Vraag decentralisaties: tekorten en geen inzichten

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 10 maanden geleden - 3 jaren 10 maanden geleden #49440 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...elijke.9565863.lynkx ?

Gemeenten die genoeg hebben van alle gedoe rond de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo en deze willen afschaffen, krijgen de steun van staatssecretaris Van Rijn van VWS.

Gemeenten kunnen ook alleen een vaste eigen bijdrage vragen, die wettelijk maximaal 17,50 euro per vier weken bedraagt. Van Rijn reageert op het beleid van de gemeente Leerdam, waar de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo begin dit jaar is afgeschaft.

<Triest, je mag het afschaffen maar ook een vaste bijdrage vragen. Maar de gemeente moet het bekostigen dus gaat het weer heen en weer of wel vragen door de VNG en gemeenten. De Stas die weer een nietszeggend antwoord geeft en we zijn jaren verder.>

Gemeenten kunnen meer aan de knoppen van de eigen-bijdrageregeling in de Wmo draaien dan nu gebeurt. Vaak houden gemeenten zich aan de bedragen die door het kabinet zijn vastgesteld in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Maar ze kunnen – ten gunste van de cliënt –rustig schuiven met de parameters waarmee wordt bepaald hoeveel mensen zelf moeten bijdragen aan hun Wmo-voorziening. Dit door de inkomensgrens op te trekken, de maximale periodebijdrage te verlagen en/of het marginale tarief te verlagen. Effecten ervan kunnen eenvoudig worden berekend via de Wmo-monitor van het CAK.

<Het blijft een circus. Mooie bewoordingen zoals aan de knoppen draaien enz. Waarom al die bijdragen. De basis behoort te zijn dat simulanten en mensen die niets mankeren er worden uitgefilterd. Kennelijk is dat niet mogelijk, zoals mij t.t.v. mijn arbeidzaam leven, ook is gebleken. Door corruptie c.q. vriendjespolitiek ook van ambtenaren, zijn de kosten hoger dan noodzakelijk. Velen stammen niet af van de sociale aap maar van de rat>

aanv.
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...ein-op.9565748.lynkx ?

Gemeenten eisen van het huidige kabinet reparatie van financiële tekorten op de uitvoering van bijstand en een transformatiefonds voor het sociaal domein voor de komende vier jaar. Dat besloten zij 14 juni jl. op de ALV van de VNG in Goes.

Op het congres werd ook de motie aangenomen die het kabinet oproept een Transformatiefonds voor het sociaal domein in te stellen. Het moet gemeenten die een tekort hebben op jeugdzorg, de Wmo of het geld voor de participatiewet ‘meer tijd te geven om de transformatie in een realistischer tijdsbestek te kunnen realiseren dan waarop de bezuiniging door het Rijk wordt doorgevoerd’. Het fonds zou voor zeker vier jaar ingesteld moeten worden en bovenop het macrobudget moeten komen, gevuld dus met extra geld.

<Het blijft dus dweilen met de kraan open. Niemand wil erkennen wie de fouten maakt en zeker niet openbaren hoe dat kan.>

Zeker 100 gemeenten ‘redden het financieel niet’ vertelde wethouder Eelco Eerenberg (Enschede) één van de indieners van de motie. Geschat wordt dat het tekort zo’n 300 miljoen euro bedraagt. Volgens de indieners plukt het rijk soms de vruchten van investeringen die gemeenten doen. De motie werd uiteindelijk door 22 gemeenten ondersteund.

<Slechts 22 van een veelvoud. Zwak verhaal dus.>

aanv. financiering van Rijkswege.

www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...gepast.9565804.lynkx ?

Volgens het ministerie van SZW wordt het macrobudget voor de uitvoering van de bijstand voor dit jaar nog aangepast. Veel gemeenten kampen met oplopende tekorten en riepen het kabinet gisteren nog op die te repareren. Voor extra kosten voor statushouders in 2016 zijn voorschotten beschikbaar. ‘Daar maken gemeenten maar beperkt gebruik van.

Woordvoerder Nico Mokveld van het ministerie van SZW reageert op geluiden op het VNG-congres over het groeiend aantal gemeenten dat de vangnetregeling BUIG moet aanspreken. Mokveld stipt aan dat het macrobudget voor de bijstand jaarlijks wordt vastgesteld op basis van onder meer conjunctuurontwikkelingen, loon- en prijsbijstelling en wijzigingen in beleid.

