Peilingen en Keek op de Week

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 6 maanden geleden #59269
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 7 augustus 2022

Peilingen

De peiling van vandaag verschilt heel weinig van die van vier weken geleden. BBB staat nu op 19 zetels (-1) en PvdA op 13 (+1). Grote winst BBB daalt fors als Pieter Omtzigt met een eigen lijst gaat meedoen.

Net zoals eind maart 2022 heeft Maurice de Hond c.s. ook gevraagd hoe men zou stemmen als Pieter Omtzigt met een eigen lijst zou meedoen.Vergeleken met eind maart scoort Lijst Omtzigt nu 2 zetels minder. Het patroon van winst van de andere partijen lijkt op die van eind maart. Alleen valt te zien dat de BBB, die sinds die maand 10 zetels is gestegen, van die stijging 4 zetels kwijt zou raken aan Lijst Omtzigt.

PVV heeft sinds eind maart het verlies aan de Lijst Omtzigt beperkt (van 4 naar 2). JA21 verliest er 2 minder aan de Lijst Omtzigt, maar was sinds maart jl. al 4 zetels kwijtgeraakt aan met name BBB.

Het begrip voor de boeren in de stikstofcrisis dat 4 weken geleden nog 52% was is nu gedaald naar 45%. Als bekeken wordt hoe dat veranderd is naar huidige politieke voorkeur dan zien we bij de meeste partijen een verschuiving tussen de 5 en 10%.

De grootste dalingen zien we bij VVD, ChristenUnie en JA21 (tussen de 10 en 20%).Zes weken geleden vond 38% dat de stikstofdoelstelling in 2030 behaald moet worden. Nu is dat 35%. Het aandeel dat het jaar 2035 nu noemt stijgt van 14% naar 18%. Slechts 17% denkt dat de gesprekken met Johan Remkes tot een oplossing zal leiden bij het conflict met de boeren. Alleen bij de kiezers van VVD en D66 denkt meer dan 30% dat het gaat lukken.

We konden er niet omheen: sinds deze week is Mark Rutte de langstzittende premier. Op maandag 1 augustus evenaarde hij de vorige recordhouder Ruud Lubbers (1982-1994, van het christendemocratische CDA). En de volgende dag brak hij diens record.
Nu Rutte zijn doel als langstzittende premier heeft bereikt kan hij met een gerust hart opstappen want niemand zal dat in de toekomst verbeteren. Dat gezegd hebbende, weinig partijen zullen een leider afdanken zolang gedacht wordt dat die verkiezingen wint. Toch kun je je afvragen of die eenzijdige gerichtheid op één persoon wel handig is. Bij de VVD lijkt alle mogelijke moeite gedaan om te voorkomen dat naast Rutte nog iemand kan schitteren. Niet in de laatste plaats Rutte zelf..!

Toch is Opiniemaker Marianne Zwagerman er zeker van dat de verlossing nabij is. Want, zegt ze "Rutte gaat struikelen over stikstof". Zij is ervan overtuigd dat het stikstoffiasco het einde gaat betekenen van het premierschap van Rutte. Er is geen enkele kans dat Rutte zich hier nog uit redt. Volgens haar is het einde van zijn premierschap na 12 lange jaren ein-de-lijk in zicht. Het dossier waarover hij gaat vallen is de stikstofcrisis. Dat vermoedde ze eerder al, maar nu zegt ze dit "zeker" te weten. Die iconische foto van Mark Rutte voor een leeggelopen congreszaal, met alleen zijn vaste jaknikkers op de eerste rijen, zegt meer dan 1000 columns. We staan met een naderende kabinetscrisis over stikstof op een politiek kruispunt. We zien de val van Mark Rutte en de implosie van de VVD zich in slow motion voltrekken. Onder Mark Rutte werd de partij de grootste maar ook de meest inhoudsloze van Nederland. Voor debat en deskundigheid was geen plaats, de meelopers en praatjesmakers kregen ruim baan. In alle media-aandacht voor het VVD congres is de inhoud helaas verloren gegaan. Want bij stikstof gaat het weer net zo als het bij corona ging en het klimaat gaat. De papieren werkelijkheid en de onkunde regeren, terwijl de echte deskundigen buiten de camera’s worden gehouden en worden neergezet als complotdenkers en nepnieuwsverspreiders.

Kijk maar even naar deze analyse, met weer een dieptepunt op Radio 1 en gelukkig ook veel moedige VVD leden die het niet langer pikken. Met de hete adem van Caroline van der Plas in de nek, dat wel.


Stikstofwaanzin
Soms kan ik het niet meer volgen. In de Telegraaf lees ik dat stikstof rigoureus gereduceerd moet worden om de natuur te laten herstellen om vervolgens 90.000 tot 100.00 dennenbomen te gaan kappen om duinzand weer te laten stuiven. Het voortbestaan van drie bossen in de Schoorlse duinen staat op de tocht zoals aangegeven op een toekomstkaartje van de provincie Noord-Holland. Welke logica zit hier achter? "Het is de grootst mogelijke waanzin"

Stikstofsmoes-bemiddelaar Remkes had afgelopen vrijdag een gesprek met LTO en nog wat ander grut. En weet u tot welke conclusie Remkes kwam? Dat er sprake is van een "stevige vertrouwenscrisis in Nederland", en dat die niet alleen gaat over de aanpak van het stikstofprobleem, maar dat er veel meer is. Nou, dat is nieuws zeg!
Laten we, om te beginnen, eens vaststellen dat er absoluut geen noodzaak is om aan het milieu of het klimaat te gaan sleutelen, omdat “99% van de wetenschappers het daarover eens is”. Ook met dat cijfer is gerommeld, evenals met alle andere zogenaamde studies die de regering (en met hen vele andere) als alibi opgeeft. In het verleden heeft het klimaat altijd geschommeld, evenals de hoeveelheden CO2 en NOx in de atmosfeer. Trouwens, het gaat er niet om of wetenschappers het met elkaar eens zijn; het gaat om onomstotelijk bewijs en dat is er niet. Maar het klimaat en het milieu zijn momenteel de populairste stokken waarmee geslagen wordt om politieke doelen te bereiken die zonder leugens niet op een democratische wijze bereikt kunnen worden.

Het kabinet deinst er zelfs niet voor terug om te handelen in strijd met de wet, want zoals de regering zonder omhaal toegeeft zijn de huidige plannen gebaseerd op een nog door te voeren wetswijziging. U leest het goed, de regering voert maatregelen in die strijdigt zijn met de huidige wet. Maatregelen die zij nodig achten ‘"omdat er een rechtsuitspraak ligt", waarmee zij doelen op de uitkomst van een rechtszaak die werd gevoerd door de Nijmeegse milieuactivist Vollenbroek (alchemist van beroep) en waarin werd geëist dat de merkwaardige milieudoelen sneller bereikt moesten worden.

Dan nu nog de gang naar de rechter om te eisen dat onze regering zich gewoon aan de wet gaat houden? Of heeft deze rechter, op bevel van een milieufanaat, geoordeeld dat iedereen zich aan een wet moet houden die nog niet bestaat?

Nep watercrisis
Ze hebben het voor mekaar hoor. We hebben er nog een crisis bij. Een watercrisis. We hebben een tekort aan water. Moesten we eerst onze handjes stuk wassen, nu wordt douchen een pure luxe. Het grootste gevaar door die nep watercrisis is dat de akkerbouw hun gewassen niet mag besproeien en de oogst verloren gaat. Tsja...Honger crisis creëren is opdracht WEF. wef.org en weforum.org -toeval?-

En patat voor de kinderen is ook afgelopen
Als fastfoodrestaurants niet snel hun producten gezonder maken , moet een verbod op de verkoop van fastfood aan kinderen overwogen worden. Ik verzin het niet, het staat in een rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
dat recent is verschenen. Nu hoor ik u al schamperen...oh, het CDA .! Wie neemt het CDA nu nog serieus? Nou, de "wetenschappers" van die denktank. Die zeloten vinden dat voor fastfood een minimumleeftijd moet worden overwogen, bijv. van 18 jaar. Fastfood zou op één lijn te stellen zijn met alcohol en tabak: het is ook zeer schadelijk voor de gezondheid en je moet voorkomen dat mensen er al jong mee beginnen". Het voorstel maakt deel uit van een breder pakket voorstellen "voor het opvoeden van een gezonde generatie". Stuur dat pakket CDA-voorstellen maar ongefrankeerd retour afzender. Weg ermee.

Barbara Baarsma was op TV. Nou dat heeft ze geweten!!
De elite bepaalt wat goed is voor het gepeupel: geef iedereen een persoonsgebonde CO2 budget...een klein deeltje van een recht om te mogen vliegen en biefstukken te mogen eten. De gedachte is dat de paupers natuurlijk niet genoeg geld hebben om van anderen deze rechten te kunnen kopen om daadwerkelijk te vliegen. Ze kunnen deze rechten daarom nederig aan mevrouw B. Baarsma of een andere Rabobank-directeur of welke opportunist dan ook verkopen om wat centjes te krijgen. De paupers kennen op die manier éxtra hun plaats op de maatschappelijke ladder en zijn dolblij dat ze nu tóch de gelegenheid krijgen om een heerlijke wormenhamburger te kunnen kopen. En geloof het of niet: deze satanisten, die zó gevangen zijn in hun perverse gedachtegang, vinden vast nog talloze varianten om de mensheid te treiteren. Dat snappen wij pas als zij er mee voor de dag komen. Alleen een diepe minachting voor de mensheid kan hen hierin voeden.

Arthur van Amerongen keek vol afschuw naar het optreden van Barbara Baarsma bij Op1, waarin zij onder meer pleitte voor zo'n persoonsgebonden CO2 budget. ‘Baarsma, Kaag, Ollongren, Phlippen, Timmermans en Jetten zijn de nieuwe feodalen. Ze hebben een diepe walging voor het klootjesvolk en het falderappes. Zelf leven ze in grote weelde, reizen ze de hele planeet over en verkondigen tegelijkertijd het evangelie van de Green Deal en maken het gepeupel bang met de klimapocalyps.’

Het is echt te bizar voor woorden: vrijwel dagelijks predikt één of ander parelkettinkje van D66 − met een Beatrix-accentje − het evangelie van schaarsheid, ontbering en ascetisme bij de NPO. Uiteraard zonder enige tegenspraak door de lakeien van dienst.
Holle Bolle Frenske, een volgevreten Eurocraat met kasten van huizen en een astronomisch inkomen, predikt dagelijks dat zijn onderdanen de broekriem moeten aanhalen. Ze mogen niet meer vliegen, ze moeten gaan fietsen, ze moeten minder eten en vooral minder vlees. Als Frenske zichzelf weer eens uitnodigt bij Buitenhof, op aandringen van zijn streekgenoot Twan Huys, kan hij zijn onzin spuien en wordt hem geen strobreed in de weg gelegd. De meest kritische vraag van Twannie is dan ook: ik durf het bijna niet te vragen, excellentie, maar hoe was uw diner gisteravond bij de Librije in Zwolle? Heeft u de rekening naar de boekhouder van de NPO gestuurd, excellentie?

