Vraag decentralisaties: oprekken bezwaartermijn

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 8 maanden geleden #49848 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...client.9569137.lynkx ?

Burgers genieten na de decentralisatie van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg onvoldoende rechtsbescherming.
Regeringscommissaris Michiel Scheltema adviseert een verruiming van de mogelijkheden van cliënten om bezwaar aan te tekenen tegen de zorgverlening.Gemeenten voorzien veel meer werk voor de bezwaarschriftencommissies.

<Klachtrecht is heel iets anders dan bezwaar/beroep dus de kop klopt niet>

Zoals het nu is geregeld, kan een cliënt bij de gemeente in bezwaar gaan tegen een beschikking.
Bij de zorgaanbieder kan de zorgcliënt een klacht indienen als de geleverde ondersteuning niet goed is.
De zorgaanbieder handelt die klacht vervolgens af en rapporteert de gemeente periodiek over het aantal klachten en de wijze van afhandeling.
Een cliënt die vindt dat de zorgaanbieder zijn of haar klacht niet voldoende heeft behandeld, kan een klacht indienen bij de gemeente.

<De klant moet gewoon in bezwaar bij de gemeente omdat de zorg niet werd geleverd overeenkomstig de beschikking.
Hoe de gemeente dat oplost is geen zaak (meer) voor de klant. In feite is er sprake van het nalaten door de gemeente een beschikking te nemen wat bezwaar op zich mogelijk maakt. (zie bijv. het oude artikel 36 van de voormalige Algemene Bijstands Wet)>

De kern van zijn voorstel is dat een cliënt niet alleen tegen een beschikking in bezwaar kan, maar straks ook tegen de werkwijze en de zorgverlening van de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder.

<Dat is zoals het hier gebracht wordt feitelijk handelen en daar is geen bezwaar tegen mogelijk dus het voorstel rammelt dan>

Een van de redenen voor de door Scheltema voorgestelde wijziging is dat gemeenten steeds vaker het zogeheten ‘gewenste resultaat’ beschikken en niet meer het aantal uren ondersteuning. Een cliënt zal tegen die beschikking niet in bezwaar gaan omdat hij het eens is met het resultaat. Maar als hij later niet tevreden blijkt te zijn over de geleverde ondersteuning is de termijn voorbij om daartegen in bezwaar te gaan.
Het advies-Scheltema pleit daarom voor een integrale geschilbeslechting, de bezwaartermijn zou moeten worden verruimd van 6 weken naar maximaal 6 maanden . ‘Integrale geschilbeslechting vereenvoudigt de gemeentelijke besluitvorming doordat zij het mogelijk maakt dat de gemeente meer aan de professionele uitvoering overlaat’, aldus Scheltema.

<Ook niet mee eens. Het oprekken van de bezwaartermijn kweekt luiheid bij de overheid.
Luiheid die vaak al ruim voorhanden is, meer vaak dan goede zorg.
Oprekken van de bezwaartermijn e.d. is een wijziging van de Algemene Wet bestuursrecht en dat moeten we niet willen.>

De reacties onder het artikel zijn des overheids: een beetje schuiven en het komt wel goed.
Ikzelf ben er pertinent op tegen.
De gemeente gaat een contract aan met de zorgverlener en als dat niet klopt hebben de gemeente en de zorgverlener dikke pech.
Als ik een TV koop en hij doet het niet goed, ga ik naar de leverancier bij wie ik een contract/beschikking overeen kwam en niet naar de fabrikant in China.
In het zorgverhaal werkt de zorgverlener namens de gemeente dus de gemeente zorgt maar dat het goed komt en rap.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.