Het ministerie wijst erop dat in 2016 mede op verzoek van gemeenten is besloten tot verruiming van de vangnetregeling, waardoor er eerder een beroep op kan worden gedaan. ‘Naast een verlaging van het eigen risico voor gemeenten naar 5 procent in plaats van 7,5 procent is een aanvullend vangnet in werking gesteld met een eigen risico van 30 euro per inwoner. Dit is in het voordeel van gemeenten met een hoge bijstandsdichtheid. Gevolg van deze versoepelingen is logischerwijs dat meer gemeenten een beroep doen op de vangnetregeling.’ Verder is er in 2016 een macrotekort van 270 miljoen euro, ongeveer 5 procent van het macrobudget. ‘Dat heeft uiteraard ook een groot effect op het gebruik van deze regeling.’

‘Ongeveer de helft van de hoger dan geraamde instroom in de bijstand heeft te maken met de sterke toename van het aantal statushouders vorig jaar.’
De VNG schreef gisteren dat de inschattingen van het kabinet te rooskleurig waren, onder meer door het niet goed meenemen van de aantallen statushouders, waardoor gemeenten op de financiele blaren moeten zitten. ‘Voor de daarmee gepaard gaande extra kosten in 2016 is vooraf met de VNG in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom afgesproken dit niet in het geraamde macrobudget van 2016 aan te passen, maar beschikbaar te stellen in de vorm van voorschotten. Gemeenten hebben hier tot nu toe maar beperkt gebruik van gemaakt’, aldus Mokveld.

<We hebben wel eens betere goochelaars gezien>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 3 jaren 10 maanden geleden door gnor. Reden: aanvulling
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 11 maanden geleden #49150 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...zen-de.9564759.lynkx ?

De gemeente Eindhoven heeft 2016 afgesloten met een tekort van 14,5 miljoen euro, veel meer dan verwacht.
Het tekort is nagenoeg volledig te wijten aan uitkeringen en zorgkosten.

In totaal werd 39 miljoen meer uitgegeven aan uitkeringen en zorg. Voor een deel is dat opgelost door de laatste reserves aan te spreken, maakte de gemeente woensdag bekend.Zo waren er meer mensen die recht hadden op een uitkering en was de uitvoering van de sociale regelingen nog niet op orde', aldus de gemeente.

<Als je na zoveel jaar ervaring nog niet behoorlijk kunt begroten, dan zit er kennelijk een spaak los. De verwachte toename van uitkeringen dobberde ondertussen in de Middellandse Zee>

www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...gdzorg.9564758.lynkx ?

Het stadsbestuur van Venlo verkeert in crisis. Twee wethouders, Vera Tax (PvdA, Welzijn) en Wim van den Beucken (VVD, financiën) traden af. Dat gebeurde woensdagavond tijdens een gemeenteraadsdebat in Venlo, waarbij de PvdA ook uit de coalitie stapte.
Aanleiding is een gat van bijna 12 miljoen euro in de begroting voor zorg, met name veroorzaakt door een groot tekort bij Jeugdzorg. Burgemeester en wethouders hadden rekening gehouden met een tekort van 4,3 miljoen euro. Twee weken geleden bleek dat tekort te zijn opgelopen tot 11,9 miljoen.
Tax noemde dit een 'enorme tegenvaller', die ze niet had zien aankomen.

<Als de tegenvaller in korte tijd verdrievoudigt dan moet je de fout toch echt bij jezelf zoeken. Opstappen is zo makkelijk. Wachtgeld en over de schouder die handel.>

www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...l-over.9564715.lynkx ?

Raadsleden zijn bijna ‘collectief zoekende’ naar hun verantwoordelijkheid en rol bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. ‘Ze worstelen met de vragen die ze moeten stellen en naar instrumenten om relevante gegevens te krijgen en sturing te geven’, zegt Albertine van Vliet, lid van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob).

<Dus 2,5 jaar na inwerking treden van de decentralisaties weten ze nog niet wat te doen. Dan hebben we het nog niet over de voorbereidingstijd in 2014 en de ervaringen gebaseerd op de 'oude' Wmo.

Er zijn zoveel cursussen aangeboden dat je bijna ondersneeuwt.
Aan de andere kant is het Dualisme kennelijk ook een reden om formeel afstand te houden waardoor het (na)vragen niet mogelijk bleek. Immers, je wilt door je vraagstellingen natuurlijk in de toekomst niet buiten de boot vallen.>

Conclusie: lees je het artikel dan bekruipt je het gevoel dat zelfs het onderzoek niet de vinger op de zere plek legt.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.