Peilingen en Keek op de Week

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 week 1 dag geleden #59639
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 27 november 2022:

Peilingen
Kenmerken van de kiezers ruim drie maanden voor PS2023
De peiling van deze week laat dezelfde uitslag zien als die van twee weken geleden. Dit is die uitslag vergeleken met ruim 1 maand geleden en ruim 6 maanden geleden. Duidelijk is hoe de positie van de regeringspartijen geleidelijk steeds verder verzwakt en die van PVV, JA21 en BBB verder versterkt.

Het CDA heeft nog maar één been, de VVD bestaat bijna niet meer en D66 is door fraude aan zetels gekomen. Valt dit allemaal te bewijzen? Jawel..kijk naar het grootste partijcongres in JAREN: bijna 4.000 man bij partijcongres van FVD. Het partijcongres van Forum voor Democratie gooit hoge ogen op Twitter. En dat is niet zo gek. Het gaat namelijk om - veruit - het grootste partijcongres in jaren, van álle partijen. En weet u wat nu zo "grappig" is? Dat de partijen die de meeste stemmen verliezen proberen nog snel even een fiks groeiende partij te verbieden.. Men denkt, ten onrechte, de ontevredenheid van het Volk met het landsbestuur "eenvoudig" met wetjes te kunnen verbieden !
Bad Luck !

De achterkamertjespolitiek van Laurens Dassen
Moet u  luisteren...volgens de website van VOLT werkt Dassen in het parlement "aan een meer transparante Kamer" Het papier waarop dit is geschreven, krult om van schaamte. Want je gelooft je oren en ogen toch niet als er op dinsdag op ZIJN initiatief fractievoorzitters van de coalitie en enkele van de oppositie in het geheim bijeenkomen in een achterkamertje van de Nationale Vergaderzaal om te beraadslagen over Baudet en zijn Forum voor Democratie. Die slijmbal Dassen is net zo sneaky als zijn financier George Soros

Of is dit soms geen achterbakse sLinkse geniepige smerige ondemocratische rotstreek die hier geleverd wordt dan? VOLT is gewoon D66, maar dan de millenial editie (in  opleiding dus) en gezien de skeletten die de afgelopen jaren bij D66 uit de kast zijn gevallen en de beschuldigingen rond Gündogan, zou het me niet verbazen als het bij VOLT net zo'n smeerpijperij is.

Wat betreft die geniepige bijeenkomst van bevriende fractieleiders:...het zou gaan om het beschermen van de democratie.  O ja jôh,  waarom zijn dan SP, PVV etc. buitengesloten?  Als je complotten zoekt, dan heb je hier wel een heel mooi voorbeeld te pakken.
Als bekend mag worden verondersteld dat de partij van Dassen wordt gesponsord door George Soros, een van de grootste criminelen en nazi aanhanger. Zijn hele leven al bezig met verdeeldheid zaaien en staatsondermijnende activiteiten. Daarom heeft  Viktor Orban hem en zijn subversieve NGO's  het land uitgegooid

VOLT kan rekenen op de steun van de Brusselse bureaucratie en diens lakeien in heel Europa.  Juist ja, zo'n partij is het. Een partij van kapotgelikte tongen. Timmerfrans en collega "truffelzwijnen"  zijn dolgelukkig met zo'n keffertje dat soms de klappen op wil vangen voor dingen die zij ook willen maar niet zelf kunnen doen of zeggen. En als er een tegenbeweging ontstaat huilie huilie doen en jammeren over de rechtsstaat. Als ze de belangen van de eigen bevolking wat meer en serieus hadden behartigd ipv alleen maar bezig zijn met kontkruipen voor EU, VN en diverse woke shit, dan hadden we er nu waarschijnlijk beter voorgestaan..Nederland begint in een rap tempo af te glijden naar een linkse dictatuur. Democratie en verkiezingen houden liggen wel in elkaars verlengde maar zijn feitelijk twee compleet andere dingen. Uitsluiting voorafgaande aan verkiezingen, alsmede pogingen doen partijen te verbieden zijn de tekenen van een aanstaande dictatuur. Dictaturen hebben en gebruiken meestal ook een sterk propagandamechanisme... laten we die nu ook al in ons land actief zien.FVD zal niet snel verboden worden.... dan moeten er dingen gebeuren bij die partij waarvan ik nog niet weet HOE erg ze moeten zijn (?), komt dan als ik het goed heb uiteindelijk bij de Raad van State terecht (of Hoge Raad?)..... in het verleden hebben ze de Centrum Democraten van Janmaat ook proberen te verbieden wat ze niet gelukt is. België heeft geprobeerd het Vlaams Blok/ Vlaams Belang te verbieden. Niet gelukt !

Niet uitgenodigd voor dit beraad waren in ieder geval fractievoorzitters Geert Wilders (PVV), Lilian Marijnissen (SP), Kees van der Staaij (SGP), Joost Eerdmans (JA21) en Caroline van der Plas (BBB). Dat is dan wel helder: Terwijl je juist van VOLT met al die hoogdravende teksten over democratie zou verwachten dat deze partij voor volstrekte openheid en transparantie zou gaan. Niet dus, Dassen kiest voor een schimmige vorm van politiek bedrijven.

Daardoor staat de junior-fractievoorzitter nu in een kwade reuk. 

U vraagt zich af waarom het WEF-partijkartel - u weet dat is VVD, D66 en de linkse opportunisten die er allemaal vanuit gaan er minimaal een mooi baantje in de communistische heilstaat er aan over te houden- FVD verbieden.... een partij met slechts 5 zetels en die ook volgens de peilingen geen bedreiging vormt?  Maar wel een partij die keer op keer de vinger op de zere plek legt en licht doet schijnen op de WEF schaduw. En dat uitstekend onderbouwd doet. 

Een stiekeme Dassen, vergadert met de al even stiekeme partijen met oa de farizeer Segers en achterbakse Eerdmans om een plan te realiseren om gekozen volksvertegenwoordigers uit de tweede kamer te zetten. Hoe DURFT dit volk, dit rapalje, zich in vredesnaam uit  te geven voor "volksvertegenwoordiger, terwijl we het vreselijke FASCISME van het grootste deel van deze lieden, recht in de ogen kijken..!
De nood moet erg hoog zijn als andere fractieleiders zich in laten met Dassen. De kluns was niet eens in staat om zijn eigen fractie te managen en je zou verwachten dat onder normale omstandigheden andere fracties ver weg van Dassen blijven. Maar blijkbaar is het kartel wanhopig. 

D66 is een fascistische partij. De partij draagt alle kenmerken van fascisme. Fascisme wordt onder meer gekenmerkt door dwang, discriminatie en uitsluiting. Fascisme betekent het belang van de collectiviteit gaat voor het belang van het individu. Het belang van het individu wordt opgeofferd aan het belang van de Staat. De staat wordt gezien als het hoogste orgaan op Aarde.
Kamervoorzitter Bergkamp van D66 is op een heel nare manier op haar zetel gekomen. Niet vanwege enige vakbekwaamheid, maar als ordinair onderhandelingsobject. Het was één van de vele dictaten die WEFfer Kaag WEFfer Rutte heeft opgelegd. De sul, die zich onmogelijk had gemaakt met gelieg, bedrog en te pas en te onpas verliezen van zijn actieve geheugen, leverde zijn gehele partij uit aan Kaag de onheilsgodin. En die neoliberalen bleven maar ja knikken. Bergkamp moet nu blijven zitten van de toverkol, ook al bewijst ze keer op keer de ballen verstand te hebben van het voorzitterschap. Ze heeft het vak gewoon niet onder de knie. Ze mist het politieke fingerspitzengefühl. Ze is als een slechte scheidsrechter in voetbal, affluiten als de tegenpartij een doelpunt dreigt te scoren. Maar ja, als  Bergkamp struikelt, valt het kabinet. En de polls zijn desastreus voor de 4 coalitiegenoten. (teken aan de dictatoriale coalitiewand) Bergkamp is niets anders dan een vakinhoudelijke onbenul. Als Kamervoorzitter moest ze ten koste van alles haar voorganger Arib kapot maken. Temeer daar Arib als Kamerlid een commissie zou gaan voorzitten die voorbereidingen zou treffen om een gedegen onderzoek (Parlementaire enquête?) in te stellen naar het totaal falende corona-beleid van Rutte III & IV, inclusief alle marionetten van het RIVM, OMT en Lareb.

Als de heren van het FvD regelmatig wat gevoelige vingers op etterende zweren van met name D66’ers leggen en Bergkamp "keine blasse Ahnung blijkt te hebben van voorzitten, komen ze van D66 met het voorstel om partijen te kunnen verbieden. Democratie op zijn allersmalst. Mensen als Kaag, Paternotte, Ollongren, Sjoerdsma, Jetten en Bergkamp vertonen reptielen gedrag. Sluit je ogen, denk aan deze gasten en je wordt bij ieder van hen een gespleten tong gewaar.
Vera Bergkamp likt verlekkert met haar beide tonguiteinden triomfantelijk over twee anonieme klachten, die over zaken van jaren geleden zouden (kunnen) gaan, maar waarmee ze een uitermaate deskundige Mevrouw Arib onschadelijk heeft gemaakt.

Tja, dan zijn enkele wat dik aangezette woorden van Van Meijeren politiek uiterst explosief. Zo belangrijk dat de partij (en wellicht ook PVV) verboden moet kunnen worden. Alsof we democratisch gezien geen recht op een mening mogen hebben. Maar waar valt dat Kamergrut nou precies over? Over revolutie?  Over opstand?
Als de snurkende leden van VVD, CDA, CU en 66 zich echt zouden bemoeien met en bovenal zouden opkomen voor de burgers en regelmatig hun reeds gedoofde licht zouden opsteken binnen hun achterbannen, dan zouden ze hebben geweten dat velen radeloos zijn. Overal hoor je geluiden dat Rutte moet oprotten, en met hem het hele kabinet. Maar men weet ook dat na de lichtgewichten van dit kabinet er al weer een contigent vakinhoudelijke minkukels klaar staat om de lege regeringszetels in te nemen. Er verandert namelijk niets.

