Vraag decentralisaties zorg en welzijn: rekenkamer doet voorwerk

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 1 maand geleden #48734 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...ciaal-domein.9561428

De Nijmeegse raad beschikt niet of nauwelijks over bruikbare informatie om te kunnen (bij)sturen op de realisatie van de doelen voor de Wmo 2015 en de jeugdhulp. De raad vraagt hier zelf ook niet om .

Dat blijkt uit onderzoek van de Gemeentelijke Rekenkamer. ‘De relatief beperkte informatie die de raad wel van het college ontving, heeft hij steeds voor kennisgeving aangenomen. Geen van die documenten is besproken tussen de raad en het college. Om in de nabije toekomst wel over de benodigde verantwoordingsinformatie te kunnen beschikken zijn flinke inspanningen nodig van het college en de raad’, aldus het woensdag verschenen onderzoek Sturen op zorg.

<Dus zowel College als Raad zitten een beetje te flierefluiten van andermans geld. Het ambtelijk apparaat incl. de Griffie stond er bij en keek er naar.>

‘In de beleidsplannen is sprake van een wirwar aan doelen, uitgangspunten en randvoorwaarden’, stelt de Rekenkamer. Het gaat daarbij vooral om kwalitatieve beschrijvingen, die weinig sturend zijn. Welke maatschappelijke effecten moeten worden bereikt, staat nauwelijks omschreven.

De Rekenkamer heeft een lokale zorgmeter ontwikkeld waarmee de raad inzicht krijgt in de ontwikkelingen in de Wmo en jeugdhulp. Er kan een koppeling worden gemaakt tussen onder meer kerndoelen, indicatoren en verantwoording. Deze zorgmeter levert nu nog een onvolledig beeld op, omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de zorgmeter te vullen. Om de lokale zorgmeter tot een nuttig instrument voor de raad te maken, adviseert de Rekenkamer deze verder te laten vullen en actueel te houden.

<Conclusie: De Rekenkamer doet het voorbereidende werk dat de ambtenaren en het College al lang geleden hadden moeten doen.
De Raad is niet duaal maar monistisch bezig geweest door af te wachten.
College zowel als Raad zullen wel gek zijn om de zorgmeter te vullen. Immers, dan erkennen ze dat ze hebben zitten pitten en gezichtsverlies bij bestuurders is kennelijk nog erger dan elders.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.