Vraag Omtzigt...the last man standing

Meer
1 jaar 2 weken geleden - 1 jaar 2 weken geleden #57565 door katertje
Christelijke mensen zijn bijna uitgestorven in Nederland. Wat er nog over is kan terecht bij de CU en de SGP. Het CDA is overbodig. Die partij bestaat alleen nog maar om zichzelf in stand te houden en mensen binnen de baantjescarrousel van een goed inkomen te voorzien. Verder is er weinig christelijks aan, gezien het gedrag van de 'prominenten'.

Er komt een congres...halverwege september. En indien mogelijk LIVE. Ze hebben de afgelopen dagen al de nodige bijpraatsessies gehad. Voorafgaand aan het congres gaat de partij al verschillende "sessies" over het inhoudelijke verhaal van het CDA organiseren. Om de leden te "sensibiliseren" krijg ik de indruk.

Op het congres zelf moet het gaan over het verslag van de commissie Spies, die onderzoek doet naar de afgelopen verkiezingen en daaraan voorafgaand de interne lijsttrekkersverkiezing. Die verliep desastreus zoals u weet.

Met de beerput die het CDA de laatste dagen etaleert is één ding duidelijk: er is sprake van een bedenkelijke moraliteit in de partijleiding en het partijbestuur. Dan hoef je het over de rest van je uitgangspunten überhaupt niet meer te hebben. Het komende partijcongres is een mooi ijkmoment en “dag des oordeels” voor de laatste brokstukken van het CDA.
Er is zo’n bestuurscultuur ontstaan dat elk probleem wordt aangepakt door de ‘lastige’ partijleden uit de partij te pesten en elk probleem toe te dekken met een dikke laag spin en woordvoering. Enfin, er schijnt dus een congres aan te komen waar men nog gaat proberen om de meubels van het CDA te redden en de interne onrust te sussen, maar of dat gaat lukken laten we maar even in het midden.

Walgelijker dan dit wordt het niet. Want dat je als CDA-leider medische informatie deelt over een (oud-)Kamerlid van je partij, puur en alleen om hem te beschadigen en jezelf in een beter licht te plaatsen, is héél erg. Toch is dat precies wat Wopke Hoekstra deed in een Zoom-call met honderden partijleden. “Hij had gezegd,” aldus Hoekstra in dat gesprek over Pieter Omtzigt, “‘Ik moet zestien weken rust houden, en ik moet ook medische hulp zoeken’.” Dit is een grof schandaal.
Dinsdagavond was er een Zoom-vergadering met honderden “prominente” CDA’ers én partijvoorzitter Marnix van Rij én fractieleider Wopke Hoekstra. Helaas voor de heren waren journalisten van het ANP en het Nederlands Dagblad er ook bij. Die hadden via een bron de inloglink namelijk ontvangen.

Wat zij zagen en hoorden was ronduit schokkend. Want in een poging om Omtzigt zo zwart mogelijk te maken vertelde Hoekstra volgens de aanwezige journalisten dat Omtzigt hem privé had verteld dat hij “medische hulp” moest zoeken. “Ik overdrijf niet als ik zeg dat er de afgelopen maanden vele tientallen uren zijn geïnvesteerd in het contact met Pieter. Omdat wij zo graag met de hele familie verder willen,” aldus Hoekstra in wat duidelijk een poging was om zijn eigen straatje schoon te vegen.

En waar dezelfde Van Rij beweerde dat toenmalig CDA-voorzitter Rutger Ploum “pertinent nooit toezeggingen aan Omtzigt had gedaan” dat die Hugo de Jonge als lijsttrekker zou opvolgen als die onverhoopt zou afhaken.

Nou geloof ik best dat Ploum tot elke leugen bereid is in het belang van de partij, maar het is buitengewoon ranzig dat Van Rij Omtzigt wél tegenover honderden leden van het CDA voor leugenaar uitmaakt als hij zich (zogenaamd) onbespied waant voor de media, maar het niet in de openbaarheid durft te doen.

De bijeenkomst werd ook bijgewoond door enkele journalisten. Volgens de partij was dat laatste niet de bedoeling. Diegene die denkt dat een besloten meeting écht besloten is om daarmee de media buiten de deur te houden, is wel erg naïef. Een lidmaatschapje kost een paar tientjes en daarmee heb je de perfecte ingang naar clubs, die denken dat ze buiten het gezichtsveld van de media vallen.

Indien deze feiten bewezen zou blijken, is dit direct strafbaar. Omtzigt zou er meteen een rechtszaak van moeten maken om te voorkomen dat ze hem in hun totale incompetentie tevens beruchte kwaadwilligheid die zo typerend voor deze soort brave burgers is, hem steeds door het slijk blijven slepen met hun openbare smaad en laster.

Bij het CDA kent de incompetentie geen grenzen. En de kwaadwillendheid evenmin. De bewijzen ervan worden al maandenlang geleverd. De huidige schade is enorm en onherstelbaar. Onbegrijpelijk. Trouwens, die incompetentie van de CDA-leiding domineert al jaren het beleid.

Waar nu bij het CDA zoveel ophef over wordt gemaakt, is dat gesuggereerd wordt dat Hoekstra c.a. hier niet van zouden weten. Kom nou zeg, met de ervaring die hij heeft op het Binnenhof?

En dan nog dit:
“Een rijke ondernemer schenkt een miljoen euro aan een politieke partij, waarvan hij voorzitter van de fondsenwerving is én in het campagneteam zit. Ondertussen stuurt hij bezorgde mails dat er met de huidige partijleider niet genoeg campagnegeld binnenkomt. Pas als er een nieuwe lijsttrekker is, stort hij zijn bijdrage van een miljoen daadwerkelijk.(…) Hij doneert bovendien pas officieel op verkiezingsdag.

Daarmee hoeft het bedrag pas volgend jaar openbaar gemaakt te worden. Als het allemaal zo open en eerlijk is, waarom dan die geheimzinnigheid?” – www.trouw.nl/politiek/de-cda-ruzie-laat-...-corruptie~b76f7ca7/

> Hoekstra staat in de traditie van de technocraat Onno Ruding, voor wie boekhoudkundige plaatjes het beleid bepalen en een onderliggend mensbeeld niet te ontwaren valt. Geen wonder dat Pieter Omtzigt irritatie oproept wanneer hij de mensen in beeld brengt die de gevolgen van een op afstand genomen besluit ondervinden en waar theorie en praktijk in botsing komen. Ministers met zo’n instelling weten zich geen raad met een man als Omtzigt die weet waar hij als econometrist over praat maar die de menselijk maat nooit uit het oog verliest.
Laast bewerkt: 1 jaar 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 weken geleden - 1 jaar 2 weken geleden #57564 door katertje
Voor iedereen die dacht dat Nederland geen bananenrepubliek was en het CDA geen door en door rotte club teringhonden, is er nu een statement van het partijbestuur: Het CDA maakt nu alvast de donaties van na 24 februari 2021 openbaar, waar in Het Document Dat Wij Inmiddels Zo Goed Kennen over wordt gerept.

Resumerend:
Het CDA congres stelt het verkiezingsprogramma van de partij vast. Hugo de Jonge "wint" de lijsttrekkersverkiezing. Gemor stijgt op uit de financiële krochten van het CDA. De Jonge brengt weinig of geen sponsorgelden binnen. Pieter Omtzigt, de nummer 2, wordt ondanks toezegging van voorzitter/bestuur gepasseerd. Hoekstra, een "WEF'er" wordt lijsttrekker en zet het verkiezingsprogramma naar zijn hand. Een paar weken voor de verkiezingen doneert iemand meer dan 1 miljoen euro. Op deze wijze blijft de donatie een poosje uit beeld. Die donatie komt van Hans van der Wind, die zijn handel in schoolboeken voor een zacht prijsje aan het investeringsfonds van George Soros had verkocht. En dan moeten wij geloven dat deze gulle gever geen invloed heeft op het partijprogramma??! Die donateur heeft m.i. wel degelijk direct of indirect bepaald wie de lijsttrekker niet en wie het wel moest zijn.

