Peilingen en Keek op de Week

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 5 maanden geleden #57608
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 27 juni 2021

Peilingen
De peiling van Maurice de Hond van deze week laat geen verschuivingen zien t.o.v. de vorige week. Alle posities onder de kiezers liggen vast. De vraag is in welke mate dit de komende weken zal gaan veranderen. Zeker omdat rondom de formatie weinig zal gebeuren. Als er in de komende 6 weken amper wat verandert zal er geen weekpeiling verschijnen.

De Toestand In De Wereld
Kijkend naar de hallucinante aanprijzing van Hugo de Jonge voor het Jansen vaccin.... Jansen is Hip. Jansen is Gezelligheid. Jansen is Vrijheid. Jansen is Shot and Go! Jansen is dé Party-injectie. Jansen is voor Alle Leeftijden. Direct in de Deltaspier. Dansen met Jansen!
Vraagt u zich ook af hoe Pyongyang naar deze beelden kijkt. Kim il Jung jaloers? Eventuele "functie elders" voor Hugo de Jonge bij Tellsell?

Een ‘aanwijzing’ die bij mij ook door het hoofd speelt, is die vreemde houding van de EU tegenover het eerste werkende vaccin dat beschikbaar kwam. Het Russische ‘Sputnik V’, met een effectiviteit van 95%, geconfirmeerd via de Lancet, een gerenommeerd Peer Reviewed vaktijdschrift, en een spotgoedkoop vaccin bovendien. Je zou zeggen dat als onze leiders serieus begaan zijn met de risico’s van zo’n pandemie, ze haast zouden maken om dat vaccin goedgekeurd te krijgen, en voortvarend de productie ter hand zouden nemen, zeker toen Astra Zenica zoveel problemen kende. Niet alleen is dat niet gebeurd, maar nu dreigen ze ook mensen die met dat Sputnik vaccin zijn ingeënt niet als gevaccineerd te erkennen. Wat steekt daarachter? Vaccinatie-politiek. Cynische spelletjes om Geld en Macht.

Oranje, Mondkap, Regenboog, Lockdown.
Wat een tijden om in te leven. Dat we dit allemaal mogen meemaken! KRONCRV deelt Regenboogvlaggen uit aan Oranje supporters en nationaal elftalaanvoerder Wijnaldum gaat statement maken? Waar bemoeit de staatsomroep zich mee? En waar is Wijnaldum mee bezig? Hoe zou "men" het vinden als Oekraïne bij de wedstrijd in Amsterdam een statement zou maken over onze binnenlandse politiek en Mark Rutte te kakken zou zetten over Öngekend Onrecht", of zijn leugens over MH-17? . Dit politieke gedram om maar 1 opvatting te mogen hebben is te erg voor woorden: meedoen anders deug je niet. Net zo Middeleeuws als de Inquisitie zeker als er nog slachtoffers door gaan vallen. Wat een wereld!

En als Rutte het allemaal zo zeker weet dat hij ons vertegenwoordigt laat hem dan een referendum houden wat we vinden van de door hem gemaakte heisa. De meningen bij de mensen liggen wellicht veel genuanceerder of totaal tegengesteld. Als onze premier voorop gaat in het opruien van de massa waar zijn we dan aangekomen? Juist, dan zijn we terug in zeer donkere tijden! Denkpolitie, aangestuurd politiek correcten. Je kunt nog zoveel regenboogvlaggen om je lijf of om je voordeur draperen als je wilt, het is zinloos als je door de achterdeur steeds meer islamitische homo en LGBT-haters binnenlaat.

Klimaat
Wonen, verwarmen, eten, autorijden, vliegen, leven... alles moet duurder worden om het klimaat te beschermen. De vorige klimaatbeschermingswetten moeten verder worden aangescherpt en de gewone consument moet de rekening betalen in de vorm van nog hogere belastingen, stijgende prijzen voor alles - en veel dingen zoals korteafstandsvluchten. Diesel- en benzinemotoren moeten helemaal worden verboden. Dus vloog Sigrid Kaag met het regeringsvliegtuig de korte afstand naar Luxemburg en vlogen F-16's de Elfstedentocht, ter ere van het afscheid van de toestellen van vliegbasis Leeuwarden.

Maar de vissers mogen niet vissen, de boeren mogen geen schop in de grond steken. Wel mogen bomen, de CO2 afvangers bij uitstek en omzetters in zuurstof, worden gerooid en opgestookt in biomassa centrales !Wel mogen er zonnepanneelweiden worden aangelegd, verwoestend voor de natuur eronder. Ook mag wel de zeebodem worden omgespit en zware betonconstructies worden geplaatst om er vogelgehaktmolens op te plaatsen, voor zogenaamd groene stroom, die echter helemaal niet bijdragen aan minder CO2 uitstoot, maar waarmee de techreuzen in ons land tenminste de energie geleverd wordt om ons 24/7x365 te begluren, afluisteren en volgen.

Nee, dit stukje behoeft geen disclaimers en ja, het is goed om inktgiftig te worden op Kaag, evenals rationeel om reactief te zijn tegen haar partij. D66’ers wilden, zoals het historische cliché luidt, ooit het politieke bestel van binnenuit opblazen, zoals PowNed de publieke omroep zou opschudden. Maar waar we mee opgezadeld worden, is een partij die op ieder onderwerp omgekeerd democratisch is gaan redeneren, de Europese Unie (een antidemocratisch gedrocht) heilig heeft verklaard, de multiculturele samenleving (een demografische ramp) luidruchtig viert en alles wat eigen, eerlijk en cultureel oprecht is aan de Nederlandse identiteit als nationalistisch populisme tracht te verketteren.

Fijn dat de burgers van Zwitserland verstandig zijn en mooi dat ze nog referenda hebben!


Nu ons exportproduct de alfabetsoep van LGBT+ is, naast Critical Race Theory en de Modern Money Theory, terwijl daar internationaal geen vraag naar is, zie ik ons niet alleen niet winnen, maar ben ik bang dat we de grootste bedreiging voor de mensheid zijn.

Zieke Geesten die op het punt staan allerlei efficiënte industrieën en transportmiddelen te verbieden, wat betekent dat ze in landen waar ze beseffen dat je éérst moet zorgen voor eten, drinken, en een dak boven je hoofd, voor een appel en een ei worden opgeveegd en overgenomen, waarna wij met onze elektrische auto tot de ontdekking komen dat het elektriciteitsnet de vraag naar stroom niet aankan. Dat luchtvaart geen ‘kostenpost’ was, maar een bron van inkomsten. Dat de varkens nu in andere landen hun methaan de atmosfeer in zenden, terwijl wij meelwormen eten, en bij onze ouders moeten blijven wonen omdat de krankzinnige hoeveelheid Inwijkiërs en bureaucratie het bouwen onmogelijk maakt.

Teveel mensen hebben al helemaal geen Virtual Reality bril meer nodig om in een wereld te leven die niet bestaat, en ook niet kán bestaan. Recent een pleidooi gehoord voor de gevestigde media waarin ons werd voorgehouden dat we zonder journalisten niet hadden geweten dat de machthebbers in Den Haag, Omtzigt graag in een "Functie Elders" zagen. Wie zich daar pas bewust van werd op het moment dat Ollongren wapperend met die papieren richting haar auto met chauffeur liep, is rijp voor de slacht. Bepaalde mensen leren het nooit. Ze zijn niet in de wieg gelegd om wat dan ook te winnen, behalve wellicht de postcodeloterij.

De ideologische leegte van het CDA
Pieter Omtzigt heeft dit bloot gelegd en zich net als Fortuyn, Wilders en Baudet te pletter gelopen op die verwerpelijke cultuur. Op deze 4 personen kan allerlei kritiek geleverd worden terechte of onterechte, maar essentieel is dat de zeer noodzakelijke omslag in onze bestuurscultuur uitblijft. Rutte is n.m.m. de spil in deze absoluut visieloze links georiënteerde wijze van besturen. Met angst en beven zien wij deze leeghoofdige mooiprater zijn vierde kabinet vormen. Verbijsterend !!

CDA The best democracy that money kan buy…
Grote geldschieters profiteerden van aanpassingen CDA-programma. Follow The Money ontdekte (zoals Pieter Omtzigt in zijn nota voor de Commissie Spies optekende) dat Hoekstra aan het verkiezingsprogramma liet toevoegen dat schoolhoofden extra ruimte moeten krijgen om zich jaarlijks bij te laten scholen. Een voorstel dat helemaal in het straatje past van de belangrijkste geldschieter van het CDA en tevens hoofd fondsenwerving: Hans van der Wind. Van der Wind werd een vermogend man met de verkoop van schoolboeken aan Soros !

Daarnaast voerde het CDA op het laatste moment allerhande aanpassingen door die gunstig uitpakken voor het midden- en kleinbedrijf. Een voorstel dat ten goede kwam van werknemers – een verhoging van het minimumloon met 10 procent – verdween juist uit het programma. Follow The Money schrijft: Het oorspronkelijke voorstel hiervoor was zwaar bevochten door de leden, en belangrijk voor Pieter Omtzigt. Dat de verhoging last minute sneuvelde, op instigatie van Hoekstra, ervoer Omtzigt als een ‘dictaat’ van zijn partijgenoot.

Dat Hoekstra zijn oren laat hangen naar geldschieters kan ook worden opgemaakt uit de wijze waarop het CDA de zogeheten Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) verdedigt. Dit is een fiscale regeling die enkele superrijken disproportioneel bevoordeelt. Linkse partijen en D66 willen de regeling om die reden aanpakken, terwijl Van der Wind er juist een warm pleitbezorger van is.

Hoekstra herhaalde dat zijn partij op de bres stond voor de regeling. Om dat punt nog eens extra te onderstrepen besloot het CDA kort voor de verkiezingen een wetsvoorstel in te dienen om de Bedrijfsopvolgingsregeling te behouden.
Tom Jan Meeus schrijft erover: Een erfenis of schenking wordt laag of niet belast wanneer bedrijfsvermogen binnen een familie overgaat, bijvoorbeeld van ouders naar kinderen. Maar de BOR is omstreden. Ambtenaren van Financiën schreven april 2020 dat de regeling „zeer grote vermogens” bevoordeelt. Veertig procent van de 2,8 miljard euro die de BOR in 2010-2016 kostte, kwam bij 2 procent van de rechthebbenden terecht: een fiscale subsidie van 1,1 miljard euro voor driehonderd mensen.

In het memo dat Omtzigts vertrek bij het CDA inleidde, schreef het Enschedese Kamerlid dat hij zich zorgen maakte over de invloed van enkele grote geldschieters. Die zouden er niet alleen op hebben aangedrongen dat Hugo de Jonge werd vervangen door Hoekstra, maar mogelijk ook inhoudelijke invloed hebben.

“Het CDA loopt ernstig gevaar dat zijn beleid in toenemende mate bepaald gaat worden door buitenstaanders, lobbyisten die uiteindelijk zelfs ‘meeschrijven’ aan het verkiezingsprogramma”, in de woorden van Omtzigt.

Het CDA ontkent zelf dat er sprake is geweest van beïnvloeding door vermogende geldschieters. “Donateurs hebben op geen enkele manier de inhoudelijke koers van de partij kunnen beïnvloeden. Dat is een gewekte suggestie die niet aan de orde is en iets dat het CDA verre van zich werpt.”

Follow The Money is in de beschikbare documenten, cijfers, etc. gedoken en komt tot de conclusie dat de beschuldiging van Omtzigt correct is.
De donateur in kwestie ontkent dat hij hierbij betrokken was. En het CDA stelt dat het allemaal heel toevallig gebeurd, is dat er iets anders was, waarop dit gebaseerd werd. Want ja, Hoekstra staat er natuurlijk om bekend dat hij heel erg bezig is met schoolhoofden.(cynische mode off) Zelfs een CDA-raadslid dat met FTM heeft gesproken geeft toe dat het allemaal maar wat gek is. “Als Hoekstra iets wil toevoegen over Europa, de zorg of de economie, denk je: ja logisch. Maar over schoolhoofden?”

Het CDA ontkent dat er sprake is van beïnvloeding door vermogende geldschieters. Altijd een wonderlijke reactie, alsof iemand zou verwachten dat ze het toegeven? Bovendien, het CDA is altijd de partij geweest van de lakeien van de macht. Niks nieuws onder de zon met die Hoekstra.

Van leraren en schoolleiders wordt verwacht dat ze zich regelmatig laten bij scholen. Daar voor zijn uren en budget beschikbaar. Bijna iedereen moet zich bijscholen maar om dat specifiek in een verkiezingsprogramma op te nemen staat een beetje vreemd, vindt u ook niet? Misschien om de "Woke- en Critical Race Theory"-agenda van Soros in het onderwijs te implementeren, ondersteund met dito Soros-lesmateriaal. Of ben ik nu erg aluhoedjesachtig bezig? Wenn schon, denn schon. Let's be vigilant !!

Achter de schermen lobbyen de sponsoren om hun voordeeltjes te garanderen in een falend systeem, de leden schrijven democratisch een partijprogramma en daarna mogen de sponsoren het in hun voordeel herschrijven. Dat geldt natuurlijk bij alle partijen die grote donaties ontvangen van derden, voor niets gaat de zon op. (hallo D66 !) De marktwerking van de politiek is al een tijdje ingevoerd.

Het behoud van de status quo is leidend en het behoud van de neoliberale macht het doel. Macht is het doel en niet een middel, en al helemaal niet om problemen van de burger op te lossen.
Macht corrumpeert en absolute macht over langere tijd corrumpeert absoluut.

Wat moet doorgaan voor democratie, is verworden tot een woordenspelletje. Geen ja en geen nee, niet antwoorden op gestelde vragen en antwoorden op niet gestelde vragen. Zowel in de media als in de Tweede Kamer is het normaal gedrag. Het ontwijken, wegduiken en bagatelliseren is stuitend, net als het zwart lakken van de terecht opgevraagde dossiers van de slachtoffers en belangrijke memo’s niet archiveren. Het is de aanwijzing van een zieke mentaliteit, waarbij politici geen volksvertegenwoordiger meer zijn en waarbij de oppositie gesensibiliseerd moet worden.
Ben benieuwd hoe lang voordat Follow the Money wordt verboden of anders gecanceld.

Kom, we gaan vitamine D opdoen op terras, tuin of balkon onder het genot van een groot glas rood en toost graag op uw gezondheid en welbevinden. Geniet van het leven, het duurt maar even. PROOST !

Politieke stand van het land per 27 juni 2021 is gelijk aan die van vorige week wegens geen verschuivingen geconstateerd door Maurice de Hond
Last Edit:1 jaar 5 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 5 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 5 maanden geleden #57577
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 20 juni 2021


Peilingen
How low can you go..: CDA zakt naar 6 zetels
Nog maar een derde deel van de kiezers die op 17 maart CDA heeft gestemd, geeft aan nu nog op die partij te stemmen. Ruim een kwart van de kiezers van het CDA van 3 maanden geleden geeft nu aan BoerBurgerBeweging te kiezen. Daarnaast wordt ook JA21 genoemd en geeft 20% aan niet te weten op welke partij te stemmen. Met de score van 6 zetels is het CDA nu even groot als ChristenUnie en Volt en kleiner dan PvdDieren en GroenLinks.
Deze forse electorale verschuivingen komen nog voordat een nieuwe regering is gevormd. Maar mocht die er wel komen, dan kondigen zich nog veel meer electorale verschuivingen aan, want:
Kiezers van VVD willen voor het grootste deel niet dat de VVD met GroenLinks gaat regeren
Kiezers van D66 willen voor het grootste deel niet dat D66 met ChristenUnie gaat regeren
Een derde van de kiezers van PvdA en GroenLinks willen niet dat hun partij in het kabinet stapt met Mark Rutte als premier
Mocht op 1 september er nog geen nieuw kabinet zijn dan vindt 60% dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Alleen de kiezers van VVD, D66, ChristenUnie en SGP vinden dat in overgrote mate niet.
Peil.nl.

Wopke Hoekstra
Well done sir. You are single handedly destroying your party, zoals Caroline van der Plas ongetwijfeld zou zeggen in goed Nederlands. Een vijand van het CDA had het niet beter of efficiënter kunnen doen dan onze man van McKinsey

Omtzigt werd door Hoekstra weggezet als ziek. Lekker makkelijk als iemand kapotgemaakt thuiszit. Omtzigts analyse van 76-pagina's werd geparkeerd als het product van een zieke geest. Maar het document onderbouwt iedere stelling, inclusief bronvermeldingen en bewijs. O ja! Omtzigt kreeg ook nog even de schuld van het lek !!
Geen moment heeft het CDA besteed aan het oplossen van de genoemde problemen. Die 76-pagina's waren ook incompleet. Er ontbrak een explosieve memo die bewust was weggemaakt.

Eindelijk is er bewijs dat men op het hoogste niveau alles wist, en dus opzettelijk handelde. Dat vraagt om een heroverweging om tot een strafrechtelijk onderzoek over te gaan.

Interessant hoe daar mee om wordt gegaan, binnen een week is Omtzigt-gate een non-issue, volledig van de radar. De Rutte-doctrine was ook in dit deel van de affaire springlevend. De beeldvorming is leidend, iedere vorm van falen is te maskeren. Zo lang mogelijk demissionair blijven lijkt wel een nieuwe methode om geen verantwoording af te leggen. Deze crisis wordt op alle controversiële onderwerpen verlengd.

Te lang is het CDA in de greep geweest van de linkse dominees. De islam werd niet kritisch bejegend, het werd immers beschouwd als een godsdienst, zonder dat men oog had voor de kwalijke kanten. Hun eigen zielenheil en grote schuldgevoel moest worden (af)gekocht, maar dat werd afgewenteld op de samenleving, zie bijvoorbeeld het kinderpardon. Veel leden en traditionele stemmers hebben het hier zo langzamerhand wel mee gehad.

Omtzigt heeft misschien geen antwoord op de wezenlijke vraagstukken van deze tijd (noem mij één partij die dat antwoord wel heeft), hij heeft wel een antwoord op het functioneren van de democratie. De linkse partijen hebben dat in de ogen van de kiezers in ieder geval ook niet en de VVD waait met alle (linkse) winden mee. D66 is ver verwijderd geraakt van haar democratische beginselen en ik zie haar verkiezingsresultaat als een toevalstreffer, niet als bestendig (in ieder geval hoop ik dat).

Vrijwel alle partijen in Nederland willen hetzelfde: meer EU, meer immigratie, meer Islam, meer windmolens, zonneparken, biomassacentrales, van het gas af en vooral geen kernenergie. Ook buitenparlementaire beslissingen door rechters (stiksof, Shell) worden klakkeloos geaccepteerd.

Wat is dan nog de meerwaarde van het CDA tegen de achtergrond van verdere ontkerkelijking en toenemende invloed van de Islam? Nog afgezien wat christelijke politiek behelst. Waarin onderscheiden VVD, GL, PvdA, CDA, CU zich eigenlijk nog ?

Het CDA werd door financiële bijdragen van 1,2 miljoen euro zowel inhoudelijk als qua leiderschap een bepaalde richting ingestuurd. Moet kunnen. Niets aan de hand. Volgend jaar staat alles in de boeken. Echt waar ! Mag ik even vergelijken: als moslimorganisaties in ons land financiële steun ontvangen, dan is het CDA er als de kippen bij om duidelijk te maken dat dat niet kan. "Want niemand geeft zoveel geld zonder invloed te willen.”

CDA-Oldenzaal kiest voor Omtzigt
De eerste CDA-afdeling die het kamp Omtzigt kiest en zich daarmee afkeert van het kamp-Wopke is een feit. De grote afdeling van het CDA in Oldenzaal staat achter Omtzigt en diens standpunten. Op de webpagina van de afdeling: ‘Willen we bij de landelijke club horen?’ ‘Zijn we het eens met de koers die het landelijke CDA nu vaart?’ Beide vragen worden met een volmondig ‘NEE!’ beantwoord. „Het gevoel uitspreken voelt niet zo goed, maar zo leeft het wel bij ons.” Wat we nu in Den Haag zien gebeuren, past niet bij ons team", zegt Hennie Maartens, raadslid en CDA-nestor tegen Tubantia. „Het is niet transparant, niet eerlijk en en niet open.” Begrip is er voor het besluit van Omtzigt om zijn partij de rug toe te keren. Het Enschedese Tweede Kamerlid kreeg volgens zijn oud-partijgenoten in Oldenzaal niet de politieke steun die hij had moeten krijgen. „Door zijn strijd en vasthoudendheid kwamen misstanden aan het licht. Dat wat voortdurend weggepoetst werd, bleek een onuitwisbare vlek.”

Geklungel
Het CDA begint het effect van het geklungel van hun partijbestuur en partijleider Hoekstra nu echt te voelen. Het vertrek van Pieter Omtzigt was voor partijleden de druppel om hun lidmaatschap op te zeggen. De situatie is kennelijk ernstig genoeg om de hulp van Defensieminister Ank Bijleveld en een heel bel team in te schakelen, in de hoop de vertrekkende partijgenoten van gedachten te doen veranderen.
Nu doen ze net of weglopende leden een probleem zijn en willen daarmee verdoezelen dat ze zelf het probleem zijn, hoe dom kun je zijn. Defensie kampt momenteel met grote personele problemen en financiële tekorten dus achterstanden in onderhoud en de inzetbaarheid niet op orde en mevrouw Bijleveld als minister van defensie gaat als een veredelde telefoniste partijleden bellen….!
Geeft aan dat er iets goed mis is met het landsbestuur, de minister heeft werk genoeg te doen op het ministerie en heeft in principe helemaal geen tijd om afvallige partijgenoten te bellen!

Als u het mij vraagt (maar dat doet u natuurlijk niet) is het CDA helemaal niet zo'n nette partij als men doet voor komen. Hoogmoed, Waanzin en Belust op Macht .Ze hadden al een waarschuwing van de kiezer gekregen maar men heeft gewoon lak aan het electoraat, dat wordt duidelijk . Vriendjes helpen vriendjes aan dik betaalde banen. En men schuift alle schuld naar een ander. Dat hebben we gemerkt toen de PVV haar gedoogsteun aan Rutte-I opzegde, omdat CDA weigerde haar beloften/afspraken na te komen en vervolgens de PVV de schuld in de schoenen schoof.

The Great Reset
De machthebbers en hun trawanten zijn druk bezig de wereldwijde samenleving volledig te ontwrichten. Waarheid, rechtvaardigheid, veiligheid en vrijheid horen tot het verleden. De mensheid wordt beheerst door leugen, onrecht, geweld en dictatuur. Ze hebben de wereldbevolking hun kostbaarste vrijheden en persoonlijke grondrechten ontnomen, onder voorwendsel van een killer virus. Zo wordt de Nederlandse bevolking gekneveld door de despoot Mark Rutte, zijn loopjongen Hugo de Jonge en nog een heel stel andere meelopers. Uitsluitend bedoeld om gehoorzaamheid af te dwingen waarvoor de bewijzen voor het oprapen liggen. De grootste dictators uit de geschiedenis konden slechts dromen van wat de machthebbers de wereldbevolking nu opleggen.

Ze hebben in nauwelijks één jaar tijd meer macht veroverd om mensenlevens aan zich te onderwerpen dan Stalin, Mao en Hitler in hun hele leven samen. Bovendien zijn ze er in geslaagd de puppets van mainstream media zo te manipuleren dat de tegenstanders die weigeren de dictatoriale dwangmaatregelen op te volgen de schuld krijgen van de lockdowns. Slechts weinigen doorzien de rol van de media. De machthebbers bepalen wat er in het nieuws komt en wat niet, zodat de waarheid naar willekeur kan worden verdraaid.

De mainstream media zal de grenzeloze eigendunk, hoogmoed en zelfgenoegzaamheid van de machthebbers nooit ter sprake brengen. Ze hebben hun geloofwaardigheid volledig verloren.

Tv-verslaggevers confronteren ons avond aan avond met zwaar gecensureerde en gemanipuleerde informatie en indien dat zo uitkomt, met regelrecht nepnieuws. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen. Goedgelovige lezers en kijkers hebben geen idee dat zij belazerd worden. Mensen en (alternatieve) media die tegen deze gangbare politieke correctheid opstaan, worden al gauw uitgemaakt voor complotdenkers, fascisten of rechts-extremisten. De manier waarop de macht gemanipuleerd wordt en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is verbazingwekkend.

De macht die in werkelijkheid de aarde regeert, voert het huidige wereldbestel meedogenloos naar het einde. Alle spirituele bolwerken in de wereld worden geactiveerd om mensen af te leiden van wat ze achter de schermen bekokstoven. De hersenspoeling is zo gigantisch en effectief dat veel mensen zelfs het idee hebben dat er niets aan de hand is. Ze zijn bezig ons maatschappelijk leven te vernietigen en ons een werelddictatuur op te dringen. Het komt allemaal wel weer goed is de veel gehoorde kreet. Het lijkt er op dat onze wereld met rasse schreden op weg is naar de eindfase van ons huidige wereldbestel. We zien hoe de macht van de duisternis steeds driester en brutaler wordt.

De machthebbers die op het wereldtoneel acteren zijn verslaafd aan verdorvenheden.

Nine for News
‘Slimste man van Amerika’: elite wil wereldbevolking steriliseren met coronavaccin.
Eén van de slimste mensen ter wereld heeft zich uitgesproken tegen het coronavaccin. Hij stelt dat de mondiale elite die achter de uitrol van dit ‘vaccin’ zit niet het beste met de mensheid voor heeft. In 1999 schreef Esquire een artikel over Christopher Langan (69) als ‘slimste man van Amerika’, met een IQ van ongeveer 200.
Onlangs schreef hij in een bericht op Facebook dat de elite het vaccin wil gebruiken om de bevolking te steriliseren. “Een massale sterfte zou traumatisch zijn en een bedreiging vormen voor de status quo,” legde Langan uit. “Als de bevolking afsterft en de economie crasht, blijft de elite met lege handen achter. Ze geven de voorkeur aan massale sterilisatie en een langzamere (maar nog altijd snelle) bevolkingsdaling.”

In het kort komt het erop neer dat de elite, door hun zakken te vullen en alle anderen te verdringen zichzelf beschouwt als een “Meesterras”, een soort globale veefokvereniging waarvoor de rest van de soort niets anders is dan een kudde volgzaam vee dat moet worden gefokt voor dienstbaarheid en nauwelijks genoeg intelligentie om bevelen op te volgen. Dit is duidelijk en onweerlegbaar gedocumenteerd door bijvoorbeeld de “White genocide” agenda die een eeuw geleden werd beschreven door Coudenhove-Kalergi, oorspronkelijk gefinancierd door de Rothschilds, Warburgs en andere internationale bankiers en die nu wordt nagestreefd als internationaal beleid in de hele Westerse wereld. “Vergeet niet dat de elite zichzelf beschouwt als de genetische creme-de-la-creme, en ervan uitgaat dat alle anderen genetisch inferieur afval zijn en dus uiteindelijk vatbaar voor hun mind-control technieken. In het wereldbeeld van de elite, zijn alleen de elite ‘elite’. Alle anderen zijn shit en dus vervangbaar”, schreef Langan.

Ten eerste, volgens de gebruikelijke definitie van “vaccin”, zijn de huidige injecties geen “vaccins”. Het is gewoon een andere soort gevaarlijke technologie die de parasitaire bovenklasse financiert en gebruikt voor globale overheersing en controle. Een massale menselijke uitroeiing zou traumatisch zijn en de status quo bedreigen. Als de menselijke bevolking instort en de economie volgt, heeft de elite niets, geen aangeboren superioriteit of aanpassingsvermogen dat hen zou kunnen beschermen en tot hun overleving zou kunnen leiden. Daarom geven ze de voorkeur aan massale sterilisatie en een langzamere (maar nog steeds snelle) bevolkingsafname.

Het is duidelijk dat de parasitaire bovenklasse bezorgd is dat haar omgeving wordt vernietigd door de menselijke overbevolking. In plaats van bevolkingsbeheersing op de juiste manier aan te pakken, door de bevolking op te waarderen door middel van onderwijs en genetische hygiëne, door een beroep te doen op het beste in de menselijke soort en haar ervan te overtuigen haar eigen voortplantingsgedrag te beheersen voor haar eigen bestwil en dat van de aarde, geven zij er de voorkeur aan achter de rug van iedereen om te liegen en te bedriegen, door ons onder valse voorwendselen tot “vaccinatie” te verleiden en te bedreigen. Vandaar hun opvallende verwaarlozing van logica. In plaats van de mensheid op te waarderen, degraderen zij haar, vertrouwend op een combinatie van publieke onwetendheid, misplaatst vertrouwen, en doodlopende ideeën en ideologieën zoals atheïsme, materialisme, communisme, multiculturalisme en gedwongen etnische “diversificatie”, tiranniek “wereldbestuur” om de mensheid tot gehoorzaamheid te dwingen.

Dit komt tot uiting in het feit dat hun controle-agenda zich beperkt tot kwantiteitscontrole en kwaliteitscontrole volledig uitsluit. Zij gaan ervan uit dat alle ware genetische rijkdom van de mensheid in henzelf huist, ondanks hun opvallende gebrek aan verdienste (genialiteit, morele rechtschapenheid). Zij hangen een verouderd idee aan dat “sociaal-darwinisme” heet en gaan er eenvoudigweg van uit dat alle anderen, hoeveel beter en hoe slimmer men ook is, inferieur en vervangbaar zijn en ofwel moeten worden geruimd of gesteriliseerd, of gedegradeerd, ontworteld en versmolten tot een groot mokkakleurig slavenras voor het gemak van de elite.

Vergeet niet dat de elite zichzelf als de genetische creme-de-la-creme beschouwt, en ervan uitgaat dat alle anderen genetisch inferieur afval zijn en dus uiteindelijk vatbaar voor hun hersenspoelingstechnieken. Dit is een operatie op grote schaal waarbij menselijke fouten het onmogelijk maken om efficiënt te selecteren op “kwaliteit”, of kwaliteit nu wordt gedefinieerd op basis van objectieve verdiensten, of dienstbaarheid aan de parasitaire overklasse.
In het wereldbeeld van de elite, zijn alleen de elite “elite”. Alle anderen zijn shit en dus vervangbaar.

De heer is mijn herder, maar met geld kom je verder. Ontferm u over onze beurs en dat deze goed gevuld mag blijven. Koop christelijke waar, zo zorgen wij voor mekaar

Kom, we gaan een goed glas wijn drinken en breng een toost uit op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

Krijgt u van mij nog de peilingen van Maurice de Hond van zondag 20 juni 2021:
VVD 35, D66 22, PVV 18, PvdA 10, SP 9, PvdD 8(+1), GroenLinks 7, CDA 6(-2), Volt 6, CU 6(+1), JA21 5, FvD 5, BBB 5(+1), SGP 3, DENK 3, BIJ1 2, 50Plus 0
Last Edit:1 jaar 5 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 5 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 5 maanden geleden #57559
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 13 juni 2021

Peiling
Het bekend worden van het memo van Pieter Omtzigt aan de evaluatiecommissie van het CDA en het opstappen van hem als kamerlid voor het CDA zorgt ervoor dat het CDA gedaald is met 7 zetels in de gisteren gehouden peiling. Dit is de laagste score, die Maurice de Hond ooit voor deze partij heeft gemeten: het CDA stort helemaal in elkaar, houdt nog maar acht (8) zetels over.
Toedeledokie, Farizeëers

En het meest interessante? De peiling werd deels gedaan voor Pieter Omtzigt uit de partij stapte en deels erna. De uitslag was in beide delen hetzelfde. Daarbij moet u weten dat Maurice op vrijdag peilt, dus in deze momentopname zijn de vier zetels nog niet meegerekend die het CDA van Omtzigt geroofd heeft sinds zijn vertrek op zaterdagmiddag (Omtzigt was qua stemmen goed voor vijf zetels). Zo bezien blijven alleen Wopke en Hugo over met een interim partijvoorzitter.

Natuurlijk keken we daarom allemaal uit naar de nieuwste peiling van Maurice de Hond, om te kijken of deze saga van invloed zou zijn op het zetelaantal dat het CDA zou halen als er nu nieuwe verkiezingen waren. Welnu, het antwoord is binnen: het CDA is nóg verder in elkaar gestort. Sterker nog, er is eigenlijk helemaal niets meer van over. De oude machtspartij die onder Balkenende nog meer dan 40 (veertig!!) zetels bezette in de Tweede Kamer zou er nu nog slechts 8 (acht!) krijgen als er vandaag verkiezingen waren. Die 7 zetels verlies van het CDA zien we terug in winst voor JA21, Volt en BBB. Al die kleine fracties vertegenwoordigen een deel van het electoraat dat zich niet meer thuis voelde bij het CDA. Van aannemers, boeren, burgers en buitenlui tot vissers en zzp'ers
Indien deze kleine partijen de moed en het inzicht zouden hebben een gemeenschappelijke modus te vinden zich te verenigen ontstaat een CDA REVISITED mits men elkaar de vrijheid laat te stemmen volgens de eed of belofte die men als Minister of Kamerlid aflegt. Het is juist de kadaver(partij- en fractie-) discipline die het bij vele partijen doet wringen.

In een volwassen partij moeten vertegenwoordigers elkaar in heldere bewoordingen de maat kunnen nemen, maar uiteraard passen het schelden, het gekonkel en de bedreigingen waarvan Omtzigt in zijn notitie melding maakt daar niet in. Zolang de notitie vertrouwelijk was, kon de commissie Spies er zijn voordeel mee doen, maar nu niet meer. Of degene die de notitie gelekt heeft een medestander, of juist een tegenstander van Omtzigt binnen het CDA was, doet er nu niet meer toe. Hij of zij heeft het CDA gespiest achtergelaten. Dodelijk gewond. Ook al door de mondkapjes-affaire waarbij een "veelbelovend CDA-lid" in opspraak raakte, en daarnaast waren er nog wel enige "affaires" in de "provincie" die in de nationale pers breed werden uitgemeten.

Het CDA, een ultieme machtspartij, dat geen ander programma heeft dan: "wij zijn aan de macht, vertrouw ons. Alles wat goed is komt door ons, alles dat fout gaat ligt aan de burger zelf ...en dat noemen we dan "verantwoordelijkheid nemen".

Onze politiek ligt aan gruzelementen. Kapotstuk Niet meer te redden zolang het blijft voortbestaan in deze vorm, met de spelers die het zo kapot gemaakt hebben. Ons land is naar de gallemiezen aan het gaan, van links tot rechts is men kwaad en bezorgd, maar de spelers in Den Haag gaan vrolijk door met de formatie. Het is een haast geautomatiseerde respons bij politici: ze nemen afstand, ze herkennen zichzelf er niet in, ze hebben er geen herinnering aan, enfin, u kent dat soort lege, ontvluchtende uitspraken. Het enige nut dat ze hebben is het schoonvegen van het straatje van degene die ze uitspreekt, en verder heeft niemand er iets aan. En het is een manier om luid en duidelijk aan te kondigen dat er van die persoon dus geen enkele beweging richting een oplossing te verwachten valt. Marnix Van Rij doet alleen maar wat zijn wereld hem geleerd heeft, wat usance is voor politici en andere bestuurders en machthebbers. Het is de absolute kern van de oorzaak van het gigantische wantrouwen dat wij hebben: onze politici weigeren, in de meest creatieve vormen, verantwoordelijkheid te nemen voor de door henzelf geschapen puinhopen.

Voor werkelijk niets vindt men zich nog verantwoordelijk, en wentelt zich ondertussen in zelfbenoemde rechtschapenheid.

De opstelling van Omtzigt is zoals het hoort en daar schort het bij velen aan. Omtzigt stelde zich ook intern kritisch op. Daar zijn ze bij het CDA niet van gediend. Bij het CDA wilden ze af van Pieter Omtzigt - hoewel ze publiekelijk heel hypocriet doen alsof dat echt niet zo is - zodat de partij snel kan doorgaan met formeren. Wopke Hoekstra wil immers ten koste van alles deelnemen aan de nieuwe regeringscoalitie.
(Lees ook Follow the Money over CDA-partijfinanciering ) Met drie maanden gratis campagnetijd op de NPO voor Hoekstra vlak voor de verkiezingen... en dan zo matig scoren kunnen we rustig stellen dat een CDA zonder Pieter Omtzigt ten dode is opgeschreven. Sterker, nu hij niet meer loyaal hoeft te zijn aan het coalitieakkoord, het partijprogramma en zijn fractie, kan hij pas echt gaan doorbijten. Denk dat de Haagse CDA-mannetjes de gigantische weerzin onderschatten, die Hugo en co in de rest van het land gekweekt hebben. En die door de schijnheiligheid heen prikken en snakken naar de integriteit van Omtzigt. Die 'Haagse bubbel' arrogantie gaat zich als een boemerang tegen hen keren.

Steeds meer Nederlanders ergeren zich kleurenblind aan hun "vertegenwoordigers" die meer met zichzelf bezig zijn, en bedenken hoe ze lastige collega’s in een ‘ Functie Elders kunnen parkeren, dan met urgente kwesties. Het uitbesteden van de beslissingen rond de pandemie aan de ‘consensus wetenschap’, die opzichtig onwetenschappelijk te werk gaat, om vervolgens toe te moeten geven dat het allemaal niet best was, leidde bij de afgelopen verkiezingen al tot een Ruk naar Rechts, maar als dit obscure machtsspel vervolgens op regeringsniveau leidt tot een Ruk naar Links, dan is de volgende partij die voor de bijl gaat de VVD.

Opvallend is dat de steun voor het CDA al gedaald was van de 11 virtuele zetels vorige week naar de magere 8 van deze week voordat Pieter Omtzigt uit de partij stapte- maar natuurlijk niet voordat het bekende en onderhand controversiële memo van zijn hand naar de media was gelekt. De kiezer zag het dus al aankomen en keerde het CDA de rug al toe voor Omtzigt dat zelf officieel deed. Pro-Omtzigt kiezers hadden toen dus al de conclusie getrokken dat hij niet behouden kon worden voor de partij en waren vanaf dat moment bereid om met hun voeten te stemmen.

Kun je toch nagaan uit de hypothetische vraag van Maurice dat wanneer Omtzigt zelf aan de verkiezingen had meegedaan hij 23 zetels zou binnenhalen ten koste van veel partijen. Maar hij zou voor nu ongeveer even groot zijn als die andere 2e partij D66 met lijst Omtzigt of hoe het ook gaat heten.

Kortom: het CDA wordt op bijzonder kundige wijze gesloopt door de kartelpoppetjes Hoekstra en Marnix van Rij. Niemand kan die partij zo goed van alle mogelijke draagvlak ontdoen als deze twee Rutte-vrinden. Want vergis u niet, de reden dat dit document gelekt is, is natuurlijk dat de CDA-top Omtzigt het laatste duwtje wilde geven, zodat er nu snel door geformeerd kan worden. Omtzigt lag, zoals gezegd, intern een beetje dwars en daar wilden ze wat aan doen. Nou, dat is ze gelukt. Gefeliciteerd heren. Omtzigt eruit gewerkt en je eigen partij gedecimeerd. Well done !!

Rutte zal ongetwijfeld blij zijn dat Omtzigt uit het CDA stapt. Weer een lastpost minder...denkt hij. MH-17, Demmink, Toeslagenaffaire, haha, zand erover, steen erop. Maar Omtzigt heeft al aangegeven dat hij zijn zetel weer inneemt als hij hersteld is. Het zou zo maar kunnen dat er straks meer CDA-Kamerleden overstappen naar Omtzigt.

UPDATE: CDA’ers roepen op tot vervroegd partijcongres na vertrek Omtzigt. In het AD valt te lezen dat de Stichting Sociale Christendemocratie binnen de christendemocratie binnen acht weken een partijcongres willen. Zij willen opheldering en verantwoording van het CDA-bestuur over de uitgelekte memo van Omtzigt.
Zal het anti-Omtzigtbestuur dit aandurven?

Maatschappelijk is er al veel verzet tegen de ‘Cancelcultuur’, en daar kan Omtzigt zijn voordeel mee doen, omdat hij het aansprekende slachtoffer is van de horror die daarachter schuil gaat. Waarbij het belangrijk is die wijze van "politiek bedrijven" niet te gebruiken om andere partijen in de hoek te zetten, maar individuele politici die via de media hun collega’s te drogen hangen. Alsmede de gretige media zelf, voor zover ze daarin meegaan. Tegelijk is het cruciaal dat Omtzigt zich niet door diezelfde media laat verleiden om te blijven hangen in deze hele ‘affaire’. Ook niet als gaandeweg duidelijk wordt hoe er gemanoeuvreerd is, en wie er daarbij een rol hebben gespeeld. Die types, en die media, zijn het niet waard dat je ze aandacht schenkt. Laat dat maar over aan de bloggers, twitteraars en forummers. Dat komt wel goed.

Dus, doe maar rustig aan met die eigen partij, Pieter. Alle tijd. De kiezerspotentie van mensen die graag een nieuw sociaal contract met hun overheid willen, zal alleen maar groeien: de minus zeven van de Gristenfarizeeërs verspreidt zich over meerdere partijen en we weten uit eerdere peilingen dat een "Lijst Functie Elders" uit alle partijen kiezers kan halen...!!

Nog even staartje van de voetbal kijken en een lekker biertje of een goed glas wijn drinken. En drinken op uw gezondheid en welbevinden en op een voorspoedig herstel van Pieter Omtzigt PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 13 juni 2021 (referentie verkiezingsuitslag 17 maart)
VVD 35(1) , D66 22(-2), PVV 18(+1), PvdA 10(+1),SP 9 CDA 8(-7), GroenLinks 7(-1), PvdD 7(+1), JA21 6(+3), VOLT 6(+3), ChristenUnie 5,FvD 5(-3), BBB 4(+3), SGP 3, DENK 3,Bij1 2(+1), 50Plus 0
Last Edit:1 jaar 5 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 5 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 5 maanden geleden #57545
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 6 juni 2021

Peilingen
De peiling van deze week verschilt weinig van die van de afgelopen weken. De verschuivingen zijn miniem. De VVD staat voor het eerst sinds de verkiezingen 1 zetel op winst. D66 staat nu op 2 verlies. De PvdA scoort voor het eerst 1 zetel winst. Waar zijn de drie zetels van Van Hage gebleven en die ene zetel van Liane den Haan? Zijn zij volgens de peiling hun zetels kwijtgeraakt? Of moeten er nog enkele zetels bij één of meer andere partijen in mindering worden gebracht en aan Van Haga en Den Haan worden toegerekend? Onduidelijk dus.

Het is duidelijk hoezeer de voorkeuren verschillen tussen VVD- en CDA-kiezers aan de ene kant en D66-kiezers aan de andere kant.

Maar op een andere manier is goed te zien hoe groot de electorale schade kan worden bij de uiteindelijke vorming van het kabinet en welke combinaties voor de drie centrale partijen bij deze formatie het minste risico oplevert. Maurice de Hond c.s. heeft een overzicht gemaakt van het percentage kiezers van VVD, CDA en D66 die aangeven dat als dat de uitkomst van de formatie is, ze het voornemen hebben niet meer op die partij te stemmen. Ten slotte een tabel met de beoordeling van een mogelijke uitkomst van de formatie naar stemkeuze tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Professioneel landsbestuur
Nederlanders willen graag een professioneel landsbestuur. Om die reden meent een meerderheid dat Rutte de volgende regering moet leiden. Professioneel bestuur is je vriendjes de mondkapjes laten bezorgen. Verder bedrijfjes van Kamerleden of oud-Kamerleden of hun echtgenotes krijgen de voorkeur bij toekenningen van diensten en werkzaamheden. Hoe granuliet in een natuurpad terecht kwam , hoe WODC-wetenschappers hun wetenschappelijke mening moesten aanpassen. Professioneel bestuur ? Noem mij een instelling in Nederland die goed functioneerde met professioneel bestuur. Verantwoordelijken die er een puinhoop van maken kiezen vaak op tijd het hazenpad en via de banencarrousel komen de "badeentjes" weer omhoog in een andere zeer goed betaalde functie. Dat een partij die zó vaak betrokken is bij corruptiezaken, en die zoveel zo overduidelijk liegende politici heeft, niet volledig in elkaar stort zegt héél veel over het Nederlandse electoraat. De maffia of eender welke outlaw motorbende is geloofwaardiger dan de leider van de VVD.

We lopen voorop in de narcotica in Europa met een omzet van 40/50 miljard. Andere criminaliteit haalt omzet van 30 miljard. Banken die aan hun miljarden winsten 400 tot 750 miljoen boetes betaalden zonder individuele strafvervolging. Mensen in bevoorrechte/specifieke posities die miljoenen verdienen aan mondkapjes en andere aanbestedingen. De afgelopen 11 jaar hebben we o.l.v. Rutte een totale uitholling van recht, handhaving en onafhankelijke rechtsspraak voor onze kiezen gekregen. Alles tot op de bodem uitgehold en bezuinigd is de samenleving in een rap tempo een bananen republiek geworden waar boven- en onderwereld een is geworden , en waar het recht van de slimste, sterkste en de brutaalste overwint. En dan zou de VVD de kip met de gouden eieren slachten? De man die dit alles heeft mogelijk gemaakt? Echt niet !

Waarom PvdA en GL zouden willen aanschuiven bij het VVD/CDA-motorblok is onbegrijpelijk. Het enige waarvoor ze nodig zijn is het creëren van een comfortabele Kamermeerderheid om het destructieve beleid van de doorgaande lijn van Rutte I t/m III uit te gaan voeren in een hypocriet Rutte IV. Anders gezegd: meewerken om te komen tot een meerderheid van minderheden om massaal de eigen achterbannen te verlinken. Mooier is het niet te formuleren.

Opgewarmde prak
Ze doen net of het nieuws was. De Amerikaanse snuffelbrigade van de NSA en een peletonnetje Deense collega's hebben bij verschillende Europese partners de boel afgeluisterd. Via het glasvezelweb dat vanuit Amager in de loop der jaren is gesponnen bij buren als Zweden, Noorwegen, Duitsland, Nederland en Frankrijk. Zowel bij bedrijven als bij topdogs hebben zij hun oortjes te luisteren gelegd. Wat dat laatste betreft al dan niet met een dikke kont (Berlusconi formuleerde het iets sappiger )
Freule Ollongren beloofde 7 december vorig jaar aan de Kamer om Denemarken om uitleg te vragen. Of ze inderdaad bij de Denen heeft aangeklopt over deze heikele materie en zo ja, of ze antwoord heeft gekregen weten we niet. Maar allicht dat er iets is blijven liggen toen ze op 25 maart jl. werd overvallen door een coronagolf en naar huis vluchtte. Om van daaruit te proberen een functie elders voor Pieter Omtzigt te regelen.
Nu we het toch over Pieter Omtzigt hebben. Als er iemand zal zijn afgeluisterd tussen Delfzijl en Vaals dan is dat Pieter. Na zijn verdediging van Edward Snowden bij de Raad van Europa, zijn storende activiteiten bij het afrollen van de MH17-story, zijn lastige geëmmer over de Nederlandse hulp aan Syrische baardgroepen en zijn geneus in de affaire rond onze vermoorde Maltese collega Daphne Caruana Galizia. We zullen er nog van horen. Of niet. Dat laatste is waarschijnlijker.

Coronareligie
We zien de gelovigen in de rij staan voor vaccinatie, groene paspoorten en zelftesten; opgelegde restricties worden gedwee opgevolgd. De coronareligie is geboren. De voorspelde testsamenleving is een keihard feit geworden, ondanks dat er geen sprake meer is van een pandemie. Via de alternatieve media is voldoende duidelijk geworden dat we zijn misleid door de WHO i.s.m. Big Tech en Big Pharma. De massamedia loopt achter de feiten aan en de verwarring zal groter worden naarmate de kloof in de samenleving groeit tussen arm en rijk, tussen religieuzen en ongelovigen, tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen, tussen links en rechts, tussen jong en oud, tussen de mainstream media en de alternatieve media, tussen alles en iedereen. Dat is wat opvalt bij het ontstaan van een nieuwe religie. Verdeeldheid op velerlei gebied. Slecht voor ons nationale politieke landschap. Niet verwonderlijk dat het formeren van een nieuw kabinet dreigt te mislukken. Met zoveel partijen en zoveel verschillen van inzicht kun je geen democratische regering meer samenstellen.

De kwaliteit van alle beslissingen die we nemen, staat of valt bij de kwaliteit van de informatie waar we die beslissing op baseren.
Nagenoeg iedereen in mijn omgeving laat zich vaccineren. Maar als je vraagt op grond van welke informatie ze tot die keuze zijn gekomen, is het antwoord: "Omdat iedereen het doet", of: "Omdat ik weer wil reizen/festivals bezoeken'" , of: "Omdat ik dit "gedoe" helemaal zat ben!',
of: 'Omdat mijn werkgever het vereist', en woorden van gelijke strekking. Met andere woorden, men heeft niet eens enige moeite gedaan om zich te informeren. Men is gehoorzaam.

We moeten er ook rekening mee houden dat er veel minder animo voor het vaccin is dan ons wordt wijsgemaakt. Het is een bekende marketingtruc om te veinzen dat er ergens een run op is. Dan willen mensen het. Ook het inzetten van celebrities om het vaccin aan de man te brengen is een marketingtruc. Of foto’s van bekende mensen met een spuit in hun arm is ook een verkoopstunt. Of zeggen dat 1982 aan de beurt is. Dan denken mensen ‘huh, ik ben uit 1975!’. De hele lockdown hoorde ook bij de marketingcampagne. Want zonder lockdown was iedereen al immuun voor het virus dan was er geen vraag naar het vaccin. Het is de marketingafdeling van de farmaceuten die ons land leiden.

Behalve dat het “virus” ook een marketing truc is. Waar is het? Het is nooit geisoleerd, en er zijn organisaties die honderdduizenden uitloven voor het bewijs. Tellen de postulaten van Koch nog of gaat het alleen om wat de media zegt en wat men denkt of voelt?


"Lekker geregeld"
Demissionair kabinet haalt nog gauw wat terroristen naar Nederland: ‘Lekker geregeld’ . Een Nederlandse delegatie is in het noorden van Syrië om een groep Nederlandse ‘Syriëgangers’ op te halen. De overdracht vindt plaats in Qamishli, vlak bij de Turkse grens. Persbureau AFP schrijft dat het gaat om Nederlanders die banden hebben met terreurgroep Islamitische Staat.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan volgens een woordvoerder "niets over de kwestie zeggen". Journalist Harald Doornbos twittert dat de delegatie een groep Nederlandse IS-vrouwen en -kinderen ophaalt en naar Nederland brengt. Hij wijst erop dat het niet de eerste keer is dat een Nederlandse delegatie naar Syrië komt om Nederlanders op te halen. In 2019 droegen de Koerdische autoriteiten in Noord-Syrië kinderen van IS-ouders over aan een Nederlandse delegatie in Ain-Issa.

Waarom verbaast ons dit niet? Omdat dit gewoon de werkwijze van Rutte/Kaag is. De Tweede Kamer is voor een voldongen feit gesteld. Niet geraadpleegd of geïnformeerd. Te gek voor woorden dat een demissionair kabinet, zonder raadpleging van de Tweede Kamer, hiertoe kan besluiten. Ook zo benieuwd welke bewindspersoon hier achter zit.? Kaag heeft een paar weken geleden de functie van Blok overgenomen dus...? Een tweetje Kaag/ Grapperhaus? Het kabinet is nog altijd demissionair en ze nemen maar beslissingen. Zo’n demissionair kabinet hoort lopende zaken af te handelen en verder nergens meer aan te beginnen tot dat er een nieuwe club geformeerd is.

Ach, morgen is iedereen het alweer vergeten. Zo gaat het al jaren ! We staan op randje afgrond en 70% van Nederland maakt zich druk of de terrassen wel op tijd open gaan …….Alles gaat goed, gaat goed meneer de leider....

Kom, we gaan een glaasje wijn drinken, en toost ik graag op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 6 juni 2021( gerelateerd aan verkiezingsuitslag 17 maart)
VVD 35(+1), D66 22(-2), PVV 17, CDA 11(-4), SP 9, PvdA 10(+1) , GroenLinks 7(-1), PvdD 7(+1), JA21 6(+3), Volt 6(+3) ChristenUnie 5, FvD 4, SGP 3, DENK 3, BBB 3(+2), Bij1 2(+1), 50Plus 0
Last Edit:1 jaar 5 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 5 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 6 maanden geleden #57535
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 30 mei 2021

Peiling
Ook deze week geen verschuivingen. De uitslag is nu al een paar weken hetzelfde. Maar dat houdt niet in dat onder de oppervlakte niet veel aan de hand is, schrijft Maurice de Hond.. Hij gebruikt de fase om vandaag weer eens dieper te duiken in de versplintering van ons electoraat. Bij het volgen van de politieke ontwikkelingen in Den Haag via de parlementaire pers en uitspraken in de media van politici, met nu de formatie als focuspunt, valt hem op, hoezeer het lijkt alsof er sprake is van “business as usual”. Als maar op de één of andere manier een kabinet gevormd kan worden, waarvan de partijen samen 76 zetels hebben, dan kunnen we weer “normaal” verder. En het onderwerp dat dan wel hoog op de agenda staat is de bestuurscultuur, vooral naar aanleiding van de toeslagenaffaire, met een extra dimensie door de consternatie naar aanleiding van de foto van de notities van Ollongren eind maart.
De versplintering als kanarie in de kolenmijn".
Een ander onderwerp lijkt veel minder aandacht te krijgen en is voor de politieke stabiliteit van Nederland minimaal zo belangrijk. En dat betreft de versplintering van het electoraat, zoals het zich uit in de aanhang van de verschillende partijen. Kijk maar eens naar de huidige cijfers. CDA + PvdA, die in de vorige eeuw doorgaans tussen de helft en twee derde van de stemmen kregen, staan nu op 13%. Slechts 3% meer dan de nieuwkomers JA21, Volt en BBB bij elkaar. Er zitten nu 12 partijen in de kamer met 1 tot 6% van de kiezers achter zich.

Maar ja, als na -moeizame- onderhandelingen er uiteindelijk een kabinet komt met 76 zetels achter zich, dan gaan we gewoon weer door, op naar een volgende verkiezingsuitslag, waarbij er nog meer sprake zal zijn van een verdere versplintering. Waarbij je nu al kan voorspellen dat welke regeringscombinatie het ergens in de komende maanden ook wordt een deel van de kiezers van die partijen daar niet blij mee is, omdat er een of meer partijen bij betrokken zijn, waar de achterban van die partij niet zo blij mee is (wat gaat er gebeuren met de VVD-kiezers als het een regering is met een fors links accent?).Maar de olifant in de kamer wordt niet benoemd, laat staan dat daar iets echt mee wordt gedaan. Dat ons politieke stelsel niet meer aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij
Lees Maurice de Hond op Peil.nl

Pieter Omtzigt
BNN/Vara De NieuwsBV. Wij moeten niet meer over Pieter Omtzigt praten. Waarom niet? Omdat degene die propageren dat "wij" niet meer over Pieter Omtzigt moeten praten, in wezen een verborgen wens hebben om niet meer over de belastingdebacle met betrekking tot de minderheden te hoeven praten. En praten over Pieter Omtzigt in wezen steeds over de Belastingdebacle blijven praten is. Zijn opponenten blijven sodemieteren: Omtzigt zou de vorming van een kabinet Rutte willen tegenhouden. Dat is niet zo, maar dat is de uitkomst van een succesvolle framing door zijn opponenten. Omtzigt zou best gezegd kunnen hebben dat hij geen kabinet Rutte wil, maar hij heeft nergens mee gedreigd. Zij, in politiek en media, die anders beweren, laten zich meeslepen door eigen onvermogen en politieke voorkeur. Zijn opponenten zouden er een lief ding voor overhebben als Pieter Omtzigt wordt doodzwijgen. Jaloezie is een bitch!
Daarnaast leidt deze framing af van waar het werkelijk om gaat. Namelijk een voormalige minister-president die vlucht voor zijn verantwoordelijkheid door af te treden zonder zich in het parlement te verantwoorden voor falen en misleiding en die de volksvertegenwoordiging bij herhaling voorliegt.

Omtzigt heeft zijn werk als volksvertegenwoordiger voortreffelijk gedaan. Macht en tegenmacht. Hij is daarbij als volksvertegenwoordiger misleid en in het geheim tegengewerkt door het kabinet. De een zal dat een zorg zijn. Bijvoorbeeld als je democratie iets voor Dummies vindt. De ander vindt het juist een groot probleem. Ik denk dat velen van ons bij de laatste horen.
Bovendien is het niet Omtzigt die de vorming tegenhoudt, het is Hoekstra die geen beslissing durft te nemen. Weliswaar veroorzaakt door Omtzigt.

Ik las dat Rutte Kaag arrogant noemde ! Uitgerekend Rutte ! “Ik ben van een hoger moreel niveau”, zei Kaag met de nodige dedain over Rutte. Nou ja, je hoeft er echt niet veel voor te doen om van een ‘hoger moreel niveau’ te zijn dan Rutte. Toch?

Decadente zelfmutilatie van een zieke geest
Europese regeringsleiders in Brussel: "Zware economische sancties tegen Belarus zijn onvermijdelijk".

Zo, dat karretje staat op rails. De Europese Regeringsleiders kunnen niet meer terug, al zouden ze dat willen. Dus wat zijn dan de gevolgen? Hubert Smeets van 'Raam op Rusland' verkneukelt zich in NRC, en rekent ons voor dat miljarden aan exportgoederen uit dat land Nederland niet meer in zullen komen. Aardolieproducten, kunstmest, staal, maar ook landbouwproducten en consumptiegoederen zijn belangrijke exportproducten voor Belarus. We weten dat dergelijke sancties gericht zijn tegen de burgerbevolking, in de hoop dat hun misère hen zover zal brengen dat ze de witte vlag hijsen, en zich overgeven aan de NAVO-landen. Eindeloos veel voorbeelden, inmiddels. Maar eigenlijk heeft die benadering nog nergens gewerkt.

In Irak stierven miljoenen burgers bij bosjes (waaronder 500.000 kinderen) door onze snoeiharde sancties op o.m. medicamenten, gevolgd door een invasie. In de olielanden Iran en Venezuela hebben ze het loodzwaar. En de olielanden die naast sancties ook een bommentapijt en groepen Jihadisten cadeau kregen, zoals Libië en Syrië, lijken eerder in tegenovergestelde richting te bewegen. Rusland en China worden er zelfs beter van, waar ze leren alles wat ze nodig hebben zelf te maken, al zou het uiteraard beter zijn voor iedereen als de wereldhandel niet voor dit soort perfide machtsspelletjes misbruikt zou worden. Smeets ziet Belarus hierdoor ‘aankloppen’ bij Rusland. Dat is volgens mij echter een onjuiste voorstelling van zaken. Zeker, Belarus zal, als het haar producten niet meer aan ons kan verkopen, op zoek gaan naar een andere afzetmarkt. Wat betekent dat ze Rusland en China in de armen zullen vliegen, analoog aan Iran en Venezuela.

Het gaat dus niet om "hulp", of Rusland dat opdraait voor goederen die Belarus moet dumpen, maar die goederen zoeken dan hun weg naar Rusland en China, en Europa kan doodvallen. Waar nodig door Rusland en China doorverkocht, of zij gebruiken die Wit-Russische goederen voor hun eigen markt, en exporteren naar ons wat ze overhouden, zolang die landen zelf niet ook worden afgesneden van de westerse markt. Bedenk bovendien dat 90% van alle per spoor uit China in Europa aangevoerde goederen door Belarus moeten. Een vergelijkbare positie als Oekraïne had voor Russisch gas, vóór ‘Nordstream II’, wat de interesse van de Amerikanen en de Britten voor Belarus verklaart, waar ze zo hun ‘Tol-Hand’ op de ‘Belt and Road’ extensie naar Europa hebben. Waardoor Europa mooi kan betalen voor alle oorlogsuitgaven van die beide Angelsaksische egostrategen (geen tikfout). Waar Rutte wellicht hoopt langs die weg het hele Belt and Road-idee de nek om te draaien, zodat Rotterdam belangrijk blijft, en Nederland een wit voetje haalt in Washington, Londen en Brussel (NAVO), gaat dat op deze manier écht niet werken. Ja, over ons lijk.

Smeets ziet ook goed opgeleide jonge Wit Russen naar Nederland komen. Wellicht kunnen zij dan helpen met het oplossen van die Toeslagen-affaire, want D66-kanjer van Huffelen lukt het in geen duizend jaar. Als die jongeren uit hetzelfde hout gesneden zijn als Smeets’ en Cukier’s grote vriend Protasevitsj, kan het nog gezellig worden in ons land! Ik zie dat soort jongvolwassenen nog niet achter de regenboogvlag op een praam in de Amsterdamse grachten reclame maken voor die individuele keuze op Lifestyle gebied, waar ze in Oekraïne naam maken voor zichzelf als homohaters bij uitstek. Maar wellicht doet een gesubsidieerde ‘Raam op Rusland’-cursus bij Smeets’ en Cukier’s propaganda-outfit wonderen? Ik zou er geen geld op inzetten. En trouwens, zonder die handel uit Belarus zit Rutte IV (en verder) ook met een tekort aan inkomsten uit alle ‘heffingen’ op die goederen uit dat land, dus schrijf die gesubsidieerde banen ook maar vast af, dan. En dan hebben we het er nog maar niet eens over dat de export van ‘Europa’ náár Belarus groter is dan we uit dat land importeren, en neem maar van mij aan dat daar ook een dikke vette streep doorheen gaat dan. Lichtpuntje: Die ‘Agrobedrijven’ moesten toch al dicht vanwege de ‘Groene Agenda’, om ruimte te maken voor meer windmolens en fraaie 'parken' vol zonnepanelen voor al die datacenters.

Bij Shell en KLM kunnen ze ook niet terecht, want die worden voor onze ogen gesloopt door het kabinet van Rutte III en hun baas, de rechter, die ook de stekker uit de landbouw gaat trekken voordat we ons verstand terugkrijgen. Lichtpuntje: Zonder ‘Agrobedrijven’ hebben we die kunstmest uit Belarus ook niet meer nodig. De miljarden vliegen ondertussen de deur uit, nu Rutte’s baas ook besloten heeft dat de belastingbetaler miljarden extra in de ‘Jeugdzorg’ moet storten, wat niks produceert, en alleen maar kost. Smeets ziet dat Poetin moeite moet doen om de begroting van Rusland sluitend te krijgen, (Russian Economy to perform better than expected this year - World Bank. www.rt.com/business/524858-russian-economy-growth-world-bank/ )maar in het westen doen landen al niet eens meer een poging ( www.trouw.nl/nieuws/het-begrotingstekort...-historische-hoogte- )

Boven de column van Smeets stond een kaartje van het luchtruim van Belarus, en de route die werd afgelegd door een vliegtuig dat door Europa geweigerd werd, na vertrek uit Minsk. Wie bouwt er dan een muur om dat land? En met welk doel? Decadente zelfmutilatie van een zieke geest, die dringend hulp moet krijgen, voor het te laat is. Wat bezielt de mensen?

Even tussen ons gezegd en gezwegen: Volkov, die eerder onze volksvertegenwoordigers van de Commissie Buitenlandse Zaken te pakken heeft genomen, (zie elders op het forum) had eerder de grote baas van het NED ( NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY) te grazen:
Gerschmann legt uitgebreid uit hoe ze Belarus ondermijnen met hulp van oproerkraaiers.


Weer stof genoeg om over na te denken, in het zonnetje met een lekker drankje, waarmee ik graag drink op uw gezondheid en welbevinden. PROOST !
Last Edit:1 jaar 6 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 6 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 6 maanden geleden #57508
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 23 mei 2021

Peilingen
Er zijn deze week geen electorale verschuivingen. CDA en FVD op fors verlies, de nieuwkomers JA21, Volt en BBB op duidelijke winst. Net zoals 3 weken geleden heeft De Hond c.s. mogelijke uitkomsten van de formatie voorgelegd aan de kiezers. Met de vraag wat hun reactie daarop zou zijn. Dan blijkt dat er electoraal gezien een fors probleem ligt. Want het oordeel over een mogelijke uitkomst tussen met name de kiezers van VVD en D66 verschilt sterk.

Per combinatie zijn drie mogelijke reacties voorgelegd: Positief, Neutraal of Negatief.

Als de VVD een regering gaat vormen met daarin GroenLinks is dat voor minstens twee derde deel van de VVD-kiezers een negatieve uitkomst van de formatie (79% reageert daarop negatief). De combinatie VVD-D66-CDA-PvdA levert een beduidend lagere negatieve reactie (34%). Onder de CDA-kiezers zien we min of meer vergelijkbare cijfers.

Combinaties met JA21 of ChristenUnie laten hogere negatieve scores zien bij de D66-kiezers, terwijl die bij VVD en CDA laag zijn. Alleen een minderheidskabinet met daarin VVD, D66 en CDA laat bij de kiezers van de betrokken drie partijen een negatieve score zien van lager dan 30%.

Als we bij dit overzicht mede in beschouwing nemen dat het CDA electoraal er slecht voor staat (2 maanden na de verkiezingen scoort deze partij nog maar 11 zetels) en er ook nog sprake is van andere electorale verhoudingen in de Eerste Kamer, dan lijkt dit sterk op een Gordiaanse Knoop.

En dan heeft Maurice de Hond de mogelijke negatieve reacties van de kiezers van andere partijen dan de VVD op een continuering van Mark Rutte als premier nog niet eens meegenomen in dit overzicht. De barriere tegen hem onder D66-kiezers lijkt in de tijd gezien af te nemen, maar onder CDA-kiezers is dat minder het geval. Van die laatste groep kiezers zegt meer dan 40% dat ze zeker niet willen dat hij weer premier wordt. Dit en meer is na te lezen op Peil.nl

CDA
VVD zegde deze week de coalitie met Forum voor Democratie in Noord-Brabant op. Een uurtje later volgde Beide partijen wezen op een "groot aantal FvD-incidenten, maar bij de Brabantse CDA waren die "niet in de koude kleren gaan zitten". ook het CDA. In de verklaring schrijft het CDA: ‘Het was niet stabiel en het morele kompas was zoek.

Het CDA is ná de aankondiging van de VVD óók vol op het orgel gegaan. Ook Hoekstra vindt het allemaal heel goed dat Brabantse coalitie dood en begraven is. Er was daar te veel gebeurd. “De emmer was vol !” Instabiliteit! Chaos! Controverses!

Dit is stuitende hypocrisie. De enige reden dat het CDA en de VVD dit nu doen is dat ze de angst voor FVD momenteel verloren zijn. En dus denken ze dat ze de partij koud kunnen stellen. Dat is het !
Interessant is de wijze waarop ook het CDA dit probeert te verkopen. Partijleider-voor-zolang-dat-nog-duurt Wopke Hoekstra legt uit: “Begrijpelijk en verstandig besluit van CDA Brabant om de samenwerking met FVD op te zeggen. De emmer was vol na groot aantal incidenten,” aldus Hoekstra.

Ah ja. Incidenten. Helemaal niet leuk. Dingen die gebeurd zijn. Vreselijk allemaal. Toch?
- Het CDA, de partij die niet in staat is integere partijverkiezingen te organiseren en jarenlang een eigen Kamerlid structureel tegenwerkt en hem vervolgens wil wegpromoveren.
- Het CDA dat De Jonge handhaaft bij VWS, niet deskundig en in vele opzichten falend bij de uitvoering van de aanpak van de coronacrisis en een bedrag van maar liefst ruim 5,0 miljard euro belastinggeld er door heen jast en niet kan verantwoorden. Prominente partijleden graaien erop los en gebruiken de coronacrisis om even flink te cashen (hallo, Sywert van Lienden).
- CDA minister Bijleveld die de dood van 70 burgers verzwijgt bij een tragisch verlopen bombardement.
- CDA minister Grapperhaus die mensen uitscheldt voor aso's, zelf de coronaregels aan zijn laars lapt en als minister van justitie door middel van een generieke maatregel in staat was zijn eigen strafblad te schrappen.
- CDA dat de eigen Pieter Omtzigt keer op keer een mes in de rug steekt, met Hoekstra in de rol van Judas.
- CDA min/Fin Hoekstra die staalhard beweert dat de uitspraak van de Europese rechter geen gevolgen heeft voor de herkapitalisatie en lening voor de KLM terwijl de rechter de steun nietig heeft verklaard !
- CDA die ook al de verradersrol speelde in Rutte-I met gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders ( die, helaas voor Rutte en CDA, te principieel en te slim was en uitstapte)
- CDA dat een premier steunt die leugen op leugen stapelt en die naar eigen zeggen desnoods de wet opzij schuift om zijn politieke doelen te bereiken.

Wanneer is voor Judas Hoekstra de emmer vol als het gaat om zijn eigen partij? Het CDA regeert al jaren met veruit de meest corrupte partij van Nederland, de VVD. Je weet wel, dat is de partij van de toeslagenaffaire, van de Demmink- en MH-17 doofpotten. Van het koud proberen te stellen van een kritisch Kamerlid die daar kritische vragen over stelt. Van een liegende en bedriegende premier die steeds weer betrapt wordt op nieuwe leugens, maar die ondanks alles gewoon doorgaat omdat zijn machtshonger schier onbeperkt is. Zelfs de VVD had een enorme appberichtjes-controverse rond haar jongerenorganisatie.

Die VVD dus! Daar mee samenwerken is voor het CDA geen enkel probleem. Oh nee. Maar samenwerken met FVD afdeling in Noord-Brabant? Nee, dat kan opeens echt niet meer.

Daar is toch niemand die daar in trapt
Wat hier aan de hand is, is heel simpel: het CDA en de VVD zijn momenteel allebei hun angst voor Forum voor Democratie kwijt. Noord-Brabant is een rechtse provincie. De provinciale afdelingen van CDA en VVD zagen de bui al hangen als ze FVD buiten de provinciale coalitie zouden houden; zij zouden de volgende keer dan mogelijk weggevaagd worden, terwijl FVD groter dan ooit zou worden. FVD zou hen leegeten. Dat was de angst, en dat was waarom de samenwerking werd aangegaan. Die samenwerking wordt nu beëindigd omdat VVD en CDA die angst verloren zijn; ze denken dat ze nu veilig van FVD af kunnen. Dat is er n.m.m. aan de hand. Meer niet. Al het andere is quasi-moralistisch gezwets van carrière politici die behalve machtshonger, geen enkele norm noch waarde hebben.

“Brabant wordt opgeofferd voor een landelijke coalitie met GroenLinks,” stelde FVD in een verklaring over het gebeuren in Den Bosch.

In tegenstelling tot de oude machtspartij CDA, staat oppositiepartij GroenLinks al maanden in de startblokken om de onderhandelingen in te gaan over regeringsdeelname. Ook de top van bestuurderspartij PvdA is klaar om de onderhandelingen te starten. Net als bij GroenLinks betekent dit niet dat het vertrouwen in VVD-leider Mark Rutte opeens hersteld is, maar de sociaal-democraten zijn wel bereid het gesprek aan te gaan. Ze realiseren zich dat ze meer kunnen bereiken in de regering dan in de oppositie. ‘Als wij aan tafel gaan doen wij dat met de intentie om eruit te komen’, zegt een prominente PvdA’er.

Rutte en Kaag maakten woensdag bekend dat ze het liefst nog vóór de zomer een nieuw kabinet op het bordes zien staan. In totaal zijn er dus vier partijen die staan te trappelen om te gaan onderhandelen. Waarom gebeurt dat dan niet? Het antwoord, vinden alle partijen, ligt bij CDA-leider Wopke Hoekstra.

Twijfelend CDA
De partij bij wie ‘meeregeren’ jarenlang in het DNA zat, twijfelt nu al twee maanden over kabinetsdeelname. ‘Vooruit met de geit’, zei Hoekstra woensdag nog. Maar van links tot rechts heeft geen enkele partij enig idee welke koers Hoekstra zal kiezen. Wil het CDA een serieuze poging doen om te formeren, of niet?

Meer tijd nodig
Het CDA koopt intussen tijd om de gelederen gesloten te krijgen. Achter de schermen benadrukt de partij dat het niet de schuld van de christen-democraten is dat de kabinetsformatie zo lang duurt. ‘Als de verkenners van VVD en D66 zorgvuldiger te werk waren gegaan, zat het CDA nu niet in deze situatie’, redeneert een partijprominent die verwijst naar de zichtbare aantekening "Omtzigt: functie elders". ‘Het is voor het CDA geen doel op zich om voor de zomer een kabinet op het bordes te zien’.

De partij wil eerst inhoudelijke gesprekken voeren, daarna pas kijken wie met wie kan regeren. Het is een strategie waar de ogen van gaan rollen bij de VVD en D66, maar waar ze bij GroenLinks en PvdA wel mee kunnen leven. Ook de achterban van deze twee partijen kunnen best nog wat tijd gebruiken om te wennen aan het idee dat ze met Mark Rutte in een kabinet willen.

Informateur Mariëtte Hamer wekt intussen de indruk dat ze alle tijd van de wereld heeft.

‘Het wordt tijd dat Hoekstra zijn partij gaat leiden. Dat betekent om te beginnen dat hij excuses aanbiedt aan Pieter Omtzigt voor de chicanes van het CDA en het zwaar gehavende vertrouwen probeert te herstellen door hem volledige vrijheid van handelen te geven en vervolgens aan je fractiegenoten vraagt of je namens hen kan onderhandelen over een regeerakkoord.’

We gaan wat lekkers drinken, waarbij ik toost op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de uitslag van de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 23 mei 2021, die gelijk is aan stand van vorige week wegens geen verschuivingen.
VVD 34, D66 23, PVV 18 CDA 11, SP 9, PvdA 9, GroenLinks 7,PvdD 7,JA21 6, ChristenUnie 5,Volt 5, FvD 4, SGP 3,DENK 3,BBB 3, Bij1 2, 50Plus O
Last Edit:1 jaar 6 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 6 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.421 seconden