Vraag UPDEET: Peilingen en Keek op de Week

Meer
6 maanden 1 week geleden - 6 maanden 1 week geleden #55587 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 22 december 2019

Peiling
Geen verschuivingen in virtuele zetelaantallen van politieke partijen deze week. De coalitie staat net als in januari van dit jaar op slechts 53 zetels in de peilingen van Maurice de Hond, slechts iets meer dan één derde van alle Tweede Kamerzetels, maar bezetten wel 75 zetels in het parlement. Op geen enkel moment in het afgelopen jaar kon Rutte en Co rekenen op steun van een meerderheid van de kiezers. Maar..."alles gaat goed, gaat goed meneer de leider"

Maurice de Hond heeft ook gepeild naar het draagvlak van "de Nederlandse bevolking" voor de acties van de boeren. Hulde aan de gluipers van de randstedelijke systeempers. Wat zij met hun lastercampagne (zouden) hebben bereikt is een dalende sympathie voor de acties van de boeren. Althans, dat is de uitkomst van het "onderzoek" van "influencer" Maurice de Hond. Als u weet hebt van de smerige actie van de PvdA en haar leider Asscher dan denk ik dat het goed is dat ik vandaag verder geen aandacht besteed aan het gemanipuleer van de rooie-kaartenbak-scharrelaar van Peil.nl.

Op GeenStijl zag ik een berichtje voorbij komen van een "verbijsterde" observeerder die een omgekeerde Nederlandse vlag op de trekkers van protesterende boeren had zien hangen en wist meteen te vertellen dat NSB'ers in de meidagen van 1940 dat symbool ook gebruikten. Daarmee de boeren in de door links en "sociaal" zo geliefde Nazi-hoek te drukken. Nu bleek er ook een attente GS-reageerder die wist te vertellen dat de omgekeerde vlag een internationaal symbool is van een volk in gevaar, en nog steeds in gebruik bij diverse Indiaanse volkeren. Tot op de dag van vandaag kun je op diverse Indianen reservaten de Amerikaanse vlag ondersteboven zien wapperen. De oorsprong heeft dus niets met de NSB en verkapte Nazies te maken (jammer hè? ) Ach, misschien moet iemand die verbijsterde observeerder even uitleggen dat de boeren de landverraders bedoelen met die omgekeerde vlaggen, want ik heb zo'n vermoeden dat zij het kabinet vergelijken met NSB-ers. En anders kan ik er nog wel een paar adresseren....

Belastingdienst
Als de volle omvang van de ramp, de menselijke tragedie die het Toeslagenschandaal bij de Belastingdienst heeft veroorzaakt tot je door dringt vraag je je af wat Rutte heeft gedaan met dit land. Wat is er in dit land gevaren? Stort er een vliegtuig neer, is voor de overheid geen moeite teveel om voor de nabestaanden het leed te verzachten. Herdenkingen, indrukwekkende rituelen, monumenten, nazorg, schadevergoeding, hulptelefoon. Collectief worden tranen geplengd om wat we verloren. Terecht. Laat daarover geen misverstand bestaan. Maar word je gepakt door de overheid dan sta je alleen. Gepakt door de Belastingdienst, die het leven van duizenden goedwillende Nederlanders willens en wetens de vernieling in helpt. Geen empathie, geen haast met rechtzetting van zoveel onrechtmatigheid en onrechtvaardigheid, geen haast met schadevergoeding, geen hulptelefoon. Ook dus als door toedoen van de overheid je hele leven en je huwelijk naar de gallemiezen is geholpen, je auto onderweg naar je werk in beslag is genomen en je met je kinderen voor een onbezorgd dagje De Efteling niet inkomt omdat de fiscus je bankrekening heeft laten blokkeren en je alles, maar dan ook alles is ontnomen.

Het is een onvoorstelbare puinhoop bij de Belastingdienst
Bij een andere afdeling van de Belastingdienst weet de linkerhand niet wat de rechterhand doet. Waar ze de eigen wetgeving EN de Europese niet kennen, of het vertikken die toe te passen uit volkomen misplaatste machtsbelustheid. Burgertje pesten. Waardoor jij uit je huurhuisje wordt gezet omdat je de huur niet meer kunt betalen, omdat de Belastingdienst je ten onrechte aanslagen en vorderingen oplegt met terugwerkende kracht over een aantal jaren en met torenhoge boetes, omdat je belasting zou hebben ontdoken ! Belasting...waarover? Je bivakkeert al jaren onder het bestaansminimum ! Maar ze geloven je niet.
En zij de van kracht zijnde wet- en regelgeving niet toepassen...die niet eens kennen! Terwijl het de eigen dienst en de eigen VVD-staatssecretaris was die al in 2014 de betreffende wet- en regelgeving heeft gemaakt en ingevoerd. En wanneer jij - de beschuldigde - de informatie en wetgeving aandraagt waarmee duidelijk wordt dat ze je jaar op jaar ten onrechte hebben belast, kan er geen Sorry af. Het is om de haren uit je hoofd te trekken.

Pervers systeem
In wat voor een waanzinnig systeem zijn we beland? Een systeem dat is verziekt door een overheid die zo ontzettend ver van de burger afstaat en dat iedere vorm van menselijkheid en menselijke maat ontbeert. Je bent een nummer, een zaak, een formulier. Je bent geen mens meer. We hebben een overheid gecreëerd die mensen bij voorbaat wantrouwt. We hebben een systeem gecreëerd van de "omgekeerde bewijslast". Niet de "aanklager" moet bewijzen dat wat hij beweert juist is, maar de aangeklaagde moet bewijzen dat waar de aanklager hem van beticht niet juist is. Ze forceren hun eigen gelijk door gewone burgers zonder afdoende reden verdacht te maken en buiten spel te zetten. Ze spelen politieagentje en rechter en voeren de door henzelf uitgesproken vonnissen harteloos uit, zonder tussenkomst van een onafhankelijke rechter. Ze elimineren elke oppositie door tegenstanders verdacht te maken en omgeven zich met een resem aan ja-knikkers die voor een goed verloop van hun carrière weer goeddeels van dezelfde instituten afhankelijk zijn. Ze kópen hun macht. Wie controleert de controleurs? Het morele failliet zit in het systeem ingebakken.
Wat je niet kunt doen zonder je geloofwaardigheid te verliezen is doordenderen op dezelfde weg. Meebewegen, meebuigen houdt een ontspoord systeem niet tegen. Op enig moment moet de Augiasstal uitgemest worden.

URGENDA
Niet klimaatverdrag, maar EVRM artikel2 en 8 wordt toegepast.

“Volgens de rechtspraak Europese Hof verplicht maatregelen te treffen, indien een ‘real and immediate risk’ voor het leven of het welzijn van personen bestaat en de staat daarvan op de hoogte is.”
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument...ECLI:NL:HR:2019:2006

Het Hof ziet het halen van uitstootplafonds dus als een mensenrecht ! De juridische vraag van het Urgenda-proces luidt: is het mensenrecht op leven en een thuis geschonden? Het hof buigt zich vervolgens over de feiten: de staat vindt klimaatverandering levensgevaarlijk. Daarom is Nederland sinds 1992 partij bij het VN-Klimaatverdrag. Om het levensgevaar af te wenden, moeten geïndustrialiseerde landen 25 tot 40 procent reduceren in 2020. Dat blijkt uit wetenschap die de staat de afgelopen tien jaar tijdens internationale conferenties heeft onderschreven.

Het hof concludeert: minder dan 25 procent reduceren leidt tot levensgevaar. Dit betekent schending van mensenrechten. Nederland moet als geïndustrialiseerd land minimaal 25 procent reduceren in 2020 om het recht op leven van de Nederlandse burgers te beschermen.

Klimaatverdrag? Nee, EVRM
Nu klimaatverandering levensbedreigend wordt, stelt het hof vast dat de staat mensenrechten schendt met ontoereikend beleid: het recht op leven en het recht op privéleven inclusief een thuis, neergelegd in de artikelen 2 en 8 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Leven is een noodzakelijke voorwaarde voor participeren in de democratie. Teveel CO2 veroorzaakt klimaatverandering. Klimaatverandering is gevaarlijk. Deze brede interpretatie van het mensenrechtenverdrag wordt gezien als de politisering van de rechtsspraak. Het akkoord van Parijs geeft veel directer een klimaatdoelstelling en is door onze senaat geratificeerd. De EU tekende als voogd mee. De politiek beweegt in precies dezelfde richting, maar “het moet van Brussel” of “het moet van de Hoge Raad” is natuurlijk lekker makkelijk. Hier halen bewindspersonen eerst internationaal een wit voetje, om daarna de invoering van pijnlijke maatregelen als een lijk in de kast over te laten aan hun opvolger. Rutte valt hier in zijn eigen zwaard. Dankzij activistische juridische procedures wordt het kabinet gehouden aan wetgeving die ze zelf geschreven heeft, of verdragen die ze zelf zijn aangegaan.

De Hoge Raad bekrachtigd niet zo zeer het Urgenda-vonnis in het bijzonder, maar vooral de waarde van de Nederlandse handtekening onder een internationaal verdrag. Een appeltje-eitje, want de Nederlandse grondwet voorziet erin dat internationale verdragen voorgaan op ons interne wetgevende proces. Artikelen 93 & 94 zijn een gigantische backdoor in onze rechtsstaat. Onze grondwet stelt strenge eisen aan de Nederlandse scheiding der machten, het Nederlandse wetgevingsproces en eventuele grondwetswijzigingen, maar accepteert gelaten, ongeclausuleerd en onvoorwaardelijke de inhoud van internationale verdragen. Verdragen die ontstaan in een ongekozen commissie, zonder toezicht, zonder notulen, hooguit gezamenlijke verklaringen.

Nieuw is de juridisering van de politiek: niet de gekozen volksvertegenwoordigers controleren de regering, nee: pressure-groups als Urgenda controleren de regering via de rechtspraak. Daar bij wordt niet de rechtspraak ondermijnd, maar krijgt zij juist een sterkere stem. Wat ondermijnd wordt is de democratie. Het valt mij op dat velen niet inzien dat het Urgenda en andere subsidiesponzen uit de Soros-school gewoon de ooit geflopte marxistische revolutie via klimaat onzin alsnog proberen te laten slagen. Daarmee is links als sinds 1968 bezig, toen het cultuur-marxisme over de samenleving werd uitgestort, door ondermijning van het gezag, van het traditionele gezin en van vele tradities en gewoonten. Dat heeft nog niet het gewenste effect gebracht, dus is nu het klimaat het nieuwe speeltje van compleet van de pot gerukte neo- en eco marxisten als mevrouw Minnesma en vele andere neo- en crypto marxisten. Ook de ongebreidelde omvolking is daar een onderdeel van.

Helaas is onze rechterlijke macht, tot en met de Hoge Raad en Raad van State toe, geïnfiltreerd met marxisme en links extremisme. Niet vreemd, want na de Mars door de Instituties, eind jaren 60, zijn de meeste magistraten opgeleid door extreem linkse docenten en de verwerpelijke ideeën van de Frankfurter Schüle. Niet voor niets zijn heel veel magistraten D66 of GroenLinks aanhangers.

Burger staat buiten spel
Het klimaat was geen inzet van de verkiezingen, en de klimaatwet was er niet, noch het plan van aanpak met "klimaattafels" waar iedereen met een (financieel) belang mocht aanzitten, behalve de belastingbetaler die het circus mag betalen. In geen enkel verkiezingsprogramma stond de klimaatwet of een plan met exacte dekking, zelfs die van GL niet. Dus NIEMAND heeft er voor gestemd. NIEMAND.
Alles is bedisseld in de achterkamertjes en met stoom en kokend water door het parlement gejaagd. En voor de uitvoering wordt een hele nieuwe bestuurslaag opgetuigd van RES gebieden, waarvan de bestuurders aan helemaal niemand verantwoording hoeven af te leggen, waarvan de leden niet democratisch zijn gekozen en ook niet weggestuurd kunnen worden. Is dit nu onze zo geroemde democratie??

De redenering dat de overheid moet ingrijpen omdat wij burgers gevaar lopen is een valse frame, men doet wel alsof het een vaststaand feit is, maar er is helemaal geen consensus over. Helaas is ook in hoger beroep datzelfde frame in stand gebleven omdat we in Nederland te maken hebben met ideologische gemotiveerde D66-rechters. Nu kon de Hoge Raad enkel nog beoordelen of het recht correct is toegepast. Ook daar was zeker ruimte om de klimaat activisten terug te fluiten. Een rechtbank mag immers niet op de stoel van de politiek gaan zitten. Dat deed ze toch. Ook hier is die ideologische waas voor de ogen doorslaggevend geweest voor dit uiterst gevaarlijk precedent.

Een jurist schreef: Werkelijk verbijsterd over hetgeen de HR, AG en ministerie van justitie met deze grove schending van verantwoordelijkheden doen. Als zij zich deze macht toeëigenen dient het volk de rechters te kunnen kiezen.

De controlerende macht heeft aan de politiek geroken en ruikt macht, dat smaakt naar meer. Soft law uit allerhande intentie verklaringen van politici die tegen die tijd al ruimschoots zijn weggestemd zullen worden bekrachtigd door activistische rechtzaken. Dit Urgenda vonnis is slechts het begin.

Dat Rutte er niet is om onze belangen te behartigen maar danst naar alle pijpen van de EU/VN-verdragen is ons maar al te duidelijk geworden. Zijn eigenlijke functie is hij compleet uit het oog verloren. Hij heeft met zijn optreden gedurende zijn kabinetten een samenleving weten om te vormen tot een nutteloos pakket rommel. Eerst gaat hij stoer doen bij de EU en in Madrid, dat Nederland het zo goed doet met het milieu en dat wij het beste zijn van heel de EU. Dus alle verdragen en afspraken over het milieu hebben de politici ongezien getekend. Met de gedachte dat ze deze milieu regeltjes met woorden wel weer om kunnen buigen?

Europese Verdragen
Om voor eens en voor altijd te genezen van de ziekte die EU heet zou eens uitgezocht moeten worden welke afknellende verdragen er nog meer bestaan, waar NL nog geen handtekening onder heeft gezet. Met een regering die overal bij het kruisje tekent, om maar met de grote jongens mee te mogen spelen. En ons opgescheept heeft met wetten en verdragen die we alleen kunnen uitvoeren door onszelf economisch en sociaal op te heffen.

Via vele buiten parlementaire fronten (NGO's) wordt dit land (door links) geregeerd en gemanipuleerd en Rutte heeft zijn ziel verkocht zonder een cent wisselgeld, en dondert nu in zijn eigen zwaard. Als straks het woord 'boer' uit de Nederlandse taal wordt geschrapt is de laatste brug gevallen.

Een tweede kamer die de regering niet meer controleert (want coalitie en regeerakkoord) en zich zelfs zonder enig probleem continu laat voorliegen. Een eerste kamer die zou moeten toetsen of allerlei wet- en regelgeving wel deugt (voordat er getekend wordt!), maar de afgelopen jaren dus heeft zitten slapen. En dan gaat een rechter op de stoel van de falende politiek zitten en is de regering kennelijk drie keer niet in staat om het land daar te verdedigen. De uitspraak betekent een einde aan ons rechtssysteem. Niet gekozen hotemetoten fröbelen verdragen in elkaar waarbij de parlementaire goedkeuring een hamerstuk is. Dat ons rechtssysteem daarbij veelal wordt weggegeven aan actiegroepen en andere idioten, boeit geen kamerlid; als de shit de fan raakt dan zitten ze al op een andere beter betalende plaats, geregeld door het kartel.


Angst zaaien, propaganda en valse informatie verspreiden, controle over de media om de publieke opinie te controleren en te manipuleren. False flags in de vorm van willekeurig gekozen of in scene gezette ¨bewijzen¨. Ondersteund door pseudo- wetenschappelijke onderzoeken. Flans hierdoor gedekt wetten in elkaar, zelf of laat anonieme NGO's dat doen om de vrijheid van mensen te beperken. Of om ze financieel te tillen, immers wie betaalt mag nog steeds vervuilen. Klimaatontkenners zijn nu de ergste vijanden van de mensheid. Straks is alles geoorloofd om ze te vermorzelen. Alles..

U krijgt van mij nog de politieke stand van het land van zondag 22 december 2019, die wegens geen verschuivingen, gelijk is aan die van vorige week.

VVD 19, PVV 19, PvdA 19, FVD 18, CDA 15, GroenLinks 12, D66 12, SP 9, 50Plus 7, ChristenUnie 7, PvdD 6, DENK 3, SGP 3 Overig 1
Laatst bewerkt: 6 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 2 weken geleden #55563 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 15 december 2019

Peiling
In de Peiling van Maurice de Hond is de PVV deze week nog steeds de grootste partij van Nederland, samen met de PvdA en VVD. De reiskosten- en wachtgeld-affaire eist nog immer zijn tol.GroenLinks verliest de zetel van scheefwoner Diks aan de Partij voor de Dieren. Esther Ouwehand scoort onder de eigen kiezers net zo hoog als Marianne Thieme voorheen. Ook de SGP zit electoraal weer in de lift en heeft er weer een stoeltje bij. Het CDA verliest een zetel.
Maurice de Hond heeft aan het eind van dit kalenderjaar wederom de rangorde bepaald in het vertrouwen in de fractievoorzitters. GroenLinks raakt niet alleen een zetel kwijt, maar ziet bovendien de vertrouwensscore van zijn leider dalen. Klaver scoort van alle fractievoorzitters onder de eigen aanhang het laagst. Verder valt op dat helemaal niemand in Nederland nog enig vertrouwen heeft in kroonprins Klaas Dijkhoff, maar vreemd genoeg wel in Asscher, onze bloedeigen Nederlandse Jeremy Corbyn. Hoe dan?

Opmerkelijk dat Maurice de Hond voortdurend een gestage stijging in de populariteitspolls zien van Lodewijk Asscher. Al moet ik u zeggen dat ik geen flauw idee heb waarop die populariteitsstijging dan wel gebaseerd zou zijn. Asscher staat nu op de eerste plaats, voor Segers, die al vanaf 2017 hoog scoort. Dijkhoff is sinds twee weken geleden abrupt 9 plaatsen gedaald. Bij de overige partijen valt op dat Rob Jetten langzaam aan het klimmen is en Ouwehand het zoals gezegd, onder de eigen kiezers goed doet. De gebruikelijke lage rangorde van Wilders en Baudet is toe te schrijven aan het feit dat, ondanks de hoge score van de twee bij de kiezers van PVV en FVD, zij bij aanhangers van andere partijen, heel laag scoren.

Vertrouwen in de ministers
Ook het vertrouwen in de ministers is weer gemeten. Interessant in de aanloop naar de volgende verkiezingen is om te zien wat de score is van de bovenste 4 ministers en Premier Rutte onder de kiezers van VVD, CDA, D66 en PvdA. Ook hieruit is op te maken dat de VVD forse concurrentie krijgt van het CDA met Hoekstra of De Jonge als lijsttrekker.

Asscher
Wie lacht niet die de mens beziet....Asscher staat op nummer 1 in de populariteitsscore. De man met dromen en een visie...!
Wallen al vergeten? (Zijn suggestie om de Wallen te sluiten, haalde de wereldpers. Asscher kocht vanaf 2007 panden met een prostitutievergunning. Voor 105 miljoen euro. Uitgekochte ondernemers kochten met de opbrengst horecazaken en villa’s in Zuid-Frankrijk.)
Afbraak Sociale Zaken al vergeten? Afbraak jeugdzorg al vergeten? Afbraak arbeidsmarkt door wurgcontracten al vergeten? Groei beroep op voedselbanken al vergeten? Verkwanselen aan EU van onze pensioenen al vergeten?
Maar kom, laten we positief zijn en ons verheugen op kabinet Asscher 1 in 2021. Meer massa-immigratie, meer islam, meer klimaatbelasting, meer EUSSR, CO2 belasting, Stikstofbelasting, minder sociale vangnetten, minder pensioenen, minder solide arbeidsovereenkomsten.
De vorig jaar november overleden Duitse oud-bondskanselier Helmut Schmidt (zelfde bloedgroep)vond dat dit soort mensen naar de dokter moet.
Nog zo'n klant voor de dokter
We hebben nog zo'n figuur dat naar de dokter moet...Frans Timmermans, de klimaatalarmist voor poen en macht
Caren Miosga van de Duitse ARD interviewt de vice-voorzitter van de Europese Commissie en de man, die graag nummer 1 van de Commissie had willen zijn, vraagt ​​de moderator van de dagelijkse onderwerpen waarom ze zo pessimistisch zou zijn. Daar is geen reden voor. Want zodra mensen begrijpen dat het feitelijk mogelijk is dat Europa tegen 2050 klimaatneutraal wordt, dat ze er enthousiast over zullen zijn, dat ze daadwerkelijk zullen zien dat dit tot nieuwe banen zal leiden, dat dit tot schone lucht zal leiden, leidt tot een mobiliteit die we ons kunnen veroorloven en dat er geen moeilijkheden zijn voor hun leven, dat hun leven beter wordt en dat de economie leeft, dan denk ik dat mensen er enthousiast over zullen zijn, en ik denk dat we dat kunnen, maar veel mensen vinden het moeilijk te begrijpen dat we ons leven moeten veranderen.
Timmermans vindt natuurlijk dat mensen hun leven moeten veranderen, d.w.z. mensen van wie hij het geld wil gebruiken om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Tot op heden hebben slechts enkele politici een nog langere termijn voorspelling gedaan voor de ontwikkeling in Europa, meest recentelijk Erich Honecker met zijn voorspelling dat de muur over 50 en 100 jaar nog zou bestaan.
Niemand die een banaan van een boemerang kan onderscheiden, durft te voorspellen hoe Europa er over 31 jaar uit zou kunnen zien. In het beste geval wordt Europa een Chinese kolonie, in het slechtste geval een kalifaat. Het is ook mogelijk dat het op pilaren boven de grond staat of deel uitmaakt van een galactische unie. In geen geval echter “klimaatneutraal”.

In het geval dat vliegen te duur zou kunnen worden, raadt hij mensen aan om de trein te nemen, in de geest van Marie Antoinette. Hij schuwt zelfs niet om te zeggen: “Ik denk dat we het kunnen” zonder te bibberen. Waarom geeft niemand hem een ​​grote zandbak waarin hij elke dag kan zitten en zandkastelen bouwen zonder schade aan te richten?

Ontmaskering Rutte
Speech Mark Rutte COP 25 Klimaattop Madrid 2019
“Op nationaal niveau zijn we het er over om Co2 uitstoot drastisch te verminderen!” en:“Ik kijk enorm uit naar de Green Deal.” Het stokpaardje van de globalist en vriend van George Soros, Frans Timmermans. “Nederland is blij met de voornemens van de Europese Unie om de Co2 uitstoot voor 2030 met 55% te verminderen en klimaatneutraal te zijn in 2050.”
Verder de one-liners die tig keren worden herhaald: “We are in this together!” “We must do this together!” “We stand shoulder to shoulder!” en waar hij pas nog zei dat het niet uitmaakt of je in de opwarming van de aarde gelooft of niet spreekt hij hier bevestigend over “global warming”.
Dan verwondert het niet dat NOS en NPO weinig van deze speech hebben laten zien
Nederlanders hebben over deze klimaatplannen HE-LE-MAAL NIETS te zeggen gehad. En dan spreekt Rutte over: “mijn land”. Zoals Wilders al eens zei tegen Kuzu: “Dit is niet uw land! Uw behartigt de belangen van de Turkije!” Vervang Turkije door de Europese Unie en pas het toe op deze Raspoetin.

Hij schaft handig het referendum af en daarna drukt hij het klimaatakkoord er rap doorheen. Verder en verder kruipt hij bij de globalisten in de Europese Unie op schoot terwijl hij Nederland al jarenlang voorziet van leugens door iedere toezegging die hij daar doet en iedere handtekening die hij daar zet in Nederland met een smoes recht te praten. Het volk voorliegen! Voor het Europese belang. Deze speeches van Rutte doen volledig uit de doeken waar deze man mee bezig is.
Wanneer een VVD´er, en iedere andere nuchtere Nederlander, na het zien van deze speeches nog steeds niet in de gaten heeft welk spel deze man speelt met de Europese Unie en de globalisten ten koste van ons eigen mooie Nederland, dan is die kiezer heel ver heen. Stop deze man!

Green Deal
In 2050 moet Europa het eerste klimaat neutrale continent zijn. Frans Timmermans, dat volgeladen karkas, vice-voorzitter van de Europese Commissie, heeft hoge groene ambities. Geen CO2, geen stikstofoxiden, geen fosfaat, geen ammoniak, maximale expansie, alle cultuurveranderingen en immigratie zijn gewenste vernieuwing. Hoe groter het project, hoe meer weerstand overwonnen moet worden, hoe beter. Het gaat om powerplay, om winnen, niet meer om de inhoud.

Green Deal, naar analogie van de New Deal van Franklin D. Roosevelt. Een president die reageerde op de grote depressie met een enorm project. Hij liet de Gouden Standaard los, papieren biljetten waren niet langer gekoppeld aan grammen goud in de kluis. Een revolutie in monetair beleid (we leven nog steeds van geleend en verzonnen geld) Maar Franklin D. Roosevelt was een gekozen president die zijn plan aan het volk voorlegde dat er over kon stemmen.
Timmermans is een ongekozen ambtenaartje dat een plan presenteert waarover de burger geen inspraak of zeggenschap heeft gehad noch krijgt. Nogal pretentieus om dat met de democratische New Deal te vergelijken

Bij ons werd in geen toestemming aan het volk gevraagd. Het stond niet in de verkiezingsprogramma's. Ik kan me niet herinneren dat een meerderheid van de EU-verkiezingsprogramma's afstevende op een CO2-neutrale EU in 2050 tegen iedere prijs. Er wordt gedaan alsof de EU hier eensgezind voor gekozen heeft. Maar Polen doet niet mee. Hun elektriciteit komt voor 80% uit kolencentrales, 2050 is voor hun te vroeg, ze krijgen een opt-out. Tsjechië en Hongarije doen nog net wel mee, maar volledig op kosten van Brussel. Geen intrinsieke motivatie, maar smeergeld gaf de doorslag. De EU hangt aan elkaar van gekochte "vriendschappen". De nettobetalers zoals Nederland sproeien geld om volgers te kopen. Hier is helemaal niet de historische groene consensus waar Timmermans over predikt.
De EU noemt dit het duurste en meest ingrijpende project ooit. Tijd om dat in een EU-breed referendum voor te leggen aan de kiezer ?

De EU stelt steeds meer eisen v.w.b. productie binnen de EU. Nederland krijgt eisen die 140 keer zwaarder zijn dan in Duitsland. Dit krijgt een hoog NIMBY-gehalte. (Not In My BackYard.) Vlees, producten, het is allemaal prima, als het maar elders geproduceerd wordt. Zelfs de activistisch procederende klimaatfetisjist Johan Vollenbroek zegt dat in EenVandaag.

Ik vraag me ook af wat de EU voor ogen heeft met CO2-neutraal. Is dat inclusief geïmporteerde goederen en diensten? Want met het huidige pakket aan vrijhandelsakkoorden met de rest van de wereld, mogen CO2-neutrale Europese bedrijven met hoge lonen straks gaan concurreren met cowboys die alles uitstoten wat ze willen en hun personeel een kommetje rijst aanbieden.
Deze Green Deal geeft geen vermindering van de ecologische footprint, maar verplaatst die vooral naar de rest van de planeet. Lokaal verbetert de situatie, maar door ongeclausuleerde verdragen, open grenzen, extra transport, gebrekkige regelgeving, brakke handhaving en corruptie verwacht ik geen milieuvriendelijke producten.

Weet u wat we gaan doen om de CO2 te verminderen? We gaan emissierechten verhandelen ! Als een land te veel CO2 uitstoot kan dat land tegen een vrindenprijsje wat rechten van bijvoorbeeld ons voorbeeldige CO2-vrije Nederland kopen. Dat zou de CO2 in de wereld verminderen?? Of verplaats je het "probleem" op papier? Maar goed, op die manier is aan de CO2 "ramp" tenminste nog lekker te verdienen

In snap niets meer van die hele EU. Aan de ene kant wil de EU niet meer afhankelijk zijn van Russisch gas of Arabische olie en aan de andere kant is het totaal geen probleem voedselafhankelijk te worden van verre landen. Het ene strategische probleem wordt opgelost, een veel ernstiger probleem wordt geschapen. Waarom willen we onze voedselvoorziening wegdoen aan partijen die alleen luisteren naar geld? Nederland exporteert 90 miljard aan voedsel, importeert ongeveer 60 miljard. Die export zou minder moeten, hoor ik. De boeren accepteren het niet meer. Het protest rond vliegveld Eindhoven zal menig familiebezoek, vakantie of zakenreis verpest hebben, maar geen man overboord, voor 18 december staat een andere actie gepland, iets met het platleggen van distributiecentra van supermarkten. Supermarkten hebben geen voorraden of magazijnen meer, dan zijn de schappen gelijk leeg.

Timmerfrans zat zojuist bij Buitenhof, waar hij was ingevlogen vanuit Madrid, te verkondigen dat vliegen duurder moet worden en dat we vaker met de trein moeten reizen. Dat is tot nu toe zo'n beetje de hele Green Deal. Snapt dat het allemaal tijd kost, wil meer.
Frans wil met zijn Green Deal bomen aanplanten en dat zal ten koste gaan van kostbare landbouwgrond. Daarnaast moeten de auto’s geëlektrificeerd worden en worden er een miljoen laadpapen bijgezet. De elektriciteit die daarvoor nodig is wordt heel duurzaam opgewekt met omgehakte bomen uit het Amazonegebied en dat komt goed uit, want daar moet ruimte gemaakt worden voor landbouw.
De pellets voor de biomassacentrales en de landbouwproducten komen per bitumenboot bij ons aan. Gelukkig vervuilt dat nauwelijks!
De windmolens en de zonnepanelen voor de duurzame elektriciteit veroorzaken een ecologische ramp in de winningsgebieden en zijn vrijwel onbruikbaar in recycling in een cradle to cradle approach.
Samengevat levert het hele green deal niks op in termen van klimaatwinst. Sterker nog: door het veel grotere gebruik van zeldzame materialen, de kaalslag van de amazone, het wereldwijde transport, de grotere afstand van consument tot voedingsmiddel is de uitkomst voor Moeder Aarde negatief.
Het gaat dus helemaal niet om weer, klimaat, duurzaamheid en inclusiviteit. Het draait alleen maar om macht en geld. De blaaskaak die denkt dat hij het weer kan controleren en beheersen. Dan is ie wel mooi de enige, want de klimaattop in Madrid is mislukt: alle grote besluiten worden vooruitgeschoven met halve beloftes. Trouwens, welke expertise heeft die blaaskaak om dit beleid te maken en uit te voeren?

Als u het mij vraagt is deze scam een nieuwe bankbailout vermomd als klimaatbeleid.
En aangezien Nederland nu 'geregeerd' wordt door een stelletje infame landverraders zal deze agenda vooral door Nederland betaald worden. Het zal niets opleveren, behalve voor de opportunisten als Timmermans die hopen minstens zo schatrijk te worden als Al Gore met zijn carbon credits.
Verwacht dus niet dat ik hier suggesties ga doen over hoe we ''de consumptie omlaag moeten brengen' of over hoe we landen moeten 'dwingen" zich aan normen te houden. Ik ga mijn hersens niet vermoeien met het bedenken van oplossingen voor een niet-bestaand probleem, en ik raad u allen aan hetzelfde te doen.

Ondertussen lopen de problemen van de EU op. Lagarde wordt met haar whatever it takes policy blijkens de spanning in de repomarkt, totaal niet serieus genomen. Niemand vertrouwt de centrale bank meer.

Terwijl de wereld vergaat, gaat Greta naar huis om Kerstmis te vieren. In een "overvolle Duitse trein", en daar is Deutsche Bahn niet blij mee: haar PR-team twitterde een foto waarop ze met haar bagage op het balkon zit, maar DB had een eersteklas coupé voor haar geregeld. Tja, socialisten in de eerste klas, da's slecht voor de beeldvorming natuurlijk. Dan liever de Duitse spoorwegen voor de trein gooien. How dare she!

De Britten ontsnappen net op tijd aan de trainwreck in slowmotion die de EU is.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 15 december 2019:

VVD 19, PVV 19, PvdA 19, FvD 18, CDA 15(-1), GroenLinks 12(-1), D66 12, SP 9, 50Plus 7, ChristenUnie 7, PvdD 6(+1), DENK 3, SGP 3(+1) Overig 1
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 3 weken geleden - 6 maanden 3 weken geleden #55522 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 8 december 2019

Peiling
Opiniepeiling Maurice de Hond: VVD nog verder onderuit, drie partijen nu de grootste. Nog nooit was de grootste partij zo klein. De VVD zou verder electorale schade lijden door het nieuws rondom het wachtgeld en reiskostenvergoeding van Klaas Dijkhoff van deze week.
Wilders Proces
Ik denk dat Maurice de Hond met opzet de onthullingen over intensieve bemoeienis van Rutte's peetvader, VVD-minister Opstelten, met de vervolging van Geert Wilders "buiten de boeken" heeft gehouden. Dat velen nu pas echt beseffen wat een wetteloze en door en door verrotte club die VVD is geworden.

RTL Nieuws heeft nieuwe nog vertrouwelijke documenten van het OM ingezien, die ze hebben ingebracht in het Hoger Beroep in de strafzaak tegen Geert Wilders. Daaruit zou blijken dat toenmalig minJus Opstelten zich hoogstpersoonlijk bemoeide met de persberichten van het OM . Opstelten was dus zelfs bezig met de communicatie over het proces! De nieuwe bewijsstukken laten interne e-mails zien over persberichten van het OM. In oktober 2014 wilden ze namelijk al bekendmaken dat Wilders wél vervolgd ging worden, maar de PvdA-leiders Spekman en Samsom niet.

LIEGEN
Iedereen die vandaag de dag leeft en gelooft dat we in een wereld van waarheid, gerechtigheid en verantwoordelijkheidsbesef leven, moet nodig zijn of haar hoofd laten onderzoeken. We leven in een wereld van leugens en halve waarheden, die beiden hetzelfde lijken omdat ze de menselijke geest verwarren. Leugens veroorzaken onmetelijke hoeveelheden menselijk lijden en leiden mensen tot de vroege dood.
We liegen en we blijven liegen. Regeringen liegen en ze willen dat we in hun leugens geloven. De pers liegt alsof het de waarheid vertegenwoordigt, maar dat is begrijpelijk omdat ze volledig eigendom zijn van elite-meesters die hen vertellen wat te publiceren. Historici liegen.... maar niet allemaal.

Leugens, bedrog en corruptie
MinJus Opstelten zag het dus niet zo zitten dat er één bericht de deur uit zou gaan waar doodleuk wordt verteld: Wilders wel vervolgen, die andere twee niet". Maar ook zaaksofficier van Justitie Wouter Bos, blijkt zich achteraf met dit persbericht te hebben bemoeid, terwijl het OM dat altijd heeft ontkend. Er zijn ook aanwijzingen dat het OM mails en bestanden heeft laten verwijderen en op allerlei manieren de boel probeert te traineren. Wilders lijkt meer en meer bevestigd te worden in zijn gelijk en zowel het OM als de topambtenaren van Justitite als de VVD wordt de grond onder de voeten steeds heter.
Wie was ook al weer een gevaar voor de rechtsstaat?

Openlijk wantrouwen tegen VVD
Dat deze onthullingen meespelen in het openlijke wantrouwen tegen de VVD is duidelijk. Vandaar ook dat er een duidelijke toename is van VVD-kiezers uit 2017, die nu aangeven niet te weten op welke partij te stemmen of naar CDA, PVV of FVD overstappen. Daardoor krijgen we een tot dusverre ongekende uitslag, met 3 partijen als grootste met 19 zetels. VVD (-3), PVV (+1) en PvdA. FVD volgt op 1 zetel (+1) en CDA op 3 zetels (+1).

In het rapport van vandaag staat ook nog een kaartje met de schatting van de grootste partij per gemeente. Ook dat kaartje laat goed de versplintering van het politieke landschap zien.

Verloedering
Terwijl Dijkhoff de afgelopen jaren onder de fractievoorzitters hoog scoorde, staat hij nu op de 9e plaats.
60 procent van de kiezers vindt dat Dijkhoff zijn ontvangen wachtgeld toch nog terug zou moeten storen. Onder de VVD-kiezers is dat 20%. Van de VVD-kiezers uit 2017, die nu geen VVD meer stemmen, vindt 43% dit.
58 procent gelooft Dijkhoff niet dat hij niet op zijn loonstrookje heeft gekeken inzake zijn reiskostenvergoeding.
39 procent geeft aan dat Dijkhoff nog minister zou kunnen worden. Kiezers van de regeringspartijen geven in ruime meerderheid aan dat dit nog wel zou kunnen.
Er is ook een tabel over bijna een derde van de Nederlanders, die sinds 2010 wel eens VVD hebben gestemd. Ook daarbij is goed te zien wat de impact van het nieuws over het wachtgeld en reiskostenvergoeding van Klaas Dijkhoff is op -de toch al zwakkere electorale positie van- de VVD heeft.
Het is op dit moment moeilijk te zien hoe de VVD bij de volgende verkiezingen met PVV en FVD als concurrentie aan de rechterkant en van het CDA met een nieuwe -en aantrekkelijke- lijsttrekker aan een forse verkiezingsnederlaag kan ontkomen.

Menno Snel
Het kiezerspanel van Maurice de Hond (Peil.nl) is onverbiddelijk als het gaat om het handelen van de Belastingdienst, haar ambtenaren en de verantwoordelijke staatssecretaris Menno Snel. Volgens een peiling van De Hond vindt een meerderheid van de kiezers dat Snel moet aftreden en de betrokken ambtenaren strafrechtelijk moeten worden vervolgd. Een meerderheid van de kiezers heeft een negatief oordeel over Menno Snel, ruim 52% van de ondervraagden kan weinig tot geen waardering voor hem voelen. Slechts 10% van de kiezers is overwegend positief over de staatssecretaris. Met name kiezers van D66, zijn eigen partij, zijn nog te spreken over de staatssecretaris. Een meerderheid van de kiezers, uitgezonderd VVD’ers, zou voor de Motie van wantrouwen tegen Snel hebben gestemd. De Staats was dan razendsnel naar huis gestuurd, maar kon het dankzij de forse inspanningen van de coalitiepartijen nog nét redden in de Kamer.
De man had niet voldoende eergevoel om zelf op te stappen, maar dat past natuurlijk bij een D66’er.

Vervolging
Ook zijn kiezers van alle partijen het erover eens dat de betrokken ambtenaren bij de Belastingdienst en het ministerie moeten worden vervolgd. Aangezien de ambtenaren zich niet aan de wet hielden en grote schade hebben veroorzaakt bij gezinnen is het niet vreemd dat kiezers een proces willen zien. Ook bij de kiezers van de coalitiepartijen is er steun voor zo’n proces.

De kindertoeslagaffaire ging ongeveer zo: ouders ontvingen rechtmatig kindertoeslag, maar dit werd door de Belastingdienst door een administratieve fout niet zo geoormerkt. De ouders kregen vervolgens het label ‘fraudeur’ opgeplakt en moesten op de koop toe duizenden euro’s terug betalen. Sommige ouders hadden het geld niet en kwamen in grote financiële problemen terecht. Dat terwijl de ouders wél recht hadden op toeslag!

In de Tweede Kamer voerde men een emotioneel debat over de Kinderopvangtoeslagaffaire en volgens De Hond had dit debat grote indruk op kiezers. Dat zien we ook in de door Peil.nl gepresenteerde tabellen, waarin de resultaten te zien zijn van de peiling. Als we een blik werpen op de drie vragen die hij het panel stelde, dan blijkt direct dat kiezers niet tevreden zijn over Menno Snel en dat hij volgens kiezers ‘snel moet aftreden’.

Wie houden we voor de gek? De Tweede Kamer was deze week voor de derde, of alweer vierde keer bijeen om D66-staatssecretaris Menno Snel te bevragen over de rokende puinhopen bij de Belastingdienst.
Softwaresystemen zuchten en steunen. Onschuldige burgers worden met medeweten van de ambtelijke top gecriminaliseerd, vervolgd en aangeslagen voor absurde belastingboetes. Het drijft velen tot wanhoop, en enkelen zelfs tot zelfmoord. De dienst zelf lijkt op instorten te staan.
De staatssecretaris hield cruciale informatie achter voor de Kamer, niet alleen formeel maar ook persoonlijk. Dat was ooit een politieke doodzonde. Zoals het ook een rechtsstatelijke doodzonde is wanneer de overheid knevelarij pleegt bij onschuldige burgers.

De Staat blijkt niet bij machte om de veiligheid van de burger te garanderen. Sterker nog, die Staat lijkt, in toenemende mate, hét instrument te zijn om de burger zijn of haar veiligheid en bestaanszekerheid te ontfutselen. De Horror-Nanny.

Snel heeft bewezen geen vat te hebben op zijn ambtenaren. Hij mist de leidinggevende kwaliteiten om zijn personeel aan te sturen. De Belastingdienst gaat haar liederlijke gang en heeft totaal geen boodschap aan wat de staatssecretaris wil en zegt. Zo'n man mag van CDA-prominent Pieter Omtzigt – hij kaartte de toeslagenaffaire aan en maakt zich samen met Renske Leijten van de SP sterk voor de gedupeerden – gewoon blijven zitten om het probleem op te lossen...!

Verdwijnen de problemen bij de Belastingdienst als de we de staatssecretaris naar huis sturen? Nee, natuurlijk niet. Maar voor de zoveelste keer, en bij de zoveelste bewindvoerder op rij, gaan we meemaken dat een regeringslid wegkomt met leugens, iets kan mompelen over een slecht geheugen, in geacteerde nederigheid loze woorden mag prevelen over verbeteringen in de toekomst, en zich gesteund door fractiediscipline en coalitiebelangen in een zucht van opluchting naar de uitgang mag begeven – mét behoud van functie, welteverstaan.

We zijn op een kruispunt beland in ons bestuur, waar we een afslag hebben genomen in een richting waarin verantwoordelijkheid voor ambtelijk en politiek falen onbestraft blijven. Waarin liegen wordt gedoogd. Waarin de oppositie, zelfs met 75 tegen 75, geen tanden meer weet te tonen wanneer het er toe doet. Waarin politieke slagers keer op keer hun eigen politieke vlees mogen keuren, in onderzoekscommissies die terugwerken vanuit voor de coalitie gunstig uitpakkende conclusies. En waarin klokkenluiders in het ambtenarenapparaat zélf het volle gewicht van de ambtelijke angstcultuur over zich afroepen, wanneer ze proberen om het schip van staat bij te sturen in een redelijke, rationele en rechtvaardige richting. We kunnen elkaar hier dag in dag uit om toezeggingen vragen, beloftes van verbetering aanhoren maar zolang we allemaal dit spel mee blijven spelen, blijft alles bij het huidige. Je kan niet iedere keer hetzelfde doen, en een andere uitkomst verwachten. Dat is de definitie van waanzin.

Maatschappelijke onrust
Behalve de politieke barometer van deze week blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond (Peil.nl) dat een meerderheid van de Nederlanders zich zorgen maakt om maatschappelijke onrust in het land. Zo zijn kiezers van mening dat er ‘steeds meer problemen bijkomen in de Nederlandse samenleving’. Ook is ruim 50% van de kiezers pessimistisch aangaande het vermogen van de overheid om de problemen daadwerkelijk op te lossen.
Als we kijken naar de bovenstaande tabel dan zien we dat de kiezers van alle partijen het in meerderheid met elkaar eens zijn dat er ‘steeds meer problemen bijkomen in de Nederlandse samenleving’. Ruim 71% van de ondervraagden is het eens met deze stelling.

Opvallend is dat met name D66-kiezers in een andere realiteit lijken te leven, deze kiezers zijn het als enige in meerderheid oneens met de stelling. Verder twijfelen kiezers aan de mogelijkheid van de overheid om überhaupt ‘de problemen van vandaag’ op te lossen. Ruim 50% denkt namelijk dat de overheid daar niet toe in staat is. Wederom zien we bij kiezers van D66 een bijzonder optimisme. Zo is slechts 26% van de D66-kiezers het eens met de stelling. Ook GroenLinks- en PvdA-kiezers geven blijk van vertrouwen in de overheid.
Wat betreft het marktdenken van de afgelopen 25 jaar zijn kiezers allerminst tevreden, uitgezonderd kiezers van de VVD, die zijn blijkbaar erg content met de wijze waarop marktdenken door de overheid werd toegepast. Dat het marktdenken werd misbruikt en leidde tot corporatistische structuren waarbij de risico’s worden afgewenteld op de maatschappij, maar de baten werden geprivatiseerd, heeft ongetwijfeld een rol gespeeld bij de evaluatie van de kiezers.
Zo is de NS nog steeds een staatsbedrijf, maar kent deze organisatie nu een "private organisatiestructuur". Dat is dus geen toepassing van "marktdenken", maar gewoon het verschuiven van verantwoordelijkheden in lijn met het paradigma van de jaren ’90, zonder dat daarbij daadwerkelijk een markt werd gecreëerd.

De indruk die men heeft, als men de kranten en tijdschriften leest, en de nieuwsuitzendingen en praatprogramma’s volgt, is dat we het echt uitstekend voor elkaar hebben, maar dat we nog even de "puntjes op de i" moeten zetten. Ik bedoel dat we druk zijn met het rechtzetten van de stoelen op de Titanic. Of ‘navelstaren‘. Geïsoleerd zijn er wel mensen die ons oproepen om nog eens goed na te denken over meer fundamentele kwesties, maar voor je het weet ben je terug bij de details.

