Peilingen en Keek op de Week

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 2 maanden geleden #58190
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 21 november 2021

Peilingen
Toenemende polarisatie onder electoraat. Er is iets aan de gang onder het electoraat dat ik niet eerder in deze mate ben tegengekomen, schrijft Maurice de Hond vandaag. Het push-element bij de electorale keuze is beduidend groter dan het pull-element. Kiezers zijn steeds duidelijker in hun keuze waarom ze niet (meer) een bepaalde partij stemmen en steeds minder duidelijk in waarom ze een andere partij wel gaan stemmen.

Dat uit zich in:
Steeds groter aandeel der kiezers die niet meer de partij kiest van 17 maart (40%)
Steeds groter aandeel kiezers die niet weet welke partij te stemmen
Steeds groter aandeel kiezers, die negatief is over andere partijen, ook als het partijen zijn, die niet aan de andere kant van het politieke spectrum liggen. CDA en D66 hebben electoraal daar het meeste last van. Met een verlies van 10 en 8 zetels t.o.v. 8 maanden geleden.Onderaan vindt u de zetelverdeling van vandaag.
Dit alles en meer kunt u lezen op Peil.nl

We leven in een wereld waarin collectieve dissonantie heerst en waarover van alles wordt gesproken, behalve waar het echt om gaat. Politici houden de meest indrukwekkende speeches, lijken de politieke tegenstanders te fileren en het publiek juicht als er weer een nieuwe held opstaat. In ons nationale circus, dat vaak abusievelijk de Tweede Kamer wordt genoemd, zie je taferelen dat de ene clown de andere clown aanvalt en het publiek kijkt gebiologeerd toe. Het inmiddels beruchte World Economic Forum van Klaus Schwab is een onderdeel van deze sekte en als je dan ook spreekt over Klaus Schwab, dan spreek je over de sekteleider, zeg maar de eigenaar van het circus.

De clowns in het circus hebben opdracht gekregen om nooit of te nimmer aan het publiek te onthullen wie de eigenaar van het circus is en dat deze heel veel geld verdient met het tegen elkaar uitspelen van de clowns. De clowns mogen overal ruzie over maken of grappen, behalve dat ene.

Don't Mention The War
In een plenair debat over buitenlandse zaken wilde Van Houwelingen van Sjoerd Sjoerdsma horen of hij zou instemmen met een opdracht aan de minister van BZ om Letland terecht te wijzen op het weigeren van gekozen parlementariërs in het Letse parlement, e.a.a. vanwege het feit dat deze niet zouden zijn ingeënt tegen corona. Dat land heeft ongevaccineerde parlementariërs namelijk niet alleen uit het parlement gezet, maar keert hun vergoeding ook niet meer uit. Er volgde een wat warrig – eigenlijk geen – antwoord van Sjoerdsma, waarop Van Houwelingen de D66-er op pittige toon vroeg om “antwoord te geven op de vraag”. Daarop volgden wat verwensingen aan het adres van Van Houwelingen, die repliceerde: “Uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen”. Opvallend genoeg werd de Kamervoorzitter niet geïnspireerd tot haar voornemen door de nogal plotselinge, onheuse bejegening van Van Houwelingen door Sjoerdsma, maar juist andersom. Dat leidt eerst en vooral tot de gedachte dat voorzitter Bergkamp bepaald weinig objectiviteit aan de dag legt. Iets wat al eerder opviel.

Tribunalen
Wat is een Tribunaal? Volgens de etymologiebank is het een soort rechtbank. Nou, dat had u vast ook al wel begrepen. Maar wat voor soort? Ik heb het voor u opgezocht. Het woord verwijst naar ‘Tribus’, en in de oudheid was een Tribunaal een soort overleg van wijzen binnen de stam die, al dan niet op basis van geschreven wetsteksten, recht spraken. Wat met de eeuwen evolueerde, via een afdeling van de Romeinse bevolking, vormen van jury-rechtspraak, totdat we na de Tweede Wereldoorlog (Neurenberg) uitkwamen bij een ‘bijzondere rechtbank’ voor ‘politieke overtreders’. In die vorm onveranderlijk opgezet door de ‘overwinnaars’ en hun machtige vrienden, die nog een appeltje te schillen hebben met de leiders die zijn afgezet, of als een drukmiddel om zekere politici tot het inzicht te laten komen dat ze aan de ‘verkeerde kant’ staan als ze geen afstand nemen van de ‘overwonnen politieke klasse’.

In die ‘moderne’ vorm is het angstaanjagend als je behoort tot een groep politici die ervan wordt beschuldigd dat ze hun macht misbruiken, en daarom voelde Sjoerdsma zich bedreigd door van Houwelingen waar die hem voorspiegelde dat er op enig moment ‘Tribunalen’ zouden oordelen over de besluitvorming rond corona. Want daar ging het over.

Uiteraard raakt dat niet slechts Sjoerdsma, maar vele politici die zitting hebben in de Tweede Kamer, of ergens een bestuurlijke functie hebben, of propaganda bedrijven ten bate van die groep. Ik draag ‘Neurenberg’ een warm hart toe, waar dat Tribunaal zich ook nadrukkelijk richtte op de toekomst, en er ‘codes’ uit voortvloeiden die bedoeld waren de positie van de burger tegenover de staatsmacht te versterken. Zoals de ‘code’ die zegt dat de burger niet mag worden onderworpen aan medische experimenten in de context van ‘vaccins’ die experimenteel zijn. Met toestemming voor gebruik op basis van een ‘noodverordening’, om de " pandemie" het hoofd te bieden, maar experimenteel..!!

Waar burgers uit eigen vrije wil, na correct te zijn geïnformeerd, kiezen voor deelnemen aan dat experiment, is er niets aan de hand. Maar waar zij gedwongen worden, of worden voorgelogen om hen te verleiden, is dat duidelijk iets waar een ‘Tribunaal’ niet licht over zou oordelen, zeker gezien de snel om zich heen grijpende censuur, de dreigende repressie, en nu het geweld, en een overmaat aan "spin".

Die aanvaring in de Tweede Kamer liep volledig uit de hand toen Sjoerdsma "Hitler" erbij haalde, en van Houwelingen wegzette als een "neo-Nazi", zonder dat de voorzitter ingreep. Hoe die wilde beschuldiging een antwoord was op de vraag van Van Houwelingen aan Sjoerdsma, of hij bereid was het buitenspel zetten van volksvertegenwoordigers in Letland te veroordelen, is mij een raadsel. Als het niet de vooropgezette bedoeling was om van Houwelingen ‘over de rooie’ te krijgen, dan was het gewoon stupide. Dan kun je, in de context van de vraagstelling, beter verwijzen naar het gegeven dat Nazi’s in Letland openlijk marsen organiseren waarop ze er geen geheim van maken dat ze menen dat het ze spijt dat Hitler en de zijnen het onderspit hebben gedolven in die laatste Wereldoorlog. En hoe dat zich verhoudt tot het uitzetten van die ‘ongevaccineerde’ parlementsleden. Ik bedoel...als je het dan toch over die boeg wilt gooien... !

Dat hele uitstapje van Sjoerdsma, waarin hij van van Houwelingen eiste dat die afstand nam van beweringen van andere leden van zijn partij, dat het "apart zetten’" van ongevaccineerden hen herinnerde aan de wijze waarop het de Joden was vergaan in de aanloop naar de Holocaust, is bizar, als je er even over nadenkt. Zeker tegen die achtergrond van dat ‘Letse voorbeeld’. Het is juist extreem belangrijk dat je historische paralellen in een open debat tegen het licht houdt, om te voorkomen dat we als mensheid dezelfde "stupide" keuzes maken. Dan helpt het niet als je van die Holocaust iets ‘sacraals’ maakt. Die massaslachting trof, naast de Joden, ook de Roma, en mensen die door het ‘medische establishment’ uit die tijd waren aangewezen als ‘disfunctionele’ lieden waar je vrijelijk mee kon experimenteren om het ‘Germaanse Ras’ te verbeteren.
Sjoerdsma wilde verwarring stichten, de discussie over een bepaald punt (het uitzetten van ongevaccineerde parlementsleden) ombuigen (debattechniek) naar denkbeelden en standpunten van Pepijn van Houwelingen, waardoor het oorspronkelijke thema uit beeld schuift, en de machthebbers en hun sympathisanten gewoon door kunnen gaan met waar ze mee bezig zijn.
En zo heeft bijna twee jaar lang het grootste gedeelte van Nederland zich laten belazeren, vernederen en vrijwillig vrijheden opgegeven.


Pepijn krijgt steun
Een Italiaanse rechter van het Hof in Messina, Giorgianni, voormalig staatssecretaris Buitenlandse Zaken, wil dat machthebbers, regeringsleiders en politici voor een nieuw Neurenberg Tribunaal gebracht worden. Hij noemde het besluit van de Italiaanse overheid om de experimentele Covid-19- injecties te verplichten, een "misdaad tegen de menselijkheid". Laat maar komen die tribunalen, Advocaat Reiner Fuellmich en zijn team, zijn ook in die richting bezig.

Als dan beelden gepubliceerd worden, waarop te zien is dat iemand in burger, van de overkant van een brede straat, doodgemoedereerd een demonstrant neerschiet in Rotterdam, dan lijkt het startschot voor die ontwikkeling inmiddels gegeven. Wie heeft daar baat bij? Vraag je dat eens af.

Nog even over Rotterdam
Je treitert de bevolking 20 maanden lang met de meest belachelijke en vrijheidsontnemende maatregelen van 1,5 meter dwang, opnieuw mondkapjes, tot avondklok, van sluitingstijden tot gedwongen thuis zitten en verbod je eigen brood te mogen verdienen, dan komt daar een reactie op en beantwoordt het Rutte-treiter-regime dit met scherpe kogels. Nederland, met Rutte aan het bewind slaat, vooral ook internationaal, een plee-figuur.

Dat na de bijna twee jaar van onderdrukking van de bevolking de rellen in Rotterdam zomaar ineens zijn ontstaan, mag opmerkelijk genoemd worden. Tot nu toe zagen we keurige demonstraties, met hartjes en paraplu’s en Peace in our Time, maar ineens zijn Nederlanders in razende #GiletJaunes veranderd en steken ze politieauto’s in de fik!

