Meer financiële repressie

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Meer financiële repressie

Posted 5 jaren 7 maanden geleden #49369
De Koning is in deze slechts een puppet die een handtekening MOET zetten. Alles valt onder ministeriele verantwoordelijkheid dwz de regering bepaalt en u betaalt. En dan stellen dat het in de vm SU allemaal zo slecht was.
I'm back in the USSR

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Last Edit:5 jaren 7 maanden geleden door gnor
Laatst bewerkt 5 jaren 7 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Meer financiële repressie

Posted 5 jaren 7 maanden geleden #49368
Toch nog maar weer eens wat extra aandacht aan besteden...aan die Noodwet Financieel Verkeer 1978....

Noodwet Financieel Verkeer 1978
Minister Dijsselbloem, hoofd van de Eurogroep, had het over de welbekende template of blauwdruk waarover veel gesteggel is ontstaan toen Cyprus in problemen kwam en waardoor de burgers een deel van het spaargeld moesten inleveren om de Cypriotische banken te redden van de ondergang. In reactie daarop kwamen we de Noodwet Financieel Verkeer van 1978 in Nederland tegen. Kort samengevat komt het er op neer dat de minister van Financiën uit hoofde van de Koning de macht over ons complete financiële stelsel naar zich toe kan trekken: al het geld, zowel contant als giraal, kan met een pennenstreek ongeldig verklaard worden, beurzen kunnen worden stilgelegd, uitkeringen in de vorm van verzekeringen en pensioenen kunnen worden stopgezet en bezittingen van burgers kunnen worden onteigend, zowel binnenlandse als buitenlandse bezittingen.

Wat is een Buitengewone Omstandigheid?
Dit alles middels de volgende zin in het wetsartikel: ‘Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen inzake voorzieningen op het gebied van het financiële verkeer in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden.’ Let wel, ten tijde van oorlog zullen er natuurlijk maatregelen genomen moeten worden, maar vooral die laatste bepaling: of andere buitengewone omstandigheden baart zorgen gezien de hedendaagse ontwikkelingen en dreigende omstandigheden waarin wij ons momenteel bevinden. Want wanneer is iets een buitengewone omstandigheid? Wanneer een grote bank omvalt? Wanneer de rente op staatsobligaties extreem omhoog dreigt te gaan? Dit is een vrij ruim begrip en alleen de Koning bepaalt wanneer iets een buitengewone omstandigheid betreft: Artikel 2 bepaalt dat deze wet in werking wordt gesteld wanneer de omstandigheden naar Ons Oordeel (bij Koninklijk besluit) dit toelaten. Meer wordt er niet over vermeld.

De minister bepaalt alles
Een best wrede constatering dat men in de wet heeft moeten vastleggen is dat wanneer er misschien ooit in de toekomst een buitengewone omstandigheid uitbreekt, de minister bepaalt of een verzekering uitgekeerd mag worden. Artikel 20 van deze wet sluit uit dat verzekeringsmaatschappijen zomaar mogen gaan uitkeren, nee in dat geval bepaalt de minister. Aan de ene kant logisch natuurlijk gezien de omvang van schade, slachtoffers et cetera, aan de andere kant komt ook hier de volledige macht omtrent geldcirculatie en andere financiële macht volledig bij de verantwoordelijke minister te liggen.

U heeft geen enkele garantie
Andere bepalingen die zijn vastgelegd in deze wet bevatten onder andere de macht over de beurzen (artikel 24a), waarover de minister mag beslissen wat ermee moet gebeuren. De minister kan besluiten de beurzen en daarmee alle transacties te doen stilleggen of te sluiten voor onbepaalde tijd. Buitenlandse bezittingen van burgers, goudvorderingen en andere financiële betrekkingen van burgers, bedrijven en de Staat zelf komen onder de verantwoordelijkheid van de minister te vallen. U heeft niks meer te zeggen over uw eigen bezittingen in het buitenland. Heeft u een pensioenuitkering of een ander soort van uitkering? Volgens artikel 19 tot en met 24 kan de minister alles veranderen, stopzetten of blokkeren naar het hem dunkt, zolang er maar een “buitengewone omstandigheid” plaatsvindt. Door hem of de koning te bepalen…

Uw spaargeld geconfisqueerd
De minister kan middels deze wet ook bepalen tot welk bedrag je van je rekening mag halen, ongeacht hoeveel spaargeld er op je rekening staat. Het staat er echt in artikel 4.1: Onze Minister is bevoegd te bepalen, dat het aan anderen dan banken verboden is zonder een door of namens hem verleende algemene of bijzondere vergunning over schuldvorderingen op deze banken of op de Bank, in contanten te beschikken, met dien verstande, dat rechthebbenden op opeisbare tegoeden op rekeningen bij banken of bij de Bank, de vrije beschikking behouden over een door Onze Minister te bepalen bedrag per rekeninghouder. Anders gezegd, je totale eigen vermogen mag wettelijk gezien geconfisqueerd worden door de Staat.

Ook de renteafspraak mag veranderd worden
Ook mag de minister ten tijde van de bijzondere omstandigheden de vergoeding op je spaargeld te bepalen. Dat wil zeggen dat alle bestaande afspraken omtrent jou te ontvangen rente op je spaargeld gewijzigd kunnen worden (Artikel 6): Onze Minister is bevoegd – zo nodig in afwijking van andere wettelijke regelingen – voorschriften te geven met betrekking tot vergoedingen voor diensten op het gebied van het bankwezen in de ruimste zin en van de geld- en kapitaalmarkt, voor zover zij het karakter van rentevergoeding dragen.

Uiteraard is geheimhouding verplicht
Zo staan er meer bizarre regels en voorschriften in deze wet, teveel om hier allemaal te behandelen, al wil ik er nog wel eentje doen. En dat gaat over het feit dat het voor elke persoon die enige taak vervult bij het in werking treden van deze wet, het verboden is om hierover enige informatie aan anderen te delen. Kortom, Artikel 33 verplicht volledige geheimhouding over de te nemen maatregelen. Deze regeling is dan weer de enige waar ik me niet over verbaas…

U bent gewaarschuwd!

Voor zover ik deze wettekst begrijp, zijn de uitspraken van afgelopen tijd van Lagarde en Dijsselbloem serieuze waarschuwingen als het gaat om ons eigen geld, onze eigen bezittingen en daarmee onze eigen soevereiniteit. Er hoeft maar iets te gebeuren dat onder de geheimzinnige en onduidelijke bepaling “bijzondere omstandigheid” valt.
Er bestaan geen garanties meer en we zijn volledig overgeleverd aan de regels en wetten van onze Koning en Ministers en daarmee is een totalitaire staat een feit..
Last Edit:5 jaren 7 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 jaren 7 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Meer financiële repressie

Posted 5 jaren 7 maanden geleden #49359
Die gouden glinsterende tand is van Churandi Martina. Als het zo uitkomt zal hij ook de gouden eikel krijgen wegens de frisdrankreclame. Terzijde of niet. Dit soort wetgeving wordt in het geniep doorgevoerd door o.a. voorlichters niet te laten voorlichten alhoewel dat bij de msm gesneden koek is. Naar het oordeel van de minister is een discretionaire ic. Misbruik cq misdaad bevoegdheid. De Staat is al lang almachtig. We willen en durven het niet te zien. Te uiten is voorbehouden aan enkelen

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Last Edit:5 jaren 7 maanden geleden door gnor
Laatst bewerkt 5 jaren 7 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Meer financiële repressie

Posted 5 jaren 7 maanden geleden #49357
Laten we niet vergeten dat wij hier ook zo'n wet hebben klaarliggen. De financiële noodwet uit 1978.
wetten.overheid.nl/BWBR0003173/2007-11-01#HoofdstukXa


Wat lezen we in Artikel 26?

Onze Minister is bevoegd - zo nodig in afwijking van andere wettelijke regelingen - voorschriften te geven ten aanzien van de financiële betrekkingen met het buitenland, alsmede ten aanzien van het vorderen van gouden munten, fijn goud, alliages van goud (onbewerkt of halffabricaat) en buitenlandse activa van ingezetenen. Tenzij bijzondere omstandigheden dit naar zijn oordeel onmogelijk maken, oefent hij deze bevoegdheden niet uit dan in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij.
wetten.overheid.nl/B ...

Dit is de officiële website van de overheid kijk ook even wanneer deze wet voor het laatst is bijgewerkt dit was 13-07-2012.
Nood breekt alle weten.


Dit betekent volgens mij dat je je gouden trouwring kunt inleveren, maar dat je je gouden kroon(Tenzij bijzondere omstandigheden dit naar zijn oordeel onmogelijk maken) mag laten zitten.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Meer financiële repressie

Posted 5 jaren 7 maanden geleden #49351
Zo lag ik gisteren even aan het zwembad. Komt er een groepje Vlaamse en Nederlandse toeristen op doorreis ook even spartelen. Allen nog werkend en een korte vakantie op basis van een georganiseerde rondreis. Wat babbelen en natuurlijk zeggen hoe goed we het hebben in de Eu. Wel een verwijt in mijn richting, weliswaar met een gemaakte glimlach, dat zij toch maar werken voor mijn pensioen
Ik heb nog even aangekaart dat het pensioen itt de lonen al jaren op de nullijn staat. dat het mijn eigen afdrachten betreft waar anderen mee speculeren enz. De dooddoener kon ik verwachten. Maar u kunt wel een.maand naar het verre buitenland. Dat men hiermee denkt weg te komen tekent de simpelheid van de geindoctrineerden. Men weet nl. niet hoe andermans situatie is en dat door spaarzin in het verleden nu wel moet worden genoten van wat we met moeite bijeen kregen. Immers laten we het op de bank dan spekken we de bank en de overheid nogmaals. Het lijkt dus gerechtvaatdigd eindelijk te genieten van het door eigen inspanningen verkregen restantvan het geld. Wie zich daar met een dooddoener van afkeert lijdt aan een, eerder door mij beschreven,ernstige vorm van jaloezie. Dat lijkt ook als we thuis zijn steeds meer te verergeren. In feite hoogst zielig en een opmaat naar een verradersmaatschappij zonder nornale sociale bindingen. Op dit punt aanbeland zijn we niet ver meer van een confrontatie.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Last Edit:5 jaren 7 maanden geleden door gnor
Laatst bewerkt 5 jaren 7 maanden geleden doorgnor. Reden: typos
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Meer financiële repressie werd gestart door katertje

Posted 5 jaren 7 maanden geleden #49350
Binnenkort in het Europese theater?

De Amerikaanse overheid neemt al bijzonder veel maatregelen om haar eigen bevolking onder controle te houden. Zo moeten ook banken, aandelenbrokers, casino’s, wisselkantoren en handelaren in edelmetalen al enige tijd melding maken van verdachte geldstromen. In het nieuwe wetsvoorstel worden ook handelaren in bitcoins en andere crypto currencies verplicht om verdachte transacties aan de overheid door te geven. Dat is zo goed als onmogelijk, gezien het anonieme karakter van deze virtuele valuta.

Het wetsvoorstel geeft de Amerikaanse overheid ook meer bevoegdheden om bezittingen van haar burgers in beslag te nemen, het zogeheten Asset Forfeiture Program. Zo wordt het aantal overtredingen waarvoor de politie bezittingen in beslag mag nemen sterk uitgebreid. Dan hebben we het niet alleen over geld, auto’s en huizen, maar ook over bezittingen die in een kluisje bewaard worden.

Privacy
Het is begrijpelijk dat de overheid meer wil doen om witwassen en belastingontduiking aan te pakken, maar de maatregelen die de laatste jaren onder het mom van terrorismebestrijding worden genomen zijn een directe aanval op de privacy van burgers. Het feit dat iemand veel vermogen bij zich heeft wil nog niet zeggen dat deze persoon kwaad in de zin heeft en daarom afgeluisterd dient te worden. Toch dreigt dat nu wel de realiteit te worden. Je bent verdacht, tenzij je het tegendeel kunt bewijzen.

Het bezit van contant geld wordt al jaren gecriminaliseerd, net als alle geldstromen waar de overheid geen grip op heeft. Juist daarom zijn contant geld, goud en in toenemende mate bitcoins een doorn in het oog voor overheden en inlichtingendiensten. Onder het mom van terreurdreiging hebben overheden en inlichtingendiensten steeds meer macht naar zich toe getrokken. Hoe lang duurt het nog voordat overheden anoniem goud kopen aan banden leggen?
Amerikaanse regering wil meer toezicht op goud, geld en bitcoins

> Het argument van criminaliteit is alleen de dekmantel, voor alle maatregelen. Het is Probleem, Reactie, Solutie! De burgers moeten volledig worden uitgekleed voordat ze in het schapenhok van de NWO verdwijnen. Als mensen niet massaal wakker worden, gaan deze overheidspraktijken, elke keer een stapje verder. Zeg niet dat het je tijd wel zal duren, en het niet zover zal komen.
Het is er al, alleen de meesten hebben de ogen nog niet geopend!!!
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.300 seconden