× de dans om de €

Vraag verdeel en heers

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 7 maanden geleden #38480 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...se-subsidies.9169154
Bij grote, middelgrote gemeenten en bij provincies moet een centraal loket voor Europese subsidies komen. Dat adviseert de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in het rapport ‘Met Europa verbonden.’
Veel tijd en inzet vraagt het lobbyen om de Europese beleidsvorming te beïnvloeden voor decentrale overheden. De Raad bepleit daarom selectiviteit qua themakeuze en vergaande samenwerking tussen overheden met gemeenschappelijke belangen.

Volgens Rob-voorzitter Jacques Wallage weten overheden steeds vaker de weg naar Europese subsidiemogelijkheden. Daarbij valt hem wel op dat effectieve samenwerking tussen gemeenten en provincies richting Brussel nog niet in elke regio tot stand is gekomen. Voor alle gemeenten en provincies valt volgens hem veel te leren van die collega’s, die al intensief in Europese kennisnetwerken en andere verbanden samenwerken.

Het advies wordt uitgebracht op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. ‘We zijn er lokaal en regionaal volkomen aan gewend dat VNG, IPO en de Unie van Waterschappen onze belangen in den Haag behartigen.
Maar als Europa meer van de burgers moet worden, dan dienen de overheden, die het dichtst bij die burgers staan er ook voor te zorgen dat het overleg op regeringsniveau in Europa meer wordt geschraagd door een inhoudelijke inbreng van het lokale.
’Europa is volgens Wallage simpelweg te belangrijk om aan regeringen over te laten. ‘Daar valt veel te verbeteren. De meest nabije overheid zou daarbij meer de brug tussen Europa en de burgers kunnen zijn’, aldus de Rob-voorzitter.

>Weer iemand t.w. een oud-gediende van de PvdA die een extra boterham denkt te kunnen besmeren. Overduidelijk is dat men eerst alles aan Europa heeft gegeven en nu gaat men zaken optuigen om wat van Europa terug te halen. Het is echt het paard achter de wagen spannen.

Tegelijkertijd geeft men - als zelfverklaard redder van lokaal en regionaal - de Rijksoverheid een veeg uit de pan. Je kunt Europa volgens Wallage niet aan regeringen overlaten. Maar wel aan een massa gemeenten waardoor een Poolse Landdag ontstaat?

Wat is nou weer de meest nabije overheid en voor wie is dat nabij d.w.z. Europa of de burger?
Kennelijk de gemeente en die zou dan een brug tussen Europa en de burgers zijn; naast de al bestaande bruggen! Zoveel water is er nou ook niet!
Vreemde gewaarwording dus en geheel in tegenspraak met Wallage's eerste insteek nl. een centraal loket. De Rijksoverheid is daarnaast, en dat weet Wallage als geen ander, in staat met een pennenveeg de besluiten van lokaal te vernietigen.

Eindconclusie mijnerzijds.
We geven uit de Rijkspot miljarden aan Europa en we zitten al jaren te zeuren over een korting omdat we teveel moeten inbrengen en (kennelijk) te weinig terug krijgen.
We proberen van onderop wat gelden binnen te halen uit allerlei EU-potjes. Vaak lukt dat niet en je moet er nog eens allerlei instanties voor optuigen.

Is het simpeler en goedkoper om geen afdrachten aan Europa te doen waardoor je van een hoop gezeur af bent, er minder aan de strijkstokken blijft hangen, je zelf je eigen geld kunt verdelen via de bestaande kanalen en je per saldo een enorme bezuiniging op Rijksniveau bewerkstelligt?

Ja, maar de regenten hebben daar geen belang bij want hou het lekker ondoorzichtig, i.p.v. helder, en je kunt ongelimiteerd doorgaan<

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 7 maanden geleden #38435 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...sidies.9166622.lynkx
Voor gemeenten en provincies is er de nieuwe 7-jarige Europese subsidieperiode aanzienlijk minder te halen dan in de periode (2007-2013). De meeste kans om Brussels geld binnen te slepen, is te focussen en tegelijk ook ‘breed’ te denken.

Hoe vergroot je als provincie, regio of gemeente straks verder je kans op succes in Brussel? Vincent Ketelaars van het in Europa gespecialiseerde consultantsbureau ERAC heeft een enkele ‘gouden tips.’ Zo doen gemeenten en provincies er goed aan zich niet alleen op te stellen als ontvanger van de subsidies, maar vooral als facilitator: de partij die andere partijen – en dan met name het bedrijfsleven – helpt aan Europese subsidies en niet meer uit is om zelf eindbegunstigde te zijn.
< Dus in Nederland worden op allerlei niveaus subsidies verstrekt betaald vanuit belastingen. Daarnaast zijn belastingen doorbetaald aan Brussel. Een deel van dat geld wordt als pot neergezet en de gieren strijken neer. Per saldo gaan provincies en gemeenten die een stuk van het lijk hebben geknauwd dit voorkauwen en doorsluizen naar de reeds gesubsidieerde werkgevers. En dan die werkgevers maar klagen dat het allemaal zo duur is en dat dit personeel ook erg kostbaar is tegenswoordig>

‘Anders dan in de huidige periode, stuurt Brussel na 1 januari namelijk vooral op directe subsidiëring van bedrijven.

