Vraag decentralisaties: VNG keurt eigen vlees

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 2 maanden geleden #48549 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...-nodig.9559621.lynkx ?

Een keukentafelgesprek is niet altijd nodig.
Als een hulpbehoevende al bekend is bij de gemeente, is dat onnodige ballast.

Het is daarom niet wenselijk in lokale verordeningen op te nemen dat in het toegangsproces altijd een keukentafelgesprek met de aanvrager plaatsvindt.
‘Als de cliënt bekend is bij de gemeente is een gesprek niet altijd nodig. Een gesprek zou wel altijd moeten bij een eerste melding’, aldus de VNG.

<Bij de VNG is hoor en wederhoor niet zo belangrijk. De vraag komt niet eens op of er aansluitende verzoeken nodig zijn.>

De gemeentekoepel onderschrijft het pleidooi van onderzoeker Actal om de Participatiewet dusdanig aan te passen dat een integrale benadering voor groepen burgers in het sociaal domein mogelijk wordt. Actal vindt dat gemeenten meer experimenteerruimte moeten krijgen zodat ‘de gewenste integrale aanpak met de (jeugd)zorgdomeinen kan worden gerealiseerd’.

‘Het zal niet verbazen dat wij het hardgrondig eens zijn met deze aanbeveling’, zo schrijft de VNG in haar reactie op de adviezen van Actal, voortvloeiend uit het onderzoek. Volgens de VNG is er ook een probleem tussen de domeinen. ‘Wanneer cliënten van de Wmo een Wlz (Wet langdurige zorg, red) indicatie krijgen, krijgt de gemeente daarvan geen (automatisch) bericht. Op die manier ontstaan dubbele verstrekkingen. Er is vooral behoefte aan eenduidige en duidelijke kaders, over de domeinen heen’, zo schrijft de VNG.

<Wel een boude uitspraak dat er dubbele verstrekkingen zouden plaats vinden. Waar blijft dan bijvoorbeeld die zo geroemde (vaak privacy schendende) wijkaanpak?
De reacties onder het artikel zijn richting VNG uiterst negatief. Privacyschending zonder enig overleg is nog het minst dat telt. Men doet maar wat, de klant hangt achteraan lijkt het credo.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 2 maanden geleden #48521 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...ociaal.9559336.lynkx

Gemeentekoepel VNG is een onderzoek gestart naar de (dreigende) tekorten bij de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet. Het wordt een kortlopend onderzoek.
De resultaten worden over drie tot vier weken bekend gemaakt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept gemeenten met (dreigende) tekorten op zich te melden. ‘Het doel is om beter inzicht te krijgen in de omvang van de tekorten en de oorzaken daarvan’, laat een woordvoerder van de VNG weten. Het gaat om de periode 2015 tot 2019. Het onderzoek moet harde en relevante informatie – onderbouwde cijfers - opleveren, waarmee het gesprek met het rijk kan worden gevoerd. Centraal daarbij zal de vraag staan of de budgetten die van rijk naar gemeenten zijn overgeheveld voor de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet voldoende zijn.

<Had die vraag niet al voor 2015 gesteld moeten worden of was toen het binnenhalen doel op zich?>

De koepel heeft van een aantal gemeenten te horen gekregen dat ze vorig jaar tekorten noteerden op de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatietaken. Daarbij is de verwachting dat die tekorten de komende jaren verder oplopen.

De vergelijking tussen inkomsten en uitgaven (zoals het CBS deed) had niet gemaakt mogen worden’, stelt de VNG op haar site.

<Boekhouden is een vak op zich zullen we dan maar zeggen. VNG een soort Melkert=rupsje nooit genoeg>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.