Vraag decentralisaties Zorg en Welzijn; niets doen zou beter zijn

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 9 maanden geleden #49836 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...-erger.9569059.lynkx ?

De afstemming tussen de Wmo, de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid is niet optimaal, maar het (opnieuw) overhoop halen van het systeem maakt het er niet beter op.
Ook in een andere organisatie van het openbaar bestuur moet de oplossing niet worden gezocht.
Dat is het advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob).
De adviesraad onderzocht op verzoek van staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hoe het is gesteld met de afstemming tussen de zorgwetten.

<Van Rijn vraagt en krijgt het gewenst antwoord. Het is niet zo slecht en ingrijpen lost niets op.
Ziet u de vergelijking met de EU? Er wordt iets opgezet zonder dat men vooraf voldoende heeft gebrainstormd.
Dan ziet men het fout gaan maar dat durft men, gezien fase 1, niet te erkennen.
Dan komt de smoes: als we in de modder roeren wordt het water troebel en dat moeten we niet willen.
De Rob is hier vergelijkbaar met diverse Europese groepen.
Niemand durft, op straffe van bijv. verlies van job/inkomen, de kat de bel aan te binden. De situatie blijft ongewis en iedereen blijft klagen zonder oplossingen aan te dragen.>

De conclusie in Zorg voor samenhangende zorg is dat het een beetje schuurt, zowel in de regels, in de verantwoordelijkheidsverdeling en waar het gaat om het budget. ‘In de praktijk wringt het soms bij de burger als die wordt vermalen in de bureaucratie. Het knelt bij de professionals waarvan wordt gevraagd dat zij binnen het systeem de ruimte opzoeken om maatwerk te leveren’, aldus de Rob.

<Weer nietszeggende prietpraat enkel bedoeld om rapportage te vullen. Er worden geen oplossingen bedacht en zeker niet aangedragen.>

Dat het op diverse fronten een beetje schuurt, rechtvaardigt volgens de Raad nog niet dat er ingrepen moeten worden gedaan door regering en parlement in het systeem van de zorgwetten of in de organisatie van het openbaar bestuur. Daar ligt volgens de Raad de oplossing niet.
'Wijziging van het wettelijk stelsel neemt het verschil in sturingsfilosofle (collectief ten opzichte van maatwerk) niet weg. Het neemt ook het verschil in waardeoriëntatie — overheidszorg of zelfzorg — niet weg’, aldus de Rob.

<Dus niets doen is het advies. Knap hoor.
Het enige waar men mee komt, is vermindering van het aantal gemeenten waardoor er in feite grote gemeenschappelijke regelingen ontstaan. En, zoals bekend, die zijn nog ondoorzichtiger dan de gemeenten. Het voldoet enkel aan de wens om samenwerking van en met gemeenten op een andere manier door te drukken- de visie Plasterk.
Dit door te blijven hopen op betere tijden.

Er wordt dus geen oplossing bedacht maar een probleem erbij gemaakt.
Vergelijk het met de immigratiecrisis; verdeel het een beetje en de pijn zal vermoedelijk verzachten.
Het dossier Zorg zal, tot aan de opheffing van Nederland, nog blijven schuren. >

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.