En wat te denken van klimaatjoker Ed Nijpels, alias Edje Raketje, met zijn woonboerderij die het allerslechtste energielabel had.

Klimaathofnar Rob Jetten vliegt zich een ongeluk. Mager Mannetje Daan Bonenkamp, hoofd voorlichting van D66 kent net zo weinig vliegschaamte als klimaatminister Rob Jetten.Om nog maar te zwijgen van GroenLinks-gekkie Laura Bromet, die tegen houtkachels is, maar zelf stookt alsof ze een goed bezocht crematorium draaiende moet houden.

De rol van de media is volslagen dubieus. Van de vijfde macht zijn ze verworden tot de roeptoeter en buttplug van Rutte. Over kakker Kaag, tot voor kort het lievelingetje van gans journalistiek Nederland, hoeven we het niet eens meer te hebben. Zij is door de mand gevallen en zelfs de journalistiek neemt haar nu niet meer serieus. Het belangrijkste doel van die andere Pechtold-babe én nepkakker, Karin Ollongren, is zich omhoog te likken in de endeldarm van ons vorstenhuis. Ik schreef al eens: ‘De minachting van prinses Ollongren voor het klootjesvolk is weerzinwekkend. Dat is fopadelborst Ollongren ten voeten uit. Bevoogdend, wereldvreemd en hooghartig. Maar…. Sire, het volk mort! Pas nou toch op voor bijltjesdag, want zelfs het insipide Nederlandse plebs komt een keer in opstand tegen die zoutzakken in Den Haag.’
Vroeger luisterde men naar de dominee of de priester, nu naar de ijspegels Baarsma, Phlippen en Kaag. Het dieptepunt is vooralsnog bereikt met die in alle opzichten griezelige en enge Baarsma.
Eens moet het kwartje vallen en zullen de bankbintjes beseffen dat de elite een soort vretend en zuipend Romeins rijk is
Meesterlijk Arthur, dank je !

Bureau Buitenland

Spanje
Goed nieuws uit Spanje. Daar is een wet aangenomen, die het verdwijnen van cash-geld verbiedt. Contant geld blijft in Spanje.
Spanje is ook EU, dus is er nog hoop. Niks pinnen, traceren, bemoeien, verbieden, CO2 voetafdruk berekenen over mijn inkopen. Bemoei je met je eigen zweetkakkies RABO !!
www.spanjevandaag.com/29/05/2022/garanti...betaling-wet-spanje/

Italië
Mario Draghi raakt een beetje van het padje, verzuipt in zijn eigen visie: "De Italiaanse economie groeit meer dan verwacht!" En dan wordt de arme man ingehaald door de realiteit. In Napels en daarbuiten zoeken burgers naar nog eetbaar voedsel tussen de restjes van de markt omdat het salaris niet reikt tot het einde van de maand
t.me/vmBeeld/2944

Duitsland
Olaf Scholz reisde speciaal naar Mühlheim an der Ruhr om gefotografeerd te worden voor de turbine, die momenteel het onderwerp is van een klucht tussen Duitsland en Rusland. De boodschap is duidelijk: omdat Rusland spelletjes met ons speelt en niet genoeg gas levert, moeten we ons voorbereiden op een zware en vooral dure winter.

Maar dat is op zijn best de helft van het verhaal. De tekorten in energieproductie komen door het veel te snel afbouwen van betrouwbare fossiel- en kernenergie en de toename van de investeringen in ontoereikende en onbetrouwbare zon- en windenergie. Deze energietekorten ontstonden al ver voor de militaire operatie van Rusland in Oekraïne

Het is waar dat de gasvoorraden -aangevuld door Russische aardgas- sinds half juni enorm zijn gedaald, wegens lang vantevoren geplande onderhoudswerkzaamheden. Een van de turbines van de NS1 gaspijpleiding was in onderhoud bij Siemens in Canada. De EU-sancties resulteerden in een vertraagde terugkeer van dat belangrijke onderdeel van de Nord Stream 1-pijpleiding. Maar dat alleen verklaart niet de afschuwelijke prijzen die de Duitse consument vanaf de herfst in rekening zal worden gebracht. De Europese Commissie vertikt het om het Russische gas in Roebels te betalen. Rusland wil met betaling in euro's niet opnieuw het risico lopen dat naast de door de VS van Rusland geroofde honderden miljarden, ook die gelden bevroren, dus geroofd worden. Vervolgens werd de Europese gasmarkt door de EU geliberaliseerd wat resulteerde in de volstrekt disfunctionele prijsstelling op de energiebeurzen. Wat zijn we toch gezegend met de EU ! Gasproducenten en speculanten maken noodgedwongen een miljardenstroom en de Duitse economie loopt uit de rails.
Maar het belangrijkste is dat je een dader hebt en dat hij in Moskou zit.

"Met al het nieuws dat de laatste tijd uit Duitsland komt, krijg ik het gevoel dat ze voor de derde keer in hun geschiedenis verpletterd willen worden", schreef een commentator bij Zero Hedge. "Dit keer zonder daadwerkelijk een schot te lossen." "Wat denk je dat er gebeurt als de zomer voorbij is en de energiebehoefte toeneemt?"

"Dat is precies het probleem", merkt een reageerder op. "Niemand denkt na, elke westerse ghoul-politicus doet gewoon wat hem wordt opgedragen, er komt geen denken aan te pas. Ik kan bijna niet wachten om ze achter auto's te zien slepen."

Een ander merkte op dat dit meer dan waarschijnlijk allemaal lang van tevoren was gepland."Alle leiders in Duitsland maken deel uit van het WEF / Schwab-systeem van één wereldbestuur", schreef deze persoon, WEF verwijzend naar het beruchte World Economic Forum.

Kom, we gaan wat drinken. Blijf gezond, blijf lezen. Proost! PROOST !

U krijhgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 7 augustus 2022
VVD 21, BBB 19, PVV 15, D66 13,GroenLinks 13,PvdA 13,JA21 8,PvdD 8, SP 7,CU 7, CDA 6, Volt 5, FvD 4, SGP 4, DENK 3, Bij1 2,50Plus1, BVNL 1
Last Edit:1 jaar 6 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 6 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 7 maanden geleden #59213
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 24 juli 2022

Peilingen
Geen peilingen van Maurice de Hond wegens reces

Men speculeert er lustig op los. Ach , het houdt de burgers iig weer even bezig...misschien nu juist de bedoeling! Net als de great reset, corona, pcr test, statistieken RIVM, mondkapjes, vaccinatieschade, inflatie, corona steun, 5 miljard verdwenen gelden door Hugo tot de miljarden uit de aow en abp pot, stikstof, Rusland/Oekraïne enz..de lijst is lang... zullen de verhalen omtrent Frankies gratie in de grote complotvijver van het Binnenhof belanden onder een dikke laag verdeeldheid. Maar gelukkig hebben we allemaal nog steeds vertrouwen in de overheid toch.. want daar zitten gelukkig alleen maar eerlijk oprechte mensen..de uitverkorenen om de mensen te leiden en behoeden. Criminelen vindt men tenslotte alleen onder "gewone" burgers.

EU
Het rommelt binnen de Europese Unie en Europa: Italië is politiek instabiel en kampt met een gigantische schuldenberg. Het gebrek aan vertrouwen in Draghi, gesteund door slechts 95 senatoren, is de vaardige zet van de Quirinale om hem te projecteren in een nog belangrijkere en strategischere rol op wereldniveau: die van de volgende NAVO-secretaris??
We wachten het af!

Ook Polen en Hongarije blijven de bewindspersonen in Brussel kopzorgen geven vanwege de conservatieve en veelal EU-kritische politieke koers. Zij verzetten zich al enige tijd tegen bepaalde EU-regelgeving en nu dreigt de EU ook nog in een conflict verzeild te raken met het Verenigd Koninkrijk. Brussel gaat een juridische strijd aan met het Verenigd Koninkrijk om het niet naleven het Noord-Ierlandprotocol. De gebrekkige naleving van dit protocol leidt volgens de EU tot "een verhoogd risico op smokkel van producten via Noord-Ierland".Hoeveel gedoe kan ons continent nog aan, twitterde Rob de Wijk.

> Als EU zou ik mij meer zorgen maken over de smokkel van wapens vanuit Oekraïne. Lijkt mij urgenter.
Europa wordt kapotgemaakt door de #EU. De Europese Commissie bestaat uit useful idiots van de elites, de Big Corporates, de #WEF klanten die het alleen te doen is om winstmaximalisatie, ten koste van mens, dier en natuur.
EU is speelbal van zieke globalisten geworden.

Net een kwart
Voor we onze tenten opslaan in het buitenland, eerst de "toestand in eigen land"
Nog maar 27% van de Nederlanders heeft vertrouwen in Rutte. Schrikbarend laag, maar zal Rutte een rotzorg zijn. Hij zit er tenslotte voor hemzelf en niet voor ons. Als je echt het beste met het land voor zou hebben, dan schrijf je met nog maar 47 zeteltjes voor je hele kabinet, nieuwe verkiezingen uit en stel je jezelf niet meer kandidaat. Maar dat te behalen rekord hè. Op 1 augustus zou hij de langst zittende premier van Nederland kunnen worden en daar gaat hij voor. Wel wat voor moeten doen hoor, zoals het afstand doen van de laatste rechtse principes van zijn VVD en een volmacht uitschrijven aan Kaag, met als enige wisselgeld dat hij please, please, nog even op de hoogste rots mocht blijven zitten. Whatever it takes ..dus maakte hij van de VVD een D-66 kloon. Redelijk onzichtbaar. Behalve tijdens de persconferentie na de ministerraad en het obligate bezoek aan Kiev is hij behoorlijk afwezig en bedient hij zich van zijn aloude truc om ministers en staatsecretarissen te gebruiken als een levend schild. Het aantal onder hem afgetreden bewindspersonen is duizelingwekkend. En wellicht dat er nog meer volgen...

