Vraag UPDEET: Peilingen en Keek op de Week

Meer
6 jaren 3 maanden geleden - 6 jaren 3 maanden geleden #40429 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

Want hij gelooft in mij...
Volgens mij is diplomatie (gediplomeerd liegen) door de PvdA uitgevonden.
Robert Serry, travellercheque en geldloper bij de Verenigde Naties ten behoeve van de Palestijnen, heeft wat integriteitsprobleempjes nu hij is betrapt op het doorsluizen van tientallen miljoenen dollars van Qatar naar Hamas zonder goedkeuring van Israel. Speelt nu de geschoffeerde, vermoorde onschuld - want ook daar hebben diplomaten speciale cursussen in gevolgd.
Timmermans snelt zijn partijgenoot te hulp door - zonder dat ook maar iets is onderzocht - te stellen dat de beschuldiging aan het adres van Serry, dat hij achter de rug van Israël om heeft gehandeld, niet houdbaar is. Timmermans weet namelijk dat Serry te vertrouwen is en al zeker waar het geld voor de Palestijnen betreft waar Timmermans eveneens een nogal dubieuze reputatie heeft.
U zult het niet geloven, maar Timmermans is zo geloofwaardig, dat wij moeten geloven wat hij gelooft.

Pinokkio Pechtold
Niets is Pechtold te dol als het er om gaat de PVV in een kwaad daglicht te stellen. Nu weer zijn leugen over Poolse partij waarmee de PVV in de anti-EU- fractie gaat samenwerken. We hebben het u voorspeld: de Poolse EU-kritische partij Nowa Prawica, waarvan Pechtold beweert dat het tegen het vrouwenkiesrecht is, heeft van de MSM - lees Pechtold aka NRC - geen aandacht gekregen toen de partij in onderhandeling was met het UKIP van Nigel Farage, maar nu vol in de schijnwerpers wordt geplaatst nu de partij waarschijnlijk aansluiting vindt bij de PVV. Het was zelfs aanleiding voor een fittie in de een of andere Tweede Kamer commissie tussen Beertema van de PVV en moraalridder Pechtold, die zich uitermate onbeschoft gedroeg. Dat één partij of één leider van zo'n partij niet zou deugen waar er andere, belangrijke niet aan de nodige kritiek worden onderworpen is een kwestie van gevormde macht in de westerse wereld. Vooral van wie er systematisch hun voordeel mee doen...toch Pechtold? Maar goed, nergens in het programma van de NowaPrawicaj staat iets over het verminderen/afnemen van vrouwenrechten. Zal talenwonder Frans Timmermans wel verkeerd vertaald hebben. Trouwens, het landelijke programma van die Nowa en nog wa, is ook niet verkeerd: lagere belastingen; bescherming gezin; geen inmenging van de overheid; minder bureaucratie; minder regeldruk voor ondernemingen, etc. nowaprawicajkm.pl/info/program-wyborczy/p .. (...LINK, klik erop om te lezen..)
En trouwens, als het al waar zou zijn: kijkend naar de verrichtingen van Malmström, Ashton, Reding, Kroes niet eens zo'n onbegrijpelijk standpunt.

IPSOS: Pechtold premier
Het spinnen, in de week zetten en het in een wenselijke politieke richting "kneden" en "sturen" van het schaapjesvolk is van start gegaan. Als het aan IPSOS ligt wordt über arrogante Pechtold uw nieuwe premier. Ach, het zijn maar peilingen en bovendien gedaan door IPSOS het links politiek correcte peilbakkie van de Bilderbergers, gepeild onder een stuk of 30 deelnemers aan hun kwizzje, maar toch. Kennelijk bevalt dat gedeelte van de Nederlandse gehersenspoelde en verziekte bevolking het desastreuse, armoede beleid van Rutte en gedogers zo goed, dat ze er graag een vervolg aan geven. Rutte die er met zijn kabinet in slaagde ons land in een nóg grotere crisis te dompelen dan waarin Nederland verkeerde toen hij begon als premier, krijgt volgens IPSOS waarschijnlijk een opvolger die nóg beter kan liegen en nóg meer loze beloften kan doen en ons nóg sneller uitlevert aan Brussel dan de huidige premier, namelijk: Alexander Pechtold.
Alle hens aan dek. Reddingsboten lek. Pompen of verzuipen...aan u de keus.

Europees Geruststellings Initiatief
Nooit van gehoord? Toch is het er hoor! Ik dacht meteen aan Elsevier. Want natuurlijk komt het uit de koker van belanghebbende eurofiele eurocraatjes. Het doel is het herbevestigen van de goede kanten en de onmetelijke voordelen van de Europese Unie. Ach, u kent ze wel: reizen zonder paspoort, valutawisselingen, vrede en voorspoed en veiligheid en geluk. Precies zoals in de MSM gepresenteerd werd in de aanloop naar de Europese verkiezingen: individuele burgers die vertellen hoe goed "Europa" voor hen is. De structurele negatieve zaken, de permanente oorlog tegen publiek eigendom en afbraak sociale- en gezondheidszorg worden in dit soort artikelen nooit genoemd. Maar wat kan je verwachten van zichzelf prostituerende broodschrijvertjes? Absolute gehoorzaamheid aan het Brusselse "gezag". Dit EGI initiatief is zóóó geruststellend, want het betekent een miljard Amerikaanse dollars extra voor de “verdediging” van Europa. Want, ja voor je het weet rollen de Russische tanks Den Haag binnen. Je moet immers agressie in toom houden. Denk aan Irak, Libië, Syrië, en die overige 130 landen waar de agressie in toom gehouden is en waar nu vrede, veiligheid, welvaart, democratie en mensenrechten floreren. Dus: leve het EGI.

EU-Uitbreiding
De EU-verkiezingen zijn ondertussen ouwe koek, dus “we” kunnen gewoon weer doorgaan met waar we mee bezig waren en dat is: koersen op uitbreiding van de EU. Turkije?, euhm nu even niet. Nee de nieuwe aankomende lidstaten van de EU (of koloniën) zijn, volgens de nog zittende EU-Kommissar Füle: Oekraïne, Moldavië en Georgië. Volgens de eurocraat: “als we ernst willen maken om de staten van Oost-Europa te transformeren, dan moeten we het machtigste instrument dat we hebben om tot herstructurering te komen inzetten en dat is: uitbreiden”. Je kunt zeggen wat je wilt, maar “ze” gaan ervoor in Brussel: meer Europa, minder sociaal. Want moderniseren en herstructureren gaat één richting uit en dat is: meer markt voor de vrinden en meer armoede voor de bevolking.

ISIS
En wéér heeft Geert Wilders gelijk met zijn waarschuwingen tegen de islam. Maar politici en een grote groep moslims en hun aanhangers nemen kennelijk meer aanstoot aan de woorden van Wilders over "minder" dan aan het daadwerkelijk - gruwelijk - "verminderen" van moslims. Er is geen "religie" ter wereld die zoveel geweld, zoveel beestachtigheid, zoveel oorlog en zoveel ellende genereert als de islam. Een totalitaire ideologie, de naam religie onwaardig, die alle kenmerken draagt van puur fascisme.

Het woord fascisme wordt te pas maar meestal te onpas gebezigd door onze politieke lichtgewichten in de Tweede Kamer als Wilders weer eens waarschuwt voor deze gewelddadige totalitaire ideologie en zij geen verweer hebben tegen zijn steekhoudende argumenten tegen de islam. Dan pendelt dat vaal en sleets geworden scheldwoord van interruptie microfoon naar interruptie microfoon. Want u weet dat door Frans Timmermans islamkritiek gelijk gesteld wordt aan racisme, xenofobie, nazisme en vreemdelingenhaat, onder luid applaus van de Tweede Kamerleden en de MSM. Waarmee maar weer eens wordt bevestigd dat het in het hoofd van Frans Timmermans niet pluis is, net zomin als in de pratende hoofden en "klap eens in de handjes, blij, blij,blij" in de Kamer. Maar wat nu, nu de rauwe werkelijkheid middels gruwelijke beelden zich aan al die wegkijkers, ontkenners en vergoelijkers opdringt, met daarbovenop de "blijde" boodschap dat ruim 73 procent van de in Nederland verblijvende moslims de Syrië-gangers helden vindt?
Stil hè, vanuit de Kamer? Geen spoeddebatten over wat te doen als dat gajes terugkomt uit Syrië. Te druk met debatteren over wereldproblemen zoals benoeming Ombudsman. Weinig kritiek ook. Kritiek is er alleen op cartoons en stickers.
Maar verder gaat het wel goed met de integratie hoor...!

"We houden ze in de gaten"
Zei Frans Timmermans vanmorgen bij WNL Op Zondag. Mensen gaat u allen rustig slapen, want Frans houdt terugkerende Syriëgangers en jihaatstrijders nauwlettend in de gaten. "Want alle verhalen dat wij naief zijn en niets zouden doen, kan ik echt terzijde schuiven", zei ZimmermansFranz. Nederlands paspoort afnemen en uitzetten...misschien? Nee, maatregelen noemen kan hij niet, wegens gevaarlijk om in de openbaar te spreken over alle inspanningen om de risico's te beperken. "Maar we lopen niet achter de feiten aan". Bla bla bla, want wat zegt de AIVD?

De AIVD luidt de noodklok.
Het lukt de veiligheidsdienst niet langer om Jihadisten in Nederland in de gaten te houden. Waar men tot voor kort de dreiging alleen maar af zag nemen, ziet men nu een spectaculaire groei. De belangstelling voor de Jihad neemt nog steeds toe, en de rekruten worden nu ook gewonnen buiten gevestigde instituten als de moskeeën, stelt de AIVD (voorpagina NRC). Er moet snel meer geld komen, en de 'surveillance-state' moet verder worden uitgebouwd.

De oorzaak van die explosieve groei van Soennitisch extremisme is 'Syrië', waar de NAVO die extremisten traint en bewapent om af te komen van de seculiere Assad. Het kan niet als een verrassing zijn gekomen dat de politieke keuze voor het steunen van extremisten een aanzuigende werking zou hebben op de mogelijkheden van die organisaties om strijders te rekruteren. Van alle kanten is daarvoor gewaarschuwd. En dan heb ik het niet alleen over Geert Wilders.

Het is en blijft de vraag waarom westerse beleidsmakers rond het extremisme de keuzes hebben gemaakt die volstrekt voorspelbaar tot deze ontwikkelingen hebben geleid. Al Qaeda heeft de vlag uitgehangen toen Bush besloot Irak binnen te vallen. En de cake aangesneden toen de NAVO Libië "bevrijdde". Er bestaat geen twijfel over dat de VS strijders traint en bewapent die in Syrië, en nu in Irak, als beesten huishouden. Het gezemel over "gematigde" krachten overtuigt slechts de gelovigen die de eed hebben afgelegd op het Atlantisch Handvest. En zelfs daar niet altijd van harte.

De hamvraag is hoeveel grip politici in ons deel van de wereld nog hebben op de ontwikkelingen in hun eigen land, of supra-nationale organisatie als de EU. Zoals Der Spiegel onthulde, lag de Duitse veiligheidsdient "in bed" met de NSA. Eerder werd al bekend dat het ook niet de NSA was die Nederlandse burgers grootschalig afluisterde, maar diezelfde AIVD die nu menskracht en geld tekort komt, ten behoeve van de NSA. En de conclusie kan bijna geen andere zijn, dan dat er in de westerse wereld geen veiligheidsdienst te vinden is die schone handen heeft. Stuk voor stuk hebben ze de eigen wetten geschonden, of (door de "Atlantische bril") opgerekt ten bate van buitenparlementaire activiteiten die voor een belangrijk deel volstrekt haaks stonden op het dienen van de democratie en formeel verankerde burgerlijke vrijheden. Zonder de ontwikkeling van het Moslim-extremisme, (of neo-nazisme) een halt toe te roepen.

Enkele maanden geleden, toen Edward Snowden nog aandacht kreeg in de MSM, en uiteenlopende Atlantische publicaties te hoop liepen tegen de schending van "hun" rechten, waren wij al meer geïnteresseerd in wat men met die informatie deed. We begrijpen dat je als veiligheidsdienst soms "potten moet breken" om extremisten de wind uit de zeilen te halen, voor ze gevaarlijk kunnen worden. De democratische rechtsstaat is een kwetsbare constructie, die niet altijd even goed bestand is tegen (de dreiging met) geweld.

Een belangrijke taak van veiligheidsdiensten is daarom het waarschuwen van politici en beleidsmakers tegen keuzes die (op termijn) totalitaire ontwikkelingen in de hand werken. Maar zoals branden niet zelden worden aangestoken door brandweerlieden zelf, omdat het hen in de gelegenheid stelt branden te blussen, is er een niet geheel onbegrijpelijke neiging bij veiligheids diensten om te zorgen voor onveiligheid. Goed voor de budgetten, carrière-perspectieven en het aanzien binnen de samenleving. En geeft ze wat om handen.......

Daarmee is allerminst gezegd dat eenieder die werkzaam is voor een veiligheidsdienst een cynische machtswellusteling is, die weinig meer doet dan 'false-flag' complotten bedenken, en elk begin van integriteit ontbeert. Er zitten ontegenzeggelijk tal van fantastisch slimme, volstrekt oprechte mannen en vrouwen tussen, die het een gruwel is als ze erachter komen dat de organisatie waar ze deel van uitmaken (ook) de vijand steunt. Het is niet eens gezegd dat leidinggevenden binnen afzonderlijke veiligheidsdiensten zich bewust zijn van de "dubbele bodem" waarop ze de organisatie, waarvoor ze verantwoordelijk zijn, hebben opgebouwd. Of hoe "zusterorganisaties" misbruik maken van hun werk. Al hebben de meeste politici met die taak slappe knieën, of teveel ambitie van de verkeerde soort. Het wemelt inmiddels van de "whistle-blowers" uit alle denkbare geledingen van elke denkbare Amerikaanse veiligheidsdienst. Boeken, interviews en websites puilen uit van de getuigenverklaringen. Velen onder ede. De enige reden waarom Edward Snowden en Bradley Manning een klasse apart vormen, is omdat ze de schriftelijke bewijzen erbij voegden.

Het afstoppen van de Jihadistische dreiging, en de dreiging van extreem rechtse neo-nazistische groeperingen, vergt politieke keuzes die gehakt maken van het denken in "de vijand van mijn vijand, is mijn vriend". En de behoefte om ver buiten de eigen landsgrenzen de "Verlichting" te brengen. Wie zich geroepen voelt de missionaris uit te hangen, en anderen te bekeren tot het eigen geloof, met inbegrip van 'de wetenschap als religie', moet je geen wapen geven!

