Vraag decentralisaties zorg en welzijn: wetenschappelijke basis

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 8 maanden geleden #50073 door gnor
www.volkskrant.nl/4515337?utm_source=VK&...m_content='Gemeenten delen informatie over verbeteringen in zorg niet goed met elkaar

De wetenschappelijke onderbouwing van hoe gemeenten zorg en hulp bieden aan hun inwoners staat onder druk. De kennis over gezondheidszorgvraagstukken dreigt versnipperd te raken, nu de gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor onder meer jeugdhulp en ondersteuning en begeleiding van hulpbehoevenden.

<Een beetje een retorische vraag. Immers, dit had men voor 2015 moeten bezien.
Wat wordt trouwens verstaan onder de wetenschappelijke onderbouwing van zorgverlening c.a.? Betekent dat (weer) een lade-rapport? Hoe kan het zo zijn dat die druk nu, eind 2017 manifest is terwijl dat m.i. direct begin 2015 al zo had moeten zijn?>

Nu elke gemeente een eigen beleid kan voeren, hebben kennisinstituten als het RIVM en het Trimbos Instituut niet langer een landelijk overzicht.

<Het gaat er dus niet om dat gemeenten hulp en zorg verlenen maar om de werkgelegenheid bij de instituten. Immers, hoe zou stas Van Rijn, zonder info van zijn Ministerie, moeten reageren op alles wat hem wordt aangekaart>

Voorheen werd beleid vooral centraal gemaakt en werd de effectiviteit van een bepaalde aanpak getoetst door kennisinstituten. Nu maakt elke gemeente haar eigen beleid, bijvoorbeeld gebaseerd op de bevolkingssamenstelling van de gemeente: de ene stopt meer energie in armoedebestrijding, in een andere gemeente speelt vergrijzing een grotere rol.

<Dat was nu toch juist de bedoeling van de decentralisaties. Het befaamde maatwerk.Een worst voorhouden aan de gemeenten onder gelijktijdige bezuiniging. Je mag dus stellen dat de kennisinstituten weinig kennis vooraf hebben vergaard. Nogal dom zou je zo zeggen; weinig kennis voorhanden>

Het risico neemt toe dat diverse gemeenten vergelijkbare onderzoeken doen en dat ze de uitkomsten niet met elkaar delen, aldus het instituut. Daardoor zou het kunnen voorkomen dat in een gemeente al duidelijk is geworden dat een bepaalde aanpak niet effectief is, maar een andere gemeente daarmee doorgaat omdat die geen weet heeft van die conclusie.

<Dit is nu typisch zinsopbouw om te trachten ergens een vinger achter te krijgen. In de zou- en mogelijk-sfeer>

Het is, aldus de onderzoekers, onduidelijk wie verantwoordelijk is voor zo'n gedeelde kennisbasis van het gemeentelijke zorgbeleid. Het Rathenau Instituut ziet daarin een rol voor het ministerie van Volksgezondheid.

<Zie mijn eerdere opmerking m.b.t. Van Rijn>

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) herkent zich in de analyse van het Rathenau Instituut, laat een VNG-woordvoerder weten. 'Gemeenten vinden het belangrijk dat kwaliteit van hulp en zorgverlening verbonden is met wetenschap. Wij willen bijvoorbeeld graag dat wordt onderzocht of de lokale gemeentelijke aanpak effectief is. Landelijke kenniscentra moeten een slag maken naar deze nieuwe situatie.'

<Natuurlijk springt de VNG hier op. Men is zelf op dit terrein kennelijk een beetje de macht kwijt geraakt terwijl men aan de basis van de overleggen met het Rijk heeft gestaan. Het zou zo maar kunnen zijn dat de gemeenten zich niet langer veel gelegen laten liggen aan hun vertegenwoordiger. Door aan te sluiten bij de kenniscentra wordt ook de eigen werkgelegenheid bij de VNG in stand gehouden.>

Conclusie: achterhoedeverhalen van instituten die de boot gemist lijken te hebben.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.