20.000 euro reiskostenvergoeding Rutte
Iedereen die in Nederland met zijn billen bloot moet om een uitkering te ontvangen, elke bejaarde die wordt gecontroleerd om te zien of hij niet wel eens met een andere bejaarde samen boodschappen doet, elk slachtoffer en potentieel slachtoffer van het toeslagenschandaal, elke Nederlander die van de fiscus wel eens een verhoging of een boete heeft gehad, al die miljoenen hebben dezer dagen van Mark Rutte een stevige dreun in hun gezicht gekregen. Hij heeft ze laten zien dat ze deplorables zijn, horigen, grauw gepeupel dat eronder gehouden moet worden.
Dat deed de "premier" met laconieke opmerkingen over het feit dat hij vier jaar lang een onkostenvergoeding heeft gekregen voor vervoer, terwijl hij daar niets aan uit te geven had. Nee, hij gaat die extra inkomsten ten bedrage van 20.000 euro niet terug te betalen, want – zegt hij – het was volkomen terecht. Het mocht. Eerst hadden het ze het geprobeerd met declaraties, maar dat werkte niet. Hoe zo werkte dat niet? Je overlegt vervoersbewijzen en rekeningen. Miljoenen Nederlanders hebben zo op basis van declaraties hun reiskosten vergoed gekregen.
Maar in de politieke kringen waarin Rutte verkeert is dat kennelijk niet uitvoerbaar?
En dat vertelt hij tegen onderdanen die in hun doen en laten met de overheid elke eurocent moeten verantwoorden, op hun werk per vijf minuten tijd zitten te schrijven. Hij durft te zeggen; “Toen was iedereen het er over eens dat zulke forfaitaire vergoedingen beter waren. Dat stond ook los van de vraag of iemand gebruik kon maken van een fractieauto.” Hij vindt het daarom ook ingewikkeld om het bedrag terug te betalen.

Ingewikkeld
We hebben de afgelopen week tal van wanhopige mensen op de tv gezien voor wie het ook ingewikkeld was om terug te betalen. Omdat ze een laag inkomen hebben. Omdat de fiscus ten onrechte een schuld van tienduizenden euro’s aan hun lijf hangt. Maar hier wordt het woord “ingewikkeld” in een andere betekenis gebruikt dan de premier het doet. Bij hem betekent dit “ingewikkeld” dat het niet helemaal eerlijk is. Om wat voor het vaderland te doen en vast maar 20.000 euro terug te storten is helemaal niet ingewikkeld voor iemand met een salaris van Rutte. Ik zie de ingewikkeldheid van het terugstorten van een ten onrechte ontvangen bedrag niet. Gewoon....overmaken! Dan nog trouwens blijft de vraag of het echt waar is dat ze in het Binnenhof vijftien jaar geleden iedereen een riante reiskostenvergoeding gaven, of je nu reisde of niet. Hoe dan ook, dit alles is een klap in het gezicht van miljoenen Nederlanders juist omdat zij anders gewend zijn en er misschien wel van uitgingen dat in Nederland iedereen door overheidsinstanties hetzelfde behandeld wordt.
Bijvoorbeeld omdat de Grondwet dat voorschrijft.
Kijk, als je in een of ander Zuidamerikaans land leeft, dan weet je dit. Dan ben je ermee opgevoed. Dan is het volstrekt duidelijk dat voor de machtigen andere regels gelden dan voor jou. Daar word je niet meer boos of ongelukkig van. “Waarom houden Brazilianen zo van voetbal?” vroeg een socioloog uit dat land zich af. Zijn antwoord: “Wat op het veld gebeurt, weerspiegelt de ideale maatschappij. De spelregels zijn voor iedereen hetzelfde en de winnende partij kan ze niet in haar voordeel veranderen. Bovendien is er een scheidsrechter die erop toeziet dat door iedereen volgens de vastgelegde spelregels wordt gevoetbald”. In dat stadion zijn de supporters even weg uit de echte wereld waar de rijken en de machtigen alles in hun voordeel weten om te buigen.
Dat lieten de antwoorden van Rutte over zijn reiskostenvergoeding zien: wie in dit land aan de winnende hand is, kan de spelregels in zijn voordeel veranderen. En een scheidsrechter is in geen velden of wegen te bekennen. Zó zit dat.
Wat mij hooglijk verbaast is dat Rutte nog herinneringen heeft aan dit bedrag !!

Uitsmijter
De Tweede Kamer wil dat er een verplicht vrouwenquotum komt voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. De SP heeft vóór gestemd en daarmee is er een meerderheid voor een motie van CDA en D66. Dat moet ertoe leiden dat in de toekomst ten minste 30 procent van de commissarissen in het bedrijfsleven vrouw moet zijn.
Hoe fout kan een maatregel zijn? Iemand het eerste artikel van de grondwet gelezen? Dat iedereen in NL gelijk wordt behandeld in gelijke gevallen?

Kom, terwijl ik voor het kleine zwerfpoesje ga zorgen schenkt u alvast iets lekkers in...
Kunnen we samen nog eens kijken naar de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 8 december 2019

VVD 19(-3), PvdA 19, PVV 19(+1), FvD 18(+1), CDA 16(+1), GroenLinks 13, D66 12, SP 9, 50Plus 7, ChristenUnie 7, PvdD 5, DENK 3, SGP 2, Overig 1
Laatst bewerkt: 6 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 2 dagen geleden - 7 maanden 2 dagen geleden #55483 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 1 december 2019

Peiling
Wat valt er te zeggen over de peiling van Maurice de Hond? Dat er wat verschuivingen zijn. Dat bijvoorbeeld de VVD wederom twee zetels verliest en nog maar 22 van de 33 zetels overhoudt. Volledig terecht dat verlies.

Niet alleen omdat kiezers niet positief zijn over het optreden van Rutte bij het debat over het informeren van de Kamer over burgerslachtoffers bij het bombardement in Irak, waar hij wederom de inmiddels sleetse truc van geheugenverlies uit de mottenballen haalde, maar omdat Rutte zijn maatje en voormalige MinDef Hennis uit de wind trachtte te houden, door de huidige MinDef Bijleveld voor de bus te gooien. Maar zij van Bijleveld - u weet zij is van het CDA - heeft lessen getrokken uit Rutte I in 2012 en liet zich niet wegsturen. De focus bleef op Rutte. Ondanks dat Dijkhoff met zijn wachtgeldgegraai ten bedrage van een stevig modaal jaarsalaris, van 37.000 euro bovenop zijn schadeloosstelling van 115.000 euro voor zijn werk als Kamerlid, als afleidingsmanoeuvre het afbreukrisico van Rutte beperkt moest houden.
- 50 procent van de Nederlanders zou, als ze in de Tweede Kamer hadden gezeten, voor de motie van wantrouwen tegen Rutte gestemd hebben.
- 76 procent vindt dat Dijkhoff van wachtgeld moet afzien,
- 20 procent vindt dat niet.
Meer dan de helft van de huidige VVD-kiezers vindt dat hij van wachtgeld moet afzien.

En verder? Verder vindt niemand in het kabinet het een crisis en nieuwe verkiezingen waard, want peilingen geven aan dat de kartelpartijen behoorlijk op verlies kunnen rekenen. Dus zowel Rutte, Dijkhoff als Bijleveld (en anderen!) worden zo mooi in het zadel gehouden, ofschoon een aantal slechts nog aan de stijgbeugels hangt.

De overige verschuivingen betreffen 1 zetel per partij. CDA, SP en PvdD en ChristenUnie gaan 1 zetel omhoog, PvdA en D66 1 zetel omlaag. De onderlinge verschillen worden steeds kleiner. De versplintering van het politieke landschap zien we nu nog nadrukkelijker. 7 partijen scoren tussen 8 en 15% van de kiezers en 4 partijen tussen de 3 en 6% van de kiezers.
D66
Behalve het verlies van de VVD is ook het verlies van D66 pijnlijk. De partij leek gestabiliseerd maar ook hier zetelverlies. Intussen al zeven in vergelijking met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017, toen de partij nog ruim 19 zetels in de wacht sleepte. Bij D66 pochen ze graag over hoogopgeleid. (wonen allemaal in een torenflat denk ik). Dan begrijp ik niet dat zij meedoen met de parasiterende strategie van Rutte. In 2012 lag het CDA bijna in de goot, maar werd nipt gered door samen met de "oppositie" het Crematorium-akkoord te regelen. In 2017 mocht de PvdA onder stille regie van Rutte de sociale zekerheid afbreken, verloor daarna bij verkiezingen 29 zetels.Bij Rutte 3 nieuwe spelers, nieuwe kansen, worden D66 en GroenLinks de kop van Jut en gebruikt om het onderwijs en toeslagensysteem verder af te breken, en de CO2/Stikstof/PFAS- kastanjes uit het vuur te halen. Als je ziet met welk een blijmoedigheid D66 en GroenLinks het vuile werk voor Rutte opknappen dan vraag ik me af of ze wel beseffen dat ze -zodra niet meer bruikbaar - de doodsteek krijgen.

En Rutte? Die "trekt lessen voor de toekomst", veegt zijn straatje schoon en vervolgt fluitend zijn weg.

PvdA
Hebt u enig idee waar die 10 zetels winst van de PvdA op gestoeld is? Ik heb werkelijk geen flauw benul. Zou het zijn omdat Asscher heeft aangegeven dat "als hij later groot is" wel burgemeester van Amsterdam wil worden? Maar Amsterdam is toch al naar de knoppen? Kijk eens hoe hard Femke werkt !

Versnipperd electoraat
De peiling geeft aan hoe versnipperd het Nederlandse electoraat is. Voor elke denkbare coalitie zijn weer minstens 4 partijen nodig. De ideale manier voor het kartel om wederom voor de komende 4 jaar een cordon sanitaire te smeden tegen de PVV en FvD. Kortom: alles blijft zoals het was, en wordt alleen maar erger: nóg meer moslim-geknuffel, nóg meer immigratie, nóg meer klimaat-hysterie en nóg meer macht voor de milieubeweging om dit land lam te kunnen leggen. Is trouwens toch al weinig meer van over. Van ons land. Na 40 jaar aanklooien door linksdraaiende politici en hun helpers die een ooit geweldig land met alles waar dat voor stond, te grabbel hebben gegooid. Nog een decennium erbij en we zijn definitief onderdeel van de Derde Wereld geworden. Onze grote steden zijn dat al.

Terreur in Londen
Ik zat naar dat incident op de Londonbridge te kijken waar iemand die recent was vrijgelaten uit de gevangenis, na een eerdere veroordeling die "terreur-gerelateerd" was enkele mensen doodstak. Alvorens een agent hem liquideerde.
Dacht meteen Buckingham Palace heeft een imago-probleempje met Prins Andrew dus MI5 On Her Majesty's Secret Service.
Via Nieuwsuur vernam ik dat de dader werd overmeesterd door burgers, werd neergeschoten door de politie en gearresteerd waarna hij op weg naar het ziekenhuis overleed. Hij zou een droeg valse bomgordel hebben gedragen.
Dus de terrorist die op de Londonbridge volledig in bedwang wordt gehouden, wordt losgelaten om vervolgens meteen doodgeschoten te worden door de politie. Dat snapt toch niemand in deze in scene gezette bedreiging?

Onwillekeurig denk ik dan aan die medelanders die zich de blaren op hun tong kletsen, en het eelt op hun vingertoppen typen, om te pleiten voor het terughalen van "uitgereisde" Jihadisten, zulks met steun van onze zwaar overbetaalde "terroristen deskundigen" w.o. Beatrice de Graaf, ( die ons eerder nog sussend voorhield dat onze polderjihadi's niet eens tot ginds in Syrië zouden geraken) en van de Nederlandse rechter en een niet onaanzienlijk deel van de politiek. In het volste vertrouwen dat hun deradicaliseringsprogramma het verschil gaat maken. Ik heb mijn twijfels. Was Amsterdam bijvoorbeeld al niet een zware mislukking?

De steekpartij in Londen is gekwalificeerd als een terreurdaad. Voor die in Den Haag bij Hudson's Bay heeft men nog geen politiek correct excuus kunnen verzinnen. Er zijn nog nooit zoveel steek- en mes incidenten geweest als de afgelopen paar jaar. Er is vanaf 1945 niet opnieuw zo'n Jodenhaat geweest als in de afgelopen jaren. En maar wegkijken en ontkennen dat het iets te maken heeft met de ongebreidelde ongecontroleerde import van "vluchtelingen" uit islamitische landen. Laffe, wegkijkende politici en alles vergoelijkende rechters. Nabestaanden en slachtoffers zouden politiek en justitie moeten aanklagen wegens in gebreke blijven van hun kérntaak om de veiligheid van de bevolking te garanderen en schuldig plichtsverzuim met als gevolg medeplichtigheid aan terrorisme.

Het is spijtig dat uiteindelijk ook de slimme minderheid de prijs betaalt voor de open grenzen politiek, waar de misleide, naïeve meerderheid van het volk politiek voor gestemd heeft en ondanks alles voor blijft stemmen. Hoe gehersenspoeld kan een volk zijn om de veiligheid en welvaart, die door haar voorouders de afgelopen eeuwen opgebouwd werd, op relatief korte tijd te verkwanselen?

Ik mag me niet meer vermannen omdat ik dan seksistisch bezig ben. Ik moet me in het vervolg "vermensen". De mensheid is knettergek aan het worden. In polonaise naar de ondergang.

Frau Merkel
Vrijheid van Meningsuiting of Geniepige vorm van Berufsverbote?
Politici die een spoor van ellende en vernieling trekken en er voor zorgen dat we zelfs niet langer veilig zijn in eigen land. Politici die de burger de maat nemen en vertellen dat wij onze "bek" moeten houden. Mag je allemaal over praten hoor. Ook in Duitsland. Want in het land van Frau Merkel "hebben de burgers "vrijheid van meningsuiting". Maar u moet er wel rekening mee houden dat u tegengesproken kunt worden. En dat "tegenspreken" bestaat er in Duitsland uit dat de overheid daar in 2018 een verbod instelde op taal die de elites als "haatdragende taal" bestempelen.

Boete
Websites kunnen in Duitsland boetes krijgen tot wel 50 miljoen euro als ze "haatdragende taal" niet van hun platform verwijderen, want "vrijheid van meningsuiting heeft zijn beperkingen" Die tegenovergestelde meningen bestaan uit een geniepige vorm van Berufsverbote en zal alleen maar uitlopen op arrestatie en gevangenisstraf of het opleggen van een onbetaalbare boete, dus veroordeling tot slavernij.
Merkel roept de Bundestag, (de Duitse Tweede Kamer) op om ervoor te zorgen dat vrijheid van meningsuiting wordt beperkt wanneer er sprake is van (door de overheid gedefinieerd) haatzaaien en wanneer de waardigheid van andere mensen in het geding is.

Hebben wij politici nodig die ons vertellen hoe wij ons hebben te gedragen en wat wel of niet is toegestaan, tuig wat onze levens blokkeert en er voor zorgt dat we vleugellam in hun geesteszieke wettelijke kooien moeten leven?? Politici (en corrupte centrale banken c.s.) die met van ons geroofd geld huurmoord en proxy oorlogen faciliteren in landen waar ze niets, maar dan ook totaal niets hebben te zoeken!! Deze politici willen de burger de maat nemen en vertellen dat wij onze “bek!” moeten houden?

Wie zijn deze corrupte clowns die bezig zijn ons en onze samenleving systematisch kapot te maken, en met een vinger naar ons durven wijzen?? Ik walg van dergelijke corrupte, criminele en moralistische beesten. Het gaat niet om beledigen of onbeschoft gedrag. Het gaat om het inperken en uiteindelijk afschaffen van kritisch denken. Het verbieden van in twijfel trekken en het oneens zijn met machthebbers die onze manier van leven bepalen.

Maar wij hebben het gaafste land ter wereld
Ook dat beamen steeds minder mensen. We zijn een verschrikkelijk land geworden, waarin met de dag meer fout gaat. Politie kan ons niet meer beschermen, we hebben inmiddels gewapende burgerwachten in ons land. In bepaalde delen van de steden kun je ‘s avonds niet meer buiten komen.
Protesten
Diverse beroepsgroepen hebben afgelopen tijd gestaakt en meer acties staan op stapel. De zorg had een landelijke staking, maar ook lokaal of regionaal waren er stiptheidsacties en draaide men zondagsdiensten.
Het onderwijs staakte voor de zoveelste keer. Volgens links moeten de lonen omhoog, maar volgens de leerkrachten is dat het probleem helemaal niet, maar de werkdruk, het tekort aan leerkrachten en dat los je met “poen” niet op. Het linkse motto “poen moet het doen” is eindelijk over de houdbaarheidsdatum heen

Boeren protesteerden op het Malieveld en in de stad. Hun bedrijven, hun levenswerk en gezinnen worden kapot gemaakt door het onduidelijke, zwalkende beleid van de overheid die met steeds nieuwe regeltjes en paniekvoetbal de probleem jaarlijks vergroot en een industrie waar we trots op mogen zijn als land, een industrie die diep geworteld is in onze collectieve historie, totaal kapot maakt!

De politie roept op tot minder festivals in 2020 omdat de mankracht eigenlijk ontbreekt. Duizenden aangiften blijven liggen wegens tijdgebrek en gebrek aan mankracht, ook zware criminaliteit.
Amsterdam wordt overspoeld door criminaliteit en linkse politici en de politie kunnen het niet aan. Asielzoekers ontpoppen zich massaal als zakkenrollers. Winkels en bedrijven worden overvallen en tasjesrovers worden steeds brutaler. Homo’s durven nog maar in een paar straten openlijk over straat te gaan. Joden wordt geadviseerd om hun keppeltje af te doen in het openbaar. Hoezo racisme?
Burgers doen massaal geen aangifte meer, want het heeft toch geen zin. Winkeliers die zelf initiatieven ondernemen om elkaar te beschermen worden wel vervolgd omdat zij privacywetgeving zouden overtreden. Winkeliers verzuchten dat zij nog een uur bezig zijn om aangifte te doen en de winkeldief al weer buiten loopt, soms nog even op het raam tikkend en zwaaiend naar de winkelier.

Justitie kan het werk niet aan en is racistisch, waarmee zij de tweespalt in de samenleving vergroten. Trouwstoeten die de rijksweg blokkeren worden genegeerd, of afgedaan als iets wat bij de ‘cultuur’ hoort, werden aanvankelijk niet vervolgd
Als vervolgens een groep Friezen besluit een kinderfeest te beschermen door een stel onverlaten op de rijksweg "op te houden", worden zij als zware criminelen vervolgd en moeten zelfs DNA afstaan! (Feitelijk blokkeerden zij de rijksweg helemaal niet, een detail wat de media nogal graag over het hoofd zien)

Boeren moeten elkaar beschermen middels whatsappgroepen omdat ze niet meer op politie en justitie kunnen vertrouwen.

De rechtspraak kan het werk niet aan en sociale rechtspraak wordt wegbezuinigd. Voor andere groepen is rechtspraak van het ene op het andere moment maar liefst 1800% duurder geworden…

De zorg gaat kapot aan ambtelijke regeltjes en onzinnige administratieve eisen. De farmacie blijkt keer op keer enorme winsten te maken over de rug van zieke mensen. Er zijn grote verschillen in vergoedingen tussen verzekeraars. Er is een schrijnend tekort aan verplegend personeel en de stijging van personeelskosten hebben mede veroorzaakt dat twee ziekenhuizen failliet gingen.

Moord wordt algemeen toegestaan, zelfs bevorderd, middels euthanasie En als iemand dood is, moet zijn of haar lichaam vooral dienen als voorraadschuur voor onderdelen voor andere mensen. Dat een mens niet dood is op het moment dat de organen “geoogst” worden, ( ze worden niet voor niets vastgebonden op de operatietafel! ) wordt door de meeste media verzwegen en uiteraard hoor je de voorstanders daar ook niet over.
Maar, wij zijn het gaafste land ter wereld?

Milieu.
Subsidies stromen met miljarden het land uit. Biomassa wordt gesubsidieerd, met maar liefst 11.4 miljard euro, maar blijkt 20% vervuilender dan kolencentrales.

Ons land is het enige land ter wereld met een stikstofprobleem. De uitstoot in buurland Duitsland mag 400x hoger zijn dan hier. Onze maximum snelheid wordt verlaagd (met ongetwijfeld een bonnenregen tot gevolg), Duitsland heeft het onderzocht en concludeert dat er nauwelijks milieuwinst is, en handhaaft Autobahnen zonder maximum, en Oostenrijk verhoogd de maximumsnelheid naar 140 km/h.

We klagen dat er in het Amazonegebied bomen worden gekapt, maar door de biomassaproductie (die de gemeenten veel geld oplevert!) ontbost Nederland momenteel sneller dan de Amazone…

Vliegverkeer blijkt enorm vervuilend. Maar Schiphol mag groeien en Lelystad Airport is al aangelegd en zal naar verwachting binnenkort geopend worden voor lijnvluchten.
Zwaar gesubsidieerde windmolens blijken jaarlijks honderden kilo’s superbroeikasgassen in de atmosfeer uit te stoten.
Maar, wij zijn het gaafste land ter wereld?
Belastingenverhogingen en pensioenverlagingen zijn standaard. We betalen sinds het aantreden van Rutte maar liefst 25 miljard per jaar meer. Sommige groepen zijn al zwaar getroffen en krijgen meerdere verhogingen achter elkaar voor hun kiezen.
De belasting op eerste levensbehoeften is met 50% gestegen van 6 naar 9% en de belastingen op brandstof en aardgas zullen de komende jaren exploderen.
De democratie is om zeep geholpen. Als 95% iets vindt, dan wordt toch de mening van 5% doorgedramd. Het referendum is, uitgerekend door referendumpartij D66, afgeschaft.
De politiek is corrupt en fraudeurs zitten zonder probleem in de Tweede Kamer. Maar het maakt allemaal niet meer uit in “het gaafste land ter wereld”.“Een volk krijgt de leiders die zij verdient”.

Kom, we gaan wat drinken..

Krijgt u van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 1 december 2019:
VVD 22 (-2), PvdA 19(-1) PVV 18 FvD 17, CDA 15(+1), GroenLinks 13, D66 12(-1) SP 9(+1) 50Plus 7, ChristenUnie 7(+1), PvdD 5(+1) DENK 3, SGP 2, Overig 1
Laatst bewerkt: 7 maanden 2 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 1 week geleden - 7 maanden 1 week geleden #55445 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 24 november 2019

Peilingen
Geen verschuivingen in de politieke voorkeur deze week. Maurice de Hond heeft een grafiek gemaakt van het koersverloop van de politieke partijen van het afgelopen jaar. Zoals bekend zijn PVV en FvD communicerende vaten en wisselden afgelopen jaar regelmatig van zeteltje. Samen staan deze partijen momenteel op 35 zetels. Virtueel dan dus hè. Maar niet gek voor oppositie. Want bij PvdA, GroenLinks kun je slecht over oppositie spreken nietwaar? Waar ik de SP moet laten weet ik ook niet.

Kan zijn dat die zich eveneens zit te schamen voor de gebeurtenissen bij FC Den Bosch - Excelsior. Want de opiniepeiling van Maurice de Hond geeft aan dat half Nederland zich schaamt over de racistische uitingen op het voetbalveld. 25 procent vindt dat racisme in Nederland is afgenomen. 82 procent stelt dat dit soort racistische gebeurtenissen met regelmaat gebeuren op andere plekken in onze samenleving.
En daar hebben zij zeker een punt!

In januari 2009 schaamde Nederland zich ook toen Harry van Bommel van de SP en de "zwarte weduwe" Gretta Duisenberg meeliepen in een demonstratie tegen het beleid van Israel in Gaza, en waar achter hen gescandeerd werd: Hamas, Hamas, Joden aan het gas.
Rechts was ontzet en klaagde dat het een grof schandaal was. De politie stond erbij en keek ernaar. Net als "Ander Joods Geluid" . Er gebeurde niets. Zoals de politie ook niet ingreep toen er bij een demonstratie in Den Haag met IS vlaggen werd gezwaaid. VVD-burgemeester Jozias van Aartsen vond het allemaal wel kunnen.

Het op kleur, afkomst, religieuze overtuiging, sociale status of sekse isoleren van groepen is het rechtstreekse gevolg van "Identity Politicics" en dodelijk voor de samenleving. Het enige waar je een mens op mag aanspreken, is zijn gedrag, dat goed is of fout.

En waar mensen in ons deel van de wereld de Joden inmiddels in een glazen vitrine hebben weggezet, is de Ruslandhaat er het levende bewijs van dat de haat tegen het Slavische volk daardoor een extra impuls heeft gekregen. Het is ziek.

Dus kom me nu niet aanjanken met het "enorme probleem" van discriminatie want opeenvolgende kabinetten zelf zijn leidend geweest.

Grapperhaus
Weet u waar ik me ook zo over verwonder? Over het "beleid" van Grapperhaus. Beter gezegd: het ontbreken van een sprankje enthousiasme om überhaupt beleid te ontwikkelen. U weet toch over wie ik het heb hè? Grapperhaus, de CDA-minister van Justitie en Veiligheid, die hoopt zich met zijn Gandhi-brilletje enige statuur te verwerven. Maar dan zal hij toch anders moeten opereren dan hij afgelopen donderdag in het Kamerdebat deed. Daar vertikte hij het namelijk om mee te denken over de prioriteitenstelling voor de politie.

De politiebonden hadden Grapperhaus gevraagd om een keuze te maken welke politietaken nu voorrang moeten krijgen. Welke tak van criminaliteitsbestrijding moet prioriteit krijgen aangezien de politie kampt met een personeelstekort. Maar Grapperhaus is van mening dat het niet zijn taak is om zich te bemoeien met de inzet van de politie. "Die rol heb ik niet", aldus de minister van Justitie en Veiligheid afgelopen donderdag in de Tweede Kamer. Omdat.."We moeten ons goed realiseren dat de politie de expert is en zij keuzes maken. Dat is hoe ons stelsel werkt." Je gaat je dan toch afvragen of de minister wel begrijpt waar het hier om gaat...want het gaat niet om het stelsel, het gaat om structureel extra geld. De politie is toch een overheidstaak. En weet u wat ik ook niet begrijp? Dat uitgerekend een rechercheteam in de hoofdstad verdwijnt net nu het kabinet na de moord op advocaat Derk Wiersum zegt vol in te zetten op de bestrijding van zware drugscriminaliteit en ondermijning? Maar jammer...de minister "gaat er niet over". Je moet maar durven: afbreken, en te weinig investeren in de politie en dan roepen dat het jouw taak niet is om het probleem op te lossen. Dan neem je de politieke verantwoordelijkheid, treed je af als minister en laat de taak aan iemand met verstand van zaken.

Aboutaleb
Iedereen weet dat de politie ziek, zwak, misselijk en overbelast is. Net nu er een Superteam moet worden gevormd tegen de georganiseerde misdaad. De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, maakte dit najaar een dienstreis naar Colombia. Hij bezocht onder meer Bogotá en Medellín met als doel „een beter beeld te krijgen van de productie van cocaïne en de bestrijding van drugscriminaliteit daar”. Hij wilde ook „de kansen voor samenwerking” bekijken. Aboutaleb stuurde zijn reisverslag deze week naar Grapperhaus en Blok

De belangrijkste reden voor het werkbezoek aan Colombia is de rol van zijn Rotterdamse haven in de smokkel van drugs. Terwijl de kerstcoke nog onderweg is, is dit jaar in de Maasstad nu al de recordhoeveelheid van 28.000 kilo cocaïne onderschept (19.000 kilo in 2018). Aboutaleb vindt dat de drugshandel veel meer dan nu bij de bron moet worden aangepakt. Hij wil dat Nederland „meer investeert in de internationale samenwerking met Colombia”. Belangrijk is volgens hem „het versterken van het liaisonnetwerk in Colombia”.
Pijnlijk toeval dat Aboutalebs pleidooi werd verstuurd op dezelfde dag dat bekend werd dat er een hoogoplopende vertrouwenscrisis is onder de inlichtingenagenten van de Landelijke Eenheid die zich juist richt op de aanpak van de zware misdaad en drugshandel.

Geheime operatie
Uitgerekend deze teamchef was namens Nederland belast met een uiterst geheime operatie om samen met Colombiaanse, Amerikaanse en Engelse collega’s de cokehandel te bestrijden. Nederland moet het netwerk van liaisons in Colombia, nu vijf man, uitbreiden om de rol van de Engelsen over te nemen, is afgesproken.

Buiten die geheime operaties, mogen burgers van de overheid verwachten dat hun veiligheid tot een bepaalde hoogte gegarandeerd is. Geregeld in de Grondwet. Daarvoor betalen we met zijn allen belasting. Dat de georganiseerde misdaad in Nederland zulke vormen heeft aangenomen dat onze politie dit niet meer aan kan zonder andere taken te verminderen of een zodanige vorm heeft aangenomen dat het niet meer uit te voeren is, is onze overheid wel degelijk aan te rekenen. Grapperhaus heeft dit zelfs eerder ook toegegeven door te zeggen dat omwille van de financiële crisis ze de mate waarin de georganiseerde misdaad zich in Nederland ontwikkelde uit het oog waren verloren. Dit is ronduit stuitend gezien de ondermijnende werking van de onderwereld op de bovenwereld. Het wordt tijd dat ze in Den Haag zich weer wat meer bezig gaan houden met het wel en wee van onze Nederlandse maatschappij in plaats van druk te zijn met de Europese Unie en zich actief te bemoeien met situaties in andere landen. Want daar is allemaal volop geld voor. Zorg eerst dat je je eigen stal op orde hebt voor dat je commentaar levert op de stal van een ander. Een advocaat wordt afgeknald, o.a. rechters en burgemeesters kunnen niet meer leven zonder beveiliging en de minJus duikt geschokt weg voor zijn verantwoordelijkheid en schuift die af op de diender die om hulp vraagt.

Louter formeel: de politiewet waarmee in 2013 de Nationale Politie werd opgericht, delegeert die zeggenschap naar het lokale gezag. Nou, en daar kan de MinJus&Vei, verantwoordelijk voor de politie, niet beslissen waar politie wordt ingezet. Alles leuk en aardig, maar op het moment dat de politie aangeeft dat het geld dat ze krijgen niet voldoende is om alle hen opgedragen taken uit te voeren, zullen er beleidskeuzes gemaakt moeten worden. En dat hoort n.m.m. het kabinet te doen. Die stelt de prioriteiten. Maar onder het mom van de terugtredende overheid laten ministers steeds meer over aan "de markt" en lagere overheden. Zijn zij er van af.

Participatiewet
Wat hadden we nog meer deze week? O ja, de Participatiewet.
Ik dacht dat dat onding al lang door pragmatici naar de prullenbak verwezen was, maar nee hoor, niet als het aan staatssecretaris Van Ark ligt. Zij is van de VVD. Ze was vrijdagmorgen bij Sven Kockelmann. Die participatiewet is alweer enkele jaren oud, en is als zodanig, zoals gezegd, een onding. Er staat in dat mensen met bepaalde uitkeringen waaronder bijstand, in ruil daarvoor een "tegenprestatie" dienen te leveren. Gemeentes dienen dat te regelen. Zo’n tegenprestatie kan zijn: vrijwilligerswerk of iets in de sfeer van stage of scholing.

De wet is op zich is een aanfluiting. Mensen hebben een uitkering omdat ze geen betaald werk hebben kunnen vinden wat ook maar enigszins bij hen past. Daarnaast zit er een grote groep mensen tussen die werkloos zijn geworden door het totaal mislukte beleid van Rutte 1 en 2 als reactie op de bankencrisis. Een groot deel van deze mensen die destijds al boven de 45 waren, zijn niet meer aan de bak gekomen, nogmaals: buiten eigen schuld, maar onder verantwoording van VVD, CDA, PvdA en D66.....

Voorts hebben de kabinetten Balkenende de WAO aangepast en ervoor gezorgd dat je op sterven na dood moet zijn, om nog voor 100% WAO in aanmerking te komen, waarna veel arbeidsongeschikten in de bijstand zijn beland, ofwel een groot aantal mensen in de bijstand kan niet eens werken daar ze arbeidsongeschikt zijn en toch wil van Ark ook deze mensen pakken.

Dan zijn er nog de mensen die voorheen in de sociale werkplaatsen arbeid verrichtten, maar die door PvdA hufter Klijnsma bij gewone bedrijven moesten gaan werken, dit onder de belachelijke term "participeren in de maatschappij" ('participatiemaatschappij'). Zoals te verwachten was en waar het SCP na jaren eindelijk afgelopen week mee kwam: die hele participatiemaatschappij is één grote mislukking. Intussen zijn veel mensen met een beperking in de bijstand beland en ook deze mensen gaat van Ark aanpakken.

Als mensen in de bijstand werk krijgen aangeboden, hoort dat gewoon tegen gangbare voorwaarden – dus minimaal het minimumloon, plus de wettelijk beschermde arbeidsrechten – te gebeuren. Waar dat niet gebeurt, daar is sprake van dwangarbeid. Onrechtvaardig en ook nog eens onwettig. Een wet die onrechtvaardige en onwettige dingen oplegt, dienen we gewoon naast ons neer te leggen. En het helpt niet om zoiets "vrijwilligerswerk" te noemen. Vrijwilligerswerk als tegenprestatie? Dan is het toch geen vrijwilligerswerk meer! Afgedwongen vrijwilligerswerk is dwangarbeid. Van instanties die zich op legaliteit en de wet baseren, mogen we op z'n minst verlangen dat ze zich er dan zelf tenminste aan houden. En omdat via de wet soms een klein beetje bescherming wordt geregeld. Maar hoort er dan niets tegenover een uitkering te staan die mensen ontvangen?

Dan komt me de conversatie met mijn helaas overleden collega Gnor, juridisch adviseur bij Sociale Dienst in gedachten: katertje, die mensen leveren allang een tegenprestatie. Ze nemen sowieso al deel aan de maatschappij. Leiden zo goed als mogelijk hun leven, vrijwel altijd naast en samen met andere mensen. Want ook mensen in de Bijstand kijken om naar partners, familieleden, vriendinnen, vrienden, buren. Dat hoef je geen mantelzorg te noemen, het gebeurt gewoon. Dat doen mensen, niet voor "de maatschappij" en al helemaal niet voor de staat (de vijand) maar gewoon voor elkaar. En tegenprestatie is ook niet het goede woord, het is wederkerigheid. Vandaag zit jij in nood en help ik jou en morgen zit ik in de shit en dan kan ik bij jou aankloppen
Dit soort dingen doen mensen "vanzelf" zolang je het niet afstraft en onmogelijk maakt. Sommige mensen met een uitkering zijn maatschappelijk actief, in actiegroepen, belangenclubs, het verenigingsleven...ook zonder dat dit "vrijwilligerswerk" heet en zonder dat er dwang bij komt kijken. En er zal altijd een groep blijven die totaal niet in staat is om te werken..
Voor heel veel mensen is het een fulltime job om zich staande te houden, het huishouden te verzorgen, de rekeningen niet te laat te betalen en de gezondheid, ondanks permanente tekorten, niet al te zeer te verwaarlozen. Nu bestaat deze wet al een handvol jaren, en in de praktijk viel de uitvoering vaak mee. Gemeenten konden er zelf hun invulling aan geven, en in sommige gemeenten zegevierde praktisch inzicht. Soms waren er onder ambtenaren en gemeentebestuurders zelfs sporen van mededogen te vinden, onder dikke lagen van "bestuurlijke verantwoordelijkheid en loyaliteit aan ‘de wet". In de praktijk kwam de uitvoering van de Participatiewet voor veel mensen in de bijstand niet verder dan een gesprek, aldus collega Gnor.

Maar realiteitszin en mededogen moeten er van regeringswege nu uit worden geramd, althans als het aan staatssecretaris Van Ark ligt. De staats onderneemt actie. Al de verschillende praktijken, van min of meer humaan tot en met volstrekt hardvochtig, het is haar een doorn in het oog. Het moet overal hardvochtig. De staatssecretaris gaat dat trouwens eigenhandig doen, zei ze bij Sven Kockelmann ‘Daarom ga ik de wet nu zo veranderen dat de gemeenten iedereen die onder de Participatiewet valt een passend, niet vrijblijvend aanbod moeten doen voor het leveren van een tegenprestatie. Een passend aanbod om te participeren. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook betaald werk. Daarom gaat Van Ark de wet veranderen..

Kijk toch eens hoe leuk ministers decentralisatie naar gemeentes vinden als ze daarmee verantwoordelijkheid kunnen ontlopen voor ellende, en vooral ook flink kunnen bezuinigen. Zo ging het ook in de jeugdzorg, en dat is me een succesverhaal..toch?
Dit is het kabinet van de arrogante incompetentie. Het kabinet van de zakelijke hardvochtigheid. Het kabinet van gangsters, de voorbeelden stapelen zich op. Bombardement op Irak, met meer dan zeventig burgerdoden. "Staat me niets van bij", beweert de premier als wordt gevraagd of hij op de hoogte is gesteld.

Weet u, ergens in Den Haag is vast een kluis waar ze alle "verloren" fotorolletjes, "zoekgeraakte" declaratiebonnetjes,"nietbestaande" emails van Opstelten en Hirsch Ballin om Wilders te vervolgen, bewaren, en waar ze de gewetens van bewindslieden opbergen vanaf de dag na hun aantreden.

Wat is er nog meer aan "nieuws"?
Nieuws is dat een van pedo seksuele activiteiten beschuldigde prins geen haar wordt gekrenkt, terwijl een "klokkenluider" en échte journalist, die ervan werd beschuldigd onveilig de liefde te hebben bedreven met een Zweedse CIA-agente (volgens de Cubanen, die haar daarom uitwezen) in de zwaarbewaakte Belmarsh gevangenis zit. Met dank aan de Zweedse mensenrechtenactivisten. Met elke nieuwe dag prijs ik mijzelf gelukkig dat ik jaren geleden dit mensenrechten-circus de rug heb toegekeerd, toen het mij duidelijk werd dat al die organisaties waren gecorrumpeerd en ingevangen door de militair-financiële-show, die ons door talkshow-presentatoren en redacties van kranten en tijdschriften wordt voorgezet als voer voor verveelde nieuws-consumenten.

Nieuws is dat klokkenluiders bij het OPCW duidelijk maken dat er iets grondig mis is met die organisatie, die ooit de nobele taak kreeg om ons te redden van chemische oorlogsvoering, maar inmiddels fungeert als schaamlap voor grootschalige militaire interventies in landen die uit de pas lopen met het streven van de NAVO om de hele wereld te onderwerpen aan haar regime.

Nieuws is niet dat het hondje van Frans Bauer met een paar wieltjes als achterpootjes weer enige tijd voort kan. Of welk vogeltje in ons land 'Vogel van het Jaar' wordt. Of het twistpunt over de vraag of een armgebaar nou een Hitlergroet is, of een wegwerpgebaar. En wie er nou begon in Gorkum. En met wie Dreetje Hazes tussen de klamme lappen gevonden is. En hoe je van Zwarte Piet een Reetveegpiet maakt.

Uitsmijter:
De VS is totaal verrot
Het Amerikaans Congres wil via een militaire wet de gasvoorziening van Europa tegenhouden. Ze draaien door als dolle honden.
Gelezen ophttps://www.defensenews.com/congress/2019/11/23/congress-to-take-up-nord-stream-2-sanctions-on-defense-bill/

Had u toch al verteld dat er deze week geen verschuivingen zijn in politieke voorkeur bij Maurice de Hond hè? Dan gaan we nu van een lekker drankje genieten en krijgt u van mij nog de politieke stand van het land, die dus gelijk is aan die van vorige week en derhalve

VVD 24, PvdA 20, PVV 18, FvD 17, CDA 14, D66 13, Groenlinks 13, SP 8, 50Plus 7, ChristenUnie 6, PvdD 4, DENK 3, SGP 2, Overig 1
Laatst bewerkt: 7 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 2 weken geleden - 7 maanden 2 weken geleden #55402 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 17 november 2019

Peiling
De peiling van vandaag laat zien dat de VVD behoorlijk aan het verzwakken is, de aantrekkingskracht van Mark Rutte problematisch aan het worden is voor de VVD, waardoor de partij in de peilingen inmiddels op nog slechts 24 zetels staat (-2). De laagste score sinds mei van dit jaar. Die zetels zijn naar Het Forum voor Democratie gegaan die inmiddels alweer op 17 zetels staat. Het lijkt erop dat de dip van FVD en Baudet, ontstaan door het geschil met Otten, voor een groot deel onder het electoraat overwonnen is. In het voorjaar had de PVV vooral last van een sterke FvD, maar dat is nu minder het geval. We zien ook dat GroenLinks 1 zetel stijgt naar 13 en de SP daalt er 1 naar 8. (pdf)
De vragen die dit weekend zijn gesteld gaan over de besluitvorming van afgelopen woensdag rondom de stikstofproblematiek en het verlagen van de maximale snelheid, en de positie van Premier Rutte nu en na de volgende Tweede Kamerverkiezing. Het verslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit de vragen die gesteld zijn uitgesplitst naar de huidige politieke voorkeur. Het tweede deel gaat in op de verzwakte electorale positie van de VVD en Rutte. Dat gaat in een separaat rapport.

63% vindt dat er in Nederland maatregelen genomen moeten worden om de stikstofuitstoot te verlagen. FVD- en PVV- kiezers vinden dat in overgrote mate in niet
Het oordeel over het verlagen van de maximale snelheid naar 100 km/uur is zeer verdeeld. Ongeveer 40% is positief en ongeveer 40% is negatief. Ook hier zien we grote verschillen naar politieke voorkeur. GroenLinks-, PvdA- en PvdD-kiezers zijn in overgrote mate positief. Kiezers van FVD- en PVV zijn in overgrote mate negatief. Onder de groep VVD-kiezers, die nu geen VVD meer stemmen, is 69 procent negatief over deze beslissing, hetgeen de kans verkleint dat ze terugkeren naar de VVD. En VVD-kiezers lijken op basis van de resultaten van de peiling van De Hond, Rutte niet als verantwoordelijk te zien. Vreemd, want de premier is toch echt hoofdverantwoordelijk voor de wetgeving die afgelopen jaren is geratificeerd. Maar ja, Nederlanders prikken duidelijk door de juridische stikstofcrisis heen en kunnen de "natuurcrisis"-framing van het kabinet niet echt waarderen.

We zien grote verschillen in de opvattingen van D66- kiezers en die van VVD en CDA over wat er nu nog meer moet gebeuren inzake het stikstof-uitstoot dossier. Zo vindt 82 procent van de D66-kiezers dat de veestapel aanzienlijk gereduceerd moet worden terwijl maar 24 procent van de CDA-kiezers dat vindt.
Uit de overige vragen van vandaag blijkt dat de electorale aantrekkingskracht van Mark Rutte voor de VVD inmiddels problematisch geworden is. Terwijl Dijkhoff het ook minder goed doet. (pdf)
67 procent is het eens met de stelling dat het “de zoveelste keer is dat Premier Rutte terugkomt op zijn eerdere beloften”. Onder de VVD kiezers van 2017 is 44 procent het hiermee eens en onder de VVD-kiezers uit 2017, die nu geen VVD meer stemmen, is het zelfs 71 procent.

In het tweede rapport laten we zien hoe zwak de electorale positie van de VVD en Rutte inmiddels geworden is. Daarin wordt uitgelegd dat bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen de kans heel groot is dat een nieuwe lijsttrekker bij het CDA en de aantrekkingskracht van PVV+FVD de VVD en Rutte of Dijkhoff in een klem zetten, waardoor een score onder de 15 procent voor de VVD veel waarschijnlijker is dan boven de 20 procent zoals de laatste drie keer bij de Tweede Kamerverkiezingen.
U bent blij danwel teleurgesteld? Val mij er niet op aan, ik heb het ook maar van Peil.nl waar u alles nog eens rustig kunt nalezen.

Stikstofcrisis "zwaarste periode"
De stikstofcrisis, zegt de minister-president, is de zwaarste periode uit zijn premierschap tot zover. Niet de ramp met de MH-17 en de 298 doden, niet de 74 doden van de bombardementen in Irak, maar de stikstofcrisis ! Dan ben ik bang dat er toch enige schroefjes los zitten in je bovenkamer. Maar het typeert de narcistische Rutte. Mensen, dieren...ze interesseren hem niet. Hij is alleen geïnteresseerd in zijn eigen ego en dat komt in gevaar omdat hij deze situatie geheel en al zelf heeft gecreëerd. Hij kan niemand de schuld geven. Ook niet de Russen. Rutte is zich duidelijk aan het ontpoppen als een politieke psychopaat zonder empathie voor eigen land en eigen burgers. Die een persoonlijk doel nastreeft dat hij alleen kan bereiken als hij mee danst als de marionet van Soros, Timmermans & co. De eigen loopbaan boven MH17? Zo is het, al vanaf het begin...rücksichtslos

De stikstofcrisis is er vanwege normen die de beleidsmakers zelf hebben gemaakt en ...dus ook weer kunnen wijzigen als er gevaar voor de samenleving dreigt. De veestapel halveren. De bouw plat. 100km per uur. Je land stilzetten. Al deze maatregelen omdat je pertinent niet bereid bent de meest rationele en makkelijkst uitvoerbare maatregel te nemen, namelijk het Duitse model overnemen. Het is me toch wat!

Stikstofmaatregelen
Het heeft ruim vijf maanden gekost om het voorliggende pakket aan maatregelen te nemen, en het kabinet wil nog honderd keer zo veel ingrijpen in ons dagelijks leven. De stikstofmaatregelen hebben een gezamenlijk effect van een half procent, terwijl de ambitie is de uitstoot te halveren. Precies zoals milieufetisjist Johan Vollenbroekvoorschrijft. Dit pakket is niet de oplossing, het is de eerste pagina van een boek.
Of..."de amuse van een zeven gangen diner"
Het kabinet besluit ook om 30% van de vrijgekomen beleidsruimte niet terug te geven aan bouw en voedselvoorziening. Men kiest hier voor verdere natuurverbetering, waardoor er nog zeldzamere plantjes zullen verschijnen in Natura2000-gebieden, zodat we daarna nog minder mogen uitstoten. Dit is een soort tie-wrap om je nek, die steeds verder vastklikt.

Mensen worden wakker
Het "frame" dat het kabinet de mensen voorhoudt wordt niet geaccepteerd. Zijn ervan overtuigd dat "de politiek de problemen zelf veroorzaakt". En dat is niet eens zo'n gekke veronderstelling.
Zure regen, stikstof, Pfas, etc. is zoals deze coalitie ermee omgaat een verdienmodel en wordt omgezet in gesubsidieerde warmtepompen, windmolens, zonnepanelen, belastingverhogingen, milieuheffingen, snelheidsverlagingen, vliegtax...en de burger betaald. De landen om ons heen lachen zich een breuk.

En dan die arrogantie...!
Rutte was met zijn telefoon bezig toen Kamerlid Esther Ouwehand hem wilde uitleggen waarom we niet zonder natuur en biodiversiteit kunnen. Via de Kamervoorzitter riep zij hem tot de orde. “Maar ik hoor alles”, zei hij. Dat denkt hij misschien, maar hij vergist zich: ons brein kan niet multitasken.
Misschien dat hij ook de berichtjes op zijn telefoon zat te lezen toen zijn MinDef Jeanine Hennis hem op de hoogte bracht van de 70 doden die de Nederlandse bombardementen in Irak hadden veroorzaakt. "Mark, luister nou...hier krijgen wij gesodemieter mee". "Lieverd, ik hoor je wel hoor" . Doe als ik, ontkennen en vergeten".
U heeft zich altijd al afgevraagd waarom wij twee oren hebben? Het voordeel van het hebben van twee oren: het ene oor in en het andere oor er met dubbele snelheid weer uit. Vandaar dat Rutte zich minder, minder, minder kan herinneren. Zó... comfortabel !

Partij voor de Dieren
Maar goed...mevrouw Ouwehand van PvdD dus... Totaal respectloos, dat op de eerste plaats. Natuurlijk wil Rutte niet horen wat er gezegd wordt. De VVD luistert alleen maar naar de eigen stem, dat is een automatisme geworden. PVV en FvD geeft hij niet te veel aandacht. Naar GroenLinks en PvdA zal hij nog een beetje luisteren, maar voor Rutte is Partij voor de Dieren niet interessant. Vandaar de desinteresse. Hij heeft ze niet nodig. Zijn meerderheid heeft hij al. Het debat vindt hij vooral een media momentje voor de oppositie. Verveeld hoort hij het aan en doet alsof hij luistert. Mevrouw Ouwehand zei het, maar iedereen die de debatten volgt ziet het. Rutte minacht de burger. En de volksvertegenwoordigers. Voortkomend uit zijn narcistisch superioriteitsgevoel heeft hij geen andere keuze dan op deze wijze zijn minachting te uiten voor een mening, die niet de zijne is. Zo zit Rutte nu eenmaal in elkaar. Alles voor het eigen ego.

Asielstromen en ISIS-tuig
Als u het mij vraagt ( maar dat doet u natuurlijk niet) zijn al deze zelf verzonnen, dan wel veroorzaakte crises, afleiding voor de continue immigratie en het binnenhalen van ISIS-tuig. Tuig wat hier niet thuishoort, maar waar Nederland mee volloopt. ISIS-tuig is geen probleem, maar OMG brandnetels!!! Kan me haast niet voorstellen dat dit voor de VVD maar 2 zetels verlies in de peiling oplevert. ( Bij I&O Research 4 zetels in de maandelijkse peiling) als je ziet wat de VVD kapot heeft gemaakt...in elke laag van de bevolking. Alle partijen behalve PVV en FvD zijn nu met een kneiterharde linkse klimaatcampagne bezig omdat ze daarmee lekker de aandacht voor het werkelijke probleem, de giga asiel instroom, weghalen. Dan krijgt men toch het donkerbruin vermoeden dat wij bespeeld worden en peilingen slechts toewerken naar een opgegeven uitkomst...dat alles al lang vaststaat, ook al zou er niemand nog op de VVD stemmen dat ze toch weer de grootste worden.

Nee mensen, de VVD de rug toe keren wegens snelheidsbeperking en dan vervolgens PvdA op winst zetten terwijl die partij het vliegverkeer binnen Europa wil verbieden....dat kan natuurlijk niet hè !.

We stoppen met mopperen en gaan wat lekkers drinken. Schenkt u vast in, dan geef ik u nog even de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 17 november 2019
VVD 24(-2),PvdA 20, PVV 18, FvD 17(+2) CDA 14, D66 13, GroenLinks 13(+1), SP 8 (-1) 50Plus 7, ChristenUnie 6, PvdD 4, DENK 3, SGP 2, Overig 1
Laatst bewerkt: 7 maanden 2 weken geleden door katertje.

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 3 weken geleden - 7 maanden 3 weken geleden #55377 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 10 november 2019

Peilingen
Weer weinig electoraal spannends bij Maurice de Hond deze week. Halve land heeft inmiddels met gebalde vuist en protestbord op het Malieveld gestaan, niemand kan meer verhuizen wegens stikstofpsychose en IS-tuig wordt wellicht met 90 kilometer per uur naar Nederland gehaald en in het Arabisch toegesproken door haar van Kaag van D66. En wat zien we daarvan terug op de barometer? Weinig. PVV en FvD allebei weliswaar plus 1 in de peilingen (pdf) en dat was het dan. Merkwaardig volkje zijn we toch. Maar er is hoop. Bijna helemaal niemand gelooft die malle praatjes van onze premier nog. Nog maar 7% Nederlanders gelooft Rutte
Premier Rutte zegt desgevraagd dat hem helemaal niets bijstaat over het geïnformeerd worden over het grote aantal burgerslachtoffers in 2015. 65% is van mening dat Rutte wel is geïnformeerd en dat ook nog weet. Hoe dan ook: kiezers wantrouwen claims van Rutte en vermoeden dat hij liegt over zijn kennis over de burgerslachtoffers bij het bewuste bombardement in Irak.
Alles is te lezen op Peil.nl

Stikstof Noodwet PVV
Wilders roept een soort noodtoestand uit om de agrarische- en bouwsector van een verstikkingsdood te redden.
Wat behelst de PVV-Noodwet?
De PVV stelt voor om elke woonwijk, snelweg of stal in aanbouw van dringend openbaar belang te verklaren, met uitzondering van megastallen. Op die wijze moeten die projecten tijdelijk kunnen doorgaan.In Den Haag wordt al maanden overlegd over oplossingen waarbij de natuur wél voldoende wordt beschermd, maar ook boeren en bouwbedrijven door kunnen met hun werk. Het kabinet komt komende week met concrete maatregelen.De PVV wil met de tijdelijke noodwet juist pijnlijke ingrepen in bijvoorbeeld de maximumsnelheid voorkomen. "Deze wet zorgt ervoor dat boeren kunnen boeren en bouwers kunnen bouwen en er geen overhaaste beslissingen worden genomen die heel Nederland raken en waar iedereen last van heeft", aldus partijleider Geert Wilders.
De noodwet om de stikstofregels te omzeilen moet een halfjaar gaan gelden. Tijdens die periode "kan het kabinet in relatieve rust naar een definitieve oplossing zoeken", aldus Wilders. Het voorstel biedt ook de mogelijkheid voor boeren om ongebruikte bouwcapaciteit waarvoor eerder al een vergunning is verleend, over te dragen aan andere bedrijven.Politiek verslaggever Floor Bremer acht de kans dat de noodwet van Wilders steun krijgt van de regeringspartijen klein. "Dan wordt het lastig, zo niet onmogelijk voor Wilders om een meerderheid achter zijn plan te krijgen."

Maar wat een verrassing nu toch weer...."De stikstof noodwet van de PVV is onhaalbaar"
“Juridisch onhaalbaar. Zo noemt het ministerie van Landbouw de plannen van de PVV voor een noodwet om de stikstofimpasse te doorbreken. PVV-leider Geert Wilders wil met een noodwet regelen dat projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw door kunnen gaan, ongeacht de stikstofuitstoot.”
Volgens een woordvoerster van minister Carola Schouten mag 'niet meer op de pof' worden geleefd 'als het gaat om het nemen van maatregelen die stikstofuitstoot reduceren'. Het voorstel van de PVV bevat elementen die hier wel van uitgaan, aldus de woordvoerster, en zijn daarom 'juridisch onhaalbaar'.
Grappig te zien hoe hypocriet links standaard roept dat Wilders geen oplossingen biedt, maar als hij als enige juist wel een oplossing biedt ze er alles aan doen om de oplossing te dwarsbomen. Het gaat dus niet om oplossingen maar om links zelfverklaard intellectueel gezichts
verlies.

Al eerder gemeld dat men de stikstofcrisis aan de basis moet aanpakken en die basis is Nota Natura 2000. In ons land dat een postzegel groot is hebben ambtenaren vanaf eind jaren '90 162 Natura 2000 gebieden aangewezen en aangemeld, zonder ons te verdiepen in de consequenties van die aanwijzing. Indertijd al geuite bezwaren vanuit onder meer de landbouw, visserij, recreatie en luchtvaart werden al in een vroeg stadium door de Europese Commissie van tafel geveegd.
Voor de nu ontstane crisis is dan ook maar één echte oplossing: Rutte en Schouten moeten naar Brussel met de mededeling dat er indertijd bij de aanwijzing van de gebieden kapitale fouten zijn gemaakt. Of Rutte daar de lef voor heeft? Ik waag het te betwijfelen. Want dat wordt
voor hem geen geitenpaadje, maar de gang naar Canossa.

Stikstofmetingen
De stikstofmetingen in ons achterland, die volgens sommigen discutabel zijn, worden zeer serieus genomen in Den Haag. De rem moet er op ! Maar, er is - te gek voor woorden - nog nooit écht gemeten wat waar exact neerdaalt en wat de precieze gevolgen daarvan zijn. Als men een rechter zo gek kan krijgen om Nederland op slot te gooien, waarom is er dan nog geen rechtszaak gaande om échte metingen te eisen? Het nemen van besluiten die mensen en bedrijven zo hard raken, kun je toch alleen nemen als je beschikt over onweerlegbare meetresultaten en goed gedocumenteerde onderzoeken, die bij herhaling dezelfde uitkomst geven?

Footprint
Het is algemeen bekend dat mensen die het meeste geld verdienen de grootste footprint achterlaten en zeer milieubelastend zijn. Mensen die in derde wereld landen leven maken de geringste footprint en het is dus zeer milieubelastend om miljoenen afrikanen hierheen te halen want al deze mensen gaan in Europa consumeren, auto rijden en vliegen naar hun thuisland. Die hele klimaat discussie is één gote farce. Daar geloof je toch niet in. Het is een vooropgezet plan, niets meer en niets minder. Ooit rekening mee gehouden dat er nog miljoenen chinezen gebruik gaan maken van de vliegtuigen?Zij willen massaal op vakantie naar Europa en andere toeristische trekpleisters.

Asscher
Lodewijk Asscher was vorige week in Buitenhof en lanceerde het nieuwe PvdA-mantra: "menselijk kapitalisme". Voor u ontsteekt in euforie: bij de PvdA is een betere wereld vooral een kwestie van heel erg hard vergaderen over een betere wereld.
Maar goed...Lodewijk Asscher wil dat er in Nederland een wet komt die bedrijven verplicht om te formuleren wat zij doen voor de samenleving en het milieu. Dergelijke wetgeving, die in Frankrijk al bestaat, moet ertoe leiden dat bedrijven niet alleen maar aan hun eigenbelang denken, maar ook rekening houden met de gevolgen van hun activiteiten voor derden. Volgens Asscher zorgt het huidige systeem ervoor dat bedrijven voornamelijk uit zijn op kortetermijnwinst, zo vertelde hij zondag in Buitenhof. Er is volgens de PvdA-leider sprake van een winners-take-all-economie, die veel mensen onzeker maakt. “We willen een economie creëren die voor iedereen werkt, in plaats van voor de 1 procent.” Hier kunnen wij slechts deemoedig het hoofd buigen.. maar hij heeft het echt gezegd...Buitenhof vanaf minuut 37.00)
Asscher is er op basis van gesprekken met topmensen in het bedrijfsleven van overtuigd dat ook bij bedrijven veel animo bestaat om het anders te doen. Hij verwees onder meer naar de gewezen Unilever-topman Paul Polman die ervoor ijverde om de productie van het bedrijf milieuvriendelijker te maken. “Die is eruit gegooid omdat de aandeelhouders kortetermijnwinst wilden.”

Je gelooft je oren toch niet? Is dit een gekloonde robot of zo? Hij praatte heel anders als vicepremier in Rutte-II. Want laat het daar voor de PvdA nou precies fout zijn gegaan...toen ze wél aan de knoppen konden en mochten draaien. Ze veranderden na een economische crisis zie zijn weerga niet kende, van de ene dag op de andere van een linkse arbeiderspartij in een neoliberale rechtse partij die achter de belangen van het groot kapitaal ging staan met een grote hang naar een ongereguleerde vrije markt. Kortom naar een economisch systeem waarvan de geschiedenis al had uitgewezen dat die zeer slecht voor arbeiders en milieu zou gaan uitpakken en waar je als arbeiderspartij je bestaansrecht aan te danken had. Maar de PvdA trok arrogant de wenkbrauwen op en wist het beter.

Dit is ook slechts voor de bühne hoor. Praatjes voor de vaak. Nog even een paar zeteltjes winst via de digitale peilstok en Asscher slaat weer rechtsaf. Vertel mij wat!! Alles wat kapot is gemaakt is door het VVD-livrijen van de PvdA. Samsom zei: "mensen zien het nog niet". Wat hadden ze moeten zien dan? Dat alles afgebroken is en de meest kwetsbaren in onze samenleving, zij die onder meer hun leven
lang hebben betaald om die kl*te politici 8 tot 10 jaar te kunnen laten lanterfanten op de universiteit, kreperen. Asscher kan wild met de handjes wapperen en zich de blaren op de tong oreren, die man krijgt nooit meer het voordeel van de twijfel, de PvdA heeft haar krediet verspeeld. Asscher is zo onbetrouwbaar als de neten.

Minister Kaag
Weet u wie ook niet te vertrouwen is? Mevrouw Sigrid Kaag, minister van Handel op Buitenlandse Zaken. Het kan verkeren mensen. In 1994 moest Sigrid Kaag het ministerie van Buitenlandse Zaken nog verlaten wegens geheim huwelijk met schaduw minister van de uiterst terroristische organisatie PLO van Yasser Arafat. Even uit het hoofd: Terroristische aanslag Olympische Spelen München 1972. Paar jaar later kaapte PLO het Duitse verkeersvliegtuig Landshut van Lufthansa .
Nu is mevrouw Kaag minister van Handel op datzelfde ministerie en zouden haar uitlatingen op het D66 congres gisteren ons met zéér
grote zorg moeten vervullen.

Deze Sigrid Kaag dus, die genoemd wordt als leider van D66 heeft zich met een aanval op de media gediskwalificeerd....voor welke functie dan ook.
Kaag van de naargeestige volksverlakkers van D66 ( de radicaal-islamitische afsplitsing van GroenLinks) heeft op het D66-congres een club Syrische vluchtelingen gewaarschuwd voor de Nederlandse media. "Laat je niet gek maken door de Nederlandse media", aldus Kaag. "Ze drukte hen op het hart om "niet alles te geloven" wat media hier berichten". Haar waarschuwing voor het levensgevaarlijke en fake news verspreidende Nederland deed Kaag natuurlijk in het Arabisch want fuck ons.

Fractieleider Rob Jetten nam het stokje vervolgens over, zij het met een nuance: ” Laat je niet gek maken door wat je op sociale media of televisie ziet”, sprak hij. Waarna Kaag weer aanvulde, verwijzend naar de Syrische president Assad. ” Als je het onder Assad hebt overleefd, kun je Nederlanders ook wel aan” , sprak de bewindsvrouw van Rutte III.

En alle aanwezigen namen nog een slokje van hun soja latte en iedereen kirde vol bewondering.
Natuurlijk mevrouw Kaag, onze vrije en kritische media zuigen zomaar alle berichtgeving over vluchtelingen uit hun eigen dikke duim. Die winkeliers die hun koopwaar zien verdwijnen zitten ook in het complot. Fotografen ook. Het CBS trouwens ook.
Maar positieve berichtgeving over Syrische vluchtelingen, dat is volgens mevrouw Kaag dan weer géén fake news. En zo verneukt minister Kaag 150 Syrische vluchtelingen en zet de complete Nederlandse media in het verdomhoekje.
Ohw wacht. Natuurlijk. Die verschrikkelijke NOS ! Opgelucht ademhaalt.

De zoete wraak van het CDA?
Hoe het witteboordenactivisme Den Haag op nieuwe wijze onder druk zet. Er was witteboordenactivisme en ander geprofessionaliseerd protest vanaf het Malieveld. Klagen over regie. De kranten beginnen erover, de radio doet mee. Televisie haakt aan. Sociale Media staan er vol mee en even later spreekt heel Den Haag over "regie", dat wil zeggen de gebrekkige regie van Rutte. Als de oplossing van een vraagstuk tegenzit, zodat regerende politici even geen kant op kunnen is het zo lekker om te vragen: "En hoe zit het met de regie" Want die was er niet. Genieten!
Nog mooier was het om te zien hoe Maxime Verhagen de stikstofcrisis ook aanwendde om zijn ouwe makker Rutte onderuit te halen.
(Oud zeer uit Rutte-1)
"Chefssache" , sprak Maxime. Maar de "chef" was even vissen.
Ook de minister van Defensie Ank Bijleveld liet zich door de VVD niet als boksbal gebruiken. Niet zij was de MinDef tijdens het bombardement in Irak waarbij 70 burgerslachtoffers te betreuren waren en niet zij had publiekelijk daarover gelogen, dat was toch echt de eigen VVD Minister van Defensie. Nu blijkt dat openlijk de fouten en verantwoordelijkheden bij je voorganger leggen, hoe waar dat ook is, net zo'n groot vergrijp te zijn als de Tweede Kamer niet of foutief in te lichten. Zal best, dacht Bijleveld, maar de VVD moet niet denken overal schaterlachend mee weg te komen. Payback Time.
Maar, wat zou er zijn gebeurd als van meet af aan was gemeld wat er echt gebeurd was want dat was een simpel verhaal. Een gebouw waarvan aangenomen werd dat er bommen gemaakt werden werd aangevallen en dat bleek terecht te zijn geweest. Er bleken alleen véél meer explosieven aanwezig te zijn geweest dan gedacht waardoor de schade vele malen groter werd dan die van de bom zelf.
Waarom moet daar over gelogen worden? Misschien omdat men het binnenvallen in soevereine staten en die platbombarderen eufemistisch "vredesmissies" noemt?

Kom, we gaan wat lekkers drinken

Geef ik u nog even de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 10 november 2019
VVD 26(-1), PvdA 20, PVV 18(+1), FvD 15(+1), CDA 14(-1), D66 13, GroenLinks 12, SP 9, 50Plus 7, ChristenUnie 6, PvdD 4, DENK 3, SGP 2, Overig 1
Laatst bewerkt: 7 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
8 maanden 14 uren geleden - 8 maanden 13 uren geleden #55328 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 3 november 2019

Peilingen
Ook deze week zien we geen verschuivingen tussen de aanhang van de politieke partijen. De onrust in de samenleving, zoals afgeleid zou kunnen worden uit de acties van de laatste tijd en de aangekondigde acties in de komende tijd, lijkt weinig effect te hebben op kiezersvoorkeuren. Daarbij dient wel aangegeven te worden dat mocht de economie ingrijpend veranderen en/of nieuwe verkiezingen in aantocht zijn dan kunnen zich toch wel (weer) forse verschuivingen gaan voordoen. Zeker ook als de vraag weer opportuun wordt, wie de premier zal moeten gaan worden na de volgende Tweede Kamerverkiezingen en duidelijk wordt wie de lijsttrekkers zullen zijn van de partijen. Volgens Maurice de Hond zijn het afgelopen jaar drie linkse partijen veel zetels verloren in de peiling en het is de PvdA die de meeste winst heeft gepakt.

Verder zien we dat de coalitiepartijen VVD, CDA CU en D66 nog steeds op fors verlies staan en gezamenlijk nog maar goed zijn voor 61 zetels. Hetgeen betekent dat partijen op zoek zullen moeten naar een extra partij om mee te regeren bij een volgende ronde en zie ik een tendens bij Maurice de Hond om de PvdA als coalitiepartner in de week te zetten. Mensen hebben nog altijd niet door dat de PvdA van het zelfde laken een kartelpak is. Stemmen op PvdA is stemmen op VVD, CDA en D66 (Paars) Geruststellend dat GroenLinks wegzakt. De mensen krijgen door dat GL een totale heerser wil zijn. Nu D66 nog!

Op zichzelf is het interessant dat, terwijl het Malieveld regelmatig vol staat, de verschuivingen in politieke voorkeur klein zijn. Deze week dus wederom geen bewegingen. En dat terwijl het onderzoek is uitgevoerd nadat het PBL met haar twee rapporten was gekomen. Wat de regering moet doen ten aanzien van het feit dat PBL de kans klein acht dat de doelen voor 2020 en 2030 worden gehaald, verschilt sterk naar de kiezers van de verschillende partijen. Wat daarbij met name opvalt zijn de verschillen tussen kiezers van de coalitiepartijen. De Hond heeft er een PDF'je van gemaakt.
Zo vindt 35% van de Nederlanders dat de plannen moet uitgebreid worden om de doelstelling van de 49% reductie in 2030 te halen. Maar bij VVD- en CDA-kiezers is dat 19% en bij D66-kiezers is dat 68%.
52% van de Nederlanders is voor de verlaging van de max.snelheid naar 100 km . Bij D66-kiezres is het 89%, bij VVD-kiezers is dat 27%.
61% is voor de bouw van nieuwe kernenergiecentrales. Bij de VVD-kiezers is dat 83 % en bij D66-kiezers 46%.
IS vrouwen
Ten aanzien van het terughalen van de twee IS-vrouwen, die zich bij de ambassade in Turkije hebben gemeld, is 72% ertegen.
Alleen onder GrL kiezers is er een meerderheid voor.

Ook is gevraagd wat men vindt van de extra 10 miljoen voor de ondersteuning van de individuele Kamerleden. Nederland is ook hierover verdeeld. Het patroon naar politieke voorkeur lijkt op het patroon dat we zien bij veel van de vragen die we over actuele onderwerpen stellen. Onder kiezers van PVV, FvD, 50+ en SP zien we veel meer kiezers die tegen dat extra bedrag zijn dan voor.