Maar hoe attent...de pallets met stenen konden klaar [bekende tactiek uit V.S.] en Eurogendfor troepen werden gesignaleerd.

Als men één ding niet wil, is het authentiek verzet en als Big Data gegevens laten zien dat Nederland wakker wordt, dan werkt het heel goed om zelf de lont in het kruitvat te steken. Valse vlag dus. Eigen mannetjes in burger die de boel opstoken om vervolgens dramatische beelden aan de nationale en internationale pers te kunnen tonen, om daarna te kunnen zeggen dat we misschien wel het leger in moeten zetten.
Door de inzet van tienduizenden Inoffiezieller Mitarbeiter die deze demonstraties grotendeels vullen wordt een situatie gecreëerd dat men de "terreurkaart" kan trekken om zo verzet aan extremisme te koppelen.( iedereen die tegen het coronabeleid is, is een rechtsextremist), waarna Eurogendforce kan ingrijpen als opmaat voor de regering naar nog meer beperkingen en verboden. Martial Law...if only we could !

Maar hier is overduidelijk de staat de extremist met haar uitsluiting van iedereen die inziet dat je mensen niet vol kunt spuiten met een experimenteel goedje waarvoor slechts een voorlopige vergunning is afgegeven omdat het gif niet de voorgeschreven stadia van onderzoek en procedures heeft doorlopen en waarvan de lange termijn effecten niet bekend zijn en dat iets met programmeren van je DNA doet.

De rellen in Rotterdam vrijdagavond, Den Haag gisteravond en Den Haag en Brussel vandaag? Eurogendforce was te logeren, dus waarom ook niet even vuurtje stoken in Brussel, nietwaar?
De staat organiseert haar eigen verzet en heeft net als onder de Stasi in het voormalig Oost Duitsland duizenden pionnen klaarstaan die heimelijk voor de staat en de Europese Unie werken

Het meest "antieke" gezegde ” Wie wind zaait zal storm oogsten”, is tijdloos.

Kom, we gaan wat lekkers drinken. Blijf gezond, Blijf lezen. Op uw gezondheid PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 21 november 2021
VVD 32 (-3), PVV 20(+3), D66 16,PvdA 10, GroenLinks 9,PvdD 9, SP 8, BBB 8, JA21 7, Volt 6, FVD 6, ChristenUnie 6, CDA 5, SGP 3, DENK 3, Bij1 1,BVNL 1,50+ 0
Last Edit:1 jaar 2 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 2 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 2 maanden geleden #58166
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 14 november 2021

Peilingen
Maurice de Hond woedend want 2G-maatregel, voor straf geen opiniepeiling. Al zeventien jaar stuur ik vrijwel iedere zondag een mail met de laatste peiling. Dat doe ik vandaag niet. Ik was en ben teveel aangedaan omdat blijkbaar toch ons landsbestuur het voornemen heeft om via de 2G-regeling een deel van de bevolking uit te sluiten bij een groot deel van hun mogelijke activiteiten buitenshuis. '2G zal juist voor toename ziekenhuisopnames zorgen' ....
Lees de brief van Maurice de Hond die integraal op ons forum staat

We worden "geregeerd"door psychopatische hufters en landverraders
Wie opmerkt dat een QR-maatschappij in strijd is met nagenoeg ieder belangrijk grondwetsartikel, waaronder artikel 1: die is nu een "terrorist", "wappie","‘complotverspreider", of "weigerparia". Om eens wat termen te noemen die de overheid via haar media loslaat op critici van haar mensonterende beleid. Waar zelfs een "recht" staat zich TEGEN de burger keert en misdadigers tegen de mensheid en de menselijkheid met verve verdedigt, is sprake van openlijk fascisme. Van het opzettelijk af- en toedekken van NAZI-praktijken door een corrupt en misdadig regime.

Het was gênant om te zien hoe een man die er geen enkel probleem mee heeft het waanzinnige kabinetsbeleid te steunen, - het zelfs mede vorm geeft - een beleid, dat ervoor zorgt dat er steeds meer zelfmoorden worden gepleegd, dat ouderen moederziel alleen sterven in verpleeghuizen, en dat mensen die een beetje normaal willen doen een enorme boete en een strafblad krijgen, zat te janken in de Tweede Kamer. Niet omdat hij tot inkeer was gekomen over het rampzalige, asociale, totalitaire, onmenselijke kabinetsbeleid, maar omdat hij persoonlijk onder vuur lag omdat hij betrapt was op het aan zijn laars lappen van de regels tijdens zijn huwelijksceremonie.

Dus niet uit medegevoel met al die burgers die geestelijk en financieel kapotgemaakt worden door dit kabinetsbeleid, maar omdat hij het zo vreselijk voor zichzelf vond dat hij betrapt was ! Niet emotioneel geworden omdat het hele MKB weggevaagd wordt of dat brave burgers toch een strafblad krijgen omdat ze de idiote coronaregels van het kabinet even vergeten waren, maar wel janken — in de Tweede Kamer — als zijn eigen politieke positie op het spel staat. Het allerergste is dat hij en de andere leden van het partijkartel vinden dat hij hiermee weg moet kunnen komen. Hij heeft toch sorry gezegd? Nou dan ! Zeikers ! Ze hebben zo weinig respect voor de burgers van dit land, dat ze denken dat dit wel overwaait en dat Grapperhaus gewoon door kan gaan met het spelen van Corona-Robocop.

De absolute tegenstelling van Jeroen Pols wordt belichaamd door volstrekt leugenachtige en werkelijk IN-en-IN-SLECHTE (!) mensen als blaaskaak Grapperhaus, en de tot de overige 70 (!) behorende, op uw en mijn belastinggeld parasiterende lamstralen, die als "volksvertegenwoordigers" "gekozen" zetels blijven bezetten in de Tweede Kamer, maar halsstarrig de andere kant op blijven kijken. En vergeet de op tv overheersende machtswellusteling Gauleiter Bruls niet. Gemankeerde poppetjes die 100% gecontroleerd worden. Waterdragers. Useful idiots. Opportunistische WEF-soldaatjes.

Rechtszaken worden ondermijnd door opzettelijk (!) NIET op vragen of inhoud in te gaan, aangetoonde feiten gewoonweg te verdraaien of deze compleet te negeren.

Kamervragen worden steevast met volstrekt inhoudsloze, omtrekkende zwetsverhalen afgedaan zonder ook maar het minste deel van de vraag te beantwoorden of ook maar ergens verantwoording voor te nemen. Sterker nog, kritische vragen worden zelfs als ‘heel raar’ of als nep-nieuws bestempeld, omdat dit ‘ondermijnend’ zou zijn voor het huidige nog steeds demissionair zijnde, volledig corrupte (!) maffiasyndicaat. Werkelijk álles wordt met leugens en zwamverhalen afgedaan, terwijl de waarheid vakkundig wordt zwart gelakt of in de versnipperaar terechtkomt. Keihard aangetoonde feiten die er WERKELIJK toe doen, worden weggemoffeld, vermeden en zelfs ontkend, maar ú bent een gek, een wappie of een (klimaat en/of corona) ontkenner. En wie bepalen wat echt nieuws of nepnieuws is? Dat bepalen zijzelf. Nergens door en mee onderbouwd, maar "gewoon, omdat WIJ dat zeggen!" Nu zijn domheid, narcisme en arrogantie sowieso al een heel destructieve combinatie, maar voor dit al ruim meer dan 220 dagen demissionaire kabinet (waarmee hun incompetentie nog maar eens wordt benadrukt!) lijkt dat zelfs een aanname-eis te zijn.

Thierry Baudet noemt het een kartel, maar het betreft hier een wereldwijd, zeer zéér duister maffiasyndicaat met de VN, de WHO, de EU en het WEF als aangevers, en gecorrumpeerde "rechters" als beschermers op de achtergrond, door het "recht"systeem en de minister van Justitie aan alle kanten beschermt en afgedekt, waarmee elke mogelijkheid tot rede, redelijkheid en gerechtigheid ons is ontnomen.

Helaas zal het uitsluitend nog via geweld kunnen worden teruggedraaid. Geweld waar ik, zoals ik al zo vaak heb aangegeven, zeker niet voor kies en absoluut geen voorstander van ben, maar waar ZIJ (WEF-trekpop-Grapperhaus en zijn Gestapo-politie- en BOA-NSBers) maar wat graag op inzetten.

Bestuurlijke chaos
Wat is de werkelijke reden van deze chaos? Ik houd het op incompetentie. Politieke incompetentie. Bestuurlijke incompetentie. Professionele incompetentie. En deze incompetentie tracht men te maskeren met machtsmisbruik. Soms grof machtsmisbruik. Dat is in de kern waar het om draait. De feiten zijn dat we ons in de ernstigste bestuurlijke en constitutionele crisis bevinden sinds mensenheugenis. De Staat trilt op zijn grondvesten: machtsmisbruik, incompetentie. manipulatie, intimidatie, segregatie, privacy schendingen op ongekende schaal, desinformatie, emotionele terreur, corruptie. Het is onvoorstelbaar wat er gebeurd is in de afgelopen 20 maanden.

De democratie is sinds maart 2020 in rap tempo aan het verdwijnen. De vrijheden die we hadden, hebben we voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog voor een groot deel weer moeten inleveren. Grondrechten zijn vervangen door ‘tijdelijke wetten’. Met de fascistische dictatuur die nu is ingevoerd in Nederland en die alle wetten heeft uitgeschakeld, is Rutte de alleen heerser geworden. Hij introduceerde verdeeldheid in de samenleving, waarbij hij burgers selecteerde in gevaccineerde en niet-gevaccineerde burgers. Mensen met een QR code mogen naar het theater en de bioscoop. Mensen zonder QR code moeten toezien hoe anderen naar binnen lopen.

Zo werd ook joden verboden in het begin van de Tweede Wereldoorlog om cafés, restaurants, park en bioscopen in te gaan. Weinig mensen weten dat de Holocaust op dezelfde manier begon, als de Great Reset nu. En geloof me, alle maatregelen die destijds leidden tot de uitsluiting van groepen van mensen zullen ook nu weer volgen omdat The Great Reset een blauwdruk is van het Nazi-regime tijdens WW-II. Kijk in de landen om ons heen, daar neigt men al naar deportaties van "ongehoorzamen", het opsluiten in kampen, opleggen van gevangenisstraf, en - kijk hoe de hersenlozen van Grapperhaus zich nu al gedragen bij vreedzame demonstraties - liquidatie ! Het verleden erbij halen is een MUST juist daardoor leren we wat de gruwelijke gevolgen kunnen zijn van "beleid" en het kritiekloos achter dat beleid aansjouwen.

Ons wordt verteld dat een vaccin de enige hoop is om weer terug te keren naar normaal. Professor Dick Bijl (was tot 2017 hoofd redacteur van het Geneesmiddelenbulletin) zegt zelf dat hij de huidige covid-19 vaccins nooit zou gebruiken, omdat hij ‘geen proefkonijn wil zijn in een medisch experiment’.


De QR- en zo meteen 2G-maatschappij die opgetuigd wordt en waarmee op grote schaal mensen worden uitgesloten op basis van vaccinatiestatus, is niet alleen moreel verwerpelijk, maar ook vrijwel niet wetenschappelijk te onderbouwen.
Immers, coronavaccins hebben al snel geen relevant effect meer op de verspreiding van het virus. “Daarmee vervalt elke rechtvaardiging voor de voorgestelde QR-maatschappij waarin mensen – waaronder alle kinderen vanaf 12 jaar – worden gedwongen tot vaccinatie om deel te kunnen nemen aan het normale maatschappelijk leven.

Misleiding
Om de aandacht af te leiden en voor te sorteren op een Staatsgreep een omwenteling van ongekende, wereldwijde omvang in het financiële moeras, waar niet meer uit te ontsnappen valt, bestookt men de volkeren met een schijnbaar ontembaar virus, met een smeltende aarde, overstromingen en bosbranden, met ongelimiteerde massa-immigratie…. en noem alle ellende maar op.

Er is zoveel virtueel geld bijgedrukt dat dit niet meer om te draaien of te beheersen valt, het piramidespel gaat instorten.
Iedereen moet dus aan de QR-code of een internationale digitale ID, waar dan alles, letterlijk alle parameters van uw leven incl. CO2 budget, aan hangt. U krijgt dan wat digitaal "geld", maar de machthebbers bepalen waar u dat aan mag uitgeven. Daarom verdwijnen op zo grote schaal de pinautomaten en de bankkantoren. Cash moet uitgefaseerd, want onttrekt zich aan controle, en een bankrun is straks voorgeprogrammeerd.

Niemand bij zijn volle verstand zou hier mee akkoord gaan, dus is het nodig dat de wereldbevolking tegen elkaar wordt opgezet, dat vanaf de kansels van de heersers hel en verdoemenis wordt gepredikt zodat de meesten angstig krimpen, volgen en uiteindelijk dankbaar kruipen voor een paar kruimels van wat ooit was.

Weet u wat? We laten het hier bij en gaan wat lekkers drinken. Blijf gezond, blijf lezen ! PROOST !

Geen peilingen vandaag dus de politieke stand van het land per 14 november is gelijk aan die van vorige week
Last Edit:1 jaar 2 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 2 maanden geleden doorkatertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 2 maanden geleden #58136
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 7 november 2021

Peilingen
Geen verschuivingen in de politieke voorkeur deze week.
De nieuwe peiling van Maurice de Hond gaat over het vertrouwen in de politiek. Hoe kijken zijn respondenten naar de Haagse politici, bestuurders en instituten? De nieuwe peiling van De Hond laat een schrijnend beeld zien: het vertrouwen in de Nederlandse politiek ligt zeer laag.

Géén enkele minister uit het demissionaire kabinet scoort gemiddeld een voldoende. Het vertrouwen in het demissionaire kabinet scoort zwaar onvoldoende. De hoogst scorende minister is D66’er Wouter Koolmees, die een belabberde 4,8 scoort. Wat laat zien met wat voor een pijnlijke vertrouwenscrisis Nederland te maken heeft.
Maar ook het vertrouwen in de algehele politiek is laag. Van de huidige fractievoorzitters geniet alleen Pieter Omtzigt een voldoende. Alle andere fractievoorzitters scoren onvoldoende. Het is tekenend voor de vertrouwenscrisis in het gehele politieke landschap. Al jaren klagen veel burgers over de almaar groter wordende afstand tussen de politiek en het volk, en een peiling over een cruciale vraag als vertrouwen geeft in cijfers weer hoe groot het probleem wel niet is.

Ironisch genoeg krijgt Pieter Omtzigt alleen een onvoldoende van VVD– en Forum-stemmers. Veel FVD’ers zijn natuurlijk het vertrouwen in de Haagse politiek al lang zat én VVD-stemmers zijn natuurlijk niet blij dat Omtzigt jarenlang Rutte heeft aangevallen op zijn wanbeleid.
U kunt alles nog eens nalezen op Peil.nl

"Medische" dictatuur
In dit theater van de democratische medische dictatuur, waar een bange meerderheid geleid door angstvisioenen haar complexen opdringt aan een minderheid. Voorbijgaande aan artikel 1 van de grondwet. De natie economisch / financieel ten gronde richt. Voorbijgaande aan rationaliteit.
Het is buitengewoon triest dat alle wereldleiders hetzelfde fake verhaal verkopen! In elk land stijgen plots de "besmettingen". Kwestie van afspreken het aantal cycles bij de PCR-test een beetje opvoeren tot boven de 30, dan heb je altijd prijs.

Overal zitten de grootste leugenaars in de regering die "toevallig" allemaal lid zijn van dezelfde club. Blijkbaar hebben ze het vaccin eerst op deze mensen uitgeprobeerd, want er is er niet een die de leugen nog van de waarheid kan onderscheiden! Ze voeren allemaal klakkeloos het programma van hun grote Führer "Blofeld" Schwab uit, niemand die het in zijn hoofd haalt om kritische vragen te stellen! Het is nu de grote kans om de GREAT RESET door te voeren, de nieuwe dictatoriale communistische wereldregering!

Niemand die vraagt of het Covid 19 virus geïsoleerd is, wat dus nog niemand wereldwijd gelukt is. Ondanks de 1,8 miljoen dollar die er voor "de vinder" uitgelooft is. Ze nemen dus maatschappij ontwrichtende maatregelen voor een virus waarvan men niet eens weet of het bestaat! Niemand die vraagt of de PCR-test het Covid 19 virus kan aantonen! Volgens Kary Mullis de uitvinder ervan is dat onmogelijk om hiermee besmetting of besmettelijkheid aan te tonen! Vervolgens zegt de Wereldgezondheidsorganisatie dat Hydroxychloroquine met zink en Azitromicine een levensgevaarlijke behandeling is en VERBIEDEN dit goed werkend medicijn waar dr. Zelenko en Prof. Raoult en ook onze eigen dokter Rob Elens super goede resultaten mee had! En waar de bevolking van India mee is gered.

Vervolgens semi-verplichten ze de hele bevolking aan een medisch experiment mee te doen waarin in 2003 bij Sars Cov 1 alle proefdieren stierven! Waar ze nu zelfs kinderen die geen enkel risico lopen aan bloot gaan stellen!

Vervolgens verplichten ze opnieuw mondkapjes die levensgevaarlijk zijn in verband met luchtwegklachten. Het hele Covid 19 Circus is een opeenstapeling van bewuste blunders om genocide op de bevolking te plegen. Dit heeft niets met gezondheid te maken. Dit gaat erover om de westerse bevolking op de knieën te krijgen om hun Great Reset door te voeren, waarbij wij van al onze rechten en bezittingen zullen worden beroofd.

We zullen een klein basisinkomen krijgen en daar letterlijk alles van moeten betalen! Dat wil zeggen, als u genoeg deugpunten hebt verdiend, anders is het houtje bijten. Diegene die zich hebben laten prikken om hun vrijheid terug te krijgen zullen van een koude kermis thuis komen. Ook zij zullen de tucht van het communisme moeten ondergaan. Het ziet er somber uit voor onze kinderen en kleinkinderen.

Veilig?
Als de vaccins zo veilig zijn waarom staat er op www.adrreports.eu dat er meer dan 2 miljoen slachtoffers zijn en 28 duizend doden in Europa, na gebruik van één van de 4 vaccins. En is er een Europees fonds in oprichting om de slachtoffers financieel bij te staan na gebruik van één van de vaccins
www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0475_NL.html

Covid-19-vaccins verhogen in feite zowel de infectie- als de sterftecijfers. Hoe meer we vaccineren, hoe slechter ze allebei worden. In plaats van veilig en effectief te zijn, bewijzen honderden miljoenen gevallen en miljoenen doden dat de Covid-19-vaccins niet alleen ineffectief maar ook dodelijk zijn, en de gegevens om het te bewijzen zijn er.

Our World in Data
Gegevens werden geanalyseerd van de 'Our World in Data'-site van de Johns Hopkins University over 247 miljoen Covid-19-gevallen vanaf het allereerste begin van de pandemie tot 31 oktober 2021, voor alle 185 landen waar ze gegevens hebben over zowel het percentage gevaccineerde mensen, de cumulatieve bevestigde gevallen per miljoen en de cumulatieve sterfgevallen per miljoen. De resultaten over de gemiddelde gevallen en gemiddelde sterfgevallen per miljoen mensen waren als volgt:
theexpose.uk/2021/11/03/worldwide-data-p...accinated-countries/

Ondertussen blijf ik aandringen op het opheffen van de bestaande censuur op ‘onwelkome’ commentaren van door de wol geverfde artsen en wetenschappers die bedenkingen hebben tegen het rotzooien met experimentele ‘gen-therapie’, bij het gelijktijdig opheffen van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de producenten.

Als je pleit voor consequenties voor de ‘Wappies’, terwijl je akkoord gaat met het uit de wind houden van ‘Big Pharma’, dan heb je enkele belangrijke afslagen gemist op school, of de universiteit.

Mijn vrees dat al die mensen die nu voor hun beurt praten, en die bepleiten dat vaccinweigeraars buitengesloten worden, straks alles op alles zullen zetten om fatale, en ernstige bijwerkingen van de ‘vaccins’ te verhullen, bijvoorbeeld door het te schuiven onder een gevolg van griep, of zuiver toeval, of zelfs dan nog bedenken dat het eigenlijk de schuld is van de vaccinweigeraars, is helaas nu al realiteit aan het worden. (Lareb !)

Hubert Bruls
Opperbobo des Vaderlands van Alle Veiligheidsregio's en Overige Ernstige tot Zeer Ernstige Gebieden. Bruls is sinds het begin van de Corona Soap opperterrorist namens de STAAT DER NEDERLANDEN. Met harde hand handhaaft hij de NSB-wetgeving en doet er met grote regelmaat een schepje bovenop. Het liefst sloot hij als voorzitter van de 25 Verenigde Veiligheidsregio’s iedereen op en was de hele dag druk met “kijken achter de voordeur” of de delinquenten zich thuis ook aan de regels zouden houden. Bruls, de veelnekkige morbide obees, het prototype van de gluiperige NSB-dienaar. Zich in het complot ingeslijmd door als vaandeldrager met een aanklacht tegen Wilders' "minder,minder", in optocht naar het politiebureau te gaan om aangifte te doen. Een rasechte CDA'er !! Dat wil zeggen: een bruikbare idioot voor de smerigste karweitjes. Met andere woorden: tot Voorzitter (Gauleiter) van de Veiligheidsregio gebombardeerd wegens vastgestelde "kwaliteiten".

Vorige week bestond deze ongekozen NSB burgemeester, papist tot op het bot en - de gluiperd - VRIJMETSELAAR
voor de invoer van de coronapas op het werk. De dictatoriale engnek bleek niet namens zijn collega's te spreken, maar souffleert graag het kabinet. Waarschijnlijk weet u nog dat in het voorjaar werd gehamerd op het openstellen van terrassen. En kijk nou joh..., het kabinet ging erin mee.

Grapperhaus
Nog een van hetzelfde kaliber. Grapperhaus polst regelmatig in een zeer vroeg stadium, de burgemeesters in de veiligheidsraad over mogelijke maatregelen waar het kabinet aan denkt. De man die op de hoogte was van de enorme fraude bij de Landsadvocaat, maar de zaak onder de pet hield en de Tweede Kamer niet inlichtte. Wat deed Grapperhaus?

Niks. Nou ja, bijna niks.
Hij stuurde een brief aan de Kamer over de relatie met de Landsadvocaat over de voortgang met allemaal Zuidasgelul over 'compliance' en 'governance' en een 'Raad van Commissarissen'. Daarin schrijft de min/Jus dat het onmogelijk was om per direct te stoppen met zaken te doen met Pels Rijcken. Dat snappen we nog, want al die zaken overdragen aan een nieuw kantoor is een hoop gedoe. Maar ook bij de maatregelen op de middellange en lange termijn staat NERGENS dat hij van plan is alle nieuwe zaken onder te brengen bij een ander kantoor.

Voor miljoenen gefraudeerd. Keihard gelogen en geholpen aan het kapotmaken van gezinnen. En de straf? De Nederlandse Staat blijft voor miljoenen en miljoenen zaken doen met de oplichters van Pels Rijcken. Leg dat maar eens uit aan die 1115 kinderen die uit huis zijn geplaatst. Minachtig! Pure minachting voor dit soort te manipuleren klootzakken.

Terug naar Bruls
Die heeft de tijd van zijn leven, getuige zijn drang om te handhaven. Deze ongekozen flapdrol heeft de wind eronder, zullen we maar zeggen. Lid van een vrijmetselaarsloge, verkleed als carnavalskraker, pro-Antifa, fel tegen Zwarte Piet en DUS tegen Wilders. Het politieke schijnproces tegen de eigenaar van de PVV was mede op zijn initiatief.

De kroon op zijn “werk” is zijn voorzitterschap van de Veiligheidsregio’s. Het lijkt wel een opstapje naar een zware functie in Den Haag. Maar dan moet je eerst wel aantonen, dat je vals en kwaadaardig bent, terwijl er in de kranten wordt geschreven dat je “midden tussen de burgers staat” en “streng doch rechtvaardig” bent. Het gaat Bruls uitstekend af.

Op de keper beschouwd heeft deze vrijmetselende ongekozen NSB burgemeester, die boeren met de ME de stad uitjaagt, NIETS tot stand gebracht, anders dan ellende door zijn dreigende gebral uit hoofde van zijn benoemde functies. Hij geeft het goede voorbeeld door repressief boetes uit te delen en zijn stad tot strengste van Nederland te maken. In Den Haag hoorde je ze vast denken: “Een geschikte nuttige idioot, die moeten we hebben!”

Bruls, een levensgevaarlijk mannetje, die kennelijk een allesverzengende jezuïtisch aandoende haat tegen de bevolking moet verbergen. Levensgevaarlijk, waarom ook al weer?

Wie heeft de aan niemand verantwoordelijke Hubert Bruls de coronabovenbaas van Nederland gemaakt?’ twitterde hoogleraar staatsrecht Wim Voermans onlangs.


Dat uitgerekend deze man het bestaat om te praten over de volksgezondheid, is de grootste gotspe aller tijden. Maar ook om te gieren!. Hoe is het in vredesnaam mogelijk, dat deze man, die lijdt aan morbide obesitas, een podium krijgt om zijn waanzinverhalen te vertellen? Deze NSBurgemeester Hubert Bruls, deze Arrogante Corpulente Volgevreten Opgeblazen Brulkikker kan al die tijd die hij nu verspild met Volkomen Onzinnige interviews & TV-Optredens en voorstellen om de burger te dissen, en nieuwe pest protocollen te dicteren, beter gaan gebruiken om zijn Morbide Obesitas eens aan te gaan pakken. COVID-1984 vermenigvuldigt zich namelijk razendsnel in VETCELLEN…

Deze Bruls pleit voor coronabewijs op de werkvloer want "We hebben meer belang bij robuuste maatregelen dan hele kleine". Nou mensen, haal allemaal uw QR-pas maar tevoorschijn, want die hebt u binnenkort ook nodig om thuis naar de WC te gaan. Afgelopen met die halve maatregelen...! Duimschroeven dames en heren..! Wetswijziging, aldus de ongekozen chef van het Nationale Afpersingsinstituut. De "veiligheidsregio's verworden tot strafkampen. Hij doet maar wat en vraagt niks. Hij argumenteert niet, hij dreigt.

Hoe is het mogelijk dat zo'n onooglijk, onbetekenend, ongekozen menneke met een enorme pens zich al deze bevoegdheden toe eigent? Hij vindt dat de volksgezondheid in het algemeen zwaarder moet wegen dan wat iedereen individueel ervan vindt. Hij kickt zo onwaarschijnlijk heftig op het opleggen van beperkingen aan de bevolking dat het niet eens in zijn ongekozen warhoofd is opgekomen dat overbelasting door het virus niet het probleem is, maar het gebrek aan zorgcapaciteit, het chronisch onderbezet zijn als gevolg van politieke keuzes. En dan kan hij wel vinden dat het oplopende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames om strengere maatregelen vragen en dat de wetswijziging die daarvoor nodig is in gang moet worden gezet. Het is beating about the bush...

Want de meeste "reguliere" opnames in het ziekenhuis zijn een gevolg van maatschappelijk aanvaarde leefstijlkeuzes, die leiden tot onder andere hart- en vaatziekten, diabetes en OBESITAS. Dat wordt allemaal maatschappelijk aanvaard. Maar wat bij bepaalde politici niet aanvaard wordt is dat mensen die om de meest uiteenlopende redenen niet gevaccineerd zijn, over één kam worden geschoren door politieke nitwits als Bruls en de Media. Als we naar een samenleving willen gaan die uitgaat van terreur, gezondheidspasjes en uitsluiting dan zal niet een "virus" de gezondheidszorg een genadeklap geven, maar de politiek.

NSB’ers werden tijdens de nazi bezetting van ’40 – ’45 automatisch tot burgemeester benoemd omdat ze lid van de juiste partij waren, niet omdat ze door de burgers van de gemeente werden gekozen. In de “Corona Soap” bezettingsperiode die in 2020 is begonnen zouden normaal gesproken talloze burgemeesters zijn weggezuiverd, omdat ze voor de burgers zouden zijn opgekomen. Maar het korps is helemaal intact gebleven, niemand is weggezuiverd, allemaal kwamen ze op voor de burger, die zich ongevraagd dient te schikken naar een opgelegde coronadictatuur. Geen greintje empathie komt er bij deze burgemeesters aan te pas, allemaal onder de bezielende leiding van Hubert Bruls, ongekozen chef van het Nationale Afpersingsinstituut: de “veiligheidsregio’s” zijn verworden tot strafkampen. Hij doet maar wat en vraagt niks. Hij argumenteert niet, hij dreigt. Overleggen is bij dit duistere verschijnsel dicteren geworden. Dat leer je niet, dat zit in je karakter. In welke staat van verrotting is dat karakter terecht gekomen. Voor hun benoeming moeten dergelijke figuren een hersenscan hebben gehad.

Deze ongekozen “bestuurders” zullen ongetwijfeld slechts één argument tegen alle vragen in kunnen brengen:
“WIJ VOERDEN SLECHTS ORDERS UIT”

Kom, we gaan wat lekkers drinken en breng graag een toost uit op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

Wegens geen verschuivingen deze week is de politieke stand van het land op zondag 7 november 2021, gelijk aan die van vorige week, 31 oktober 2021
VVD 34, PVV 20(+1), D66 18, PvdA 10, GroenLinks 9, PvdD 9, SP 8, BBB 7, ChristenUnie 6,Volt 6, FVD 5, CDA 5, JA21 5, SGP 3, DENK 3, Bij1 1, BVNL 1, 50pLUS 0
Last Edit:1 jaar 2 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 1 jaar 2 maanden geleden doorkatertje. Reden: taalfout
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 2 maanden geleden #58112
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 31 oktober 2021

Peiling
De schommelingen in politieke voorkeur zijn de laatste twee maanden vrij beperkt gebleven. Ook de peiling van vandaag laat weinig verschuivingen zien. De grootste verschuiving in de afgelopen vijf weken is de PVV, die 3 zetels is gestegen en daarmee de tweede partij is. De PvdD is in die periode 2 gestegen en komt nu op 9 zetels komt. De hoogste score tot nu toe in onze peilingen. Daarmee verschilt deze partij qua omvang nog maar 1 zetel met de PvdA en is net zo groot als GroenLinks. CDA en D66 zijn de grootste verliezers en BBB is de grootste winnaar.

Bij het CDA is er nog iets anders aan de hand. Niet alleen dat de deceptie van het CDA compleet is en nog maar 29% van de originele kiezers nu opnieuw CDA zouden stemmen. De nieuwe peiling van Maurice de Hond maakt pijnlijk duidelijk dat het CDA geheel vervreemd is van zijn oorspronkelijke mandaat. In zijn onderzoek neemt Maurice de Hond bij de peiling zelf alleen afgescheiden Kamerleden mee als ze een partij hebben gevormd/aangekondigd hebben dat ze aan de verkiezingen mee gaan doen. Daarom staat Pieter Omtzigt/Lijst Omtzigt niet apart vermeld in onze lijst. Maar onder degenen die CDA hadden gestemd en nu niet meer zien we een vrij groot aantal die de keuze gemaakt hebben “andere partij”. Daarom staat bij het CDA vermeld dat die partij verliest aan Omtzigt. Het CDA heeft daarnaast ook nog het grootste aandeel personen die aangeeft niet te weten welke partij te stemmen.
Dit en nog veel meer kunt u lezen op Peil.nl

Gevaccineerd of niet-gevaccineerd
Het is vrij algemeen bekend geraakt dat het gros van de mensen die nu op de IC terecht komt volledig gevaccineerd is. Maar de minister lijkt als de dood te zijn te worden gelyncht door volledig gevaccineerden met spijt, als hij dat gaat toegeven. De bewering van de minister dat hij van Nederlandse cijfers geen weet heeft is potsierlijk – heeft hij zijn onbekwaamheid nog niet genoeg uitgevent?
COVID 19...de jaarlijkse griepvariant in 2019. In 2020 was er opeens geen griepvariant. Die kwam van louter schaamte de grens niet over en nu in 2021 hebben we de Delta-griepvariant. Volgend jaar de 2022 griepvariant...enzovoort en zo verder

Ik verbaas me toch het meest over het gros van de artsen. Heb je een artsen- of medicijnen opleiding gevolgd, lang gestudeerd, de eed afgelegd, en dan laat je je als nuttige idioot mis- en gebruiken door een stel Haagse WEF criminelen en gewetenloze liegende zwetsers.

Buitenhof
Neem nou Buitenhof vandaag. Met de morbide obese exponenten van het Rijke Roomse Leven, Bruls en Timmermans. Buitenhof heeft ze wel weer uitgezocht zeg! Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het landelijk Veiligheidsberaad, wil ongevaccineerden hun werk en loon afpakken tot ze de gifprik nemen. Hij pleit voor een wetswijziging waardoor werkgevers hun werknemers om een coronabewijs mogen vragen. 'Liever vandaag dan morgen nog".

Nou kan ik me voorstellen dat die Bruls, een kilo of 50 te zwaar, bang, heel bang is want liggen er op de IC's niet heel veel morbide obesen met gezondheidsklachten? Amusant dat Bruls nu probeert om zijn vraatzucht af te schuiven op de bevolking? Wat een theater !

We weten niet wat ons nog boven het hoofd hangt, maar de puinhopen onder Rutte zijn compleet, waarbij De Jonge zich gewillig laat misbruiken als sloopkogel! Nu nog even een vaccinatieplicht in de zorg erdoorheen jagen en je weet dat de zorg compleet ontmanteld is.

Dan kunnen Kuipers en Gommers helemaal het land bij elkaar janken omdat ze het zo zwaar hebben. Maar wat voor beleidsvoering moet je ook verwachten van de overheid als blijkt dat ze haar data niet op orde heeft. Zo druk doende met het verdoezelen van haar eigen incompetentie dat ze zelf het overzicht niet meer heeft?! Dit gaat om 17,5 miljoen mensenlevens, waarom het kabinet en de Kamers geheel niet lijken te geven. De strekking van hun boodschap lijkt: val dood !

Volgens D66-minister Kannix Ollongren van Binnenlandse Zaken leidt de QR-code niet tot discriminatie omdat hij alleen geldt voor niet-essentiële voorzieningen. “Mensen in Nederland moeten weten dat we er alles aan doen om de volksgezondheid te beschermen. Daarbij is helemaal geen sprake van uitsluiting of van discriminatie,” zei ze donderdag in de Kamer. Geen sprake van uitsluiting of van discriminatie zegt de Minister Binnenlandse Zaken...Kan er iemand haar rustig houden tot de dokter gearriveerd is? "functie elders" ?
O ja, ze voegde nog toe dat ‘juist de Grondwet ons ertoe verplicht om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid’.

Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD) (wat is die man goed!!) ging de confrontatie aan met Ollongren.

“Als u beweert dat dit allemaal in het belang is van de volksgezondheid en daarom noodzakelijk is, dan komen we weer bij die eeuwigdurende leugen dat dit beleid ook maar iets met de volksgezondheid te maken zou hebben.”

“Want als dit beleid noodzakelijk zou zijn voor de volksgezondheid, dan zou de zorgcapaciteit de afgelopen anderhalf jaar wel zijn opgeschaald en dan zouden de gevaccineerden die positief getest zijn, ook geen toegang hebben tot het sociaal-maatschappelijk leven. Dan zouden medicijnen die effectief zijn, niet verboden worden. Dan zou wel worden ingezet op preventie, bijvoorbeeld door de btw op groente en fruit te verlagen,” zei hij.
“Hoe kan de minister nou blijven volhouden dat zo’n verplichte QR-code, die wel degelijk leidt tot stigmatisering, uitsluiting en discriminatie van ongevaccineerden, noodzakelijk is voor de volksgezondheid?” vroeg Van Meijeren.


Ollongren beschuldigde hem er vervolgens van ‘nepnieuws’ te verspreiden. “Ik hoor Van Meijeren hier wel fake news verspreiden over de pandemie, maar ik hoor hem nooit serieus meediscussiëren als we het hebben over onze Grondwet en hoe we aan onze Grondwet moeten werken,” zei ze.

Van Meijeren wilde van haar weten welk ‘nepnieuws’ hij dan verspreidt. “Dat ging over het feit dat u corona als ziekte ontkent en daar allerlei gevolgtrekkingen bij maakt,” antwoordde Ollongren.

“De minister liegt keihard dat ik ontken dat corona een ziekte is. Wij constateren alleen aan de hand van de wetenschap, die de minister kennelijk ontkent, dat corona een verkoudheidsvirus is met een ongeveer even grote infection fatality rate als de griep en dat daarom al die maatregelen buitenproportioneel zijn,” benadrukte de FVD’er. Dat is misdadig, dat is crimineel. “Ik zou nog één keer willen vragen waarom de minister nu vindt dat die QR-code noodzakelijk is in het belang van de volksgezondheid. Hoe kan het dat we voor het eerst sinds mensenheugenis in één keer een QR-code nodig hebben om een virus te kunnen bestrijden?” vroeg hij aan Ollongren.


De minister ontweek opnieuw de vraag en zei dat de maatregelen zijn genomen ‘in een uitzonderlijke tijd en in een uitzonderlijke pandemie, met een virus dat we tot anderhalf jaar geleden niet eens kenden’.

“Dit bevestigt alleen maar mijn standpunt dat dit beleid helemaal niets te maken heeft met corona – dat zien steeds meer Nederlanders – en dat het er niet op is gericht om corona eronder te krijgen, maar om de bevolking eronder te krijgen, door de uitrol van een totalitaire controlestaat. Dat is misdadig, dat is crimineel,” sprak Van Meijeren. “Forum voor Democratie zal net zolang tegen dit wanbeleid strijden tot het stopt en de verantwoordelijken, als het aan mij ligt, veroordeeld zijn tot gevangenisstraffen,” voegde hij eraan toe.

Ollongren: Nou, sorry, maar dit is zoveel onzin dat ik er niet op kan reageren .

Artikelen 2 en 26 verbieden het de Staten discriminerende regels te maken
Ollongren, als minister van Binnenlandse Zaken behoort te weten dat de Nederlandse staat gebonden is aan diverse internationale verdragen, codes, principes en internationaal gewoonterecht. Die regels gaan boven de nationale regels en je mag als Staat op grond van dat internationale recht bepaalde regels gewoon niet maken, opdragen of afdwingen. Zo is discriminerende regels maken en discriminatie door de Staat verboden. Neem bijvoorbeeld de artikelen 2 en 26 daarvan: zij verbieden het de Staten discriminerende regels te maken.

Artikel 26 is het waard hier te herhalen:
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en garandeert een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Dus ook niet vanwege een vermoeden over hoe gezond iemand wel/niet is, of een vermoeden van welke aard dan ook, want geenszins vastgesteld: dat doe je immers niet met een pasje of vinkje of alles wat geen diagnose is. Sommige wetten en regels mogen Staten niet eens maken, laat staan opleggen en afdwingen.

Kabinet en parlement zijn voornemens nog verder in te grijpen op de in artikel 11 van de grondwet bevestigde (let wel: bevestigd, niet verleend dus!) integriteit van ons eigen lichaam. Hoe? Door het vereisen van het ondergaan van een experimentele medische ingreep.
Ook op de niet voor meerdere uitleg vatbare Verdragen, Codes en Principles waarin onze vrijheid werd bevestigd. Niet gegeven dus, want als gezegd: vrijheid is aangeboren. Die krijg je dus niet van een ambtenaar of politicus, die heb je.

Waarom dan toch die Verdragen etc? Om de Staten daaraan te herinneren, en aangezien ze op dat punt zich keer op keer nogal vergeetachtig tonen: door het in niet mis te verstane bewoordingen vast te leggen en schendingen daarvan met de hoogste straffen te bedreigen.

Naast het al genoemde artikel 11 van de Grondwet, vind je dit bijvoorbeeld terug in artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (New York, 16-12-1966).
Dit luidt als volgt: “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. In het bijzonder mag niemand , zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten.”

Dit artikel is onder meer uitgewerkt in de zogenoemde Torture Convention.

Dat de Staat hier willens en wetens tracht mensen te bewegen zich te onderwerpen aan een medisch experiment mag blijken uit hun woorden en daden ter zake, maar ook uit de al om dat experiment mogelijk te maken in maart 2020(!) geslagen Regeling van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 28 maart 2020 nr. IENW/BSK-2020/57427, houdende spoedmaatregelen met betrekking tot gentherapie ter bestrijding van COVID-19.

Deze regeling kwam te vervallen omdat die werd vervangen door Europese regelgeving, waarmee zelfs de regulier wettelijke verplichte toetsing van risico’s voor mens en milieu van het in omloop brengen van genetisch gemodificeerde organismes (ggo) wordt opgeschort. De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) noemde dit in haar advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat dan ook “onverantwoordelijk en disproportioneel” (CGM/200624-01).


Let wel: er was in maart 2020 nog geen vaccin ontwikkeld. Dat mensen voor het eerst massaal zouden worden onderworpen aan experimentele gentherapie was – voor zover bekend dan- nog slechts "in het hoofd van de minister van Infrastructuur en Waterstaat opgekomen". Toch?

Ook in de Code van Neurenberg windt men er geen doekjes om, net zo min als in de “United Nations International Law Commission’s Nuremberg Principles”.

Het dwingend recht van de Neurenberg Code komt rechtstreeks uit de Nuremberg Military Trials. Zie tref.eu forum

Het lijkt me buiten twijfel dat geen staat, geen regering, geen parlement, geen werkgever, geen politieagent, geen caféhouder zelfs – kortom: niemand – bevoegd is om wie dan ook tot deelname aan een medisch experiment te dwingen/op te dringen. En dat mag niet direct maar ook niet indirect.

Want let wel, we hebben het hier dus niet over een klassiek vaccin (waarvan het opdringen ook al niet geoorloofd is) maar over experimentele gentherapie die zonder bewezen (derden)bescherming en met onwetendheid over de gezondheidsnadelen, aan gezonde mensen/werknemers/cafébezoekers etc. wordt opgedrongen. Onbekendheid aangaande de nadelen van deze gentherapie is er ook bij de fabrikanten daarvan, het middel verkeert immers nog in de experimentele fase.

De daders ontliepen hun straffen in Neurenberg niet, geen Staat of diens vrijwaring die hen daartegen kon en kan beschermen. Geen tijd lang genoeg om dergelijke misdaden te doen verjaren.

En ja, internationaal recht als dit gaat boven het nationale en ook het internationaal gewoonterecht (en ius cogens) gaat voor, ongeacht wat je in de nationale regels ook opschrijft. Immers, dat internationale recht is er nu juist om te verhinderen/strafbaar te stellen dat Staten dergelijke dingen doen, zulke wetten maken, zulke regels stellen en die afdwingen.

Trap niet in de val door u tot medeplichtige aan deze zware internationale misdrijven te maken. Trap niet in de val door u daaraan te onderwerpen. Ongeacht wie u daar verlof toe geeft dan wel ertoe opdraagt of op welke nationale wet men zich ook zegt te kunnen baseren.
Nogmaals: uw vrijheid is u aangeboren. Inbreuken daarop hoeft u hooguit te tolereren indien de inbreker aantoont dat hij daartoe het recht heeft. Daarvan is in dit geval geen sprake.

Deugende deugnieten
Denk daaraan als u het gepassioneerde gefulmineer van politici en experts ondersteund door een deel van de media tegen het deel van de samenleving dat op basis van gewogen en ongewogen argumenten weigeren zich te laten prikken, zoals dat in de achterliggende dagen weer een bedenkelijk hoogtepunt bereikte. Tijdens de eenzijdige discussies wordt al snel met de vinger gewezen naar christelijke gelovigen van de noord – en westrand van de Veluwe en Urk.
Volgens de deugende deugnieten wordt de piek veroorzaakt door die gelovige zondaars en daar moet de overheid een stokje voor steken. Voorbeelden van een gebrek aan beleid en creativiteit als goelag-achtige oplossingen in termen van eiland en speciale kampen passeren de revue. Het gros van criticasters weigert verder te kijken dan de neus lang is en volgt gedachteloos het woord van politieke charlatans of medische zakkenvullers, die hun expertise te gelde maken bij klepprogramma’s.

Onderzoek journalisten van Argos en de Staatsomroep berichtten in oktober 2020 al dat volgens een aantal IC -chefs (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) het merendeel van de COVID-19 patiënten op hun IC's een niet-westerse achtergrond hebben en de Nederlandse taal niet machtig zijn. Het blijkt dat deze nieuwkomers of lak hebben aan het advies en/of uit religieuze overwegingen (vaccins zijn duivelse, Westerse uitvindingen en Allah beschermt ons) niet gevaccineerd willen worden of het niet begrijpen. Ook in de achterliggende dagen is duidelijk geworden dat het merendeel van de COVID-19 patiënten een moslim achtergrond hebben.

Uit CBS data blijkt dat de helft van de niet-gevaccineerden verspreid over Nederland te vinden zijn, waarvan 40% in de Randstad en 10% buiten de randstad in de bekende christelijke geloofsgemeenschappen. Die 40% worden benoemd als afkomstig uit de grote steden en niet bij de echte naam: allochtonen afkomstig uit islamitisch georiënteerde landen, moslims
Die laatste gelovige groep is dus vier keer zo groot als de christelijke geloofsgemeenschappen, maar hardnekkig wordt dat feit door politici, media en semi-wetenschappers genegeerd. Niet benoemd. Uit angst om voor racist uitgemaakt te worden. Liever dood dan voor racist of xenofoob resp. islamofoob uitgemaakt te worden. Het schetst het hersenloze en ruggengraatloze karakter van de deugmens.

De omzichtigheid met de allochtone bevolking laat precies zien waarom het demissionaire kabinet geen maatregelen zal nemen die te veel dwang inhouden. Men durft het niet aan, uit angst voor een te boze reactie uit die grote stedelijke-(moslim) gemeenschappen. De opstandigheid vorig jaar zomer in een aantal grote steden liet zien dat dat inderdaad een gevolg zal worden. Maar vooral vanwege de specifieke groep die doorgaans weigert, en die onder alle omstandigheden wordt ontzien bij een collectieve aanpak door onze overheid: die van de moslims.

Zij vertrouwen liever op de niet-bestaande bescherming van God en Allah dan op de krakkemikkige bescherming van de politieke Peppie en Kokkie en hun hijgerige entourage. Misschien hebben ze wel gelijk.

Nu lees ik dat moet worden toegestaan om werknemers te discrimineren op basis van hun vaccinatiestatus. Waar we in de meeste gevallen mee te maken hebben, zijn GEEN particuliere bedrijven, maar conglomeraten die vaak ook nog worden gefinancierd door bail-out organisaties van de overheid en die samenspannen met regeringen om de paspoortagenda af te dwingen. Dus het antwoord zou NEE moeten zijn: deze bedrijven hebben geen wettelijk recht om zich (zeker in de coronacrisis) te laten betalen met belasting euro's om vervolgens te beweren dat ze particuliere entiteiten zijn die de vrijheid hebben om medische privacy van werknemers en klanten te schenden.

Hier wilde ik het bij laten voor dit moment. Maar niet eerder dan nadat ik zoals elke week een toost uitbreng op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 31 oktober 2021
VVD 34, PVV 20(+1), D66 18, PvdA 10, GroenLinks 9, PvdD 9, SP 8, BBB 7, ChristenUnie 6,Volt 6, FVD 5, CDA 5, JA21 5, SGP 3, DENK 3, Bij1 1, BVNL 1, 50pLUS 0
Last Edit:1 jaar 2 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 2 maanden geleden doordirko. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 3 maanden geleden #58089
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 24 oktober 2021

Peiling
Wegens het reces is deze week geen zetelverdeling bepaald. Wel is onderzoek gedaan onder ruim 4200 respondenten over het gevaccineerd zijn en de inschatting van de risico’s. Van degenen die zich niet hebben laten vaccineren (15% van de 18+) geeft meer dan 40% aan reeds geïnfecteerd te zijn geweest. Er blijven dan ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders boven de 18 jaar over die noch gevaccineerd zijn, noch geïnfecteerd.
Vrouwen onder de 45 jaar hebben zich in sterkere mate niet laten vaccineren dan mannen in dezelfde leeftijdsgroep (27% tegen 14%).
5% meldt zware bijwerkingen van het vaccineren.
Van de gevaccineerden denkt 27% een kans van meer dan 10% te hebben om de volgende drie maanden geïnfecteerd te raken.
37% van de Nederlanders denk dat als een ongevaccineerde geïnfecteerd raakt hij/zij een kans van meer dan 30% heeft om in het ziekenhuis te belanden.
Gevaccineerden schatten de kans dat een ongevaccineerde in het ziekenhuis beland veel groter in dan ongevaccineerden.
U kunt de resultaten hier teruglezen: www.maurice.nl/2021/10/24/gevaccineerden...ineerden-de-cijfers/

Tja, die ongevaccineerden hè
"De reguliere zorg loopt finaal vast door de ziekenhuisopnames van al die ongevaccineerden." Vorig jaar kwam veel reguliere zorg stil te liggen en ook nu worden patiënten afgebeld die eindelijk voor ‘inhaalzorg’ stonden ingepland.

Maar weet u..Als in de 15 jaren voor corona volgens het CBS in de periode november t/m februari ongeveer 6 a 9000 overwegend oudere mensen elk jaar zijn overleden aan de "gewone" griep dan zijn in die zelfde perioden ook de IC's zwaar onder druk of overbelast geweest met als gevolg uitgestelde operaties. Vreemd dat ik daar nooit iets over hoor. Nou ja vreemd...eigenlijk wel begrijpelijk. Want dan wordt de antivax-hetzers een wapen uit handen geslagen.

Recht van spreken hebben die klagende artsen en ziekenhuismanagers niet. Ronald Brautigam heeft een kant en klaar, compleet ingericht hospitaalschip aangeboden voor Covid-19 patiënten om de nood te lenigen. Eneen duurzame oplossing zou zijn om de vier ziekenhuizen die het Rutte-kabinet heeft laten sluiten, opnieuw in gebruik te nemen. Ik bedoel, als je 200 miljard kunt uitgeven aan allerlei cosmetische Covid maatregelen (ondernemersondersteuning, teststraten(net nog een teststraat die 6 weken dienst heeft gedaan en 600.000 euro heeft gekost gesloten) lockdowns, beperkt werkende (gevaarlijke) gen-therapie injecties en het opleiden en het in dienst nemen van 5.000 corona-BOA’s (die dit keer worden uitgerust met een wapenstok) en vervolgens de schuld geven aan mensen (die terecht vertrouwen op hun immuunsysteem), dat er zoveel "besmettingen" zijn.

"Besmettingen" die kunstmatig hoog worden gehouden door het gebruik van de zeer onbetrouwbare PCR-test. Inmiddels verlaten verpleegkundigen met duizenden de zorg en is het ziekteverzuim in de zorg nog nooit zo hoog geweest. Ziek van de leugens? Zou zo maar kunnen. Dit heeft natuurlijk z’n weerslag op de behandeling van onze zieken. En als het kabinet op een achternamiddag besluit dat er 5000 BOA's opgeleid moeten worden, kan ik me zo voorstellen dat men gefrustreerd raakt omdat dat vele geld beter besteed kan worden aan de opleiding van verpleegkundigen en handen aan het bed. En eenmaal aan het werk, voor meer dan uitstekende arbeidsvoorwaarden. Ons staan immers tsunami's van Covid of andere pandemieën te wachten.

Maar daar hebben we nu niets aan? Die tekorten zijn NU? Schakel dan het leger in. Daar werken honderden volwaardige artsen en (trauma) verpleegkundigen met veel ervaring, opgedaan tijdens de talloze militaire missies, waarvan een deel naar de overbelaste IC's kunnen om de pieken op te vangen.
Maar dit visieloze kabinet zal deze (deel)oplossing waarschijnlijk wel niet overwegen, denkt u wel?

Trouwens, (veel) artsen en ziekenhuizen willen dat ook niet. Die worden vet betaald voor opname van Covidpatiënten. Krijg je zo'n patiënt op de IC en aan de beademing brengt die het ziekenhuis al snel een slordige 30.000 euro in het laadje. En ook op een dode Covidpatiënt zit een flinke bonus.

Regeren is vooruitzien en een pandemie vergt een Emergency Recovery Plan waarnaar direct gehandeld wordt. Welke plan heeft die mr. Bloemschoen anders dan prikken, prikken, prikken en de schuld bij de burgers neerleggen? “Vaccinatie is de enige uitweg”. Dat is zowel het mantra als het dogma van deze pandemie. Daarmee is miljarden mensen veiligheid in het vooruitzicht gesteld. Het bleek minder waar dan gehoopt. En nu wordt er alles aan gedaan om dat fata morgana in stand te houden. Als de gevaccineerden er achter komen dat hun vertrouwen in de regeringen onterecht was zijn de rapen gaar. Dan stort de huidige machtsstructuur in.

Daarom wordt alles uit de kast gehaald om dat niet te laten gebeuren. Zondebokken worden aangewezen (de ongevaccineerden), om ze daarna te bestempelen tot public enemy. Dan besluiten onze “wijze” bestuurders om wetsovertreders die het juiste dogma aanhangen NIET te vervolgen (alleen gevaccineerden welkom). En door de volgzame schapen nog wat verder op te jutten loopt het nog verder uit de hand. De gewelddadige geschiedenis van het menselijk ras overziend, kan het bijna niet anders dan dat dit verkeerd gaat aflopen, mogelijk op mondiale schaal. En ook daar zullen ze de ongevaccineerden de schuld van geven.

Het managen van een pandemie gaat twee kanten op; burgers sturen èn als overheid je eigen huis met spoed op orde brengen. Dat laatste gebeurt niet. Er werd zelfs tègen een motie van Geert Wilders gestemd om de IC-capaciteit uit te breiden. Incompetente bestuurders zegt u? Nee hoor OPZET ! Alles wat ter welvaartsbevordering door de bevolking met veel belastingafdrachten gerealiseerd is, moet kapot gemaakt worden.

Dat er al die tijd niets is gedaan om de zorgcapaciteit op te voeren is volslagen onbegrijpelijk, totdat je je realiseert dat capaciteitsproblemen HET drukmiddel zijn, of zoals u wilt, het chantagemiddel waarmee "maatregelen" worden doorgedrukt. De tactiek waarmee dat doordrukken in z'n werk gaat is elke keer hetzelfde en inmiddels heel voorspelbaar; de media creëren een probleem en vergroten dat uit, de regering reageert aanvankelijk niet of terughoudend, maar komt uiteindelijk toch met de maatregelen die vanuit 'het veld' zijn aangedragen. Feit is ook, dat de gepropageerde maatregelen, geen Grondwettelijk kader kennen, maar het zal het kabinet een rotzorg zijn. DOORDOUWEN !! Op naar de Nieuwe Wereld Orde.

Als ik me niet vergis is momenteel een "lokale lockdown" een van de buzzwoorden die rondzingt. Misschien wordt het iets als "inwoners van Staphorst, of vul zelf maar in, die zich de komende 30 dagen slechts op niet meer dan 5 km van hun huis mogen bevinden". Het Australische model dus met ongekende mogelijkheden om de samenleving de komende winter bezig te houden en gek te maken met berichtgeving over beheers- en controlemaatregelen met betrekking tot de "lokale lockdown". En natuurlijk allemaal de schuld van die ongefekzineerden

In mijn naïviteit denk ik dan: als wij nu maar vaak genoeg dit bericht laten rondgaan, zullen mensen misschien doorkrijgen dat het het regime zélf is dat steeds op problemen aanstuurt, waarna de bevolking stopt met 'zich houden aan de maatregelen'. Je krijgt dan vanzelf anarchie. En kan het kabinet verder met het optuigen van een totalitaire controle maatschappij te beginnen met de QR-pas en 5000 "nuttige" corona-BOA's met wapenstok.

Het vaccin, dat geen vaccin is maar een experimentele GEN-therapie ( zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18941.html ) met een groot aantal zeer ernstige bijwerkingen, dat slechts een voorlopige goedkeuring kreeg van het door belangenverstrengeling gewurgde EMA omdat het niet de vereiste onderzoekstadia heeft doorlopen en dat nu ook door de publieke opinie geprobeerd wordt dwingend op te leggen aan mensen die compleet gezond zijn! Wie had 2 jaar geleden gedacht dat we in Nederland ons tot dat niveau zouden verlagen?

En onze minister van ‘welzijn’ ziet het aan en vindt het prima. Ook hij timmert hard mee aan het idee dat ongevaccineerden minderwaardige mensen zijn: zonder enige gêne spreekt hij schande over het feit dat deze mensen soms ook wel eens met corona in het ziekenhuis terechtkomen. Want ze houden dan bedden bezet die bedoeld waren voor ‘anderen’. Dat we het even weten: hij doet hier de suggestie dat het heel erg redelijk is ongevaccineerde mensen zorg te ontzeggen, of op z’n minst achteraan in de wachtrijen te zetten. Want ziekenhuisbedden zijn niet voor hen bedoeld. Het recht op zorg is iets met voorwaarden geworden, en als u daar niet aan voldoet, mag u het uitzoeken.

Van Hippocrates hebben ze nog nooit gehoord in dit "gave landje" waar Hypocrieten de dienst uitmaken.
Medische apartheid, een gevaarlijk opflakkerende xenofobie die, als we niet uitkijken, wel eens tot gitzwarte bladzijde nummer zoveel van onze geschiedenis zou kunnen leiden.

Niet de geschiedenis maar de mensheid herhaalt zich "NIE WIEDER" "NOOIT MEER" zijn holle frasen gebleken. Nu zijn het de ongevaccineerden die blijkbaar het niet meer waard om te leven. Ik begin steeds meer te begrijpen hoe de Holocaust überhaupt kon plaatsvinden. Ik begrijp nu ook hoe er vanuit Nederland zoveel Joden voor Fl.7,50 werden verraden en uitgeleverd aan de beulen van Auswitsch en andere vernietigingskampen. Want deze ideologie van het leven onwaardig, werd door de nazi's gebruikt om delen van een bevolking aan te wijzen die het leven niet waard waren en daarom moesten worden uitgeroeid als een daad van barmhartigheid. Momenteel zitten we hier dicht tegenaan. We bevinden ons op een hellend vlak. De kliklijnen zijn er al. We moeten ons schamen om deze discussie überhaupt te voeren.

Kom, we gaan wat drinken. Op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

De politieke stand van het land is wegens geen nieuwe peilingen, gelijk aan die van vorige week 17 oktober 2021.
VVD 34, PVV 19(+2), D66 17, PvdA 11, SP 9 GroenLinks 9, PvdD 8, BBB 7, CU 6, FVD 6, Volt 6, CDA 5, JA21 5, SGP 3, DENK 3,Bij1 1, BVNL 1, 50+ 0
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 3 maanden geleden #58058
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 17 oktober 2021

Peilingen
De Kamerwinst van D66 verdwijnt als sneeuw voor de zon, PVV tweede partij van Nederland. De peiling van Maurice de Hond is exact een half jaar na de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Zes maanden van vruchteloos formeren hebben met name bij het CDA en D66 een kaalslag van zetels opgeleverd. De PVV is weer, net als vóór de vorige Kamerverkiezingen, virtueel de tweede partij van Nederland. D66 is zijn enorme Kamerwinst van zes maanden terug alweer kwijt. De partij wordt gepeild op 17 zetels.