< De burger betaalt dus meerdere malen>

De tweede ‘gouden tip’ is dat decentrale overheden er goed aan doen breder te kijken dan puur naar ESF en EFRO alleen. In de zogeheten thematische fondsen zit veel meer geld, tientallen miljarden. Ketelaars: ‘Verschil is dat het niet per lidstaat gelabeld is, maar dat je het in Europa-brede concurrentie moet zien binnen te slepen

< Zie mijn vorige bijdrage>

Reactie van een lezer.
Door Wim Vreeswijk (Belastingadviseur) op 21 november 2013 09:53
Hieruit blijkt dat onze eigen eigen gemeente- en provinciebestuurders uiteindelijk geen haar beter zijn dan de EU-graaiers in Brussel. Voor geld en zelfs sigaren uit eigen doos maakt uiteindelijk iedere bestuurder zich volstrekt ongeloofwaardig. Als alles in Europa is opgefeest is zit onze volgende generatie met een enorme 'negatieve' erfenis en kater in z'n maag.

Waarvan akte. Jammer dat de lokalo's onvoldoende zijn ingewerkt om hier iets mee te doen c.q. aan te doen. het blijft zo dus altijd een treintje van de oude politiek.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 7 maanden geleden - 8 jaren 7 maanden geleden #38407 door gnor
-190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Zo wil staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken, PvdA) het Europese budget voor regionale ontwikkeling over de vier landsdelen verdelen.<Provincies zijn in deze een overbodige bestuurslaag. Dit is meer iets voor een volgende laag t.w. het IPO>

De verdeling van de zogeheten EFRO-gelden (bestemd voor regionale ontwikkeling op het gebied van infrastructuur, werkgelegenheid en het midden- en kleinbedrijf) voor Nederlandse gemeenten en provincies maakte de staatssecretaris in het weekend bekend. Van 2014 tot 2020 is voor EFRO circa 500 miljoen euro beschikbaar uit Europa. Daar komt nog 91 miljoen euro aan bijdrage van het rijk bij.<Dus we betalen als een gek aan de EU, krijgen een fooi terug en leggen er zelf nog eens de nodige mio bij. De zin van de EU is enkel rondpompen naar de verkeerde putten>

De pot met ESF-subsidies (bestemd voor opleiding en scholing van medewerkers) voor Nederland is de komende periode gevuld met ongeveer 500 miljoen euro. Erg bijzonder blijft volgens Europarlementariër Lambert van Nistelrooij wel dat in Nederland het ESF nog altijd nationaal wordt geprogrammeerd, terwijl het landen vrij staat om te decentraliseren. ‘Raar, want Europa vindt arbeidsmarktbeleid bij uitstek werk voor de regio’s.’ <Geen commentaar in die zin dat mij uit het verleden bekend is dat het Ministerie een ESF-circulaire aan gemeenten zond waarvan slechts enkele gemeenten (vaak de grote) gebruik maakten wegens het specialistisch karakter van het ESF (geen eenvoudige kost geschreven door EU-ambtenaren).>

Aan Interreg-middelen (bestemd voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op gebied van ruimtelijke en regionale ontwikkeling) is voor de Nederlandse regio’s uit Brussel circa 390 miljoen euro weg te slepen. Het rijk past daar nog eens 45 miljoen euro bij.
Behalve deze 1,4 miljard euro voor geografische fondsen, heeft de Europese Unie voor de komende zeven jaar ook nog honderden miljoenen euro’s subsidies op de plank liggen voor thematische fondsen, zoals duurzaamheid, aging en health. De grootste pot (70 miljard euro) is die van Horizon2020. Om die gelden moet in Europese concurrentie worden gevochten. Bedrijfsleven en kennisinstituten mengen zich daarin ook. Het kabinet denkt dat Nederland daar 3 miljard euro van kan binnenharken.< We moeten dus knokken voor het terughalen van (een deel van) ons eigen geld- sorry de euro is van velen>

In nog weer aparte tot 2020 lopende potjes zitten ten slotte nog subsidies voor het platteland en visserij. Bij elkaar opgeteld zit daar voor Nederland bijna 500 miljoen euro in.

<Overall conclusie: stoppen met alle afdrachten aan de EU. De bureauambtenaren op de Ministeries nuttig werk laten doen door het oude verdeelstelsel te optimaliseren. Dit is een win-win situatie. Immers de ministeriële ambtenaren zijn gemiddeld goedkoper dan de EU-ambtenaar met gemiddeld ruim 10.000 per maand.>

BRON: www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...verdeling-kariger-eu
-

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 8 jaren 7 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.