Peilingen en Keek op de Week

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 4 maanden geleden #59463
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 16 oktober 2022

PEILINGEN
16/10/2022/in Onderzoek, Peil.nl, Wekelijkse peiling zetelverdeling / BBB zakt wat terug.
> Alles gaat helemaal uitstekend, vandaar dat de populairste partij van ons land op dit moment niet bestaat. Dat komt mooi uit, want een kabinet dat gewoon regeert bestaat in Nederland ook al niet.

Volgens de nieuwste peiling van Maurice de Hond scoort Lijst Omtzigt 28 zetels, acht meer dan de nummer 2 (vvd)
Bij de peiling van deze week zien we ten opzichte van de cijfers van 7 weken geleden dat BBB weer verder aan het terugzakken is, maar staat nog wel op 14 zetels winst. De PVV profiteert ervan en is nu weer de tweede partij met 18 zetels, 3 achter op de VVD. Bij de overige partijen valt op dat JA21 nog steeds in de lift zit en nu even groot is als D66, PvdA en GroenLinks.

Lijst Omtzigt
Als de kiezers ook de keuze mogen maken uit een Lijst Omtzigt dan krijgt die Lijst nu 28 zetels. In augustus waren het er nog 24. En ruim een half jaar geleden nog 26 zetels. Het laat zien hoe volatiel het electoraal in de kern is.

Bij deelname van Lijst-Omtzigt zouden de vier regeringspartijen samen nog maar 40 zetels over houden van de 78, die men nu heeft. Terwijl zonder de Lijst Omtzigt het er 45 zijn.

Ook op de volgende wijze is te zien hoe weinig steun de regering nog krijgt onder de bevolking. Een derde wil dat het kabinet de rit uitzit. Onder de huidige kiezers van VVD en D66 is dat 88%. Maar van de huidige CDA- en ChristenUnie kiezers wil nog maar de helft het. Bij GroenLinks is het een kwart en bij PvdA bijna een derde. Van de Volt-kiezers wil 40% dat de regering de rit uitzit. De laagste cijfers zien we bij JA21-kiezers (11%), BBB- en PVV-kiezers 5%, en FVD-kiezers 2%.

38% denkt dat het kabinet de rit uitzit. Van de VVD-kiezers denkt 60% het en van de D66-kiezers de helft. Onder CDA- en ChristenUnie-kiezers is het beduidend minder dan de helft.

Zorgen maken over financiële toekomst
Over het onderwerp “zorgen maken over financiële toekomst” zijn er grote verschillen naar huidige politieke voorkeur tussen kiezers. Bijna de helft van de kiezers van de VVD en 41% van de kiezers van D66 maken zich geen zorgen over hun financiële toekomst. Bij kiezers van BBB, FVD, SP en PVV is dat een percentage rond de 10%.

Vervolgens presenteerde De Hond u een grafiek van de kiezers die zich grote of erg grote zorgen maken over hun financiële toekomst. Ook hier is goed te zien dat de kiezers van de regeringspartijen zich veel minder zorgen maken dan de overige kiezers. Dat hangt ook samen met het feit dat kiezers van de regeringspartijen uit 2021 voor 40% die partijen al verlaten hebben en dat dit beduidend meer kiezers zijn die zich grote zorgen maken om hun financiële toekomst. Want van de VVD-kiezers die nu niet meer VVD aangeven te stemmen zegt 40% (!) zich wel zorgen te maken over de financiële toekomst. Een groot verschil met de VVD-kiezers van dit moment (8%). Bij de D66-kiezers uit 2021 die nu geen D66 meer zeggen te stemmen is dat 34%. Bij CDA-kiezers, die de partij nu niet meer stemmen, is dat percentage zelfs 50%.
Dit alles en meer vindt u op Peil.nl

Pieter Omtzigt snapt dat een eigen partij beginnen geen sinecure is en de facto anti-democratisch. Probeer gevestigde partijen van binnenuit te veranderen. Hoe moeilijk dat ook is. Maximaal 8 partijen in de Tweede Kamer. Klaar.

Ons land stevent waarschijnlijk af op een nieuw kabinet van Rutte, ook al wordt hij de één na grootste partij onder BBB, PVV of een mogelijke lijst Omtzigt. Waarschijnlijk dan in combinatie met CDA, PvdA, GroenLinks, D66, CU en VOLT of - als dat nodig is - nog een paar partijen, om tot een meerderheid te komen.

En zal hij gewoon verder gaan met geen notulen, "de wet opzij schuiven als hij dat nodig acht, het kwijtraken van stukken in archief Algemene Zaken en geen actieve herinnering hebben aan.... Ook zullen zaken spoorloos verdwijnen die zijn geappt.


Onze politieke weekdieren zijn bijna allemaal voor het grootbedrijf, kapitalisme, globalisme, VN, EU, WEF, op weg naar de NWO, DE ONTMENSELIJKING ! GEEN DM!! Het doel van de great reset is zogenaamd betere verdeling van eigendommen en rijkdom. Echter, door de plannen van het WEF worden de rijken steeds rijker en de armen steeds armer. Enkel de elite kan nog een luxe leventje leiden. Al het bezit komt in handen van multinationals. Weg met het Midden- en Kleinbedrijf. Weg met de middenstand.

Die geestelijk gemankeerden hebben Shell en andere multinationals en globalistische organisaties onder hun snelkeuze toets staan, brengen regelmatig bezoekjes aan WEF en Bilderberg...maar hebben geen idee hoe dingen bewegen?
Mijn tante op een houtvlot ! Alles wat ze “overkomt” was al lang van tevoren voorbereid en precies de bedoeling.

Maar de helpers van Opa Klaus, The Young Global Leaders of The Year, de kwartiermakers zeg maar, verkeren allen in de veronderstelling dat als ze maar goed meewerken aan de totale vernietiging van de Westerse welvaart, van wat in jaren van noeste arbeid en vlijt is opgebouwd met behulp van goedkope energie uit Rusland, ze daarvoor door Opa Klaus beloond zullen worden. Bad Luck ben ik bang. Als de useful idiots hun sloperswerk hebben voltooid worden ze zonder enige scrupule onder de bus gegooid. Behoudens de Europese koningshuizen..zij hebben hun medewerking aan de Great Reset en de Nieuwe Wereldorde toegezegd nadat Klaus en co hen hadden verzekerd dat zij hun weelderige leventje - ook zonder onderhoud door de bevolking omdat die alles wordt afgenomen- kunnen voortzetten, omdat zij voorkennis krijgen met betrekking tot (gemanipuleerde) beurszaken.


OVER KONINGSHUIS GESPROKEN...
Vrijdag sprak koningin Maxima, samen met Kristalina Georgieva, hoofd IMF, op een bijeenkomst in Washington over de voor- en nadelen van digitaal geld van centrale banken. Sinds 2009 zet Maxima zich in als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN voor ‘inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Dan denkt u: nounou, poehpoeh..die Maxima, die heeft het toch maar goed voor met ontwikkelingslanden.

Daar ben ik een andere mening toegedaan. Wat Maxima doet is vooral de vrouwen in de derde wereld in de ordinaire schuldenval lokken. Minicredieten werden overgenomen van charitatieve instellingen door het bancaire systeem met o.a. dank aan dit domme wicht. Woekerrentes van 160%. Veel zelfmoorden.

Nu dus weer een nieuwe opdracht: pleiten voor programmeerbaar geld. ‘Financiële inclusiviteit’ hetgeen gewoon betekent: Jij wordt straks onze slaaf en wij bepalen hoe en wanneer jij jouw geld mag uitgeven.
"Financiële diensten voor iedereen in de wereld toegankelijk te maken" "Om transactiekosten omlaag te brengen"... klink-klare onzin. Ons werd de smoes verkocht dat digitaal geld een goede manier zou zijn omdat hiermee de misdaad zo goed bestreden zou kunnen worden, omdat cash dan niet meer bestaat.

Wat nooit verteld wordt is dat het de overheden werkelijk gaat om de informele economie die drijft op contant geld en zo buiten het zicht van de belastingontvanger blijft, onmogelijk te maken. Natuurlijk gaat daar ook crimineel geld in om maar voor de meeste mensen is het een kwestie van overleven op een bestaansminimum. Contant geld dat de bezitter ervan vrijheid en anonimiteit geeft moet de wereld uit omdat uitgaven met contant geld niet te controleren zijn voor de boven-ons-gestelden. Dus weg ermee. Pinpas is Schnee von Gestern.

Nee, digitaal geld is het helemaal. Digitaal geld, zo luidt de tekst van de opdracht van Maxima kan "veel voordelen" opleveren. "Het kan een goede manier zijn om financiële diensten voor iedereen in de wereld toegankelijker te maken" Want met een digitale euro, een Central Bank Digital Currency (CBDC), direct via de centrale bank, zouden we dezelfde betalingen kunnen doen als nu met een pinpas.

Maar, mevrouw von Amsberg zegt er niet bij dat de mogelijkheden van de banken hiermee fel uitgebreid worden. Als het de centrale banken behaagd kunnen zij met één druk op de knop ervoor zorgen dat u niet meer aan uw geld kunt. En als de banken het weer eens te bont gemaakt hebben met hun speculeren en andere financiële spelletjes kunnen ze van ieders digitale bankrekening de nodige euro's afschrijven om HUN nood te lenigen. Weet u nog, Jeroen Dijsselbloem's Template en de streek die hij en de Eurocommissie Cyprus leverde? En er is niets dat u er tegen kunt ondernemen.Keep that in mind !

Maxima, noch de voor haar daden en uitspraken verantwoordelijke minister, gaat mij vertellen dat zij niet weet dat de CBDC (Central Bank Digital Currency) de opmaat is naar het Social Credit Systeem van het WEF.
Met de CBCD hebben we geen geld meer maar in feite slechts waardebonnen, je kunt het dan namelijk enkel nog maar aan geselecteerd dingen uitgeven. Afhankelijk van je CO2 rapport. De banken en de overheid gaan bepalen waar u dat aan mag uitgeven en het tijdsbestek waarbinnen je het mag uitgeven. Banken hebben volledig controle over het digitale bankgeld en al het digitale betalingsverkeer. "wat of wie je mag betalen" is ook door banken te implementeren, zodra ze daartoe verplicht zouden worden. Alles digitaal en via 1 bank. Alle macht, zetten knop toegang om bij bv demonstratie, niet halen van booster of zelfs beslissen waar jij mag kopen en wat. Ook binnen bv 5 km. Dit voorstel ontneemt de burger zowel zijn privacy als zijn vrijheid.

En voor dat politieke lobbywerk krijgt zij jaarlijks 150.000 euro van de Nederlandse staat toegestopt.

“Maxima pleit hier openlijk voor een politieke agenda, voor programmeerbaar geld; macht bij centrale banken, zonder parlementaire verantwoording. En dat voor een ongekozen functionaris die staatsrechtelijk buiten de politiek staat. Dit is een ernstige aantasting van de democratie,” stelt financieel journalist Arno Wellens.

WEF is geen onschuldig praatgroepje, maar echt een politieke organisatie. Het Nederlandse koningshuis, mag geen politieke positie innemen. Maxima zit bij het WEF en is daardoor dus politiek actief. Staatsrechtelijk FOUT! . Dan mag nog zo benadrukt worden dat haar uitspraak er een is van de "Speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling, zij is en blijft een ongekozen functionaris die staatsrechtelijk geen politiek mag bedrijven, maar hier openlijk pleit voor een politieke agenda van het WEF van programmeerbaar geld; macht bij centrale banken, zonder parlementaire verantwoording. Dit is een ernstige aantasting van de democratie.

In zijn narcisme en onaantastbare grootheidswaan denkt Rutte overal mee weg te komen en offert hij zelfs de status van het Koninklijk Huis op aan zijn megalomane machtswellust

"Governments & private sector can use #CBDCs to program smart contracts for target policies (e.g., Welfare Payments, UBI, Consumption Coupons, Food Stamps). CDBC can be programmed to determine what people can and cannot own. #IMF #CBDC

Ministeriële verantwoordelijkheid, dus een stevig debat lijkt me hier op z'n plaats.

