UPDATES en INFO: Regime change IRAN ?

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Rusland heeft bewijs dat Amerikaanse drone zich in Iraans luchtruim bevond

Posted 4 jaren 7 maanden geleden #54695
De drone die vorige week door Iran uit de lucht werd geschoten was een ‘Global Hawk’.

Een toestel van een kwart miljard Dollar, volgepropt met extreem geavanceerde apparatuur. Het tamelijk traag vliegende toestel werd vergezeld door een P-8 ‘Poseidon’ met een bemanning van 35 militairen. De route die de ‘Global Hawk’ aflegde, volgens Iran, hebben ze weergegeven op kaarten en gepubliceerd, inclusief de posities waarop ze claimen te hebben gewaarschuwd dat het toestel buiten het Iraanse luchtruim moest blijven. Op het kaartje waarop het laatste deel van de vlucht is weergegeven staat dat dat niet gelukt is. De resten van het toestel werden door Iran geborgen, en tentoongesteld.

De Amerikanen houden vast aan hun lezing dat de ‘Global Hawk’ het Iraanse luchtruim niet heeft geschonden. En uiteraard laat men verder niets los over het doel van de missie. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het om spionage of verkenning ging, maar het kan ook zijn dat het toestel fungeerde als ‘lokeend’.... dat het een ‘uitgeklede’ versie was, bedoeld om Trump te helpen de aanval op Iran te openen, zoals de haviken in zijn omgeving, alsmede Israël en Saoedi Arabië eisen. Als dat het geval is, dan is dat spectaculair mis gegaan.

Trump claimt dat hij te elfder ure een aanval op Iran heeft afgeblazen, omdat er rond de honderdvijftig doden zouden zijn gevallen als hij die aanval door zou hebben laten gaan. Geloofwaardig is dat niet, want de wurgende economische sancties kosten dagelijks levens in dat land, en dat zijn voornamelijk burgers, die sterven als gevolg van een tekort aan medicijnen en andere zorg. En daar liggen ze in de Verenigde Staten, noch in Europa wakker van.

Op een andere website lees ik dan weer dat de "schaduw regering Obama" Iran de posities zou hebben doorgegeven die de VS wilde aanvallen. Tot op heden nergens een bevestiging voor dat bericht gevonden

De minutieuze weergave van de route die de ‘Global Hawk’ aflegde, hoewel het toestel geen reguliere identificatiecode uitzond, geeft aan dat Iran niet snel verrast zal worden. De technische capaciteiten van het land zijn enigszins een mysterie. Zelf geven ze hoog op over hun moderne wapensystemen, maar in het westen neemt men alom aan dat ze geen partij zijn voor de Amerikanen als die besluiten het land aan te vallen. Al verraste Iran enkele jaren geleden al eens toen het claimde een drone te hebben ‘gehackt’, en de controle te hebben overgenomen, om het vervolgens middels ‘reverse engineering’ na te bouwen. Niemand claimt dat deze ‘Global Hawk’ hetzelfde lot onderging.

De ‘Good Cop’/‘Bad Cop’-strategie, met Europa in de rol van ‘Good Cop’, die Iran een worst voor moet houden terwijl de bevolking lijdt onder de moordende sancties van de 'Bad Cop', waar de ‘Good Cop’ niks tegen onderneemt, werkt niet.

In Iran weten ze nu dat ze ook de Europeanen niet kunnen vertrouwen, na een jaar te hebben gewacht op een Europees antwoord, en een integere invulling van de verplichtingen die voortvloeien uit het verdrag dat een jaar geleden eenzijdig werd opgezegd door de Verenigde Staten. Zoals elk verdrag dat de Verenigde Staten beperkt in haar Almacht. Dus wat nu?

De waarschuwing van Iran dat ze snoeihard terug zullen slaan als er ook maar één kogel in hun richting wordt afgevuurd, klinkt als de waarschuwing van Poetin dat als Rusland wordt aangevallen, ze direct opschakelen naar een nucleaire vernietigingsoorlog. Zij het dat Iran niet over dergelijke wapens beschikt, en in die zin inderdaad geen partij is voor de Verenigde Staten, Israël en Europa.

Maar het zou een kardinale fout zijn om aan te nemen dat Iran er voor terug zou schrikken haar vijanden op eigen bodem aan te vallen. Waarmee ik bedoel te zeggen dat ze het niet bij verdedigen zouden laten. En zich ook niet zouden beperken tot Amerikaanse bases in de regio.

Israël is zich er terdege bewust van dat het deze ronde meer risico loopt dan bij de aanval op Irak, destijds eveneens vurig gewenst door Israël. Dat land ziet het militaire apparaat van de Verenigde Staten, en geselecteerde Europese landen, als haar eigendom, dat met het juiste "management" doet wat nodig is om de Israëlische invloed in het Midden-Oosten uit te breiden. De Saoedi’s en de Emiraten kregen die boodschap al wat langer geleden, en capituleerden. Ze hebben ook het meest te verliezen als de Petrodollar het onderspit delft. En daar gaat het om !

Het is niet onlogisch om te veronderstellen dat Iran ‘pro-actief’ nu al druk is met het toebrengen van schade aan haar meest fanatieke opponenten. Dus dat de materiële schade die werd toegebracht aan tankers in de regio inderdaad de invulling zijn van haar eerdere belofte om er voor te zorgen dat als haar eigen export lam zou komen te liggen, ze ervoor zouden zorgen dat ook de export van de andere olieproducerende landen in het Golfgebied schade zou ondervinden. En wie weet, is die brand in de raffinaderij in Philadelphia vorige week ook wel een Iraanse sabotage-actie? Bewijzen zijn er niet, maar dat weerhoudt westerse ‘hitsers’ er hoe dan ook niet van om met de beschuldigende vinger te wijzen, ook al kan het net zo goed een ‘False Flag’-incident zijn om een militair treffen uit te lokken, zoals Iran stelt.

In 2007 startte China met de uitbouw van een vloot supertankers. China heeft geen boodschap aan de Amerikaanse sancties. En in het huidige klimaat ziet China ook geen ruimte meer om met het westen tot een vergelijk te komen in het handelsconflict. Het ligt voor de hand dat China en Iran elkaar vinden, en in een handel die zich onttrekt aan de ‘Petrodollar’, de lijnen uitzetten om te overleven zonder westerse markt.

Rusland gaf het voorbeeld. Het land werd getroffen door een wolk aan sancties, maar het houdt zich staande, en de economie groeit tegen de verdrukking in. Daarbij worden westerse "cijfers" over de Russische economie steeds onbetrouwbaarder. Een ontwikkeling die onomkeerbaar is vanaf het moment dat Russische olie, en Russisch gas twee kanten op kunnen. Naar China, of naar Europa.

China, Rusland noch Iran willen oorlog, want dat doorkruist hun plannen voor de toekomst. En die plannen verdwijnen niet in de ijskast omdat Trump de handel uit China de nek om probeert te draaien. Integendeel! Ze zullen er eerder door in een stroomversnelling komen. Waarmee niet gezegd is dat die landen blij toe zijn met Amerikaanse sancties, en Europese labberdekakkerige lafheid. De overplaatsing van de Chinese ambassadeur van Canada naar Frankrijk onderstreept nog eens dat de Chinezen geen geduld hebben met ‘slaven’ van ‘Washington’. Tot op zekere hoogte ook een waarschuwing aan de Europese landen, die zich nu nog mogen verheugen in beleefde pogingen om hen te interesseren voor de ‘Nieuwe Zijderoute’, maar als we kiezen voor vijandschap, dan zoeken we het maar uit.

Met andere woorden, Iran, Rusland én China zijn zéker bereid om snoeihard van zich af te slaan, en hun huid zo duur mogelijk te verkopen als ze direct worden aangevallen. Maar als westerse landen geen handel meer willen drijven, zullen we er nog achter komen wat dat betekent. Als de Amerikanen, samen met haar illustere bondgenoten, de olietransporten tussen China en Iran zouden blokkeren, breekt de pleuris uit. Maar als Europa liever geen Iraanse olie koopt, omdat ze in bed liggen met de Saoedi’s, en bang zijn voor de Amerikanen en Israël, zie ik nog niet dat Iran zal proberen dat te saboteren. Al zullen ze er geen traan om laten als hun vrienden de Houthi’s de oliewinning in Saoedi Arabië onder vuur nemen, of als Syrië op enig moment terug gaat schieten als het weer door Israël wordt aangevallen.