Als de burgers daar eindelijk van doordrongen zijn, dan is een opstand, een revolutie niet ondenkbaar. Gideon van Meijeren roept er niet toe op, maar constateert . 
Als het kartel die smerige plannen wil doorzetten, vraag ik me af, of dit staatsrechtelijk dan zo maar kan !
Staatsrechtelijk is het natuurlijk een 100% foute zaak, want landverrader n°1 heeft openlijk lak aan zijn ambtseed en doet het land al sinds jaren in de uitverkoop aan het cryptocommunisme van V.N., E.U. en W.E.F. De moreel corrupte burgemeestertjes in spé in de Tweede Kamer doen desperaat mee in deze verkrachting van de democratie en stoppen de arrogante trol Maxima evenmin in haar goudgerande (kippen-)hok terug waar zij hoort. D66 de Raad van Staate vindt dit soort excessen fantastisch.

Het ‘populisme’ begint zich te roeren, niet alleen in het Amerikaanse ‘House of Representatives maar ook in Zweden, Italië, Hongarije, Polen en Baudet en zijn mannen prikken dagelijks door hun ballonnen heen. Populisten lusten die cryptocommunisten langzamerhand rauw, dus de tijd dringt voor Rutte en zijn medeplichtigen. Is het niet typisch dat een door George Soros gesponsorde neo-fascist als Dassen instrumenteel is in de huidige intriges in de Tweede Kamer?

Dat Rusland daarbij niet geheel toevallig onze ‘deus ex machina’ en de facto-bondgenoot is geworden in de strijd tegen het globalisme heeft Baudet scherp gezien – daargelaten of Poetin een brave borst is of niet – maar deze gelegenheids-alliantie kan niet ontkend noch versmaad worden. De globalisten bijten hun tanden nu stuk op de Oekraïne, maar wèl op onze kosten en een verlaging van onze levensstandaard naar dat van een bananenrepubliek met 20% inflatie en de corresponderende dictatuur.

Vandaar dat het Kartel alles op alles zet, want de tijd dringt. De landverraders zitten in tijdnood met de komende verkiezingen op komst: Als de Eerste Kamer uit Rutte’s klamme vingertjes glipt kan het kaartenhuis snel instorten, want als daar alsnog (vervroegde) verkiezingen van komen zijn wij hen waarschijnlijk kwijt. Eindelijk..

Peiling van Maurice de Hond van zondag 27 november 2022 is gelijk aan die van 20 november 2022 en die is als volgt: 
PVV 21(+3), VVD 20(-1),JA 21 15(+3), BBB 13(-2), D66 12, GroenLinks 12, PvdA 10 (-2)PvdD 8, SP 8CU 6, CDA 5(-1), Volt 5, FVD 5, SGP 4, DENK 3, Bij1 1, BVNL 1, 50Plus 1
Last Edit:1 week 23 uren geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 week 23 uren geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 3 weken 23 uren geleden #59584
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 13 november 2022

Peilingen
PVV groter dan VVD, CDA 5 zetels, laagste aantal ooit. Doordat ten opzichte van de vorige peiling de VVD iets gezakt is, en de PVV iets gestegen, staat de PVV op de eerste plaats. Het hopeloze gestuntel van aangeklede panlat Sofietje, haar gebazel en geschutter, haar nietszeggende antwoorden, haar totale visieloosheid en het absolute onvermogen om ook maar iets positiefs uit te stralen, hebben deze peiling wel geloofwaardig gemaakt.

Het CDA is gezakt naar 5 zetels, het laagste ooit. De regeringscombinatie staat op 43 zetels. PVV+JA21+BBB staan op 49 zetels. Ten opzichte van de Provinciale Staten 2019 staan VVD, D66 en ChristenUnie in de buurt van de uitslag van toen. CDA staat echter 7% lager.
De beantwoording van de vragen over de asielproblematiek laten zien hoe sterk dat onderwerp een rol speelt bij de huidige uitslagen. (En bij de mogelijke verschuivingen in de komende vier maanden).
Kiezers die afgehaakt zijn bij VVD of CDA denken fors anders over dit onderwerp dan de kiezers die nog wel deze partijen stemmen.
44% is voor de invoering van de spreidingswet. 79% is voor de beperking van de instroom van asielzoekers. En 30% denkt dat de regering met een voorstel komt om de instroom te beperken.

Kaag staat voorlopig niet te dansen op de tafel - ze heeft haar partij in 2 jaar gehalveerd. Eindelijk prikken mensen door die hooghartige praatjes.
www.maurice.nl/laatste-peiling

CDA
Niet FvD werd geleid door Rusland maar het CDA spioneerde en sympatiseerde voor Rusland schrijven de MSM. CDA-politicus René van der Linden zou jarenlang belangenbehartiger van het Kremlin zijn
Van 2005 tot 2008 was Van der Linden voorzitter van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa, waar zo'n 46 landen lid van zijn Toen zouden volgens RTL Nieuws zijn Russische connecties zijn begonnen. De inlichtingendienst AIVD heeft Van der Linden in 2019 afgeluisterd en geobserveerd vanwege zijn contacten met hooggeplaatste personen van de regering van de Russische president Vladimir Poetin, schrijft de Volkskrant.  De CDA-politicus had nauw contact met de Russische spion Valeri Levitski, blijkt uit een in september verschenen rapport van het Londense Dossier Center van oligarch en Poetin-criticus Michail Chodorkovski. NRC heeft de documenten en e-mails uit dat dossier onderzocht. 
De organisatie van Chodorkovski publiceert over Russische functionarissen, zoals Levitski, die een rol spelen in het netwerk van Vladimir Poetin. Levitski was de Russische consul-generaal in Straatsburg. In 2018 werd hij Frankrijk uitgezet omdat hij een spion was. Nu is hij een hoge ambtenaar van de Doema, het Russisch parlement. 

In september reageerde Van der Linden al in dagblad De Limburger op het rapport: "Ik, een loopjongen van de Russen? Ja, wat is dat voor een onzin zeg. Daar kunnen ze ook niet één bewijs voor aandragen. Ik ben geen loopjongen. Ik was voorzitter van de assemblee."
Het landelijk bestuur van het CDA reageerde vanmiddag op het nieuws over Van der Linden: "Wij zijn geschokt. We keuren dit af en nemen hier afstand van." Als een dergelijk bericht uit de koker van Chodorkovski komt, zou ik er ook afstand van nemen. Maar misschien dat Sjoerdsma van D66 u bij kan lichten, die is nogal dik met de Chodorkovski's , Bill Browders, etc. van deze wereld en laat zich gewillig voor hun karretje spannen. Maar...even katje uit de boom kijken, Van der Linden is wel van een kartelpartij, even mondje dicht nog.

Bergkamp
Hebt u de soap rondom kamervoorzitter Bergkamp gevolgd? En...ook het spoor bijster? JA, u hebt gelijk, het is een schaamteloze vertoning. Nu moet Bergkamp weer op aanwijzing van..gaan lijmen wat ze zelf gebroken heeft en dat simpelweg niet meer te lijmen valt. De complete ambtelijke top van de Tweede Kamer is inmiddels opgestapt. De ambtenaren zijn het niet eens met de manier waarop het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib verloopt. De opgestapte griffier van de Kamer, Simone Roos, zegt dat het “niet meer mogelijk is om als werkgever een veilige werkomgeving te kunnen bieden”. Dat is nogal wat: de ambtenaren zeggen zelfs dat de zaak volledig is gepolitiseerd en dat er (partij) politieke spelletjes worden gespeeld.

Dat laatste is geen nieuws. Bergkamp kwam in die zetel, niet omdat dat nu zo’n hoogvlieger zou zijn, maar vrouw alsmede de keuze van haar bedpartners (lesbisch) en de politieke kongsi tussen Rutte en Kaag. Die uitslag kwam kort na de rel over de ‘functie elders’-aantekeningen over het dwarse Kamerlid Pieter Omtzigt. Rutte en Kaag  moesten hun ruzie bijleggen. Ze sloten een deal om Bergkamp Kamervoorzitter te maken.

En zo geschiedde, Bergkamp werd Kamervoorzitter, waar ze vervolgens, conform de D66-traditie, onmiddellijk en op onnavolgbare wijze een fenomenale puinhoop van maakte. De klucht van de halvering van de koeienstand gaat gewoon door met deze doortrapte bitch, die slechts hamert van aanname naar aanname en bevooroordeeld tot in haar tenen door de Kamer struint om anders denkenden te kunnen onderbreken. Zelfs als hoogleraren zeggen; niet doen meid. Dan is dat voor haar een extra stimulans om vooral door te gaan met de boel in het honderd laten lopen.

De chaos is compleet nu de ambtelijke top van het Tweede Kamerpersoneel - een club van zo'n 600 mensen - met slaande deuren een deftige boze brief is vertrokken. Het Dossier 'Onderzoek naar Arib' is volkomen ontspoord onder ontzielde leiding van Vera Bergkamp. 

Politiek? Dat was de kwestie dus al en toen de klachten tegen Arib werden gebruikt om Bergkamp voorzitter te maken. Want VVD en D66 wisten donders goed dat een beetje modder op het blazoen van de populaire Arib voldoende zou zijn om Bergkamp voorzitter te kunnen maken. Want Martin Bosma is weliswaar veel geschikter, maar die is van de verkeerde partij. Zó is het politiek geworden en daarom voelen nu zelfs de eerste ambtelijke bedienden van het landsbestuur zich in de bek gescheten. De griffier had niet op anonieme klachten moeten  ingaan. Dat heeft niets met politiek te maken, maar wel alles met decent en fair optreden. Daarvan was vanaf het begin af aan geen sprake. Wat Vera Bergkamp zelf betreft: "Kamervoorzitter blijft aan" zou nooit een headline moeten hoeven zijn. Maar het goede nieuws is: de follow-up kan alleen maar "Kamervoorzitter vertrekt alsnog" worden. Als de Kamer de heksenjacht afschiet staan beide sociopaten wéér voor schut voor het oog der natie. Wéér een spreekwoordelijke druppel die de emmer zal doen overlopen… Hoe lang nog?

Weer is Den Haag onderwerp van Den Haag, dat lachwekkend struikelt over de eigen integriteit in debatjes over tribunalen en de vermeende oproep van Gideon van Meijeren tot "bezetting van het maagdenhuis".  FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren zei in een interview met het Belgische youtubekanaal Compleetdenkers dat hij hoopt dat 'bij wijze van spreken' een revolutionaire beweging het parlement bezet en de regering ten val brengt. Als je het daadwerkelijke interview bekijkt dan merk je dat hij juist niet spreekt over het bezetten van de 2e kamer, maar van vreedzaam protesteren om politiegeweld te voorkomen. Maar zoals gewoonlijk moest dat door de "Gekaufte Journalisten" weer worden verdraaid 

Als je ziet wat er aan de hand is, het WEF dat hier de dienst uitmaakt.haar invloed en haar agenda van vernietiging van wat decennialang met bloed, zweet en tranen is opgebouwd maar die door kabinet Rutte/Kaag onverkort wordt uitgevoerd , dan is het begrijpelijk dat FvD probeert mensen wakker te schudden. De vissers zijn met stille trom kapot gemaakt, de boeren gaan nog kapot. Hoge energieprijzen en hoge inflatie sloopt de burgers. Ons pensioengeld verschuift naar Brussel. De Euro is failliet en de digitale CDBC wordt ingevoerd, waardoor u niets meer te zeggen krijgt over uw geld en de manier waarop u het wilt besteden  Uw telefoon wordt gekoppeld aan uw medische dossier (gemakkelijk als je op reis gaat). De controle over de burger met lock downs en modkappen, de vreedzame demonstraties die uit elkaar worden gemept… De opbouw van een interventieleger, zogenaamd voor Oekraine, dat overal in de EU kan worden ingezet. ( Lees Het Verdrag van Lissabon elders op onze site) Er is teveel om op te noemen. We worden kapot gemaakt en de burger betaalt. Zie je het niet, dan zijn de FvD-ers wappies, complotdenkers en idioten.

Nadat op Twitter talloze volksvertegenwoordigers over elkaar heen buitelden om de uitspraak te veroordelen, komt ook het Openbaar Ministerie in actie.  Als ze daar "aanslaan" op "spin" en verdraaiing  van de MSM, dan zou een gezamenlijk verzoek aan het OM gerechtvaardigd zijn om te onderzoeken  of het uitleveren van kabinet Rutte/Kaag aan het WEF van Klaus Schwab via  strikt geheime juridische overeenkomst mbt de overdracht van soevereiniteit van Nederland , veroordeeld kan worden voor  LANDVERRAAD 

By the Way...Toen Asha ten Broeke, column VK, 27 oktober: "Bezet de Tweede Kamer!" schreef,  was er geen enkele wanklank, geen woedende tweet van Rutte, Kaag en talloze ministers. Of van allerlei deugmedia, incl. NOS en RTL,  waar verlekkerd geschreven wordt dat het OM een strafrechtelijk onderzoek tegen Van Meijeren zal stellen. 


De kruik gaat zo lang te water ....tot iedereen een borreltje heeft, zummemarzegge. PROOST  op uw gezondheid en welbevinden !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 13 november 2022:
PVV 21(+3), VVD 20(-1), JA 21 15(+3), BBB 13 (-2), D66 12, GroenLinks 12,PvdA 10(-2), PvdD 8, SP 8, CU 6, CDA 5(-1), Volt 5, FVD 5, SGP 4, Bij1 1, BVNL 1, 50Plus 1

 
Last Edit:3 weken 20 uren geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 weken 20 uren geleden doorkatertje.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 maand 1 dag geleden #59543
Wat later dan u van ons gewend bent in verband met de vernieuwing van onze website, maar met actuele berichten over de "Toestand van ons Land" op het Binnenhof...

Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 23 oktober 2022

Peiling
De peiling van vandaag laat zien dat BBB verder aan het wegzakken is. Nu zijn er nog maar 12 zetels over van de 20 die deze partij begin juli van dit jaar in onze peiling had. Dat was kort na het escaleren van de stikstofuitstoot-crisis. Die daling van BBB sindsdien is vooral ten goede gekomen aan PVV en JA21. Beide partijen staan nu 5 tot 6 zetels hoger dan ze begin juli 2022 stonden.  De PVV staat nu nog maar 1 zetel achter op de VVD en JA21 staat op de derde plaats 7 zetels achter op de VVD. Deze verschuiving tussen BBB en PVV/JA21 lijkt samen te hangen met het feit dat de stikstofuitstoot problematiek minder urgent voor de meeste kiezers lijkt te zijn dan het onderwerp asielzoekers/migratie en energiekosten/inflatie.De regeringspartijen samen staan op 45 zetels (33 verlies). Dat is 1 minder dan PVV+JA21+BBB (25 winst).

Vertrouwen in de ministers
Het vertrouwen in de regering staat nu op de lage stand van 3,8 van een 10-puntsschaal. Alleen de huidige kiezers van de VVD en D66 geven een score boven de 6,0. Maar als we kijken welke score de kiezers van VVD en D66 uit maart 2021, die nu wel een andere partij stemmen, aan de regering geven dan ligt het rond de 3,5! Ook dat laat zien hoe moeilijk VVD en D66 het zullen hebben om tot aan maart 2023 weer duidelijk herstel te tonen.In welke mate Edith Schippers als lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamer daar verschil in kan gaan maken zullen we in de komende maanden zien.We hebben ook het vertrouwen gemeten in de afzonderlijke ministers. Dit is het totaaloverzicht van alle kiezers.De Stemming van deze Week laat  een imploderende VVD zien.

Binnen de partij wordt elke stap als van belang gezien en men kijkt naar Edith Schippers. Die wil zelf niet al te nadrukkelijk in beeld als potentieel opvolger van Mark Rutte. Of, zoals ze het zelf verwoordt: het is niet haar ambitie, maar ze sluit nooit iets uit, zegt ze in een promo-filmpje dat verspreid is door de VVD.   
Vooralsnog wil Schippers komend voorjaar de Eerste Kamer VVD-lijst trekken: “Ik kan vanaf de zijlijn van alles vinden, maar het past beter bij mij om mee te doen”, zegt ze.

Edith Schippers... Edith Schippers...is dat niet die minister van Volksgezondheid die ons wilde beroven van onze vrije artsenkeuze en verbonden was met de lobby van verzekeraars die vocht voor dossierinzage? En was het niet Schippers die tegen alle medische logica in de intensive care halveerde terwijl bij een vergrijzende bevolking juist uitbreiding nodig is? En die eveneens tegen alle adviezen en waarschuwingen in DBC, de Diagnose Behandel Combinatie invoerde, die weinig zegt over de zorg die is geleverd, geen rekening houdt met de setting waarin die zorg is geleverd en prikkels geeft die de kosten van de zorg opdrijven. DBC leverde bovendien een enorme administratieve last op en een nota is voor patiënten nagenoeg onleesbaar. Misschien wel de opzet...je moet een patiënt niet te wijs maken. Stel je voor dat die door krijgt dat er zaken in rekening worden gebracht die je niet hebt gekregen, maar die je op basis van de diagnose misschien nodig had kunnen hebben...bent u er nog?  Dan begrijpt u dat nu er nog zo ontzettend veel sloopwerk in het kader van The Great Reset en ons toekomstige onmetelijke geluk de WEF te mogen dienen moet worden verricht dat Rutte en Kaag het alleen niet meer aan kunnen, en er versterking nodig is want we zijn nog lang niet klaar. Dus niks aan de zijlijn maar "de beuk erin", nietwaar Edith?    

"Het is klaar"
Voor wie het wél klaar is, dat is voor WEF-adept Lizz Trust. WEF-koning benoemt WEF-premier. Zelfs de illusie van democratie is in het VK niet eens meer in stand te houden.
Maar blijkbaar was het hebben van een WEF-koning niet genoeg. Het was duidelijk dat de globalisten ook een WEF-premier wilden. Het VK had duidelijk niet het juiste pad gevolgd, misschien vanwege de Brexit, misschien vanwege het vroegtijdig opheffen van covid-beperkingen, wie weet

Maar goed..Tussenpaus Truss.  Dom wicht . 45 Dagen. Net genoeg tijd om te leren hoe ze  via i-cloud een berichtje moest sturen naar de Amerikaanse MinBuZa Blinken om hem te laten weten dat haar knullige geheime diensten toch maar mooi  de Russische gaspijpleidingen Northstream 1 en 2 hadden opgeblazen..  "Mission Acomplished" , maar wel met achterlating van nagenoeg onbeschadigd "Very British Passport" . "On His Majesties Secret Service"     
Daar krijgen ze nu de Paki Rishi Sunak, krijgt vast ook  "A License To Kill" in Oekraïne.   Rishi is eveneens WEF-adept. Dus uit dezelfde ballenbak. Van de regen in de stortbui.voor  " The Very British Stiff Upperlip"
Dat is ook de reden dat het niet zo inclusive bestuur van het WEF rustig kon achterover leunen toen er wederom een nieuwe Britse premier moest komen. Rishi Sunak zegt dat hij alles anders zal doen dan zijn voorganger, kuch..ongetwijfeld ! 

Zweden
Iemand die ook zegt het allemaal anders te gaan doen is de nieuwe Zweedse premier Ulf Kristersson. Zo wordt er jubelend rond gebazuind dat deze nieuwe premier een dikke middelvinger opsteekt naar de 2030 Agenda. Dit laat volgens Armstrong zien dat Agenda 2030 en het plan van Schwab om de wereld te veranderen, zullen mislukken.  Ai ai ai, is dat even slecht nieuws voor opa Klaus. Maar wacht. Zou Ulf echt een dikke middelvinger opsteken naar Klaus de eerstvolgende keer dat hij in Davos is?

Viruswaarheid
Viruswaarheid mag niet meer bankieren bij ING: Steeds meer grote financiële dienstverleners willen liever niet meer met Viruswaarheid geassocieerd worden. Na ING snijden nu ook de bekende betaaldiensten Wise en SumUp de banden door met de actiegroep. Voorman Willem Engel spreekt van ‘een gecoördineerde actie’: "Je kunt dit niet los van elkaar zien.” ( BNdeDStem, 26 okt)En alle banken werken samen uiteraard...afgesneden van financiële middelen. Weet u wie  net als Viruswaarheid ook werd afgesneden van financiële middelen...de truckers in Canada en Alex Jones in Amerika.
Ja, Willem. Die joodse gevangenis waar wij in zitten is voor een aantal mensen die boven het maaiveld uit komen nu al heel vervelend. Dit doen ze alleen als je een gevaar bent voor het regime.
Dan zijn er (hier) nog mensen die zeggen dat Viruswaarheid gecontroleerde oppositie is. Die gasten zijn spot on.

Onze boeien bestaan nog niet uit ronde ijzers om de pols, maar uit 'Hollywood' dat ons ons geloof heeft afgenomen, en ons 'het gezin' aan het afnemen is. ( Hetzelfde deden ze in 1917 in Rusland en Boedapest)

Over gezin afnemen gesproken..
Als een van de grootste schandalen, die Rutte bovendien weglacht en waaraan hij geen actieve herinnering beweert te hebben, mag wel de toeslagenplaag worden gezien. Het bleek dat de Belastingdienst minstens dertien keer wetten had overtreden. Het kabinet trad af, regeerde vrolijk demissionair verder en de wegens de affaire uit huis gehaalde kinderen zijn nog steeds niet thuis..

Kaag
Iedereen krijgt een godsgloeiende hekel aan Kaag. Op 21 oktober heeft onze zéér bekwame minister van Financiën, die de Algemene Beschouwingen over haar begroting niet kon verdedigen wegens gebrek aan kennis en dus voorwendde ziek te zijn, nou die Kaag dus heeft een wetsvoorstel ingediend om alle bankbetalingen boven 100 euro te monitoren en betalingen tot en met 3000 euro in contant geld te verbieden...als eerste in Europa...om witwassen tegen te gaan, en het financieren van terrorisme aan banden leggen. 

Financieren van Terrorisme? Nou, dan mag er wel een blusdekentje over Kaag. Haar man was voormalig adviseur van Yasser Arafat, opperhoofd van een door de EU en USA,erkende terroristische groepering!!
De regering waar Kaag deel van uitmaakte raakte 5,1 miljard belastinggeld kwijt en dat had tot op heden geen enkele consequentie. Kaag doneerde bij haar aantreden in Rutte-III als minister van Ontwikkelingssamenwerking en Handel onmiddellijk 19 miljoen aan Hamas. Dat was zeer opzienbarend nieuws want de Nederlandse regering mijdt Hamas als de pest. Twee voormalige medewerkers van een Palestijnse organisatie die worden verdacht van een bomaanslag waarbij een 17-jarig Israëlisch meisje om het leven kwam zijn lid van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), kregen een deel van hun salaris uitgekeerd met Nederlands belastinggeld. Deze organisatie staat op de Europese lijst van terroristische organisaties.
Rutte-III steunde met miljoenen de terroristen in Syrië.. 
En zullen we het ook nog even over het terroristennetwerk van het WEF hebben waar honderden miljoenen naartoe gesluisd worden? 
En dat volk wil straks van u en mij weten, waar wij onze "snip" aan uit gegeven hebben??!! Donder op !
  
Dit wetsvoorstel is niks anders dan een opmaat naar de CBDC, de Central Bank Digital Currency, die het definitieve einde van financiële privacy zal inluiden. Een bancaire sleepwet. Inbreuk op de bescherming en vertrouwelijkheid van klantgegevens. Banken doen in het kader van witwaspraktijken en terrorismefinanciering nu al uitgebreid onderzoek als er sprake is van verdachte transacties.

Dit voorstel van Kaagedis heeft alles met de Great Reset te maken, waarin de Staat 100% controle wil hebben over haar onderdanen. Het betekent ook dat het gedaan is met onze vrijheid want …. ben je niet meer “politiek correct” dan sluiten wij je bankrekening af. Kijk wat er in Canada gebeurde met degenen die de vrachtwagenchauffeurs steunden. Ze hebben dus al proef gedraaid. 
Nederland is een voorbeeld land in West-Europa voor de WEF ( formeel zijn we gidsland!) en daar moet dus alles als eerste worden doorgevoerd. Deze WEF regering heeft maar één opdracht: de vrijheden zo snel mogelijk afnemen en 100% controle doorvoeren. Hoe meer chaos gecreëerd wordt hoe sneller dat gaat. zie ook de recente uitspraak van Raad van State: chaos creëren is topprioriteit geworden. En onze Tweede slaapkamer protesteert slapjes maar accepteert uiteindelijk alle maatregelen.
Stel je niets voor van zogenaamde aanpassingen van de uitvoering van wetten die men formeel maakt om het volk een beetje rustig te houden. Het bekende inlegvelletje van de Oekraïne is toch ook nergens meer te vinden? Onze vrijheid zal in opdracht van de sekte worden weg gehaald door de overheid.

Daarvoor zullen ze het instrument ‘klimaat’ gebruiken. De klimaatlobby is niets anders dan het dwingen en vooral beperken van de vrijheid van de mensheid.

EU Coronageld
Waar gaat Coronageld dan heen? Naar bouw van een digitaal paspoort met #CBDC eraan vast. Dat staat letterlijk zo in de wetgeving van het eID, de opvolger van de QR-app: met Coronageld maken we digitaal paspoort. Niks 'zorg', daar gaat dit niet over. De zorg zal ze een rotzorg zijn.  Alles wordt in de strijd gegooid om de slavernij van de mens in sneltreinvaart voor elkaar te krijgen.
Pres.Poetin zit hen op de hielen. En alles moet en zal digitaal, want anders werkt het slavernij systeem niet. Ze denken dat ze onkwetsbaar zijn, dat niets hen kan deren. Dit, omdat ze voor de machtige satanische sekte werken.
Hier op Tref.eu hebben we al zo vaak een lans gebroken voor betalen met contant geld. Dat betekent niet dat er weer tig geldlopers aan de deur komen om je vaste lasten te innen, want dat iedereen zijn vaste lasten betaalt via de bank is niet echt spannend voor de overheid, maar het gaat ze erom wat u doet met uw geld buiten de vaste lasten om. Dát willen ze weten en dat is de reden dat ze een grote databases gaan aanleggen. Maar, als u regelmatig contant geld opneemt en daar al uw andere zaken en aankopen mee betaalt, dan hebben ze geen idee wat u doet. Weten niet of u uit eten geweest bent, of u iets hebt gekocht en wat dat dan wel is, of met wie u ergens hebt gegeten of gedronken. Dat kan allemaal wel als alle betalingen digitaal gebeuren. Met contante betalingen zien ze alleen een opname en daarna loopt het spoor dood. Het systeem werkt alleen als het wordt gevoed. Als het geen input krijgt, dan stopt het en gaat het monster dood.

Geef die afschuwelijke Kaag en het WEF geen kans en betaal overal waar je kunt contant. Koop ook zoveel mogelijk lokaal bij de kleinere ondernemers. Niet alleen hebben zij die omzet heel hard nodig maar hoe meer er lokaal gebeurt, des te minder werken de centrale systemen.Gooi zand in de motor, betaal contant. Alles, zolang Kaag en het WEF maar buitenspel worden gezet.

We hebben onze vingertoppen blauw getypt...betaal contant, contant is vrijheid, pinnen is controle.  Maar Niet Doen hè! En maar blijven pinnen. Want o, het is zo makkelijk en het voelt zo vooruitstrevend dat contactloos betalen of die onderhuidse chip.. Ben bang dat de ontnuchtering pijn zal doen.

Kijk bij de buren..uit Duitsland komen er verontrustende berichten dat de communistische Ampelregering daar alles in het werk stelt om banken zover te krijgen dat ze niets meer doen met contant geld. Daarom, maak de groep van contante betalers groot en daardoor machtig..!!

Inflatie
Lagarde: “Inflatie kwam uit het niets” 
In een interview met de Ierse staatsomroep RTE op vrijdag zei Lagarde: “We doen het omdat we de inflatie bestrijden” die “zo ongeveer uit het niets is ontstaan“. Ze wees op een sneller dan verwachte economische opleving na de pandemie als oorzaak naast “de energiecrisis die is veroorzaakt door de heer Poetin die op een niet te rechtvaardigen manier heeft besloten een ander land binnen te vallen.” 

 Túúrlijk joh..Het heeft absoluut niets te maken met de honderden triljarden Draghi’s die de ECB geprint heeft. Het heeft niets te maken met de Lockdowns waardoor de aanvoerlijnen vernietigd zijn.  Het heeft niets te maken met de Westerse zelfmoordsancties waardoor we nu geen olie en gas meer krijgen. Ook niets met dat de Britten Northstream op hebben geblazen. Zelfs niets met de waanzinnige groene klimaatwaanzin. Het gebeurde vanzelf. Zomaar. Renteverhogingen als Haarlemse Olie voor de inflatie?  Het idee is dat inflatie aangewakkerd wordt door een oververhitte economie en dat die afgeremd moet worden door renteverhogingen. Maar dat is niet wat nu speelt. Zie hierboven. Renteverhoging zal er alleen maar toe leiden dat staatsschulden onbetaalbaar worden en de inflatie verder aangejaagd wordt.
De EU gaat het niet overleven.

Die inval van Rusland in Oekraïne valt alleszins te rechtvaardigen. Kiev hield zich al acht jaar niet aan de Minsk-akkoorden en heeft acht jaar lang dood en verderf gebracht in de Donbas. De beschietingen op Donbas namen de weken voor de inval dramatisch toe in aanloop naar een door Kiev geplande inval in Donbas. Poetin was Kiev net te snel af. Bovendien had Zelenski aangegeven dat hij van plan was van Oekraïne weer een kernmacht te maken. En, Last but not least de tientallen labs voor biologische oorlogsvoering.

De EU heeft Rusland de schuld gegeven van de energiecrisis die het hele continent in zijn greep houdt. Veel economen wijzen echter op het begrotingsbeleid van het blok als belangrijke oorzaak van de crisis. Moskou heeft ook de “onlogische en vaak absurde” maatregelen van de westerse landen bekritiseerd en gezegd dat de sancties van de VS, de EU en andere landen tegen Rusland een averechts effect hebben gehad en hebben geleid tot een enorme energiecrisis en een recordinflatie in het westen.
Iedereen met een beetje meer geheugen dan van een goudvis weet dat de prijstijgingen van energie, brandstof en voedsel al voor de Russische inval in Ukraine plaatsvonden. Omdat Europa zo nodig de gasmarkt moest liberaliseren. Putin de schuld hiervan geven dient slechts om degenen die hier goud geld aan verdienen uit het zicht te houden.
Als dadelijk mensen sterven van de honger is ook meteen de oversterfte verklaard. Let maar op! Zo gek en intens gemeen zijn ze!

Haal ze terug...de IS-moordwijven
Nederland haalt twaalf van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse vrouwen en hun 28 kinderen uit Noord-Syrië naar Nederland. De vrouwen worden bij aankomst in Nederland meteen aangehouden en moeten voor de rechter verschijnen.
De kinderen worden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming, schrijven de ministers Yeşilgöz (Justitie & Veiligheid) en Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.
De rechtbank in Rotterdam bepaalde in mei dat de verdachten snel naar Nederland moesten worden gehaald. Anders zou hun strafzaak worden beëindigd en dat wil het kabinet niet.
Ik weet niet hoe u erover denkt, maar ben er van overtuigd dat nog een jaar in Koerdisch gebied heel wat zwaarder zou zijn en meer recht doet aan de misdaden tegen de menselijkheid die zij gepleegd hebben, dan wat een Nederlandse rechter hen geven gaat. Want waarom denkt u dat ze zo graag terug naar Nederland willen? 

