Vraag Wil de laatste CDA'er het licht uit doen, s.v.p.

Meer
11 maanden 2 weken geleden #57658 door katertje
’CDA bestuur stapt op...heeft verkiezingen van zichzelf verloren’

Het CDA heeft zichzelf met rommelige lijsttrekkersverkiezingen en een onduidelijke verkiezingscampagne tot op het bot verdeeld. Ook is er niet genoeg aandacht voor de eigen kernwaarden. Dat zijn de algemene conclusies die een evaluatiecommissie onder leiding van Liesbeth Spies trekt.

Het landelijk partijbestuur van het CDA besluit op te stappen naar aanleiding van het rapport.

Dat laat interim-voorzitter Marnix van Rij weten in zijn reactie op het eindrapport van de commissie. Zijn voorganger Rutger Ploum stapte na de verkiezingsnederlaag van de partij al op. „Deze keer heeft het CDA van zichzelf verloren. Dit is een terechte en ook een pijnlijke conclusie,” aldus Van Rij. „Interne strijd, het eigenbelang stellen boven het belang van het team, en onderling wantrouwen hebben ervoor gezorgd dat we vandaag bij elkaar zijn gekomen om het verlies te evalueren.”

De commissie-Spies is in het leven geroepen om te oordelen over het verloop van de lijsttrekkersverkiezingen vorig jaar, waarin Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt de strijd aangingen, en het teleurstellende resultaat van de Tweede Kamerverkiezingen. De Commissie-Spies presenteerde zaterdag haar rapport ’Zij aan zij – werken aan herstel’. De titel is een knipoog naar een eerder discussiestuk van de partij.

Heikel punt is de lijsttrekkersverkiezingen, die De Jonge nipt won van Omtzigt. Het feit dat die verkiezingen digitaal verliepen en een aantal kiezers een melding kreeg van een kandidaat waar zij niet op hadden gestemd (’Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge!’) zaaide twijfel over de uitslag, concludeert de commissie.

Sfeer van onderling wantrouwen
Ook kwamen de verkiezingen, die kort voor de zomer werden georganiseerd, te laat en waren ze niet goed voorbereid. Campagneteams hielden zich niet aan vooraf gemaakte afspraken, onder anderen over wie welke taak kreeg en adressenlijsten die werden gebruikt. Dat schiep een ’sfeer van onderling wantrouwen’, aldus de commissie. De eenheid die daarmee al geschaad was, verkruimelde nog verder door de twijfel over de validiteit van de uitslag.

Die twijfel heeft de positie van De Jonge als lijsttrekker ook geen goed gedaan. Tevens moest hij Nederland met de aanscherping van coronamaatregelen vaak slecht nieuws verkopen, wat volgens Spies en haar collega’s zijn populariteit ook niet ten goede is gekomen.

Vervolgens werd er druk uitgeoefend, zowel op Wopke Hoekstra om het stokje over te nemen als op Pieter Omtzigt om die keuze te ondersteunen. Al met al is dat desastreus geweest voor de eenheid binnen de partij, oordeelt de commissie. Er is sprake geweest van „kampen die elkaar tegenwerken, CDA-onwaardige omgangsvormen en een vijandige sfeer.” Dit werkt nog steeds door.

De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen was te onduidelijk, aldus Spies en collega’s. Het feit dat zowel het boek ’Een nieuw sociaal contract’ Van Omtzigt, als ’De weerloze samenleving’ van Grapperhaus en de ’New Deal’ van Hoekstra werden ingezet hebben een averechts effect bereikt: in plaats van een scherper profiel van het CDA, gaven ze juist een ’onduidelijker profiel’.

Ook aan de selectie van kandidaten voor de Kamerlijst heeft het geschort. De overmatige aandacht voor de regio heeft kandidaten met expertise overschaduwd, aldus de commissie. Daarbij is er weinig transparantie geweest in het proces: „De laatste fase van het samenstellen van de lijst wordt door velen als een ’black box’ ervaren.” Vanwege het leidende karakter van ’de regio’ zijn sommige kandidaten die als ’zeer geschikt’ golden, toch heel laag op de lijst gekomen.

Bij enkelen van hen – bekende voorbeelden zijn Martijn van Helvert, Chris van Dam en Maurits von Martels – leidde dit ertoe dat ze afscheid namen van hun plek. De commissie is daar ontevreden over. „Het valt de commissie op dat sommige kandidaten hoge eisen stellen als het gaat om de plek die ze willen krijgen op de lijst, waarmee het soms meer een onderhandelingsproces lijkt dan een kandidaatsstelingsprocedure,” wordt in het rapport gesneerd. Spies adviseert om in de toekomst meer waarde toe te kennen aan expertise dan aan regionale spreiding.

Partijleider Wopke Hoekstra is bij de top van G20-landen in Venetië en liet daarom verstek gaan bij de presentatie van het rapport-Spies. Hij reageert via sociale media, en zegt de bevindingen te ondersteunen en ’als één team’ de draad weer te willen oppakken.

wordt vervolgd
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko