangstdoden, maar wat zijn de effecten van dat chronische, ziekelijke liegen op de langere termijn. Zolang de VVD de grootste partij is zullen ze het zich niet af gaan vragen. Schouderophalend lezen ze dat Rutte op werkelijk alle sociale media compleet wordt weggeschreven. Aan de peilingen die voor de VVD nog immer gunstig zijn moet dan ook geen enkele waarde worden toegekend. Die zijn gemanipuleerd. Op dat gebied staat het panel van de staatsomroep -Een vandaag _ bovenaan

Statuur
Vroeger waren Kamerleden mensen van statuur . Toen er 30 jaar geleden een banketbakker in de kamer kwam stond het land op z'n kop . Niet dat er geen "gewone" (ik bedoel geen linkse UV of UVA geïndoctrineerde/ gediplomeerde mensen in de Kamer mogen, maar de consequentie kan bij overdaad zijn dat die alles liever willen dan een noodgedwongen vertrek door een val van het kabinet. Daar hebben we tegenwoordig, om het land te behoeden (lol) voor dit kwaad, wat op gevonden : er hoort "fractiediscipline" te zijn want "het land moet geregeerd worden " en een "stabiele" regering wordt als een groot goed gezien . Helaas zit in deze redenering vandaag de dag teveel eigen belang

Coronascam
"Het land moet geregeerd worden", zei Rutte. Nou, doe dat dan, in plaats van als een blind paard achter de globalisten aan te draven, de bevolking met onzinnige maatregelen te vernederen en de economie te vernielen. We hebben momenteel een sterftecijfer door corona dat vrijwel gelijk staat aan het sterftecijfer bij een griepgolf, maar economische activiteiten in nagenoeg het hele land worden lamgelegd. "Het land moet geregeerd worden..." en daarom verplicht Rutte het dragen van mondkapjes, wetende vanuit vele, vele onderzoeken dat mondkapjes totaal geen bescherming bieden tegen corona. Jaap van Dissel van het RIVM zegt het zo: “200.000 mensen moeten minstens 1 week een mondkapje dragen om misschien 1 besmetting te voorkomen” . Bovendien is het dragen van zo'n muilkorf bewezen ongezond.

"Let's call a spade a spade"
Waarom belazert u de kluit door steevast te spreken over "besmettingen" bij een positieve uitslag PCR-test?
"Omdat ze het anders thuis helemaal niet meer snappen". Etaleer uw arrogantie rustig verder....het volk weet het verschil donders goed. Het volk weet ook dat de PCR-test niet betrouwbaar is en feitelijk helemaal niet voor corona-diagnose gebruikt mag worden.
Ja, u hoort niet graag kritiek op de corona-zwendel en daarom zijn reacties op de site van KNMG uitgeschakeld. Waarom mogen burgers niet lezen wat daar door gerenommeerde deskundigen wordt geplaatst?

Er wordt voortdurend gesproken over "overvolle IC's" wegens corona, terwijl de cijfers zeggen dat van de 1159 beschikbare IC-bedden er "slechts" 595 bedden bezet zijn door corona patiënten? Waarom worden er nog altijd angstaanjagende beelden en berichten het land ingestuurd van ambulances die uren moeten wachten bij een ziekenhuis, terwijl er nog steeds ziekenhuizen gesloten worden? Staat daar heel hypocriet de zorgmedewerkers op te hemelen, die zich een bult moeten werken omdat u eerder 70.000 van hun collega's op de keien hebt getrapt.
U breekt de economie nog verder af door de horeca op slot te gooien, terwijl bewezen is dat het aantal positieve test-uitslagen nog geen 2% van het totaal corona-patiënten bedraagt. En, zoals al eerder opgemerkt: die test is KNUDDE ! Die mag niet gebruikt worden voor de vaststelling of iemand corona heeft.

Waarom is de horeca voortdurend de klos? Omdat in de kroeg onder het genot van een biertje weleens plannen gemaakt zouden kunnen worden voor burgerlijke ongehoorzaamheid en er besloten zou kunnen worden om de hooivorken uit de schuur te halen en gezamenlijk op te trekken naar het Binnenhof. Dáárom moet de branche kapot... Daarom moesten ook de motorclubs verboden worden...nou ja, die natuurlijk ook vanwege de handel in drugs, we weten immers dat de overheid geen concurrentie duldt

Het valt me trouwens ook op dat er ineens geen cijfers meer bekend gemaakt worden van influenza, die in deze tijd van het jaar altijd flink oplaait.

