Peilingen en Keek op de Week

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 9 maanden geleden #57410
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 18 april 2021

Peilingen
Weinig veranderingen. Maurice de Hond vraagt uw aandacht voor een speciale analyse van de verkiezingsuitslag van vorige maand op niveau van de meer dan 10.000 stembureaus. Te lezen op Peil.nl.

Als we De Stemming van vandaag analyseren is op het Binnenhof alles vergeven en vergeten. Er is nog wel wat weerstand tegen Rutte als leider van een nieuw kabinet, maar men is lang niet meer zo negatief als rond 1 april. Bij de D66- en CDA-kiezers vindt circa 35% dat Rutte weer premier kan worden. Waar Gert-Jan Segers van de ChristenUnie nog het meest kritisch was op VVD’er Rutte, Segers "was helemaal klaar met de leugenpremier en zag geen toekomst meer voor hem als premier van Nederland", lijkt zijn partij langzaamaan te draaien, net als het CDA en D66. Kortom: steun van de partijen voor een nieuw kabinet Rutte lijkt te groeien. Van ‘kritische’ partijen naar opnieuw trouwe vazallen van de liegende leugenaar Rutte.
De criminele handelingen rondom de toeslagenaffaire die zoveel gezinnen in de ellende stortten; het op een achterbakse manier wegwerken van de enige echte volksvertegenwoordiger met een gewetensvolle taakopvatting, Pieter Omzigt..zand erover. Het kan allemaal in Nederland waar ruggengraatloze politici alles en iedereen verraden voor "30 zilverlingen". Een klassiek verschijnsel. Vroeger ook wel “repressieve tolerantie” genoemd. Als het volk dreigt opstandig te worden, praat je even met het volk mee totdat het gerustgesteld weer naar “boer zoekt vrouw” gaat kijken, dan wend je langzaam, langzaam de steven. Tijden veranderen mensen: wat zich toen links noemde was tegen de elite, nu volledig vóór de elite en het "gezag" (zelfs onderdeel daarvan).
Gratis Advies: Ga met de pet rond voor Gert Jan Segers voor een one way ticket Egypte, kan ie weer met bijbeltjes gaan leuren.

Hoe hangt de Covid-vlag erbij?
Gesteggel over AstraZeneca en Janssen, nu het probleem van de stollingen, waar bepaalde medische experts vooraf voor waarschuwden, hebben het vertrouwen ernstig geschaad. Met inmiddels ook onderzoek uit Oxford waarin wordt gesteld dat het risico van trombose als gevolg van een Covid-besmetting hoger is dan wanneer je Astra of Janssen injecteert, terwijl ook de risico's met een mRNA vaccin (Pfizer en Moderna) tot dertig keer hoger liggen dan bij Astra of Janssen. Alleen... Oxford is wel betrokken partij, dus ?? WC-eend. Het gaat ook om de aard van de trombose die verschillend is, zegt Oxford. Ik ben geen medicus, ik geef het alleen maar door. Naast mensen die inmiddels voor geen goud nog zo'n vaccin van die leveranciers willen, zijn er die-hard fans die staan te dringen om de plek in te mogen nemen van de weigeraars. Pfizer kondigt daarbij aan dat een derde prik nodig zal zijn.

Ondertussen bereidt de regering in Nederland een wet voor ( hoezo demissionair en alleen op de winkel passen?)waardoor het strafbaar wordt, met een boete van 435 euro, als u na uw trip naar het buitenland niet minimaal vijf dagen achter de geraniums blijft zitten. Vijf dagen van je kostbare vakantie, of na een weekendje weg, met een enkelband thuis, samen met de rest van het gezin, aangewezen op de bezorgservice. Dan zijn er nog de verplichte "testen", die het autonoom al knap duur kunnen maken als je onze postzegel in Europa wilt verlaten.

Mocht je in Nederland blijven, en je besluit de horeca te bezoeken, waar vooralsnog ook een test voor nodig is als die ergens in de toekomst weer open gaat, dan kost dat 7,50 euro per persoon, per keer, en vanaf juli mag je dat zelf betalen. De regering is nog terughoudend met het afrekenen, waar ze schrikbarend veel miljarden hebben uitgegeven namens u en mij terwijl de schatkist al leeg was, en de netto schuld aanzienlijk. Die is nu nog een stuk hoger. Hoe hoog valt lastig in te schatten, waar die schuld altijd wordt gepresenteerd als een percentage van het 'GDP'. En sinds de drugshandel en de prostitutie daar aan zijn toegevoegd is het nóg lastiger om er iets van te zeggen. Maar gelet op het geweld dat bij die drugshandel hoort gaat het daar voor de wind, en biedt de omzet daar nog wel enige verlichting, misschien.

Voor het overige is het om te janken, uiteraard. Huurachterstanden, leningen die niet worden afbetaald, bedrijven en instellingen die 'technisch' failliet zijn, waaronder een paar érg grote werkgevers, en oplopende spanningen in de wereld die de handel geen goed doen, terwijl de "pandemie" nu pas écht op stoom lijkt te komen, ondanks, of juist dankzij alle "maatregelen", met nieuwe varianten aan de horizon. Voor mensen die de "experts'" blind vertrouwden, is het even slikken.

Wat ons daarbij mede parten speelt, dat zijn de 'Perverse Prikkels'. Als de overheid goede sier kan maken met een GDP waar de handel in drugs en andere criminele activiteiten een belangrijk onderdeel van zijn, dan ga je dat niet bestrijden, anders dan voor de show, of om je vrienden in die wereld te helpen door lastige concurrenten uit te schakelen. En als je miljarden verdient aan de verkoop van vaccins, ben je gek als je de "pandemie" de kop in helpt drukken. Zo wemelt het in onze wereld over de hele linie inmiddels van gesubsidieerde activiteiten die wel varen bij het in stand houden van het kwaad dat ze geacht worden te bestrijden. En dat besef voedt dan weer de meest uiteenlopende "complot-theorieën", waarvan het NCTV meent dat het 'Borderline'-terroristen zijn, zodat ze bij die dienst ook weer voor jaren brood op de plank hebben.

Het beleid kent maar één ijkpunt, en dat is de IC-capaciteit, die inmiddels tweeduizend bedden zou moeten zijn, maar vijftienhonderd zit er al niet meer in, en als we op de helft zitten in de actualiteit is het weer Lockdown-feest, omdat "Code Zwart" in aantocht is, en maken de leuterprogramma's op de televisie overuren met toelichtingen van mensen die elkaar op de vierkante millimeter nog tegenspreken, of routekaarten presenteren die naar de afgrond leiden, maar dat blijkt later pas.

Testsamenleving
Het is niets minder dan een vorm van medische apartheid, een soort van medicalisering van de samenleving. Ontstaan door een virus dat de status “pandemie” kreeg opgespeld door de Wereld Gezondheid Organisatie.
Het betekende voor regeringen over de hele wereld dat ze drastische maatregelen mochten nemen om het coronavirus in te dammen. Na ruim een jaar is uit de verzamelde cijfers gebleken dat het uitroepen van de status ‘pandemie’ erg hoog was gegrepen. De verwachte aantallen sterfgevallen bleken mee te vallen.
Uiteraard roepen overheden dat de coronamaatregelen daar aan hebben bijgedragen. Maar dat valt nog te bezien. Gaandeweg werd duidelijk dat de meeste sterfgevallen werden geteld in gebieden met een verarmde bevolking en ongezond leefpatroon. Ook de senioren op hoge leeftijd waren een doelwit van het virus. Onder jongeren zijn nauwelijks overlijdens geregistreerd. In het verstrijken van de tijdlijn werd duidelijk op welke doelgroep de maatregelen moesten worden gericht. Een beroep op het gezond verstand had veel kunnen helpen. Een zeker risico kan nooit worden vermeden. Er overlijden dagelijks mensen aan hart- en vaatziekten en kanker, ook kunnen we rampen, oorlogen en ongelukken niet uitsluiten. Er bestaat geen leven zonder risico.

Na een jaar corona-onderdrukking is het hoog tijd voor versoepelingen van de repressieve maatregelen om de oplopende economische schade, en niet te vergeten geestelijke gezondheidsschade, terug te dringen. De noodwet, lockdown en avondklok richten onverantwoordelijk veel maatschappelijke en financiële schade aan. Veel ondernemers en hun werknemers liggen aan het overheidsinfuus en het uitgaansleven is uit de samenleving gerukt. Families en vrienden vervreemden van elkaar en nu ineens ontstaat een discussie over uitsluiting van ongevaccineerden en mensen die zich niet laten testen. Een zorgelijke ontwikkeling. De samenleving radicaliseert. Overheden steken zich tot over de oren in de schulden en centrale banken hebben met hun stimuleringsbeleid een enorme bubbel gecreëerd op de financiële markten. Beurzen en huizenprijzen gingen door het dak waardoor de inkomens- en vermogensongelijkheid enorm toeneemt. Jongeren die geen woning kunnen kopen en thuis blijven hangen gaan massaal aan de antidepressiva of aan het lachgas. Niet om te lachen maar om te ontsnappen aan hun sociale ellende. De schadelijke effecten die voortvloeien uit hun vrijheidsberoving zijn het gevolg van het regeringsbeleid.