Hij doneerde pas toen Hoekstra (de man met de WEF-ideeën) lijsttrekker werd. om vervolgens, als Hoekstra het eenmaal is, 1 miljoentje storten, als de termijn van melden al is verlopen Dat kan op zijn minst leiden tot het zetten van vraagtekens en geeft alle ruimte voor speculaties. Want laten we niet de onnozelaar uithangen, die "plotselinge" sponsor is iemand die al de procedures en sluitingstermijnen kan dromen.

De vraag die meteen opkomt is of het 1 miljoen dat chef fondsenwerver Hans van der Wind doneert wel zijn eigen geld is...of dat de ware sponsor/sponsoren verborgen worden gehouden. Een soort politiek witwassen waar blijkbaar niet op doorgevraagd wordt. Kan me niet voorstellen dat een Follow the Money c.s. hier niet in duikt.

En dan nog iets: bedrijven doneren tonnen aan een politieke partij en verwachten daar niets voor terug? Iedereen met enig gezond verstand begrijpt dat bedrijven nooit voor niets doneren, ze willen er wat voor terug.. macht, invloed etc.
In een land waar dingen goed geregeld zijn heet zoiets corruptie en zou het verboden zijn. Niet in Nederland..

Pieter Omtzigt heeft zijn verhaal goed onderbouwd. Het CDA bestuur probeert via grootspraak de indruk te wekken alsof zij de waarheid in pacht heeft.

n.b. wil nog even benadrukken dat de "notitie" van Pieter Omtzigt bestemd was voor de vertrouwenscommissie van het CDA en niet bedoeld was voor publicatie.
Laast bewerkt: 1 jaar 2 weken geleden door katertje. Reden: aanvulling Soros info

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 weken geleden - 1 jaar 3 weken geleden #57563 door katertje
In het persbericht van het CDA wordt vooral gewezen op de bijdragen van één man, chef fondsenwerver Hans van der Wind. Hans van der Wind is de auteur van de mail van 28 november 2020 (twee weken voor het opstappen van De Jonge) op bladzijde 38 van Omtzigts document, waarin hij klaagde over hoe weinig sponsoren bereid waren de campagne van Hugo de Jonge te financieren.

Van der Wind schreef daarin letterlijk: "In de persoonlijke gesprekken die wij met Rutger en Raymond hebben gevoerd hebben we aangegeven waar ons inziens de huidige impasse door is veroorzaakt. Wij willen dat niet herhalen in deze mail maar zijn uiteraard voor toelichting bereikbaar." Oftewel: er is een reden dat niemand wil betalen, maar dat gaan we hier niet opschrijven want straks komt het nog in een vertrouwelijk document van Pieter Omtzigt terecht. Hans van der Wind geeft in het CDA-persbericht ook een statement, maar nergens verklaart hij waar die 'impasse' door is veroorzaakt en of deze impasse is verdwenen nadat De Jonge is vervangen door Hoekstra.

Impasse of niet, nadat Hoekstra als partijleider werd aangesteld doneerde Van der Wind in totaal maar liefst 1,2 miljoen aan het CDA. Opvallend genoeg is één schenking van 175.000 euro van Movet Beheer BV, een van de bedrijven van Van der Wind, al op 12 februari 2021 gedaan. Dat is 12 dagen voor de door het ministerie van BZK gestelde deadline van 24 februari. Ook geeft hij op 23 februari (1 dag voor de deadline) nog eens 175.000 euro. Toch staan deze bedragen niet in het door BZK gepubliceerde overzicht. Er kan natuurlijk een boekhoudkundige reden zijn waarom deze bedragen niet in dat overzicht staan, maar het CDA geeft die in het 'transparante' statement niet. Verder doneert Van der Wind vooral vlak na het einde van de campagne: 175.000 euro en 250.000 op verkiezingsdag 17 maart en nog eens 175.000 op 19 maart. Alsof hij gezegd heeft 'geef alles maar uit, ik pas wel bij wat na de campagne nog tekortkomen'.

>Dus het CDA ontvangt 1 miljoen voor de deadline, maar ze wilde niks geheim houden.
Een gedeelte willen ze pas vertellen als de verkiezingen 4 maanden voorbij zijn. Maar ze willen niet alles in een keer vertellen, want de andere helft wilden ze pas volgend jaar vertellen.
Dus door het met een tussenpoos van een jaar te vertellen valt het minder op dat ze vlak achter elkaar veel geld van een ondernemer hebben gehad voor de verkiezingen en niet na de verkiezingen en een jaar later.


-
Laast bewerkt: 1 jaar 3 weken geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 weken geleden #57562 door katertje
Het CDA heeft maandagavond openheid van zaken gegeven over een aantal donaties aan de partij. Steunpilaar van de partij Hans van der Wind doneerde ruim 1 miljoen euro.

In een verklaring laat de partij weten de stap te zetten vanwege de suggestie die Kamerlid Pieter Omtzigt afgelopen week wekte over beïnvloeding van de partijkoers door donoren.

Het gaat om donaties die pas op een later moment gemeld hoefden te worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar "om volledig transparant te zijn over de donaties" zegt de partij ze nu naar buiten te brengen.

De partij spreekt tegen dat er met de donatie inhoudelijke invloed is gekocht door Van der Wind, die al jaren actief is als donateur van de partij. "Van der Wind is ook voorzitter van de commissie fondsenwerving en vanuit die rol onderdeel van het campagneteam."

"Donateurs hebben op geen enkele manier de inhoudelijke koers van de partij kunnen beïnvloeden", staat in de verklaring. "Dat is een gewekte suggestie die niet aan de orde is en iets dat het CDA verre van zich werpt. Wij betreuren ook zeer dat dit beeld ten onrechte is opgeroepen, zeker ook voor de donateur
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 weken geleden #57560 door katertje
Helft CDA-kiezers overweegt stem op Omtzigt, vertrouwen in Hoekstra gekelderd

CDA-kiezers reageren begripvol maar teleurgesteld op het vertrek van Pieter Omtzigt. Het schaadt het vertrouwen in Hoekstra en lijkt te zorgen voor een leegloop bij kiezers. De leden van het CDA blijven de partij wel voornamelijk trouw.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 2.600 CDA-kiezers en 500 CDA-leden uit het Opiniepanel nadat Omtzigt zaterdag zijn lidmaatschap opzegde. Het lekken van zijn vernietigende rapport eerder was de druppel voor het al overspannen Kamerlid. Een overgrote meerderheid van de CDA-kiezers (80 procent) reageert in het onderzoek begripvol op zijn keuze.

Te weinig gedaan om Omtzigt te houden
'Niet gehoord', 'gesaboteerd' en 'tegengewerkt'. Veel kiezers spreken schande over de manier waarop de partij met Omtzigt is omgesprongen sinds de allesbepalende 'functie elders'-memo. Een grote meerderheid van de CDA-kiezers (70 procent) vindt dat er door de partijtop onvoldoende is gedaan om Omtzigt binnenboord te houden.

CDA verdeeld of verdampt
"Het CDA wilde Omtzigt maar niet horen, nu gaan ze het zeker voelen. Ik ga in ieder geval waar Omtzigt gaat", schrijft een teleurgestelde CDA-kiezer. En deze kiezer is duidelijk niet de enige. Ruim de helft van de CDA-kiezers van maart (53 procent) zou een stem op Omtzigt overwegen. Maar ook bij andere kiezers, vooral die van protestpartijen als de SP, PVV en FVD, is er animo voor een nieuwe partij van Omtzigt. Opvallend is dat Omtzigt weinig potentie heeft bij VVD-kiezers.

Vertrouwen in Hoekstra onderuit
Het vertrek van Omtzigt zet ook de positie van CDA-leider Hoekstra verder onder druk. Precies een half jaar geleden had 96 procent van de CDA-kiezers nog vertrouwen in hem. Een maand geleden daalde dat cijfer naar 70 procent, al een flink contrast met de vertrouwenscijfers van andere partijleiders die meestal meer dan 90 procent van hun kiezers achter zich heeft staan. Nu, na het opstappen van Omtzigt, staat een kritieke 51 procent van de CDA-kiezers nog achter Hoekstra als partijleider.

Kiezers zagen de afgelopen maanden iemand die naar buiten toe achter Omtzigt leek te staan, maar achter de schermen vooral bezig was met een nieuwe kabinetsdeelname van het CDA. "Hoekstra zat met zijn hoofd al in Rutte IV. Binnen het CDA is blijkbaar alleen plek voor kille, zakelijke politici als hijzelf."