Als ze me missen dan ben ik vissen
Het Malieveld stond twee keer vol met demonstrerende boeren en daarna met bouwers. We dreigen af te stevenen op een nationale economische crisis, maar Rutte was in geen velden of wegen te bekennen. Het kabinet laat de stikstofcrisis al maanden, wat zeg ik, al jaren onnodig voortduren. Bouwbedrijven hebben mensen op de bank thuis zitten; mensen die dringend op zoek zijn naar een woning worden niet geholpen, omdat er geen bouwvergunning meer wordt afgegeven. Wel het leger in stelling brengen tegen de boeren, maar als het te moeilijk wordt, de verantwoordelijkheid voor het geheel afschuiven en je vooral niet laten zien.
Rutte, de opportunist die het met de waarheid niet zo nauw neemt en die er geen been in ziet om anderen een oor aan te naaien, duikt meestal weg wanneer het moeilijk wordt en komt tevoorschijn wanneer de kruitdampen zijn opgetrokken. Wanneer je dat gedrag combineert met zijn niet ingeloste beloftes en zijn grote woorden, dan ontstaat het beeld van een man die graag de vlucht naar voren maakt om het eigen falen te verdoezelen. Rutte is niet de premier voor alle Nederlanders, maar slechts de grote belangenbehartiger van multinationals en zijn eigen VVD-achterban, waarvan de harde kapitalistische kern niet groter is dan 19 tot 22 zetels. De rest van de behaalde zetels zijn tijdens de verkiezingscampagne geronseld met beloften die nooit werden ingelost.

Van crisis naar crisis
Het gevolg van zijn onzichtbaarheid en geen regie nemen is dat we van de ene in de andere crisis sukkelen. Wat een verschil met de afschaffing van de dividendbelasting. Toen stond Rutte er wél. Vooraan om de afschaffing tot in het diepste van zijn vezels te verdedigen. Nu het gaat om stikstof, acties in ziekenhuizen, de pensioenen, het klimaat en de boeren geeft hij niet thuis. Maar ook in de Griekse crisis in 2012, de vluchtelingencrisis in 2015 en bij het pensioendebat is hij nergens te bekennen.
Dan wordt die vals optimistische lach, die gespeelde naïviteit en het "gewoon" keihard liegen nog stuitender en beseft men dat achter dat joviale, lachende gezicht een keiharde, berekenende man zit die maar één wil: uw stem!

IS-vrouwen en -mannen
Fragmentje EenVandaag van vrijdagavond. Het kabinet zegt dat "we" geen martelsafarigangsters uit Koerdische kampen terug naar Kerkrade, Kaatsheuvel en Kinderdijk gaan halen. Maar ondertussen toch stiekem wel, en talloze gemeenten zijn dus alvast bezig met hun voorbereidingen om de kalifaatkippen op Schiphol te onthalen. En dan komen hun jihadlarven natuurlijk ook mee, want die hebben in het Koerdische kampklasje pas 1 liedje en slechts 1 spelletje geleerd, en dat is zielig.
Vergis je niet. Maak je geen illusies. Laat er geen twijfel over bestaan. Je haalt het vuilnis van de mensheid binnen, en ze kennen geen greintje schaamte. Onze rechtsstaat is bovendien volstrekt ongeschikt voor het berechten van slavenhouders, genocideplegers en religieuze fanatici zonder wroeging: de kindjes gaan naar een zomerkamp. Hun moeder - bij voldoende krokodillentranen - hooguit een paar maandjes deradicaliseren in Den Dolder. Want we hebben meer wangen dan goed voor ons is. Verlichte UPDATE: Gert-Jan Segers (ChristenUnie) noemt ISIS-gangers "moderne SS'ers" en wil geen kinderen van uitgereisde ouders terug naar Nederland halen. Hij gaat wel voor ze bidden....!

It's always darkest just before the day dawns...
In NRC roepen deze week drie Utrechtse universiteitsmedewerkers Nederland op om IS-strijders terug te halen. De drie, Beatrice de Graaf, hoogleraar geschiedenis van internationale betrekkingen, Kees van den Bos, hoogleraar psychologie, sociale, gezondheids- en organisatiepsychologie, en Pauline Jacobs, docent strafrecht, menen dat het niet riskanter is dan hen daar laten. Maar de winst is vooral dat ons land ervaring opdoet met deprogrammeren. Met de perikelen in Amsterdam nog vers in het geheugen kan ik niet anders concluderen dan dat Nederland tot op dit moment weinig succes heeft geboekt met deprogrammeren.

Sterker nog, in de tijd dat Beatrice de Graaf zich opwierp als advocaat van de duivel in het programma van Pauw en Witteman, en geruststellend verkondigde dat die uitreizende jongens en meisjes écht niet bij ISIS terecht zouden komen, maar wel leuk konden helpen Assad te verdrijven aan de kant van de "gematigde" terroristen, had Nederland in moeten grijpen door te voorkomen dat die jonge mensen "geprogrammeerd" werden ten bate van een onethische en immorele oorlog. In die beginfase van de regime-change-operatie die tot doel had Assad een mes in de anus te steken, zoals kort daarvoor met Ghadaffi was gelukt, stond ons land vooraan met "hulp". Koenders en Timmermans liepen zich de benen onder hun lijf uit, en kletsten de blaren op hun tong om ons ervan te overtuigen dat die gematigde koppensnellers onze vrienden waren. Berouw kwam later toen er niet alleen Syrische koppen rolden, maar ook koppen van westerse journalisten en "adviseurs" en "instructeurs" die door de NAVO die kant op waren gedirigeerd. Dus wat moeten wij ons precies voorstellen bij "deprogrammeren"? Misschien de ambitie van de "programmeurs" om de juiste software te vinden zodat die lui zich alleen nog maar opblazen of van hun bloeddorstige kant laten zien als Den Haag het licht daarvoor op groen zet? Ik doe maar een gok..!

In alle eerlijkheid ben ik ook niet echt optimistisch over de kansen om valse mensen in een gevangenis te herprogrammeren, gelet op de recidive onder serieuze delinquenten. En niet alleen dat, maar de gevangenis is notoir een broedplaats voor radicalen, waar je aan de lopende band leest dat extremisten in de gevangenis radicaliseerden. Tot en met de recent 'ingeslapen' al-Baghdadi aan toe.
Ik ben het eens met mensen die hen niet naar Nederland willen halen, omdat lokale berechting de kans aanzienlijk groter maakt dat er getuigen gevonden kunnen worden, en getuigen deskundigen die niet met hun hoofd in een academische zeepbel leven die zwaar leunt op typisch westers jargon, ontleent aan "DSM-5" kwalificaties die bij handopsteken binnen een panel met westerse academici zijn geïdentificeerd.( nl.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Sta..._of_Mental_Disorders )

Maar misschien is het een idee om degenen die nu pleiten voor repatriëring naar Syrië en Irak te laten reizen om lokaal de deskundige zorg te gaan bieden die nodig is om die terroristen te herprogrammeren? Veldbed, degelijke tent, gedrukt exemplaar van de 'DSM-5' in de bagage, en ga het gesprek maar aan. Na succesvolle herprogrammering kunnen hun klanten dan meteen lokaal helpen de rotzooi op te ruimen die ze gemaakt hebben, en zorgen voor een fatsoenlijke laatste rustplaats voor al die lui die ze van het dak hebben gegooid, aan het kruis hebben genageld, of hebben onthoofd, en deels hebben opgegeten. En daarna integreren, maar anders dan eerder in Nederland. Lijkt mij een project waar Nederland grote eer mee in kan leggen.

Weet u, ik heb ook zo mijn kwaadaardige gedachten en vraag me af waarom Nederland toestond om mensen uit eigen wil naar oorlogsgebied te laten vertrekken, en ze nu, nadat de vuile oorlog is gestreden, wil terughalen. En kan de gedachte niet van me afzetten dat men met die hooggeleerde Utrechtse universiteitsprofessoren een rookgordijn wil optrekken. Zou het kunnen dat Nederland strijders moest leveren om Assad pootje te lichten en kon daar de jongens en meisjes, die uit eigen vrije wil, dan wel als huurling naar Syrië vertrokken goed voor gebruiken. Ze nu niet willen terughalen zou kunnen worden gezien als een schuldbekentenis dat Nederland, ook al in de tijd dat De Graaf haar kunststukje ten uitvoer bracht bij Pauw en Witteman, had moeten weten dat deze jongens en meisjes oorlogsmisdaden gingen plegen en dus had moeten tegenhouden. Nalatig handelen dus. Nalatig handelen is niet alleen strafbaar, er worden ook fikse schadevergoedingen voor gegeven mocht bijvoorbeeld de Nederlandse familie van de IS strijders een zaak aanspannen tegen de Nederlandse Staat en deze winnen. Advocaat Sebregts staat op scherp..!En nalatig handelen is dan nog mild, wat als de families stellen dat het opzettelijk handelen van de Nederlandse Staat was? Lijkt me niet een volledig ondenkbare situatie. En dus is er een nieuw kunststukje nodig voor ‘plausible deniability’.

Nepnieuws
Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser was te gast bij het WNL-programma ‘Goede Morgen Nederland". Ze was daar om de feestelijke ontvangst van de eerste JSF op Leeuwarden te promoten en vertelde tussen neus en lippen door dat de strijdmacht ook nep nieuws in gaat zetten om de vijand mee te destabiliseren. Wááttt? Pfff...Rusland doet het ook, dus dan is het logisch dat wij hen met gelijke munt terugbetalen. Ja toch? De door uniformen van de wijs gebrachte dames die overal in het westen opduiken als spreekbuis voor het militair-financieel complex, vormen een enorme bedreiging voor de vrede en veiligheid in de wereld. En dan bedoel ik niet een kanjer als Tulsi Gabbard, de Amerikaanse kandidate voor het presidentschap, die weten van de hoed en de rand. Maar de neppers die als bewindspersoon, of in de zwerm van commentatoren en specialisten daar omheen cirkelen zijn niet te vertrouwen. En dan bedoel ik niet dat ze kwade bedoelingen hebben, maar ze geloven hun eigen desinformatie. Zoals de mantra dat militaire uitgaven goed zijn voor de economie, terwijl ze als een molensteen om de nek van de belastingbetaler hangen. Of dat we druk zijn met het verdedigen van ons land als we in Irak, of Syrië een compleet dorp in de as leggen, of in Iran een computervirus verspreiden.

Een speculatieve toedracht, zoals rond MH-17, Russiagate, gifgas in Douma of Salisbury, en de dood van Epstein, en nog zoveel meer opzienbarende gebeurtenissen, die standaard opduiken, zijn geen nep nieuws, maar concurrerende interpretaties van de feiten, voor zover die op dat moment onomstotelijk vaststaan. We hebben niet alleen het volste recht om te twijfelen aan de officiële lezing, maar het is zelfs onze dure plicht. Zeker na het ‘Weapons of Mass Destruction‘ fiasco, en opvolgende leugens-om-bestwil, waardoor het in het Midden Oosten en elders nu zo’n enorme puinhoop is.

Neem nou de dood van al-Baghdadi, die net als bin Laden op een geheime locatie in zee is gedumpt, zodat onafhankelijke verificatie simpelweg onmogelijk is. Beelden van een bombardement zijn in deze geen bewijs van de claim, net zo min als de gephotoshopte huldiging van ‘Fikkie‘ die al-Baghdadi zou hebben opgespoord. Waar mainstream dan weer een hoop kabaal maakt over dat photoshoppen...
Scepsis is gerechtvaardigd, omdat de Verenigde Staten over alles liegen, en al eerder claimden al Baghdadi uit de vergelijking te hebben gehaald, waarna hij weer vrolijk ergens opdook.

Men vertrouwt alleen zekere zenders meer dan zenders die een andere lezing presenteren. We houden graag de vinger aan de pols inzake Epstein, Skripal en Douma, naast Russiagate, Oekraïnegate, Spygate en nog een hele waslijst aan onderwerpen die betrekking hebben op Klimaat, Economie, Europa en vrede en veiligheid in ons eigen land, en de rest van de wereld. En dat in een omgeving die verzuipt van het nep nieuws, zelfs nog voordat Team Visser de brandkraan open zet.

Weet u, in militaire kringen is het fenomeen van de ‘afleidingsmanoeuvre‘ van alle kanten bestudeerd, en uitgewerkt. Maar het is dodelijk als de eigen troepen niet meer weten wat écht is, en wat nep, en blind achter hun eigen staart aanrennen.
Het is oorlog in het hoofd van Barbara Visser en haar ‘Warparty-team‘, omdat ze constant op mijnen gaan staan die ze zelf hebben neergelegd.

Zullen we een lekker drankje nemen? Dan geef ik u nog de politieke stand van het land per 3 november 2019, die verrassend genoeg, gezien de grote demonstraties, geheel gelijk is aan die van vorige week
VVD 27, PvdA 20, PVV 17, CDA 15, FvD 14, D66 13, GroenLinks 12, SP 9, 50Plus 7, ChristenUnie 6, PvdD 4, DENK 3, SGP 2, Overig 1
Laatst bewerkt: 8 maanden 13 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
8 maanden 6 dagen geleden - 8 maanden 6 dagen geleden #55287 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 27 oktober 2019

Peilingen
Het kabinet is weer met reces, derhalve geen beweging in politieke voorkeur. In deze week is het rapport van Maurice de Hond c.s. volledig gewijd aan de overgangen tussen de verschillende partijen. Allereerst wordt getoond hoe de kiezers van de 6 grootste partijen uit 2012 (VVD, PvdA, PVV, CDA, D66 en SP) bij TK2017, PS2019 gestemd hebben en wat ze nu zouden doen. Daarbij is bij voorbeeld te zien waar de kiezers van de PvdA uit 2012 (25% van het electoraat) gebleven zijn. En waar de kiezers van FVD met name vandaan komen. Vervolgens is het huidig stemgedrag afgezet tegen het stemgedrag bij TK2017 en PS2019. (pdf)
Daarbij zijn het verloop van de PvdA, PVV en FVD met name interessant. De weggelopen PvdA-stemmer kwam vooral bij Groenlinks terecht. Forum voor Democratie haalde bij Provinciale Staten veel kiezers weg bij PVV en VVD.
Als we de komende 12 maanden kunnen beschouwen als de aanloop tot de volgende verkiezingen geeft het een interessant beeld van de electorale kansen en bedreigingen van de verschillende partijen.
Voor alle ins en outs...Peil.nl vertelt u hoe ze het deden...

"Als we het absurde geloven zullen we wreedheden begaan"
In slechts een paar jaar is ons land volkomen veranderd en vragen velen van ons zich af wat er in 's hemelsnaam met ons vaderland is gebeurd. Ons land is ons land niet meer. Stukje bij beetje, langzaam maar zeker wordt onze maatschappij bewust zodanig veranderd dat er niets over blijft van onze geschiedenis, cultuur, het traditionele gezin en uiteraard onze normen en waarden. De achtergronden over hoe dit gebeurt en waarom dit gebeurt, hebben we al vaak besproken. De pest is, wanneer je constateert dat er dingen veranderen in ons land - en niet ten goede - en je benoemt dat, dan word je automatisch geclassificeerd als rechts, of zelfs extreem-rechts.
We hebben er al in een apart artikel aandacht aan gegeven...aan Ollongren, de Min BiZa die de oprichting steunde van een Europees censuurbureau die het vrije internet en de vrije pers aan banden moet leggen. Ze suggereerde jarenlang dat onze verkiezingen waren beïnvloed door buitenlandse actoren (nee niet door George Soros die het halve Europese Parlement heeft omgekocht...die mag dat kennelijk ongestraft, maar door de Russen) en stelde dat politieke en maatschappelijke vernieuwingsbewegingen "desinformatie" zouden verspreiden. Ze liet een groot onderzoek uitvoeren om dat allemaal in kaart te brengen. Op onze kosten.

Om een lang verhaal kort te houden: van haar beschuldigingen bleef helemaal niets over. Het was mevrouw de minister zelf die desinformatie verspreidde en die voortdurend fake news verkondigde. Ook van buitenlandse inmenging in de Nederlandse verkiezingen was geen spoor te bekennen. En geloof me, als de onderzoekers ook maar iets zouden hebben gevonden dat nog maar naast desinformatie of buitenlandse inmenging had gelegen dat was dat groot naar buiten gebracht en waren er ingrijpende maatregelen getroffen. Zeker weten. Men kan zich eenvoudigweg niet voorstellen dat er mensen zijn die een andere mening hebben dan zij, die een andere kijk op de wereld hebben dan zij, die over politiek en samenleving anders denken dan zij en een ander beleid voorstaan. .
Dat mag niet. Daarom moeten de websites waar het nog niet gehersenspoelde deel van de bevolking elkaar ontmoet om te discussiëren gecensureerd worden. Met een steeds verdergaande inperking van het vrije debat. Onbestaanbaar geacht, maar in ons land dat wereldwijd de lijstjes aanvoerde van Vrijheid van Meningsuiting, van Mensenrechten, staat Geert Wilders, de voorman van de grootste oppositiepartij, terecht in een politiek proces. In Brussel tiert de gewetenloze Nederlander Frans Timmermans over zware sancties tegen democratische besluitvorming in Polen en Hongarije. Is door Soros met een grote zak geld naar Hongarije gestuurd om kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen om te kopen en hen te bewegen als een blok te opereren om Vikto Orbán's Fidesz partij te verslaan. Is gelukt. In ieder geval in Boedapest. En veel van de maatregelen die Orbán trof om de gewetenloze manipulant Soros die de vernietiging van Europa nastreeft, buiten Hongarije te houden, worden teruggedraaid.

Het is tijd om in actie te komen

Al Bagdhadi
IS-kalief Bagdhadi alweer dood maar nu echt, hoor ik. Hadden ze deze (ongetwijfeld door CIA/Mossad/Saudi opgeleide) niet al een tijd geleden naar de tyfus gebombardeerd?
President Trump meldt dat de al vele malen doodverklaarde IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi nu dan toch echt gedood is. Al-Baghdadi maakte carrière binnen Al Qaeda, maar vond die beweging niet extreem genoeg. Dus leerde de wereld in 2014 Abu Bakr al-Baghdadi kennen toen hij in Mosul het kalifaat uitriep en Islamitische Staat onder zijn bewind de onthoofding van de Amerikanen James Foley, Steven Sotloff en Peter Kassig, het levend verbranden van een Jordaanse piloot, de genocidale vervolging van de yezidi’s, de massamoorden op christenen beging.

Baghdadi is te grazen genomen in Idlib..."the compound in Idlib's Barisha village" In het westen van Syrië nabij de Turkse grens. Maar daar is de SDF toch niet actief? Daar zitten de zwaar door de coalitie beschermde en bewapende bondgenoten van Al-Qaeda. Waarmee maar weer eens duidelijk wordt dat IS vuistdiep in de "gematigde rebellen" zit. Beschermd door Turkije, bevoorraad met Amerikaans wapentuig en geld en Nederlandse Toyota's. "Om te voorkomen dat het een altaar zou worden" is de hele plaats delict inclusief alle mogelijk bewijs platgebombardeerd...jaja..juist ja !
(doet me denken aan de liquidatie van Osama bin Laden in Pakistan, ook daar wilde de VS "geen altaar" en dumpten het lijk in de zee. Niemand kon controleren of het werkelijk om Osama ging.

Tijdens zijn toespraak zei Trump dat de commando’s belangrijke informatie over de organisatie en plannen van IS hadden buitgemaakt. De Russen ontkennen overigens de samenwerking met de VS die er volgens Trump geweest zou zijn.

De leukste opmerking van Trump tijdens de persco:

Reporter asked if POTUS told Nancy Pelosi about the operation. He said "No, I didn't. I didn't want anyone getting hurt"
twitter.com/LisaMei62/status/11884552...

Dood tweede IS-kopstuk gemeld
Lekker bezig ! Amerikaanse en Koerdische strijdkrachten hebben zondag IS-kopstuk Abul-Hassan al-Muhajir gedood. Dat heeft generaal Mazloum Abdi, de bevelhebber van de Koerdische strijders verenigd in de SDF, op Twitter laten weten.Er is weinig bekend over Al-Muhajir. Algemeen wordt aangenomen dat hij een schuilnaam gebruikt om zijn ware identiteit te verhullen. Zijn nom de guerre duidt daarop, want Al-Muhajir betekent ’de emigrant’. Er gaan geruchten dat hij de Amerikaanse nationaliteit heeft, maar dat is nooit met zekerheid vastgesteld.
Al-Muhajir was sinds 2016 de officiële woordvoerder van Islamitische Staat. Generaal Abdi noemde hem de ’rechterhand’ van Al-Baghdadi.
Die rechterhand heeft Al-Bagdhadi niet meer nodig. Linkerhand trouwens ook niet.

Verkiezingen Thuringen (Duitsland)
Die Linke hebben de verkiezingen gewonnen, met Alternatieve für Deutschland als eervolle tweede met 24% van de stemmen.
Felicitaties AfD!


U krijgt van mij nog de stand van het land per 27 oktober 2019 die wegens geen verschuivingen gelijk is aan die van 20 oktober 2019
VVD 27, PvdA 20, PVV 17, CDA 15, FvD 14, D66 13, GroenLinks 12, SP 9, 50Plus 7, ChristenUnie 6, PvdD 4, DENK 3, SGP 2, Overig 1
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 8 maanden 6 dagen geleden door katertje. Reden: taalfout
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
8 maanden 1 week geleden - 8 maanden 1 week geleden #55252 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 20 oktober 2019

Peilingen
De grootste verandering deze week is de klap die Partij voor de Dieren heeft gekregen. Het gedoe rondom de voorzitter gecombineerd met het opstappen van Marianne Thieme heeft deze partij geen goed gedaan.Abrupt zijn er 3 zetels afgegaan van de 7 waar ze op stonden (terwijl ze sinds maart 2018 ook regelmatig op 8 zetels stonden). Daarnaast lijken de boerenacties van deze week voor wat verschuivingen hebben gezorgd. VVD en CDA raken 1 zetel kwijt.

De PVV blijft het goed doen met wederom twee zetels winst, waarmee de partij inmiddels alweer is opgeklommen tot de derde partij van Nederland. FVD en 50PLUS winnen er 1.
Weet u nog: het was gedaan met het FvD toen Henk Otten uit de partij stapte/of werd gezet/of weet ik veel. De bekende kliek danste de horlepiep, want nu was het echt gedaan met de partij. Henk Otten, de VVD-mol is verdwenen, (althans het Otten-effect) en het gezond verstand heeft weer de overhand.