Medische apartheid
Nu de overheid gaat versoepelen blijkt ineens dat we onze vrijheid moeten terug verdienen. Hoe bedenk je het! De maatschappelijke vrijheid is ons afgenomen "ter bescherming" van onze eigen gezondheid en nu moeten we aan voorwaarden voldoen om onze eigen vrijheid terug te winnen. We moeten bewijzen dat we gezond zijn als we weer toegang willen krijgen tot evenementen, theaters, stadions en overal waarvoor een entreebewijs nodig is. De omgekeerde wereld. Dus ik ben ziek tenzij ik het tegendeel kan bewijzen! Heel apart. Lijkt op medische apartheid. Ooit was het gebruikelijk dat we thuis bleven als we een besmettelijke infectie hadden. Nu wordt ons laatste beetje zelfvertrouwen afgenomen door ons verplicht te laten testen. Onbegrijpelijk, althans in mijn beleving. Ik weiger aan deze onderwerping mee te doen, steeds geweigerd een mondkapje te dragen en blijf vertrouwen op m’n eigen gezond verstand. Er bestaat in NL nog een recht op zelfbeschikking. Dat de overheid de gezondheidszorg als een overheidstaak ziet is prima, zo lang het gaat om organisatie en financiering.

Dat roken aan banden wordt gelegd en dat wordt gewaarschuwd voor gebruik van alcohol en drugs vinden we ook prima. Dat we dan toch een biertje drinken en/of een sigaartje roken wordt geaccepteerd mits het niet hinderlijk is voor de omgeving. Als de samenleving gevaar loopt door overlast van onder invloed verkerende personen dan zien we graag dat de overheid ingrijpt.
Deze mentaliteit is nu net het kern van het probleem dat ons gebracht heeft naar het punt waarin we nu zitten. Telkens verwachtten we van de overheid dat ze alles op zou lossen waar wij zogenaamd “last” van zouden hebben, ook als dat betekende dat de vrijheid (van bepaalde groepen) ingeperkt werd.
Toen in 2008 een rookverbod in de horeca ingevoerd werd stonden een hoop mensen te juichen, vooral zij die niet rookten en toch nooit naar de kroeg gingen. Hier zeiden we al tegen elkaar: “hier blijft het niet bij, nu is het de roker en de kroegbaas die aangepakt wordt, vroeg of later zijn wij aan de beurt”. We schreven: Als er in de kroegen werkelijk zo’n behoefte zou zijn aan dat er niet gerookt wordt, dan had men dat aan de vrije markt over kunnen laten en waren zij die een rookvrije kroeg zouden openen miljonair geweest waardoor elke kroegeigenaar hun voorbeeld zou volgen. Maar nee, we kozen ervoor om de overheid dit “probleem” aan te laten pakken met als gevolg dat de overheid de smaak te pakken heeft gekregen en gaandeweg steeds meer problemen voor ons aan begon te pakken zoals nu corona.

Verreweg de meeste mensen wuifden het weg en dachten dat de overheidstirannie hen nooit zou treffen. Ziehier het punt waarin wij nu zitten. Als ik als gezonde burger onder voorwaarden toegang mag krijgen tot evenementen dan leef ik in een dictatuur. Als de overheid mij daarvoor dwingt om mij te testen dan is het alsof ik eigendom ben van de Staat. Krijg ik dus een testuitslag op mijn mobiel en een vinkje achter mijn BSN in de computer van de Staat. Als we op deze manier onze economie moeten redden dan is de vrije markteconomie reddeloos verloren. We geraken in een technocratische dictatuur naar het Chinese model. Het social creditsysteem waarin de burger punten scoort voor zijn gedrag. Bij een lage score geen (voor)rechten.

Stichting Open Nederland
Nu is in alle haast een instelling in het leven geroepen om het testen in goede banen te leiden. En het mag wat kosten...bijna een miljard euro. Voor een particuliere stichting. De “Stichting Open Nederland” ontvangt zomaar 925 miljoen euro voor haar activiteiten. Als je goed nadenkt over de inhoud van hun activiteiten zoals we kunnen inzien bij de Kamer van Koophandel dan zou dat op z’n minst vragen moeten oproepen in de politiek, althans dat wil ik hopen....
“Het leveren van een bijdrage aan het heropenen van NL gedurende en na afloop van de COVID-19 pandemie.”
Hier blijven we jaren mee opgescheept als we massaal meedoen.

Ben heel benieuwd hoe snel de lol er weer af is. Om na zoveel plichtplegingen een test vooraf en een test na het evenement, bioscoop, theater, stadion etc, te moeten ondergaan zou best snel kunnen vervelen. Dat terwijl er bij het MKB een flinke inhaalslag moet worden gemaakt om de geleden coronaschade in te halen. Ook vraag ik mij af hoeveel mensen zich willen onderwerpen aan deze nieuwe vorm van totale controle. Doen we massaal mee dan is het slechts het begin van het Chinese social creditsysteem. Van democratie naar controlestaat. Wie had dit kunnen bedenken na 76 jaar bevrijding.

Great Reset
Wat ons in het afgelopen jaar door de zogenaamde elite opgedrongen is, is niets meer of minder dan de voorbereiding op de Great Reset, waar Klaus Schwab van het World Economic Forum al jaren mee leurt. De financiële, economische problemen zijn te groot geworden om nog opgelost te kunnen worden. Dik betaalde dames en heren die er een bende van gemaakt hebben. Creëer chaos, werkloosheid, armoede, ellende over de gehele wereld en het domme , sterk in aantal verminderde, volk zal op haar knieën de Nieuwe Wereld Orde omarmen. (Henry Kissinger)
En het ergste is dat bijna alle regeringen wereldwijd daaraan meewerken. Het volk wordt op een vreselijke manier BEDONDERD. Daarnaast nog een oorlogje met Rusland, wat al jaren broeit, en het doel van 500.000.000 wereldburgers is bereikt. Schoften zijn het. Zo jammer dat het grootste deel van dat volk dit niet wil zien. Anders was de tirannie direct afgelopen.

Nu maar hopen dat de bevolking gaat doen wat ze in dit geval moet doen: massaal niet aan mee doen aan die testsamenleving. Als niemand naar gelegenheden gaat waarvoor een testbewijs nodig is dan wordt de overheid vanzelf gedwongen om ermee te stoppen. Gaat de meerderheid van de bevolking hier wel in mee dan is het hek van de dam en weet de overheid dat ze echt alles aan de bevolking kan flikken.
De Grote Reset zal uitgevoerd worden, dat is een uitgemaakte zaak. De coronacrisis is het voorwendsel hiervoor. Met behulp van vaccinaties moet de wereldbevolking drastisch worden uitgedund. Klimaatlockdowns, gedeelde woningen, totale controle.

Maxima
Tijdens de WEF-happening van Januari 2019 was er een onderonsje van Schwab met Maxima, Rutte en Kaag. Heb me voortdurend afgevraagd wat Maxima daar te zoeken had. Gisteren de geschiedenis en achtergrond van Klaus Schwab en zijn familie in Zwitserland zitten lezen. Klaus' verborgen nazi-verleden. Veel is duidelijk geworden. Klaus' mainstream media en academische propagandisten hebben zijn nazi-verleden verborgen in een sneeuwstorm van prijzen, WEF-programma's, spookboeken, toespraken, interviews, ereprofessoraten en doctoraten van over de hele wereld. Klaus Schwab is een joodse Nazi en het WEF is niets meer dan een georganiseerde misdaadgilde voor de British Pilgrims Society.

Ze hebben de afgezette monarchieën van Europa gecoöpteerd om de "Great Reset" te steunen. In ruil daarvoor krijgen die afgezette vorsten financiële handelsinformatie met voorkennis, zodat ze hun weelderige levensstijl kunnen blijven financieren.
Klaus Schwabs Vierde Rijk zal veel van de afgezette koninklijke families nieuw leven inblazen. Het verschil deze keer is dat ze orders zullen aannemen van de bedrijfs- en bankcriminelen van de British Pilgrims Society, terwijl de Pilgrims op hun beurt hun georganiseerde misdaad verbergen achter de fascinatie van een naïef publiek met royalty's, terwijl deze bureaucraten zich in de gesloten lus van een 1%-ers club bevinden


Klaus gebruikt jezuïetentactieken van geheimhouding, net zoals Cecil J. Rhodes zo'n 118 jaar eerder dicteerde, om de gemiddelde burger onwetend te houden over hun criminele doen. Ze gebruiken de media om leugens te vertellen om het publiek voor de gek te houden en te kalmeren, en om "de publieke opinie te creëren".
gizadeathstar.com/2021/03/ernst-stavro-b...ab-a-family-history/
aim4truth.org/2021/03/16/klaus-schwab-is...of-the-fourth-reich/ […]

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 18 april 2021:
VVD 32, D66 24, PVV 17, CDA 14, SP 9, PvdA 9, FvD 9, GroenLinks 7, PvdD 6, JA21 5, ChristenUnie 5, Volt 4, SGP 3, DENK 3, BBB 2, 50+ 0, Bij1 1
Last Edit:1 jaar 9 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 9 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 9 maanden geleden #57383
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 11 april 2021

Peilingen
Het is ongelooflijk, meer dan een week geleden werd de VVD hard aangepakt in de Tweede Kamer en in de peilingen dook de partij omlaag. Maar nu 10 dagen na het formatiedebat lijken Nederlanders alweer vergeten te zijn wat de VVD fout heeft gedaan: de partij is weer aan het stijgen in de peiling van Maurice de Hond. Enig lichtpuntje: GroenLinks blijft kiezers verliezen.