Alle dreiging met oorlog, en alle oorlogen die op dit moment woeden in de wereld, dragen het stempel van de ‘Warparty’. Waarom we ze voeren? De ‘Petrodollar’, c.q. de banken, en de wapenindustrie. Dan ben je als biologisch experiment echt gruwelijk mislukt.

Bron: Jammerjoh
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Rusland heeft bewijs dat Amerikaanse drone zich in Iraans luchtruim bevond

Posted 4 jaren 7 maanden geleden #54683
Rusland: Heeft bewijs dat de Amerikaanse drone zich in het Iraanse luchtruim bevond


Rusland kondigde op 25 juni aan dat het over informatie beschikte dat de door Iran neergeschoten Amerikaanse drone niet in het internationale luchtruim vloog, zoals de Verenigde Staten beweren, maar aantoonbaar in Iraans luchtruim.

In het geschil over het neerschieten van een Amerikaans verkenningsdrone door Teheran heeft Moskou Iran gesteund. Er is bewijsmateriaal dat de Amerikanen het Iraanse luchtruim geschonden hebben, zei de Russische veiligheidsadviseur Nikolai Patrushev tijdens een bijeenkomst met zijn Amerikaanse en Israëlische collega’s in Jeruzalem op dinsdag. Het ministerie van Defensie in Moskou heeft deze informatie aan hem doorgegeven.

Alle pogingen om Teheran af te schilderen als voornaamste bedreiging voor de regionale veiligheid en Iran gelijk te stellen met de IS of andere terroristische groeperingen zijn voor ons onaanvaardbaar, zei Patrushev aan het bureau Tass. Iran is een belangrijke partner en bondgenoot voor Rusland.

De spanningen tussen Iran en de VS, die maandenlang hadden geduurd, waren aan het eind van de week gevaarlijk geëscaleerd. Iran heeft afgelopen donderdag een drone neergeschoten. De VS beweerden dat zij nooit het Iraanse luchtruim zijn binnengekomen en dat zij boven internationale wateren zijn getroffen. Als gevolg daarvan had het Amerikaanse leger al een aanval tegen Teheran voorbereid, waarvan president Donald Trump zei dat deze op het laatste moment was gestopt. Maandag heeft Washington nieuwe sancties tegen het land opgelegd.

Bron: RT Deutsch
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Regime change IRAN ? Economisch terrorisme

Posted 4 jaren 8 maanden geleden #54652
Economisch terrorisme

Toen de Amerikaanse president tijdens zijn verkiezingscampagne sprak over ‘America First’ wisten we al een beetje welke kant het op zou gaan. Trump wil de Amerikaanse industrie weer concurrerend maken en doet dat door de eigen industrie te beschermen en importheffingen op te leggen aan goederen uit het buitenland. Een gevaarlijke strategie, omdat een handelsoorlog ook de internationale verhoudingen op scherp zet. Verschillende landen hebben inmiddels hun ongenoegen uitgesproken over het roekeloze en volstrekt onvoorspelbare beleid van president Trump.

De Russische president Poetin zei eerder deze maand tijdens het St. Petersburg Economic Forum dat landen die in het verleden principes van vrijhandel en eerlijke concurrentie hanteerden nu steeds vaker terugvallen op sancties en handelsoorlogen. Hij noemde geen namen, maar doelde hiermee natuurlijk op het beleid van de Verenigde Staten. Ook China, dat meestal doelwit is van de Amerikaanse acties, durft hard terug te slaan. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Zhang Hanhui beschreef de werkwijze van de Amerikaanse regering als ‘economisch terrorisme’.

Economisch terrorisme
Handelsbeperkingen, importheffingen, sancties en vooral heel veel dreigementen. Dat zijn de belangrijkste instrumenten die Trump hanteert in zijn handelsoorlog tegenover de rest van de wereld. En niet alleen China moet het ontgelden, ook landen als Rusland, Iran en Venezuela worden al door economische sancties getroffen.
Eerder deze maand dreigde de Amerikaanse president ook met importheffingen tegen buurland Mexico, omdat dat land volgens hem te weinig doet om de migratiestroom naar de Verenigde Staten te beperken. Het dreigement werd niet veel later alweer ingetrokken, maar het is duidelijk dat de Amerikaanse regering er niet voor terugdeinst economische sancties te gebruiken voor zowel economische als politieke doeleinden.

Bondgenoten worden niet ontzien
Zelfs Europese bondgenoten worden niet ontzien, want ook bedrijven die werken aan de Nord Stream 2 pijpleiding riskeren nieuwe sancties uit de Verenigde Staten. Energiebedrijven uit Europa en Rusland bouwen samen aan deze gaspijpleiding, omdat Europa het aardgas nodig heeft en Rusland dat tegen een aantrekkelijke prijs kan leveren. De Amerikaanse regering probeert daar om twee redenen een stokje voor te steken. Ten eerste omdat ze vreest voor een grotere Europese afhankelijkheid van Rusland en ten tweede omdat Amerikaanse energiebedrijven schaliegas naar Europa willen exporteren.

Er zijn nog veel meer voorbeelden van economische oorlogsvoering te bedenken. Volgens de Iraanse regering is het geen toeval dat er afgelopen week een olietanker van een Japans bedrijf werd aangevallen. Bijna op hetzelfde moment bracht de Japanse president Shinzo Abe een bezoek aan Iran om te praten over voortzetting van de levering van olie. Dat er zonder overtuigend bewijs meteen met een beschuldigende vinger naar Iran werd gewezen is volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif een duidelijk voorbeeld van ‘sabotage-diplomatiek’ en ‘economisch terrorisme’. Ook Japan heeft de Amerikaanse regering op opheldering gevraagd over dit incident.


Javad Zarif

@JZarif
That the US immediately jumped to make allegations against Iran—w/o a shred of factual or circumstantial evidence—only makes it abundantly clear that the #B_Team is moving to a #PlanB: Sabotage diplomacy—including by @AbeShinzo—and cover up its #EconomicTerrorism against Iran.
3.575
02:11 - 14 jun. 2019

Politiek risico
De manier waarop de Amerikaanse regering andere landen (inclusief bondgenoten) onder druk zet verklaart ook waarom de rest van de wereld minder afhankelijk wil worden van de Verenigde Staten. We zien al jaren verschillende concrete stappen in die richting, zoals de repatriëring en uitbreiding van goudvoorraden door centrale banken, het afbouwen van dollarreserves en het promoten van internationale handel in andere valuta dan de dollar. Vorige week kwamen vertegenwoordigers van de Europese Commissie en Rusland nog bijeen om te praten over het gebruik van de euro’s in plaats van dollars. Een voorstel dat ook door de Europese Centrale Bank wordt ondersteund.

De handelsoorlog van Trump zorgt voor meer onvoorspelbaarheid in de wereld. Ieder land of bedrijf kan van de ene op de andere dag worden getroffen door nieuwe sancties of handelsbeperkingen. De manier waarop een bedrijf als Huawei werd aangepakt is daar een duidelijk voorbeeld van. Zij mogen bepaalde Amerikaanse software niet meer gebruiken en mogen hun producten niet meer in de Verenigde Staten verkopen. Het bedrijf verwacht een omzetdaling van $30 miljard als gevolg van deze Amerikaanse sancties.
In een wereld waarin de onvoorspelbaarheid en politiek risico toeneemt zal het fenomeen tegenpartij risico steeds belangrijker worden. Het is dan ook niet vreemd dat centrale banken en vermogende particulieren hun toevlucht zoeken in edelmetaal, dat geen tegenpartij risico kent. Daar komt nog eens bij dat centrale banken opnieuw van plan zijn hun monetaire beleid te versoepelen, waardoor de waarde van alle belangrijke valuta verder onder druk zal komen te staan. In dat scenario blijft het interessant om edelmetalen in de portefeuille aan te houden.

Met dank aan Frank Knopers
Geotrendlines.
Last Edit:4 jaren 8 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 jaren 8 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic IRAN haalt Amerikaanse drone uit de lucht. Iran maakt grote fout zegt Trump

Posted 4 jaren 8 maanden geleden #54637
Trump: Iran maakt grote fout

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het neerschieten van een Amerikaanse drone door Iran scherp veroordeeld. „Iran heeft een grote fout gemaakt”, schreef hij op Twitter. Later zei hij dat het misschien een vergissing van Iran was geweest. „Ik denk dat Iran waarschijnlijk een fout heeft gemaakt - ik kan me voorstellen dat het een generaal of iemand was die een fout heeft gemaakt bij het neerschieten van die drone”, zei Trump tijdens een ontmoeting met de Canadese premier Justin Trudeau.

Volgens Washington vloog de drone in het internationale luchtruim boven de Straat van Hormuz. De Iraanse Revolutionaire Garde claimde eerder een Amerikaanse ’spion-drone’ te hebben neergeschoten in de zuidelijke provincie Hormozgan. De VS verklaarden in reactie dat er geen onbemande toestellen van het Amerikaanse leger in Iran actief waren.

Iran wil naar de VN stappen vanwege de vermeende schending van zijn luchtruim. „We zullen deze nieuwe agressie voor de VN brengen en ook bewijzen dat de VS liegen”, schreef minister van Buitenlandse Zaken Mohamed Jawad Sarif op Twitter. „We willen geen oorlog, maar we zullen ons luchtruim, ons land en onze wateren verdedigen.”

Handelsroute
De Straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. De doorgang verbindt de olierijke Golfregio met de open zee. Een groot deel van de olie in de wereld wordt via deze route per schip vervoerd. Vorige week nog deden de aanvallen op twee olietankers in de regio de spanningen tussen Washington en Teheran aanzienlijk toenemen. De Amerikaanse regering zegt dat Iran achter de aanvallen zit, maar Teheran ontkent dit.
De spanning tussen Iran en de Verenigde Staten is sinds vorig jaar sterk toegenomen, toen president Donald Trump een nucleaire deal van 2015 tussen Teheran en grote mogendheden opzegde en sancties oplegde aan het land.
De TelegraafMoon of Alabama:
Iran Shoots Down Strategic U.S. Drone - Is Ready For War - Puts "Maximum Pressure" On Trump -
Early this morning Iranian air defense shot down a U.S. high altitude reconnaissance drone:
DUBAI (Reuters) - Iran’s elite Revolutionary Guards have shot down a U.S. “spy” drone in the southern province of Hormozgan, which is on the Gulf, the Guards’ news website Sepah News said on Thursday.
State news agency IRNA carried the same report, identifying the drone as an RQ-4 Global Hawk.
“It was shot down when it entered Iran’s airspace near the Kouhmobarak district in the south,” the Guards’ website added.


A later statement by the IRGC detailed the incident:
The American UAV took off from an US base in the south of the Persian Gulf at 00:14 am today morning and contrary to aviation laws, it shut off all of its introduction equipment and proceeded from the Strait of Hormuz to Chabahar with complete secrecy.
The unmanned aircraft while returning to the west of the region towards the Strait of Hormuz, violated the territorial integrity of the Islamic Republic of Iran, and start collecting information and spying.
At 4:55 am, when the aggressive UAV entered our country’s territory, it was targeted by the IRGC air force and was shot down.
The U.S. says that the drone was a MQ-4C Triton, the navy variant of the Global Hawk type that is specialized on Broad Area Maritime Surveillance (BAMS). It claims that the drone was in international airspace when Iran's Revolutionary Guard shot it down.
(Interestingly no MQ-4C is supposed to be in the Middle East. The deployment must have been secret. Update: This specific drone seems to have arrived in Qatar only five days ago. Additional details are discussed here. /update)
Last Edit:4 jaren 8 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 4 jaren 8 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Breaking: Pompeo's FALSE FLAG REFUTED

Posted 4 jaren 8 maanden geleden #54598
BREAKING: Pompeo’s FALSE FLAG REFUTED by Japanese Media Authority – Tanker hit by flying object, not mine – confirms onsite worker
By Joaquin Flores On Jun 14, 2019
www.fort-russ.com/2019/06/breaking-pompe...firms-onsite-worker/
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Hello Jerusalem, this is Washington calling...may we have your votes please?

Posted 4 jaren 8 maanden geleden #54597
In de 'Straat van Hormoez' richtten explosies grote schade aan bij twee tankers, geladen met nafta en methanol, geladen in Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. In de eerste rapporten ging het over een aanval met torpedo's, maar inmiddels heeft men het over mijnen. Foto's die de schade in beeld brengen laten gaten in de romp zien juist boven de waterlijn. Op één schip brak brand uit.

De keer dat vorige maand twee olietankers in de Perzische Golf werden aangevallen werd duidelijk dat de Mujaheddin (een Iraanse verzetsgroep die eerder aan de kant van Saddam in de Iraaks-Iraanse oorlog vocht) van de Rajavi's waren ingehuurd door de oorlogskrachten in de VS om een voorwendsel te scheppen voor oorlog tegen Iran, zo vurig gewenst door Saudi-Arabië en Israel.

Deze keer werden opnieuw twee olietankers aangevallen. Op het moment dat de Japanse premier Abe, als eerste Japanse premier ooit, een bezoek brengt aan Teheran. Schijnbaar toevallig maar niet "zonder god's leiding". Iran heeft hulp geboden aan 44 zeelieden. Abe brengt een boodschap over van Trump dat hij onderhandelingen voorstaat met de Islamitische republiek.

Deze actie is duidelijk een poging om de vredesoptie te torpederen. John 'bomb Iran' Bolton, de veiligheidsadviseur die al decennia ijvert voor de val van de Ayatollah's en ook verantwoordelijk zou zijn voor het mislukken van de tweede ontmoeting tussen Trump en Kim, wiens positie volgens welingelichte kringen nu wankelt, zou de hand hebben in deze provocatie.

Trump is nog steeds geen oorlog begonnen, in tegenstelling tot zijn voorgangers. Hij wil worden herverkozen in 2020. Afzetting staat op het programma van de Democraten en de Republikeinen die van hem af willen. Een oorlog kan Trump zich niet permitteren. Dan is hij net als de rest. Trump is in oorlog met Deep State. In Washington en in de Perzische Golf. De uitkomst is onzeker. Maar het is anders dan onder Bush, Clinton of Obama. Daarom willen ze de Donald afzetten. Omdat hij zich tegen oorlog verzet. Ook de Amerikaanse bemoeienis in de oorlog tegen Jemen zou hij willen stoppen. MSM vallen hem sinds zijn ambtsaanvaarding genadeloos aan. Dat zou de oplettende lezer wantrouwig moeten maken.
En waren de tankers met hun olie naar op weg? Naar Japan.....Een waarschuwing van Deep State te gehoorzamen.


Qui Bono?
Hoewel de Verenigde Staten direct Iran als schuldige aanwezen, zijn er vele mogelijke daders, met inbegrip van diezelfde Verenigde Staten, die openlijk uit zijn op een serieuze gewapende strijd met Iran, ook al zeggen ze van niet

Eén van de getroffen schepen is van een Japanse rederij, en op weg naar Japan, terwijl de Japanse premier juist op bezoek was in Iran om, zoals gezegd, een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen rond de Amerikaanse sancties. Kortom, het is een "doos-met-gezichtjes". Wel is het zonneklaar dat de eigengereide beslissing van de Verenigde Staten om uit het akkoord met Iran te stappen deze ontwikkeling in de hand heeft gewerkt, en dat Washington er gebruik van maakt om haar oorlog tegen Iran verder vorm te geven, al eindigt het in een wereldbrand.

Vanmorgen
Iran zou de tankers hebben aangevallen...zegt Pompeo. Deze man is inmiddels zo ongeloofwaardig geworden met z'n verwijten van "nucleaire blackmail" terwijl een beetje ingevoerde weet dat het juist de VS zijn geweest die nucleaire chantage gebruikte om landen onder druk te zetten te luisteren naar de grote terreurmeester, daar anders zelfs een aanval met kernwapens door de VS niet werd uitgesloten.

Qui Bono?
Wie profiteert? Waarom zou Iran dat zo onder druk staat van de VS zo dom zijn om olietankers aan te vallen? Pompeo beroept zich op een video waarop de Iraanse marine - volgens de VS de Iraanse Revolutionaire Garde - is te zien die een bom van de romp van één van de tankers haalt. Wat deze beroepsleugenaar echter verzwijgt is dat dit gebeurde tijdens de reddingsactie van het personeel op die tankers die door de Iraanse marine van de schepen werd gehaald.

Hello Jerusalem, this is Washington calling...may we have your votes please?
Last Edit:4 jaren 8 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 jaren 8 maanden geleden doorkatertje.

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.233 seconden