Avondklok
En dan die avondklok. Man geef gewoon toe dat je stelende, stekende, en brandstichtende Marokkanen niet de baas kunt en dat het niks met corona te maken heeft. Maar ja, dan krijgt Wilders gelijk en je sterft nog liever dan dat toe te geven...toch? Nou, van mij maggu hoor!

Vaccin
Weet u wat ik ook zo verdacht vind? Dat er eind van dit jaar Corona-vaccins beschikbaar zouden zijn. Nu weet ik me te herinneren dat ieder ander vaccin eerst jaren wordt getest voordat het wordt toegelaten. Nu niet nodig? Bill Gates zet er wel de sokken in hè? Bang dat er nog meer burgers wakker worden en Bill zijn verdienmodel naar de knoppen ziet gaan? Is het daarom dat we meerdere keren gevaccineerd moeten worden...maar op z'n minst jaarlijks? Platspuiten... ziek maken, zodat Big Pharma ook nog wat aan je verdient?
Wat een wereld !!
Ohw ja, en dan die uitglijder van Hugo Bloemschoen die zo onverbloemd zijn machtswellust etaleert met "gevaccineerden" krijgen meer vrijheid dan de niet-gevaccineerden. Ik vraag me af hoe lang die vrijheid duurt met zoveel vaccin-gif in je donder.

En nou lees ik dat u zich opnieuw verkiesbaar stelt voor nog een termijn premier van Nederland. Joh...als dat maar lukt na zo corona-vaccinatie.

Een man is gestorven en gaat naar de hemel.
Zodra hij voor de Poort staat, ziet hij ineens allemaal gigantische klokken achter Petrus staan.
Hij vraagt:
"Wat doen al die klokken hier in hemelsnaam??"
Petrus antwoordt:
"Dat zijn de zgn. 'Leugen-klokken'. Iedereen op aarde heeft er eentje. Elke keer dat je liegt, verschuiven de wijzers."
"Aha", zegt de man, "en die klok dan? Die staat op 0.00 uur!"
Petrus kijkt welke hij bedoelt.
"Dat is die van Moeder Teresa. De wijzers zijn nooit verschoven, want ze heeft nog nooit gelogen!"
De man staat er versteld van.
"En van wie is die klok?"
Petrus zegt: "Dat is de klok van Abraham Lincoln. De wijzers zijn twee keer verschoven, want hij heeft in zijn leven slechts twee keer gelogen."
De man krabt eens aan zijn kin en denkt goed na.
"Waar hangt de klok van Mark Rutte??"
Petrus: "Die hangt in mijn kantoor. Die gebruik ik als ventilator."

Ik neem er een grote bel rooie op ! En toast op de gezondheid en welbevinden van mijn maatjes PROOST !

U krijgt van mij nog de politieke stand van het land, die wegens geen verschuivingen gelijk is aan die van vorige week en de week daarvoor

VVD 35, PVV 24, PvdA 13, CDA 13, GroenLinks 13 D66 12, SP 11, FvD 8, CU 7, PvdD 5, SGP 4, DENK 3, 50+ 1, Code Oranje 1
Laast bewerkt: 1 jaar 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 9 maanden geleden - 1 jaar 9 maanden geleden #56838 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 8 november 2020

Peilingen
Wederom geen verschuivingen in politieke voorkeur. Maurice de Hond schrijft dat ook Nederland een sterke polarisatie in het electoraat kent. De resultaten van de Amerikaanse verkiezingen leert ons weer veel over een trend, die ook in Nederland waarneembaar is. Net zoals bij de Amerikaanse verkiezingen van 2016 horen en zien we in de Nederlandse media dit keer vooral verbazing dat zoveel mensen (toch weer) voor Trump gekozen hebben.
...."In de Nederlandse media vooral verbazing dat zoveel mensen (toch weer) voor Trump gekozen hebben" Het ontnam mij de lust om verder te lezen. Maar mocht u benieuwd zijn naar het vervolg: Peil.nl

America 2020
Punt van Orde: Niet CNN of andere media wijzen de (nieuwe) president aan. Dat doet het Kies-College .Niets en niemand anders. Behalve als de Supreme Court er anders over oordeelt. Dat college van kies-mannen en -vrouwen, komt medio december a.s. bijeen.
Tot die tijd, is er geen 'President-elect'.


Rare jongens, die Amerikanen
Tsjonge, de beste Amerikaanse president ooit wegstemmen ... rare jongens die Amerikanen. Ik zeg dat nu wel zo maar er is nog niets beslist..de rechtszaken moeten nog worden afgewacht. Ik denk ook dat zonder corona dit Trump niet was overkomen, tot dan liep de economie immers als een trein. Trump is een bully en een ongelikte beer. Een schoffeerder van de bovenste plank. Een man die zei wat hij dacht. En heel veel goeds voor Amerika heeft gedaan. Daarom heeft hij ook zoveel stemmen gekregen. Hij was niet gekozen om aardig gevonden te worden. Dat heeft hij zelf geëtaleerd. Maar hij heeft zijn beloften wel waar gemaakt. Amerika staat er beter voor dan na Obama.
Natuurlijk is de verkiezing een Amerikaanse aangelegenheid, en moeten de Amerikanen zelf kiezen voor hun President en hun toekomst. Maar we moeten wel vaststellen dat Donald Trump een veel beter rapport over de laatste 4 jaar kan overleggen dan menigeen in het begin zal hebben verwacht. Daarom verdient hij ook een kans om het karwei in de komende 4 jaar af te maken. Of hij die kans ook krijgt weten we binnen een paar dagen. En zoals gezegd: tot die tijd staat de wereld even stil.

Trump was de luis in de pels die ongezonde organisaties ontmaskerde en dat pruimde de politiek niet waar de status quo de norm is waar vooral geen verandering in mag komen. Het carrousel van moreel foute politiek en corrupte politici moet vooral verder draaien en niet alleen in de VS.

Biden gewonnen?
Foute "leiders" in de wereld danken hun God Mammon op de blote knieën voor Joe Biden. De man is corrupt, zijn zoon is nog corrupter, en Biden is een overtuigd aanhanger van de oorlogslobby. Hij mag dan praktisch onzichtbaar zijn, maar gelijktijdig is hij levensgevaarlijk. Biden zit op een lijn met de Clintons, die steeds uit zijn geweest op een oorlog met Rusland. Kortom; een figuur als Joe Biden zal de wereld binnen een heel korte tijd in een enorme ramp storten. Hopelijk zullen ook de Amerikaanse kiezers dit zo zien, en deze schandvlek voor de Amerikaanse politiek voor altijd het bos in sturen. Dat had eigenlijk al gebeurd moeten zijn, maar de Amerikaanse, en deels ook de buitenlandse media, weigeren de waarheid te schrijven over de Biden familie. Het zal ze niet helpen, het internet staat vol met details over de misdaden die door deze figuren zijn begaan. En er komt nog iedere dag iets bij.
Maar "Europa" feliciteert zichzelf....te dom om te begrijpen in welk spinnenweb ze verstrikt is geraakt...Biden spreekt zo netjes en coherent. Dolletjes!
Gefeliciteerd ook ayatollahs en Chinezen. Jullie krijgen de wind in de zeilen. Gefeliciteerd ook windmolen leurders en zonnepaneel handelaren en elektrische auto's verkopers. Jullie gaan miljarden verdienen. Jammer Kim Jong Un, u krijgt geen liefdesbrieven meer.

Heeft Biden gewonnen? Absoluut geen probleem. Als iemand écht en zonder kiezersbedrog heeft gewonnen, dan heeft hij gewonnen. Maar deze verkiezingen hangen van fraude aan elkaar. Er is een groot aantal bewijzen van een lang van tevoren georganiseerde verkiezingsfraude, geregistreerd door Project Veritas, Judicial Watch, Gatestone Institute e.a.
Biden was zelfs zo brutaal om een paar weken geleden te verkondigen dat zij "het beste verkiezingsfraudesysteem uit de geschiedenis" hebben.