Of het nu gaat om de toeslagenaffaire of de kwestie Pieter Omtzigt, het lijkt de VVD amper te schaden. Terwijl de partij het vertrouwen in de overheid keer op keer schaadt lijkt een deel van Nederland het wel prima te vinden. Vorige week verloor de partij van Rutte nog flink wat zetels in de peilingen, maar deze week krabbelt ze weer omhoog.

De VVD haalt zijn zetels weg bij het CDA, D66 én GroenLinks. Het betekent niet veel goeds om te zien dat de VVD, ondanks de vileine, minderwaardige vertoning rondom Omtzigt, nog op zo veel steun kan rekenen.
Dan vraag je je af: "Wie zijn toch die mensen". Niet dan?

De nieuwe partij BoerBurgerBeweging behoudt haar tweede virtuele zetel. Tot op heden kan BBB-leider Caroline van der Plas op flink wat sympathie rekenen. In de Tweede Kamer weet ze zich ondanks die ene zetel goed te profileren en dat wordt beloond in de peilingen.

1 april mop van de eeuw
Na op 1-4-2021 de hele dag het 2e kamer debat te hebben gevolgd over "functie elders voor Omtzigt" ben ik het laatste restje vertrouwen in onze politiek verloren. De minister president liegt, houdt mensen buiten schot/de hand boven het hoofd, weigert in te gaan op Kamervragen , weigert bronnen te noemen, heeft verder geen herinneringen, zeker geen actieve, biedt na uren zuinig excuus aan dat hij "naar eer en geweten" heeft gelogen en kan gewoon blijven zitten waar hij zit.
Behalve dat op 1-4-2021 onze democratie de laatste stuiptrekkingen vertoonde en dood neerviel vindt volgens peilingen 64% van de Nederlanders dat Rutte nu te ver is gegaan en weg moet.

Het boeit deze dictator geen moer, hij blijft gewoon zitten waar hij zit. En weer een substantieel deel van de Nederlandse kiezers gaat voor de liegende praatjesmaker. En zo koerst een groot deel van het laffe Nederlandse volk aan op de eigen ondergang.
Deze mensen kijken naar "het nieuws" en zien de volgende berichten: Nederlandse ziekenhuizen reageren "verbijsterd" op het nieuws dat het kabinet van plan is om de coronamaatregelen te versoepelen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Ook verschillende OMT-experts vinden het opengooien van de terrassen nog te vroeg. ,,Onze mensen lopen op hun tandvlees nu de bezetting in de ziekenhuizen en op de ic’s blijft toenemen”, zegt NVZ-woordvoerder Wouter van der Horst.


43 IC-verpleegkundigen naar Curacao
Als de IC’s zo overbelast zijn met zoveel heel erg veel zieke coronapatiënten dan zouden we geen 43 IC-verpleegkundigen naar Curacao moeten sturen op de eerste plaats en op de tweede plaats zouden er mensen moeten overlijden, en volgens de cijfers van het RIVM gebeurt dat nauwelijks. Er is op dit moment eerder sprake van ondersterfte dan oversterfte volgens de grafiek. Ook in het vreselijke coronajaar 2020 was er geen sprake van overmatige sterfte zoals de mainstream media mensen willen doen geloven.

RIVM Corona bullshit !
Op basis van die RIVM Corona Bullshit zijn alle Nederlanders hun grondrechten kwijtgeraakt aan een liegend, frauduleus dictatoriaal bewind in Den Haag, dat niet uw belang dient maar dat van henzelf. Alles voor Macht en Poen!

En nu? Nu mogen "de mensuh" een stukje vrijheid terugverdienen door mee te doen aan krankzinnige experimenten. Ze mogen weer iets leuks doen onder voorwaarde dat ze zich laten testen. Volkomen gezonde normale mensen die zich moeten laten testen!! Zo gevaarlijk is het virus dat NIET BESTAAT dat je je moet laten testen om te zien of je ziek bent. En dan is ziek niet eens ziek, maar een verzinsel op basis van een test (de frauduleuze PCR-test van de frauduleuze Duitse meneer Drosten, die zelfs nog fraudeerde met zijn proefschrift om toch maar de doctorstitel te kunnen voeren), die helemaal niet geschikt is voor waar deze voor wordt gebruikt. Toen Mark Rutte recent werd gevraagd of hij wel eens getest was zei hij, nee, nog nooit maar dat heeft ook geen zin als je geen symptomen hebt. Hoe veel duidelijker moet de boodschap nog worden?


En dan krijg je vervolgens dit soort smerige berichten in de MSM
Eindelijk weer naar de kroeg? Of het museum? Of meezingen tijdens een concert in Tivoli Vredenburg? Dat kan, nu de samenleving mondjesmaat weer even opengaat, althans als proef. Maar hóe maak je daar als liefhebber nu deel vanuit? Waar meld je je aan? Waar haal je een sneltest en wat kost dat? Een gids voor hunkerende deelnemers aan de proefsamenleving.

In een normaal land zouden mensen zeggen: “Val dood met je medische apartheidsstaat proefsamenleving”, maar nee... niet in ons land.
Ruim een half miljoen mensen hebben geprobeerd een plekje te bemachtigen in een van de vijf cafés die volgende week meedoen aan een Fieldlab. Drieduizend gelukkigen mogen uiteindelijk meedoen. Dat liet een woordvoerder van de gemeente donderdag weten.

Mark Rutte, Sigrid Kaag, Klaus Schwab en Bill Gates komen niet meer bij van het lachen. Dat het volk dom was, dat wisten ze. Maar, dat het zó dom was hadden zelfs zij niet ingeschat.

Dit is hoe het WEF de vaccinaties wil forceren
Natuurlijk hadden ze allang bedacht bij het World Economic Forum dat er steeds meer weerstand tegen de vaccins zou komen. Het grootste gevaar voor Schwabs plannen komen ongetwijfeld uit Europa. Niet de Verenigde Staten, want die wereldmacht is op haar retour en acties van Schwab c.s.hebben er al voor gezorgd dat deze macht aan stukken zal worden gescheurd door een burgeroorlog. Dus, als jij erin slaagt om van Europa een tweede China te maken, dan ben je spekkoper, want daarmee heb je dan straks de volledige controle over dit continent en ben je al een heel eind op weg om totale wereld controle te krijgen.

Europa is de sleutel en die moet je hoe dan ook in handen krijgen om de door jou gewenste New World Order gestalte te kunnen geven.
De manier waarop vooral Europa nu zal worden omgevormd tot een maatschappij volgens Chinees model is de door het WEF geplande reset. Het uitvoerend orgaan van dit alles zal de Europese Unie worden, het monster dat met de dag groter wordt en steeds meer ons leven zal gaan bepalen.

De spin in het Nederlandse web van dit alles is Sigrid Kaag die vanuit het niets verschijnt en langzamerhand op miraculeuze wijze alle macht naar zich toe trekt.

Op Europees niveau wordt al heel lang gewerkt aan de Great Reset. Om die Great Reset in werking te stellen is de nep pandemie nodig, waarbij de griep wordt omgedoopt tot covid-19. Dit is niet zo moeilijk als je de beschikking hebt over de complete MSM (mainstream media) voor je propaganda.

Zouden die Main Stream Media er een begin van een benul van hebben waarom er een "Greed Riezet" moet komen? Zouden de Main Stream Media er een benul van hebben dat de ECB, de Europese Centrale Bank failliet is? Omdat Mario Draghi jarenlang voor Sinterklaas speelde door, zonder mandaat, honderden miljarden euro's bij te printen voor banken en multinationals, om "de inflatie aan te wakkeren" en zich volstouwde met waardeloze obligaties als onderpand , waardoor de ECB een "bad bank" werd, maar toen the shit de ventilator raakte, heeft hij de wijk genomen naar zijn thuisland Italië.
Zouden de Main Stream Media weten dat onze pensioenfondsen failliet zijn en onze pensioengelden gestolen door de Blackrocks en Vanguards, die de EU zo liefdevol heeft binnengehaald ? Daarom moeten er via vaccinaties zoveel mogelijk mensen dood opdat die enorme pensioenfraude niet aan het licht komt en wat blijft leven worden door die vaccinaties dementerende zombies..

Verdiep je daar eens in .

Na de Tweede Wereldoorlog waren we woest op de Duitsers omdat ze onder meer m.b.t. de Holocaust aanvoerden: "Wir haben es nicht gewusst". En dat klopt grotendeels. De Duitsers kregen van Hitler een radiootje met 1 zender: de propagandazender van Goebbels. Die de hele dag megalomane succesverhalen van het Hitler regime uitbraakte. Geld voor een krant was er niet en als dat er wel was, kregen de Duitsers dezelfde shit te lezen als ze op de radio al gehoord hadden.

Maar wij....ook onze staatsradio (en tv) ( met jaarlijks bijna 1 miljard euro aan overheidssubsidie mag je spreken van een staatsomroep) braakt dag dagelijks alleen maar leugens en propaganda uit. De commerciële RTL zenders zijn eigendom van nazi Bertelsmann. Onze kranten zijn eigendom van twee Belgische nazi families !!