]En dan heb ik het over de stikstofcrisis
Om alle nieuwe mensen die Rutte met duizenden tegelijk binnenlaat te kunnen huisvesten is er ruimte nodig en de boerenbedrijven zijn daarbij een makkelijk gevonden slachtoffer. Althans, dat was de gedachte. Er was echter geen rekening mee gehouden dat een meerderheid van de mensen de boeren zou steunen. Het helpt natuurlijk dat een opzetje zelden zo doorzichtig was. Zelfs de simpelste ziel begrijpt, dat als het daadwerkelijk om de natuur te doen zou zijn, het bouwen van huizen waar tienduizenden mensen met al hun energieverbruik, auto’s, afval, etc. tot het einde der tijden hun footprint achterlaten, volledige kul is.
VVD-minister Van der Wal heeft zich voor de ‘D66 halveer de veestapel’-kar laten spannen. Tegelijkertijd brengt het kabinet aangevoerd door de grote afwezige leider onze voedselvoorziening in gevaar, is het uitkopen van boeren juist slechter voor de natuur omdat we eten straks moeten laten invliegen en per boot laten aanvoeren met brandstof die we niet meer hebben, en draaien we een enorm succesvolle exportsector de nek om.

Een beetje dom?
Ja, dat ga je krijgen. Je wordt overmoedig. Een ex-quizmaster die in België door de Belgische rechtbank veroordeeld was voor het hebben/dealen van 467 kilo coke heeft van de NEDERLANDSE koning Willie gratie gekregen via Nederlandse regering vanzelfsprekend. De quizmaster zelf was daar heel openhartig over. De overheid niet blij. Temeer daar meneer al anderhalve maand op vrije voeten is.Er gaan geruchten dat het Binnenhof een grootgebruiker van coke is.Niet de frisdrank, dat vinden de dames en heren ongezond. Columbia aan de Noordzee, aka Nederland, ten voeten uit.
Niettemin een vreemd verhaal, het barst van de dealers in de bak. Waarom juist hij gratie, van de Nederlandse koning nog wel. Die feitelijk alleen maar bezig is met vakanties, autootjes en bootjes.

Raketaanval haven Odessa' Wie zat achter de knoppen?
Rusland heeft Turkije laten weten dat het niets met het Odessa-incident te maken heeft.
"De Turkse minister van Defensie Hulusi Akar zei dat Rusland niet betrokken was bij de aanval op de haven van Odessa. In de contacten die we vandaag met Rusland hadden, werd gesteld dat het niets met de aanval te maken had. Ze onderzoeken het incident zorgvuldig", citeerde de Turkse minister van Defensie de woorden". t.me/intelslava/33768

Maar kunnen we ons niet beter afvragen wie er in het Westen achter de knoppen zitten? Wie van de drie. Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten. De Bidens, de Zelenskys, de Johnsons. Het is in het belang van Oekraïne om de graanveilige doorgangsdeal te saboteren - ten koste van alles. Hoe langer ze druk (of de perceptie daarvan) op de graanprijzen kunnen houden, hoe langer ze publieke sympathie en misschien steun voor hun kant van het verhaal kunnen uitmelken.
Of is het vanwege Barclays, JP Morgan, Goldman Sachs die hebben gespeculeerd op tarwefutures? Anniewee, als de marionetten geagiteerd beginnen te raken, betekent dit dat de hele VN / Turkije-overeenkomst gewoon een andere nep-deal was, zoals Minsk.

Dit is wat de overeenkomst eigenlijk zegt:
De partijen zijn met name het volgende overeengekomen:
- alle partijen bieden maximale garanties met betrekking tot een veilige en beveiligde omgeving voor alle vaartuigen die bij dit initiatief betrokken zijn;
- in Istanbul zal onder auspiciën van de VN en met vertegenwoordigers van alle partijen en de VN een gezamenlijk coördinatiecentrum (GRC) worden opgericht;
- in Turkije zullen inspectieteams worden opgericht, bestaande uit alle partijen en de VN, en hun primaire verantwoordelijkheid zal erin bestaan te controleren op de afwezigheid van niet-toegestane ladingen en personeel aan boord van schepen die binnenkomen naar of uitgaan van de Oekraïense havens.
Alle activiteiten in de Oekraïense territoriale wateren zullen onder gezag en verantwoordelijkheid van Oekraïne vallen, aldus het document.
De partijen zullen geen aanvallen uitvoeren op koopvaardijschepen en andere civiele schepen en havenfaciliteiten die bij dit initiatief betrokken zijn.

Het zegt niets over Rusland dat Odessa 120 dagen lang niet aanvalt. Het zegt dat Rusland de gebruikte zeeroutes of de graaninfrastructuur in de haven niet zal aanvallen (het deed het ook niet en internationale organisaties hebben dagelijkse groene corridors voor de scheepvaart bevestigd). Oekraïne en het westen trokken aan het kortste eind op deze deal en Oekraïense sparren zijn boos. Het lijkt erop dat de hele zaak door de VS is doorgedrukt voor een korte-termijn-media-"overwinning" en toegestaan door Rusland omdat het gepaard gaat met het verlichten van landbouwsancties, waaronder het verschepen van Russisch graan via de Zwarte Zee.

Hier is een link naar een video (blijkbaar) van het sleepbootincident t.me/intelslava/33748

Het zal ook een overwinning op middellange termijn zijn, omdat er geen manier is waarop de as van incompetentie (VS-VK-Oekraïne) 120 dagen kan beheren zonder te proberen wapens op de graanroute te smokkelen. Dat was voor hen altijd het hele punt. Dus als ze ontdekt worden, zal de hele wereld weer te zien krijgen dat dit geen serieuze of betrouwbare mensen zijn. En het zal een duidelijke rechtvaardiging bieden voor het innemen van Odessa. Niet echt nodig, behalve dat Poetin echt van de puntjes op de i zetten is, en de puntjes op de i zet.

Van intelslava:
Onze bron legt uit waarom de Russen de sleepboot en militaire boten met raketten in de haven van Odessa nu hebben geraakt, na het ondertekenen van de graan overeenkomst in Istanbul
Gisteren begonnen ze de boodschap te verspreiden dat de graan overeenkomst naar verluidt een verzekering is van de regio Odessa tegen offensieve en raketaanvallen. De hele elite in Odessa haalde opgelucht adem en het leger begon na te denken over hoe ze deze "verzekering" voor hun eigen doeleinden konden gebruiken.
Vandaag hebben de Russen deze mythe vernietigd door te laten doorschemeren dat als ze iets vermoeden, ze onmiddellijk zullen toeslaan op "militaire en aanverwante faciliteiten". Ze trekken zich niets aan van de reactie van het Westen nu. Sterker nog, ze denken er nu niet eens over na (trouwens, het Westen heeft het zelf gecreëerd toen het de Russische Federatie onmiddellijk de schuld gaf van elke valse vlag. Nu de Russische Federatie, is totaal niet meer geïnteresseerd in de mening van het Westen) t.me/legitimniy/12955

Het lijkt wel een protocol, een standaardprocedure dat elke keer als er een gesprek is, een onderhandeling, of overeenstemming over de wijze waarop, er een valse vlag aanslag in scene gezet wordt. Denk aan de eerdere gesprekken in Istanbul, gevolgd door Butcha, nu in Turkije de graanexportovereenkomst gevolgd door rakettreffers.

De Nederlandse MSM:
Rusland valt de haven van Odessa aan met vier raketten, volgens Nederlandse media op basis van Oekraïense militaire bronnen (op Telegram). Oekraïne Gov. heeft onmiddellijke reactie. Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Hoekstra is zijn naam, noemde de aanslag meteen schandalig en dat Rusland ter verantwoording werd geroepen. En dat wordt allemaal verkondigd door hoogopgeleide mensen (torenflat misschien?), maar met weinig logica in de hersenpan. Logica: - heeft Rusland er op dit moment belang bij om de haven van Odessa aan te vallen, of helemaal niet?
- heeft iemand anders er belang bij om te beweren dat Rusland een dag na de Istanbul-handtekeningen de haven van Odessa heeft aangevallen?. (Shoigu tekende, en viel vervolgens Odessa aan!? *%)


De Russen hebben een heel duidelijke veiligheidseis geformuleerd dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO (NAVO zou niet naar het oosten opschuiven) en dat het geen wapens inzet die Rusland kunnen bereiken. Het Westen verwierp het. Ze wilden er niet eens over praten. Dus nu is er oorlog.
In oorlog is de westerse strategie gebaseerd op vier pijlers. De eerste is dat Oekraïne niet alleen is, het heeft Angelsaksische instructeurs nodig en het land kan de oorlog met Rusland winnen met NAVO-wapens, de tweede zijn de sancties die Rusland zullen verzwakken, de derde is de gevolgen van sancties die we zouden kunnen aanpakken, maar Rusland niet. Het vierde element was dat de wereld achter ons in de rij zou staan. In plaats daarvan zitten we in een auto met vier lekke banden. Het is overduidelijk dat de oorlog niet op deze manier gewonnen kan worden. Welnu, Oekraïners met Amerikaanse training, officieren en wapens zullen nooit een oorlog met Rusland winnen. Simpelweg omdat het Russische leger een asymmetrisch voordeel heeft.

Kom, we gaan wat lekkers drinken. Op uw gezondheid en welbevinden PROOST ! Blijf lezen !
Last Edit:1 jaar 6 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 6 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 7 maanden geleden #59180
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 17 juli 2022


Peilingen
Allemaal lekker met vakantiereces naar Bali, Italië en Zuid-Frankrijk en wekenlang geen last van die nare Maurice op zondagochtend. Ha! GeenPeil peilt gewoon door. Poll sloot afgelopen vrijdag and these are the results of The Dutch Tribunal. BoerBurger Van der Plas beweegt in heur eentje 2 x zoveel stemmen alsdan de hele rampcoalitie, en die andere hardwerkende eenpitter heeft ook al een landslide te pakken. Meeuwenland/Forumland op 3 en 4 en de voorheen volkspartijen CDA en PvdA halen waarschijnlijk de kiesdrempel niet eens. Fijne zondag allemaal & tot 6 september! (GeenStijl).

Nieuwe sancties Rusland
Een nieuw pakket EU-maatregelen is verschenen. Het grootste niet-energie-uitvoer-product, goud, staat op de lijst. Goh, wat errug, denkt de Russische Federatie. 1 Wetje verder en alle energie naar niet vriendelijke landen moet dan in goud worden betaald. De verkoper bepaalt immers de betalingsregeling, toch?

Ook dát nog...
Er moeten ingrijpende maatregelen worden genomen om het tekort aan drinkwater te voorkomen, zegt hoogleraar Piet Verdonschot: "Het is echt vijf voor twaalf"
Ingrijpende maatregelen zoals daar zijn: korter douchen, minder vaak de tuin sproeien en geen opblaaszwembaden meer in de tuin. Stuk voor stuk maatregelen die nodig zijn om een drinkwatertekort te voorkomen, want "Oneindige hoeveelheden water uit de kraan zijn geen vanzelfsprekendheid meer". "Eigenlijk is er water genoeg. We gaan er alleen niet goed mee om. In plaats van dat we ons water vasthouden, laten we het steeds weglopen. En hierdoor moeten we voortdurend noodmaatregelen treffen." Ja hooglaagleraar, en laten we vooral veel buitenlandse datacenters bouwen die veel drinkwater nodig hebben om te koelen.!

Ja hooglaagleraar, en laten we vooral veel buitenlandse datacenters bouwen die veel drinkwater nodig hebben om te koelen.!


Rutte
Weet niet hoe het met u gesteld is, maar ik kan die afschuwelijke gladprater niet meer horen en zien. Fysieke weerzin als Rutte voorbijkomt op de kwelbuis. Een fundamentele afkeer van alles waar deze slijmkwal voor staat.
Op Twitter ging een bericht van een journalist van Hart van Nederland die hem scherp aanpakte tijdens de persconferentie:
De manier waarop Rutte hier reageert is typerend voor zijn valsheid. Zijn onechtheid. Onbeschaamd liegen, draaien en duiken. Zeer lelijk. Een premier onwaardig. Dit schertsfiguur dient z.s.m. te vertrekken.

Een waardige en integere premier had vervolgens eerlijk toegegeven dat hij en Kaag vanuit hun liberale ideologie van laisser-faire een andere keuze maken, dat zij minder wíllen doen. Maar dat er rond Prinsjesdag voor volgend jaar misschien nog wat in het vat zit. Maar elk greintje eerlijkheid is er bij Rutte helemaal uit. Die vent is de vleesgeworden politieke spin. De personificatie van leegheid en opportunisme. Er is niets oprechts, integers of echts aan hem.

Dit land hangt aan elkaar van leugen en bedrog, van ambtelijke willekeur en ‘uitvoeringsbepalingen’ waar niemand nog wijs uit kan worden, opgehangen aan de waan van de dag, en datgene waar een bestuurder nog mee weg denkt te kunnen komen. Dat systeem is tot op het bot corrupt door een aanzwellende behoefte onder bestuurders om hun eigen persoonlijke voorkeuren erdoor te drukken. De giftige mix van tolerantie en extreme bekrompenheid die van Nederland zo’n "gezellige kroeg" maakte, gaat ons een enorme kater opleveren. Nu reeds is het volkomen helder dat er geen geld meer is om dat hele corrupte systeem te smeren. Subsidies, shitbaantjes die niets toevoegen aan de productiecapaciteit van de Nederlandse economie, en als een molensteen om onze nek hangen. Legioenen aan "experts" die van de ene naar de andere kant zwalken op zoek naar de "Heilige Consensus" en de fondsen en functies die dat oplevert...

Voedselcrisis
Hoe ziek zijn de geesten van Rutte, Kaag en de rest van dit kartel om mee te werken aan een gecreëerde voedselcrisis. Het draait allemaal om het afbreken van het wereldwijde voedselsysteem en het “building back better” – een nieuw dystopisch voedselsysteem dat is opgebouwd door bedrijfsmonolieten en dat rigide wordt gecontroleerd in de naam van het grotere goed. Niemand weet hoe erg het kan worden, behalve de mensen die het creëren. Want het bewijs is vrij duidelijk, het wordt opzettelijk en koelbloedig gecreëerd. Wij hier op Tref.eu zijn het al maanden aan het documenteren. Rockefellers Reset the Table. The Millenium Report. De stijgende olieprijs drijft de kosten van voedseldistributie op. De inflatie veroorzaakt door enorme instroom van uit het niets gecreëerde fiat-valuta (dank Mario Draghi) betekent dat gezinnen meer geld uitgeven aan minder voedsel.En terwijl dit allemaal gebeurt, betalen de VS en het VK (en misschien anderen, we weten het niet) letterlijk boeren om niet te boeren. Kwaadaardige opzet dus.

Het is vrij duidelijk dat dit The Great Reset: Food Edition is....de lockdownmelodie met iets andere teksten. Een proces van het afbreken van de structuren die al aanwezig zijn, zodat we "beter kunnen terugbouwen" met een meer gecontroleerd en meer gecorporatiseerd voedselsysteem. Net zoals de Covid-"pandemie" "zwakke punten in het multilaterale systeem" zou benadrukken, zo zal deze voedselcrisis aantonen dat onze "onstabiele voedselsystemen aan hervorming toe zijn" en dat we onze "voedselzekerheid" moeten waarborgen ... of duizend variaties op dat thema.

Dat is geen veronderstelling. Ze zijn al begonnen, ruim een jaar geleden. Het Journal of Agriculture, Food Systems & Community Developments publiceerde in februari 2021 een paper met de titel:
Ontmanteling en wederopbouw van het voedselsysteem na COVID-19: tien principes voor herverdeling en regeneratie

In een interview van juli vorig jaar zei Ruth Richardson, de uitvoerend directeur van de NGO Global Alliance for the Future of Food letterlijk: Ons dominante voedselsysteem moet worden ontmanteld en herbouwd". Later, in september 2021, riepen de VN de allereerste "Food Systems Summit" bijeen, waarvan de missieverklaring de regel bevatte:
Het herbouwen van de voedselsystemen van de wereld zal ons ook in staat stellen om gehoor te geven aan de oproep van de secretaris-generaal van de VN om "beter terug te bouwen" van COVID-19.

George Monbiot, windvaan voor elke deep state-agenda, schreef twee weken geleden in de Guardian met zijn kenmerkende gebrek aan subtiliteit:De banken stortten in 2008 in – en ons voedselsysteem staat op het punt hetzelfde te doen... Het systeem moet veranderen. Maar wat betekent "veranderen" en "herbouwen" eigenlijk in deze context?

Nou, dat is geen mysterie, want ze zijn al een poosje bezig
Het zal betekenen dat zowel pers als politici het 'planetaire gezondheidsdieet' van het WEF pushen.
Het betekent dat kinderen worden geconditioneerd om insecten en zeewier te eten.
Het betekent meer pushen van "gen-bewerkt" of genetisch gemodificeerd voedsel.
Het betekent dat vleeseters worden gestigmatiseerd terwijl veganisme voortdurend wordt gepropageerd
Het betekent het promoten van in het laboratorium gekweekt "vlees" en bacterieel slijm gemengd in gigantische vaten boven natuurlijk voedsel.
Het betekent "koolstofbelastingen" op rood vlees en geïmporteerd voedsel van alle soorten.
Het betekent "obesitas" belastingen op voedingsmiddelen met veel suiker of vet.
Het zal propaganda-inspanningen betekenen om basisvoedsel te rebranden als "luxe"


Bijna allemaal zijn dit verhalen van slechts de afgelopen maand of zo, veel van hen gespreksonderwerpen op de Davos-conferentie van het World Economic Forum. Zoals bijna altijd het geval is, heeft het probleem waarop ze momenteel "reageren" al een reeks vooraf ingestelde oplossingen.

Net zoals we zagen dat lockdowns de economie aan stukken braken terwijl de miljardairsklasse recordwinsten boekte terwijl megalieten van bedrijven hun monopolies uitbreidden, zo zal ook elk voorgesteld voedselzekerheidsbeleid uiteindelijk ten goede komen aan de toch al onzindelijk rijken of infrastructuur installeren voor bedrijfscontrole.

Ze hebben zojuist de bouw aangekondigd van de grootste 'kweekvleesfabriek' ter wereld. Nepvlees kan natuurlijk niet thuis worden grootgebracht en is onderworpen aan gepatenteerde creatieprocessen. Genetisch bewerkte of gemodificeerde planten en dieren zijn eveneens onderworpen aan octrooien.

Supranationale bedrijven, met winsten die groter zijn dan het budget van sommige landen, ontwikkelen apps voor het volgen van de koolstofvoetafdruk die mensen belonen voor het nemen van de "juiste beslissingen". Dat zou gemakkelijk kunnen worden toegepast op voedsel.

Bill Gates is stilletjes de grootste particuliere eigenaar van landbouwgrond in de Verenigde Staten geworden. Land waarop hij nieuwe Frankensteincrops kan verbouwen, of waarop de Amerikaanse overheid hem zal betalen om niet te gebruiken.Het spel is duidelijk: op dit moment maken ze zich klaar om al onze oude voedselsystemen af te breken, met het verklaarde doel om ze beter terug te bouwen.
Beter voor hen, niet voor ons

World Economic Forum roept op om de prijs van olie en gas op te drijven, de energietransitie te versnellen om snel van fossiele brandstoffen af te komen. Vanwaar deze haast? Maakt de club van Klaus Schwab zich oprecht zorgen om klimaatverandering, of speelt er meer? Wij denken, Pepe Escobar lezend, dat er iets anders speelt..Escobar doet verslag van het jongensbal van de boodschapper op Bilderberg:
"Ze beginnen zich zorgen te maken over de langzame maar zekere opkomst van een alternatief, op hulpbronnen gebaseerd monetair / financieel systeem dat de Eurasia Economic Union (EAEU) momenteel ontwerpt, met Chinese inbreng.
Stel je een systeem voor om het huidige Bilderberg / Davos-systeem van fiat WEF-geld tegen te gaan, ondersteund door ingehuurde EU $ A-geweren. Stel je voor dat een groep grondstofrijke maar cash-arme landen samenkomen om hun eigen valuta's uit te geven die worden ondersteund door hun eigen grondstoffen, en uiteindelijk de ketenen verbreken die hen gegijzeld maakten door de financiële huurmoordenaars van het IMF. Al deze grondstofrijke maar cash-arme landen, gezamenlijk Het Globale Zuiden genoemd, besteden veel aandacht aan het Russische gas-voor-roebel-experiment. Vandaar dat onlangs de Afrikaanse delegatie bij Poetin op bezoek was.
En in het specifieke geval van China omvat het rijk aan hulpbronnen veel menselijk kapitaal, dat een enorme, extreem diepe industriële en civiele infrastructuur ondersteunt. "


Oeps, het belangrijkste zou ik bijna vergeten..
In hun publicaties stellen het World Economic Forum en zijn voorzitter Klaus Schwab met verbazingwekkende openhartigheid dat zij van plan zijn in te grijpen in de menselijke natuur en in hun relaties met anderen met gebruikmaking van alle technische middelen die tot hun beschikking staan. Omdat mens-zijn en menselijkheid interfereren op de weg naar de Nieuwe Wereld Orde – en daarom moeten worden geëlimineerd.