In de door de "dems" gecontroleerde staten is computer software van "Dominion gebruikt waar grote geconstateerde stem-malversaties mee zijn gepleegd. Dominion is direct te linken aan de DNC .
Kleinigheidje zijn ze helaas vergeten : in staten waar Dominion Biden heeft laten winnen zijn ze vergeten de stemmen voor de Senaat dienovereenkomstig mee te frauderen. De Republikeinen behielden er per Staat hun posities of veroverden er nog een paar bij...Vreemd hè?

De Amerikaanse luitenant-generaal Tom McInerney zegt dat elementen in de CIA in samenwerking met de Democraten ‘Operation Scorecard’ hadden opgezet, waarmee door middel van het manipuleren van de software van de stemcomputers de uitslag zou kunnen worden veranderd. Gisteren werd onweerlegbaar bewijs geleverd dat dit in ieder geval in Michigan is gebeurd. In Atrim County bleken 6000 stemmen voor de Republikeinen door een zogenaamde "software storing" bij de Democraten te zijn bijgeschreven. Dezelfde software is in 47 andere counties in Michigan, èn in ALLE andere swing staten gebruikt: Nevada, Arizona, Minnesota, Wisconsin, Georgia en Pennsylvania. De CEO van de fabriek is een oud staflid van Pelosi.

Het is niet Biden die wint, maar Amerika en het Vrije Westen dat heeft verloren.
Gecondoleerd gewone Amerikanen. Nog meer immigratie, nog meer miljarden verspilling, nog meer censuur, nog meer islam, nog meer BLM, nog meer transgender gel*l. Nog meer chaos.

Het is misselijkmakend om te zien dat een land als de Verenigde Staten er niet in slaagt om zich op een fatsoenlijke wijze te kwijten van haar taak om de wereld te laten zien hoe je dat nou doet, een verkiezing organiseren. En natuurlijk begin ik ook te twijfelen aan de borging bij ons, als ik zie hoe je elke verkiezing naar je hand kunt zetten middels software, en ik lees in een ander artikel dat veel staten in dat technologisch geavanceerde land gebruik maken van verdachte software. En al helemaal als "glitches" ook daadwerkelijk, aantoonbaar, stemmen van de ene kandidaat overhevelden aan de andere. Van Trump naar Biden, inderdaad. De Verenigde Staten zijn afgedaald tot de status van een ‘Bananen-Republiek’. Ernstig teleurgesteld in het verlies voor de Traditionele Democratie. U weet wel, die democratie van vóór de tijd dat we collectief het omverwerpen van gekozen volksvertegenwoordigers begonnen te verkopen als een zege voor de democratie, zonder hoofdletter. Een tijd waarin je ook niet zomaar van alles kon beweren.

De "journalistieke klasse" van de NOS, in de persoon van Ron Fresen, heeft er geen moeite mee. Die bestond het om in een uitzending vanuit Amerika te zeggen dat het in dat land juist allemaal perfect is georganiseerd en verliest daardoor op slag zijn geloofwaardigheid.

Biden roept nu de democraten en republikeinen op om vrede te sluiten en niet "omzien in wrok".
Daar heb je het al, dat slap gel*l. Hij gaat er totaal aan voorbij dat de Democraten - Obama voorop - de Republikeinen 4 jaar lang hebben weggezet als vijanden van de democratie, racisten en kwaadaardige wezens. Trump weggezet als een duivel die aan alles wat fout ging schuld heeft. Hij heeft nog net niet het coronavirus uitgevonden en laten verspreiden. Die eer komt zijn vijanden toe. Perfect timing.
En dan nu oproepen tot verdraagzaamheid? Je moet maar durven!

“Remember, remember, the fifth of November, Gunpowder Treason and Plot”.
Don’t you Remember,
The Fifth of November,
‘Twas Gunpowder Treason Day,
I let off my gun,
And made’em all run.
And Stole all their Bonfire away. (1742)

(klassieke Guy Fawkes coup)

Politieke stand van het land gelijk aan die van vorige week omdat Maurice de Hond geen verschuivingen in het politieke landschap heeft kunnen peilen.
VVD 35, PVV 24, PvdA 13, CDA 13, GroenLinks 13 D66 12, SP 11, FvD 8, CU 7, PvdD 5, SGP 4, DENK 3, 50+ 1, Code Oranje 1
Laast bewerkt: 1 jaar 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.