Vraag UPDEET: Peilingen en Keek op de Week

Meer
5 jaren 7 maanden geleden - 5 jaren 7 maanden geleden #42464 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week


De Puinhopen van Rutte-II


Kamerbreed
De coalitiepartijen VVD en PvdA liggen voortdurend met elkaar overhoop, maar het kabinet naar huis sturen helpt niet. CDA-senator Elco Brinkman zei dat gisteren in het radioprogramma Kamerbreed. Ook D66-senator Thom de Graaf vindt dat het kabinet te weinig ambitie toont, maar dat een kabinetscrisis geen oplossing biedt. „Het gaat niet om het kabinet, maar om het beleid.” Met andere woorden: het gaat niet om de poppetjes maar om het spel. Alsof wij dat niet allang doorhadden. Het spel van de afbraak van Nederland is op de wagen. En ofschoon D66 er altijd als haantje de voorste bij is om afbraakmaatregelen te steunen, gaat het die partij nóg niet snel genoeg.

Schip van Staat in zwaar weer.
Tot nu toe is Rutte-II er nog steeds in geslaagd om het schip net bij de rotsen vandaan te houden, maar het is de vraag hoe lang dat nog gaat duren. De incompetente figuren die dit kabinet bevolken rollen van de ene crisis in de andere. Daar komt nog bij dat er weer verkiezingen aan de horizon verschijnen. We kunnen er gerust vanuit gaan dat deze stemming voor de Provinciale Staten op een donderbui zullen uitdraaien.
Donkere wolken pakken zich dus samen en het lachen is Rutte intussen behoorlijk vergaan.

Van Rijn
De killer van de Zorg heeft al wéér zijn excuses moeten aanbieden. Deze keer omdat hij een zootje van de PGB-toekenning heeft gemaakt. Nee, niet PCB, dat is een gifstof. PGB is van de gezondheidszorg. Ofschoon mensen van beide goed ziek kunnen worden. Want hoe is het mogelijk dat deze incompetente druiloor, onder wiens leiding alles wat fout kon gaan ook inderdaad fout gaat, nog steeds op zijn post zit? Groot mysterie? Nee hoor, EU-beleid! Kom ik later op terug.

Schippers
Dan is er nog het geknoei met de vrije artsen keuze. Zoals bekend werd het afschaffen van de vrije artsen keuze door de Eerste Kamer afgewezen, en brak de rel die hier op volgde Rutte bijna de nek. Bijna!
Intussen is Schippers heel hard bezig om hetzelfde voorstel in een andere vorm met geweld door te drukken. Dit alles onder het motto: wat door de voordeur niet lukt probeer je door de achterdeur. Het stikt er van in Den Haag. Van achterdeurtjes. Ze moet immers haar vriendjes bij de zorg- verzekeraars in goede stemming houden. Verkiezingskas. Baantjes voor post-politiek tijdperk.

Mansfeld
Dan zijn er nog de steeds de niet aflatende problemen op het spoor. Zijn het niet de treinen die weigeren of van ellende uit mekaar vallen, dan zijn het de wissels, de seinen of de computers. En bladeren natuurlijk. Zodra er eentje valt hebben treinstellen vierkante wielen. Waar de problemen vandaan komen? Daar wordt altijd omheen gedraaid. Maar is natuurlijk de privatisering.
Geld uitgeven aan onderhoud? Ja, die is gek!. Flitskapitaal. Heilig huisje van de VVD. Daar kunt u in wachten als er weer een wisselstoring, seinstoring of computerstoring is. Of als er blaadjes vallen.

Kamp
Dan Groningen. Daar haalt de regering zoveel gas uit de grond dat er wekelijks een aardbeving is en woningen op instorten staan. Kamp belooft de gaskraan een beetje dicht te draaien. Tot juli. Dan zijn namelijk de verkiezingen voorbij. Dus wordt het tijdelijke beperkte gaswinning in ruil voor tijdelijke zetelwinning. Daarna mag Groningen wat de VVD betreft weer in mekaar sodemieteren. "Er gaat niets boven Groningen"?
Als het aan de VVD ligt wordt het “Er zit niets onder Groningen” .

Samsom (aka Zwamsom)
Samsom heeft het unieke talent zijn eigen afgang tot in de perfectie te regisseren. Niks tot juli, zei Samsom. Quota 35 miljard kuub voor het hele jaar! Net nu de PvdA na stevig aandringen bij de VVD had bedongen dat de Groningse gaskraan voorlopig een tandje minder ver zou openstaan. Samsom overspeelde zijn hand. Hij en de fractie eiste, kennelijk in paniek door een dreigende afstraffing bij de komende Statenverkiezingen, dat de toezegging permanent zou worden. Kamp weigerde. Dan stappen wij uit dit kabinet. Zei hij tegen burgemeester Schollema van Pekela. Kwam in het journaal. "Dat zou hij", Samsom, "niet meemaken." Nee joh, helemaal verkeerd begrepen. Om een lang verhaal kort te houden, de PvdA draaide en spinde om Samsom uit de hoek te halen waar hij zich met zijn grote waffel in had gebluft. En toen? Werd de afgang van de PvdA compleet. Een voorstel van de oppositie om Kamp per motie te dwingen tot de lagere limiet... wees de PvdA af. En Groningen? Die gaat de PvdA afbouwen. Want wie zich afvraagt hoe het komt dat de PvdA zoveel kiezers van zich vervreemdt, kreeg donderdagavond het antwoord van Jan Vos tijdens het debat over de gaswinning. Hieruit bleek dat dat PvdA is gekaapt door lieden die niets met de sociaal-democratie van doen hebben. Maar alles met een toegang tot de staatsruif.

Mark Verheijen
Nee dan de VVD. Die lijkt het spelletje beter te beheersen. Met Mark Verheijen. Wie? Mark Verheijen. Dat is een jongen van de VVD en die is in opspraak geraakt door onterechte declaraties. Liet het breed hangen. In zijn vorige baan als gedeputeerde in Limburg. Altijd hetzelfde soort gesodemieter daar. Strenge VVD-integriteitscursus? Verklaring Omtrent Gedrag? Voor VVD-talentjes niet nodig. Dus ving het grote bagatelliseren aan. Gaat om een gering bedrag. Rutte spreekt van een "opgeblazen zaak".
Geen gedonder in verkiezingstijd! Wat de VVD in Groningen jat, wordt in Limburg gedeclareerd.

Gelijke monniken gelijke kappen
Ik zweer u, als ik journalist was geweest dan had ik Rutte vanachter zijn katheder gehaald. Hoe hij het in zijn botte eencellige hersenpan haalt om mensen in een uitkering zware sancties op te laten leggen als er ook maar een vermoeden van misbruik van gemeenschapsgeld is, hoe klein dat bedrag ook is, waar de overheid rücksichtslos de misbruiker achtervolgt, en de zaak Verheijen afdoet als "opgeblazen zaak". Misbruik van gemeenschapsgeld, corruptie, niet erg als je VVD-er bent. Rutte had geen duidelijker "geloofsbrieven" kunnen afgeven.

Asscher
Nog zo'n -schlemielige- ellendige landverrader. Iets met genen? In Gouda wordt aangetoond hoe terminaal ziek onze democratie is. Er dreigt een volkswoede om de komst van een megamoskee midden in een woonwijk. Op voorhand alweer besloten dat die moskee er komt. Door de PvdA en zijn inteeltmaatje D66 voor wie de islamisering van Nederland niet snel genoeg kan gaan. Bewoners zijn tegen. Fel tegen de versnelde islamisering van stad en land. Maar Asscher vraagt om respect. Niet voor de bezorgde bewoners van Gouda, maar voor de haatbrigades. "Iedereen in Nederland heeft het recht zijn geloof te belijden", zei Asscher. De overheid heeft het volste recht om de bouw van nog meer moskeeën af te wijzen omdat die worden gefinancierd door landen die zelf geen enkele religieuze vrijheden kent? Dat is geen islamofobie, dat is zelfverdediging! Maar ze durven niet. Zo creëren onze politici onze eigen rampen. Onze eigen Charlie Hebdo van Parijs en Lars Vilks van Kopenhagen. Hier tekent zich een rampscenario van de eerste orde af. En ze weten het. Ze zijn medeplichtig. Met scheepsladingen halen ze de paarden van Troje binnen en faciliteren ze tot in het absurde. Armageddon is nakende.

Rutte
Een verdere brok hoofdpijn voor Rutte is de nasleep van de crash van de MH17. Onderste steen... Maar om die boven te krijgen heb je vrees ik wel een wat zwaardere aardbeving nodig dan zich momenteel in Groningen voordoen. Hij doet zijn uiterste best om zoveel mogelijk zaken geheim te houden, trouw geassisteerd, eerst door Timmermans en nu door Koenders, de ratten van de Nederlandse politiek. Maar het probleem van de MH17 is niet weg te poetsen, hoe graag men dit ook zou willen.

Als deze Quisling een vent was geweest dan had hij op het moment dat er geheimhouding over toedracht en eventueel daderschap door Oekraïne werd geëist, moeten aftreden. "Not In My Name". Nu heeft hij net zoveel bloed aan de handen van de 298 onschuldige burgers als de werkelijke daders. Omdat hij medeplichtig is aan het doen ontlopen van vervolging en straf. Intussen kloothannest deze narcist maar wat aan. Verbergt zich achter de rug van Pornoshenko, een van de meest onbetrouwbaar gebleken figuren in het Oekraïense bestuur, terwijl hij elke discussie waarin de keiharde feiten en onwelgevallige argumenten aan bod komen ontloopt. Een van de meest sprekende voorbeelden van politici die over lijken gaan om een goedbetaald baantje voor zichzelf veilig te stellen.

Maar 298 doden zijn nog niet genoeg.....


Voedselbanken rukken op, een miljoen mensen kunnen amper de huur betalen, politici liegen glashard in je gezicht en lijken zich daar niet eens meer voor te schamen. Dankzij de staatsschuld, die als een bloedzuiger vastgeplakt zit aan Nederland, het betalen van rente over die schuld, bezuinigingen, en afbraak van sociale verworvenheden neemt de armoede inmiddels zichtbare vormen aan en komen steeds meer burgers in het nauw. Niet alleen in Nederland maar in heel Europa.

Het Rode Kruis
Heeft een noodkreet doen uitgaan. Vreest voor massale armoede in Europa. Door de economische crisis staat Europa een moeilijke periode van jaren van massale armoede te wachten. In veel landen wordt bezuinigd op de sociale voorzieningen, terwijl de armoede groeit. In Spanje zijn nu al 300.000 mensen afhankelijk van noodhulp van het Rode Kruis. Maar de banken krijgen van de ECB elke maand 60 miljard gratis om ermee te speculeren. Van die 60 miljard per maand zal net zoveel in de echte economie terechtkomen als van de trojka leningen bij de Griekse burgers. NOP !

Vanuit elke straathoek overal in Europa worden burgers bespied door camera's. De NSA in samenwerking met alle landelijke inlichtingendiensten luisteren onze telefoons af, zien wat en naar wie we emailen, zijn perfect op de hoogte van onze verrichtingen op sociale media, maar zijn niet in staat om een Charlie Hebdo in Parijs te voorkomen en zoals gisteren bekend, een aanslag in Kopenhagen tijdens een bijeenkomst voor de vrijheid van meningsuiting waar ook Lars Viiks een Zweedse cartonist aanwezig was? M'n zuster op een houtvlot! Hou je poten af van de privacy van gewone burgers en leg je toe op het volgen van onverdraaglijke moslimimmigranten. Grenzen dicht. Stop het bouwen van haathutten. Daar zit het commandocentrum. Daar komt het gevaar vandaan.

Maar Europa laat ze begaan. Zet de grenzen wagenwijd open. Nog meer cruise liners in de Middellandse Zee om bootvluchtelingen, waaronder veel oorlogsmisdadigers uit Syrië, veilig aan de Europese wal te zetten. Met de Libische leider Gadaffi waren overeenkomsten gesloten om de mensenhandel in "vluchtelingen" aan banden te leggen. Maar Gadaffi moest dood. Hij had het gewaagd zijn olie af te rekenen in andere valuta dan de Amerikaanse dollar.
Hij kreeg een mes in zijn anus.
Van Nederland, Europa en het perfide VS, via moordmachine NAVO.

Het Westen is moreel failliet.

Onze toekomst is er een van afbraak van publieke voorzieningen en verarming van een groot deel van het volk en tegelijkertijd een ongegeneerde verrijking van de elite. Amerika is ons voorland. Waar, net als in Nederland, het aantal miljonairs en het aantal armen is geëxplodeerd. Zelfs velen die hard werken in meerdere baantjes vallen ten prooi aan de armoedeval. Geen enkele bescherming, geen sociaal vangnet, geen fatsoenlijk pensioen. Die kant wil en gaat Europa ook op. Er is alleen maar druk op overheden om te bezuinigen, om dus de sociale zekerheid te ontmantelen. We zien het overal in Europa gebeuren. Mensen worden tegen elkaar opgezet. We zien nu al gebeuren dat het draagvlak onder de bevolking voor de sociale zekerheid compleet wegvalt Werklozen en arbeidsongeschikten worden helemaal aan hun lot overgelaten.

Ik ben er stellig van overtuigd, dat die bezuinigingen niet alleen een middel (het verkeerde middel) zijn om de overheidsfinanciën op orde te brengen, maar ook een DOEL van de politieke en economische elite. Daarmee kunnen ze het gepeupel klein krijgen en in slavernij brengen. Vergeet niet dat deze lui niet deugen en zeker niet het beste met ons voor hebben. De Europese Unie en de Euro zijn de wapens voor de elite. Hiermee kunnen zij alle leven uit de democratie persen en hun achterbakse plannetjes nog sneller realiseren. Als je een tegenstander bent van een meedogenloze maatschappij, waarin een kleine minderheid aan de touwtjes trekt, en zich op kosten van de burger verrijkt, dan ben je faliekant tegen de Europese Unie en de Euro. Wij waren in twee derde meerderheid tegen de EU, maar werden allemaal de doodlopende weg naar de EU opgeduwd.
Zijwegen werden afgesloten. Wanneer je die weg niet wilde volgen, was je fascistisch rechts-extremistisch krapuul.

Hetzelfde fascistische rechts-extremistische krapuul dat de Europese Unie aan de macht heeft geholpen in Oekraïne. Waar het kruipt voor oligarchen als PorNoshenko, Kolomoisky en Georg Soros en psychopaten als Jatsenyuk en hun bendes. Waar de EU miljarden Euro's schenkt om etnische zuiveringen op hun eigen, maar Russische-talige bewoners in het oosten van Oekraïne mogelijk te maken. Waar onschuldige burgers worden gemarteld en aan flarden geschoten omdat de elite op de plek waar zij wonen, aardgas wil fracken. Omdat de drugsverslaafde zoon van VS vicepresident Joe Biden, een "beschut" baantje moest krijgen in het krankzinnigen gesticht dat Oekraïne heet. Waar regeringen ontzet en geschokt zijn over het levend verbranden van een gevangen genomen piloot door ISIS, maar in alle talen zwijgt over het hetzelfde lot waarop 46 onschuldige burgers in Odessa werden getrakteerd door de Zionistische fascisten van het Azov-bataljon, een factie van het Oekraïense leger. Met geweld in een vakbondsgebouw bijeen gedreven en levend verbrand door afgevuurde brandbommen. Al wie trachtte te vluchten, genadeloos afgeknald. Maar die moeten in de EU gehaald worden met tientallen miljarden euro's beloond voor hun wandaden.

Welkom in het moreel failliete Europa!

De elite heeft de touwtjes strak in handen. Ofschoon de touwtering zich aftekent, en dus het rafelen al zichtbaar wordt. Er wordt driftig gezaagd aan de poten van de dollar als wereldreservemunt. Waarmee Amerika's failliet een feit wordt. En dát is waar alles om draait. De VS dreigen de wereldhegemonie te verliezen. Dus moet Rusland aangepakt worden om de beschikking en zeggenschap te krijgen over haar enorme grondstoffen rijkdom. Daar hebben de VS Oekraïne voor nodig. En dan..op naar China, die Amerika van de eerste plaats als wereldeconomie heeft verdreven.

Maar niet eerder dan nadat de VS haar taktiek van de verschroeide aarde op Europa heeft voltooid en die zich nimmer meer zal kunnen herstellen. Zo ging het in Irak, Afghanistan, weer Irak, Libië.
Failed States na bezoek van de VS.

Toch schat ik dat de VS als eerste aan de beurt is, nu aan de poten van de dollar als wereldreservemunt gezaagd wordt. Ik pak er een bak popcorn bij en kijk mooi toe hoe al die schapen elkaar zullen afknallen in een soort Mogadishu op Steroïden.

Peilingen zondag 15 februari 2015:

VVD 18(-2), PvdA 11(-1), PVV 29, SP 18(+1), CDA 24(+1) D66 24, CU 6, GroenLinks 9, SGP 4, PvdD 5(+1), 50Plus 2
Laast bewerkt: 5 jaren 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 7 maanden geleden - 5 jaren 7 maanden geleden #42402 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week 8 februari 2015

Storing, systeemfout..even geduld a.u.b. ..; Systeemfout of een fout systeem?

Islam, een fascistische ideologie
We zijn er bedreven in. In het steunen van een fout systeem. Verraad is de belangrijkste oorzaak en als de bezetting dan ook nog eens geleidelijk verloopt, kraait er geen haan naar. Zeker geen rooie. Hersenloze socialistische landverraders zijn gewend meteen te capituleren, de bezetters te faciliteren in de hoop op privileges, en weg te kijken als de echte holocaust zich ontwikkelt. Dan hebben ze wéér niet geweten dat het allemaal zó erg was, om vervolgens te ontkennen dat het hun eigen mensen waren die het allemaal mogelijk hebben gemaakt.

Laffe linkse dhimmi's
waaronder de meerderheid van de politieke partijen, capituleren voor moslims. Ze staan toe dat het hele land geïslamiseerd wordt. Staat men straffeloos toe dat moslims "Joden moeten dood" mogen roepen. Terwijl men een uiting "minder Marokkanen" als verachtelijk en zéér strafbaar ziet. De moslims lachen zich een breuk en worden veeleisender. Gaan ze eisen dat we onze cultuur opgeven. Dat we de vrijheid van meningsuiting moeten beperken. Dat we geen cartoons en islam-kritische teksten meer mogen publiceren. En dat broederschap, lees: vrouwenhaat, de norm wordt.

Het belangrijkste is echter het haatdragende klimaat dat ze creëren. Door de islamisering hebben we een fascistische ideologie binnengehaald waardoor we ook hier een voedingsbodem hebben gecreëerd voor oorlog. Media brengen ISIS alsof het een terroristische organisatie betreft die niets met de islam te maken heeft. Ze trekken alles los van elkaar en doen alsof moslims, islam en de partijen die oorlog voeren, totaal verschillend zijn. Juist daar gaan politici en opiniemakers gruwelijk in de fout. ISIS is niet een of andere miezerige organisatie. Het is de ultieme natte droom van de ideologie die islam heet. Streven naar werelddominantie door alle ongelovige blanke varkens af te slachten en het stichten van een Islamitische Staat, is hun einddoel.

Horror
Moslims die naar Syrië gaan om daar te vechten en alles doen om de Islamitische Staat te vestigen, worden geëerd als helden. Maar zijn nu de lievelingen waarvoor socialistische landverraders de handen in het vuur steekt. Waarvoor politici onze mensen schoffeert totdat het te laat is. Overal waar oorlog en gesodemieter heerst, zijn moslims betrokken. En het wordt steeds erger en gruwelijker. Massa-executies. Gefilmd in full-HD en met uiterste zorg bewerkt compleet met special effects om het geheel nog gruwelijker te maken. Daarna onthoofdingen, gevolgd door het sluitstuk van barbarij: het in een kooi opgesloten levend verbranden van een mens. Onschuldige mensen die het slachtoffer zijn geworden van moslims van wie niet alleen de politiek maar heel veel wegkijkers hebben gezegd dat zij niet zouden radicaliseren.
Wandaden van ISIS noemen autoriteiten dat. Heeft niets met de islam te maken.
U weet beter. Overal waar oorlog en gesodemieter heerst, zijn moslims betrokken.
En zij zitten overal.

Syrische "vluchtelingen"

Het Westen haalt onder de noemer " Syrische vluchtelingen" scheepsladingen radicaal islamitisch gespuis binnen, omdat we in Nederland en Europa nog niet genoeg radicale strijders hebben die fysiek willen sterven voor Allah. Fysiek oorlog voeren is dan de volgende stap. Kijk naar burgeroorlogen in islamitische landen en u weet wat ons hier te wachten staat. Vooral niet verwijzen naar het Paard van Troje! Wijs maar met de vinger naar Wilders, smeer hem nog maar weer een strafproces aan, omdat hij er al jaren waarschuwt dat radicaal islamitisch gespuis probeert hier een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen waarin oorlogszuchtige kakkerlakken kunnen gedijen. Regeringsleiders die lekker veilig zitten en niet toe willen geven dat zij ons in het verderf gestort hebben door de massa-immigratie en proberen hun handen in onschuld te wassen.
Nog maar weer faciliteren met super moskee in Gouda met Koranschool erbij.

Helden
Schrikbarend is niet alleen het feit dat 73% van de moslims in Nederland de jihad die nu in Syrië en omstreken wordt, vol overtuiging steunt. We spreken hier over ruim 700.000 mensen die terreur verheerlijken. Ruim 80 % van de Turken en Marokkanen in Nederland steunen de terroristen in hun gewelddadige strijd naar de wereldoverheersing van de islam. Men wil Wilders maar niet geloven. Piet Hein Donner, voormalig minister van Justitie voor het CDA, thans vicepresident van de Raad van State - de hoogste bestuursrechter in ons land - vindt dat we van moslims niet kunnen vragen afstand te nemen van ISIS. Dan gaat de "eenheid" eraan, omdat die lieve moslims anders boos worden. Maar we moeten natuurlijk wel massaal afstand nemen van de wijze woorden van islam-criticus Wilders. Links wil het gevaar niet zien, maar wie nazi's verheerlijkt, is een landverrader en zal straks zijn ware aard laten zien als de oorlog is begonnen.
Niks geleerd van WW-II..! Net als in ...:

Oekraïne
Daar weigert links eveneens het gevaar van nazi's te zien. Heeft het zelfs actief meegewerkt om in Kiev een fascistisch bewind te installeren via een coup. En daar loopt het momenteel niet zo lekker omdat etnische Russen in het oosten weigeren zich door Kiev weg te laten zuiveren.
Ofschoon Poroschenko met zijn Grads en fosforbommen al een aardig eindje op weg is. Maar het gaat allemaal te langzaam.
Veel te langzaam. Er moet dringend geGMO-ed en gefract worden, precies daar waar etnische Russen wonen.

Hollande en Merkel
zetten zich in voor een oplossing van de burgeroorlog in Oekraïne. Dat kan van de "schaduw-president" John McCain in de VS niet gezegd worden. Hij dreigt wapenleveranties aan Kiev mogelijk te maken, of Obama nou instemt, of niet. Dat hij dan in het verlengde van dat voornemen ook Angela Merkel een veeg uit de pan geeft, omdat ze "geen benul" heeft, is dan nauwelijks nog verwonderlijk. Merkel weigert wapenleveranties aan Oekraïne. Maar McCain gaat gewoon door met wapens leveren.Zijn redenering is ronduit schokkend “I think that if we had provided them with the weapons they need, they wouldn’t have felt they had to use cluster bombs. So, it’s partially our fault,” McCain to Sputnik: Ukraine's Use of Cluster Bombs Is US' Fault.
Het gebruik van deze wapens gaat tegen alle verdragen in en is een oorlogsmisdaad die je volgens hem moet belonen met de levering van meer wapens. Waarom gaat McCain niet gewoon deaud?

Als het Hollande en Merkel lukt om de kanonnen te laten zwijgen, dan maken ze aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, en bij de "Atlantische" media in Europa, geen vrienden. Het zou een min of meer identiek huzarenstukje zijn als de doorbraak in Syrië, na de false flag operatie in Ghouta, met dat gifgas. Ondertussen neemt de regering in Kiev het ene, na het andere draconische besluit. Besluiten die in een normale wereld nieuws zijn. Maar houdt uw adem niet in terwijl u wacht op de berichtgeving in de gelijkgeschakelde "Atlantische" media. De grenzen worden gesloten voor mannen in de leeftijd dat ze kunnen dienen als kanonnenvoer. En commandanten kregen van de Rada de opdracht om die nauwelijks getrainde burgers die naar het front worden gestuurd, af te schieten als ze opdrachten weigeren uit te voeren, of terug willen naar hun moeder.
Welkom in het "Europese" Oekraine!

51ste Veiligheidsconferentie München
Terwijl onze politieke Haute-Volée zich op de 51e Münchener Veiligheidsconferentie zich waarschijnlijk hoofdzakelijk met de gevolgen van de prowesterse gewelddadige omwenteling in Kiev in februari 2014 en het daaruit voortkomende “verval van de orde” moet bezighouden, is de verwarring groot. Omdat de NAVO geen antwoord heeft op de "propaganda" van de Russen.

Over propaganda gesproken. Ze hadden kunnen weten dat het deze kant op zou gaan met de wereld, toen Putin in 2007 diezelfde conferentie toesprak, zonder meel in zijn mond. Sterker nog, Putin had het gepresteerd om te zeggen dat de veiligheidsconferentie "maar een conferentie" was, en dat hij dus kon zeggen wat hij écht dacht!
En wat zei hij? Dat de Amerikaanse interventie in Irak een bedreiging vormde voor de wereldvrede...Wauw!
Hoe durfde Putin. Waar haalde hij de gore moed vandaan? En wat hadden al die "Atlantici" zitten slapen! Ze hadden toen al moeten beseffen dat er niet met die enge Rus te praten viel. Iemand die volkomen rationeel, vanuit een andere analyse een situatie anders beoordeelt ? Levensgevaarlijk! Voor het corporatistische ideaal en de noodzaak van ingrijpen op "humanitaire gronden" armslag te geven.

Een jammerklacht die steeds luider klinkt. Waarom winnen de Russen de strijd om de "hearts and minds" van hun volk? Omdat de Russische media goed zijn in het leveren van bewijzen. Reporters ter plaatse, die van een ander niveau zijn dan de Godfroids en Koense's en geen commerciële belangen van olieboeren, banken en wapenfabrikanten hoeven te ontzien.

Daarnaast lezen Russische redacteuren het nieuws van hun opponenten in het westen, en halen ze er genadeloos de onwaarheden en "bloopers" uit. Terwijl "iemand" hen met enige regelmaat accurate informatie geeft die onthullend is waar het de werkelijke intenties van Amerikaanse politici betreft.

Breedlove:
"Wapenleveranties Kiev niet uitsluiten". De hoogste militair van de NAVO, generaal Philip Breedlove, vindt dat het Westen wapenleveranties aan Oekraïne niet moet uitsluiten, zei hij gisteren op de veiligheidsconferentie in München. „Ik denk dat we niet op voorhand de militaire optie moeten uitsluiten”, aldus de officier in gesprek met journalisten. Hij heeft het daarbij naar eigen zeggen over het sturen van wapens en andere middelen, niet het sturen van militairen. „Er wordt niet gesproken over laarzen op de grond.” ..

Lavrov :
Kraakt de EU en de VS. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zegt onomwonden dat de Verenigde Staten en de Europese Unie de crisis in Oost-Oekraïne hebben veroorzaakt. Volgens Lavrov heeft vooral de VS de afgelopen 25 jaar consequent aangestuurd op een confrontatie met Rusland. De escalatie van het geweld in Oost-Oekraïne is het resultaat van die confrontatiepolitiek. Hij verweet de VS "geobsedeerd" te zijn door het idee om in Europa afweerraketten te plaatsen. "Washington gedraagt zich al 25 jaar als arrogante overwinnaar van de Koude Oorlog en streeft naar wereldwijde dominantie". Ook de Europese Unie kreeg het zwaar te verduren. "Brussel dringt in alle landen met interne problemen aan op overleg, maar steunde de regering in Kiev toen die de oorlog verklaarde aan de separatisten."

Oekraïne is failliet. Moreel, en financieel. En militair staan ze met hun rug tegen de muur. De bevolking van Oekraïne, voorzover het beheerst wordt door Kiev Junta, steunt de oorlog niet langer. Burgers die gemobiliseerd worden komen niet opdagen. Velen vluchten naar het buitenland, vooral Rusland, waar naar verluidt al meer dan anderhalf miljoen burgers een veilig heenkomen hebben gezocht.
Zelfs als de oorlog nu stopt, en er wordt een politieke oplossing gevonden, dan is Oekraïne nog vele, vele jaren een bodemloze put. Waar een enorm aantal tot de tanden bewapende, zwaar gefrustreerde neonazi's in toom moeten worden gehouden. Zo niet, dan is er een niet geringe kans dat ze zich zullen afreageren op eenieder waarvan ze het gevoel hebben dat die hun plannen met Oekraïne, en Europa als geheel, in een epische strijd tegen de gehate Russen, heeft gedwarsboomd. Porochenko is binnen Oekraïne "aangeschoten wild". En door de opmerkingen van John McCain mag Angela Merkel dan ook wel een Pausmobiel aanschaffen. En dan hebben we, na 'Syrië', de tweede 'regime-change' operatie van McCain en consorten die stukloopt, met als resultaat een verhoogde terreurdreiging in Europa.

Griekenland
De Grieken zoeken de frontale confrontatie met Brussel en daarmee komt de mogelijkheid van een Grexit toch wel echt om de hoek kijken. Nog afgezien van het feit dat de Russen daar garen bij zullen spinnen door de Grieken graag binnen boord te halen in hun eigen Eurazië Unie is het een zeer gevaarlijk precedent voor de Eurozone. Al wordt gezegd dat een Grexit geen grote gevolgen zal hebben, het is in elk geval een schop tegen de schenen en een voorbeeld voor andere Zuid Europese landen waarin het volk genoeg heeft van de zakkenvullers van de Elite en de aan het volk opgelegde bezuinigingen. In navolging van Syriza in Griekenland is er al een soortgelijke beweging in opkomst in Spanje. Ook Podemos zal steeds meer aanhangers krijgen die de armoede en bezuinigingen zat zijn en weer uitzicht op een beter leven willen hebben.
De geest is daarmee uit de fles en zal zeer waarschijnlijk er ook niet meer in te krijgen zijn als de Grieken voet bij stuk zullen houden.

Nattigheid
De rijke Hedgefund Managers schijnen wat wat zenuwachtig te worden. Uit een speech die werd gehouden in Davos bleek dat deze managers in afgelegen gebieden boerderijen opkopen met landingsbanen die als vluchtplek kunnen dienen indien de massa het niet meer pikt.

Goud
Wat ook verbazingwekkend is, is het bericht dat nota bene de Nederlandse Bank in december goud zou hebben ingekocht op de wereldmarkt. Voor het eerst in 16 jaar werd er 10 ton goud aangekocht als reserve!! Is dat niet dezelfde bank die een paar jaar geleden het Pensioenfonds voor de Glasindustrie verplichtte om hun goudvoorraad te verkopen hoor ik u denken? Ja, dat is dezelfde bank! Vreemd niet? Wat zou er veranderd zijn in de visie van de DNB? Weten zij iets dat ze de rest niet willen vertellen? Ook het bericht dat de Bundesbank heeft gevraagd om een snellere repatriëring van het Goud uit de VS valt in de categorie, huh wat is dat nu? Speelt er iets dat beide landen zien of misschien zelfs hebben afgesproken dat de rest niet mag weten?
Natuurlijk niet, zal het officiële antwoord zijn. Er is niets aan de hand er wordt alleen voldaan aan de wil van een deel van het volk. Yep, want dat is toch wat de overheid altijd doet niet waar? Luisteren naar het volk!

Het zal nog lang onrustig blijven in Brussel


Peilingen zondag 8 februari 2015:

VVD 20(+1), PvdA 12, PVV 29, SP 17, CDA 23, D66 24, CU 6, GrL 9, SGP 4, PvdD 4 (-1), 50Plus 2
Laast bewerkt: 5 jaren 7 maanden geleden door katertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 7 maanden geleden - 5 jaren 7 maanden geleden #42359 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 1 februari 2015

Je Suis NPO
Jeetje, was dat even schrikken bij de NOS. Nou moet ik u eerlijk vertellen dat op het moment dat het er nog naar uitzag dat de kaping van het NOS-journaal een Charlie Hebdo-achtige allure zou krijgen, ik met andere zaken bezig was en totaal niet op de hoogte van de ramp die bezig was zich te voltrekken op het Mediapark. Maar gelukkig was daar de mogelijkheid de "gijzeling" terug te kijken in "Zendtijd gemist". Opluchting alom! Want je moet er toch niet aan denken dat je als nieuwsconsument niet op de hoogte bent van alle ins en outs van dit wereldnieuws? Niet in staat bent om brandende vragen te beantwoorden als: waar was jij toen de gijzeling van de NOS plaats vond? Dus kijken. Zo kon ik toch nog genieten van Ron Fresen die vanuit de Haagse studio bezig was aan zijn oneman-show. En zag ik voor de zoveelste keer hoe Tarik Z. met een Bart Smit pistool werd overmeesterd. Gevolgd door een soort van spreekuur van de TV-dokter voor journalisten die hun opgelopen traumatische ervaringen met de kijkers wilden delen. Ik weet niet hoe u erover denkt maar ik vond de hele vertoning een belediging voor de intelligentie van bevolking. Zelden is er slechter acteerwerk vertoond in een verdere poging om de burgers nog meer vrijheid te ontnemen. Want, inderdaad, meteen na de klungelige voorstelling van een "gewapende indringer" in de NOS studio, vlogen de repressie maatregelen ons om de oren.
Een beetje slimme kijker kent dan ook meteen de ontknoping van "Wie is de Mol".
Want zeg nu zelf, als er één club is die niet bang voor een aanslag van moslimzijde hoeft te zijn, dan is het de NOS/NPO wel.


Front National
Je kunt beter ook maar niet verkondigen dat nationale of internationale geheime diensten achter de aanslagen bij Charlie Hebdo zaten, zoals Jean Marie Le Pen deed. En waar hij de gevolgen pijnlijk van heeft ondervonden. Een week nadat hij die opmerking maakte, stond zijn huis ineens in brand met Jean Marie er in. Le Pen wist te ontsnappen aan de vuurzee door uit een raam te klimmen. Zijn huis is reddeloos verloren.
Het moet voor die arme motormuis Hollande ook niet meevallen. Zelfs de dood of de GLADIO -len mocht niet baten. Geen Je Suis Charlie, heeft hem kunnen redden. Alles umsonst. Marine Le Pen kon na de terreuraanslag van Parijs veel nieuwe aanhangers winnen terwijl de socialisten van Hollande zware verliezen moesten accepteren. Volgens recente peilingen van twee peilingbureaus staat Marine Le Pen op voorsprong tegenover de president van de Republiek.

PVV
Hier in Nederland doet men dat toch iets anders. Het aanpakken van een succesvolle oppositieleider. Hier bij ons pakt het Openbaar Ministerie iedereen aan die het woord PVV in woord en geschrift bezigt. Zoals daar was de Faceboekpagina die zichzelf de titel meegaf: "Steun de PVV". Daar deden wat "verwarde" reageerders wat berichten plaatsen over dat zij het best een goed idee vonden om in navolging van Zweedse moskeeën, de "verwarming" in Nederlandse mosketen ook wat hoger te draaien.
Dat moslims in Zweden zelf aan het verkeerde knopje hadden gedraaid, laten we even buiten beschouwing. We gaan niet á la D66 alles kapot relativeren.

Maar goed. Dat Facebook-vehikel had niets met de partij van Geert Wilders te maken. De PVV liet dat meteen nadrukkelijk laten weten en nam afstand van alles wat op die pagina werd geschreven. "Not In My Name". PVV-Kamerlid Machiel de Graaf: "Wij zijn altijd tegen geweld en tegen het oproepen tot geweld."

Maar zoals u inmiddels allen weet, alleen al de vermelding PVV, werkt bij een bepaalde kaste als een rode lap op een stier, en is in Nederland genoeg om een red-alert te doen uitgaan naar onze smurfendienst om hawk-eye in te zetten bij reacties. En een hulplijn in te stellen met voorbedrukte aangifteformulieren om de beledigden en bedreigden toch vooral maar aangifte te laten doen.
U wordt beroofd, overvallen, half dood geslagen ..."men" heeft geen tijd uw aangifte in behandeling te nemen wegens andere "prioriteiten" en het OM kan wegens tijdgebrek geen onderzoek doen.
Het wordt steeds duidelijker wat die prioriteiten zijn. Ook bij het OM. PVV ! Dus..meteen onderzoek. U weet hoe coulant ons Openbaar Ministerie kan zijn, nietwaar? Dus mag het u niet verbazen dat maar liefst twaalf reacties strafbaar worden geacht. "Sommige uitlatingen gaan over het opruien dan wel aanzetten tot gewelddadig optreden tegen zowel moslims en moskeegangers, als tegen moskeeën", staat in een verklaring van het OM.

Vrouwe Justitia
Wat moeten we met dat arme mens, dat niet alleen stekeblind is, want dat hoort zo, al doet haar handelswijze anders vermoeden, maar ook nog eens horende doof. Het roepen van "Dood aan de Joden", "Dood aan de homo's" door moslims in Den Haag was voor het OM geen enkele reden om de moslimroeptoeters strafrechtelijk aan te pakken, net zoals Free Palestina pagina's eveneens geen aanleiding vormen tot onderzoek naar daar gedane uitlatingen en oproepen?
"Sommige uitlatingen gaan over het opruien dan wel aanzetten tot gewelddadig optreden.." was hier niet van toepassing?
Maar alles waar PVV in voor komt wordt door het OM aangegrepen om een onderzoek te starten naar strafbaarheid. Meten met 2 maten, dubbele bodems en dito agenda's?

Er komen verkiezingen aan en de PVV is in de peilingen al maanden de grootste partij van Nederland. Krijgt u ook de indruk dat dit gegeven voor de politieke elite-kaste onverteerbaar is en het tijd vindt om de justitiële kaste "Gewoon, Power, Power" in te zetten tegen de PVV? Als opmaatje naar het tweede politieke proces tegen Wilders dat, ben ik bang, nog smeriger zal worden dan het eerste?

Pegida
Precies zoals het PEGIDA in Duitsland vergaat. Daar betogen demonstranten iedere maandag tegen de oprukkende islamisering van hun land. Worden belachelijk gemaakt. Omdat er in Dresden, de thuishaven van Pegida, sprake zou zijn van 0,0% moslims. Het komt niet bij de Lügen Presse op dat, wil je niet op termijn 50 of 99 procent moslims hebben, je het best bij 0 procent kunt beginnen. Ook door Merkel c.s. wordt Pegida verketterd en zelfs in de rechts-extremistische hoek geplaatst. Met vage dreigingen proberen de demonstraties te verhinderen. Bedreigingen door wie? Door de steeds groter wordende en steeds meer eisende "lange tenen brigade"? Waarmee Pegida (ongewild) in haar gelijk wordt gesteld!


De vale gieren vallen aan
Niet alleen in Duitsland maar in alle eurozone landen is de paniek voelbaar nu Griekenland het "finacial waterboarding" niet meer pikt en doorpakt naar herstel van de basis inrichting van de Griekse economie.

Syriza zal niet het probleem, maar mogelijk de oplossing blijken te zijn, als het zijn kaarten goed speelt. "s Werelds grootste banken werden rijk over de rug van de Griekse bevolking en toen deze zo de duimschroeven werd aangeschroefd dat zij ineen stortte, zorgden de banken er voor dat hun "verliezen" werden overgeheveld naar Europese belastingbetalers. Diezelfde belastingbetaler wordt nu opgeroepen hun woede te koelen op die "vals spelende luie Grieken".
De Trojka, de EU, het IMF en de banken die de sock puppets hebben gekozen, is een roofdieren-macht die al een behoorlijk eind op weg is om Griekenland van de kaart te vegen.
En dat is wat Syriza tracht te voorkomen.
En daarvoor verdient Syriza onze onvoorwaardelijke steun.

Men moet ophouden met te verkondigen dat "de Grieken" zelf schuld hebben aan het sociale drama dat zich daar afspeelt. Met.."het is de eigen luiheid en corruptie waar de Grieken nu de wrange vruchten van plukken." Het is een leugenachtige voorstelling van zaken waar helaas ook de PVV zich schuldig aan maakt. Terwijl men daar verduveld goed weet wie dan wel de daders zijn: de banken en de politieke EU-elite. Stop, PVV !, met het onderschatten van de intelligentie van je electoraat. Want die leugenachtige voorstelling van zaken is aan de hand van feiten makkelijk te ontzenuwen. Bovendien, zien we niet hetzelfde in ons eigen land ?

Cliëntelisme

Doordat de politiek en daarmee het verdelen van banen en andere voorrechten gekoppeld is aan het hebben en onderhouden van netwerken, is er voor de gewone burger geen ander alternatief dan mee doen aan het spel als je elektriciteit, een bouwvergunning of een baan wilt hebben. Verkiezingen? Ach, niet meer dan het vaststellen welke partij de grootste netwerken heeft en wie vervolgens de grootste greep uit de gemeenschapskas kan doen.
De winnaars zijn per definitie de bestaande elites, die daardoor moeiteloos hun achterban aan zich kan blijven binden.

Wie denkt dat cliëntelisme alleen voorbehouden is aan Griekse politici, die vergist zich. Cliëntelisme zit ook in de vezels van ons Nederlands politieke bestel. Kijk naar de PvdA met hun allochtonenbeleid. De twee recent opgestapte Nederlands-Turkse Kamerleden. De PvdA viel in het zwaard van hun eigen electorale inhaligheid. Kijk naar de VVD met hun belastingbeleid voor de zeer- en de gewone welgestelden. Kijk naar het CDA met hun beleid om subsidies voor boeren en tuinders in stand te houden en aangekondigde milieumaatregelen op te bergen omdat het ze anders veel stemmen kan gaan kosten. Kijk naar al onze partijen waar het gaat om bestuurlijke functies bij de (semi-)overheid.
Het past naadloos in het patroon van Nederlands cliëntelisme.

Nederland kan ook wel wat Syriza gebruiken....

Peilingen zondag 1 februari 2015

VVD 19(+1), PvdA 12, PVV 29(-1), SP 17, CDA 23, D66 24, CU 6, GrL 9, SGP 4, PvdD 5, 50Plus 2
Laast bewerkt: 5 jaren 7 maanden geleden door katertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #42318 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week 25 januari 2015


Goed nieuws
PVV ook deze week de onbetwiste nummer 1 in de peilingen van Maurice de Hond. In zijn uppie even groot als VVD en PvdA SAMEN !

De koning is dood
Het sprookje van duizend en één nacht is uit voor de koning van Saoedi-Arabië. De koning is dood. Leve de koning.
Onze koning en opvolgend pratend hoofd van Buza spoedden zich naar Saoedi-Arabië om deel te nemen aan het rouwbeklag.

Uit Saoedi-Arabië komt de facto nooit leuk nieuws. Laat staan goed nieuws. Of het moet zijn in islamitische stijl: ophanging, wurging, kop afhakken, zweepslagen, hand afhakken, verschillende arrestaties door de altijd in de weer zijnde godsdienstpolitie, kledingpolitie, achterstelling vrouwen, en ga zo maar door. Onthoud, de islam heeft nog nooit iets gepresteerd uit menslievendheid! Het koninkrijk van Saudi Arabië beschouwt zich als de bakermat van de islam. Brussel slaapt door. Het Westen liet ze begaan. Overal mochten ze moskeeën en scholen bouwen.
Op naar Europa met de olie en de Koran.

Hans de Boer VNO NCW: Het is goed dat Nederland op het hoogste niveau een belangrijk land laat zien dat wij het overlijden van de koning een serieus feit vinden. Het geeft ook aan dat wij graag een goede verstandhouding met Saudi-Arabië willen hebben en vind het daarom een hele goede keuze. Voor de mensenrechten maakt het niet uit, die veranderen hierdoor niet, denkt De Boer. "Maar om te kunnen zeggen wat we ervan vinden, moeten we on speaking terms zijn", zegt hij.

Rutte
Liet ze gaan, de koning en Koenders. Wil deze giftige beweging kennelijk niet voor de theedoek stoten. Verdedigt de Nederlandse aanwezigheid. Volgens de premier onderhouden Nederland en Saudi-Arabië 'brede betrekkingen' en daarbij hoort het om 'op passende wijze' de laatste eer te bewijzen aan de koning, zoals zaterdag gebeurt.

Waar blijft het rouwbeklag en het op passende wijze de laatste eer bewijzen voor de vele Saudische burgers die elk jaar op bevel van de overleden dictator, werden geëxecuteerd na een oneerlijk proces?

Wilders
Het enige verstandige commentaar kwam van PVV-leider Geert Wilders. Hij heeft verontwaardigd gereageerd op het besluit van de koning. 'Waanzin dat de koning en Koenders vandaag naar Saoedi-Arabië gaan om eer te betuigen aan een overleden dictator van een dictatuur die bijna net zo erg is als ISIS', liet hij het ANP weten.

Kennis is macht.
En daarom wil het kabinet en aanverwante onrendabelen zien te voorkomen dat "gewone mensen" minstens zoveel kennis krijgen - en daarmee op termijn - evenveel macht en financiële voordelen als het establishment. Vandaar dat uw kinderen voor de rest van hun leven krom zullen moeten liggen als ze willen studeren. Sociaal Leenstelsel. Framing! Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van het leenstelsel in het hoger onderwijs.
De fracties van D66 en PvdA, aanvankelijk kritisch, schaarden zich toch achter het voorstel. Had u anders verwacht? Nee toch? De basisbeurs gaat per 1 september van dit jaar voor nieuwe studenten verdwijnen waardoor nieuwe lichtingen een groter deel van hun studiekosten zelf moeten betalen.

Let op! Geld lenen kost geld!
Wat een beleid! Zeven jaar lang horen we niet anders dan dat schuld het alfa en omega van alle ellende in de wereld is. Geld lenen is zo gevaarlijk gebleken dat de overheid bij iedere lening een waarschuwing afgeeft: Let op ! Geld lenen kost geld. Behalve als je gaat studeren? Dan wordt lenen overheidsbeleid. Of is dit overheidsbeleid er misschien op gericht dat de elite hun kennis en daarmee macht, nu en in de toekomst, niet willen delen?

Framing
De afgelopen jaren hebben we in de politiek heel wat knappe staaltjes framing de revue zien passeren: bezuinigingen die ‘hervormingen’ of ‘ombuigingen’ worden genoemd, oorlogen die plotseling geen oorlogen meer genoemd worden ook al wordt alles wat beweegt overhoop geschoten, maar doorgaan voor ‘wederopbouw-’ of ‘vredesmissies,’ het afbreken van de verzorgingsstaat dat opeens ‘participatiesamenleving’ heet. Aan dit rijtje mag nu weer een meesterlijke omdraaiing van betekenissen worden toegevoegd: het sociaal leenstelsel. Geld lenen, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Sociaal is dat je leven, nog voor dat goed en wel begonnen is, gepaard gaat met het opbouwen van schuld.

Het gaat beter met de economie
Vandaar 16.000 extra uitkeringen, plus 12.000 extra werkzoekenden afgelopen december. Het UWV kwam donderdag met "uiterst positief" nieuws: de weg naar herstel is ingezet ! Het gaat beter met de economie, zegt het UWV. Er waren in de maand december 26.000 werkzoekenden minder ten opzichte van januari 2014. Nou ja, het moest wel toegeven dat er in december 16.000 WW uitkeringegerechtigden waren bijgekomen, maar dat was maar een fractie hoger dan een jaar eerder. Ook kwamen er in die maand 12.000 extra werkzoekenden bij. Dit jaar verwacht het UWV een verdere afname van het aantal banen met 66.000. Maar ook dit is volgens het UWV positief nieuws, omdat er in 2013 nog 143.000 banen verdwenen.
Tja, door het voortreffelijke beleid van Rutte en Samsom zijn er steeds minder banen...die kunnen verdwijen.
Als er dan toch weer 66.000 verdwijnen, dan kan je toch niet met droge ogen beweren dat het beter gaat met de economie ?

Mr. Draghi has left the building...
In navolging van de centrale bankiers in de VS, Engeland en Japan, is nu ook de EU gestart met een 'opkoopprogramma' voor staatsobligaties. Voorbeelden van problemen als gevolg van het aanzetten van de geldpers zijn legio. Van Weimar tot Zimbabwe.
De achterliggende gedachte is, dat als de banken meer geld hebben, ze dat geld uitlenen aan ondernemers en particulieren die er iets nuttigs mee gaan doen. Naïviteit of ronduit kwaadaardigheid? Ik hou het op het laatste. Immers, ook bij deze QE zijn er opnieuw geen dwingende voorwaarden gesteld dat dit geld ook daadwerkelijk moet worden uitgeleend. De eerdere twee LTRO-maatregelen ten bedrage van 1000 miljard euro hebben ook geen soelaas gebracht. Toen konden banken drie jaar lang tegen zeer lage tarieven geld lenen van de ECB om staatsobligaties te kopen. Wat feitelijk niets anders was dan subsidie voor de banken. Nu dat programma afloopt, moeten ze ervan af. En wie gaat die nu kopen? De ECB !! En dat nota bene voor een hogere prijs dan ze er zelf voor betaald hebben. Wat zien we dus gebeuren? Dat deze groots opgezette actie wéér ten goede komt van de banken. En het is nog maar de vraag of ze al dat vele geld effectief zullen uitlenen aan bedrijven en zelfstandigen of dat ze er wéér mee zullen gaan speculeren. De vraag stellen is hem beantwoorden. We kennen de banken-pappenheimers. Sinds de crisis in 2008 uitbrak zijn er door de ECB alleen maar maatregelen genomen die in het voordeel van de banken waren. De reële economie heeft er niet van geprofiteerd en wij -burgers- zijn benadeeld en ronduit belazerd. De enige die mocht profiteren en dat ook volop deed was de financiële sector. En dat was nu net de bedoeling.
De economie? Window Dressing.

Zwitserland

Liet de koppeling met de euro los. De Zwitserse Centrale Bank had al honderden miljarden Francs bijgedrukt om in te grijpen in de valutamarkt. Door al die interventies zat de bank op een enorme berg valutareserves, grotendeels in euro's, van zo'n 450 miljard frank. De SNB zag de bui in Frankfurt al hangen. De ECB stond klaar om de geldpers aan te zetten en een aanzienlijk deel daarvan zal op Zwitserland afstuiven en dat zou betekenen dat de SNB de geldpers nog vele malen harder zou moeten laten draaien. Risicovol, want als die obligaties en aandelen die de SNB heeft gekocht in prijs dalen... dus heeft de koppeling geschrapt. De centrale bank heeft een eigen vermogen van maar 50 miljard frank. En dan hebben we het nog niet eens over de valutarisico’s gehad.

Denemarken
Nu duiken er geruchten op dat er een ander land is die de koppeling met de euro ongedaan wil maken. Dat meldt GMtechnicals. Investeerders, beleggers en zelfs overheden worden steeds nerveuzer bij de gedachte dat de economie binnen de eurozone zich nooit meer zal kunnen herstellen. Een van die overheden is de Deense. Volgens GMtechnicals heeft de Deense centrale bank daardoor de rente moeten verlagen om te beletten dat beleggers hun kapitaal zouden overbrengen naar Denemarken. Een vlucht uit het economische blok zou de Deense munt ongecontroleerd doen toenemen in waarde waardoor het Scandinavische land heel wat euro’s zou moeten inkopen om de vaste koers te handhaven. En, dat is net iets wat de Denen willen vermijden. Wie wil immers een munt kopen waarvan zeker is dat de wisselkoers gaat zakken?

It Gaet Oan
Europese Unie keurt Oorlog tegen Rusland goed. Het 'Westen' heeft zich financieel klem laten rijden door de VS en heeft zich zo diep in de financiële shit gedompeld, dat alleen een oorlog nog "uitkomst" kan brengen. Daartoe heeft EU-parlement in alle stilte een resolutie aangenomen die oorlog tegen Rusland mogelijk maakt. In het op 15 januari aangenomen Zittingsdocument B8-00/2014(1) veroordeelt het Europees parlement de "terroristische daden" in Oekraïne, en wordt de EU opgeroepen om zowel een plan tegen de Russische "informatieoorlog" op te stellen als de defensie van Oekraïne te versterken. De sancties tegen Rusland moeten net zo lang van kracht blijven totdat Rusland zijn "agressieve" beleid in Oekraïne opgeeft, de wapenstilstand respecteert, zijn troepen terugtrekt en ophoudt de separatisten te steunen.

Informatieoorlog
Het westen worstelt enorm met de wereldwijd bekeken populaire Russische Engelstalige nieuwszender RT. Hoe ver Amerika van het (vredes)padje is bewijst Andrew Lack, directeur van de Broadcasting Board of Governors. In een interview met de New York Times zette hij RT op één lijn met ISIS en Boko Haram.
En om het "geluid" van de Russische opponent effectief te neutraliseren moet het budget van zijn organisatie omhoog. Maar niet alleen de Amerikanen maken zich zorgen over de opmars van RT. Ook de EU trok recent meer dan 100 miljoen dollar uit voor propaganda die ons RT moeten doen vergeten. Dat komt bovenop de reeds bestaande "demoniserings" budgetten van nationale omroeporganisaties en uitgevers en van de commerciële, die allen aan boord zijn in de strijd tegen de gehate Russische president Putin...om nog meer vitriool te kunnen spuien; om nog meer schaamteloos te kunnen knippen en plakken om de woorden van deze of gene Russische ambtsdrager te verdraaien voor het gewenste resultaat. Tel daarbij op de vele honderden miljoenen westers belastinggeld in de sponsoring van organisaties in Rusland, die geacht worden de lokale haat tegen Putin en de regering aan te wakkeren. Laten we de Thinktanks nog even buiten beschouwing, die met geld van belanghebbende industrieën, zoals de wapenindustie en "Big Oil" hun deuntje meezingen.

MH-17
Informatieoorlog. Doet me denken aan het YouTube filmpje dat op de avond van het neerstorten van het vliegtuig door Kiev werd geplaatst en wat het antwoord moest zijn op het daderschap. Het filmpje liet een opgevangen telefoongesprek horen tussen een Russische generaal en een separatist. De separatist liet weten een vreselijke vergissing te hebben gemaakt. Hij had een passagiersvliegtuig neergeschoten. Daarmee was de schuldvraag beantwoord. Toch? Maar deze video laat zien dat deze vóór de ramp is gemaakt. Een beetje nuchter denkend mens concludeert dan dat degene die de video gemaakt heeft dus vooraf wist dat de ramp met de MH-17 ging gebeuren.
Het nieuws dat het fimpje FAKE was heeft het nieuws nog net gehaald, maar de implicaties van dit stukje Oekraïense huisvlijt zijn nooit geadresseerd. Onze voortreffelijke en absoluut onafhankelijke MSM, onze "Lügen Presse" hebben er "mee zu'n alluhhh" keihard overheen geschreeuwd.

Van onze correspondent uit Londen..
The War on Terror is a Fraud. Britse media zijn het spuugzat en gaan eindelijk klagen over spionage. Redacteuren van alle Britse nationale kranten hebben gezamenlijk deze brief aan Cameron ondertekend. Onderzoeksjournalisten die zich momenteel gaan roeren en betogen dat de War on Terror een complete schijnvertoning is, en dat overheden overal ter wereld transparantie, waarheid en hun eigen burgerij als de echte vijanden zien, worden door de Britse inlichtingendienst GCHQ - de twin van de Amerikaanse NSA - bespied en als volksvijand nummer 1 van de heersende klasse beschouwd.
De GCHQ (Government Communications Headquarters) maakt het zelfs zo bont dat terroristen door de dienst worden beschouwd als een lagere prioriteit dan onderzoeksjournalisten. "Je ziet het pas als je het doorhebt" (Cruijff) Het zogenaamde geweld van terroristen komt in 9 van de 10 gevallen vanuit de heersende klasse zelf in de vorm van valse vlag aanslagen, om het volk wat zij overheersen en dat vooral willen blijven doen, bang en gehoorzaam aan hun gezag te houden. Dan begrijp je dat de heersende klasse per definitie geweld en leugens moet gebruiken om hun positie in stand te houden en is het logisch dat onderzoeksjournalisten op zoek naar de waarheid, en dit vervolgens verspreiden, worden gelabeld als volksvijand nummer 1 van de heersende klasse. Niets is kennelijk zo bedreigend als de waarheid.

Plasterk
AIVD en MIVD geen schoothondjes VS. De Nederlandse geheime diensten houden zich gewoon aan de Nederlandse wetten. Volgens klokkenluider en voormalig NSA-medewerker Edward Snowden is dat wel het geval, en doen onze inlichtingendiensten precies wat van ze wordt gevraagd. Plasterk wil er niet veel over kwijt, maar hij heeft wel het volgende gezegd: “De Nederlandse diensten houden zich aan de Nederlandse wetten. Die worden in volle openbaarheid vastgesteld door de Tweede en Eerste Kamer. In volle openbaarheid? Maar waarom is er dan een Commissie Stiekem?

Trouwens, ik denk dat Plasterk wel gelijk heeft hoor. Er klopt helemaal niets van wat die Snowden allemaal zegt. Zal wel een broodje aap verhaal zijn. Laatst had ie het erover dat Amerikanen de hele wereld zouden afluisteren.. Jongens, dat kan toch helemaal niet? Er wordt zo verschrikkelijk veel geouwehoerd in de wereld, dat kan je niet allemaal tegelijk aanhoren...toch?

World Economic Forum
Een bonte stoet aan wereldelite met naar schatting 40 staatshoofden en zo'n 2500 andere topfiguren uit het zakenleven en andere hoogwaardigheidsbekleders heeft zich verzameld in Davos. Om de stand van de wereldeconomie door te nemen, zegt men.
Al Gore is er ook. Neehee, niet Al Bundy, da's iemand anders. Daar kan je nog weleens mee lachen. Nee, ik bedoel klimaatgoeroe AL GORE. Die schathemeltje rijk geworden is door zijn film "The Inconveniënt Truth", die over de wereldwijde opwarming ging. Herinnert u zich het beeld van dat arme ijsbeertje op die laatste ijsschots? Nou, die Gore dus! De opbrengst van zijn topproductie ging naar het goede doel: de stichting van Al Gore. Beetje goor vindt u niet? Zeker toen aan het licht kwam dat zijn film aan elkaar hing van inconveniënt LIES.
Niets over gehoord? Ohw, u kijkt NOS journaal.. tsja, vandaar.
Maar heb toch het idee dat ze die ouwe linkse grijpgraaier maar een beetje laten l*llen, want het gezelschap, dat overigens voor het grootste gedeelte bestond uit het gebruikelijke zootje uitvreters kwam in Davos aan in een ongekend groot aantal privéjets. 1700 stuks maar liefst en still counting. Het Zwitserse leger moest er zelfs een aparte militaire basis voor openen. Maar wat wil je ook met zo'n lage brandstofprijs? Vliegen! Als de sodemieter. Voor Ome Vlad weer een streek uithaalt. Ohw, die lage olieprijs was een één-tweetje tussen Amerika en Saudi-Arabië? Om Ome Vlad aan de bedelstaf te brengen? Tis nie waar...! Zoiets gemeens? Gosh,nee hoor, dat doet Amerika niet, want het NOS-journaal berichtte...!

Poro van de Oek
Weet u wie er ook was? Poro! Poro van de Oek. Na zijn succesvolle frontoptreden bij de plein-tot-pleinloop in Parijs, waarbij hij via het tandem Nuland/Kerry gedaan had weten te krijgen dat Hollande de levering van de helicoptercarrier aan Ome Vlad toch weer op de lange baan schuift, "in verband met de Russische aggressie in Oekraïne", stond hij gisteren voor de camera's van de vale gierenclub in Davos. Met een stukkie van een dienstbus die dezelfde soort gaatjes vertoonde als de MH17 na een bomaanslag in Volnovakha, waarbij 13 reizigers hun laatste enkeltje hadden gekocht. Met een snik in zijn stem vertelde Poro aan zijn toehoorders dat de separatisten opnieuw hadden toegeslagen. Bewijs voor zijn stelling lag traditioneel op het kerkhof, maar dat dondert niet in een dergelijk gezelschap. Integendeel. Wisten zij veel dat Poro daarom een dag eerder nog was uitgejouwd tijdens een optreden voor studenten van de Uni van Zürich, waar hij zich de "President van de Vrede" noemde. En als ze het wél hadden geweten..dan nog. Zo werkt dat in de vale gieren kolonie. In dat licht bezien is het niet zo vreemd dus dat Poro met de pet rondging om zo'n 50 miljard Euri bij elkaar te schooien. Voor het herstel van de Oekraïense economie. Zei hij. Maar kijk er niet van op als hij binnenkort weer met een plaatje oud ijzer de publiciteit zoekt. Want zo'n oorlog kost niet niks.

China
Bovendien heeft ook China in Kiev een miljardenclaim neergelegd omdat Yats en Poro hebben verzuimd het graan te leveren waarvoor de Chinezen al betaald hadden. Het is nog maar de vraag of die miljarden die de ECB nu bijdrukt genoeg zullen zijn om Project Oekraïne van voldoende poen te voorzien. Beweer niet dat die 60 miljard per maand rechtstreeks in de staatskas van Kiev gestort gaan worden, of dat Yats meer dan 60 miljard per maand aan EU-subsidies nodig heeft om door Kiev ontketende burgeroorlog in haar voordeel te beslechten. Maar er is een verband. Atlantische vrinden van Oek lopen zich het vuur uit de sloffen om vrij baan te maken voor hun vriend en betogen dat Oek eigenlijk een nukkige puber is die vooral behoefte heeft aan begrip. Iets wat ze van Rusland en China niet krijgen. De gruwelijke ontsporingen in dat land, waar nu nauwelijks getrainde burgers naar het front worden gestuurd ter meerdere eer en glorie van Yats en zijn maten, moeten we zien als "groeistuipen" ? Oekraïne heeft nog niet de eerste cent voor de militaire campagne die het voor ogen heeft.
En het kwam met een 'rugzakje' Europa binnen. Schulden aan Rusland, China en andere landen die in het nabije verleden investeerden in de toekomst van Oek. Maar er nu klaar mee zijn.
De VS en Europa, die zich hebben opgesteld als ordinaire kinderlokkers, mogen 'm hebben.

Strauss Kahn
Die was er niet, in Davos. Wegens dampende affaire, weet u nog? Was een trouwe bezoeker van Davos. Maar het stikt er nu van de 'Strauss Kahnen'. Daardoor begint de stemming in het kuhr-oord weer een beetje op te knappen. Volgens een escort madame is dat ook in haar bedrijfstak goed te merken. Met name voor heuvels van voor in de twintig die hun mondje kunnen roeren. Ook in het Engels. Want u denkt in uw onschuld dat een all-inclusive hotelboeking in vale gieren kringen betekent, een handdoekje en stukje zeep extra en een colaatje in de koelkast...?

Wat gebeurde er nog meer in Davos
Nederland kreeg in Davos een ferme veeg uit de pan. De pratende hoofden van dat Forum wil meer ondernemersambitie in Nederland. Er is bij ons veel te weinig ambitie om te groeien! Nou breekt m'n klomp. Kijk nou eens even zonder die eigenwijze betweterigheid naar wat Rutte en Samsom in een paar jaar tijd hebben doen groeien: de werkloosheid piekt (echte cijfer: meer dan 1 miljoen); een kleine 4 miljoen mensen die tegen, op, of onder de armoedegrens leven; een record aantal huisuitzettingen; een record aantal faillisementen, een record aantal mensen die hun ziektekostenverzekering en eigen risico niet meer kunnen betalen. Nou ja, ze zagen daar wel een record aantal "nieuwe ondernemingen" bij ons, maar om nu te zeggen dat die ondernemingen groei vertoonden...Natuurlijk zegt Rutte niet dat dit overwegend ex-werknemers zijn die via een gore truc, alleen buiten de bijstand kunnen blijven door zich als ZZP-er te laten uitbuiten tegen een veel lager inkomen en dat de kans op groei van zo'n bedrijf, dat deze arme sodemieters moesten opzetten, nul komma nul is?
Je bent de premier van een van de beste kabinetten na WW-II, of niet.

Bittere teleurstelling

Deze week werd bekend uit een Oxfam onderzoek dat de rijkste 1 procent van de mensheid ongeveer de helft bezit van de rijkdommen in de wereld. Volgens een miljardair die ook in Davos aankwam is dit een bittere teleurstelling. Ene Dorrinson, eigenaar van een hedgefund, vertelde aan verslaggevers in Davos: “Ik denk dat ik namens veel van mijn collega miljardairs spreek als ik zeg dat ik dacht dat we het veel beter deden dan dat”. Hij ziet het rapport van Oxfam dan ook als een wake-up call en dat het hoog tijd wordt dat ze het veel beter gaan doen. “Om eerlijk te zijn dachten velen van ons dat het kopen van politici, het herschrijven van belastingwetgeving en het verbergen van geld in offshore locaties wel voldoende was. Maar, als het eind van het liedje is dat na al die moeite en uitgaven we slechts de helft van de wereld bezitten dan is het duidelijk dat we meer moeten doen, veel meer”.

Dat wordt dan ook één van de doelstellingen van Davos, waarbij Dorrinson en zijn vriendjes zullen broeden op manieren om tegen 2025 ook de andere helft van de wereld in bezit te hebben. Dat is één kant van de zaak, de andere kant is dat er via bepaalde klokkenluiders andere informatie naar buiten komt. Dat is dat er dit jaar zoveel mensen aanwezig zijn in Davos omdat er toch wel wat paniek in de tent is. Dat heeft dan weer alles te maken met de onverwachte beslissing van de Centrale Bank in Zwitserland om de koers van de Franc niet langer te koppelen aan de Euro.

Implosie
Er zijn mensen die dit zien als het begin van de ineenstorting van het systeem en velen van de rijken der aarde maken zich dan ook zorgen. Eén van de berichten die de ronde doet, is dat in de achtergrond de derivatenmarkt in elkaar begint te klappen en wanneer dit gebeurt dan is het inderdaad einde oefening. Men ziet de actie van Zwitserland dan ook een beetje als de kanarie in de kolenmijn. Het vertrouwen is behoorlijk weg want wanneer Centrale Banken onverwacht dit soort beslissingen kunnen nemen waarbij diverse partijen gigantische hoeveelheden geld hebben verloren dan is alles mogelijk en wordt iedereen nerveus.

Griekenland
Daarnaast zitten ze natuurlijk in een onzekere situatie met Griekenland en bankruns die op de achtergrond plaatsvinden. En daarvan is bekend dat deze gemakkelijk kunnen overslaan naar andere landen en wanneer dát gebeurt, zijn de rapen gaar.

Wat er achter de gesloten deuren wordt besproken in Davos zullen wij wel niet te weten komen. Maar reken er niet op dat het veel fraais voor ons oplevert. De deelnemers in Davos zijn er alleen voor zichzelf en niet voor hun medemens. Zij hebben maar één belang en dat is eigenbelang...

"That was the week that was" waarvan ik aanvankelijk dacht dat er weinig te melden viel..Peilingen zondag 25 januari 2015:

VVD 18(+1), PvdA 12(+1), PVV 30(-1), SP 17(-1), CDA 23, D66 24, CU 6, GrL 9, SGP 4, PvdD 5, 50Plus 2
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #42252 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week


It's lonely at the Top: PVV 31 zetels !

Het PvdA-Congres
Maurice de Hond peilde het badwater voorafgaand aan het PvdA-congres. Vertrouwen kiezer in Samsom is gedaald. Krijgt nog maar 16 procent van de kiezers achter zich. Asscher doet het in deze peiling beter dan zijn partijgenoot. 36 procent van de kiezers ziet Asscher als de ideale premier.

Zaterdag was de eerste dag van het PvdA-congres in Utrecht. Lodewijk Asscher nam het daar op voor moslims in Nederland. "We kunnen niet accepteren dat moslims hun geloof gekaapt zien door terroristen, en het debat overlaten aan extremisten". Ook wees hij erop dat zijn partij niet moet wegkijken van de problemen en niet moet wegdromen. 'Niet bang maken en haat zaaien. Liever het pijnlijke gesprek dan het makkelijke stilzwijgen.'

Het pijnlijke gesprek
De gruwelijke werkelijkheid van "Parijs" wordt in alle toonaarden ontkend door PvdA-ers die menen dat oorlog en islam een hysterische woordcombinatie vormen die niet op feiten berust. Sympathie voor de terroristen. Debat! Wat nou debat? Als een man die op de dodenlijst van de terroristen staat waarschuwt dat "Parijs" ook in Nederland kan gebeuren, verweten wordt dat hij met zijn waarschuwingen hetzelfde doet als de terroristen?
Dat is niet alleen pijnlijk, dat is uitermate gênant. Een politieke arena vol hypocrieten, ijdeltuiten en leeghoofden.

De vergoelijking is enorm.
Terwijl er een monstreus en gruwelijk systeem steeds meer ruimte aan het opeisen is. Waar de koran oproept tot het vermoorden van onschuldige burgers omdat ze geen moslim zijn en alles wat geen moslim is bloeddorstige sentimenten aanwakkert bij de gehersenspoelden in die ideologie, gaan er bij de Nederlandse overheid al decennia lang geen alarmbellen af of dit nog wel aan de Nederlandse wet voldoet. En dat is een ronduit volksvijandige houding!

Het komt ons gevoel van veiligheid bepaald niet ten goede. Een partij met zulke denkbeelden in de regering, gesteund door aanverwant politiek krapuul. En zij zijn niet de enigen. Ee rondje kranten leert ons dat het "algemeen gevoelen" na "Parijs" is dat we niet ons recht op de vrijheid van meningsuiting moeten misbruiken om de samenleving uit elkaar te spelen en de boel op scherp te stellen. Diep treurig. Een redactie wordt afgeslacht, er is radicalisering en jihad van eigen bodem, maar "respectloze humor" zet de boel op scherp?
De ondergang van het Avondland...

Partijbelang
Nederlandse politici (m.u.v.de PVV) willen voorkomen dat zij een groot deel van hun electoraat afstoten door te stellen dat ISIS deel uitmaakt van de islam. Want hoe kunnen zij anders blijven volhouden dat islam enkel vrede is?

Rutte probeert de lieve vrede te bewaren, met nietszeggende opmerkingen. Kiezersbedrog in een periode waarin de gruwelen van de islam tot aan onze achterdeur is gekomen. Uit deze tijdens een zelfde persconferentie opgetekende uitspraken, wordt weer eens en temeer het overduidelijke bewijs geleverd, dat “Den Haag” in feite met de handen in het haar zit en niet het flauwste benul heeft, hoe men met een mogelijke terreur aanslag zoals nu ook in België om moet gaan. Dit is zorgwekkend, want als belasting betalende burger mag je verwachten dat er op z’n minst een strategie bestaat, die een kans biedt terreuraanslagen tegen te gaan of te voorkomen, waarbij het voor iedereen duidelijk is , of het nu om ons land gaat, België of Frankrijk, dat een garantie om een aanslag te voorkomen niet gegeven kan worden.