Als een van de meest invloedrijke instellingen in de westerse wereld brengt het WEF haar plannen sinds 2020 met overweldigende snelheid in de praktijk, werktitel : The Great Reset, gateway: the pandemie. Er is vaak op gewezen dat het World Economic Forum totalitaire doelen heeft in zijn transhumanisme. Desondanks lijkt een meerderheid er nog steeds op te vertrouwen dat de mondiale zakenelites over het algemeen handelen in het belang van de mensheid. Dit is een vergissing – ongeacht of deze elites er zelf van overtuigd zijn dat ze goed bezig zijn of niet.

“Het echte doel van de totalitaire ideologie is niet de transformatie van de externe omstandigheden van het menselijk bestaan ​​en niet de revolutionaire reorganisatie van de sociale orde, maar de transformatie van de menselijke natuur zelf, die, zoals ze is, zich voortdurend verzet tegen het totalitaire proces. Wat op het spel staat bij totale overheersing is in werkelijkheid de essentie van de mens.” – Hannah Arendt, 1951


Volgens het WEF gaan we het tijdperk van "Internet of Bodies" binnen. Onze fysieke gegevens worden verzameld via een reeks apparaten die kunnen worden geïmplanteerd, ingeslikt of gedragen. Het resultaat is een enorme hoeveelheid gezondheidsgerelateerde gegevens die het welzijn van mensen over de hele wereld verbeteren. Maar niet alleen dat. Tegelijkertijd kunnen de gegevens van het internet van het lichaam worden gebruikt om voorspellingen en gevolgtrekkingen te maken die van invloed kunnen zijn op de toegang van een individu of groep tot middelen zoals gezondheidszorg, verzekeringen en werkgelegenheid. “Stel je een wereld voor waarin we de lichamen kunnen creëren die we willen. In deze wereld kunnen we ook de planten en dieren die bij ons leven ontwerpen en herontwerpen. We kunnen organismen veranderen en ze vormen zoals we willen dat ze zijn. …

En dit is niet de wereld van morgen. Je hebt geen fantasie nodig. Dit is de wereld van vandaag.” Kijkt u daar ook zo naar uit?

Ze willen onze ziel !
Neurotechnologie: controle over gedachten, controle over emoties, controle over relaties
Neurotechnologie “… omvat elk proces of apparaat waarin elektronica in verbinding staat met het zenuwstelsel om neurale activiteit te controleren of te reguleren. ” transformeert het menselijk lichaam in een nieuw technologieplatform. De hele mens wordt het object van technisch ontwerp – en dat geldt ook voor zijn relaties met andere mensen en dingen.
In het algemeen: het zijn niet de wereld van het werk, niet de scholen, niet onze levensomstandigheden die een algemene herziening nodig hebben, maar WIJ... De Vierde Industriële Revolutie
Kanniewachtennie.

En daar dames en heren, jongens en meisjes, lieve lezertjes, is Rutte en zijn kartel mee bezig...in het geniep. En laat hij Nieuwsuur en Rudy Bouma verkondigen dat het allemaal nepnieuws is

Kom we gaan wat drinken. PROOST ! PROOST, blijf gezond, blijf lezen !!
Last Edit:1 jaar 7 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 7 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 7 maanden geleden #59145
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 10 juli 2022


Peilingen
Uit een nieuwe peiling van Maurice de Hond blijkt dat de VVD electoraal echt in de problemen zit, en wijdt dat grotendeels aan de stikstofcrisis. De VVD heeft weleens betere tijden gekend. Sterker nog, de partij stort langzaam maar zeker gewoon in elkaar. Sinds 12 juni heeft de VVD namelijk twee virtuele zetels meer ingeleverd. Daardoor komt de VVD uit op 21 zetels. BBB zit VVD op de hielen met nog maar 1 zetel verschil en Nederlanders hopen dat het kabinet heel snel valt

Waar de VVD bij de verkiezingen van vorig jaar nog 34 zetels kreeg zijn daar er nu nog maar 21 van over. Dat maakt de VVD virtueel nog steeds de grootste partij van het land, maar het is maar één zetel meer dan de nummer twee, BBB, aldus Maurice de Hond. Doordat de VVD nu 21 virtuele zetels heeft, D66 13, de ChristenUnie 7 en het CDA slechts 6 komt de coalitie als geheel nu uit op 47 magere virtuele zeteltjes en zouden zij tegenover een oppositie van 70% staan. Tenminste: als de huidige democratie nog zou werken. De resultaten in de peilingen en de staat waarin ons land verkeert, in het bijzonder zichtbaar door de vele en massale protesten, nopen nog geen politicus tot het fatsoen de stekker eruit te trekken. Integendeel: de Kamer vierde het begin van een (te lange) vakantie uitbundig. Nederlanders zijn klaar met Rutte IV en de partijen die er deel van uitmaken. En ja, dat was al zo, maar nu met de boerenprotesten is dat alleen maar toegenomen. Niet zo gek, want volgens De Hond heeft 52% van de Nederlanders begrip voor de acties van de boeren (volgens mij is het percentage hoger)... en onder CDA'ers en VVD'ers is dat begrip ook behoorlijk groot. Dit terwijl de partijleiding de boeren juist de oorlog heeft verklaard.

Veel van deze kiezers stappen over naar BBB van Caroline van der Plas. Ze had natuurlijk al het momentum in de peilingen hoewel er op haar houding ook het één aan te merken valt. Wat mij bijvoorbeeld opvalt is dat ze niet een grote beweging is begonnen, zich niet aansluit bij de oppositie BVNL, FVD en PVV, niet in organisatie van de boerenprotesten zit en nagenoeg altijd met het Schwabinet meestemt. Toch iets om in de gaten te houden. Eveneens opvallend bij haar pijlsnelle opkomst, is de ruimte die zij krijgt om haar verhaal te doen in de Main Stream Media zonder dat die knurften daar haar bewust proberen kapot te maken, zoals ze steevast doen bij PVV, FVD en zelfs bij BVNL.
Het CDA staat er al een tijd electoraal heel slecht voor. Terecht ! Verraderlijke, onbetrouwbare partij.

Kadaver-discipline
Natuurlijk wordt de kadaver-discipline in de coalitie nu extra strak aangezet en de regering zal voor de rest van de periode per volmacht regeren; de Tweede Kamer heeft niets, maar dan ook helemaal niets meer in te brengen. De hoop is nu gevestigd op de Eerste Kamer, die nog af en toe op de noodrem kan drukken, ofschoon ik vandaag las dat Judas PvdA al gezwicht is voor dertig zilverlingen en akkoord zal gaan met het CETA verdrag. En natuurlijk zijn de provinciale staten verkiezingen iets eerder.
Dan is het geen wonder dat het vertrouwen in de regering op een schaal van 1 tot 10 wordt uitgedrukt in het cijfer 3,9. Goed te zien is hoe groot de verschillen zijn in vertrouwen tussen de huidige kiezers van de vier regeringspartijen en die van PvdD, JA21, SP, BBB, PVV en FVD.
Dit alles en nog veel meer te lezen op Peil.nl

Het gecreëerde stikstofprobleem
De beste samenvatting van het stikstof probleem is: je hebt een einddoel (onteigening bij wet regelen, als onderdeel van de Great Reset) en je hebt subdoelen die bij het grote einddoel horen zoals strengere wetgeving aangaande vrijheid van meningsuiting, demonstratierecht, een alibi hebben voor zwaarder politiematerieel, het vastzetten van de logistiek ten bate van tekorten voor de gewenste inflatie, dus bedenk je een stikstofprobleem om ‘natura 2000’ gebieden tegen te moeten beschermen.

Volgens het bureau van Maurice de Hond leunt de coalitie in werkelijkheid dus nog maar op 47 zetels. Reden voor het kabinet om haast te maken. Het sloeg onmiddellijk toe met een intensivering van de grondroof door de wet aan te passen. En denk nou niet dat dat gebeurde met het oogmerk om de samenleving te dienen, maar om die samenleving te dwingen iets te ondergaan waar die zelf nooit voor gekozen zou hebben. Ook nooit voor heeft kunnen kiezen. Het zogenaamde verminderen van stikstofuitstoot is niet het doel. Het doel is het verwerven van grote stukken grond, waarop huizen zullen worden gebouwd, of zakelijke uitbreidingen van wereldwijd opererende bedrijven zoals Google en Microsoft. In die huizen overigens, is geen plek voor onze mensen maar voor de gelukszoekers van de Marrakesh-Expres. De wet is dus aangepast om ons land, tegen de wil van de bevolking in, grondig op de schop te nemen. Waar die geroofde grond voor gebruikt gaat worden is dus duidelijk, woningen en bedrijven bouwen en met een stikstofprobleem heeft het helemaal niets te maken. De wet doen aanpassen met een vals argument en het enkele doel om de eigen agenda door te drukken is moreel meer dan verwerpelijk en daarom niet toegestaan.

Daarom is het voorstel van BBB en JA21 verschrikkelijk slecht, zelfs al kan het inhoudelijk ook nog redelijk door de bocht. Omdat het stikstofprobleem puur geraaskal is van een paar loonschaal- en functiebeluste ambtenaren, moet eerst vanuit de menselijke moraal gekeken worden naar het in gang gezette beleid. Is de wet aangepast met het doel de natuur te dienen, of is de wet aangepast om uiteindelijk andere doelen te dienen?

Als dat laatste het geval is, en daar lijkt het bij deze uitwerking hevig op, dan rust op ieder Kamerlid de plicht om ‘zonder last en ruggespraak’ die wetgeving te vervangen.... niet om die aan te passen, mevrouw Van der Plas en meneer Eerdmans. Dan moet die wet geschrapt worden: helemaal. Dan moet namelijk eerst dat andere probleem worden aangepakt, namelijk woningnood onder de eigen bevolking en vooral een te grote aanwas vanuit andere bevolkingen van over de hele wereld. Dan moet er geen stikstofbeleid worden gevoerd, maar een bevolkingsbeleid. Zo simpel is het.

Ooit werden de keuterboertjes opgeofferd om "rabostallen" te kunnen bouwen. En wat hadden ze dat handig laten samenvallen met de ruilverkaveling..! Nu worden de rabostallen opgeofferd voor de WEFstallen.Ze hebben het zo sluw aangepakt. Die zijn met een rood zakdoekje niet geholpen, hoe goed bedoeld ook. Nee, als we de boeren echt zouden willen helpen dan zouden we ze moeten redden van de banken, want die zitten in het complot tegen de boeren. Bedenk dat het geld dat je leent van de bank gebaseerd is op geldcreatie vanuit het niets. Als je niet aflost of rente betaalt verliezen ze niets. Ze azen hooguit op je boerderij. Het zijn professionele afpersers en geldwitwassers. Geld wat niet bestaat, maar dat gecreëerd wordt middels een lening van eentjes en nulletjes op een computerscherm en dat met reëel geld, dat verdiend wordt in de echte economie laten terugbetalen is criminele geldwitwasserij. Laat je niet onder druk zetten.

Alles is leugen en bedrog.. beleid wordt gemaakt op leugen en bedrog
Wat blijkt? Er is geniepig stikstofgevoelige natuur bijgeplust in Aerius,( het rekenmodel wat doorslaggevend is). Stichting Agri Facts (STAF) is erachter gekomen dat er in het geniep heel veel stikstofgevoelige hexagonen zijn bijgetekend in Aerius. Daar kwamen zij achter bij het testen van de nieuwe update van Aerius - versie 2020 kwam half oktober beschikbaar. Deze versie blijkt hier en daar tot andere uitkomsten te komen dan versie 2019. Bij het zoeken naar de oorzaak stuitten wij op het 'schuiven' met stikstofgevoelige natuur.

Veel hexagonen met stikstofgevoelige natuur bijgeplust in de provincie Gelderland. Bij elkaar wel zo'n 4.000 tot 5.000 hectare. Dat is vreemd, voor het aanwijzen van nieuwe stukken stikstofgevoelige natuur gelden procedures, met openbare stukken en inspraakrondes. Die waren onvindbaar. Wij hebben bij diverse overheidsloketten navraag gedaan, maar er kwam niks.

Bijplussen stikstofgevoelige natuur
Landelijk blijkt het areaal stikstofgevoelige natuur in de afgelopen 5 jaar bijna verdubbeld in Aerius. Het gaat tegenwoordig om zo'n 200.000 hectare. Het bijplussen van hectares stikstofgevoelige natuur beperkt zich overigens niet tot Gelderland, ook in Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg gebeurde dit. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?STAF nam contact op met de Provincie Gelderland, over de gevolgde procedure. Het antwoord is ronduit schokkend. Er is geen bestuurlijke procedure gevolgd. Natuurorganisaties zelf actualiseren de natuurkaart in Aerius, de provincie houdt zich daar niet mee bezig. Een tweede provincie bevestigt dat dit soort informatie niet langs het college gaat. STAF stelde ook vragen aan het provincieloket BIJ12. Die zegt bezig te zijn met het uitvoeren van de wet.

Natuurorganisaties voegen natuur zelf toe
Het intekenen van steeds meer stikstofgevoelige natuur in Aerius, zorgt ervoor dat natuurgebieden in berekeningen steeds gevoeliger worden voor stikstof en er steeds ambitieuzer stikstofbeleid nodig is voor bedrijven in de omgeving. Ik vind het bedenkelijk dat provincies toestaan dat natuurorganisaties zélf stikstofgevoelige natuur toevoegen aan Aerius, buiten het zicht van alle andere belanghebbenden.

De minister heeft beleid geformuleerd met als doel het aantal hexagonen met een stikstofoverbelasting te verminderen. Maar zij staat toe dat natuurorganisaties in rap tempo nieuwe overbelaste hexagonen erbij plussen in Aerius. Hierdoor wordt het berekende stikstofprobleem alleen maar groter, in plaats van kleiner. Nog ernstiger is het volledige gebrek aan transparantie en inspraak in de aanwijzingsprocedure. Dit raakt aan onze democratie, hier worden de spelregels van onze democratie geschonden. Deze geniepige gang van zaken binnen het stikstofbeleid, zouden wij als Nederland niet mogen accepteren.
Bron: www.boerenbusiness.nl/opinies/jaap-haans...bijgeplust-in-aerius

STAF nam contact op met de Provincie Gelderland, over de gevolgde procedure. Het antwoord is ronduit schokkend. Er is geen bestuurlijke procedure gevolgd. Natuurorganisaties zelf actualiseren de natuurkaart in Aerius, de provincie houdt zich daar niet mee bezig. Een tweede provincie bevestigt dat dit soort informatie niet langs het college gaat. STAF stelde ook vragen aan het provincieloket BIJ12. Die zegt bezig te zijn met het uitvoeren van de wet.

Natuurorganisaties voegen natuur zelf toe
Het intekenen van steeds meer stikstofgevoelige natuur in Aerius, zorgt ervoor dat natuurgebieden in berekeningen steeds gevoeliger worden voor stikstof en er steeds ambitieuzer stikstofbeleid nodig is voor bedrijven in de omgeving. Ik vind het bedenkelijk dat provincies toestaan dat natuurorganisaties zélf stikstofgevoelige natuur toevoegen aan Aerius, buiten het zicht van alle andere belanghebbenden.

De minister heeft beleid geformuleerd met als doel het aantal hexagonen met een stikstofoverbelasting te verminderen. Maar zij staat toe dat natuurorganisaties in rap tempo nieuwe overbelaste hexagonen erbij plussen in Aerius. Hierdoor wordt het berekende stikstofprobleem alleen maar groter, in plaats van kleiner. Nog ernstiger is het volledige gebrek aan transparantie en inspraak in de aanwijzingsprocedure. Dit raakt aan onze democratie, hier worden de spelregels van onze democratie geschonden. Deze geniepige gang van zaken binnen het stikstofbeleid, zouden wij als Nederland niet mogen accepteren.

Onze samenleving wordt bestuurd door mensen, die vooral hun oor lenen aan organisaties die buiten het democratisch proces staan. (WEF, WHO, EU, VN enz.) Maar ook actiegroepen die met klimaat en milieu bezig zijn zoals Milieudefensie en Urgenda dwingen o.a. via de rechter hun eisen af. Hierdoor zijn de leidende ideeën om besluiten te nemen uit allerlei supranationale organisaties en actiegroepen opgepakt. De regering voert nauwelijks eigen beleid. Zoals we weten, richten actiegroepen zich fanatiek op één onderdeel en overdrijven de betekenis daarvan om hun doel te bereiken. Dit heeft tot gevolg dat het beleid wordt bepaald door allerlei extreme denkbeelden. Op deze manier wordt de bevolking geconfronteerd met diverse misvattingen als beleidsbepalende noodzaak. Deze misvattingen kosten de schatkist miljarden, geld dat onttrokken wordt aan de noodzakelijke doeleinden ten behoeve van de burgers. Bovendien maken politieke bestuurders zich steeds ongeloofwaardiger. De voorbeelden liggen voor het oprapen....

Kom, we gaan wat lekkers drinken en toost graag op uw gezondheid en welbevinden. Blijf lezen, wij blijven knokken PROOST! PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 10 juli 2022:
VVD 21, BBB 20(+2), PVV 15, GroenLinks 13, D66 13(+1), PvdA 12, JA 21 8, PvdD 8, SP 7,CU 7, CDA 6(-1), Volt 5, FVD 4(-1), SGP 4, DENK3, Bij1 2, BVNL 1 (-1), 50Plus 1
Last Edit:1 jaar 7 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 7 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 7 maanden geleden #59120
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 3 juli 2022

Peilingen
Geen peilingen van Maurice de Hond c.s. deze week

CDA plaatst KDW-bommetje onder kabinet.
Echt waar joh? Wie gelooft het CDA nog? Welke simpele ziel gelooft nog in de christendemocratie? In Nijkerk deden ze een poging. Maar voordat er gevierd werd werd er stoom afgeblazen...want hoe was het nou toch mogelijk dat leden in de Tweede Kamer het beleid weergegeven op het beruchte kaartje van stikstofminister Van der Wal hadden gesteund?? Kamerlid Derk Boswijk kennelijk hersteld van zijn aanstelleritis over boeren-dreigbezoek aan huis bood er zijn excuses voor aan. Niet voor de verwarring die er omtrent dat bezoek door zijn toedoen was ontstaan, maar excuses dat CDA-leden het beleid van VVD-minister Van der Wal hadden gesteund. Vanuit de provincies kreeg de Haagse fractie behoorlijk wat verwijten. "Wopke, waar was je?" kreeg bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken en partij prominent Hoekstra naar zijn hoofd. Wopke zat of in Oekraïne onzin uit te kramen of in Davos om orders in ontvangst te nemen.
Derk Boswijk sprak hardop uit dat de het verdwijnen van de Kritische Depositie Waarde (KDW) uit het stikstofbeleid voor hem een breekpunt is om met het kabinet door te gaan. Hoppa, da's mannentaal ! Kijken hoe lang dat stand houdt.

De KDW is de hoeksteen van het stikstofbeleid. Als die verdwijnt, krijgen de boeren meer hun zin. Zal D66 dat accepteren? Het kan een bommetje zijn onder het kabinet. Het kan ook een basis zijn om het beleid te keren en de ontstane polarisatie te parkeren en tot een politiek vergelijk te brengen, aldus de pers.

Het CDA lijkt dus te buigen, maar is dat ook zo? Wie vertrouwt het CDA nog?

Vier omgekochte boodschappenjongens Wopke, Kaag, Rutte en Farizegers hebben één ding gemeen: hun achterban kan doodvallen en ze kruipen hun knieën kapot voor het WEF. Wie dit nog een democratie durft te noemen heeft het verstand van een amoebe. Ze roepen om het hardst dat de democratie in gevaar wordt gebracht. O jee, wat houden ze toch allemaal van onze democratie. Het is gewoonweg ontroerend. De vraag is alleen: over welke democratie hebben we het hier?

Hebben we het dan over die democratie waarin bejaarde Groningers uren in de kou stonden om een klein beetje compensatie voor hun aardbevingsschade te krijgen? U weet wel: die aardbevingsschade waar deskundigen tevergeefs voor waarschuwden.

Of hebben we het over de democratie waarin de jeugdzorg ondanks veel waarschuwingen in combinatie met bezuinigingen op het bordje van de gemeentes werd geschoven?

Of over de democratie waarin onverantwoordelijk bezuinigd werd op de zorg, zodat tijdens de coronacrisis alles vastliep? Misschien de democratie waarin grof geweld werd gebruikt tegen vreedzame demonstranten?

Of gaat dit over de democratie waarin tienduizenden ouders ten onrechte als fraudeurs werden opgejaagd? Hebben we het hier over de democratie waarin het Kabinet Rutte 3 – met Rutte, Kaag en Hoekstra – er alles aan deed om te zorgen dat het toeslagenschandaal niet ontdekt zou worden?@CDAVandaag heeft geen bestaansrecht meer. Hoekstra en De Jonge hebben een desastreus beleid gevoerd, uitgestippeld door het WEF en de globalisten.


