× de dans om de €

Verwijderd Europees Hof van Justitie; zetbaas van Politiek en Banken?

Meer
7 jaren 5 maanden geleden - 7 jaren 5 maanden geleden #42219 door katertje
Hadden we iets anders verwacht dan? Het ligt er duimen dik bovenop dat we nog dieper in de schulden moeten komen. En als de volgende stap een renteverhoging is dan zijn de schulden niet meer te dragen. Dan komen de aasgieren van hun apenrots en nemen alle reële bezittingen die de eurolanden nog resten voor een appel en een ei over. Griekenland - de proeftuin - is ons voorgegaan.

Als het in de kraam van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank of het Europese Hof van Justitie zo uitkomt, worden teksten van verdragen opgerekt of wordt er hondsbrutaal een andere interpretatie aan gegeven. OMT moet kunnen want de economie moet aantrekken. De LTR van 1000 miljard euro van een paar jaar geleden moest er ook voor zorgen dat de economie ging aantrekken. De banken wreven zich in de handjes: bijna gratis geld om weer verder te speculeren. De Europese economie, naar het grote voorbeeld van de Amerikaanse economie, heeft steeds minder met burgers van doen, maar alles met winsten van bedrijven en hun aandeelhouders.

Sinds het begin van de crisis in 2008 zijn bezuinigingen en lastenverzwaringen doorgevoerd. Het sociale stelsel uitgekleed, pensioenen gekort. Moest, want de staatsschuld moest naar beneden. Heeft het geholpen? Nee, want de staatsschuld is sinds 2008 met maar liefst 31,2 procent toegenomen tot een bedrag van 454 miljard euro en oplopend. Het rentebedrag dat Nederland hierover jaarlijks moet betalen is 8 miljard.

Tel uit je "winst" brave Nederlandse burgers. Dat komt bovenop de schade van meer dan 500 miljard (geschat) die de ECB aan de burgers in de eurozone heeft toegebracht door alle renteverlagingen. Het bedrag aan gederfde pensioeninkomsten en pensioenverzekeringen binnen de eurozone is 380 miljard euro en het verlies aan rente op spaargeld meer dan 120 miljard euro.

Dus in wier belang neemt de ECB maatregelen? Zeker niet in het belang van de Europese burgers. Want na de miljarden euro's waar we eerder de banken mee ge-bail-out hebben mogen we nu ook alle schulden van alle eurozonelanden voor onze rekening nemen. Althans voor het verschil in inkoop en verkoop van staatspapier door de ECB.

Eigenlijk best wel sympathiek dat ons nog enig bezit gegund wordt: Europese staatsschulden.
Laast bewerkt: 7 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 jaren 5 maanden geleden - 7 jaren 5 maanden geleden #42217 door gnor
www.nu.nl/economie/3972248/europese-hof-...gramma-ecb-goed.html

=De ingekochte jongens en meisjes van het Europees Hof van J. zijn niet tegen het opkoopprogramma van de ECB. De slager keurt het eigen vlees maar houdt, om te laten zien hoe belangrijk het allemaal wel niet is, een mes achter de rug verborgen door te stellen dat er sprake is van in beginsel rechtmatig. Dus oprekken van het recht.=

Wikipedia: Het Hof van Justitie verzekert de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Europese verdragen. Het is de hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie en maakt samen met het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie deel uit van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Als gerechtelijke instelling van de Europese Unie voorkomt het Hof dat iedereen het Gemeenschapsrecht naar eigen inzicht uitlegt en toepast. Het zorgt er dus voor dat het recht hetzelfde blijft voor iedereen onder alle omstandigheden. Het Hof van Justitie zetelt in de stad Luxemburg. Volgens artikel 19 VEU bestaat het Hof van Justitie minstens één rechter per lidstaat. Het Hof wordt bijgestaan door negen advocaten-generaal, die in het openbaar in volkomen onpartijdigheid gefundeerde conclusies presenteren over zaken die aan het Hof zijn voorgelegd. Overeenkomstig artikel 253 VwEU worden de rechters en advocaten-generaal in onderlinge overeenstemming benoemd door de regeringen van de lidstaten voor een ambtsperiode van zes jaar. Zij zijn herbenoembaar, waarbij om de drie jaar een gedeeltelijke vervanging plaatsvindt. Het betreft hoge magistraten of gerenommeerde rechtsgeleerden die alle waarborgen van onafhankelijkheid bieden.Uit de leden van het Hof en het Gerecht wordt een president gekozen voor de duur van drie jaar.-

Het opkoopprogramma van staatsobligaties door de Europese Centrale Bank (ECB) is "in beginsel rechtmatig" met Europese verdragen. Volgens het Hof was de ECB in de "uitzonderlijke situatie" van de eurocrisis in 2012 niet langer in staat het toevertrouwde monetair beleid "naar behoren" uit te voeren. Het Duitse constitutionele Hof verwees de zaak vorig jaar over de rechtmatigheid van het opkoopprogramma, dat officieel Outright Monetary Transactions (OMT) heet, naar het Hof van Justitie. De zaak was door Duitse politici en economen aangespannen tegen de federale regering omdat hun grondrechten door het opkoopprogramma waren geschonden.

<In feite komt het er op neer dat als je als superbank maar lang genoeg doordramt door er een zooitje van te maken dat je je zin krijgt.>

De advocaat-generaal zegt in zijn conclusie dat rechterlijke instanties "een aanzienlijke terughoudendheid" moet bewaren bij het toezicht op activiteiten van de ECB, omdat die instanties de expertise en ervaring missen die de ECB wel heeft. Het Hof van Justitie is de hoogste rechtelijke instelling van de Europese Unie.

<De AG doet aan wat wij slappe knieën-tactiek zouden noemen. Als hoogste rechterlijke instantie zeg je gewoon ik heb er geen verstand van dus is het goed. In feite betekent het dat de rechterlijke macht zichzelf afschaft.
Als men dat wil, doe het dan ook helemaal.
Dit lijkt op een taakstrafje voor de ECB. We hebben nu zeker anarchie en dus bepaalt het gepeupel van de Staat en de banken hoe we zijn en ons voelen.>

toevoeging.
www.nu.nl/beurs/3972324/euro-opnieuw-die...es-europese-hof.html
De euro is fors gedaald tegenover de Amerikaanse dollar na goedkeuring van het opkoopprogramma van de ECB door de advocaat-generaal van het Europese Hof.
< Het EHvJ kan dan wel een politiek signaal afgeven, de geldmarkt denkt er anders over.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 7 jaren 5 maanden geleden door gnor. Reden: toevoeging beurs
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.