Het verlies van PvdD ging vooral naar GroenLinks en D66. Maar omdat GroenLinks tegelijk ook verder verzwakte is het saldo voor die partij deze week nihil, schrijft Maurice de Hond vandaag. Nu weet ik ook wel dat je de peilingen van Maurice de Hond niet serieus moet nemen, want De Hond weet precies waar elk van zijn panelleden op stemt. Zo kan hij kiezen wie hij welke week uitnodigt om te sturen naar hoe hij het hebben wil. Dus niet alle leden van alle panels worden elke week uitgenodigd. Zo wil hij bijvoorbeeld dolgraag dat het partijtje van de "sociaaldemocraten" groeit en daartoe nodigt hij hoofdzakelijk PvdA-stemmers uit. Maar, als er één club is die zichzelf voor gek zet met "sociaal", laat staan links, dan is het wel de PvdA. Het is kleurloos-, fantasieloos, ideeënloos, principeloos middenpartijtje, net als het CDA, VVD en D66. Elleboog partijen waarbij het woord ideologie allang is vervangen door lobbycratie en die vooral dienen als carrière opstapje voor na de politieke "inspanningen."
Wat is er dan helemaal veranderd bij de PvdA vergeleken met de vorige tweede Kamerverkiezingen dat deze toename in virtuele zetels rechtvaardigt? Welke standpunten hebben ze aangepast? Wat voor campagne hebben ze gevoerd? De enige verdienste die je kunt verzinnen is dat ze zich de afgelopen twee jaar koest hebben gehouden. En daardoor krijgen ze er zomaar 11 zetels bij. Dat betekent volgens mij dus niet dat de PvdA het zo goed doet, maar dat de overige partijen het laten afweten..dat mensen het niet perse eens zijn met de PvdA, ze zijn het gewoon oneens met de rest. En dat is eigenlijk heel triest. Er is blijkbaar een hele hoop kiezers die gewoon een diep gewortelde afkeer hebben van rechts van het midden. Mede dankzij het framen door de MSM.

De VVD dan? De VVD is de "veilige haven" voor de middenmoot. Wat er ook gebeurt. Het maakt ze niet uit dat een kwart van de bestuurders corrupt is en het volgende kwart kwalijk incompetent. De middenmoot stemt erop en blijft dit doen. Blind.
Nee, de zetelverdeling vind ik pas weer interessant wanneer peilbureaus en opiniemakers geen zaken meer doen met Soros en zijn politieke beïnvloeding.

Vergeet ik bijna nog te melden dat de coalitie deze week een zetel verliest en nu nog slechts op 61 virtuele zetels staat in de peilingen. Zou de regering na de volgende verkiezingen willen doorgaan dan heeft Rutte nóg een partij nodig om het gat te dichten. Maar geen zorgen want dat gaat geheid lukken. De gehele oppositie (m.u.v. in ieder geval de PVV) is kartel, dus het kunnen weer "vier geweldige jaren" worden. Precies zoals democratie is bedoeld.

Boerenopstand
De boeren van Nederland togen vorige week naar Den Haag voor een massaal protest. Maar dat het zo massaal zou zijn had niemand gedacht. Een Malieveld vol boze mensen maakte het duidelijk aan de politieke leugenaars op het Binnenhof; er zal niet, nee nooit, worden toegegeven aan de klimaatwaanzin, die als een ziekte over Europa, ja, zelfs de wereld trekt. Na alle waanzin en gekheid van Friday’s for Future, en gelijksoortige onzin, was daar plotseling het gezonde mensenverstand op de straten van Den Haag. Meer dan 2000 tractoren namen niet alleen bezit van Den Haag, maar ook van de snelwegen, en zelfs het strand. De boeren, die het toch al niet makkelijk hebben, wilden duidelijk maken dat ze niet van plan zijn om de rekening voor de klimaatwaanzin te betalen. Ook wilden ze niet als schuldigen worden aangewezen voor iets wat absoluut niet is bewezen, en alleen bestaat in de hoofden van ecofascisten en globalisten, die denken een mooie nieuwe melkkoe te hebben gevonden.
Wie de bijeenkomst van de boeren op het Malieveld heeft gezien, kreeg een goed beeld van de liefde die de boeren hebben voor hun vak, hun land en hun dieren. Zij spraken op rustige, maar vastberaden toon.

Wat een bikkels hè? Wat een Kanjers! Glimmende tractoren. Grommende motoren. Wel iets anders dan de "solar-fiets" van Jetten. Ik heb ervan genoten.En ja, ik moet het toch even kwijt hoor..Geert Wilders ! Wat heb ik genoten van Geert Wilders bij het Boerenprotest op het Malieveld. Wilders is een goalgetter, een politieke Johan Cruyff. Zet je hem bovenop een trekker, dan hoor je: "Ik heb het nog niet goed verstaan; willen jullie méér of minder stikstofregels?"
Wat zegt u..dûhhhh, inkoppertje? Jazeker! Daarom wordt Wilders juist zo benijd door de rest van 'de politiek'. Zij missen de behendigheid en souplesse van een spits voor het doel. En als zij schieten, schieten ze naast. In de politiek is het net als in voetbal: het draait om scoren, het draait om de bal die je in de touwen moet knallen.... Wilders knalt. Andere deelnemers op het speelveld proberen te misleiden door stikstofrookgordijnen te leggen, en dreigen met liquidaties (halveer de boerenstand) hun wil op te leggen. Er is niet één VVD'er of D66'er die een eerlijke pot kan voetballen. Zijn er niet! Ze excelleren in vuil spel; hakje zetten, schwalbes, shirtje vasthouden met velletje lijf, op Achillespezen trappen, overtreden van de regels en witte Toyota's sturen naar misdadigers tegen de mensenrechten. Ik ben een groot bewonderaar van het politieke vakwerk van Wilders. Hoezo..de ChristenUnie? Die gelooft zo heilig op ieders blauwe ogen, dat ze met een merkwaardige staar rondlopen in de wereld.

Buitenhof
Dacht dat Buitenhof vandaag interessant zou zijn. Maar ze hadden Ollongren en Nepnieuws in de Bonus. Volgens Ollongren is rechts georiënteerde berichtgeving "junk news", links georiënteerd Mainstream. Zelfs Joop is mainstream. Alles volgens haar onthutsende rapport Politiek en Sociale Media Manipulatie.
Ohh wacht..in Buitenhof ook nog een psychiater over ongelukkig zijn. Zullen we die laatste dan maar nemen?
Ahh kijk, de Hoogleraar Stikstof is er ook weer. Omdat Doctorandus PH-neutraal heeft afgezegd. Zappen maar !

D66
Heb ook nog nieuwtjes over D66. Dat men daar zo eigenwijs is als de neten, dat weten we. Nu heeft D66 zich de irritaties van VVD, CDA en ChristenUnie op de hals gehaald. Het obsolete D66-Orakel in Brussel, Sophie in 't Veld, vindt dat wij allen heel wat beter zouden slapen als we Albanië in de Europese Unie zouden halen. Nu weet ik dat Albanië (o.a.) een bloeiende orgaanhandel heeft en dat D66 ook plannen heeft in die branche, dus verdenk ik Sophie van fusieplannen. Pia Dijkstra maant in het AD minister De Jonge haast te maken met zijn onderzoek naar "voltooid leven", omdat mensen nu veel te lang leven en ze met haar eigen wet wil komen, waar de CU niks van moet hebben. Tjeerd de Groot die in het AD én de Volkskrant zegt dat de veestapel gehalveerd moet worden. En Sjoerd Sjoerdsma die op tv VVD-minister BuZa Stef Blok "apathisch" noemt. Volgens NRC is het allemaal heel logisch dat D66 zo fel uithaalt naar andere partijen, wegens het schrikbeeld van destijds toen de VVD de PvdA neer wist te halen. Maar de situatie nu is wel even een andere..de PvdA had destijds 38 zetels en D66 nu een stuk of 12. Maarrr...je moet het ze nageven, de partij is er in geslaagd kwaad bloed te zetten bij het eigen kabinet én de burger, door zo venijnig en achterbaks te werk te gaan.

Brexit
Dat duurt daar maar en blijft maar duren...Nu weer twee brieven van BoJo en veel vragen.
Omdat hij zijn Brexit-voorstel gisteren niet aangenomen kreeg door het parlement was BoJo verplicht om voor 11 uur gisteravond een brief te schrijven aan het door hem zo gehate Brussel, met een zoveelste verzoek om uitstel. Want er was een wet aangenomen waarin dat staat. En zelfs de tekst van de brief stond in de wet, omdat een meerderheid van het parlement het Boris niet toevertrouwde die zelf te schrijven. Dus BoJo verstuurde de wettelijk voorgeschreven brief, maar stuurde ook een tweede brief. Daarin staat dat hij de eerste brief onzin vindt. Hij wil geen uitstel, hij wil weg uit de vreselijke EU.
Hoe nu verder. De regering kan volgende week opnieuw proberen over de wet te laten stemmen. En er is een kans dat hij dan net wordt aangenomen, of net niet.
Er is ook een gestage verschuiving te zien naar de oplossing waar tienduizenden Britten gisteren voor demonstreerden: een tweede referendum. De kans is heel groot dat Engeland dan lid van de EU blijft. (Tot ze er in 2031 weer uit willen) Zucht..

Johnson moet dus nu de EU om uitstel vragen. Hij wordt daartoe bij wet verplicht. Hij zal dus uitstel vragen, maar hij zal daarbij ter toelichting zeggen, dat er niet meer valt te onderhandelen over de voorwaarden. Vervolgens ligt het probleem op het bordje van de EU, dat niet anders kan dan Johnsons’ verzoek om uitstel af te wijzen.

ik denk dat het beleid van de EU inzake de Brexit vooral wordt bepaald door twee overwegingen. In de eerste plaats moet de Brexit voor de Britten een nachtmerrie worden. En in de tweede plaats moeten potentionele exiteers worden afgeschrikt.

Voor wat de nachtmerrie voor de Britten betreft, geldt dat die niet te groot mag worden omdat het Verenigd Koninkrijk linksom of rechtsom één van de belangrijkste spelers blijft op het Europese toneel. En tenslotte: het is niet te hopen dat van uitstel wordt verwacht dat het een nieuw referendum oplevert waarin de Britten de exit verwerpen. Want dan is het vertrouwen in de democratie en de politiek-bestuurlijke elite voorgoed naar de knoppen.
Update 12:50
De Europese Unie wacht met het nemen van een beslissing over het opnieuw verschuiven van de Brexit deadline tot na de stemming in het Britse parlement over het nieuwe akkoord. Dat zijn de EU-ambassadeurs zondag overeengekomen. Het Britse verzoek wordt maandag naar het Europees parlement gestuurd dat er dan eventueel donderdag over kan stemmen, als het House of Commons dan over de deal en een mogelijk nieuw referendum heeft gestemd. Brussel wil zo voorkomen dat Europa onderdeel wordt van het Britse beslissingsproces.

Er is een toenemende afkeer van de EU. Niet alleen hier of in het Verenigd Koninkrijk. Ook, door diverse oorzaken, in bijvoorbeeld Oost- en Zuid-Europese landen. Die onvrede wordt door nationale politici aangewakkerd, en niet zelden met succes. Dat geldt ook voor ons land. Wilders en Baudet zijn de eersten waaraan dan wordt gedacht, maar vlak ook Rutte niet uit. Europese leiders vrezen deze ontwikkelingen, uiteraard. Ze vergroten de kans op het uiteenvallen van de EU, zeker in combinatie met een mogelijke val van de euro.
Om deze ontwikkelingen tegen te gaan, willen ze duidelijk maken dat een exit een drama is. Het Verenigd Koninkrijk moet dus bloeden. In behoorlijke mate, maar ook weer niet al te veel. Want de Britten blijven voor de economie van de EU-landen hoofdrolspelers.

Enkel en alleen om deze reden zijn de exit-onderhandeling zo hard en star. Mijn indruk is, dat de EU met deze strategie tot nu het tegendeel heeft bereikt van wat ze wilde. De reserves ten opzichte van de EU zijn alleen maar toegenomen. Want het beeld wordt bevestigd dat een lidstaat door de EU kan worden vermorzeld. En in het pleidooi voor een herhaling van het referendum wordt vanaf het uur van de uitslag, alleen maar schijnargumenten aangevoerd. Zoals onder andere: de jongeren hebben nauwelijks gestemd – de Brexiteers hebben misleidende argumenten verspreid – het probleem blijkt groter dan het aanvankelijk leek – deze exit is niet wat we ons er van voorgesteld hebben – het parlement is tot op het bot verdeeld en kan geen besluit nemen – etcetera, etcetera.

Dit is niet anders dan een schaamteloze verkrachting van de democratie. Bij stemmingen hoort het accepteren van de nederlaag. Als herstemming vanwege teleurstelling mogelijk wordt, kan de democratie bij het grof vuil worden gezet.

Catalonië
Daar stond de rechtsstaat bij het grof vuil, naast de democratie en had het juridisch fascisme de macht gegrepen. Op vrijdag trokken 600.000 demonstranten, een groot deel te voet over de autosnelwegen, uit alle delen van Catalonië naar Barcelona voor een demonstratie die, net als voorgaande avonden sinds de vonnissen tegen de leiders van de opstand tegen Madrid, 's avonds werden voortgezet in confrontaties met de oproerpolitie. Honderden gewonden en arrestaties.

PSOE-leider Sanchez, de "socialistische" premier verklaart dat nu "het recht zijn loop heeft gehad de situatie kan normaliseren". Alsof de Catalanen de straffen tegen hun leiders zouden kunnen accepteren en "weer gewoon aan het werk gaan". Dit zijn vrome wensen van een Franquistische elite die na de dood van de Caudillo in 1974(Franco) met zijn monarchie dachten de verhoudingen zo te kunnen houden als ze waren. Spanje is een feodaal land, waarin de markiezen, graven en hertogen onverminderd hun privileges genieten en de showpagina's aanvoeren. DAAR richt de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging, die voor alles Republikeins is, zich tegen. De strijd in Catalonië een sociale strijd. Een klassenstrijd. Het is een bondgenootschap van (echte) socialisten, anarchisten en de Catalaanse bourgeoisie. De afgezette Carles Puigdemont, heeft zich ter beschikking van de Belgische justitie gesteld. Gevangenisstraffen voor bestuurders die een volksraadpleging hebben gehouden...de mening van het volk wilde weten !

Dit kan niet goed aflopen voor de macht. Het geweldloze protest van de Catalanen tot nu is van karakter veranderd. Het geweld is geheel op het conto van Madrid te schrijven. Op hun Franquistische terreur. In Baskenland is als een van de uitzonderingen in 'Spanje' (er zijn geen Spanjaarden, slechts Andaluciers, Galiciers, Valencia en etc.) gedemonstreerd uit solidariteit. Daar is de gewapende opstand beëindigd na decennia burgeroorlog. Madrid speelt met vuur. En Brussel met hen.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 20 oktober 2019
VVD 27(-1), PvdA 20, PVV 17(+2), CDA 15(-1), FvD 14(+1), D66 13(+1), GroenLinks 12, SP 9, 50Plus 7(+1), ChristenUnie 6, PvdD 4(-3), DENK 3, SGP 2, Overig 1
Laatst bewerkt: 8 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
8 maanden 2 weken geleden - 8 maanden 2 weken geleden #55213 door katertje
Peilingen en Keek op de Week, zondag 13 oktober 2019

Peilingen
Hoewel van week tot week de verschuivingen gering waren, constateert Maurice de Hond dat in de afgelopen 6 weken toch wel wat gebeurd is. Zo verloren FVD en GroenLinks 3 zetels. Van die 3 zetels verlies van FVD won de PVV er 2. De overige 4 zetels gingen naar VVD, PvdA, D66 en SP.
Kiezers zijn in de peiling van vandaag glashelder en uitgesproken negatief over het fenomeen massa-immigratie. Zo wil 22% van de respondenten uit het onderzoek van De Hond "alle immigratie van buiten de Europese Unie stopzetten" en wenst ruim 40% dat migratie alleen is toegestaan voor vluchtelingen. Slechts 7% van de ondervraagden is voor een "ruimhartiger beleid". Drie kwart van de Nederlanders wil een veel strenger beleid ten aanzien van het leren van de Nederlandse taal voor immigranten en het aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Alleen de D66- en GroenLinks-kiezers zijn in meerderheid daar niet voor.

De rest van het onderzoek van vandaag gaat over de reactie van kiezers op de belangrijkste voorstellen van de regering van de afgelopen 12 maanden. (pdf)De grootste controverse tussen de kiezers zien we over de plannen tot reductie van CO2 en stikstof. We zien grote verschillen in opvattingen tussen kiezers van FVD en PVV aan de ene kant en die van GroenLinks en D66 aan de andere kant. Maar ook zien we (en dat is bij de stikstof-reductie sterker dan bij de CO2-reductie), forse tegenstellingen bij de kiezers van regeringspartijen. VVD en CDA kiezers vinden de plannen te ver gaan en die van D66 niet ver genoeg.
Alles na te lezen op Peil.nl

It gaet oan..woensdag 16 oktober
Kreeg altijd al kippenvel bij die woorden. Eerst bij de Elf Steden Tocht, daarna bij de acties van de Blokkeerfriezen die er toch maar mooi voor zorgden dat kleine kinderen en ouders van een ongestoorde Sinterklaasviering konden genieten, en nu bij de protesten van onze Tractorfriezen. Komt, net als bij de strijd om Zwarte Piet, de redding uit Friesland? Het doet zo goed om te zien dat de Noordeling opstaat tegen het Hollands Gewest.

Landelijk vervolg Boerenopstand 2019,
Het gaat om de toekomst, die van ons, onze kinderen en kleinkinderen. Weg met het globalisme. Weg met de EU. Weg met de open grenzen. Weg met de klimaatleugens. Laten we ons verenigen. We zien al navolging in Frankrijk en Duitsland.
De boeren hebben geen andere keus dan vastberaden maar vreedzaam en met discipline te protesteren tegen kabinetsmaatregelen die hen beroven van huis en haard en hun familiebedrijven, vaak hun levenswerk.
Bevolkingsgroepen, met name onze boeren, zien hun stem totaal niet meer terug in de politieke besluitvorming. Wat was de elite het onderling eens wat betreft het stikstofdossier. Neem nu het CDA. Traditioneel zou het CDA allang vóór de stikstofidiotie moeten zijn gaan liggen om de boerenstand te verdedigen. Maar de gristelijke l*lletjes rozenwater lieten zich gewillig in het pak naaien door de overige coalitiepartijen en dan met name door de boerenhaters van D66 en de VVD. Die hebben de pest aan boeren, maar niet aan hun grond. En die grond vinden zij, is in bezit van de verkeerden. Die behoort de elite toe. Alles hoort de elite toe, maar voorlopig even eerst die bouwgrond. Om huizen te bouwen voor migranten. Om van Nederland één grote stad te maken, een paradijs van diversiteit en multi-multi culti. Maar de hoog in de boom zittende politici waren vergeten dat er ook nog zoiets als burgers bestaan. Met een enorme gapende kloof tussen politici en het gezonde (boeren) verstand. Er knapte iets bij de boeren. Farmers Defence Force tot gevolg. Als de reguliere democratische route om protesten via politieke partijen te kanaliseren niet meer werkt en geluiden vanuit de basis niet gehoord (willen) worden, dan rest er slechts de actie.

Boerenprotest in Leeuwarden
De Friese beleidsregel stikstof wordt ingetrokken als gevolg van het grote boerenprotest vrijdag op de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Nou, daar hadden de omhooggevallen ambtenaartjes van de provincie, die nog steeds van mening zijn dat zij de dienst uitmaken, niet van terug. Gedeputeerde Kramer (familie?):"Dit had ik niet verwacht" Laat dat even op u inwerken. Binnen een week besluit je als gedeputeerde om stikstofrechten van boeren af te gaan pakken en dan verwacht je niet dat de boeren in actie komen?? Dan zitten er toch wel wat schroefjes los in je bovenkamer.

Den Haag reageert als door een wesp gestoken: “Het kabinet is geërgerd over het intrekken, vrijdagmiddag, van de Friese beleidsregel stikstof, na het grote boerenprotest op de Tweebaksmarkt.” Deze ergernis is natuurlijk 100% gebaseerd op de gedachte dat een gedeputeerde helemaal niet behoort te luisteren naar de boeren. Een gedeputeerde moet volgens de Haagse mores blind het klimaatbeleid van de rijksoverheid uitvoeren. Hoezo luisteren naar de bevolking? Gedver, dat lijkt op democratie. Moeten we niet hebben. Gewoon uitvoeren. Met enig leedvermaak zie ik een clash ontstaan tussen de provincies en het Rijk. Want toevallig treft Den Haag nu net de verkeerde: de actiebereide en onverzettelijke BOEREN ! Ik denk dat gezien het Friese succes, dit muisje nog wel een staartje zal krijgen. Wat dacht u van de vissers die hun dure investeringen teniet gedaan zagen worden door het Brusselse beleid? En de zorg?
Als Brussel de poot stijf houdt, dan ben ik bang dat zij hun meester tegenkomen.
Nu al is het draagvlak voor allerlei klimaatmaatregelen tot een minimum gedaald. Omdat er zoveel twijfel is over het klimaat- en milieubeleid dat ons opgedrongen wordt. De enigen die profiteren zijn de bedrijven die een nieuwe verdienindustrie aangeboden krijgen, en de burger om de oren slaat met aanbiedingen voor klimaatoplossingen.

Vindingrijk
Maar vlak het leger raamambtenaren niet uit. Als dat de blik "naar binnen gaat werpen", dan berg je maar. Want, ongelooflijk maar waar, na CO2 en Stikstof hebben ze weer iets nieuws gevonden: PFAS. Zou iets te maken hebben met vervuilde grond. Heb meteen voorgesteld om Pechtold orde op zaken te laten stellen, die weet van wanten. Heeft in zijn wethouderstijd in Leiden zéér succesvol met dat bijltje gehakt en is daar qua carrière niet bepaald slechter van geworden

Trump, Erdogan en de EU
Dat Erdogan een niet te vertrouwen "etterbuil" is, is een gegeven. De bekende slappe houding van de €urocraten met landverrader en windvaan Timmermans voorop, bevordert de brutaliteit van Erdogan
Lees ik vanmiddag dat een fors deel van het Europees Parlement wil dat de EU met een „krachtige en veelomvattende” reactie Turkije ertoe beweegt het geweld in Noord-Syrië te stoppen.

Toch leuk hoe men onze media vult met tientallen, zelfs honderden analyses en andere beschouwingen over de recente gebeurtenissen in Syrië. De media zijn in rep en roer. Ja, want raken aan die heilig verklaarde Koerden kun je in het Westen niet zomaar doen. Trouwens, wie zijn die Koerden? Die van de PKK/YPG of die van de tientallen andere rivaliserende groepen en groepjes?

U heeft het afgelopen week vast meegekregen. De Turkse aanval in Noord-Syrië, die vooral gericht is op de Koerden en de PKK (Koerdische Arbeidspartij). Niet geheel onverwacht, na het terugtrekken van Amerikaanse militairen, die al jaren in het gebied zitten. Toen de Amerikanen in Noord-Syrië waren bemoeiden ze zich er teveel mee volgens andere delen van de wereld, maar toen ze zich terugtrokken spraken verschillende media van een onaanvaardbare handeling.
Iedereen weet dat de Amerikanen daar alleen maar zaten om te verhinderen dat de Koerden toenadering zochten tot Damascus.
Maar ja, nu zijn de Koerden het haasje. En dat is erg. En bij de politici is het janken.