Maar wij hebben internet en kunnen berichten en artikelen vanuit de hele wereld tot ons nemen. Wij hebben vergelijkingsmateriaal. Wij weten van de andere kant van de medaille. Wij kunnen ons verzetten tegen de megalomane plannen van opnieuw een Duitse meneer die met zijn private organisatie het World Economic Forum, de hele wereld wil gaan regeren. Wij kunnen ons dus, straks als de fuik boven ons hoofd is dichtgeklapt en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen is vernietigd, en zij wensten nooit geboren te zijn geworden, niet beroepen op: Wir haben es nicht gewusst

Wij hadden het KUNNEN weten, hadden het MOETEN weten

Vermijd waar u kunt alle grote bedrijven. Koop er niet langer je spullen of je voedsel. Ga weer lokaal winkelen, ga naar de markt of rechtstreeks naar de boer. De manier om de macht van de WEF te breken is door nergens aan mee te werken.

Laat je niet testen, laat je nooit vaccineren, zoek een andere baan als je werkgever je wil dwingen, koop lokaal en mijd de grote bedrijven als de pest.

Ik ga genieten van mijn glaasje rode wijn en drink op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 11 april 2021:
VVD 31(+3), D66 24(-1), PVV 16, CDA 14(-1), SP 9, PvdA 9, FVD 9, GroenLinks 7(-1), PvdD 7, JA21 5, ChristenUnie 5,Volt 4, SGP 3, DENK 3, BBB 2, 50+ 1, Bij1 1
Last Edit:1 jaar 9 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 9 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 9 maanden geleden #57356
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 4 april 2021

Peilingen
En toen was alles anders (de electorale aardbeving van 1 april 2021)
Het debat van 1 april jl. naar aanleiding van de uitgelekte notitie van de verkenners heeft gezorgd voor ingrijpende veranderingen van opvattingen onder de kiezers. Slechts 15 dagen na de verkiezingen, waarbij de partij van premier Rutte voor de vierde keer in 11 jaar de grootste werd. Die veranderingen zullen ongetwijfeld grote gevolgen hebben voor het Nederlandse politieke landschap in de komende jaren.

Vijf weken geleden schreef Maurice de Hond in de aanloop naar de verkiezingen “Komt de lont nog in het kruitvat?”. De insteek was dat we aan de ene kant nog weinig verschuivingen zagen van week tot week, maar aan de andere kant onder de oppervlakte toch veel potentiele verschuivingen tussen partijen waarneembaar waren. In de laatste 10 dagen voor de verkiezingen won D66 nog ongeveer 10 zetels, waardoor o.a. de vier regeringspartijen hun meerderheid in de Tweede Kamer behielden.

Terwijl er bij de uitslag duidelijk sprake was van een versplintering van het politieke landschap waren er per saldo minder zetels verschoven dan bij de eerdere verkiezingen deze eeuw.
Velen verbaasden zich erover dat de toeslagenaffaire zo weinig invloed had gehad op de verkiezingsuitslag.

Door een bijzondere speling van het lot heeft de toeslagenaffaire, maar op een andere manier dan vooraf gedacht, toch nog wel een kolossaal effect op het Nederlandse electorale en politieke landschap. Want door het uitlekken van de notitie met daarop “Pieter Omtzigt; andere functie” en de wijze waarop premier Rutte en de verkenners daarmee zijn omgegaan, is het electorale en politieke landschap plotsklaps ingrijpend veranderd.

Het onderzoek van Maurice de Hond c.s., dat grotendeels gisteren liep en bijna 4000 ondervraagden betreft, gaat in op de electorale positie van de verschillende partijen, in relatie tot de ontstane situatie. Zowel voor wat betreft de aanhang van de verschillende partijen als de opvattingen rondom de vorming van het kabinet met name de positie van premier Rutte.
Lees verder op Peil.nl

Wat naar mijn mening wel klopt is dat we hier de New World Order in full swing zien. Rutte staat in dienst van hen, Kaag ook. Die moesten overleven. De rest krijgen ze wel mee. Als Nederland valt, dat wil zeggen Rutte en Kaag, krijgt de NWO een enorme klap. Zo belangrijk zijn we wereldwijd.

Maar er is iets bijzonders aan de hand, de vrouw van Omtzigt pikt het niet. En met vrouwen die zich in hun rechten aangetast voelen moet je voorzichtig zijn... deze zijn onvoorspelbaar. En vergeet niet, de dolk van het CDA in de rug van Omtzigt is wel gebeurd met 5 zetels voorkeurstemmen. Hahaha, het wordt leuk. Heb er zin an!

Maar er is nog iets bijzonders aan de hand. Rutte krijgt ineens wind tegen in de MSM !! Niets is wat het lijkt.

De Haagse Comedie
Het debat over de Omtzigt-affaire in de Tweede Kamer moet voor iedere kiezer ontluisterend zijn geweest. Een debat dat veel gelijkenissen vertoonde met de behandeling van een ordinaire strafzaak. Waarin verdachten en getuigen worden gehoord en de rol van getuigen en verdachten nogal eens door elkaar liepen.

Geen fraai schouwspel om te zien. Omdat al binnen een half uur duidelijk was dat het niet zou lukken om achter de waarheid te kunnen komen. Vanwege een uitgekiend, slim, strategisch gevoerde verdediging van de hoofdverdachte. Die gebruik kon maken van voorbewerkte getuigen uit eigen gelederen. Maar ook uit getuigen van partijen die intensief met hem hebben samengewerkt.

Er zijn nog wel wat kanttekeningen te plaatsen bij het "Omtzigt functie elders" debat van afgelopen donderdag.
Zo konden de Kamerleden pas om 9 uur 's morgens de opgevraagde stukken van de verkenners inzien, waarna zij om 10 uur alle stukken in hun bezit kregen. Maar Rutte liet zich (bewust n.m.m.) ontvallen dat hij al om half 8 's morgens was geïnformeerd. Desgevraagd weigerde hij te vertellen wie hem had geïnformeerd en dat kan behalve een een hem goedbekende ambtenaar (die inzage in de stukken had) ook Ollongren, Jorritsma, Koolmees en Van Ark geweest zijn. Allen ontkenden.

Kan ook zijn dat de "grote onbekende beller" helemaal niet bestaat! Dat Rutte verdomd goed wist dat hij te uit en te na over Omtzigt had gesproken en dat die man weg moest naar ...elders; maar deze truc erin gooide om de Kamer af te leiden en achter een nieuw stuk rood vlees, c.q. achter de identiteit van de beller, aan te laten gaan. Wat dus gelukt is..!

We weten nu dus nog steeds niet wie de inhoud van de info naar Rutte heeft gelekt. Het lek is er dus nog steeds. De Kamer heeft helaas niet doorgezaagd over wie het lek is. De Rijksrecherche heeft bekendgemaakt geen onderzoek te doen. Ofschoon hier sprake is van het overtreden van een ambtsgeheim, wat strafbaar is.

Daarnaast weten we ook nog steeds niet wie Pieter Omtzigt, functie elders heeft geschreven. Ook daar heeft de Kamer niet echt over doorgevraagd. Maar minstens twee mensen hebben de aantekeningen gemaakt en de Kamer had hun standpunten moeten kennen.
Verkenner Jorritsma stelt voor of hij misschien voorzitter Tweede Kamer moet worden. Maar er is dus niet over Omtzigt gesproken???

Het optreden van de twee eerste verkenners, Ollongren en Jorritsma leidde tot grote ergernis bij de Kamer, omdat zij de tactiek van Rutte - blijven zeggen dat er geen herinnering is - hadden overgenomen en zich opvallend veel details niet meer wisten te herinneren. Jorritsma loog aantoonbaar, hetzelfde geldt voor Ollongren en Rutte. En beiden hebben een week lang als het graf gezwegen.

Als Kaag consequent is ontvangt partijgenote Ollongren ook een enkele reis huiswaarts. Want als de wegen zich scheiden met Rutte dan scheiden die zich ook met de D66-vicepremier. Geen herinnering hebben aan, staat volgens Kaag namelijk gelijk aan liegen.

Het vinden van de hoofdschuldige aan de Omtzigt-affaire werd gaandeweg de strafzaak dan ook steeds meer door D66 en CDA ondergeschikt gemaakt aan het vinden van een juiste oplossing voor na deze strafzaak.
Het herstel van vertrouwen. Waardoor de strafzaak al snel veranderde in een ‘mediation’ traject. Waarin een strafmaatregel kon worden vervangen door een stevige waarschuwing. Een motie van afkeuring! Een passend einde bij dit vanuit rechtsstatelijk oogpunt bizar toneelstukje. Waarin het CDA en D66 te laf waren om de hoofdverdachte in de Omtzigt-affaire direct naar huis te sturen. Om daarmee de VVD als grootste partij bij de laatste verkiezingen alsnog de kans te gunnen een verantwoorde doorstart te kunnen laten maken. Met een nieuwe partijleider. Die wel in staat is om geschaad vertrouwen snel te doen herstellen. In een nog steeds ernstige crisistijd.

En die Kaag vindt - achteraf gezien - het wel prima met zulke mensen samen te werken in "volledige openheid en transparantie, wat nu eenmaal bij haar nieuwe leiderschap past? Zij heeft ons allemaal duidelijk gemaakt wat onder nieuw leiderschap moet worden verstaan. In een achterkamertje met het zo beledigde CDA snel een dealtje sluiten om de hoofdverdachte niet zelf op straat te hoeven zetten. Dat getuigt van laf nieuw leiderschap van D66. Oude wijn in nieuwe zakken!

Maar het debat toonde ook het gebrek aan van goed leiderschap bij het CDA. Als partij zo gepiepeld worden door de Omtzigt-affaire en dan evenals D66 te laf zijn om Rutte zelf naar huis te sturen, geeft blijk als partij stuurloos te zijn.

Man, man, dit was het dan. Het einde van Nederland. Wat een treurig zootje bij elkaar van incompetente labiele vrouwen, volksmenners, beroepsvragenstellers en verkenners Ollongren en Jorritsma die heel toevallig alles geestelijk hebben verdrongen. Voeg daarbij een corrupte rare snuiter met een selectief geheugen. Eentje die schijt heeft aan alles en zegt dat ie nooit over Omtzigt heeft gesproken. Mensen, vergeet de kabinet-BMW-limousines en koop een wit busje met zwaailicht en sirene. Plaats genoeg voor een hele afdeling psychiatrische patiënten.

Het opgevoerde toneelstuk over waarheidsvinding en geheugenhandicaps toont schokkende dominantie van macht boven integriteit aan

Voor de rechtsstaat was dit een uiterst donkere dag. Zeker toen de hoofdverdachte de breed gedragen motie van afkeuring naast zich neerlegde en direct meldde gewoon door te gaan.

Mijn hart krimpt als ik Omtzigt zie spreken. Wat een onrecht is deze man aangedaan. Functie elders. Bedankt voor je bewezen diensten. Wat een droefenis. Omdat zelfs het feit dat je naam is genoemd door iedereen vergeten is. Hoe beroerd is dat.....

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 4 april 2021:
VVD 28(-6), D66 25(+1), PVV 16(-1), CDA 15, SP 9, PvdA 9, FVD 9(+1), GroenLinks 8, PvdD 7(+1)JA 21 5(+2), ChristenUnie 5, Volt 4(+1) SGP 3, DENK 3, BBB 2(+1), 50+ 1, Bij1 1
Last Edit:1 jaar 9 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 9 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 9 maanden geleden #57336
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 28 maart 2021


Peilingen
Partijvoorkeuren en de positie van Pieter Omtzigt
Tien dagen na de verkiezingen en na een valse start van het formatieproces zien we op diverse manieren hoe de versplintering van het Nederlands electoraat doorzet. Waar je ook naar kijkt in de cijfers van vandaag vraag je je af hoe er nog iets kan gaan ontstaan in de komende tijd, wat de goedkeuring kan wegdragen van een meerderheid van de kiezers.

Allereest hebben we gevraagd aan de kiezers of ze als ze nu nog een keer zouden mogen stemmen, zij dezelfde partij zouden stemmen als ze vorige week hebben gedaan. 89% antwoordt dan bevestigend. Op de vraag wat ze zouden stemmen als er vandaag verkiezingen zouden dan zien we een uitslag met beperkte verschuivingen. Alleen JA21 gaat met 2 zetels vooruit. Gezien de ontwikkelingen rondom Pieter Omtzigt hebben we aan de ondervraagden de hypothetische situatie voorgelegd wat zij gedaan zouden hebben als Pieter Omtzigt met een eigen partij aan de verkiezingen had meegedaan. Dat is natuurlijk hypothetisch omdat als dit echt gebeurd zou zijn dan zou er een andere campagne geweest zijn dan nu en zou er ook sprake zijn van bepaalde andere kandidaten die ook op die lijst hadden gestaan. De vraag heeft vooral tot doel om vast te stellen hoe groot de aanhang is van Pieter Omtzigt. Dat is dus niet alleen te merken aan zijn voorkeurstemmen bij het CDA, maar ook de kiezers die aangetrokken kunnen worden uit de andere partijen. Deze hypothetische vraag levert deze lijst Pieter Omtzigt een score op van 23 zetels.
Uitvoerig verslag op Peil.nl


That Was The Week That Was
Het was een uiterst onrustige week in Den Haag door het nu al spaaklopen van de verkennende fase van het formatieproces. Een fluistercampagne van het CDA en de immer blunderende Kasja Ollongren hebben direct de politieke verhoudingen doen veranderen. De onrust in Den Haag zorgt ervoor dat het CDA opnieuw verliest.

Mocht u zich hebben afgevraagd: Wat er zal veranderen na deze verkiezingen, is het antwoord simpel; niets! Er zal helemaal niets veranderen. Het Rutte-regime gaat gewoon verder, wat de uitkomst van de formatie ook mag zijn. Of men nu met het CDA of D66 in zee gaat, het zal aan het beleid niets uitmaken. Rutte zit, net als Merkel in Duitsland, op een koers die hij zelf als alternatiefloos ziet. Daarom ook dulden dit soort figuren geen enkele afwijking van de mening die ze zelf hebben. En natuurlijk mag ook niets in de weg staan van de globalisten agenda, die alles domineert. Rutte kan ook gewoon verder met het uitbouwen van zijn Corona dictatuur. De route is al van kilometers afstand te zien. In de zomer zullen er wat kleine versoepelingen zijn, omdat het buiten het griepseizoen moeilijk is om grote getale Corona patiënten te produceren. Zelfs met testen kom je dan aan een grens. Maar men zal niet stil zitten, want het vaccinatiepaspoort wordt nu al met grote haast door de EU ontwikkeld. Een nieuwe stap dus richting de controle maatschappij.

Komt de herfst in zicht volgt er weer een lockdown die eindeloos verlengd zal worden. Als de spertijd in de zomer verdwijnt, zal hij in de herfst weer in volle omvang terugkeren. Verder natuurlijk massatests, met uitsluiting als gevolg voor diegenen die niet mee willen doen. Het intussen beruchte vaccin zal steeds meer mensen worden opgedrongen, tot men de stap durft te wagen naar een vaccinatieplicht. De muilkorf blijft natuurlijk ook, maar dan waarschijnlijk ook buiten en met gebruikmaking van de FFP2 maskers die voor veel mensen dodelijk gevaarlijk zijn. Zo neemt de dictatuur zijn volle vorm aan.

Er wordt gelijktijdig enorm aan verdiend, kijk maar naar de corruptie schandalen in Duitsland. De enigen die beter worden van de maskers, de testen en de vaccinaties zijn de producenten, de tussenpersonen (vaak politici) en de verkopers. We zeiden het al eerder; Corona gaat niet over gezondheid, maar over macht en geld, heel veel geld. Verkiezingen staan dit alles niet in de weg. De enige macht die dit alles kan blokkeren is de straat. De volkeren kunnen de globalisten en hun handlangers de voet dwars zetten.

Pieter Omtzigt
Wat hem in zijn parlementaire carrière overkomen is, is 'klassiek' te noemen: de macht probeert zich van een luis in de pels te ontdoen. Eerst binnen zijn eigen partij, door hem (bekende truc om iemand te wippen) op een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst te plaatsen. Door een massa voorkeurstemmen kwam hij toch in het Parlement. Zijn woordvoerderschap in MH-17 werd hem afgenomen omdat hij kritische vragen stelde en door NRC (de AIVD-"livreier") karaktermoord op hem te laten plegen. De gefraudeerde lijsttrekkersverkiezingen van het CDA verloor hij nipt van de Man met de Schoenen. Wegens overbelasting stopte die met het lijsttrekkerschap, zodat het logisch zou zijn dat de nummer 2, Pieter Omtzigt, doorschoof. Niet zo bij het door en door verrotte CDA.

Dat Omzigt een gevaar voor de macht vormt bewijst de per ongeluk uitgelekte 'functie elders' die Den Haag voor onze enige volkstribuun in petto had. Een niet eerder vertoonde opdracht aan 'verkenners' in de kabinetsformatie. Nooit maakte de plaats van 'poppetjes' deel uit van de 'verkenningen'. Duidelijk is dat het de verkiezingen verloren hebbende CDA alleen voor baantjes in de regering in aanmerking kon komen als Omzigt zou vertrekken uit de Kamer. Vandaar 'de functie elders'. Een ongekend schandaal. De Nederlandse politiek is volkomen corrupt.

Voorgekookte Rutte-doctrine mislukt
Ollongren en Jorritsma af door de zijdeur. Vermoeiend amateurtheater en een voorspelbare actie van de dames en heren psychopaten.

Van Ark en Koolmees treden aan. Het meest opmerkelijke is, dat Ollongren terugtreedt, terwijl er volgens haar opvolger en partijgenoot Koolmees, niets aan de hand zou zijn. Nog vreemder is dat ze het dossier kennelijk heeft overgedragen aan Koolmees, terwijl ze zelf de kaken stijf op elkaar houdt.
Koolmees en Van Ark maken zogezegd een nieuwe start en beginnen met het citeren van het oude. Hoe dom kan je zijn? De nieuwe verkenners fungeren hier als doorgeefluik voor de vorige verkenners, die nu doen alsof de hele wereld er al vanuit ging dat Omtzigt zou moeten wieberen.

Omtzigt..u weet wel dat prima Kamerlid dat prima Kamerlid wilde blijven en zo de macht wilde blijven controleren. Hetzelfde Kamerlid dat er zelfs een boek over heeft geschreven, waarin hij dat puntsgewijs uitlegt. Dat Kamerlid dat een rapport uitbracht waarover het kabinet struikelde en een minister moest aftreden. Nou...dát Kamerlid moest op een zijspoor worden gerangeerd. En dan is het toch volstrekt normaal en compleet geloofwaardig om zorgen over dat Kamerlid op te schrijven als ‘Omtzigt, positie elders’??? Wat een to-ta-le grap! Wat een schaam-te-loze ver-to-ning !

Omtzigt heeft als volksvertegenwoordiger een taakopvatting, die bij vele bewindspersonen in het kabinet Rutte III tot grote ergernis heeft geleid. Er zijn zelfs notulen van de ministerraad, waaruit blijkt dat in dit overleg met naam en toenaam over het lastige Kamerlid is gesproken. Dit gesprek werd nadrukkelijk ook gevoerd door zijn CDA-partijgenoten Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra. En niet bepaald in vleiende bewoording. Pieter moest worden ‘gedempt’, vonden ook de twee ministers van zijn eigen partij, zo schreef NRC eerder.

Toen Omtzigt letterlijk recht tegenover het kabinet stond en belangrijke documenten wilde hebben op basis van artikel 68 van de Grondwet, was het CDA-bewindspersoon Raymond Knops die liet weten dat het kabinet van mening was dat de gevraagde documenten niet gegeven hoefden worden, omdat de Grondwet spreekt van "informatie" en niet van "interne documenten". Terecht ontplofte Omtzigt over deze houding van het kabinet en meer in het bijzonder partijgenoot Knops. Het Kamerlid was van mening dat de Grondwet met voeten werd getreden en dat door zijn eigen CDA. Hoogleraar staatsrecht, Wim Voermans, noemde de gang van zaken ‘ongrondwettelijk’ .

Het zaadje was dus al langer geplant en kwam de afgelopen week tot leven in de notitie die verkenner Ollongren ongewild (?) deelde met het volk

Omtzigt is totaal niet afhankelijk van de leiding van het CDA. De enige reden dat hij nog in die partij zit is dat hij denkt dat hij door zijn positie in het CDA, meer invloed heeft op de politiek – als hij uit het CDA stapt denkt hij dat het wellicht makkelijk wordt voor Rutte en co. om hem gewoon te negeren. Nu kunnen ze dat niet juist omdat hij CDA’er is en dus rotzooi kan schoppen in de coalitie, wat natuurlijk precies de reden is dat Rutte zo graag van hem af wil.

En nee, natuurlijk is er er geen mens die gelooft wat de nieuwe verkenners beweren, dat het “op een inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media” berust. Houd toch op zeg. Er stond heel duidelijk: “Positie Omtzigt, functie elders.” En dat was materiaal om te bespreken in de tweede ronde.

Omtzigt heeft nu kunnen zien – net als ieder ander – wat ze met hem van plan zijn. Hem kennende zal hem dit alleen maar sterken in zijn missie… en vanaf nu zal hij werkelijk op geen enkele manier een stap terug doen. Ook al omdat hij een enorm aantal voorkeurszetels heeft bemachtigd, 342.000 stuks !

Enfin, Ollongren en Jorritsma fantaseren er wel wat nepnieuws bij. Ollongren is daar bedreven in. Zij doen nu alsof er allerlei bronnen, (zij noemen dat "invalshoeken") zijn die iets over Omtzigt beweerden, dus eigenlijk waren zij niets meer dan de ogen en oren van de samenleving. Toch?
En de Tweede Kamer gaat die onzin geloven? Ik denk het niet. Omdat iedereen weet dat Rutte achter de bewuste notitie zit. Je herkent daar toch meteen de vileine stijl van de Judas in die zijn tegenstanders uitermate gedegen opruimt.? Maar...potverdorie, nu is er een kink in de kabel gekomen. Zelfs twee. Omtzigt blijft en Corona ook. Allebei dodelijk effectief en ze gaan tot de bodem. Corona moet nog naar een hoogtepunt derde golf, en bereidt voor juli/augustus de vierde voor; Omtzigt heeft 13 dubieuze gevallen tegen Rutte in zijn bezit, waarvan er altijd wel een strafbaar wordt en goed wordt uitvergroot.

“De onderste steen moet boven”,
Liet CDA-leider Wopke Hoekstra vechtlustig weten. En met die houding van een beoogde coalitiepartner staat er opeens heel veel op het spel. De positie van Hoekstra is ingewikkelder dan dat. Ook hij wil natuurlijk van de kwestie af, maar na afloop van het Tweede Kamerdebat met de verkenners moet Hoekstra ook nog even aan Pieter Omtzigt uitleggen hoe zijn naam in het formatiedocument terecht kwam en waarom er mensen waren die dachten dat hij op zoek zou zijn naar een andere baan.

Rot tot op het bot
Wob-specialist Roger Vleugels maakt zich boos over de manier waarop er met Omtzigt wordt omgegaan. “Wat ‘Den Haag’ met hem doet, is wat al jaren gebeurt met de ouders in de toeslagenaffaire; aardbevings- en chroom-6-slachtoffers; en met mensen die tegen de overheid hun recht willen halen, bijvoorbeeld via de Wob. De manier waarop ‘onze’ overheid met ons omgaat, is rot tot op het bot,” schrijft de juridisch expert op social media. “Zo te zien heeft een stem op VVD of D66 de rechtsstaat nog niet dichterbij gebracht,” vervolgt Vleugels. “Rutte ten voeten uit: ‘Niemand gaat hier uitleg over geven’. Kamer grijp in, of vinden jullie dat de moordaanslagen op Pieter Omtzigt, democratie en rechtsstaat door mogen gaan?”
“Niet de positie van Pieter Omtzigt, maar die van het CDA en Rutte lijkt me onhoudbaar,” benadrukt Vleugels.

Wat een wereld hè?
Kom, we gaan wat lekkers drinken waarbij ik drink op uw gezondheid en welbevinden. PROOST !


U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 28 maart 2021:
VVD 33(-1), D66 24, PVV 16(-1), CDA 14(-1), SP 9, PvdA 9, GroenLinks 7(-1), FVD 9(+1), PvdD 6, ChristenUnie 5, JA21 5(+2, Volt 4(+1), SGP 3, DENK 3, 50+ 1, BBB 1, Bij1 `1
Last Edit:1 jaar 9 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 9 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 10 maanden geleden #57319
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 21 maart 2021


Peilingen
Geen peilingen. De verkiezingen waren al rampzalig genoeg.

Hoe nu verder?
Dit artikel gaat kort worden. The days After kan ik alleen maar omschrijven als -ONGELOOF-, zoveel boze, ontevreden mensen die dan allemaal weer gaan stemmen op de pathologische leugenaar, de manipulator, de grote voorstander van lockdowns, avondklok, mondkapjes het komende vaccinatiepaspoort, en de hoofd verantwoordelijke voor het "ONGEKEND ONRECHT"

Ook nog nooit meegemaakt, -the day after- een voorlopige uitslag, de heren en dames op het stembureau zijn moe van de gehele dag met die mondkapjes op, twee ploegen is geen optie. Eens kijken waar we dit al eens eerder gezien hebben? de verkiezingen in de VS op 3 November, fraude? Rings a bell? We gaan hier vast nog meer over horen, dit boek is nog niet dicht. Deze Dark to Light verkiezingen vallen immers samen met het èènjarig jubileum van de dictatuur. Dat is te zeggen dat Nederland evenals vele andere landen onder de EU dictatuur valt, de EU die op zich weer onderdeel is, zeg maar een werkmaatschappij is van de Holding: Nieuwe Wereld Orde.
En op 17 Maart 2020 werd het allemaal in het volle licht getoond de dictatuur door een ieder zijn vrijheid te ontnemen, lockdowns, werkloosheid, faillissementen en dan nu medische terreur met verplichte vaccinaties, … euhm, vrijwillig verplicht want er is nog een klein probleempje met de Code van Neurenberg.

Ik verwacht dat u allen blij bent dat dit demissionaire kabinet, dat zowel terroristen in Syrië steunde als moest aftreden vanwege de toeslagen-affaire die gewone Nederlanders zwaar dupeerde, zijn klus kan afmaken. Na tien jaar bezuinigen onder leiding van premier Rutte, heeft u ervoor gezorgd dat deze politici, die ook nog eens verantwoordelijk zijn voor het bombarderen van Arabische burgers in het Midden-Oosten, gewoon kunnen door regeren. Gefeliciteerd. U kunt trots op u zelf zijn. Met dank aan de Nederlandse kiezers is de Great Reset met vestiging van een fascistische werelddictatuur weer een stap dichterbij gebracht .. helaas.

Ze hadden al lang in de gaten dat hun leugens nooit meer stand zouden houden en de verkiezingen verloren zouden worden. Dus het draaiboek van de VS verkiezingen werd ook hier in stelling gebracht aangepast op locale gebruiken en systeem. Stemmen per post, stemmen tellen op een andere locatie, populisten weren als controleurs op de stemlocaties en dan natuurlijk de computer software goedgekeurd door de eigen marionetten.

De uitslag stond vast: Kaag en Rutte
Er is sedert vier jaar een vrouw in ons land die met recht levensgevaarlijk genoemd kan worden: Sigrid Kaag ! Kaag is hier geparachuteerd door Klaus Schwab en de VN om Agenda 2030, the Great Reset en Build Back Better uit te voeren. Maak je borst maar nat. Totalitair fascisme van de ergste soort, waterdichte surveillance, censuur, cancel culture en You Own Nothing And You Will Be Happy.
Kaag gaat onze toekomst bepalen. Deze zeer ambitieuze Bilderberger zal gaan bepalen hoe onze toekomst eruit komt te zien. Een coalitie van VVD, D66, CDA en PvdA ligt voor de hand.

Rutte, Kaag, Hoekstra en Ploumen zijn namelijk kind aan huis bij het World Economic Forum (WEF). Allemaal Schwaffies ! Nu de pandemie volgens WEFFER, Klaus Schwab, “a rare but narrow window of opportunity” representeert om de gehele wereld te resetten moet de vaart erin blijven om binnen 10 jaar Nederland op te heffen, een ‘digital currency’ in te voeren en iedereen afhankelijk te maken van de globalistische overheid, zodat niemand enige vrijheid noch enige privacy overhoudt. Dat is het beoogde doel en de spelregels zijn nu helder dankzij D66 en VVD.

Als het daadwerkelijk zo is dat wel zoveel mensen hebben gestemd op een partij die medeverantwoordelijk is voor zoveel Ongekend Onrecht, en deze mensen ook nog eens de maatschappelijk verstorende identiteitspolitiek-agenda lopen te pushen, dan mogen deze eerst een keer in de spiegel kijken zodat ze kunnen aanschouwen hoe asociaal ze zelf in het leven staan. Dit is niet hoe je een samenleving creëert waarin het vanzelfsprekend dient te zijn dat je naar elkaar omkijkt. Bij een sociale samenleving past geen "premier" Kaag die er openlijk voor uitkomt dat ze warm loopt voor de maatschappelijk segregerende Israelische pseudo-medische dictatoriale apartheid die daar al volop gaande is en waarvoor inmiddels al strafklacht bij het Internationaal Strafhof is neergelegd en aangenomen wegens schending van de Neurenberg-Code
De opdracht aan Kaag als voormalig medewerker van de Verenigde Naties is om de Sustainable Development Goals (SDG) van diezelfde VN uit te rollen in Nederland. Om Nederland af te schaffen. Ze leeft en ademt het globalisme, wat ook haar opdracht is: Nederland reduceren tot een van de stedelijke megapolen van de wereld met 30 miljoen inwoners (samen met Vlaanderen en Nord-Rhein Westfalen.)

Correctief bindend referendum? Het correctief bindend referendum dat haar voor ogen staat is een wassen neus. Omdat zij de voorwaarde eraan wil verbinden dat EU verdragen er niet onder vallen, terwijl onder haar bewind Nederland dient te worden opgeheven ten behoeve van een ‘Verenigd Europa’.
Straks worden we nog meer gena**d door vrouwen als door mannen, ik ben voor gelijke kansen voor vrouwen.
Niet als verraad de trofee wordt van emancipatie

Als je het Nederlandse politieke spectrum nu aanschouwt, dan slaat de schrik je om het hart, omdat vele van die zogenaamde volksvertegenwoordigers meer geïnteresseerd lijken te zijn in hun politieke prestige baantje dan zich af te vragen of ze überhaupt de competenties bezitten om Nederland op een verantwoorde manier te vertegenwoordigen. Onnadenkend wauwelen ze allemaal de mondiale klimaat- en milieu agenda na en de corona- en vaccinatieagenda.

De afgelopen periode heb ik me regelmatig afgevraagd of verkiezingsfraude, manipulatie van de bevolking m.b.v. “gezagsgetrouwe” media, ongegeneerd machtsmisbruik, openlijke minachting en ridiculisering van afwijkende meningen werkelijk iets van de laatste tijd is of dat het voorheen subtieler werd aangepakt, naast het feit dat het vroeger lastiger was om bepaalde informatie te achterhalen. Enfin, zelfs wanneer we altijd al besodemieterd zijn, dan nog was het vele malen vrijer dan nu. De schaamteloosheid van de huidige “elite”….de resultaten van VVD en toch ook D66 op het Groningse platteland zijn totaal ongeloofwaardig, maar “men” flikt het gewoon. Immers, wanneer er mensen zijn die vragen stellen en de straat opgaan, is daar altijd nog de hersenloze, kritiekloze en geweldsgeile sterke arm der wet, met hun geweldsmonopolie.

De Nederlandse media hebben geen excuses meer. Overal ligt de waarheid op straat, en toch blijven ze manipuleren en liegen uit zelfbehoud, dezelfde bangmakerij herhalen van dezelfde selectie persbureaus. Het verborgene komt aan alle kanten open en bloot op straat te liggen. En dat zeg ik niet omdat ik daar zo graag in WIL geloven. Het liefste zou ik willen dat dit niet waar is. Want vanaf nu worden de verschrikkingen, onderdrukking, geweldpleging tegen weerloze mensen, de normalisatie van leugens, tirannie en uitzuiging dus enkel erger.

Ik schrijf dit alles voor alle mensen die diep teleurgesteld zijn en zelfs geschokt over het gedrag van het Nederlandse volk deze week.

"Er bestaat geen remedie tegen de onwetendheid van degenen die zichzelf verbeelden de belichaming te zijn van de rede" (prachtige quote, weet alleen niet meer van wie)

En daar zullen u en ik het mee moeten doen.

Nederlanders krijgen want ze verdienen. Droevig. Kom, we gaan een borrel drinken. Op uw gezondheid ! PROOST !

De politieke stand van het land? Hopeloos.
Zie uitslag verkiezingen
Last Edit:1 jaar 10 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 10 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 10 maanden geleden #57298
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 14 maart 2021

Peilingen
Uit de nieuwste peiling van Maurice de Hond blijkt dat Forum voor Democratie virtuele zetels, en dus echte steun, blijft winnen. FVD staat een paar dagen voor de verkiezingen op 6 zetels bij hem. Dat zou een verdriedubbeling zijn van het huidige zeteltal in de Tweede Kamer. Een geweldige prestatie als het lukt. Een verdriedubbeling is voor elke partij een enorme prestatie.

GroenLinks verliest ondertussen een zetel en staat daardoor op 8 zetels. Nog 8 te gaan !. DENK staat op twee virtuele zetels bij De Hond. BIJ1 op één. Houdt uw hart vast Nederland, Sylvana Simons ligt op koers om in de Tweede Kamer te komen. Brr, de rillingen lopen over je lijf. De eurofiele pubers van Volt staan zelfs op drie virtuele zetels. Of dat klopt? Geen idee. Maar ik hoor wel uit bepaalde kringen dat die Soros-club het heel goed lijkt te doen onder jongeren. Dus wie weet.

Helaas is er ook heel slecht nieuws – nieuws waar we extreem waakzaam door moeten worden.
D66 is volgens De Hond namelijk aan het oprukken. De partij van Sigrid Kaag zou in een weekje tijd opeens drie virtuele zetels erbij hebben gewonnen. Waar heeft Kaag die aan te danken? Aan de afbraak van de laatste restjes democratie en medemenselijkheid???Ik kan niks verzinnen.
Chinese clickfarm aan het werk ? Chinese kaartenbakinfiltratie bij Maurice? U hebt natuurlijk ook gelezen dat D66 Chinese clickfarm gebruikt voor likes voor hun tweets. Allemaal Turkse, Russische en Chinese Nepaccounts. Forum voor Democratie kwam erachter. (ojee, wordt weer plisiebureau Thierry!) Wie zou die likes hebben gesponsord? Mark Koek? De "onafhankelijke" controleur op het stemsysteem? Koud heeft de Kiesraad de "onafhankelijke onderzoeker" Mark Koek aangesteld om de verkiezingssoftwareveiligheid te onderzoeken, stijgt D66 met astronomische cijfers in de peilingen. Hoe zit het met de softwareveiligheid van het kiessysteem van Maurice de Hond, vraag je je dan af. Dat HackDefense bedrijf is 100% eigendom van die meneer Koek, die oud D66-fractievoorzitter, vertrouwenspersoon en raadslid is , kortom de heilige drievuldigheid van D66 is. en die ook nog eens een bedrag van 7.830 euro aan de partijkas gedoneerd heeft. Wisselgeld

Op sociale media ontstond al ophef rondom Koek. Zijn bedrijf HackDefense wordt door de Kiesraad gepresenteerd als ”onafhankelijke organisatie”. In werkelijkheid blijkt HackDefense dus 100% eigendom van D66’er Mark Koek.

Debat in het Zuiden
Tijdens het debat in Brabant was het Kaag die op haar hautaine manier - die onkunde moet verbergen - met allerlei mooie beloftes aan kwam zeilen: of het nu gaat om onderwijs of om de bouwsector. Nu weer met de prachtige belofte van betaalbare woningen. De democraten hebben gewoon niks geleverd terwijl ze vier jaar de kans hebben gehad om verbeteringen aan te brengen. Zelfs de targets van 75.000 nieuwbouwwoningen zijn niet gehaald. Waar D66 goed in is, is praten.
Maar in gelul kun je niet wonen, het houdt je niet warm en je kunt het niet eten.

Ik moest aan Kaag denken terwijl ik schreef dat we ijltempo afstevenen op een tweedeling in de maatschappij. Geen tweedeling tussen links en rechts, man en vrouw, of op basis van de kleur van onze huid, maar tussen praters en doeners. Jawel, besef heel goed dat je om iets goed te kunnen doen je wel moet kunnen praten, om dat doen te faciliteren. Maar een groeiende groep nutteloze lieden "praten" om te "praten" en eisen dat we hen daarvoor riant vergoeden. Dat gaat ons enorm opbreken.