Maar nee, als een horde rugby spelers vallen over de uitspraken van Geert Wilders, dat juist HIJ het allemaal heeft aan zien komen en er voor gewaarschuwd heeft. Een ongemakkelijke waarheid? Ja, ook dát. Maar de TOON die Wilders bezigt! Dus "Aanvalluhhh" ! Met het nietszeggende argument dat dat niet de ware islam is. Wat the f*ck is dan wel de ware islam?

"Islam is vrede"
Er zal geen onenigheid meer zijn als alle mensen zich tot de islam hebben bekeerd, wordt gezegd. Dat zijn we eindelijk één grote gelukkige familie....In theorie dan toch, want hoe is het anders te verklaren dat de soennies van ISIS de shi'ies eveneens een kopje kleiner maken? Je reinste bullshit. De oplossing is om het westen zo veel mogelijk te vrijwaren van die middeleeuwers. Want er kan geen misverstand over bestaan dat ook de "gematigde" moslims onder druk zullen worden gezet en aangepakt als zijnde "niet de ware moslim" naarmate de aanwezigheid van de islam in het westen groeit.

Dresden en Berlijn target
Vanuit Duitsland komt het bericht dat inlichtingendiensten aanzijzingen hebben dat terroristen mogelijk aanslagen willen plegen op de treinstations van Dresden en Berlijn. Ook de antimoslimbeweging Pegida zou het doelwit zijn van aanslagplegers. Volgens het Duitse blad Der Spiegel hebben medewerkers van buitenlandse inlichtingendiensten hun Duitse collega’s geïnformeerd over de terreurdreiging. De buitenlandse geheime diensten zouden informatie van bekende jihadisten hebben onderschept. Een hoge Duitse veiligheidsambtenaar zei tegen Der Spiegel dat de berichten over de geplande aanslagen “zeer serieus” worden genomen.

De ondergang van het Avondland...

Pegida demonstratie voor morgen afgelast
Wat zal dit bericht Angela Merkel goed van pas komen. Want het legt lastige politieke tegenstand het zwijgen op. Mooier kan Merkel het zich niet wensen. Onlangs heeft ze opnieuw opgeroepen verzet te tonen tegen Pegida. “Ook wij moeten onze vlaggen laten zien en zeggen dat rechts-extremisme, xenofobie en anti-semitisme geen plaats hebben in onze maatschappij”, aldus Merkel. Duitse minister van Justitie loopt met spandoek mee dat Pegida-demonstranten neerzet als nazi's.
De ondergang van het Avondland...

Een tweetje van Merkel met de veiligheidsdiensten? Eindelijk een stok hebben gevonden Pegida te verbieden? Zal toch niet? Net nu Merkel in Parijs met haar moslimvrienden met "Je suis Charlie" pamfletten heeft rondgelopen?
Neen, de mensen die meelopen met Pegida zijn niet extreem rechts, ze komen uit alle gelederen der politieke partijen. Het is een frame van politiek en media. Blijkbaar sta je aan "de goede kant" als je staat te juichen bij het afsnijden van hoofden?
De ondergang van het Avondland...

Toegeven, nog maar meer toegeven.
Aldi haalt moskeezeep uit de schappen. Het Duitse supermarktconcern Aldi Süd heeft een vloeibare zeep uit de schappen gehaald na klachten uit de moslimwereld. Op het etiket van de zeep was namelijk een moskee afgebeeld en veel moslims stoorden zich daaraan. Volgens Duitse media gaat het om de zeep Ombia - 1001 nacht. Aldi kreeg begin vorige week de eerste klacht binnen. Een klant vroeg de moskee, een religieus symbool, niet meer te gebruiken voor het etiket. Daarna kwam een discussie op internet op gang waarna Aldi de zeep uit de schappen haalde.
De ondergang van het Avondland...

Wat gebeurde er nog meer..
Jatseflat herschrijft WW-II geschiedenis
U heeft zich misschien ook een breuk gelachen om de uitspraak van Jatseflats van Oekraïne? Voor de microfoon van de Duitse publieke zender ARD kwam Jats tot de historische uitspraak dat wij nooit de Russische inval uit 1941 mochten vergeten. Een herhaling daarvan moet tot iedere prijs voorkomen worden. Geen reactie van de journalisten van de zender. Ook niet van de Duitse Bondregering en de jongens en meisjes in de Duitse Bondsdag. Hoe dat valt te rijmen met de herdenking van de bevrijding van Auschwitz op de 27ste van deze maand? Tja, goeie vraag. Zeker is dat de Poolse regering Putin niet heeft uitgenodigd voor de plechtigheid. Want per saldo had Rusland dat wel miljoenen mensen verloren bij de "ausradierung" van de toenmalige Nazi's en de bevrijding van de aan de Zyklon B ontsnapte Auschwitzgevangenen, maar de Russische troepen hadden zich daarbij net zo belabberd gedragen als de Duitsers...aldus Bundespräsident Joachim Gauck.
Dus tijd om de geschiedenis te herschrijven...

Het gaat trouwens slecht in Rusland.
Zeggen ze hier. De drie grote Amerikaanse kredietbeoordelaars zien in hun glazen bol de Russische junkstatus naderen. Nou zegt dat drietal natuurlijk braaf hun lesje op dat het dagelijks vanuit Wallstreet en Washington door hun strot geduwd wordt en kijk, daar heeft Moskou zo langzamerhand schoon genoeg van. Vandaar dat het binnenkort samen met Bejing ook zo'n ratinggeval lanceert. Om een beetje tegenwicht te bieden aan al dat negatieve geouwehoer.
Uiteraard gaan de westerse sancties niet ongemerkt voorbij, maar er wordt stevig gewerkt om de invloed daarvan beperkt te houden.
Om de banken op poten te houden gaan de Ruskies een deel van hun buitenlandse valuta de markt op slingeren. In ruil voor roebels, die vervolgens in de kluisjes van die banken wordt gedeponeerd. Komt uit een van de twee spaarpotjes, die Vlad uit voorzorg in de kelder had neergezet. Vertegenwoordigt een waarde van 500 miljard roebels. Gevoegd bij een bakkerswinkel vol met gouden broodjes en een nog steeds toenemend aantal klantjes voor zijn gas.
En het eind deze maand te ondertekenen contract met Egypte voor de leverantie van LNG.
Voorlopig zeven schuitjes vol. Nee, daarmee komt Vlad de winter wel door.

De vraag is nu: wij ook?

Want de Russen hebben per onmiddellijke ingang hun gasleveranties aan ons met 60 procent ingekort. De bulk van die gasbel ging via Oekraïne, maar Poro en Yats zijn louzy betalers en bovendien tappen ze af en toe illegaal gas af. Dus geef die jongens en meisjes in Moskou eens ongelijk. Kan het nog erger? Ja, het kan nog erger. Moskou heeft tegelijkertijd de wereld ingeslingerd, dat het van plan is om in de nabije toekomst de boel via Turkije en Griekenland naar Europa te laten weglekken.
Niks Oekraïne. Stoppen met dat gelul. Brussel is direct gierend in de protest-mode geschoten.
Dat konden de Ruskies toch niet maken. Die armoedzaaiers. Oh nee joh? Wie is er eigenlijk met die oorlog in Oekraïne begonnen? Wie heeft die economische sancties ingesteld? Wie proberen Rusland naar de kloten te helpen? Wie kaatst ...

Dit is de realiteit; een "Europa" dat sinds jaren aangevoerd door een bonte stoet van op eigen bejag beluste mannen en vrouwen die de aangesloten landen steeds verder aan de afgrond brengen en niemand die zegt, en nu is het genoeg, waar zijn de kundige mannen en vrouwen die wel getuigen van kennis en bestuurlijk inzicht...?

Onder de groene hemel in de blauwe zon, speelt het blikken harmonie orkest in een grote regenton.
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos, de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch.
En we praten en we zingen en we lachen allemaal.....

Toe aan een stevige borrel... PROOST !Peilingen Maurice de Hond zondag 18 januari 2015:

VVD 17, PvdA 11, PVV 31, SP 18(+1), CDA 23, D66 24, CU 6, GrL 9(-1), SGP 4, PvdD 5, 50Plus 2, PirPar O.


Peiling Politieke Barometer 15 januari 2015:

VVD 29(+2), PvdA 14(-1), PVV 25, SP 20(+2), CDA 17(+1), D66 25(-2), CU 5(-1), GrL 5(-1), SGP 4, PvdD 4, 50Plus 2
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #42200 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

Je Suis Charlie sjaapooo!

Dit keer waren het zwaar bewapende en getrainde schutters in Parijs die de aanval op de zetel van het Franse satire tijdschrift Charlie Hebdo openden. 12 doden. Gijzelingen volgden. Nog meer doden. Morgen weer ergens anders! Islamitische terreur of staatsterreur? Of het eerste als flexibele uitzendkracht van het tweede?
Het roept vragen op over de betrouwbaarheid van betrokken overheden.

Jeannette Bougrab, de weduwe van de dinsdag vermoorde Charlie Hebdo-cartoonist Charb , heeft zich kritisch uitgelaten over de mensen die vandaag achter het ‘Je suis Charlie’-vaandel lopen, "verweten mijn man enkele weken geleden nog een islamofoob en racist te zijn. Onze republiek is schuldig...Iemand die bereid was voor zijn idealen te sterven. Hoeveel mensen kent u zo?....."
Hij was een militant van de meningsvrijheid.
Hij leefde met angst en wist dat hij - net als Theo van Gogh - geëxecuteerd zou worden.
Wie met het zwaard van Damocles boven het hoofd leeft, lacht niet. "


Je Suis Geert

Wat liepen ze deftig te paraderen. Onze politici, burgemeesters en andere kaviaar-leden van de linkervleugel. Omzichtig de plassen van hun druipende hypocrisie vermijdend. Buitelden over elkaar heen om te verklaren dat ze Charlie heten.
Nu met Parijs, de mond vol over de vrijheid van meningsuiting. Die is absoluut! Je zou ze bijna gaan geloven. Bijna! Nog maar een half jaar geleden deed Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag, aangifte bij het OM tegen de website GeenStijl vanwege een... cartoon.

Jarenlang heeft hij en zijn vrinden iedere waarschuwing van Geert Wilders op de islam weggehoond met verwijzingen naar Hitler en fascisme. Zijn er in geslaagd hem voor de tweede keer voor de rechtbank te dagen. Omdat hij haat en onverdraagzaamheid ten opzichte van moslims zou zaaien. De haat en de onverdraagzaamheid van moslims tegenover onze westerse maatschappij, hun weigering om de fundamentele waarden van onze democratische rechtsstaat te respecteren en na te leven, daar heeft het Openbaar Ministerie nog geen moslim om voor de rechtbank gebracht.
Zo blind is Vrouwe Justitia kennelijk ook weer niet.

Aboutaleb wordt op het schild gehesen.
"Rot op" had hij tegen zijn geloofsbroeders gezegd die naar Syrië wilden. Heldenmoed! Eén minuut stilte graag voor deze dappere man. Die enige weken daarvoor zijn eerdere uitspraken dat Theo van Gogh, Pim Fortuyn en islamkritiek het zwijgen moest worden opgelegd had bevestigd.
Opdat wij niet zullen vergeten!


Niet een gelijkaardige bewondering voor Geert Wilders die ons altijd al gewaarschuwd heeft dat de Islam moordenaars voorbrengt, naar beeld en gelijkenis van de profeet opgetekend in de Koran.
Die eveneens van mening is dat Nederland Syriëgangers moet laten afreizen, maar met de aanvullende eis dat voorkomen moet worden dat ze ooit nog naar Nederland kunnen terugkeren om alsnog een gevaar voor onze maatschappij te vormen.

Hoe gevaarlijk het is ze te laten terugkeren, dat hebben de gebeurtenissen in Parijs bewezen. Wie denkt dat onze burgerij en de politiek nu eensgezind achter Geert Wilders gaat staan, die heeft vrijdag niet naar Jinek gekeken. De NPO is een NSB-zender.
Dit is hoe onze hypocriete maatschappij met die vrijheid omgaat.

Politici en/of collaborateurs?


Pechtold
die het bestaat te zeggen dat "het ERGSTE" van de Charlie Hebdo terreur moorden is..."dat het afstraalt op de islam". Hoe gedegenereerd kan je zijn. Het IS islam. Islam IS terreur. Met zo'n levensgevaarlijke collaborateur hebben we geen islamfascisten meer nodig.

Bram van Oyik
van GroenLinks die oproept om "de kalmte te bewaren" en de oproep van Wilders voor een debat over de gebeurtenissen afwijst omdat dat "de woede aanwakkert". De woede van wie? Van de Nederlanders die de ogen open gaan en zien waartoe islam in staat is? Of moeten de kool en de geit van de moslims weer gespaard worden? Een stevig debat nu is juist van groot belang om onze houding ten opzichte van een "godsdienst" te definiëren. Een godsdienst die blijkbaar niet verenigbaar is met onze democratische open samenleving. En komen tot de kern van de zaak: de mensen die een onbeperkte instroom van migranten altijd hebben aangemoedigd zijn dezelfden die er alles aan doen om onze eigen cultuur af te breken.
Eigenheid is vies. Martin Bosma: "Generatie '68" cultureel Marxisme. Thierry Baudet: Oikofobie.
Gelijkschakeling van alle culturen en mensen. Geen waardeoordeel over culturen en mensen, al is die cultuur, dat geloof of mens nog zo aantoonbaar achterlijk of verwerpelijk vanuit onze westerse normen en waarden bezien. Of zelfs staatsgevaarlijk, in geval van de islam. Dit cultureel Marxisme is de politiek correct stok waarmee kritische geesten om de oren worden geslagen met verdenkingen van racisme.

Stille tocht

In Parijs komt vandaag een groot internationaal gezelschap van bevriende regeringen bijeen om te betogen voor de vrijheid van meningsuiting. Angela Merkel loopt voorop als aanvoerster van de Europese Unie. Als "vlam van de vrijheid". Zij, uitgerekend zij, die de Pegida-demonstranten in eigen land demoniseert en wegzet als fascisten, racisten, islamofoben en extreem rechts krapuul. Islamkritiek veroordeelt. Geen oor heeft voor de Pegida's die angst hebben voor hun toekomst en die van hun kinderen omdat het ook in Duitsland vergeven is van radicale moslims.
De Merkel, die zo'n dubieuze rol speelt in Oekraïne.

Nu, vandaag, in Parijs, solidariteit. Schouder aan schouder in een stille tocht. Dat wil zeggen...zonder Marine Le Pen en haar Front National, de grootste partij van Frankrijk. Vrijheid van Meningsuiting ! Zolang het maar de meningsuiting van de politiek correcte collaborateurs is. Democratie...

Media en journalisten
Hoewel volksverlakkerij al van ver vóór de jaartelling dateert zijn we ondanks alle mediale vooruitgang anno 2014/15 nog maar weinig opgeschoten. Terwijl het toch juist de taak van de update mainstream media is een ver(helder)end beeld te geven van de ontwikkelingen zoals deze zich in onze woelige wereld voltrekken.
Wie had gedacht dat na de terreuraanslag in Parijs uit solidariteit met "Charb" en als voorvechters van de Vrijheid van Meningsuiting, alle kranten groot op hun voorpagina alle islamkritische cartoons van Charlie Hebdo zouden afdrukken, die komt van een koude kermis thuis. Het kritisch denken en stellingname is ver te zoeken. Zij conformeren zich stuk voor stuk aan de Bilderberg/NWO/NATO agenda. Juist daar waar zij kritisch over zouden moeten zijn is bij allen dezelfde reflex waar te nemen: zij sluiten de rijen en schrijven wat de regering hen voorschotelt. Weten ze niet beter en zijn zij gewoon naïef en dom? Of zijn het eerder doortrapte leugenaars die bewust bedriegen? Gekaufte Journalisten. Journalisten die eerder thuis horen voor een rechtbank, of wegens bedrog of wegens aanzetten tot oorlog zoals nu met Oekraïne.
Een heel fijn staaltje van doortrapte manipulatie en oorlogstokerij.
  • Om naties en economieën te destabiliseren.
  • Om te plunderen in Irak en zoveel mogelijk mensen te doden en de wereldbevolking te verminderen...
  • Om Oekraïne te zuiveren van Russisch-taligen.

Oekraïne
"Wel, is dit dan oorlog? Moeten wij niet een goed heenkomen zoeken? Jazeker, is dit oorlog. De tekenen zijn niet mis te verstaan. Waar je nu naar kijkt en luistert moet jou de indruk geven dat de zaak volledig onder controle is. Dat oorlog een begin en een eind heeft en dat er mensen zijn die bepalen wat wanneer gebeuren gaat. Dat oorlog, als puntje bij paaltje komt, een zaak is die draait om gezond verstand. Net zoiets als het terugdringen van het begrotingstekort of het aangeleggen van een windmolenpark. Vandaar dat de term "gezond verstand" zo vaak opduikt in die interviews. In al die vraaggesprekken en analyses wordt ook de waangedachte gepropageerd dat alles nu anders en veel beter is als honderd jaar geleden. We verkeren in een win-win-situatie vergeleken met die stommelingen uit de 20e eeuw. In feite zijn we immers niet aan het oorlogvoeren maar verdedigen de wereldvrede. Hier komt dus ook de kwestie van loyaliteit om de hoek kijken. Aan wiens kant sta jij? Geen verstandig mens kan tegen de wereldvrede zijn, toch? Zo komt oorlog weer een stapje dichterbij en naar Nederland zelf. Zo beginnen ook de pogroms: het contact met de oosterbuur verdwijnt helemaal en mensen met een Russische achtergrond gaan uit hun huizen gehaald worden. Maar op een gegeven moment verstomt alle ketelmuziek van de media. Dan begint de echte oorlog. In een wereld waarin oorlog alle verbindingen en gemeenschappen al heeft vernield en er geen landkaarten en strategieën meer zijn, noch politici om je te vertellen welke richting we uitgaan. Dan ben je in een wereld die ook zonder moraal is. Dan ben je je eigen God, die helemaal alleen moet bepalen wat goed en slecht is en op wie je nog zou kunnen vertrouwen. Midden in de echte oorlog is de wereld teruggedrongen tot een enkele vierkante meter en is ie vol vijanden.
Ik hoop maar dat jij dan nog naast me staat....
"

Parijs: Je suis Charlie. Nederland: Je suis Geert !!


Peilingen zondag 11 januari 2014:

VVD 17(-1), PvdA 11(+1), PVV 31(+1), SP 17, CDA 23(-1), D66 24, CU 6, GrL 10, SGP 4, PvdD 5, 50Plus 2, PirPar O
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, star, dirko, Artemisia, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #42125 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

De kop is eraf

Figuurlijk dan dus hè? Want gelukkig hoeven we dat hier in het "beschaafde westen" niet meer letterlijk te nemen. Daarvoor moeten we bijvoorbeeld naar Saudi-Arabië. Vorig jaar werd een 87-tal letterlijk een kopje kleiner gemaakt wegens criminele activiteiten: Tovenarij en hekserij.
Ik verzin het niet. Maar daar gaat het nu niet om. Waar het mij om gaat is dat er bij onze beleidsdmakers ergens een schroefje behoorlijk los zit. Omdat we die IS-baarden erop afrekenen en de Saoedische witjurken totaal ongemoeid laten....er voor kruipen!
Politieke Willekeur!

Amsterdam en geld...
Er was eens een Brabander die van de Gemeente Amsterdam zomaar 186.000 euro op zijn rekening gestort kreeg. Niets voor hoeven doen, geen recht op. Iemand, ergens, had een rekeningnummer op een factuur gewijzigd waardoor het geld bij de Brabander binnenstroomde. Iemand, ergens heeft sleepy head, verantwoordelijk het vorige financiële debacle, rustig door laten maffen, en de opdracht van check en dubbelcheck ligt vergeeld in een diepe bureaulade. Concentratie-spanne: 0,0 .
De gemeente eist het geld terug van de man. Maar die weigert. Heeft met de gratis poen al zijn schulden afgelost, een pracht van een camper gekocht, heel veel cash gepind en bovendien een smak geld gestort op rekening van vrienden en kennissen, zodat zij volop geld voor de Brabander konden opnemen.
Amsterdam, heeft de Brabander en diens kennissen voor de rechter gedaagd. Dat wordt brommen voor de Brabander, en niet zo weinig.
Want Vrouwe Justitia mag dan blind en Oost-Indisch doof zijn, zij heeft een uitermate goed ontwikkeld reukorgaan.
Voor 120 uurtjes schoffelen mag een oma, opa en kleinkind morsdood worden gereden, maar gaat het om geld dan ligt dat gevoeliger, want...geld stinkt niet.


De Griekse Tragedie

Dat blijkt maar weer eens nu de Griekse Tragedie, feitelijk een EU-Tragedie, weer helemaal terug van (nooit) weggeweest is. Griekenland gaat vervroegd naar de stembus omdat nogal wat weigerparlementariërs het vertikten meneer Dimas, de lieveling van de EU, op het presidentiële schild te hijsen.
Brussel in rep en roer want de succesvolle radicaal-linkse partij Syriza -die weleens als grootste partij uit de stembus zou kunnen komen- geeft de EU de middelvinger als het om het afbetalen van de Griekse schulden van 240 miljard euro gaat. Met die miljarden zijn Europese banken min of meer volledig schadeloos gesteld.
Maar die rekening moet natuurlijk wel betaald worden en daar mag de straatarme en afgeknepen bevolking voor opdraaien.
De elite heeft haar poen terug en kan gewoon op dezelfde manier doorgaan. Niet zo voor de gewone man. Aan de voordeur smeekt de Griekse regering de Europese Unie om nieuwe leningen en garandeert ze dat ze de allerlaatste cent uit het werkvolk zal persen om die leningen terug te betalen.
Terzelfdertijd slepen miljonairs de rijkdom van het land via de achterdeur het land uit.

Beweging
Nu heeft Papatotallossos een nieuwe politieke partij opgericht: Beweging. Heeft zich afgescheiden van Pa (nhelleense) So( cialistische) K( leptocraten), een partij van dieven.
Pasok is opgebouwd rond een elite en een achterban die nooit belastingen betaalde maar geld uit de staatskas haalde en van overheidsgiften afhing...
Is die man, die dit alles jarenlang op zijn beloop liet, nog wel te vertrouwen ?
De Grieken hebben een onwaarschijnlijk hoge tol betaald en Syriza vindt dat het welletjes is. Griekenland uit de EU? Het doet maar, vindt Merkel. De elite (Deutsche Bank zat er voor miljarden in) heeft/krijgt haar poen terug. De gewone Griek kan afzinken. Want die openstaande rekening van 240 miljard euro komt gewoon op de bordjes van andere eurolanden terecht.
Hoe dan?
Via de ECB!

Bad Bank
De ECB wordt Europese Bad Bank ! Een soort van Gansewinkel afvalverwerker.
Zo wordt het spelletje gespeeld en wij, de belastingbetalers, wordt een mes in de anus gestoken.
In een Bad Bank worden probleemkredieten ondergebracht. Een verzameling van "toxic assets" (giftige activiteiten) die het voortbestaan van een bank oorspronkelijk in gevaar hebben gebracht, worden geïsoleerd met de bedoeling deze op termijn van de hand te kunnen doen. De Europese Centrale Bank gaat herverpakte leningen ( asset backed securities ) uit eurolanden met een lage kredietwaardigheid opkopen. De problematische investeringen van Europese banken kunnen nu verkocht worden aan de ECB, en ongetwijfeld (maar nog niet bevestigd) voor de volle mep.
De ECB krijgt deze slechte investeringen dus in de boeken totdat deze stevig afgewaardeerd ooit nog eens verkocht kunnen worden. De Europese Centrale Bank wordt daarmee dus Europa’s grote Bad Bank!
De afvalverwerker voor alle rotzooi van alle Europese bankiers.

Ober...de EU wil afrekenen
En wie denkt u is uiteindelijk verantwoordelijk voor de verliezen en schulden die de Europese Centrale Bad Bank vanaf vandaag dus inkoopt van alle verlieslijdende Europese bankiers? U mag één keer raden wie deze afwaardering van waarde gaat betalen...
Dit, in een nutshell, is de Europese Unie!
Het Brusselse Casino waar de bank altijd wint.
Europa is een rotte appel.
Rotte plekken herstellen niet maar steken anderen aan.

Sancties
Over appels gesproken..: Russische boycot van Nederlands fruit zou goed zijn voor de consument...
Weet u nog? Nadat Rusland reageerde op de onterecht door het westen opgelegde sancties tegen dat land, met een boycot van o.a. ons fruit, zou het Nederlandse fruit voor de consument goedkoper worden. We werden gemaand, meer Nederlands fruit te eten, om de sector te steunen. De prijs van appels zou dalen, immers, dat fruit hoefde dan ook niet meer geëxporteerd te worden, een kostenbesparing dus. Ik weet niet wat u van deze boycot en prijsdaling heeft gemerkt, ik zo goed als niets, ja de weken na de afkondiging van die boycot werd de prijs met een paar 'dubbeltjes' per kilo verlaagd, maar dat was niet van lange duur........

Mag u raden, of de boeren die deze appels op de markt brengen, inderdaad net zoveel ontvangen voor dit product, als voor de boycot. Natuurlijk niet; die boeren ontvangen minder, alleen de kas van de supermarkten en de tussenhandel worden extra gevuld en dat n.b. door een boycot!!! Voor de goede orde: boeren kregen voor de boycot een prijs van 30 cent, per kilo appels. Kijkt u voor de gein eens, wat u bijvoorbeeld bij Appie moet betalen voor 1 kilo appels, dan snapt u wat ze bedoelen met "op de kleintjes letten".

Vrije markt
Hoezo nou..vrije markt? Die is er niet! Ook niet wat het nieuws betreft. Dat wordt zodanig gemanipuleerd dat iedere nieuwsconsument dezelfde propaganda-stamppot wordt voorgeschoteld. Maar die markt voor nieuws doet er minder toe, in dit verband. Dat Libor werd gemanipuleerd, dat wist u al. Kredietbeoordelaar Standard & Poor's waardeerde Rusland in april vorig jaar al af tot één stapje boven "junk". En de andere Amerikaanse kredietbeoordelaars volgden dat voorbeeld later in het jaar.

Rating Agencies
Dat de "Rating Agencies" fantasie-waarderingen afgaven voor obligaties in de VS die niks waard waren, en zo de markt besodemieterden, daaraan hebben we de "krediet-crisis" te danken. Die crisis, in 2008, maakte duidelijk dat die "beoordelaars" niks beoordeelden, maar dat het gewoon verlengstukken zijn van commerciële Amerikaanse banken en hun belangen, die de "beoordelaars" betaalden voor het "beoordelen" van hun producten.
Processen wegens grootschalige fraude door S&P maken op beleggers en analisten geen enkele indruk. Waarbij opviel dat de Amerikaanse overheid pas begon met het vervolgen van S&P toen de kredietbeoordelaar de VS zelf afwaardeerde...: De VS kon geen waardering opbrengen voor dat vleugje realiteitszin. Waarmee nog eens werd onderstreept dat de Amerikaanse overheid aan het eind van de "voedselketen" zit, in een wereldeconomie die drijft op de Amerikaanse dollar.

Laatst zijn er bewijzen geleverd dat de handel in grondstoffen volledig werd gemanipuleerd.
Dat Centrale Banken, en met name de Amerikaanse FED en de Bank of England, kunstmatig de rente drukken, houden ze niet eens geheim. Beurskoersen die worden gemanipuleerd door High Frequency Trading, en ingrijpen van de FED en andere Centrale Banken is ook al bewezen.

Valuta-oorlog
En in 2014 werd duidelijk dat ook de wisselkoersen van valuta niets, maar dan ook helemaal niets met enige handel te maken had. Die "blijde boodschap" heb ik van Zerohedge, die verwees naar het sublieme journalistieke werk van Liam Vaughan van Bloomberg, die binnenkort ook wel zal moeten omzien naar een andere baan.
Twan Huys en Mariëlle Tweebeke hoeven daar niet voor te vrezen.
Aan serieuze onafhankelijke journalistiek hebben zij nooit gedaan.

De "kredietbeoordelaars" zijn inmiddels, -nu er feitelijk geen "markt" meer is door de interventies van de FED en andere Centrale Banken, en verregaande manipulatie van beschikbaar gestelde statistieken die betrekking hebben op de ontwikkeling van de economie in de wereld-, primair een politiek wapen in de steeds verder oplaaiende valutaoorlog. Een strijd die het gevolg is van de aspiraties van de VS om de mensheid een "Amerikaanse Eeuw" te schenken. (nee, ruilen kan niet)
Waarvoor de theoretische basis werd gelegd door Zbigniew Brzezinski in zijn boek The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives.


Wolf in Schaapskleren ?
Achmed Aboutaled is door het weekblad Elsevier uitgeroepen tot man van het jaar 2014. Motivering: "Toegewijd, oog voor detail, soms hard, altijd duidelijk." In tal van relevante maatschappelijke kwesties – van gemeentelijke wietteelt tot polderjihad – heeft Aboutaleb laten zien niet bang te zijn voor uitgesproken opvattingen. Als we Elsevier verder mogen geloven, doet Aboutaleb het als burgemeester van Rotterdam heel goed. Hij is islamiet en doet vol overtuiging aan de Ramadan, maar daarnaast is hij ontzettend ingeburgerd.
Kortom, een topprestatie!
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik voel me wat "unheimisch" bij Aboutaleb.
Krijg voortdurend de indruk dat hij een "slapende cel" is in een geplande islamitische overname van ons land. Ik heb hem zijn recentelijke, hoog van de toren blazende stellingname over uitspraken van Pim Fortuyn nooit vergeven. Het argument van Fortuyn dat de vrijheid van meningsuiting en artikel 1 van de Grondwet niet met elkaar spoorde. Fortuyn (en nu weer Wilders) was het zat om telkens weer beschuldigd te worden door fout links van racisme en discriminatie wanneer hij de islam zeer terecht bekritiseerde.
Aboutaleb zei trots te zijn op onze grondwet. “Hij dreigde de Nederlandse samenleving dat een zo’n hoog ontwikkelde samenleving niet in zulke grote getalen achter de wolf in schaapskleren Pim Fortuyn kon staan." Fortuyn had elke grens overschreden.!!!????

Kortom, als we Elsevier moeten geloven, een goed geïntegreerde man en praktiserend moslim ! Maar is dat ook zo? Een praktiserend moslim? Dat zal zeker zo zijn. Maar goed geïntegreerd? Integratie betekent niet slechts dat je de Nederlandse nationaliteit aanneemt, de taal goed leert spreken, lezen en schrijven, maar eerst en vooral dat je de normen en waarden en de wetten van dat land respecteert. Dus ook geen halalslacht afdwingt, geen jihad tolereert, geen shariawijken toestaat, geen terroristendreiging accepteert, en de eisen van je herkomstland vriendelijk maar zeer beslist naast je neerlegt, geen aparte bidruimten op het werk eist.
Een roker moet buiten zijn sigaretje gaan roken want hij zou anderen schade kunnen berokkenen.
Maar "men" denkt dat de islam geen schade aan anderen berokkent?
Naar mijn mening maakt islam meer kapot dan u lief is.

Ik ben en blijf er zeer beducht voor dat deze "slapende cellen", deze infiltranten, hun woestijncultuur aan ons willen opdringen. Vroeger of later. Niet goedschiks, dan kwaadschiks.
Nu nog meten met twee maten, maar als de tijd rijp is nog slechts één maat: de islamitische.
En onze politici? Zelden zulke sufferds meegemaakt.
Geen visie.
Geen real politiek.
Hoogzwanger van het linkse, maatschappij vernietigende Gutmensch gevoel.


MH-17 weer in het nieuws
Bijna een half jaar na het neerhalen van de MH-17 komt men met het bericht dat het luchtruim boven Oekraïne allang gesloten had dienen te zijn voor de burgerluchtvaart. Allez, tis nie waar hè?
Ook komt Kiev met verhalen over luchtgevechten.
Over Oekraïense vliegtuigen die door de Russen zouden zijn neergehaald.
Wederom zonder bewijzen, zonder satellietbeelden.
En het barst boven Oekraïne van de satellieten en van NATO-apparatuur waaronder de AWACS.
Maarrr.. weer niks gezien zeker ?

Vliegtuig kwam terug zonder "lading"
Het bericht komt precies een paar dagen nadat een met naam en toenaam genoemde getuige, wiens identiteit grondig werd geverifieerd, verklaarde, dat een Oekraïens gevechtsvliegtuig op de basis terugkeerde zonder haar ballistische lading. En de piloot van dat bewuste gevechtsvliegtuig de dag na het neerhalen van de MH-17, dus op 18 juli 2014, door Kiev werd onderscheiden voor "bewezen heldenmoed".
Geeft u mijn portie maar aan Fikkie. Kiev hangt van leugens en bedrog aan elkaar. Het trieste is dat die kliek daar in hun eigen leugens zijn gaan geloven en een willige afzet daarvoor vinden bij onze Nederlandse "journalisten", waaronder Gert-Jan Dennekamp.

Noem mij achterdochtig, maar in het jaar waarin bekend werd dat onze eigen AIVD volop gegevens verzamelde over Nederlanders en "derden", in strijd met de wet, en die deelde met de Amerikanen, zonder dat de toezichthoudende minister er van wist, waarna de politiek niet de dienst terugfloot, maar de wet aanpaste (!) lijkt mij enige scepsis hier wel op zijn plaats. Al helemaal omdat ingewijde journalisten in de VS, met aantoonbaar goede contacten in de CIA, aangaven dat dergelijke beelden van het neerhalen van de MH-17 er wel degelijk waren. Dat een speciaal aan het onderzoek toegevoegde "Inlichtingenofficier" er de juiste plaatjes uitpikt om het bewijs rond te krijgen voor hun vooronderstelde bewering, daar zou ik niet op vertrouwen, in het huidige politieke klimaat.

Maleisië
Dan was er nog de kwestie "Maleisië". Waarom was dat land buiten het JIT gelaten?
Daarover zegt de heer Westerbeke dat de doorbraak kwam toen Maleisië toezegde dat eventuele daders die in dat land worden berecht, niet de doodstraf zullen krijgen.
Maar wat doet Oekraïne dan in dat gezelschap?

Recent werden in Oost-Oekraïne massagraven ontdekt van mensen die, gebonden en wel, zonder vorm van proces, en volledig in strijd met de wet, standrechtelijk waren geëxecuteerd door eenheden die onder commando stonden van het Oekraïense leger. De kans dat die beulen iemand in handen krijgen die iets te maken heeft met het neerhalen van MH17, als het toch de separatisten zouden zijn geweest die op de knop hebben gedrukt, is aanzienlijk groter, dan dat Maleisië ze in de rechtszaal mag verwelkomen, lijkt mij.

De verzuchting van Westerbeke dat hij nog nooit zo'n politiek beladen onderzoek heeft meegemaakt, en dat hij elke week verslag in Den Haag moet uitbrengen, onderstreept nog eens dat dit geen onafhankelijk onderzoek is, maar een politieke drijfjacht.
Waar Westerbeke en zijn team, als ze niet oppassen, op sleeptouw worden genomen, waarna hun handtekening wordt "geleend" voor een rapport dat rammelt als een bus roestige spijkers.

We klimmen uit het dal
Als we wat berichten van de afgelopen 2 weken de revue laten passeren dan kunnen we het volgende zien:
- Vakbonden willen heel België plat leggen met stakingen (dat treft Nederlandse export)
- Kabinet loopt 800 miljoen. mis door bijstelling gasbesluit in Groningen. (Geld dat ongetwijfeld al is ingecalculeerd in de begroting)
- Toekomstige pensioenuitkering daalt opnieuw. (er zal meer zelf gespaard moeten worden voor later)
- Veel meer Gemeenten onder financieel toezicht in 2015. ( De lasten voor de burgers zullen daar dus omhoog gaan en de voorzieningen omlaag)
- De groei in Nederland stagneert tot 0,1% in 2015 volgens een onderzoek van Z24 (dat zal wellicht krimp kunnen worden)
- In 2015 raken minstens 100.000 mensen hun baan kwijt aldus vakbond De Unie (zonder dat nieuwe reorganisaties nog zijn meegenomen)
- De inkomens van agrariërs zijn in 2014 gedaald met 20% (velen liggen aan een bankinfuus)
- De werkloosheid in Frankrijk stijgt naar een nieuw record
- Steeds meer Nederlanders leven onder de armoede grens, vooral in de grote steden
- De Duitse export naar Rusland is gedaald met 20%
- In Nederland hebben 60.000 mensen geen eigen dak boven hun hoofd!

Al deze berichten scheppen niet echt een vertrouwenwekkend beeld voor 2015 ondanks de mooie woorden die we uit Den Haag te horen krijgen. Het vertrouwen van de burger in de politiek daalt daarom steeds verder, het besef groeit dat deze personen er alleen zitten om hun eigen voordeel te halen door zaken zolang mogelijk te rekken. De mooiste uitspraak die dit onderstreept werd afgelopen weekend gedaan door de nieuwe Opper-Zakkenvuller in Brussel, Jean-Claude Juncker.

Deze clown geeft onomwonden aan dat de VVD, CDA en PvdA hun oren niet zo moeten laten hangen naar de wens en de wil van de burger, geen populisme moeten bedrijven.
Hierdoor worden landen onbestuurbaar !!
Deze pipo vergeet blijkbaar dat de volksvertegenwoordigers (what’s in a name?) er zitten voor het volk en niet voor eigen glorie en eigen visie. Met zo’n "leider" in Brussel zal het allemaal wel goed komen of niet soms?
Wat hij voorstaat is dat het volk de mond moet houden, de "leiders" weten en beslissen wat goed voor ze is. Geen inspraak maar knielen en buigen zoals het in de Middeleeuwen gebruikelijk was jegens de adelstand!

Zo’n zelfde visie zien we min of meer ontwikkelen in het land aan de overkant van de grote plas waar de opper bobo steeds meer op eigen kracht als president doordrukt, gewoon omdat hij het kan doen.
De VS blijkt steeds meer de grote agressor te zijn ook waar het Rusland betreft, de sancties nemen nog steeds toe en ook Europa moet hieraan meedoen is het decreet vanuit de VS. Dat deze sancties Europa aan de rand van de afgrond zullen brengen boeit blijkbaar niet. Niet alleen treft dit de Europese economie in het hart (vooral de motor Duitsland) maar neemt ook de kans op een conflict zienderogen toe.
Een kat, of in dit geval een beer, in het nauw maakt rare sprongen zeker als er niets meer te verliezen valt.

Het doel van de VS om Rusland economisch op de knieën te dwingen neemt steeds absurdere proporties aan. Het heeft nu ook opeens geleid tot een toenaderingpoging met een andere "aardsvijand" van de VS, Cuba. Deze stap is even doorzichtig als logisch, Cuba is al decennia lang het vriendje van de Russen. Als Rusland nog meer in het nauw gedreven wordt zouden ze kunnen overwegen om wapens te gaan stallen in de achtertuin van de VS, op Cuba, dus moet je zorgen dat die weg wordt afgesneden. Je gaat Cuba van alles en nog wat beloven om de banden aan te halen zodat er van die kant geen gevaar kan dreigen. Dit is derhalve gewoon een volgende stap die gezet wordt naar een potentieel gewapend conflict dat ver van de grenzen van de VS kan worden uitgevochten, zoals zo vaak over de ruggen van anderen dan het Amerikaanse thuisfront.

De strijd die thans wordt gevoerd om Rusland klein te krijgen door de olieprijs omlaag te dirigeren zal overigens een forse weerslag hebbe op de nieuwe ontwikkeling van de schalie olie.
In deze nieuwe tak van sport zijn gigantische bedragen geïnvesteerd, bedragen die door banken zijn geleend aan de exploratiebedrijven en die nu in gevaar dreigen te komen.

De meeste schalie-olie en gas projecten zijn alleen rendabel als de olieprijs op een veel hoger niveau staat dan nu het geval is. Diverse studies tonen aan dat een prijs van minimaal $70 nodig is om schalie-olie winning winstgevend te kunnen maken. Nu de prijs inmiddels is gezakt richting de $55 zou dat moeten betekenen dat deze sector in zeer zwaar weer gaat komen, zeker als de voorspellingen van een olie prijs van zelfs $35 gaan uitkomen. Als daardoor diverse bedrijven op de fles zullen gaan komt er wederom een enorme druk op de bankensector te liggen waarmee een nieuwe bankencrisis op de loer ligt. Ook zal dan de werkloosheid in de VS weer een sprong omhoog kunnen maken aangezien deze sector de laatste jaren een enorme boost heeft gegeven aan de werkgelegenheid.

Dat het op de knieën krijgen van Rusland moeizamer zal gaan als gedacht blijkt wel uit de stap die China heeft gezet. Zij komen de Russen te hulp om de val van de Roebel te stabiliseren, de Chinezen hebben een deviezenreserve van maar liefst 4.000 miljard dollar dus zij kunnen een aardig partijtje meeblazen. China profileert zich meer en meer als de nieuw bink van de straat, zij helpen links en rechts met deze enorme geldbuidel. Zo hebben ze al deals gesloten met Argentinië dat o.a. door gerechtelijke uitspraken van Rechtbanken in de VS in financiële problemen is gebracht. Venezuela heeft leningen ontvangen maar ook een land als Kazachstan.
De invloed van China op het wereldtoneel neemt dus steeds meer toe hetgeen ongetwijfeld tegen het zere been van de VS is aangezien de winst van macht van de een het verlies van de ander betekent.

Het wereldtoneel zal daarom steeds meer in twee kampen verdeeld gaan worden, een ontwikkeling die in 2014 meer vorm heeft kregen door het oprichten van een eigen Wereldbank door de BRICS-landen. Ook zullen de tegenstellingen en confrontaties tussen de grote spelers toenemen, het is een machtsspel dat door grote schakers gespeeld wordt en waarbij vooruitdenken van groot belang is.
Dat vooruitdenken is aan de Chinezen wel besteed, zij plannen alles jaren vooruit en doen het liever bedachtzaam dan met bruut geweld (zoals de VS).
Ook de verguisde Putin is een voorbeeldig schaker en heeft in de Chinezen een geduchte medestander tegen het Westen. Beide landen zijn reeds sinds jaren bezig hun goudvoorraden aan te vullen, Rusland heeft zelfs het afgelopen 3-de kwartaal maar liefst 55 ton goud ingekocht. Rusland en China accepteren betalingen van hun goederen en energie niet alleen in Roebels en Yuan maar ook in goud evenals Iran, Turkije betaalt in goud voor geleverde olie. De macht van de (petro)dollar wordt daarmee steeds verder ondermijnd totdat deze op een gegeven moment van generlei handelswaarde meer is. Uiteraard zal dit niet in een nacht of een weekend gebeuren maar er wordt duchtig gezaagd aan de poten van de wereldreserve munt.

De manipulatie van de goudprijs werkt zelfs in het voordeel van deze teloorgang. Doordat de dollar kunstmatig hoog wordt gehouden t.o.v. de goudprijs hebben de dollarbezitters de kans om ‘goedkoop’ extra goud in te slaan voor deze (fiat)dollars waarvan dan ook dankbaar gebruik wordt gemaakt.

Dat goud, in tegenstelling tot hetgeen officieel wordt geventileerd, een steeds belangrijkere rol krijgt is afgelopen jaar niet alleen gebleken uit het feit dat steeds meer landen toch liever het goud terughalen naar eigen bodem maar ook door het nieuwtje dat afgelopen week boven water kwam.
Er was al bekend dat er geruchten de ronde deden dat er met Tungsten (wolfraam) gevulde goudbaren opdoken in partijen goud die door China in de VS werden gekocht. Ook zagen we dat praktisch al het goud van de Oekraïne met heimelijke nachtelijke vluchten naar de VS was gevlogen, veiliggesteld of geroofd?
Nu blijkt dat een aantal baren die de Centrale Bank nog heeft liggen bij nader onderzoek goud geschilderde baren lood bleken te zijn.
Waar is de rest van het goud dan gebleven?
En waarom zoveel moeite doen als goud toch "niets" waard is?


De toestand in de wereld...nou ja volgens Kater dan toch !

Geen peilingen van Mauries, oliebollen nog niet verteerd

*
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, Artemisia, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 9 maanden geleden - 5 jaren 9 maanden geleden #42058 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

"Immer wieder Sonntags, kommt die Erinnerung..."

Denkend aan de Volkskrant zie ik brede rivieren van vuilspuiterij door het politieke laagland gaan

Hoe Jan Hoedeman, de Ramesar Perdiep van de Volkskrant werd.
Met de hoax van Jan Hoedeman heeft de Volkskrant zijn eigen Ramesar Perdiep. Onder de noemer van "kwaliteitsjournalistiek" bedrijft de Volkskrant - en niet alleen deze krant - riooljournalistiek om Geert Wilders te beschadigen. De declaratie ten bedrage van 5 á 6 ton voor de verdediging van Geert Wilders in het "haatzaai-proces" dat de Nederlandse staat tegen de succesvolle politicus aanspande, zou ter voldoening zijn aangeboden aan het Presidium van de Tweede Kamer.

Hoedeman wist het zeker, want hij had het van anonieme bronnen binnen dat gremium.
Dikke pech voor Hoedeman en de Volkskrant, dat de website Das Kapital met gedetailleerde bewijzen - de declaratie bedroeg slechts 2 ton en geheel uit eigen middelen voldaan en was bovendien nimmer ter voldoening aan het Presidium aangeboden - het verhaal van Hoedeman als HOAX naar de journalistieke vuilverbranding afvoerde.
Benieuwd of Jan Hoedeman daar ook terecht komt. Zal wel niet!

Trouwens, we hadden het kunnen weten hoor. Dat de Volkskrant, de extreem-rooie krant voor het nihilistenvolk wederom probeert om vlak voor verkiezingen ( deze keer Provinciale Staten) onrust en desinformatie te verspreiden. Zijn er bedreven in. Hebben dat kunstje al zoveel keren eerder geflikt.

De Martel-Hoax van Ton Heertjes
Weet u nog? Het was slechts 5 dagen voor de Tweede Kamer verkiezingen in 2007 toen Raoul Du Pre van de Volkskrant, geadviseerd door PvdA-er Ton Heerts (5e op de PvdA-verkiezingslijst), een geruchtmakende publicatie over vermeende "martelingen" door Nederlandse militairen in Irak bracht. Heerts adviseerde de verslaggever hoe hij de gegevens moest interpreteren om tot een ware "martel" primeur te komen. Heerts had de PvdA-leiding (Wouter Bos) op de hoogte gesteld van de a.s. publicatie De Volkskrant heeft de beschuldigingen later flink afgezwakt.
Maar het kwaad was reeds geschied. En daar ging het maar om.

Zo ook met de Wilders-Hoax. Nog geen rectificatie gelezen in de Volksfiets van de PvdA

Machtspolitiek pur sang
De Tweede Kamer is met kerstreces, maar de Eerste Kamer kwam vrijdag nog in een extra zitting bijeen. Nee, niet om de 1,1 miljard naheffing van Brussel tegen te houden, zoals Marjolein Faber van de PVV met een interpellatie wilde proberen. Dat werd geblokkeerd door Dijsselbloem, de collectant voor corrupte doelen van het Brusselse poenpaleis.
En de Senaat? Die zag dat het goed was. Riante baantjes in het Brusselse kosten nu eenmaal geld. Bovendien was er in dat kader op nationaal niveau nog wel wat belangrijkers te regelen, namelijk...

Wet Normering Topinkomens (WNT)
De Eerste Kamer had het kerstreces uitgesteld om Plasterk in staat te stellen de topinkomens in de (semi)publieke sector per 1 januari 2015 af te toppen. Ofschoon de hele VVD-fractie tegen stemde, werd de wet aangenomen. Maar zij hadden buiten stampvoet Schippers en hete-aardappel-in-de-keel Blok gerekend. Zij gaan het aangenomen besluit NIET per 1 januari 2015 uitvoeren. Kan niet. Te kort dag. De Wet Normering Inkomens, ofwel de Balkenende norm, had 10 jaar geleden al ingevoerd kunnen/moeten worden. Dat had een goed deel van de crisis en op straat gegooide burgers gescheeld!

Bovendien waren zij er allang van op de hoogte dat de wet er aan zat te komen. De wet is immers een afspraak uit het regeerakkoord. Toch ging de VVD er voor liggen, evenals "constructieve vriend" D66.

Een staaltje eigengereide hufterigheid van de bovenste plank, dat niet thuishoort in een democratie. De waanzinnig slecht presterende minister van Volksgezondheid (voor de burgers dan hè) en haar even slecht presterende partijgenoot, houtenkop Stef Blok, maakten afgelopen dinsdag dus doodleuk bekend dat de aangenomen wet "normering topinkomens" niet per 1 januari a.s. ingevoerd kan worden omdat, zoals gezegd, dat "te kort dag is".

Dit, dames en heren, jongens en meisjes, beste lezertjes in Nederland, dit zijn de figuren die constant de bek vol hebben over uit de pan rijzende zorgkosten.

Kijk, als het om een wet gaat, waarin wordt besloten dat arbeiders geen WW meer zouden krijgen na hun ontslag, zou dit tuig de wet, desnoods al de volgende dag van kracht doen verklaren...
En als Schippers van mening is dat ze wel een zeer ingrijpende zorgoperatie tijdens de Kerstvakantie kan doordrukken, waar patiënten op Nieuwjaarsdag al door getroffen worden, dan wordt die wet doorgedrukt, niet goedschiks, dan kwaadschiks.

Nu weten wij ook wel dat dit op de eerste plaats erom gaat om de PvdA een hak te zetten. En op de tweede plaats om aan u, het volk, te laten zien, dat zij in feite het maling hebben aan de stijgende kosten, die mag u tenslotte zelf ophoesten. Ten derde zijn ze het natuurlijk helemaal niet eens met deze normering van topgraaiers inkomens. Ook al worden de topinkomens in de zorg en bij woningcorporaties lager, dan nog blijft er een godsvermogen van een slordige 180.000 euro per jaar over. Een schoffering van formaat aan het adres van de huurders, die enorme huurverhogingen voor hun kiezen kregen.
Huurders, die er getuige van waren hoe er met hun geld werd omgegaan door de zelfbenoemde onderkoningen met hun gigantische salarissen en ontslagregelingen voor "bewezen diensten".

De eerlijkheid gebiedt me te vertellen dat ook PvdA-minister Bussemakers, u weet wel aangesteld om het onderwijs nog verder naar de vaantjes te helpen, eveneens weigert de maatregel van 1 januari toe te passen op de topinkomens in het onderwijs. Zij weigerde zelfs in het openbaar te reageren.

VVD-Eerste Kamerlid mevrouw Dupuis, hoogleraar Ethiek, heeft kennelijk haar opvattingen over haar professie bijgesteld want zij was eveneens tegen een verlaging van topinkomens.
Over ethiek gesproken. Het kan verkeren, nietwaar?

Natuurlijk denken deze ministers niet alleen aan de belangen van hun "vrinden" op hoge posten, maar houden er natuurlijk ook rekening mee dat met de normering het ook moeilijker wordt om de eigen, nu al veel te hoge inkomens, nog verder te verhogen !

Maar die wet komt er heus wel.
Weet u wat ik denk waarom de wet even vertraagd moet worden? Om alternatieve geldstromen te kunnen regelen via de mazen die ongetwijfeld ook in dit voorgenomen wetje aanwezig zullen zijn, zodat men er per saldo misschien nog wel beter vanaf komt dan nu. Reken u niet rijk! Politici van de gevestigde partijen zorgen echt wel voor zichzelf. Op onze kosten uiteraard. Had u anders gedacht? Nee toch?

Er zijn geen Amerikaanse tanks in Bagdad.
Deze partijen hebben voor elkaar gekozen omdat het verdelen van macht, zetels en baantjes, zo sexy was. Samsom een week voor de verkiezingen.... nooit meer dat rechtse rot beleid, weet u nog ?
Rutte een week voor de verkiezingen...als je de PvdA het beheer geeft over de woestijn heb je binnen de kortste keren geen korrel zand meer over (of woorden van gelijke strekking) Daarna gingen ze met wolf in schaapskleren Wouter Bos, een spelletje kwartetten om de punten te verdelen die ieder op zijn verlanglijstje had staan, en zie daar, stijgende lasten, een kreupele economie, gegoochel met werkloosheidscijfers, afbraak van gezondheidszorg en arbeidsrecht. Machtspolitiek pur sang!

Maar ja, ze zijn zo fatsoenlijk hè? Die witte boorden criminelen. Dus lekker weer op stemmen straks hoor! Want mensen die zich niet tig keren stoten aan dezelfde steen zijn immers dom. U niet ! En niet vergeten af te geven op de tokkies die op de PVV stemmen hoor! U krijgt zelfs een gratis abonnement voor op de Volkskrant.

Hik, hik Juncker
De nieuwe "president" van de Europese Commissie, SjaanKloot Juncker, aka de wandelende jeneverfles is van mening dat Nederlandse gevestigde partijen als VVD, PvdA en CDA, populistische partijen imiteren. Als dat gebeurt, dreigt een land onbestuurbaar te worden, zegt hij in een interview met...alweer de Volkskrant.
Volgens Juncker moeten de traditionele partijen niet meegaan in de onvrede over Europa, zoals die door populistische partijen wordt geuit. “Als je met boze burgers wilt praten, moet je vóór ze gaan staan. Niet weglopen of achter ze aan hollen”, zegt de Luxemburger.

Maar partijen als VVD, PvdA en CDA stellen zich halfhartig op, vindt de commissievoorzitter.
Aangevallen en opgejut door burgers en media, geven ze steeds meer ruimte aan de onvrede. Weet u wat het resultaat daarvan is? Dat landen onbestuurbaar worden. Dat het Europees Parlement straks louter bevolkt wordt door eurosceptici. En dat zou een ramp zijn.”

Wat zielig voor Rutte! Want Juncker doet met name Rutte echt tekort. Deze droplul van de VVD is nmm bij uitstek de figuur die met eurosceptische praat kiezers binnenhaalt en tegelijkertijd in Brussel keurig bij ieder kruisje tekent.

Maar goed, Juncker is een machtsspeler, levend in zijn eigen opgeblazen zeepbel. Niet democratisch gekozen maar in achterkamertjes benoemd, leest democratisch gekozenen (PVV) de les. Populisme is een bedacht woord zonder betekenis. Net als islamofoob en onderbuikgevoel woorden zijn die uitsluitend zijn bedoeld om iemand weg te zetten en om niet inhoudelijk te hoeven reageren. Gewoon omdat ze geen inhoudelijke argumenten hebben!
Want al waar Wilders al jaren voor waarschuwt zien we dagelijkse praktijk worden.

Het heeft niet lang geduurd eer de ware aard van het beestje te voorschijn kwam. Uit de woorden van Juncker blijkt overduidelijk dat hij een voorstander van dictatuur is. Hij geeft er hier overduidelijk blijk van dat de hele ongekozen, onbetrouwbare Brusselse kliek het schijt aan ons heeft. U moet er vóór gaan staan?

Ik heb gloeiende, gloeiende, samen met 62,9 procent van de Nederlanders NEE geschreeuwd tegen de Europese Grondwet.
En ze hadden er maling aan.

Enjoy your party Farage, we have Fifty ways to cheat our voters.

En dat bleek!
Ze veranderden een paar komma's van plaats, pagina 24 werd pagina 38, maakten de zaak onoverzichtelijk en onleesbaar, en hoppa met een strik eromheen werd "De Leugen van Lissabon" door onze strot gewrongen. U moet er vóór gaan staan? Typische uitspraken van een feodaal heerser, die er moeite mee heeft dat het volk een mening heeft. Nu velen de duidelijke koers van de EU door gaan krijgen: een dictatoriaal geregeerd orgaan van zichzelf verrijkende graaiers. Waarbij de bevolkingen van de aangesloten landen alleen maar goed zijn om de torenhoge belastingen op te hoesten. Belasting die door deze parasieten naar eigen inzicht en believen kan worden uitgegeven.

Het liefst zou deze zonnekoning en slavendrijver iedereen opsluiten die kritiek heeft op het eigendom van de elite: het Europese landgoed.

Ohh, wat hoop ik toch dat deze onzalige club binnenkort in mekaar dondert!
Natuurlijk kan Brussel de veenbrand van onvrede die in Europa woedt absoluut niet gebruiken.
Maar, helaas Juncker, die is er wel. De burgers hebben redenen te over om zeer ontevreden te zijn. Want een groot deel van de Europese volkeren begint door te krijgen dat we er finaal ingeluisd zijn.

Het werd eindelijk eens tijd.

Maurice de Hond heeft Kerstvakantie. Geen nieuwe peilingen. Derhalve zeilen we het Oudjaar uit en het Nieuwjaar in met de prettige gedachte dat de PVV met 30 zetels de grootste partij van Nederland is; zelfs groter dan de 2 coalitiepartijen VVD en PvdA SAMEN....

PROOST !
Laast bewerkt: 5 jaren 9 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 9 maanden geleden - 5 jaren 9 maanden geleden #41978 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

Nounou, poehpoeh, het was me het weekje wel.


Ik begin met geweldig nieuws: De PVV is in zijn uppie 2 zetels groter (30) dan de VVD (18) en PvdA (10) tezamen.
Proost Geert PROOST !


De "Kerstcrisis" mag dan bezworen zijn, maar volgens de nieuwe peiling van Maurice de Hond geldt dat nog lang niet voor de vertrouwenscrisis van VVD en PvdA met hun achterban. In een week die in het teken stond van de eerste echte kabinetscrisis van Rutte-II, verlieten PvdA en VVD-kiezers de wrakke boot en stapten op de mamoettanker van de PVV.

In een pagina groot interview in de zaterdagkrant van De Telegraaf, zegt Rutte dat het even flink schrikken was voor het kabinet én de VVD toen drie dissidente PvdA-senatoren tegen het wetsvoorstel van minister Schippers stemden. Ze hadden het niet zien aankomen, omdat er afspraken waren gemaakt met de PvdA: beide partijen én de zogenaamde "Constructieve Drie" in de Eerste Kamer zouden het voorstel steunen. Nou, dat ging dus niet door. Gevolg, aldus Rutte: "Het vertrouwen was flink geschaad." Logisch. Maar, zo voegt hij er meteen aan toe: " er is geen blijvende schade aan de coalitie."

De PvdA lapt afspraken aan haar laars, Schippers dreigt met opstappen, RTL Nieuws kondigt aan dat de val van de coalitie "nabij is", het vertrouwen tussen VVD en PvdA is weg, maar "er is geen blijvende schade aan de coalitie"? Kan je zeggen dat het vertrouwen beschadigd is en tegelijkertijd volhouden dat het verder geen enkele invloed heeft op de onderlinge werkrelatie?
Is dat niet jezelf tegenspreken?

Waar gaat het om?
Drie PvdA-senatoren verwierpen de kille saneerderswet van Schippers die de vrije artsenkeuze voor velen onbetaalbaar maakt. Rutte vindt het in de politiek ontzettend belangrijk dat afspraken worden nagekomen. Dat doet hij immers zelf ook?

De regering eist en verwacht dat een wetsvoorstel dat door de Tweede Kamer is goedgekeurd, automatisch ook door de coalitie in de Eerste Kamer moet worden overgenomen. De enige bestaansreden voor de Eerste Kamer? Kwestie van fatsoen? Opdoeken of ja-knikken? Meer smaken zijn er niet?

U bent met mij van mening dat geregeld is dat ook Eerste Kamerleden zonder last of dwang moeten kunnen stemmen? Ja, ik verkeerde ook altijd in die veronderstelling. Maar dat bleek dus niet de bedoeling. Maar mag ik eens een balletje opgooien en mijn vermoeden met u delen waarom een beperkte vrije artsenkeuze (artikel 13 in de Zorgwet regelt vrije keuze) voor Schippers een halszaak is? Omdat het een opmaat vormt naar het volledig schrappen van dat vrije-artsen-keuze bepalende artikel en de absolute privatisering van de Gezondheidszorg. Daar is Schippers op uit. Als artikel 13 de nek wordt omgedraaid hebben zorgverzekeraars vrij spel, worden niet meer gehinderd door beperkende wetgeving. Door nu al bij wet een vrije artenkeuze via een polis te beperken, is de totale ontmanteling van artikel 13 slechts een fluitje van een cent. En dat moet snel gebeuren. De Zorgwet van Schippers zou pas op 1 januari 2016 ingaan. Maar het kabinet heeft haast met deze wet en alle andere "hervormingen". Angst dat de Provinciale Statenverkiezingen van komende maart, waaruit de Eerste Kamer voortkomt, wel eens een klinkende overwinning voor de PVV zou kunnen opleveren.
Een grote PVV-Senaatsfractie kan alle haar onwelgevallige wetten tegenhouden.

Geen genomen hobbel
De Zorgwet is trouwens nog allerminst een genomen hobbel. De "Constructieve Drie" gaan niet akkoord met de ongrondwettelijke en anti-democratische lijn die Diederik Samsom en Mark Rutte hebben ingezet. Afwachten hoe lang het verzet stand houdt. Er zal wel weer iets komen in de trant van "het landsbelang" als uitruil ben ik bang. Terwijl natuurlijk juist grondwettelijk en democratisch tot stand gekomen wetgeving, zonder fratsen van side-letters of AMvB'tjes in het landsbelang is.

Democratie of dictatuur?

Getuige de uitspraak van Rutte: Ons herziene voorstel "artsenkeuze" moet geaccepteerd worden, anders doen we het toch, en "als de Provinciale Staten verkiezingen dramatisch zullen verlopen gaat het kabinet gewoon door met regeren", aldus Rutte, de nieuwe Nederlandse dictator.

Het Nederlandse volk is klaar met Rutte
Het kan verkeren. Het kabinet speelt mooi weer. Na drie dagen zorgcrisis is er bij het kabinet ineens geen vuiltje meer aan de lucht. Bewindslieden putten zich in kranten uit in loftuitingen over Rutte-II. De coalitie piepte en kraakte, stond zelfs op breken, maar wordt nu verkocht als stabieler dan ooit. Ja, dank je de koekoek. Het kabinet heeft donderdagnacht hun eigen banen veilig gesteld.

Het Nederlandse Volk is klaar met Rutte


Kinderbijslag Marokko...minder, minder, minder
Dacht Asscher. Kreeg het deksel op zijn neus van "verschillige" Raden van Weet ik Veel. De Nederlandse kinderbijslag voor Neder-Marokkanen in Marokko mag niet worden verlaagd.
Joh, dan regel je dat toch even met een AMvB'tje. -oeps-

Nieuw politiek proces tegen Geert Wilders

"Ik heb gezegd wat miljoenen mensen denken en vinden. Voor de tweede keer wil men blijkbaar afrekenen met iemand die de waarheid spreekt. Het is een gotspe dat ik me daarvoor voor de rechter moet verdedigen," aldus Geert Wilders in reactie op de vervolging die het OM tegen hem zal instellen m.b.t. tot zijn “minder, minder” uitspraken tijdens verkiezingsdag.
Maar Sackers, hoogleraar bestuurlijk sanctierecht aan Radboud Universiteit in Nijmegen, verwijst deze keer naar een recente uitspraak van de Hoge Raad. Die maakt de tweede rechtszaak tegen Wilders een stuk kansrijker, zo oordeelt hij.
Hoge Raad: “…Daarbij gaat het niet uitsluitend om uitlatingen die aanzetten tot haat of geweld of discriminatie maar ook om uitlatingen die aanzetten tot onverdraagzaamheid…" en "...Marokkanen vormen weliswaar geen ras, maar dat hoeft geen obstakel te zijn…”

De Hoge Raad zegt in woord de democratie te willen verdedigen, maar doet precies het tegenovergestelde door steeds meer beperkingen aan het Recht op Vrije Meningsuiting toe te voegen. Het Recht op Vrije Meningsuiting dat juist een fundamentele basisvoorwaarde voor een goed functioneren van de democratie is. Al zeker en nadrukkelijk waar het om een politicus gaat.

Onverdraagzaamheid...

Weet u wat echte onverdraagzaamheid is? ISLAM.
Als haatimams roepen dat homo's van de hoogste torens gesodemieterd moeten worden, als eerwraak op veel begrip van rechters kunnen rekenen (hebben hiertoe zelfs speciale "begrip" en "begrijp" cursussen gevolgd), als stenigen van zogenaamde overspelige vrouwen (nooit mannen, is u dat al opgevallen?) bon ton is, als meisjes en vrouwen met een roestig keukenmes, of anderszins, worden beroofd van hun seksualiteit. Maar als Wilders vraagt of wij niet wat minder van die geïndoctrineerden in ons land willen, moet hij zich beschermen met kogelvrije vesten en zijn dagelijkse leven slijten in "safe-houses" en bunkers, en...wordt hij vervolgd door het OM. Om de democratie te beschermen!! Hoe krijgen ze het uit hun bek? 80% van de kiezers is van mening dat Wilders niet vervolgd moet worden in de "minder, minder" zaak. Hoeveel democratie heb je dan nog nodig?

Islam
Maar waar het om gaat is om Wilders, een politieke factor van belang, monddood te maken. Hij vormt een veel te grote bedreiging voor de andere politieke partijen. En niet in de laatste plaats voor de verborgen agenda van de Europese Unie. Hij durft als enige te verwoorden wat miljoenen vrezen: alle natiestaten onder de voet laten lopen en te laten overnemen door horden islam barbaren. Maar men kan Wilders vervolgen, zelfs veroordelen op basis van zijn uitspraken - al lijkt het mij een hele kluif dat juridisch rond te krijgen - daarmee is het probleem van de die gruwelijke, intolerante ISLAM niet opgelost.

Bizar
Daar waar Wilders met alle democratische middelen die hem ten dienste staan, minder criminele Marokkanen wil in Nederland en daarvoor nu door het OM voor wordt vervolgd, willigt onze onvolprezen Defensie in Navo-verband die wens in met bombardementen op criminele Marokkanen die meestrijden met IS in Irak en Syrië. Hoe krom wil je het hebben?

D66
Elite partij D66, de partij die met medewerking van de Turkse overheid Turkse stemmen heeft kunnen veroveren is 80% voor vervolging Geert Wilders. D66 de zogenaamde partij voor vrijheid, vrijheid van meningsuiting en democratie. D66 zal iedereen voorgoed de mond snoeren....
15 maart 2015: bezint eer gij D66 in het stemhokje bemint.

Knettergek
Nog een paar decennia en je bent een vreemde op eigen bodem. Is trouwen met je hond gemeengoed geworden. Alle vormen van seksualiteit toegejuichd en gepromoot worden als het maar niet de hetero seksualiteit is. Knettergek! Je verzetten om je cultuur en soevereine natiestaat intact houden, zoals de Russische president Putin na het Sovjet tijdperk tracht te doen, is natuurlijk uiterst verwerpelijk, om niet te zeggen "goed fout".

Stervende Zwaan
Je hoefde er niet voor gestudeerd te hebben om te kunnen voorspellen wat er met KLM zou gebeuren als het een meerderheidsbelang aan Air France zou verkopen. Maar nee hoor, wij hoefden ons absoluut geen zorgen te maken dat onze nationale trots iets zou overkomen. Wij, simpele reageerders, voorspelden destijds al dat Parijs belangrijker zou worden dan Amsterdam. Dat Air France háár toestellen zou vullen met KLM-passagiers, de winsten zou afromen ten faveure van haar bodemloze schuldput. We wisten het, we riepen het, we schudden onze hoofden toen er toch werd doorgedrukt door de politiek, toen Camiel Eurlings ons nogmaals verzekerde dat alles goed zou komen.
Ben u het ook zo spuugzat? Die doordrammende, niet door enige kennis van zaken gehinderde politici, vergezeld van graaiende, zakkenvullende "topmannen" die uit puur haantjesgedrag en geldzucht Nederland in de uitverkoop gooien en helemaal naar de bliksem helpen.


ECB wordt Europese Bad Bank

Of hoe wij op een gruwelijke manier worden vernaggeld. De Europese Centrale Bank als afvalverwerker, is bewaarheid geworden. De ECB is begonnen met de opkoop van door onderpand gedekte obligaties bij banken. Later dit jaar komt de klapper met herverpakte leningen ( "asset backed securities"). Totale omvang nog niet bekend gemaakt. De ECB heeft laten weten dat ook herverpakte leningen uit eurolanden met een lage kredietwaardigheid, met name Griekenland en Cyprus, in aanmerking komen. Eenieders waardeloze rotzooi is welkom op de balans van de ECB.

Bad Bank
Een "bad bank" is geen bank op zich, maar een verzameling van "toxic assets" (giftige activiteiten) die het voortbestaan van een bank oorspronkelijk in het gedrang hebben gebracht. In een bad bank worden probleemkredieten ondergebracht. Weet u trouwens nog wat de oorzaak was van de Bankencrisis in 2008? Juist, de met rode strik en met kredietwaardigheid AAA-gestempelde pakketjes rotzooischuld. Collateralized Debt Obligations. (CDO). Die troep werd (kuch) onverwacht ineens waardeloos, waardoor we, zo moeten we allemaal geloven, allemaal ineens acuut geld tekort hadden.Dat we hebben we toen opgelost door, in het geval van Nederland, in korte tijd (Q3 2008 tot Q2 2009) zo’n 100 miljard euro’s extra staatsschuld te creëren met als enige doel dit extra geld weg te geven aan bankiers.
U leest het goed! Meer gratis geld voor de figuren die verantwoordelijk waren voor het verdampen van al geld, meer schulden voor ons.

Maar de banken zijn natuurlijk nog steeds in grote mate in bezit van al die giftige Collateralized Debt Obligations die zoveel problemen veroorzaakten. Die verdwijnen helaas niet in het niets. Die giftige pakketjes die zo lelijk explodeerden -het zwaar radioactief afvalmateriaal van de bankiers- die moeten de bankiers anno nu dus nog steeds kwijt.
Ze hebben eerst flink winst gemaakt met gebakken lucht van die CDO’s, maar die resterende CDO’s... Niemand wil ze, uiteraard, maar ze doen wel flink pijn. Nou, die pakketjes CDO’s (nu genaamd Asset-Backed Securities, ABS), die zoveel problemen veroorzaakten dat we er als Europa gezamenlijk aan onder door gingen, waardoor we nu "mee zu'n alluhh" in een Japanse stijl depressie raken, die dus nog vele decennia gaat duren, die worden nu dus per vandaag "en masse" opgekocht door de ECB!

Financiële WMD's
De ECB koopt het restafval van al deze financiële massavernietigingswapens, om ze op lange termijn sterk afgewaardeerd ooit nog weer eens te verkopen. Ondertussen staan de banken die hun giftige rotzooi nu dus dumpen bij de ECB er weer een stuk florissanter bij. Nou, omdat de ECB alle giftige rotzooi opkoopt van verlieslijdende bankiers, krijgen die bankiers weer ruimte om geld uit te lenen aan de samenleving, waardoor de economie er weer beter voor komt te staan....
Gelooft u het? Op logica kan je ze niet betrappen, want meer geld uitlenen lukte zelfs niet toen de ECB ze een biljoen (1000 miljard) euro goedkoop geld toeschoof, en nu die giftige rotzooi opgekocht wordt ook niet. Daarnaast wordt de samenleving natuurlijk niet bepaald beter van meer schulden met rente.

It is now surely not wrong to assume that banks that will sell those toxic assets hope to clear their balance sheets. Whether or not they’ll go ahead to grant fresh credit to others is another story. The latest action of the ECB, selling banks cheap credit in the hope that they will inject it into businesses, has so far shown little effect.

Hun rotzooi, uw maag
Eén keer raden wie nu precies risico loopt met deze ABS/CDO’s nu die dus in de boeken van de ECB komen te staan? Eén keer raden wie deze afwaardering van waarde gaat betalen? Nou, lees maar:
However, one thing is clear: once the ECB takes the risks of financial institutions under its wings, it will become the bad bank of Europe. Not the private financial institutions will be liable, if something goes wrong, but Europe’s taxpayers. But had there not been agreement after the financial crisis that the taxpayers should never again suffer from the financial tricks of bankers?

Nederland aandeelhouder ECB Bad Bank

De Nederlandse overheid is met 5% aandeelhouder van deze Bad Bank! Wie is dus verantwoordelijk voor de schulden die de ECB hier creëert? Juist, die 5% van Nederland komt volledig voor rekening van de Nederlandse burger! Zo werkt dat natuurlijk. De schulden van bankiers worden hiermee uitgesmeerd over de bevolking. Nu krijgt u dus ook nog eens al die gecreëerde giftige rotzooi in uw maag gesplitst.
Al die giftige schuldconstructies die al die problemen hebben veroorzaakt, ze worden nu van U!

Dus die beloftes rondom die Bankenunie, het bleken weer meer keiharde leugens van Dijsselbloem. Het zal eens niet. Keihard liegen hoort er natuurlijk gewoon bij tegenwoordig, de grootste leugenaars en gewetenloze oplichters in Europa zijn aan de macht. De Nederlandse burger is verantwoordelijk voor de nu ontstane Verenigde Europese Bad Bank, ook bekend als de ECB. Eén keer raden wie meer slechte schulden gaat verkopen aan de ECB? Spanje en Griekenland, of Duitsland en Nederland? De transferunie draait op volle toeren.

Alle winst voor de bankiers, alle verliezen voor de samenleving. Heel letterlijk.

U wordt vanaf vandaag dus eigenaar van het radioactieve restmateriaal van deze financiële massavernietigingswapens.
Maar u kunt er niets tegen beginnen, want uw volksvertegenwoordiging heeft het soevereine handelen onder druk van Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau, Van Rompuy, uit handen gegeven aan de EU. Mede mogelijk gemaakt door uw strategisch gekozen Minister-president Rutte uiteraard, die hersenloos zijn handtekening eronder pootte.

Dit zijn de spelletjes die gespeeld worden. U wordt schuldslaaf gemaakt terwijl u naar TVOH of het Glazen Huis, of nog erger, Paul de Leeuw zit te kijken. Dat wordt weer lekker bezuinigen en lasten verzwaren! Alles moet en mag om bankiers te voorzien van meer van uw geld! Er is weer een grote stap genomen naar de Europese Schuldenunie. Meer private bankiersschulden worden genationaliseerd over ons allen.

Gefeliciteerd dus met al uw nieuwe aankopen!


Peiling van zondag 21 december 2014:

VVD 18(-1), PvdA 10(-1), PVV 30 (+2), SP 17, CDA 24, D66 24, GrL 10 (+1), SGP 4, PvdD 5, 50Plus 2, PirPar 0 (-1)
UPDATE: 23 december 2014

PVV grootste partij bij EenVandaag

De PVV is virtueel de grootste partij van Nederland, ook volgens de peiling van EenVandaag.

De partij krijgt er ten opzichte van een maand geleden twee zetels bij en staat nu op 28 blauwe stoelen. Opvallend genoeg krijgen beide regeringspartijen er ook zetels bij, ondanks de zeer moeizame onderhandelingen over de nieuwe zorgwet.

De totale peiling van EenVandaag:
VVD 24(+1),PvdA 13(+2),PVV 28(+2),CDA 17(-3),SP 19(-2),GL 5,D66 25(+1),CU 7(-1),SGP 3,PvdD 4,50+ 5
Laast bewerkt: 5 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, Artemisia, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 9 maanden geleden - 5 jaren 9 maanden geleden #41918 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

PVV
Met 28 zetels soeverein op 1
![/color]

VVD

Poeh poeh, wat ziet het er slecht uit voor de VVD. De partij van Mark Rutte zou vandaag volgens de peilingen van Maurice de Hond nog maar kunnen rekenen op 19 zetels. Een verlies van 22 zetels, meer dan de helft. Waar dit kabinet mee bezig is, snapt geloof ik niemand meer. Als we alleen al kijken naar wat Rutte toezegt nu de Staten Verkiezingen voor de deur staan...belastingverlaging !
Pfff...wie gelooft die man nog?
Terwijl hij tien minuten geleden heeft besloten de accijnzen op autobrandstoffen weer te verhogen. Talloze pompstationhouders en middenstanders aan de grens worden zwaar getroffen en het faillissement en dus WW/Bijstand in gejaagd; de economie wordt geschaad i.p.v. gestimuleerd. En dit destructieve beleid heeft dit kabinet tot leidraad. Wie krijgt deze man weg? Dit kabinet weg?
In ieder geval niet een slechte uitslag voor de coalitiepartijen VVD en PvdA bij de Staten Verkiezingen. “Dit kabinet gaat door.” Volgens Rutte leiden slechte verkiezingen niet tot de val van het kabinet, maar “is het goed als deze coalitie ook in de Eerste Kamer een stabiele verhouding heeft.”

PvdA
Afgelopen week weer een stoet aan PvdA coryfeeën voorbij zien trekken op de kwelbuis, die allemaal precies weten hoe de PvdA het dan wél had moeten doen. Want nu zou de partij "onherkenbaar" zijn. Ja, nou breekt m'n klomp hoor. Zowat alle belastingen zijn conform de wens van de PvdA verhoogd !
Er is genivelleerd BIJ het leven en bij ouderen TEGEN het leven. De kiezers hebben hun buik vol van de ongebreidelde stroom asielzoekers, van de stroom socialistische afbraakmaatregelen waardoor onze hele samenleving er aan gaat en de gemiddelde hardwerkende Nederlander nog maar nauwelijks weet rond te komen. Hetgeen vanzelfsprekend niet van toepassing is op al die bestuurlijke PvdA bobo's die op cruciale, maar stervensdure posten in heel Nederland zijn geparkeerd en door het volk onderhouden moeten worden.
Dat hebben de kiezers doorgekregen. Eindelijk !

A-Team
Als de coalitiepartijen geen meerderheid zullen halen in de Eerste Kamer, dan is daar altijd nog het A-Team, waar Pechtold de sloopkogel bestuurt. De Bilderberger die zich in de slagschaduw van dit kabinet warm loopt om het stokje van Rutte over te nemen. Is het u ook opgevallen hoe MSM en peilingen ons richting D66 als het "redelijk alternatief" aan het sturen zijn?
De Volkskrant heeft oud minister Hans Wijers van D66 gisteren uitgeroepen tot de "invloedrijkste Nederlander" van 2014.
Denk voornamelijk vanwege het Koningslied bij de Kroning van de Koning. Maar, u voelt hem aankomen? Met in gedachten de verkiezingsleuze van D66 "En nu vooruit" ?
Is niet voor niks hoor. Het is voor D66 zaak om zo snel en zoveel mogelijk topposities in de wacht te slepen.

Want wat lees ik in NRC?
Dat hoogleraar Europese politiek in Oxford Jan Zielonka zegt: "EU raakt verzwakt en verdwijnt misschien" Hoogleraar Zielonka voorziet een "neo-Middeleeuws" Europa. "De EU met haar rigide, centrale regels is op zijn retour. Ze verzwakt en verdwijnt misschien. Het Europa van de toekomst wordt een "neo-Middeleeuwse" lappendeken van landen, regio’s en steden. Die op allerlei niveaus samenwerken en spontaan, ad hoc, hun eigen regels maken". Hij pleit voor een Europa van de netwerken tussen steden, bedrijven en organisaties. Over de huidige EU is hij niet optimistisch: "Niks werkt. Alles stagneert. Iedereen wordt somber. De economie gaat slecht. De crisis heeft de solidariteit verminderd. Noord en Zuid groeien uiteen. Eén land dreigt al met opstappen".

Ook al zegt meneer Zielonka er ook nog bij dat het volgens hem einde oefening is voor de soevereine natiestaat. "Nationalisme heeft geen toekomst". Wishfull thinking, gezien de grote opkomst en successen van partijen in Europa die allemaal strijden voor een soevereine natiestaat ?

Zoals gezegd, in eigen huis wordt alles wat neigt naar sociale zekerheid gesloopt om maar een mooi en zeer luxueus "Europa" te kunnen bouwen. Afgelopen weken werd ons daarvan een aantal "fraaie" voorbeelden van gegeven. Terwijl iedereen fors moet bezuinigen, menigeen moet vrezen voor zijn baan, of, als men die al kwijt is en al in de moestuin armen van Klijnsma zijn beland, hun huis moeten verkopen voor ze een aalmoes van de Bijstand krijgen, wordt er in Brussel Sinterklaas gespeeld met onze belastingcenten.

Van Rompuy
Voert de lijst van opper graaier aan door het absurde bedrag dat hij bij zijn vertrek heeft meegekregen. De komende 3 jaar ontvangt deze man maar liefst 7 ton aan vergoedingen waaronder voor 3 jaar een betaling van 55 % van zijn salaris (een toelage van € 169.000). Omdat hij 67 jaar is krijgt hij tevens een pensioen van € 65.000 per jaar, de vraag waarom hij dan ook nog een 55 % van zijn salaris moet krijgen is een absurditeit van de bovenste plank. Of je krijgt pensioen of salaris maar toch niet alle twee??

Kroes
Neelie Kroes, die met zo’n 660.000 € tegen een verlaagd belastingtarief en een riant pensioen naar huis mag. Een afscheid nemende commissaris ontvangt gedurende 3 jaar een percentage van het laatst genoten salaris en dat percentage is afhankelijk van het aantal dienstjaren. Met 10 jaren zit Kroes in het hoogste tarief en dat is 65 % , dus: 65 % van € 275.556 = € 179.111 x 3 jaar = € 537.334. Maar dan zijn wij er nog niet, want afscheid nemen doet pijn en om deze wat te verzachten komt er nog een maand salaris bij en dan zitten wij op € 559.997. Uiteraard hebben wij het dan niet over het pensioen waar Neelie dapper voor heeft “gespaard” en hoeven wij ons geen zorgen te maken, want met een € 120.000 per jaar ook weer tegen een speciaal belastingtarief hoef je nog nét niet naar de voedselbank.

De Gucht
Wie denkt dat van Rompuy en Kroes uitzonderingen zijn komt bedrogen uit. Zo krijgt een andere Brussel-ganger, de heer Karel De Gucht, ook een paar duiten uit de zak. Deze De Gucht die maar liefst 5 jaar lang Europees commissaris is geweest krijgt een bedrag mee dat ergens ligt tussen de € 300.000 en € 488.000 !! Het laatste bedrag is dus bijna een vergoeding van € 100.000 per dienstjaar, tja als je echt wil graaien moet je naar Brussel, al is het maar voor een paar jaar.

Navordering
Bij elkaar opgeteld komen we voor deze drie toppertjes op een totaal van 1.747,997 euro.
En aangezien we "slechts" 1,1 miljard achterstallige afdracht aan Brussel overmaken, kunnen we er vanuit gaan dat volgend jaar blijkt dat ons BBP, dankzij De Wallen en Snowy White toch weer hoger is dan het CPB heeft berekend en er een navordering komt van, pak 'em beet 648 miljoen.
Precies het bedrag waar de "toppertjes" mee aan de haal zijn gegaan?

De nieuwe adel
Het zorgen voor elkaar is tot kunst verheven in Brussel. Over de ruggen van de belastingbetalers, de horigen, is deze nieuwe adelstand in het leven geroepen met dezelfde trekjes als we in de middeleeuwen zagen, eerst ons zelf verzorgen daarna komt pas het volk.
Hebt u iets van verontwaardiging gehoord/gelezen in de Nederlandse media?
Dat de gewone burger dit betaalt is voor velen, die hun handen vol hebben aan dagelijkse beslommeringen, een hard gelag. Beslommeringen die alleen maar zullen toenemen in 2015 nu steeds meer blijkt dat de economische signalen niet alleen stagneren, maar zelfs zwakker worden.

Duitse motor sputtert
Zo verlaagde de Bundesbank de prognose van de Duitse groei, toch de motor van Europa, naar slechts 1% in 2015. Zelfs de ECB, die toch de ras-optimisten spelen om de schone schijn op te houden, geven aan dat de verwachte groei in 2015 geen 1,6% wordt maar ook slechts 1%.
Als optimisten dit al aangeven zal de werkelijkheid nog een fors stuk minder worden leert de praktijk. Dus de broekriem zal nog verder aangehaald moeten worden.

VS wil oorlog
Zeker als we bedenken dat de strijd met Rusland steeds verder op een echt conflict kan gaan uitdraaien nu in de VS een resolutie is aangenomen waarin Rusland min of meer de oorlog wordt verklaard. De VS gaan steeds een stapje verder om een conflict uit te lokken en trekt daarmee Europa mee in een, althans voor de burgers, ongewilde strijd op ons continent.
Is het u al eens opgevallen dat de VS altijd oorlog voert buiten het eigen land?

Het lijkt slechts een wachten te zijn op een vals voorwendsel dat gebruikt kan gaan worden om de strijd te laten losbarsten. Nu het blijkbaar te langzaam gaat om Rusland economisch op de knieën te krijgen door o.a de olieprijs onderuit te blijven halen en de sancties te verscherpen moet er iets anders verzonnen worden. Ook hiervan zullen vooral de burgers de lasten dragen, de hoge heren zitten dan uiteraard al lang ergens op het droge omdat de "regeringsleiders" beschermd moeten worden.

Rusland gaat eraan
Overal in de Westerse mainstream media wordt breed uitgemeten hoe moeilijk Rusland het wel niet heeft met die sterk dalende olieprijzen. De 8 uur NOS-journaal en Nieuwsuur gehersenspoelde Nederlander wrijft zich in de handen want de alsmaar dalende olieprijs heeft grote gevolgen voor het “agressieve” Rusland. Net goed, want dat zal 'die' Putin een lesje leren.
Ach, weten zij veel dat dure bronnen ook in Amerika op slag onrendabel worden. Waar veel geleend geld is geïnvesteerd om die bronnen aan te boren, vormt dat niet alleen een bedreiging voor de direct betrokken bedrijven, en de werkgelegenheid daar, maar tevens voor de banken en aandeelhouders.

RTL-Z
Durk Veenstra en Roland Koopman van RTL-Z verkneukelden zich in de uitzending van vrijdag over de val van de Roebel, en het vooruitzicht dat dat wel eens het einde van Putin zou kunnen betekenen. Omdat in 1998 een veel mildere daling van de olieprijs het einde van Boris Yeltsin inluidde? Omdat die geschiedenis zich nu vast wel weer zou herhalen? Gniffel, gniffel!

Rusland van Putin
Maar ze vergeten dat het Rusland van nu, niet het Rusland van 1998 is. En Putin is Yeltsin niet.
Belangrijk: het westen van nu kan er niet meer op bogen de vriend te zijn van het Russische volk.
En de relatie van Rusland met China en andere buurlanden, waaronder Iran en India, is nu dramatisch anders dan destijds, toen Yeltsin als een immer bezopen blind paard achter zijn Amerikaanse mentoren aan waggelde.
De waarschuwing om de huid van de Russische Beer niet te verkopen voor hij geschoten is, wordt niet ingegeven door blinde bewondering voor president Putin. Maar door de angst dat zelfoverschatting onder westerse commentatoren, politici, "thinktanks" en ambtelijke beleidsmakers, gevoed door economische adviseurs, ons lelijk op kan breken!

In het ergste geval met WO III tot gevolg.
De opbouw van een Amerikaanse troepenmacht in de landen en regio's die voorheen deel uitmaakten van het Warschaupact, de beslissing van de VS om, tegen de wil van de Amerikaanse bevolking in, militaire steun te verlenen aan Oekraïne, en het gegeven dat de Amerikaanse Centrale Bank "Survival Kits" voor haar personeel bestelt, maakt dat we niet overtuigd kunnen zijn van de vreedzame bedoelingen van de beleidsmakers in de VS.

Lage olieprijs dramatisch voor VS
In de alternatieve media struikelen de analisten met een niet-dogmatische kijk op economische en politieke processen over elkaar heen om te wijzen op de dramatische gevolgen voor de VS van een lage olieprijs. Waar het "fracking-wonder" de bodem onder het herstel wegslaat, nu tegenover de torenhoge schulden geen inkomsten meer staan. En zelfs de exploitatie al verlieslatend is voor de minst dure velden. Een economisch herstel dat hoe dan ook kant noch wal raakt, omdat de schulden waarmee dat "herstel" wordt gekocht als een loden bal aan de economie hangt. En de productietoename die wordt gemeld voor het overgrote deel komt uit overheidsuitgaven ten bate van de wereldwijde oorlogsvoering waar de VS sinds begin deze eeuw verslaafd aan is geraakt.

Naast groei in de dienstensector, die louter boekhoudkundig steeds rijker wordt, dankzij bubbels in de financiële dienstverlening, met de verplichte verzekering in het kader van Obama-care, astronomische studieschulden, en geld uitgeleend aan de olie industrie ten behoeve van het "fracking-wonder", dat nu nergens meer rendabel is te maken met een olieprijs in de VS van onder de $60 per vat.

De Les:
Wegkijken van het risico dat onze Amerikaanse "vrienden" wel eens eerder tegen een betonnen muur kunnen lopen dan Putin, is verwijtbaar. Als de geschiedenis ons iets heeft geleerd, dan zou het toch moeten zijn dat bepaalde politieke leiders oorlog als een uitweg zien, als de problemen in eigen land hen boven het hoofd groeien.
Een wetmatigheid die hier niet opgaat voor Putin, en de Russen in het algemeen. Want die hadden, en hebben niks te winnen bij oorlog. De motivatie die Putin, en de Russen als volk wordt toegedicht, is van westerse makelij. Een extrapolatie van ultra-nationalistische gevoelens die inderdaad ook zichtbaar zijn in de Russische politiek. Maar juist nadrukkelijk niet bij president Putin, premier Medvedev, en minister van Buitenlandse Zaken Lavrov en anderen in de top van de Russische regering.
Het is juist het westerse beleid dat het ultra-nationalisme de wind in de rug geeft. En niet alleen in Rusland. Maar overduidelijk ook in Europa. En de VS zelf.

Een waardedaling van de munt van een land geeft dat land exportkansen. Hoewel het ontegenzeggelijk juist is dat Rusland zwaar leunt op de export van energie, is er sinds 1998 wel iets veranderd.
Veel producten en diensten worden al in eigen land gefabriceerd, of binnenkort gelanceerd.
Westerse producten, zoals auto's van Europese merken, worden niet meer geïmporteerd, maar in Rusland zelf gemaakt.

Dat Russen meer moeten betalen voor hun Hermès sjaaltje, of hun Gucci pantoffels, dat zal Putin een zorg zijn.

Daarnaast is van belang hoe de grootste economie ter wereld, China, zich opstelt. Haar westerse klanten kopen alles met geleend geld. Ze wakkeren tweespalt in China aan, door religieus geïnspireerde Oeigoeren en Tibetaanse nationalisten aan te moedigen zich tegen het seculiere bewind in Beijing te verzetten. En ze organiseren protesten in Hong Kong, dat ze onverkort als een westerse enclave blijven beschouwen. Energie en andere belangrijke grondstoffen kunnen ze China niet leveren.

Daar staat het Rusland van Putin tegenover, dat niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden van andere landen formeel tot dogma heeft verheven, en ondanks de Krim en oost-Oekraïne geloofwaardig is voor niet-westerse landen, die zich realiseren welk spelletje de VS en "Europa" in Oekraïne spelen.

De toekenning van de alternatieve Nobel-prijs voor de Vrede, de Confucius-prijs, aan Fidel Castro is een niet mis te verstane aanwijzing dat Beijing de Amerikanen en "Europa" niet vertrouwt.

De tegenstanders van Putin in ons deel van de wereld juichen over de financiële problemen in Rusland, maar vergeten blijkbaar dat Rusland een overschot heeft van 400 miljard US$. Dat is een niet te verwaarlozen "oorlogskas", die met gemak kan worden weggestreept tegen de particuliere schulden van bedrijven die in westerse valuta genomineerd zijn. Maar gelet op de vijandigheid in ons deel van de wereld, en het gegeven dat Rusland van ons niets meer te verwachten heeft, behalve ellende, moeten we ook niet raar opkijken als de Russen besluiten die schulden weg te sluizen naar geselecteerde bedrijven, om die vervolgens failliet te laten gaan. Waardoor de westerse banken en investeerders naar hun geld kunnen fluiten. Zonder dat het gevolgen heeft voor de productie van die bedrijven, die na een doorstart met Chinees of Russisch overheidsgeld gewoon verder gaan.

OK, en nu even WAKKER worden:
Als we in 'Europa' niet rap wakker worden voor de realiteit, waaronder het gegeven dat "Project Oekraïne" van George Soros en zijn trawanten ons in noodtempo boven het hoofd is gegroeid, en we ons die "luxe" helemaal niet kunnen veroorloven, dan konden we wel eens ruw gewekt worden uit onze trance.

Inmiddels vallen in de VS al Grote Namen om, en in ons land schraprt SBM-Offshore, net als de Amerikaanse oliereus Conoco-Phillips en dienstverlener Halliburton, driftig banen om te redden wat er te redden valt. Door de sancties en politieke chicanes worden in Rusland investeringen in de olie- en gaswinning uitgesteld, of helemaal geschrapt. Tot grote schrik van "Europa", dat door begint te krijgen dat het sanctiebeleid autonoom het einde van de EU in kan luiden.

Als ze bij de FED al "survival-kits" bestellen voor het personeel, terwijl de reguliere media een rapport over grootschalige martelpraktijken uit naam van het 'Land of the Free' begroet met 'Our Country is Awesome!', dan weet je dat we slechts een "haartje-van-een-olifantenstaartje" verwijdert zijn van totale gekte.

Een lang verhaal. Excuses daarvoor. Maar het moest er even uit!


Peilingen van zondag 14 december 2014:
VVD 19(-1), PvdA 11, VVD 28, SP 17, CDA 24, D66 24(+1), CU 6, GrL 9, SGP 4, PvdD 5, 50Plus 2, PirPar 1
Laast bewerkt: 5 jaren 9 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, Artemisia, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 9 maanden geleden - 5 jaren 9 maanden geleden #41856 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

VVD-PvdA op driewielertjes naar de afgrond
Zowel PvdA als VVD zakken nog verder weg. Stonden die twee partijen twee maanden geleden nog op 41 zetels samen, nu zijn het er 31. All time low in september 2013 met 29 zetels.
Vanaf dat moment begon D66, ChristenUnie en SGP de twee regeringspartijen te steunen wat een tijdelijke opleving te zien gaf. Aan het beleid van de regeringspartijen. Niet aan de stand van het land. Laten VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, CU en SP maar fuseren.
Het is bewezen: meer van hetzelfde.
Dat geeft tenminste wat duidelijkheid in het stemhokje.

Elke vorm van advies van echte deskundigen wordt laatdunkend afgeslagen, kritiek van ter zake kundige economen wordt beschouwd als inmenging in zaken waar slechts uitsluitend een klein aantal politici verstand van hebben en zo wordt ons land langzaam maar zeker door de heilloze coalitie VVD met PvdA naar de afgrond geleid, waarbij er slechts verliezers zullen zijn. In eerste instantie de burger die dit gefröbel mag betalen en gelukkig de beide verantwoordelijke partijen, die komend jaar tijdens de verkiezingen een goede aframmeling zullen krijgen.

Het willekeurig 'over de schutting gooien' en privatiseren van overheidsverantwoordelijkheden is een slechte zaak als de kwaliteit van het 'product' zienderogen vermindert, terwijl de kosten van de bureaucratie onverminderd blijven oplopen.Talloze voorbeelden bewijzen het: de nodige bezuinigingen komen niet voort uit een meer efficiënt beheer, maar uit gedwongen offers van de samenleving.