De grote verkiezingsoverwinning van D66 maakte de democraten in één klap de onbesproken nummer twee van Nederland. Maar van die 24 zetels zijn er inmiddels al 7 als sneeuw voor de zon verdwenen. De PVV mag zich hierdoor weer virtueel de tweede partij van Nederland noemen. D66 daalt naar 17 zetels terwijl de PVV weer zetel stijgt: de teller staat op 19.

De laatste maanden heeft D66 flink wat blunders gemaakt. De façade van nieuw leiderschap is als een boemerang teruggekomen voor de links-liberalen. De partij heeft flink moeten inleveren wat betreft geloofwaardigheid én zetels, daarnaast is hun droompremier, partijleider Sigrid Kaag, wegens bestuurlijk falen afgetreden. De PVV heeft zich echter weten te herstellen van een teleurstellende verkiezingsuitslag in maart. De partij van Wilders is weer als vanouds de nummer twee van het land in de peilingen.

De grootste stijger is de BoerBurgerBeweging. Ondanks die ene zetel weet Caroline van der Plas zich wekelijks in de schijnwerpers te plaatsen. Met BBB is de Kamer een kritische oppositiepartij rijker. En met het verloochenen van de partij-idealen door het CDA hebben de boeren nu wel een volksvertegenwoordiger in Den Haag zitten die voor ze door vuur gaat.

Het gaat lekker in Nederland (en de rest van de wereld)
Niemand zal er aan twijfelen dat we in het afgelopen jaar in een andere wereld zijn terecht gekomen. Een wereld die nog maar een jaar geleden onvoorstelbaar was. En gelijktijdig ook een wereld die veel mensen niet willen. Waar gaat het heen? Vast staat dat de vooruitzichten niet plezierig zijn.

Nog even en men komt makkelijker Noord Korea binnen dan in Nederland bij een festival. De massa onderdanige schapen hebben hier zelf aan meegewerkt en zijn mede schuldig aan het fascisme en de misdaad tegen de menselijkheid. Welk onderdanig mens wil hier nog langer aan meewerken? Wie gelooft in barbaar De Jonge, die straalt als hij wederom nieuwe (vrijheidsbeperkende) maatregelen kan afkondigen maar van gezondheidszorg de ballen verstand heeft.

The Great Reset
U weet het ongetwijfeld allemaal: Het begrip de Great Reset vindt zijn oorsprong in de titel van een boek geschreven door de medeoprichter en voorzitter van het Wereld Economisch Forum, Klaus Schwab. In zijn boek, “Covid-19, the Great Reset” legt Schwab uit hoe de elite de Corona crisis kan gebruiken om de wereld voorgoed te veranderen. Hij ziet Corona als een kans. Daarin staat hij niet alleen. Ook de Duitse Bondsdag voorzitter Wolfgang Schauble heeft eerder dit jaar dezelfde term gebruikt. Corona zou een kans zijn om dingen door te drukken die normaal gesproken niet zouden worden geaccepteerd, of maar heel langzaam tot realiteit gemaakt konden worden. Nu zou dat anders zijn. Laten we maar eens kijken hoe de nieuwe wereld van Schwab en Schauble er uit zou zien.

Als eerste bevestigen de plannen dat de maatregelen die we nu in heel veel landen zien, en die ook in wetten worden neergeschreven, niets met het Corona virus te maken hebben. Het zijn de voorbereidingen voor de wereld die eerst stil gezet en dan weer opgestart moet worden. Het stil zetten is in feite nu al begonnen. Als je iets nieuws wilt opbouwen, moet eerst het oude bestaande worden vernietigd. Dit is de fase waarin we nu zitten. De lockdowns worden gebruikt om delen van de economie te vernietigen, waarbij het doelwit vooral het midden- en klein bedrijf, en eigenlijk de hele middenstand is. In de toekomst zullen alle winsten naar de grootste bedrijven vloeien, die in handen zijn van een kleine groep globalisten.

Maar de vernietiging gaat nog verder, want ook de nationale staten zullen moeten verdwijnen. Een soort wereldregering of wereldleiding zal worden opgezet, waaraan alles ondergeschikt is. Voor de gewone burger betekent het een enorme omschakeling. Ten eerste zullen we niets meer mogen bezitten, en als je wat nodig hebt kun je het huren bij de megabedrijven als Amazon, dat wil zeggen...als je voldoende "deugpuntjes" gespaard hebt via je Social Credit System.. O ja, en naast de eigen persoonlijkheid krijgt iedereen ook een digitale persoonlijkheid. Via deze digitale persoonlijkheid zal de staat de complete controle hebben over iedere burger. Iedere stap zal gevolgd worden, alles wordt bewaakt, en ongewenste zaken onmogelijk gemaakt. Kritiek of oppositie zal verboden zijn, en iedere burger is volledig afhankelijk van het systeem. Er zijn plannen om hier een basisinkomen voor te gebruiken, dat iedereen in gedeelde armoede zal houden. Van een nationale identiteit zal geen sprake meer zijn, en een gestuurde een gecontroleerde massamigratie zal worden gebruikt om de huidige volkeren passief te maken, en uiteindelijk uiteen te jagen.

We zien dus een wereld van controle en onderdrukking waarin een kleine groep niet alleen de volledige macht heeft, maar ook alle winst opstrijkt. Vrijheid, zelfbeschikking, en eigen keuze zal niet meer bestaan. Ook de huidige vorm van democratie zal tot het verleden behoren. Dit is in het kort de gelijkgeschakelde wereld van Klaus Schwab. Wie meer wil weten kan het boek van Schwab zelf bestellen, of het te leen vragen aan Rutte. Wij zullen er regelmatig op terug komen, waarbij het opwerpen van oppositie tegen deze waanzin de boventoon zal voeren. Wie wil immers in dit soort controle wereld leven, als je het tenminste nog leven kunt noemen. De ultieme uitbuiting is een meer doeltreffende term voor wat de globalisten aan het plannen zijn, en deels al in gang hebben gezet. In China bijvoorbeeld functioneren al een aantal van de genoemde controle maatregelen.

Want laat niemand denken dat het hier gaat om wat wilde plannen van een kleine groep fantasten. Kijk naar hoe de wereld er intussen uitziet. Had iemand een jaar geleden kunnen denken dat we zouden worden gedwongen om de waardeloze mondkapjes te dragen? Dat hele sectoren van de economie gewoon gesloten zouden worden? Dat er dwangtesten en dwanginentingen op het programma staan? Weliswaar wordt dit nog ontkend, maar dat zeiden ze over de mondkapjes plicht ook. Kijk naar de reusachtige schade aan de economie, en de enorme schulden die worden opgebouwd. De vele extra werklozen en de mensen die hun zaak hebben verloren. Kijk naar het toenemend aantal zelfmoorden, en de psychische schade veroorzaakt door de lockdowns en de onzekerheid. Het hele afbraakprogramma waar Schwab het over heeft is al in volle gang. Daar komt nog bij dat de massamigratie al sinds 2015 op volle toeren draait, en de klimaatwaanzin wordt gebruikt om de auto-industrie de nek om te draaien. Complottheorie? Was het maar waar, het is gewoon bittere realiteit.

De plannen komen ook niet alleen uit de koker van het Wereld Economisch Forum, de Verenigde Naties bijvoorbeeld dragen hun steentje bij met de zogenaamde Agenda 2030. En als de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung, die dicht bij de Merkel regering staat, zich afvraagt of een totalitair regime niet beter in staat is om een “pandemie” te bestrijden dan een democratisch systeem, moet het toch zo langzamerhand voor iedereen duidelijk zijn waar de reis heen gaat. Ze zeggen en schrijven het gewoon allemaal zelf. Ze doen niet eens meer de moeite om hun vijandige project te verschuilen. Als je er oog voor hebt komt het allemaal vanzelf naar je toe. Helaas doen maar weinig mensen die moeite. Om aan te tonen hoe dicht het allemaal bij elkaar zit nog even het volgende; de zoon van minister van justitie Grapperhaus werkt voor het Wereld Economisch Forum. Toeval? Waarschijnlijk niet.

Alle puzzelstukjes vallen nu in rap tempo op hun plaats. Overal dezelfde wetten en regels, overal het buitenwerking stellen van delen van de grondwet, overal hetzelfde politiegeweld, en overal dezelfde leugens. Kortom; de elite heeft een oorlogsverklaring tegen de volkeren uitgesproken. De strijd is al in volle gang, zowel op straat als in de rechtbanken en de parlementen. De tijd om terug te vechten is nu, want morgen zal het zonder meer te laat zijn.

Half Nederland lijkt niet eens te beseffen welk effect dit zal hebben op ons leven en het leven van onze kinderen. Het is heel triest dat mensen om onverklaarbare redenen de regering met volle overtuiging verdedigen. Het zijn vaak dezelfde mensen die anno 2019 politici nog zakkenvullers noemden. Deze week nog: de Kamer wil de invoering van een sociaal kredietsysteem naar Chinees stijl niet uitsluiten. FVD heeft daar de hele tijd voor gewaarschuwd. De QR-code heeft niets te maken met volksgezondheid: het doel is totale controle over ons leven. We moeten dit stoppen voordat het te laat is!

Kom, we gaan wat drinken. Blijf denken. Blijf waakzaam. Op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 17 oktober 2021:
VVD 34, PVV 19(+2), D66 17, PvdA 11, SP 9 GroenLinks 9, PvdD 8, BBB 7, CU 6, FVD 6, Volt 6, CDA 5, JA21 5, SGP 3, DENK 3,Bij1 1, BVNL 1, 50+ 0

P.S. Vandaag op de MSM. Radio 10.
De klimaatdoelen worden met 10 jaar vervroegd want er zit nog OUD CO2 in de lucht…-gekmakend-
Last Edit:1 jaar 3 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 3 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.397 seconden