UPDATES en INFO: Regime change IRAN ?

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic VS wil militaire coalitie om de Straat van Hormuz te controleren

Posted 4 jaren 11 maanden geleden #54777
De Verenigde Staten proberen een militaire coalitie op poten te zetten die olietankers beschermt die door de Straat van Hormuz varen.
De Amerikanen willen dat zo’n coalitie de strategische maritieme passages tussen het Arabische schiereiland en de Hoorn van Afrika gaat patrouilleren. Het Pentagon heeft daartoe een plan uitgeschreven en probeert nu bondgenoten te vinden die bereid zijn er aan deel te nemen.

Trump heeft zich beklaagd over het feit dat de Amerikanen de regio moeten beveiligen. In een reeks tweets schreef hij dat andere landen voortaan best zelf kunnen instaan voor de verdediging van hun olietankers, wanneer die door de Straat van Hormuz passeren. En... "dat de VS nu de grootste producent van energie wereldwijd zijn en dat ze daarom slechts een beperkt strategisch belang in die gevaarlijke regio hebben’".

Een dag na de oproep van de Verenigde Staten aan haar Europese bondgenoten om eenheden naar de Straat van Hormoez te sturen, claimen de Britten dat ze Iraanse schepen hebben verjaagd die de passage van een Britse tanker probeerden te verhinderen.

Iran ontkent, en ik was er niet bij, maar ik vrees dat ik ook hierin Iran geloof, en niet de Britten. Waarom? Omdat als Iran dat schip had willen stoppen, ze het gedaan hadden. In geen duizend jaar hadden verbale waarschuwingen van een Brits fregat van de marine het verschil gemaakt. Die lezing is bizar. Maar wel nuttig om simpele zielen in Den Haag het gevoel te geven dat ze "een bijdrage" moeten leveren, zo valt te vrezen. Het kost schofterig veel geld, die 'Regime-Change'-operaties, maar dan heb je ook niks.

Zoals het in "Haagse" ogen ook Iran is dat in de Straat van Hormuz voor problemen zorgt, en niet de Verenigde Staten, en de 'NAVO-Plus'-landen, die ver van huis perverse machtsspelletjes spelen.
Terwijl vanzelfsprekend ook alle sancties tegen Rusland, en intensieve bemoeienissen met hun binnenlandse politiek in dat land natuurlijk juist bedoeld waren om hen te helpen...toch?

We hebben een contract getekend met de NAVO, en jammer dan als het betekent dat je, in strijd met de internationale wetgeving en algemeen aanvaarde ethische en morele principes moet slikken wat je wordt voorgezet....? Het tekent een slaafse houding die kenmerkend is in ‘Atlantische’ kring. In het bijzonder onder journalisten.

Als we het NAVO-handvest erbij nemen, dan vloeit daar op geen enkele manier uit voort dat ons land mee moet werken aan Amerikaanse ‘Regime-Change’-operaties, in Libië, Syrië, Venezuela, of Iran. Dat zijn verzoeken buiten het contract om, waarbij we het internationaal recht verkrachten door soevereine staten het leven onmogelijk te maken, of zelfs met geweld binnen te vallen, zonder mandaat van de Verenigde Naties.
Last Edit:4 jaren 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 jaren 11 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake
Groot-Brittannië kaapt op verzoek van de VS een Iraanse olietanker. Premier May durfde te zeggen dat het overvallen en opbrengen van de Iraanse olietanker door Britse mariniers gebeurde vanwege de EU sancties tegen Syrië.
Houdt May zich van de domme of weet ze echt niet dat de EU-sancties tegen Syrië illegaal zijn? Ze klets maar een eind weg in de veronderstelling dat weinigen weten hoe het echt zit met het internationaal recht.

Het VK heeft een tanker met Iraanse olie in Gibraltar aan de ketting gelegd. Iran spreekt van piraterij en dreigt op haar beurt een Britse tanker in beslag te nemen. De tanker was naar verluidt volgeladen met Iraanse olie op weg naar Syrië. De supertanker, die vanwege zijn omvang niet door het Suezkanaal kon, voer van Iran via Kaap de Goede Hoop richting Europa.
De EU heeft sancties opgelegd aan Syrië en dit transport van olie naar een Syrische raffinaderij zou EU sancties schenden. Bovendien wil de VS de handel in Iraanse olie verbieden, dus ook zij zijn blij met het aan de ketting leggen van de tanker.

Maar geeft dat de Britten het recht om de tanker te confisqueren? Daarvoor moeten we het internationaal recht raadplegen.

De basis van het Internationaal Recht is het handvest van de Verenigde Naties, Artikel 2, lid 4, geeft duidelijk aan dat alle externe inmenging in de interne aangelegenheden van een staat verboden is. Hetzelfde geldt voor de dreiging van geweld. Dit omvat ook sancties, daar zijn ze in principe verboden en in strijd met het internationaal recht.

Maar "in principe" betekent dat er uitzonderingen zijn. Artikel 2, lid 7, van het VN-handvest bepaalt dat deze uitzonderingen - waaronder "dwangmaatregelen" d.w.z. sancties - zijn geregeld in hoofdstuk VII van het Handvest van de VN. En daar staat in artikel 39 te lezen dat het voor dergelijke dwangmaatregelen of zelfs militaire kracht noodzakelijk is dat de VN-veiligheidsraad eerst vaststelt dat een land met zijn sancties de wereldvrede in gevaar brengt. En alleen wanneer dit wordt gedaan, regelt Artikel 41 dat economische sancties kunnen worden opgelegd, die alle lidstaten van de VN moeten opvolgen. Dan kun je dit met geweld afdwingen. Maar alleen dan.

In resolutie 2231 van de VN-Veiligheidsraad heeft de nucleaire overeenkomst de status van internationaal recht gekregen en werd besloten dat de sancties tegen Iran moeten worden opgeheven. Als Iran de overeenkomst overtreedt, zal het automatisch weer van kracht worden. Cruciaal hierbij zijn de rapporten van het Internationaal Atoom- en Energieagentschap.
Dat Instituut heeft echter gemeld dat Iran zich aan de overeenkomst houdt.
Artikel 26 van de Atoomovereenkomst zelf bepaalt dat als Iran ongerechtvaardigde sancties worden opgelegd, het land niet langer zal moeten voldoen aan de beperkingen van de overeenkomst.


Samenvattend:
- De VS hebben de nucleaire overeenkomst in mei 2018 opgezegd (verbroken), hoewel een dergelijke opt-out-clausule niet bestaat in de overeenkomst

- De Amerikaanse sancties zijn illegaal omdat ze de nucleaire overeenkomst schenden en niet zijn goedgekeurd door de VN-Veiligheidsraad

- De maatregelen die Iran heeft aangekondigd om meer uranium op te slaan en het hoger te verrijken dan is toegestaan in het nucleaire akkoord, zijn legaal, omdat Iran het recht heeft dit te doen nadat de VS het verdrag hebben verbroken

- Er zijn ook geen sancties door de VN-Veiligheidsraad tegen Syrië opgelegd, en EU-sancties tegen Syrië zijn derhalve ook in strijd met het internationale recht.


Het in beslag nemen van de tanker door het VK is dus illegaal. Zowel Amerikaanse sancties tegen Iran als EU-sancties tegen Syrië vallen niet onder het internationaal recht en er is geen juridische reden om de tanker aan de ketting te leggen.

Iran heeft gelijk wanneer het spreekt over "piraterij", omdat kaping en het in beslag nemen van een schip zonder een wettelijke basis per definitie piraterij is. Geeft dat Iran op haar beurt het recht om een Britse tanker in beslag te nemen? Nee, dat zou ook illegaal zijn.

Iran riep de Britse ambassadeur Rob Macaire bij haar Ministerie van Buitenlandse Zaken, in reactie op de "illegale onderschepping". Het schip bevond zich in internationale wateren, aldus Iran, en dus heeft GB niet het recht om zijn eigen unilaterale sancties op te leggen, of die van de Europese Unie, buiten het territorium, tegen andere landen.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat Iran gelijk heeft met wat er in internationaal recht beschreven is. De MSM houden zich wat deze kwestie betreft redelijk op de vlakte. Kritiek op het Britse optreden valt nauwelijks waar te nemen.

Bron: Economedian.com
Last Edit:4 jaren 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 jaren 11 maanden geleden doordirko.

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Iran eist aan ketting gelegde olietanker terug van Britten: "Piraterij"

Posted 4 jaren 11 maanden geleden #54739
De UK beroept zich bij het opbrengen van de Iraanse supertanker op het sanctiebeleid van Syrie door de EU. Ben geen jurist, maar dit opbrengen heeft veel weg van piraterij. De sancties van Syrie door de EU zijn niet overgenomen door de UNSC, dus waarom zouden ze dan bindend moeten zijn voor Iran.

"Spain’s caretaker Foreign Minister Josep Borrell said the British targeted the tanker on a request from the US. He added that Spain, which considers the waters off Gibraltar as its own, was assessing the implications of the operation."

Het heeft er alle schijn van dat de EU-wezels Iran als een baksteen laten vallen en bukken voor de VS. En ondertussen moet de Syrische bevolking de gifbeker tot de laatste druppel leegdrinken.
door katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Iran eist aan ketting gelegde olietanker terug van Britten: "Piraterij"

Posted 4 jaren 11 maanden geleden #54733
'Piraterij'. Zo noemt de Iraanse regering het aan de ketting leggen van een supertanker bij Gibraltar. Iran eist van de Britse regering, waaronder Gibraltar valt, de onmiddellijke vrijgave van het schip.

De tanker kreeg gisteren bezoek van de lokale politie en douane, die werden ondersteund door Britse mariniers.
Overtreding sancties
Het schip wordt ervan verdacht olie te vervoeren naar Syrië, en dat zou een overtreding zijn van sancties die zijn ingesteld door de Europese Unie.
Iran vermoedt dat het schip aan de ketting is gelegd op verzoek van de VS, waarmee het land al langere tijd overhoop ligt.

Raffinaderij Syrië
De Britse autoriteiten zeggen dat de lading van de Grace 1 was bestemd voor een raffinaderij in Syrië, waar al jaren een burgeroorlog woedt.
Die raffinaderij zou eigendom zijn van een rechtspersoon aan wie sancties zijn opgelegd. Uit gegevens van dataplatform Refinitiv Eikon blijkt dat het schip mogelijk Iran heeft aangedaan.
Als de lading daar inderdaad vandaan komt, zijn mogelijk ook Amerikaanse sancties op de export van olie overtreden.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Supertanker met olie voor Syrië aan de ketting in Gibraltar

Posted 4 jaren 11 maanden geleden #54731


Supertanker met olie voor Syrië aan de ketting in Gibraltar
Een supertanker met ruwe olie die onderweg was naar Syrië, is gisterochtend tegengehouden in Gibraltar. Havenagenten en Britse mariniers gingen aan boord van het schip Grace 1. De olie is waarschijnlijk afkomstig uit Iran.
"We hebben redenen om aan te nemen dat de Grace 1 met een lading ruwe olie onderweg was naar de Banyas raffinaderij in Syrië", zegt premier Fabian Picardo van Gibraltar. De Europese Unie heeft sinds 2011 economische sancties tegen Syrië ingesteld. Sindsdien mag geen olie meer verkocht worden aan de regering van president Assad.

De Spaanse minister Borrell van Buitenlandse Zaken zegt dat Groot-Brittannië de actie uitvoerde op verzoek van de Verenigde Staten. Hij gaat de inbeslagname onderzoeken, want die zou in Spaanse wateren zijn gebeurd.

Iran dreigt Britse tanker te enteren na inbeslagname bij Gibraltar
Iran confisqueert een Britse olietanker als de Iraanse tanker die bij Gibraltar aan de ketting ligt, niet wordt vrijgegeven. Dat twittert een voormalig commandant van het Iraanse elitekorps Revolutionaire Garde. Hij is tegenwoordig adviseur van geestelijk leider Khamenei.
Volgens de adviseur is zijn land verplicht om het Verenigd Koninkrijk, dat de tanker bij Gibraltar liet stoppen, met gelijke munt terug te betalen. "Iran heeft nooit geaarzeld om op vijandelijkheden te reageren", schrijft hij op Twitter.

Schending van sancties
Britse mariniers namen de supertanker Grace 1 donderdag in beslag, omdat hij olie zou vervoeren naar Syrië in weerwil van de economische sancties van de EU tegen dat land. Iran reageerde furieus en eist de onmiddellijke teruggave van het schip. Hoewel de Grace 1 onder Panamese vlag vaart, spreekt de adviseur van een Iraanse tanker.

Eerder gaf Buitenlandse Zaken in Teheran al toe dat de lading ruwe olie uit Iran afkomstig is. Iran is een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Assad.
Volgens de Britse autoriteiten in Gibraltar was de olie waarschijnlijk bestemd voor de Banyas raffinaderij aan de Syrische kust. De tanker meed het Suez-kanaal en legde de lange route langs Kaap de Goede Hoop af, om de Middellandse Zee te bereiken. Het tanker-incident zet de toch al verhoogde spanningen met Iran nog eens extra op scherp.De Grace 1 vaart onder Panamese vlag. Het schip was op 17 april in Iran. In plaats van de logische route door het Suezkanaal te nemen, voer het schip via Kaap de Goede Hoop naar Europa, meldt het Britse scheepsdagblad Lloyd's List.
Volgens databedrijf Refinitiv is het waarschijnlijk dat de tanker 2 miljoen vaten Iraanse olie bevat, maar dat is niet bevestigd door Gibraltar. Mocht de olie Iraans zijn, dan gaat dat ook in tegen economische sancties die de VS Iran heeft opgelegd.
door katertje
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake
Iran dreigt opnieuw: ‘Als VS ons aanvalt wordt Israël binnen het half uur van de kaart geveegd’

Israël zal binnen een half uur worden vernietigd als de Verenigde Staten Iran aanvallen, zei een hooggeplaatst Iraans parlementslid afgelopen maandag, volgens het semi-officiële persagentschap Mehr.

De Amerikaanse luchtmacht zei vrijdag dat het zijn meest geavanceerde straaljager, de F-22 Raptor, voor het eerst in de regio had ingezet om ‘de Amerikaanse troepen en belangen te verdedigen’.
Iran erkende maandag dat het de limiet had overschreden die was vastgesteld voor zijn voorraad laagverrijkt uranium door de nucleaire deal van 2015, waarmee het zijn eerste belangrijke afwijking van de ontbindingsovereenkomst vormde, een jaar nadat de VS zich unilateraal uit het akkoord terugtrokken.
door katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.196 seconden