Een vicieuze cirkel van afnemend vertrouwen, minder bestedingen en investeringen, afnemende werkgelegenheid, een sputterende economie en minder belastingopbrengsten is het onherroepelijke gevolg. Temeer omdat echte – nationale – knelpunten, niet structureel worden aangepakt, maar hier en daar slechts worden voorzien van tijdelijke pijnpleisters.

Ons land beschikt over talrijke capabele echte deskundigen zeker op financieel gebied, maar naar dezen wordt niet geluisterd. Zij brengen immers niet dat nieuws wat men in den Haag graag wil horen, dus zijn het persona non grata.

De huidige koers van het kabinet Rutte II is ronduit een schandaal. De gapende scheuren in het fundament waarop de economie van ons land rust, zijn duidelijk zichtbaar. En net als in de Groningse huizen worden deze alleen maar groter. Stutten helpt niet meer. Slechts platgooien en opnieuw beginnen met terzake kundige mensen. De vraag rest: waar halen we ze vandaan, want iemand met enig eergevoel en capaciteiten willen niet de politiek in.

PvdA
Samson is uit. Asscher is in. De koning is dood, leve de koning.
De PvdA in doodsstrijd. Samson's kop op het hakblok. De nieuwe Messias wordt Lodewijk Asscher.Hij moet het verweesde electoraat van de PvdA door de woestijn leiden, op de weg naar het beloofde land van immer groene oases. Je merkt nu al dat de MSM een wederopstanding van de PvdA onder leiding van Asscher aan het voorbereiden zijn. Vergeten dat Samsons problemen feitelijk PvdA problemen zijn. En die zijn met een "heel anders" in mekaar zittende Asscher niet verdwenen. De PvdA zal onder Asscher niet opeens weer wél een betrouwbare partij worden. De PvdA is al decennia lang volkomen vervreemd van zijn oorspronkelijke doelgroep.
Het is een hele foute partij geworden, die al meer dan 50 jaar parasiteert op het succes van de door Drees.c.s. ingevoerde Ouderdomsvoorziening. Geen politici na Drees sr. zijn zo'n ramp voor kwetsbaren en ouderen gebleken als PvdA-ers Bos, Samsom en Klijnsma. Samsom verspeelde het laatste greintje betrouwbaarheid van zijn partij door naar aanleiding van de fiscaal gezien jegens ouderen uiterst discriminerende Wet Uniformering Loonbegrip op te merken dat het meeste vermogen bij de ouderen lag en kwam met maatregelen om het "dode kapitaal" van ouderen af te romen ten behoeve van rupsje nooit genoeg: de Staat.

Asscher
Geen duizend Asschers die de PvdA nog kunnen redden van de ondergang. Ook al kopt NRC (TomJan Meeus?)"Asscher, de nieuwe anti-Wilders". Túúrlijk, TomJan ! Dat het land onder Asscher verder naar de vaantjes wordt geholpen is geen punt, als hij maar anti-Wilders is. Toch..ouwe rancuneuze TomJan? "Asscher die zich heeft opgeworpen als een man van het ándere verhaal over moslims, integratie en samenleven."
Welk ander verhaal, TomJan? Is er buiten het "eerlijke verhaal" van Samsom, dan nóg een ander verhaal?
Hoeveel verhaaltjes heeft de PvdA eigenlijk om de kiezer te belazeren en haar weer terug bij de PvdA te brengen?

Buitenhof
Als de PvdA bij de Provinciale Statenverkiezingen weer verliest, moet ze op zoek naar een alternatief voor partijleider Diederik Samsom. Ze heeft dan onder zijn leiding drie verkiezingen op rij verloren. Hoogleraar bestuurskunde Jouke de Vries zei dat zondag in het tv-programma Buitenhof.

De PvdA heeft volgens De Vries een „sleets verhaal”. Dat komt omdat ze geen afwijkende standpunten durft in te nemen, uit angst om coalitiepartner VVD voor het hoofd te stoten. De PvdA zit „in de kooi van de coalitie”, zei De Vries. Samsom durft volgens hem niet te veel afstand te nemen van de VVD omdat hij de coalitie wil voortzetten.

Volgens De Vries moet Samsom in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart „eisen formuleren aan het kabinet” om de PvdA meer een eigen gezicht te geven. De pogingen die de partij nu doet om het contact met de kiezer te verbeteren, vindt hij „sympathiek” maar het lijkt hem niet voldoende.

Wishfull Thinking.
De klassieke achterban van de PvdA is definitief vertrokken. Juist omdat de PvdA het masker heeft afgelegd en het eigen gezicht heeft laten zien. Dat eigen gezicht toont slechts het eigenbelang en partijbelang. De autochtone Nederlander gelooft niet in de zalvende, kleffe praatjes van Asscher. De ongewenste tweedeling is willens en wetens door eigenbelang en partijbelang van de PvdA bewerkstelligd. Onder Asscher zal er geen rem komen op de instroom van asielzoekers noch op de doorgeslagen eurofilie. De achterban ondervindt het resultaat van de multiculti samenleving dagelijks aan den lijve: Armer, veel armer en veel onveiliger.

D66
Naar D66 dan maar? Zoals nu een groot aantal baantjes jagers en uitvreters zich binnen die partij geparkeerd hebben?
Met als bonus die eurofiele rotkop van Pechtold? Of Slob, de vleesgeworden religieuze slijmbal. Of het CDA met hun gehuichel over de multiculturele samenleving en de Europese Unie? Gaan we het over die boeg gooien om het nationale en internationale baantjescircuit in stand te houden?

Het feest dat "Europa" heet
Voormalige Rijkspresident van het Europese Vierde Rijk, Herman van Rompuy, pakt met droge ogen bijna 700.000 euro van tafel. Tegen de EU belastingen wel te verstaan, hij betaalt er dus bijna geen belasting over. En dan is dat de normaalste zaak van de wereld. Maar, voor wie zichzelf in slaap suste met de gedachte dat deze buitenproportionele financiële vergoeding voor vertrekkend EU-president een uitzondering betrof, komt bedrogen uit.

Kroes
EU-coryfee Neelie Kroes van VVD-huize is de volgende die zich aan de kassa meldt. Ook Kroes ontvangt 660.000 euro plus afscheidspremie. Hoe zo'n absurd hoog bedrag mogelijk is?
Nou, omdat deze groep van Europese uitkeringstrekkers zelf de hoogte, voorwaarden en duur van hun uitkering mochten bepalen. Maar ach, moet kunnen hè. Het is nu eenmaal crisis. Dus waarom ook niet? Maar ondertussen weten alle andere uitkeringsgerechtigden precies waarom ze hun opgroeiende kinderen ook deze maand weer geen nieuwe schoenen kunnen geven. "Europa" heeft voorrang. Niks Balkenendenorm. Absoluut en totaal normenloos. Waardeloos ook. Tja, Europese wetgeving gaat nu eenmaal boven nationale wetgeving. Dat hebben ze toch maar slim bekeken daar in Brussel.
Wrang als je er over nadenkt: de ene uitkeringsgrechtigde wordt uit het zorg- of verpleeghuis gejaagd, een ander moet voor zijn uitkering van 300 euro per week in weer en wind bladeren prikken in het park, en de Brusselse uitkeringsgrechtigde zet een handtekening op de presentielijst en ontvangt 300 euro per dag EXTRA !

Ik heb afgelopen week met stomme verbazing die hautaine kop van Pechtold gezien die er niet eens van onder de indruk was. Nu begrijpt ik ook waarom Pechtold spreekt van "Het Feest dat Europa heet".

Takstijgers
Eigen schuld, dikke bult baasje van Corendon. De belastingdienst op je nek krijgen, omdat jij jezelf als opperhoofd van die toko niet boven de Balkenendenorm beloont en de poen terugstopt in de ontwikkeling van je bedrijf. Tja, dat komt ervan wanneer je zo nodig ondernémertje wilt spelen, in plaats van CEO. Net als Freddy Heineken en Frits Philips hárt hebben voor de zaak en 't personeel...Zo passé!
Logisch dat die takstijgers daarvan in de war raken en jou willen laten dokken, omdat je te weinig verdient. Je schoonzus laten koken voor jouw mensen, om een warme band te scheppen op de werkvloer. Voor slechts 1,50 euro p.p. net genoeg om de kosten te dekken, dat kán toch niet? Boeten zul je, ook dáárvoor!
Doe eindelijk eens als een echte CEO: leegtrekken die tent! Met als dooddoener, "reorganisatie" de hele handel kapot bezuinigen, voor extra bonussen en salarisverhoging. En dan de rokende puinhoop verlaten met een vette oprotpremie...
Dát is pas modern een toko runnen, baasje van Corendon.
Dát begrijpen ze bij de belastingdienst van Dijsselbloem en (k)Wiebes.

Uitgepokerd
Ze dachten heel wat in hun handen te hebben. Onze Brusselse wijsneuzen. Een straight flush. Maar Vlad bleek over een royal exemplaar te beschikken en legde die op tafel. Hij stapte uit het South Stream-project en sloot een deal met Turkije (ook NATO!!!). Gevoegd bij de enorme deal met China en de Brusselse junta kan zichzelf weer eens op de schouder slaan.
En het gaat al zo geweldig in het Vierde Rijk. Het enige wat kurkentrekker Juncker en zijn rechterhanden misschien nog kunnen doen is een streep halen door Gazprom's sponsorschap van de Champions League. Of als een blinde in de vrijhandelszone met de USSA stappen. Om zo toch nog tegen een schappelijk prijsje 's avonds de piepers en de spruitjes te kunnen verblijden met de warmte van John McCain's schaliegas. Als je dom genoeg bent om dat te geloven.

Brussel en Washington legden vanwege die door de bevolking gesteunde annexatie economische duimschroeven aan en zette in verschillende Oosteuropese landen druk om de South Stream te blokkeren. Dat lukte met veel pijn en moeite, maar Poetin heeft nu de knoop doorgehakt en wendt zich tot Turkije.
Nou eens kijken of er opnieuw wat te rotzooien valt op het Maidan Taksimplein.


Anti-Putin propaganda
Hoe duidt de Telegraaf de beëindiging van het South Stream project? Nou die legt de schuld voor het afblazen geheel en al bij Vlad. "Dolksteek" voor de Balkan, noemde de Telegraaf de beslissing van Putin. Dat Brussel en Washington verschillende Oost-Europese landen de duimschroeven aanzette om de aanleg van de South Stream te blokkeren vanwege de door de bevolking gesteunde annexatie van de Krim. Geen woord erover in de Telegraaf. Natuurlijk treft de EU en VS geen blaam met haar doorzichtige smoezen over de voortdurende obstructie voor de aanleg. Ook geen woord over Obama de dictator van het Land of the Free, die Bulgarije openlijk gedreigd heeft met sancties, als het land besluit de aanleg toch door te zullen zetten. Tja, en nu is Brussel beducht voor onrust en onzekerheid op de Balkan. "Wie wind zaait, zal storm oogsten".

Ebolala
Een Nigeriaanse hulpverlener, die de gevaarlijke ziekte ebola onder de leden heeft, is zaterdagmiddag aangekomen op de luchthaven Schiphol. De patiënt is inmiddels opgenomen in het Calamiteitenhospitaal van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De man is een militair van de Verenigde Naties Vredesmacht in Liberia, die een bijdrage levert aan de bestrijding van ebola. De Nigeriaan zorgde er in Afrika voor dat hulpverleners veilig hun werk konden doen.
Zijn vervoer gebeurde geïsoleerd met een speciaal vliegtuig onder medische begeleiding. Dat toestel is van de Amerikaanse maatschappij Phoenix Air en van het type Gulfstream III.
Op de luchthaven werd hij opgevangen door medisch personeel in een speciaal daartoe ingerichte ziekenwagen.

De vraag rijst of het niet zinvoller en humaner was geweest om alle kennis en al dat vele geld wat nu wordt besteed aan een geïmporteerde ebolapatiënt te besteden aan goede medische voorzieningen in landen waar ebola heerst. Via "AK 74 van Arnold Karskens op Postonline: Dit weekeinde arrangeerde Ploumen een Gulfstream-retourtje Liberia-Schiphol voor een besmette Nigeriaan. Het tarief voor een privé-jet bedraagt zo’n €4.500, maal 14 vlieguren. Totaal een dikke 60.000 euro. Exclusief verzorging UMC-Utrecht! Geldsmijterij dus. Voor dat bedrag kun je in West-Afrika, naast deze militair, honderden patiënten helpen. De moraal verhaalt: Je bent een idioot als je via Giro 555 Ploumen’s domheid betaalt.
Wat ik bovendien zeer merkwaardig vind is dat asielzoekers niet mogen worden uitgezet naar "ebola landen" maar het importeren van een patiënt die met de gevreesde ziekte besmet is naar het ebola vrije Westen is geen probleem? Bizar!


Peilingen Maurice de Hond van zondag 7 december 2014:
VVD 20(-1), PvdA 11(-1), PVV 28, SP 17(+1), CDA 24, D66 23, CU 6, GrL 9(+1), SGP 4, PvdD 5, 50Plus 2, PirPar 1

Peilingen IPSOS, 4 december 2014: De nieuwste peiling van Ipsos lijkt kant noch wal te raken.

VVD 29(+1), PvdA 15, PVV 25(-2), SP 17, CDA 17(+2), D66 25(-1), CU 5(-1), GrL 6, SGP 4, PvdD 5(+1), 50Plus 2

*
Laast bewerkt: 5 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, Artemisia, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 10 maanden geleden - 5 jaren 10 maanden geleden #41799 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week

Integratie volledig mislukt door PvdA
Keiharde resultaten in de peilingen van Maurice de Hond vanochtend. Meer dan de helft van Nederland is van mening dat de integratie volledig mislukt is en de schuld daarvoor wordt onverbloemd bij de PvdA gelegd. Zelfs door de PvdA.
En zoals gewoonlijk zijn het de D66-stemmers, met hun superieure zelfbeeld, die het minst met de multiculturele samenleving te maken hebben in hun rijke blanke wijken, die er het positiefst over zijn. Al was het alleen maar om Wilders niet gelijk te hoeven geven. Want 25% van de D66 stemmers vinden dat de mislukt integratie de schuld is van de PVV. Tegenover 94% van de PvdA-ers. Blijven maar ontkennen dat de PvdA haar beleid heeft laten sturen door allochtonen. PVV-ers hadden dat als eersten door.
CDA houdt zich muisstil, maar zijn net als VVD en PvdA guilty as hell.IN de EU en nu tóch het licht uit
Wat werden we bang gemaakt. Luister niet naar de populistische partijen die uit de EU willen stappen. Mensen, wees gewaarschuwd, dan gaat het licht uit. De kiezer bleef braaf op de pro-EU partijen stemmen. Nou, dat hebben we geweten!
Nadat alle werkgelegenheid is afgebroken, gezondheidszorg en ouderenzorg een Crematorium akkoord werd, de sociale zekerheid is verworden tot een aalmoes, kortom, nu we hebben voldaan aan alle door de EU opgelegde maatregelen en we langzaam maar zeker een derde wereld gebied zijn geworden...gaat alsnog het licht uit!
België is het eerste land dat terug naar het Stenen Tijdperk wordt gekatapulteerd. Energietekorten en aangekondigde stroomstoringen nopen de Belgische regering om etalage- straat- en Kerstverlichting te verbieden. Mogelijk zal wassen, strijken, drogen en verwarmen niet worden toegelaten tijdens crisismomenten. Ongehoorzaam? Boetes! Dat kan, want inmiddels is u de slimme energiemeter als een hebbedingetje aangeprezen ( u hoort er echt niet bij, als u zo'n slim op afstand bestuurd metertje nog niet hebt) en kan remote worden gecontroleerd of u in overtreding bent.

Koenders
Gelukkig hebben wij niets te vrezen want Bert Koenders heeft hoogstpersoonlijk voor ons de kou uit de lucht gehaald. Kom daar maar eens om bij de weerman! Türken-kwestie. Turkse ministerie van Buza spreekt over "racistische aanvallen". Turkije neemt er geen woord van terug. "Het blijft zoals het is". Koenders nütüürlijk weer sübiet aan het süssen, want voor je het weet zijn we die Patriots kwijt.
Maar, alles opgelost?
Lange Arm van Ankara terug vuistdiep in de anus van Asscher.

Rutte
Waar Rutte dan weer jaloers om was. Maar is tevreden met de woorden van de Turken; Ja, nee, luister, het zit helemaal anders...excuses zijn volgens hem niet nodig, omdat Turkije heeft gezegd dat de verklaring over racisme in Nederland niet bedoeld was voor de Nederlandse overheid.
(Met dank aan gnor: Hij was dus niet bedoeld voor de Overheid maar voor het Nederlandse volk. Door te zwijgen stemt Rutte hier mee in en dus is hij een volks- en landverrader)

Crimineel, daar kun je de Nederlandse overheid van betichten. Omdat zij alles in het werk stelt om de daders van de aanslag op de MH-17 ( 298 doden, mevrouw, meneer!) hun gerechte straf te doen ontlopen. Maar racistisch? Nee, dáár kan de Nederlandse overheid gelukkig niet van beticht worden. Moet je toch niet aan denken?

Paard van Troje
Behalve Fettulah Gülen is een andere van de vier door Asscher gewantrouwde organisaties Diyanet, het Turkse directoraat-generaal van Godsdienstzaken dat onder meer een kleine honderdvijftig moskeeën in Nederland controleert. Turkije wil de Turkse immigranten als een paard van Troje gebruiken, om op lange termijn invloed uit te oefenen op het beleid van Europese staten: de islamisering van Europa zonder toepassing van geweld.

Dus zegt Machiel de Graaf van de PVV..: moskee, weg ermee.
En dan komt Asscher - die Diyanet dus niet vertrouwt- maar samen met Spekman de organisatie wel jarenlang in het geniep volstouwde met subsidies, met Artikel 1 van de Grondwet.

Snapt u het nog?


Vieze spelletjes van Vieze mannen in Mooie pakken
Na veel speculatie bevestigt de Australische overheid dat de Nederlandse Staat een geheime deal heeft gesloten met Oekraïne, één van de verdachten van de ramp met de MH17. Door aan deze zéér belangrijke verdachte een vetorecht toe te staan, waardoor het mogelijk is geworden om de schuldvraag uit de openbaarheid te houden, geeft onze regering te kennen dat zij de kant heeft gekozen van de nieuwe, door een staatsgreep geïnstalleerde neonazistische Oekraïense regering.

We hoeven niemand uit te leggen dat een proces waarbij één van de verdachten in de zaak, mag meebepalen wat er wel of niet openbaar gemaakt wordt, nooit in het belang van waarheidsvinding kan zijn. Erger nog, de waarheid zal hierdoor waarschijnlijk nooit boven tafel komen.
Het is zéér wrang en onacceptabel dat de Nederlandse regering, onder leiding van Rutte, hieraan haar medewerking heeft verleend.
Het is een klap in het gezicht van de slachtoffers en hun nabestaanden.
En Maliesië mag NIET meedoen.
Men heeft daar een bikkelhard rechtssysteem.
Zonder aanziens des persoons
.

Doofpot MH-17 een prijsje waard
Ze blijven zichzelf maar feliciteren. Politici kennen van alles de prijs maar van niets de waarde. NOS: Premier Rutte heeft in Berlijn de Walther Rathenau-prijs ontvangen. Hij kreeg de prijs uit handen van bondskanselier Merkel voor zijn inspanningen in Europa en de wereld.
De prijs wordt sinds 2008 uitgereikt aan mensen met een “buitengewoon internationaal politiek levenswerk” .
Rutte: “Ik deel Rathenaus geloof in de kracht van Europa, van onze waarden en onze ideeën.”
Teiltjes staan links onder in de bijkeuken!

Brussels lof
Herman van Rompuy verlaat de Europese Unie en is gepromoveerd van "dweil" naar standbeeld. Een grijze muis – met het uiterlijk van een tweederangs bankbediende, dixit Farage. Heeft Van Rompuy het uitstekend gedaan? De juiste man op de juiste plaats? Geschiedenis wordt altijd door de overwinnaar geschreven. Afwachten dus.Toch sloeg de man deze week vreemdsoortige taal uit tijdens een babbel voor de studenten van de Franse Sciences Po. Van Rompuy bleek namelijk ineens, net als Putin, een voorstander te zijn van een federalisering van Oekraine. En hij riep het land van Poro op tot normalisering van de banden met buurman Rusland. Hij vond het namelijk vreselijk dat er een geopolitieke oorlog werd uitgevochten binnen de grenzen van zijn Vierde Rijk. Komt ie nou mee aankakken. Nu hij slechts nog versteend aanwezig is in Brussel. Beetje laat Herman. Maar eerlijk is eerlijk, het is inderdaad de enige oplossing.
Eerst Georg Soros, die roept dat de EU een doodgeboren kindje is.
En nou weer Van Rompuy, die revolutionaire taal uitslaat.
Wat is er aan de hand?

Brussel slaapt?
Dat had u gedacht. De EU gaat zich deze week bezighouden met nieuwe veiligheidsstandaards voor...pannenlappen. Nee, ik verzin het niet! Ook het aanrecht moet er aan geloven. Concreet gaat het om de vraag welke tests deze moeten doorlopen opdat zij de veiligheid van de consument niet bedreigen en verkocht mogen worden. Aan het koffiezetapparaat kunt u zich niet meer branden want het vermogen daarvan is door de EU al eerder aan banden gelegd. Uiteraard allemaal om ons te beschermen. U merkt het, de jongens en meisjes in Brussel werken hard en ons geld wordt er goed besteed.

Brussel betaalt?
Hoera, gistermiddag weer een schip met 700 toekomstige economische motoren aangekomen. Nu in Griekenland, Kreta en van daaruit op naar de riante onderkomens van Hennie van der Most en Tom Genee in Nederland! Opvallend ! Het stond alleen onmiddellijk in de Belgische kranten !!!
Goed hoor, die NOS, daar kunt echt u op vertrouwen.

Zo'n overtocht van b.v. Syrë of Eritrea naar ons land kost minimaal per hoofd 4 à 6.000 euro ? Wie betaalt dat ? Zeker als je met een hele familie deze kant uit komt. Wil je door naar Zweden of Groot Brittannië tel er nog eens 1.500 bij, een kapitaal voor b.v. de vluchtelingen uit Somalië of andere Afrikaanse landen, die steevast aangeven dat een van hun familieleden is vermoord en zij daarom zijn gevlucht ! Een samenzweringstheorie ? U mag het zeggen, maar dat dit niet meer klopt, en er veel mensen zoals in ons land naast de "menslievende"aanbieders van woonruimte zeer veel geld aan verdienen, mag duidelijk zijn. En wie de vluchteling betaalt ? Een open vraag ! En waarom ? Zou er sprake zijn van een poging om Europa te destabiliseren ? Is dat juist de bedoeling? Sombere geluiden. Wij vrezen het ergste!

Protesten
In Rome geen zalvende woorden of begripvolle burgers die de komst van legioenen asielzoekers trachten goed te praten, verblind door leugenachtige politici, die in de nieuwe toestroom van veelal economische gelukszoekers een mogelijkheid zien om stemvee te werven. In tegendeel, in o.a. Rome gingen duizenden boze Romeinen de straat op, om te demonstreren tegen de politiek van hun burgemeester Ignazio Marino, die zonder verdere inspraak een asielzoekers opvangcentrum liet openen in de wijk Tor Sapienza. Krijgen bij aankomst een mobieltje, gratis bellen, en 40 euri per dag. De verstrekte magnetron pasta maaltijden worden ongeopend in de container gedeponeerd, en er door oude mensen weer uitgehaald. Bovendien valt het op dat asielzoekers uit afrika bij aankomst op Lampedusa vaak al een euro-lines ticket naar Milaan op zak hebben. Lust u nog peultjes?

Peilingen van zondag 30 november 2014:
VVD 21(-1), PvdA 12, PVV 28(+1), SP 16, CDA 24, D66 23, CU 6, GrL 8, SGP 4, PvdD 5, 50Plus 2, PirPar 1
Laast bewerkt: 5 jaren 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.