Als kabinet Rutte/Kaag alle democratische regels aan haar laars kan lappen en er mee weg komt rechters staatsrechtelijk buiten spel te zetten ( zaak Viruswaarheid) kan in het dat ook dit proces van IS.wijven. Maar de regering wil dat niet. Waarom niet? Omdat ze een verborgen agenda hebben waarin de motivatie staat waarom zij deze moordenaars met kinderen terug willen halen. Let op mijn woorden, deze wijven worden vrij gesproken van de door hen begane misdrijven, niet omdat ze het niet gedaan hebben maar vanwege vormfouten, bewijs is onvoldoende, advocaat vindt dat ze al genoeg gestraft zijn, toekomst van de kinderen en nog een oeverloos geneuzel waardoor het hele proces verzand in onrecht. Zal wel een taakstraf worden zoals het verzorgen van bejaarden in verpleeghuizen maar dan op de is.manier.
Maar goed...De kapo’s van DDR66 krijgen eindelijk hun moordwijven terug.

Maar David Icke komt er niet in...geen sprake van ! Je laat met je volle verstand toch geen terrorist toe, niet in Nederland, noch in de Schengen-zône. ...die de waarheid gaat vertellen zeker..? 

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van 23 oktober 2022
VVD 21, PVV 20(+2), JA 21 14(+2), BBB 12 (-3), D66 12, GroenLinks 12, PvdA 11 (-1), PvdD 8, SP 8, CU 6, CDA 6, Volt 5, FVD 5, SGP 4, DENK 3, Bij1 1, BVNL1, 50Plus 1


 
Last Edit:1 maand 19 uren geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 maand 19 uren geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 maand 2 weken geleden #59463
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 16 oktober 2022

PEILINGEN
16/10/2022/in Onderzoek, Peil.nl, Wekelijkse peiling zetelverdeling / BBB zakt wat terug.
> Alles gaat helemaal uitstekend, vandaar dat de populairste partij van ons land op dit moment niet bestaat. Dat komt mooi uit, want een kabinet dat gewoon regeert bestaat in Nederland ook al niet.

Volgens de nieuwste peiling van Maurice de Hond scoort Lijst Omtzigt 28 zetels, acht meer dan de nummer 2 (vvd)
Bij de peiling van deze week zien we ten opzichte van de cijfers van 7 weken geleden dat BBB weer verder aan het terugzakken is, maar staat nog wel op 14 zetels winst. De PVV profiteert ervan en is nu weer de tweede partij met 18 zetels, 3 achter op de VVD. Bij de overige partijen valt op dat JA21 nog steeds in de lift zit en nu even groot is als D66, PvdA en GroenLinks.

Lijst Omtzigt
Als de kiezers ook de keuze mogen maken uit een Lijst Omtzigt dan krijgt die Lijst nu 28 zetels. In augustus waren het er nog 24. En ruim een half jaar geleden nog 26 zetels. Het laat zien hoe volatiel het electoraal in de kern is.

Bij deelname van Lijst-Omtzigt zouden de vier regeringspartijen samen nog maar 40 zetels over houden van de 78, die men nu heeft. Terwijl zonder de Lijst Omtzigt het er 45 zijn.

Ook op de volgende wijze is te zien hoe weinig steun de regering nog krijgt onder de bevolking. Een derde wil dat het kabinet de rit uitzit. Onder de huidige kiezers van VVD en D66 is dat 88%. Maar van de huidige CDA- en ChristenUnie kiezers wil nog maar de helft het. Bij GroenLinks is het een kwart en bij PvdA bijna een derde. Van de Volt-kiezers wil 40% dat de regering de rit uitzit. De laagste cijfers zien we bij JA21-kiezers (11%), BBB- en PVV-kiezers 5%, en FVD-kiezers 2%.

38% denkt dat het kabinet de rit uitzit. Van de VVD-kiezers denkt 60% het en van de D66-kiezers de helft. Onder CDA- en ChristenUnie-kiezers is het beduidend minder dan de helft.

Zorgen maken over financiële toekomst
Over het onderwerp “zorgen maken over financiële toekomst” zijn er grote verschillen naar huidige politieke voorkeur tussen kiezers. Bijna de helft van de kiezers van de VVD en 41% van de kiezers van D66 maken zich geen zorgen over hun financiële toekomst. Bij kiezers van BBB, FVD, SP en PVV is dat een percentage rond de 10%.

Vervolgens presenteerde De Hond u een grafiek van de kiezers die zich grote of erg grote zorgen maken over hun financiële toekomst. Ook hier is goed te zien dat de kiezers van de regeringspartijen zich veel minder zorgen maken dan de overige kiezers. Dat hangt ook samen met het feit dat kiezers van de regeringspartijen uit 2021 voor 40% die partijen al verlaten hebben en dat dit beduidend meer kiezers zijn die zich grote zorgen maken om hun financiële toekomst. Want van de VVD-kiezers die nu niet meer VVD aangeven te stemmen zegt 40% (!) zich wel zorgen te maken over de financiële toekomst. Een groot verschil met de VVD-kiezers van dit moment (8%). Bij de D66-kiezers uit 2021 die nu geen D66 meer zeggen te stemmen is dat 34%. Bij CDA-kiezers, die de partij nu niet meer stemmen, is dat percentage zelfs 50%.
Dit alles en meer vindt u op Peil.nl

Pieter Omtzigt snapt dat een eigen partij beginnen geen sinecure is en de facto anti-democratisch. Probeer gevestigde partijen van binnenuit te veranderen. Hoe moeilijk dat ook is. Maximaal 8 partijen in de Tweede Kamer. Klaar.

Ons land stevent waarschijnlijk af op een nieuw kabinet van Rutte, ook al wordt hij de één na grootste partij onder BBB, PVV of een mogelijke lijst Omtzigt. Waarschijnlijk dan in combinatie met CDA, PvdA, GroenLinks, D66, CU en VOLT of - als dat nodig is - nog een paar partijen, om tot een meerderheid te komen.

En zal hij gewoon verder gaan met geen notulen, "de wet opzij schuiven als hij dat nodig acht, het kwijtraken van stukken in archief Algemene Zaken en geen actieve herinnering hebben aan.... Ook zullen zaken spoorloos verdwijnen die zijn geappt.


Onze politieke weekdieren zijn bijna allemaal voor het grootbedrijf, kapitalisme, globalisme, VN, EU, WEF, op weg naar de NWO, DE ONTMENSELIJKING ! GEEN DM!! Het doel van de great reset is zogenaamd betere verdeling van eigendommen en rijkdom. Echter, door de plannen van het WEF worden de rijken steeds rijker en de armen steeds armer. Enkel de elite kan nog een luxe leventje leiden. Al het bezit komt in handen van multinationals. Weg met het Midden- en Kleinbedrijf. Weg met de middenstand.

Die geestelijk gemankeerden hebben Shell en andere multinationals en globalistische organisaties onder hun snelkeuze toets staan, brengen regelmatig bezoekjes aan WEF en Bilderberg...maar hebben geen idee hoe dingen bewegen?
Mijn tante op een houtvlot ! Alles wat ze “overkomt” was al lang van tevoren voorbereid en precies de bedoeling.

Maar de helpers van Opa Klaus, The Young Global Leaders of The Year, de kwartiermakers zeg maar, verkeren allen in de veronderstelling dat als ze maar goed meewerken aan de totale vernietiging van de Westerse welvaart, van wat in jaren van noeste arbeid en vlijt is opgebouwd met behulp van goedkope energie uit Rusland, ze daarvoor door Opa Klaus beloond zullen worden. Bad Luck ben ik bang. Als de useful idiots hun sloperswerk hebben voltooid worden ze zonder enige scrupule onder de bus gegooid. Behoudens de Europese koningshuizen..zij hebben hun medewerking aan de Great Reset en de Nieuwe Wereldorde toegezegd nadat Klaus en co hen hadden verzekerd dat zij hun weelderige leventje - ook zonder onderhoud door de bevolking omdat die alles wordt afgenomen- kunnen voortzetten, omdat zij voorkennis krijgen met betrekking tot (gemanipuleerde) beurszaken.


OVER KONINGSHUIS GESPROKEN...
Vrijdag sprak koningin Maxima, samen met Kristalina Georgieva, hoofd IMF, op een bijeenkomst in Washington over de voor- en nadelen van digitaal geld van centrale banken. Sinds 2009 zet Maxima zich in als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN voor ‘inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Dan denkt u: nounou, poehpoeh..die Maxima, die heeft het toch maar goed voor met ontwikkelingslanden.

Daar ben ik een andere mening toegedaan. Wat Maxima doet is vooral de vrouwen in de derde wereld in de ordinaire schuldenval lokken. Minicredieten werden overgenomen van charitatieve instellingen door het bancaire systeem met o.a. dank aan dit domme wicht. Woekerrentes van 160%. Veel zelfmoorden.

Nu dus weer een nieuwe opdracht: pleiten voor programmeerbaar geld. ‘Financiële inclusiviteit’ hetgeen gewoon betekent: Jij wordt straks onze slaaf en wij bepalen hoe en wanneer jij jouw geld mag uitgeven.
"Financiële diensten voor iedereen in de wereld toegankelijk te maken" "Om transactiekosten omlaag te brengen"... klink-klare onzin. Ons werd de smoes verkocht dat digitaal geld een goede manier zou zijn omdat hiermee de misdaad zo goed bestreden zou kunnen worden, omdat cash dan niet meer bestaat.

Wat nooit verteld wordt is dat het de overheden werkelijk gaat om de informele economie die drijft op contant geld en zo buiten het zicht van de belastingontvanger blijft, onmogelijk te maken. Natuurlijk gaat daar ook crimineel geld in om maar voor de meeste mensen is het een kwestie van overleven op een bestaansminimum. Contant geld dat de bezitter ervan vrijheid en anonimiteit geeft moet de wereld uit omdat uitgaven met contant geld niet te controleren zijn voor de boven-ons-gestelden. Dus weg ermee. Pinpas is Schnee von Gestern.

Nee, digitaal geld is het helemaal. Digitaal geld, zo luidt de tekst van de opdracht van Maxima kan "veel voordelen" opleveren. "Het kan een goede manier zijn om financiële diensten voor iedereen in de wereld toegankelijker te maken" Want met een digitale euro, een Central Bank Digital Currency (CBDC), direct via de centrale bank, zouden we dezelfde betalingen kunnen doen als nu met een pinpas.

Maar, mevrouw von Amsberg zegt er niet bij dat de mogelijkheden van de banken hiermee fel uitgebreid worden. Als het de centrale banken behaagd kunnen zij met één druk op de knop ervoor zorgen dat u niet meer aan uw geld kunt. En als de banken het weer eens te bont gemaakt hebben met hun speculeren en andere financiële spelletjes kunnen ze van ieders digitale bankrekening de nodige euro's afschrijven om HUN nood te lenigen. Weet u nog, Jeroen Dijsselbloem's Template en de streek die hij en de Eurocommissie Cyprus leverde? En er is niets dat u er tegen kunt ondernemen.Keep that in mind !

Maxima, noch de voor haar daden en uitspraken verantwoordelijke minister, gaat mij vertellen dat zij niet weet dat de CBDC (Central Bank Digital Currency) de opmaat is naar het Social Credit Systeem van het WEF.
Met de CBCD hebben we geen geld meer maar in feite slechts waardebonnen, je kunt het dan namelijk enkel nog maar aan geselecteerd dingen uitgeven. Afhankelijk van je CO2 rapport. De banken en de overheid gaan bepalen waar u dat aan mag uitgeven en het tijdsbestek waarbinnen je het mag uitgeven. Banken hebben volledig controle over het digitale bankgeld en al het digitale betalingsverkeer. "wat of wie je mag betalen" is ook door banken te implementeren, zodra ze daartoe verplicht zouden worden. Alles digitaal en via 1 bank. Alle macht, zetten knop toegang om bij bv demonstratie, niet halen van booster of zelfs beslissen waar jij mag kopen en wat. Ook binnen bv 5 km. Dit voorstel ontneemt de burger zowel zijn privacy als zijn vrijheid.

En voor dat politieke lobbywerk krijgt zij jaarlijks 150.000 euro van de Nederlandse staat toegestopt.

“Maxima pleit hier openlijk voor een politieke agenda, voor programmeerbaar geld; macht bij centrale banken, zonder parlementaire verantwoording. En dat voor een ongekozen functionaris die staatsrechtelijk buiten de politiek staat. Dit is een ernstige aantasting van de democratie,” stelt financieel journalist Arno Wellens.

WEF is geen onschuldig praatgroepje, maar echt een politieke organisatie. Het Nederlandse koningshuis, mag geen politieke positie innemen. Maxima zit bij het WEF en is daardoor dus politiek actief. Staatsrechtelijk FOUT! . Dan mag nog zo benadrukt worden dat haar uitspraak er een is van de "Speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling, zij is en blijft een ongekozen functionaris die staatsrechtelijk geen politiek mag bedrijven, maar hier openlijk pleit voor een politieke agenda van het WEF van programmeerbaar geld; macht bij centrale banken, zonder parlementaire verantwoording. Dit is een ernstige aantasting van de democratie.

In zijn narcisme en onaantastbare grootheidswaan denkt Rutte overal mee weg te komen en offert hij zelfs de status van het Koninklijk Huis op aan zijn megalomane machtswellust

"Governments & private sector can use #CBDCs to program smart contracts for target policies (e.g., Welfare Payments, UBI, Consumption Coupons, Food Stamps). CDBC can be programmed to determine what people can and cannot own. #IMF #CBDC

Ministeriële verantwoordelijkheid, dus een stevig debat lijkt me hier op z'n plaats.

Project Claritas
Een groep onderzoekjournalisten w.o. Eric van de Beek en Annelies Strikkers zijn een onderzoek gestart naar de miljardenuitgaven van de Rijksoverheid, waaronder de ruim 5 miljard van het ministerie van Volksgezondheid onder Hugo de Jonge. De groep burgers heeft een aantal interessante dingen ontdekt. ‘Sommige transacties lijken ronduit bizar of zelfs ongeloofwaardig’
Zo blijkt onder andere dat een klein clubje leveranciers een groot deel van het publieke geld krijgt. Het Rijk gaf veel geld uit aan leveranciers die hun identiteit niet prijs wilden geven. Vooral bij het ministerie van Justitie en Veiligheid zien we een enorme toename van 18 naar ruim 13.000 anonieme leveranciers, zegt Annelies Strikkers van Project Claritas in een interview met De Andere Krant.
wordt ongetwijfeld vervolgd..

UITSMIJTER
"Omvallen MKB is gezonde marktdynamiek" Beslisnota met adviezen van topambtenaren aan onze "Zéér Bekwáme" minister van Financiën Sigrid Kaag. "Faillisementen van energie-intensieve MKB'ers hebben geen maatschappelijk ontwrichtende werking. Faillisementen zijn onderdeel van een gezonde marktdynamiek,' schrijven ze. Volgens de adviseurs kan Kaag aangeven dat 'er geen economische redenen zijn om het MKB te steunen wegens de enorm gestegen energierekening'.Hoe kun je het bedenken?" Uit advies van topambtenaren aan Kaag blijkt dat ze vinden dat bakkerijen, slagers, cafetaria’s en MKB-bedrijven..zoals de glastuinbouw, gewoon failliet kunnen gaan. 'Gezonde marktwerking', zeggen ze. Alles moet kapot !

Het verhaal rept niet over ontslag op staande voet voor deze adviseurs.


Hier wilde ik het bij laten, maar niet eerder dan nadat ik een toost uitbreng op uw gezondheid en welbevinden...blijf lezen PROOST PROOST !

De volledige peiling van Maurice de Hond van zondag 16 oktober 2022:
VVD 21, PVV 18(+1), BBB 15(-4), PvdA 12, GroenLinks 12(-1), D66 12, JA21 12(+3), PvdD 8(-1), SP 8(+1), CU 6, CDA 6, Volt 5, FVD 5,SGP 4, DENK 3,Bij1 1,BVNL 1, 50Plus 1
Last Edit:1 maand 2 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 maand 2 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 2 maanden 2 dagen geleden #59437
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 25 september 2022

Peilingen
PvdA op hoogste niveau in 2 jaar
De peiling onder bijna 4000 ondervraagden, uitgevoerd na de Algemene Beschouwingen, laat in hoofdlijnen een bevestiging zien van de trend van de afgelopen drie maanden. VVD, CDA en D66 verliezen samen 35 zetels. BBB wint er 17 en JA21 inmiddels 8.

Maar ook PvdA en GroenLinks staan er duidelijk beter voor dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. Samen winnen zij 9 zetels. Daarbij valt op dat de PvdA de laatste tijd het meest profiteert van het wegzakken van D66. De PvdA haalt nu 14 zetels. De hoogste score in 2 jaar. En de PvdA staat hiermee ook voor het eerst weer ruim voor op D66 (11) en staat op de vierde plaats.

Als we bekijken hoe de zetels tussen de partijen verschuiven dan zien we het volgende:
De VVD verliest met name aan BBB en JA21 en heeft de meeste kiezers, die in 2021 die partij stemden en nu zeggen niet te weten wat ze gaan stemmen. Alleen die categorie kost de al VVD 5 zetels.
Het CDA verliest vooral aan BBB en PVV.
D66 verliest aan PvdA, GroenLinks, Volt, maar ook aan BBB. Plus dat D66 op één na de meeste kiezers heeft die niet weten wat ze zullen gaan stemmen.

Bij de partijen die fors winnen zien we het volgende patroon:
BBB wint van CDA, VVD en PVV, maar trekt ook nog kiezers aan vanuit D66, FVD en SP.
JA21 wint fors van VVD en CDA en in mindere mate ook van de PVV.
PvdA wint met name van D66.
GroenLinks wint van D66 en sprokkelt bij veel partijen wat stemmen bij elkaar.
Dat de PVV, ondanks het verlies aan BBB en JA21, per saldo amper verliest komt omdat de PVV wel nog wat wint van CDA en VVD.
Ten slotte hebben we ook nog kiezers, die in 2021 niet opgekomen zijn. Voor zover ze nu wel een partij noemen is dat vrijwel nooit een regeringspartij. BBB en PVV worden dan het meest genoemd door hen.

Naast deze peiling met de zetelverdeling zijn er nog twee andere rapporten uitgebracht:
- Over de algemene beschouwing.
- De reactie op de verschillende grote crises en problemen.
Bron: De Stemming 25/09/2022/in Peil.nl, Wekelijkse peiling zetelverdeling /alsmede bovengenoemde rapporten allemaal te lezen op Peil.nl

Verkiezingen in Italië, EU intimidatie en dreigen
Kort voor de parlementsverkiezingen van vandaag in Italie zijn de zenuwen van de EU dictatuur zó op scherp dat ze hun anders mantra-achtige ingeroepen respect voor vrije verkiezingen en het "hoge goed van democratie" finaal vergeten zijn en het niet eens meer op kunnen brengen het principe van niet-inmenging en openheid voor de resultaten handhaven. Omdat praktisch alle peilingen een duidelijke overwinning voorspellen voor de rechtse alliantie van Fratelli d'Italia, Lega en Forza Italia en dus voor de tweede keer ( nadat de Zweedse Democraten de stemming wonnen bij de recente verkiezingen) een zg verschuiving naar rechts, dwz een heilzame beleidswijziging binnen handbereik beweegt, geeft EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan dat ze de stem van Italiaanse kiezers alleen zal accepteren als deze voldoet aan de verwachtingen van de linkse EU-salon-politici.

De EU heeft "instrumenten" om te reageren als de politieke situatie in Italië een "moeilijke richting uitgaat" en liet doorschemeren dat het land straffen zou kunnen krijgen zoals onlangs opgelegd aan Hongarije en Polen, als de verkiezingen van vandaag resulteren in een rechtse overwinning. "Als de dingen in een moeilijke richting gaan, heb ik het over Hongarije en Polen gehad, we hebben tools", aldus von der Leyen

Rechts Italië reageerde met het dreigement dat Italiaanse Europarlementariërs een motie van wantrouwen tegen Von der Leyen zouden eisen in het Europees nepparlementSalvini van de Liga-partij, veroordeelde de "beschamende arrogantie"van Von der Leyen en riep de Europese Commissie op "de vrije, democratische en soevereine stem van het Italiaanse volk te respecteren."
"Wat is dit, is het een bedreiging?". Een walgelijke en arrogante bedreiging.

Met de door haar verkondigde "benadering" om "samen te werken met elke democratische regering" bedoelt zij eiegenlijk: de genoemde rechtse partijen of evt coalities om een regering te vormen worden eenvoudigweg in dezelfde arrogante willekeur buiten het democratische spectrum gedefinieerd, net zoals zij dat altijd heeft gedaan met Duitse Alternatieve für Deutschland, onder het motto "alleen wij bepalen wie democratisch is of niet"

Ironisch genoeg heeft Von der Leyen met haar dreigement aan het Italiaanse electoraat, dat grenst aan chantage of dwang, zelfs zeer effectieve onvrijwillige campagnehulp verleend aan de rechtse alliantie, omdat veel EU-sceptische en gedesillusioneerde Italianen nu, na haar schandalige, beledigende uitspraken, onder het motto "nu meer dan ooit", alle mogelijke bedenkingen over het Meloni-Salvini-kamp zullen opgeven- en met behulp van hun stembiljet de niet-democratische machthebbers in Brussel alle hoeken van het Berlaymont kunnen laten zien.
Want het doet er niet toe of je voor of tegen Fratelli bent...het feit dat een ongekozen ambtenaar van de EU de verkiezingen in Italie wil beïnvloeden is een reden om haar weg te sturen

De politiek in Nederland
Er zijn op dit moment de nodige bezwaren tegen de manier waarop in Nederland politiek wordt bedreven. Op dit moment in de Nederlandse geschiedenis is het vertrouwen in politici historisch laag . Voor het grootste deel komt dat omdat ministers en andere bestuurders niet op grond van capaciteiten op belangrijke posten neer worden gezet maar als gevolg van handjeklap en vriendjespolitiek. maar dit kunnen wij niet alleen de politici zelf aanrekenen. Wij als kiezers kiezen blijkbaar ook keer op keer voor de vorm boven de inhoud. Wij zien onvoldoende in, dat het land besturen vakwerk is en dat ook ministers grondig kennis moeten hebben van het terrein waarop zij actief zijn.

Zogeheten multitalenten als minister Sigrid Al Qaq-Kaag die als minister van buitenlandse zaken matig tot redelijk functioneerde, maar volstrekt disfunctioneel is als minister van financiën, en duidelijk ook weinig interesse heeft in deze portefeuille, blijken rampzalig uit te pakken voor de bestuurlijke kwaliteit. Dit zijn natuurlijk excessen, zelfs naar historisch Nederlandse normen, maar het zijn symptomen van het feit dat ons landsbestuur niet op basis van kennis en kunde is georganiseerd, maar, zoals gezegd als gevolg van handjeklap en vriendjespolitiek.

Het voltallige kabinet is op de 1e dag van de Algemene Beschouwingen weggelopen uit de Tweede Kamer. De kern van de zaak is dat het parlement bepaalt, de regering/ het kabinet volgt, immers het parlement is gekozen en vertegenwoordigt de kiezer. Die hele Kaag-move is een schoffering van het parlement. Maar daar zit Kaag niet mee en Rutte probeert er weer een draai aan te lullen.

Kabinetsaftocht. Een schande voor de democratie.
Een kabinet bepaalt niet de mores van de volksvertegenwoordiging; als dat de norm zou worden, zou onze democratie vreemde trekken krijgen. Een kabinet behoort te incasseren en daarna te weerspreken, punt uit. Deze uittocht kreeg vreemde trekjes van kuddedieren-mentaliteit of zelfs massahysterie. En in vrijwel alle parlementen op aarde lachen ze zich te barsten om die malle Hollanders.

De TK is een afspiegeling van de kiezers en iedereen met een greintje gezond verstand ziet dat het niveau niet lager kan, als je weglopen van een regering bij de Algemene Beschouwingen zo makkelijk laat passeren. Hoe komen we van deze onbenullen af, als andere onbenullen dit voor ons moeten doen. Ik kom er niet uit.

Zelfcensuur en eigennestbevuilen Is een Nederlands jihadisme geworden van de falende eliaire woke-elite in NL!

Wie nog steeds denkt dat Algemene Beschouwingen, vergaderingen zijn die worden gehouden om te discussiëren over de plannen die de regering voor de komende periode hebben gepresenteerd, zal de afgelopen week de schellen van de ogen gevallen zijn. Wat een Kamerlid ook zegt (en een Kamerlid mag in de Tweede Kamer alles zeggen wat hij op het hart heeft muv oproepen tot geweld) het Kabinet behoort woorden van de Volksvertegenwoordigers aan te horen, hoezeer die hen ook tegen de borst stuiten. Doen zij dat niet dan is het Parlement verworden tot een soort van Opperste Volksvergadering in Noord-Koreaanse stijl.

“Het kabinet wil alleen nog maar in debat met partijen die voor ze applaudisseren. Anders lopen ze weg of ontnemen je het woord via de met corrupt handjeklap benoemde incompetente D66-Kamervoorzitter. Oppositie wordt niet geduld. Het is poldertotalitarisme van de ergste soort.” Dixit: Geert Wilders (PVV).

De Algemene Beschouwingen zijn gevangen in twee beelden: weglopende incompetentie die zich beledigd voelt en kleuters die plezier hebben over de dramatische toekomst van Nederland.
Ze zijn een podium geworden voor weglopende politici, diva gedrag van een verongelijkte politica en giechelende bewindslieden die een voorbeeld hoe slecht het wel is gesteld met de samenleving, nogal amusant vonden. Het beeld van de Algemene beschouwingen wordt getypeerd door wegbenende bewindslieden die vinden dat een grens bereikt was en de top van de huidige regering die tijdens een schokkende beschrijving van de huidige staat van de doorsnee Nederlander, de indruk wekte het grootste plezier te hebben in de ellende van de “deplorables”. De twee “viertjes” zitten te geinen met elkaar, terwijl de Nederlandse bevolking voor de bestaansafgrond staat, het vertrouwen in de politiek belachelijk laag is, en hardwerkende middenstanders hun levenswerk in rook zien opgaan.

Aangevoerd door incompetente bewindslieden die kunnen bogen op een vier op hun politieke rapport, vond de wegbenende meute dat een grens was overgegaan. Een grens die ze herhaaldelijk zelf lijken te trekken en te verschuiven als het taal en termen betreffen die hun aanhangers in het Parlement regelmatig gebruiken om hun tegenstanders te typeren, Het acceptatie niveau ligt dan aanmerkelijk hoger. Zoals het “vergif” van Klaver in zijn woedende verwijt aan het adres van Caroline van der Plas; Paternotte’s typering van Wilders als de “bedrijfspoedel van Poetin” of de “onwelriekende reuzel” van Dilan Yeşilgöz richting Van Haga. Om maar te zwijgen van het gebruik van de termen racist, fascist, bruinhemd, neonazi, rechts-extremist om andersdenkenden monddood te maken.

Het zijn termen die op sociale media en nieuwswebsites als alledaagse woorden worden ingesleten door media, politici en hun aanhang. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is te roepen dat je democratisch bent terwijl je iedereen met een andere mening demoniseert. Hoe vaak worden niet-gepruimde meningen al snel als haatzaaien getypeerd. Hoe vaak schermt het naar linksleunende politieke kartel met termen als dood maken, liquideren als andersdenkenden hun mening en visie helder hebben gemaakt. Hoe snel worden die uitspraken door het linksleunende politieke kartel met de mantel der liefde bedekt of snel onder de mat geschoven als leden van hun club die bezigen. De hoge mate van selectieve verontwaardiging en schelden als eerste storingsreactie onderstrepen hoe triest het gesteld is met het gemiddelde beschavingsniveau van parlementsleden. Geen wonder dat de menselijke maat geen onderdeel meer is van overheidsmaatregelen en besluiten.

Andersdenkenden elimineren
Weglopers zijn slechte probleemoplossers en het politieke kartel dat zich in ruime mate bedient van framing, doxing, name shaming, unmasking, shadow banning en green washing om de invloed van andersdenkenden te begrenzen en zelfs te elimineren, bewijst de vaststelling bijna dagelijks. Wat hebben die Algemene Beschouwingen eigenlijk opgeleverd voor de doorsnee Nederlander. Wie is er wijzer geworden van die stortvloed aan woorden die regelmatig verstoord werd door vingerwijzen, verwijten en holle beschuldigingen? Wie?

Het gekissebis tijdens en rond de Algemene Beschouwingen schildert het kleuterschool niveau van de heren en dames die de stoeltjes in de Tweede Kamer bezet houden. Dat tenenkrommende gedrag van parlementsleden wordt versterkt door bewindslieden die zich door hun diva-achtige gedrag hopeloos belachelijk maken en zich tijdens de debatten staande proberen te houden met opgeblazen dramatiek en daarop afgestemde mimiek en woordkeus.

Voortdurend wordt de Nederlandse samenleving geconfronteerd met de tere zieltjes van bewindslieden die door hun onbekwaamheid het leven van miljoenen mensen verwoesten. De elite die voortdurend de eigen moraliteit van de kansel schreeuwt, maar in gebreke blijft als ze voor anderen daadwerkelijk invulling moeten geven. Politiek in Nederland is een toneelspel geworden met hoofdrolspelers die niet in staat meer zijn om datgene te doen waarvoor ze zijn ingehuurd: het leven van het publiek aangenamer te maken.

Sigrid Kaag is een typisch, gelobotomiseerd product van Marxistische brainwashing: ‘gewoon keihard werken’ staat alleen al tot 2x toe in haar slotzin…. Als ik die Haagse clowns zo af en toe aanhoor valt deze dooddoener steevast, meermaals. En dan nog eens dat stuitende narcistische wangedrag van dat leeghoofd! Wel een heel slecht toneelstuk dat de slippendragers van Vanguard/Blackrock/WEF spelen…

Woensdagavond werd FVD-voorman Thierry Baudet op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen voor de rest van de dag uitgesloten van de beraadslaging. Aanleiding daarvoor was zijn opmerking dat het college van de Oxford-universiteit waar Sigrid Kaag gestudeerd heeft een opleiding is waaruit de Britse geheime dienst MI6 veel van haar medewerkers recruteert.

Er mag niet worden gesproken worden over de persoon, alsof de achtergrond van een persoon geen duiding geeft aan het huidig handelen van die persoon. Baudet maakte Kaag niet uit voor rotte vis, maar benoemde simpelweg feiten. Het is gewoon zo dat marxisten een sterke invloed uitoefenden op de Universiteiten in Engeland om toekomstige politici om te vormen tot sluikse marxisten. Kaag handelt volgens zo’n patroon dus is het helemaal niet raar dat Baudet dit benoemd. Hij benoemd juist de diepere motivatie waarom Kaag handelt zoals zij handelt en dat is belangrijk. De implementatie van een strategische visie. De resultaten daarvan zien wij nu om ons heen: Karl Marx heeft gezegd dat het arbeidersparadijs zal herrijzen als een phoenix uit de as van de kapitalistische maatschappij, en dat is de enige visie die de domme gans Kaag tot de hare heeft gemaakt : het communisme dat in St.Antony’s in Oxford wordt gepreekt. Kijk hier eens: www.sant.ox.ac.uk/people/senior-members
Thierry Baudet is zo gek nog niet !

Rutte
“Als er geen draagvlak meer is dan stap ik op”, zei Rutte, en kreeg rapportcijfer 3.3. Ik was zo ontzettend blij... Maarrr..alweer een leugen naar bleek!!!

Kom, we gaan wat lekkers drinken, waarbij ik graag een toost uitbreng op uw gezondheid en welbevinden. PROOST ! PROOST Dank voor uw tijd. Blijf lezen.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 25 september 2022:

VVD 21, BBB 18 (-2), PVV 16(+1), PvdA 14(+2), GroenLinks 12(-1), D66 11(-2), JA21 11(+3),PvdD 8, SP 7, ChristenUnie 6(-1), CDA 6, Volt 5, FvD 5(+1), SGP 4, DENK 3, Bij1 1(-1),BVNL1, 50Plus 1
Last Edit:2 maanden 2 dagen geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 maanden 2 dagen geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 2 maanden 2 weken geleden #59435
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 18 september 2022


Peilingen
Ook deze week geen peilingen van Maurice de Hond.

Wel een Prinsjesdagpeiling door EenVandaag en de uitslag blijkt vernietigend: het kabinet krijgt als cijfer slechts een 3,0 van de 30.000 Opiniepanel-leden. Nog maar 15 procent heeft vertrouwen in dit kabinet. Ook wil een meerderheid liever nieuwe verkiezingen. Het actualiteitenprogramma EenVandaag presenteert elk jaar het Prinsjesdag-onderzoek. Maar dit jaar blijkt het Opiniepanel van 30.000 leden niet zo positief. Nog maar 15 procent heeft vertrouwen in kabinet-Rutte IV, en tweederde wil nieuwe verkiezingen.

Het gebrek aan vertrouwen heeft meerdere redenen. De vele crises, het pessimistische toekomstbeeld, en ook de politici zelf blijken de hoofdfactor. 'Het kabinet stapt op vanwege de toeslagenaffaire maar 10 maanden later zitten dezelfde poppetjes weer op dezelfde plek,' schrijft een deelnemer. Een ander panellid schrijft: 'Het is een opeenstapeling van flagrante missers en vooral het onvermogen om deze missers te herstellen.' Veel panelleden zeggen dat ze het vertrouwen al verloren tijdens de formatie.

Hoe die ministersploeg bijeen kan blijven is een raadsel....
Rob Jetlag Jetten staat te slapen op zijn voeten en excelleert in inertie, tenzij hij wederom een vlucht naar verre oorden moet maken. Want deze fletse, nietszeggende man verbrandt ten behoeve van het klimaat heel wat litertjes kerosine. Vlucht naar het buitenland om een of andere vage happening bij te wonen. Durft het niet aan om in een debat met de Tweede Kamer zijn beleid te verdedigen. Je merkt verder weinig van hem, hij enthousiasmeert land en volk niet, reageert lauwtjes, probeert een allereerste begin van de langzamerhand door iedereen gewenste bouw van twee nieuwe kerncentrales te traineren tot na zijn pensioen. Al wat hij in het kader van klimaat en energie wel doet, wordt geïnstigneerd door Brussel.

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming. Vrij gezichtsloos en onbekend, maar recent tweemaal niet al te positief in het nieuws. Een paar dagen geleden kreeg Weerwind van een korzelige Tweede Kamer zes weken de tijd om eindelijk eens de zorg voor onder toezicht geplaatste kinderen te verbeteren. De Kamer nam geen genoegen meer met modieus gelul over ‘verbeteracties’, ‘sectorplannen’, ‘proeftuinen’ en ‘hervormingsagenda’s’. (Bravo, dat moet de Kamer vaker doen!). Vrijwel Kamerbreed.En nóg recenter lijken zijn problemen vergroot door de geruchten over een actie van het wakkere duo Ridouan Taghi-Mohammed B. (de moordenaar van Theo van Gogh) jegens kroonprinses Amalia en premier Rutte. Geen zorgen, alles is onder controle, verzekert Weerwind, maar uit zijn mond lijkt dat een behoorlijke reden tot zorg. Ook uiteindelijk voor hemzelf.

Onvermeld blijft de negatieve actie van Ollongren in het vorige kabinet om direct na aantreden het D66-kroonjuweel, het referendum, om zeep te helpen. Ollongren moest verdorie nadat ze minister van Defensie werd nog even de rangen binnen het leger leren terwijl toen ze minister van Binnenlandse Zaken was, ze helemaal niets heeft gedaan dan afbreken, en ruim baan geven aan burgers koeioneren, bespionneren en afluisteren.

Het gezwets en soms zelfs flagrante leugens van Paternotte, Sjoerdsma en Tjeerd de Groot moet onderhand toch wel iedereen mijlenver de strot uitkomen.

Het is mij een compleet raadsel hoe de VVD maar met name D66 nog zo hoog scoren in de peilingen, een mens is toch geneigd te denken dat elk redelijk weldenkend mens nu toch wel overtuigd zou moeten zijn van de incompetentie van het volledige Kabinet. Ze moeten toch allen individueel inzien dat de migratie niet te handhaven is en toch zijn ze allen individueel verantwoordelijk voor de ramp door de voortgaande migratie waarmee ze ons land opzadelen.

Ook ministers als Dijkgraaf zouden de persoonlijke integriteit moeten hebben om niet bij zo'n ministersploeg te willen horen.
En dan hebben we het nog niet eens over de giftige betuttelingsdrift van D66 en hun woke tendensen. Een levensgevaarlijke partij is het dezer dagen.

Dick Benschop
Gasman Dick Benschop heeft zijn baan als president-directeur van Schiphol ter beschikking gesteld. Onder de bezielende leiding van Benschop transformeerde Schiphol van een van de belangrijkste luchthavens van Europa tot een treurig vliegveldje in de periferie van het continent.

Waarom de titel ‘gasman’? Nou: In 2022 bleek uit een onderzoek van dagblad NRC dat Benschop in zijn tijd bij Shell achter de schermen een beslissende (lobby-) invloed heeft gehad op het kabinetsbesluit om de gaswinning uit het Groningerveld in 2013 ongemoeid te laten. Daardoor kon in het jaar na de zwaarste aardbeving in Groningen tot dan toe, een recordhoeveelheid Gronings gas worden opgepompt. Mede door de lobby van Benschop zijn de huizen van veel Groningers nu helemaal naar de bliksem.

Loopt Pechtold zich al warm in de coulissen...? Want Pechtold zal wel baas van Schiphol worden, denkt u niet? Veilingmeester, totaal corrupte wethouder in Leiden, Kamerlid, Fractievoorzitter met opdracht de PVV te elimineren, directeur CBR en straks directeur Schiphol. Tja, het kan gek lopen in dit volslagen mesjogge land !

Rutte zit in de zak van WEF-Kaag. Als die de stekker uit het kabinet trekt, zit Rutte daar eenzaam en alleen en gestript van alle macht op zijn Boulevard of Broken Dreams.

Het huidige kabinetsbeleid is niet in het belang van Nederland als natie of van de burgers, maar andere belangen spelen een hoofdrol. Ons eigen gas wordt verkocht ten behoeve van de schatkist en burgers betalen zich vervolgens scheel aan importgas.

Ons politieke systeem is door en door rot. In plaats van 150 individueel "zonder last" stemmende Kamerleden zitten we met dichtgetimmerde regeerakkoorden waar de regeringspartijen zich strak aan (moeten) houden. Er is helaas geen enkel Kamerlid meer die individueel of als partij de ballen heeft daar tegenin te gaan. Zoals destijds Geert Wilders en zijn PVV-fractie die, toen CDA-fractievoorzitter Van Geel triomfantelijk mededeelde dat er aan de voorliggende plannen van kabinet Balkenende niets meer te wijzigen viel, de hele PVV-fractie in protest gezamenlijk de Tweede Kamer verliet met de mededeling "Dan kunnen wij onze tijd wel beter gebruiken dan als decorstuk te dienen". Dat waren nog eens tijden. Cojones jongens en meisjes, lieve kijkbuiskindertjes.

Staten Generaal?
Het idee van een Staten Generaal als wetgevende macht is daarmee een farce geworden, want in de beide Kamers vinden geen debatten plaats, maar worden belangen besproken van groeperingen die helemaal niet in die beide Kamers zitten !! Denk daarbij niet uitsluitend aan supranationale eenheden zoals EU en VN (wiens decreten voorrang hebben boven de Nederlandse – grond – wet) maar vooral ook aan binnenlandse groeperingen (NGO’s) die in naam beweren op te treden namens bevolkingsgroepen, maar daar "voor d'r eigen geldschieters zitten" en waar het met de interne democratie droevig is gesteld en waarin burgers veelal niets te vertellen of te kiezen hebben.

Er is kortom, geen sprake van een democratie zoals Thorbecke c.s. dat bedoeld hebben, maar veel eerder is er sprake van een partijpolitieke dictatuur; de stem van de burgers klinkt niet meer door in het Parlement. Na de verkiezingen verdwijnen de mooie plannen van de politieke partijen ook nog eens direct in de prullenbak, want er moeten "compromissen" worden gesloten. Alles waar de burger op gestemd heeft, ligt zodoende direct bij het grofvuil; de burger heeft het nakijken en per saldo totaal geen invloed.

"De westerse samenlevingen bevinden zich in een proces van moreel verval" Pieter Stuurman

Ik houd ermee op..de hele verrotte toestand, het liegen, bedriegen en het landverraad voor een paar zilverlingen en macht maakt me razend van woede.

"Nooit verlaagt de menselijke natuur zich zozeer, dan wanneer de bijgelovige onwetendheid met de macht gewapend is" (Voltaire)

Dank voor uw tijd..Blijf gezond, blijf lezen PROOST ! PROOST op uw gezondheid en welbevinden
Last Edit:2 maanden 2 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 maanden 2 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.412 seconden