Vraag UPDEET: Peilingen en Keek op de Week

Meer
6 jaren 9 maanden geleden - 6 jaren 9 maanden geleden #41432 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

De beurs bijna een krach
De huidige daling op de beurzen doet het sentiment van de burgers, die wat te besteden hebben, geen goed. Ze werden geforceerd de aandelen ingejaagd doordat de rentevergoeding op spaargeld stapsgewijs werd verlaagd. De keuze was; of beleggen of consumeren, en aangezien de economie maar niet wil aantrekken is de logische gevolgtrekking dat het geld naar de beurzen is gegaan.

Draghi
Dat de druk om te gaan consumeren steeds groter wordt bleek al uit de voornemens van Draghi om alles uit de kast te halen om de economie een boost te geven. Het opkopen van waardeloze schulden van banken en instellingen neemt een vlucht, er wordt geld geschapen uit het niets en aan de banken aangeboden tegen een rente van praktisch 0%. De rente om geld te stallen werd negatief gemaakt zodat de banken het erin gepompte geld zouden gaan besteden voor de economie. Al dit heeft nog niet geholpen dus gaat men stug op de ingeslagen weg verder met nog grotere bedragen en ongetwijfeld wellicht nog een lagere negatieve stallingsrente.

Toen het eerste idee van die negatieve rente werd geopperd werd aangegeven dat het de burgers niet zou raken het was immers bedoeld voor de banken ! De vraag of particulieren mogelijk zouden moeten gaan betalen voor hun spaargeld in plaats van rente te ontvangen werd lacherig afgedaan als een onzinnige opmerking. De spaarrente zou alleen iets lager worden meer niet.

"Wat zien ik? "
Alle maatregelen tot nu toe lijken bedoeld om de burgers te knechten, om deze slaaf te maken van het financiële stelsel en de overheden.
 • •De banken werden met belastinggeld recht gehouden, de burgers moesten bezuinigen
 • •Toen bleek dat dit niet genoeg was volgde er een opmerking van het IMF dat een éénmalige heffing op spaargeld van 10% een mogelijkheid zou zijn (later circuleerden zelfs 20% tot 30%)
 • •Op Cyprus volgde een bail-in waarbij een flink percentage spaar- en bedrijfsgeld boven € 100.000 werd ingenomen
 • •In Oostenrijk wordt bij een bail-in de € 100.000 grens losgelaten (Hypo Alpe Adria bank )

Vooral uit de laatste 2 punten blijkt dat het geld van burgers bij banken dus gewoon steeds meer gevaar loopt van "confiscatie". In Duitsland wordt al een negatieve spaarrente (strafrente) geheven op gelden die grote bedrijven tijdelijk stallen bij de bank. De Nederlandse banken zullen daarmee eveneens starten per 1 november!

Proefballon?
Het betreft hier dus gewoon een volgende proefballon die (voorlopig?) alleen geldt voor de grote instellingen, althans dat zegt de financiële sector en overheid en die mag je natuurlijk op hun woord geloven, toch? Het is slechts een kwestie van tijd voordat ook het MKB gevolgd door de vermogende en "gewone" particulier moet gaan betalen voor het stallen van geld. Als bijkomend waarschuwingssignaal de ontwikkeling waarbij de overheid, de banken en de grote concerns aangeven dat de cashbetalingen moeten worden beperkt.
Uit veiligheid voor de consument en de winkel is het beter om straks met de gsm of een betaalpas te "swypen", niks meer intikken maar gewoon bij het kastje houden en je hebt betaald.
Onder het mom van meer 'veiligheid' wordt dit gepromoot !!

Om dit te kunnen uitvoeren moet het geld dus wel op een rekening staan, dezelfde rekening waarvoor je straks dus rente moet gaan betalen. Immers voor veiligheid moet worden betaald want de banken beheren dan jouw geld. We worden stapje voor stapje een richting op gedwongen die lijkt op moderne (financiële) slavernij, de burgers worden daarmee de moderne horigen van de elite, de bankensector. De banken en de overheid beheersen de burger dan volledig en bepalen wat er gebeurt. Ach, velen zullen zeggen dat het zover nooit zal komen en dat dit theorieën zijn die kant noch wal raken, het zal allemaal wel weer op zijn pootjes terecht komen is de algemene tendens.

Realiteit
De financiële crisis woekert vrolijk verder en verdiept zich zelfs, er zijn steeds grotere onorthodoxer maatregelen nodig om deze Titanic boven water te houden. In Europa stottert de motor van Duitsland steeds opzichtiger:
 • •Fabrieksorders krimpen in augustus met 5,7 %, verwacht was 2,5%
 • •Industriële productie in augustus daalt met 4 %, verwacht was 1,5%
 • •Export is in augustus gedaald met 5,8 %, verwacht was 4 %.
 • •De Duitse groei is door de toonaangevende instituten fors neerwaarts bijgesteld naar 1,3% was 1,9 % voor dit jaar en naar 1,2 % voor 2015 (was 2 %)
Aangezien de sancties tegen Rusland in september nog toenamen zullen de cijfers over september beslist niet veel beter worden ondanks dat onze eigen Distelbloem durft te vertellen dat de zorgen over Europa overdreven worden. Vorige week werd al aangeven dat Frankrijk en Italië eigenlijk al op sterven na dood zijn en nu begint Duitsland zwaar te haperen...
YEP, de zorgen zijn overdreven.

De beweringen van de overheid moeten met een korreltje zout worden genomen aangezien zij alles wat niet hun hun straatje past bagatelliseert. Dat de overheid niet echt een boodschap heeft aan de burger en de economie maar haar oren liever laat hangen naar Brussel, immers die visie en wensen moet worden gediend, blijkt uit een bericht van afgelopen week.

Het bouwen van windmolenparken op zee kost de maatschappij meer dan het ooit oplevert, de schade wordt geraamd op maar liefst 53 miljard euro, geld dat bij de burgers zal moeten worden teruggehaald in de vorm van energiebelasting. Dus een aantoonbare onrendabele investering wordt toch gewoon doorgedrukt omdat de overheid dat zo wil, het belang van de burger wordt daarmee met voeten getreden.

In het licht van bovenstaande is het daarom niet echt verbazingwekkend dat er ook gelogen en bedrogen wordt om het geloof van de massa in de fiat munt te kunnen handhaven of althans in elk geval zolang mogelijk te kunnen behouden. Er wordt tijd gerekt en intussen -tegen beter weten in - gehoopt dat er linksom of rechtsom een oplossing uit de hemel komt vallen.

Misschien dat de combinatie van de verwachte jarenlange strijd tegen IS en het zich thans rap ontwikkelende Ebola verhaal een lugubere oplossing gaat bieden in de vorm van vele honderdduizenden of misschien zelfs miljoenen slachtoffers. Dit zou dan als zondebok kunnen worden gebruikt om de stekker uit het huidige systeem te trekken.
 • •Door Ebola zijn geen reizen meer mogelijk dus de economie "stort" in.
 • •Door de oorlog is er weinig geld beschikbaar voor de rest want het gevaar moet worden gestopt.
(Aluhoedje weer opbergt!)

Praatjesmaker Rutte

IS
Rutte is ook zo'n praatjesmaker voor wie de feiten niet gelden. NL bombardeert IS dus is Nederland niet in oorlog. Special Forces van Nederland staan onder gezag van het Pentagon en zijn aan het knokken in Oekraïne, Irak, Syrië en Mali. Nederland bombardeert vanuit F-16 vliegtuigen IS-doelen, waarbij burger slachtoffers vallen, maar dit zijn geen oorlogsmisdaden want volgens artikel 96 is Nederland is niet in oorlog. Poehee, wat een opluchting.

Rusland
Nederland is ook niet in oorlog met Rusland, maar doet mee aan de sancties tegen Rusland, want Poetin danst niet naar pijpen van de VS. Nou, en omdat de Amerikanen ons wijsgemaakt hebben dat zij ons 70 jaar geleden hebben "bevrijd" is er een soort van contract - een woekerpolis zeg maar - opgemaakt dat wij de rest van ons bestaan de VS zullen dienen met alle middelen die wij tijdens ons werkzame leven hebben verworven.

MH-17
Rutte heeft vrijdag een "stevig" gesprek gehad met de Russische president Poetin over de toegang tot de rampplek van het neergehaalde vliegtuig MH-17 in Oekraïne. Hij vindt de "actieve inzet" van Rusland tot dusver onvoldoende ! O ja joh? Over de totale afwezigheid van enige vorm van inzet van Kiev, anders dan de rampplek voortdurend onder zwaar geschut te houden, zodat geen "onderzoeker" er naartoe durft, rept Rutte met geen woord. Bovendien verdient de "actieve inzet" van Nederland m.b.t. de MH-17 bepaald niet de schoonheidsprijs. Die grenst aan het misdadige omdat die de rechtsgang belemmert. Daar waar Rusland alle satellietinformatie waar het over beschikte meteen vrij gaf, bestond Rutte het om een geheimhoudingsovereenkomst met Oekraïne af te sluiten over de werkelijke gang van zaken. Door zijn medewerking aan deze politieke spelletjes heeft Rutte zich n.m. gekwalificeerd als een immorele bandiet, poserend, uitgekookt en hypocriet.

"De regering is uitgeregeerd en moet naar huis"

Maar velen zullen zich afvragen wanneer deze regering nu eens echt gaat regeren. O ja, het wemelt in ons land van de wetten, daarvan afgeleide richtlijnen die de kracht van "wet" hebben en jurisprudentie die ons inzicht verschaft in de uitleg van deze of gene rechter die zich beroepshalve heeft gebogen over de op schrift gestelde instructies, die nauwelijks begrijpelijker zijn dan de teksten van het "Orakel van Delphi". Een complete industrie gaat schuil achter deze volstrekt onproductieve, en economisch gezien schadelijke pogingen om ons leven van de wieg tot het graf te "stroomlijnen" in dienst van de samenleving "die we met z'n allen aan het maken zijn". Daarnaast worden nog dagelijks nieuwe beroepsgroepen bij wet gevorderd om op te treden als "onbezoldigd opsporingsambtenaar", wiens plicht het is andere burgers te verlinken. Artsen, leerkrachten, zorgverleners, providers en banken zijn daarvoor al aangelijnd, en het netwerk breidt zich nog dagelijks uit. De meest recente aanwinst: de hoerenloper. Uiteenlopende sectoren in de samenleving hebben instellingen in het leven geroepen die "tucht" organiseren.


Rechtsstaat
We kennen allemaal het verhaal van de kleine lettertjes die consumenten met lege handen achterlaat waar het bijzonder redelijk lijkt dat een claim gehonoreerd wordt. Bergen administratie en de noodzaak om juristen naar contracten of voorwaarden te laten kijken. Of waar een passage in een onbegrijpelijk geformuleerde tekst, die iemand bij het aanvragen van een uitkering, subsidie, service of regeling de overheid volledig blijkt te vrijwaren voor de gevolgen van incompetentie aan de kant van de overheid. Wetgevers die sterk de neiging hebben beperkingen die de zakenwereld of de handel, dan wel hun eigen macht zouden kunnen schaden, bij wet weg te nemen. Om gelijktijdig in gelijke gevallen de gewone burger de toegang tot de rechter te ontzeggen, of dermate hoge barrières op te werpen, dat die burger feitelijk alleen nog maar op papier de rechten heeft die hem of haar door de wetgever zijn toegekend !

Uitvreters
Het leger uitvreters dat elke dag een nieuwe complexiteit toevoegt en zich steeds dieper invreet in het privéleven groeit, waardoor de wereld van Kafka (Der Pozess) al bijna een Walhalla is vergeleken bij de huidige praktijk in ons land.
Algemene verboden, die alle leven uit de maatschappij knijpen en geen rekening houden met de "bijwerkingen". Dat wordt dan weer een dure gang naar de rechter.

Racisme
Voorbeeld: we verbieden "racisme" en gebruiken dat om een kinderfeest ( 5 dec.) te ontwrichten of een succesvol politicus achter de tralies te krijgen. Kapstok artikelen die in de praktijk naar eigen inzicht kunnen worden gebruikt om iemand een "flinke douw" te geven, of te beperken in zijn of haar vrijheid.
Wie zich erop beroept te zijn "getraumatiseerd" door deze of gene ervaring, mag van de wetgever eisen dat die anderen een verbod oplegt. Gesteund door de media, actiegroepen en de juridische industrie heeft de handel in "trauma" ongekende hoogten bereikt...een volledig hygiënische ballenbak voor volwassenen. Waarbij opvalt dat mensen nu bereid lijken elkaar zonder blikken of blozen de hersens in te slaan over verschillen van mening waarvan mensen enige decennia terug zouden hebben gezegd: "Get a Life!"

Wordt het niet eens tijd dat we terugkeren naar de essentie:
 • Rechtvaardigheid,
 • Verantwoordelijkheidsbesef,
 • Incasseringsvermogen
 • ,
en het besef dat onze wereld niet perfect is, en nooit zal worden.
En dat ook de mens zich niet kan ontworstelen aan evolutionaire krachten, ook al vrijwaart ons dat niet van de plicht de samenleving te beschermen tegen de meest vileine roofdieren, en rechtstreekse bedreigingen voor ons voortbestaan als soort.

Oeff...dat lucht op !

Peilingen zondag 19 oktober 2014:
VVD 27 (-1), PvdA 13, PVV 24, SP 18, CDA 23, D66 21 (+1), CU 6 (+1), GrLinks 6, SGP 4, PvdD 5, 50Plus 2(-1), PirPar 1


*
Laast bewerkt: 6 jaren 9 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, Artemisia, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 9 maanden geleden - 6 jaren 9 maanden geleden #41349 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

De val van Timmermans
Merkwaardige weekje achter de rug. We waren getuige van het leeglopen van het tot enorme proporties opgeblazen ego van de kersverse Eurocommissaris Frans Timmermans door een bullseye dartspijl van Pauw.
In zijn talkshow plaatste Pauw kritische kanttekeningen bij de emotionele speech van Timmermans, met name bij het waarheidsgehalte van het door Timmermans geschetste beeld van de laatste minuten van de passagiers van de gecrashte MH-17. Timmermans, die geen enkele kritiek op zijn persoontje duldt, schoot het in het verkeerde keelgat en fulmineerde of Pauw wel wist "dat er een passagier is gevonden met een zuurstofkapje op de mond."
Een giga blunder !Informatie die nooit naar buiten had mogen had mogen komen, want hiermee wordt de theorie dat de MH-17 zou zijn neergehaald door een BUK-raket volkomen onderuit gehaald. Formeel is niemand hiervan op de hoogte omdat dit ook onmiddellijk de pro-Russische separatisten als daders uitsluit.
De nabestaanden zijn woedend en klagen de Nederlandse Staat nu aan.

Nog even voor de beeldvorming: Wanneer vlucht MH-17 zou zijn geraakt door de fragmenten van een BUK-raket dan zou het vliegtuig als het ware onmiddellijk uit elkaar zijn gespat en was er geen tijd geweest zijn om wat dan ook te doen. Zeker ook niet het ombinden van een zuurstofmasker wat uit het plafond boven je stoel naar beneden wordt gelaten bij decompressie. Dat er een passagier is gevonden met een zuurstofmasker op zijn gezicht betekent dat het vliegtuig niet onmiddellijk in de lucht uit elkaar is gespat, wat in overeenstemming zou kunnen zijn met de analyses van experts opgetekend in ons dossier MH-17.

Damage control
Den Haag probeert de schade zoveel mogelijk te beperken door te zeggen dat het verhaal van Timmermans niet zou kloppen. Na snel en koortsachtig nadenken in Den Haag, wordt de volgende oplossing gevonden om de blunder van Timmermans recht te praten: Een van de passagiers van vlucht MH17 had een zuurstofmasker om de nek. Dat staat in een informatiebrief van de recherche aan nabestaanden van de slachtoffers van het neergehaalde passagiers vliegtuig. Waar nu op wordt gespeculeerd is dat door één of ander dom toeval, ondanks dat het vliegtuig uit elkaar zou zijn gespat door de fragmenten van een BUK-raket, dit zuurstofmasker toch op de één of andere manier om de nek van deze passagiers terecht zou zijn gekomen. Nee, dit zuurstofmasker kwam op het gezicht van deze passagier terecht omdat het vliegtuig niet uit elkaar spatte door een BUK raket. Nadat het toestel was geraakt door één of meerdere salvo’s van een gevechtsvliegtuig met een 30 mm boordkanon viel de luchtdruk plotseling weg, maakte het vliegtuig een bocht naar links en werd het uiteindelijk door een “air to air” raket uit de lucht geschoten. (analyses van experts vermeld in dossier MH-17)

Doofpot
AWACS
Wat ronduit schokkend is, is dat alles en iedereen in Nederland volop meewerkt om de waarheid in de doofpot te houden.
En niet alleen Nederland. De Duitse regering liet op vragen van Die Linke weten dat twee AWACS toestellen daar inderdaad vlogen. Ze hadden ook signalen van vlucht MH17 opgevangen, maar de Boeing 777 van Malaysia Airlines raakte om 14.52 uur Midden-Europese tijd buiten het bereik van de AWACS radar! (Als u dan weet dat een van de AWACS boven Polen vloog en het radarbereik van een AWAC een gebied van 312.000 km2 bestrijkt? )
Verder: "De AWACS NAVO-radartoestellen registreerden binnen hun bereik signalen van een raketafweersysteem, alsmede een ander door AWACS niet te plaatsen radarsignaal. Het vluchtafweersysteem werd door AWACS automatisch als een SA-3 luchtafweerraket geclassificeerd, een in de hele regio routinematig geregistreerd signaal."

SA-3 is in gebruik bij Oekraïne, niet Rusland. De SA-3 werd in 1961 door de Sovjet Unie ontwikkeld en kan op vrachtwagens en aanhangers worden verplaatst. 31 landen beschikken over het projectiel, inclusief voormalige lidstaten van het Warschaupact, waaronder Oekraïne. Rusland heeft de verouderde raket echter al lang vervangen door de S-300. Oekraïne heeft sinds 2010 een gemoderniseerde versie van de SA-3 in gebruik. Alexander Neu, parlementariër namens Die Linke, verklaarde dat "het neerschieten van MH17 dubieus blijft, omdat het toestel kort daarvoor buiten het bereik van beide AWACS toestellen verdween. Er zijn geen bewijzen dat Oekraïne, Rusland of de rebellen verantwoordelijk zijn. De bonds regering heeft de schuld echter vroegtijdig bij de Russen en de rebellen gezocht. Daarmee werden de sancties tegen Rusland gerechtvaardigd. Nu geeft de regering openlijk toe dat ze eigenlijk niets zeker weet.

NATO BREEZE 2014
Als u bovendien weet dat er op die datum een 10-daagse NATO oefening aan de gang was met codenaam BREEZE 2014 die eindigde in de Zwarte Zee, precies op de dag na de crash van MH-17 ? Mission acomplished, inpakken en wegwezen? De oefening, inclusief het gebruik van electronic warfare en electronic intelligence zoals de Boeing EA-18G Growler en de Boeing E3 Sentry Airborn Warning and Control System (AWACS) viel samen met het neerhalen van de Malaysian MH-17 in Oost-Oekraïne. NATO schepen en vliegtuigen had de Donetsk en Luhansk regio's onder totale radar en electronische bewaking.
Er zijn dus niet alleen beelden van een Amerikaanse satelliet van de MH-17 in zijn dying moments, maar ook NATO beelden gemaakt tijdens BREEZE 2014. Gaan er alarmbellen rinkelen?

Kwispeldebiel Rutte
Rutte vindt dat Timmermans flink over de schreef is gegaan door bij Pauw te zeggen dat een van de slachtoffers van vlucht MH17 een zuurstofmasker droeg. Kreeg de volgende ochtend al snel een berichtje van Timmermans die hem meldde dat hij een "grote fout" had gemaakt.
Na het aanbieden van excuses door Timmermans is voor Rutte de kous af. Ook de opmerking van de minister dat er sprake zou zijn van een "raket", vindt Rutte niet fout.
Hij benadrukte dat nog altijd niet duidelijk is of het vliegtuig door een raket is neergehaald.
U bent verbaasd? Nee toch? Zo gaat dat immers onder vrinden. Iedereen dekt elkaar.
Timmermans maakte een fout?? Timmermans IS FOUT!!

Woedend
Wel liet Rutte weten "woedend" te zijn over het onderzoek in Oekraïne. Hij is kwaad op de rebellen omdat Nederland en andere getroffen landen "niet de kans krijgen op een fatsoenlijke manier onderzoek te doen". Het ziet ernaar uit dat het onderzoek pas na de winter kan worden hervat. Wel met de grote jongens mee willen doen, maar als je verantwoording aan de nabestaanden moet afleggen anderen de schuld in de schoenen schuiven. Had Timmermans, de "top-diplomaat" naar Kiev gestuurd en hem verboden terug te komen zonder een staakt het vuren opdat de onderzoekscommissie haar werk had kunnen doen. Had de bastards in Kiev onomwonden laten weten dat Nederland niet "in" is voor politieke spelletjes en er niet te spotten valt met onze verbetenheid om onrecht te bestrijden. Maar ook Rutte liegt, bedriegt en lacht de nabestaanden vierkant in hun gezicht uit. 298 doden zijn niet meer dan collateral damage in een vunzig politiek spel. En journalisten van de "kwaliteitsmedia" spelen met verve het uiterst smerige spel mee.

Over journalisten gesproken...
De Duitse top journalist en schrijver Udo Ulfkotte gaat publiekelijk met schokkende onthullingen over de Main Stream Media. Ulfkotte werkte zeventien jaar voor de gezaghebbende Duitse krant Frankfurter Algemeine Zeitung bevestigt wat we in de alternative media al konden vernemen: de gehele Main Stream Media is een grote corrupte bende.
Hij schaamt zich voor de omkoping waar ook hij zich, net als alle westerse media, schuldig aan heeft gemaakt. Ons nieuws is compleet FAKE en Ulfkotte vertelt hoe het werkt.
In zijn boek Gekaufte Journalisten onthult Ulfkotte hoe de Amerikaanse inlichtingendienst CIA controle verkrijgt over de belangrijkste journalisten. Voordat de auteur de geheime netwerken van de macht onthult, oefent hij consequent zelfkritiek uit. Hij onthult hier voor het eerst hoe hij voor zijn verslaggeving in de FAZ (Frankfurter Algemeine Zeitung) en de corruptie werd aangemoedigd. En hij onthult waarom opinieleiders hun tendentieuze rapporten opstellen als handlangers van het NAVO-persbureau om via de media oorlogen voor te bereiden. Als vanzelfsprekend werd de auteur ingewijd in de Amerikaanse elite organisaties, en ontving in ruil voor de positieve berichtgeving in de Verenigde Staten daarvoor een ereburger certificaat.

In dit boek lees je welke journalisten in welke lobby-organisaties zijn vertegenwoordigd. De auteur geeft honderden namen en gezichten achter de schermen van de organisaties die van invloed zijn in onze media propaganda aan de ene kant, over: Atlantic Bridge, de Trilaterale Commissie, Duitse Marshall Fund, American Council on Germany, American Academy, Aspen Institute en het Instituut voor Europese politiek. Ook openbaart hij de geheimzinnige achtergrond van die lobby-netwerken, de propaganda technieken en de formulieren die je kunt ophalen bij de Amerikaanse ambassade als financiering voor projecten t.b.v. specifieke manipulatie van de publieke opinie in Duitsland.

Hij is ziek van het liegen en bedriegen en heeft besloten met al wat hij weet naar buiten te komen. Na drie hartaanvallen interesseert het hem geen zier meer wat ze met hem zullen doen.
Tijd voor de waarheid voordat we wederom in allesvernietigende oorlogen terechtkomen die gedicteerd worden door de machtige "elite". Het is niet de bevolking die oorlogen wil.
Laten we het boek Gekochte Journalisten aan Rutte en Timmermans toe sturen met de boodschap: We know what you and your fellow warmongers are up to.

IS - ISIL - ISIS
Nederland is ondanks de bombardementen op de Islamitische Staat juridisch gezien niet in oorlog met de terreurbeweging. Nederland helpt Irak op "uitdrukkelijk verzoek" van de regering van dat land met de strijd tegen IS omdat Irak heel veel moeite heeft om de "eigen soevereiniteit te handhaven". Maar volgens artikel 96 van de grondwet zijn we niet "in oorlog". Maar wacht, onder het persbericht van Rutte's wekelijkse persconferentie las ik dat Rutte de strijd tegen IS vergelijkt met 1940-1945. Dus...destijds waren we ook niet in oorlog? Goh, mijn vader dacht daar toen toch heel anders over. Maar goed, we zijn juridisch niet in oorlog. Kunnen juridisch ook niet verantwoordelijk worden gesteld. Maar we gooien wel bommen?

Turkije
Hebt u het ook gelezen? Vluchtelingen uit de door IS belegerde stad Kobani worden door kalief Erdogan linea recta naar de gevangenis verwezen !!
Wat een beest die Erdogan. Velen van ons komen daar nu pas achter.
Geert Wilders wist het al in 2004. Turkije nooit lid van de EU.
Geert Wilders wist dat Erdogan bezig was om het seculiere Turkije opnieuw te islamiseren.
Het was de reden dat hij de VVD verliet, na een hevige aanvaring met Jozias van Aartsen die Wilders daarover de mond wilde snoeren.
Kijk wat Turkije momenteel uitvreet. Deze regering, onze NATO-bondgenoot moet voor het Internationaal Strafhof ICC gebracht worden wegens medeverantwoordelijkheid voor genocide op de Koerden.

Oorverdovende stilte van Timmermans.


De coalition of the willing wankelt
Niet alleen Erdogan speelt dubbelspel. Ook Qatar blijkt een partijtje mee te blazen.
Drie Arabische bondgenoten, Saoedi-Arabië, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten waarschuwen Washington voor de vermeende steun van Qatar aan terroristen. De drie Arabische landen zijn nu bang dat door connecties van Qatar met onder meer Al-Nusra (gelieerd aan Al-Qaeda), Hamas en de Taliban in Afghanistan, de internationale coalitie sterk onder druk komt te staan. Sterker: dat het wel eens tot een breuk zou kunnen komen. Dat kan worden voorkomen als alle landen in de coalitie op gelijke voet het terrorisme te lijf gaan – en dat betekent ook dat de financiële en diplomatieke banden met terreurorganisaties moeten worden doorgesneden, zeggen de drie Arabische landen. Amerika moet harder optreden tegen het beleid van Doha, de hoofdstad en regeringscentrum van het emiraat.

Obama
Als de coalitie echt begint te wankelen, zou dat een enorm probleem zijn voor Obama. Hij benadrukt voortdurend hoe belangrijk de regionale partners zijn in de strijd tegen IS. Vanaf de Al-Udeid-luchtmachtbasis vertrekken Amerikaanse gevechtsvliegtuigen voor hun missie. Maar bombardementen laat de militaire leiding van de Golfstaat over aan andere bondgenoten, iets dat ook voor ergernis zorgt, schrijft de Amerikaanse krant Wall Street Journal.

Je vraagt je af of ze bij Washington wel aan het goede adres zijn met hun klachten over dubbelspel. Allemaal spelen ze een misselijkmakend dubbelspel. De Amerikaanse CIA heeft ISIL gecreëerd en de genoemde Arabische landen hebben de terroristen ofwel getraind en logistieke hulp verleend danwel de terroristen financieel gesteund.

"We've got him"

In het Torentje van de minister president knalden de champagnekurken toen het bericht hem bereikte dat Wilders met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wederom vervolgd zal worden voor de retorische vraag of zijn achterban meer of minder Marokkanen in Den Haag wilde.
Op grond van persoonlijke politieke kwaliteiten zag Rutte geen kans om zijn dreigement aan Wilders (Catshuis) om "dat partijtje van jou tot 1 zetel af te breken".

Algemene Politieke Beschouwingen
Geert Wilders was fanatiek op dreef toen hij vol op het orgel begon te blazen, razen en tieren naar de laffe grachtengordelelite in de Tweede Kamer bij de laatste Algemene Politieke Beschouwingen. Al meer dan 10 jaar lang heeft hij gelijk in zijn kruistocht tegen de islam. Thans zien we de gruwelijke wreedheden van ISIS in Syrië waar jihadisten uit Nederland in de top zitten. Moslimjongeren juichen, vlaggen met hakenkruizen en Joden worden met de dood bedreigd.
Driekwart van de moslims in Nederland ondersteunt het jihaat-terrorisme. Allemaal accepteren ze de fascistische boodschap van de koran. Wilders is het spuugzat en deelde rake klappen uit aan het kabinet. De redenering van Wilders is dat we niet meer moslims tot ons land moeten toelaten omdat vaststaat dat een zeker percentage van hen radicaliseert, dus hoe meer moslims des te meer radicalen. Tegen die logica van Wilders valt niets in te brengen.
Het resultaat was als altijd.
Geen duiding en geen inhoudelijke discussie met als doel praktische oplossingen te zoeken voor zeer zorgwekkende vaststellingen. Wilders zei het, dus het was per definitie discriminatoir, verwerpelijk, niet waar en niet acceptabel.
Alle partijen hebben laten zien dat ze één front vormen. Een pro-islamitisch front.

Pure haat en jaloezie
In de Tweede Kamer zag je aan Rutte's gezicht de frustratie, het pure gif in zijn ogen, de jaloezie en boosheid omdat hij een man voor zicht had met een ruggengraat van roestvrij staal die niet zou buigen. En eigenlijk is het alleen maar goed dat Rutte's masker af viel en zich toonde in al zijn haat voor Wilders. Zo liet hij zich de opmerking ontvallen dat hij vele malen meer respect had voor een hem bekende moslim die uitstekend functioneerde in onze krijgsmacht.

Haha...zou zo maar de persoon kunnen zijn die in Volkel jihadisten aan het ronselen was.

Nadat Rutte klaar was met zijn anti-Wilders tirade stak "onze" premier nog even gniffelend een duim op naar Diederik van de Partij van de Autochtonenhaters. Die had hem namelijk gevraagd om harder tegen Wilders op te treden. Het linkse liegende slijmende PvdA-keffertje moest natuurlijk te vriend worden gehouden.

Absurde aannames en redenaties hebben veelal dramatische consequenties. Wilders ageert met zijn PVV niet tegen alle moslims, alle allochtonen of alle vreemdelingen, maar enkel tegen de uitwassen van de islam, radicalen, terroristen en criminelen.
Wie beweert dat dit discriminatie is en uit zogenaamde solidariteit roept dat hij dat gespuis, de criminelen dus, accepteert, zegt feitelijk dat hij gedrag van criminelen prefereert boven de waarschuwingen voor criminaliteit die Wilders geeft. Om de vraag te beantwoorden wat de linkse aanhang wilt dat u accepteert, kunnen we dus simpelweg kijken naar de criminelen waar Wilders voor waarschuwt.

Twee maten
Minder, minder, minder mag niet. "Alle Joden moeten dood" mag wel? Dat scandeerden moslims tijdens demonstraties. Dat is oproepen tot geweld en strafbaar. Maar wordt niet aangepakt omdat het moslims zijn. Dat is een onweerlegbaar FEIT! Omgekeerd zien we dat justitie het strafrecht misbruikt om kritische uitingen over de islam van een politicus en rechtse bloggers aan te pakken.

Geert: "De wanhoop heeft dikwijls veldslagen gewonnen"

Peilingen 12-10-2014:
VVD 28, PvdA 13(+1), PVV 24(+1), SP 18(-1), CDA 23, D66 20, CU 5, GrLinks 6(-1), SGP 4, PvdD 5, 50Plus 3, PirPar 1

*
Laast bewerkt: 6 jaren 9 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, Artemisia, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 9 maanden geleden - 6 jaren 9 maanden geleden #41238 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week


De zwanenzang van de PvdA
Het gaat lekker bij de PvdA. Volgens een intern partij rapport is de slechte conditie van de partij een gevolg van de deelname aan de regeringscoalitie met de VVD. De twee belangrijkste bevindingen in het rapport: er is heel veel concurrentie van andere partijen en door de coalitie met de VVD heeft de PvdA haar eigen gezicht verloren. Nou, daar had je geen rapport voor nodig! Het kernpunt is dat de PvdA tot leugen is verworden.

Partij van de Afbraak
De PvdA-elite vult zijn zakken als nooit te voren. Zelfs de kas van de daklozenkrant was niet veilig. De partij steunt de sociale afbraak. Arbeiders voor wie de PvdA pretendeert op te komen, worden hun rechten ontnomen en mede door hun beleid en mass ontslagen. En arrogante Samsom vertelt de getroffenen dat dit goed is voor Nederland, omdat we zo "sterker en socialer uit de crisis komen". Samsom heeft er geen enkele moeite mee om het laatste restje leven uit ouderen te persen via belastingverhoging en afschaffing ouderenkorting. Hij vindt dit rechtvaardig omdat ouderen "geld zat" hebben.

En juist velen van die weerloze ouderen,
die na veertig jaar arbeid of meer, opgebrand en kapot gewerkt, dachten hun laatste levensjaren door te kunnen brengen in een beschermde omgeving, worden uit verzorgingshuizen gegooid. Moeten allemaal weer zelfstandig gaan wonen. Waar ze die woning vandaan moeten halen? Geen idee. Ze zoeken het maar uit. Het kabinet heeft de handen al meer dan vol om voor 14.000 asielzoekers een huis te vinden. Vóór de eerste helft van 2015. U begrijpt, het kabinet moet prioriteiten stellen. Voormalige PvdA-kiezers die nu grote spijt hebben van hun toenmalige keuze. Zij, die nog wel PvdA stemmen zijn de hier naartoe gebrachten voor wie de kosten nooit enkel punt van discussie mogen zijn. Niet de ouderen worden in de watten gelegd uit erkenning voor wat zij voor de Nederlandse samenleving hebben gedaan, maar degenen die nog geen enkele bijdrage aan die samenleving hebben geleverd. Met leugens en bedrog heeft de PvdA de burger allerlei zaken opgedrongen. Nu is kennelijk de grens bereikt bij velen en gaat de partij eindelijk te gronde.

Kritiek Prominenten
Prominenten hebben openlijk kritiek geuit op Samsom. Senator Adri Duivesteijn, ooit persoonlijk bedreigd door Samsom heeft zich weer zeer kritisch uitgelaten over de leider van de arbeiders van zijn op sterven na dood zijnde partijtje. Het is niet de eerste keer dat Duivesteijn twijfelt aan het leiderschap van Samsom. In januari en december zei hij ook in Samsom geen moreel leider te zien en werd toen meteen bedreigd door Sam en zijn Saar. Nu heeft zijn Saar (van Bueren) er met een drietal andere vertrouwelingen de brui aan gegeven. Saar gaat met Timmermans mee naar Brussel..( bedankt Diederik, you were very usefull). Van het "Team Samsom", de binnenste ring van intimi tijdens Samsoms verkiezingscampagne van 2012 is er straks nog maar eentje over. En die werkt al anderhalf jaar voor Asscher. Samsom ging in 2012 de campagne in met de slogan: "Ik val aan, wie volgt mij" Gaat Samsom, met twee zware verkiezingsnederlagen achter zijn stropdas,de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen in met een nieuwe club en aangepaste slogan: "Ik val tegen, wie volgt mij nu nog? "

PvdA, Turkije, ISIS.
De Islamitische Staat die momenteel huishoudt in Syrië en Irak is zo sterk geworden dankzij Turkije, zegt een commandant van de terroristen tegen Washington Post www.washingtonpost.com/world/how-turkey-...fc1714c4b_story.html

De Turken
legden de rode loper uit voor alles en iedereen die tegen Assad is. Turkije laat de jihadisten hun gang gaan en verleent ze alle mogelijke ondersteuning. Het ontvangt nieuwe aanvoer (o.m. uit Nederland) op hun vliegvelden, het traint ze, zorgt voor ambulances voor gewonde ISIS strijders en verzorgt ze in ziekenhuizen, steunt ze met geld, wapens en logistieke middelen, laat ISIS aanvallen op christenen, yezidisch en Koerden plannen vanuit Turkije. Erdogan heeft er geen moeite mee islamitische organisaties te steunen die massaslachtingen aanrichten in Irak en Syrië. Christenen, Yezidi's, Koerden en Alawieten worden systematisch uitgemoord. Het Koerdische stadje Kobani wordt uitgemoord en Erdogan steekt geen poot uit om de vluchtelingen te helpen. Integendeel, het werpt aan de Turkse grens barricades met prikkeldraad op om ze tegen te houden. ISIS zorgt dat de Koerden het moeilijk hebben en er aan de Turkse grens geen machtig georganiseerd land kan bestaan. Het is dus niet alleen ideologisch dat hij ISIS steunt, maar ook strategisch.