Wanbeleid
Ministers die miljardenuitgaven niet kunnen verantwoorden, de toeslagenaffaire die tienduizenden mensen treft, de mainstream media die telkens weer de fout in gaat door verkeerde informatie te delen....

Nederland is aan het vastlopen, brandstofprijzen schieten omhoog, in bijna elke sector is een personeelstekort, bijna in elke sector zijn leveringsproblemen, kosten van levensonderhoud schieten omhoog, inmiddels zijn er al meer dat 60.000 asielzoekers opgevangen wat voor de nodige onrust en spanningen zorgt en oorzaak is van de huizenkrapte, huizenprijzen zijn buitenproportioneel geworden en we hebben nog rente die straks omhoog gaat. Boeren die een niet bestaand (gecreëerd)stikstofprobleem in de schoenen krijgen geschoven, onteigening dreigt voor duizenden boeren, diezelfde onteigening dreigt straks ook voor huiseigenaren die hun maandlasten niet meer op kunnen brengen.

Vissers
Ook de visserijsector staat het water tot aan de lippen vanwege onwerkbare regelgeving en hoge brandstofprijzen. Ook de vissers moeten weg. Want we hebben ministers die ervan overtuigd zijn dat afhankelijk zijn van het buitenland, als het gaat om onze voedsel voorziening, helemaal geen probleem is. U weet, de boeren knokken ook voor voedselzekerheid, voor een verantwoorde voedselproductie in het eigen land.

Boerenland, ons vaderland
Boerenland, ons vaderland, moet kennelijk geofferd worden op het offerblok van het WEF, EU en meer van dat soort megalome organisaties, die we helemaal niet willen als bevolking. De zwijgende meerderheid begint zich te roeren. We worden, grof gezegd, genaaid door een club die nu toevallig de de lakens uitdeelt en waarschijnlijk op een niet eerlijke manier in die positie terecht is gekomen. Geen hond heeft op de WEF-plannen van deze overheid gestemd. Stonden in geen enkel verkiezingsprogramma. Is nooit besproken in de Tweede Kamer.

De actie van een paar boeren is misschien niet acceptabel, maar de houding van de overheid is dat al helemaal niet.. Al sinds Sicco Mansholt heeft de overheid schaalvergroting bevorderd, de boeren daartoe gedwongen ja. Want de overheid werkt in dictaten en communiceert slecht, net alsof ze het zelf niet begrijpen. En dat is ook zo. Ze kennen niet alle ins en outs. Alleen The Global Leader of 2019 Rutte, en de hier neergeplempte arrogante nitwit Kaag van D66, weten hoe de hazen lopen en volgen blindelings de opdrachten en instructies van Davos ! Het is zuiver politiek wat er gespeeld wordt en o.a. de boeren moeten het bekopen.

Een overheid of diens dienaren, die de hen gegeven macht misbruiken met andere oogmerken dan het dienen van de meest fundamentele rechten van de burgers, roepen het recht op van diezelfde burgers om zich tegen hen met kracht te verweren en zich op ordentelijke wijze van hen te ontdoen.

Nu lees ik dat Johan Remkes bemiddelaar wordt tussen de boeren en de politiek. Even uw geheugen opfrissen, een commissie onder leiding van Remkes adviseerde destijds het kabinet om het stikstof te verminderen met 50% in 2030. En dezelfde Remkes moet nu de stikstof " oorlog " sussen? Snap u het, dan snap ik het. Deze man schreef zelf het stikstof rapport. Onder leiding van Remkes is dit krankzinnige regeerakkoord tot stand gekomen!! Die man en en zijn helpers horen in een stikstofgesticht thuis. Bemiddelaars of een commissie, het zijn gewoon de gebruikelijke parkeergarages voor politieke problemen. Tijd gewonnen, misschien dooft het uit, rapportje hier, verslagje daar, onder in de la en alles blijft zoals het was. Veel later misschien een parlementaire enquête waar vooral heel veel herinneringen verloren zijn. Weer de oproep tot praten? Waarover dan... want de uitkomsten hebben ze in beton gegoten.
Of wordt het Veerman? Voor de uitkomst maakt het niet uit, die staat in beton gegoten.

Boeren van Nederland laat je niet in de maling nemen door die lachende schlemiel en zijn criminele bende. De doelen blijven staan. Waarom dan nog praten? Eens kijken of de roep van het zwamtafelgajes aan de staatsomroeptafels ook zo groot is om dit tuig uit kabinet en Kamer te vervolgen en te straffen, zoals ze eisen over de protesterende boeren. Dit gaat dus helemaal nergens over. Uitstellen, leeg laten bloeden, stoom laten afblazen en gewoon verder gaan met de boeren hun land te stelen om windmolens op te bouwen en half Afrika op te huisvesten.

Nederland begint dank zij de boeren steeds meer wakker te worden. Dit grootschalige, schandalige, misdadige, leugenachtige wanbeleid op ELK beleidsterrein gaat GESTOPT worden. De grote leugenshow is aan de laatste akte begonnen!!

Er is geen stikstofprobleem, en als er al een probleem zou zijn, zijn er technische oplossingen. Het gaat om landje pik, om de boeren van hun grond te verdrijven om grond vrij te maken voor woningbouw, niet voor de Nederlanders, maar om nog meer asielzoekers binnen te halen.Tristate City met 30 miljoen inwoners, windmolens, zonnepanelen en datacentra. 1000 asielzoekers per week (!) wandelen dit land binnen en..er wordt schande van gesproken als ze een nachtje op een stoel moeten slapen! DAT schijnt hen meer bezig te houden en een groter item te zijn dan dat hele boerengeneraties kapot gemaakt worden!

Walging en diepe minachting voor Rutte en dat hele Haagse kartelzooitje! Deze 'boerenopstand' kan nog wel eens een opzetje naar veel meer! HET broeit, mensen zijn het zat! Kabinet moet weg, nieuwe verkiezingen. Rutte is als de dood voor nieuwe verkiezingen omdat het CDA kapot gaat.

Liegen, bedriegen, manipuleren
Er is te veel gelogen, er zijn teveel schandalen en niets wordt opgelost, behalve goedkope excuses. De massa is niet in staat om door het ijzeren gordijn aan propaganda en misleiding heen te breken. en dat weten de machthebbers. Vandaar dat de immigratieleugen al zo lang door kan gaan, klimaat en deze stikstofwanen, bestuur uit handen geven aan de globalistische EU/WEF, omvolking .

Teveel mensen realiseren zich gewoon niet HOE erg het is en hoe verraderlijk de kabinetten Rutte zijn geweest. Propaganda en misleiding hebben hun werk zó goed gedaan,dat de hoofddader(s) zelfs sterker uit verkiezingen kwamen, de ultieme beloning van en voor het uiterst doortrapt gepresenteerde 'kwaad'.


Rutte wil niet met relschoppers in gesprek. Dit omdat een getergde boer een mep op een politieauto had gegeven. Dit zijn dus de boeren waarvan hij het bestaansrecht denkt te kunnen ontnemen. WEL ontving hij met alle egards, de links extremistische BLM kopschoppers, dat dan weer wel. Zijn bestaan hangt van liegen bedriegen en manipuleren aan elkaar om het eigen narratief geloofwaardig te maken en geaccepteerd te worden. Of het nu gaat om de onverwachte grote oversterfte na een vaccinatie; de stroom immigranten die bij de deur niet worden tegen gehouden en allemaal een plaatsje moeten krijgen in de overvolle Nederlandse huiskamer; om data om de ruil landbouwgrond tegen urbanisatie te onderbouwen of om energietransitie van een geloofwaardige verpakking te kunnen voorzien. De door de overheid gesubsidieerde rekeninstanties helpen graag mee om de subsidiestroom gaande te houden en de eigen levensvatbaarheid te verhogen. Hoewel deze mensen alom veracht worden, vinden ze dat ze fantastisch werk leveren . Ze isoleren zichzelf in nauwe, zichzelf in stand houdende echokamers, zodat een burger die harde waarheden naar hen tweet, wordt gezien als een onverwachte aanvaller.

BBB
Mevrouw van der Plas stelde teleur met het veroordelen van boeren die rellen, terwijl van haar verwacht mag worden dat ze veel meer de focus legt op het WAAROM die boeren zo wanhopig zijn. Ze pleitte voor een bemiddelaar maar er valt weinig te bemiddelen als het besluit blijft staan zoals het staat. Geert Wilders hakte dat volkomen terecht aan flarden! Wat heeft het immers voor zin te bemiddelen met een kabinet dat geen enkele concessie wil doen?

Vervolgens wordt een rookgordijn opgetrokken door coalitiepartijen, op initiatief van GL en PvdA, waarin de voederbedrijven en tussenhandelaars ineens de schuld krijgen. Ineens is de boer zielig want hij krijgt te weinig voor zijn product. Dat zal allemaal zo zijn maar dat wijzigt niets aan het plan om al die boeren te onteigenen.

De boeren moeten zich realiseren dat er ongelooflijk veel steun is voor hen. Truckers en vissers sluiten zich aan. Bergingsbedrijven weigeren trekkers weg te slepen. Provincies en gemeenten weigeren in toenemende mate mee te werken aan het plan van het kabinet, zoals het er nu ligt.
Het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS hebben ‘stevige’ kritiek op het stikstofplan. Professoren en wetenschappers maken gehakt van de cijfers van het RIVM.
De wind waait gunstig voor de boeren maar nu is het zaak hun poot stijf te houden en door te zetten.

Leg het land maar plat! Het is te gek voor woorden dat een zo onmisbare en waardevolle beroepsgroep moet wijken om de carrière perspectieven van non valeur Rutte te bevorderen.


Boeren..op jullie gezondheid en welbevinden Succes ! PROOST !
Last Edit:1 jaar 7 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 7 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 7 maanden geleden #59104
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 26 juni 2022

Peilingen
Volgens de peiling van Maurice de Hond van vandaag gaat het heel erg goed met de BoerBurgerBeweging. Als er vandaag verkiezingen waren zou de partij van Caroline van der Plas namelijk 18 zetels binnenhalen. Dat zijn er 17 meer dan BBB nu in de Kamer heeft, en het zijn er maar drie minder dan de VVD zou krijgen, en het zijn er drie meer dan de PVV, die nu weggedrukt is naar de derde plek.

