Vraag decentralisaties beroep op de rechter lijkt onnodig groot

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 2 maanden geleden #48461 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...itisch.9558649.lynkx ?

Burgers zijn volgens het meest recente onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) – Kwesties voor het kiezen – in het algemeen kritisch en bezorgd over de decentralisaties in het sociaal domein.
De kritiek geldt met name de zogeheten keukentafelgesprekken.
Aan de vooravond van de invoering van de decentralisaties in 2015 bestond er volgens het SCP vooral onduidelijkheid en onzekerheid.

Per saldo is op dit moment het aandeel Nederlanders dat vooral nadelen ziet aan de decentralisaties beduidend groter dan het aandeel dat vooral voordelen ziet’, aldus het rapport. Er blijkt vooral nog veel discussie over de kwaliteit van de zogeheten keukentafelgesprekken tussen hulpvragers en gemeente.


www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...dische.9558751.lynkx ?

De hoogste bestuursrechter heeft inmiddels twee ‘losse eindjes’ in de Wmo 2015 afgedicht.
Het zal niet de laatste keer zijn, voorzien advocaten.
Ook in de Jeugdwet zitten enkele hiaten die om richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) schreeuwen.

Rondom de huishoudelijke hulp en de inzet van uitwonende mantelzorgers heeft de hoogste bestuursrechter inmiddels richtinggevende uitspraken gedaan.
Over de Wmo 2015 zullen zeker nog meer uitspraken van de hoogste bestuursrechter komen, verwachten advocaten Renske Imkamp en Matthijs Vermaat van Van der Woude de Graaf Advocaten

<Noem het maar losse eindjes alsof er een rafeltje aan zit.
Het feit dat er gemeenten zijn die hulp bij het huishouden bijv. een algemene voorziening vinden/vonden is natuurlijk dwaas.
De uitwonende mantelzorger is bedacht door iemand die zelf denkt alles te kunnen verantwoorden want het is toch andermans geld en inspanning. >

De volgende beroepszaak zal gaan over wat redelijkerwijs mag worden verwacht van inwonende mantelzorgers, wanneer is het terecht dat zij een vergoeding daarvoor krijgen en welke tarieven daarbij passen’, voorziet Vermaat
.
Resultaatsturing en het al dan niet toekennen van een persoonsgebonden budget (pgb) aan ouders, zodat zij hulp aan hun kind kunnen bieden, zijn bij de Jeugdwet de grote struikelblokken, weet Imkamp.

Nu een rechterlijk besluit is genomen over ‘afdwingbare mantelzorg’, staat de volgende kwestie voor de deur: gebruikelijke en bovengebruikelijke hulp. Dit speelt in zowel de Wmo 2015 als in de Jeugdwet, al kent de Jeugdwet de termen ‘gebruikelijk’ en ‘bovengebruikelijk’ niet.

‘Gebruikelijke hulp is hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van een huisgenoot’, stelt Vermaat.

‘Maar wat is algemeen aanvaard? Wat kun je in redelijkheid vragen van een huisgenoot?’Want wat is ‘algemeen aanvaard’, en daarmee gebruikelijk?

Om te voorkomen dat iedere gemeente een eigen norm gaat hanteren, stellen beide advocaten dat een richtinggevende uitspraak van de Centrale Raad geen overbodige luxe zou zijn. De Jeugdwet kent hetzelfde hiaat, al worden daar andere termen gebezigd. ‘De Jeugdwet kent de begrippen ‘eigen mogelijkheden’ en ‘probleemoplossend vermogen’. Als dat ontoereikend is, moet de gemeente in actie komen’, verduidelijkt Imkamp. Dat gebeurt lang niet in alle gevallen.

<Elke keer weer blijkt dat gemeenten (via de VNG) zgn. rommel-wetgeving voor hun kiezen hebben gekregen.
Zowel de VNG als de gemeenten zijn, in navolging van het Rijk, kennelijk niet in staat geweest om te voorkomen dat het wiel opnieuw werd uitgevonden.
Men verwacht iets van de rechter dat in feite des wetgevers is. De Trias politica wordt elke keer weer geweld aangedaan.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.