Vrijdagochtend was Sigrid Kaag de gastpresentator bij Goedemorgen Nederland. Ze had Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland meegenomen als haar partijgenoot. Ik heb drie kwartier gekeken, en de enige die aan het woord was, was Sigrid Kaag, op voorzetjes van een van de geïnstrueerde dames van Goedemorgen Nederland. De tweede gast bleek een Emeritus Hoogleraar "Vaccins", en die kreeg ergens aan het eind van die driekwartier de vraag voorgelegd wat hij vond van de "Vleestax" waar Kaag en haar partij fel vóór zijn. Er kwam een onsamenhangend gepreveld, hoog bejaard antwoord. Waarop Jacco Vonhof inbrak, en uitsprak dat hij tégen een Vleestax is, namens zijn MKB-achterban. Kaag glimlachte minzaam. Aan iemand die de spreekbuis is voor "doeners" heeft Kaag helemaal geen boodschap. Zij is er voor de Onderwijzers, de Leraren, Docenten en Professoren, en de Politieke Klasse, de Juristen en de Journalisten.
De "Doeners" kunnen doodvallen.

Na een monoloog van driekwartier over de ambities van Kaag, en haar plannen voor het verkrijgen van meer spreektijd voor vrouwen, vond ik het welletjes. Echt zonde van mijn tijd. Maar voordat u nu in de pen klimt en mij het verwijt maakt dat ik hier ook dagelijks vooral "Praat"....ik begrijp ook dat praten functioneel is, en zelfs als het geen verband houdt met productie, met 'Doen'. Maar verwacht dan geen 'vergoeding'. Kijken hoe lang de 'Praters' het dan nog volhouden. Maar vooralsnog bedenken ze steeds nieuwe argumenten om mensen te cancelen op grond van een mening die indruist tegen hun visie van een 'Leutermaatschappij' met 'Ausweis-priviléges' voor de 'gekwalificeerde elite'.

Een markant lid uit de Doeners-groep die dertig jaar lid was geweest van D66, Benno Baksteen die ons op de televisie zo nu en dan bijlicht over perikelen in de luchtvaart, vindt het nu ook welletjes, en heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Maatschappelijk betrokken Doeners krijgen het knap lastig deze verkiezingen. D66 was hun natuurlijke 'thuis', maar dat is al langer niet meer het geval.

Zo verkondigt Kaag op dit moment de blijde boodschap dat ‘Wie idealen heeft, moet er staan op het moment dat het ertoe doet. Dat moment voor mij is nu.’ Waar dit in concreto toe leidt zijn uitspraken als deze: Vrouwen moeten elkaar ook steunen, dat is ook een belangrijke. Madeleine Albright zei altijd terecht: ‘De hel heeft een speciale plekje gereserveerd voor vrouwen die andere vrouwen niet steunen.’ www.rtlnieuws.nl/.../kaag-d66-plekje-hel-voor ...

Opmerkelijk
Wat is hier opmerkelijk aan? Welnu, kort samengevat: dat Kaag de nonsens van vrouwen als Madeleine Albright steunt ten koste van de moeders van de 500.000 Iraakse kinderen onder de vijf jaar die volgens de Verenigde Naties als gevolg van de door de Washington afgedwongen sancties tegen Irak om het leven kwamen. Sterker nog: op 12 mei 1996 verklaarde Albright — die een joodse achtergrond heeft zoals de Israëlische media meteen blijmoedig bekend maakten — in het bekende Amerikaanse nieuwsprogramma 60 minutes, dat de dood van de half miljoen Iraakse kinderen "de prijs waard" was geweest om de Amerikaanse politieke doelen te verwezenlijken.(olie, olie en olie) En dat, terwijl dit aantal meer is dan in Hiroshima waren vermoord, zoals de interviewster Lesley Stahl verbijsterd opmerkte. Albright, zelf moeder en grootmoeder, bleek evenwel niet onder de indruk te zijn van het argument dat het uitroeien van babies en peuters een oorlogsmisdaad is, waarvoor SS-ers na 1945 werden vervolgd, en zo nodig ter dood gebracht.


Hier zien we wederom het Westerse rationalisme zonder rede, de banaliteit van het kwaad, de criminele gedachteloosheid, de weigering om na te denken. En dat mevrouw Kaag deze genocidale politiek van ondergeschikt belang acht, getuigt van een krankzinnige houding.Hoe kan iemand die de moord op een half miljoen Iraakse babies en peuters ondergeschikt maakt aan haar eigen ambities behoren tot de categorie "fatsoenlijke mensen die de helse strijd aangaan" en daarmee getuigen "van dapperheid en hoop"? Deze houding maakt duidelijk, in elk geval mij, hoe ziek de westerse politiek is.

Zodra een vrouw oorlogsmisdaden pleegt, is dit kennelijk een te verwaarlozen detail voor haar. Waar het bij Kaag om draait is dat ‘"de hel een speciale plekje heeft gereserveerd voor vrouwen die andere vrouwen niet steunen," aldus Kaag. En zo vernietigt haar ambitie haar laatste restje humaniteit.

Naar de hel met deze Machiavellistische Narcist.

Corruptie, pedofilie, bedrog, manipulatie en Kaag…
U weet waarschijnlijk wel dat Balkenende destijds heeft getekend voor de uitvoering van de plannen van Agenda 21 van de Verenigde Naties, die dat doet in samenwerking met het WEF, de WHO en de EU.
Het is een controle agenda; u zult uiteindelijk niets meer bezitten maar wel gelukkig zijn, volgens deze in mijn ogen extreem radicale mondiale ideologie. Iedereen gelijk – afhankelijk van de wereldregering, geen privébezittingen meer (land, motor, auto enz.), geen soevereine landen, één beleid dat doorgevoerd wordt over de gehele wereld, iets wat u nu al ziet op scholen waar onze kinderen, het gebeurt in vele landen, nu al op de peuterspeelzaal geconfronteerd worden met masturbatie en het normaal maken van het knuffelen met vreemden…

Kaag, , evenals Rutte en vele andere globalistisch ingestelde politici zonder ruggengraat, zijn voorstanders van Agenda 21 en zijn zelfs al in dienst van of adviseur voor de Verenigde Naties. Zo ook Kaag die, als het aan het politieke kartel ligt, de nieuwe premier wordt.

Kaag,, die vindt dat we een voorbeeld moeten nemen aan Israël waar nu hulpkreten vanuit de Israëlische bevolking over het internet gaan en voor het Internationaal Strafhof wordt gedaagd

Kaag, , die vindt dat je alleen nog met een identificatiekaart op het internet mag, die de vrijheid van meningsuiting wil afschaffen en die voorgesteld heeft om te stemmen via de post. Net zoals in Amerika, waar veel fraude is geweest met het stemmen per post.

Kaag, die ook weet dat er gesjoemeld is met de stemcomputers in Amerika en toch met deze machines de stemming door wil laten gaan. Ze heeft ze laten “testen”, door een andere D66-er… (zie hierboven)Hoe onafhankelijk kan dat zijn? Ik vraag me dan meteen af wat er getest is? De marges die bijgesteld moeten worden gedurende de verkiezingsdagen? Krijgen we dan net zoals in Amerika miljoenen meer stemmen dan er stemgerechtigden zijn?

Het opportunisme en conformisme van de D’66 politica Sigrid Kaag is zeker niet minder dan dat van de overgrote meerderheid van de mannelijke Tweede Kamerleden.

We worden voorgelogen door politici, die geenszins van plan zijn om een andere koers te gaan varen. Die niet van plan zijn om Nederland weer op te bouwen, die geen plannen hebben om Nederland weer open te gooien, die u niet gaan vertellen dat de muilkorf die u draagt erg slecht is voor uw gezondheid, die onze ouderen langzaam reduceren door middel van eenzame opsluiting en vaccinaties.
Opdat wij niet vergeten


Mondiale belangen
We hebben gelezen dat er een mondiaal plan wordt uitgerold. Het gaat om de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Rutte, is warm pleitbezorger van deze doelen en Sigrid Kaag, heeft deze doelen in haar takenpakket. Hetzelfde geldt voor internationale handel, ontwikkelingssamenwerking en Internationaal milieu- en klimaatbeleid. Met name dat laatste onderdeel speelt op mondiaal niveau een primaire rol.

Vanwege de mondiale belangen en de ‘dreiging’ van het SARS-CoV-2 virus is het van het allergrootste belang dat de combinatie VVD + D66 doorgang blijft vinden in de regering en Tweede Kamer van ons land. Deze twee partijen in het algemeen, en Rutte en Kaag in het bijzonder, spelen een absolute en fundamentele sleutelrol in de implementatie van de SDG en de daarbij behorende economische- en klimaatdoelen.

Verkiezingen en briefstemmen
Tot slot de verkiezingen. Met briefstemmen kun je de uitslag beïnvloeden en die beïnvloeding staat ons land te gebeuren omdat het kartel het niet meer kan winnen zonder valsspelen . Als VVD en D66 deze verkiezingen winnen, dan weten wij dat we als land verloren zijn omdat deze partijen onze vrijheden, onze democratie en onze gezondheid verder om zeep zullen helpen, want dat is precies wat ze in 2020 hebben gedaan en nog steeds doorzetten.

Wanneer Rutte en Kaag het voor het zeggen krijgen zijn onze kansen na 17 maart 2021 verkeken.

Ga stemmen, stem verstandig ! Er zijn maar twee politieke partijen die voor het welbevinden van de burgers zijn en een welvarend, soeverein, democratisch Nederland: PVV en FvD

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 14 maart 2021

VVD 31(-1), PVV 24, CDA 18(+1),D66 17(+3), PvdA 11 (-1), SP 10(+1), GroenLinks 8(-1), PvdD 6(-1), Forum voor Democratie 6(+1), SGP 3, JA21 3,Volt 3(+1) DENK 2, 50Plus 1(-1),Bij1 1, Code Oranje 0
Last Edit:1 jaar 10 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 10 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.383 seconden