Project Claritas
Een groep onderzoekjournalisten w.o. Eric van de Beek en Annelies Strikkers zijn een onderzoek gestart naar de miljardenuitgaven van de Rijksoverheid, waaronder de ruim 5 miljard van het ministerie van Volksgezondheid onder Hugo de Jonge. De groep burgers heeft een aantal interessante dingen ontdekt. ‘Sommige transacties lijken ronduit bizar of zelfs ongeloofwaardig’
Zo blijkt onder andere dat een klein clubje leveranciers een groot deel van het publieke geld krijgt. Het Rijk gaf veel geld uit aan leveranciers die hun identiteit niet prijs wilden geven. Vooral bij het ministerie van Justitie en Veiligheid zien we een enorme toename van 18 naar ruim 13.000 anonieme leveranciers, zegt Annelies Strikkers van Project Claritas in een interview met De Andere Krant.
wordt ongetwijfeld vervolgd..

UITSMIJTER
"Omvallen MKB is gezonde marktdynamiek" Beslisnota met adviezen van topambtenaren aan onze "Zéér Bekwáme" minister van Financiën Sigrid Kaag. "Faillisementen van energie-intensieve MKB'ers hebben geen maatschappelijk ontwrichtende werking. Faillisementen zijn onderdeel van een gezonde marktdynamiek,' schrijven ze. Volgens de adviseurs kan Kaag aangeven dat 'er geen economische redenen zijn om het MKB te steunen wegens de enorm gestegen energierekening'.Hoe kun je het bedenken?" Uit advies van topambtenaren aan Kaag blijkt dat ze vinden dat bakkerijen, slagers, cafetaria’s en MKB-bedrijven..zoals de glastuinbouw, gewoon failliet kunnen gaan. 'Gezonde marktwerking', zeggen ze. Alles moet kapot !

Het verhaal rept niet over ontslag op staande voet voor deze adviseurs.


Hier wilde ik het bij laten, maar niet eerder dan nadat ik een toost uitbreng op uw gezondheid en welbevinden...blijf lezen PROOST PROOST !

De volledige peiling van Maurice de Hond van zondag 16 oktober 2022:
VVD 21, PVV 18(+1), BBB 15(-4), PvdA 12, GroenLinks 12(-1), D66 12, JA21 12(+3), PvdD 8(-1), SP 8(+1), CU 6, CDA 6, Volt 5, FVD 5,SGP 4, DENK 3,Bij1 1,BVNL 1, 50Plus 1
Last Edit:1 jaar 4 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 4 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 4 maanden geleden #59437
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 25 september 2022

Peilingen
PvdA op hoogste niveau in 2 jaar
De peiling onder bijna 4000 ondervraagden, uitgevoerd na de Algemene Beschouwingen, laat in hoofdlijnen een bevestiging zien van de trend van de afgelopen drie maanden. VVD, CDA en D66 verliezen samen 35 zetels. BBB wint er 17 en JA21 inmiddels 8.

Maar ook PvdA en GroenLinks staan er duidelijk beter voor dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. Samen winnen zij 9 zetels. Daarbij valt op dat de PvdA de laatste tijd het meest profiteert van het wegzakken van D66. De PvdA haalt nu 14 zetels. De hoogste score in 2 jaar. En de PvdA staat hiermee ook voor het eerst weer ruim voor op D66 (11) en staat op de vierde plaats.

Als we bekijken hoe de zetels tussen de partijen verschuiven dan zien we het volgende:
De VVD verliest met name aan BBB en JA21 en heeft de meeste kiezers, die in 2021 die partij stemden en nu zeggen niet te weten wat ze gaan stemmen. Alleen die categorie kost de al VVD 5 zetels.
Het CDA verliest vooral aan BBB en PVV.
D66 verliest aan PvdA, GroenLinks, Volt, maar ook aan BBB. Plus dat D66 op één na de meeste kiezers heeft die niet weten wat ze zullen gaan stemmen.

Bij de partijen die fors winnen zien we het volgende patroon:
BBB wint van CDA, VVD en PVV, maar trekt ook nog kiezers aan vanuit D66, FVD en SP.
JA21 wint fors van VVD en CDA en in mindere mate ook van de PVV.
PvdA wint met name van D66.
GroenLinks wint van D66 en sprokkelt bij veel partijen wat stemmen bij elkaar.
Dat de PVV, ondanks het verlies aan BBB en JA21, per saldo amper verliest komt omdat de PVV wel nog wat wint van CDA en VVD.
Ten slotte hebben we ook nog kiezers, die in 2021 niet opgekomen zijn. Voor zover ze nu wel een partij noemen is dat vrijwel nooit een regeringspartij. BBB en PVV worden dan het meest genoemd door hen.

Naast deze peiling met de zetelverdeling zijn er nog twee andere rapporten uitgebracht:
- Over de algemene beschouwing.
- De reactie op de verschillende grote crises en problemen.
Bron: De Stemming 25/09/2022/in Peil.nl, Wekelijkse peiling zetelverdeling /alsmede bovengenoemde rapporten allemaal te lezen op Peil.nl

Verkiezingen in Italië, EU intimidatie en dreigen
Kort voor de parlementsverkiezingen van vandaag in Italie zijn de zenuwen van de EU dictatuur zó op scherp dat ze hun anders mantra-achtige ingeroepen respect voor vrije verkiezingen en het "hoge goed van democratie" finaal vergeten zijn en het niet eens meer op kunnen brengen het principe van niet-inmenging en openheid voor de resultaten handhaven. Omdat praktisch alle peilingen een duidelijke overwinning voorspellen voor de rechtse alliantie van Fratelli d'Italia, Lega en Forza Italia en dus voor de tweede keer ( nadat de Zweedse Democraten de stemming wonnen bij de recente verkiezingen) een zg verschuiving naar rechts, dwz een heilzame beleidswijziging binnen handbereik beweegt, geeft EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan dat ze de stem van Italiaanse kiezers alleen zal accepteren als deze voldoet aan de verwachtingen van de linkse EU-salon-politici.

De EU heeft "instrumenten" om te reageren als de politieke situatie in Italië een "moeilijke richting uitgaat" en liet doorschemeren dat het land straffen zou kunnen krijgen zoals onlangs opgelegd aan Hongarije en Polen, als de verkiezingen van vandaag resulteren in een rechtse overwinning. "Als de dingen in een moeilijke richting gaan, heb ik het over Hongarije en Polen gehad, we hebben tools", aldus von der Leyen

Rechts Italië reageerde met het dreigement dat Italiaanse Europarlementariërs een motie van wantrouwen tegen Von der Leyen zouden eisen in het Europees nepparlementSalvini van de Liga-partij, veroordeelde de "beschamende arrogantie"van Von der Leyen en riep de Europese Commissie op "de vrije, democratische en soevereine stem van het Italiaanse volk te respecteren."
"Wat is dit, is het een bedreiging?". Een walgelijke en arrogante bedreiging.

Met de door haar verkondigde "benadering" om "samen te werken met elke democratische regering" bedoelt zij eiegenlijk: de genoemde rechtse partijen of evt coalities om een regering te vormen worden eenvoudigweg in dezelfde arrogante willekeur buiten het democratische spectrum gedefinieerd, net zoals zij dat altijd heeft gedaan met Duitse Alternatieve für Deutschland, onder het motto "alleen wij bepalen wie democratisch is of niet"

Ironisch genoeg heeft Von der Leyen met haar dreigement aan het Italiaanse electoraat, dat grenst aan chantage of dwang, zelfs zeer effectieve onvrijwillige campagnehulp verleend aan de rechtse alliantie, omdat veel EU-sceptische en gedesillusioneerde Italianen nu, na haar schandalige, beledigende uitspraken, onder het motto "nu meer dan ooit", alle mogelijke bedenkingen over het Meloni-Salvini-kamp zullen opgeven- en met behulp van hun stembiljet de niet-democratische machthebbers in Brussel alle hoeken van het Berlaymont kunnen laten zien.
Want het doet er niet toe of je voor of tegen Fratelli bent...het feit dat een ongekozen ambtenaar van de EU de verkiezingen in Italie wil beïnvloeden is een reden om haar weg te sturen

De politiek in Nederland
Er zijn op dit moment de nodige bezwaren tegen de manier waarop in Nederland politiek wordt bedreven. Op dit moment in de Nederlandse geschiedenis is het vertrouwen in politici historisch laag . Voor het grootste deel komt dat omdat ministers en andere bestuurders niet op grond van capaciteiten op belangrijke posten neer worden gezet maar als gevolg van handjeklap en vriendjespolitiek. maar dit kunnen wij niet alleen de politici zelf aanrekenen. Wij als kiezers kiezen blijkbaar ook keer op keer voor de vorm boven de inhoud. Wij zien onvoldoende in, dat het land besturen vakwerk is en dat ook ministers grondig kennis moeten hebben van het terrein waarop zij actief zijn.

Zogeheten multitalenten als minister Sigrid Al Qaq-Kaag die als minister van buitenlandse zaken matig tot redelijk functioneerde, maar volstrekt disfunctioneel is als minister van financiën, en duidelijk ook weinig interesse heeft in deze portefeuille, blijken rampzalig uit te pakken voor de bestuurlijke kwaliteit. Dit zijn natuurlijk excessen, zelfs naar historisch Nederlandse normen, maar het zijn symptomen van het feit dat ons landsbestuur niet op basis van kennis en kunde is georganiseerd, maar, zoals gezegd als gevolg van handjeklap en vriendjespolitiek.

Het voltallige kabinet is op de 1e dag van de Algemene Beschouwingen weggelopen uit de Tweede Kamer. De kern van de zaak is dat het parlement bepaalt, de regering/ het kabinet volgt, immers het parlement is gekozen en vertegenwoordigt de kiezer. Die hele Kaag-move is een schoffering van het parlement. Maar daar zit Kaag niet mee en Rutte probeert er weer een draai aan te lullen.

Kabinetsaftocht. Een schande voor de democratie.
Een kabinet bepaalt niet de mores van de volksvertegenwoordiging; als dat de norm zou worden, zou onze democratie vreemde trekken krijgen. Een kabinet behoort te incasseren en daarna te weerspreken, punt uit. Deze uittocht kreeg vreemde trekjes van kuddedieren-mentaliteit of zelfs massahysterie. En in vrijwel alle parlementen op aarde lachen ze zich te barsten om die malle Hollanders.

De TK is een afspiegeling van de kiezers en iedereen met een greintje gezond verstand ziet dat het niveau niet lager kan, als je weglopen van een regering bij de Algemene Beschouwingen zo makkelijk laat passeren. Hoe komen we van deze onbenullen af, als andere onbenullen dit voor ons moeten doen. Ik kom er niet uit.

Zelfcensuur en eigennestbevuilen Is een Nederlands jihadisme geworden van de falende eliaire woke-elite in NL!

Wie nog steeds denkt dat Algemene Beschouwingen, vergaderingen zijn die worden gehouden om te discussiëren over de plannen die de regering voor de komende periode hebben gepresenteerd, zal de afgelopen week de schellen van de ogen gevallen zijn. Wat een Kamerlid ook zegt (en een Kamerlid mag in de Tweede Kamer alles zeggen wat hij op het hart heeft muv oproepen tot geweld) het Kabinet behoort woorden van de Volksvertegenwoordigers aan te horen, hoezeer die hen ook tegen de borst stuiten. Doen zij dat niet dan is het Parlement verworden tot een soort van Opperste Volksvergadering in Noord-Koreaanse stijl.

“Het kabinet wil alleen nog maar in debat met partijen die voor ze applaudisseren. Anders lopen ze weg of ontnemen je het woord via de met corrupt handjeklap benoemde incompetente D66-Kamervoorzitter. Oppositie wordt niet geduld. Het is poldertotalitarisme van de ergste soort.” Dixit: Geert Wilders (PVV).

De Algemene Beschouwingen zijn gevangen in twee beelden: weglopende incompetentie die zich beledigd voelt en kleuters die plezier hebben over de dramatische toekomst van Nederland.
Ze zijn een podium geworden voor weglopende politici, diva gedrag van een verongelijkte politica en giechelende bewindslieden die een voorbeeld hoe slecht het wel is gesteld met de samenleving, nogal amusant vonden. Het beeld van de Algemene beschouwingen wordt getypeerd door wegbenende bewindslieden die vinden dat een grens bereikt was en de top van de huidige regering die tijdens een schokkende beschrijving van de huidige staat van de doorsnee Nederlander, de indruk wekte het grootste plezier te hebben in de ellende van de “deplorables”. De twee “viertjes” zitten te geinen met elkaar, terwijl de Nederlandse bevolking voor de bestaansafgrond staat, het vertrouwen in de politiek belachelijk laag is, en hardwerkende middenstanders hun levenswerk in rook zien opgaan.

Aangevoerd door incompetente bewindslieden die kunnen bogen op een vier op hun politieke rapport, vond de wegbenende meute dat een grens was overgegaan. Een grens die ze herhaaldelijk zelf lijken te trekken en te verschuiven als het taal en termen betreffen die hun aanhangers in het Parlement regelmatig gebruiken om hun tegenstanders te typeren, Het acceptatie niveau ligt dan aanmerkelijk hoger. Zoals het “vergif” van Klaver in zijn woedende verwijt aan het adres van Caroline van der Plas; Paternotte’s typering van Wilders als de “bedrijfspoedel van Poetin” of de “onwelriekende reuzel” van Dilan Yeşilgöz richting Van Haga. Om maar te zwijgen van het gebruik van de termen racist, fascist, bruinhemd, neonazi, rechts-extremist om andersdenkenden monddood te maken.

Het zijn termen die op sociale media en nieuwswebsites als alledaagse woorden worden ingesleten door media, politici en hun aanhang. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is te roepen dat je democratisch bent terwijl je iedereen met een andere mening demoniseert. Hoe vaak worden niet-gepruimde meningen al snel als haatzaaien getypeerd. Hoe vaak schermt het naar linksleunende politieke kartel met termen als dood maken, liquideren als andersdenkenden hun mening en visie helder hebben gemaakt. Hoe snel worden die uitspraken door het linksleunende politieke kartel met de mantel der liefde bedekt of snel onder de mat geschoven als leden van hun club die bezigen. De hoge mate van selectieve verontwaardiging en schelden als eerste storingsreactie onderstrepen hoe triest het gesteld is met het gemiddelde beschavingsniveau van parlementsleden. Geen wonder dat de menselijke maat geen onderdeel meer is van overheidsmaatregelen en besluiten.

Andersdenkenden elimineren
Weglopers zijn slechte probleemoplossers en het politieke kartel dat zich in ruime mate bedient van framing, doxing, name shaming, unmasking, shadow banning en green washing om de invloed van andersdenkenden te begrenzen en zelfs te elimineren, bewijst de vaststelling bijna dagelijks. Wat hebben die Algemene Beschouwingen eigenlijk opgeleverd voor de doorsnee Nederlander. Wie is er wijzer geworden van die stortvloed aan woorden die regelmatig verstoord werd door vingerwijzen, verwijten en holle beschuldigingen? Wie?

Het gekissebis tijdens en rond de Algemene Beschouwingen schildert het kleuterschool niveau van de heren en dames die de stoeltjes in de Tweede Kamer bezet houden. Dat tenenkrommende gedrag van parlementsleden wordt versterkt door bewindslieden die zich door hun diva-achtige gedrag hopeloos belachelijk maken en zich tijdens de debatten staande proberen te houden met opgeblazen dramatiek en daarop afgestemde mimiek en woordkeus.

Voortdurend wordt de Nederlandse samenleving geconfronteerd met de tere zieltjes van bewindslieden die door hun onbekwaamheid het leven van miljoenen mensen verwoesten. De elite die voortdurend de eigen moraliteit van de kansel schreeuwt, maar in gebreke blijft als ze voor anderen daadwerkelijk invulling moeten geven. Politiek in Nederland is een toneelspel geworden met hoofdrolspelers die niet in staat meer zijn om datgene te doen waarvoor ze zijn ingehuurd: het leven van het publiek aangenamer te maken.

Sigrid Kaag is een typisch, gelobotomiseerd product van Marxistische brainwashing: ‘gewoon keihard werken’ staat alleen al tot 2x toe in haar slotzin…. Als ik die Haagse clowns zo af en toe aanhoor valt deze dooddoener steevast, meermaals. En dan nog eens dat stuitende narcistische wangedrag van dat leeghoofd! Wel een heel slecht toneelstuk dat de slippendragers van Vanguard/Blackrock/WEF spelen…

Woensdagavond werd FVD-voorman Thierry Baudet op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen voor de rest van de dag uitgesloten van de beraadslaging. Aanleiding daarvoor was zijn opmerking dat het college van de Oxford-universiteit waar Sigrid Kaag gestudeerd heeft een opleiding is waaruit de Britse geheime dienst MI6 veel van haar medewerkers recruteert.

Er mag niet worden gesproken worden over de persoon, alsof de achtergrond van een persoon geen duiding geeft aan het huidig handelen van die persoon. Baudet maakte Kaag niet uit voor rotte vis, maar benoemde simpelweg feiten. Het is gewoon zo dat marxisten een sterke invloed uitoefenden op de Universiteiten in Engeland om toekomstige politici om te vormen tot sluikse marxisten. Kaag handelt volgens zo’n patroon dus is het helemaal niet raar dat Baudet dit benoemd. Hij benoemd juist de diepere motivatie waarom Kaag handelt zoals zij handelt en dat is belangrijk. De implementatie van een strategische visie. De resultaten daarvan zien wij nu om ons heen: Karl Marx heeft gezegd dat het arbeidersparadijs zal herrijzen als een phoenix uit de as van de kapitalistische maatschappij, en dat is de enige visie die de domme gans Kaag tot de hare heeft gemaakt : het communisme dat in St.Antony’s in Oxford wordt gepreekt. Kijk hier eens: www.sant.ox.ac.uk/people/senior-members
Thierry Baudet is zo gek nog niet !

Rutte
“Als er geen draagvlak meer is dan stap ik op”, zei Rutte, en kreeg rapportcijfer 3.3. Ik was zo ontzettend blij... Maarrr..alweer een leugen naar bleek!!!

Kom, we gaan wat lekkers drinken, waarbij ik graag een toost uitbreng op uw gezondheid en welbevinden. PROOST ! PROOST Dank voor uw tijd. Blijf lezen.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 25 september 2022:

VVD 21, BBB 18 (-2), PVV 16(+1), PvdA 14(+2), GroenLinks 12(-1), D66 11(-2), JA21 11(+3),PvdD 8, SP 7, ChristenUnie 6(-1), CDA 6, Volt 5, FvD 5(+1), SGP 4, DENK 3, Bij1 1(-1),BVNL1, 50Plus 1
Last Edit:1 jaar 4 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 4 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 5 maanden geleden #59435
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 18 september 2022


Peilingen
Ook deze week geen peilingen van Maurice de Hond.

Wel een Prinsjesdagpeiling door EenVandaag en de uitslag blijkt vernietigend: het kabinet krijgt als cijfer slechts een 3,0 van de 30.000 Opiniepanel-leden. Nog maar 15 procent heeft vertrouwen in dit kabinet. Ook wil een meerderheid liever nieuwe verkiezingen. Het actualiteitenprogramma EenVandaag presenteert elk jaar het Prinsjesdag-onderzoek. Maar dit jaar blijkt het Opiniepanel van 30.000 leden niet zo positief. Nog maar 15 procent heeft vertrouwen in kabinet-Rutte IV, en tweederde wil nieuwe verkiezingen.

Het gebrek aan vertrouwen heeft meerdere redenen. De vele crises, het pessimistische toekomstbeeld, en ook de politici zelf blijken de hoofdfactor. 'Het kabinet stapt op vanwege de toeslagenaffaire maar 10 maanden later zitten dezelfde poppetjes weer op dezelfde plek,' schrijft een deelnemer. Een ander panellid schrijft: 'Het is een opeenstapeling van flagrante missers en vooral het onvermogen om deze missers te herstellen.' Veel panelleden zeggen dat ze het vertrouwen al verloren tijdens de formatie.

Hoe die ministersploeg bijeen kan blijven is een raadsel....
Rob Jetlag Jetten staat te slapen op zijn voeten en excelleert in inertie, tenzij hij wederom een vlucht naar verre oorden moet maken. Want deze fletse, nietszeggende man verbrandt ten behoeve van het klimaat heel wat litertjes kerosine. Vlucht naar het buitenland om een of andere vage happening bij te wonen. Durft het niet aan om in een debat met de Tweede Kamer zijn beleid te verdedigen. Je merkt verder weinig van hem, hij enthousiasmeert land en volk niet, reageert lauwtjes, probeert een allereerste begin van de langzamerhand door iedereen gewenste bouw van twee nieuwe kerncentrales te traineren tot na zijn pensioen. Al wat hij in het kader van klimaat en energie wel doet, wordt geïnstigneerd door Brussel.

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming. Vrij gezichtsloos en onbekend, maar recent tweemaal niet al te positief in het nieuws. Een paar dagen geleden kreeg Weerwind van een korzelige Tweede Kamer zes weken de tijd om eindelijk eens de zorg voor onder toezicht geplaatste kinderen te verbeteren. De Kamer nam geen genoegen meer met modieus gelul over ‘verbeteracties’, ‘sectorplannen’, ‘proeftuinen’ en ‘hervormingsagenda’s’. (Bravo, dat moet de Kamer vaker doen!). Vrijwel Kamerbreed.En nóg recenter lijken zijn problemen vergroot door de geruchten over een actie van het wakkere duo Ridouan Taghi-Mohammed B. (de moordenaar van Theo van Gogh) jegens kroonprinses Amalia en premier Rutte. Geen zorgen, alles is onder controle, verzekert Weerwind, maar uit zijn mond lijkt dat een behoorlijke reden tot zorg. Ook uiteindelijk voor hemzelf.

Onvermeld blijft de negatieve actie van Ollongren in het vorige kabinet om direct na aantreden het D66-kroonjuweel, het referendum, om zeep te helpen. Ollongren moest verdorie nadat ze minister van Defensie werd nog even de rangen binnen het leger leren terwijl toen ze minister van Binnenlandse Zaken was, ze helemaal niets heeft gedaan dan afbreken, en ruim baan geven aan burgers koeioneren, bespionneren en afluisteren.

Het gezwets en soms zelfs flagrante leugens van Paternotte, Sjoerdsma en Tjeerd de Groot moet onderhand toch wel iedereen mijlenver de strot uitkomen.

Het is mij een compleet raadsel hoe de VVD maar met name D66 nog zo hoog scoren in de peilingen, een mens is toch geneigd te denken dat elk redelijk weldenkend mens nu toch wel overtuigd zou moeten zijn van de incompetentie van het volledige Kabinet. Ze moeten toch allen individueel inzien dat de migratie niet te handhaven is en toch zijn ze allen individueel verantwoordelijk voor de ramp door de voortgaande migratie waarmee ze ons land opzadelen.

Ook ministers als Dijkgraaf zouden de persoonlijke integriteit moeten hebben om niet bij zo'n ministersploeg te willen horen.
En dan hebben we het nog niet eens over de giftige betuttelingsdrift van D66 en hun woke tendensen. Een levensgevaarlijke partij is het dezer dagen.

Dick Benschop
Gasman Dick Benschop heeft zijn baan als president-directeur van Schiphol ter beschikking gesteld. Onder de bezielende leiding van Benschop transformeerde Schiphol van een van de belangrijkste luchthavens van Europa tot een treurig vliegveldje in de periferie van het continent.

Waarom de titel ‘gasman’? Nou: In 2022 bleek uit een onderzoek van dagblad NRC dat Benschop in zijn tijd bij Shell achter de schermen een beslissende (lobby-) invloed heeft gehad op het kabinetsbesluit om de gaswinning uit het Groningerveld in 2013 ongemoeid te laten. Daardoor kon in het jaar na de zwaarste aardbeving in Groningen tot dan toe, een recordhoeveelheid Gronings gas worden opgepompt. Mede door de lobby van Benschop zijn de huizen van veel Groningers nu helemaal naar de bliksem.

Loopt Pechtold zich al warm in de coulissen...? Want Pechtold zal wel baas van Schiphol worden, denkt u niet? Veilingmeester, totaal corrupte wethouder in Leiden, Kamerlid, Fractievoorzitter met opdracht de PVV te elimineren, directeur CBR en straks directeur Schiphol. Tja, het kan gek lopen in dit volslagen mesjogge land !

Rutte zit in de zak van WEF-Kaag. Als die de stekker uit het kabinet trekt, zit Rutte daar eenzaam en alleen en gestript van alle macht op zijn Boulevard of Broken Dreams.

Het huidige kabinetsbeleid is niet in het belang van Nederland als natie of van de burgers, maar andere belangen spelen een hoofdrol. Ons eigen gas wordt verkocht ten behoeve van de schatkist en burgers betalen zich vervolgens scheel aan importgas.

Ons politieke systeem is door en door rot. In plaats van 150 individueel "zonder last" stemmende Kamerleden zitten we met dichtgetimmerde regeerakkoorden waar de regeringspartijen zich strak aan (moeten) houden. Er is helaas geen enkel Kamerlid meer die individueel of als partij de ballen heeft daar tegenin te gaan. Zoals destijds Geert Wilders en zijn PVV-fractie die, toen CDA-fractievoorzitter Van Geel triomfantelijk mededeelde dat er aan de voorliggende plannen van kabinet Balkenende niets meer te wijzigen viel, de hele PVV-fractie in protest gezamenlijk de Tweede Kamer verliet met de mededeling "Dan kunnen wij onze tijd wel beter gebruiken dan als decorstuk te dienen". Dat waren nog eens tijden. Cojones jongens en meisjes, lieve kijkbuiskindertjes.

Staten Generaal?
Het idee van een Staten Generaal als wetgevende macht is daarmee een farce geworden, want in de beide Kamers vinden geen debatten plaats, maar worden belangen besproken van groeperingen die helemaal niet in die beide Kamers zitten !! Denk daarbij niet uitsluitend aan supranationale eenheden zoals EU en VN (wiens decreten voorrang hebben boven de Nederlandse – grond – wet) maar vooral ook aan binnenlandse groeperingen (NGO’s) die in naam beweren op te treden namens bevolkingsgroepen, maar daar "voor d'r eigen geldschieters zitten" en waar het met de interne democratie droevig is gesteld en waarin burgers veelal niets te vertellen of te kiezen hebben.

Er is kortom, geen sprake van een democratie zoals Thorbecke c.s. dat bedoeld hebben, maar veel eerder is er sprake van een partijpolitieke dictatuur; de stem van de burgers klinkt niet meer door in het Parlement. Na de verkiezingen verdwijnen de mooie plannen van de politieke partijen ook nog eens direct in de prullenbak, want er moeten "compromissen" worden gesloten. Alles waar de burger op gestemd heeft, ligt zodoende direct bij het grofvuil; de burger heeft het nakijken en per saldo totaal geen invloed.

"De westerse samenlevingen bevinden zich in een proces van moreel verval" Pieter Stuurman

Ik houd ermee op..de hele verrotte toestand, het liegen, bedriegen en het landverraad voor een paar zilverlingen en macht maakt me razend van woede.

"Nooit verlaagt de menselijke natuur zich zozeer, dan wanneer de bijgelovige onwetendheid met de macht gewapend is" (Voltaire)

Dank voor uw tijd..Blijf gezond, blijf lezen PROOST ! PROOST op uw gezondheid en welbevinden
Last Edit:1 jaar 5 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 5 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 5 maanden geleden #59396
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 4 september 2022

Peilingen
Geen peilingen van Maurice de Hond.

Alles gaat goed meneer de leider
Schuld per hoofd van de bevolking in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB, Brussel, kosten COVID 19 en Oorlog Oekraïne nog niet in meegenomen. Daar boven op oplichtingen met LIBOR, EURIBOR, Witwassen, Derivaten, Woekerrentes, Dividend oplichtingen enz. enz. Hoezo diepe zakken en voor wie?

Zorg en ziekenhuis ellende, Zorgverzekeraars ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende. Gas tekort ellende, Schiphol ellende, Stikstof ellende, Pfas, ellende, Droogte ellende, enz. enz.

Opstand elite tegen het volk
In zijn column in de Telegraaf schrijft Ronald Plasterk; We zijn getuige van een opstand van de elite tegen het volk. Bij revoluties keren de massa’s zich tegen de heersende elite. Maar het kan ook andersom, en daar zijn we nu getuige van: een opstand van de elite tegen het volk. Het is interessant dat dit al in 1995 was voorzien door de Amerikaanse historicus Christopher Lasch in zijn boek The revolt of the elites and the betrayal of democracy : de revolutie van de elites en het verraad van de democratie. Mocht de naam Lasch u bekend voorkomen: hij werd eind jaren zeventig beroemd met The culture of narcissism dat een soort cultboek werd, een dikke paarse pocket die je in je rugzak meenam op vakantie.

In het boek signaleert Lasch: ’De elite, die geld en informatie beheerst, die liefdadige instellingen en universiteiten bestuurt, die de culturele producties en het publieke debat in de hand heeft, is zelf het geloof in de westerse beschaving verloren. De elite laat de middenklasse in de steek, verdeelt het land en verraadt de democratie.’

Het zijn grote woorden, maar Lasch verwoordt hoe veel burgers het nu ervaren. Veel mensen zijn dit jaar tijdens de zomervakantie in eigen land gebleven. (Overigens plaatste een prominente GroenLinks-wethouder trots vakantiefoto’s op sociale media van zijn gezinsreis met het vliegtuig naar Amerika. Hij maakte met deze vakantie het door GL bepleite CO2-budget voor honderd huisgezinnen op). Maar wie in eigen land op vakantie was, zag overal omgekeerde vlaggen.

Radicalen
Als je D66 gelooft, vormen de boze boeren een kleine minderheid radicalen, rijke ondernemers met megastallen. Maar in het land van de pannenkoekenhuizen en kinderboerderijen, de kaaswinkeltjes en de dorpspleintjes zie je de omgekeerde vlag bij rijtjeshuizen, en wapperen de rode boerenzakdoeken op e-bikes.

Gewone mensen zijn het vertrouwen in de overheid kwijt. De regeringspartijen zijn de helft van hun kiezers kwijt, hebben minder dan een derde van het electoraat over, terwijl de linkse oppositie daar niet van profiteert; logisch, omdat PvdA en GL de regeringsplannen steunen.

Het verlies van vertrouwen in de overheid door ’de gewone mensen’, zoals de PvdA hen vroeger noemde, of ’de mensen in het land’ zoals ze heetten bij de VVD, is een logisch gevolg van het dedain waarmee de gevestigde partijen de bevolking behandelen.

Boerenrapalje
In NRC, spreekbuis van de elite, schreef journalist Hubert Smeets deze week dat het CDA overbodig is geworden, en gaf daarvoor deze reden: "Het CDA is niet in staat het boerenrapalje op trekkers te isoleren en eigen klassieke polderclubs als de LTO te disciplineren."

Dit is om twee redenen opmerkelijk. Ten eerste is in deze optiek de taak van politici niet om het volk te vertegenwoordigen, maar om het volk aan banden te leggen. "Volksvertegenwoordigen" wordt als populistisch beschouwd, terwijl je toch zou zeggen dat onze democratie erop gebaseerd is. Maar NRC spreekt volksvertegenwoordigers erop aan dat het hun taak is om hun achterban te disciplineren.

De elite is kosmopolitisch, gaat op vliegvakantie naar de Verenigde Staten en vindt tegelijk dat de andere mensen zouden moeten consuminderen, vindt – zoals Timmermans en zijn ambtenaren zeggen, en in de Volkskrant scribent Schimmelpenninck (parbleu) – dat mensen jarenlang te weinig voor hun energie en eten betaald hebben.

De elite is voor overdracht van macht naar Brussel, vindt het prima dat er steeds meer mensen naar Nederland verhuizen, maar houdt goed in de gaten dat nieuwkomers niet bij hen in de buurt komen wonen maar bij het schorriemorrie. De elite bezoekt culturele evenementen die gesubsidieerd worden door belasting opgebracht door het janhagel, en kijkt neer op André Rieu omdat hij zonder subsidie muziek maakt waar mensen maandenlang voor sparen, en omdat hij iedere avond 12.000 mensen van klassieke muziek laat genieten.

Voor de gek houden
De elite pikt het niet langer naar de pijpen van het electoraat te dansen, en zet alle middelen in om te zeggen: het moet zoals wij bedacht hebben! Als je zegt dat het stikstofbeleid, waar elk huisgezin 4000 euro aan meebetaalt, ondoordacht is, ben je stikstof-ontkenner. Maar je kunt mensen niet allemaal de hele tijd voor de gek houden, en mensen hebben het door. De regering zal waarschijnlijk niet vallen, omdat er na verkiezingen geen meerderheid te behalen is zonder partijen waar het rapalje op stemt.

Terug naar de natuur
Het 'Terug naar de Natuur'-beleid van de EU begint over een breed front haar vruchten af te werpen, want zonder aanvullend beleid vanuit 'Brussel' vallen nu achter elkaar ook de nog overgebleven fabrieken ten prooi aan de wolven. En door een gebrek aan meststoffen, als gevolg van de sancties, en omhoog stuivende energiekosten voor de agrarische sector hoeft Brussel verder geen "wetenschappers" te mobiliseren om te pleiten voor het sluiten van boerenbedrijven, want die vallen vanzelf wel om zo.

Onder het flinterdunne laagje gekweekte apathie bij de bevolking borrelt en bruist het. Vooralsnog zorgen Facebook, Google, Netflix, Viaplay, en uw 'suffertje' met 'nieuws' nog voor de afleiding, maar de tijd lijkt mij niet ver meer dat mensen hun kop uit het zand halen, en afscheid nemen van de verstrooiing, om zich af te reageren op de 'Kliek' die het voor hen verpest.

Weliswaar zullen al die mensen met een schok wakker worden uit hun media-geïnduceerde coma, en zich afvragen waarom ze in Godsnaam 'klikten' op een verhaal over de lengte van een rokje van Chantal Janzen, of de verblijfplaats van een Volendamse zanger, en soortgelijke bagger, maar dat betekent nog niet dat ze ineens door hebben hoe het zit. Bij wie ze moeten zijn om verhaal te halen. En ik vrees dat von der Leyen en de rest van die 'Davos'-kliek daar ook op gokt. Dat ze die woede kunnen kanaliseren, en gebruiken door die te richten. Tegen Poetin, uiteraard. Tegen 'anti-vaxxers'. Tegen 'complot denkers' die te vaak vragen naar het waarom. Maar ook tegen de medemens die het net wat beter heeft, om er langs die weg voor te zorgen dat uiteindelijk niemand meer iets bezit, terwijl zij bij wet de rechten hebben verworven om te bepalen wie wat krijgt.

Totalitaire coronamaatregelen
Het kabinet koerst onverbiddelijk af op een vroege start van burgeroorlog; naast de onverantwoorde energiepositie en de snel ontsporende economie, overweegt het kabinet weer totalitaire coronamaatregelen. De politiek moet vaart maken met voorbereidingen op een nieuwe coronagolf en nu ook discussiëren over gevoelige thema's als vaccinatiedwang, coronapas en avondklok. Dat concluderen de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en tal van andere adviescolleges (zoals de Raad van State en de KNAW) in een gezamenlijk rapport. Volgens deze ‘adviescolleges’ is er “geen tijd te verliezen bij de voorbereiding op een nieuwe coronagolf.” Onderwerpen zoals vaccinatiedwang, een coronapas en de avondklok moeten snel weer op de agenda komen beweren tal van deze ‘adviesraden’ in nieuwe "rapportages". De aanval op het volk kortom, wordt met verhevigde inspanningen opgevoerd en wat de precieze politieke achtergrond van de personele inhoud van al die "adviesraden" eigenlijk is moet later beslist nog eens duidelijk worden.

Het enige wat nu wel vaststaat is dat het de carrièrepolitici niet te doen is om het welzijn van de samenleving. Corona stelt, als bedreigende ziekte, geen bal meer voor en alle heisa daaromtrent was een leuk speeltje voor politiek en media.

Raad van State
Eerder concludeerde de Raad van State al dat de wettelijke gereedschapskist te klein zou zijn: in de voorgestelde wijziging van de Wet publieke gezondheid ontbreken vooralsnog ingrijpende middelen als de schoolsluiting, het coronatoegangsbewijs en de avondklok. In goed Nederlands is dat dus een geconstateerd gebrek aan maatregelen om de burgers in dit land te ontdoen van wat op 5 mei 1945 de norm is in dit land: vrijheid. Politiek en adviesraden zetten nu vol in op vrijheidsbeperkende maatregelen die met volksgezondheid totaal niets van doen hebben. Dat wijkt niet af van andere hoaxes, zoals het klimaatprobleem, het milieuprobleem of het vluchtelingenprobleem. Allemaal problemen die een gemiddeld gezin binnen een dag kan oplossen.

Ronald Plasterk constateerde dat “de elite de aanval op het volk heeft ingezet”. Het wordt tijd dat het kwartje valt onder meer geledingen van de samenleving, want we hebben het niet meer over elite, maar over een gezelschap criminele heersers. Dat zal wel weer verkeerd klinken, maar hun handelen heeft er alle schijn van; crimineel...lees maar..!

Vermogensrendementsheffing
Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan dat de vermogensbelasting over de jaren 2017 en 2018 in strijd met de wet is. Maar spaarders die de afgelopen jaren geen bezwaar hebben aangetekend tegen hun vermogensbelasting, krijgen niet alsnog compensatie. Geen geld voor in de begroting voor 2023. Voor de zomer oordeelde de Hoge Raad al dat deze mensen geen recht hebben op compensatie. Bijna anderhalf miljoen mensen die juridisch bewezen zijn gediscrimineerd naar Europees recht en van wie het Eigendomsrecht is geschonden, dat is toch te voos voor woorden ?

Rechtvaardig suggereert dat je alle mensen als gelijken behandelt voor de wet. Dus niet de "Jankers" afvullen, die er vermomd als jurist via hun vrinden bij de Hoge Raad met de inhoud van de belastingpot vandoor gaan, terwijl ze degenen die niet eens konden bedenken dat een fatsoenlijke wetgever een wet in zou voeren die niet deugde met de rekening laat zitten.

Het gaat mij erom dat u beseft dat we al heel lang niet meer in een rechtstaat leven, met rechtvaardige wetten en rechtvaardige rechters. Hoe komt dat? Omdat we op enig moment 'gelijk voor de wet' zijn gaan interpreteren als de opdracht om 'gelijke uitkomsten' te creëren, met als ultieme doel iedereen afhankelijk te maken van de aalmoes die de beleidsmakers toewijzen, waarbij Janken veel gewicht in de schaal legt. Mensen zijn niet gelijk, maar dat is geen excuus om de wetten dan ook maar ongelijk te maken om dat te compenseren. Of de rechters de opdracht mee te geven om goed te zorgen voor "Jankers", en clementie te tonen voor mensen die aangeleerd "Sorry" zeggen, nadat ze je onder de tram hebben gedonderd, of naar het slachtveld hebben gestuurd. Dat leidt onherroepelijk tot vriendjespolitiek, en politieke benoemingen van rechters om bepaalde "misstanden" in de maatschappij te corrigeren. En dat is helemaal niet de taak van een rechter. Sterker nog, daar moet een rechter met kracht afstand van nemen, anders verwordt de rechtbank tot een Inquisitie. Een Stalinistische bloedraad.

In de basis is het dan wel bemoedigend als een rechter zegt dat een wet niet deugt, maar daar kan ik niks mee! Weg ermee! 'Toeslagen', 'Spaartaks', 'Klimaatwetten', 'Vreemdelingenwetten'. Deugt niet! Onmogelijk voor wie rechtvaardig wil oordelen. Te hoog gegrepen. Te complex. In strijd met andere wetgeving. En misschien beter om het niet eens te willen regelen. Donder op! Ga wat nuttigs doen in ruil voor dat vorstelijke inkomen! Zoiets. Maar op het moment dat een rechter dan uitspreekt dat alleen een selecte 'incrowd' uit het collectieve blikje gecompenseerd moet worden voor de geleden schade, dan laten ze zich in de kaart kijken als onderdeel van het corrupte systeem. Niet als het medicijn, maar als de kwaal. Het systeem moet goed zijn. Rechtvaardig. En anders wordt het een schiettent.

'Dit is geen energiecrisis, dit is oplichting'
Ondernemer Yves Gijrath: 'Dit is geen energiecrisis, dit is oplichting'. Hij is er helemaal klaar mee, met al dat gepraat over crises. We hebben volgens hem helemaal geen energiecrisis. "Weet je wat het echte probleem is? We worden in de maling genomen. En dat willen we maar niet geloven," zegt Gijrath in MISCHA!.
"We worden genaaid door energiemaatschappijen en de overheid doet hieraan mee. Dit is oplichting. Ze hebben er een belang bij, want als de prijzen stijgen, profiteren ze progressief mee via de BTW. Vattenfall doet eraan mee, Essent doet eraan mee." Gijrath denkt overigens wel dat er nu verzet komt, omdat het iedereen raakt.
www.nporadio1.nl/nieuws/achtergrond/8edd...is-dit-is-oplichting

Waarom onbetaalbaar aardgas?
Waarom betalen wij als burgers van Nederland nu in 2022 al meer dan 2,50 euro per kuub aardgas en de prijsstijgingen zijn nog niet ten einde.
Een decennia lang een GAS debacle ingezet door Joop den Uyl, PvdA die ons aardgas verkwanselde aan Italië voor 1,7 eurocent per kuub en door Wim Kok, PvdA die ons aardgas versjacherde voor 4,5 eurocent aan Oost-Europese landen. In 1996 nog brief naar minpres. Wim Kok om ons gas in de Nederlandse grond te laten zitten, totdat wij als inwoners en bedrijven het zelf nodig hebben. Hoeveel eenvoudiger was nu de energie transitie geweest!
Er werd niet geluisterd en dit beleid werd gecontinueerd door alle opvolgers, die nooit hebben ingegrepen voor een beter GAS BELEID. Incompetent beleid met zeer ernstige gevolgen, die zichtbaar zijn in Groningen en onze portemonnee. En mede door de verkoop van onze nutsbedrijven aan buitenlandse energiereuzen met privatiseringen en marktwerkingen. Kijkt maar naar Radar hoe dat nu voor Nederlandse burgers uitpakt.

Het is ook niet meer bij te houden hoe de gespleten persoonlijkheden van de elite ons wil doen geloven “” hoe het moet in de wereld”” , en zij er van uitgaan dat hun denkwijze de juiste is . De ongekende minachting ten aanzien van de burger, is stuitend. Ik kan mij niet aan de idee onttrekken dat we te maken hebben met criminelen die uit eigenbelang, de massa zo mentaal kan bewerken door hun verbale gave, dat tegenstand minimaal is.

Flatface theorie
Thierry Baudet FvD , ontvouwde de theorie van het flatface en duidde erop dat het een “ strategische “ methode is om de bevolking te verdoven” door deze tegen een muur van beton te laten praten . Immers: zij hebben de macht en ze zijn niet van plan de macht te delen met de bevolking . Dat er met ons belastinggeld wordt gesmeten en het “ stikstof-probleem “ tot een religie te verheffen, in de hoop dat de bevolking daarin gaat geloven . Zo zien we dat ons eigen psyche onze grootste vijand is. Dat rechters het klimaat als een “ mensenrecht” zien, is zo ziek dat het vergeleken kan worden met een dief die de gestolen goederen mag houden . De politieke kaste is zo incompetent en lijdende aan incomprehensie , dat Nederland wel naar de verdommenis moet gaan.

Graaiende managers die de grens van flessentrekkerij allang zijn gepasseerd. En het wordt hoog tijd dat bewindslieden en ambtenarij voor de rechter worden gebracht… Hier wordt grof misbruik gemaakt van een totaal artificiële, door fascistische globalisten gecreëerde crisis. Op een mondiaal niveau van die globalistische manipulatie en flessentrekkerij verdienen de groteren der aarde zoals Shell zelfs nog véél meer, met miljarden per maand, aan hun bedrog, terwijl de farmaceutische sector precies hetzelfde doet en de juichende wapenindustrie het Oekraïne conflict van de NATO het liefst nog twintig jaar laat voortslepen. Als het aan Rutte en zijn trawanten ligt is dat geen enkel probleem, de suffe Nederlandse bevolking laat zich practisch alles aanleunen. Goed dat er nog boeren zijn!

Als u ook nog in aanmerking neemt dat Shell CEO één der grootste aanjagers en profiteurs is van het globalisme en tot zijn nek in het fascistische Bilderberg complot zit, wordt wel duidelijk uit welke verdorven hoek de wind van de globale energiecrisis waait. De Nederlandse burger is in feite het slachtoffer van de globalisten (militair industrieel complex, deep state zowel in de USA als in de EU, bigtech, big pharma en bijna alle multinationale bedrijven).

Navrant dat de landverrader Rutte niet onze redder in nood is maar juist de grootste collaborateur van het mondiale fascisme, terwijl een fijnbesnaard zieltje als Poetin nu, nolens volens, onze redder in nood blijkt in zijn strijd tegen dat globalisme. Het kan verkeren.

Dank voor uw tijd. Blijf gezond, blijf lezen PROOST
PROOST !
Last Edit:1 jaar 5 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 5 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 5 maanden geleden #59348
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 28 augustus 2022

Peilingen
Code ROOD. Partijtrouw nog maar 50%. Het is nu minder dan anderhalf jaar na de vorige verkiezingen en nog nooit eerder heeft Maurice de Hond c.s.in zo’n relatief korte tijd zoveel electorale verschuivingen gezien als we nu zien t.o.v. die verkiezingen van half maart 2021.
De helft van de kiezers geeft aan nog dezelfde partij te stemmen, 34% een andere partij en 16% geeft aan niet te weten welke partij nu te zullen stemmen. De slechtste scores zien we bij de drie grootste regeringspartijen: CDA (34% stemt het nog steeds), VVD (47%) en D66 (48%). De vier regeringspartijen verliezen samen 34 zetels (hebben er nu virtueel samen nog maar 44).

Partijen met enigszins normale scores zijn PVV, GroenLinks, PvdD, SGP en DENK (partijen met minder dan 3 zetels bij TK2021, zoals BBB, 50PLUS en BIJ1 staan niet in dit overzicht).
Dit leidt tot de volgende virtuele zetelverdeling, inclusief een vergelijking met de scores eind april en begin juli van dit jaar:

De grote virtuele winnaar is BBB, die op 18 zetels winst staat. Daarnaast doen JA21, GroenLinks het goed met 5 en 6 zetels winst. Partij van de Dieren en PvdA winnen er 3 t.o.v. maart 2021.
Ten opzichte van 6 weken geleden zien we dat de PVV aantrekt en nog maar 3 zetels achter staat op de VVD en 2 op BBB. Dat lijkt samen te hangen met de crisis rondom de asielzoekers, die in de afgelopen weken aan urgentie is gestegen.

Stikstofbeleid
Het onderwerp “stikstof-beleid” laat grote verschillen zien in opvattingen naar politieke voorkeur. In de onderstaande grafiek staat weergegeven welk deel van de huidige kiezers per partij wil dat de doelstelling van halvering van de stikstofuitstoot in het jaar 2030 gehandhaafd blijft. Vrijwel alle huidige kiezers van GroenLinks en D66 willen dat deze doelstelling gehandhaafd blijft en van de huidige kiezers van PVV, BBB en FVD willen weinigen dat.Maar de cijfers van CDA en VVD zijn in dat kader wellicht het meest interessant: Bij de huidige CDA-kiezers wil 22% het.Bij de huidige VVD-kiezers wil 53% het.
Dit en nog heel veel meer leest u op Peil.nl

Het doet er niet toe welk probleem u onder het vergrootglas legt, of dat nou Ter Apel is, Covid, Oekraïne, Stikstof, Woningbouw, Landbouw, Klimaat, Inflatie, Onderwijs, Belastingdienst, of onze relatie met Brussel of de NAVO, het is één afzichtelijke puinhoop. Met elke nieuwe schade beleggen ze weer een vergadering, die rapporteert aan de losbol, die er verder de ballen verstand van heeft en zelfs nooit een 'vaarbewijs' heeft gehaald, maar op bewonderenswaardige wijze de 'sfeer' goed weet te houden, op grond van welke 'kwaliteit' hij verkozen is. Iedereen aan boord heeft 'goede bedoelingen'. En men vertelt elkaar over de plannen als ze 'straks' vaste grond onder voeten hebben. Kansloos.

Asielcrisis
“Het blijft bijzonder, je maakt een lange reis om buiten te slapen en dan kom je onderweg niets tegen met een dak? Ook krijgt men hier een dagvergoeding en niemand die zich afvraagt wat zo’n reis kost. Ik zal wel te dom zijn om het te snappen maar denk dat wij grotendeels belazerd worden.
Ter info….
Als iemand asiel vraagt, heeft deze ruim 8 a 10.000 euro betaald om in Ter Apel te komen. Ook is er onderweg geslapen, gegeten en zijn ze voorbereid. Wie dan nog steeds roept dat iemand ‘wegvlucht van zijn land’ slaapt onder een steen zo dik als een rots uit Astrix en Obelix.
Damascus – Ter Apel 4100 km, Asmara – Ter Apel 7600 km, Marrakech – Ter Apel 3200 km, Tripoli – Ter Apel 2830 km....
En dan is er nergens, maar dan ook echt nergens, onderweg een andere plek waar je veilig bent als je "vlucht"?

Asielstop onbespreekbaar
Mededogen stuit op grenzen. Bij een recente peiling van EenVandaag Opiniepanel bleek dat bijna 70% van de respondenten een sterke voorkeur had voor een asielstop. Waarom is dat nog steeds zo onbespreekbaar? Bij de introductie van het Dublinverdrag in 1990 verklaarden hoge Haagse ambtenaren destijds opgelucht en vol trots dat asielzoekers Nederland alleen nog konden binnenkomen via de havens van Amsterdam en Schiphol. Dat was onze ‘Europese buitengrens ‘geworden. Asielzoekers die ons land over land wilden bereiken, moesten een asielverzoek doen in het eerste (EU-)land van binnenkomst. Die zouden we hier de deur kunnen wijzen. Daarvoor werden, met enig ceremonieel vertoon, uitzettingsteams geformeerd: die zouden dat uitzetten van afgewezen asielzoekers krachtdadig en resultaatgericht aanpakken. Voortaan zou het dus heel overzichtelijk worden. De aanwezigen hieven het glas en keken tevreden in het rond

Elke poging tot een daadwerkelijke aanpak van het asiel- en immigratievraagstuk lijkt te worden gesmoord in juridische haarkloverijen. “Mag niet van Brussel”, internationale afspraken, Europese regelgeving, etc. Het Vluchtelingenverdrag is onaantastbaar verklaard, alsof het in beton is gegoten. Toch dringt zich ook hier de vraag op of het idealisme van 1951 nog weerspiegeld wordt in de realiteit van nu.

Afbraak verzorgingsstaat
Alsof het primaat niet bij de politiek zou moeten liggen. Wetten en verdragen zijn resultante van politieke besluitvorming: de wetsteksten en -regels zijn in feite ‘gestold beleid’. Maar juristen zullen, als politici hen naar mogelijkheden voor een oplossing benaderen, altijd weer juridische beletselen weten aan te dragen. Maar wat let gedurfde politici om het voortouw te nemen in het wijzigen van wetten en verdragen, het desnoods opzeggen van verdragen, als die tot bij de totstandkoming daarvan onvoorziene, rampzalige gevolgen leiden? Het reppen over "solidariteit" heeft iets vrijblijvends als je het prijskaartje van je morele gelijk bij de samenleving neerlegt. En media die niet de morele leermeester uithangen, de moeilijke vragen uit de weg gaan en tegendraadse meningen weghonen.

Energiecrisis
En deze had ik nog even niet zien aankomen: www.telegraaf.nl/financieel/6239580/brus...en-gasnota-nog-hoger
Gas is schreeuwend duur, vrijwel iedere dag sneuvelt het prijsrecord. Bedrijven schakelden daarom terug naar goedkopere kolen of diesel. Die brandstoffen stoten wel meer CO2 uit. En die switch gaan consumenten voelen: bedrijven moeten voor elke ton uitstoot Europese emissierechten kopen. Vroeger tegen een schijntje, inmiddels staan die CO2-certificaten op een prijspiek. „Dit wordt aan klanten doorberekend. De crisis wordt zo nog duurder.” Zo zijn er veel verborgen prijs verhogende elementen die de inflatie nog dit jaar doet escaleren tot ongekend hoogtepunt. Pas daarna volgt de neergaande spiraal in alles. Stagflatie en dan deflatie doordat iedereen op de rem gaat staan terwijl voorraden in magazijnen opstapelen. Ikea sluit als eerste grote winkelketen haar deuren een uur eerder vanwege afname winkelend publiek: www.telegraaf.nl/financieel/1832184830/i...deuren-een-uur-eerde

Drie minuten kijken naar het debat van gisteren en weg was de schaamte. Als onze politieke bestuurders – je mag geen leiders zeggen van de MinPres – genadeloos zijn voor ons, net als hun minions in de Tweede Kamer, waarom zouden wij dan wel menselijk zijn naar hen toe? Twee jaar corona heeft geleerd wat ons menselijkheid en medeleven heeft gebracht: helemaal niets. Zij bepalen, wij volgen; het enige wat ons rest zijn woorden. Tenzij je boer bent, zij leiden de weg.

Wie nu nog begint over stikstofdoelen, het verminderen van de veestapel en een interview waar de doorzichtigheid vanaf straalt, heeft serieus andere dagbesteding nodig. De poppenkast in Den Haag bestaat bij gratie van de kijkers: wij, het volk. En als er één ding is waar wij, het volk, eens over zouden moeten nadenken is het wel waarom tijdens coronatijd álles kon en nu ineens niets meer. Waar in coronatijd de geldpersen roodgloeiend draaiden want tja, we mochten de zorg niet overbelasten kan er nu helemaal niets meer en wordt daar nu 600 miljoen op bezuinigd

En nee, er komt geen compensatie voor de hoge gasrekening. Nee, btw verlagen is onmogelijk, koopkrachtcompensatie is onmogelijk, en met energieleveranciers gaan praten is uit den boze – dat laatste wil ik nog best snappen ook, we zijn hier geen dictatuur waarbij de baas van het kabinet ook de baas is van de Eneco. Maar niet willen draaien aan de knoppen die er wél zijn, toont minachting voor de bevolking. Het laat zien hoe ver politici van de werkelijkheid afstaan en maakt dat ze oogsten wat ze zaaien: minachting, gebrek aan medeleven en geen greintje menselijkheid.

Ja, we gaan allemaal failliet aan onze stookkosten en als je wordt afgesloten, kun je altijd nog koken op waxinelichten.

Ook wij hebben onze grenzen. Politici in Den Haag hebben die grenzen met hun communicatie en angstbeleid tijdens de QRonashit weten op te rekken. Inmiddels begint het lijntje te breken. Jan Modaal, vertegenwoordigd door boeren, trekt het allemaal niet meer en de mensen die er wat aan kunnen doen, staan erbij, kijken ernaar en verder: niets.

Kaag ziek
Wat je doet als je MinFin wegens ziekte niet aanwezig kan zijn bij een debat over o.a. koopkracht, is een debat uitstellen. Maar nee, elke kans om ons te minachten, kleineren en negeren wordt aangegrepen. Dus wordt er triomfantelijk 600 miljoen bezuinigd op de zorg, worden ‘vluchtelingen’ grenzeloos welkom geheten en miljoenen naar Oekraïne overgemaakt.
De boeren moeten oprotten en wij mogen uitkijken naar een koude en financieel onaantrekkelijke winter. Dus menselijkheid en medeleven? Tja. Waar is de menselijkheid en het medeleven van degenen die hier wat aan kunnen doen? Waarom moet het allemaal van onze kant komen?

Bereid je maar vast voor. In Oekraïne oorlog wordt doelbewust gevochten bij de kerncentrale van Zaporizja. Als die centrale “per ongeluk” wordt geraakt zijn de rapen gaar en wordt een gewapend conflict een nucleair conflict met nare gevolgen. Ook speelt er nog iets tussen China en Taiwan, en de VS. Behalve wapengekletter kan het ook gaan knetteren op de financiële markten die mogelijk in paniek kunnen raken nu de FED en de ECB hebben aangegeven door te gaan met renteverhogingen om de inflatie af te remmen.

De massa zal pas wakker schrikken als één of meerdere rampscenario’s zich gaan voltrekken. En zoals gewoonlijk is het altijd te laat. Wakkere mensen kunnen misschien voorbereid zijn maar er voor weg lopen zal meestal niet lukken. Ik denk dat we binnen afzienbare tijd massaal in opstand komen als nagenoeg iedereen de financiële pijn gaan voelen. Of welke pijn dan ook.

Hoe de wereld er straks uitziet is een grote vraag, maar één ding weet ik zeker. Rutte 4 gaat z’n tijd niet vol maken.
Het zijn maar peilingen maar het zegt wel iets natuurlijk , het volk is het spuugzat om onder een anti Nederlandse, misleidende en bedrieglijke linkse dictatuur gebukt te moeten gaan, het volk is het spuugzat te moeten toezien hoe hun land stukje bij beetje wordt afgebroken en de souvereiniteit wordt verkwanseld door een MinPres die zich alleen nog op de been kan houden met misleiding, leugens, bedrog en achterkamertjes politiek.

Rutte, hij zal de geschiedenisboeken halen maar niet op een positieve manier.
Er zijn meer leiders geweest die hun land kapot en gebroken hebben achtergelaten. Megalomane lieden die geen enkele compassie hadden met hun eigen volk en verantwoordelijk waren voor onheil, oversterfte en rampspoed. Eigenlijk waar Rutte nu mee bezig is.
Zich met zijn vingernagels vastklampend aan de macht veroorzaken hij en zijn rapaille keer op keer rampen van ongekende omvang zonder één keer een ernstig probleem op te lossen. Het meest urgent zijn nu de immigratieramp, stikstoframp, energieramp en daaraan gekoppeld de massale armoedeval van de Nederlandse bevolking.

Afgelopen week kwamen er weer 1100 asielzoekers bij, vrijwel zonder uitzondering jonge kerels uit moslimlanden die hier de ruif nog verder komen leegeten.
Rutte en Kaag hebben hun zielloze vazal Eric van der Burg opdracht gegeven om de democratische recht van de gemeenten te bruuskeren en de poorten van de hel open te zetten. Het moet mij wel van het hart dat de getroffen Nederlanders een stelletje slappelingen zijn van ongekende proporties. Zij bestaan het om met de beul aan tafel te gaan zitten en hun kretologie als "wij zijn geen racisten, echt niet hoor, maar er was te weinig overleg en het ging allemaal te snel", vulden de lucht. Van der Burg kon bijna zijn lachen niet inhouden om zoveel lemmingen, die zich zonder echte weerstand naar de slachtbank laten leiden. Dit kabinet is alleen te stoppen met massaal, radicaal verzet, maar daar hebben ze in Tubbergen nog nooit van gehoord....waar wél ben ik geneigd te vragen. Friesland? Zeeland?
Terug naar Rutte en Kaag ofwel de firma hel en verdoemenis in optima forma. Zij misbruiken een zelfbedacht stikstofprobleem om de boerenstand te decimeren en liquideren. De professoren van de Universiteit van Wageningen, Han Lindeboom en Johan Sanders, twee zeer gerespecteerde experts op dit gebied en nota bene lid van D66, hebben nog maar eens haarfijn aangetoond dat middels innovatie het zogenaamde stikstofprobleem uit de wereld kan worden geholpen zonder dat er één boer hoeft te stoppen...maar dat was vloeken in de kerk. De boer moet dood en de onwelriekende massa uit de holen van Afrika en het midden oosten moet aan woningen worden geholpen, koste wat het kost.
Hoekstra heeft voorlopig een voorzetje gedaan om de kabinetsafspraken te nuanceren. Ik druk mij heel voorzichtig uit, want Hoekstra stond ook niet vooraan bij de afdeling ruggengraten. Maar ja, beter iets dan niets. Van 'Januskop' Remkes verwacht ik ook niet al teveel, dus ik ben benieuwd.

Zojuist Tjeerd de Groot d'66 kletsmeier in Buitenhof . o,o,o, onze kinderen zouden ermee opgescheept zitten om zonder natuur te moeten leven.Ja vind je het gek als je 30 miljoen mensen moet stapelen op een postzegel als Nederland !

Nederland vond het onfatsoenlijk om op Thierry Baudet of Geert Wilders te stemmen en krijgt nu wat het verdient.

Houdt Hoekstra zijn rug recht dan valt het kabinet en worden wij hopelijk verlost van het fascistoïde groepje dat D66 heet. We zullen zien, sprak de blinde, dan kunnen we altijd nog kijken...

Dank voor uw tijd. Blijf Gezond, Blijf Lezen PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 28 augustus 2022
VVD 20 (-1), BBB 19, PVV 17 (+2), Groen Links 13, D66 12 (-1), PvdA 12, JA21 9(+1), PvdD 9(+1), SP 7, CU 6(-1), CDA 6, Volt 5, FVD 5(+1), SGP 4, DENK 3, Bij1 1(-1), 50Plus 1
Last Edit:1 jaar 5 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 5 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 6 maanden geleden #59316
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 21 augustus 2022

Peilingen
Geen peilingen van Maurice de Hond.

Maar het gist en borrelt in Nederland. Nederland kampt met een duurtecrisis, met een woningcrisis, met overbevolking en met personeelstekorten. Maar waar houdt het kabinet zich mee bezig? Met plukjes natuur hier en met het toekomstige klimaat daar. Nederland heeft een disfunctioneel kabinet.

Sinds de Oekraïne-oorlog eind februari begon ziet de wereld er heel anders uit, maar kabinet Rutte 4 houdt krampachtig vast aan het coalitie-akkoord uit december, dat in alles het stempel draagt van D66, dat kennelijk zo nodig was bij de formatie dat het D66-verkiezingsprogramma één op één in het regeerprogramma belandde. D66 houdt daar verbeten aan vast, kennelijk vastbesloten om de nieuwe kroonjuwelen natuur en klimaat nu wel eens tot een succesvolle afronding te brengen. Daarmee gijzelt D66-leider Kaag de coalitie, waar het in VVD en CDA rommelt rond het door D66 aangedragen stikstofdictaat voor de landbouwsector.
De coalitie houdt zichzelf vooralsnog angstig vast. Want iedereen weet, dat de grote onrust onder de bevolking nog gaat komen. Voldoende gas? Maar wel peperduur gas.In geen enkel land kan de regering schouderophalend voorbij gaan aan een Grote Verarming, zoals die zich die nu al aftekent en die de komende maanden verder vorm zal krijgen. Na de inflatie komt nu ook de recessie. Als de gasvoorraden al voldoende zijn, dan zullen de prijzen wel torenhoog blijken.

Omvolking
Het probleem doet zich op alle fronten voor. De bevolking groeit als kool door immigratie, maar het kabinet kijkt weg, doet niets en schuift alles vooruit – naar een volgend kabinet. Met D66 kan niet worden gepraat over immigratie – die altijd als een zegen wordt gezien – en evenmin met de ChristenUnie (die het net als D66 niet over de grote toestroom van asielzoekers wil hebben).

Hoe urgent zijn nu die stikstofmiljarden?
Het halveren van de stikstofuitstoot uiterlijk 2030 en het massaal saneren van de boerenstand is een allesoverheersende heilige graal, die niet alleen tientallen miljarden kost, maar ook van een rendabele bedrijfstak een niet-concurrerende, overheidsgefinancierde branche maakt. En dat allemaal op basis van de omstreden aanname dat de natuur van Nederland op instorten staat. Dat was nog nooit inzet van de verkiezingen, maar bepaalt wel de inzet van het kabinet.

Terwijl de oliemaatschappijen monsterwinsten maken op basis van de hoge prijzen van olie en gas die door burgers worden betaald, wordt een bedrijf als Shell ondertussen ook nog eens door de belastingbetalers gesubsidieerd omdat dergelijke bedrijven aan het ‘verduurzamen’ zouden zijn. Het zijn de consumenten die de heffingen opbrengen over de dure energie waarmee Shell zijn CO2 onder de zeebodem stopt en waterstoffabrieken bouwt (die eerder meer dan minder CO2 produceren).

Wereldvreemde politici
Hoe lang kan dit hallucinante gedoe door blijven gaan? Heel lang zal het niet zijn. Als je mensen boos wilt maken, moet je ze hun geld afnemen voor niet-urgente zaken terwijl de prijzen voor brood en brandstof de lucht in vliegen. Het is een explosief mengsel, dat er in Den Haag wordt gebrouwen.

Het land functioneert maar matig, omdat er overal personeelstekorten zijn, terwijl tegelijkertijd de bevolkingsgroei door immigratie nog nooit zo hoog was. De immigratie lost de personeelstekorten niet op en vergroot die mogelijkerwijs zelfs. Zoals de bevolkingsgroei ook de problemen van het stikstofbeleid en het klimaatbeleid van Nederland vergroten. Gebeurt er iets aan? Niets! Schiet het op met het oplossen van de woningnood die door de grootscheepse immigratie wordt verergerd? Niet!

Nog nooit zo impopulair
De problemen komen al massaal van buiten het land binnen, maar het kabinet Rutte-4 kijkt weg, schuift vooruit, is met zichzelf bezig en niet met het land. Dit kabinet maakt wel problemen, maar lost ze niet op.In maart zijn er weer provinciale verkiezingen en de nieuwe Statenleden kiezen de nieuwe Eerste Kamer. In de peilingen staan de belangrijkste regeringspartijen op (fors) verlies. De VVD-premier was nog nooit zo impopulair – en dat terwijl Nederland tot dusver bereid was hem veel te gunnen en veel te vergeven.

Statenverkiezingen zijn een uitgelezen gelegenheid om ‘ze in Den Haag’ van Jetje te geven, zoals bijvoorbeeld de laatste keer (in 2019) toen Forum voor Democratie de grootste werd, met een agenda tegen het immigratie- en het klimaatbeleid. Dat zal niet precies zo weer gebeuren, maar dat de regeringspartijen geen meerderheid krijgen in de Eerste Kamer lijkt wel vast te staan. Probeer dan maar eens een verscherpte Stikstofwet (geen halvering in 2035 maar in 2030) door de Eerste Kamer te krijgen, zoals D66 heeft afgedwongen in de coalitie.

Brood- en brandstof-opstand
Revoluties beginnen niet zelden door hoge prijzen voor brood en brandstof. De kiezersopstand in het Fortuyn-voorjaar van 2002 kan ook minstens voor een deel worden toegeschreven aan inflatie (de invoering van de euro) en de ingezakte economie.Waar het toen qua prijsstijgingen over procenten ging, gaat het nu – twintig jaar later – deels over tientallen procenten en bij het gas zelfs over een verveelvoudiging. Dat is ongekend. Politici die geen antenne hebben voor mensen van wie het bestaan wordt afgenomen of die massaal het einde van de maand niet halen tekenen hun eigen ontslagbrief.

FNV ,CNV ,LTO,NPO ,KHN...allemaal in dienst van het kartel /cordon sanitair/WEF en ruimschoots betaald door het plebs. De coronascam was de testcase .Zolang het stemvee dat blijft faciliteren verandert er niets /nada. Alleen de boeren en truckers hebben het echt begrepen.

En dan nog het lef hebben om te beweren dat Corona en Oekraïne zaken zijn die buiten de schuld van het kabinet lagen. Hoezo buiten de schuld van het kabinet? De onvoorstelbaar debiele aanpak van een hernoemde griep en alle ellende die daardoor is ontstaan is direct aan het kabinet te wijten.Het conflict tussen Rusland en Oekraine mag dan niet direct aan het kabinet liggen, ofschoon ik meteen beweer dat Rutte ongelooflijk veel moeite heeft gedaan om de lont in het kruitvat te steken o.m. door te beweren dat de Oekraïne oorlog ook onze oorlog is, en met de snelheid van het licht militair materieel te sturen en bij de burgers geld weg te halen om in Zwendelensky's behoefte te kunnen voorzien.

Klimaat
Met het klimaat van hetzelfde laken een pak. Die hele Urgenda zaak zou nooit een issue zijn geweest als de regering niet al decennia enorme sommen belastinggeld over had gemaakt naar schimmige ‘millieugroepjes’ bestaande uit professionele activisten die leven van dat geld en het gebruiken om vervolgens rechtszaken tegen de staat te gaan voeren. En nog zien velen niet dat NGO's de vernietigers van de volksvertegenwoordiging zijn met hun ongebreidelde machtsuitoefening over kabinetten, parlementen, de rechterlijke macht en de gevestigde media. Ze leggen geen verantwoording af aan de burgers..de macht van de activistische ngo's is absoluut. Het is een machtsgreep uitgevoerd door ngo's beter gezegd een machtsgreep uitgevoerd door superrijke partijen, die omwille van de eigen macht deze non-gouvernementele organisaties als vernietigers van de democratische rechtsstaat in stand houden. Het resultaat is ondermijning van de rechtstaat en is catastrofaal.

Greenpeace beschermt natuur, milieu en mens, en is wetenschappelijk onderlegd, zodat de visie van Greenpeace door iedereen gevolgd moet worden, anders bestaat de Aarde over 30 jaar niet meer.
Een minuscule Urgenda mag met een verzonnen stikstofprobleem en een gerechtelijk vonnis hierover in de hand Nederlandse boeren van hun land verjagen.

Fanaat Vollenbroek van de coöperatie ua MOB stuurt Stikstof-facturen vanuit MOB en laat die uitbetalen aan ‘Vollenbroek Milieu Advies BV’. Beiden op hetzelfde adres geregistreerd ….

En zo kunnen we door blijven gaan. En dan dat gezeik over het uitdelen van geld als ‘coronasteunmaatregelen’. Dat geld moet ergens vandaan komen. Had de regering niet alles op slot gegooid om mensen te broodroven dan had dat ook niet gehoeven.

Stikstofminister Christianne van der Wal bestond het om te zeggen: “....dat ze persoonlijk geraakt was door de woorden van Hoekstra. Dan denk ik: alsjeblieft zeg. Doe normaal. Als mens geraakt? Weet je wie redenen heeft om als mens geraakt te zijn? De Boeren. En niet zo zuinig ook. Aanstelster ! Er staan drie boeren met een trekker voor de deur en ze schreeuwt moord en brand. Wilders, daar moeten we consideratie mee hebben. Die heeft geen leven. Wat er nu met Salman Rushdie gebeurd is, is een teken dat je niet mag verslappen met Wilders. Er is altijd een gek die hem toch liquideert. Hij zit zijn leven lang daaraan vast. En dan zo’n Kaag ook: er staat een vent met een fakkel voor de deur en Nederland was te klein. Wilders, mevrouw Kaag, díe heeft een kloteleven.”

Zelf kwam Hoekstra er vrijdagavond uitgebreid op terug via Twitter, waarbij hij duidelijk maakte nog steeds achter de veelbesproken halvering te staan: ‘Vandaag was een bijzondere dag. De reacties op mijn AD interview maken pijnlijk duidelijk hoe scherp de polarisatie in Nederland inmiddels is. Ik ben ten volste overtuigd van de noodzaak om de stikstofuitstoot zo snel mogelijk met de helft te verminderen. Dat gaan we echter alleen realiseren als we dat samen doen. Zoals ik een paar weken geleden schreef: we hadden veel eerder met de boeren het gesprek moeten starten met de vraag: “Wat hebben jullie nodig om de stikstofuitstoot te halveren?”

‘Ook vandaag maakt weer kristalhelder dat we een mentaliteitsverandering nodig hebben’, vervolgt Hoekstra. ‘In de samenleving, om te beginnen in Den Haag De landelijke politiek praat veel te veel over mensen, in plaats van met mensen. Geen enkele crisis lossen we op door te dreigen, elkaar de maat te nemen of monddood te maken. Er is veel te veel aandacht voor de schreeuwers en veel te weinig voor de mensen die iedere dag proberen het goede te doen. Problemen echt aanpakken kan alleen als we dat samen doen. We kunnen ze aan als we er collectief de schouders onder zetten. Minder ik, meer wij. Samen.’ Onder aan de streep blijft dus de vraag wat Hoekstra nu precies bedoelde met zijn uitspraken en wat dit voor gevolgen gaat hebben, vooral gezien het feit dat er vanuit CDA op dit moment geen verzoek ligt om het regeerakkoord aan te passen op het gebied van stikstofbeleid.

Maar het is heel simpel. Als ze de boeren niet met stikstof kunnen pakken, dan creëren ze gewoon Vogelgriep, Varkenspest, Gekke koeienziekte enz enz. En dan wordt alles alsnog geruimd.
Mensen moeten eens duidelijk gaan inzien dat dit helemaal NIETS te maken heeft met CO2 of toeval. Er is een agenda en een deadline die ze moeten halen. Farmers Defence Force is blij met de uitspraken van Hoekstra. Voor FDF is dat een flinke verbetering en vierden een beetje feest. Oei oei, tegen het zere been van D66 Steven van Weyenberg en Jan Paternotte zijn woedend en laten geirriteerd weten dat de boeren zich niets hoeven te verbeelden. "De 2030 doelen staan" en ze zeggen niet te "buigen voor terreur" Met "Terreur" bedoelen ze de boerendemonstraties.

Bedreiging
"Paternotte en Tjeerd de Groot," zegt FDF-voorman Mark van den Oever in een filmpje, "nou gaan jullie door de knietjes." Paternotte en Van Weyenberg presenteren deze onschuldig bedoelde uitspraken als een "bedreiging" omdat ze denken dat ze daardoor de boerenstand écht op de knieën kunnen dwingen; dat de bevolking de vernietiging van de boerenstand dan wél accepteert. Maar volgens Paternotte is dit een enorme aanval op hem en De Groot. Het is een bedreiging! Levensgevaarlijk dit!Het beleid van dit kabinet tegen het eigen volk is kwaadaardig, smerig, corrupt en mensonterend.Deze weekdieren janken al als iemand een andere mening verkondigt. Bedreigingen???, hoe verzin je het.

Maar terughoudendheid door Farmer Defence Force is op zijn plaats. Want zij mogen met niets minder akkoord gaan dan herziening van de vastgestelde stikstofnorm in overeenstemming met de norm in buurland Duitsland. De wijziging die nu wordt voorgesteld is niks meer of minder dan dat ze langzamer uitgeknepen worden, maar het eindresultaat blijft hetzelfde.
Dus wat dat betreft is die hele show voor de buhne weer gewoon precies dat, en ondertussen veranderd er geen donder aan het beleid of doelstelling en moet de boer aan deze kant van de grens verdwijnen terwijl zijn buurman net oiver de grens in Duitsland ongestoord zijn bedrijf kan voortzetten.

De boeren moeten weg om huizen te bouwen voor nieuwkomers die allemaal moeten eten, auto willen rijden en beesten nodig hebben die ze ritueel kunnen slachten. Moslims krijg je niet aan de sprinkhanen, maak je niet vegetarisch.
Maar goed daar hoor je het kabinet nooit over

Toneelstukje
Deze fijn geregisseerde toneelstukjes moeten in de polder de indruk doen ontstaan dat het in de coalitie af en toe flink kan knetteren, terwijl de werkelijkheid is dat als Sigrid Kaag haar beide vuisten balt....Of ze het nu willen of niet - denk hierbij vooral aan Judas Segers - deze bende van ellende is tot elkaar veroordeeld als de belastingdienst tot de Nederlander. Het is een verstandshuwelijk from hell, dat krampachtig in leven wordt gehouden omdat de kinderen - lees: alle crises - nog niet de deur uit zijn. Het verstandshuwelijk tussen Kaag en Rutte zal de geschiedenis in gaan als zo ongeveer het meest rampzalige kabinet ooit, maar tevens het kabinet dat door onderlinge politieke chantage levend werd gehouden, terwijl de patiënt al in comateuze toestand verkeerde.

Radio 1
Pats! NPO Radio 1 opent aanval minister van Landbouw: 'Wat doet die man nou eigenlijk?'Bij NPO Radio 1 hebben ze ontdekt dat niet alleen Mark Rutte, Sigrid Kaag, Christianne van der Wal, Wopke Hoekstra en Rob Jetten medeverantwoordelijk zijn voor de stikstofcrisis, maar de minister van Landbouw ook. Dat is ene Henk Staghouwer. Van de ChristenUnie. Deze man is totaal afwezig. Daarom voorspelt de NPO nu dat hij het nog zwaar gaat krijgen en binnenkort vrijwel zeker gedwongen vertrekt.

Als de NPO het einde van je ministerschap voorspelt heb je het tegenwoordig wel heel bont gemaakt, want de publieke omroep is natuurlijk van, voor en door het partijkartel. Maar ChristenUnie minister van Landbouw (ennogwattes) Henk Staghouwer heeft het voor elkaar. Journalist Kees Boonman kwam namelijk langs bij NPO Radio 1 om Staghouwer, die vooral uitblinkt in afwezigheid, de maat te nemen én te voorspellen dat het binnenkort einde oefening voor hem is in de politiek. "Het kabinet krijgt natuurlijk veel kritiek op het feit dat het kabinet niets doet," zei Boonman. Vervolgens kroop hij datzelfde kabinet in de reet. Hij zat immers bij de NPO. Dat is héél erg goed inderdaad, hoor, meneer de nepjournalist. Ze helpen een hele beroepsgroep om zeep, maar ze zijn wel standvastig. Ja, dat is nou juist het probleem. Niemand die zegt dat ze niets doen wat stikstof betreft. Ze doen te veel.

Pieter Omtzigt
Pieter Omtzigt ontmaskert hypocriete VVD en D66: 'Ze blokkeerden maandenlang elk debat over koopkracht!'
Pieter Omtzigt vindt het heel mooi dat de Tweede Kamer dinsdag een debat gaat houden over, onder meer, de razendsnel dalende koopkracht van Nederlanders. Maar, stelt hij op Twitter, het is wel een enorm hypocriet gebeuren. De coalitiepartijen blokkeerden namelijk systematisch maandenlang elk verzoek tot zo'n debat. Ze gaan er nu pas mee akkoord omdat CDA'er Wopke Hoekstra publiekelijk tegen het beleid is ingegaan.

Het is eigenlijk ongelooflijk, maar de coalitiepartijen zijn dan eindelijk akkoord gegaan met een debat, onder meer over koopkracht. Zowel D66 als de VVD stemden hiermee in toen PVV-leider Geert Wilders hiertoe een verzoek indiende.

Leuk, maar heel geloofwaardig is het allemaal niet. "De regeringspartijen weigerden debatten over koopkracht en over stikstof," schrijft Omtzigt over het waanzinnig opportunisme van VVD en D66.
Maar dat is het niet alleen. Eigenlijk hebben ze nog steeds niet ingestemd met een debat over koopkracht. "Ze stemden alleen in met een debat over de uitspraken van Hoekstra over koopkracht en stikstof," legt Omtzigt uit. Met andere woorden, D66 en VVD willen het niet over het enorme verlies van koopkracht hebben van Nederlanders en over manieren om daar iets mee te doen, maar over wat Hoekstra daarover zei en hoe zich dat verhoudt tot het officiële kabinetsbeleid en -standpunt.

Telegraaf: 'Kaag is niet bereid de knip te trekken'
De Telegraaf bericht dat hoewel meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat de regering iets doen om de koopkracht van burgers te verbeteren, Kaag daar geen trek in heeft. Zij zou namelijk vooral kijken naar "de lange termijn." Dat er op "korte termijn" miljoenen Nederlanders aan de bedelstaf worden gebracht interesseert haar niet zo.Zij kijkt naar wat de regering kan doen op de lange termijn - we hebben het dus over jaren - "om de inkomens van mensen te verbeteren." Ja, oké, er komen "’aantal pakketjes, ook voor de mensen die het heel hard nodig hebben," maar daar moeten we ons niet al te veel bij voorstellen. Want het verlies van koopkracht echt ongedaan maken kost al met al iets van 30 miljard euro. En dat is Kaag niet van plan uit te geven.Als gevolg daarvan - van die houding dat het haar geld is - geeft ze het uit aan haar eigen hobby's. Oh, is er meer geld nodig voor klimaatgekte? Geen probleem! Mevrouw Kaag opent 'haar' portemonnee maar wat graag. Zijn er 'vluchtelingen' dakloos of leven ze in te drukbezette opvangcentra? Kaag komt meteen in actie.

Behalve als het over de Néderlandse burger en zijn koopkracht gaat. Dan geeft Kaag niet thuis, haalt ze arrogant haar neus op, snuift ze eens flink, en zegt ze: "Ik. Dacht. Het. Dus. Niet."

Het kan verkeren
Gisteren zat de recessie nog tussen je oren en was de economie oververhit met een groei van 2,6%. Wat kan er in 1 dag niet veranderen:
www.telegraaf.nl/nieuws/210153200/koopkr...che-groei-valt-terug
www.telegraaf.nl/nieuws/2078441672/kamer...ege-koopkrachtdaling
www.telegraaf.nl/financieel/180059158/op...es-in-je-portemonnee
Dat het goed gaat met de staatskas (BBP) is simpelweg omdat de Rotterdamse haven nu meer LNG vanuit de VS doorsluist. Dus economisch gaat het de BV Nederland misschien goed, maar de gewone man heeft het slecht.

Asielbeleid
’Draagvlak voor asielopvang weg’
Aan de ongebreidelde instroom wordt niets gedaan ondanks jarenlange waarschuwingen dat het zou misgaan. Ons huidige asielsysteem is waanzin. Een ieder die brutaal genoeg is de Europese kust te bereiken, wordt bedolven onder mensenrechten. Perspectief bieden in eigen regio blijft achter.
Als het échte vluchtelingen waren dan zou de instroom misschien beduidend minder en wellicht te overzien zijn. De screening laat duidelijk te wensen over…https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1104773210/draagvlak-voor-asielopvang-weg
VVD-staatssecretaris Eric van der Burg zet voor het eerst het lokale bestuur buitenspel en dwingt de Twentse gemeente Tubbergen tot de opvang van 300 asielzoekers. Daarmee zet de VVD de lokale democratie bij het vuilnis. De partij is definitief verworden tot een zielloze verzameling onkunde, bedrog en nu ook despotisme.

Doffe onverschilligheid
Het verbaast niet alleen dat de grootste regeringspartij zoveel onkunde in huis heeft, maar het getuigt ook van doffe onverschilligheid om de machteloosheid zo lang tussen de rampspoed te gedogen. Regulering van de asielinstroom, uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers, aanpak van overlastgevende ’veiligelanders’, niets kwam er de afgelopen zes jaar van terecht. En al deze nietsnutterij staat onder het flegmatisch toezicht van VVD-premier Mark Rutte, die geen andere ambitie lijkt te hebben dan eindeloos voor minister-president te willen spelen.

Het doet er niet toe of Van der Burg naar zijn werk gaat of niet. Huisvesting van asielzoekers en migranten is ten dele reeds de verantwoordelijkheid van minister Hugo de Jonge (Wonen). De rest besteedt het kabinet al jaren uit aan criminele bendes, die jonge mannen uit Afrika en het Midden-Oosten met gouden bergen onze kant op sturen in ruil voor hun laatste spaargeld.

Slachtoffersentiment
In de keten van mensenhandel zijn non-bestuurders als Van der Burg onmisbaar. Zij garanderen de meedogenloze bendes hun afzetmarkt. Het slachtoffersentiment in de media en de ngo’s doen de rest. Sinds kort vaart in de Middellandse Zee een enorm schip van de organisatie ’Open Arms’. Migranten worden met duizenden tegelijk van de mensensmokkelaars overgenomen en in Europa aan wal gezet. Het cynisme van alle betrokkenen bij deze handel is misselijkmakend.

Échte vluchtelingen zijn altijd welkom’
Maar om terug te komen op de inconsistentie van de VVD, in plaats van consequent dit model van opvang in de regio aan te prijzen – en uit te voeren – zien we voortdurend VVD-kopstukken in onze door deugpronkers gedomineerde media de boodschap uitdragen, dat échte vluchtelingen natuurlijk altijd welkom zijn in Nederland. We moeten alleen maar even de goeden van de kwaden scheiden, is de impliciete boodschap.

Los van de lastige definitie van ‘echte vluchteling’ – het is natuurlijk een vaag begrip – kunnen we wel stellen dat er tientallen miljoenen mensen in de wereld zijn, die als gevolg van allerlei gewapende conflicten, meedogenloze onderdrukking, gruwelijke discriminatie en ga zo maar door, gegronde redenen hebben om te vluchten. Al deze mensen kúnnen we helemaal niet opvangen, daarvoor heeft het zwaar overbevolkte Nederland geen plaats. Dus hou op dat te pretenderen. Wat we wel kunnen doen, is samen met andere landen een bijdrage leveren aan een betere opvang in de regio.

En dan nog dit
De Europese commissie heeft berekend dat Nederland 8 miljoen vluchtelingen kan 'herbergen' en 3,3 miljard in de gehele EU.
archive.org/details/final_report_relocat...es/page/n83/mode/2up zie ?rapport eu commissie.

Hier moet ik nog eens goed over nadenken

En dat gaat makkelijker als ik er wat bij drink. PROOST lieve lezers, op uw gezondheid en welbevinden. PROOST !
Last Edit:1 jaar 6 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 6 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.231 seconden