Goed nieuws natuurlijk voor Caroline Van der Plas. 18 virtuele zetels is significant. Maar het is allemaal virtueel. In de echte wereld heeft ze er helemaal niets aan. Hoewel het je een enorme boost geeft. Hdet geeft aan dat je op de goede weg bent. Dit gezegd hebbende: het partijkartel heeft tegenwoordig lak aan peilingen - en zelfs aan verkiezingsuitslagen. Echt, het maakt ze allemaal niets uit. BBB staat op 18 zetels? Straks misschien op 30 zetels? De VVD als grootste coalitiepartij moet straks genoegen nemen met 15 virtuele zetels? Het is ze om het even. Want ze zijn geen onafhankelijke individuele partijen meer; het zijn leden van één groot partijkartel. Vleugels ervan.
Peil.nl

Stikstofcrisis
Het kabinet ligt op ramkoers door onze boeren en tuinders in de etalage te zetten en weg te jagen. Het kabinet heeft zichzelf in de puinhoop rond stikstof gewurmd en het ziet er naar uit dat dit met frauduleuze cijfers is gebeurd.
De onderbouwing van de stikstofproblematiek klopt dus van geen kant. Een ander punt dat opvalt is dat politici harder lopen voor de industrie dan voor de boer. En dan bedoel ik dat grote energiecentrales als de Amercentrale in Brabant meer stikstofruimte kregen om over te schakelen naar biomassa. Er kwam vanaf dat moment veel meer stikstof vrij dan toen er nog op kolen en gas werd gedraaid. Er werd gegoocheld met cijfers omdat het grote Duitse moederbedrijf RWE druk uitoefende op bestuurders en ambtenaren. En zie, de vergunning werd op 7 mei 2019 afgegeven, vlak voordat de Raad van State de vergunningverleningen tegen het einde van de maand platlegde. Dieper onderzoek leert dat de Nederlandse overheid niet voor het eerst het vee als betekenisvolle factor naar voren schuift als oorzaak van de door de VN gepredikte klimaatverandering.

Als je in deze trend opeens moet vaststellen dat er zeventig procent boeren te veel in een gebied zijn om een schrale natuur te kunnen behouden, dan is waarschijnlijk de schrale natuur het probleem.
De kern van de macht bestaat uit ingegraven technocraten: daar wordt geluisterd naar een handjevol juridische specialisten, ideologisch bezeten activisten en lobbyisten van het grootbedrijf.

Zonder boeren kan echter helemaal niets. Deze waarheid is uit het oog verloren in deze maatschappij waar gekozen volksvertegenwoordigers worden voorbijgefietst door milieuextremisten en ongekozen technocraten, die hun meningen om de democratie heen tot wet weten te maken.
De innovaties die de politiek zo vaak als uitweg omarmde, verrijkten de Rabobank en verarmde veehouders: meer schuld, hogere productiedruk, lagere prijzen.

Maar de Nedderlandse overheid vecht niet alleen tegen de boer, maar weigert ook de Nederlandse visserij in leven te houden. Terwijl het vee van het land wordt weggewerkt besloot Nederland de Noordzee met nog meer windmolens vol te plempen. Problematisch voor de doorvaartroutes. Catastrofaal voor de biodiversiteit in de zee en in de lucht, met vluchtende bruinvissen en zeehonden en vogelzwermen zullen worden vernietigt. Rijke visgronden worden omgevormd tot nieuwe off-limit natuurgebieden.
Den Haag heeft een keuze gemaakt. Stikstofcrisis, klimatcrisis, zogenaamd behoud van natuurgebieden..alles wordt aangegrepen om de Nederlandse zelfstandige voedselsector de nek om te draaien.

Oekraïne
De oorlog in Oekraïne lijkt bij politici in de EU tot waanzin te leiden en produceert alleen maar meer gekte en gekken. Omdat de sancties tegen Rusland, niet van de VS maar vooral die van de EU, niet alleen niet het gehoopte effect hebben, maar een schot in eigen voet lijkt te zijn, wordt er steeds hoger op de escallatie ladder geklommen. Maar ook buiten de EU zijn politici trots op elke domheid en provocatie die de escalatie vergroot.

De Amerikaanse regering heeft nu een Russisch vliegtuig verboden om op Amerikaans grondgebied te landen ! Het vliegtuig zou uitgewezen Russische diplomaten en hun families uit de Verenigde Staten ophalen. Rusland kondigde inmiddels vergelding aan. Op welke manier, zal nog een verrassing zijn.

Groot Brittannië weigerde op zijn beurt de Russische delegatie de toegang tot de vergadering van de OVSE in Europa en gaf geen visum voor toegang tot Groot Brittannië. De OVSE-bijeenkomst in Birmingham begin juli zal daarom plaatsvinden zonder Russische deelname. De Britten verwijzen naar de opgelegde sancties en zeggen: "Deze sancties verbieden hen onder meer om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen" Dit zal waarschijnlijk niet zonder gevolgen blijven.

Eigenlijk wilden de Europeanen Rusland na het binnenmarcheren in de Oekraïne “ruïneren” – dit doel maakte de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock (Groenen) officieel in de Bondsdag bekend. Maar daarvan is geen sprake meer. De waarheid is dat de sancties het Westen met elke dag meer op de eigen voeten vallen – terwijl de Russische economie er beter voor staat dan ooit.
Dat geldt speciaal ook voor de Russische roebel. Juist de Russische munt zou door de westelijke sancties getroffen moeten worden. Echter: ook de roebel staat zo hoog als sinds jaren niet meer.

Litouwen
De aanpak van Litouwen zal een grotere impact hebben. Het kleine Baltische land legde (waarschijnlijk in opdracht van NAVO en/of VS; is feitelijk toch hetzelfde) een gedeeltelijke blokkade op van de Russische exclave Kaliningrad. Enerzijds is deze exclave direct over zee vanuit Rusland te bereiken, bv vanuit St. Petersburg, en anderzijds op een contractueel geregelde transitroute van Rusland via Wit-Rusland en Litouwen naar Kaliningrad. En Litouwen blokkeerde nu een deel van het Russische vrachtverkeer op de transitospoorroute.

Ongeveer de helft van alle vervoerde goederen, zoals bv bouwmaterialen, ijzer, hout, glaswerk, cement, etc. vallen hieronder. Omdat ze zogenaamd onder de sancties vallen.
Maar deze transporten zijn feitelijk export noch import ! Ze vinden plaats van Rusland naar Rusland of binnen Rusland..
En de sancties zijn niet opgelegd door de VN-Veiligheidsraad, zoals voorzien in het internationaal recht, maar door de EU.

En weet u, ook in sanctiepakket nummer 4 was doorvoer volgens insiders verboden, maar de EU zit momenteel al bij sanctie nummer 6 - de vraag is dus waarom er niet eerder actie werd ondernomen. Waarom zoekt de EU geen overeenstemming met Moskou? Waarom bemoeien de VS en de NAVO zich daar nu mee? De EU blijft achter Litouwen staan. Blijkbaar zijn Brussel en Washington op zoek naar een confrontatie. Benieuwd naar de Russische reactie, want Litouwen is NAVO-lid. Maar de Russen zullen zeker reageren.

Een enquete over Oekraïne, uitgevoerd iov het EU-nepparlement, heeft nu bevestigd wat al lang duidelijk was: de Oostenrijkers willen niet "lijden voor Oekraïne". Ze willen niet bevriezen in de winter vanwege de "machtsspelletjes" van de EU, overgeleverd zijn aan een golf van inflatie, werkloos worden, bang zijn voor een escalatie van de oorlog, enz.
Ook in dit land handelt de regering tegen de wil en belangen van het volk. Van de Italianen wil 70% dat er geen wapens worden geleverd aan Oekraïne

Dat de structuur en rechtsorde van de hele EU aangetast blijkt o.d. uit het feit dat de Europese Commissie de lidstaten heeft aanbevolen om Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat te verlenen - hetgeen inmiddels dus gebeurd is.

We hoeven niet langer de vraag te stellen: Zijn ze gek geworden?" We kunnen beter zeggen: "Ze zijn gek geworden!" Oekraïne is in oorlog en chanteert de EU en wil de EU bij de oorlog betrekken. En het is algemeen bekend dat het helemaal niet meer nodig is om op alle gebieden, tot in de hoogste kringen, over corruptie in Oekraïne te praten.
Wat de Oekraïense regering betreft bestaat die op de hoogste niveaus niet !

Het is ook algemeen bekend dat de huidige president Zelensky allesbehalve een zuiver persoon is. Amper een jaar geleden werd hij in de westerse MSM in stukken verscheurd toen zijn dubieuze bedrijfsnetwerken en zijn zakelijke relaties met olichargen bekend werden bij het publiek via de "Pandora Papers". In de Zwitserse "Weltwoche"op 22 maart dit jaar was te lezen: "Toen de Pandora Papers vijf maanden geleden kleptocraten over de hele wereld ontmaskerdenn, stond Oekraïne op de 1e plaats van het aantal corrupte ambtenaren. Een van hen was Zelensky met rekeningen in Belize, Cyprus en de Britse Maagdeneilanden. Hij zou toen al 41 miljoen dollar hebben ontvangen, overgemaakt van de dubieuze olicharg Kolomoisky...

En kijk onze westerse politici nu eens, ze maken hem nu het hof, nodigen hem uit of bezoeken hem..Het kan verkeren.Zelensky werd vergeven voor zijn corruptie. Ik denk omdat dat binnen Brussel ook op alle niveau's schering en inslag is. Zelensky kreeg bovendien een aureool van het Westen(EU, VK en VS) toen de oorlog begon en hij geen aanstalten maakte om deze te beëindigen.
Als beloning daarvoor heeft het land dus de status van kandidaat-lidstaat van de EU gekregen. Al vele jaren, zelfs lang voor Zelensky, is Oekraïne "geïntroduceerd en gesteund en gevoed met ontelbare miljarden euro's - inc. geld van EU-belastingbetalers. En toch staat Oekraïne in 2021 op de 122e plaats in de wereldwijde Corruption Perceptions Index.
Kennelijk voldoet Zelensky perfect aan de normen en waarden van de Europese Unie, toch Ursula von der Leyen?

Het lekkerste heb ik voor het laatst bewaard: Lees net dat Rusland een “Bricscoin” aankondigt gebackt door blockchain en gedekt door goud…

Tijd voor een groot glas rood waarmee ik graag op uw gezondheid drink. PROOSTPROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 26 juni 2022:
VVD 21(-2), BBB 18 (+4),PVV 15 (-2), GroenLinks 13, PvdA 12, D66 12, JA 21 8(-2), PvdD 8, CDA 7,SP 7, ChristenUnie 7,FvD 5, Volt 5, SGP 4, DENK 3, Bij1 2, BVNL2, 50Plus 1
Last Edit:1 jaar 7 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 7 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.232 seconden