Gelet op de uitgesproken wens van Turkije om Syrië binnen te vallen, en de olierijke regio die grenst aan Turkije "veilig te stellen", kunnen we niet anders dan concluderen dat ISIS een "Godsgeschenk" is. En niet alleen voor Turkije. Het bood de VS ook "leverage" om Irak te dicteren hoe de regering van dat louter formeel "onafhankelijke" land diende te worden ingericht, en om doelen in Syrië te bombarderen, in de aanloop naar een doorgezette regime-change operatie in dat land, die van Syrië net zo'n "prachtland" moet maken als Libië en Afghanistan.

Moslimextremist

en fanatiek aanhanger van de Moslim Broederschap Erdogan vindt het schitterend en wrijft in de handjes. Het brengt zijn droom, het herstelde Ottomaanse Rijk, binnen zijn bereik. De extreme moslimterroristen van ISIS zijn voor Erdogan een werktuig in zijn streven naar het Ottomaanse Rijk, het nieuwe islamitische groot-kalifaat. Erdogan is een dictator met extreme ideeën en de grote meerderheid van de Turken die hem gekozen hebben steunen hem daarin. Als het in het geheim kan, zal Erdogan Hamas, Al-Nusra, Al-Qaeda, ISIS en andere terreur organisaties steunen en van Turkije een groot islamitisch kalifaat maken met conservatieve Islamitische regels. Let op: deze door grootheidswaan gedreven wolf, gaat straks immens profiteren van de wederopbouw bij oorlogsschade in het Midden Oosten.

Geheime agenda
Turkije dat door linkse idioten wordt uitgenodigd om EU-lid te worden. Fijn toch, zo'n terroristisch kalifaat in de achtertuin? Die goedgelovige idioten bij de PvdA denken dat het wel meevalt? Dat het allemaal niets met islam te maken heeft. Het is islam! Islam is dood en verderf, moord en geweld. Ze worden vanaf geboorte opgeroepen tot geweld en moord tegen Joden en anders gelovigen. Al eeuwen !

Deze moordenaars,
analfabetische stommelingen hebben we massaal binnengehaald en komen ze nog steeds binnen! Met bootladingen. Het aantal moslims in ( niet alleen )Nederland neemt dagelijks toe. Europa valt steeds sneller ten prooi aan de islam. Wat haalt de EU elite binnen? Marokkanen, Turken, Irakezen, Somaliërs, Afghanen. Mensen met voornamelijk soennitische roots dus. Onze "leiders" zien wat er daar gebeurt met o.m. christenen , en vragen zich niet af waarom de EU nog meer moslims binnenhaalt? Hoe is het mogelijk dat zij zo diep gezonken zijn dat ze Erdogan als een waardevolle partner zien?

Geen indicaties

Dat Timmermans achter Erdogan staat, is één van de belangrijkste redenen waarom de PvdA Turkije bij de EU wil hebben. Want dan kunnen ISIS terroristen vrij hun gang gaan in Europa! Hij heeft zich al overduidelijk een sympathisant en actieve ondersteuner van het moslimterrorisme getoond. Hij steunt het Hamas regime, wil een boycot tegen Israël, kruipt door het stof voor Saoedi-Arabië wegens een stickertje van Geert Wilders en weigert Boko Haram op de lijst van terroristische organisaties te zetten.

In goed Nederlands
heet zo iemand een landverrader.
De fundamentalistische shariawijk in Den Haag is een uitvloeisel van Timmermans'partij.
De hele wijk zit vol met mensen die zo snel mogelijk de sharia willen invoeren omdat ze onze democratische waarden haten. Maar PvdA (en ook D66) willen de stemmen van de jihadisten niet kwijtraken. Timmermans legt ze geen strobreed in de weg, weigert onder hun druk van genocide te spreken. Timmermans liet eerder deze week nog weten "geen indicaties" te hebben voor Turkse steun aan jihadisten. Hij ziet dan ook niets in een onafhankelijk onderzoek.
Dat, terwijl de Syrië teruggekeerde jihadisten gewoon vrolijk rondlopen in Instanbul!

Het goedgelovige politieke en journalistieke links en midden staan nu stomverbaasd te doen over de situatie waarin Turkije beland is. Als hoeder en broeder van het moslimfundamentalisme in Turkije en de omringende islamitische contreien, heeft hij feitelijk precies gedaan waarvoor Geert Wilders, jarenlang gewaarschuwd heeft.

Nederland
moet ophouden NAVO-bondgenoot Turkije het hand boven het hoofd te houden als het gaat om inmenging in de Syrische burgeroorlog. Het kabinet kan de vele aanwijzingen voor Turkse steun aan jihadisten in Syrië niet langer aan de kant schuiven.

Het gaat om een machtsstrijd welk islamfascistisch bewind het gaat overnemen in Syrië. Daarbij moeten alle "tegenstanders" lees: christenen maar ook alevieten het ontgelden. Dat zijn honden en minderwaardig. Maar in NL en de EU staat wegkijken van islamgeweld en politieke correctheid voorop. Terwijl onthoofdingen, kruisigingen, slachtingen, martelingen, "ongelovigen"levend begraven, massamoorden, slavinnenhandel, groepsverkrachtingen, kinder- en vrouwenmoord, moord op weerlozen, gehandicapten en bejaarden, levend de keel doorsnijden en met het bloed het leven laten wegvloeien, plunderingen en diefstal, door uithongering en verdorsting laten creperen in de woestijn tot de dood erop volgt. Maar het woord genocide wordt door Timmermans zorgvuldig ontweken en zegt glashard dat de rechten van christenen daar gerespecteerd worden !

Intimidatie met doodsbedreiging, tirannie en gespietste opgehangen hoofden en lijken, gevoelloos, onmenselijk, meedogenloos en grenzenloos lijden. Als dat daar wordt geaccepteerd, dan kan dat hier, elders en overal.

Islam
is een gevaar voor de beschaafde wereld. Maar mensen zoals Timmermans zijn dat ook. Elke poging tot een veroordeling van de aan de gang zijnde islamitische genocides wordt door de infiltranten binnen de PvdA, D66 en de machtige arm van de Turkse overheid belemmerd !

Turkije pleegt verraad aan de NAVO zegt u? Turkije heeft cart blanche want speelt een cruciale rol in de strijd van VS/NAVO in het laatste bolwerk dat nog moet vallen in het Midden-Oosten: IRAN

Peilingen 5 oktober 2014:
VVD 28(-1), PvdA 12, PVV 23, SP 19(+2), CDA 23, D66 20, CU 5, GrL 7, SGP 4, PvdD 5, 50+ 3(-1),PirPar 1
Laast bewerkt: 6 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, Artemisia, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 9 maanden geleden - 6 jaren 9 maanden geleden #41195 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

"De toestand in de wereld"

Nederland
De jihad dreiging is toegenomen. De kans op een aanslag in Nederland is groot. Eerst was er allemaal helemaal niets aan de hand in Nederland. Onder meer de Schilderswijk was eigenlijk een voorbeeldwijk. Een prachtwijk. Een krachtwijk. Het barstte er van de talentjes. Nu blijkt dat - waar Wilders al jaren voor waarschuwde - het een broeinest te zijn van jihadisten. Nog steeds wordt de olifant in de kamer niet gezien.
Nu adviseert het ministerie van Defensie aan militairen om niet in uniform in de Nederlandse publieke ruimte te verschijnen. De Britse militair Lee Rigby afgeslacht in Woolwich Londen wordt als angstaanjagend voorbeeld genoemd.
Maar wacht.. Lee Rigby liep toch gewoon in burgerkloffie? Het moet niet gekker worden. Nederlandse militairen die zich in eigen land moeten verstoppen voor een aantal bij de autoriteiten bekende terroristen! Pak ze op, zet ze het land uit, in plaats van uit alle macht te proberen die idioten hier te houden. Laat ze gaan! Van Aartsen c.s. zouden moeten juichen. Hebben ze eindelijk baan waar ze niet weggepest en weggediscrimineerd worden door die vermaledijde racistische Nederlanders. Gun die jongens hun beloning om via islamitisch droomkalifaat naar hun 72 maagden gekatapulteerd te worden.
Niks ombudsman als het 1 maagd van 72 blijkt te zijn.

"War on Terror"
Wat is de oorzaak van de spectaculair toegenomen terreurdreiging sinds het begin van de War on Terror? Om duistere (olie) redenen moeten wij zo nodig vriendjes zijn met de meest bedenkelijke landen die zich er op laten voorstaan de staatshuishouding in te richten op basis van de meest extremistische lezing van de Koran. (Vreemd dat we om gas redenen geen vriendjes met Rusland mogen zijn) En er zijn uiteenlopende bedrijven, organisaties en individuen die, elk met een eigen agenda, beter hopen te worden van oorlog;
 • * Schaarser wordende (goedkope) olie waar sommigen stinkend rijk van worden.
 • * Meer vraag naar wapens en wat we tegenwoordig eufemistisch 'security' en 'surveillance' noemen.
 • * Hoge marges voor smokkelaars, en meer steekpenningen.
 • * Meer vraag naar de "producten" van Think Tanks.
 • * Spannend nieuws is goed voor de oplagen van noodlijdende media.
 • * En elke tijd kent haar ambitieuze types, voor wie macht en invloed nooit genoeg is.
In Algerije werd een Franse toerist onthoofd door een groep die "wij" in Libië aan wapens, geld en invloed hebben geholpen. "Wij"? Ja ! De NAVO-landen die een oogje toeknepen toen serieuze analisten en commentatoren verdachte zwarte vlaggen zagen in het kamp dat voor "ons" de grondoorlog voerde, terwijl "wij" de reguliere troepen van Gadaffi bombardeerden. En "wij" het verweer van Gadaffi, dat die "nobele helden" die "wij" aan de macht wilden helpen strijders van Al Qaeda waren, volkomen blind naast "ons" neerlegden. En onverschrokken verder gingen op de ingeslagen weg.

Waarom het zo gierend uit de klauw is gelopen in Syrië? Als we een atlantische analyst of commentator bevragen is de kans groot dat hij of zij zal zeggen dat dat komt omdat 'wij' daar niet hebben ingegrepen. Oh ja joh? Zoals in Libië en Irak? Ehhhh....

En hoe komt het dat we nu ineens zitten met een dreiging van jihadisten van eigen bodem? Jullie zeiden toch dat er geen risico was dat die jongens terecht zouden komen bij de "gestaalde kaders" van ISIS? Ehhhhhhh…………… (Marcouch versus 'terrorisme-expert' mevrouw de Graaf tinyurl.com/k76qxp6 ).. (...LINK, klik erop om de video te bekijken..)

Er is veel uitstekende literatuur te vinden over het ontstaan van terreurbewegingen, hun kansen op succes, de reden waarom ze kiezen voor terreur als strategie, en wat je kunt doen om dergelijke organisaties te dwarsbomen. Bombarderen en "gematigde terroristen" steunen maken geen onderdeel uit van dergelijke studies als de geëigende weg naar een oplossing. Wel als de geëigende weg naar expansie van dergelijke organisaties. Maar peuter dat een 'R2P'-geschoolde politicus of journalist maar eens aan zijn of haar verstand!

Dus juichen we (opnieuw) over "onze" eigen "daadkracht", als de luchtmacht die de (olie) belangen van landen als Qatar en Saoedi Arabië beschermt, en de eigen wapenindustrie een nieuwe impuls geeft. Want dat is het wat de VS en haar "Coalition of the Willing" op het netvlies heeft staan. Omdat alleen langs die weg de 'R2P'-meute is te mobiliseren voor haar epische strijd om de wereld-hegemonie.

Khorasan
Zelfs door de meest machtige propaganda-machine ter wereld kan het plat bombarderen van een soeverein land (Syrië), in plaats van gevraagd worden (Irak), zonder VN-mandaat of zonder politiek mandaat van het Amerikaanse congres niet verkocht worden zonder een dwingende "reden".
Kijk, en ineens was daar de ultra Al-Qaeda spin-off groep Khorasan.
Perfect !
Zoals u wellicht weet is de Amerikaanse binnenlandse juridische basis voor Obama's aanvallen op ISIS flinterdun.

De 'authorization for the use of military force act' waar Obama naar verwijst is alleen bedoeld voor landen en groeperingen die "iets" met 9/11 te maken hebben. En de Amerikaanse chef counter-terrorism, de DHS en de FBI gaan ervan uit dat ISIS geen werkelijke bedreiging vormt voor het Amerikaanse "homeland" en slechts een regionaal gevaar is. In die opvatting moest dus snel verandering worden gebracht. Daar werd Khorasan voor verzonnen. Een geniale kruiwagen inclusief angst-bonus gericht op het Amerikaanse thuisfront voor een niet zo briljant verborgen interventie in Syrië. Perfect.

Vergeleken met deze Khorasan groepering, bestaande uit Al-Qaeda veteranen uit Afghanistan en Pakistan plus leden met een westers paspoort, is IS slechts een padvindersclubje. Khorasan vormt namelijk een onmiddellijke bedreiging en hebben vergevorderde plannen om doelen in Europa en Amerika aan te vallen.
Laat dat nu net de "onmiddellijke dreiging" zijn die het Pentagon nodig had om de tomahawks te laten vliegen!
Je verwacht het niet hè? Tja, dan komt het gevaar wel heel dichtbij, niet waar? Dus Tomahawks.

Kijk, en daarom wordt in een veel groter opgezette militaire actie dan de speldeprikjes in Irak niet alleen IS-stellingen in Syrië aangevallen, maar ook de "allang in de gaten gehouden" Khorasam-groep, waar tot voor een week niemand van gehoord had en ook in Syrië weinig bekendheid geniet. Feit of fictie?
Obama en zijn Arabische bondgenoten hadden een verhaal nodig, en gevonden, voor een oorlog tegen Syrië...en dat is geen fictie

Dus Nederland...zorg dat je d'r bij komt !

Peilingen 28 september 2014: VVD 29(-1), PvdA 12, PVV 23, SP 17, CDA 23(+1), D66 20(+1), CU 5(-1), GrL 7, SGP 4, PvdD 5, 50Plus 4, PirPar 1.

*
Laast bewerkt: 6 jaren 9 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, Artemisia, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 10 maanden geleden - 6 jaren 10 maanden geleden #41123 door katertje
*
Maandelijkse peiling onderzoeksbureau GfK en EenVandaag d.d. 23 september 2014

De Algemene Politieke Beschouwingen van vorige week hebben de PVV geen windeieren gelegd.
Dat komt tot uitdrukking in de nieuwe zetelpeiling van onderzoeksbureau GfK en EenVandaag die vandaag werd gepresenteerd.


PVV stijgt
Deze maand stijgt de PVV met 4 zetels naar 25. Dit komt vooral door zorgen over de opkomst van IS en de islam, zo geven deelnemers aan. Ze zien in PVV de enige partij die dit weet te benoemen. Ook speelt het een rol dat de partij het heeft opgenomen voor het inkomensverlies van ouderen.

CDA verliest
Het CDA, dat er vorige maand 3 zetels bij kreeg, verliest er deze maand 4 en komt uit op 16.
Deze kiezers gaan vooral naar PVV en 50PLUS.

SP
Roemer maakte geen sterke indruk tijdens de Algemene Beschouwingen, maar dat vertaald zich vooralsnog niet in zetelverlies. Ook is het vertrouwen van de SP-kiezer in Roemer vrijwel niet gedaald. Vlak voor Prinsjesdag had 87 procent van de SP-kiezers vertrouwen in Roemer; dit ligt nu op 83 procent.

50PLUS
Na de terugkeer van Henk Krol zit ook 50PLUS in de lift: deze maand krijgen ze er 2 virtuele zetels bij en komen ze op een totaal van 7. Van de kiezers die op Krol gestemd hebben bij de landelijke verkiezingen in 2012, gaf tweederde (65%) vorig jaar nog aan het een goede zaak te vinden dat hij opstapte. Ze vonden dat zijn positie onhoudbaar was geworden. Nu zegt bijna een even grote groep 50PLUS-kiezers (67%) zijn terugkeer juist een goede zaak te vinden.

Ten opzichte van vorige maand is de hele zetelverdeling als volgt:
VVD 28(+1), PvdA 14, PVV 25(+4), CDA 16(-4), SP 19(-1), GroenLinks 5, D66 23(-1),CU 6(-2), SGP 3, PvdD 4(+1),50PLUS 7 (+2).

Ter vergelijking hieronder de zetelverdeling van Peil.nl van Maurice de Hond van afgelopen zondag:
VVD 30(+3), PvdA 12(+1), PVV 23(-1), SP 17(-3), CDA 22(-1), D66 19(-1), CU 6, GrL 7(+1), SGP 4, PvdD 5, 50Plus 4(+1), PirPar 1.


Voor wat het waard is...

*
Laast bewerkt: 6 jaren 10 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, Artemisia, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 10 maanden geleden - 6 jaren 10 maanden geleden #41109 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

Prinsjesdag
Ook zo genoten van 't Vertoon van de Kroon. De eis van 't paleis.De franje van Oranje (Sonneveld) ?
Alle clowns een hoedje op. Via onze eigen SStaatsomroep werd ook nog bekend gemaakt door wie die hoofddeksels waren vervaardigd. Belangwekkend nieuws dat zeker in Oekraïne, waar de junta aan de beeldbuis gekluisterd zat, op de voet gevolgd zal zijn. Dit op verzoek van Frans Timmermans die zijn Oekraïense vrienden had laten weten dat hij vandaag op de TV zou komen.


Want wij hebben een uitstekende minister van Buitenlandse Zaken. Volgens het AD is hij zelfs steengoed. Dat de "juryleden" allen uitgerangeerde voormalige politici waren tekent het beoordelingsvermogen en natuurlijk de berekening. Zij maken allen deel uit van dezelfde netwerken waarin elkaar baantjes wordt toegeschoven. Maar toegegeven, als het om liegen, bedriegen, en misleiden van het volk gaat, kent Timmermans zijns gelijke niet. Wellicht alleen de Obama/Kerry/Clinton kliek die hem naar de kroon steekt. Maar weet de MSM-lezer veel..


Algemene Politieke Beschouwingen
Die volgen ieder jaar opnieuw op de Troonrede. Soort van fanatiek prijsschieten met losse flodders door onze politieke coryfeeën. Mocht u niet weten waar dat toe dient...dat is om zichzelf te "profileren". Terwijl de uitslag en het vervolg natuurlijk allang vaststaan. De overheidsfinanciën moeten evenwichtig zijn, wat inhoudt dat de nog wel werkende burger nog verder de belasting duimschroeven wordt aangedraaid en de groepen die zich niet meer kunnen verweren zoals onze oudjes, stevig laten merken wie hier in dit land de baas is.

Nouveauté.
In de koopkrachtplaatjes is voor het eerst rekening gehouden met de oplopende kosten van onze jihaatgangers. De prijzen van kalashnikovs zijn afgelopen jaar met 10% gestegen en de prijzen voor all-inclusive tickets naar Syrië flink toegenomen. Het kabinet heeft zich daarom genoodzaakt gezien daarvoor extra geld vrij te maken.

Economie
De Nederlandse economie vertoont veerkracht, zeker nu het begrip overheidsschuld door Brussel geherdefinieerd is. Het MKB is spekkoper want krijgt een toekomstfonds. Daarvoor zal een bestuur in het leven geroepen worden om uitgediende politici van een bezigheid te voorzien. Ook het belastingstelsel zal worden herzien en voorzien van allerlei ondoorzichtige constructies om de laatste cent uit de gewone burger te persen.

Sancties
Het kabinet betreurt het in hoge mate dat president Poetin zich niet laat piepelen. Zij acht het onaanvaardbaar dat deze een rode lijn heeft getrokken, want dat dreigt de belangen van Shell en daarmee rechtstreeks de franje van Oranje in gevaar te brengen.
Deze afvallige zal dan ook hard gestraft dienen te worden.
Bilderberg heeft een cordon sanitair rondom Rusland bevolen. De Verenigde Staten, totaal failliet en als grootmacht afgedaan, heeft "Europa" opgedragen harde sancties op te leggen nu blijkt dat de Russen en Chinezen de handen ineen hebben geslagen en samen met grote landen als Brazilië en India een alternatieve IMF en Wereldbank hebben opgericht, waar de dollar is afgewaardeerd tot haar intrinsieke waarde...; velletjes toiletpapier dus.
Totaal uitgewoond en vooral onmachtig is het einde van Uncle Sam in zicht. Bij de Vichy regering in Den Haag staan de koffers reeds gepakt. Voordeel, dit keer geen gezeul met ons goud. Al ontelbare keren verkocht en als garantie voor de geldpers, ligt het "safe" opgeslagen in de kelders van de FED.

Rutte in de fout door persoonlijke aanval op Wilders
Wilders verwijt Rutte een lakse houding ten aanzien van de de-islamisering van ons land, waarop Rutte Wilders aanvalt. Wanneer Wilders vraagt waarom Rutte juist hem en niet de in ons land radicaliserende moslims aanpakt, antwoordt Rutte: " Wilders kan nog niet in de schaduw staan van Marokkanen die een bijdrage leveren aan ons land." "Het overgrote deel van Nederlanders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond, of met een algemene islamitische achtergrond, is bezig met een positieve bijdrage te leveren aan ons land."

Maar Wilders heeft het niet over Rutte's imaginaire Marokkaan of Turk. Wilders heeft het over de inmiddels uit de kast gekomen duizenden haatjongeren in ons straatbeeld die ISIS openlijk adoreren.
Hoeveel filmpjes met barbaarse gruwelijkheden moet ISIS nog verspreiden om gezien te worden als een enorm gevaar?
Hoeveel pro-ISIS demonstraties hebben we nodig om te erkennen dat we in Nederland wel degelijk een ISIS afdeling hebben?

Rancune
Natuurlijk weet Rutte donders goed over wie Wilders het heeft maar zijn machteloze woede over de door Wilders verkondigde waarheid is zo groot dat hij zich verlaagt tot ordinaire rancune en persoonlijke beschadiging van Wilders. Zijn uitspraken zijn ronduit hufterig. Weinig weldenkende Nederlanders zullen het dan ook met hem eens zijn.

Aanslag kantoor Europese Commissie
Rutte's zelfgenoegzame opmerkingen vibreerden nog na ten burele van de NOS toen het Belgische journaal berichtte dat Haagse jihadisten uit de Schilderswijk een aanslag beraamden op het kantoor van de Europese Commissie in Brussel. De twee, een man en een vrouw van Turkse afkomst, waren vermoedelijk in Syrië geweest. De twee verdachten hebben zich volgens de Belgische justitie schuldig gemaakt aan deelname aan een terroristische groepering, overtreding van de wapenwet en financiering van terrorisme. In het Belgische onderzoek worden nog meer jihadisten uit Nederland gezocht. Volgens de Belgische justitie richt het onderzoek zich op Turkse Nederlanders die banden zouden hebben met jihadistische netwerken.

Het grote gelijk van Wilders wederom bevestigend.

From Jihadi's with Love

Peilingen 21-09-2014: VVD 30(+3), PvdA 12(+1), PVV 23(-1), SP 17(-3), CDA 22(-1), D66 19(-1), CU 6, GrL 7(+1), SGP 4, PvdD 5, 50Plus 4(+1), PirPar 1.
Laast bewerkt: 6 jaren 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, Artemisia

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 10 maanden geleden - 6 jaren 10 maanden geleden #41064 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

Zwarte Piet
We leven in een fantastisch land mensen. Nergens ter wereld komt u een landje tegen zoals het democratisch bestuurde Nederland waar minderheden de dienst uitmaken. We staan aan de vooravond van een wereldconflict maar vice-premier Asscher gaat overleg voeren over het uiterlijk van Zwarte Piet. Ondanks dat Rutte nog geen jaar geleden zei dat het Sinterklaasfeest geen zaak van de overheid is. Er komen nieuwe liedjesboeken waarin een aantal sinterklaasliedjes wordt herschreven voor basisschoolleerlingen vanwege alle ophef rond Zwarte Piet.
De racistische knecht en angstaanjagende roe zullen uit de sinterklaasliedjes zullen worden verbannen. Naast die paar mafketels die Zwarte Piet willen verbieden, censureren of ombouwen tot alle kleuren van de regenboog (Hoi Al Hema), zijn er godzijdank nog miljoenen Nederlanders die niets te maken willen hebben met politiek-correct gekakel om Zwarte Piet. Het AD heeft een simpel online-onderzoekje uitgevoerd waaruit blijkt dat we helemaal geen behoefte hebben aan dat continue gezever van Zwarte Piet-haters.
Dus...Makkers staakt uw wild geraas !

Opstelten

De positie van minister Opstelten is de afgelopen tijd aanzienlijk verzwakt. Scoorde hij qua vertrouwen voor de zomer bij de ministers in de middengroep, inmiddels staat hij met twee andere ministers onderaan. Het lijkt er op dat een aantal Nederlanders wakker begint te worden. In ieder geval de zes voormalige gevangenisdirecteuren die aangifte tegen hem hebben gedaan. Ze verwijten de minister dat hij een ambtsmisdrijf heeft begaan door het onderzoek naar de omstreden oud-topambtenaar Joris Demmink moedwillig te vertragen. De aangifte tegen Opstelten heeft betrekking op artikelen van het Wetboek van Strafrecht die het frustreren van de rechtsstaat bestraffen. Opstelten heeft Demmink de afgelopen jaren opzichtig gedekt tegen beschuldigingen van pedofilie (dit overigens in het spoor van zijn voorgangers Donner en Hirsch Ballin).
De aangevers menen dat er sprake is van een ambtsmisdrijf.
Justitie is naarstig op zoek naar nieuwe en gebruikte dekmantels.

Van Aartsen
Wordt het niet eens tijd dat we die man uit zijn "leiden" verlossen en hem verplicht laten opnemen in een zwakzinnigen inrichting? De man bestaat het om in het FD te zeggen dat er een sociaal-economische aanpak moet komen tegen de radicalisering van moslims die o.a. in zijn stad plaatsvindt. "Meer dan een miljoen moslims in Nederland accepteren onze samenleving, maar het is zuur als je ambitieus bent en toch geen baan krijgt omdat je moslim bent". Meneer van Aartsen, het is niet omdat ze moslim zijn dat ze - ondanks de veertig jaar van positieve discriminatie - geen baan krijgen, maar omdat ze het vertikken om zich te kwalificeren voor een baan. Omdat ze hun opleiding niet afmaken. Veertig jaar moslim-immigratie heeft ons jaarlijks 7 miljard euro aan moslim-integratie gekost. Wat heeft het opgeleverd? Als moslims, zoals Van Aartsen beweert, onze samenleving accepteren, waarom dan al die afgedreigde uitzonderingen op onze wet- en leefregels? Het islamitisch extremisme is juist het gevolg van veertig jaar goedpraten, van pappen en nathouden, van positieve discriminatie, van faciliteren en subsidiëren en toegeven! De 12-delige Duitse serie van Guido Knopp over Hitler und seine Helfer op de Duitse TV gezien.
Van Aartsen's houding ten opzichte van de islam doet me sterk aan de personen in deze serie denken.

Timmermans
Frans Timmermans wordt de nieuwe butler van JanKloot Juncker. Gaan samen de Europese Unie moderniseren en stroomlijnen. Wie nog twijfelde of we misschien met Juncker de goede kant op zouden gaan - de man werd immers gekozen op zijn belofte meer transparantie, meer democratie en een kleinere EU - weet nu beter. Juncker is bezig de EU in een moordend tempo definitief tot een dictatuur om te bouwen. Gedaan met onze inspraak, onze rechten, onze vrijheid, onze gezondheid ... met ons!
Frans kan niet wachten om samen met Juncker aan de slag te gaan. De nieuwe Europese Commissie vertegenwoordigt slechts het bedrijfsleven. Tenminste 2 eurocommissarissen zijn directe vertegenwoordigers van het bedrijfsleven....

Vos gaat kippenhok bewaken
Jonathan Hill wordt de nieuwe EU-commissaris voor Financiële Stabiliteit, Financiële Dienstverlening en Kapitaalmarkten. Hill is een bankenlobbyist, hij heeft een eigen lobbyfirma Quiller Consultants, die heel wat banken en financiële instellingen als cliënten heeft. Hill wordt onder meer verantwoordelijk voor de verdere hervorming van de bankensector. Dat moet met Hill aan het roer verbeteren. Een giller !

The Battle of Britain
De Schotse regering houdt op 18 september 2014 een referendum over Schotse onafhankelijkheid. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen, want de Scottish National Party (SNP), de politieke partij die al sinds 2007 deel uit maakt van de Schotse regering, wil al sinds de oprichting van de partij in 1934 dat Schotland zich afscheidt van Groot-Brittannië. Sinds de partij onder leiding van Alex Salmond in 2011 een meerderheid behaalde in het Schotse parlement, neemt het streven om Schotland onafhankelijk te maken steeds concretere vormen aan. Volgens de laatste polls is een meerderheid van de Schotten is nu voor onafhankelijkheid.

Sindsdien is het een komen en gaan van Britse politici om tegen de wens van vooralsnog een meerderheid van een bevolking te pleiten. Allen proberen zij de bevolking ervan te overtuigen dat het toch wel heel erg slecht is om het Verenigd Koninkrijk te verlaten. ( "don't rip our family apart") De Britse regering komt ineens met een "plan van actie" voor Schotland. Zo is zij voornemens om Schotland meer financiële autonomie te bieden binnen het Verenigd Koninkrijk.

De Schotten vragen zich af waarom dat voorheen niet kon en nu ineens wel. Zou het iets te maken kunnen hebben met de onlangs ontdekte enorme olie en gasvelden voor de westkust van Schotland? Oliemaatschappij BP heeft al verklaard dat de winning van dat gas en olie beter gedijt in de huidige situatie waarbij het land onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk en kapitaal aantrekken voor de winning voor een onafhankelijk Schotland weleens problematisch zal kunnen worden. Duidelijk is dat noch Londen, noch de haaien van Black Rock (aandeelhouder BP) zitten te springen om de rijke olie- en gasvoorraden zonder slag of stoot over te hevelen naar het nieuwe zelfstandige Schotland.
De zuinige Schotten luisterden beleefd naar de bangmakerij, dreigementen en doemscanario's van Cameron, wensten hem goede thuisreis en zeiden "Here. Have a drink on me". Toen Cameron even later in zijn borstzak voelde, vond hij daar een theezakje.


Intussen koerst Spanje richting burgeroorlog
De Spaanse overheid is druk doende de politie uit te rusten alsof het het leger betreft. Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken is herbewapening van de politie noodzakelijk vanwege de “huidige sociale dynamiek”. Huidige sociale dynamiek betekent protesten van de Spaanse burgerbevolking tegen de bezuinigingspolitiek van de overheid.

Natuurlijk horen of lezen we niets in de MSM dat Spanje langzaam maar zeker afstevent op een burgeroorlog. Gewelddadige protesten zijn in het land aan de orde van de dag. Bewegingen zoals 25 de Mayo of de Indignados roepen mensen uit alle lagen van de bevolking op om de straat op te gaan en te protesteren tegen de overheid. In alle gevallen reageert de politie daarop met geweld. Video-opnamen waarbij het Spaanse politiegeweld is vastgelegd worden gecensureerd of in beslag genomen. Vorige maand antwoordde de Minister van Binnenlandse Zaken op vragen dat de politie filmopnames en apparatuur in beslag mag nemen wanneer ze vermoeden dat daar “illegale daden” mee zullen worden uitgevoerd. Illegale daden zijn dus het vertonen van video's waarop politiegeweld is vastgelegd. Maar dat had u vast al begrepen.


ISIS
Obama heeft zijn plannen voor de bestrijding van ISIS/IS/ISIL duidelijk gemaakt. In een 15 minuten durende televisietoespraak verkondigde hij afgelopen woensdag dat de VS niet zullen aarzelen om ISIS ook in Syrië aan te pakken. "De Verenigde Staten schroeven hun campagne tegen de moslimextremisten van ISIS flink op. „Als je Amerika bedreigt, dan zal je geen veilige haven vinden”, zei Obama.”

Assad
We weten natuurlijk dat Amerika na de mislukte poging vorig jaar toen president Poetin een invasie daar hielp voorkomen, staat te trappelen om alsnog Syrië binnen te kunnen komen en president Assad de laan uit te sturen. ISIS is natuurlijk dé manier om dat alsnog te kunnen bewerkstelligen.
Waar vorig jaar Rusland één van de grootste obstakels vormde om Syrië aan te vallen, lijkt dat nu weer het geval.

Dit bekent in de praktijk dat men als eerste stap luchtaanvallen wil uitvoeren op ISIS boven Syrisch grondgebied. Wanneer iets dergelijks wordt voorgenomen dan moet er altijd sprake zijn van toestemming van het land in kwestie. Maar nergens wordt gerept over toestemming van Assad voor deze luchtaanvallen boven zijn soevereine grondgebied.

Reactie Rusland..bezint eer gij begint
De boodschap van de Russische ambassadeur bij de VN, Vitaly Churkin, is dan ook niet mis te verstaan. Hij begint met te zeggen dat de samenwerking met de VS binnen de VN tegen het bestrijden van terrorisme, gewoon door zal gaan. Daarnaast dat hij hoofdpijn heeft omdat het erop begint te lijken dat Amerika luchtaanvallen boven Syrisch grondgebied gaat uitvoeren zonder toestemming van Assad.

“Dit zal internationale operaties compliceren en zal problemen opleveren voor Rusland, maar ook voor China en ieder ander land dat de internationale wetten respecteert”. Met andere woorden: Hou er rekening mee dat je grote problemen met ons en China gaat krijgen als je toch besluit in Syrië te gaan bombarderen zonder toestemming van Assad. Als Amerika toch kiest voor dergelijke acties dan is dat heel spijtig en zal dit obstakels creëren voor verdere samenwerking, iets waarover wij al hebben gesproken”, zei Churkin.

De waarschuwing van Rusland ligt er
. De vraag is of Amerika zich daar iets van zal aantrekken en toch die luchtaanvallen gaan uitvoeren zonder toestemming van Assad. Wanneer Amerika toch haar gang gaat omdat ze denkt zich alles te kunnen permitteren dan kan dit weleens de druppel worden die de emmer voor Rusland en China doet overlopen.

Sancties

De Europese landen zien hun toch al armetierige economische vooruitzichten, na twee opeenvolgende recessies, volkomen verdampen als gevolg van de sancties tegen Rusland, en het antwoord van de Russen. Her en der begint men zich af te vragen wat er moet gebeuren als de sancties ons meer schade toebrengen, dan Rusland. Moeten we dat land dan de oorlog verklaren?

Afgelopen week kwam het gebrek aan eensgezindheid in de EU-landen aan de oppervlakte. Het leidde tot uitstel van de derde ronde maatregelen die de EU, in opdracht van de VS, had aangekondigd, teneinde de Russische economie om zeep te helpen. En zo een regime change in Rusland te bewerkstelligen.

Afgelopen vrijdag in NRC een artikel waarin twee redacteuren stelden dat het te hopen was dat dit niet uit zou draaien op een "handelsoorlog". Sorry hoor, maar "How fucking dumb is that?!!?". Ze gaan ons toch niet vertellen dat ze deze ontwikkeling niet voorzien hebben? De redactie daar is al een paar jaar bezig de haat tegen alles wat Russisch is op te kloppen, en eiste praktisch sancties die écht pijn zouden doen. Ze hebben hun zin gekregen. En we zien hoe dat uitpakt.

Het frustreert het broze vredesproces in Oekraïne, dat op gang kwam na overleg in Minsk, met aanvullende maatregelen die, ondanks incidentele schendingen van de wapenstilstand, doorgang vinden. Om heel eerlijk te zijn, lijkt het er veel op dat de EU, aangevoerd door haar "Five-Eyes" opzichters, aanstuurt op het mislukken van dat vredesproces. Met de roep om sancties tegen Rusland door de niet aflatende propaganda vóór dergelijke maatregelen in de MSM, schiet Europa zich daarmee in de eigen voet. Met een niet geringe kans dat het eindigt in tranen.

The Great Chessboard

De Russen zagen dit al jaren geleden aankomen. Vanaf het moment dat Amerikaanse "Think Tanks", met de invloedrijke Zbigniew Brzezinski voorop, aandacht begonnen te vragen voor het strategische belang van Oekraïne, en openlijk posteerden dat Rusland geen gevaar meer kon vormen voor de Amerikaanse suprematie in de wereld, als Oekraïne eenmaal was ingelijfd binnen de westerse invloedssfeer, terwijl de VS sluipenderwijs, en tegen de afspraken in, de NAVO in oostelijke richting begon uit te breiden, wisten ze in Moskou al hoe laat het was. Vervolgens kwamen daar de plannen bij om aan de grens met Rusland een missile defense systeem te plaatsen, zogenaamd als bescherming tegen niet-bestaande Iraanse raketten, maar tevens geschikt om de Russische nucleaire afschrikking te neutraliseren, en de VS een "First Strike" optie te geven. Dus hebben ze zich voorbereid op dit moment, terwijl ze hun best deden dit scenario te vermijden.

Geen idee of mensen als Timmermans, de redactie van NRC, en andere "Atlantische" roeptoeters het meenden toen ze, nog niet zo lang geleden, van de daken schreeuwden dat het onmogelijk was dat Rusland en China elkaar zouden vinden in een alliantie die zich verzet tegen de neoconservatieve plannen voor een New American Century.
Maar ze hadden het mis.

En nu Rusland wordt afgesneden van westers kapitaal, worden in rap tempo de financiële instrumenten ontwikkeld in BRICS-verband die een alternatief gaan vormen. En zet Rusland de schouders onder initiatieven die moeten leiden tot het in eigen huis ontwikkelen van alternatieven voor de "diensten" die het westen niet meer wil leveren. Samen met de Chinezen, die zelfs al in staat zijn gebleken een eigen JSF te bouwen, die wél vliegt.

De slimme tegenmaatregelen van de Russen trekken inmiddels een enorme wissel op de Europese economie. Terwijl de EU zich tegelijkertijd genoodzaakt ziet meer en meer geld van Europese belastingbetalers in "hun" Oekraïne te pompen. Land-, tuinbouw en veeteelt moesten al aan het subsidie-infuus, terwijl de Russen de sancties omzeilen door zaken te doen met hun partners binnen de BRICS. Het vervolg gaat, naar het zich laat aanzien, de auto-industrie in het westen treffen. Het blokkeren van de import van gebruikte auto's uit Europa lijkt bijna zielig, maar gaat betekenen dat de markt voor tweedehands auto's in Europa implodeert. De inruilwaarde van uw Golf keldert. Waardoor u per saldo meer kwijt bent voor een nieuwe auto. U de aankoop uitstelt. En Volkswagen in een Zwart Gat staart. Wat hen dwingt tot kostenverlaging. Dus het verhuizen van productie naar landen met lagere loonkosten. Of lagere lonen in Europese landen. Waardoor die nieuwe Golf helemáál buiten bereik komt. Daarnaast wordt er nog steeds gefluisterd dat Europese luchtvaartmaatschappijen getroffen kunnen worden door het schrappen van de overvliegrechten, wat ook voor die nu reeds zieltogende industrie de nekslag zou zijn.

Er is straks geen industrie of dienstverlener meer over die niet aan het infuus hangt van Brussel. En degenen die denken dat dat geen probleem kan zijn, omdat we geld over houden door niet meer aan Russische banken en bedrijven te lenen, begrijpen er écht niks van! De westerse landen bulken van de schulden ! De banken in ons deel van de wereld zijn, sinds 2008, al genationaliseerd, in die zin dat ze drijven op het belastinggeld van de burger. De SCO-landen zijn, waar het Rusland en China betreft, "overschot-landen". Waar meer geld binnen komt, dan eruit gaat. De EU als geheel (nog zonder de last van Oekraïne) stond in 2012 op het niveau van Algerije. En over het Verenigd Koninkrijk en de VS zullen we het maar niet hebben.

Het "geld" dat nu, onder druk van de sancties, terugkomt naar het westen, is niet-bestaand Mickey-Mouse-geld, dat de afgelopen jaren met biljarden tegelijk door de FED en de BoE is bijgedrukt. Beursanalisten verbazen zich nu al over de krankzinnige hoeveelheid kapitaal dat rondklotst in de aandelenmarkt. Bedrijven worden op Wallstreet en in The City dagelijks meer "waard", zonder dat hun industriële productie stijgt. Voelt u iets aankomen?

Alternative für Deutschland heeft grote winst geboekt in de vandaag gehouden deelstaatverkiezingen in Thuringen en Brandenburg. Vorige week al in de deelstaat Sachsen.

Peilingen 14 september 2014: VVD 27(-1), PvdA 11(-1), PVV 24 (+1), SP 20, CDA 23, D66 20, CU 6, GrL 6, SGP 4, PvdD 5, 50+ 3(+1), PirPar 1.
*
Laast bewerkt: 6 jaren 10 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, Artemisia

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 10 maanden geleden - 6 jaren 10 maanden geleden #41014 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

Frans Timmermans: Brussels, here I come
Onze multy language leugenaar Timmermans krijgt een mooi baantje in de Europese Commissie, voor -naar wij aannemen- zijn steun aan de moord op 298 onschuldige mensen op vlucht MH 17. Hij wordt de rechterhand van commissievoorzitter Juncker. Zo'n baan bestaat nu helemaal nog niet, maar noblesse oblige, Timmermans moet aan een baan geholpen worden.
Daartoe gaat Juncker een nieuw systeem invoeren. Hij wil niet meer met 28 of meer idioten overleggen, maar slechts nog met enkele zeer naaste fanatieke nazi's.
En daar lijkt Timmerfrans geknipt voor te zijn. Het wordt een "zware" post wordt in PvdA-kringen gefluisterd. Nu maar hopen dat Timmermans zich niet vertilt aan zijn ego.

ECB
Draghi heeft problemen. En niet zo'n beetje. Zijn eerder in stelling gebrachte "dikke Berta" van 1000 miljard euro en het voortdurend verlagen van de rente, is op niets uitgelopen. Nou ja, op niets is wat te kort door de bocht: de financiële markten draaiden als een tierelier. Maar er kwam geen cent van in de reële economie. Nu heeft Draghi opnieuw de rente verlaagd, een aanvullend LTRO-programma uitgerold en gaat geld bij drukken. Banken moeten impliciet gedwongen worden om het beschikbaar gesteld geld uit te lenen aan bedrijven zodat ze meer zuurstof krijgen. Dat heeft wellicht tot gevolg dat commerciële instellingen geneigd zijn om de rente op spaarrekeningen nog meer te verlagen, maar da's dan jammer.
Dan geven de spaarders het geld maar uit of zullen het ergens anders in moeten investeren.
In Black Rock bijvoorbeeld. Want volgens DWN heeft Draghi Black Rock betrokken bij het "oplossen" van de geldproblemen.
Black Rock is de grootste en kapitaal krachtigste beleggingsmaatschappij ter wereld, die aan de wieg stond van de rommelhypotheken verpakkingen.
Die gasten lagen gillend van het lachen op de grond toen Europese banken deze troep kochten. Hebben aandelen in Nederlandse banken en doen kennelijk ook iets aan beheer van Nederland pensioenfondsen ! Als deze geldhaaien zich met de EU gaan bemoeien moeten we dan niet vrezen voor onze pensioengelden?
Ohw wacht, nee. Dat ligt aan de vergrijzing !

Plunderen
Over vergrijzing gesproken. Ons voortreffelijke kabinet waar we "mee zu'n alle" zo hartstochelijk voor gekozen hebben, plus Nederlands meest geliefde oppositiepartijen, hebben kennelijk een bloedhekel aan ouderen. Geen middel wordt onbeproefd gelaten om ouderen te plunderen. Er zijn voorstellen in de maak om in 2016 duchtig te snijden in belastingvoordelen voor ouderen. Niet alleen gaat de heffingskorting voor ouderen omlaag ( de belastingvrije voet) en verdwijnt de ouderenkorting bij meer dan het "toegestane" potje spaargeld (vaak bedoeld om uitvaartkosten van te betalen) in zijn geheel, ze gaan ook meer betalen aan de inkomensafhankelijke zorgpremie.
Bij werkenden wordt dat door de werkgever opgehoest, ouderen moeten dat totale percentage zelf betalen. Gaat ze minimaal 50 euro per maand kosten. Komt bovenop, dat door nieuwe pensioenregels de aanvullende pensioenen niet worden geïndexeerd. Den Haag vindt dat onze ouderen geld zat hebben en dat het best een onsje minder kan. Misschien hebben sommige ouderen wat geld vastzitten in een vrij huis.
Maar bakstenen kunnen behoorlijk zwaar op de maag liggen...naar nu blijkt !

Pauw

Deze week was het de terugkeer van tenminste één leugenaar. De man die ons dagelijks moet vergiftigen met voorgekauwd ”staatsnieuws”. Pauw, heet het. Wat een sof ! De eerste aflevering gezien? Jozias van Aartsen burgemeester van Den Haag over het relletje tijdens zijn vakantie betreffende ISIS. Hij zei over de bewoners van de Schilderwijk het volgende: ”Het beeld dat het daar een poel des verderf is, is totale onzin. Dat doet de mensen geen recht”. Hij heeft gelijk, het poel des verderf bevindt zich wel in Den Haag, maar op het Binnenhof en wordt geleid vanuit Brussel. O ja, er was ook nog een voorgekauwd gesprek met onze minister van Defensie Hennis-Plasschaert over de post van Timmermans in het politbureau te Brussel (zie boven). Bert Koenders, die momenteel werkt aan het decimeren van de bevolking in Mali in een Verenigde Nazi missie, zou de opvolger moeten zijn van Timmermans.
Past uitstekend in het plaatje van Junckers c.s.


"Lijntje" Afghanistan
Hennis vertelde ook dat in het kader van de bezuinigingen we opnieuw militairen naar Afghanistan sturen. Maar het is een humanitaire missie hoor, want het gaat over "nazorg". Om de Duitsers te ondersteunen! Of zou de opium export gevaar lopen, nu "our man in Afghanistan" Karzai het daar niet langer voor het zeggen heeft?
Kerry heeft vorige maand al gepolst welke van de twee presidentskandidaten, die elkaar de verkiezingswinst betwisten, het bruikbaarst is voor de Amerikaanse militaire basis en de export van Afghaanse "grondstoffen". Nou, en die mag dan de presidentsverkiezingen winnen.

NAVO op zoek naar bestaansreden
Ondanks een voorstel van Poetin tot een staakt-het-vuren van deze week is de NAVO bezig aan een plan om meer troepen te sturen naar Oost-Europa. Want, mocht Oekraïne aangevallen worden dan is er tenminste hulp in de buurt, luidt de redenering.
Anders "Fuck" Rasmussen meent daarmee een waarschuwing de wereld in te willen sturen: "Als iemand er aan denkt om een geallieerde aan te vallen, zal hij de hele alliantie moeten trotseren".
Gezien de militaire situatie, kan Oekraïne het zich niet meer permitteren de wensen van de federalisten van tafel te vegen, en slechts enkele cosmetische toezeggingen doen, die de facto nog steeds een enorme achteruitgang voor de inwoners in het oostelijke deel van Oekraïne zouden betekenen, vergeleken met de situatie van voor de coup van "Team-Nuland" in februari.

Het westen, en dan met name de NAVO-landen, met de VS voorop, beschouwen een federatief Oekraïne als een "domper-op-de-feestvreugde". Het oostelijke gedeelte van Oekraïne is veel meer dan het toefje slagroom op de taart die het westen zichzelf cadeau dacht te doen met die coup.
Economisch is het oosten juist het interessante deel. Daar was het nou net allemaal om begonnen! Vandaar dat het niet onlogisch is, dat de EU en de VS gewoon doorgaan met sancties tegen Rusland, en NAVO-landen "domme dingen" blijven doen die de Russen "nerveus" maken. Daarmee lijken ze er op uit te proberen Rusland dieper het conflict in te trekken, en van Oekraïne een tweede Afghanistan-ervaring te maken. Je ziet het ook terug in de "Atlantische" pers, die een reeds vergeten actiegroep uit die tijd, die bestond uit moeders van gesneuvelde militairen, hebben afgestoft, en inzetten om het populaire sentiment in Rusland om te keren. Terwijl de economische sancties die het westen stug door blijft voeren uit datzelfde vaatje tappen van die "Afghanistan-ervaring". Want de voornaamste reden dat de Sovjet-Unie bezweek, destijds, was dat de kosten van de wapenwedloop, met die oorlog in Afghanistan, teveel werden voor de economie, weet u nog?

Flitsmacht

De kersverse flitsmacht, waar Nederland zich direct voor aanmeldde, kan ingezet worden voor "Preemptive Strikes", waarbij de NAVO als eerste militair geweld gebruikt. Tot zover het Handvest, dat de NAVO probeert af te schilderen als een zuiver defensieve macht. Daarnaast hebben mevrouw Hennis en haar partners-in-crime besloten dat ze ook kunnen beginnen met schieten en bombarderen als reactie op een Cyber-aanval. Dus mocht er een onverlaat naaktfoto's van de minister van de "Cloud" halen, via de achterdeur die alleen voor de NSA, CIA en FBI bedoeld is, dan kan het zijn dat ze, als vergelding, en met uw vooraf veronderstelde instemming, Moskou in de as leggen...

Je verzint het niet...

De gekte regeert oppermachtig. En u kunt zich voorstellen dat er mensen zijn die zich afvragen of er nog morele grenzen zijn waar westerse landen zich aan gebonden achten, nu het ene zogenaamde complot na het andere gewoon waar blijkt te zijn. En dat die complotten worden geïnspireerd door economische motieven, eerder dan door zorgen over veiligheid van wie dan ook.

Oefenen in Oekraïne
Maar goed. De NAVO gaat over anderhalve week in Oekraïne oefenen met wat er over is van het leger in dat land. Als we de separatisten mogen geloven, is dat niet veel. Maar zelfs als er nog ergens een legereenheid in Oekraïne even een weekje niks te doen zou hebben, wil je daar als NAVO op dit moment dan wel mee oefenen? En is het voorstelbaar, dat er mensen zijn die bang zijn voor een false flag rond dat soort provocaties van het westen, die resulteren in een "FLITS!", als de NAVO vervolgens flitsend snel haar flitsmacht inzet, voordat duidelijk is wat de oorzaak is van een incident? Zoals ze ook uit-de-heup schoten nadat vlucht MH17 uit de lucht werd geplukt.

Plannenmakers
De chaos waar we getuige van zijn is, in alle opzichten, een rechtstreeks gevolg van plannetjes van westerse strategen in "Think Tanks", die de hele dag niks beters te doen hebben dan te bedenken hoe ze Iran te grazen kunnen nemen, en op welke manier ze de hand kunnen leggen op de enorme natuurlijke reserves van dat uitgestrekte Rusland. "Atlantische" journalisten proberen ons uit alle macht te verkopen dat Poetin een schurk is, die de problemen in Oekraïne welbewust heeft veroorzaakt voor eigen gewin. Maar zoals Robert Parry keurig laat zien, moet je wel héél goedgelovig zijn als je daar in trapt! En 'Foreign Affairs', het blad van de neocons die de Think Tank vullen die zich Council on Foreign Relations noemt, schreef in 2009: 'The West may be ready to get serious about Ukraine precisely because it is hoping to get serious about Russia'. Vijf jaar later zijn we er getuige van waar dat toe leidt.

Poetin zet Poroschenko schaakmat
Een vreedzame oplossing van een conflict moet je willen. Porochenko had gewoon geen keus meer. "Atlantici" wijten dat aan Russische interventie, waarvoor ze geen concreet bewijs kunnen overleggen. Terwijl ze gelijktijdig de westerse interventie gemakshalve buiten beeld drukken. Maar Oekraïne had nooit een strijdplan voor de oorlog die ze zelf ontketenden. Porochenko dacht aanvankelijk in een paar uur klaar te zijn. Maar reguliere troepen deserteerden massaal, keerden zich tegen Kiev, en droegen hun wapens over aan de federalisten. Ze werden vervangen door extreem rechtse milities, die wel hadden geleerd met wapens om te gaan, maar geen benul hadden van strategie. Aangevuld met huurlingen van (overwegend) Amerikaanse "Security Firms", voorzien van intelligence die ze door de NAVO werd verstrekt, met AWACS-missies en satelietten die elk grassprietje in dat land konden zien bewegen in de wind.

By the way... hier de link over die AWACS-missie. www.janes.com/article/35240/nato-e-3-awa...tor-ukraine-airspace .. (...LINK, klik erop om het hele artikel te lezen..)
Kijkt u nog even naar de beschrijving van de kwaliteiten van zo'n toestel en vertel mij dan nog eens dat ze niet zeker weten wat er met vlucht MH-17 is gebeurd !

Dat er Russische vrijwilligers actief zijn in de Donbass, daar twijfelt niemand aan. Ze vormen de evenknie van huurlingenlegers (Academi) en extreem-rechtse milities die Kiev in de strijd wierp. En de kans is groot dat Rusland hen battlefield info verschafte, zoals de NAVO dat voor Kiev organiseerde, met formele liaison-vestigingen van de CIA en FBI in dat land.
En de Russen bleken beter! Dat is erg zuur voor de NAVO, die een zeer slechte verliezer blijkt. En geen vrede lijkt te willen. De NAVO en de VS gijzelen Oekraïne en de EU, waar het Westen juist zou moeten opteren voor een werkbare federatie als bestuursvorm. De Russen sturen hulpkonvooien, en maken plannen om het oosten van Oekraïne te voorzien van gas voor de nu snel naderende winter. Het Westen stuurt Kiev slechts wapens, adviseurs, austerity eisen, en leningen !

Sancties
En als we doorgaan op dat sanctie-pad, krijgen we het in veel Europese landen komende winter ook bar koud ! In het bijzonder als Duitsland zich verplicht voelt om dan Oekraïne met "reverse flow" van Russisch gas te voorzien. Een extreem kostbare manier om Oekraïne te bedienen, die ook nog eens afhankelijk is van de bereidheid van Rusland om Duitsland voor dat doel meer gas te leveren. Terwijl de EU nu ook Gazprom in de ban lijkt te gaan doen. Hoe zullen de Europese Hearts-and-Minds daar op reageren?
Marine Le Pen van Front National blijkt er haar voordeel mee te gaan doen. In de laatste peilingen is ze de Franse president Hollande al voorbij gestreefd. Niet in de laatste plaats omdat ze Hollande uiterst onbetrouwbaar had genoemd toen deze de Russische order voor twee vliegdekschepen, onder grote druk van de VS, alsnog afstelde.

Europese Unie, het instituut van de verkeerde beslissingen.
Maar de realitiet verander je er niet mee.

ISIS

Een ander punt is de lamlendige aanpak van Obomba ten aanzien van de Washington groep die ook wel bekend staat als ISIS of IS. Een groep gecreëerd door de VS en gefinancieerd door VS, EU, samen met de "broeders" uit Saoedi-Arabië en Qatar, en wereldwijd gesteund door de corrupte media. De gedachte laat me niet los dat het Witte Huis ISIS gebruikt voor haar plannen met Irak. We zullen het zien. Wanneer wordt de wereld wakker en ontdoet zich van dit soort schoften die uit politiek gewin honderd duizenden onschuldige burgers vermoorden.
De wereld zou een veel betere, en gezondere (lees zonder gecreëerde ziektes) plaats zijn zonder hen.

Zwarte Markt
De zwarte vlag die gebruikt wordt door terreurorganisaties als die ISIS/IS en Al Qaeda is "gewoon" te koop op de Zwarte Markt in Beverwijk. De vlag is het symbool geworden van het jihadisme. Naast de jihadvlaggen zijn er bij van die gezellige stalletjes ook extremistische geschriften te koop waarin wordt opgeroepen tot oprichting van een islamitische staat, mishandeling van vrouwen en steniging van homo's. De Beverwijkse Bazaar heeft naar aanleiding van de berichtgeving aangekondigd de vlaggen te laten verwijderen.

Joodse bewoner Schilderswijk bedreigd
Fabrice Schomberg, een inwoner van het zogeheten joodse hofje in de Haagse Schilderswijk, is vrijdagavond opnieuw uitgescholden voor kankerjood, getrapt en omvergereden met een brommer, nadat hij met een keppel de wijk introk in het bijzijn van een cameraploeg van de EO. Hij deed gisteren aangifte bij de politie.

Angela Merkel gaat nu maatregelen nemen die anti-semitisme moeten tegengaan.
Ohw wacht...Merkel is niet van ons ! Sorry.

Afsluiten met een "hekje"
Het zal u niet ontgaan zijn. Onlangs een berichtje over een hekje rondom het vakantiehuis van onze koning en koningin in Griekenland. Rondom is een weids begrip en dat bleek ook in dit geval zo te zijn. Er was door de Nederlandse regering eerst een groot aantal hectaren grond rondom de villa aangekocht om aan de grenzen van dat grondstuk een hek te plaatsen.
Veiligheid mevrouw, mijnheer. U weet dat ons vorstenpaar graag als heel gewone burgers door het leven willen gaan. Maar natuurlijk ook weer niet zo gewoon als een Vinexwijk-bewoner, wiens blik in zijn postzegeltuintje al na twee vierkante meter opbotst tegen hek- en schuttingwerk. Verschil moet er zijn, niet waar? Het hekje kost een paar centen maar dan heb je ook wat. Iets van 500.000 euries! Waarom moet de belastingbetaler daar voor opdraaien? We hebben zogenaamd geen geld om onze "oudjes" op een fatsoenlijke manier te verzorgen, we ontnemen ze een deel van hun belastingvrije voet waardoor ze zich nog moeilijker staande kunnen houden, maar er is wel geld voor een hek rondom een vorstelijke vakantie villa !!

Heb ik nog een lichtpuntje ? Ja, ik heb een lichtpuntje. Er is weer aantal mensen tot het besef gekomen dat Geert Wilders al meer dan tien jaar lang gelijk had met zijn waarschuwingen tegen de islam. Wilders'gelijk wordt in de peilingen van vandaag beloond met drie zetels.

Peilingen 7 september 2014: VVD 28(-2), PvdA 12(-1), PVV 23(+3), SP 20(-1), CDA 23(+1), D66 20, CU 6, GrL 6, SGP 4, PvdD 5, 50+ 2, PirPar 1.
Laast bewerkt: 6 jaren 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 10 maanden geleden - 6 jaren 10 maanden geleden #40956 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

Actieplan tegen jihadisme

In een poging de dreiging van jihadisten in te dammen, wil het kabinet de reisgegevens van ALLE Nederlanders gaan bewaren. Opstelten stoft hiertoe een oud wetsontwerp af, dat eerder vanwege de vele kritiek van privacy voorvechters juist de la in was gegaan. Opstelten vindt dat er harde actie nodig is om radicalisering te bestrijden en denkt dat hij dat voorstel nu wel door het parlement kan loodsen. Hij bezweert dat justitie alleen naar informatie van kwaadwillenden zal kijken, niet naar de "vliegbewegingen" van gewone burgers. Nou ja, dat laatste kan hij natuurlijk niet garanderen, maar wat maakt het uit joh, de Nederlander denkt nog steeds dat de overheid te vertrouwen is. Maar wat als die kwaadwillenden gewoon het vliegtuig nemen voor een vakantiereisje naar Marokko of Turkije en van daar uit naar het kalifaat gaat? U dacht dat de die hards dom waren?
Opstelten c.s. wel. Of zou er misschien iets anders achter zitten? Nee toch?

Uitverkoop van Europa
Afgelopen dinsdagavond een documentaire op ARTE over privatisering van staatseigendommen in Europa.
We kunnen er over meepraten. De Spoorwegen, de Postbank, PTT, busmaatschappijen, energiebedrijven, delen van onze gezondheidszorg en binnenkort onze drinkwatervoorziening, alles in particuliere handen. Privatisering zou de professionaliteit en concurrentie doen toenemen en de burgers doen profiteren van een effeciëntere dienstverlening en lagere prijzen.

Niet alle landen waren gecharmeerd van privatisering met name de landen die zich nog maar nauwelijks aan dictaturen hadden ontworsteld en nu democratisch waren. Denk aan Griekenland, Portugal en Spanje. Dus moest er een list verzonnen worden om het gestelde doel van privatisering van staatseigendommen, te bereiken. Toetreding tot de Europese Unie en de eigen munt voor "Europa" De Euro ! Het feest kon beginnen.
De zuidelijke landen leenden zich helemaal scheel aan spotgoedkoop "Europees" geld en naast hun geologische bergen ontstonden monetaire bergen van onaflosbare schuld. Actie, reactie en de oplossing: het IMF. Leent geld om de rente op de ontstane schulden van te kunnen betalen en om af te lossen moet staatsbezit, het bezit van de bevolking, worden verkocht aan private bedrijven.
Zo werkt het IMF en de Wereldbank, instrumenten van de wereldelite, al decennia. Eilanden, bossen, meren, enorme stukken grond, in Oostenrijk zelfs bergen, in private handen gekomen, was in de documentaire te zien. Op deze manier is wereldwijd gigantisch veel staatseigendom overgegaan naar de wereldelite.
Ontneem de bevolking de door haar afgedragen belastingen verkregen staatseigendommen en je ontneemt haar de macht.
Ontneemt haar de mogelijkheid om op enig moment te besluiten om niet langer afhankelijk te zijn van particuliere banken voor geldschepping, maar dat als staat zelf ter hand te gaan nemen met staatsbezittingen als tegenwaarde.
Maar die tegenwaarde is verpanjerd. Zo kon de machtselite voor een appel en een ei in het bezit komen van nagenoeg heel Europa.
Met dank aan onze "leiders". Toen Tref.eu er over schreef in "Waarom moest Europa aan de Euro", dat de euro een geraffineerde uitzuigtruc was, werd ons nog een aluhoedje opgezet.
Nu een documentaire erover. Het kan verkeren !

Non-disclosure agreement MH-17
Is geen sprake van! Hoe komt u daarbij? Omdat u via een korte mededeling van het Oekraïense persbureau UNIAN werd medegedeeld dat een woordvoerder van het Oekraïense O.M., Juri Boytschenko, bekend maakte dat de gegevens over de oorzaak van de ramp na afronden van het onderzoek slechts met toestemming van alle 4 betrokken partijen bekend mag worden gemaakt? Conform de afspraak tijdens een 4 partijen overleg (Nederland, Oekraïne, Australië en België (kom er maar in NATO) op 8 augustus is overeengekomen dat de resultaten van het onderzoek NIET bekend worden gemaakt. Allemaal quatsch ! Nederland maakt na afronding van het onderzoek gewoon bekend wat de resultaten van ons onderzoek zijn. Dat die resultaten ietwat povertjes zijn omdat onze Nationale Raad voor Verkeersveiligheid reeds na 2 dagen aanwezig geweest te zijn aan de kuiten trok en bekend maakte dat verder onderzoek ter plekke niet noodzakelijk was, dat is toch een gouden greep?
We hoeven ons alleen maar te verantwoorden over wat we zelf onderzocht hebben. Nou, en dat is niks !
Oorzaak? Oekraïne? Die gaat over hun eigen informatie, mevrouw, mijnheer. Daar krijgen wij misschien inzage in maar hebben over het vrijgeven daarvan geen zeggenschap.

Timmermans

Nee joh, die MH-17 werd helemaal niet van zijn route afgehaald vanwege naderend onweer. De MH-17 zat keurig op de weg die Eurocontrol had uitgestippeld en die Malaysian Airways altijd al volgde. Oja joh? En waarom volgde Malaysian Arways dan minimaal 10 eerdere vluchten een veel zuidelijker route?
Het toestel werd door Kiev van 11 kilometer hoogte naar 10 kilometer gedirigeerd om aanvlieging met een ander toestel te vermijden.
Naar beneden gedirigeerd, net toevallig boven Dnjepropetrovsk? Ja ja !
Beetje veel toevalligheden. Wij zouden meteen vragen welk toestel dan, maar Tweede slaapkamerleden doen dat niet. Moeten we geloven wat Bilderfrans allemaal uit z'n nek kletst? Nee. Want officieel is nog niets van het veronderstelde radio verkeer tussen de bemanning van MH-17 en respectievelijk Kiev en Dnjepropetrovsk (Kolomoyski) naar buiten gebracht.

Nou heeft Timmerfrans een dikke nek en kan daar dus behoorlijk wat uit kletsen.
Herinnert u zich deze nog?
"Stelt u zich eens voor dat u uw echtgenoot moet verliezen en vervolgens ook nog bang moet zijn dat tuig er met zijn trouwring vandoor gaat, zei Frans in de Veiligheidsraad ruim een week na de crash van MH17. De emotionele woorden van de minister gingen de hele wereld over. Iedereen sprak schande van dat dronken tuig die door de crashzone struinden als door een supermarkt zonder kassa's. Al is de leugen nog zo snel... Het "stelend tuig" bleek een team te zijn van 800 vrijwilligers onder leiding van de nationale rampendienst van Oekraïne, dat professionele bergingswerkzaamheden verrichtte in het rampgebied. Het kabinet moest bekennen dat deze werkzaamheden ‘doelmatiger’ waren dan gedacht en de situatie anders was dan aanvankelijk werd geschetst.

Het is trouwens toch al een gotspe dat een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken zich encanailleert ( pracht woord, net opgezocht in de Dikke Van Dale)met de fascistische bende van chocogarch Waltzman aka Porosjenko en surrogaat-premier Yats.
Maar om der wille van de smeer likt ons Frans de kandeleer.
En die kandeleer staat in het Witte Huis waar Yats lekker gezellig confereert met de schaamteloze leider van de USSA om het straatarme Oekraine asap de NATO en de EU binnen te loodsen. Powerplay van het ergste soort en als je daarbij fascisten nodig hebt om je doel te bereiken, so be it. Per saldo heeft de USSA in Latijns Amerika trouwens nooit anders gedaan, dus zo uitzonderlijk is Oekraine nou ook weer niet. Het is alleen gênant dat onze Bilderfrans (aka Zimmerfranz, Stickerfranz, PraalFranz van Timmerlandsche Zaken) een kilometer zakt als ie dat onderwerp aan ziet komen. En datzelfde geldt voor onze volksvertegenwoordiging.
Wat dat betreft is er weinig veranderd sinds de jaren dertig van de vorige eeuw.

NAVO: Russische invasie in Oost-Oekraïne
Er is sprake van een Russische invasie in het oosten van Oekraïne. Dat zegt een anonieme NAVO-functionaris in Brussel tegen persbureau Reuters. "Onze inschatting is dat er zeker 1.000 militairen actief zijn in Oekraïne", aldus de official. Volgens de functionaris ondersteunen de Russen de separatisten in het oosten van Oekraïne en vechten ze met hen mee. De Oekraïense separatistenleider Aleksander Zachartsjenko zei in een interview dat Russische soldaten meevechten met de pro-Russische rebellen. Het zou echter om militairen op verlof gaan of veteranen uit het Russische leger. "Ze brengen hun vakantie liever met ons, broeders die vechten voor hun vrijheid, door dan op het strand", zei Zachartsjenko. (Telegraaf)

Azov-bataljon
Daar is in het Azov-bataljon van Igor Kolomoisky, de grote man achter het met nazi's en internationale huurlingen volgestouwde Azov-bataljon, dat her en der al geheel conform hun geloofsbelijdenis al vreselijk heeft huisgehouden in de oostelijke regionen van Oekraïne, natuurlijk geen sprake van. En juist onder het regime van deze topcrimineel en oorlogsmisdadiger vonden de laatste vliegminuten van de MH-17 plaats. Nou kan je tot vervelens toe naar Vlad wijzen en zelfs een ongelooflijke oorlogshitser als John Mac Cain daarvoor inzetten, maar wat dacht je van een stuk ongeluk als Kolomoisky?

Huursoldaten

Nee, in Oekraïne vechten geen Academi (voorheen BlackWater) huursoldaten of huurlingen van welke andere vreemde mogendheid dan ook. Absoluut niet ! Of toch? Wat dacht u van een op het internet gevonden advertentie van de 46-jarige in Mexico verblijvende Franse huursoldaat Gaston Besson?
Een meneer die zijn sporen heeft verdiend in Laos, Birma, Suriname (!), Kroatië en Bosnië-Herzegovina.

“We invite you to join a batallion of Azov. No payment. We are ready to meet you in Kiev. From you I need information about your family and social situation. Let us know if you are ready to participate in the battles themselves, or will train young soldiers. Upon arrival in Kiev, you will get the contact number of our English-speaking employee. Sleeping, eating and so on – on our base in the south-east”.

Idealistje, onze Gaston, nietwaar? En inmiddels knokken al honderden vrijwilligers uit onze westerse wereld mee onder de vlag van het Azov-bataljon. Gesponsord door de vanuit Zwitserland opererende oligarch Kolomoisky.
Maar daar horen we natuurlijk niets over van Fuck "War" NATO Andersson en zijn oorlogszuchtige trawanten. Het zou maar zorgen voor zand in de NATO-oorlogsmachine
Neenee, het zijn de Russen ! Tuurlijk joh !

Give peace a change
De crisis in Oekraïne is nog lang niet ten einde. Toch tekent zich een splitsing van de tot nu toe gevolgde westerse strategie af. In Duitsland. Heb Frau Merkel al twee keer horen zeggen dat zij zich een Oekraïense Federatie kan voorstellen.
Haar ministers van Buitenlandse Zaken Steinmeier en van Economie Gabriel deden dat ook al.
” De territoriale integriteit van Oekraïne kan slechts behouden worden, als er een geste gedaan wordt richting de van oorsprong meer Russisch georiënteerde bevolking. Daartoe is het oprichten van een federaal statenstelsel de enige manier om dat te bereiken. Slechts hiermee kan een directe confrontatie tussen Oekraïne en Rusland vermeden worden. De annexatie van de Krim is een fait accompli en daar zullen wij, d.w.z. Oekraïne mee moeten leren leven."

Fogh de Deense Rat
Uit Den Haag bereikt ons slechts oorlogszuchtige taal, gedicteerd door Fogh "War" Rasmussen die pleit voor een versterkte NATO en een mogelijk ingrijpen in Oekraïne. Over de gebroken beloften van het Westen aan Rusland over de vereniging van de twee Duitslanden en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie - dat de NATO niet naar Rusland zou opschuiven, "not an inch" hebben wij in een ander draadje al gesproken. De NATO had er lak aan ! De Muur was koud gevallen of alle landen in de invloedsfeer van Rusland werden doel van de expansiedrift van de NATO - lees VS en EU-. In het Witte Huis liggen Obama c.s. in een deuk dat "Europa" zich zo gemakkelijk voor de gek laat houden.

Duidelijk is dat de exportbelangen, die mede door de sancties in de knel komen, de Duitse buitenlandse zaken diplomaten op een discrete wijze trachten een uitweg te vinden uit een situatie die de economie kapitalen kost en aan het einde geen overwinnaars zal kennen.
Kom daar maar eens om bij activist Feestboek Frans, onze nationale blaaskaak en zelfverheerlijker. Toch is Timmermans volgens opiniepeilers de meest populaire minister aller tijden? Snapt u het nog?

Waar gaat het nou ECHT om?
De kogel is door de dollar. Na een lange voorbereiding heeft de Russische energie gigant Gazprom deze week eindelijk het ijs gebroken. Het gaat om een leverantie aan China van 80.000 ton olie uit het nieuwe arctische veld bij Novoportovskoye. Tegen betaling in yuans. Kan je roepen wat is nou helemaal 80.000 ton? Maar het is voor het eerst dat Gazprom de dollar officieel rechts laat liggen. En zoals vaak na een eerste stap, de tweede en derde zijn al onderweg. De olie die in de nabije toekomst via de Eastern Siberia-Pacific Ocean pijplijn in China zal komen binnenborrelen zal namelijk eveneens met yuans worden betaald.
Verder zijn er twee olietankers op weg naar West-Europa. Met de vervoerders is afgesproken dat er betaald moet worden in roebels. Mocht dit kouwe lijntje een beetje fatsoenlijk gaan lopen dan mag er in de toekomst ook in yuan worden betaald. Nou kan Vlad dankzij de geniale westerse strafmaatregelen voorlopig geen gebruik maken van SWIFT bij het financieel afhandelen van de komende kouwe- lijntje-deals. Maar de Ruskies zijn bezig met het in elkaar flansen van een alternatief betalingsapparaat. Wordt het tenminste duidelijk waar we staan met ons Vierde Rijk. Waar een oorlogje in Oekraine al niet goed voor is.

Toetje
Hamas. Hezbollah. Al Qaeda. Muslim Brotherhood. Nusra. Boko Haram. Isis. Iemand achter zijn bakkie leut en zijn zakkie pinda's begrijpt er al gauw geen reedT meer van. Eén ding wordt hem wel duidelijk dankzij de dagvodden en de treurbuis: die islam-koppensnellers bedreigen zijn dagelijks bestaan. En dat ie in dat donkere licht een stukkie van zijn zorgtoeslag moet inleveren om de speeltuin van het Ministerie van Oorlog van nieuwe spullen te voorzien wordt ineens vergelijkbaar met zijn bijdrage aan de goede doelenruif van Carolien Tensen en andere zich rijk lachende presentatoren.
De vraag wie dit dodelijk gelazer al vele decennia in stand houdt stelt ie zichzelf jammer genoeg niet. En dat vinden ze in Den Haag niet erg. Waar wel trouwens?
Nouhouw, had deze week een collectant van Vluchtelingenwerk aan de deur, geflankeerd door 2 schattige kleutertjes. Doet het altijd goed als je geld wil ophalen voor vluchtelingenkindertjes uit b.v. Syrië. Heb meneer verwezen naar het Witte Huis in Washington. Als ze daar nou eens zouden ophouden met hun neus in andermans binnenlandse aangelegenheden te steken en ophouden met landen finaal aan barrels te bombarderen, omdat de leider van dat land niet in de ganzenpas van de Amerikanen willen lopen, zou de wereld er in korte tijd aanmerkelijk beter uitzien en er nog maar weinig vluchtelingen meer zijn.

Da's hard mevrouw. Inderdaad hart aber fair. (titel Duits TV-programma).

Ik ben geïrriteerd, u merkt het. Maar ik ben al dit gelazer en gehuichel zo strontzat.

We zitten hier opgescheept met een premier die de meest verachtelijke dingen doet. Zoals stralend een uitnodiging van de Oekraïense president voor een bezoek aan zijn land in ontvangst nemen! Oekraïne ! Die de dood van 298 onschuldige burgers, waaronder 195 Nederlanders, op zijn geweten heeft omdat ie Vladimir Poetin een loer wilde draaien. Nooit kon de nagedachtenis aan al die omgekomen burgers meer bezoedeld worden. En wat doet de Nederlander? Die beloont Rutte in de peilingen met twee zetels !
"Ach meneer, ik ben te oud voor deze rotzooi" (Wim Sonneveld)

Peilingen 31-08-2014:
VVD 30 (+2), PvdA 13 (-2), PVV 20, SP 21 (+1), CDA 22, D66 20(-1), CU 6, GrL 6, SGP 4, PvdD 5, 50+ 2, PirPar 1
Laast bewerkt: 6 jaren 10 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 11 maanden geleden - 6 jaren 11 maanden geleden #40861 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week


Alles gaat goed, gaat goed meneer de leider

In Amsterdam vliegen de boevenkogels je om de oren. In delen van Den Haag heeft de politie niets meer te vertellen en kunnen ISIS-aanhangers ongestraft "Dood aan de Joden" roepen.
Wordt het legale betogers het demonstreren daartegen onmogelijk gemaakt. Onthoofden jongeren met een Nederlands paspoort mensen in het Midden-Oosten die een ander geloof belijden. Maar de redding is nabij! Het duo Opstelten en Teeven pakt de zaken weer "keihard" aan en dreigen met de mogelijkheid van het afnemen van één van de twee paspoorten en intrekking van de studiefinanciering ! Zal ze leren!
En intussen ruziet het onverschrokken duo over de verminderde opbrengst van verkeersboetes ! Want als iemand ooit de idee gehad zou hebben dat die uitgedeelde boetes er kwamen voor de verkeersveiligheid, dan zal hij daar nu wel van genezen zijn.

Wereldgebeurtenissen
MH-17
Afgrijselijke, ongelofelijk gruwelijke gebeurtenissen houden de wereld momenteel stevig in hun greep: de vliegtuigramp met de MH-17 in Oekraïne waarvan de daders nooit bekend gemaakt zullen worden omdat Rutte zwijgplicht heeft beloofd en daartoe een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend met drie andere partijen waaronder België (als zetel van de EU), Australië en...Oekraïne. Alle vier de ondertekenaars kunnen openbaarheid vetoën. Dát is pas eer betonen aan de slachtoffers, niet dan?
Daaarmee weten we nu dus ook zeker wie dat vliegtuig uit de lucht geschoten heeft....en dat is niet Rusland of de opstandelingen in Oost-Oekraïne.
Gelukkig heeft Maleisië wél fatsoen en respect voor de nabestaanden en gaat de tegel lichten waar verrader Rutte zich schielijk onder heeft verborgen.

ISIS
De CIA en aanverwante inlichtingendiensten hebben de door henzelf gecreëerde Dr. Jekyll niet meer in de hand, nu de door hen bewapende en getrainde ISIS-moordenaars, een Amerikaanse foto journalist hebben onthoofd en andere groepen van moslimextremisten oprukken. De geest lijkt nu wel voorgoed uit de fles en lijken zich door niets en niemand meer te laten tegenhouden. Eerst was het jachtseizoen geopend op de Jezidi's, een hoogontwikkelde en beschaafde etnische minderheid binnen de Koerden, en nu is er weer sprake van een dreigende slachting op Turkmenen in Noord-Irak.
In Gaza worden, zonder enige vorm van proces, door de terreurbeweging HAMAS standrechtelijke executies uitgevoerd op vermeende "spionnen" voor Israel.

Haags onbenul
Maar dit is natuurlijk allemaal "klein bier" vergeleken bij de opwinding van de laffe klojo's in Den Haag over een fotofuckje van de website GeenStijl van Krijtstreeppak Van Aartsen! En gaat onze minister van Sociale Zaken een overleg op landelijk niveau beginnen over de "toekomst van Zwarte Piet". Zulks allemaal in het kader van het modieus gezwets over "negroïde stereotyperingen" en "ons verleden van kolonialisme en slavernij".
Het wordt dus weer een druk jaar voor onze absoluut gestoorde overheid die slechts oor lijkt te hebben voor een beledigde Van Aartsen en luistert naar het eindeloze gedram van enkele tientallen alternatieve zeloten en zoewarte "landgenoten", maar die een kleine 17 miljoen Nederlanders en hun kinderen niet ziet staan.

Het Opperwezen in een spagaat
Over de hele wereld bidden Christenen en aanverwante gelovigen tot God om de barbaarse moordenaars van ISIS te stoppen. Aan de andere kant roepen ISIS-strijders constant Allah (lees God) aan om hun heilige oorlog voor het vestigen van een kalifaat te doen slagen. Wat moet hij nu? Hij verhoort immers alle gebeden?

Russische invasie in Oekraïne
Wat werd er op de oorlogstrommels geroffeld. Rusland stond een week aan de Russisch-Oekraïense grens te wachten om doorgelaten te worden en om de humanitaire goederen af te kunnen leveren in het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. Kiev verzon de ene na de andere smoes om het "Paard van Troje" buiten te houden. Niet alleen om te verhinderen dat de gedachte post zou vatten dat president Putin over inlevingsgevoel en menselijke trekjes zou beschikken, maar bovenal hoopte Kiev erop dat met de grootscheepse bombardementen op de opstandelingen, het oostelijk gebied geheel etnisch gezuiverd zou zijn en Kiev zou kunnen triomferen op haar Onafhankelijkheidsdag vandaag. Rusland besloot niet langer meer te wachten. Trok een lange neus en de grens over, leverde de humanitaire goederen af en reed terug naar huis. Kiev boos !! Nothing works! Maar geen nood, want daar is Angela Merkel om de fascisten in Kiev een hart onder de riem te steken en als steun voor alle Midden- en Oost-Europese staten die zich door de "intimidatiepolitiek" van Putin bedreigd voelen en liet een envelopje met 500 miljoen euro achter. Die agressiepolitiek van Rusland toch hè? We houden het gezellig en praten niet over de agressie en het imperialisme van Washington, Brussel en onze bolleboosjes bij de NATO.

Duits gezond verstand
Het is er nog wel hoor. Bij Sigmar Gabriel, de Duitse minister van Economische Zaken en vice-Bondskanselier. Tegenover Welt am Sonntag verklaarde hij dat de territoriale integriteit van Oekraïne alleen is te redden door het land te federaliseren. En zo de gebieden waar ethnische Russen met een afkeer van het fascistenregime in Kiev en een voorkeur voor de Russische president Putin de meerderheid vormen, binnenboord te houden. Natuurlijk heeft de Oekraïense president Poroshenko ( die eigenlijk Waltzman heet, Poroshenko is de naam van zijn moeder) het voorstel meteen in de détente kliko geknikkerd.
Verbaasd? Nee toch? De man heeft andere opdrachtgevers! Merkel ook?

Wisselgeld
Het leven van Westerse journalisten is steeds vaker niet meer dan "wisselgeld" in de politieke machinaties waar we helaas een paar dagen geleden nog getuige van konden zijn met de gruwelijke moord op fotojournalist James Foley door ISIS. Breed uitgemeten in de journaals en de media. Over de onlangs veertien ontvoerde en gedode Russische journalisten in Oekraïne kom je in onze MSM niet snel iets tegen. Want Oekraïne is onze "vriend", zoals Frans Timmermans nog eens bevestigde met een gulle gift van nog eens een half miljoen euro, namens de Nederlandse belastingbetaler. U hebt gelijk, slechts zakgeld voor de oligarchen die "we" daar in het zadel proberen te houden.
Maar het gaat om het "gebaar" ! ( Eerdere "gebaren" voorzagen ISIS van wapens, logistieke en operationele ondersteuning en training voor hun strijd in Iran, Libië en Syrië ).
Nu zal dat half miljoen van Timmermans en die 500 miljoen van Merkel, gevoegd bij de "innovatieve" manier waarop de Centrale Bank van Oekraïne probeert de economische implosie van het land af te wenden, niet helpen dat gat te dichten en genereert vooral hoongelach.
Nou ja, hoonlachen is ook lachen.
Verder is er maar bar weinig om blij van te worden.

Council on Foreign Relations
Of het zou het kritische bericht van de Atlantische denktank, die zich tooit met de naam "Council on Foreign Relations" moeten zijn, die openlijk afstand neemt van het "beleid" van Obama en de NATO rond Oekraïne, en toonaangevende zakenlieden oproepen om diplomatie een kans te geven en op te houden met dat heilloze sanctiebeleid ter ondersteuning van de "regime-change" activiteiten. Het geeft een mens weer hoop op een terugkeer naar het gezonde verstand, waar Sigmar Gabriël ook al blijk van gaf. Maar één of twee zwaluwen maken nog geen lente. Zelfs de drie koppeltjes zwaluwen die een veilige broedplek bij me hebben gevonden, hebben geen zomer gebracht.
Het is vandaag wederom geen weer. Misschien morgen weer?

Peilingen 24-08-2014: VVD 28, PvdA 15, PVV 20, SP 20, CDA 22(+1), D66 21(-1), CU 6, GrL 6, SGP 4, PvdD 5(-1), 50+ 2(+ 1),PP 1
-
Laast bewerkt: 6 jaren 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 11 maanden geleden - 6 jaren 11 maanden geleden #40809 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week


Frans Timmermans

Nergens in de Nederlandse "presstitute" MSM is ook maar een greintje kritiek te horen of te lezen op opportunistische Atlantische reuzekwal, Frans Timmermans. Kennelijk slikt de burger zijn flagrante leugens en politieke gehannes met betrekking tot de massamoord in Oekraïne zonder braakneigingen. Niets, absoluut niets heeft hij met zijn zalvende pendel "diplomatie" in Kiev bereikt. Zelfs nog geen wapenstilstand zodat de laatste restanten van de slachtoffers en van vlucht MH-17 én bewijsmateriaal veilig konden worden geborgen.
Nee, wel een hypocriet jankverhaal afsteken bij de VN en met aantoonbare leugens de Oost-Oekraïense separatisten demoniseren.
Want Fransje weet - zoals een kop in de Asia Times luidt - dat de NAVO wanhopig op zoek is naar oorlog. Dat Washington bezig is de wereld op de weg naar oorlog te zetten. Het doelwit deze keer is Rusland. En Fransje kraait uit volle (carrière) overtuiging het "Atlantische" credo.

Zware post
In onze MSM lees je b.v. enkel dat Frans Timmermans bij uitstek de man zou zijn om bijvoorbeeld de zware post van Catherine As-ton bij de Europese Unie over te nemen. Of om secretaris generaal bij de Verenigde Naties te worden. Hij is immers de man die alles overziet, voor alles een adequate oplossing heeft. Maar buiten het enge kliekje van Nederlandse zelfbevlekkende hoernalisten is er wel degelijk kritiek op Timmermans en dan met name uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse commentator Gerald Celente - die veel van de ellende die zich momenteel aan ons openbaart al lang geleden heeft voorspeld - noemt onze Frans in een Amerikaans nieuwsprogramma een imbeciel en een piece of crap. Het eerste woord hoeven wij niet voor u te vertalen, en wat betreft het tweede, Frans is volgens Celente, gewoon een stuk stront. En wie zijn wij om dat te ontkennen?


Haagse kneus
Met samengeknepen billen, de knieën trillend van angst heeft Van Aartsen besloten dat er geen demonstraties meer gehouden mogen worden in de Schilderswijk. Natuurlijk niet om Pro Patria - die voor 20 september een tegendemonstratie tegen ISIS in de Schilderswijk had georganiseerd - dwars te zitten, maar om Geert Wilders de wind uit de zeilen te nemen.
Die had namelijk meteen aangekondigd in de Pro Patria demonstratie mee te zullen lopen waardoor het ook meteen een beetje zijn demonstratie zou worden. U begrijpt het al. Al had Geert aangekondigd dat hij zou demonstreren op de maan, dan NOG zullen de extremistische moslims daar een tegendemonstratie houden. Geert is de enige die voor hen een gevaar oplevert. Je kunt het de rechtsstaat niet aan doen dat Wilders - een subversief "element" de Nederlandse vlag met zich meedraagt.
Ter overdenking: Hoe verdorven moet je zijn om je eigen trots en glorie te verkwanselen voor een horde met jihaatvlaggen zwaaiende geïmporteerde sprinkhanen die al decennialang onze welvaartspotten leegvreten en die nu in hun zelfgecreëerde Haagse kalifaat bezig zijn om onze met noeste vlijt opgebouwde oude samenleving te vernietigen?

De rode pest
Sinds 1968 worden wij door de rode pest, oftewel door de socialisten, bedrogen, misleid, afgeperst, geknecht. Sinds die tijd hebben deze ratten zich overal ingegraven: de media, het onderwijs, kerken, de vijfde colonne van het ambtenarenapparaat...allen zijn zo rood als het achterwerk van een baviaan. Geen enkele van de gevestigde politieke partijen heeft bestaansrecht. Allemaal geflipte figuren die voor de bühne roepen wat zij op de speakers academy hebben geleerd om het klootjesvolk te misleiden. Om vervolgens in de achterkamertjes en buiten de spotlichten hun louche zaakjes onder en met elkaar te regelen en ons belastinggeld met bakken tegelijk aan hun vrinden in binnen- en buitenland uitdelen, uiteraard zonder zichzelf hierbij te vergeten.

Regeren is vooruitzien
Sharon Dijksma, het obesitasje van de PvdA, had een kistje fruit en groente meegenomen naar het Binnenhof. Nee, wij laten onze fruit- en groentekwekers niet vallen. Gewoon allemaal wat meer fruit en groente eten. Dat zal de Russen leren! Als het niet zo doorzichtig was zou het om te gieren zijn. Dijksma is vooral bezig de intelligentie van de Nederlandse burger te beledigen wanneer ze met haar kratje Nederlandse groenten en fruit in de hand doet alsof zij en haar kabinet geven om de Nederlandse burger. Groenten en fruit eten is hartstikke gezond, weten wij allemaal. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat er nu om dat we daar nu veel meer van moeten gaan eten om het stupide sanctie beleid van ons kabinet te maskeren. Dat Rusland ons nu - terecht - een flinke peer stooft...daar waren we helemaal niet op voorbereid.

De antisemieten en de PvdA
Yasmina Haifi heeft ontslag gekregen. Ze werkte voor het Nationaal Cyber Security Centrum. Een instantie met een soort van NSA-achtige functie. En dat NCSC "helpt om de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein te verbeteren", en dat 24 uur per dag.
Valt organisatorisch onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid het ministerie van Brigadier Bas. Kende u de organisatie al? Vast niet. Het is een club die er zomaar ineens was sinds 2012. Sinds wanneer gingen de eerste jihaatstrijders ook al weer naar Syrië om zich aan te sluiten bij het zootje ongeregeld daar, waaronder ISIS? NCSC als een soort van reisbureau voor een all-inclusive reisje naar de koppensnellende idealisten van ISIS, wier gedachtengoed absoluut helemaal niets te maken heeft met de islam, maar een complot zou zijn van de Zionisten. Hoe kan het dat deze dame zo snel volop in de MSM besproken wordt? Een manier om de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving, die overwegend pro-Israel is, te ndergraven?

De islamisering van Nederland ligt op koers

Fatima Elatik van de PvdA wil burgemeester worden. Zij wil dolgraag Van der Laan opvolgen als burgemeester van Amsterdam. Zoals te verwachten zal de islamisering van Nederland via de grote steden gaan en met volle ondersteuning van de landverraderspartij PvdA. De oud-stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Oost vindt het tijd worden voor een Marokkaanse vrouw aan het roer bij de hoofdstad. "Ik zou het ook kunnen - dat heb ik wel bewezen in de afgelopen vier jaar. Whoehaha!! euhm pardon. "Ik kan goed boven de groepen staan..ik zou een burgemeester voor álle mensen zijn." Ze raakte de afgelopen jaren diverse malen in opspraak, o.a. door de financiële problemen rondom het Muziekmakerscentrum (MuzyQ). Gelet op de manier waarop onze hoofdstad al decennia lang wordt "bestuurd", denk ik dat zij een prima kandidaat is om die lijn voort te zetten. Zij zal ongetwijfeld komen met miljoenen kostende plannen om shariawijken te ontwikkelen en uit te breiden. Heb begrepen dat ISIS haar kandidatuur steunt, dus komt helemaal goed.

Keuzestress

Waarom hebben moslims het toch zo moeilijk? Omdat ze barsten van de keuzestress !!!
Vroegah was het allemaal zo eenvoudig. Wie zich wilde aansluiten bij een moslimfundi terreurnetwerk, kwam uit bij Al Qaeda. Nu is de keuze zo groot. Het stikt van de terrorisme-aanbieders waarvan Al Qaeda, IS en Boko Haram wel de spraakmakendste zijn.
En voor de homosexuele moslimfundamentalist is er natuurlijk Al Gayda.
Dan word je voor de keuze gesteld: welke past bij jou? Het kalifaat? Dan valt Boko Haram af. IS strijdt voor een kalifaat in Irak, Syrië en omliggende Arabische landen.
Al Qaeda streeft naar wereldkalifaat. Een echte wereldburger zal dus voor Al Qaeda gaan.
Maar wil je wel sex hebben, dan zul je of naar het dorpse Boko Haram of naar ISIS moeten.
Maar bieden die ook stagemogelijkheden? Daar geeft de Internet Cyber Security van die Haifa ook geen uitsluitsel over. Wel heeft de gemeente Den Haag in de Schilderswijk al wel een Nederlandse scouting chapter van ISIS. Hier leer je nog niet het echte fysieke geweld, maar al wel grootschalige ontwrichting van samenlevingen.
Ter verdere oriëntatie kan je ook een bezoekje brengen aan de terreurbeurs in de RAI. Vragen als: moet ik zelf een AK47 aanschaffen en is die dan aftrekbaar als bedrijfsinvestering, en mag er dan 0,19 ct per kogel gedeclareerd worden. Of wordt die beschikbaar gesteld door de opdrachtgever, net als de bedrijfskleding? Of is het misschien zinvoller een zwaard en/of mes aan te schaffen omdat daar geen milieuheffing op zit? Kan ik ook freelance martelaar worden?
"Dat soort vragen" (reclamespot UWV). En onderwijl jij zit te genieten van een hapje kogelbief, granaatappel en zure bom helpen ze je met het invullen van je aanmeldingsformulier.
Ook dolle Fatima's zijn welkom vanwege de "doorgroeimogelijkheden" in deze branche.


De lakei
De afbraak van onze sociale zekerheid, de gezondheidszorg, de ouderenzorg, het bestelen van ouderen...onder leiding van de kongsi PvdA/Rutte, loopt als een trein. Laat niemand meer twijfelen aan de capaciteiten van Rutte als perfecte handlanger van de Bilderberg-agenda die tot doel heeft ons land naar de afgrond te voeren en Mark in samenwerking met de PvdA waren uitverkoren om ons land de genadeslag te geven. Een welvarend Nederland naar de knoppen en een vliegtuigmoord op bijna 200 landgenoten verder, is eindelijk het moment aangebroken dat Rutte mag gaan "oogsten".
Want volgens de Volkskrant is de kans groot dat Rutte Van Rompuy opvolgt als voorzitter van de Europese Raad.
Volgens de Italiaanse krant La Repubblica is Mark Rutte de favoriet van Merkel.
De lakei heeft blijkbaar zijn werk goed gedaan:
* faillissement van kleine ondernemers
* groeiende werkloosheid
* onbetaalbare zorgkosten
* onbetaalbare energieprijzen
* onbetaalbare huren/hypotheken
* onbetaalbare belastingen
* onbetaalbare levensbehoeften
* sluiting verzorgingshuizen
* geen thuishulp
* geen levensverlengende medicatie
* voedselbanken
* uithuisplaatsingen/dakloos worden
* Verhoging Zelfmoordcijfers

Als er meer dan 7 hokjes kunnen worden aangevinkt is de Ondergang van Nederland een feit!


Oekraïne
Grote verwarring over een (vermeend) treffen tussen Russische legereenheden die Oekraïne zouden zijn binnengedrongen, en het Oekraïense leger. Porochenko belde vrijdag trots met Cameron, om het heugelijke nieuws mede te delen dat zijn leger Russische legervoertuigen had vernietigd, waarvan twee Engelse verslaggevers eerder zouden hebben gemeld dat die 's-nachts de grens waren gepasseerd. Probleem is evenwel dat niet alleen de Russen en de separatisten ontkennen, maar ook de Amerikanen zeggen het bericht niet te kunnen bevestigen.
Het zou toch niet zo zijn dat Cameron in de voetsporen wenst te treden van Anthony Eden ten tijde van de Suez-crisis? Toen Israël, Engeland en Frankrijk een plan ontwikkelden om het Egyptische Suez-kanaal in handen te krijgen? Waar Eisenhower toen een stokje voor stak? Zou me niet verbazen.
Ondertussen hebben inspecties van het Russische hulp-konvooi aangetoond dat het konvooi, ondanks de verdachtmakingen van "Atlantische" journalisten en Team Nuland, niet meer bevatten dan legitieme hulpgoederen. Knarsetandend bekende Hubert Smeets in NRC dit weekend dat zijn complot-theorie over wapens en militaire goederen tussen de hulpgoederen een fabeltje blijken te zijn.
Maar omdat Russen in zijn ogen per definitie oplichters zijn die niet deugen, noteerde hij dat de foto's van de opleggers "aantoonden" dat er in verscheidene trucks minder hulpgoederen zaten dan werd gesuggereerd. De arme man.
Inmiddels heeft de Oekraïense regering het Russische konvooi met hulpgoederen voor Oost-Oekraïne erkend. Het konvooi van vrachtwagens zal worden overgedragen aan het Oekraïense Rode Kruis.
De vrachtwagens met hulpgoederen zullen bij een checkpoint nabij Donetsk het gebied van de rebellen inrijden, aldus de verklaring. Het gaat om een checkpoint op de grens tussen Rusland en Oekraïne, niet ver van de plaats waar de 280 witte vrachtwagens staan te wachten. Pascal Kjoetta van het Rode Kruis in Rusland, Wit-Rusland en Moldavië heeft het ministerie een brief gestuurd met de lijst van alle goederen die in het konvooi zitten. Het gaat om bijna 2000 ton aan onder meer vlees, zout, suiker, thee, medicijnen en slaapzakken.J
Wat jammer nou voor Hubert Smeets dat het allemaal klopt. !

Net op het Duitse journaal de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland, Oekraïne, Duitsland en Frankrijk gezien die bij elkaar in Berlijn zijn om te spreken over de situatie in Oost-Oekraïne. Het is de bedoeling dat zij een stappenplan bedenken dat een einde moet maken aan het geweld in Oost-Oekraïne.

Steinmeier liet weten dat het vooral belangrijk is dat de getroffen mensen in Oost-Oekraïne snel toegang krijgen tot noodhulp.

Oekraïne liegt over bijna alles aan de lopende band. Gesteund door "Atlantische" media, die klakkeloos elk communiqué overnemen, en "meedenken" met Team-Nuland.
Allerhoogste tijd om de media die zich hieraan schuldig maken aan te spreken op hun gebrek aan integriteit. En ervoor te zorgen dat die 'geopolitieke-kleuters-met-een-op-scherp-staande-atoombom' geen onherstelbare schade toebrengen aan de samenleving die onze voorouders met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd.

Peilingen 17 augustus 2014: VVD 28(+1), PvdA 15(+1), PVV 20, SP 20, CDA 21, D66 22(-1), CU 6, GrL 6, SGP 4, PvdD 6, 50+ 1,PP 1
Laast bewerkt: 6 jaren 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 11 maanden geleden - 6 jaren 11 maanden geleden #40759 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

Het deflatiespook waart door de EU
Het, met enig triomfantelisme aangekondigde herstel in de Eurozone, wil zich maar niet laten zien, ondanks anders luidende jubelberichten uit Den Haag en andere Europese hoofdsteden. Maar in werkelijkheid is somberheid troef. Italië somber, Spanje eveneens, Portugal narigheid, Griekenland schulden, België matig, Frankrijk op de rand van de afgrond, Nederland eveneens en zelfs de economische motor van de EU en euro, Duitsland sputtert.


Het inflatiecijfer zorgde in Europa de afgelopen week voor de meeste angst. Het afgelopen jaar was de inflatie slechts 0,4 procent terwijl er gerekend werd op een inflatie van 0,5 procent. Door deze lagere inflatie neemt de angst op deflatie onder de beleggers weer toe. Het gevolg was een flinke daling op de aandelenmarkten. De werkloosheid in de Eurozone is nog steeds hartstikke hoog.

Mario Draghi heeft al een BUK ingezet om de kans op deflatie te verkleinen en de rente verlaagd naar 0,15%, echter het heeft nog weinig zin gehad. Zal wel een Russisch afdankertje zijn geweest. Nog een beetje verder dalen en we zitten in de deflatie. Mooi, want dat betekent dalende prijzen en dus stijgende koopkracht. Toch ?

De huren stijgen met 6,5%, energiebelasting gaat jaarlijks met 4% omhoog, afvalstoffenheffing en rioolbelasting gaat met 12% omhoog, verzekeringen zijn gemiddeld met 5% verhoogd, premie en eigen risico in de zorgverzekering loopt de spuigaten uit, in de horeca zijn de prijzen met 7% gestegen, brood met 25 cent en de spaarrente is nog nooit zo laag geweest. En dan vertellen dat alles goedkoper wordt ?? De escalatie in Oekraïne draagt bepaald niet bij aan een stabiele situatie en de aan Rusland opgelegde economische sancties treffen de Europese landen als een boomerang vol in de zelfgenoegzame, stupide tronies.


Veiligheidsraad
Het "Westen" heeft in de Veiligheidsraad een initiatief van Rusland, om het formele "Staakt het Vuren" rond de plek waar de brokstukken van MH-17 liggen, nogmaals te bekrachtigen, de-facto geblokkeerd. De aanleiding voor het initiatief van Rusland, was de aankondiging van "Kiev" dat ze voor "fase 2" van het onderzoek, dat verder gaat dan het speuren naar stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen, geen "Staakt het Vuren" in acht zal nemen.

Persconferentie
En daar was Mark Rutte, met een haastig ingelaste persconferentie. Wij trekken ons onderzoeksteam terug, wij zouden niet willen dat de levens van deze mensen in gevaar gebracht worden. Daarna wierp Rutte een verwachtingsvolle blik naar de aanwezige journalisten en wachtte op een oorverdovend applaus. Dat kwam niet, omdat zij inmiddels wel gewend zijn aan de schandalige onzin die Rutte steeds sneller achter elkaar uitkraamt, en dus bescheiden zwegen.

Een voorheen met zijn knuistjes timmerende Mark Rutte, een haast in tranen uitbarstende Frans Timmermans, zwaarwichtige, belangrijkheid willende uitstralende gezichten, het hoort allemaal bij de schertsvertoning die voor ons wordt opgevoerd. De Haagse politiek, die meent de EU als wereldmacht te moeten volgen, maar die de ene flater na de andere slaat. Men praat over conflictsituaties, die men denkt op te lossen. Hoe verder zij van het Europese of Nederlandse bed liggen hoe meer oncontroleerbare voor de zwijmelend toekijkende massa, hoe beter. Er wordt rondgekeken met een gezicht in de trant van "hoe vinden jullie dat wij dat nu opgelost hebben", waarna de trots kijkende bewindsman zelf meteen het antwoord geeft.
Frans Timmermans? Nee, die was er nu even niet. Die was zijn Feestboekpagina aan het bijwerken. Had met twee weken op en neer pendelen naar Kiev en met zijn diplomatiek geneuzel en borstklopperij NIETS voor elkaar kunnen krijgen.

Het heeft er alle schijn van, dat elke denkbare ambitie om de waarheid rond het neerhalen van het vliegtuig van Malaysian Airlines boven tafel te krijgen, volledig uit de draaiboeken van de verantwoordelijke landen en organisaties is geschrapt. Nederland, dat de leiding over het onderzoek naar zich toe trok, maakte er nooit een geheim van dat het aan de schuldvraag geen prioriteit toekent. Alle aandacht ging uit naar het vinden van 'DNA'-materiaal. Ofschoon men in Nederland ook zonder stoffelijke resten de "overlijdens akten" tekent, omdat het simpelweg uitgesloten is dat iemand de ramp heeft overleefd.

Onderzoekscommissie
Daarna kwam de leider van het onderzoeksteam, hoofdcommissaris van politie, Jan Pieter Aaldersberg, aan het woord, die dus nu door Rutte naar huis wordt gehaald omdat het werk op de rampplek levensgevaarlijk is geworden. Hij geeft ons een update van de vorderingen die zijn team die dag heeft gemaakt tijdens dat immens gevaarlijke werk op de rampplek van vlucht MH-17:

"Vandaag hebben de onderzoekers een Succes Agenda aangetroffen met daarnaast ook een kleurboek met bijbehorende kleurstiften. Beide voorwerpen zijn voor een nader forensisch onderzoek naar ons hoofdkwartier in Donetsk gebracht, waar na een forensisch onderzoek de voorwerpen zullen worden overgevlogen naar Eindhoven, voor een verder onderzoek".

U begreep het meteen, op 's mans met veel goud beklede schouders, rustte een immens grote verantwoordelijkheid. Een rampplek bezoeken voor onderzoek, ruim 2 weken, nadat het ongeluk heeft plaatsgevonden en waar alles wat belangrijk was in vier dagen tijd was geborgen en op transport naar Nederland was gezet door de Oost-Oekraïense separatisten, dat moet je niet uitvlakken.

Maar de teamleider hield het gezicht in de plooi en het merendeel van Nederland is er stellig van overtuigd dat hier een puik stukje vakwerk wordt neergezet. Want in hun geniale strategische inzicht had Rutte en onze onvolprezen minister van Defensie (wat daar nog van over is, van die defensie bedoel ik dus hè!) inmiddels honderden tonnen militair materiaal naar Donetsk laten vliegen met behulp van de Australische luchtmacht. 3 Vliegtuigen vol. Zaken als voertuigen, communicatie containers, huisvestingszaken. Iedereen met 2 werkende hersencellen zag toch aankomen dat die hele onderzoekscommissie op een fiasco uit zou lopen.

Het is weer het oude bekende liedje. Nadat volkomen niet ter zake kundige politici mannen en vrouwen naar een oorlogsgebied sturen en dan moeten constateren dat zij daar in feite niets meer te zoeken hebben, nadat de lichamen van de slachtoffers geborgen waren.
Maar ja, Mark en de zijnen moesten en zouden de schijn ophouden.
"The show must go on ", en onze premier wil aan het einde van het reces glimmend van trots het volk toespreken, ons vertellen wat er gebeurd is en... zeteltjes winst, daar gaat het om.

Tijdens een van de latere journaals van deze week spitste ik de oren, toen ik de nieuwslezer van de NOS hoorde melden dat de computers van het "onderzoeksteam", inmiddels terug in Nederland, zorgvuldig zullen worden gecontroleerd, omdat men bang is voor spionage door de Russen...
Spionage door de Russen? Die vanaf dag 1 pleitten voor een zorgvuldig en transparant onderzoek? En zich daar in de Veiligheidsraad ook hard voor hebben gemaakt, terwijl "het westen", zoals hierboven vermeld, een nogal scheve schaats rijdt, en niet meewerkt om het terrein van de ramp vrij te houden van oorlogsgeweld? Wat is er zo geheim aan een onderzoek naar de toedracht van een ramp, waarbij een burgervliegtuig met 300 passagiers en bemanningsleden uit de lucht werd gehaald?

Aan het einde van het journaal komt het weerbericht en daar kijk ik graag naar. Vooral als de weerman van dienst Peter Kuipers Munneke is. Kijken zeg ik, want verstaan doe ik deze dialectisch ietwat gehandicapte man nauwelijks. Maar vergis u niet, deze man heeft zeer belangrijke wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Zonder zijn kennis zou ons weer vele, vele malen beroerder zijn dan dat nu al is.

NAVO
Zeg je NAVO, dan zeg je Fogh. Nee, niet Phileas Fogg, van Reis om de wereld in 80 dagen. Maar Fogh Rasmussen, The Fog(h) of War, secretaris generaal van de NAVO, die acteert als een generaal doch slechts secretaris is (Egon Bahr). Anders Fogh Rasmussen, was in Kiev om daar de aan hem persoonlijk toegekende Hoogste Onderscheiding van Oekraïne in ontvangst te nemen voor zijn inspanningen om dat land de NAVO binnen te smokkelen, en nodigde Porochenko uit voor de volgende top van "zijn" organisatie.

Een stap die nog eens onderstreept dat men in "het westen" hoe dan ook niet bereid is Oekraïne te zien als mogelijke dader. Deze zeer slecht verstaanbaar Engels sprekende oorlogshitser heeft de regering in Kiev steun toegezegd. Niet dat Oekraïne lid van de NAVO is, maar dat mag de pret niet drukken. Regels en wetten gelden voor anderen, niet voor de uitverkoren van het Atlantisch Bondgenootschap. Wij burgers, komen slechts in het kostenplaatje aan de orde, want er wordt door deze machtswellustelingen al weer met een begerige blik naar uw belastingcenten gekeken. Hebben wij militaire expertise aangeboden in de vorm van Hans van Baalen en niet te vergeten de Belg, Guy Verhofstadt, die Kiev niet wilde verlaten vooraleer de zaken daar "geregeld" waren..is het nog niet genoeg !

Laten wij in Oekraïne trachten te redden wat er nog te redden valt. Daar hebben wij geen NAVO bij nodig, geen militair materieel, nog met het in een uiterst corrupt regime pompen van weer talloze miljarden euro's belastinggeld. Daar hebben wij de pragmatische president Poetin voor nodig. En als dat zou betekenen dat Oekraïne en nog wat landen in die regio onder Russische invloedsfeer blijven, dan zij het zo. Hebben wij aan Polen, de Baltische staten, Roemenië, Bulgarije, en al die andere bij de EU economisch gelukzoekende pauper-landen dan nog niet genoeg?

Maar voor zo'n beslissing zijn mannen en vrouwen voor nodig met ervaring, verstand en inzicht, geen politieke pauwen, luid kraaiend en trots met de veren pronkend. En daar schort het aan, zij zijn er niet.

Waar gaat het nu eigenlijk in het eggies om?


Om de absolute heerschappij van de Verenigde Staten en de Dollar die dreigt haar status van reservemunt te verliezen. In de afgelopen maanden heeft de dollar steeds meer van zijn waardigheid verloren. De-Dollarizion zet zich alsmaar verder, in zoverre dat de dollar zijn status van reservemunt dreigt te verliezen. Vooral Rusland maakt zich op om in snel tempo de poten onder de stoel van de dollar door te zagen. Russische bedrijven maken zich op om contracten over te zetten in Chinese Yuan en andere Aziatische munten. Aanleiding is de vrees dat Amerikaanse sancties, die door de westerse landen gevolgd werden, deze bedrijven uit de dollar markt zal duwen.

Maar daarmee dreigen de Amerikanen zich in de eigen voet te schieten.

Want de dollar ontleent zijn kracht aan het feit dat het de wereldreservemunt is en wanneer aan die status wordt getornd zou het lot van de Greenback wel eens sneller dan verwacht bezegeld kunnen zijn. Het spreekt voor zichzelf dat een ondergang van de dollar heel wat herrie zou kunnen veroorzaken op de markten.

De dollar zit zwaar in de problemen. Pavel Teplukhin, hoofd van de Deutsche Bank in Rusland, vertelde in een interview aan de Financial Times dat steeds meer Russische bedrijven de voorkeur geven aan Yuans maar ook aan Hong Kong Dollars of Singapore Dollars. En da's voor Europa ook geen goede ontwikkeling. Dat betekent ook dat de Russische aardgasstroom zich meer en meer richting Azië zal richten. Na China staan ook Japan en Zuid-Korea te trappelen om een aardgasdeal met de Russen af te sluiten.

Andrei Kostin, chief executive van de Russische staatsbank VTB, beschouwt het als een van de belangrijkste taken voor zijn bank om het gebruik van andere valuta’s als de dollar uit te breiden. De grote vrees van het westen is dat er nu een blok zal ontstaan met Rusland, China en mogelijk ook nog India en Iran.

Het zijn verwarrende tijden.

Geen peilingen vandaag in verband met vakantie-periode. Volgende week weer.

*
Laast bewerkt: 6 jaren 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.