CDA-leden: ook Omtzigt schuldig aan breuk
EenVandaag ondervroeg ook ruim 500 leden van het CDA over het vertrek van Omtzigt. De stemming in die groep is duidelijk anders dan bij kiezers van de partij. Zo heeft slechts de helft begrip voor het opstappen van Omtzigt en vindt een even grote groep dat ook hij meer had kunnen doen om deze breuk te voorkomen.

Verder houdt driekwart van de leden vertrouwen in CDA-leider Hoekstra en vinden zij in grote meerderheid dat het CDA
de formatiegesprekken moet doorzetten. "We zijn een bestuurderspartij met capabele mensen. En beter in regeren dan in oppositie voeren. Het belang van het land is groter dan de problemen binnen het CDA", zegt een lid. De meeste leden blijven dan ook bij hun partij, ondanks de pijnlijke gebeurtenissen in de afgelopen maanden. Want over één ding zijn ze het volstrekt eens met kiezers: deze kwestie kende vooral verliezers.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 weken geleden - 1 jaar 3 weken geleden #57558 door katertje


reactie CDA-bestuur

Wij zijn ontzettend teleurgesteld en geschrokken dat Pieter Omtzigt besloten heeft het CDA te verlaten. We kunnen niet anders dan zijn besluit respecteren maar hadden op een andere uitkomst gehoopt. We hebben Pieter de ruimte gegeven rust te nemen en veel gesprekken gevoerd over wat hij daarbij nodig had. We hebben met elkaar er alles aan proberen te doen dit moment te voorkomen. et is zeer beschadigend dat de notitie van Pieter die voor de commissie Spies was bedoeld op straat is komen te liggen. Wij hadden graag met hem vanuit onze gemeenschappelijke christen democratische overtuigingen de inhoudelijke discussies willen oppakken. Omzien naar elkaar, een betrouwbare en dienstbare overheid. Een eerlijke en sterke economie en een veilige samenleving zonder daarbij de rekening door te schuiven naar de volgende generaties. Wij hadden gehoopt samen met Pieter hier verder aan te bouwen, om Nederland mooier en beter te maken. Het doet ons als partij veel pijn dat het op deze manier tot een einde moet komen. We bedanken Pieter voor zijn jarenlange tomeloze inzet als volksvertegenwoordiger namens het CDA. Wij wensen Pieter een spoedig herstel. En wensen hem en zijn familie het allerbeste en hopen dat hij de rust kan krijgen die hij nodig heeft.


>“Omzien naar elkaar, een betrouwbare en dienstbare overheid. Een eerlijke en sterke economie en een veilige samenleving zonder daarbij de rekening door te schuiven naar de volgende generaties”
. Sorry hoor, maar als deze "eigen" normen door het CDA echt gehandhaafd waren geworden dan was er nu geen heibel geweest.. helaas is het allemaal schijnheilige retoriek.

Dit was de bedoeling van de CDA-top. De ultieme vorm van het door Hoekstra gewenste "sensibiliseren". Dat Omtzigt zijn Kamerzetel behoudt, is rechtmatig want hij heeft ondanks alle tegenwerking van zijn partij méér dan driehonderdduizend voorkeursstemmen gekregen. Hij vertegenwoordigt "het volk’"meer dan welk kamerlid ook.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 weken geleden - 1 jaar 3 weken geleden #57557 door katertje

Pieter Omtzigt stapt uit het CDA


Pieter Omtzigt zegt CDA-lidmaatschap op, hij wil terugkeren als onafhankelijk Kamerlid.
Dat meldt Omtzigt via Twitter.Pieter Omtzigt had voor 5 zetels voorkeurstemmen. Daarbij zitten óók:
1) de stemmen die zonder Omtzigt niet naar het CDA waren gegaan.
2) de stemmen die zonder Omtzigt naar een andere CDA'er waren gegaan.