Oekraïne
Een heel stel bollebozen namens Oekraine, Rusland en het Vierde Rijk staken de keurig geknipte koppen bij elkaar om te praten over het Gazpromillage in de economie van chocogarch Poroshenko's nieuwe speeltuin. Die tuin stond in de Moskouse boeken al voor miljarden dollars in het rood door onbetaalde gasrekeningen, maar dat werd nog een tikkeltje erger toen onlangs een streep werd gehaald door de subsidie die Poroshenko's voorganger Janoekovitsj ten deel was gevallen. En nou hebben de opdrachtgevers van Fucktoria Nuland na de coup wel een aardig bergje poen toegezegd om de boel in Kiev en omgeving een beetje op gang te houden, maar wel onder voorwaarde dat het industriële oosten van de Oekraine in de ganzenpas zou lopen. En dat kunnen de westerse coupfinanciers voorlopig nog wel even schudden. Dus somberheid troef voor Ilja met de keepka. En hoe moet dat nu, nu Gazprom de gaskraan heeft dichtgedraaid? Het mag dan zomer zijn, maar je wilt aan het eind van de dag toch graag even je soepje warmen. Niet leuk voor de Oekraiense bevolking. Want waar twee olifanten vechten, lijdt het gras altijd het meest. Een ding is al zeker. Kiev krijgt alleen nog gas tegen contante betaling en moet er afgerekend worden op dezelfde manier als de meeste andere klantjes van Gazprom: met euro's, roebels of renminbi. Geen dollars meer. Wie wind zaait zal storm oogsten. I told you so...

BRICS
Brics is niet niks Tevreden? Wij zijn hartstikke tevreden. Alleen Wit-Rusland nog en wat achterhoedegevechten in de Oekraine en we staan weer met ons hele hebben en houden aan de Russische grens. We hebben sinds de Ruskies hun ijzeren gordijn hebben opgerold heel wat meer Lebensraum aan de oostkant. Vraag is wel: wat nu? Da's zo een, twee, drie niet te beantwoorden. Maar, dacht het onder VS invloed staande Vierde Rijk, laten we in ieder geval de Raum die we nu hebben veroverd even van piketpaal-installaties voorzien. We trekken ons eigen ijzeren gordijn op. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Een hele stoot geparkeerde laarzen tussen Skandinavië en Turkije. Panzerdivisionen. Een oerwoud aan V-3 tot V-20 raketten. Lili Marlene onder de lantarenpaal. Nostalgie slaat toe. Alleen, de wereld ziet er helaas sinds de jaren veertig van de vorige eeuw wat anders uit. We kunnen wel denken dat we nog steeds de baas zijn op dit zwevende, blauwe bolletje, maar dat is niet zo. Je kan wel proberen om Moskou en een stukje verderop Bejing te isoleren, maar dat gaat niet meer. Tuurlijk, je kan van G8 weer G7 maken. En als je in Kirgizië op moet zouten met je militaire kolerezooi gewoon je rommel onderbrengen bij de buren (sluiting van Manas Air Base bij Bishkek). Maar wat doe je bijvoorbeeld tegen het uithollen van de dollar? En wat doe je tegen BRICS? Of binnenkort misschien ABRICS of BRICSA. Huh? Jaha. Over een paar weken, als de voetbaloorlog afgelopen is, komen de geachte afgevaardigden van de BRICS-landen bij elkaar in Rio. En daarbij is ook Argentinië uitgenodigd (Poetin steunt nu officieel de Argentijnse claim op de door de Britten bezette Falklands). Nou, kan je wel zeggen dat het in de lidstaten van BRICS niet zo bijster goed gaat, maar gaat het bij ons zo lekker? En als die BRICS(A)-boys besluiten geen gebruik meer te maken van de Amerikaanse groene flappen bij hun handelsactiviteiten zullen wij toch even op zoek moeten naar een paraplu. Kortom, we kunnen wel blij zijn met ons ijzeren gordijn, maar het beroerde is dat we meer dan één raam hebben.
There's a hole in the bucket, dear Henry, dear Henry.

Nobel's vredesduif
Hij heeft weinig bijgeleerd. Barack O. Om het veteranenschandaal een beetje op te pimpen bracht hij vorige maand een bliksembezoek aan de Amerikaanse troepen in Afbaardistan. Die staan op de nominatie om back home te gaan, maar wat zegt Nobel's vredesduif? Dat ie het plan heeft opgevat om 10 duizend man permanent tussen de baarden te laten bivakkeren. Had ie dat overlegd met Karzai of diens potentiële opvolgers? Nee. Dat heeft ie op eigen houtje besloten. Naar eigen zeggen om al het goeie dat de USSA daar heeft gebracht niet in no time naar de Taliban te laten helpen. Waar dat goeie uit bestaat zei hij er niet bij. Maar hij zal toch geen basketbalveldjes, Mac Donalds vreetruiven, kroegen, wapentuig en andere westerse genoeglijkheden bedoeld hebben? Of wacht, misschien ons democratisch gedachtengoed? Dan is ie nog gekker dan de ezel van Maria. Wat dan wel? Wat dacht u van de geweldige infrastructuur die de Amerikanski's en de Afbaardse warlords het afgelopen decennium in elkaar hebben gehangen voor de wereldhandel in hero en andere geestverruimende middelen? Je gaat toch niet in je eigen waterput staan te z**ken Bovendien zijn de verhoudingen met Rusland en China onlangs de peop ingereden en in de tweede Koude Oorlog die daarbij is ontstaan kan je een kant-en-klare hub in Afbaardistan uitstekend gebruiken. Of die domme Mo's dat nou willen of niet. Back to the future.


Terug naar het heden.
Peilingen 22-06-2014: VVD 23 (+1), PvdA 13, PVV 20 (-1), SP 21 (+1), CDA 22, D66 24 (-1), CU 8, GrL 8, SGP 4, PvdD 5, 50+ 1, PP 1
Laast bewerkt: 6 jaren 3 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 3 maanden geleden - 6 jaren 3 maanden geleden #40381 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

Nederlandse economie is booming
Volgens de propagandamachines van het kabinet en de EU gaat het steeds beter met de economie maar werknemers van verzorgingshuizen, verpleeghuizen en in de thuiszorg staat een grote ontslaggolf te wachten. Volgens ActiZ, de werkgeversorganisatie in de zorg, zijn vanwege de bezuinigingen van 2,5 miljard euro de afgelopen maanden al 11.000 ontslagen aangekondigd, maar de grote bulk moet nog komen. ActiZ verwacht dat er tot en met 2015 in totaal nog zo'n 55.000 mensen bij komen, terwijl vakbond AbvaKabo FNV denkt dat er in werkelijkheid nog veel meer mensen hun werk zullen verliezen, wel 100.000. Rutte kreeg als dank voor zijn inspanningen een door de EU gesponsord bootreisje in Zweden aangeboden. Samsom kreeg zijn premie op de Bilderberg.

EU-poppetjes
Eerst de inhoud dan de poppetjes, zei Rutte na terugkomst uit Zweden waar hij "schipper mag ik over varen, ja of nee" deed met Merkel op uitnodiging van het ultieme islamofiele Zweden. Merkel heeft Rutte toestemming gegeven om op zijn inmiddels overbekende wijze oeverloos in de ruimte te l*llen, om daarna, geheel volgens afspraak uit te komen op Jüncker als de beste kandidaat. Merkel weet hoe Jüncker aan te pakken: druk de man een wijnglas in zijn hand en hij ziet de EU voor een doedelzak aan. Wat die in feite ook is...één grote doedelzak, de pijp hangt er bij.


Stookgedrag
We hebben weer een nieuw fenomeen dat moet verklaren waarom het met de Nederlandse economie maar niet wil vlotten: ons stookgedrag. Ik begrijp niet wat De Nederlandsche Bank nu weer te klagen heeft want afgemeten naar de alsmaar toenemende staatsschuld zou je toch zeggen dat onze roverheid een top-10 notering verdient met haar stookgedrag, waar ook dit jaar weer miljarden van ons belastinggeld in rook opgaan. En dan hebben we nog de MSM, met politieke vuurtjesstoker Tom-Jan Meeus van NRC voorop: specialisten in stookgedrag. Zo weet NRC te berichten dat Wilders ( altijd weer Wilders) nog altijd zijn Freedom Alliantie niet compleet heeft. Pogingen van het Poolse KNP om zich aan te sluiten bij de nieuw te vormen anti-Europese fractie zou door Wilders geblokkeerd worden. Ook denkt te krant te weten waarom dat zo is. Nou, we zullen het ongetwijfeld wel horen.
En niet te vergeten NRC's zéér bekwáme Oekraïne "deskundige" en "Atlanticus" Hubert Smeets, die tot taak heeft het stookgedrag van VS-NAVO van de nodige rookgordijnen te voorzien opdat het volk er maar niet achter zal komen dat VS-NAVO schooiers, criminelen en oorloghitsters zijn die voor een oorlogstribunaal dienen te worden gebracht.

Ombudsman
Afgelopen weken was er veel te doen over de benoeming van Guido van Woerkom als onze nieuwe Nationale Ombudsman.Het had maar een haar gescheeld of de benoeming van Van Woerkom was niet doorgegaan omdat de "Nederlandse" schaduwregering van Marokkanen zijn kandidatuur verwierpen. Van Woerkom zou ooit een onvriendelijke opmerking gemaakt hebben over Marokkaanse taxichauffeurs. Van Woerkom maakte die opmerking in de periode dat Marokkaanse taxichauffeurs zichzelf in de picture speelden door hun passagiers onbeschoft te behandelen, aan te randen, te beroven en zelfs niet terugschrokken voor moord. Van Woerkom had er rekening mee dienen te houden dat zij nu juist het door Mo uitverkoren volk zijn! Dat Van Woerkom dat niet deed maakte hem voor de "Marokkaanse gemeenschap" ongeschikt als Nationale Ombudsman. Maar goed, hij is het toch geworden.
Nu blijkt er weer ophef te zijn over de vertrekpremie van 300.000 euro die Van Woerkom van de ANWB heeft mee gekregen. Die vertrekpremie wordt als verdacht aangemerkt omdat volgens regels voor goed bestuur bestuurders alleen recht hebben op een vertrekpremie als ze gedwongen worden te vertrekken. Van Woerkom stapte uit eigener beweging op bij de ANWB.
Van Woerkom heeft de zaak aanhangig gemaakt bij...de Nationale Ombudsman !


Vluchtelingen met vals paspoort niet langer vervolgd in Nederland

Vluchtelingen die met valse papieren het land binnenkomen, worden in Noord-Nederland niet langer vervolgd. Het AD schrijft dat de regeling mogelijk al op korte termijn voor heel Nederland geldt. De maatregel is genomen na een arrest van de Hoge Raad, die het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaarde in de vervolging van een asielzoeker met een tijdelijke status. Tot voor kort moesten vluchtelingen met een tijdelijke status voor de strafrechter verschijnen als ze valse documenten bij zich hadden. In Nederland staat daar maximaal 6 jaar celstraf op. Volgens de Hoge Raad is dit echter in strijd met het Vluchtelingenverdrag...

Autochtone "vluchtelingen"
Autochtone "vluchtelingen" met 1 enkel geldig Nederlands paspoort en met een permanente status, worden door het kabinet uit hun verzorgingshuis gezet, zonder het recht de uitzettingsprocedure aan te vechten. Zij die noodgewongen bij hun kinderen om onderdak aankloppen worden financieel vervolgd, in die zin dat zij een flink deel op hun AOW-uitkering worden gekort, waar de meesten hun levenlang trouw aan hebben bijgedragen.

Verdrag Marokko

De Tweede Kamer vindt dat het socialezekerheidsverdrag met Marokko moet worden opgezegd, als onderhandelingen erover niets opleveren. De VVD had hier een motie over ingediend en een meerderheid heeft ermee ingestemd. U weet dat door het verdrag mensen die in Nederland rechten hebben opgebouwd in Marokko evenveel geld krijgen als in Nederland. Het kabinet wil daarvan af. De uitkeringen moeten worden aangepast aan de kosten van levensonderhoud in Marokko. Ze gaan dan omlaag. Marokko wil daar niets van weten, want die vreet er van. Asscher had de Kamer de motie ontraden. Hij zei vorige week herhaaldelijk dat hij het verdrag met Marokko niet wil opzeggen, omdat het ook voordelen biedt...welke zei hij er niet bij. In ieder geval niet het voordeel van inzage in het kadaster om te kunnen controleren of een Marokkaan met een Nederlandse uitkering vastgoed bezit in Marokko. Hebben ze niet! Dat wil zeggen...ze hebben geen kadaster.

Parlementaire Enquête Commmisie Woningcorporaties
Vestia’s Erik Staal kon ongecontroleerd heersen en frauderen. Er waren geen checks en balances, wel veel cheques. Ook voor onze Nederlandse grootbanken die de Vestia woningcorporatie tot aan hun oksels volpropten met van die schattige, schimmige derivaatjes, waar niemand enig benul van had. Maar ach, dat lost zichzelf wel op, zorg maar dat er zoveel mogelijk geld van de burgers binnenkomt. Dus, waar hebben we het nou helemaal over. Je snapt niet dat Vestia niet in olie is gegaan. Het bedrijf bestond voornamelijk uit ja-knikkers !

Voetballuhhh
De massa-psychose die zich meester maakt van ons land als Nederlandse voetballers een aansprekende prestatie neerzetten, waarna "wij" de overwinning claimen, terwijl "zij" worden neergesabeld als het stroef loopt, of er een verlies moet worden geïncasseerd, geeft te denken. Wat zegt die bereidheid om binnen één uur en driekwartier om te schakelen van inktzwarte voorbeschouwingen naar uitzinnige manie over het Nederlandse volk? Het is maar een spelletje.

Elders wordt met scherp geschoten.
Verliezen mensen huis en haard door beslissingen die onze politici nemen. Of in het recente verleden genomen hebben. En als die mensen onze "vrienden" van Al Qaeda tegen het lijf lopen, is de kans groot dat ze niet slechts huis en haard verliezen, maar ook hun hoofd en ingewanden, die een lekkernij schijnen te zijn voor die kannibalen. Ja, ik weet het: Onsmakelijk. En moet ik daar nu over beginnen? Gun ik het "ons" niet dat "we" kracht putten uit die schitterende sportieve prestatie?

Wat ik bedoel te zeggen is, dat het verschillende werelden zijn. De wereld van het vermaak. En de wereld die ons het platform biedt om dat vermaak te organiseren, bekostigen, en ervan te kunnen genieten. En dat het griezelig is, als een nieuwsuitzending voor negentig procent over het vermaak gaat, terwijl we dansen op een vulkaan.

En terwijl wij dansen, zijn er anderen die snode plannetjes maken om ons in het pak te naaien. Amerikanen die geruchten lanceren over de leverantie van Russische tanks aan "separatisten" in Oekraïne, op dezelfde dag dat de Russen, mét bewijs omdat één van hun gepantserde voertuigen de geest gaf in een Russisch dorp, Oekraïne beschuldigen van het schenden van de grens. Onze "vrienden" van Al Qaeda die in Irak op gruwelijke wijze huishouden, terwijl Obama, Kerry en andere westerse leiders die verantwoordelijk zijn voor die afzichtelijke puinhoop, nog "studeren" op hun mogelijkheden.

Een strategie die weer niet zo best aansluit bij de visie die de Russen, de Chinezen en andere 'BRIC'-landen hebben op de toekomst, waardoor het haast met de dag spannender wordt in de wereld, waar het stationeren van Amerikaanse B-2 bommenwerpers in Engeland wordt beantwoord met patrouilles van Russische bommenwerpers voor de kust van Californië. Terwijl in Rusland de overtuiging groeit dat de VS uit is op een nucleaire oorlog, nu de VS door haar raketschild het idee heeft dat ze een "first-strike-optie hebben. Terwijl de economische sancties tegen Rusland geen vruchten afwerpen. En het verlaten van het plan voor een 'New American Century' geen optie lijkt te zijn voor de dominante neo-cons die in de VS beide partijen in een wurggreep hebben, maar die met de val van Eric Cantor en het zinkende sentiment onder het "Democratische" presidentschap de hete adem van een anti-oorlogs-beweging in de nek voelen.

We houden de moed er in !


Peilingen 14-06-2014: VVD 22, PvdA 13, PVV 21 (-1), SP 20, CDA 22, D66 25, CU 8, GrL 7 (+1), SGP 4, PvdD 5, 50Plus 1, PirPar 1

*
Laast bewerkt: 6 jaren 3 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 3 maanden geleden - 6 jaren 3 maanden geleden #40362 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

Herdenking D-Day

Het was een indrukwekkende gebeurtenis, die qua opzet recht deed aan de nagedachtenis van al diegenen die vielen voor de bevrijding van Europa. De herdenking werd overschaduwd door het misbruik dat ervan werd gemaakt door 'wereldleiders' en hun media-circus, die nog ver voor de feitelijke herdenking al hun best deden om er een 'ongemakkelijke' gebeurtenis van te maken. De botte weigering van de Amerikanen om met Poetin aan tafel te zitten, waardoor Hollande zich genoodzaakt zag voor hen, en hun NATO-vazallen, op 5 juni in een restaurantje een tafel te reserveren voor een aparte "media-event", terwijl hij daarna met Poetin in het Élysée ging eten, was tekenend. Een loos gebaar. En het simpele commentaar van Poetin, dat hij zijn
tegenstrever "smakelijk eten" wenste, maakte nog eens duidelijk dat Poetin niet onder de indruk is van het niveau van de "diplomatie" van de Amerikanen.

(In de coulissen kwamen Obama en Poetin elkaar uiteraard wel tegen. Waarbij Obama blijkbaar een gulle lach voor zijn Russische ambtgenoot in petto had, maar de Rus liever met de man naast Obama praat?)

De ontmoeting van Poetin met de toen nog niet beëdigde president van Oekraïne, Porochenko, werd in NRC gebracht als zou Rusland tot nu toe geweigerd hebben Porochenko te spreken. Terwijl Rusland het eerste land is dat Porochenko als president zal bezoeken, wat enkele weken geleden al bekend was. Reden voor "het westen" om de man in Warschau alvast te ontmoeten, zoals Obama organiseerde, of in Frankrijk vóórdat hij daar Poetin tegen het lijf zou lopen. Want het is wel hún kampioen!

Washington orders
Dat de junta in Oekraïne nog steeds aan de macht is, daar wordt door de MSM vlotjes "overheen geschilderd". In Polen ging Porochenko op audiëntie bij zijn Amerikaanse mentor, Obama, waar Porochenko zijn plannen ontvouwde voor een meer federaal Oekraïne. Dat is kennelijk niet goed gevallen bij Obama, die aandringt op meer wapengekletter. Porochenko, de choco prins heeft vandaag bij zijn inauguratie via Joe Biden instructies uit Washington gekregen. Oekraïne wordt geen federatie want de VS kan niets met een federatieve Oekraïne, waar ze in het Oosten niets te vertellen hebben, en de Krim zal altijd bij Oekraïne horen. Bovendien zal Porochenko alles in het werk stellen om te komen tot een volwaardig Oekraïens lidmaatschap van de Europese Unie. Van Rompuy keek, en zag dat het goed was.

Junta
Poroschenko heeft nog geen nieuwe regering kunnen benoemen waar de rechts-extremisten uit zijn gehaald. Het is tekenend voor de "westerse" boodschap, dat in Oekraïne het bombarderen van de eigen bevolking, en de inzet van gevechtshelikopters, haast met gejuich wordt begroet. Waarbij je dan moet bedenken dat het niet gaat om fel anti-democratische Jihadisten, zoals in Syrië, die mensen aan de lopende band onthoofden en hun ingewanden oppeuzelen voor de camara, alvorens zichzelf in een zelfmoordaanslag op te blazen. Nee, in Oekraïne gaat het om mensen die keurig volgens de democratische spelregels hebben aangegeven dat ze niet langer onder een zelfbenoemde junta willen leven.

De zon gaat onder in het Westen
Want "het westen" maakt volop misbaar over ongeregelde Russen die in Oekraïne aan de kant van de separatisten vechten tegen het leger van de junta. Maar alle westerse landen zijn wel hofleverancier voor Al Qaida in Syrië, waar al dertig Franse Jihadisten de dood vonden, een Engelsman zich onlangs opblies bij een zelfmoordaanslag, en onbekende aantallen Nederlanders, Belgen, Duitsers en Amerikanen hun beste beentje voor zetten om de agenda van de NATO voor Syrië te bevorderen. En niet alleen in een door de NATO opgezette schijnregering in Istanbul. Wie vraagt waarom die lieden niet worden tegengehouden, krijgt steevast als repliek dat dat onmogelijk is, omdat het eenieder vrij staat naar Syrië te reizen. Maar als het Russen betreft die hun familie en vrienden in Oekraïne de helpende hand reiken in hun strijd tegen een niet-verkozen bewind, ligt dat anders?

Warschau
Maar goed, terug naar Warschau. Polen en de westerse wereld heeft het moeilijk met het Rusland van Poetin want, zoals u wellicht zult begrijpen, is sinds "de val van de Krim" de veiligheidssituatie in Europa drastisch veranderd. Althans, in de war (woordspeling) hoofden van de trans-atlantici, de VS, Van Rompuy c.s. en de Pravda's van "vrije" westerse media. Daarom gaat de VS hun militaire aanwezigheid in een aantal Oost-Europese staten opschroeven met een basis in Polen, een allang gekoesterde hartewens van het Pentagon en gaat de Amerikaanse wapenwinkel open voor al wie maar wapentuig wil kopen met "made in USA" erop. Immers: De Rus komt weer! Neem uw verantwoordelijkheid,sprak Obama de onder de bankencrisis kreunende en kapot bezuinigde EU/NATO-staten bestraffend toe.

Geen generaal, slechts secretaris
Obama kreeg onmiddellijk dekking van NATO-trekpop Fogh Anders Rasmussen (waarvan Egon Bahr, oud-buitenlandminister, onlangs in een uitzending van Maybrit Illner op het ZDF zei dat Rasmussen zich gedraagt als een generaal, doch slechts secretaris is) die aan zijn laatste dagen aan de top van het militaire bondgenootschap bezig is, om vervolgens geheid te verdwijnen in het „advies“ circuit van militair georiënteerde multinationals, de lidstaten een verhoging van militaire uitgaven aan te bevelen. Ook bij Rasmussen luidt het sleutelwoord “veiligheidssituatie”.

G-7
„Veiligheidssituatie“ stond ook hoog op de agenda van de G-7, het clubje failliete industrie-staten dat zichzelf nog steeds als „wereldmachtigste“ ziet. G-7, want Rusland mag als straf voor zijn de-escalering niet meer meepraten. Terwijl in Oekraïne de tanks rollen en het westen zelfs niet maar een „piep“ geeft om het geweld te veroordelen, verdedigt bijvoorbeeld de Duitse kanselier Merkel het besluit Rusland uit te sluiten. "In de G-7 gelden nu eenmaal "normen"".

Hoe het is gesteld met de Europese veiligheidssituatie blijkt uit de gebeurtenissen in het oosten van Oekraïne. De door denktanks als Clingendael voorspelde Russische invasie blijft nog altijd uit, en dat terwijl het Oekraïnese leger, de nationale garde en milities van de „Pravy Sector" zonder enige scrupules naar de federalisten en seperatisten in Lugansk en Donetsk uithalen. Woonwijken worden gebombardeerd of beschoten met zware artillerie, en ondertussen vluchten duizenden richting Rusland. Uiteraard het gevolg van de Russische ondersteuning van de separatisten, want "Poetin zou (tegen alle logica in!) graag een Afghanistan aan de zuidgrens willen", maar als Rusland in de VN-veiligheidsraad vraagt om veroordeling van het geweld en het instellen van humanitaire corridors worden alle voorstellen door het westen geblokkeerd. Niet dat iemand in het westen dit nog interesseert, de berichtgeving over de gevechten is ondertussen verhuisd naar pagina 8, 5-regelige column helemaal links onder. Liever wordt de steenrijke oligarch Poroshenko, die in zijn politieke loopbaan sneller en vaker van partij is gewisseld dan van onderbroek, gelauwerd als de „democratische hoop“ voor Oekraïne. Weer een oligarch als president, met de IMF shock doctrine knuppel en een paar bekeerde ex-nazis op hoge posten in zijn regering. Hoop en democratie zagen er ooit beter uit.


Maar ik krijg toch het gevoel dat een groeiend aantal mensen in Europa, en in de VS, het maar een moeilijk verhaal vinden. Uit solidariteit forse bedragen in de economie van andere landen pompen was al geen bijzonder populair verhaal meer. Al helemaal niet als dat ten koste ging van werk in eigen land. Waarom er dan miljarden naar Oekraïne moeten, waar het leger de eigen burgers bombardeert, terwijl dat land economisch een bodemloze put is, en het "sanctiebeleid" in ons deel van de wereld vele honderdduizenden banen op de tocht zet, vergt een maximum aan "spin". Maar ik vrees dat de lagers in de media-draaimolen het nu elk moment kunnen begeven.

De sancties leggen de Russische economie geen windeieren, naar het zich laat aanzien. En het Eur-Aziatische verbond dat gestalte krijgt door de nu snel groeiende samenwerking tussen Rusland en China, moet in diverse Europese hoofdsteden toch tot vragen leiden over het beleid dat de Amerikanen voorstaan. Temeer daar de Amerikanen daarin vooral gesteund worden door de landen die bij de recente Europese verkiezingen het minst loyaal waren aan de EU-gedachte, door bij de verkiezingen domweg thuis te blijven. Zoals in het hysterische Polen.

Neo-nazisme
Die actualiteit, dat gekleuter, overschaduwde de nagedachtenis van al die mensen die hun leven gaven in de strijd tegen de Nazi's. Terwijl het neo-nazisme in Europa weer onverbiddelijk de kop opsteekt, en totdat Porochenko een nieuwe regering formeert, in Oekraïne een belangrijke plek inneemt in "onze" junta. Dan kun je nog zo goed je schoenen gepoetst hebben, en de mooiste foto-smile in huis hebben, maar dan heb je het als "wereldleider" toch niet helemaal begrepen, vrees ik.

Peilingen 6-6-2014: VVD 22, PvdA 13, PVV 21 (-1), SP 20, CDA 22, D66 25, CU 8, GrL 7 (+1), SGP 4, PvdD 5, 50Plus 1, PirPar 1

+
Laast bewerkt: 6 jaren 3 maanden geleden door katertje. Reden: taalfout
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 3 maanden geleden - 6 jaren 3 maanden geleden #40332 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

Rekentoets
Het was me het weekje weer wel. Er wordt weleens gezegd dat in Nederland alles vijftig jaar later plaatsvindt. Schromelijk overdreven als we naar de Europese verkiezingen kijken. Die vonden bij ons zelfs drie dagen eerder plaats dan in bijna alle andere lidstaten van de Europese Unie. Niet dat het iets uitmaakte, integendeel, want op "het uur u" van de "Europese Uitslagen Avond"
liet Nederland verstek gaan. Dat het niet al te best gesteld is met de rekenvaardigheden van de onderdanen heeft recentelijk de Rekentoets maar weer eens bewezen. Opgave: als in een schrikkeljaar 13 februari op een donderdag valt op welke dag valt dan 1 april...zoiets. 2 man en een paardenkop hadden het goed de rest diende een klacht in bij het LAKS wegens te moeilijk. Rekentoets wordt naar beneden bijgesteld. Leve de kenniseconomie. Maar met de kennis van de bovendanen is het eveneens droevig gesteld. Zij presteerden het om op zondag 25 mei op het reeds lang van tevoren afgesproken tijdstip van 23.00 uur Herman de Schermman zonder de lang verwachte Nederlandse uitslagen te zetten. Hij "swipete" de uitslagen van alle lidstaten op zijn gigantische scherm behalve die van Nederland. Bij ons waren ze namelijk nog aan het tellen, ondanks dat bij ons de verkiezingen al drie dagen eerder hadden plaatsgevonden.

Weet je nog wel..oudje !

Binnen de seniorenpartij 50 Plus, opgericht om Geert Wilders en de PVV een kopje kleiner te maken, is van de week de politieke pleuris uitgebroken. De partij is wreed gespleten in twee eenmansfracties. Het enige Kamerlid werd uit de partij gezet door fractielid, maar werd weer teruggehaald door het bestuur die vervolgens het fractielid uit de partij kegelde, fractielid weigert zetel op te geven en teruggehaald Kamerlid mag naam 50Plus niet dragen. Bent u er nog? Het spinnen en mollen van de AIVD binnen, de LPF (post-Fortuyn tijdperk) daarna Rita Verdonks Trots op Nederland en nu wéér in 50 Plus ziet Geert Wilders zijn gelijk, geen ledenpartij, wederom bevestigd.


Samsom..ongeschikt/geschikt
Door het Nederlandse volk uitgekotst en politiek ongeschikt bevonden omdat de praatjesmaker altijd het laatste woord moet hebben in iedere discussie waarin hij andere mensen de les kan lezen blijkt hij voor de Bilderbergers nu juist een geschikte kandidaat om ettelijke van hun kwalijke agendapunten uit te voeren, zoals het vervolmaken van de "Roofstaat aan de Noordzee".Hij vertoeft momenteel in het Mariott Hotel in Kopenhagen waar de oude en de nieuwe adel samenkomen om hem de - uiteraard - strikt geheime instructies hiertoe overhandigen. Waar elke voorgaande deelnemer de kiezen stijf op elkaar hield over wat daar besproken wordt, ging Diederik de Ijdele, in discussie met antiglobalisten en maffe aluhoedjes om de "Brave New World Order" van de oude en de nieuwe adel tegenover het gepeupel te verdedigen.

Schippers en de wereldpopulatie
Schippers is ook mee naar Kopenhagen voor "ruiming van de kostenpost". Zij is daar om alvast de TTIP-instructies in ontvangst te nemen om ouderen levensreddende medicatie en behandeling te onthouden. Dit in het kader van het terugdringen van de wereldpopulatie. Ze is al een eind op weg door hulpbehoevende ouderen, bijvoorbeeld na een hartinfarct of botbreuken, niet de zorg te verlenen die nodig is en niet meer toe te laten in een verpleeghuis voor revalidatie. Doelbewuste euthanasie. Maar het kan en moet sneller. Daarom zullen premies ziektekostenverzekering en eigen risico dramatisch worden verhoogd zodat hun "dood kapitaal" aan markt en staat toevalt.

Kennis is macht
Dacht Bussemakers en schaft de basisbeurs af en voert het leenstelsel in. Toegang tot onderwijs komt weer buiten bereik voor kinderen van armlastige ouders. Miezerig mannetje Pechtold en GroenLinks, begerig lonkend naar het leger van studentenstemmen waren voor de GR- en EU-verkiezingen fel tegenstander van afschaffing basisbeurs en blokkeerden eind vorig jaar een voorstel daartoe. Eenmaal de stemmen geteld, waren diezelfden er als de kippen bij om de hakbijl aan de wortel van de kenniseconomie te zetten. Verbaast? Niet echt! In het tv-programma van Jezus Redt deed Bussemakers een poging om uit te leggen wat niet uit te leggen was: Educatieve tweedeling in de maatschappij.

We houden ze in de gaten

Had Opstelten beloofd. Maar nu blijkt dat hij even niet had opgelet. Ondanks de sleepnetten van AIVD en grote broer NSA kon een Syriëganger door de mazen glippen en een aantal Joodse slachtoffers maken. Het betoog van Timmermans over het antisemitisme van de PVV en haar bondgenoten aan flarden geschoten door, jawel een moslim. Gosh, die jongen zal toch wel psychologische bijstand, financiële bijstand, traumaverwerking, en gratis Koranstudie krijgen ? Wie opent gironummer?
Enfin, daarmee wordt het gelijk van Wilders: paspoort afnemen en als ongewenste Nederlander uitzetten, nog maar weer eens bevestigd

Europese verkiezingen
Het Front National van Marine Le Pen heeft de traditionele partijen in Frankrijk een rechtse directe verkocht en is meteen voortvarend uit de startblokken geschoten. Ze heeft toegezegd dat ze zo snel mogelijk een einde wil maken aan het TTIP-vrijhandelsverdrag. Ook wil ze dat er onmiddellijk een Frans veto komt tegen de eventuele toetreding van Turkije tot de EU. Le Pen heeft op zich geen problemen met Turkije, zo lang het land maar geen lid van de EU wordt. Le Pen vindt dat Hollande na de enorme afstraffing door de Franse kiezers alle legitimiteit heeft verloren en eist dat er zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Haar eis heeft er al toe geleid dat President Hollande zijn islamitische keutel heeft ingetrokken om immigranten van buiten de EU stemrecht te geven. Volgens Marine hebben steeds meer Fransen grote problemen met de "zichtbaarheid" van de islam in Frankrijk. Hollande kon vooral dankzij de stemmen van bijna alle moslimmigranten president worden.

Ondertussen in Duitsland

Heeft de een of andere totaal onbekende cabaretier gezegd dat wat hem betreft Geert Wilders kan worden afgeschoten. Zag hem vrijdagavond bij de Duitse satirische Heute Show. Uit de Nederlandse scene geïmporteerde "humor".

Is rolstoelterrorist Schäuble een charme-offensief gestart . Hij noemde het Front National een fascistische partij. Het front "is geen rechtse partij, maar een fascistische partij, een partij van extremisten" zei de Duitse minister van Financiën, die achter de schermen maar wat graag zaken doet met echte fascisten in de regering van Oekraïne voor Duits economisch gewin. Vice-voorzitter van het FN heeft president Hollande opgeroepen de Duitse ambassadeur op het matje te roepen over de opmerkingen van Schäuble.


Zit een bloednerveuze Merkel zit ondertussen nagels te bijten. Zaken lopen niet zoals zij wenst. De winst van het Front National beschouwt zij als "zeer zorgwekkend" en vreest dat de situatie in Frankrijk volledig uit de hand kan lopen. Zij is voornemens om François Hollande te redden opdat Frankrijk niet de EU mee de afgrond in sleurt. Pokeren! Franse nationale trots opkrikken. Enthousiasme voor de EU bij de Fransen reanimeren. Haar aanvankelijk favoriete kandidaat voor het voorzitterschap van de EU, SjaanKloot -hips- Juncker ( Cameron van UK en Orban van Hongarije zijn tegen) wordt ingewisseld voor een Fransman. De naam van Michel Barnier doet de ronde. Was EU-commisaaris Barnier niet degene die grote voorstander is van privatisering van ons drinkwater?

Christine (zonnebank) Lagarde is eigenlijk de favoriet van Merkel. Maar zij kwam in nauwe schoentjes vanwege de smet die haar kleeft in de Adidas-affaire. Smeergeld affaires op dit moment met EU in verband brengen...dat kan de EU er nu even niet bij hebben, misschien later weer !

En zo blijft het nog wel even onrustig in de Heilstaat Europa

Peilingen: VVD 22 (+2), PvdA 13 (+1), PVV 22, SP 20, CDA 22, D66 25, CU 8, GrL 7 (-1), SGP 4, PvdD 5, 50+ 1 (-3), PirPar 1


*
Laast bewerkt: 6 jaren 3 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 4 maanden geleden - 6 jaren 3 maanden geleden #40286 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week


"Europa Kiest!"

Met 2005 nog vers in ons geheugen weten we natuurlijk dat niet Europa kiest, maar Brussel ! Ook al hangt "Europa" economisch en financieel knock-out in de touwen, "Europa" wint.

Wij mochten donderdag al naar de stembus maar de uitslag wordt pas vanavond, na drie dagen, bekend gemaakt. Volgens de GeenPeil stemmenteller-brigade van GeenStijl staat de PVV op verlies. Limburg en Brabant is, zoals bekend, erg pro-PVV en daar waren minder GeenStijltellers, misschien dat die het eindresultaat wat rooskleuriger kunnen maken. Vanavond zullen we het weten.

Aan de andere kant, het probleem ligt aan de PVV achterban die het verrekte om hun voorman te steunen en niet zoals op zoveel websites wordt geschreven aan Geert Wilders, wiens manier van politiek bedrijven niet meer zou werken. Stuk voor stuk schrijven zij Geert Wilders af. Zetten hem vol leedvermaak bij het grof vuil.

Wilders' politiek is niet sleets. Maar een politieke partij die niet kan rekenen op haar achterban heeft geen macht. Wilders politiek ten opzichte van de twee grootste gevaren voor onze samenleving - de Europese Unie en de islam - is onveranderd ferm en standvastig. En juist aan die standvastigheid ontbrak het bij PVV sympathisanten. Het hele jaar door lopen zeuren en mopperen maar als het er op aan komt te beroerd om te gaan stemmen. Niet begrijpen dat de uitslag ook een grote landelijke invloed heeft. Juist met een goede uitslag zou de PVV veel sterker staan in het nationale debat. Nu zal Wilders om ieder honds gezeik de mond worden gesnoerd door de eurofielen.
Zo erg dat de thuisblijvers dat verband niet zagen. Zij hebben zich in de luren laten leggen door de bagger en de hetze die de media tegen Wilders gevoerd heeft. En zij zijn er allemaal ingetuind.

Om Herman Kuiphof uit 1974 te citeren: Zijn we d'r toch weer in getrapt.


Het gevoel van verlies bij mij is groot. Ik kan me vanaf nu ook helemaal niet meer druk maken over Syrië, Oekraïne. Over WW-III waar naartoe gewerkt wordt. Het zal me allemaal een zorg zijn.

Ik neem nog een drankje, misschien zie ik het morgen wat vrolijker...*
Bijlagen:
Laast bewerkt: 6 jaren 3 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 4 maanden geleden - 6 jaren 4 maanden geleden #40247 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

Weet u wat? Laten we het eens over de "Europese" verkiezingen hebben, want wij in Nederland gaan de 22ste naar de stembus.

- Bent u de huidige EU politiek ook spuugzat?
- Ook zo moe van het steeds maar uitgemolken worden?
- Bent u het ook oneens met de huidige besluitvorming?
- Ook gezien dat de partij waarop u recentelijk gestemd hebt buiten spel is gezet?
- Ook van mening dat Nederland de EU moet verlaten?

Dan is het de hoogste tijd voor een stem op de PVV.


"We gaan slordig om met Europa". De Europese Unie is "een stuk verworvenheid waar we slordig mee omgaan", en "In een democratie is het kunnen kiezen in vrijheid een groot goed. Zo af en toe zijn we ons dat niet meer bewust." Dat zegt eurocommissaris Neelie Kroes in een interview met NU.nl.
"Europa is toch voor sommige mensen een ver-van-mijn-bedshow, geeft Kroes toe. "Maar dat is niet helemaal conform de werkelijkheid." Er wordt nooit iets zomaar "op een achternamiddag besloten hier in Brussel", zegt Kroes; er zijn ook altijd regeringsleiders of een Raad van Ministers bij betrokken."

U kent mevrouw Kroes toch hè? Juist ja, zij die enige tijd geleden nog geringschattend over democratie sprak als een onderwerp voor bij de open haard.( Je zult met zoiets bij de open haard moeten zitten, brrr!)

Niet het volk gaat slordig om met "Europa" , maar "Europa" gaat slordig om met het volk, mevrouw Kroes. Als het de Europese Unie ernst zou zijn geweest dan had het allang directe democratie ingevoerd, waar demos - het volk - beslist. Dat het dat niet gedaan heeft en niet van plan is om te doen omdat de "experts" beslissen, bewijst het kwaadaardige dictatoriale karakter van de Europese Unie. Democratie, mevrouw Kroes, verdraagt een EU als deze niet. Een democratie verdraagt geen EU waar liegen en bedriegen de dagelijkse standaard is. Waar openlijk gezegd wordt dat als het volk onwillig is, er gelogen moet worden om de plannen door te zetten (Juncker). Waar jaarlijks miljarden euro's verdwijnen en waar een Europese Rekenkamer door de "president" gekapitteld wordt omdat zij de corruptie binnen de Unie publiekelijk aan de kaak stelt.

"Europa" staat garant voor vrede en welvaart...
Dat had je gedacht! Waarom wordt welvaart dan afgebroken? Waarom verplicht opdraaien voor andermans schulden (permanente euro-pijplijn naar het Zuiden) Waarom soevereiniteit afnemen zodat we niet meer kunnen kiezen? Waarom die vloedgolf aan economische gelukzoekers? Waarom bewerkstelligen van massa werkloosheid? Waarom bankenunie? Waarom Eurobonds=ESM? Waarom Europese belastingen (Rutte in debat met PVV glashard beweren tegen te zijn, maar op 16 april vóór stemde in Brussel) Waarom Europees leger? Als vrede u ernst is, waarom dan oorloghitsen in Oekraïne?

Zéér betrouwbaar en zéér bekwaam
Aan al deze "leuke" dingen voor de mensen hebben de "zeer betrouwbare" en "zeer bekwame" Rutte en Samsom, Dijsselbloem, Klijnsma c.s. ruim baan gegeven, samen met Über-eurofielen als Pechtold en Slob. Voor Pechtold kan het allemaal niet snel genoeg gaan. "En nu vooruit", op naar de Verenigde Staten van Europa, met waarlijke doodsverachting voor de burgers.

Nachtmerrie
Deze lui zijn een nachtmerrie voor het Nederlandse volk. Een Rutte die in Nederland zogenaamd EU-kritisch is, maar in Brussel schouderkloppend en vrolijk lachend zijn handtekening zettend onder EU-verdragen waarvan hij weet dat het volk het er niet mee eens is. Kwaadaardigheid ten top. Het volk heeft de Europese Unie, zoals die zich heeft ontwikkeld en beschreven in de Europese Grondwet in 2005 afgewezen. In feite is daardoor alles wat daarna is ingevoerd ILLEGAAL! De Europese Unie streeft naar een staat maar zonder demos. Zoiets als een cafè zonder bier, maar dan erger !

Landverraders
Wat zou het toch heerlijk zijn als landverraders Rutte, Samsom, Dijsselbloem, Pechtold - want landverraders zijn het stuk voor stuk, - op 22 mei een geweldige afstraffing van het volk krijgen. Vergeet u daarbij vooral niet de zeer kwalijke rol die het CDA gespeeld heeft met voorman Balkenende ten tijde van de Europese Grondwet en daarna het verraad met "Lissabon"...en dan nu zoete broodjes bakken? Shut up Wim van de Camp, Esther de Lange. PvdA staat al in brand. Diederik Samsom gaat Job Cohen achterna als leider van de nep-socialisten van de PvdA bij een voorspelbare zware nederlaag bij de EU-verkiezingen. Volgens Vote Watch Europe met 1 of amper 2 PvdA zetels. Kijk, daar wordt een mens nou echt vrolijk van. Maar we hebben er nog een paar te gaan.

PVV heeft gelijk, maar krijgt het niet

De PVV heeft gelijk, samenwerken in Europa, maar tegen deze vreselijke EU en eurofielen in Brussel die ons land in de uitverkoop doen, maar krijgt het niet. Waarom niet? Wilders wenst geen lippendienst te bewijzen aan de bankenlobby, de grote bedrijven, multinationals en andere oligarchen die het voor het zeggen hebben in Brussel. De Europese Commissie en 15.000 - 30.000 lobbyisten van het internationale bedrijfsleven en financiële markten hebben daar de absolute macht. De EU zal nooit een democratie worden.


Ik word zo moe van al die lui die maar blijven roepen dat Geert Wilders niets kan bereiken Schreeuwt maar geen oplossingen aandraagt. Maar het wel uitgerekend die verguisde Wilders die onderzoek liet doen en twee uitstekende rapporten presenteerde over terugkeer naar de gulden en het uit de EU stappen. Wat stelde de VVD, PvdA, D66, CDA en anderen daar tegenover? Niets, behoudens hoon, haat, afwijzing en loze praatjes. Wilders vindt Bruno de Haas van het Financieel Dagblad aan zijn zijde. Uit de EU stappen kost Nederland een dikke 50 miljard euro, er in blijven een dikke 350 miljard. Dan is de keuze niet zo moeilijk zou ik zeggen.

"Mag ik eens een keer mijn bewondering uitspreken voor Geert Wilders"

Hugo Reitsma op BNR: "Mag ik eens een keer mijn bewondering uitspreken voor Geert Wilders"
PVV en D66 lopen uit in de aanloop naar de verkiezingen van volgende week. De duidelijkste voor- en tegenstanders. Dat komt doordat Wilders erin slaagt de verkiezingen te vernauwen tot een referendum voor of tegen Europa. De discussie domineren is de helft van de winst. En in paniek gaan de andere partijen op de man spelen. Het weerwoord in de campagne is niet langer dat uit de euro stappen onverstandig is, en uit de Unie idioot. Hem wordt alleen nog maar de samenwerking met enge partijen als het Front National de FPÖ verweten. En opnieuw: wat je ook vindt van die partijen, het is knap hoe Wilders ze weet samen te brengen. Zelfs The Economist schrijft er bewonderend over. Deze week hield Wilders een toespraak voor de buitenlandse pers in Den Haag. Het Haagse journaille mocht er niet bij zijn, maar de correspondenten die ik na afloop sprak, waren lovend: “Charmante man, duidelijk verhaal”. En zijn doel, had Wilders zich laten ontvallen, is via Europa meer invloed krijgen in Nederland dan toen hij in het Catshuis zat.
Ik houd het niet voor onmogelijk.
(Lees de COLUMN van REITSMA .. (...LINK, klik erop om te lezen..)

Islam
Wij eurosceptici en -kritici moeten op 22 mei op de PVV stemmen. Artikel 50, hoe sympathiek ook, doet wat luchtigjes over de islam om stemmen weg te halen bij de PVV, terwijl de islam een levensgroot probleem is, wereldwijd. Was de islam geen probleem dan zou Geert Wilders niet 24/7 zwaar beveiligd hoeven te worden. Dus, laat u niet verleiden te stemmen op een van die schattige kleine partijtjes. U speelt alleen maar PVVDA en D66 in de kaart en is uw stem een verloren stem.

Spinnen
Bij Pauw en Witteman was men alweer een links/rechts tegenstelling aan het spinnen met Paul Tang van de PvdA en Hans van Baalen van de VVD. Trap er niet in. Een ezel stoot zich in het gemeen, geen twee keer aan dezelfde steen. Het trieste is dan dat men er pas later weer achter gaat komen dat men een 'foutje' heeft gemaakt met zijn stem voor een andere partij dan voor de PVV. Te laat.

Kereltjes en Co
Dan pas gaat doordringen op welke landverraders en bedriegers men eigenlijk heeft gestemd. Dan gaat het doordringen dat de PVV alweer volkomen gelijk had maar dat men er weer in getrapt is, in de leugens en het bedrog van de kereltjes en co. Te laat !De logische conclusie is dan ook dat je als je EU-kritisch bent je het beste kunt zorgen dat de PVV zo groot mogelijk wordt. Voordeel kan zijn dat u daarmee de verhoudingen tussen PvdA en VVD in Den Haag nog verder op scherp zet waardoor de kans dat we binnenkort van dit rampenkabinet verlost zijn ook aanzienlijk toeneemt. Twee vliegen in één klap.

Ga stemmen!
Een lage opkomst zorgt ervoor dat uw stem twee tot drie keer zo veel waard is als tijdens de GR2014 en de Tweede Kamerverkiezingen en speelt de grote partijen in de kaart. Verspil uw stem dus niet!

PVV is uiterst relevant voor uw toekomst en die van uw kinderen en kleinkinderen.

Peilingen zondag 18 mei 2014: VVD 22, PvdA 10, PVV 24, SP 20 (-1), CDA 21, D66 24 (-1), CU 8 (+1),GrL 7 (+1), SGP 4, PvdD 5(+1),50+ 4(-1),PirPar 1
Bijlagen:
Laast bewerkt: 6 jaren 4 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 4 maanden geleden - 6 jaren 3 maanden geleden #40199 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week zondag 11 mei 2014

Binnenhof

De PvdA staat er bijzonder slecht voor in de peilingen en heeft daarom gemeend wederom een kinderpardon te moeten afdwingen -kinderen te mogen misbruiken voor hun eigen electoraal gewin. Het is afgewezen asielzoekers in de kaart spelen die niet zelden kinderen op de wereld zetten als druk- en chantagemiddel om alsnog aan een verblijfsvergunning te komen. We horen dan wederom kreten als: "ze zijn geworteld in de Nederlandse samenleving, ze hebben niets met hun thuisland, kennen de taal van het thuisland niet eens". Maar dat geldt eveneens voor kinderen van asielzoekers die op jonge leeftijd naar Nederland worden versleept. Maar daar hoor je zelden iemand over. Wat zou het toch mooi zijn als de PvdA zich net zo sterk maakte voor onze ouderen - een eveneens zeer kwetsbare groep. Maar "wat je van ver haalt is lekker" dus worden ouderen op straat gezet en gelukszoekers in de watten gelegd. De kiezer valt meer en meer de schellen van de ogen. De PvdA heeft in de peilingen van De Hond van deze week 2 zetels verloren en volgens De Hond is dat vanwege dat kinderpardon. Minder dan 7 procent van de Nederlanders geeft nu aan nog PvdA te willen stemmen. En dat terwijl Dijsselbloem de crisis voorbij heeft verklaard en ons bovendien geruststelde dat de massale werkloosheid en de gigantische staatsschuld vanzelf wel zal oplossen du moment we meer economische groei en dus meer inflatie krijgen! Je moet maar durven.

"De vrienden van Wilders"
De PvdA heeft, om de aandacht van hun naderende ondergang af te leiden, nu de aanval geopend op Geert Wilders en zijn PVV. Daartoe heeft de partij in de aanloop naar de Europese verkiezingen de website: de vriendenvanwilders.eu geopend. Daarop zijn standpunten en uitspraken te vinden van wat de PvdA "de vrienden van Wilders" noemt. "Als je de meningen van de vrienden van Wilders op een rijtje ziet, lopen de rillingen je over de rug. Uitspraken over hele bevolkingsgroepen en minderheden die getuigen van racisme en xenofobie. Dat zijn niet mijn vrienden", zegt Spekman.
Meneer Spekman, de arbeider die voorheen op de PvdA stemde maakt zich echt niet druk over de zogenaamde foute vrienden van Geert Wilders in Europa. Die windt zich eerder op over PvdA'ers die blunder op blunder stapelen en toch een flinke zak "wachtgeld" mee naar huis krijgen of na een paar jaar in de politiek groot geld gaan verdienen in het bedrijfsleven.

Overigens was Geert Wilders niet onder indruk van de actie. "Wat een losers, zeg!" reageerde hij tegenover het ANP. "Ze zijn bang en in paniek. Terecht, want gezien de peilingen heeft de PvdA zelf helemaal geen vrienden meer, op weg naar de 0 zetels!".

Tom Jan Meeuws de adjudant van NSB-Handelsblatt is ook weer lekker bezig. De krant schrijft dat "Wilders de buik vol heeft van Bosma". Meeuws weet te melden dat er binnen de PVV een discussie is ontstaan tussen Wilders en Bosma. Nu meen ik me te herinneren dat een van de voornaamste bezwaren van de linkse Gutmenschen van NRC tegen de PVV was dat Wilders een dictator is en dat er binnen de partij geen discussie mogelijk was. Enfin, toen ben ik maar afgehaakt. Wederom geen argumenten maar riooljournalistiek. Bang dat een lezer in de verleiding komt om PVV te stemmen.

Oikofobie

De Linksche Gutmenschen lijden aan Oikofobie. Oikofobie is het tegenovergestelde van xenofobie. Niet de angst voor het vreemde, maar voor het eigene. Een afkeer van geborgenheid; het willen stukmaken van het thuis. Oikofobie is wat de westerse elites drijft. Modernisme in de kunsten, multiculturalisme en het Europese project: ze komen er direct uit voort. Het zijn symptomen van een ziekelijke behoefte aan vervreemding en ontworteling. (Thierry Baudet deze week in nachtprogramma Nooit meer Slapen)

Buitenhof
Soms kijk ik naar dit programma maar zet wel vaak het geluid uit want ik kan niet tegen dat domme linkse geleuter en stemmingmakerij. Vaak kijk ik ook niet, veelal oud nieuws en hou dus het voor gezien, zeker nu de herhaling tegenwoordig ook al een dag eerder uitgezonden wordt. Of was dat nou Pauw en Witteman? Maar goed, vandaag was Van Rompuy te gast in Buitenhof. Ik had het kunnen weten, want de barometer stond op storm en regen. Niks goeds te verwachten dus. Bovendien hadden we al een aantal foute debatten met n.m.m. foute politici (Schulz, Juncker, Verhofstadt) achter onze kiezen.
Oude wijn en Oude Zakken! Van Rompuy gaf de burger het stemadvies om op een partij te stemmen die vóór het Europese project is. En waarom we dat moeten doen? "Omdat "Europa" de euro heeft gestabiliseerd en dat is in het belang geweest van de burger". En omdat de Unie vrede en welvaart heeft gebracht. Look who's talking! Sinds Van Rompuy is onderscheiden met een lampenkap is het licht bij de man uit gegaan.

EU-Goed Nieuws Show
Heb wat feiten voor u verzameld. Draghi beweert dat het zó goed gaat dat de euro te sterk geworden is en er maatregelen genomen moeten worden om deflatie af te wenden. De euro is echter niet sterk doordat het economische zo hosanna gaat maar doordat het in de rest van de wereld ook slecht (of nog slechter?) gaat en men daar al veel eerder naar het geldrukken (QE) heeft gegrepen. Dit laatste zal nu ook in de Europese Unie worden toegepast, het nog massaler financieel steunen van de zwakkere landen door het ‘drukken’ van geld. In de Europese stemwijzer staat aangegeven dat er Europese obligaties moeten komen zodat alle landen garant staan voor de leningen en dus schulden van 1 land. Deze stap zal er toe leiden dat de noordelijke staten zullen worden gebruikt als geldautomaat voor het Zuiden totdat de automaat leeg is en we allemaal aan de grond zitten.

Met leugens en bedrog worden de cijfers gemanipuleerd, de inflatie zou laag zijn, maar iedereen die boodschappen doet en rekeningen moet betalen ziet het toch echt anders. Elke maand wordt het budget krapper, er blijft minder over, en het aantal schuldsaneringen neemt nog toe. De gang naar de voedselbanken wordt door steeds meer mensen gemaakt maar dat wordt uiteraard niet verteld door onze Eurofielen want ook dat is te danken aan "Europa"! Het creëren van extra geld zal er alleen maar voor zorgen dat de implosie van de EU nog even wordt uitgesteld. Net als in de VS waar de afgelopen jaren sinds 2008 triljarden aan dollars zijn gecreëerd die er alleen toe hebben geleid dat de dollar daalt. De economie staat er nog steeds allerbelabberdst voor en een nieuwe recessie of te wel krimp dreigt daar zelfs alweer.

Waar is dat geld dan allemaal gebleven? Dat is terecht gekomen bij de financiële instellingen die megawinsten hebben kunnen boeken over de rug van de belastingbetalers en de bevolking doordat o.a. het gratis geld in de beurzen is gepompt. De upper class, de 1% van de VS, is alleen maar rijker geworden en de kloof met de gewone, arme burger wordt steeds groter.

Ditzelfde scenario zullen we ook in de EU zien gebeuren. De financiële elite die aan grove zelfverrijking doet daarbij geholpen door hun vriendjes in Brussel die zelf ook mooie jaarinkomens mogen bijschrijven. Met de problemen in Oekraïne wordt getracht een nieuwe gezamenlijke vijand (Rusland) te creëren die bestreden moet worden omdat deze een bedreiging zou vormen voor Europa. Niets is echter minder waar, in een democratie mag het volk beslissen dus is een referendum de methode bij uitstek om dat te kunnen bewerkstelligen. Het probleem is echter dat de huidige politiek geen referenda wil omdat de uitslag hun niet bevalt, zoals in 2005 het referendum over de grondwet van Europa. De uitslag beviel niet dus is de afgewezen grondwet er later via een andere slinkse wijze (Verdrag van Lissabon) toch gekomen. De wil van het volk interesseert de politieke elite niet, zij beslissen en niemand anders. Dat is geen democratie maar een totalitaire staat waarin het volk alleen slaafs hoort te zijn en geen stem heeft.

Is er dan helemaal niets leuks te vertellen ? Jawel! Slechts 19 procent van de door De Hond ondervraagden, willen Rutte terug als premier. En de PvdA staat op een all time low met slechts nog 10 zetels.

Gehele peiling: VVD 22 (+2), PvdA 10 (-2), PVV 24 (-1), SP 21 (-1), CDA 21 (+2), D66 25, CU 7, GrL 6, SGP 4, PvdD 4, 50Plus 5, PirPar 1.

*
Bijlagen:
Laast bewerkt: 6 jaren 3 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 4 maanden geleden - 6 jaren 4 maanden geleden #40158 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week.


Champignons League

Vorige week werd afgetrapt met een volstrekt zinloos lijsttrekkersdebat tussen Jean-Claude Juncker, EP-voorzitter Martin Schulz en euro-zelotenopperhoofd Guy Verhofstadt en meisje Ska Keller van De Groenen. Azen allemaal op de baan van Barroso, voorzitter van de Europese Commissie. Hun optreden had totaal geen toegevoegde waarde, want burgers in de Europese lidstaten kunnen helemaal niet op die kandidaten stemmen: zij worden benoemd ! Pure geldverspilling, ethervervuiling of zo u wilt satellietruis. Hadden natuurlijk allemaal een verschillend verhaal, ik bedoel, het moet niet al te veel opvallen dat het helemaal nergens over gaat, maar op één onderwerp waren de heren het ontroerend eens met elkaar: weg met de eurocritici, het zijn fascisten, antisemieten en extreemrechts krapuul. Je zag het muisje over hun ruggen lopen bij de gedachte aan eurokritische geluiden.

Europa Leaque
Profileringsdrang bij Nieuwsuur, die meende een debat te moeten organiseren op de plaats waar de Euro werd geboren: het stervensdure Chateau Neercanne in Maastricht. Maakt niet uit, de belatingbetaler betaalt immers de Publieke Omroep! De bakken met zand om in de ogen van de kijkers te strooien stond klaar. Debatje om de facade van democratie een beetje aan te kleden. Het Europees parlement heeft nul komma nul in te brengen. Het heeft geen wetgevende bevoegdheden. En gele, oranje, of rode kaarten zijn leuk om als kleurplaten aan de muur van het parlement te hangen, maar zal de besluitvorming niet kunnen beinvloeden, wat ze ook beweren. Dat kan veranderen als er een grote eurokritische partij komt. Maar kennelijk vinden ze het wel goed zo. Ik bedoel, je moet ook wat tijd over hebben om je zeer riante salaris en dito emolumenten kapot te slaan.
Exemplarisch daarvoor was Wim van de Camp, EU-parlementariër voor het CDA, in het zondagnachtprogramma Echte Jannen. Gevraagd werd wat hij in zijn zittingstermijn van 5 jaar had bereikt, het antwoord daarop moest hij schuldig blijven. En dat komt omdat hij niet als eenling werkt! En dan te weten dat Van de Camp in die zittingstermijn van 5 jaar de belastingbetaler een miljoen euro heeft gekost, en hij ons verwijt dat wij volgevreten West-Europeanen geen 11 miljard euro willen uitdelen in Oekraine! Dan is zo'n debat ondraaglijk om naar te kijken. Zwelgend in zelfgenoegzaamheid en baden in door ons betaalde luxe. De val van het Romeinse Rijk was het onvermijdelijke gevolg van corruptie en decadentie die inzet zodra één overheid alle macht verkrijgt over de halve of hele wereld. Kijkend naar de corruptie en decadentie in Brussel geeft dit hoop voor de nabije toekomst

Pemier Leaque
Uitgekeken werd naar een debat tussen de landelijke fractievoorzitters dan. Daar wordt het politieke spel in de regel heel wat beter gespeeld. Maar de NOS durfde het niet aan. Bang voor vuurwerk! Wilders had de debatten bij GR2014 gedomineerd en bij de NOS lagen ze nog steeds K.O. in de touwen. Dit niet nog eens ! De kijkers moesten vooral niet op eurokritische gedachten worden gebracht. Bovendien durfden ook de politieke tegenstanders van Wilders een debat over de Europese Unie niet aan. Dat zou een debat worden vóór of tegen de EU. En dat debat vreesden ze uiteraard te verliezen.

Wilders zegt: wij moeten uit de Europese Unie stappen. Wij moeten onze soevereiniteit terug krijgen, onze vrijheid terug krijgen, weer onze eigen wetten maken en kunnen beslissen over onze eigen toekomst. Het Financieel Dagblad enige tijd geleden: "Nederland heeft geen enkel extra voordeel bij de EU" Maar dat vreten onze politici niet! Pechtold van D66 krijgt een hartverzakking.

Al die politici ijveren voor een politieke unie een Europese superstaat die vanuit Brussel "politiek" gaat beslissen wat wij in Nederland mogen of moeten. Zij reiken de totale macht over iedereen op een presenteerblaadje aan door middel van een politieke unie waarbij er geen buitenland meer bestaat om naar te ontsnappen, of om te concurreren op vrijheid. Het is in en in triest dat onze politici zo gemakkelijk onze soevereiniteit te grabbel gooien.

Bovendien is het een grote denkfout om te beweren dat de EU een vrije markt is. Hoezo vrije markt? Alle besluitvorming over de markt komt uit Brussel. Derhalve geen sprake van een vrije markt maar van een gecontroleerde markt... als tussenstap naar plan-economie? Ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst ontzettend veel spijt zullen krijgen als we onze macht overdragen aan een politieke unie, waarbij we niets meer te vertellen hebben en alle wetgeving op de automatische piloot wordt vastgesteld door een "meerderheid", zelfs wetgeving die economisch en financieel nadelig is voor Nederland..gele, oranje of rode kaarten ten spijt. We hebben gewoon geen donder meer te vertellen!

Uittreding zal een zegen zijn voor het hele land, behalve voor de politici die er nu beter van worden.

Een Verenigde Staten van Europa is alleen maar de aanzet tot een nieuwe wereldorde. Wereldheerschappij door het brainwashen van miljoenen burgers om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, een gezamenlijke vijand te creeren -Rusland is weer favoriet- om het Amerikaans Militair Complex te spekken en het fundament te leggen voor een wereldregering onder leiding van Amerika, de wolf in schaapskleren.Afgelopen week beheersten de problemen in de Oekraïne uiteraard weer het nieuws. Van de-escalatie is derhalve absoluut geen sprake en de grote boosdoener in deze is niet Rusland maar de VS.

De VS blijft maar olie op het vuur gooien door tripjes te maken naar de onrechtmatige regering in Oekraïne waar diverse schimmige zaken worden besproken. Telkens na zo’n bezoek of telefooncontact zetten de mannen in Kiev een nieuw stapje dat de zaak verder op scherp zet. Het lijkt erop dat Oekraïne door de VS wordt misbruikt als afleidingsmanoeuvre om een confrontatie met Rusland uit te lokken. Dat blijkt ook uit het feit dat de ‘Hoge Heren’ in de VS de schuld van alles blijven neerleggen bij de Russen en er steeds meer sancties in het vooruitzicht worden gesteld.

Het is te hopen dat met name de Russen hun kalmte kunnen bewaren aangezien zij geprovoceerd worden en desondanks de schuld bij hun wordt gelegd. Vroeg of laat zal er een lijn overschreden worden en zullen zij de landsgrens over trekken om aan de provocaties een eind te maken waardoor er daadwerkelijk een grootschaliger conflict ontstaat.

Intussen wordt Rusland steeds verder ‘aangepakt’ en werkt de anti-Russische propaganda op volle toeren om de westerse bevolking er klaar voor te maken. Echter wie zich goed in de materie verdiept zal zien dat dit een rookgordijn is om de eigen fouten en falen van de EU en de VS te verdoezelen. Het is bovendien zeer stom want de Russen houden rekening met sancties en zullen ongetwijfeld hard terugslaan. Zo is Duitsland voor 30% afhankelijk van Russisch gas en een aantal Oostelijke Staten zelfs voor bijna 100% dus als het kraantje wordt dicht gedraaid ontstaat er een mega probleem voor Europa.

Rusland geeft aan al haar financiële belangen uit de NAVO landen te zullen terugtrekken als men het op de spits wenst te drijven. Nu is het totale belang van Rusland wel aanzienlijk maar niet onoverkomelijk wat echter wel een groot gevaar vormt is het feit dat China zich achter Rusland kan en zal scharen. De financiële belangen en slagkracht van China (en eventuele overige bondgenoten) is immers wel levensgroot en zal wereldwijd voor grotere problemen kunnen zorgen vooral voor de bankensector. Zouden zij bijvoorbeeld bereid zijn om de dollar te dumpen en VS staatspapier op de markt te gooien is de ramp niet te overzien en zal niet alleen de ene na de andere westerse bank het loodje leggen maar ook de VS zelf. Hoewel deze stap zeer drastisch is omdat de ‘dumpers’ zelf ook getroffen zullen worden moet daar toch rekening mee gehouden worden want een kat in het nauw maakt rare sprongen.

Nu kan de Eurozone absoluut geen ‘financieel’ tikje meer hebben laat staan een financiële oorlog. Afgelopen week werd aangegeven dat er in Nederland steeds meer woningbezitters in betalingsproblemen komen hetgeen een groot gevaar blijft vormen voor de banken en overheid. Het mag dan ook geen wonder zijn dat de Nederlandse huishoudens steeds minder besteden, simpelweg omdat het geld daarvoor niet aanwezig is. Dat geldt uiteraard niet alleen voor Nederland maar ook voor de rest van Europa waardoor er volgens de ECB (Draghi) deflatie zou dreigen.

Dat Azië het nieuwe beloofde land is wordt dus wel stilletjes onderkend maar niet openlijk getoond. Dat Rusland daar een zeer belangrijk onderdeel vanuit maakt wordt zelfs angstvallig gemeden. Het is daarom onbegrijpelijk dat het Westen die harde koers vaart met Rusland het zal de toenadering tussen China, Rusland en India alleen maar versnellen. Het afrekenen van onderlinge handel in de eigen munten in plaats van de dollar zal dan alleen nog maar steeds sneller gaan. De onderhandelingen tussen deze drie grote landen (China, India en Rusland ) over een oliepijpleiding dwars door China met een projectwaarde van $30 miljard zal niet alleen zorgen voor een enorme werkgelegenheid in China maar tevens zorgen voor een enorm afzetgebied voor Rusland. Rusland heeft het Westen (Europa) niet meer nodig en ook zal de olie die via deze leiding zal vloeien beslist niet meer verhandeld gaan worden in Dollars!

Het tijdperk van de petrodollar en daarmee gekoppelde fiat-munten loopt op zijn laatste benen?

Er is nog steeds – zij het weinig – tijd om WAKKER TE WORDEN om de ware aard van het verschrikkelijke beeld te herkennen, veroorzaakt door “autoriteiten in charge” die fundamenteel uitsluitend t.b.v. het elite kartel optreden en daarvoor gebruik maken van regeringen en politici als hun stromannen, die de media en markten manipuleren met het doel om ons allemaal volledig onder de genade van hun parasitaire centrale bankiers te brengen, die meer dan bereid zijn niet alleen de wereld economie te laten instorten, maar ook beide zijden van elke nieuw gecreëerd conflict financieren voor persoonlijk gewin en controle, waaraan de meeste overheden medeplichtigen zijn. Hopelijk begint men de monsterlijke gevolgen in te zien van wat er om ons heen gebeurt.

Ook al is Geert Wilders verbaal misschien niet zo begaafd als b.v. Nigel Farage, aan zijn oprechtheid om ons uit de klauwen van de EU en de islam te krijgen zal niemand kunnen twijfelen. Hij heeft er zijn vrijheid voor opgeofferd. Geen enkele politicus had dát er ooit voor over.

Peiling zondag 4 mei 2014: VVD 20(-1), PvdA 12, PVV 25(+1), SP 22, CDA 19, D66 25, CU 7, GrL 6, SGP 4, PvdD 4, 50+ 5, PirPar 1

*
Laast bewerkt: 6 jaren 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 5 maanden geleden - 6 jaren 5 maanden geleden #40116 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week

It's the economy, stupid !
De lonen stijgen maar mondjesmaat, de werkloosheid loopt schrikbarend hard op en tegelijk gaan de belastingen omhoog. Het beschikbare inkomen van huishoudens gaat zeer snel achteruit en dus kachelt de consumptie, een van de aanjagers van de economie, achteruit. Nederland in nood, dankzij Rutte-II.

Regeren is vooruitzien.
Nederland presteert duidelijk het minst vergeleken met de ons omringende landen", zei Swank van DNB een poos geleden en weet dat op de eerste plaats aan de export. "Van onze uitvoer gaat 60 procent naar andere eurolanden. Als het daar minder gaat, wordt Nederland direct hard geraakt. Een echt economisch herstel zal moeten komen uit een verbetering van de export. En dan bij voorkeur export van producten die in Nederland worden gemaakt - dat levert een veelvoud op van de wederuitvoer, het zogeheten 'dozen schuiven'."
Maar Nederland, altijd de blik op de toekomst gericht, heeft jaren geleden onze maakindustrie de deur uit gedaan. Dat gedoe met fabriceren van technisch hoogwaardige producten was iets uit de tijd van de industriële revolutie, en zó 20ste eeuws! De maakindustrie werd bijgezet in het Openlucht Museum in Arnhem, naast het koekhappen. We werden een diensten- en kenniseconomie (hoort u die vervelende resonantie van Pechtold's stem in uw oor?). Op iedere straathoek verscheen een advies- en consultancybureautje en de ene Nederlander ging de andere adviseren. Er werd wat af geadviseerd. En alles moest vooral leuk zijn, dus investeren in technisch onderwijs, onderzoek en ontwikkeling (gaap) werd ingeruild voor pretpakketten. Toch wat te moeilijk? Dan werd het niveau van de aangeboden leerstof eenvoudig naar beneden bijgesteld. Iedereen blij, iedereen een diploma, iedereen...vul maar in. Nu we met de neus op de feiten worden gedrukt menen onze politici dat we wel even een technologische inhaalslag zullen maken. Túúrlijk joh, fluitje van een cent.

NOS Staatspropaganda
De jongens van de NOS die tegenwoordig het Gesprek met de Minister-President mogen voeren, geloven heilig in de scheppende gaven van Rutte. Geen kritische noot komt over hun lippen. Zo is het tere herstel van de economie geheel en al te wijten aan het beleid van dit kabinet!!?? Rutte hoeft bij de NOS niet eens meer te putten uit zijn ingenieuze kronkelredeneringen om zich verbaal uit de nesten te werken. Liegen alsof het gedrukt staat biedt samen met voortschrijdend inzicht, nieuwe feiten, misverstanden of andere contexten altijd wel uitkomst en wordt daarbij ondersteund door een hulpvaardige journalist die alle gesloten afbraak-akkoorden als wapenfeiten omsomt. Vliegen vang je tenslotte niet met azijn. Helaas zitten we nog even aan Rutte en aan zijn antiliberale afbraakbeleid vast, ondanks ons scanderen...

Minder minder minder
De PVV blijft onverminderd populair. Duidelijk is wat voor deze blijvende populariteit zorgt: de partij benoemt problemen die andere partijen uit de weg gaan. En dan heb ik het niet alleen over de bekende immigratie- en integratieproblematiek, maar ook over de Europese Unie. De PVV is de enige partij in de Tweede Kamer die de machtswellustelingen in Brussel spreekwoordelijk de oorlog durft te verklaren. Laat dat nou precies zijn wat veel kiezers óók willen.

Zelfs in Italië zijn ze helemaal gecharmeerd van Wilders' minder, minder minder. Op een verkiezingsposter van Forza Italia, de partij van Silvio Berlusconi, staat de tekst 'Più Italia, meno Germania' (Meer Italië, minder Duitsland). Binnen Forza Italia is er ergernis over de Duitse bemoeienis. En boos dat Duitse prominente politici zijn. Donner Wetter! Schulz, notulenfraudeur en bovenmeester van het Europees parlement zei dat het "schandelijk" is dat een zusterpartij van de Duitse CDU met een anti-Duitse leuze campagne voert. En dat terwijl Italië toch ontzettend zijn best doet om maar zoveel mogelijk te bezuinigen...want

Vandaag in Rome
Twee pausen op één dag heilig verklaard. Twee op één dag ! Da's echt niet uit weelde hoor! Bovendien worden wonderen ook steeds zeldzamer. "Subito santo" riepen de gelovigen toen de Poolse paus overleed. Maar dat kan zo maar niet. Je moet er geen rommeltje van maken. Dat zou zo maar kunnen leiden tot...

Europese verkiezingen
Waarbij we rustig kunnen gaan slapen mensen. Want Rutte gaat de bevoegdheden uit Brussel terug halen. U merkt het misschien niet, maar dit kabinet vecht voor de Nederlandse bevolking. Heus! Want de VVD is een door en door EU-kritische partij. Geen vergezichten, alleen EU waar het echt nodig is. Dan mag de VVD in het Europese parlement wel samen met D66 in de ALDE fractie zitten die wordt geleid door Übereurofiel Verhofstadt, de grootste aanhanger van een Europese superstaat, en op voorspraak van Rutte kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, maar dat deed Rutte als leider van de VVD en niet als minister-president van alle Nederlanders.
En da's een wereld van verschil volgens de bekende kronkelredering van Rutte, de Dr. Jekyll and Mr.Hyde.

Pensioenbreuk
Op het Binnenhof vliegen de veren in het rond nu naar het schijnt de PVV voor haar werknemers een aantal jaren geen pensioenpremie heeft afgedragen. Dat uitgerekend de PVV, die regelmatig stelt dat "onze pensioenen" in gevaar zijn door b.v. bemoeienis van de EU, geen pensioenpremies betaalde, leidt tot hilariteit in de Kamer. "Het is een originele manier om ervoor te zorgen dat Brussel niet aan de pensioenen van de PVV kan komen", zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. SP-Kamerlid Ulenbelt vindt dat de geloofwaardigheid van de PVV is "gezonken als een baksteen". En weet u wat PvdA-Kamerlid Vermeij vindt? Hij vindt Wilders "gewoon een slechte werkgever". Hilarisch als je leest dat de PvdA het verrekt om zijn eigen personeel fatsoenlijk te betalen. Geen Stijl weet te melden dat wie voor de PvdA gaat werken wordt uitgebuit, krijgt onderbetaald, of krijgt helemaal niks uitgekeerd voor de gedane arbeid. Van de 40 vacante vacatures bij de PvdA zijn er slechts 2 bezoldigd.

Maar goed, even pensioenen afmaken. PvdA-er Wim Kok stal, als minister van Financiën in het kabinet van CDA-er Ruud Lubbers miljarden uit het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds om er de gaten in zijn begroting mee te dichten. Henk Krol van 50 Plus financierde er zijn pornoblaadjes mee. En CDA-er Jan Kees de Jager gebruikte de pensioenafdrachten van zijn werknemers om zijn bedrijfje uit een penibele financiële situatie te redden. Het kan zijn dat ik naar Schoonenberg moet voor een hoortest maar heb destijd geen enkel woord van protest gehoord van onze nu zo verontwaardigde Kamerleden. Jan Kees de Jager kon zelfs "gewoon" staatssecretaris en later minister van Financiën worden.
De dikzak lacht zich nog een pensioenbreuk.

From Russia With Love
(Gelezen op Cassandra.com en te mooi om u te onthouden)
Ongeveer 10 jaar lang vervulde Osama Bin Laden, de stichter van Al Qaeda, de rol van aartsvijand, de personificatie van het Kwaad. Altijd erg handig om militaire uitgaven te rechtvaardigen. Maar Osama is niet meer en er ontstond een vacature. Een tijdlang nam de Libische leider Gadaffi de rol op zich. Wat die man op z'n geweten had! De meest gruwelijke verhalen deden over hem de ronde. Gadaffi werd vermoord. Tja, de regels van het Westen zijn hard maar rechtvaardig. Er moest dus opnieuw naar een aartsvijand worden gezocht. Assad van Syrië speelde de rol in 2012 en 2013 ...met glans ! Maar nu is het tijd voor een opvolger: Vladimir Poetin, de Russische president is de nieuwe aartsvijand. Hij onderdrukt zijn volk, vooral het deel dat homoseksueel is; hij bedreigt het milieu door naar olie en gas te laten boren in de Noordelijke Ijszee; hij probeert het vrije, democratische en onafhankelijke Oekraïne in te lijven bij Rusland, met allerlei slinkse tactieken. In de Westerse media zal Poetin de komende tijd steeds boosaardiger en doortrapter worden afgeschilderd. Westerse politici zullen erop aandringen dat we meer wapens maken of aankopen. En kritische burgers kunnen worden beschuldigd van het heulen met de vijand en het verspreiden van zijn ideeën. Europa en de Verenigde Staten hebben een nieuwe aartsvijand gevonden. Gelukkig...net op tijd !

Peiling zondag 27 april 2014: VVD 21(-1), PvdA 12, PVV 24, SP 22(+1), CDA 19(-1), D66 25, CU 7, GrL 6, SGP 4, PvdD 4, 50Plus 5(+1) PirPar 1
Laast bewerkt: 6 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 5 maanden geleden - 6 jaren 5 maanden geleden #40082 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week

Van Heersers tot Hitsers. Brussels expansionisme par excellence

De dood van drie ongewapende 'separatisten' in het oosten van Oekraïne vannacht kan op geen enkele andere manier worden geïnterpreteerd dan dat het een welbewuste poging betreft om de vlam in de pan te laten slaan. Bewapende militie-eenheden die elders in de stad verbleven, onderschepten de daders en schoten er twee dood. Daarbij werden hun voertuigen ingenomen, waarin zich explosieven en vuurwapens bevonden, alsmede luchtfoto's van Slavyansk, waar de aanval plaatsvond.

Van het 'Paasbestand' dat de junta in Kiev had afgekondigd trokken deze lieden zich in elk geval weinig aan, zo kunnen we constateren.

Daarmee wordt nog eens onderstreept dat 'Kiev' geen enkele grip heeft op de extreme elementen die haar aan de macht hebben geholpen. Terwijl afgelopen week al kon worden geconstateerd dat 'Kiev' ook de autoriteit mist om het leger aan te sturen. Volhouden dat die door mevrouw Nuland bedachte 'interim-regering' kan worden gezien als een legitieme vertegenwoordiging van het Oekraïense volk wordt met de dag lastiger.

Hebben we Timmermans zijn bezorgdheid al horen uitspreken over wat er vannacht gebeurd is? Vindt hij de autoriteiten en het leger in Oekraïne nog zo "prijzenswaardig" en "terughoudend"? Wie is er hier aan het stoken? Wie heeft Kiev laten escaleren? Wie vlogen af en aan om de rechts-extremistische terreurgroepen die het bloed van alles wat Russisch is wel kunnen drinken, aan te moedigen?

Of dit incident voldoende is om Rusland te motiveren troepen de grens over te sturen, moet nog worden afgewacht. Maar dat degenen die die aanslag pleegden daar blijkbaar op aansturen geeft wel aan hoe doodeng die ultra-nationalisten zijn. Dat de toestand in Oekraïne na de fascistische staatsgreep van 21 februari verder ging escaleren kan geen enkele verbazing wekken. Al bijna twintig jaar is de VS met alle macht bezig in Oekraïne een machtige ultranationalistische beweging aan het creëren. ( The Great Chessboard, Brzezinski) Dit is het resultaat. Wie wind zaait zal storm oogsten.

Volgens haar eigen zeggen – en wie zal haar woorden hier in twijfel trekken – stak Washington er 5 miljard (!) dollar in. Dat bewegingen als Pravy Sector, Svoboda en Ons Oekraïne dan politiek sterk staan en veel leden hebben is dan ook logisch.

Het bewijst echter de totaal onverantwoorde natuur en zelfs criminele aard van de Amerikaanse buitenlandse politiek die denkt dat men met de rest van de wereld moet doen zoals men dat ooit met de inheemse Indianenbevolking deed van wat nu de Verenigde Staten van Amerika is.

Men maakt dit land onbestuurbaar en stuurt de mensen die daar wonen heel bewust naar een burgeroorlog en, wie weet, naar een oorlog. Want door extremisten te steunen krijgt men uiteraard een extremistische politiek en kan men van de andere zijde alleen maar een gelijkaardige reactie krijgen. Het is simpel de reactie en tegenreactie die men voor de prijs van 5 miljard dollar in beweging zette. Gewoon "geniaal". Geen zinnig mens gaat extremisten 5 miljard dollar toestoppen om zo hun gevaarlijke politieke visie te kunnen propageren. Wat de VS hier heeft gedaan is te schandelijk voor woorden in het zoveelste land op rij.

En hetzelfde geldt voor Van Rompuy, Verhofstadt, Van Baalen en niet te vergeten voor de levensgevaarlijke, dociele gek Timmermans. Bereid alles te tolereren, aan de meest weerzinwekkende acties van de VS mee te doen (Syrië) in ruil voor steun voor de post van Catherine Ashton in Brussel.

Van Rompuy, een heer in maatpak met een stropdas, die mooie gedichtjes schrijft maar in wezen een oorlogsstoker en fascistenvriend is. Wat Van Rompuy & Co deden is pure oorlogshitserij, het in gevaar brengen van de wereldvrede. Zij horen om die reden thuis voor een rechtbank. Dat de Verenigde Staten graag een oorlog op het Europees continent zou zien gebeuren? Vergeet niet dat zij al tweemaal profiteerden van die Europese moorddadige waanzin. Maar het grenst aan het feitelijk ongelooflijke dat een Verhofstadt een Kroes, een Timmermans een Van Baalen hieraan mee doen. Zij alleen en niet Poetin of die opstandelingen in Donetsk zijn verantwoordelijk voor de chaos en de bijna burgeroorlog in Oekraïne.

Stel je voor, een Julia Timosjenko die als oligarch op enkele jaren tijd miljarden wist te vergaren en dan in een telefoongesprek stelt dat wat haar betreft er atoombommen op de Russen in het oosten kunnen worden gegooid. Ze zal het wellicht nooit zo doen en ontkende het maar het typeert haar agressiviteit. Maar bedenk wel, zij is de voor dat moreel hoog van de toren blazende westen de presidentskandidaat, ook voor het oosten van Oekraïne. Zij steunde ook het verbieden van de Russische taal en het uit de ether halen van Russische tv-zenders. En zij is partijgenote van Van Rompuy en Angela Merkel. Frisse vrienden hebben die.

En dan zeggen Brussel en Washington dat die mensen in Oost-Oekraïne braaf moeten luisteren naar de bevelen van een door de VS en EU aan de macht gebracht stel fascisten, oligarchen, Quislings en vulgaire racisten. Uitschot dat men noch bij Wilders, noch bij Le Pen zou toelaten.

Ze hebben het zelf bewezen: De Europese Unie staat onder leiding van fascistenlovers en oorlogsstokers.
Denk daaraan als u op 22 mei naar de stembus gaat

Peiling 20-04-2014: VVD 22(+1), PvdA 12(+1), PVV 24, SP 21, CDA 20(-1), D66 25, CU 7,GroenLinks 6, SGP 4, PvdD 4, 50Plus 4(-1), PirPar 1.
Laast bewerkt: 6 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 5 maanden geleden - 6 jaren 5 maanden geleden #40060 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

Minder, minder, minder.
Het was me het weekje weer wel. De dochter van Jan Marijnissen die iets bij een vakbond doet, wil Fleur Agema van de PVV niet meer op het podium hebben bij Abvakabo/FNV manifestatie voor de zorg. Schijnt iets met de roep om "minder, minder, minder" te maken hebben. Kwam van de PVV en ging o.m. over criminele Marokkanen. Drie dagen na GR2014 (dus na 3x minder) een uitnodiging gestuurd. Twee weken geleden ingetrokken. Toen pas kwam de vakbond er achter dat de PVV een hele bevolkingsgroep wegzet en dat is discriminatie. Maar weet u wat discriminatie van een werkelijk zeldzame minderwaardige soort is? Dat een van de beste kabinetten van na de Tweede Wereldoorlog en haar meest geliefde oppositiepartijen een grote bevolkingsgroep bestaande uit hoogbejaarde, kwetsbare ouderen uit hun verzorgingshuizen jaagt en maar moeten zien dat ze zich redden. De nog bijna 1 miljard euro extra die PVV-ster Agema uit het vuur wist te slepen voor meer handen aan het bed van die oudjes, ging voor een deel naar de aanbeden "zorg" managers en de rest werd door de coalitie en die genoemde oppositie de nek omgedraaid. Zij schrapten niet alleen de handen aan het bed, maar ook de bedden zelf. Al wie in die bedden lagen werd met hun koffertje op de stoep gezet en sloten de verzorgingshuizen.

Minder, minder, minder vond ook het opperhoofd van die moskee in Eindhoven. Die wachtte keurig een week of twee met een oproep aan de derde betrokkene bij de roofoverval op een juwelier in Deurne om zich aan te geven. Twee waren bekend, nog één te gaan. Het gaf de verdachte de mogelijkheid om op z'n gemak naar Marokko te fietsen en onder te duiken. Zijne onschendbare heiligheid de imam heeft een goede beurt gemaakt bij de goedgelovige zieltjes van de Linksche Kerk, Asscher (PvdA) kwijlt er bij, en geen enkele Moroc heeft er nadeel van. Feest in de wijk bij de "vreedzame meerderheid" die hun "lieve jongens" dekt, ondersteunt en schoonpraat waar en wanneer het te pas komt. "etnisch monopolie" ? Zou best kunnen.

Inconveniënt Truth
Tukker schreef al over de Britse ambtenaar Iain Mansfield die een belangrijke prijs won, de Brexit Prize. Toegekend door Institute of Economic Affairs (IEA) Die prijs, plus 100.000 euro, kreeg hij omdat hij een rapport had geschreven waarin hij beargumenteert dat Britse uittreding uit de Europese Unie in combinatie met het verbeteren van internationale vrijhandelsverdragen een positieve invloed op de economie en ontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk kan hebben. Iedere eurosceptische Brit hartstikke blij natuurlijk. Het bracht een verschrikkelijke "Inconveniënt Thruth" aan het licht: Er blijkt leven mogelijk buiten de Europese Unie ofwel "er is koffie na de dood". Zie je nu wel, niks populistisch onderbuik geborrel, maar uitstappen is een kwestie van intellectueel gezond verstand. De ambtenaar heeft van zijn baas (de overheid) een verbod gekregen om in de media te verschijnen om over zijn rapport te praten..."prevented from discussing his ideas". Déjà vu : beroepsverbod.

Peilingen
D66 is voor de tweede week op rij de grootste in de peilingen van De Hond. Kranten, nieuwsuitzendingen openen ermee. Bij de digitale kranten is kennelijk een soort van Ster-publicatie tijd gekocht om het artikel de hele dag prominent op de voorpagina te houden. En een lof dat Pechtold en de zijnen toegewuifd worden. Had er werkelijk geen flauw idee van dat er zoveel Nederlanders waren die de AOW-leeftijd nog verder omhoog willen, minder WW willen, minder ontslagvergoeding, minder rechtszekerheid. Een totaal nieuwe economie, waar mensen gezichtsloze productiefactoren zijn die zoveel mogelijk uitgeknepen dienen te worden. Ook nieuw voor mij dat zovelen staan te dringen om lid te worden van D66, de zouteloze wannabe intelligentsia. U kent ze wel, "hoog opgeleid" zich een air aanmetend van "geslaagd in het leven". Van die fris en fruitige in het gareellopertjes van de bakfietsgeneratie, die 's ochtends Yakult drinken en anderen voor zich laten denken, op advies van hun succesvolle pa en ma een hypotheekje hebben genomen en een paar kindertjes voor in zo'n geinige bakfiets, die nog nooit iets van betekenis hebben meegemaakt, zoals ontslag, ziekte, huisuitzetting, ww-uitkering en dan naar de bijstand, liever niet aan later denken en vooral niet aan hun hulpbehoevende grootouders of buren. Wier enige zorg de Heilige Graal in Brussel lijkt die gevoed moet worden met Eurobonds, Europese belastingen, Overdracht Pensioenfondsen. Mooie strik er omheen: en als bonus onze soevereiniteit

Onrust en opstanden in Griekenland, Parijs, Rome, Brussel? Twee weken gelden miljoenen mensen de straat op in Madrid. Momenteel in Italië felle protesten van vele tienduizenden burgers tegen de door de trojka opgelegde bezuinigingen die armoede en ellende hebben veroorzaakt bij de burgers. Zal wel! . VERBIJSTEREND!

Buitenhof
Preventing from discussing his ideas in the media zou ook Verhofstadt moeten worden opgelegd. Die man is werkelijk een levensgevaarlijke gek. Een paljas. Het ging over Oekraïne, het Europese 'Project' en de toekomst van Europa. Ferme houding van "Europa" tegen Poetin noodzakelijk. Tegen POETIN, niet tegen RUSLAND ! Hilarisch! Wensenpakket: het Russische leger moet weg uit de Krim en de sancties tegen Rusland moeten worden uitgebreid.

Poetin beeft, dat geef ik u op een briefje!

Geen woord over de fascisten die sleutelposten innemen in de via een door de VS georganiseerde staatsgreep aan de macht gekomen regering in Kiev. Geen woord over de bedenkelijke rol van Verhofstadt op het Maidanplein toen hij "namens de EU" het vuurtje nog wat opstookte en zijn masker viel. Net als bij die andere "usefull idiot" Timmermans, is aansluiting van de Krim bij Rusland niet in orde want niet volgens de Oekraïense grondwet. Dat de afzetting van Janoekovitsj tegen iedere regel van de grondwet in gaat ...en dat nog wel door vreemde mogendheden..geen woord er over.

"Europa" moet onafhankelijk worden van Russisch gas want Rusland is een "kleptocratie", een regering van dieven en criminelen. Voor zover de kleptocratie in Brussel nog niet vervolmaakt is moet daar met gezwinde spoed aan worden gewerkt via een Europese miljardenverslindende klimaatpolitiek.

Europese verkiezingen.
Over de Europese verkiezingen begon Verhofstadt ermee te zeggen dat de EU moet proberen het vertrouwen van de burger terug te winnen. Gaat een poosje duren. Moet te voet komen want is te paard verdwenen zoals u weet. 10 tot 15 jaar zal dat wel duren volgens Verhofstadt. Vervolgens werd het PVV-rapport van Capital Economics belachelijk gemaakt. Als Nederland uit de EU stapt dan duurt het 15 jaar voor dat er welvaart zal zijn. Bullshit !! Bewijzen!!! Gotscha ! Snel overschakelen naar de anti-semitische vader van Marine Le Pen.

Verder...Eurobonds, misleidend Euro-obligaties genoemd, verlagen de rente ( o ja joh?); Barroso heeft geen visie; Jacques Delors wel met zijn interne markt als economische motor voor de unie. Kom aan Pieter Jan Hagens, vraag waarom het toen met de EEG van Delors zo goed ging en dat we daar nu ineens een politieke unie voor nodig hebben. Kom aan, je kunt het. Niet dus.

Toen nog even over pensioenen. Nederland heeft als enige land zijn pensioenreserves goed voor elkaar. En "Europa" moet het kader scheppen om dat voor alle landen mogelijk te maken. Wie dat dan zou moeten betalen? Ik vrees zoete lieve Gerritje. Banen. In Nederland zijn twee miljoen banen afhankelijk van de interne markt en daarom is verdere politieke integratie belangrijk. Wederom: Dat Jacques Delors dat voor elkaar kreeg met alleen een EEG en zonder een politieke unie, was een vraag waard, maar ook die werd niet gesteld. Toen nog een hoop bangmakerij over de kosten van een Nexit en zijn dubbelspeak over een federaal Europa en de Verenigde Staten van Europa. Toen vond ik het welletjes.

Kiezers, vergeet dit niet op 22 mei..!

Gehele peiling zondag 13 april 2014: VVD(+1), PvdA 11(+1), PVV 24, SP 21(-1), CDA 21, D66 25(-1), CU 7, GrL.6, SGP 4, PvdD 4, 50+ 5, PirPar 1
Laast bewerkt: 6 jaren 5 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 5 maanden geleden - 6 jaren 5 maanden geleden #40027 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week

Massahysterie
Geert Wilders is de meest invloedrijke man in Nederland. De politie is sinds kort dol op hem. Hoe dat zo ? Nou, u weet dat de pleuris uitbrak nadat Wilders tijdens de feestelijke bijeenkomst t.g.v. gemeenteraadsverkiezingen aan zijn achterban vroeg of ze meer of minder PvdA-ers wilde, meer of minder Europese Unie, en meer of minder Marokkanen. Het vervolg kent u ook: minder van het laatste werd opgeblazen door de aanwezige linkse pers. Massahysterie bij de Wilders-haters die uitmondde in massaal aangifte doen bij de politie. Politie blij: "Vanaf het moment dat er op grote schaal is begonnen met het doen van aangifte tegen Wilders hebben wij al 84 verdachten kunnen arresteren die vrijwillig het politiebureau in zijn komen lopen. Dit is geweldig! Ons werk is nog nooit zo gemakkelijk geweest, om het uur komt er wel een verdachte vrijwillig binnenwandelen. Na het opstellen van de aangifte tegen Wilders zijn we eerst ongeveer een uur bezig de taalfouten er uit te halen, vervolgens halen wij de naam van degene die aangifte doet door de database van gezochte criminelen en dan is het regelmatig raak!. Wij hopen dat Wilders binnenkort dezelfde uitspraken doet over Antillianen en Roemenen", aldus een woordvoerder."

"Oog om oog, tand om tand"
Fleur Agema van de PVV roept in tv-programma Eén op Eén iedereen op aangifte te doen tegen Samsom en Spekman vanwege HUN zwaar gepeperde uitspraken over Marokkanen. Met eigen middelen bestrijden.Prima initiatief. Nu kan de dienstdoende juffrouw van de retirade, Jinek, wel menen dat de PvdA het alleenrecht heeft, beter gezegd het "etnisch monopolie" heeft overal ongestraft mee weg te komen, maar zo zit het natuurlijk niet. Noemde de tegenactie van de PVV belachelijk. Kijk, daar is over nagedacht, want dat waren de aangiften tegen Wilders ook. Blond, dus je verwacht het niet hè? Oog om oog, tand om tand. Gelijke monnikken, gelijke kappen.

Van ruilen komt huilen
De PvdA heeft strafbaarstelling van illegalen bij de VVD afgekocht tegen 500 miljoen. Beetje cynische manier van regeren, vindt u niet? PvdA, sinds Wim Kok zonder principes, vraagt de VVD of ze er een bij hun kunnen kopen! VVD, waar alles in het leven slechts een kwestie van geld is, kan niet donderen waar het om gaat, als het maar poen opbrengt, verkoopt strafbaarstelling van een delict voor 500 miljoen. Dus wordt er geruild. PvdA dacht hiermee te kunnen scoren bij de achterban. Fout! Niet alleen de gemiddelde kiezer, maar ook de eigen achterban fakkelt zowel PvdA als de VVD af. Terecht!.

Zucht...De burger heeft het wéér niet begrepen
Samsom is er achter gekomen dat in de langdurige zorg drama's geschieden! Mensen van 104 die moeten verhuizen omdat hun vertrouwde verzorgingshuis sluit. Je verwacht het niet hè dat als je verzorgingshuizen sluit, dat tot gevolg heeft dat vaak al zeer oude hulpeloze mensen met hun koffertje op straat worden gezet. Maar Samsom zou zelf nooit op dat idee gekomen zijn, eg nie. Hoe hij er tóch achter kwam? Nou, dankzij de dreun van verkiezingsuitslag. Hij had niet voorzien dat de nederlaag zo zwaar zou uitpakken. Toen pas is hij er achter gekomen dat het misschien te hard gaat. "Ik werd verrast door de mate, niet door de richting van de uitslag". "Ik constateer dat het kabinet en wij er niet in zijn geslaagd die onzekerheid weg te nemen. Het doel spreekt aan, maar de mensen zien niet dat het goed komt. Plank voor de kop. Het doel spreekt helemaal niet aan. Het ligt nog steeds aan de kiezer.

Help, de eurofielen zitten zonder argumenten
Tegenstanders EU hebben voorsprong stellen PvdA-economen Vermeend en Van der Ploeg tandenknarsend vast in een column op de Fin.Telegraaf. "Critici scoren met hun simpele boodschap dat de EU de schuld is van alle ellende in het land: hoge werkloosheid, zware lastendruk, buitenlanders die banen inpikken". "De critici komen niet met argumenten". "In het huidige klimaat hebben pro-Europa partijen er geen baat bij anti-Europa partijen een tv-debatpodium te geven …"Toen ik deze regels uit de column van Vermeend en Vander Ploeg hardop voorlas, lag de zwart-witte kater Sep met de pootjes omhoog te schuddebuiken van het lachen op de bank en bracht kermend uit: Katertje, ze bedoelen dat de argumenten van de critici niet in hun straatje passen. Dergelijke dooddoeners worden altijd gebruikt in zaken waar de "elite" geen inspraak of bemoeienis van burgers accepteren. Zij hebben de pest aan mensen die onafhankelijk denken. Die zijn namelijk niet bang te maken. De eurorealisten hebben het gelijk aan hun zijde.

En trouwens, vraag Vermeend en Van der Ploeg eens wie de crisis veroorzaakt heeft. Vraag ze eens wie er in Brussel al die tijd de ogen stijf heeft dichtgeknepen terwijl onder hun ogen welvaart, have en goed van de EU-burgers werden gestolen door de banken. Vraag ze eens wie, ondanks alle waarschuwingen van ECHT geleerde heren, niet heeft willen zien dat die door onze strot geramde eenheidsmunt: de euro, ervoor gezorgd heeft dat banken teveel geld hebben uitgeleend aan de zuidelijke landen zodat zij onze producten konden importeren en het dus de burgers zijn geweest die de export van Wientjes en Co betaald hebben. Vraag ze eens wie de besluiten heeft genomen dat er miljarden naar de banken moesten vloeien toen bleek dat ze wegens jarenlang volharden in zeer risicovol beleid op omvallen stonden. Te veel uitgeleend en idiote investeringen in vastgoed dat niemand wilde kopen. Vraag ze eens wie ervoor gezorgd heeft dat de Nederlandse staat aan die escapades zo ongeveer 50% van het BBP aan extra schuld heeft overgehouden. En hoe dat weer betaald moest worden. Vraag ze eens hoe het in vredesnaam mogelijk is dat, na al wat de burgers de laatste jaren voor hun kiezen hebben gekregen, er geen wetgeving kwam die de macht van de banken aan banden heeft gelegd. De windhandel van de banken aan banden heeft gelegd. Het fractioneel bankieren aan banden heeft gelegd,; het securitiseren aan banden heeft gelegd; de derivatenhandel aan banden heeft gelegd; het high frequency trading aan banden heeft gelegd, enzovoort, et cetera. Weet u waarom niets van dit alles is gebeurd? Omdat de banken de Europese Unie in hun zak hebben zitten. Omdat dit het beleid is van de oppermachtige lobby van banken en financiële markten die in de EUROPESE UNIE de dienst uitmaken ! Daarom, wegwezen mensen, weg uit de Europese Unie.

Kijk, weet u, als u dit nou allemaal geen punt vindt dan stemt u op 22 mei gewoon op de Übereurofielen van D66. D66 is, meer nog dan de VVD, van en voor de werkgevers. Beetje meer nog voor de elitaire multinationals. Die willen super-goedkope arbeidskrachten, met een minimum aan rechten en bescherming. Kijk hoe D66 er naar streeft om Nederland finaal op te laten gaan in de Europese Unie, want opgeblazen strandbal Pechtold zegt dat de oplossing voor een slecht werkende EU, meer EU is. Zonder Referendum Uiteraard! Een stem op D66 is dus een stem vóór een groot, machtig en dictatoriaal Europa.

Kilroy was here
Plaatsvervangende schaamte maakte zich van me meester toen Nederlandse journalisten ten tijde van de NSS/G7 massaal begonnen te applaudisseren toen Obomba ergens in Den Haag binnenkwam om een speech te geven. Schaamte over dit puberale gedrag. Wat een meelijwekkend zootje. Van hetzelfde kaliber dat Obama de Nobelprijs vcor de Vrede toekende. Notabene nog voor hij ook nog maar één van zijn 3000 doel getroffen drones had kunnen afvuren. Zielig hè, die misplaatste bewondering voor een van de grootste oorlogshitsers ? Obama zet het Midden-Oosten in lichterlaaie omdat hij de baas wil spelen over de olie. Bombardeert Libië aan gort omdat hij Gadaffi's goud en grondstoffen wil hebben. Steunt een stel huurlingen die in Syrië alles wat beweegt om zeep brengt om gaspijpleidingen in handen te krijgen en probeert dat kunstje opnieuw te flikken in Oekraïne met behulp van fascisten en nazi's . Uiteindelijke doel olie- en gaspijpleidingen onder Amerikaanse controle te brengen, waarmee ze later heel Europa onder druk kunnen zetten, op weg naar de omsingeling van Rusland en China. Westerse beschaving. Land of the Brave. Zum Kotzen !

En Poetin ? Die geeft geen Krim(p).


Wilders' ster rijst

De opmars van onze Geert gaat nu echt pas beginnen. De hetze heeft zijn doel voorbij geschoten: alle voorspellingen over het (zoveelste) einde van de PVV zijn hevig wensdenken, maar volkomen foutief gebleken. Burgers kijken door de praatjes van de media en de elite heen, constateren dat zij het op geen enkel belangrijk onderwerp nog bij het rechte eind hebben. Of het nu gaat over EUSSR, islam, immigratie, subsidie-wegwaaiende windmolentjes, multicul-verdwazing etc. De burgers voelen de gevolgen van al die kostenverslindende, staatondermijnende activiteiten aan den lijve. Wrijven helpt niet meer. Bang maken helpt niet meer. We zijn onafhankelijk gaan denken. We hebben gezien dat we miljarden armer zijn geworden en dat niet één burgerrecht niet onderhevig is geweest aan uitholling danwel afschaffing. Het is welletjes geweest.

Geen angst ergens niet bij te horen. U kunt nergens beter bij horen dan bij u zelf.

Peiling 6 april 2014: VVD 20(-1), PvdA 10(-1), PVV 24 (+1), SP 22, CDA 21, D66 (+1), CU7, GrL 6, SGP 4, PvdD 4, 50+ 5, PirPar 1

*
Laast bewerkt: 6 jaren 5 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.