Chantage
Het is pure chantage, zoveel is duidelijk. Vier jaar geleden is Erdogan er al mee begonnen in 2015, de geschiedenis herhaalt zich.Turkije bezet sinds lang een gedeelte van Syrië en – helaas – niemand zegt daar iets over. Ik heb het dan over Idlib waar er heel officieel Turkse troepen zijn, ik heb het over Afrin, ten NW van Aleppo, dat sinds twee jaar onder “Operatie Eufraatschild” bezet is door Turkije.

Niemand is toen opgestaan om te protesteren. En nu ontdekken de westerse machten plotseling dat Turkije de Syrische soevereiniteit schendt. Beter laat dan nooit. Sinds 8 jaar schenden meerdere landen de Syrische soevereiniteit zonder dat iemand er kritiek op heeft. Men presenteert de SDF-milities als slachtoffers van de Turkse agressie. Dat klopt inderdaad, maar men mag niet vergeten dat sinds 4 – 5 – 6 jaar deze milities de Syrische tak van de PKK waren, die als terroristische organisatie erkend werd door de EU en door Frankrijk – Jean-Yves Le Drian heeft dit erkend tijdens de Assemblée Nationale in januari 2018. Deze Syrische PKK voert een etnische zuivering uit in het Noord-Oosten van Syrië tegenover iedereen die geen Koerd is. M.a.w. tegen de christenen, maar ook tegen Arabische soennieten van de regio.
Men moet deze Turkse invasie veroordelen, zeker!, maar men moet de Koerdische milities niet witwassen die een zekere vorm van terrorisme handhaven in het Noord-Oosten van Syrië. Waarom het westen dan nu uni sono de Koerden verdedigt? Ze hebben zich mooi verpakt in SDF als vermomming van de PKK. Demonstranten dragen Oçalan-affiches met zich mee. Het is onmogelijk niet te zien dat de YPG / SDF de valse neus van de PKK zijn. Ik heb niets tegen de PKK, maar dan moet men hen van de lijst met terroristische organisaties afvoeren.

Ik heb die hele meute politici nog nimmer gehoord over de vele honderd duizenden Syriërs, waaronder zoveel vrouwen en kinderen, die zijn vermoord door de bombardementen van Amerika en haar "bondgenoten" waaronder Nederland. Het land terug naar de Middeleeuwen gebombardeerd. De bemoeienissen van de VS, de Navo-landen, de Golfstaten, Israël en 'half Navo-bondgenoot' Turkije zijn een flagrante schending van het VN-charter. Daar hoor je onze "vrije pers" uiteraard nooit over.Achter al Qaeda en ISIS staat immers de NAVO, de westerse militaire alliantie.

Tien maanden geleden kondigde Trump het vertrek van de Amerikaanse troepen uit Syrië aan. Toen was er direct veel tegenstand van beide partijen in het Congres, net als nu. Trump gaf het nog vier maanden. Dat werden er tien. De Koerden kunnen dus niet verrast zijn. Wel over het moment. Zijn de Amerikanen teruggetrokken? Nee. Ze zijn teruggetrokken van de grens waar Turkije aanvalt. Zoals Democratisch presidentskandidaat Tulsi Gabbard het stelde: de Amerikanen waren er slechts om een bondgenootschap tussen de Koerden en Damascus te verhinderen.

Jarenlang heeft Ankara op haar grondgebied IS-strijders getraind, bewapend en doorgesluisd naar het strijdtoneel in Syrië. Het was de grootste leverancier van manschappen ( die wij nu niet terug willen, omdat ze hier los kunnen gaan) en voorzien en van alle benodigde wapentuig door de Navo-bondgenoten, waaronder miljoenenleveranties door Nederland. Daarnaast heeft Turkije verschillende openlijk islamistische strijdgroepen in Idlib en Afrin onder haar controle, die ter plekke een schrikbewind uitoefenen. Maar je hoorde de Westerse wereld er niet over. Erdogan kreeg Carte Blanche. en Patriotraket-installaties van Nederland tegen het zich verdedigende Syrische Leger.
En nu janken, omdat Turkije dreigt een horde vluchtelingen naar Europa te sturen?
Wanneer gaat Nederland de consequenties van haar handelen eens overzien?

In Syrië hoort geen enkele buitenlandse mogendheid te zijn. Geen land, met uitzondering van Rusland die daar is op wettelijke volkenrechtelijke basis, is legaal aanwezig in Syrië. Als enige van de grootmachten in het Syrië-spel.
De VN-resolutie die men hiervoor ter rechtvaardiging inroept eist immers dat men eerst over die zaak consulteerde en toestemming vraagt aan de Syrische regering in Damascus. Het gebeurde nooit.
Hetzelfde verhaal in Libië waar men de bescherming van de betogers in Benghazi inriep – In wezen sympathisanten en leden van de Moslimbroeders en al Qaeda – om een regering ten val te brengen.
De door de Franse president Nicolas Sarkozy aangestoken Libische oorlog creëerde een shithole staat waar men zelfs opnieuw de slavenhandel invoerde. Hetzelfde gebeurde in Joegoslavië waar men illegaal zelfs Belgrado bombardeerde. De laatste die dat deed was een zekere Adolf Hitler.


Proficiat EU. De internationale rechtsorde? Het is Wc-papier voor de EU !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 13 oktober 2019
VVD 28, PvdA 20, CDA 16, PVV 15, FvD 13, GroenLinks 12, D66 12, SP 9, PvdD 7, CU 6, 50Plus 6, DENK 3, SGP 2, Overig 1
Laatst bewerkt: 8 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
8 maanden 3 weken geleden - 8 maanden 3 weken geleden #55179 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 6 oktober 2019

Peilingen
Ook deze week zien we weinig verschuivingen. Want de ene zetel die GroenLinks verliest door het suïcidale gedrag van Yassir Klaver m.b.t. onvoorwaardelijke steun aan alle komende begrotingen van de coalitie, gaat naar die andere afbraakpartij D66. Dus van de regen in de drup. En zie, direct kwam het kabinet met totaal nietszeggende klimaatoplossingen aangezet. Ja logisch toch? Ze hadden van Groen toch niets meer te vrezen! Klaver is duidelijk ongeschikt voor de politiek en de enige die dat duidelijk etaleerde, was Klaver zelf. Hij haalt de wind uit de zeilen van zijn politieke vrienden. Asscher, succes gewenst. Want het zal nog een hele toer worden om nu nog wat binnen te halen, want het kabinet heeft PvdA-steun voor de begroting niet meer nodig.

Kiezers twijfelen massaal aan de nieuwe strategie van Klaver. Ruim 49% van de respondenten uit het panel van Peil.nl denkt dat het een onverstandige zet is van Klaver om de competitie tussen volksvertegenwoordigers vaarwel te zeggen. Het inbrengen van andere ideeën en de discussie daarover behoort tot en vormt de parlementaire democratie. Maar goed, de Messias denkt het beter te weten. De tabel laat zien dat kiezers weinig vertrouwen hebben in de nieuwe politiek van GroenLinks. Ruim 49% van hen denkt dat de tactiek niet gaat werken. Wat wel weer opmerkelijk is, is dat vooral kiezers van de VVD positief zijn over de plotselinge draai van Klaver.

Het verraad van Klaver kwam zo plotseling dat zijn bondgenoten op de linkerflank ontstemd waren. Ruim 81% van de PvdA-kiezers is negatief (die zijn in één klap van hun onderhandelingspositie ontdaan)en 55% van de SP-kiezers. Volgens de opiniepeiling van Maurice de Hond overweegt nog maar de helft van de Groenlinks-achterban nog een stem op die partij. Bij ieder van de regeringspartijen, ook bij D66, is dat percentage hoger. Bij de PvdA trouwens het hoogst (maar is niet veranderd t.o.v. de vorige week). 29 procent vindt de nieuwe aanpak van GroenLinks een goede manier om in het Parlement te opereren en 49 procent niet. Er is een groot verschil in beantwoording tussen kiezers van regeringspartijen en oppositiepartijen. GroenLinks kiezers reageren verdeeld.
Zoals gezegd: 1 zetel eraf voor de Nederland-vernielers van GroenLinks onder leiding van een zwalkende Yassir Klaver, die afgelopen week op zijn rug ging liggen voor Rutte III, en en passant nog even 50.000 boeren liet weten dat hij ze allemaal KAPOT gaat maken. Geen wijzigingen trouwens bij de Nederland-vernielers VVD, CDA en ChristenUnie. Dus je kunt je afvragen of er wel één boer meedoet aan de peilingen van Maurice de Hond.
Stellingen
Vandaag zijn er verder stellingen voorgelegd over het onderzoek naar corruptie van twee wethouders in Den Haag en het boerenprotest:
66 procent van de Nederlanders staat achter de eisen van de boeren. (pdf)Grote verschillen zien we tussen PVV, FVD, CDA en 50PLUS aan de ene kant en D66, GroenLinks en PvdD aan de andere kant.
Peil.nl geeft u alle ins en outs

Klimaatwaanzin - Milieuhysterie
Ach, het is toch overduidelijk dat VVD en CDA fanatiek GroenLinks/D66 beleid aan het uitvoeren zijn. Dat VVD, PvdA, D66 en CDA proberen GroenLinks te overtreffen in milieu-hysterie en ze helpen met het promoten van de "vredelievende" islam. Waartegen zou GroenLinks dan nog oppositie moeten voeren? De coalitie voert GroenLinks beleid uit.. Wat de burgers meemaken aan klimaatwaanzin en milieu-manie grenst aan het absurde. Zonder één woord in het regeerakkoord zitten we binnen twee jaar opgescheept met een fatale “klimaatwet”. Een GroenLinks verzinsel dat door Groen"Rechts" typetjes wordt doorgevoerd.

Stikstof
En dan de reactie op de stikstofkwestie: valt het u ook op dat bijna niemand het heeft over de zinvolheid van de normen zelf (FvD uitgezonderd), maar meteen spreken over “uitkopen van boeren” ? En bijna iedereen vindt het doodnormaal (sic)! Dus is oppositie overbodig! GroenLinks zit formeel niet, maar in de praktijk wél in de regering.

Kiezersverraad
Net als bij de GroenLinks kiezers, een ongekend kiezersverraad van VVD en CDA. VVD-kiezers hebben niet op GroenLinks gestemd, en GroenLinks kiezers niet op de VVD. Wat Yassir en zijn Groene Khmer hier doen is kiezersbedrog. Het is totaal-verraad aan de partijprogramma's en het monddood maken van het Parlement. Het is de bijl zetten aan de wortels van de democratie.
Volgers van de Duitse politiek zien dat Rutte hier het beleid van onze oosterburen heeft gecopieëerd . Merkel heeft nagenoeg alle standpunten en speerpunten van de Grünen in Duitsland overgenomen en tot haar beleid gemaakt. (Energiewende, Willkommenskultur, Ümvolking)

Mag ik met uw welnemen, met de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht, een goede raad geven aan de kiezers : Zie wat het stadsbestuur in Amsterdam voor chaos, ellende en grootelijkse ongelijkheid bewerkstelligt. Vindt u dat Nederland ook zo bestuurd moet worden? Zo ja, dan ga uw goddelijke gang. Vindt u van niet? Kijk dan welke partijen in de coalitie van Amsterdam zitten, dan weet u precies waar u niet op moet stemmen.

Crisis? Welke crisis!
Ik vond dit artikel op GeenStijl zo leuk, dat ik het u niet wil onthouden. Komt ie:
Terwijl VVD66-beleidspipo's heel Nederland de milieuput in praten, terwijl 32-urige raamambtenaren met mooie pensioenen heel Nederland de recessie in praten met verhalen over het Sissende Stikstofmonster. Terwijl GroenLinks en D66 tegen boeren op het Malieveld zeggen dat ze niet deugen, terwijl Jesse Klaver eeuwenoude familiebedijven wil 'uitkopen', terwijl 16-jarige meisjes uit de Randstad een 82-jarige boer in Zeeland gaan vertellen hoe hij z'n berm moet maaien, terwijl MinPres Mark Rutte max. snelheden en veestapels verkleint omdat Remkes (VVD) dat zegt, terwijl Volkskrant, VPRO en Radio dapper meedoen met alarmerende *kuch* nieuwsverhalen over Het Einde der Tijden voor Ons Mooie Nederland... ... ... ... (spanning opbouwt)... ... ... zitten ze op de Nederlandse Ambassade in de Verenigde Staten de meest schitterende promofilmpjes over innovatief, duurzaam, schoon, biodivers Nederland te maken & te pushen als een malle. Wist u dat? We planten in Nederland 54 miljoen bomen, per jaar! Kijk, daar worden we vrolijk van. Crisis? Welke crisis!

Feynman en/of Feiten
Geen stijl heeft vandaag wederom een goed artikel van Feynman en/of Feiten
"En het blijft beschamend dat een "tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend" weblog dit soort controleerbare feiten moet blijven herhalen. De zelfverklaarde "kwaliteitsmedia" zwijgen over deze waanzin. Dat kartelpolitici zeggen dat ze zich uitsluitend door linkse dwangneuroses laten leiden is een ding. De journalistiek heeft hier officieel nog steeds alle vrijheid om de macht te controleren, maar weigert dat structureel en principieel. Den Haag laat nu wel heel duidelijk zien dat ze zo onbetrouwbaar is als de pest. Willen de boeren alleen maar wegpesten' en dit land volplempen met asielzoekers. De hijgerigheid waarmee dat Marrakech pact bijvoorbeeld werd omarmd in de tweede kamer was gewoon stuitend. Moet alles hier nu echt uiteindelijk kapot?!?!.....
www.geenstijl.nl/5149888/feynman-en-of-f...e-pokongranaat/#more

Het is een EU directive, maar het probleem speelt in geen enkel ander land. Alleen in dit gekke land zetten we de limiet zo dat het land tot stilstand komt wat bouw betreft.

Tjeerd de Groot, D66

Tjeerd de Groot, directeur Nederlandse Zuivel Organisatie (2010-2017): "De koeien zijn het levende kapitaal van iedere Nederlandse melkveehouder". Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid D66 (2017-nu): "Maar je moet zeker niet uitsluiten dat we sluiting van bedrijven gaan verplichten".

Dergelijke types hebben er totaal geen moeite mee om zich te laten kopen om precies het tegenovergestelde te beweren van wat ze eerder verkondigden toen díé richting nog lucratiever was. Geen zee te hoog, als de beloning maar goed is. Het is al oorlog sinds de verplichte ruilverkaveling in de zestiger jaren, zo nu en dan is er een periode van gewapende vrede maar dan laait het na verloop van tijd weer op, de ene keer is het een melkquotum, dan weer een mestquotum of zoals nu een stikstofquotum. Mensen willen het maar niet zien, de Nederlandse agrarische wereld is helemaal dichtgetimmerd met wet en regelgeving om alles maar zo veilig mogelijk te maken.

Oekraïne
Nu wil men drastisch saneren en sluit daarbij de ogen voor wat we dan moeten gaan importeren en het totale gebrek aan regelgeving in de landen waar het vandaan komt. Op het boerenjournaal: het enige echte verhaal achter de veestapelhalvering komt op minuut 21 (kanaal de Blue Tiger) Tjeerd de Groot ter sprake. Voorheen belangenbehartiger van de zuivelindustrie. De boeren moeten de nek omgedraaid worden zodat inkopers tegen een heel lage prijs producten uit Oekraïne kunnen inkopen. Oekraïne..? Welke partij schreeuwde het hardst om een handelsverdrag? D66 misschien? Dat er in Oekraïne megastallen worden gebouwd en men maling heeft aan milieu en natuur maakt de klimaatfascisten in Den Haag geen zier uit. Het draait alleen om de knikkers en de boeren, de vissers en anderen moeten op het hakblok. Lekker rundvlees uit Zuid-Amerika van runderen die groot gebracht zijn op genetisch gemanipuleerd voer van Monsanto en bespoten met Monsanto's glyfosaat. In Nederland ondenkbaar maar importeren mag wel. Het houden van kistkalveren is in Nederland (terecht) verboden
maar geïmporteerd kalfsvlees is afkomstig van… jawel! Met enig gemak zou je het ook valse concurrentie kunnen noemen
Logisch dat de Nederlandse boeren zich miskend en bedrogen voelen

Plan Aanpak Stikstofuitstoot
De vlam sloeg in de pan nadat kamerlid de Groot van D66 het voorstel deed om de veestapel in ons land te halveren, teneinde aan het arrest van de Raad van State te voldoen, waar D66-coryfee Thom de Graaf vicevoorzitter van is, en daarmee feitelijk de hoogste niet-gekozen bestuurder in ons land, na de Koning. De Raad van State was van oordeel dat het 'Plan van Aanpak Stikstofuitstoot', goedgekeurd door de gekozen volksvertegenwoordiging, niet door de beugel kan. Sindsdien zit Nederland op slot. Bouwprojecten zijn stilgelegd, en vergunningen worden niet meer verstrekt. En de regering en volksvertegenwoordigers zitten met de handen in het haar. Wat nu?

Cynisme als overlevingsstrategie
Eerder exporteerde ons land de industrie al naar Lage Lonen Landen, in het bijzonder China. En met het afstoten van de landbouw en veeteelt rest ons niet veel anders dan allemaal 'rechter' te worden. En dan bedoel ik eigenlijk, om een baan te zoeken waarin je niet écht hoeft te werken, en ook niets produceert, behalve geblaat. Een "Filosoof" blaatte in NRC dat we de agrarische sector best konden missen, omdat die toch maar 1,3% van het GDP genereerde. Filosofie daarentegen….!

In de kern heeft die de Groot in zoverre gelijk, dat je er niet aan ontkomt de landbouw en veeteelt grondig te slopen als je wilt voldoen aan dat 'arrest' van de Graaf en de zijnen. En de eisen die de lobby voor de elektra-multinationals, 'Urgenda', politiek voornamelijk vertegenwoordigd door GroenLinks en D66, aan de samenleving stellen. Vijfendertig procent van alle stikstof die in ons land gemeten wordt, wordt niet in Nederland geproduceerd. En dat wordt zeker nog meer als we straks bruinkoolstroom uit andere delen van Europa gaan halen, omdat we die schone nagelnieuwe centrales bij ons moeten sluiten. Maar met 45% is de agrarische sector ruimschoots koploper. Dan zit je op 80%. De rest telt niet mee.

Minder uitstoot.. de enige manier om dát snel te verwezenlijken, is het terugschroeven van al die Commissies, en die zwaar gesubsidieerde Groene Lobby's, en het geblaat, zodat al die mensen de weg niet op hoeven. Maar dan worden er mensen werkeloos die D66 en GroenLinks stemmen, dus dát is geen optie. Ook gratis openbaar vervoer zou helpen, maar dat vind D66-coryfee van Boxtel weer niks, die net zo'n lucratieve parachutebaan bij de NS heeft, en als dat weer een staatsbedrijf zou worden, zit hij ineens op de 'Balkenende-norm'.

Elektrisch rijden ook niet, waar je beter een moderne diesel kan kopen, ook al omdat je daar verder mee komt dan met je zwaar gesubsidieerde Tesla. En dan nog geheel los van het probleem dat hulpdiensten bang zijn geëlektrocuteerd te worden als ze je na een 'crash' uit het wrak moeten zagen, en het probleem dat die elektrische auto's regelmatig spontaan in de fik vliegen. En waar de brandweer dan adviseert ze uit te laten branden, kan de totale schade behóórlijk in de papieren lopen als het wegdek smelt, of de parkeergarage afbrandt. Tijd dus voor fors hogere verzekeringspremies voor elektrische auto's. Ook niet écht goed voor het milieu en het klimaat trouwens, zo'n brand.

Hoe komt het, denkt u, dat zoveel "groene" initiatieven een zorgelijke situatie alleen maar erger maken? Of we nou kijken naar de Stadsverwarming in Rotterdam, de Afvalverwerking in Amsterdam, of de met 11,4 miljard gesubsidieerde stook van 'biomassa', wat slechter is dan kolen of gas, steeds weer blijkt het weggegooid geld, waar slechts de milieulobby beter van is geworden. En blijkt het ingezette traject onomkeerbaar, of dreigen miljardenboetes.

Terwijl wij druk zijn met het finaal slopen van Nederland, teneinde er een elektrisch verwarmd subtropisch paradijs voor asielzoekers van te maken, die het GDP fors opkrikken, bouwen ze in Rusland drijvende kerncentrales, waarmee ze afgelegen gebieden hopen te ontsluiten voor landbouw, veeteelt, visvangst en mijnbouw, met railverbindingen en hoge snelheidstreinen richting de bewoonde wereld. Nou is Siberië nogal fris, dus ik kan mij voorstellen dat je daar als Nederlandse boer niet snel voor zult kiezen. Maar Frankrijk heeft ook geen stikstofprobleem, omdat het al sinds mensenheugenis elektra opwekt met kernenergie.

Nou is kernenergie ook een "dingetje" sinds Tsjernobyl en Fukushima. Ik bedoel het voornemen van Japan om het opgeslagen, sterk radioactieve water dat na de ramp gebruikt werd om een nóg grotere ramp te voorkomen, alsnog in de Stille Oceaan te dumpen. En waarom bouwen ze dergelijke centrales op plaatsen waar het ronduit bloedlink is? Anderzijds schijnt Rusland nu een oplossing te hebben voor het kernafval, en dat was, samen met de vrees voor proliferatie van kernwapens, destijds wel het grootste bezwaar van de lobby tegen kernenergie. Dat laatste kun je in theorie oplossen met goede verdragen, maar verdragen zijn niet in de mode, op dit moment. Daarvoor zitten er nog iets teveel landen hoog te paard. Toch kun je bedenken dat drijvende kerncentrales ook in andere delen van de wereld, op afgelegen plekken, het verschil kunnen gaan maken. Landen die boeren die verstand hebben van moderne technieken wél met open armen ontvangen, en een ruil wel zien zitten.

Ruil
Zij die boeren, en Nederland de vluchtelingen en veroordeelde ISIS-strijders, die we de afgelopen jaren in het geniep hebben gesponsord. Ik denk dat dat voor D66 en GroenLinks bespreekbaar is, als daardoor de stikstofuitstoot daalt, dus moeten die vluchtelingen en veroordeelde ISIS-strijders wel een gratis elektrische auto krijgen bij binnenkomst, anders kopen ze die oude barrels van die vertrekkende boeren, en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

En als het allemaal tegenvalt, dan hebben we in Nederland, dankzij D66, nog de optie om allemaal een euthanasiepilletje bij Pia te gaan halen, voor we van honger en gebrek, of door terroristisch geweld omkomen. Tot die tijd houd ik mij maar vast aan wetenschappers die het hoofd koel houden.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 6 oktober 2019

VVD 28, PvdA 20, CDA 16, PVV 15, FvD 13, GroenLinks 12(-1), D66 12(+1), SP 9, PvdD 7, CU 6, 50Plus 6, DENK 3, SGP 2, Overig 1
Laatst bewerkt: 8 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.