Bij de komende peiling van de TK weten we de verhouding hiervan.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 weken geleden - 1 jaar 3 weken geleden #57556 door katertje
Bij het CDA was het in de aanloop naar de verkiezingen steevast heibel. De verkiezing voor het lijsttrekkerschap draaide uit op een bloedbad. "Coronaminister" Hugo de Jonge stak zijn vinger op, nog onwetend dat ook staats Mona Keijzer en "oppositiebeest" Omtzigt een gooi naar het lijsttrekkerschap zouden doen.

"Toen ik lijsttrekkerskandidaat was vond de voorzitter van de programmacommissie dat ik daaruit verwijderd moest worden: volgens hem was dat "belangenverstrengeling", schrijft Omtzigt. "Ik was het daar niet mee eens. Hugo en Mona konden ook gewoon bewindspersoon blijven , ook al hadden zij zich kandidaat gesteld.

Over de inhoud van het partijprogramma was telkens wrevel, schrijft Omtzigt, bijvoorbeeld over het verhogen van het minimumloon met 10 procent.
Wobke Hoekstra van Financiën, die had bedankt voor het lijsttrekkerschap, was daar tegen. Omtzigt verklaard voorvechter "Daarna komt Wopke op de lijn...en gaat nog een keer over het geheel heen. Ik ervaar het als een dictaat."

Uiteindelijk won De Jonge de lijsttrekkersstrijd nipt. Volgens Omtzigt was er een afspraak met de partijvoorzitter dat hij niet alleen de running mate zou zijn van De Jong, maar ook zijn plaatsvervanger. "Separaat spreek ik met Rutger Ploum en we spreken af dat als Hugo onverhoopt wegvalt, ik dan lijsttrekker word."
Dat gebeurde niet.
Toen De Jonge aangaf het CDA-leiderschap niet te kunnen combineren met zijn ministerschap, werd alsnog Hoekstra gevraagd de partij te leiden. "Ondanks de belofte van Rutger Ploum ben ik op onheuse wijze gepasseerd als lijsttrekker."

De winst van De Jonge had een bijsmaak. Er werden onregelmatigheden waargenomen in het computersysteem dat de telling bijhield. Een aantal stemmers kreeg in beeld dat ze op Hugo de Jonge hadden gestemd, terwijl ze toch echt zeiden op Omtzigt te hebben gestemd.
Omtzigt vroeg Ploum inzage in het IT-rapport, beet zich daar in vast, maar de partijvoorzitter houdt de boot af. "Laten we kostbare tijd niet verder verspillen met pogingen om mij met een kluitje in het riet te sturen", mailt Omtzigt. "Zoals u weet laat ik mij dat zelden gebeuren, en geef ik ook hier niet op." En: "Uw antwoord is niet open en getuigt niet van vertrouwen. "

Volgens sommigen werd Omtzigt beroofd van de winst. Mona Keijzer stelde destijds dat er "verontrustende zaken" waren gebeurd.
Dat nu een explosieve, interne memo van 76 pagina's naar buiten komt, zal de rust binnen de partij bepaald niet terugbrengen.
Het zal ook raken aan de formatie, waarin al bij aanvang zorgen waren over de stabiliteit van het CDA.

> En zojuist verscheen van Eric Vrijssen, Chef Fluistercampagnes Tegen Pieter Omtzigt Overnemen bij Elsevier een stuk waarin, wij verzinnen dit niet, wordt gepleit voor het royement van Pieter Omtzigt bij het CDA.!!

En Jort Kelder, de vriend van Rutte, probeerde gisteravond bij OP1 het stuk van Omtzigt als uit een ziek brein ontsproten voor te stellen. Jaja, de hulptroepen worden in stelling gebracht.

De memo was vooral een beschrijving van hoe het de afgelopen tijd binnen het CDA ging. Omtzigt greep zelfs terug naar 2017, toen hij door het CDA op een onverkiesbare plaats werd gezet, maar via een geweldige campagne een groot aantal voorkeursstemmen wist binnen te halen. Maar in feite is het natuurlijk een overblijfsel uit 2010 toen het CDA ook al probeerde Geert Wilders, die gedoogsteun aan Rutte-1 leverde, in het pak te naaien.

Ben bang dat Pieter Omtzigt nog niet voor de helft door heeft hoe Hoekstra in elkaar zit. Regeren is voor hem het hoofddoel. Het verhaal van Omtzigt legt hij naast zich neer als kwaadaardig en lasterlijk. Zolang Rutte bij hem in de kont kruipt zal Hoekstra geen duimbreed wijken!

Farizeeërs
Laast bewerkt: 1 jaar 3 weken geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 weken geleden #57552 door katertje
Explosief memo van Omtzigt legt nieuwe bom onder CDA en formatie
upload.gscdn.nl/uploads/5b205fccb9_bomtzigt_via_geenstijl.pdf

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt haalt in een intern memo hard uit naar partijgenoten die hem wegzetten als "psychopaat, teringhond en labiel" Ook zet hij vraagtekens bij de lijsttrekkersverkiezing, de partijfinanciën en CDA-cultuur. De onthulling legt opnieuw een bom onder het CDA én de formatie. Zonder Omtzigts steun kan partijleider Hoekstra weinig.

Het memo leest als een oorlogsverklaring aan de partijtop en zou bedoeld zijn voor de evaluatiecommissie-Spies die het verkiezingsverlies onderzoekt, maar ligt nu op straat. In het 76 pagina’s tellende document haalt het Tweede Kamerlid keihard uit naar partijgenoten die hem tegenwerken, afvallen en uitrangeren. Omtzigt beschrijft onregelmatigheden rond de lijsttrekkersverkiezingen, voelde zich ‘voor het blok’ gezet toen Hugo de Jonge opstapte als lijsttrekker in december en hij vermoedt ook onrechtmatigheden rond partijdonaties.

Andere CDA’ers zouden Omtzigt voor ‘labiel’ verslijten, hem ‘klootzak en teringhond’ noemen. Het is onduidelijk van wie precies die verwensingen komen. Het memo bevat een appconversatie waarin de persoonlijke verkiezingsposter van Omtzigt door de mangel gehaald wordt door een CDA’er: "Focking eikel met die nazi-posters.”

Partijgenoten zouden tijdens de sollicitatieprocedure voor de kieslijst ook expliciet de vraag hebben gekregen of ze Omtzigt steunden. Zo ja, dan kregen ze een lagere plek op de lijst, zo stellen diverse CDA’ers die Omtzigt hierover gemaild hebben. Omtzigt vindt dat des te vervelender, omdat hem door Hugo de Jonge nog was beloofd dat hij "mede invloed’"zou krijgen op de kandidatenlijst.

Whatsappberichten
In whatsappberichten van CDA’ers wordt Omtzigt uitgemaakt voor "klootzak’ en ‘teringhond", in de "warroom’"van de partij zouden ook Hitlersnorren getekend zijn op zijn billboards. In het stuk meldt Omtzigt dat hij zich nog "altijd niet gewaardeerd" en "op momenten ronduit onveilig" voelt. "Bij de situatie waarin ik me onveilig voel, herken ik de onderliggende waarden en normen van het CDA onvoldoende in het eigen interne handelen", schrijft hij.

Intern
Omtzigts uithaal zal op het Binnenhof inslaan als een bom. Het CDA leek in rustiger vaarwater gekomen nadat Omtzigt zijn zetel voor vier maanden had teruggegeven om uit te zieken. Dat gaf partijleider Wopke Hoekstra de ruimte om te onderhandelen over een eventuele coalitiedeelname.

Nu blijkt dus dat het stemmenkanon zich nog altijd niet senang voelt binnen zijn eigen partij. Of leider Wopke Hoekstra iets met die tegenwerking of beschreven laster van doen heeft, is onbekend, maar het toont wel aan dat het CDA nog altijd geen gesloten front is, iets dat wel nodig is voor een soepele formatie.

Miljoen euro niet geregistreerd
In het memo meldt Omtzigt ook dat een sponsorbijdrage van bijna een miljoen euro aan de CDA-campagnekas voor de verkiezingen niet is geregistreerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het geld was afkomstig van slechts drie sponsoren, stelt Omtzigt in het vertrouwelijke stuk dat in handen is van De Limburger.

Grote donaties moeten verplicht gemeld worden. Omtzigt vroeg overzichten op bij het ministerie, maar kwam de drie sponsoren nergens tegen. Het gaat volgens hem om mensen die ‘belang hebben bij pogingen om wijzigingen aan te brengen in de CDA-plannen zoals die in Wopke’s New Deal en het verkiezingsprogramma zijn uitgewerkt’, schrijft het Kamerlid.

De details wil hij alleen vertrouwelijk toelichten, schrijft hij in het memo dat bedoeld is voor de commissie-Spies die de interne lijsttrekkersverkiezing van het CDA onderzoekt.

Omtzigt houdt wel een slag om de arm. Als het geld vlak voor de verkiezingen is gedoneerd, zou de bijdrage in het ministeriële overzicht van volgend jaar terecht kunnen komen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 2 maanden geleden #57454 door katertje
Eerder deze week verhaalde het AD over lokale CDA-afdelingen die in navolging van het openbaar maken van de notulen uit de ministerraad, eisen dat de landelijke partijtop excuses aanbiedt aan die nieuwe dissident, Pieter Omtzigt. “Als je niet tegen een aanhoudende Omtzigt kunt, hoor je daar niet te zitten’’, zegt bijvoorbeeld CDA-fractievoorzitter Niek Bragt uit Oost-Gelre.

Hij heeft het over de CDA-bewindslieden Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge.

Ook Gabriëlle Heine van de afdeling Heerlen, zegt geschrokken te zijn van de ministerraadnotulen en vindt dat de CDA’ers uit Vak K excuses moeten aanbieden. Heine is een van de initiatiefnemers van de brandbrief aan de partijtop. In NRC zegt ze hoe volgens haar veel Kamerleden “het contact met de werkelijkheid verloren” zijn: “Het zijn technocraten geworden. We hebben al tien jaar een imagoprobleem. Mensen zien ons als een bestuurderspartij.”


De kritiek komt niet alleen van de lokale fracties, ook vanuit Brussel klinkt kritiek. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik laat weten: “Dit had zo niet gemogen. Het gaat erom dat je als Kamerlid omhoog krijgt wat er misgaat. Dit was zo’n zwaar dossier, daar hadden ze samen uit moeten komen.”

Goede zaak dat kritische leden zich nu roeren en weldenkend de kuierlatten nemen, net als bij de VVD maken ‘the old boys’ er opnieuw een potje van.

Kort na het verschijnen van de notulen werden ook vanuit huize Omtzigt al harde noten gekraakt. “De notulen laten zien dat het kabinet meer bezig is met beeldvorming, dan het oplossen van problemen van mensen. Ze praten meer over ‘het beeld’ en lastige Kamervragen dan over de schrijnende situatie van de gezinnen,” schreef Ayfer Koç, CDA-raadslid te Enschede en huwelijkspartner van Pieter Omtzigt op Twitter.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 2 maanden geleden #57453 door katertje
Terwijl de VVD de linies sluit en de leden zich massaal achter hun leider Rutte scharen, rommelt het bij de demissionaire coalitiepartner CDA.

De kwestie-Omtzigt verdeelt de partij en na een eerdere brandbrief van tientallen lokale fracties, zijn er nu ook berichten van prominente leden die de partij de rug toekeren. De laatste is directeur van Jantje Beton Dave-Ensberg Kleijkers. Zaterdag laat hij op sociale media weten zijn lidmaatschap van de partij te hebben beëindigd.

Ensberg Kleijkers schrijft:
Een loodzwaar besluit dat ik na zorgvuldige afweging om meerdere redenen heb genomen. Ik voel me nog altijd een christendemocraat, maar helaas niet meer thuis bij het CDA.

Wens alle CDA’ers alle goeds toe!

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 2 maanden geleden - 1 jaar 3 weken geleden #57426 door katertje
CDA-afdelingen pal achter Omtzigt en tegen deelname aan kabinet onder Rutte

Lees net in het AD dat een groep van circa twintig CDA-afdelingen partijleider Wopke Hoekstra oproept niet in een kabinet onder premier Mark Rutte te gaan zitten.

Het land ‘waarachtig dienen’ kan ook vanuit de oppositie, stellen de ondertekenaars in een brandbrief aan de partijtop, waarin zij zich ‘expliciet’ achter CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt scharen... aldus het AD.
Laast bewerkt: 1 jaar 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko